Kongre Bildirileri
  III. Kimya ve Kimya Mühendisliği Simpozyumu, 17-20 Eylül 1986, Ankara Üniversitesi, Ankara
Sıra no Yazar Bildiri
PDF*
1 KORAY,Ali Rıza; ERTAŞ,Mümtaz; AHSEN,Vefa; YILMAZER, KÖPRÜ ZİNCİRİNDE vic-DİOKSİM İÇEREN BİR DİTHİAFERROSENOPHAN
2 AL,Ş.; HENDEN,E.; ATAMAN,B.; , ÇAYLARDA VE SULARDA FLOR TAYİNİ
3 KABAY,Nalan; KINACI,Selman R.; YÜKSEL,Ümran; , DOĞAL SULARDAKİ URANYUMUN, İYON DEĞİŞTİRİCİLERLE EKSTRAKSİYONUNDA; VERİMİ ETKİLEYEN PARAMETRELERİN İNCELENMESİ
4 ATAKOL,Orhan; GÜNDÜZ,Turgut; , PROPAN (1,3) DİSALİSİLALDİMİN-NİKEL (II) KOORDİNASYON BİLEŞİĞİNDE MAGNETİK ÖZELLİKLERİN DEĞİŞİMİ
5 KENAR,Adnan; GÜNDÜZ,Turgut; , HEKZAKLORO FOSFAZENİN ÇEŞİTLİ DİTİYO-TÜREVLERİNİN HAZIRLANMASI
6 ATAKOL,Orhan; GÜNDÜZ,Turgut; , 0-0' DİHİDROKSİ SCHIFF BAZLARI Ni(II) KOORDİNASYON BİLEŞİKLERİNDE AMİN DEĞİŞİM REAKSİYONLARI
7 GÜNDÜZ,Turgut; GÜNDÜZ,Necla; KILIÇ,Esma; KENAR,Adn, AMONYAĞIN, PİRİDİNİN, ANİLİNİN VE N-SUBSTİTÜE ANİLİNLERİN NİTROBENZENDEKİ BAZLIK SIRALARININ TAYİNİ
8 AWAD,Muhammad F.; GÜNDÜZ,Turgut; , POLİDENTAT SCHIFF BAZLARIYLA BAKIR(II) KOBALT(II) VE KOBALT(III) KATYONLARININ VERDİĞİ BAZI YENİ KOMPLEKSLERİN İNCELENMESİ
9 ÖZTAŞ,S. Gül; GÜNDÜZ,Turgut; , SUSUZ ASETİK ASİT ORTAMINDA ALKALİ VE TOPRAK ALKALİ ELEMENT ASETATLARI KARIŞIMLARININ KONDÜKTOMETRİK TİTRASYONLARI
10 KAVŞAT,İlhan; GÜMÜŞ,Şükran; , ENZİM ÜRETİMİ VE LİGNO-SELLULOZİK MADDELERİN HİDROLİZİNDE ÖN İŞLEMİN ÖNEMİ
11 KAYI,Mehmet, ESER RUTHENYUM'UN POLAROGRAFİK YÖNTEMLE TAYİNİ
12 TOSCALI,Duygu, BIS 2,2 - (PİKOLİNOİLAMİNO ETİL) SÜLFÜR BİLEŞİĞİNİN TAMPONLANMAMIŞ ORTAMLARDAKİ POLAROGRAFİK DAVRANIŞI
13 DEMİRCİ,Şahinde, BAZI ARKEOLOJİK TOPRAK, KİL VE GIDA MADDESİ ÖRNEKLERİNİN ANALİZİ
14 İNCE,Ahmet T.; KUNÇ,Şeref; , AAS'DE HİDPÜR YÖNTEMİ
15 GÜNDÜZ,Turgut; ÖZKAN,Güleren; KILIÇ,Esma; , DİKARBOKSİLLİ ASİTLERİN SUSUZ ORTAMLARDA KONDUKTOMETRİK TİTRASYONLARI
16 KUNÇ,Şeref, YANSIMA ÖLÇÜM TEKLİKLERİ
17 YILMAZ,Yusuf Ziya; ÜNSEREN,Envare; , HEKZON-TİYOSİYANAT YÖNTEMİYLE ZİRKONYUMDAN HAFNİYUMUN AYRILMASI
18 APAK,Vildan; ÖZTÜRK,Seval; ERKOL,Ali Yılmaz; YILMA, ZİRKONYUMDİOKSİTTEN ZİRKONYUMTETRAKLORÜR ELDESİNDE KLORİNASYON PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ
19 ÇELİK,AÇ; HENDEN,E.; , MOLEKÜLER YAYIM OYUK SPEKTROFOTOMEİRİSİ (MECA) İLE AMONYUM VE NİTRİT TAYİNİ
20 KUNÇ,Şeref; ATLI,Müşerref; , VÜCUT SIVILARINDA AAS İLE İZ ELEMENT ANALİZLERİ VE BAZI UYGULAMALRI
21 KÜLCÜ,Nevzat, BaxCa(3-x) TeO6 Karışık Kristalleri
22 ARDIÇ,Zafer, PERLİT’İN İNCE TABAKA KROMATOGRAFİSİNDE ADSORBAN OLABİLİRLİĞİ VE BAZI UYGULAMALARI
23 ŞİMŞEK,Olcay; TÜRKER,A. Rehber; , ŞIRNAK ASFALTİTLERİ KÜLÜNDE NİKELİN SPEKTROFOTOMETRİK OLARAK TAYİNİ
24 TÜRKER,A. Rehber; ELÇİ,Latif; AKMAN,Süleyman; , DOĞRU AKIM ARKLI EMİSYON SPEKTROSKOPİSİNDE NİKELİN KOLAY UÇUCU GÜÇ UYARILAN ELEMENTLERE ETKİSİ
25 YENİGÜL,Berrin, BİS-(TRİFLOROASETİLASETON)-ETİLENDİİMİN LİGANDININ POLAROGRAFİK VE SPEKTROSKOPİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
26 GÜNBEY,Ayşe; SARIKAHYA,Yüksel; , EGE BÖLGESİ SÜTLERİNİN KURŞUN İÇERİKLERİNİN TAYİNİ
27 ÜLGEN,Ahmet; DOĞAN,Mehmet; , GRİMM TİPİ GLİM BOŞALIMLAM LAMBASI İLE PİRİNÇ ALAŞIMLARININ ANALİZİ
28 ELÇİ,Latif; DOĞAN,Mehmet; , ÇÖZELTİLERDEKİ ESER ELEMENTLERİN YENİ BİR YAKLAŞIMLA D.C.ARKTA TAYİNLERİ
29 İKİZLER,A. Aykut; ŞENTÜRK,H. Basri; SERDAR,Mevlüt;, SUSUZ ORTAMDA BAZI 1,2,4-TRİAZOLİN-5-ON TÜREVLERİNİN pKa DEĞERLERİNİN HESAPLANMASI
30 ERGÜÇYENER,Çiğdem; AYGÜN,Sezer; ATAMAN,O. Y.; , ELEKTROKİMYASAL SOĞUK BUHAR ATOMİK ABSORBSİYON SPEKTROMETRİSİ İLE CIVA TÜRLEMESİ
31 APAK,Reşat, İYON ASSOSİYATİF KOMPLEKSİ EKSTRAKSİYONLARININ METAL TAYİNLERİNDE KULLANIMI
32 NİŞLİ,Gürel; TEMİZER,Aysel; , BAZI METAL SÜLFÜRLERİNİN YARI İLETKENLİKLERİNİN HAZIRLAMA KOŞULLARINA BAĞIMLILIĞI
33 SAVAŞKAN,S.; BEŞİRLİ,N.; , SENTETİK İYON-DEGİŞTİRİCİ REÇİNELER ÜZERİNDE KOMPLEKS İYONLARLA ANYON DEĞİŞİMİ İNCELEMELERİ
34 ŞENTÜRK,H. Basri; GÜNDÜZ,Turgut; , TÜRKİYEDE BULUNAN TİTANLI CEVHERLERDEN YARARLANMA YOLLARININ ARAŞTIRILMASI
35 GÜNDÜZ,Turgut; ARSLAN,Leyla; ATAKOL,Orhan; , O,O' -DİHİDROKSİ SCHIFF BAZLARI KOBALT II KOMPLEKSLERDİN ELDE EDİLMESİ VE ÖZELİKLERİNİN İNCELENMESİ
36 AKYÜZ,Sevim; AKYÜZ,Tanıl; , LASER MİKROPROB KÜTLE ( LAMMA) VE X-IŞINLARI FLUORESANS SPEKTROSKOPİLERİ İLE CEVHER VE MİNERALLERİN ANALİZİ
37 AKYÜZ,Tanıl, NADİR TOPRAK METALLERİ ELEMENTLERİNİN XRF SPEKTROSKOPİSİ İLE TAYİNİ İÇİN BİR YÖNTEM
38 ATAKOL,Orhan; KILIÇ,Esma; GÜNDÜZ,Turgut; , DİAMİMLERİN VE BUNLARIN SALİSİLALDEHİTLE VERDİĞİ SCHIFF BAZLARININ SUSUZ ORTAMDA TİTRASYONLARI
39 KARABÖCEK,Serin; GÜLTEKİN,Nurbay; SERİN,Selehattin, vic -DİOKSİMLERLE NİKEL VE BAKIRIN POTANSİYOMETRİK TAYİNİNİN İNCELENMESİ
40 AHSEN,Vefa; GÖKÇELİ,Füsun; BEKAROĞLU,Özer; , TAÇ ETERLİ YENİ BİR vic-DİOKSİM : S,S ’ -BİS (4' -BENZO [15-CROWN-5] ) DİTHİAGLİOKSİM
41 SARIKAHYA,Yüksel; SOYKAN,Sevil; , R2P(CH2)PR2PtX2 KOMPLEKSLERİNİN BAZI TEK DİŞLİ LİGANDLARLA ETKİLEŞİMİ
42 BIÇAK,Niyazi; TAN,Nükhet; BEKAROĞLU,Özer; , NİTRİT TAYİNİ İÇİN YENİ BİR SPEKTROFOTOMETRİK METOD
43 SARAÇOĞLU,İbrahim A., X-Işınları ile Alkali-Toprak Alkali Metal AzOtür Komplekslerinin yapı aydınlatması
44 SARAÇOĞLU,İbrahim A., Biyoluminisans Reaksiyonlarında Yeni bir Anorganik Kofaktör
45 GÜRKAN,Perihan; GÜNDÜZ,Necla; , BAZI O’O DİHİDROKSİ SCHİFF BAZLARININ NİKEL (II) KOMPLEKSLERİNİN KAYE'LERİNE SÜBSTİTÜENT ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
46 GÖK,Yaşar; SERİN,Selehattin; , YENİ vic - DİOKSİMLERİN ve NİKEL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KOMPLEKS FORMASYONLARININ İNCELENMESİ
47 SOMER,Güler; AYDIN,Hasan; , ESER MİKTARDAKİ SELENİN ANODİK SIYIRMA VOLTAMMETRESİ (ASV) TAYİNİ
48 AYDIN,Hasan; SOMER,Güler; , SELENYUMUN ÇEŞİTLİ ALKOLLERLE HNO3 ’ Lİ ORTAMDAN EKSTRAKSİYONU
49 İREZ,Gazi, N-FENİLAMINOGLİOKSİM (PAGH2) İLE NİKEL TAYİNİ
50 SARIKAHYA,Yüksel; ERTOK,Nigar; , R2P(CH2 )n PR2SnX2 KOMPLEKSLERİNİN YAPILARI
51 KAYA,Cemal; MARŞAN,Halis; , FOTOKİMYASAL OLARAK Mo(CO)6 -xClx BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE İNFRARED SPEKTROSKOPİSİ İLE YAPILARININ İNCELENMESİ
52 SARIKAHYA,Fadime; TOPALOĞLU,Işıl; , trans-[Fe2(CO)4 (?5-C5H5)2] BİLEŞİĞİNİN ELEKTRONİK SPEKTRUMU
53 ZÜMREOĞLU,Birgül; İMAMOĞLU,Yavuz; , FOTOKATALTİK OLEFİN METATEZ TEPKİMELERİNDE ÜRÜNLERİN İNCELENMESİ
54 BOZKURT,Çetin; ZÜMREOĞLU,Birgül; İMAMOĞLU,Yavuz; , OLEFİN METATEZDE W(CO)6-CCI4/hv VE WCl6/Sn(CH3)4 KATALİZÖR SİSTEMLERİHİN KARŞILAŞTIRILMASI
55 GÜL,Ahmet; OKUR,Ali İhsan; CİHAN,Ali; TAN,Nükhet; , AZOKİNOKSALİN BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİNDE Co(II) İYONUNUN TEMPLATE ETKİSİ
56 ERTAŞ,Mümtaz; KORAY,Ali Rıza; BEKAROĞLU,Özer; , YENİ BİR YÜKSEK VERİMLİ BİFERROSENİL SENTEZİ
57 ERTAŞ,Mümtaz; KORAY,Ali Rıza; AHSEN,Vefa; BEKAROĞL, YENİ TİP BİR ORGANOMETALİK vic-DİOKSİM: DİFERROSENİLGLYOKSİM
58 AHSEN,Vefa; KORAY,Ali Rıza; BEKAROĞLU,Özer; , TAÇ ETERLİ YENİ TİP BlR BAKIR FTALOSİYANİN
59 CİHAN,Ali; GÜL,Ahmet; OKUR,Ali İhsan; TAN,Nükhet; , BİS(BENZO 15-CR0WN-5)GLİOKSİM SENTEZİ VE Co(II) ,Ni (II) ,Cu( II), UO2 (V1) ve ALKALİ METALLERİ İLE KOMPLEKSLERİ
60 OKUR,Ali İhsan; GÜL,Ahmet; CİHAN,Ali; TAN,Nükhet; , 4',5'-BİS(SALİSİLİDENİMİNO)BENZO(15-CR0WN-5)'İN Pd,Pt,Mn VE Fe İLE OLUŞTURDUĞU KOMPLEKSLERİN İNCELENMESİ
61 SUNGUR,Ayşe; KIZILYALLI,Meral; , GADOLİNYUM KARBONATIN,Gd2(CO3)3.nH2O, (n=2,3) THERMAL BOZUNMASI
62 ÇETİN,Müge; KIZILYALLI,Meral; , Na2SO4’ın Katı Gaz Reaksiyonları İle Sentezi ve Kristal yapısı
63 KONAK,Rana; KIZILYALLI,Meral; , KATI-KATI REAKSİYONLARI İLE BAZI GADOLİNYUM FOSFATLARININ SENTEZİ
64 AKTAŞ,Fazilet; KIZILYALLI,Meral; , Cr2O3+Na2CO3 Katı-Katı Reaksiyonlarının X-Işınları ve IR Metotları İle İncelenmesi
65 ÜNAK,Perihan; ÜNAK,Turan; , 125I'DEN SALINAN AUGER ELEKTRONLARININ DNA ÜZERİNDEKİ RADYOLİTİK ETKİ ALANININ HESAPLANMASI
66 TEMİZER,AYTEKİN; ÖZALTIN,Nuran; ORBEY,N. Tevfik; Ö, MEBENDAZOL'ÜN ELEKTROKİMYASAL OLARAK İNDİRGENMESİ VE FARMASÖTİK BİR DOZAJ ŞEKLİNİN DİFERANSİYEL PULS POLAROGRAFİSİ İLE TAYİNİ
67 MORGİL,F. İ.; AYCAN,Ş.; FEDAİ,İ.; ALPER,Y.; AKSU,B, SEFALOSPORİNLERİN MİKTAR TAYİNLERİNDE SPEKTROFOTOMETRİK VE POLAROGRAFİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMALARI
68 YALÇIN,İsmail; ŞENER,Esin; ÖZDEN,Seçkin; ÖZDEN,Tun, CANDİDA ALBİCANS'A KARŞI ETKİLİ 5-NİTRO-2-(p-SÜBSTİTÜE-FENİL)BENZOKSAZOL TÜREVLERİNİN KANTİTATİF YAPI-ETKİ İLİŞKİLERİ
69 ŞENER,Esin; YALÇIN,İsmail; ÖZDEN,Seçkin; ÖZDEN,Tun, GRAM (+) BAKTERİLERE KARŞI ANTİBAKTERİYEL ETKİLİ 2 -(p - SÜBSTİTÜE - FENİL) BENZOKSAZOL TÜREVLERİ ÜZERİNDE KANTİTATİF YAPI - ETKİLİ İLİŞKİLERİ
70 ERTAN,RAHMİYE; GÖKER,H.; , BİYOLOJİK ETKİLİ YENİ BAZI FLAVONOİD TÜREVLERİNİN SENTEZLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR
71 ÖNAL,Ahmet, POLYRİBOADENİLİK ASİT'TE IŞINLAMA İLE OLUŞAN ZİNCİR KIRILMASINA DİTHİOTHREİTHOL'UN ETKİSİ
72 ERDİN,F. Nazmiye, DEOKSİRİBONÜKLEİK ASİT (DNA)'IN N,N - DİMETİL-FORMAMİDLİ ORTAMDA DENATURASYONU
73 TEMİZER,Aytekin; KIR,Sedef; ERTAN,Mevlüt; ERTAN,RA, 3-FURFURİL VE BENZİL-5-KARBOKSİMETİL-SUBSTİTÜE TETRAHİDRO- 2H 1,3,5-THİADRAZİN-2-TİON TÜREVİ BİLEŞİKLERİN ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞLARI VE DİFERANSİYEL PULS POLAROGRAFİSİ İLE MİKTAR TAYİNİ
74 AKYÜZ,Tarık; AKYÜZ,Tanıl; , XRF YÖNTEMİ İLE NORMAL VE OSTEOARTRİTE OLUŞUMU GÖSTEREN TAVŞANLARIN EKLEMLERİNDE Ca, P, Sr, VE Rb ELEMENTLERİNİN ZAMANLA DEĞİŞMELERİNİN İNCELENMESİ
75 AKSU,Zümriye; KUTSAL,Tülin; , YEŞİL ALGLERDEN Chlorella vulgaris'İN AĞIR METAL İÇEREN ATIK SULARIN ARITILMASINDA KULLANILMASI
76 TEMİZER,Aytekin; ALTINÖZ,Sacide; BEKSAÇ,Sinan; , BİYOLOJİK MATERYALDEKİ TESTESTERONUN ELEKTRON YAKALAYICI DETEKTÖR KULLANARAK GAZ KROMATOGRAFİSİYLE TAYİNİ
77 ANAÇ,Olcay, TÜRK VE YABANCI YASEMİN KONKRETLERİNDEN ELDE EDİLEN YASEMİN ABSOLÜLERİNİN KAPİLER GC ANALİZİ İLE KALİTE MUKAYESELERİ
78 AVCIBAŞI,Yüksel; DEVECİ,Nuran; ÇATALTAŞ,İhsan; , CLOSTRIDIUM ASETOBUTYLICUM KULLANILARAK ASETON-BUTANOL ELDE EDİLMESİ
79 GÜMÜŞ,Şükran; MUTLU,S. Ferda; , TRICHODERMA REESEI RUT-C 30 SELÜLAZ ENZİMİ İLE AYÇİÇEĞİ SAPLARININ ENZİMATİK HİDROLİZİNE KİMYASAL ÖN İŞLEMLERİN ETKİSİ
80 ZİĞNİOĞLU,Figen; TELEFONCU,Azmi; , PRIMAQUINE’ İN GLUK0Z-6-FOSFAT DEHİDROGENAZ(G-6-PDH) AKTİVİTESİNE ETKİSİ
81 MERCAN,Siret; TELEFONCU,Azmi; , Kappa - KARRAGENANDA LİPAZ İMMOBİLİZASYONU
82 BAYKUT,Fikret; APAK,Reşat; , KANSER KEMOTERAPİSİNDE KULLANILAN METAL KOMPLEKSLERİNİN ÖZELLİKLERİ
83 PERÇİN,Aynur; TANYOLAÇ,Abdurrahman; , CEPHALOSPORİN-C ve TÜREVLERİNİN DERİN KÜLTÜR ORTAMINDA BESİ YERİ OPTİMİZASYONU
84 GÖKÇE,Nerma; HORTAÇSU,Amable; , Fiçus Carica Lateksinden (incir özsuyu) Fıcin Ekstraksiyonu ve Sabitleştirilmiş Fıcin Yatak Reaktörün Çalışması
85 ÖZDAMAR,Tuncer H.; TAKAÇ,Serpil; ÇALIK,Güzide; AYT, XANTHAN GUM ÜRETİM PROSESİNDE VERİMİ ETKİLEYEN PARAMETRELER
86 ÖZDAMAR,Tuncer H.; TAKAÇ,Serpil; ÇALIK,Güzide; AYT, XANTHAN GUM ÜRETİM PROSESİNDE OKSİJEN AKTARIM KİNETİĞİ
87 BÜYÜKBİNGÖL,Erdem; ÖZTÜRK,Yusuf; , Biyolojik Aktivite Üzerinde Kimyasal Yapının Sterik Özelliğinin Doğrusal Olmayan Bağımlılık Açısından İncelenmesi: BİLİNEAR MODEL
88 CEBE,Mehmet; CEBE,Mustafa; , ÇÖZELTİ SİSTEMLERİNDE BAZI FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİN İNCELENMESİ
89 KOÇAK,Özgül; KLEEBERG,H.; LUCK,W. A. P.; , Anyon - Su Etkileşimlerinin I.R. Spektroskopisi ile İncelenmesi
90 NUTKU,M. Y., THE RATE of DISSOLUTION of CaCO3 in WATER
91 KOCAKERİM,M. Muhtar; ALKAN,Mahir; , İNYOİT'İN CO2 İLE DOYURULMUŞ SU İÇİNDEKİ ÇÖZÜNME KİNETİĞİ
92 TAŞ,İbrahim; CEBE,Mustafa; , BAZI ESTERLERİN KİNETİK İNCELENMESİ ve TERMODİNAMİK PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ
93 UYSAL,Nermin, TERSİYER-BÜTİLHİDRAZİN NİTROZ ASİT TEPKİMESİNİN KİNETİĞİNİN VE MEKANİZMASININ İNCELENMESİ
94 SARAÇ,A. Sezai; GÖÇMEN,Ayten; , META-METOKSİMANDELİK ASİDİN SERYUM(IV) İLE OKSİDASYON KİNETİĞİ VE REAKSİYON MEKANİZMASI
95 SARAÇ,A. Sezai; GÖÇMEN,Ayten; , SİTRİK ASİDİN H2SO4-HCIO4 ORTAMINDA SERYUM(IV) İLE OKSİDASYON KİNETİĞİ
96 AVŞAR,Efraim; BAŞARAN,Betül; , KOBALT(II)-SİYANÜR SİSTEMİNİN KOMPLEKS DENGELERİ
97 ERİM,Bedia; AVŞAR,Efraim; , KADMİYUM NİTRİT SİSTEMİNİN ARDIŞIK KOMPLEKS DENGELERİ
98 ÇETİŞLİ,Halil, ESKİŞEHİR SEPİOLİTİNİN KATALİTİK ÖZELLİĞİ
99 SARIKAYA,Yüksel; CEYLAN,Hasan; , GÖZENEKLİ YAPININ DEĞİŞTİRİLMESİ
100 SARIER,Nihal; GÜLER,Çetin; , AKTİF KİL ÜZERİNDE ?-KAROTEN'İN ADSORPSİYON MEKANİZMASI
101 TEZ,Zeki; YURDAKOÇ,M. Kadir; , ORİJİNAL VE ASİT-İŞLEMLİ KİLLERİN TEMEL FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNDE ÇEŞİTLİ YÖNTEMLERİN UYGULANMASI
102 HACALOĞLU,Jale; GÖKMEN,Ali; SÜZER,Şefik; , N2O-O2 HALOTHENE KARIŞIMININ NEGATİF İYON KÜTLE SPEKTROMETRESİ İLE İNCELENMESİ
103 YURTSEVER,E.; PEHLİVAN,M.; , WRONSKIAN YAKLAŞIMI İLE BAZI TEK BOYUTLU PROBLEMLERİN ÇÖZÜMLERİ
104 BAYRAKÇEKEN,Fuat, DİBENZOSİKLOHEPTENOL'ÜN FLÜORESANS ÖMRÜNÜN ÖLÇÜLMESİ
105 ATEŞ,Serdar, YENİ BİR AKUSTİK DEDEKTÖR OLARAK "KARBON KARASI DEDEKTÖRÜ" ve GELECEĞİ
106 ATEŞ,Serdar; GÖK,Elmas; , KARBON KARASI DEDEKTÖRÜ İLE NİCEL ANALİZ UYGULAMASI: KLORPROKAZİN MİKTAR TAYİNİ
107 DEMİRALP,Rabia, TÜRK ÇAYLARINDA MEVCUT İZ ELEMENTLERİNİN NÖTRON AKTİVASYON ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ
108 ÜNSEREN,Envare; DEMİRALP,Rabia; , TORYUM CEVHERLERİNDE MEVCUT NADİR TOPRAK ELEMENTLERİNİN RADYOKİMYASAL OLARAK AYRILMASI
109 ERTUNÇ,Süheda; ÜNERİ,Saadet; , DEMİR YÜZEYİNDE ANODİK OLARAK OLUŞTURULAN OKSİT FİLİMİ KALINLIĞININ KATODİK REDÜKSİYON YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ
110 ÖZFIRAT,Lale; ÜNERİ,Saadet; , POTANSİYEL-ZAMAN EĞRİLERİ YARDIMIYLA RODYUM YÜZEYİNDE OLUŞAN OKSİTLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
111 ÖZFIRAT,Lale; ÜNERİ,Saadet; , RODYUM YÜZEYİNDE OLUŞAN OKSİTLERİN KRONOPOTANSİYOMETRİK YÖNTEMLE DEĞERLENDİRİLMESİ
112 ÖZFIRAT,Lale; ÜNERİ,Saadet; , RODYUM YÜZEYİNDE HİDROJEN TEPKİMESİ KİNETİĞİNİN ELEKTROKİMYASAL İNCELENMESİ
113 ÖZFIRAT,Lale, FOSFAT TAMPONU İÇİNDE İRİDYUM YÜZEYİNDE OLUŞAN ANODİK OKSİT FİLMİ-I
114 ÖZFIRAT,Lale, FOSFAT TAMPONU İÇİNDE İRİDYUM YÜZEYİNDE OLUŞAN ANODİK OKSİT FİLMİ-II
115 SÖZEREN,Tayfun; ÜNERİ,Saadet; , ALÜMİNYUMUN BAZI ELEKTROLİTLER İÇİNDE OKSİT OLUŞMA MEKANİZMASININ AKIM-POTANSİYEL EĞRİLERİ YARDIMIYLA AYDINLATILMASI
116 ERBİL,Mehmet, DEMİRLİ MALZEMELERİN KOROZYONUNA KARŞI OKSİT FAZI İNHİBİTÖRLERİNİN ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
117 PEKMEZ,Kadir; ÖZYÖRÜK,Haluk; YILDIZ,Atilla; , İMİDAZOL- BENZİMİDAZOL VE BENZTRİAZOLÜN ELEKTROİNDİRGENME MEKANİZMASI
118 PEKMEZ,Kadir; ÖZYÖRÜK,Haluk; YILDIZ,Atilla; YENİPI, TETRASİKLONLARIN ELEKTROİNDİRGENME DAVRANIŞLARI
119 ÖZKAN,Refik; AYDIN,Fatma; , ORGANİK HALOJENÜRLERİN BAZI ELEKTROKİMYASAL REAKSİYONLARI
120 ERTURAN,Seyfettin, BDPPCA POLAROGRAFİK İNCELENMESİ
121 ERTURAN,Seyfettin; MERZ,Andreas; , BDPPCA ELEKTROKİMYASAL REDÜKSİYONU
122 BEREKET,Gözen; KABASAKALOĞLU,Melike; , BAKIR I OKSİT OLUŞMA MEKANİZMASI ÜZERİNE DİETİL AMİN PRİMER ETİLAMİN VE AMONYAĞIN ETKİSİ
123 AKSÜT,A. Abbas; BİLGİÇ,Semra; , DEMİR YÜZEYİNDE ALLİL ALKOLÜN REDÜKSİYON MEKANİZMASI VE DEMİRİN KOROZYONUNA ETKİSİ
124 AKSÜT,A. Abbas, ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ DENİZ SUYUNDAKİ KOROZYONU
125 ÖZER,Dursun; TUTKUN,Osman; , ORGANİK BİLEŞİKLERİN SIVI FAZ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BİLGİSAYARLA HESAPLANMASI
126 ERDİK,Ender, FOSFİT LİGANDLI CpFe(CO)2 (?1 - 2- METOKSİALLİL ) KOMPLEKSİNİN OLEFİNLERLE SİKLO KATILMA REAKSİYONLARINDA ETKİNLİĞİNİN ARTMASI. TRİSUBSTİTÜE SİKLOPENTENLERİN SENTEZİ
127 ERDİK,Ender; AY,Mehmet; , ARİL GRİGNARD BİLEŞİKLERİNİN KETOKSİMLERLE ELEKTROFİLİK AMİNASYONU
128 ERTÜZÜN,Vedia, SÜBSTİTÜE 2-AMİNO-FURANIN DİELS-ALDER REAKSİYONU
129 KARATAŞ,İbrahim; TÜZÜN,Celal; , BENZEN 1 , 4 - DİAKRİLİK ASİT ESTERLERİNİN SENTEZİ
130 TÜZÜN,Celal; ARISOY,Kadir; , BAZI MONO VE DİKLOR NAFTALİN ASETİK ASİTLERİN SENTEZİ
131 YILDIRIR,Süleyman; TOY,Mehmet; , BAZI HALOJEN AZOBENZEN TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE ULTRAVİOLE SPEKTRUMLARININ İNCELENMESİ
132 KIRMIZIGÜL,Süheyla; AVCIBAŞI,Hüseyin; ANIL,Hüseyin, Göksunon ve Dehidrolibanon. Cedrus libanotica’dan İki Yeni Doğal Bileşik.
133 AKBULUT,Nihat; KARA,Yunus; BALCI,Yunus; , 1,6-METHANO 10 ANULEN 2,5-DİKİNCN'UN DİELS-ALDER KATILMA REAKSİYONLARI
134 ATASOY,Basri; BALCI,Metin; , 5H-BENZOSİKLOHEPTEN' İN SINGLET OKSİJENLE REAKSİYONU VE 5H-BENZOSİKLOHEPTEN ENDOPEROKSİTLERİN KİMYASI
135 GÜNAYDIN,Keriman; OYMAN,Ülkü; , ARİL VE ARİLALKİL SİKLODODEKANOLLERİN DEHİDRASYON ÜRÜNLERİNİN İNCELENMESİ
136 HOCAOĞLU,Nermin; UYAR,Tahsin; , 2-SÜBSTİTÜEFENİLAZ0-1,3-İNDANDİON'LARIN GÖRÜNÜR BÖLGE SOĞURMA SPEKTRUMLARI ÜZERİNE SÜBSTİTÜENT ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
137 İÇLİ,Sıddık; ALP,Serap; AKDOĞAN,Deniz; , BEŞLİ HETEROHALKALARDA STEREOKİMYASAL ÇALIŞMALAR
138 AKGÜN,Eyüp; TUNALI,Mustafa; , INDOLDER İVATLARININ ASİLASYON VE THİOASİLASYONU
139 AKGÜN,Eyüp; TUNALI,Mustafa; , ORTHOESTER VE THİOANALOGLARININ KARBONİL SYNTHONU OLARAK KULLANILMASI
140 ÜNALEROĞLU,Canan; BALCIOĞLU,Nurettin; , 2 ,5-DİVİNİLSULFOLANIN ISISAL BOZUNMASI
141 BALCIOĞLU,Nurettin, C10H16 - 1 , 5 - DİEN SİSTEMİNDE ISISAL DÖNÜŞMELER
142 YILMAZ,Mustafa; BALCIOĞLU,Nurettin; , LİNYİTİN ORGANİK ÇÖZÜCÜLERDEKİ ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNÜN ARTTIRILMASI ÜZERİNE ÇALIŞMALAR
143 ÖKTEMER,A., Bazı 2,4— Dihalojen Benzen Diazonyum Bileşiklerinin İzomerleşmeleri ve Bu Yöntemle Bazı Bileşiklerin Sentezi
144 ÖRNEKTEKİN,Sermin; BAYKUT,Sacide; , GAZ LİKİD KROMATOGKAFİSİ'NDE KOLON DOLGU MADDESİ OLARAK KULLANILAN CAM BİLYALARIN BU ÖZELLİKLERİNİN VE AYIRMA GÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ BİR YÖNTEM
145 PULAT,Emsal; SAÇAK,Mehmet; , MONOMER KARIŞIMLARINDA POLİ(ETİLEN TEREFTALAT) LİFLERİN AŞI KOPOLİMERİZASYONU
146 PULAT,Emsal; SAÇAK,Mehmet; , POLİ(ETİLEN TEREFTALAT) LİFLER ÜZERİNE AKRİLAMİT AŞI KOPOLİMERİZASYONU
147 ANKARA,Alpey; ÇINAR,Selma; ORBEY,Neşe; , KARBON ELYAFLI PLASTİKLERİN (CFRP) NEM ABSORBLAMA ÖZELLİKLERİ
148 YALÇIN,Nilüfer; GÜNDÜZ,Güngör; , EMDİRME YÖNTEMLERİNİN ÇELİK TEL TAKVİYELİ POLİMER EMDİRİLMİŞ BETONUN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
149 KARADENİZ,Seher; YENİGÜL,Mesut; BALKÖSE,Devrim; , PVC FİLMLERE KATILAN ISI KARARLI KILICILARININ SEÇİMİ
150 EVREN,Vural; PİŞKİN,Erhan; , POROZ POLIPROPİLEN MEMBRANLARDAN O2 TRANSFERİNİN MODELLENMESI
151 KİREMİTÇİ,Menemşe; DENİZLİ,Adil; ÖNCÜ,Abdurrezzak;, PHEMA-PMMA-PEG MATRIKSLERDEN MITOMYCIN-C KONTROLLÜ SALINIM KİNETİĞİ
152 GÜMÜŞDERELİOĞLU,Haluk; ÖNCÜ,Abdurrezzak; ERTÜRK,Ey, TOZ AKTİF KARBONUN POLİELEKTROLİT KAPSULLERDE İMMOBİLİZASYONU
153 ERTÜRK,Eyüp; TEKİN,Ramis; SANALAN,Ece; PİŞKİN,Erha, KAPLANMAMIŞ VE SELÜLOZ NİTRAT KAPLANMIŞ AKTİF KARBONLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
154 MUTLU,Mehmet; PİŞKİN,Erhan; , POLİÜRETAN YÜZEYLERİN MODİFİKASYONU VE YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
155 ARCA,Emin; GÜVEN,Olgun; KAPTAN,Yılmaz; PEKCAN,Önde, POLİ (METİL METAKRİLAT) ' A OKSİJEN DİFÜZYONUNUN ESR TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ
156 ERBİL,H. Yıldırım, GÖZENEKLİ HİDROJEL ADSORBANLARIN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
157 OKAY,Oğuz, GÖZENEKLİ STİREN - MALEİKANHİDRİT - DİVİNİLBENZEN KOPOLİMER KÜRECİKLERİNİN SENTEZ VE KARAKTERİZASYONLARI
158 ARCA,Meral; ARCA,Emin; GÜVEN,Olgun; YILDIZ,Atilla;, POLİPİROLÜN ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞINA VE İLETKENLİĞİNE ?- IŞINLARININ ETKİSİ
159 YİĞİT,F.; GÜVEN,Olgun; , AKRİLİK ASİTİN RADYASYONLA BAŞLATILAN POLİMERLEŞMESİNE SICAKLIK ve DOZ HIZININ ETKİLERİ
160 GÜVEN,Olgun; ARCA,Emin; , DİFERANSİYEL TARAMALI KALORİMETRİ TEKNİĞİ İLE POLİ (ETİLEN GLİKOL) ÜN MORFOLOJİSİNİN İNCELENMESİ
161 TOKAY,Nesrin; ARCA,Emin; GÜVEN,Olgun; , UZANMIŞ ZİNCİRLİ POLİ ( ETİLEN GLİKOL) ÜN KRİSTALLİNİTE VE MORFOLOJİSİNİN GAMA IŞINLARI İLE DEĞİŞİMİNİN X-IŞINLARI TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ
162 AKSOY,S.; PULAT,Emsal; , POLİVİNİL ASETAT,VİNİL ASETAT VE ÇÖZÜCÜLERİN İKİLİ VE ÜÇLÜ KARIŞIMLARINDA HACİM DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ
163 KARA,Serap; ULUVAR,Nurten; , TERMODİNAMİK ÇÖZELTİ MODELLERİNİN PIB SİSTEMLERİ İÇİN KARŞILAŞTIRILMASI
164 BASAN,Satılmış; SARAYDIN,Dursan; GÜVEN,Olgun; , POLİ(VİNİL ASETAT)’ IN ISISAL JELLENME NOKTASININ MOLEKÜL AĞIRLIĞI VE ISITMA HIZI İLE DEĞİŞİMİ
165 BASAN,Satılmış; GÜVEN,Olgun; , POLİ (VİNİL KLORÜR )'ÜN ISISAL BOZUNMASINA ASETİK ASİT'İN ETKİSİ
166 BASAN,Satılmış; SARAYDIN,Dursan; GÜVEN,Olgun; , POLİ (VİNİL ASETAT) ' IN İZOTERMAL JELLEŞME NOKTASININ MOLEKÜL AĞIRLIĞI VE SICAKLIKLA DEĞİŞİMİ
167 GALİOĞLU,Oya; AKAR,Ahmet; AYDOĞAN,A. Cevdat; , ORGANİK SENTEZLERDE POLİMERLERİN KULLANIMI
168 YAĞCI,Yusuf; ACAR,Metin; HIZAL,Gürkan; BAYSAL,Baha, STİREN - n.BUTİL VİNİL ETER BLOK KOPOLİMER SENTEZİ
169 TALINLI,Naciye; AKAR,Ahmet; AYDOĞAN,A. Cevdat; YAĞ, YENİ BİR YÖNTEMLE MAKROGÖZENEKLİ POLİ(STİREN-KO-DİVİNILBENZEN) KÜRELERİNİN ELDESİ
170 ÖZTÜRK,Turan; AKAR,Ahmet; AYDOĞAN,A. Cevdat; , SİKLOHEKZANON-FORMALDEHİD REÇİNESİNİN REAKSİYONLARI
171 ŞAKARCAN,Ayşen; YAĞCI,Yusuf; AYDOĞAN,A. Cevdat; , THF'IN KLORLANMIŞ HYCAR POLİMLERİ VE AgBF4 İLE POLİMERLEŞMESİ
172 TUNCA,Ümit; YAĞCI,Yusuf; BIÇAK,Niyazi; , YÜZEYLERARASI POLİMERİZASYON İLE MAKROAZO BAŞLATICI SENTEZİ
173 HAZER,Baki; GÜNER,Saadettin; , ÇOK FONKSİYONLU SERBEST RADİKAL POLİMERİZASYON BAŞLATICILARI - 1
174 BOZDOĞAN,Abdürrezzak, POLİMERİK PEROKSİKARBAMAT İLE STİRENİN POLİMERİZASYONUNUN KİNETİK MODEL PARAMETRELERİNİN TAYİNİ İÇİN BİR YAKLAŞIM
175 AKSOY,S.; TÜMTÜRK,H.; ALYÜRÜK,K.; , PROPİLEN OKSİTİN STEREOREGÜLER POLİMERLEŞMEŞİNİN KATKI MADELERİ İLE DENETLENMESİ
176 ACAR,Metin, OPTİKÇE AKTİF 2-METİLEN-4-FENİL-1,3-DİOKSOLAN'IN SENTEZİ VE HALKA AÇILMASI POLİMERLEŞMESİ
177 FIRAT,Yurdun, 2,4-DİMETİL-1,3-DİOKSALANIN KATYONİK POLİMERİZASYONU
178 HACIOĞLU,B.; TOPPARE,L.; AKBULUT,U.; , AKRİLAMİDİN ANYONİK POLİMERLEŞTİRİLMESİ
179 YURTTAŞ,B.; TOPPARE,L.; AKBULUT,U.; , AKRİLONİTRİLİN ELEKTROKİMYASAL YÖNTEMLERLE POLİMERLEŞTİRİLMESİ
180 KOÇAK,J.; ARAS,L.; , İONOMERLERİN SOLÜSYON ÖZELLİKLERİ
181 ŞEN,Ş.; TÜRKER,L.; KISAKÜREK,D.; TOPPARE,L.; AKBUL, HALOFENOLLERİN ELEKTROKİMYASAL POLİMERİZASYONU : POLİMERLEŞME POTANSİYALİ-LUMO ENERJİLERİ ARASINDAKİ BAĞINTILAR: (I)
182 KABAN,Şeniz, 1,4-DİFENİLFTALAZİN'İN METALİK SODYUM İLE İNDİRGENMESİNDEN OLUŞAN DİANYON VE KİMYASAL REAKSİYONLARI
183 ÜSTÜN,Güldem; DEMİRSOY,Çiğdem; CİVELEKOĞLU,Halidun, VİŞNE (Prunus Cerasus) ÇEKİRDEĞİ YAĞININ TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ
184 ÜSTÜN,Güldem; KENT,Leyla; CİVELEKOĞLU,Halidun; , ÇÖREK OTU (Nigella Sativa) TOHUMU YAĞININ TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ
185 KARAOSMANOĞLU,Filiz; ERCİYES,A. Tuncer; CİVELEKOĞL, TÜRKİYE KÖKENLİ ÇİTLENBİK VE SUMAK TOHUMLARININ TRİGLİSERİD YAĞ İÇERİĞİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME
186 TÜRKAY,Selma; CİVELEKOĞLU,Halidun; , TÜRKİYE KÖKENLİ PİRİNA YAĞINDAN SIVI-SIVI EKSTRAKSİYONU İLE SERBEST YAĞ ASİTLERİNİN GİDERİLMESİ
187 GÜRERİ,Tijen; ŞATIROĞLU,K. Nezih; ÇATALTAŞ,A. İhsa, ÇAY ATIKLARINDAN KAFEİN EKSTRAKSİYONU
188 AKBAŞ,Ahmet; GÜLER,Raif; , BERBERİN VE GEÇİŞ METALLERİYLE YENİ BAZI YÜN BOYALARI ELDESİ - I
189 YAVAŞ,Naciye; CEBE,Mustafa; , ÇİMENTONUN SERTLEŞMESİNDE KİMYASAL KOMPOMENTLERİN HİDRATASYON ÖZELLİKLERİNİN ETKİSİ
190 TONAK,Tülin, ÇİMENTO BİLEŞİKLERİNİN ÇİMENTONUN ÖĞÜNEBİLİRLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ
191 ŞAHİN,Sami, ALKALİ BAYER PROSESİYLE ALÜMİNA ÜRETİMİNE METAL VE AMETALLERİN ETKİSİ
192 UZMEN,Reşat; CAN,Şevket; , NÜKLEER YAKIT ÇEVRİMİNDE KİMYA MÜHENDİSLİĞİ PROBLEMLERİ
193 RECEPOĞLU,Oğuz; BULUTÇU,Nusret; TOLUN,Raşit; , KIZILDERE JEOTERMAL SULARINDAN BOR GİDERİLMESİ
194 EROĞLU,İnci, ISLAK YÖNTEMLE BACA GAZLARININ KÜKÜRT DİOKSİTTEN ARITILMASI
195 YILDIRIM,Rahmi; EMİR,Bedri Doğan; , KIRKA TİNKAL KONSANTRESİ SAFSIZLIKLARININ PELLETYEYİCİ FLOKÜLASYONLA AYRILMASI
196 SEVİNÇ,Vahdettin; AYDIN,Ali Osman; GENÇ,Sadettin; , TERÜGİT MİNERALİNİN MUHTELİF ÇÖZÜCÜLERDE ÇÖZÜNMESİ
197 BOYBOY,Mustafa; DEMİREL,Turgut; , UÇUCU KÜL ve KİLDEN KRİYOLİT ELDE EDİLMESİ
198 KARTAL,Mehmet, TUZLALARDA TUZ ÜRETİMİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE TUZ ÜRETİMİNİN ARTIRILMASI
199 ÖZBAY,Yılmaz, TUZLA ARTIK SULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
200 KADAN,İmdat; ÖZBAY,Yılmaz; , KEBAN MOLİBDENİT-FLUORİT FİLİZİNİN FLOTASYON YÖNTEMİ İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
201 İPEKOĞLU,A. Nursen, MANGAM NİTRAT ÇÖZELTİSİNDEN MANGANDİOKSİT ELDESİ REAKSİYONUNA SU BUHARININ ETKİSİ
202 MORDOĞAN,Hasan, KASTAMONU-KÜRE-BAKİBABA CEVHERİNDEKİ KOBALT DAĞILIMI VE KAZANILMA OLANAĞI
203 MORDOĞAN,Hasan, KASTAMONU-KÜRE-BAKİBABA CEVHERİNİN KİMYASAL,MİNERALOJİK BİLEŞİM VE YAPISININ ARAŞTIRILMASI
204 ÖZŞAHİN,Ramazan Hakkı; MİRZAOĞLU,Ramazan; , KONYA BÖLGESİ HELVACIBABA MANYEZİT VE SİNTERİNİN İNCELENMESİ
205 METE,Zeliha, AFYON-İŞÇEHİSAR YÖRESİ DİATOMİT YATAKLARININ KULLANIM ALANLARININ ARAŞTIRILMASI
206 ÇOLAK,Sabri; KAYADENİZ,İlker; CEYHUN,İlhami; BAYRA, KLOR GAZI İLE SULU ORTAMDA PİRİT KALSİTLERİNDEKİ BAKIR VE KÜKÜRDÜ ÇÖZMEK İÇİN OPTİMUM ŞARTLARIN BELİRLENMESİ
207 YANIK,Jale; SAĞLAM,Mehmet; , TUNÇBİLEK LİNYİTLERİNDEN PARÇA KOK ÜRETİMİ
208 SAĞLAM,Mehmet; YÜKSEL,Mithat; YANIK,Jale; KARADUMA, KİREÇ İLAVELİ LİNYİT BİRİKETLERİNİN ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
209 YILDIRIM,M. Ercengiz; OELERT,H. H.; , LİNYİT KÖMÜRÜNÜN DEĞİŞİK GAZLARIN ETKİSİ ALTINDA SIVILAŞTIRILMASI
210 ÖZDEMİR,Mustafa; GÜRSES,Ahmet; BAYRAKÇEKEN,Samih; , ERZURUM BÖLGESİ KÖMÜRLERİNİN HİDROJEN PEROKSİT İLE KÜKÜRTTEN ARITILMASININ İNCELENMESİ
211 CANEL,Muammer, KÖMÜRLERİN EKSTRAKSİYONUNA ETKİYEN ÇEŞİTLİ PARAMETRELERİN İNCELENMESİ
212 ÇURGUNLU,Esin; KARŞILAYAN,Huriye; , YÜZEYİ OKSİDE OLMUŞ KÖMÜRÜN FLOTASYONU
213 ÇURGUNLU,Esin; KARŞILAYAN,Huriye; , YÜZEY AKTİF MADDE ETKİSİ İLE KÖMÜR FLOTASYONU VERİMİNİN ARTTIRILMASI
214 GÜRÜZ,G; TUNCEL,S. A.; , SEYİTÖMER LİNYİTLERİNİN SIVILAŞMA KİNETİĞİNİN NON-LİNEER MODELLER İLE İNCELENMESİ
215 GÜRÜZ,G; YÜRÜM,Y.; BAÇ,N.; ORBEY,Hasan; TOĞRUL,Tan, TÜRK LİNYİTİNİN TANIMLANMASI VE SIVILAŞMA ÖZELLİKLERİ
216 ŞENELT,Akif; OLCAY,Aral; , SERT ODUNLARIN SÜPERKRİTİK GAZ EKSTRAKSİYONU
217 PAMUK,Vecihi; OLCAY,Aral; , SELÜLOZUN SIVILAŞTIRILMASI
218 AKTAŞ,Zeki; OLCAY,Aral; , ELBİSTAN-AFŞİN LİNYİTİNİN İNDİRGENMESİ VE İNDİRGENMİŞ LİNYİTİN SÜPERKRİTİK GAZ EKSTRAKSİYONU
219 ÖZKÜRKÇÜGİL,Serpil; TOĞRUL,Taner; OLCAY,Aral; , ORTAMDA ve KÖMÜRDE BULUNAN SUYUN SÜPERKRİTİK GAZ EKSTRAKSİYONUNDA EKSTRAKT VERİMİNE ETKİSİ
220 YENOVA,Hasip; OTTO,F. D.; , TAR SAND KOKLAŞMA ÜNİTESİNDEN ELDE EDİLEN GAS-OİL'İN HİDROJENASYONU
221 ERGÜN,Ali; ÇALIMLI,Ayla; OLCAY,Aral; , TÜRK KÖMÜRLERİNDE GÖZENEKLİK ve YÜZEY ALANININ KARBON İÇERİĞİ ve KOKLAŞMA SICAKLIĞI İLE DEĞİŞİMİ
222 BİLGESÜ,Ali Y., ELBİSTAN - AFŞİN LİNYİTİNİN EKSTRAKSİYONU VE ELDE EDİLEN EKSTRAKTIN HİDROKRAKİNGİ
223 BİLGESÜ,Ali Y.; ŞENELT,Akif; , ODUN TALAŞININ ÇABUK PİROLİZİ
224 BALCI,Suna; DOĞU,Gülşen; DOĞU,Timur; , KÖMÜRÜN KARBONDİOKSİT ile GAZLAŞTIRILMASININ YAPISAL DEĞİŞİKLİĞİ ve KİNETİĞİ
225 KESKİN,Aliye; DOĞU,Gülşen; DOĞU,Timur; , KÜKÜRT DİOKSİDİN AKTİF SODA İLE TUTULMASI REAKSİYON KİNETİĞİNİN DİNAMİK İNCELENMESİ
226 PEKER,Hülya; DOĞU,Timur; , FURFURAL 'IN HİDROJENLENMESİ SIRASINDA KATALİZÖRÜN AKTİVİTESİNİ KAYBETMESİNİN TEK TABLET REAKTÖRÜNDE İNCELENMESİ
227 DOĞU,Timur, GÖZEMEKLİ KATALİZÖRLERDE KONSANTRASYON VE SICAKLIK DAĞILIMLARININ REAKSİYON HIZINA ETKİLERİNİ BELİRLEMEK İÇİN GENEL KRİTER
228 DOĞU,Gülşen, İKİ DAĞILIMLI KATALİZÖRLERDE DİFÜZYON VE REAKSİYON
229 GÜNDÜZ,Ufuk; ÇULFAZ,Ali; ORBEY,Hasan; , YÜKSEK SİLİSLİ ZEOLİT KATALİZÖRLERİN SENTEZ VE KARAKTERİZASYONU
230 ASLANBEY,Yeşim; ORBEY,Hasan; DOĞU,Timur; , DÜÖRUSAl OLMAYAN ADSORPSİYON SİSTEMLERİNDE HIZ VE DENGE SABİTLERİNİN MOMENT TEKNİGİ İLE BULUNMASI
231 EKEN,Nurdan; ALPER,Erdoğan; , KARBONDİOKSİT GAZININ EŞMOLAR KARBONAT TAMPON ÇÖZELTİLERİNE KATALİTİK ABSORPSİYONUN KİNETİĞİ
232 ALPBAZ,Mustafa; KOÇKAR,Mete; , CEKETLE SOĞUTULAN AKIM TANKININ GERİ BESLEMELİ KONTROLÜ İÇİN DUYARLILIK ANALİZİ
233 ALPBAZ,Mustafa; ERDOĞAN,Sabahat; , TAM KARIŞTlRMALI SÜREKLİ AKIM TANKININ DİNAMİK ÖZELLİKLERİNE VİSKOZİTE DEĞİŞİMİNİN ETKİSİ
234 ÇINAR,Hasibe; TANYOLAÇ,Abdurrahman; , BİYOLOJİK ATIK ARITMALI SÜREKLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK DAVRANIŞI
235 YÜKSEL,Mithat, 4-ETİLANİLİN'in GAZ FAZDA HİDROJENLENMESİ
236 ÇALIK,Güzide; ÖZDAMAR,Tuncer H.; , BF3.H3PO4 KATALİZÖRÜ İLE NAFTALİNİN PROPİLEN İLE ALKİLASYON KİNETİĞİ
237 PEKEL,A. Tarık; YETER,Betül; , Değişik Elektrokimyasal Reaktörler Kullanarak Yapılan Mangan(III)Asetat Sentezi
238 YATMAZ,Cengiz; KARAOSMANOĞLU,Filiz; AKSOY,H. Ayşe;, 1 , 2 - DİKLORETAN’ IN HİDROLİZ KOŞULLARI
239 EROL,Murat; OLCAY,Aral; , NAFTALİNİN NİKEL KATALİZÖR İLE BUHAR FAZINDA HİDROJENLENMESİ
240 ÖZDAMAR,Tuncer H.; BALLICA,Rabia; TAKAÇ,Serpil; ÇA, İYON DEĞİŞİMİ İLE GLUTAMİK ASİTİN AYIRILMASI VE KOLON TASARIM PARAMETRELERİNİN ARAŞTIRILMASI
241 ŞENTARLI,İnci; HORTAÇSU,Amable; , ÇOKBİLEŞENLİ KÜTLE AKTARIMI EŞİTLİKLERİNİN BİR FİLM MODELİ İÇİN GENEL ÇÖZÜMÜ
242 TOSUN,İsmail; ÖZGEN,Canan; , EVİRTİM YÖNTEMİNİN AYRI MERKEZLİ BORU SİSTEMİNE UYGULANMASI
243 AYLA,Ali; DİNÇER,Salih; , ÇOK BİLEŞENLİ BUHAR -SIVI DENGESİ HESAPLAMALARI
244 AVCIATA,Ulvi; SALTIK,Sevgi; , ETİL ALKOL-SU AZEOTROPUNA TUZ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
245 ŞAŞMAZ,D. Ali; ŞATIROĞLU,K. Nezih; TÜRKAY,M. Şafak, GÜLBARAN EKSTRAKTÖRÜNDE KATI-SIVI EKSTRAKSİYONU İÇİN AMPRİK BİR MODEL
246 TÜLBENTÇİ,H. Sema Gülbaran; YORGUN,Sait; , PİLOT-PLANT TİPİ GÜLBARAN EKSTRAKTÖR-DİFFÜZÖRÜ'NDE KIZILÇAM KABUĞUNDAN TANEN EKSTRAKSİYONU
247 ÖZTÜRK,Turgut; AYDIN,Kemal; TÜLBENTÇİ,H. Sema Gülb, MEŞE PALAMUTUNUN YENİ BİR SİSTEMLE EKSTRAKSİYONU
248 AKSAN,Devlet; BORAK,Fahir; ÖNSAN,İlsen; , KARİŞTIRICILI TANK SİSTEMLERİNDE ISI TRANSFER KATSAYILARININ HESAPLANMASI
249 DEMİREL,Yaşar, BİR HAVALI GÜNEŞ TOPLACININ DENEYSEL VE TEORİK İNCELENMESİ
250 ŞENTARLI,İnci; DİNÇER,Salih; , ISI ENTEGRASYONUNDA DARBOĞAZ (PINCH) TASARIM YÖNTEMİ
251 BAYRAMOĞLU,Mahmut; EKMEKPAR,Ahmet; ÇOLAK,Sabri; CE, ERZURUM ŞEKER FABRİKASI TEPHİR SİSTEMİNİN MATEMATİK MODELLENMESİ
252 BATIGÜN,Ayşegül; TOSUN,İsmail; , FİLTRE KEKİ YIKAMA İŞLEMİNİN MODELLENMESİ
253 KÜÇÜKADA,Kurtul; ORBEY,Hasan; , AKIŞKANLARIN GAZ-SIVI DENGESİNİN MODELLENMESİ İÇİN YENİ BİR HAL DENKLİĞİ
254 KISAKÜREK,Bilgin; EFES,Z.; , ATMOSFER BASINCINDA ÇALIŞAN AKIŞKAN YATAKLI BİR YAKICININ DİNAMİK ANALİZİ
255 ÖLMEZ,Halis, TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU İLE ÇİMENTO HİDRASYONUNUN İZLENMESİ
256 SAĞ,Yeşim; KUTSAL,Tülin; , Zoogloea ramigera MİKROORGANİZMASI İLE KROM ADSORBSİYONU
257 ERGENOĞLU,Bora; BALKI,Nihat; AKÇAY,Mehmet; , SÜT, SERUM, TİCARİ MEYVE SULARI VE DİYET ÖRMEKLERİNDE AAS İLE Mg, Zn, Cu, Co, VE Cr TAYİNİ
258 ERGENOĞLU,Bora; BALKI,Nihat; AKÇAY,Mehmet; , JEOLOJİK MATERYAL VE DİYET ÖRNEKLERİNDE DOĞRUDAN ESER ELEMENT TAYİNİ
259 ERGENOĞLU,Bora; BALKI,Nihat; AKÇAY,Mehmet; , KARBON FIRINDA ATOMİZASYON MEKANİZMASININ KADEMELİ ATOMİZASYON YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
260 DEMİR,Yaşar; ATASOY,Basri; BALCI,Metin; , POSTER 4,9-METHANO [11] ANNOLENONUN KATILMA REAKSİYONLARININ VE AROMATİKLİĞİNİN İNCELENMESİ
261 AKSÜT,A. Abbas, DEMİR-KROM ÇELİKLERİNİN KOROZYONUNA KARBON MİKTARI VE ISIL İŞLEMİN ETKİSİ
262 AKSÜT,A. Abbas, DEMİRİN PROPAGÜL ALKOL VE SÜLFÜRİK ASİT ORTAMINDAKİ KOROZYONU VE PROPAGÜL ALKOLÜN REDÜKSİYON MEKANİZMASI
263 MORGİL,F. İ.; GÜRKAN,T.; FEDAİ,İ.; KESTEK,A.; AKSU, SEÇİLEN BAZI SEFALOSPORİNLERİN KATOT IŞINLARI POLAROGRAFİSİ VE YÜKSEK BASINÇLI SIVI KROMATOGRAFİSİ İLE SULU ÇÖZELTİLERDEKİ STABİLİTELERİNİN FARKLILIĞI
264 ÇAKMAK,Osman; BALCI,Metin; , 3,4-DİBROM-6,7-BENZOBİSİKLO[3,2,1] OKTA-2,6-DİENİN BROMLANMASI VE DİSÜBSTİTÜE BENZOBARRELENLERİN SENTEZİ
265 KARA,Yunus; MENZEK,Abdullah; AKBULUT,Nihat; BALCI,, DİENONLARI SENTEZLEMEK İÇİN DİENLERE UYGULANAN BAZI KİMYASAL TRANSFORMASYONLAR
266 EKEN,Nurdan; ALPER,Erdoğan; , KARBONDİOKSİT GAZININ KARBONAT TAMPONUNDAN KATALİTİK DESORPSİYONUN KİNETİĞİ
267 YÜKSEL,Ümran; İLKME,Bülent; BABADAĞ,Ömer; , POLİVİNİLALKOL (PVA) ve 2-DEOKSİ-D-GLUKOZ'UN PERİYODAT YÜKSELTGEMESİ İLE TAYİNİ
268 YÜKSEL,Ümran; İLKME,Bülent; KESGİN,Müşerref; SUKAT, İZMİR İÇ KÖRFEZ ALGLERİNDEKİ METAL KİRLİLİKLERİNİN SAPTANMASI
269 APAK,Reşat; ÖNAL,Nejat; , AAS-SOĞUK BUHAR TEKNİĞİYLE CİVA TAYİNİ İÇİN YENİ BİR AMALGAMATÖR
270 TEMİZER,Aytekin; ALTINÖZ,Sacide; BEKSAÇ,Sinan; , BİYOLOJİK MATERYALDEKİ TESTESTERONUN ELEKTRON YARALAYICI DETEKTÖR KULLANARAK GAZ KROMATOGRAFİSİYLE TAYİNİ
271 ALPBAZ,Mustafa; CABBAR,Yavuz; , KATALİST PELLET MODEL DENKLEMLERİNİN ORTOCONAL KOLLOKASYON YÖNTEMİ İLE MİKRO BİLGİSAYARDA ÇÖZÜMÜ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
272 GÖZOĞUL,R.; EKİNCİ,E.; , SEYİTÖMER BİTÜMLÜ SİSTİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
273 TEMİZER,Aytekin; ONAR,Nur; ORBEY,M. Tevfik; ŞENER,, BAZI DOĞAL ANTRAKİNONARIN DİFERANSİYEL PULS POLAROGRAFİSİ İLE TAYİNİ
274 SARGIN,Haluk; YEŞİLRUSÇUK,Ayla; , NARKOTİK ANALJEZİK GRUBU İLAÇLARDAN KODEİN, METADON ve MEPERİDİN'İN GAZ KROMATOGRAFİK ANALİZLERİ
275 ŞİMŞEK,Abdullah; YILDIZ,Salih; , L-(+) ASKORBİK ASİDİN YÜKSELTGENMESİNİN POLARİMETRİK METODLA İNCELENMESİ
276 ONAR,A. Nur; YEŞİLRUSÇUK,Ayla; , NÖROLEPTİK FENOTİYAZİN TÜREVLERİNİN ANALİZİ III
277 YAZGAN,Seza, POLYSTYREN-CYCLOHEXANOL SİSTEMİNDE FLORY SICAKLIĞI'nın VİSKOZİKETRİK TAYİNİ
278 HASIRCI,N., ELEKTRİKSEL BOŞALMA YÖNTEMİ İLE POLİMERİZASYON
279 ÜNAL,İ.; ŞANLI,O.; KISAKÜREK,D.; , POLİ (DİHALOFENİLİN OKSİT) POLİMERLERİNİN DEĞİŞİK LİGANDLI BAKIR-KOMPLEKSLERİNDEN SENTEZLERİ VE KARAKTERİZASYONLARI
280 ŞEN,Ş.; TÜRKER,L.; KISAKÜREK,D.; TOPPARE,L.; AKBUL, HALOFENOLLERİN ELEKTROKİMYASAL POLİMERİZASYONU: POLİMERLEŞME POTANSİYELİ-HOMO ENERJİLERİ ARASINDAKİ BAĞINTILAR :(II)
281 GÖKAĞAÇ,Gülsün; İŞÇİ,Hüseyin; , (NH4)2 [Pt2(B-B)4X2] (B-B=SO42- , HPO42- ; X=H2O , Cl- , Br- , I-) KOMPLEKSLERİNİN LİGAND YER DEĞİŞTİRME REAKSİYONLARININ VE SOĞURMA SPEKTRUMLARININ İNCELENMESİ

Toplam 281 adet kayıt bulundu.