Kongre Bildirileri
  VII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, 2-5 Nisan 1991, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazi Mağusa, KKTC
Sıra no Yazar Bildiri
PDF*
1 Metin Türkay; Türker Gürkan; Canan Özgen; Nurcan Baç, stiren fabrikasında düzenleyici kontrol yapılarının sentezi
2 Ayten Genç; Canan Özgen, öngörümlü denetim tekniğinin bir kaskad devresine uygulanması
3 İnci Akşahin; Hayrettin Yücel; B.Zühtü Uysal , akışkan yataklar icin model karşılaştırması
4 Dilek Alkaya; Türker Gürkan; Canan Özgen , damıtma kolonlarında dolaylı kontrol çalışmaları
5 Sibel Girgiç; Canan Özgen; , Büyük ölü zamana sahip ph-denetim devresinin hat üstünde tanımlanması ve ayarlanması
6 Nesrin Aksak; Dilek Kazan; Öner Hortaçsu; , Karıştırmalı kaplarda newtonsal ve newtonsal olmayan ortamlarda gaz-sıvı kütle aktarımı
7 Emre Oruğ; Öner Hortaçsu; , organik karışımların pervoporasyon yöntemiyle ayrılması:model ve deneyler
8 Dadal Arıburnu; Canan Özgen; Türker Gürkan; , Endüstriyel bir distilasyon kolonunda en iyi kontrol konfigürasyonun seçilmesi
9 Moses N.Bogere; Canan Özgen; , süreç modeline dayalı denetici tasarımı
10 Nalan Adasoğlu; Mürsel Söyler; Salih Dinçer-Esen Polat; Abdülkadir Kuyulu; , Defne yağı ve anasonun süperkritik ekstraksiyonu
11 Gokhan Ölmez; Gülşen Doğu; Timur Doğu; , baca gazındakı kükürt dioksidin püskürtmeli kurutucuda kireç çözeltisi ile tutulması
12 İrfan Ar; Gülşen Doğu; Timur Doğu; Nurdan Saraçoğlu; , degişik yöre kireç taşlarının kükürt dioksit tutma aktivitesi
13 Saadet Yapar; Şerife Ş.Helvacı; Sümer Peker Başara; , gözenekli ortamdan sülfirik asit çözeitilerinin buharlaşması
14 Bikem Öyez; Handan Esen; Sümer Peker Başara; , jelatin -arap zamkı filmlerinden üre difizyonu
15 Mahir Alkan; A.Emin Öztürk; M.Muhtar Kocakerim; Zafer Karagölge; , bazı boyar maddelerin sulu çözeltilerden perlit yüzeyine adsorpsiyonu
16 Ahmet Alıcılar; Ahmet Biçer; , dolgulu kolonlardaki sıvı tutma modelleri üzerine bir değerlendirme
17 Fethi Kamışlı; İbrahim Peker; , uçucu küllerin adsorplama özelliklerinin incelenmesi
18 Fatma Söğüt; Aral Olcay; , işlem görmüş ve görmemiş linyitlerin tetralindeki çözünürlüğüne UV. Işınlarının etkisi
19 Sabriye Pişkin; Zehra Gülten Yalçın; Orhan Kural; Müzeyyen Marşoğlu; , linyitlerin petrografik fiziksel ve kimyasal özellıkleri arasındakı ilişki
20 Sabriye Pişkin; Salih Dinçer; Sevil ÜNAL; , bazı türk linyitlerinin kendiliğinden tutuşma eğilimlerinin incelenmesi
21 Hasan Orbey; Şenel İ.Gökhan; Güniz Gürüz; , kömürün biyolojik bozunması:bazı türk linyitlerinin streptomyces setonil 75 vi 2 ile işlenmesi
22 Dursun Pehlivan; , kömürlerin uçucu madde ve karbon yanma hızları
23 Mustafa Arslan; Mustafa Boybay; , uçucu küllerin ortofosforik asit ile sulu ortamlardaki etkileşimleri
24 Gürses A.; Bayrakçeken S.; Gülaboğlu Ş.; , o-kresolun kömür-su ara yüzeyindeki adsorpsıyonun da oksidasyonun etkisi
25 Emir H.Şimşek; Ali Y.Bilgesu; Aral olcay; , muğla- yatağan linyitinin çözücü ile ön şişirilmesinin ekstrat verimine etkisi
26 Nurşen Altuntaş; Yuda Yürüm; , beypazarı linyitinden maseral gruplarının ayrılması ve yapılarının incelenmesi
27 Abdülkerim Karabakan; Yuda Yürüm; , göynük bitumlu şişti kerojenının azot atmosferindeki pirolizi
28 Mehmet Sağlam; , Bitümlü şiştlerin flaş pirolizi
29 Mehmet Sağlam; Mithat Yüksel; İsmail Hakkı Metecan; , bitümlü şiştlerin hidrojenasyonunda kırmızı çamurun katalıtik etkisi
30 Esen polat; Gülseren Yalın; Çeşminaz Kavlak; Salih dinçer; , türk linyitlerinin petrol türevi çözücülerle hidrojenlenmesi
31 M.Bayramoğluı; B.Keskinler; , monokalsiyum fosfatın alkollü ortamda hidroliz kinetiği
32 Yahya Güzel, A.Reza hasan; A.Rıza Karagöz, M.Ali Yıldız; Mehmet Saçak, Çetin Koçak, Mustafa Alpbaz; Ali Bilgesu, Ural Akbulut,Sabahat Erdoğan; , stirenin kesikli soğutma çeketli bir polimer reaktöründe radikal polimerizasyonunun dinamiği
33 Güzide Çalık; Emine Bayraktar; Tunçer H. Özdamar; , yeni 2 naftol +aseton prosesi ara ürünü 2-izopropilnaftalin seçimliliğinin incelenmesi
34 Özden Olgun; , pamuk yığının hidrojenasyon kinetiğinin yarı kesikli bir bulamaç reaktöründe incelenmesi
35 Serpil Takaç; Tunçer H. Özdamar; , 2-izipropilnaftalinin ksmi oksidasyon kinetiği
36 Mukadder ilhan; Timur Doğu; , Etanın katalitik dihidrojenasyonu
37 M.Bayramoğlu; B.Keskinler; N.Demircioğlu; N.Topçu, M.A. Yıldız; , trona cevherinin suda ve sodyum hidroksit çözeltilerinde çözünme kinetiği
38 S.Eroğlu; S.Bayrakçeken; Y.Yaşar; , dadağı kömürünün klorlama yolu ile desülfirizasyon kinetiğinin incelenmesi
39 M.Muhtar Kocakerim; Recep Boncukçuoğlu; Hürriyet Erşahan; , nevşehir-dadağı kömürünün demir-3-klorür ile desülfirüzasyon kinetiğinin incelenmesi
40 Abdülkerim Karabakan; Nurşen Altuntaş; Yuda Yürüm; , orijinal ve özütlennmiş zonguldak taş kömürünun camsı geçiş sıcaklığının ısıtma hızı ile değişimi
41 Nurşen Altuntaş; Yuda Yürüm; , beypazarı linyiti inertinit maseral grubunun 50-150 0C oksidasyonu
42 Y.Yaşar; S.Bayrakçeken; S.Çolak; , klor gazı ile doyurulmuş karbon tetraklorür ve su-karbon tetraklorür ortamlarında pirit mineralinin çözünme kinetiğinin incelenmesi
43 A.Nilgün Akın; Gülnur Birol; Z.Sermin Gönenç; Z.İlsen Önsan; , katalik metanasyon reaksiyonlarının adsorplanma özelliklerinin incelenmesi
44 B.Keskinler; M.Bayramoğlu; , mazıdağı fosfat şlamlarından DCP gübresi ve saf fosforık asıt üretimi
45 Semra Koşucuoğlu; Sabriye Pişkin; , Talk cevherının değişik yöntemlerle zenginleştirilmesi
46 Fuat Güzel; Zeki Tez; , bitkisel kökenli bazı aktif karbonların sulu çözeltiden çeşitli organik maddeleri adsorpsiyonu yoluyla gözenekli yapılarının karakterizasyonu
47 Gokhan Aktepe; İlker Kayadeniz; , zenginleştirilmiş kromit cevherlerinin hidrotermal ve termik yollarla agglomerasyonu
48 Ali Öztürk; Ayşe Algur; Gülhayat Saygılı; Hasancan Okutan; , karbonatlaştırma prosesıyle trona minerallerinden soda üretimi
49 Filiz Karaosmanoğlu; Aslı Işığıgür-Tuna; H.Ayşe Aksoy; , füzel yağı icin yeni bir yeni bir değerlendirme önerisi
50 Ö.Faruk Emrullahoğlu; Eşref Avcı, Hilkat Erkalfa; Hayrettin Yüzer; Mustafa Kara; , seydişehirde üretilen aluminanın,plasma sprey kaplamada kullanılabilirliğinin araştırılması
51 Vildan Apak; Ali Yılmaz Erkol; Seval Bayulken; , sulardan pstisit giderilmesinde kırmızı çamurların adsorban olarak kullanımı
52 Sema Akyıl; Şule Ölmez; Mehmet Sağlam; , sentetik bir zeolit ile uranyumun seyreltık sulu çözeltilerinden konsantre edilmesi
53 S.Can,R.Üzmen,İ.Yıldız; S.Acarkan,N.Bekdemir; L.Çolak,F.Özeş,Z.Koç; O.Akgül,İ.Yurtseven; , AUC üretimi için pilot tesis dizynı
54 Şule Ölmez; Aysen Müezzinoğlu; , nötral organik solvent ile uranyumun cevher konsantresinden(sarı pasta) direkt ekstraksiyonu
55 Halis Ölmez; Emin Erdem; , fosfoanhidritli süpersülfatlı çimento hidrasyonunun yüzey alanı ve termik analiz teknikleriyle araştırılması
56 Güldem Üstün; Jale Yanık; Musa Karaduman; Mithat Yüksel; , pamuk çekirdeği yağı ve küspesinden gosipolün şelat yapıcı maddelerle giderilmesi
57 Serap Kocabıyık; Jale Gülen; Prof.Dr.Neşet Kadırgan; , asetilen-oksijen ön karışımlı alevlerin yanma hızlarının incelenmesi
58 Sami Şahin; , alimüna prosesı yan ürünü kırmızı çamurun değerlendirilmesi
59 S.Pişkin,M.Marşoğlu; Ş.Keban; K.Özdemir; Ö.Akdoğan,I.Çeviker; , polimetil metakrilata sitrik asidin etkisi
60 Cihan Alkan; Mehmet Kaya; Mehmet Cici; , laboratuvar ölçüsünde orifismetre yapımı ve kalibrasyonu
61 Selahattin Gökmen; İbrahim Doymaz; , radyasyonlu çay atıklarının tarımda gübre olarak değerlendirilmesi
62 Mesut Yenigül; , gracılarıa verrucosa deniz yosunlarının agarlarının özelliklerinin incelenmesi
63 Rukiye Çolak; Menemşe Kiremitçi; , iyonojenik poli(hema) membranların biyomodifikasyonu
64 Öncü A.; Pişkin E.; , rektal uygulamalar için akrilik bazlı polimerik kontrollü ilaç salım sistemlerinin geliştirilmesi
65 Metin Balcı; Abdullah Menzek; , piramitleşmiş alkenlerin yeni bir yöntemle sentezi ve özellikleri
66 N.Tunoğlu; G.Okay; , sübstitüe 3-aminobenzofuran sentezleri
67 Ayhan S.Demir; Hülya Akgün; , A versatile synthesis of alfa,beta-unsaturated gama-butyrolactones
68 Hülya Senöz; Süleyman Yıldırır; , difenilketen ile pirolün 1:1 ve 1:2 siklokatılma ürünlerinin eldesi ve stereokimyasal yapısının tayini
69 Kemal Yelekçi; , 2-asetoski-2,6,6-trimetilbisiklo[3.1.0]hekzanın sentezi ve ısısal tepkimesi
70 Emin Sarıpınar; Yunus Akçamur; , 1H-primidin-2-on ve 2H-imidazol-4,5-dion türevlerinin sentezi
71 Halil Hoşgören; , 1,2-bis-(1,2-epoksipropoksi)-benzenin sentezi
72 Ayhan S. Demir; Alwarsamy Jeganathan; David S.Watt; , alfa-acyloxy enones from enones usıng manganesee(III)acetate ın combınatıon with manganese(II)acetate or carboxylıc acıds
73 Nihat Akbulut; Gary B.Schuster; , enol eterlerin 1.3-dienlere triplex diels-alder katılma reaksiyonları
74 Ahmet Mete; Bekir Çetinkaya; , bazı(2-aminoanilino)alkoksifosfinilformik asit esterleri
75 Kadir Arısoy; Oktay Arslan; , bazı naftalin ve antrasen türevlerinin kondansasyon reaksiyonları
76 S.Bilgiç; O.Bilgiç; , metil-6-metilkroman-2-karboksilatın sodyum borohidrür ile indirgenmesi
77 Nihat Çelebi; Lemi Türker; , bazı 3-aril-ftalaziniyum-3-olat'ların 1,3-dipolar siklokatılma tepkimeleri
78 Ayşegül Acuner; Ahmet Akar; Naciye Talıntı; , nafto ve benzofuran türevlerinin sentezlenmesi
79 Turan Ünak; Perihan Ünak; , 1,4-naftakinonun iyodlu türevlerine ilişkin sentez çalışmaları
80 Y.Dürüst; D.Şümengen; H.Ağırbaş; N.Dürüst; , bazı yeni 1,2,4-oksidazol ve 1,2,4-oksidiazin türevlerinin elde edilmeleri
81 ; Osman Çakmak; Metin Balcı; , yüksek sıcaklık bromimasyonu disübstitüe benzobarrelenlerin sentezi
82 H.Boztepe; , bazı boyar madddelerin sentezi
83 Hasan Küçükbay; Engin Çetinkaya; , benzimidazol türevleri
84 Perihan ÜNAK; Turan Ünak; , 8-hidroksikinolin-glukuronidin nitro türevleri
85 Ayhan S.Demir; Tugmac SAYRAC; Cihangir Tanyeli,Arman Saatçioğlu; Münevver Kabakçı, David S.Watt; , the axıdatıon of alfa-alkoxy-and beta-alkoxy-cyclopentenones and cyclohexenones to alfa-acyloxy derıvatıves
86 Cemil Öğretir; Şeref Demirayak; , bazı benimidazol türevlerinin proton-verme davranışları ve hammett ilişkileri
87 Edward C.Taylor; Shashank R.Otiv; İnci Durucasu; , birleşik 2-amino-4(3H)pirimidonların maskelenmesi ve maskeleyici grupların uzaklaştırılması
88 İlknur Doğan; , engelli dönme enantiomerlerinin kıral kromotoğrafi yöntemiyle ayrıstırılması
89 Basri Atasoy; Serdar Karaböcek; , 3,4-disübstitüe furanların yeni bir yöntemle sentezi
90 Bülent Alıcı; Engin Çetinkaya; , tetrahidropirimidinlerin sentezinde yeni bir yöntem
91 Ölkü Oyman; Abdullah Akar; , bazı t-siklik karbinollerin yüksek verimle sentezlerin araştırılması
92 Ayhan S.Demir; Arman Saatçioğlu; , enantıoselectıve synthesıs of cyclıc alfa-amino ketones
93 Mustafa Ceylan; Hasan Seçen; Yaşar Sütbeyaz; Metin Balcı; , yeni bir yöntemle gerilimli siklik allenlerin sentezi
94 ; S.Ferda Mutlu; , ayçiçeği bitkisi gövde ve saplarının içerdiği polisakkaritlerin selulaz enzimi ile monosakkaritlerine hidrolizi
95 Gülaçtı Topçu; Ayhan Ulubelen; , salvıa wı edemannı boiss bitkisinden elde edilen diterpenoidlerin 1D ve 2D nmr teknikleriyle yapı tayini
96 Semra Bilgiç; Fahrünnisa pamuk; , çiçek türlerinde bazı amino asitte karboksilaz enzimlerinin dağılımı
97 Ayla Balkan; Mevlüt Ertan; Thomas Burgemeister; , tiyazolo(3.2-a)pirimidin türevlerinin sentezleri ve yapı aydınlatması
98 Selim Özkar; , proton yüklü zeolitler
99 Necla Gündüz; Zeynel Kılıç; Mustafa Hayyalı; , bazı ceso-sübstitüe porfirinlerin sentezi, yapılarının aydınlatılması ve bazlık sabitlerinin tayini
100 Bekir Çetinkaya; Paul Binger; , 3,3-dimetilsiklopropenin metal karbonilleriyle etkileşimi
101 Müşerref Kesgin; Ümran YÜKSEL; Mithat Yüksel; , salisilaldehit-alfa-pikolilamin schiff bazının Cu(II),Ni(II) veCo(II) ile kompleks oluşumlarının incelenmesi
102 Ceyhan Kara; Saim Özkar; , (1,4-diizopropil-1,4-diazabutadien)Cr(Co)5 komleksinde halka kapanma kinetiğinin incelenmesi
103 E.Musluoğlu; V.Ahsen; Ö.Bekaroğlu; , aza crown eter içeren yeni tip ftalosiyninler
104 Fadime Sarıkahya; A.Nail Kayınova; Nevin Toplanüremiş; , kompleks yapıda yeni bir tabaklama maddesi
105 ; N.Salcıoğlu; , linyit kömürünün kimyasal arıtılması ve ekektrokimyasal tepkimeleri
106 Yakup Baran; Bigül Erk; , bazı schiff bazlarının Sn+2 ve Sn+4 komplekslerinin sentezi ve yapılarının incelenmesi
107 Yaşar Gök; Mehmet Tüfekçi; , kükürt-oksijen karışık donör gruplu yeni bir makrosiklik oksim sentezi ve kompleks formasyonlarının incelenmesi
108 Yaşar Gök; H.Basri Şentürk; , taç eterli yeni formazan-metal komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu
109 Hüseyin İşçi; Ömer Dağ; , binükleer Pt2(HPO4)4X2 n- ve Pt2(SO4)4X2 n- iyonlarının elektron soğurma ve MCD spektrumları
110 Yüksel Sarıkahya; Sevil İrişli ; , difosfin ligandlı Pt(II) komplekslerinin NMR spektrumları
111 E.Özdaş; T.Fırat; İ.Aydın; Ş.Özcan; , (Bi,Pb)2Sr2Ca2Cu3Oy üstüniletken tek fazın hazırlanmasına başlangıç bileşiminin ve sinterleme sıcaklığının etkisi
112 N.Demirhan; U.Avcıata; H.Afşar; , tinkalden borik asit eldesi
113 Şebnem Küçük; Yalup Baran; N.Kemal Tunalı; , bazı aminoasitlerin demir ve rutenyum pentasiyano komplekslerinin pKa larının ve oluşum hız sabitlerinin tayini
114 Yaşar Gök; S.Zeki Yıldız; , yeni süstitüe ditiyo glioksim sentezi ve kompleks formasyonlarının incelenmesi
115 H.Basri Şentürk; A.Aykut İkizler; Aysun İkizler; , susuz ortamda bazı 1,2,4-triazol türevlerinin pKa değerleri
116 Bahattin Gümgüm; Osman Akba; Akın Baysal; , vanadomolibdofosforik asidin aromatik amin komplekslerinin hazırlanması ve spektrofotometrik incelenmes
117 Hüseyin Tel; Meral Eral; , solventten direkt reekstraksiyon-kristalizasyon yolu ile nükleer saflıkta autc ekdesi
118 Engin Şener; , elektrokimyasal yolla yüksek verimli kobalt(III)asetat üretimi
119 Selda Yılmaz; Hayrettin Yücel; , metal silikatların perlitden elde edilmesi
120 C.Alkan; M.Cici; M.Kaya; , galvaniz atölyesi atığı FeSO4.7H2O'dan Fe2O3 pigmentinin eldesi
121 A.Sedat Çelebi; Yüksel Özkalay; Yüksel Sarıkahya; , tetrametildifosfin disülfürün bromo ve kloro bakır kompleksleri
122 Ayşe Uztetik; Meral Kızılyallı; , bazı nadir toprak metalleri fosfat ve pirofosfatlarının sentezi ve yapı çalışmaları
123 Hüseyin Yıldıran; Mustafa Tunçgenç; , iletkenlik ölçümlerinden gidilerek iyon yarıçaplarının ve sınır eşdeğer iyonik iletkenliklerin taşıma sayıları kullanılmaksızın belirlenmesi
124 B.Salih; İ.T.Özgen; , etil, dietil ve trietil aminlerin iyonlaşma ve görünüm potansiyellerinin tayini ve parçalanma mekanızmalarının yorumu
125 Ali Gökmen; Gökhan Tanyeri; , mikroişlemci denetimli bilgisayar kart ailesi ve bilgisayar denetimli deney gözenekleri
126 Ali Gökmen,Şerife Yalçın; Hakkı Kızıltan; Rıfat Çapan; Özgen Birgül; , tek-foton tekniği ile zamn ayırımlı floresans spektrometresi geliştirimi
127 ; H.Karşılayan; G.Barnad; , the development of sensıtıve tıme-resolved pluorescence ımmunoassays for the measurement of streoıds and proteın hormones ın serum
128 Elmas Gök,Menemşe Kiremitçi; Nuray Çoban; Erhan Pişkin; Serdar Ateş; , polimerik arayüzeylerdeki protein davranışlarının floresans spektroskopi yöntemiyle incelenmesi
129 Güzin Yurdakul; Lale Ersoy; Sıdıka Sungur; , asetominofen-kafein tabletlerinin türev spektrofotometresi ve HPLC yöntemleri ile karşılaştırmalı analizi
130 Emre Dölen; , 2,2'-diaminokarbanilid-bakır(II) kompleksinin spektrofotometrik olarak incelenmesi
131 Esma Tütem; Bahri Ülküseven; Reşat Apak; , 5-(4-hidroksi-3-metoksibenziliden) rodanın ile bakır(II)yanında bakır(I) ve indirgenlerin tayini
132 Melda Biran; Reşat Apak; Erol Erçağ; , nadir toprak metallarinin ksilenol oranj ile spektrofotometrik tayininde katyon aktif maddelerin rolü
133 Mete Uz; Ömer Saygın; , bitki yapraklarının flaş spektroskopisi ile incelenmesi
134 Abdullah Zararsız; , radyoizotop uyartmalı XRF metodu ile biyolojik numune analizi için emission-transmission yönteminin uygulanması
135 Abdullah Zararsız; Pervin Arıkan; Nurettin Efe; , ithal kömürlerin kaloritik değerlerinin ve kükürt miktarlarının XRF geri saçılma tekniği ile hesaplanması
136 Bedri Doğan Emir; Jacgues Simonet; , tersiyer bütil fenil nitronun proton verici ortamda katodik davranışı
137 Güler Somer; Mehmet S.Karacan; , bakırlı ortamda selenit iyonunun cyclic voltametri tekniği ile incelenmesi
138 M.Gündoğan; G.Özyörük; S.Dalkara, Ü.Çalış; H.Özyörük; , nafimidon hidroklorürün elektro indirgenme davranışı ve diferansiyel puls palorografik miktar tayini
139 Kaan Cebesoy Emregül; Saadet Üneri; , okzalat çözeltileri içinde platin yüzeyinde oksalatın anodik oksidasyonu ve alüminyum yüzeyinde anodik oksit oluşumu
140 Saadet Üneri; Zarife Canel; , sulu çözeltilerde molibdenin anodik pasiflik karakteristikleri
141 Bedia Erim; , civa fenolat kompleks dengelerinin potansiyometrik yöntemle incelenmesi
142 Engin Şener; S.Tibet Öğünç; , sodyum bromitin voltametrik davranışları
143 Seyfettin Erturan; Nalan Adaşoğlu; Mustafa Yalçın; , bazı organometalik selenyum-telliryum bileşiklerinin siklovoltametrik incelenmesi
144 Altan Güvenç; Ö.Mete Koçkar; A.Tarık Pekel; , mangan(III)asetat elektro sentezinin deneysel optimizasyonu
145 T.Gündüz ,E.Kılıç; E.Canel; Z.Alibeşeoğlu; M.Taştekin; , susuz ortam reaksiyonları trikloroasetik asit ve trifloroasetikasitin çeşitli alifatik aminlerle titrasyonu
146 Turgut Gündüz; S.Gül Öztaş; , susuz ortam reaksiyonları mangan(III)asetatla ve kurşun(IV)asetatla bazı maddelerin redoksimetrik titrasyonları
147 Turgut Gündüz; Mustafa Taştekin; , susuz ortam reaksiyonları iyotla aminler arasında meydana gelen bileşiklerin analitik incelenmesi
148 Turgut Gündüz; S.Gül Öztaş; , susuz ortam reaksiyonları bazı aminlerin nitrozilperkloratla redoksimetrik titrasyonu
149 Hüsnü Cankurtaran; Şule Aycan; , ketonil-civa kloro komplekslerinin oluşum sabitlerinin potansiyometrik yöntemle saptanması
150 Gülten Atun; Sacide Baykut; , hesperidinin fotooksidasyonu üzerine konsantrasyonunun etkisi
151 Ayşen Kurt; Mürşit Pekin; , N-salisiliden-L-sisteinin demir,kobalt,nikel,bakır ve çinko komplekslerinin kararlılık sabitlerinin potansiyometrik yöntemle tayini
152 H.İsmet Gökçel; Gürel Nişli; , akışkan sisteme enjeksiyon tekniği ile periyodatın elektrokimyasal davranışının incelenmesi
153 Hüseyin Kalkan; Mustafa L.Berkem; , camsı karbon elektrod üzerine bakırın elektrokristalizasyonu
154 Alaaddin Çukur; Şeref Kunç; , kütle spektrometresi ile kurşun izotop analizleri ve arkeolojik uygulamalar
155 İnci G.Gökmen; E.Abdelgader; , spektrofotometrik katalitik yöntemle selenyum tayini
156 mohammad ali anwari; gürdal tuncel; o.yavuz ataman; , ankara ve karadeniz atmosferi aerosol örneklerinde kurşun ve nikel derişimlerinden kirlilik kaynaklarının tayini
157 nurhayat özdemir; şeref güçer; , evsel atık sularda Co ,Cu , Ni ,Zn ve Cd element düzeylerinin atomik absorpsiyon spektroskopisi analizi
158 adalet tunçeli; A. Rehber türker; , bazı eser elementlerin amberlite XAD-16 ile zenginleştirme şartlarının araştırılması ve AAS ile tayinleri
159 nusret ertaş; o.yavuz ataman; , silika ve metal top kullanımı ile atom tuzaklı atomik absorpsiyon spektrometresi
160 o.yavuz ataman; fehime inal şahin; mürvet volkan; , merkapto reçine ve hidrür oluşturmalı atomik absorpsiyon spektrometresi ile selenyum türlemesi
161 yüksel özdemir; şeref güçer; , fotodekompozisyon tekniği uygulamış çay ektrakında mangan, bakır ve demir'in atomik absorpsiyon spektrofotometresiyle analizi
162 şeref güçer; mehmet yaman; , biyolojik örneklerdeki vanadyumun aktif karbonla zenginleştirilerek atomik absorpsiyon spektrofotometresiyle analizi
163 bahattin gümgüm; candan hamamcı; , ICP-AES ve AAS ile vanadomolibdofosforik asit 'te molibden ,vanadyum ve fosfor tayini
164 hasan alkan; ata türer; yusuf z.yılmaz; mehmet sönmez; , istanbul ve izmir yöresi içme sularında radyoaktivite ve ağır metal kirliliklerinin araştırılması
165 ş.demirci; nesrin kayatürk; , bazı fosil kemiklerin kimyasal analizi ve değerlendirilmesi
166 adnan aydın; nesrin arınel; fikret baykut; , piridoksal varlığında sisteinin bozunma reaksiyonlarının incelenmesi
167 reşat apak; esma tütem; , tiyoürenin bakır(II)-neokuproin ile oksidasyon sabitinin bulunması
168 semra bilgiç; melike kabasakaloğlu; , talyum(I)tuzlarının , altın üzerinde talyumuın çökme potansiyelindeki davranışları
169 savaş koparal; , sudaki boyar maddelerin renklerinin giderilmesi için yeni bir yöntem:kongo kırmızısının elektrolitik oksidasyonu
170 ; melike kabasakaloğlu; , hava ile doygun klorürlü ortamda bakır pirinç korozyonunun voltametrik incelenmesi
171 hamide zorlu; sezer aygün; o.yavuz ataman; ilkay salihoğlu; , modüler iyon kromotoğrafi sisteminin kurulması, optimizasyonu ve çevre örneklerine uygulanması
172 ; sema bilmez; şeref güçer; , çeşitli gıda örneklerinde bazı organik asitlerin iyon kromatoğrafisi yöntemiyle tayini
173 asaf e.uluğtürkkan; ertuğrul onat; o.yavuz ataman; , kemilüminesans fiber-optik sensörü ile kükürt dioksit tayini
174 süleyman servi; perihan çağlar; , XAD-7 polimerine farklı indikatörlerin immobilizasyonundaki çeşitli değişkenlerin incelenmesi
175 erhan dinçkaya; azmi telefoncu; , okzlat tayininde yeni bir biyosensör :jelatin tbanlı okzalat oksidaz elektronu
176 h.boztepe; ş.altınparmak; m.satar; , kan plazmasında inorganik fluorür tayini
177 t.atalay; s.yıldız; , iyodür elektrodu ile god enziminin inhibisyonu ve aktivasyon kinetiğinin incelenmesi
178 e.pehlivan; s.yıldız; , yeni tabii ligand-değiştirici Cu +2 ,Ni +2 ,Co +2 yüklü bis-diaminoetil-glioksim-sporopollenin reçinesinin elde edilmesi ve sıvı kolon kromatoğrafisinde kullanılması
179 yıldan apak; ali yılmaz erkol; seval bayülken; , sulardan pestisit giderilmesinde kırmızı çamurların adsorban olarak kullanılması
180 adil elik; mehmet akçay; şahin savaşçı; , ultrasonik etkili özütlemeyle sediment ve filiz örneklerinin analize hazırlanması
181 Candan Hamamcı, Bazik Liç İle Asfaltit Küllerinden Molibden ve Vanadyum Kazanılması
182 Gürel Nişli, Aysel Temizer, Şule Dedeoğlu , Bazı Yarıiletken Elektrotların Fotoelektrokimyasal Pillerde Kullanılma Olanaklarının İncelenmesi
183 Halil Hoşgören, Candan Hamamcı, Giray Topal, N-Alkil Nitro Antranilik Asit Türevleri İle Cu(II) ve Cu(II)-Ni(II) Karışımlarının Solvent Ekstraksiyonu
184 Hacali Necefoğlu, Teymur Memmedoğlu, Arif Vahaboğlu , YBa2Cu3O7-x Yüksek Sıcaklık Süper İletkenlerin Metal Benzoatlardan Hazırlanması
185 Şeref Güçer, Zehra Küçükbay, İyon Kromatografisi İle Su Örneklerinde Klorür, Nitrat ve Sülfat İyonlarının Analizi
186 Elif Hamurcu, Bahattin Baysal, İç İçe Girmiş Ağ Yapılı Polimerik Maddelerin Sentezi ve Karakterizasyonu
187 Selim Küsefoğlu, ?-Bromometilakrilat : Doymamış Poliester ve Ko-Poliesterlerin Sentezi
188 Giorgio Montaudo, Consetto Puglisi, Niyazı Bıçak, Güneş Kaza, Aromatik Eter-Ketonlu Poliimidlerin Sentezi
189 Türkan Haliloğlu, İvet Bahar, Burak Erman, Polimer Zincirlerinde İzomerik Geçişlerin Brownian Dinamik Simülasyon Yöntemi İle İncelenmesi
190 Ç. Gürün, O. Okay, Gözenekli Etilenglikol Dimetakrilat Polimer Matrikslerinde Sentez Şartları- Gözeneklilik- Şişme- Asılı Vinil Grup Sayısı Bağıntıları
191 Güneri Akovalı, Gülümser Gündoğan, Fahed Takrouri, Plazma Modifikasyonu İle (Poliester) ve (Poliakrilonitril) e Yanmazlık Kazandırma Çalışmaları
192 İlhan Ülkem, Güneri Akovalı , Plazma Polimerizasyonu Tekniği İle Yüzeyi Polistiren ve Polibütadien Kaplanmış Karbon Siyahı İle Doldurulmuş SBR 1502 Vulkanizatlarının Statik ve Dinamik Mekanik Özellikleri
193 Tuncer Çaykara, Olgun Güven, Silika Esaslı Akrilik Kompozitlerin Hazırlanması
194 A. Sezai Saraç, Candan Erbil, A. Bahattin Soydan , Ce(IV)- EDTA Başlatıcısı İle Akrilamid Polimerizasyonu
195 Baki Hazer, Katyonik-Radikal Bileşik Yöntemi İle Stiren-Tetrahidrofuran Blok Kopolimer Sentezi
196 Baki Hazer, Bis(3,5-Dibromometil Benoil) Peroksit İle Stiren-Tetrahidrofuran Dallanmış Blok Kopolimer Sentezi
197 Turgut Nugay, Savaş Küçükyavuz, İki İşlevli Anyonik Başlatıcı ve ABA Triblok Kopolimer Sentezi
198 Nihan Nurgay, Zuhai Küçükyavuz, Savaş Küçükyavuz, İletken ve İşlenebilir 4Vinilpiridin-Dimetilsiloksan Blok Kopolimerinin Sentezi
199 Hüseyin Elibol, Ural Akbulut, Levent Toppara, Bilge Hacıoğlu, Elektrokimyasal Yöntemlerle İletken Poli(N-VinilKarbazol) Sentezi
200 N. Uyanık, M. Yıldırım, N. Kızılcan, A. Akar, Peroksikarbamat Kullanarak Blok ve Graft Kopolimer Sentezi
201 Selçuk Denizligil, Yusuf Yağcı, Poliazoamid Başlatıcılar ve Blok Kopolimer Sentezi
202 Menemşe Kiremitçi, Hakan Çukurova, Hidrofilik Poli(Hema) Mikropartiküllerin Süspansiyon Polimerizasyonu İle Üretimi ve Biyoteknolojik Uygulamaları
203 Dilek Şolpan, Olgun Güven, Allil Alkolün Metik Metakrilat ve Akrilonitril İle Radyasyonla Başlatılan Kopolimerizasyonu
204 Fatma Yiğit, Olgun Güven, Trietoksi Vinil Silan ve Trimetoksi Vinil Silan'ın Radyasyonla Başlatılan Polimerizasyonu ve Polimerlerin Karakterizasyonu
205 Fatma Yiğit, Olgun Güven, Trietoksivinil Silan ve Trimetoksivinil Silan'ın Metil Metakrilat İle Kopolimerizasyonunda Reaktiflik Oranlarının Tayini
206 E. Yılmaz, Z. Küçükyavuz, Yüksek Yüzde Dönüşümlü Stiren 4-Vinilpiridin Kopolimerleşmesinde Monomer Reaktiflik Oranlarının Bulunması
207 Osman Yılmaz, Ali Usanmaz, Kemal Alyürük, n-Bütil İzosiyanatın Prıjti-Bagett Katalizörü İle Polimerleşmesi
208 Zeki Öktem, Kemal Alyürük, Poli(metilalüminyum Oksit)'in Çözelti Özellikleri ve Propilen Oksit'in Stereoregüler Polimerleşmesi
209 Mustafa Küçükislamoğlu, Hamide Ertepinar, Yaşar Gök, Geçiş Metal İyonları İle Çapraz Bağlanan Yeni Poliamidoksimlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
210 Prof. Dr. Muzaffer Talu, Poli(Etilen Tereftalat) Lifler Üzerine Metakrilik Asit Aşılanması ve Aşılanan Liflerin Özelliklerinin İncelenmesi
211 Oya Şanlı, Emsal Pulat, Poli(Etilen Tereftalat) Film Üzerine Akrilamid'in Benzoil Peroksitle Başlatılan Aşı Kopolimerleşmesi
212 Dr. Atilla Güngör, Emel Yıldız, Doc. Dr. Hüseyin Yıldırım , Uv Işınları İle Kuruyabilen Modifiye Poliüretanların Sentezi, Karakterizasyonu ve Uygulama Alanları
213 Meray Baştürkmen, Duygu Kısakürek, Hüseyin İşçi, Bispiridin Bis(Triklorofenokso Bakır(II)) Kompleksinin Katı Halde Isısal Bozunma Yöntemi İle Poli(Diklorofenilen Oksit) Elde Edilmesi ve Karakterizasyonu
214 Ayşen Önen, Yusuf Yağcı, Azo-Benzoin Başlatıcılar
215 Yusuf Yağcı, Onyum Tuzları Fotokimyası ve Polimerik Sistemlerde Kullanımı
216 Erdener Karadağ, Dursun Saraydın, Olgun Güven, Poli(Akrilamid) Esaslı Hidrojellerin Hazırlanışı ve Karakterizasyonu
217 Belma Işık, Mehmet Kış, Olgun Güven, SO2-TBHP Başlatıcı Sistemi İle Etil Metakrilatın Polimerizasyonu Kinetiği
218 Erol Erbay, Tülin Bilgiç, N. Uyanık, O. Tunç Savaşçı, Benzaldehit-Pirgallol Londenzasyon Polimerizasyonu Tepkime Kinetiği
219 N. Dilszi, G. Akovalı, Elektrod Türü Reaktör Konfigürasyonu ve Yüzey Sıcaklığının Hekzametildisiloksan ve Akrilonitril Plazma Polimerleri Üzerindeki Etkileri
220 Sibel Aslan, Güneri Akovalı, PVC Atık Pet Blendinin Compatibilite Çalışması
221 Nilgün Kızılcani Ahmet Akar, Oya Galioğlu, Ketonik Reçinelerin Modifikasyonu
222 Niyazi Bıçak, Güneş Koza, A. Bahattin Soydan, Tülay Atay, Bor Esterlerinin Pirolizi İle Vinil Monomerlerinin Eldesi
223 Uğur Adnan Sevil, Murat Şen, Olgun Güven, Polipropilenin Radyasyonla Başlatılan Oksidasyonunun FTIR İle İncelenmesi
224 S. Basan, Poli(Vinil Asetat)/Poli(Vinil Klorür) Aşı Kopolimerleri ve Karışımlarının Isısal Kararlılıklarının Karşılaştırılması
225 S. Basan, I. C. Mcneill, Çinko Polimetakrilat ve Çinko Metakrilat/Metil Metakrilat Kopolimerleri İle Poli(Vinil Klorür) Karışımlarının Isısal Bozunması
226 Özlem Gül, Ferdane Yılmaz, Poli(Para-Klorostiren)'in Bazı Çözücülerle Etkileşim Parametrelerinin Ters Gaz Kromatografisi Metodu İle Belirlenmesi
227 Eyüp Özdemir, Hamdi Karagöz, (Polistiren-Alkol) Sistemlerinin İnvers Gaz Kromatografisi İle İncelenmesi
228 Ayten Kuntman, Bahattin Baysal, Poli(Etil Metakrilat)'ın THETA Sıcaklığı Dolaylarındaki Davranışları
229 Candan Erbil, Huceste Çatalgil, Nurseli Uyanık, Grup Transfer Polimerizasyonu İle Sentezlenen Polimerlerin-Polimetakrilatlar-Dipol Momentlerinin Belirlenmesi
230 A. Ünlü, Düşük Molekül Ağırlıklı Poli(Vinil Alkol) ve Poli(U-Vinil Pirolidon)' un Fenol-Su Sistemlerinde Moleküler Assosiyasyonu
231 Zehra Sarı, Leyla Aras, Sülfolanmış Polistiren ve İyonomerlerinin Geçirgenlik Özellikleri
232 Hanife (Akın) Akçin, İlknur Ekici, Nesrin Hasırcı, Bazı Kimyasalların Elektrik Yüklü Polimerik Membranlardan Geçiş Özellikleri
233 Yaşar Katırcıoğlu, Olgun Güven, Polimetakrilonitrile (PMAN) Su Buharı Difüzyonunun İncelenmesi
234 H. Nevin Kaptanoğlu, Naylon 6 Filamentlerinin Kritik Yüzey-Gerilimlerinin Ölçülmesi
235 Sevgi Akın, Cavit Öztürkcan , Petkim Etilen-Büten-1-Kopolimerinde Büten-1 İçeriğinin Ürün Özelliklerine Etkisi
236 Aydın Tiryaki, Termodinamik Veri Bankası
237 Ari. Gör. Şermin Gül, Sulu Ortamda Bazı Organik Bileşiklerin Ozonla Reaksiyon Derecesi v Hız Sabitlerinin Tayini
238 Ersin Yurtsever, Kuantum-Klasik Moleeküler Dinamik Simulasyon Yöntemi
239 Emine Atasoylu, Ufuk Niazi (Öztoprak), CI-Konvansiyonel Konfigürasyon Etkileşimi SYD'STEP' Vektör Reprezentasyonu ve Hamiltonian- 'Sembolik' Matris Elementlerinin UGA-'Unitary Group' Metodu İle Hesaplamaları
240 Mine Yurtsever, J. Brickmann, H. Ö. Pamuk, Phospholipid Baş Gruplarının Moleküler Dinamik Simulasyonu
241 Hasan Karaaslan, Ersin Yurtsever, Çok Bileşenli Karışımlar Üzerine Monte Carlo Simulasyon Teknikleri
242 H. Yılmaz, Kükürt Mikroklaştırlarının Yapısal Kararlılıkları ve Enerjetiği : Bir Mndo Hesabı
243 Saliha İşsever, Ersin Yurtsever, Örgü Polimerlerinin Monte Carlo Simulasyonu
244 Okyay Alpaut, İç Merkezli ?-AgZn Fazında Noktasal Örgü Hataları
245 Mahmut Acımış, 31P and 1H Spectra Of Some Lyotropic Liquid Crystals
246 Zeliha Gökmenoğlu, Hasan Erten, Hacim-Kütle Oranının Sorpsiyona Etkisi
247 Yaşar Demirel, Hatice Gecegörmez, NRTL Modeli İle Karışım Entalpisi Hesabı
248 M. Kadir Yurdakoç, Dieter Honicke, V2O5/MgO Katalizörlerinin Karakterizasyonu
249 M. Kadir Yurdakoç, Propan ve Propen'in V2O5/?-Al2O3- Katalizörü Üzerindeki Adsorpsiyonunun FTIR Spektroskopisi Yöntemiyle İncelenmesi
250 Fatma Tunç, Çetin Güler, Asitle Aktifleştirilmiş Kil Üzerinde Klorofil Adsorpsiyonu
251 Gülten Altun, Nitrofenollerin Cam Tozları Üzeirnde Adsorpsiyonu
252 F. İmer, Sodyum Perboratın Sodyum Hidrojen Karbonat ve Sodyum Karbonat Tuzları İle Katalitik Bozunması
253 Çetin Aytekin, Polanyı Adsorpsiyon Potansiyel Teorisinin Fenol ve Bazı Türevlerinin Sulu Çözeltilerden Aktif Karbon Üzeirne Adsorpsiyonlarına Uygulanması
254 Zeki Yalçınkaya, Bazı Kompleks (Koordinasyon) Bileşiklerinin Katı Hal Isısal Bozunma Kinetiğinin Termogravimetrik Analiz Yöntemleri İle Araştırılması
255 Ahmed Nufal, İnci Eroğlu, Türker Gürkan, Amonyum Sülfitin Heterojen Oksitlenme Kinetiği
256 Jale Hacaloğlu, Şefik Süzer, Negatif İyon Kütle Spektrometresiyle Gaz Faz Asitlik Güçlerinin Belirlenmesi
257 Talat Yalçın, Ural Akbulut, Şefik Süzer, Piroliz Ürünlerinin Spektroskopik Yöntemlerle İncelenmesi
258 R. K. Tokay, Optikçe Aktif Moleküllerde Zayıf Etkileşmelerden Doğan Enerji Farkına İzotop Etkisi
259 H. İcil, Rıdvan Tokay, Amino Aist ve Karbonhisratlarda Termodinamik İzotopk Etki ve İzotopik Komplekslilik
260 İlhami Ceyhun, M. Muhtar Kocakerim, Mahir Alkan, Sabri Çolak, Samih Bayrakçeken, Kolemanit Mineralinin Klorla Doyurulmuş Sulardaki Çözünürlüğü ve Çözünme Kinetiğinin İncelenmesi
261 Doç. Dr. Beytiye Özgün, Benzil Alkolün KCC İle Yükseltgenme Kinetiği ve Mekanizması
262 Bahri Ülküseven, Mustafa Yalçın, Eyüp Özcan, Propilen-Diisotiouranyum Dibromür ve Benzer Bileşiklerin Co(II) İyonu Varlığında Autoksidasyon Hızlarının İncelenmesi
263 Mehmet Balcan, Turhan Altınata, Elektroniksel Olarak Uyarılmış Fenolün Protolitik Dengesine Sıcaklığın Etkisi
264 Mehmet Balcan, 7-Metil Ksantin'in Uyarılmış Hal Protoliz Dengelerinin Fluoresans Yöntmeiyle İncelenmesi
265 N. Öğün, Ö. Genç, Elektrotermal Atomlaştırıcılarda Difüzyon Katsayısının Sıcaklıkla Değişiminin Hesaplanması
266 Hüseyin Yıldıran, Sema Tokyay, İletkenlik Ölçümlerinden Gidilerek İyon-Çözgen İlişkilerinin Araştırılması
267 S. Tadjiki, H. N. Erten, Gamma Spektroskopisi Yöntemiyle Akdeniz Sedimentlerinde 210Pb, 226Ra, 137Cs, Gözlenerek Sedimentasyon Hızı Tayini
268 Dr. Nilsun İnce, Organik Kirleticilerin Tatlı Su Göllerinden Buharlaşma Hızlarının Hesaplanması
269 Hunay Evliya, Bülent Evliya, Füsun Eminoğlu, Seyhan Nehrinin Adana Merkez İlçe Sınırları İçindeki Kirlilik Düzeyi
270 Nevin Yalçın, Vahdettin Sevinç, Kınalı-Sakarya Otoyolunun Sapanca Gölüne Etkileri
271 Hasan Alkan, Ata Türer, Yusuf Z. Yılmaz, Mehmet Sönmez, İstanbul ve İzmir Yöresi İçme Sularında Radyoaktivite ve Ağır Metal Kirliliklerinin Araştırılması
272 Abdullah Öztoprak, Organik Fosforlu İnsektisitlerin Kullanımı ve Sağlığa Etkileri
273 O. Özbay, M. Bayramoğlu, B. Keskinler, N. Topçu, N. Boyabat, Erzurum'da Hava Kirliliği Üzerine Çevresel ve Atmosferik Parametrelerin Etkisinin Simulasyonu
274 Ömer Saygın, Ayşe Tomruk, Ferit Deniz, Yüksek Bitkilerin Atık Su Arıtımında Kullanılabilmesi
275 Arş. Gör. Ümmühan Danış, Prof. Dr. Orhan Özbay, Erzurum Et Kombinası Atık Sularının Arıtılabilirliği Üzerine Çalışmalar
276 Ülker Bakır Öğütveren, Nuray Gönen, Sudaki Boyar Maddelerin ve Ağır Metallerin Elektrokimyasal Yöntemle Giderilmesi : Çözünen Anot İle Elektroagulasyon
277 Prof. Dr. Oğuz Recepoğlu, Kim. Yük. Müh. Akif Çergel, Kim. Yük. Müh. Ülker Beker, Kızıldere Jeotermal Atık Sularından Amberlite IRA-743 Reçinesi İle Bor Giderilmesinde Optimal Rejenerasyon Koşullarının İncelenmesi
278 S. Assemi, H. N. Erten, Radyoaktif İyodun Değişik Toprak Bileşenlerince Tutulması
279 Dr. Miray Bekbölet, Gıda Maddelerinde Işık Etkileşimi
280 S. Çelik, Ş. Kunç, T. Aşan, Bazı Okstisitlerin Doğal Şartlarda Meyve ve Sebzelerde Bozunmaları
281 Ümit Tarhan, Yıldız Üner, N. Gaye Erbatur, Çukurova Bölgesinde Pestisit Etkilenmes Üzerine Bir Araştırma
282 Adnan Aydın, Fatma Uğur Güneş, İstanbul Fatih Bölgesinde Hava Kirliliği Nedenlerini Tespit Çalışmaları ve Öneriler
283 Aysel T. Atımtay, Entegre Gaz ve Buhar Türbini Sistemi İle Enerji Üretimi : Son Gelişmeler
284 H. Sema Tülbentçi, Kutsal Tülbentçi, Kentsel Hava Kirliliğinin Azaltılması için Teknolojik ve Yönetimsel Önlemler
285 Doç. Dr. Necdet Tarkan, İş Hijyeni Bilim Dalı, Çalışma Yöntem ve Teknikleri
286 Hasan N. Erten , Marmara Denizi Sedimentlerinin 210Pb - 137Cs Yöntemiyle Yaş Tayini
287 D. Özer, Z. Aksu, T. Kutsal, A. Çağlar, Atık Sulardaki Nikel, Bakır be Krom İyonlarının Yeşil Alglerden Cladopohra arispata'ya Adsorpsiyonunun Akışkan Yataklı Reaktörde İncelenmesi
288 Zümriye Aksu, Tülin Kutsal, Türkiye'de Atık Sulardaki Ağır Metal Kirliliğinin Giderilmesinde Biyosorpsiyonun Uyglanabilirliği
289 Y. Sağ, T. Kutsal, Zooglaea ramigera İle Karşılaştırmalı Ağır Metal Adsorpsiyonu
290 F. Hattipoğlu, A. Tanyolaç, İnhibisyon Kinetiğinin Etkilediği Biyolojik Atık Arıtmalı Sürekli Sistemlerin Dinamik Davranışının İncelenmesi
291 Z. Aksu, Y. Sağ, D. Özer, M. Nourbakhsh, T. Kutsal, Atık Sulardaki Cu(II) İyonlarının Uzalaştırılmasında Çeşitli Mikroorganizmaların Kullanılması
292 Adil Denizli, Murat Olcay, Menemşe Kiremitçi, Erhan Pişkin, Phema Bazlı Biyomateryallerde Spesifik ve Non-Spesifik Heparin İmmobilizasyonu
293 Y. Murat Elçin, Ural Akbulut, Glikoz Oksidazın Fotoğragik Jelatin İçinde Çapraz Bağlanmayla İmmobilizasyonu
294 Zübeyde Bayramoğlu, Ural Akbulut, Sibel Sungur, Çapraz Bağlama Metoduyla Selüloz Triasetat-Jelatin Sisteminde ?-Amilazin İmmobilizasyonu
295 İhsan Gürsel, Vasıf N. Hasırcı, Üreaz ve Glikoz Oksidazin İki Farklı Yöntemle İmmobilizasyonu
296 Murat Şen, Olgun Güven, Polivinilpirrolidon Hidrojellerinde Üreaz Enziminin Tutuklanması
297 U. Akbulut, Ş. Sungur, S. Pekyardımcı, İmmobilize İnvertaz İçeren Polyester Film Stripleri
298 Ali Tuncel, Erhan Pişkin, Meral Ercan , Monodispers Aktif Gruplu Polistiren Latekslerin Biyomedikal Uygulamaları
299 Hüseyin Avni Öktem, Tersinmez Poiat Ligandı 3H-IYR-D-ALA-GLY-(ME)-PHE-CHLOROMETİL KETON'un Karakterizasyonu ve MU-OPİAT Reseptörlerinin Kovalent İşaretlenmesinde Kullanılması
300 Kezban Ulubayram, Nesrin Hasırcı, Biyomateryal Olarak Sentezlenen Poliüretanlarda Kimyasal Bileşimin Fiziksel, Mekanik ve Kan ile Uyumluluk Özelliklerine Etkisi
301 M. Yakup Arıca, Vasıf N. Hasırcı, Biyoteknolojik Amaçlı Hema Membranlarının Morfolojisi ve Geçirgenlik Özellikleri
302 M. Yaşar Özden, Vasıf N. Hasırcı, Enzim İçeren Küçük, Tek Katmanlı Lipozomların Yapımı ve Kromatografik Ayrılmaları
303 Altan Erarslan, Ayşe Güray, Fermentation of Penicillin G Acylase By A Mutant Strain of Escherichia Coli ATCC 11105
304 Dilek Kazan, Amable Hortaçsu , İki Kademeli Sürekli Kültür Sisteminde Rekombinant Fermentasyon Ürünlerinin Optimizasyonu
305 Nurban Arslan, Türker Aşan , Donmuş Balık Etlerinin Poliakrilamid Disk Jel Elektroforezi ile Tanınması
306 Halis Şakiroğlu, E. Edip Keha, Ö. İrfan Küfrevioğlu, Taze ve Dondurulmuş-Çözülmüş Et Özsularındaki Bazı Biyokimyasal Değerlerin İncelenmesi
307 Hayrullah Yılmaz, Ö. İrfan Küfrevioğlu, Hamza Yılmaz, Türkiye'nin Değişik Yörelerinden Alınan Ballarda Sıcaklığın Diastaz Aktivitesi ve HMF Miktarı Üzerine Etkisi
308 Nazan Demir, E. Edip Keha, Ö. İrfan Küfrevioğlu, Ebubekir Bakan, Bazı Hastalıklarda Eritrosit Karbonik Anhidraz-I ve Karbonik Anhidraz-II İzoenzimlerinin Oranları
309 Vedat Türkoğlu, Alev Altınata, Bazı Gıda Maddelerinde Organik Fosforlu Böcek Öldürücü Kalıntılarının Enzimatik Tayini
310 Doç. Dr. Nuran Deveci, Y. Müh. Moiz Elnekave, Kalkopirit Cevherinin Bakteriyel Özütleme Yöntemi ile Değerlendirilmesi
311 Metin Dığrak, Sami Özçelik, Elazığ ve Yöresinde Kullanılan Ekşi Mayanın Bileşimi, Morfolojik, Fizyolojik ve Biyokimyasal Özellikleri
312 Prof. Dr. Sıddık İçli, Ömer Sertdemir, Serap Alp, Hasan Koç, Bircan Dindar, Adnan Bulut, Süheyla Kırmızıgül, Yeşim Gül, Kondense Aromatik Halkalı Lüminesant Bileşiklerin Güneş Enerjisi Dönüşümü ve Depolanması
313 S. Erol Uluğ, Z. Iqbal Bhattı, Solar Distilation: A Method of Treating Saline Waters For Small Communities
314 Emin Onat, Deniz Suyunun Arıtılmasında Kullanılan Küresel Distilatörün Performansı Üzerine Bir Çalışma
315 Ayşe Tosun, Ömer Saygın, Gıda Atıklarının Güneş Enerjisi ile Kurutulması
316 Süleyman Bozdemir, Çukurova Şartlarında Yalıtımsız Bir Güneş Havuzundaki Sıcaklık Dağılımının Deneysel ve Kuramsal Olarak Belirlenmesi
317 Altay İstillozlu, Süleyman Bozdemir, Halil Güven, K.K.T.C.'de Güneş Enerjisi Ölçümü ve Değerlendirmesi Üzerine Bir Araştırma
318 Nergis Erguler, Fuat Egelioğlu, Taşkın Biçmen, Dr. Mustafa Dağbaşı, Dr. Erbil Akbil, Dr. Halil Güven, KKTC'de Güneş Enerjisinin Su Isıtmada Kullanımı
319 Fuat Egelioğlu, Dr. Mustafa Dağbaşı, Dr. Erbil Akbil, Dr. Halil Güven, KKTC'de Deniz Suyunun Güneş Enerjisi Kullanımıyla Arıtılması Potansiyeli ve Diğer Arıtma Sistemleriyle Kıyaslanması
320 Kayırhan F., Tuncel A., Denizli A., Pişkin E. , Naylon 6-9 mikrokapsüllerden pestrit kontrollü salımı
321 Figen Ar, B. Zühtü Uysal, İç Borulu Akışkan Yataklarda Katı Tanelerin Dolaşım Hızının Belirlenmesi
322 Eşref Avcı, Endüstriyel Sıvı Artıkların Elektroliz Yoluyla Soy Metallerin Eldesi
323 Pemra Doruker, Z. Ilsen Önsan, Betül Kırdar, Yüksek Etanol Üretkenliğine Sahip Saccharomyces Cerevisiae Hücrelerinin Tutuklanma Özellikleri
324 Şenay Hamarat, Nurdan Kaşıkara, Azmi Telefoncu, Amberlite IRA 938 Reçinesinin Enzim İmmobilizasyonunda Kullanımı
325 Şevket Can, Ferhan Özes, Yusuf Bayram, AUC'nin Termal Bozunmasının DSC ile İncelenmesi
326 Tülay Durusoy, Kangal Kokunun Su Buharı Varlığında Katalitik Gazlaştırılması
327 A. Haluk Aydın, Zeki Tez, Aktif Karbonların Standart Test Yöntemleri Yardımıyla Kullanım Amaçlarına Yönelik Karakterizasyonu
328 Ümit Çakır, Zeki Tez, Fenol ve Klorlanmış Türevlerinin Değişik Organomodifiye Killer Üzerinde Adsorplanması
329 Metin Gürü, Ali Bilgesu, Vecihi Pamuk, İlker Durak, F. İnal Akdere, Şeker Pancarı Melasının Nitrik Asitle Okzalik Asite Yükseltgenmesinde Optimum Şartların Belirlenmesi
330 H. Yüzer, E. Avcı, Ö. F. Emrullahoğlu, İleri Seramiklerde Kullanılan Mikronaltı İncelikte Alumina Toz Üretimi
331 B. Erdoğan, Alünitten Alüminyum Sülfat Üretiminde Karşılaşılan Bir Problemin İncelenmesi
332 Nurullah Saraçoğlu, İnci Durucasu, Metin Balcı, Nafto[B]Siklopropenin Katılma Reaksiyonlarının İncelenmesi
333 Yunus Kara, Metin Balcı, Yeni Konduritol Homologlarının Sentezleri
334 Okan Sirkecioğlu, Ahmet Akar, Naciye Talınlı, Dimetilol Aldehitlerin Fenol ve Naftollerle Reaksiyonu
335 Süheyla Kırmızıgül, Hüseyin Anıl, Hüseyin Avcıbaşı, 6,7- Epoksihimachalen'in Li- Etilamin ile İndirgenmesi
336 Ayhan S. Demir, Cihangir Tanyeli, Rezzan Ürkmez-Karaaslan, A Convenient Synthesis Of Substitutes ?-Pyrones VIA ?-Oxoalkenoıcacid Esters
337 Ayhan S. Demir, David S. Watt, A ?-Lactone Synthesis Involving An Intramolecular 1,4-Addition Of ?-Iodoacetates To Enones
338 Ayhan S. Demir, Cihangir Tanyeli, Hülya Akgün, Nurrettin Camkerten, Ali S. Mahasneh, David S. Watt, A New One Step Oxidation Of Aromatic Ketones To ?-Acyloxy And ?-Hydroxy Derivatives
339 M. Yılmaz, H. Deligöz, U. S. Vural, Bazı Metasiklotribenzilenlerin Sentezi
340 A. Aykut İkizler, Haydar Yüksek, Şule Bahçeci, Bazı Amidrazon Türevlerinin Sentezi ve Halka Kapanması Reaksiyonlarının İncelenmesi
341 O. Bilgiç, M. Yalçınkaya, D. Özöğüt, 8-, 9-, 10- Metil Benz [a] Akridinlerin Sentezi ve Yapı Tayini
342 Cemil Öğretir, Nevin Kanışkan, 2-Substitüe-7-Metil-1(3) H- İmidazo [4,5-f] Kinolin Türevlerinin Proton-Alma, Proton-Verme Davranışları
343 Sevil Öksüz, Gülaçtı Topçu, Türkiye de Yetişen Bazı İnula Türlerinin Fitokimyasal Olarak İncelenmesi
344 İ. Atilla, A. Baysal, M. Tüfekçi, S. Özden, Y. Gök, Consolida Orientalis (GAY) Schröd Çiçeklerinin Organik Asitler Yönünden İncelenmesi
345 Oktay Erbutar, Levent Artok, N. Gaye Erbatur, Isıl Hidrojenasyon İşlemi İle Linyitlerinin Niteliklerinin Geliştirilmesi
346 Zahide Özer, Saim Özkar, H. Önder Pamuk, Metal Karbonil Komplekslerinin Elektrokimyasal İncelenmesi
347 İzzet A. Mour, Saim Özkar, 6B-Grubu Elementlerinin Pentakarbonilolefinmetal (O) Komplekslerinin Fotokimyasal Sentezi ve Yapılarının Spektroskopik İncelenmesi
348 G. İrez, M. Ali Deveci, Tetraoksimlerin Sentezi ve Bazı Polimerik Geçiş Metal Komplekslerinin Yapılarının İncelenmesi
349 İ. Karataş, M. Sezgin , Bazı 1,2-Bis (Aminoglioksim) Sentezi ve Metal Kompleksleri
350 H. İ. Uçan, R. Mirzaoğlu, Substitue Aminofenilglioksimlerin Sentezi, Geometrik İzomerleri ve Bazı Tranzisyon Metalleri ile Kompleks Formasyonları
351 N. Gündüz, Z. Kılıç, M. Yıldız, P-Trikloro-N-Diklorofosforilmonofosfazenin Aminoliz Ürünlerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması
352 N. Gündüz, Z. Kılıç, E. Kılıç, H. Nazır, T. Hökelek, M. Toy , Bazı Aminopodamd ve Koronanadların Sentezi-Kristallografik ve Spektroskopik Yöntemlerle Yapılarının İncelenmesi
353 Necla Gündüz, Zeynel Kılıç, Hasan Nazır, Yeni Fosfazataç Eterlerin Sentezi ve Spektral Özelliklerinin İncelenmesi
354 Yaşar Gök, S. Zeki Yıldız, Halit Kantekin, Yeni vic-Dioksimlerin ve Trinükleer Komplekslerinin Sentezi
355 Funda Demirhan, Yüksel Sarıkahya, Molibden-Tetraaril Difosfin Komplekleri ve N2 Bağlama Özelliklerinin İncelenmesi
356 Yüksel Sarıkahya, Türel Alphan, Çeşitli Anorganik Maddeler Yardımı ile Parafinlerin Renk ve Kokularının Giderilmesi
357 Ayşegül Yazıcı, Mehmet Kaya, Bazı Azobenzenlerin Geçiş Metalleri ile Komplekslerinin Sentezi ve İncelenmesi
358 Ümran Yüksel, 3-Karboksamid Formazanların Oxovanadyum (IV) ve Oxozirkonyum (IV) ile Kompleks Oluşumlarının İncelenmesi
359 Zeliha Mete, Hande Kura, Geleneksel Çin Sırları ve Tangshan Porselenleri
360 A. Nail Kayınova, Van Gölünden Soda Üretimi
361 E. Aydınlar, B. Salih, M. E. Şanlıtürk, İ. T. Özgen, Kütle Spektrometrik Verilerden Molekül İnce Yapısının Saptanması Konusunda Bir Yöntem
362 S. Serin, B. Ş. Oksal, Yeni Vic-Dioksimler ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Metal Kompleks Yapılarının Aydınlatılması
363 Ahmet Ülgen, Detlef Schiel, Ali Gökmen, Şenol Kartal, Yakın Infrared Laser Diyotlu Spektrometre ile Uygulamalar
364 Arzu Ersöz, Hülya Akgün, N. K. Aras, 31P FT NMR Spektroskopisi ile Yiyeceklerde Fitat Tayini ve Eser Element Bağlayıcısı Olarak Önemi
365 Melike Kabasakaloğlu, Saadet Üneri, KOH Çözeltilerinde Kobaltın Elektrokimyasal Davranışı
366 N. E. Başcı, A. Işımer, A. Bozkurt, Katekolaminlerin Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi-Elektrokimyasal Dedektör ile Biyolojik Örneklerde Tayini
367 Seçkin Özden, Hamide Ertepınar, H. Basri Şentürk, Osman Beyazoğlu, Nedime Dürüst, Consolida Armeniaca Çiçeklerinin Trans-Akonitik ve Fenolik Asitler Yönünden İncelenmesi
368 Mehmet Ali Özler, İbrahim Karataş, Bazı Oksim ve Amidoksimlerin pKa Tayinleri
369 Mustafa Pehlivan, A. Dinçer Bedük, Endüstri Bölgeleri Çevrelerindeki Bahçe ve Tarla Topraklarında Bulunan Poliklordibenzodioxin ve Poliklordibenzofuranların Kantitatif Tayini
370 Nigar Bekdemir, Süheyla Acarkan, Amonyum Uranil Karbonat (AUC) Üretiminde NH3 ve CO2 Dağılımı
371 Esma Tütem, Reşat Apak, Amino Asit Karışımlarında Sistin ve Sistein'in Yanyana Spektrofotometrik Tayini
372 T. Gündüz, F. Köseoğlu, E. Kılıç, O. Atakol, Z. Alibeşeoğlu, E. Canel, Susuz Ortam Reaksiyonları Bazı Schiff Bazlarının Bazlığına Substitüent ve Çözücünün Etkisinin Potansiyometrik Olarak İncelenmesi
373 Esma Kılıç, Turgut Gündüz, M. Abdülkadir Akay, Susuz Ortam Reaksiyonları Bazı İlaç Aktif Maddelerinin Kantitatif Tayini
374 Turgut Gündüz, Zehra Alibeşeoğlu, Substitue N-Fenil Salisilaldiminlerin Bazı Geçiş Elementleri ile Verdiği Komplekslerin Kararlılık Sabitlerinin Potansiyometrik Metotla Tayinleri
375 Turgut Gündüz, Selahattin Yılmaz, Susuz Ortam Reaksiyonları Ürenin Kantitatif Tayini
376 Turgut Gündüz, Adnan Kenar, Susuz Ortam Reaksiyonları Bazı Amonyak Türevlerinin Bazlık Sıralarının Tespit Edilmesi ve Amonyak Tuzlarının Kantitatif Tayinleri
377 Melike Kabasakaloğlu, İnci Biryol, Muzaffer Tunçel, Voltametrik Yöntemle Menadion Reaksiyonu'nun İncelenmesi
378 M. Yurdakoç, H. Hoşgören, M. Özcan, N-Alkil Antranilik Asit ve Bazı Türevlerinin pKa'larının Belirlenmesi
379 İbrahim Peker, Anot Çamurundan Se, Sb, Zn, Au Metallerinin Kazanılması
380 Dilek Arslan, Emre Dölen, L - Glutamik Asidin Altın (III) ve Civa (II) Komplekslerinin Kararlılıklarının Potansiyometrik Yöntemle İncelenmesi
381 Satılmış Kaya, Stanley Greenfield, Tariq M. Durrani, Julian F. Tyson, Refrakter Elementlerin ICP-AFS Yöntemi İçin Önderiştirilmesi
382 Meral Eral, Mesut Yavuz, Karbonatlı Sarıcaoğlu (Bergama) Örneklerinden Uranyum Kazanılmasında Alkali Liçingin Uygulanabilirliğinin İncelenmesi
383 Esma Tütem, Reşat Apak, Bakır (II) - Neokuproin Reaktifiyle İndirgenlerin Spektrofotometrik Tayini
384 Hülya Demircan, Emre Dölen, N - Salisiliden - L - Asparagin'in Krom, Mangan Demir, Kobalt, Nikel, Bakır, Çinko Komplekslerinin Kararlılık Sabitlerinin Potansiyometrik Yöntemle Tayini
385 Ali Önen, Asfaltit ve Bitümlü Şist Piroliz Ürünlerinin 1H ve 13C NMR Spektroskopisi ile İncelenmesi
386 Ali Önen, Asfaltit ve Bitümlü Şist Piroliz Ürünlerindeki Azotun Susuz Ortamda Potansiyometrik Yöntemle İncelenmesi
387 Salih Çetinkaya, Öge Çetinkaya, Atilla Atalay, Aromatik Amino Asitlerin N-Nitrozomorfolin ile Etkileşiminin İnce Tabaka Kromotografisi ve Spektrofotometrik Yöntemlerle İncelenmesi
388 Emine Özcan, Ali İhsan Pekacar, Konya Bölgesi (Beyşehir, Ermenek, Ilgın) Kömürlerindeki Eser Elementlerin Tayini
389 Bülent İlkme, Gürel Nişli, Periyodat Yükseltgemesi ile Kimi Organik Maddelerin Tayini
390 Ahmet E. Eroğlu, Mürvet Volkan, O. Yavuz Ataman, Doğal Sularda Merkapto Reçine Kullanımı ile Sb(III)'ün Seçici Olarak Önzenginleştirilmesi ve Tayini
391 A. Ölçücü, Saç ve Serum Çinko Düzeyinin Yaş Gruplarına Göre Değişiminin İncelenmesi
392 A. Cansız, M. Coşkun, E. Özdemir, Polistirenin P-Toluen Sülfonil Klorürle Aril Sülfon Türevinin Hazırlanması
393 Gülsu Akın Öktem, Teoman Tinçer, Yüksek Yoğunluk Polietilen ve Perlit Karışımlarının Mekanik Özellikleri
394 Eyup Özdemir, Aslışah Açıkses, Mehmet Yuşan, (Poliakrilonitril-Alkol) Sistemleri Özelliklerinin İnvers Gaz Kromatografisi ile İncelenmesi
395 I. Ersin Serhatlı, Ümit Tunca, Yusuf Yagcı, Azo Grubu İçeren Poliakrilamidin Redoks Yöntemiyle Sentezi
396 M. Erim, A. T. Erciyes, I. E. Serhatlı, Y. Yağcı, Yeni Bir Metodla Yüksek Molekül Ağırlıklı Poliakrilamid Sentezi
397 Ayşen Önen, Yusuf Yağcı, Kurşun Tetraasetat Varlığında Fotokimyasal Olarak Stiren-Metil Metakrilat Kopolimerleşmesi
398 İsmail Çakmak, Baki Hazer, Yusuf Yağcı, Yeni Bir Redoks Sistemi ile PEG Esaslı Çok Bloklu Koplimer Sentezi
399 Ayten Kuntman, Ayşen Önen, Yusuf Yağcı, Onyum Tuzlarının Yeni Bir Yöntemle Negatif Fotorezistte Kullanımı
400 Baki Hazer, Makroinimler (Makromonomerik Başlatıcılar) ile Dallanmış Blok Kopolimer Sentezleri
401 Ayten Kuntman, Polimerlerin Elektronikteki Uygulamaları
402 Z. Küçükyavuz, E. Yılmaz, Stiren 4-Vinilpiridin Kopolimerleri Üzerinde Elektrik Dipol Moment Çalışmaları
403 Dr. Atilla Güngör, Emel Yıldız, Hande Güçlü, UV Işınları ile Sertleşebilen Akrillenmiş Poliüretanların Sentezi, Karakterizasyonu ve Uygulama Alanları
404 Nuray Çoban, Elmas Gök, Serdar Ateş, Menemşe Kiremitçi, Erhan Pişkin, Fonksiyonel Poliakrilat Partiküllerin Kanla Uyuşabilirliğinin Kimyasal ve Fiziksel Yönleri
405 Ali İhsan Şerbetçi, Erhan Pişkin, PSA Yöntemi İle Havadan Oksijen Eldesi
406 Ali Tuncel, Mine Abdelaziz, Erhan Pişkin, Monodispers Aktif gruplu Lateksler Üzerine Protein Adsorpsiyonu
407 Deniz Ertuğrul, Berrin Gönüşlü, Ali Tuncel, Erhan Pişkin, Eter-Alkol Sistemlerinde Büyük Boyutlu (> 5 µm) Monodispers Polimerik Mikrokürelerin Sentezi
408 Serpil Kaya, Ali Tuncel, Erhan Pişkin, Faz Dağılımlı Biyoafinite Kromatografisi ile Protein Kazanımı
409 Rıdvan Kahraman, Canan Turan, Ali Tuncel, Erhan Pişkin, Dispersiyon Polimerizasyonu ile Monodispers Mikrokürelerin Sentezlenmesi
410 Oya Galioğlu, Bahattin Soydan, A. Sezai Saraç, Ahmet Akar, Seryum Tuzları ile Fonksiyonel Uç Gruplu Polimerler ve Graft Kopolimerler Sentezi
411 A. Sezai Saraç, Cemal Özeroğlu, Belkıs Ustamehmetoğlu, Candan Erbil, Ce (IV)-Karboksilli Asit Başlatıcılı Polimerlerin Molekül Ağırlıklarının Kondüktometrik ve Potansiyometrik Yöntemlerle Yapılan Uç Grup Analizi ile Belirlenmesi
412 N. Uyanık, C. Erbil, M. Çatalgil, Grup Transfer Polimerizasyonu Yöntemi ile Elde Edilen Kopolimerler
413 Hüseyin Elibol, Ural Akbulut, Levent Toppare, Bilge Hacıoğlu, Elektrokimyasal Başlatma Yöntemiyle N- Vinilkarbazolun Polimerleşme Kinetiği ve Karakterizasyonu
414 Adnan Akbaş, Serpil Aksoy, Hidroksi Uç Gruplu Polibutadienin Kullanılabilirlik Ömrünün Belirlenmesi
415 S. Küçükyavuz, C. Göksel, Asenaftilen'in Sentezi ve Çözelti Özelliklerinin İncelenmesi
416 Oya Şanlı, Leyla Aras, Poli (Metil Metakrilat-Metakrilik Asit) Kopolimerlerinden İyon İçeren Membranların Hazırlanması ve Geçirgenlik Özelliklerinin İncelenmesi
417 Bilge Özden (Orhan), Talat Yalçın, Şefik Süzer, Bazı Polisitiren Örneklerinin Piroliz Ürünlerinin Spektroskopik İncelenmesi
418 Prof. Dr. Muzaffer Talu, Prof. Dr. Birgül Erk, Bazı Bakır (II) Komplekslerin Sentezi ve Sentetik Elyafın Boyanmasında Kullanılması
419 N. Ülkem, T. Tinçer, Perlit Katkılı SBR Kauçuk Karıştırma Yönteminin Mekanik Özelliklere Etkisi
420 Hülya Özkan, Ali Usanmaz, Polialilüre ve Polialiltiyoürenin Moleküler Assosiyasyon Özellikleri ve Aliltiyoürenin Elektrokimyasal Yöntemle Polimerleştirilmesi
421 S. Basan , Gamma Işınları ile Işınlanmış Poli (Vinil Alkol)'ün Isısal Bozunması
422 S. Basan , Gama Işınları ile Işınlanmış Viniliden Klorür/Akrilonitril Kopolimerinin Isısal Bozunması
423 S. Basan , Gamma Işınları ile Işınlanmış Poli (Vinil Klorür) 'ün Jel ve Sol Fraksiyonlarının Isısal Bozunması
424 S. Basan, M. Saçak, E. Pulat, Etilen Tereftalat / Akrilamid Aşı Kopolimerlerinin Isısal Bozunması
425 S. Basan, M. Saçak, E. Pulat, Etilen Tereftalat / Akrilamid / Metakrilik Asit Terpolimerlerinin Isısal Bozunması
426 Belma Işık, Mehmet Kış, Olgun Güven, SO2-TBHP Redoks Başlatıcı Sisteminin Kinetik Parametrelerinin Ölü-Sonlu Polimerizasyon Tekniği İle Bulunması
427 Fatma Yiğit, Niket Tekin, Olgun Güven, Poli(Akrilik Asit)' in Jelleşme Dozunun Değişik Yöntemlerle Tayini
428 Erol Erbay, Tülin Bilgiç, Tunç Savaşçı, Polivinil Klorür (PVC) Süspansiyon Polimerizasyonunda Ölçek Büyütmeye (Scale- Up) Bir Yaklaşım
429 Şeref Demirayak, Gülhan Turan-Zitouni, Cemil Öğretir, 2-Aril-4,5,6,7-Tetrahidrobenzimidazol Türevlerinin Lepidium Sativum Kökleri Üzerine Sitotoksik Etkileri ve Kantitatif Yapı-Etki İlişkilerinin Araştırılması
430 İlyas Dehri, Mehmet Erbil, Asit Buharında Demirin Korozyonu
431 U. Avcıata, T. Şen, H. Afşar, Endosulfonun Bozunmasının Kinetik İncelenmesi
432 Zafer Karagölge, Mahir Alkan, M. Muhtar Kocakerim, Kolemanit Mineralinin EDTA Çözeltileri ile Çözünürleştirilmesi ve Çözünme Kinetiğinin İncelenmesi
433 Hüseyin Yıldıran, Sevgi Arzık, Kimi İyonların, Eşdeğer İyonik İletkenliklerininn ve Mutlak Hidratasyon Entropilerinin Kuramsal Olarak Hesaplanması
434 Necati Beşirli, Sevil Savaşkan, İyon Değişimi Termodinamiği
435 Melda Biran, Gülten Atun, Metil Linolenatin Adsorpsiyonu ve Yüzey Aktif Maddelerin Etkilerinin İncelenmesi
436 Oğuz İnel, Fehmi Albayrak, Zeolit ve Bentonitlerde Ağır Metal Adsorpsiyonu
437 Mehmet Kaya, Cihan Alkan, M. Cici, A. Yazıcı, Karbon dioksit Atmosferi Kullanılarak Silika Jel İçinde Baryum Karbonat Kristallerinin Büyütülmesi
438 Yaşar Demirel, Hatice Gecegörmez, NTRL ve Uniquac Modelleri Kullanılarak Azeotropik Data Tayini
439 Dursun Saraydın, Hülya Güler, Deniz Bingöl, BET Yöntemine Yeni Bir Matematiksel Yaklaşım ve Sepiolit Adsorpsiyonu ile Bazı Boyar Maddelerin Yüzey Parametlerinin Saptanması
440 Nevim Sergen, Zekiye Çınar, Fotokimyasal Olarak Uyarılmış 1,1,3,3,3 Pentafloropropen Molekülünün Ayrışma Reaksiyonları ve İstatiksel Ürün Dağılımı
441 Mehmet Erbil, Birgül Yazıcı, Demirli Malzemelerin Korozyonu Üzerine Korozif İyonların Etki Derecelerinin Belirlenmesi
442 Birgül Yazıcı, Mehmet Erbil, Bazı Organik Maddelerin Klorürlü Ortamlarda Demirli Malzemelere Etkisi
443 Safiye Kahveci, Arzu Tezcan, Mürvet Volkan, Hale Göktürk, iyon Değişimi Termodinamiği
444 Sami Şahin, Sulama Suları İçin Gerekli Kriterler
445 Berrin Yenigül, Zekeriya Dursun, Gürel Nişli, İzmir Çevresi Çocuklarında Süt Dişlerindeki Kurşun Düzeyleri
446 Sami Özçelik, Nurten Özçelik, Bazı Gelişmiş Ülkeler ile Türkiye'de Biyoteknoloji Eğitimi ve Bu Alandaki Gelişmeler
447 Adil Denizli, Murat Olcay, Menemşe Kiremitçi, Erhan Pişkin, Hidrofilik Phema Mikropartiküllerde Non-Spesifik Albumin Adsorpsiyonu
448 Ali Denizli, Murat Olcay, Erhan Pişkin, Hidrofobik Polimerik Taşıyıcılarda Albumin Adsorpsiyonu
449 Adil Denizli, Murat Olcay, Menemşe Kiremitçi, Erhan Pişkin, Heparin İmmobilize Poliakrilat Mikroküreler ile Spesifik Albumin Sorpsiyonu
450 Yıldırım. Ö, Arınç. E, Akbulut. U, NADH- Sitokrom b5 Redüktazin Tavşan Karaciğerinden İzolasyonu ve İmmobilizasyonu
451 Altan Erarslan, Ayşe Güray, Kinetic Investigation Of Penicillin G Acylase From A Mutant Strain Of Escherichia Coli ATCC 11105 Immobilized On Oxirane Acrylic Beads
452 Pemra Doruker, Z. Ilsen Önsan, Betül Kırdar, Yüksek Etanol Üretkenliğine Sahip Saccharomyces Cerevisiae Hücrelerinin Tutuklanma Özellikleri
453 Yasemin Khoury, Z. İlsen Önsan, Betül Kırdar, Tutuklanmış Maya Hücreleri Kullanılarak Glikozdan Etanol Üretimi
454 T. Aydemir, A. Telefoncu, 1, 3 Spesifik İmmobilize Lipaz ile Yağ İnteresterifikasyonunda Meydana Gelen Kimyasal Değişimlerin İncelenmesi
455 Sema Çetin, Günhan Erdem, Ay Öğüş, Dehidroaskorbat Redüktaz Enziminin Petroselinum Orispum'dan Saflaştırılması ve Karakterizasyonu
456 Yüksel Avcıbaşı-Güvenilir, Doç. Dr. Nuran Deveci, Prof. Dr. A. İhsan Çataltaş, Enzimlerin İzolasyonu ve Saflaştırılması
457 Hatice (ÖKTEN) Pınarbaşı, Atilla Atalay, Ergün Pınarbaşı, Dimetilnitrosamin'in Proteus Vulgars'in Üreme Hızı ile L-Asparajinaz ve Proteaz Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkisi
458 Münir Oktay, İsmail Kocaçalışkan, Halis Şakiroğlu, Ö. İrfan Küfrevioğlu, Kuşburnu Meyvasından İzole Edilen Polifenol Oksidaz Enziminin Bazı Özelliklerinin Araştırılması
459 Nuhoğlu Ç., Demir N., Küfrefioğlu İ., Yoğurtçu Y.K., Sığır Apokarbonik Anhidraz Değişik Metal İyonlarının Bağlanması: Substrat, Sıcaklık, pH ve Çözücü Parametrelerine Bağlı Olarak EPR Çalışmaları
460 Seçil Tatar, Figen Zihnioğlu, Azmi Telefoncu, ?- Galaktosidazin Farklı Tür Karpuzlardan (Citrillus Vulgaris) Saflaştırılması ve Türe Bağlı Bazı Özelliklerinin Araştırılması
461 Tijen Özbaş, Tülin Kutsal, Riboflavin Fermentasyonunda Oksijen Aktarım Katsayısının Tayini
462 H. N. Öztop, F. Candan, O. Çetinkaya, D. Saraydın, Sigara Nitrozaminlerinin NADH-Sitokrom C Reduktaz Enzim Aktivitesine Etkisi ve Enzim Kinetikleri Bilgisayar Programı
463 Ayşenur Akın, Ahmet Önal, Günhan Erdem, Duygu Kısakürek, Ay Öğüş, Askorbat Serbest Radikali ve Semidehydroaskorbat Redüktaz Enziminin Özellikleri
464 Arif H. Uslan, Emine Çavdar, Bazı Amino Asit Türevlerinin Proteaz Katalizli Sentezleri
465 A. Altan Bilgin, Erhan Palaska, Ufuk Abbasoğlu, Bazı Şalkon ve Trifenilpirazolin Türevlerinin Sentezi Antifungal Aktivitelerinin Araştırılması
466 Hakkı Erdoğan, Cihat Şafak, H. Gülhan Ayyıldız, Ünsal Çalış, Rümeysa Sunal, 2- Benzoksazolinon Türevi Yeni Mannich Bazları ve Bunların Analjezik Etkileri
467 Serpil Takaç, Bülent Akay, L- Fenilalaninin Biyodönüşümle Üretim Kinetiği
468 Y. Müh. Cüneyt Göktuğ Delaloğlu, Doç. Dr. Nuran Deveci, Fosfojips'ten Mikrobiyel Özütleme ile Hidrojen Sülfür Eldesi
469 Y. Volkan Arıncı, A. Nursen İpekoğlu, Baklagillerin Depolanma Şartlarının, Su Absorbsiyonu ve Besin Değeri Değişimlerine Etkilerinin İncelenmesi
470 F. Hatipoğlu, E. Mantar, A. Tanyolaç, S. S. Çelebi, Rhizomucor Miehei ile Mikrobiyal Rennin (Peynir Mayası) Üretimi
471 M. Nourbakhsh, Y. Sağ, D. Özer, Z. Aksu, T. Kutsal, Cr+6 İyonlarının Çeşitli Biyosorbentlere Adsorbsiyonunun Kesikli Karıştırılmalı Kapta İncelenmesi
472 H. Yılmaz Sönmez, Raif Güler, Alkanna (Arnebia Densiflora) ve Geçiş Metalleri ile Kök Boya Kompleksleri Eldesi ve Bunların Yün Boyamacılığında Kullanılabilirliği
473 Göksel Olgun, Feruzan Dane, Hayati Arda, Sevim Arda, Edirne Civarındaki Bazı Boyama Bitkilerinin Saptanması ve Boyama Özelliklerinin İncelenmesi (4)
474 Mayda Gürsel, Vasıf N. Hasırcı, REV Lipozomlarının Bazı Özellikleri ve Karboksifloresan Salımı
475 Sülin Taşçıoğlu, Ece Kök, Bitkisel İlaç Üretimine Ait Kuvvetli Atık Suların Peroksid Yardımıyla Arıtımı
476 N. Balcıoğlu, T. Oltulu, F. Sevin, Dehidronorkamforun Sentezi ve Bazı İlginç Tepkimeleri
477 A. Aydın, F. S. Göksel, Hipobromit ile Tiyamin Tayini İçin Fluorometrik Yeni Bir Yöntem
478 Özlem Tokuşoğlu, Prof. Dr. Nail Şenozan, Hemoglobinin Oksidasyonunda Ferrik İyonunun Rolü
479 Latif Elçi, Şenol Kartal, Ahmet Ülgen, Mehmet Doğan, Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrometresiyle Mikro Örneklerde Enjeksiyon Yöntemi Kullanarak Eser Element Tayini
480 Seval Bayülken, Ali Yılmaz Erkol, Yusuf Ziya Yılmaz, Vildan Apak , TBP- Nitrik Asit Ekstraksiyonu ile Zirkonyum Hafniyum Ayrılması
481 Ali Yılmaz Erkol, Seval Bayülken, Vildan Apak, Yusuf Ziya Yılmaz, Neşet Öztürk, Ham Zirkonyum Süngerinin Arıtılması Amacıyla Bir Vakum Destilasyon Sisteminin Tasarımı ve İmalatı
482 Süheda Ertosun, Misten Demiryont, Yener Aytekin, Gut Hastalığında Işık ve Elektron Mikroskobu ile Monosodyum Urat Kristallerinin Gösterilmesi
483 Süheda Ertosun, Elektron Mikroskobu ile Biyolojik Materyalin İncelenmesinde Bazı Kimyasal Maddelerin Kullanılması
484 N. Yalçın, E. Uygun, H. Öztürk, Etilbenzen Dehidrojenasyon Reaktörlerinin Matematiksel Modellenmesi Bölüm II
485 Bahattin M. Baysal, İleri teknoloji Materyeli ve Mühendislik Plastikleri
486 Murat Çelik, Yunus Kara, Nihat Akbulut, Metin Balcı, Endo- ve Exo- 3,6,7-Trioxa - Trisiklo- [3.2.2.02,4] Nonanların Farklı Çözücülerde Yüksek Sıcaklıkta Termoliz Reaksiyonları

Toplam 486 adet kayıt bulundu.