Kongre Bildirileri
  VIII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, 7-11 Eylül 1992, Marmara Üniversitesi, İstanbul
Sıra no Yazar Bildiri
PDF*
1 AYTEKİN,Çetin GÜLSÜN,Işıl HOŞGÖREN,Halil ENSARİ,Ya, BAKTERİYEL ?-AMİLAZIN AKTİVİTESİ ÜZERİNE 18. TAÇ. 6 ETERİN ETKİSİ
2 YEŞİLOĞLU,Yeşim SAĞIROĞLU,Ayten , ENZİMATİK PEPTİD SENTEZLERİNİN İNCELENMESİ
3 AVCIBAŞI GÜVENİLİR,Yüksel DEVECİ,Nuran , DOMUZ CİĞERİNDEN DİAMİN OKSİDAZ ENZİMİNİN İZOLASYONU VE SAFLAŞTIRILMASI
4 AVCIBAŞI GÜVENİLİR,Yüksel DEVECİ,Nuran , BEZELYE TOHUMUNDAN DİAMİN OKSİDAZ ENZİMİNİN İZOLASYONU VE SAFLAŞTIRILMASI
5 İSMAYILOV,Valeh NECEFOĞLU,Hacalı YUSUBOV,Niftalı , DİKARBONİL BİLEŞİKLER VE ONLARIN FOSFORLU ANALOGLARI
6 BEDÜK,A. Dinçer PEHLİVAN,Mustafa , ALEV İYONLAŞMA DETEKTÖRÜ (F.I.D.) İLE n - PENTAN'IN RESPONSE FAKTÖRÜNÜN İNJEKSİYON METODUYLA TAYİN EDİLMESİ
7 APAYDIN,Gökşin VARNALI,Tereza AVİYENTE,Viktorya RU, 5-SÜBSTİTÜYE-1.3-DİOKSAN'LARDA KONFORMASYONEL DENGENİN TEORİK OLARAK İNCELENMESİ
8 ÜNALEROĞLU,C. CALHORDA,M. J. , [Br(PMe3)3Rh(OCH2CMe2)] KOMPLEKSİNİN ELEKTRONİK YAPISI
9 ERDEM,Safiye VARNALI,Tereza AVİYENTE,Viktorya RUTZ, 2-METİL VE 2-HALO SİKLOHEKZANONUN ETİLEN KETALLERİNİN KONFORMASYONEL DENGELERİ ÜZERİNE ÇÖZÜCÜ ETKİLERİ
10 ÖĞRETİR,Cemil BERBER,Halil KANIŞKAN,Nevin , OKSAZOLO [4,5,B] PİRİDİN TÜREVLERİNİN ASİTLİK SABİTLERİNİN HESAPLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
11 HOCAOĞLU ERTAN,Nermin, FENALEN -1,3 (2H) - DİON ve BAZI 2-SUBSTİTE TÜREVLERİNİN pKa'LARININ ETANOL-SU KARIŞIMLARI İÇİNDE SPEKTROFOTOMETRİK TİTRASYON YÖNTEMİ İLE TAYİNİ
12 ÖĞRETİR,Cemil BEREKET,Gözen POYRAZ,Mehmet , SUSUZ ORTAMDA 2-(SÜBSTİTÜE)-OKSAZOLO[4-5-b]PİRİDİN TÜREVLERİNİN POTANSİYOMETRİK TİTRASYONU
13 İÇLİ,Sıddık DİNDAR,Bircan , Cu++ , Zn++ GİBİ METALLERİ İÇEREN FTALOSİYANİNLERİN ASETİLLİ, NİTRO, HALOJENLİ VE SÜLFO TÜREVLERİ İLE METALSİZ FTALOSİYANİNLERİN SENTEZLENMESİ
14 İCİL,Huriye İÇLİ,Sıddık , LÜMİNESANT N-SÜBSTİTÜE PERİLEN DİİMİDLERİN SENTEZLERİ VE FOTOSENSİZATÖRLÜKLERİNİN SOLAR FOTOKİMYASAL REAKSİYONLAR İÇİN İNCELENMESİ
15 GÜMRÜKÇÜOĞLU,İsmail Erdem KOCAOKUTGEN,Hasan ŞAŞMAZ, BAZI AZO BOYAR MADDELERİNİN SENTEZİ VE SPEKTROSKOPİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
16 GÜZEL,Bilgehan SERİN,Selahattin , NAFTOL AS BOYARMADDELERİN BİLEŞENLERİNDEN YARARLANILARAK ORGANİK PİGMENT SENTEZİ
17 GÜZEL,Bilgehan SERİN,Selahattin , ASETOASETANİLİD TÜRÜ PİGMENT SENTEZİ VE YAPILARININ AYDINLATILMASI
18 ÖĞÜTVEREN,Muzaffer ERDEMGİL,F. Zerrin KÜRKÇÜOĞLU,M, ORİGANUM ONİTES L. UÇUCU YAĞININ BİLEŞİMİ
19 KIRMIZIGÜL,Süheyla ANIL,Hüseyin , Cephalaria transilvanica'dan İZOLE EDİLEN İKİ TRİTERPEN GLİKOZİDİN YAPILARI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR
20 TUNCA,Ayşegül TAUNU,Naciye AKAR,Ahmet , NAFTOFURAN VE NAFTODİOKSOSİN TÜREVLERİNİN SENTEZİ
21 BULUT,Mustafa ERK,Çakıl , MAKRO HALKALI ETERLERİN 3-FENİLKUMARİN TÜREVLERİNİN SENTEZLERİ
22 BİLGİÇ,Orhan BİLGİÇ,Sevim YALÇINKAYA,Mine , DEĞİŞİK KİNON, METİD ÖNCÜLERİ İLE 1,3 - TİYAZİNLERİN SENTEZİ VE MEKANİZMA SAPTANMASI
23 ERÇAĞ,Ayşe ÖZCAN,Eyüp , 3,5 DİMETİL TETRAHİDRO-1,3,5-TİADİAZİN-2-TİON'UN SENTEZİNDE OPTİMUM ŞARTLARIN ARAŞTIRILMASI VE METAL KATYONLARI İLE REAKSİYONLARI
24 DURUCASU,İnci TAYLOR,Edward C. , BW 301U BİLEŞİĞİNİN SENTEZİNE YENİ BİR SENTETİK YAKLAŞIM
25 YAŞLAK,Salih, FENİL (FTALİMİDO FORMİL) METİL FOSFİNİK ASİT ESTERLERİNİN SENTEZLERİ
26 GÜMRÜKÇÜOĞLU,İsmail Erdem ODABAŞOĞLU,Mustafa , SYNTHESIS ANB INVESTIGATION OF SOME ARYLOXYTHIOPHOSPHORYL COMPOUNDS
27 İÇLİ,Sıddık BULUT,Adnan , ABİETİK ASİDİN FOTOKİMYASAL DEHIDROJENASYONU; SOLAR FOTO KİMYASAL ÜRETİM METODU
28 ALTUNDAŞ,Ramazan BALCI,Metin , DİSÜBSTİTÜE BENZOBARELENLERİN POTOKİMYASAL İNCELENMESİ
29 KABAN,Şeniz AYDEMİR,Ercan , KİNOLİN-4- VE KİNOLİN-8-KARBOKSALDEHİDİN SUBSTİTUE-HİDRAZONLARI
30 HOŞGÖREN,Halil TOPAL,Giray , BAZI N-ALKİL NİTRO ANTRANİLİK ASİT TÜREVLERİNİN HAZIRLANMASI
31 YELEKÇİ,Kemal, (E) , (Z)-3,5-DİMETİL-2,4-HEKZADİENOİK ASİDİN SENTEZİ
32 MENZEK,Abdullah BALCI,Metin , 7- SÜBSTİTÜE SİKLOHEPTATRİEN (SHT) BİLEŞİKLERİNİN BENZİN ve BENZOKİNONLA SİKLOKATILMA REAKSİYONLARI
33 DÜRÜST,Yaşar BRANDI,Alberto DE SARLO,Francesco , İZOKSAZOLİDİN-5-SPİROSİKLOPROPANLARIN ÇEVRİLMESİ : NİTRON-METİLEN SİKLOPROPAN 1,3-DİPOLAR SİKLOKATILMA REAKSİYONUNDA REGİOSEÇİMIİLİK
34 TOY,Mehmet ŞENÖZ,Hülya YILDIRIR,Süleyman , MOLEKÜL İÇİ [2+2] SİKLOADİSYON TEPKİMESİ İLE BAZI HETEROSİKLİK BİLEŞİKLERİN SENTEZİ
35 ŞENÖZ,Hülya TOY,Mehmet YILDIRIR,Süleyman , DİKLOROKETEN İLE BAZI ALLİLETERLERİN SİKLOKATILMA TEPKİMELERİ
36 HOŞGÖREN,Halil ÇOLAK,Nureddin , POLİOKSAKLORHİDRİNLERE EPİKLORHİDRİNİN KATILMASI VE POLİOKSAEPİKLORHİDRİNLERİN SENTEZİ
37 YILDIZ,Yaşar Kemal SEÇEN,Hasan BALCI,Metin , 1,2-BENZO-1.3,4-SİKLOHEPTATRİEN'İN SENTEZİ
38 DAŞTAN,Arif DEMİR,Ümit ÇAKMAK,Osman KÖLELİ,Fatih B, BENZONORBORNADİENİN FONKSİYONALİZASYONU I-YÜKSEK SICAKLIK BROMİNASYONU II-ELEKTROKİMYASAL REAKSİYONLARI
39 TAŞKESENGİL,Yavuz BALCI,Metin , BENZOBİSİKLO[3.2.1] OKTAN SİSTEMLERİNDE ALLEN VE ALKİN SENTEZİ VE OLUŞUM MEKANİZMALARININ ARAŞTIRILMASI
40 BEYNEK,Hayrettin OYMAN,Ülkü , BAZI SUSUZ METAL (II) SÜLFAT KATALİZÖRLERİ İLE ALKOLLERİN DEHİDRASYON REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
41 ÖZGÜN,Beytiye, BAZI BİRİNCİL VE İKİNCİL ALKOLLERİN POTASYUM KLOROKROMAT İLE YÜKSELTGENME TEPKİMELERİNİN İNCELENMESİ
42 SEÇEN,Hasan GÜLTEKİN,Serdar MARAŞ,Ahmet SÜTBEYAZ,Y, CONDURİTOL C.E VE F'NİN YENİ VE STEREOSPESİFİK OLARAK SENTEZİ
43 KÜFREVİOĞLU,Ö. İrfan ÇİFTÇİ,Mehmet ÖZDEMİR,Hasan D, DİABETLİ HASTA ERİTROSİTLERİNDEN ELDE EDİLEN GLİKE KARBONİK ANHİDRAZ-II ENZİMİNİN BAZI İNHİBİTÖRLERE KARŞI İLGİSİ
44 ÖZDEMİR,Hasan KÜFREVİOĞLU,Ö. İrfan DEMİR,Nazan BAK, SIĞIR ERİTROSİT KARBONİK ANHİDRAZ ENZİMİNİN BAZI AKTİF KATYONLARLA İNHİBİSYON KİNETİĞİ
45 EKİZ,H. İbrahim ÇAĞLAR,Arif , CANDİDAL LİPAZ İLE TRİOLEİN HİDROLİZİNE ARAYÜZEY ÖZELİKLERİNİN ETKİSİ
46 SAĞIROĞLU,Ayten TELEFONCU,Azmi , İMMOBİLİZE LİPAZLARLA ESTERİFİKASYON REAKSİYONLARI
47 ŞAKİROĞLU,Halis KÜFREVİOĞLU,Ö. İrfan OKTAY,Münir , KUŞBURNU MEYVASINDAN İZOLE EDİLEN POLİFENOL OKSİDAZ ENZİMİNİN SUBSTRAT SPESİFİTE
48 DENİZLİ,Adil PİŞKİN,Erhan , HÜCRE YAPIŞTIRICI PROTEİNLER COLLAGEN VE FİBRONEKTİNİN GÖZENEKLİ PHEMA PARTİKÜLLERE İMMOBİLİZASYONU
49 AYHAN,Hakan TUNCEL,S. Ali PİŞKİN,Erhan , MONODİSPERS POLİSTİREN PARTİKÜLLERLE FAGOSİTOZ OLAYININ İNCELENMESİ
50 DENİZLİ,Adil TUNCEL,S. Ali PURVIS,D. LOWE,C. R. Pİ, CİBACRON BLUE F3GA BAĞLI MONODİSPERS POLİSTİREN MİKROTAŞIYICILARIN AFİNİTE PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ
51 YANARDAĞ,Refiye BAPÇUM,Ayfer CAN,Şebnem , DEFNE YAPRAKLARINDAN ELDE EDİLEN EKSTRELERİN KAN ŞEKERİ DÜZEYİNE ETKİSİ
52 OGAN,Ayşe YANARDAĞ,Refiye EMEKLİ,Nesrin BAPÇUM,Ayf, TÜRK ANNELERİNİN KOLOSTRUM YAĞ ASİDİ KOMPOZİSYONU
53 AYDIN,Fatma ÖZTOP,H. Nursevin , HANTZSCH TEPKİMESİNİN ÜRE SAPTANMASINA UYGULANMASI
54 DEMİR,Nazan KÜFREVİOĞLU,Ö. İrfan BAKAN,Ebubekir , KRONİK BÖBREK HASTA SERUMLARINDA VE PLEVRA SIVISINDA Zn+2 MİKTARDIN APOKARBONİK ANHİDRAZIN TEKRAR AKTİVASYONU İLE TAYİNİ
55 DENİZLİ,Adil TUNCEL,S. Ali KOZLUCA,A. KAYIRHAN,Fat, CIBACRON BLUE F3GA İMMOBİLİZE PHEMA HİDROJENLERİN AFİNİTE KROMATOGRAFİSİNE UYGULANMASI
56 HACIBEKİROĞLU,Münire BABAN,Nevzat , 250 HASTADAN AMELİYATLA ALINAN BÖBREK TAŞLARININ KALİTATİF ANALİZİ ve SONUÇLARIN İSTATİSTİK DEĞERLENDİRMESİ
57 KAZAN,Dilek HORTAÇSU,Amable ÇAMURDAN,Agnes , REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
58 TAKAÇ,Serpil AKAY,Bülent , AKTİF VE KARARLI PAL ENZİMİ ÜRETİM KOŞULLARININ ARAŞTIRILMASI
59 TAMER,İ. Melih MUTLU,Mehmet , ONOPORDUM TURCİCUM' DAN PROTEAZ İZOLASYONU VE KİNETİK MODELLEMEDE YENİ BİR YAKLAŞIM
60 AYHAN,Fatma TANYOLAÇ,Abdurrahman ÇELEBİ,Serdar S. , MİKROBİYAL RENNİN ÜRETİMİNDE FERMENTASYON PARAMETRELERİNİN SÜT PIHTILAŞTIRMA AKTİVİTESİNE ETKİSİ
61 AYHAN,Fatma TANYOLAÇ,Abdurrahman ÇELEBİ,Serdar S. , MİKROBİYAL RENNİN ÜRETİM OPTİMİZASYONUNDA BOX-WILSON DENEYSEL TASARIMI
62 SEDİROĞLU,Vedat GÜNDÜZ,Ufuk YÜCEL,Meral TÜRKER,Lem, BACTERİORHODOPSİN'İN SENTETİK BİR ZARA TUTTURULMASI
63 KAYIRHAN,Fatma ÇELEBİ,Serdar S. ÇAĞLAR,Arif , POLİMERİK PARTİKÜLLER İLE TRİASETİNİN ENZİMATİK HİDROLİZ HIZININ ARTIRILMASI
64 DİNÇBAŞ,Vüdan HORTAÇSU,Amable , TUTUKLANMIŞ KARIŞIK REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİNDE PLAZMİD STABİLİTESİNİN İNCELENMESİ
65 BEYENAL,Haluk TANYOLAÇ,Abdurrahman , ZOOGLOEA RAMİGERA'NIN BÜYÜME KİNETİĞİNİN MODELLENMESİ
66 EKİZ,H. İbrahim MAVİTUNA,Ferda WILLIAMS,Paul , Catharanthus roseus'un BÜYÜME KİNETİĞİ
67 BEYENAL,Haluk TANYOLAÇ,Abdurrahman , BİYOFİLM DERİŞİMİ ve ETKİN DİFÜZYON KATSAYISININ HOLLOW PİBER BİYOFİLM REAKTÖR (HFBR) PERFORMANSINA ETKİLERİ
68 ŞERBETÇİ,Ali İhsan PİŞKİN,Erhan , MODİFİYE POLİÜRETAN MEMBRANLARDA PROTEİN VE HÜCRE ETKİLEŞMESİNİN İNCELENMESİ
69 ERDOĞDU,Pınar ÇELEBİ,Serdar S. ARCA,Meral YILDIZ,A, GLİKOZ TAYİNİ İÇİN YENİ BİR BİYOSENSÖR
70 MUTLU,Selma PİŞKİN,Erhan , YÜZEYİ MODİFİYE EDİLEN POLİKARBONAT MEMBRAN İLE GELİŞTİRİLEN ENZİM ELEKTRODU
71 ÖNCÜ,Abdurrezak ARCA,Emin KAPTAN,Yılmaz , POLİMERİK MATRİKS TİPİ TAŞIYICILARIN İLAÇ SALIM HIZININ "ZONE FREEZİNG" YÖNTEMİ İLE GELİŞTİRİLMESİ
72 BİROL,Gülnur SOLAY,Elvan KIRDAR,Betül ÖNSAN,Z. İls, TUTUKLANMIŞ S. CEREVISIAE HÜCRELERİ KULLANILARAK KESİKLİ VE SÜREKLİ SİSTEMLERDE GLİKOZDAN ETANOL ÜRETİMİ
73 TAKAÇ,Serpil AKAY,Bülent ÇALIK,Pınar KARADAĞ,İlknu, SERBEST VE TUTUKLANMIŞ Rhodotomla glutinls İLE L-FENİLALANİN ÜRETİMİNDE PAL ENZİM AKTİVİTE VE KARARLIĞININ ARAŞTIRILMASI
74 ÇALIK,Güzide VURAL,İ. Halil , BİYODÖNÜŞÜMLE ASPARTİK ASİTTEN L-ALANİN ÜRETİMİ
75 ERKOL,A. Yılmaz AZAKLIOĞULLARI,M. Ünal , RADYASYON PROSES DOZİMETRİSİNDE DOZHES PROGRAMININ KULLANIMI
76 ÖZEMRE,Ahmet SUKAN VARDAR,Fazilet , BİYOPROSESLERDE BİYOREAKTÖR PERFORMANSININ SİMÜLASYONU
77 DÜRÜST,Nedime DÜRÜST,Yaşar SÜMENGEN,Doğan , TRABZON YÖRESİNDE TÜKETİLEN SEBZE VE MEYVELERİN C VİTAMİNİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
78 ÇAKIR,Semiha, UV-IŞINLARI İLE IŞINLANMIŞ GIDALARIN ESR İLE TANINMASI
79 ORAK,Hacı, HASAT ZAMANININ DOMATESLERİN BAZI BİLEŞENLERİNE ETKİSİ

Toplam 79 adet kayıt bulundu.