Kongre Bildirileri
  XIII. Ulusal Kimya Kongresi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 31 Ağustos-4 Eylül 1999, Samsun
Sıra no Yazar Bildiri
PDF*
1 KUTUN,Şana; AKSELİ,Ayçiçek; , NADİR TOPRAK ELEMENTLERİNİN VE TORYUMUN SODYUM TRİMETAFOSFAT İLE DOWEX 2-X8 REÇİNESİ ÜZERİNDE AYRILMASI
2 MACİT,Mustafa; BATI,Hümeyra; CESUR,Hasan; BATI,Bekir; , 1>BİS(4-METİLPİPERAZİN)GLİ0KSİM İLE SPEKTROFOTOMETRİK NİKEL TAYİNİ
3 SARAÇOĞLU,Sibel; ELÇİ,Latif; , GFAAS ÎLE Cd TAYİNİNDE MATRİKS DÜZENLEYİCİ OLARAK PALLADYUM/İNDİRGEYİCİ REAKTİF KARIŞIMLARININ ETKİSİ
4 IŞILDAK,İbrahim; ASAN,Adem; , İYON KROMATOGRAFİDE İYON SEÇİCİ ELEKTROTLARIN DETEKTÖR OLARAK KULLANILMASIYLA YAYGIN TEK YÜKLÜ ANYON VE KATYONLARIN EŞZAMANLI TAYİNİ VE BAZI UYGULAMALARI
5 DİVRİKLİ,Ümit; SOYLAK,Mustafa; KURTOĞLU,Selim; DOĞAN,Mehmet; , KAYSERİ MERKEZİNDEKİ ÇOCUKLARIN İDRAR İYOT DÜZEYLERİNİN SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİ
6 TUNALI,Sibel; GEDİKBEY,Tevfik; , ŞAPHANE BÖLGESİ ALÜNİTLERİNİN ANALİZİ
7 IŞILDAK,İbrahim; ASAN,Adem; ANDAÇ,Müberra; , ppb DÜZEYLERİNDE Cu(II)’NİN MİKROKOLON~FLOW-İNJECTİON-SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİ
8 TUNÇ,Sibel; AYRANCI,Erol; , YENEBİLİR FİLMLERİN C02 GEÇİRGENLİKLERİNİN STATİK YÖNTEMLE ÖLÇÜMÜ VE UYGULANMASI
9 IŞILDAK,İbrahim; ASAN,Adem; ANDAÇ,Müberra; IŞILDAK,Ömer; , İYON KROMATOGRAFİDE DETEKTÖR SİSTEMLERİ VE POTANSİYOMETRİK DETEKTÖRLER
10 ERCAN,Özgen; AYDIN,Adnan; TAŞÇIOĞLU,Sülin; , ESER NİTRİT ANALİZİ İÇİN YENİ BİR YÖNTEM
11 BATI,Bekir; CESUR,Hasan; MACİT,Mustafa; , BAKIRIN MİKROKRİSTAL NAFTALİN ÜZERİNE TUTUNMUŞ KURŞUN 4-METİLPİPERİDİNDİTİYOKARBAMAT (Pb(4-MPDC)2) İLE KATI-SIVI EKSTRAKSİYONU YE AAS İLE TAYİNİ
12 ASAN,Adem; IŞILDAK,İbrahim; , SUDA ÇÖZÜNEN YAYGIN FENOLLERİN BENZOİLKLORÜR DERİVATİZASYONU İLE TERS-FAZ HPLC TAYİNLERİ
13 GÜMÜŞ,Fatma Uğur; AYDIN,Adnan; , YENİ BİR ENDOSÜLFAN ANALİZ YÖNTEMİ
14 İŞÇİOĞLU,Beril; HENDEN,Emür; , SAÇ VE KANDA SELENYUM TAYİNİ VE UYGULAMALAR
15 EKİNCİ,Duygu; HORASAN,Nurhan; ALTUNTAŞ,Ramazan; DEMİR,Ümit; , FOTOAKTİF OLİGOAMİNOTİYOFEN’ İN ELEKTROKİMYASAL SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
16 TURAL,Bilsen; ZİYADANOĞULLARI,Recep; YAVUZ,Ömer; , ANOT ÇAMURUNDAN ALTIN VE GÜMÜŞ KAZANILMASI
17 GÜLFEN,Mustafa; GÜLFEN,Gülsemin; AYDIN,Ali Osman; , MİLAS BOKSİT CEVHERİNİN HİDROKLORİK ASİTTE ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ
18 ÖLÇÜCÜ,Ali; DİLSİZ,Nihat; ŞEKERCİ,Memet; GÜNEŞ,Mehmet; , FARKLI ANTİOKSİDANTLAR İLE BESLENEN RAT LENSLERİNDE SPEKTROFOTOMETRİK KOBALT TAYİNİ
19 ÖZDEMİR,M.; DEMİR,H.; BAYTAK,S.; AVCI,M.; ÖZTÜRK,A.İ.; , ŞANLIURFA İLİ MERKEZİNDEKİ ÇAYIR BİTKİSİNİN AYLARA GÖRE KURŞUN MUHTEVASI VE MARKEZDEKİ TRAFİK KAYNAKLI KURŞUN KİRLİLİĞİ
20 GAGA,Eftade O.; ERTAŞ,Nusret; TUNCEL,Semra G.; , KAN MATRİSİNDE GRAFİT FIRIN ATOMİK ABSORPSİYON SPECTROPHOTOMETRESİ KULLANILARAK KURSUN TAYİNİ
21 DOĞANGÜN,Aysun; TUNCEL,Semra G.; , XRJF VE ICP-AES TEKNİK LERİNTN BİYOLOJİK MATRİSTE UYGULANIŞI
22 ÖZCAN,Emine; KARAPINAR,Nazan; KARAPINAR,Emin; , YAPAY REÇİNELERİN ZEOLİTLERE KATILMASIYLA GEÇİŞ METALLERİNİ TUTMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
23 BİÇER,Ender; BULUT,İclal; ÇAKIR,Semiha; , SULU ORTAMDA Cu(II)-METİYONİN SİSTEMİNİN VOLTAMETRİK DAVRANIŞI
24 UYANIK,Ahmet, An Astonishing Result of a Large Leak in Gas Switching Valve Employed Gas Chromatographic Analyses
25 DEMİRCİGİL,B.Tolga; ÖZKAN,Yalçın; ÖZKAN,Sibel A.; ŞENTÜRK,Zühre; , AMBROKSOL’ÜN ANODİK VOLTAMETRİSİ -FARMASÖTİK PREPARATLARDAN TAYİN VE ÇÖZÜNME HIZI ÇALIŞMALARINA UYGULANMASI
26 ASAN,Adem; IŞILDAK,İbrahim; , SUDA ÇÖZÜNEN ALİFATİK DİAMİNLERİN (C2-C7) ASETİLASETONLA METANOL-SU İÇİNDE PREKOLON DERİVATİZASYON-HPLC İLE HIZLI TAYİNLERİ
27 ŞANAL,İnci S.; GÜVENÇ,Afife; BAYRAKTAR,Emine; MEHMETOĞLU,Ülkü; ÇALIMLI,Ayla; , SÜPERKRİTİK AKIŞKANLARLA p-KAROTENÎN EKSTRAKSİYONU
28 FIÇICIOĞLU,Fehmi; SÖĞÜT,Fatma; ABACIOĞLU,Ufuk; , EURACHEM ve EURACHEM/Türkiye
29 FIÇICIOĞLU,Fehmi; SÖĞÜT,Fatma; , ULUSLARARASI TANINMA ANTLAŞMALARINDA KİMYASAL ANALİZLERİN YERİ
30 YILMAZ,Nafize; BAŞGUT,Özlem; KENAR,Adnan; ATAKOL,Orhan; KILIÇ,Esma; , TRENSAL- DEMİR (IH) KOMPLEKSİNİN NİTRAT İYON SEÇİCİ ELEKTROT YAPIMINDA KULLANILMASI
31 BEKDEMİR,Yunus; KÜTÜK,Halil; IŞILDAK,İbrahim; , İYON KROMATOGRAFİDE SABİT FAZ TEKNOLOJİSİ VE İYON-DEĞİŞİMİNE DAYALI YENİ BİR İYON-DEĞİŞİM REÇİNESİ
32 DOĞUTAN,Melek; TOR,İzzet; , POLİAMİN BAZLI REÇİNE SENTEZİ VE METAL ÖNDERİŞTİRİLMESİNDE KULLANIMI
33 KAR,F.; ÇİLOĞLU,Figen; PEKER,İ.; , TEMAS HALİMDE DERMATOLOJİK İRRİTAN OLAN AMA YAYGIN ' KULLANIMDAKİ KİMYASALLAR
34 PEKER,İsmail; ÇİLOĞLU,Figen; ÖZ,Vecdet; BİRBİR,Meral; , İSTANBUL KADIKÖY YAKASINDAKİ İÇME SULARININ ANALİZİ
35 IŞILDAK,İbrahim; ÜNAL,Hikmet; , HAREKETLİ ORTAMLARDA KULLANILABİLEN DÜŞÜK HÜCRE HACİMLİ KATI-HAL KOMPOZİT ELEKTROTLARIN HAZIRLANMASI
36 PEKER,İ.; ÇİLOĞLU,Figen; ÖZÜAK,A.; SÖĞÜT,S.; KAR,F.; , İSTANBULDAKİ KAPALI YÜZME HAVUZLARINDAN ALINAN SU ÖRNEKLERİNİN ULUSLARARASI STANDATRLARA UYGUNLUĞU
37 NAZLI,Ayhan; ARAS,Namık K.; , TOPLAM DİYETTEKİ ESER ELEMENTLERİN VE DOĞAL RADYOAKTİVİTENİN BELİRLENMESİ VE SONUÇLARININ İSTATİKSEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
38 TAMER,Uğur; PEKMEZ,Nuran; YILDIZ,Attila; PEKMEZ,Kadir; , ADSORPTİF SIYIRMA VOLTAMETRİSÎ İLE TİCARÎ HEMODİYALİZ ÇÖZELTİLERİNDE ALÜMİNYUM TAYİNİ
39 ELEMAN,Aysun; ÇAKIR,Semiha; , Cu(II)’NİN SİSTEİN VE TRİPTOFAN İLE KARIŞIK LİGAND KOMPLEKSLERİ
40 ÖZKAN,M.Hikmet; AKÇAY,Mehmet; , BAZI MAGMATİK KAYAÇLARDA Mg’ UN ULTRASONİK LİÇİNG İLE FAAS ANALİZİNE HAZIRLANMASI
41 MİRZAİ,C.İ; HEŞİMOV,F.A.; ECEMOV,A.K.; FEYİZOĞLU,A.; TÜRKYILMAZ,M.; , PROPİLENİN YÜKSEK SİLİSYUMLU SEOLİT(YSS) KATALİZÖRÜ ÜZERİNDE ÇEVRİLME REAKSİYONUNDA ÜST KISIMDA . MEYDANA GELEN SIKIŞMA ÇÖZELTİLERİNİN İNCELENMESİ
42 TEMİZER,Aytekin, DOPİNG OLARAK TANIMLANAN MADDELERİN KROMATOGRAFİK VE SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLERLE ANALİZİ
43 GRİEKEN,R.Van; GYSELS,K.; HOORNAERT,S.; SZALOKİ,I; RO,C.U.; WOROBİEC,A; , SINGLE PARTICLE ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL SAMPLES
44 SİNANOĞLU,Oktay, KİMYASAL TEPKİMELERİN OLABİLİRLİĞİNİ» MADDELERİN KARARLILIĞINI DOĞRUDAN MOLEKÜL YAPILARINDAN VEREN YENİ TEMEL YÖNTEM VE ORGANİK, ANORGANİK BİLEŞİKLERE UYGULAMALAR
45 SÜZER,Şefik, ELEKTRON SPEKTROSKOPİSİ VE ATOMLARIN DEĞERLİKLERİNİN SAPTANMASI
46 GÜNDÜZ,Turgut, ANALİTİK KİMYADA ÇOK GEÇEN İSTATİSTİK TERİMLER VE AÇIKLANMALARI
47 ÖLMEZ,Halis, KİMYA TERİMLERİ SORUNU
48 BEKAROĞLU,Özer, BİLİM DÜNYASINDA TÜRKİYE'NİN BUGÜNÜ VE YARINI
49 SALNIKOW,Johann, PROTEINCHEMICAL STUDIES IN PLANT BIOCHEMISTRY AND MEDICINE
50 TELEFONCU,Azmi, OME G A - 3 YAĞ A S İ T L E R İ VE S A Ğ L IK
51 BALCI,Metin; SARAÇOĞLU,Nurullah; MENZEK,Abdullah; , Endo-PİRAMİTLEŞMİŞ ÇİFT BAĞLAR: SENTEZ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
52 İÇLİ,S., SOLAR FOTOORGANİK KİMYASAL SENTEZ REAKSİYON MEKANİZMALARI ve SOLAR FOTOKİMYASAL TEKNOLOJİLER
53 ARAS,Namık K., KEMİKTE ESER ELEMENTLER: TAYİNİ VE METABOLİZMADA9 Kİ ÖNEMİ
54 BAYSAL,Bahattin M., MAKROMOLEKÜLLERDE YUMAK-GLOBÜL GEÇİŞLERİ. MOLEKÜLER BOYUTLARIN ÇEŞİTLİ FİZİKOKİMYASAL YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ
55 ERTEKİN,Kadriye; YENİGÜL,Berrin; , SPEKTROSKOPİK YÖNTEM İLE HİDROKSİMETİL FURFURAL (HMF) TAYİNİNE PH'IN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI VE EGE BÖLGESİNDEN TOPLANAN BAL ÖRNEKLERİNDE HMF ANALİZİ
56 ALTINÖZ,Sacide; DURSUN,Özen Özcan; , İKİNCİ DERECE TÜREV UV SPEKTROFOTOMETRİSİ İLE FARMASÖTİK DOZAJ FORMLARINDAN NİMESULİD’ÎN ANALİZİ
57 ÖZALTIN,Nuran, LANSOPRAZOL’ÜN ENTERİK KAPLI GRANÜL İÇEREN KAPSÜLLERDEN İKİ FARKLI SPEKTROSKOPİK YÖNTEM İLE ANALİZİ
58 DÜLGER,B.; BAŞÇI,N.E.; TEMİZER,A.; , BETAKSOLOLUN KPCL İLE AYRIMI
59 OCAK,Miraç; YILMAZ,Sevil Savaşkan; HAZER,Baki; , R-DM-400-35000 İYON DEĞİŞTİRİCİ REÇİNELERİNİN İYON DEĞİŞİM ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
60 ERDOĞDU,Gamze; TÜRKDEMİR,Haluk M.; AYDEMİR,Tülin; KARAGÖZLER,A. Ersin; , TİMOLOL MALEATIN CİVA DAMLA ELEKTROT ÜZERİNDE POLAROGRAFİK DAVRANIŞININ İNCELENMESİ
61 ERDOĞDU,Gamze; KARAGÖZLER,A. Ersin; , İŞLENMİŞ ET ÜRÜNLERİNDE POLAROGRAFİK NİTRİT TAYİNİ
62 TAŞTEKİN,Mustafa; KURTARAN,Raif; SARI,Musa; YILMAZ,Nazife; BAŞGUT,Özlem; , SCHİFF BAZI-NİKEL (II) KOMPLEKSLERİNDE NİTRO GRUPLARININ KOORDİNASYONA ETKİSİ
63 ZİYADANOĞULLARI,Berrin; TOPAL,Giray; ERDOĞAN,Sait; HOŞGÖREN,Halil; HAMAMCI,Canadan; , N,N5- Disübstitüe D ia z o -18- Crown-6 Ligandmın Çekirdek Korunda ve Yan Gruplarındaki Yapısal Modifikasyonların Li/Na Selektivitesine Etkisi
64 KILIÇEL,Fevzi; DAĞ,Beşir; , VAN YÖRESİNDEKİ BAZI ELMA BAHÇELERİNDE, TOPRAK VE YAPRAK ÖRNEKLERİNDEKİ AĞIR METAL TAYİNİ
65 AKBA,Osman; BAYSAL,Akın; GÜMGÜM,Bahattin; HAMAMCI,Canadan; , DOĞUŞUNDAN DİYARBAKIRI TERKEDENE KADAR DİCLE NEHRİ VE SEDİMENTİNDE AĞIR METAL KİRLİLİĞİ
66 SAYIN,Serdar, BENZOİL PEROKSİT ANALİZİ İÇİN BİR SPEKTROFOTOMETRİK YÖNTEM
67 KAR,F.; PEKER,İ.; AFŞAR,K.A.; DALOĞLU,A.A.; , ENDÜSTRİYEL ATIK SULARDAKİ AĞIR METAL KİRLİUĞİNTN SIVI MEBRANLARDA ARITILMASI
68 PEKER,İ.; ÇİLOĞLU,Figen; ÖZÜAK,A.; SÖĞÜT,S.; KAR,F.; , İSTANBULDAKİ KAFALI YÜZME HAVUZLARINDAN ALINAN SU ÖRNEKLERİNİN ULUSLARARASI ST A N.O A T RLARA UYGUNLUĞU
69 ÖZDEMİR,M.; DEMİR,H.; BAYTAK,S.; , ELEMENTEL KÜKÜRDÜN SULU ÇÖZELTİDEN KURŞUNUN ADSORPLAMA ÖZELLİĞİNİN İNCELENMESİ
70 DEMİR,H.; ÖZDEMİR,M.; BAYTAK,S.; AVCI,M.; , ŞANLIURFA MERKEZ VE İLÇELERİNDE ÜRETİLEN PEYNİRDE NİTRİT VE NİTRAT MİKTARININ SPEKTROFOTOMETRİK YÖNTEMLE TAYİNİ
71 PEKER,İ.; ÇİLOĞLU,Figen; ÖZ,Vecdet; BİRBİR,Meral; , İSTANBUL KADIKÖY YAKASINDAKİ İÇME SOLARININ ANALİZİ
72 KAR,F.; PEKER,İ.; DALOĞLU,A.A.; , DOĞAL ZEOLİT'LERm KULLA NEVİ ALANLARI
73 DURAN,C.; ŞENTÜRK,H.B.; ELÇİ,Latif; TÜFEKÇİ,M.; , AMBERLİT XAD-2000 REÇİNESİ KULLANARAK BAZI ESER METALLERİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
74 KARA,H.; ÇENGELOĞLU,Y.; AKTÜMSEK,A.; NİZAMLIOĞLU,F.; DİNÇ,İ.; , BEYŞEHİR GÖLÜ TATLI SU LEVREĞİNDEKİ ORGANİK KLORLU . PESTİSİT KALINTILARININ ARAŞTIRILMASI
75 BİLGİÇ,Dilek; KARADERİ,Serap; PEKİN,Mürşit; , N-BENZİLİDENANİLİN, N- ( o-HİDROKSİBENZİLİDEN«) ANİLİN VE N-BENZİLİDEN-p-HİDROKSİ ANİLİN’ÎN BAZI METALLERLE OLUŞTURDUĞU KOMPLEKSLERİN KARARLILIK SABİTLERİNİN POTANSİYOMETRİK YÖNTEMLE TAYİNİ
76 ERK,Nevin; ÖZKAN,Yalçın; BANOĞLU,Erden; ÖZKAN,Sibel A.; ŞENTÜRK,Zühre; , METOKARBAMOL VE PARASETAMOL İÇEREN TABLETLERDE SPEKTRUM ORANLARI TÜREV SPEKTROFOTOMETRİSİ VE YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİSİ İLE MİKTAR TAYİNİ ÇALIŞMALARI
77 KALAYCI,Şükrü; SOMER,Güler; , İYODÜRE DUYARLI İYON DEĞİŞTIRİCİLİ KATİ MEMBRAN ELEKTRODUN HAZIRLANMASI VE’ UYGULANMASI
78 ÖLÇÜCÜ,Ali; KARATAŞ,Fikret; GÜNEŞ,Mehmet; KOPARIR,Metin; , KATARAKTLI İNSAN GÖZ LENSLERİNDE FLORİMETRİK SELENYUM TAYİNİ
79 CANEL,Esin; AKAY,M.Abdülkadir; ATAKOL,Orhan; , KURŞUN TAYİNİNDE YENİ TİTRE EDİCİLERİN KULLANILMASI
80 KÖSEOĞLU,Fitnat; KILIÇ,Esma; DOĞAN,Alev; , BAZI a-AMİNO ASİTLERİN Cu(H) KOMPLEKSLERİNİN KARARLILIK SABİTLERİNİN DÎOKSAN-SU KARIŞIMLARINDA POTANSÎYOMETRİK METOTLA TAYİNİ
81 SAYIN,Serdar, BÎR İNDİRGENLE BİR YÜKSELTGENİN YANYANA SPEKTOFOTOMETRİK ANALİZİ
82 SAYIN,Serdar, İSTANBUL YAĞMUR SULARINDA HİDROJEN PEROKSİT ORANLARININ SPEKTROFOTOMETRİK ANALİZİ
83 DEMİRHAN,Nebahat; ELMALI,Fikriye; AVCIATA,Ulvi; , BAZI FENANTROLİN TÜREVLERİ İLE DEMİR(II) İYONUNUN SPEKTROFOTOMETRİK MİKTAR TAYİNİ
84 GÜNDÜZ,Beniz; KARA,H.; MERCİMEK,Bedrettin; KÜÇÜKKOLBAŞI,Semahat; ARSLAN,Gülşin; , BAZI SÜBSTİTUE VİC-DİOKSİMLERİN SÜSÜZ ORTAMDA BAZLIK SIRALARININ BELİRLENMESİ
85 GÜNDÜZ,Beniz; KÜÇÜKKOLBAŞI,Semahat; ATAKOL,Orhan; KILIÇ,Esma; , BAZI SÜBSTÎTÜE SCHIFF BAZLARININ FLUORESANS ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
86 HENDEN,Emür; DEMİRDÖĞEN,R.Esra; BAŞAKCI,Başak; , TÜRKİYE ÇAYLARINDAN DEME AĞIR METAL GEÇİŞLERİ
87 AKKAYA,Mustafa; PEKACAR,Ali İhsan; , DEĞİŞİK SÜBSTİTUE AMİN GRÜBLARI BULUNDURAN FARKLI 2-NAFTİLGLİOKSİMLERİN POTANSİYOMETRİK TİTRASYON YÖNTEMİ İLE ASİTLİK SABİTLERİNİN TAYİNİ
88 ELİK,Adil; AKÇAY,Mehmet; , IRMAK SEDİMENTİNDE STRONSİYUM İYONU FRAKSİYONLARININ ARDIŞIK ÖZÜTLEME TEKNİĞİYLE BELİRLENMESİ
89 YILMAZ,Selahattin; SOLAK,Ali Osman; KILIÇ,Zeynel; , MAKROSİKLİK LİGANDLAR KULLANARAK ADSORPTİF SIYIRMA TEKNİĞİ İLE NİKEL VE ÇİNKONUN BİRARADA TAYİNİ
90 EKMEKÇİ,Güler; SOMER,Güler; , SELENİT İYON SEÇİCİ A ^Se-Cı^S ELEKTROTU İLE ANOT j ÇAMURUNDAKİ SELENİTİN POTANSİYOMETRİK TİTRASYON İLE | TAYİNİ
91 İNAM,Recai; EKMEKÇİ,Güler; SOMER,Güler; , DİFERANSİYEL PÜLS POLAROGRAFİSİ İLE KATALİTİK HİDROJEN DALGASINDAN FAYDALANARAK KANDA SELENYUMUN TAYİNİ
92 KAHYAOĞLU,H.; YAZICI,B.; ERBİL,M.; , KÜÇÜK MOLEKÜLLÜ ALDEHİTLERİN Pt ÜZERİNDE ELEKTROOKSİDASYONU
93 KÜÇÜKBAY,F.Zehra; ZAPCI,Bilge; TÜRKDEMİR,Haluk M.; , KAYISI MEYVESİNDE OLGUNLAŞMA SÜRECİNE VE ÇEŞİDE BAĞLI OLARAK Na* / K* DENGESİNİN İNCELENMESİ
94 OCAK,Miraç; YILMAZ SAVAŞKAN,Sevil; HAZER,Baki; HAMURCU,Elif; , POLİDİMETİLSLİOKSAN-POLİSTİREN ESASLI KATYON DEĞİŞTİRİCİ REÇİNENİN HAZIRLANMASI VE METAL İYON TUTMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
95 OCAK,Miraç; YILMAZ SAVAŞKAN,Sevil; HAZER,Baki; , R PCL-DM İYON DEĞİŞTİRİCİ REÇİNELERİNİN METAL İYON TUTMA KAPASİTELERİ VE DAĞILMA KATSAYILARININ İNCELENMESİ
96 HAZIR,Hasan; ARICI,Cengiz; ÇAKIRER,Orhan; , 2 -HİDROKSİ SCHİFF BAZLARINDA AMÎN-İMİN TAUTOMERİSİNİN X-IŞINLARI İLE İNCELENMESİ
97 ÖZGÜR ÜSTÜN,Mahmure; KOYUNCU,İkbal; , ÜÇLÜ VİTAMİN KARIŞIMLARININ (B1} B6, Bn ) TÜREV SPEKTROFOTOMETRİSİ ÎLE BİRARADA TAYİNİ
98 KESER,Gülnur; İSLİMYELİ,Sezen; , DİFERANSİYEL PULS POLAROGRAFİK YÖNTEMLE İNSAN TÜKÜRÜĞÜNDE NİTRİT MİKTAR TAYİNİ
99 CANLICA,M.; İSLİMYELİ,Sezen; , NİTRENDİPİN’İN İNDİREKT ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROSKOPİK TAYİNİ
100 ALANYALIOĞLU,Murat; EKİNCİ,Duygu; , BİLEŞİK YARI-İLETKEN ZnS’ÜN ECALE YÖNTEMİ İLE A u(lll) . ÜZERİNDE SENTEZİ VE ADSORBSİYON-DESORBSİYON KİNETİĞİ
101 AKSOY,M.; ÖZER,Ulviye; , NİLÜFER ÇAYI’NDA KROM TÜRLENDİRMESİ VE KROM (BO^’ÜN BAZI FENOLİK LİGANDLAR İLE OLUŞTURDUĞU KOORDİNASYON BİLEŞİKLERİNİN KARARLILIK SABİTLERİ
102 AKSOY,M.; ÖZER,Ulviye; , KROM(HI)’ÜN HUMİK ASİT İLE OLUŞTURDUĞU KOORDİNASYON BİLEŞİĞİNİN POTANSİYOMETRİK YÖNTEM İLE KARARLILIK SABİTİNİN BELİRLENMESİ
103 KAR,F.; ÇİLOĞLU,Figen; PEKER,İ.; , TEMAS HALİNDE DERMATOLOJÍK İRRÎTAN OLAN AMA YAYGIN KULLANIMDAKİ KİMYASALLAR
104 ÖZMEN,D.; TUNCEL,Semra G.; , ATMOSFERİK PARTİKÜL VE ÇÖKELTİ ÖRNEKLERİNİN ANALİZİNDE KALİÎİİCÖNTROLU
105 AKKUŞ,Özgür N.; ERÇAĞ,A.; , BAZI SUBSTİTUE SALİSİLÎDENANİLİNLERÎN ETANOL-SU VE DİOKSAN-SU ORTAMLARINDA PROTONASYONSABİTLERİNİN TAYİNİ
106 SARIKAHYA,Fadime; ŞENTÜRK,Ozan Sanlı; , TETRAALKÎLDİFOSFİN DÎSÜLFÜRLERÎN METAL KARBONİL KOMPLEKSLERİNİN FOTOKİMYASAL REAKSİYONLARI [M 2(C O )10(M.-R2P (S )P (S )R 2] (M=Mo, W; R=Me, Et, Pr«, Bun)
107 YALÇIN,Bahattin; AYDIN,Adnan; MEDJİDOV,Ejder; , N,N' -BİS(2-HİDROKSİBENZİL)ETİLENDİAMİN, LERİN Cu(II) VE Co(II) KOMPLEKSLERİNİN MOLEKÜLER OKSİJEN İLE REAKSİYONLARI
108 MEDJİDOV,Ejder; AYDIN,Adnan; SAYIN,Serdar; , N,N’-bis (2-HİDROKSİBENZİL)-o-FENİLENDİAMİN’LERİN GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNDE OKSİDATİF DEHİDROGENASYON
109 ERÇAĞ,A.; ERÇAĞ,E.; , 4, 5 DÎMETİL TETRAHİDRO -1,3,5-(2H)-TİYADİAZİN -2-TİYON’UN HİDROLİZİNE BAZI METAL KATYONLARININ ETKİLERİ
110 BİLGİN ERAN,Belkız, AMFOTROPİK SIVI KRİSTALLER: MAKROHETEROSİKLİK ORGANOPLATİN BİLEŞİKLERİ
111 GÜREK,A.G.; AHSEN,Vefa; , POLİ(OKSİETİLEN)SÜLFANİL-SÜBSTİTÜE FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ VE SIVI KRİSTAL ÖZELLİKLERİ
112 GÜMÜŞ,Gülay; AHSEN,Vefa; , OKSİMLER’İN RENKLİ SIVI KRİSTAL ÖZELLİĞİ GÖSTEREN METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ
113 ATABAY,N.M.Agh; ERGİN,Mehmet; DEMİRİ,Sani; , Synthesis and Characterization of 2,2,-(PoIyhydroxy)-bis~(benzimidazole) Ligands and their Complexation with Transition Metals
114 KOÇAK,Makbule; CİHAN,Ali; OKUR,İhsan; GÜL,Ahmet; BEKAROĞLU,Özer; , TAÇ ETERLİ FTALOSIYANİNLER
115 KASUMOV,Veli, BİS (2,6-Di~TERT~B UTİL- 1-HİDROKSİFENİL-S ALİSİLALDİMİN AT)Pd (II) KOMPLEKSLERİNİN REDOKS-TEPKİMELERİNİN ESR İNCELEMESİ
116 HAYVALI,Zeliha; YILDIZ,Mustafa; KILIÇ,Zeynel; , SÜBSTİTÜE CROWN ETERLER İLE AMÎNOPODANDLARIN REAKSİYONLARI, SENTEZLENEN BİS(CROWN) ETERLERİN YAPILARININ AYDINLATILMASI
117 ŞENGÜL,Abdurrahman, DEUTERATED BİPİRİDÎN İZOTOPOMERLERİNİN SENTEZİ VE METAL KOMPLEKS İYONLARININ SULU ÇÖZELTİLERDE HİDROKSİT İLE REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
118 YAMAN,Şeniz Özalp; ÖNAL,Ahmet M.; İŞÇİ,Hüseyin; , BAZI BİNUKLEER RODYUM VE PLATİN KOMPLEKSLERİNİN ELEKTROKİMYASI
119 SAYDAM,Sinan; ÇUKUROVALI,Alaaddin; YILMAZ,İbrahim; , BAZI BİRİNCİ SIRA GEÇİŞ METALLERİNİN SÜBSTİTÜE VİCDİOKSİMLERLE VERMİŞ OLDUĞU KOMPLEKSLERİNİN KARARLILIK SABİTLERİNİN POTANSİYOMETRİK TİTRASYONLA TAYİNİ
120 BUDAK,Erhan; BOZKURT,Çetin; , HEKZAGONAL BOR NİTRÜRÜN GEÇİŞ METAL KOMPOZİTLERİNİN SENTEZİ VE İNCELENMESİ
121 ERTOK,Nigar, DOĞAL AMAVADİN BİR İZOMER KARIŞIMI MI ?
122 GÜL,Ahmet, PORFIRAZİN KİMYASINDAKİ SON GELİŞMELER
123 BEKAROĞLU,Özer, MAKROSİKLİK HALKALAR İÇEREN FTALOSÎYANİNLER
124 NECEFOĞLU,Hacali; HÖKELEK,Tuncer; , NICOTINAMIDE AND NJV- DIETHYLNICOTINAMIDE ADDUCTS OF COBALT (II) ARYLCARBOXYLATES
125 MENTEŞ,Ayfer, MOLİBDEN VE TUNGSTEN TETRAKARBONİL ŞİF BAZ KOMPLEKSLERİ İLE ALLİL KLORÜRÜN REAKSİYONLARI
126 GÖLCÜ,A.; YÜCESOY,Cem; SERİN,Selahattin; , EXTRACTIVE-SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION OF AMLODPİNE BESILATE WITH TRINITROBENZENESULPHONIC ACID IN PHARMACEUTICAL FORMULATIONS
127 KARABÖRK,Muharrem; SERİN,Selahattin; , NON-ÎYONİK GRUP İÇEREN YENİ BİR FTALOSİYANİN SENTEZİ, BUNLARIN METAL KOMPLEKSLERİ-VE KAREKTERİZASYONU
128 ÖLMEZ,Halil; YEŞİLEL,Okan; İÇBUDAK,Hasan; , BAZI GEÇİŞ METALLERİ-URASİL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ SPEKTROSKOPİK VE TERMİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
129 YILMAZ,Fatih; YILMAZ,Veysel T.; , ASETİLSALÎSİLHİDROKSAMİK ASİT - GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, SPEKTROSKOPİK VE TERMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
130 KARADAĞ,Ahmey; YILMAZ,Veysel T.; , HOFMANN-TİPİ Dİ-TRİET AN OL AMİN KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, SPEKTROSKOPİK VE TERMİK ÖZELLİKLERİ
131 İÇBUDAK,Hasan; YAZICILAR,T.K.; YILMAZ,V.T.; , KARIŞIK LİGANTLI SAKKARİN-ETİLENDİAMİN VE SAKKARİNHİDRAZİN GEÇİŞ-METAL KOMPLEKSLERİNİN TERMİK DAVRANIŞLARI
132 BATI,Hümeyra; TAŞ,Murat; , YENİ ASİMETRİK vic-DİOKSİMLERİN SENTEZİ ve BAZI GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN İNCELENMESİ
133 CİHAN,Ali; KOÇAK,Makbule; GÜRSOY,Süleyman; GÜL,Ahmet; BEKAROĞLU,Özer; , NN' -DİHİDROKSİ ETİL STÎLBEN-DİAMİN’DEN YENİ VİR viç-DİOKSİM SENTEZİ VE KOMPLEKSLERİNİN HAZIRLANMASI
134 GÜROL,İlke; AHSEN,Vefa; , UZUN ALKİL ZİNCİR İÇEREN v/c-DİOKSİM ve KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ
135 AKARSU,Murat; ARPAÇ,Ertuğrul; , METAL ALKOLATLARIN DEĞİŞİK LİGANDLARLA YAPTIĞI KOMPLEKSLERİN İNCELENMESİ
136 YILDIZ,Mustafa; KILIÇ,Zeynel; HÖKELEK,Tuncer; , HEKZAKLOROSİKLOTRÎFOSFAZATRÎEN VE OKTAKLOROSÎKLOTETRAFOSFAZATETRAEN İLE AMİNO PODANDLARIN REAKSİYONLARI, OLUŞAN ÜRÜNLERİN YAPILARININ SPEKTROSKOPİK VE KRİSTALLOGRAFİK YÖNTEMLER ÎLE AYDINLATILMASI
137 DAL,Hakan; KILIÇ,Zeynel; HÖKELEK,Tuncer; , N-DİKLOROFOSFORÎL-P-TRİKLOROMONOFOSFAZENİN AMİNOLİZ REAKSİYONU, OLUŞAN ÜRÜNLERİN YAPILARININ SPEKTROSKOPİK VE KRİSTALLOGRAFİK YÖNTEMLER İLE İNCELENMESİ
138 KÜLCÜ,Nevzat; AVŞAR,Göktürk; ARSLAN,Hakan; , NjN-DİMETİL-N’-BENZOİLTÎYOÜRE LİGANDI VE BAZI 3d GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN KRİSTAL YAPILARININ AYDINLATILMASI
139 ARSLAN,Hakan; ÖZPOZAN,Nilgün; ÖZPOZAN,Talat; TARKAN,Necdet; , /7-TOLUİDİNO-/>-KLOROFENİLGLİOKSİM LİGANDI VE BAZI METAL KOMPLEKSLERİNİN TERMAL DAVRANIŞLARININ VE BOZUNMA KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ
140 GÜMGÜM,Bahattin; BİRİCİK,Nermin; ÖZTÜRK,Gülşen; , Pb(II) DİNONÎL DİTİYOFOSFATIN SENTEZİ VE TERMOGRAVİMETRİK ANALİZİ.
141 AKKUŞ,Haluk; GÜL,Ahmet; , METALLOSEN PORFİRAZİNLER
142 KARACA,Hüseyin; TEKER,Murat; , MODİFİYE Zn ve Li ZEOLİTLERDE HAVANIN OKSİJENCE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
143 AVCIATA,Ulvi; DEMİRHAN,Nebahat; KOÇAK,Makbule; GÜL,Ahmet; , 5,6-BİS(SALÎSİLİDENİMİNO)-1,10-FENANTROLİN KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
144 SAYDAM,Sinan; YILMAZ,Engin; AHMEDZADE,Misir; , 4-KLOROMETİL-2-SALİSİLİDENHİDRAZİNOTİYAZOL’ün Cu, Co, Ni İLE YAPMIŞ OLDUĞU KOMPLEKSLERİN SENTEZİ VE KAREKTERİZASYONU
145 KARTAL,Mehmet, Manyetik Kayıt Ortamı için Ba-hexaferrite PartiküHerinin Hazırlanması
146 BİLGE,Selen; KILIÇ,Zeynel; GÜNDÜZ,Necla; , DİAZA-MAKROHALKAU TAÇ ETERLERİN SENTEZİ VE SPEK TROSKOPİK ÖZELLİ KLERİ
147 GÜNDÜZ,Necla; KILIÇ,Zeynel; KAYA,E.Ece; , BAZI PODAND VE KORONANDLARIN SENTEZİ VE YAPILARININ SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ
148 KASUMOV,Veli, GEÇİŞ METAL İYONLARININ 3,5-Dİ-TERT-BUTİL-l,2>BENZOKİNON-l- MONOOKSİM KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE SPEKTROSKOPİK KARAKTERİZASYONU
149 ACAR,Nurcan; KAYA,E.Ece; BİLGE,Selen; NADSAGDORJ,Amgalan; YILMAZ,Hamza; KILIÇ,Zeynel; , BAZI BİS[DİALKİL HİDROKSİFOSFONAT] BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ
150 MEREY,Şebnur; BEKAROĞLU,Özer; , SANDVİÇ YAPILI YENİ BİR SÜBSTÜTİE LUTESYUM BİS(FTALOSİYANİN) SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
151 ŞEKERCİ,Memet; ALKAN,Cihan; , SYNTHESIS AND METAL COMPLEXATION OF NEW AMINE DERIVATIVES CONTAINING 1,3-DIOXOLANE
152 ŞEKERCİ,Memet, SYNTHESIS AND COMPLEXATION OF NEW UNSYMMETRİCAL 1,2- DIHYDROXYIMINO-3,6-DIAZA-7~PHENYLHEPTANE
153 TÜMER,M.; ÇELİK,C.; ÇOLAK,A.T.; SERİN,Selahattin; , SALİSİLALDEHİT ESASLI BAZI SCHİFF BAZ TÜREVLERİ VE ONLARIN Cu(H), Ni(H), CoÇI), Pd(n), VO(IV) ve Zn(H) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ KARAKTERİZASYONU VE ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
154 TÜMER,M.; ÇELİK,C.; ÇOLAK,A.T.; SERİN,Selahattin; , BİDENTAT SCBOFF BAZI LİGANDLARI VE ONLARIN BAZI GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
155 KARABÖRK,Muharrem; SERİN,Selahattin; , OCH2CH2CI ve -CH2CH2OH İÇEREN YENİ FTALOSİYANİN TÜRÜ BİLEŞİKLERİN SENTEZLENMESİ Vfe YAPILARININ AYDINLATILMASI
156 AKAY,M.Abdülkadir; ARICI,Cengiz; DURMUŞ,Sefa; , TETRANÜKLEER Cu-Hg KOMPLEKSLERİ
157 BEYNEK,Nesrin; MURPHY,Brian; , HELİKAL YAPILI METAL-İYON KONTROLLÜ SCHİFF BAZ KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ AYDINLATILMASI
158 HAZIR,Hasan; HAYVALI,Mustafa; YILDIZ,Mustafa; DAL,Hakan; , NİTRO SÜBSTİTÜE 2-HİDROKSİ SCHİFF BAZLARINDA TAÜTOMERİNİN SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLERLE İNCELEMESİ
159 TÜRKEL,Naciye; ÖZER,Ulviye; , SKANDİYUM(III): 2,3-DİHÎDROKSİNAFTELEN-6-SÜLFONİK ASİT SİSTEMİNDE BAZI TERMODİNAMİK PARAMETRELERİN İNCELENMESİ
160 AYDIN,Rahmiye; ÖZER,Ulviye; , 2,3-DİHİDROKSİBENZOİKASİT İLE İTRİYUM(in) İYONUNUN OLUŞTURDUĞU KOMPLESLERDE BAZI TERMODİNAMİK PARAMETRELER
161 AĞAR,Erbil; ŞAŞMAZ,Selami; GÜMRÜKÇÜOĞLU,İ.Erdem; ÖZDEMİR,Mustafa; , AZAMAKROSİKLİK GRUPLAR İÇEREN FTALOSİYANİNLERİN SENTEZLERİ VE YAPILARININ SPEKTROSKOPİK OLARAK İNCELENMESİ
162 ABİLOV,Cengiz, Pb Te, La Te, Tm Te Bileşimlerinde Kimyasal Bağ Özellikleri
163 PEKER,E.; VİLAYETOĞLU,A.R.; SERİN,Selahattin; , AZO-İMİN TÜRÜ BİLEŞİKLERİN SENTEZİ VE OKSİDATİF KONBENZASYONÜ
164 ÇELİK,C.; KARABÖRK,Muharrem; TÜMER,M.; SERİN,Selahattin; , 2,6-DİAMİNOPRİDİN ESASLI PENTADENTAT SCHİFF BAZI LİGANLARI YE ONLARIN BAZI GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
165 TÜMER,M.; DOLAZ,M.; KÖKSAL,H.; SERİN,Selahattin; , BÜTÎROFENON VE ETİLENDİAMİNDEN ELDE EDİLEN SCHİFF BAZININ BAZI GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZAS Y ONU
166 ŞEKERCİ,Memet; GÖMLEKSİZ,Mesut; YAZICI,Ayşe; , 1 -AMİN0-2-(N-BENZİLAMİN0)ETAN LİGANDININ BAZI GEÇÎŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
167 ALTUNTAŞ BAYIR,Zehra; BEKAROĞLU,Özer; , OKTASÜBSTİTÜE FTALOSİYANİN SENTEZİ
168 AĞAR,Erbil; ŞAŞMAZ,Selami; GÜMRÜKÇÜOĞLU,İ.Erdem; ÖZDEMİR,Mustafa; , MAKROSÎKLÎK HALKALAR İÇEREN IV* A GRUBU FTALOSİYANİNLfcRİN SENTEZİ VE SFEKTROSKOPİK YÖNTEMİ,ERLE İNCELENMESİ
169 BAYSAL,Akın; CONNOR,Joseph A.; , TETRADENTAT LİGAND BİS(4,5-DİAZAFLU OREN-9-ONE-3-YL)ETER’ İN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE Cu(I) VE Ag(I) KOMPLEKSLERİ.
170 GÜRBÜZ,N.; ÖZDEMİR,İ.; ÇETİNKAYA,B.; , 6. GRUP METAL KARBEN KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ
171 AKKUŞ,Özgür N., BAZI KARBOKSİLİK ASİTLERİN BİNÜKLEAR BAKIR(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
172 KIZILCIKLI,İrfan; DAŞDEMİR,Yasemin; ÜLKÜSEVEN,Bahri; , BENZALDEHİD VE SALİSİLALDEHİÖ 4-FENİLTİYOSEMİKAKBAZONIARIN S-ALKİL ESTERLERİ Mo(VI) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ
173 SEKMECİ,Ahu; SÜLÜ,Mustafa; , TRİPODAL FOSFİN LİGANDININ, H3CC[CH2P(p-ButC6H4)2İ3, RODYUM VE İRİDYUM KOORDİNASYON KİMYASI
174 ŞEKERCİ,Memet, THE SYNTHESIS AND Co(II), Ni(II), Cu(II) AND U02(VI) COMPLEXES OF A NEW AMINO CONTAINING 1,3-DIOXOLANE
175 KURTOĞLU,M.; KURTOĞLU,N.; SERİN,Selahattin; , YENİ BİR -OCH2CH2CI GRUBU İÇEREN AMINO v/c-DİOKSİM ve BAZI METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ
176 KURTOĞLU,M.; KURTOĞLU,N.; SERİN,Selahattin; , TEMPLATE SYNTHESIS AND CHARACTERISATION OF NOVEL . TRINUCLEAR v/c-DIOXIME COMPLEXES
177 ARSLAN,Hakan; ÖZPOZAN,Nilgün; ÖZPOZAN,Talat; , HOROWITZ-METZGER VE COATS-REDFERN KİNETİK YÖNTEMLERİ YARDIMIYLA PİROLİZ REAKSİYONLARININ KİNETİK ANALİZİNİ YAPAN BASIC PROGRAMI
178 ARSLAN,Hakan; DÖNDAŞ,H.Ali; KÜLCÜ,Nevzat; , BAZI SPİRO BENZODİAZEPİN TÜREVLERİNİN TERMAL DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
179 ÖZDEMİR,İ.; ÇETİNKAYA,B.; SEÇKİN,Tutgay; , Rutenyum İçeren Sol~Gel Materyallerinin Sentezi ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi
180 AVŞAR,Göktürk; ARSLAN,Hakan; KÜLCÜ,Nevzat; , N,N-DİMETİL-N’~BENZOİLTİYOÜRE LİGANDI VE BAZI 3d GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN TERMAL BOZUNMA KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ
181 ÖZGÜL,E.O.; OYTAÇ,T; ERTEK,D.H.; SOMER,M.; , NEW SYNTHESIS ROUTE FOR B-C-N and Al-C-N CERAMICS
182 SAYILKAN,H.; ŞENER,Ş.; GÜRER,F.; ERDEMOĞLU,S.B.; , Cu+2, Fe+2, Pb+2 İYONLARININ ADSORBSİYONU İÇİN Ti(OPrn)4TEMELLİ, REJENERE EDİLEBİLİR T İ0 2- ADSOREAN TOZLARININ SENTEZİ VE UYGULAMALARI
183 SAYILKAN,H.; ŞENER,Ş.; GÜRER,F.; ERDEMOĞLU,S.B.; , ORG ANİK-ANORGANİK KİRLİLİKLERİN ADSORPSİYONU İÇİN ORGANİK ASİT-MODİFİYE ZİRKONYUM-n- PROPOKSİTTEN REJENERE EDİLEBİLİR ADSORBAN SENTEZİ VE UYGULANMASI
184 ŞEKERCİ,Memet, THE SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF A NEW SYMMETRICAL 8,9- BIS(H YDROX YIMiNO)-4,7,10,13 -TETRAAZA-1,2,15,16-0- DICYCLOPENTYLIDENEHEXADECANE AND ITS TRANSITION METAL COMPLEXES
185 PEKER,E.; KURTOĞLU,M.; SERİN,Selahattin; , AZO GRUBU İÇEREN YENİ SCHİFF BAZI TÜRÜ BİLEŞİKLERİN SENTEZİ VE YAPILARININ KARAKTERİZASYONU
186 TÜMER,M.; ÇELİK,C.; ÇOLAK,A.T.; SERİN,Selahattin; , O-VANİLİN ESASLI SCHİFF BAZLARI VE ONLARIN BAZI GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
187 ÖKTE,Neren A.; SOWA REŞAT,Marianne; İNEL,Yüksel; , METAL İYONLARI KATILIMLI Ti02 YARI İLETKENLERİNİN ORCİNOL’ÜN (3,5-DİHYDROXY TOLUENE) FOTOKATALİTİK DEGRADASYON HIZI ÜZERİNE ETKİLERİ
188 YILMAZER,Elif; ZÜMREOĞLU,Birgül; , KARBONAT / OKZALAT TOZ KARIŞIMLARINDAN Li-Mn-OKSİT SPİNELLERİNİN OLUŞUMUNUN İNCELENMESİ
189 GEBEŞ,Zeynep; TUNA,Murat; ÜLKÜ,K.; , SİTRİK ASİTTEN KOMPLEKS POLİMERİZASYONU İLE Cu(ll) ve Zn(II) İNORGANİK POLİMERLERİN ELDESİ
190 SÜLÜ,Mustafa, RUTENYUM TRİPODAL FOSFİN KOMPLEKSLERİ İLE HOMOJEN . OLARAK KATALİZLENEN ASETALİZASYON VE HİDROJENASYON REAKSİYONLARI
191 ANCIN,Nilgün; ÖZTAŞ,S.Gül; TÜZÜN,Mürşide; , 3,4,5-TRI METOKSİ BENZİLİDEN-O-MERKAPTOANİLİN LİGANDINÎN Zn, Sn ve Cd KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ ve YAPILARININ SPEKTROFOTOMETRİK YÖNTEMLERLE AYDINLATILMASI
192 DURMUŞ,Sefa, THE SYNTESIS OF 2<:nLORO-2-OXO-5,5-DIMF/niYL-U,2- DIOXAFHOSPHORINAN AıND D ETE Ri\ 11N AT I ON OF THE STRUCTURE
193 DURMUŞ,Sefa; DURMUŞ,Zehra Yazan; , MAKROSİKLİK POLİETERDE DİAMİNOFOSFİNO GRUBU İÇEREN BAZI TAÇ ETERLERİN SENTEZİ VE YAPILARININ AYDINLATILMASI
194 HASANOV,H.i.; TÜRKYILMAZ,M.; HASANOV,H.i.; MİRZAİ,C.İ; , İKİ VALENSLİ PALADYUMUN TETREMETİL ETİLENDİAMİN KOMPLEKS BİLEŞİKLERİNİN VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
195 ŞEKERCİ,Memet; ALKAN,Cihan; ÇUKUROVALI,Alaaddin; SAYDAM,Sinan; , SYNTHESIS AND METAL COMPLEXATION OF A SCHIFF BASE DERIVATIVE OF 2-AMINO-4-(P-TOLYL)THIAZOLE.
196 KÖKSAL,H.; TÜMER,M.; DOLAZ,M.; SERİN,Selahattin; , SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF NEW VIC-DIOXIME LIGANDS CONTAINING AZO GROUP AND THEIR MONONUCLEAR COMPLEXES WITH TRANSITION METALS
197 TÜMER,M.; DOLAZ,M.; KÖKSAL,H.; SERİN,Selahattin; , 1,10-FENANTROLİN VE 2,2?-bİPRÜ)İL ESASLI KARIŞIK LİGANDLI BAZI GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
198 TÜMER,M.; DOLAZ,M.; KÖKSAL,H.; SERİN,Selahattin; , SYNTHESiS AND CHARACTERIZATION OF HONIOTR!NUCLEAR COMPLEXES OF NEW VIC-DIOXiME LIGANDS DERIVED FROM AZO COMPOUNDS
199 NECEFOĞLU,Hacali; HÖKELEK,Tuncer; , CRYSTAL AND MOLECULAR STRUCTURE OF DENA ADDUCT OF ZiNC 4-HYDROXYBENZOATE
200 ÖZCAN,Emine; KARAPINAR,Emin; KARAPINAR,Nazan; , YENİ amphi- ve anti- vfc-DİOKSİMLERİN SENTEZİ ve Ni(II), CoflI), Cu(II), Cd(II) ve Zn(II) KOMPLEKSLERİNİN YAPILARININ AYDINLATILMASI
201 BİNBAŞIOĞLU,Beyhan; GÖK,Yetkin; ÇETİNKAYA,Engin; , 2-PİKOLİL GRUBU İÇEREN TETRAAMİNOALKENLER VE TÜREVLERİ
202 GÜL,C.; DEĞİRMEN,Ö; GÜNDÜZ,R.; SOMER,M.; , Eu3fBN2İ2, A NEW TERNARY NITREDOBORATE of EUROPIUM(II) with the LINEAR ANIONS [N=B=N]3’
203 MANAV YALÇIN,Sabiha; COŞKUN,Naciye; GÜREK,Ayşe Gül; , KALİKSAREN İÇEREN vıc-DİOKSİM VE KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ
204 TÜRKYILMAZ,M.; FEYİZOĞLU,A.; SEYFETTİNOĞLU,M.Aliosman; , BAKIR SİKLOHEK8AN MONO KARBOKSİLAT KULLANARAK, SÜPERFOSFAT GÜBRESİNİN C a S 0 4’TAN TEMİZLENMESİ
205 FEYİZOĞLU,A.; TÜRKYILMAZ,M.; ÖZKAPİTAN,Nuray; ULUÇAM,Gühergül; , ATIKLARDAN BOR’UN, SİKLOHEKSAN KARBOKSİLAT ŞEKLİNDE EKSTRAKSİYON METOTU İLE SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
206 ÇOLAK,A.T.; TÜMER,M.; SERİN,Selahattin; , O^TO-FENİLENDİAMİN ESASLI BAZI MAKROSİKLİK İMİN-OKSİM KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
207 KURTOĞLU,M.; KURTOĞLU,N.; SERİN,Selahattin; , İKİ YENİ vıc-DİOKSİM ve BU BİLEŞİKLERİN NiÇI), Cu(H) ve Co(ü) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ
208 ÇOLAK,A.T.; TÜMER,M.; SERİN,Selahattin; , KARIŞIK LİGANDLIİMİN-OKSİM KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
209 ŞEKERCİ,Memet; ALKAN,Cihan; , SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF Co(II), Ni(U), Cu(II), U02(VI) COMPLEXES WITH 6,7~0-CYCL0PENTILYDINE-l-AMIN0-4-AZAHEPTANE AND THEIR SEMICONDUCTING AND THERMAL PROPERTIES
210 TEKER,Murat; KARACA,Hüseyin; DÜREN,Servet; , NaCl ile MODİFIYE EDİLMİŞ DOĞAL ZEOLİTLE HAVANIN OKSİJEN VE AZOTUNUN AYRILMASI
211 TEKER,Murat; KARACA,Hüseyin; ŞİŞMAN,Tülay; , MODİFİYE K-ZEOLİTLERDE HAVANIN OKSİJEN VE AZOTUNUN AYBIİMASI
212 KARABÖRK,Muharrem; ÇELİK,C.; TÜMER,M.; SERİN,Selahattin; , ONNO TİPİNDE TETRADENTAT SCHİFF BAZLARI VE ONLARIN BAZI GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
213 DOLAZ,M.; SERİN,Selahattin; , NON-İYONİK GRUP İÇEREN YENİ AZO BİLEŞİKLERİ, ONLARIN GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ YE KAREKTERİZASYONU
214 KASUMOV,Veli; KARABULUT,Bünyamin; KARTAL,İbrahim; KÖKSAL,Fevzi; , BİS (3,5-Dİ-TERT BTJTİL-l>BENZOKİNON-l-MONOOKSİMATO) Cu(H) İNDİGENMESİNDE RADİKAL ARA ÜRÜNLERİNİN ESR İNCELENMESİ
215 SARIKAHYA,Fadime; ŞENTÜRK,Ozan Sanlı; TOPALOĞLU,Işıl; , DİKOBALT OKTAKARBONİL VE TETRAALKİLDİFOSFÎN DÎSÜLFÜRLER [R2P (S )P (S )R 2J (R=Me, Et, Prn, Bun) ARASINDAKİ REAKSİYONLARDAN OLUŞAN YENİ METAL-METAL BAĞLARI İÇEREN BİLEŞİKLER
216 MEREV,Şebnur; BEKAROĞLU,Özer; , YENİ SÜBSTÜTİE FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
217 YILDIZ,Mustafa; KILIÇ,Zeynel; HÖKELEK,Tuncer; , MONONÜKLEER POTASYUM VE DÎNÜKLEER MONOAKUA SODYUMPOTASYUM LARÎAT ETER KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, YAPILARININ SPEKTROSKOPİK VE KRİSTALLOGRAFİK YÖNTEMLER İLE İNCELENMESİ
218 ZİYADANOĞULLARI,Recep; AYDIN,Fırat; , PRİTTEN H2S ÜRETİMİ
219 YENİKAYA,Cengiz; BİNNETOVA,Nurlana; SEYFETTİNOĞLU,M.Aliosman; , MAZIDAĞI FOSFAT KAYASINDAN AMOFOS ÜRETİMİ
220 AY,Ahmet Nedim; ÜNALEROĞLU,Cana; ZÜMREOĞLU,Birgül; , KROM-ASKORBAT KOMPLEKS YAPILARININ İNCELENMESİ
221 BOZKURT,Çetin, W(CO)6/CCİ4/ÜV SİSTEMİ ELE HALKALI KETONLARIN ALDOL-TİPİ KONDENZASYONÜNDA MEKANİZMA
222 AVCIATA,Ulvi; DEMİRYÜREK,Basri; , ETANOLÜN V205-Tİ02-A1203 KATALİZÖRLÜĞÜNDE YÜKSELTGENME ÜRÜNLERİNİN İNCELENMESİ
223 DABAK,Salih; AHSEN,Vefa; , POLİOXİETİLEN GRUPLARI İÇEREN FTALOSİYANİNLER ve SIVI KRİSTAL ÖZELLİKLERİ
224 GÜRSOY,Süleyman; BEKAROĞLU,Özer; , ASİMETRİK OLARAK SÜBSTÜTİE Zn (II) FTALOSİYANİN SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
225 HAMURYUDAN,Esin; BEKAROĞLU,Özer; , SUBSTİTÜE YENİ TİP FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
226 GONCA,Ergün; GÜL,Ahmet; , YENİ ÇÖZÜNÜR TORYUM PORFİRAZİN TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
227 KANDEMİRLİ,F.; DIMOGLO,A.; AKTAŞ,B.; , VANADIUM OXOTRICHLORIDE COMPLEXES OF HEXACHLOROTRÏPHOSPHAZENTRIENE. EXPERIMENTAL AND THEORETICAL INVESTIGATION
228 BIÇAK,Niyazi; GAZİ,Mustafa; , METAL EKSTRAKSİYONLARDA YENİ BÎR ŞELAT AJANI N,N' BIS(4-DODESİL BENZEN SÜLFONAMİD ETİL) ETİLENDİAMİN
229 BEYDEMİR,Şükrü; KÜFREVİOĞLU,Ö.İrfan; ÇİFTÇİ,Mehmet; ÖZDEMİR,Hasan; , İNSAN ERİTROSİT KARBONİK ANHİDRAZ-II İZOENZİMİ ÜZERİNDE BAZI İLAÇLARIN AKTİVASYON VE İNHİBİSYON ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
230 ÇİFTÇİ,Mehmet; ÖZMEN,İsmail; ATICI,Ökkeş; DEMİR,Yavuz; , BAZI BİTKİSEL HORMONLARIN SIÇAN ERİTROSİT KARBONİK ANHİDRAZ VE GLUKOZ 6-FOSFAT DEHİDROGENAZ ENZİMLERİ ÜZERİNE İN VİVO ETKİLERİ
231 KAZAN,D.; ERARSLAN,A.; , AMÎNO ASİT SPESİFİK İNHİBİTÖRLER VARLIĞINDA Esherichia coli ATCC 11105 den ELDE EDİLEN PENİSİLİN G ASİLAZIN İNAKTİVAS YON KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ
232 DEMİR,Yaşar; NADAROĞLU,Hayrünnisa; DEMİR,Nazan; , KARBONİK ANHİDRAZ İZOENZİMLERİNİN (CA-I ve CA-II) KATALİZLEDİĞİ REAKSİYONLAR YARDIMIYLA ENZİMİN AKTİF BÖLGESİNİN VE KATALİZ MEKANİZMASININ YENİDEN YORUMLANMASI
233 ÇOŞKUN,Fatma; DEMİR,Nazan; DEMİR,Yaşar; , BEYİN ZARINDAN BAĞLANMA ŞEKİLLERİNE GÖRE KARBONİK ANHİDRAZ ENZİMİNİN SAFLAŞTIRILMASI VE KARAKTERİZ A S YO NU
234 NADAROĞLU,Hayrünnisa; DEMİR,Nazan; DEMİR,Yaşar; , MEMBRANA BAĞLI KARBONİK ANHİDRAZ ENZİMİNİN (CA-IV) SIĞIR AKCİĞERİNDEN SAFLAŞTIRILMASI VE KARAKTERİZE EDİLMESİ
235 BARAN,Ayşe; BAYSAL,Senav; USLAN,Arif H.; , Bacillus Megaierîum LA 199’BAN L-ALANİN BEHİDMOGENAZIN KISMÎ SAFLAŞTIRILMASI VE &ARAKTERİZASYONÜ
236 AYGÜL,İmdat; ÖZDEMİR,Hasan; KÜFREVİOĞLU,Ö.İrfan; , LAKTOPEROKSİDAZ ENZİMİNİN MEMELİ SÜTLERİNDEN SAFLAŞTIRILMASI VE KARAKTERİZASYONU
237 DEMİR,Yaşar; DEMİR,Nazan; BUHAN,Ekrem; , POSIDONIA OCEANİCA (LİNNAEUS) DELİLE, 1813 KÖK VE YAPRAKLARINDAN SİTOZOLİK KARBONİK ANHİDRAZ ENZİMLERİNİN SAFLAŞTIRILMASI VE KARAKTERİZE EDİLMESİ
238 ERAT,mustafa; ŞAKİROĞLU,Halis; KÜFREVİOĞLU,Ö.İrfan; , ÇAŞIR BİTKİSİNDEN İZOLE EDİLEN POLİFENOL OKSİDAZ ENZİMİNİN SUBSTRAT SPESİFİTESİ
239 ALIRIZ,Serpil; TÜRKOĞLU,Vedat; , VAN GÖLÜ BALIĞPNDAN (Chalcalburnus tarichii Pallas.) ASETİLKOLİN ESTERAZ’IN (E.C.3.1.1.7) ENZİMİNİN AFİNİTE KROMATOGRAFÎSİ İLE SAFLAŞTIRILMASI
240 NUMANOĞLU,Yasemin; SUNGUR,Sibel; , KLUYVEROMYCES LACTİS NRRL-1140 ve ATCC- 8583 p-GALAKTOSİD AZLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
241 OKTAY,Münir; GÜLÇİN,İlhami; YILDIRIM,Ali; KÜFREVİOĞLU,Ö.İrfan; , KEKİK ( Thymus serpyllum) POLİFENOL OKSİDAZ AKTİVİTESİNİN BELİRLENMESİ
242 ÇİFTÇİ,Mehmet; ÖZMEN,İsmail; KÜFREVİOĞLU,Ö.İrfan; , SODYUM SEFUROKSİM,METAMİZOL YE MAGNEZYUM SÜLFATIN SIÇAN ERİTROSİT KARBONİK ANHİDRAZ ENZİMİ ÜZERİNE İN VİVO ETKİLERİ
243 DEMİR,Yaşar; DEMİR,Nazan; , LÖKOSİT HÜCRELERİNİN MEMBRAN VE SİTOPLAZMASINDAN KARBONİK ANHİDRAZ ENZİMİNİN SAFLAŞTIRILMASI VE KARAKTERİZASYONU
244 YILDIRIM,Ali; MAVİ,Ahmet; OKTAY,Münir; , SALVİA TRİLOBA L. VE FLOS TÎLÎAE L. BİTKİLERİNİN ANTİOKSİDANT AKTİVİTELERİNÎN MUKAYESESİ
245 ODABAŞOĞLU,Fehmi; KÜFREVİOĞLU,Ö.İrfan; ÖZDEMİR,Hasan; , ISPANAK (Spinacia oleraceae L.cv.Giadiatör) BİTKİSİNDE PESTİSİTLER VE BİTKİSEL HORMONLAR İLE MUAMELENİN NİTRAT REDÜKTAZ ENZİM AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ
246 ÜLGEN,Mert, ORGANİK BİLEŞİKLERİN METABOLİZMASI
247 GÜRSOY,Gülümser; TÜKEL,Seyhan; , H20 2 İLE MUAMELE EDİLEN ERİTROSİTLERDE 2,6- DİİZOPROPİLFENOL(PROPOFOL) VARLIĞINDA MALONDİALDEHİT (MDA) DÜZEYLERİNİN SAPTANMASI
248 KAŞIKARA PAZARLIOĞLU,Nurdan; TELEFONCU,Azmi; , AMBERLITEIRA-938 ÜZERİNDE İMMOBİLİZE EDİLEN Pseudomonas putida DSM 50026 İLE FENOLÜN BİYOKİMYASAL YIKIMI
249 TİMUR,Suna; TELEFONCU,Azmi; , JELATİN TABANLI İMMOBİLİZE KOLİN ESTERAZ ELEKTRODU HAZIRLANMASI VE ORGANOFOSFAT PESTİSİDLEKİNİN TAYİNİNE YÖNELİK KULLANIM KOŞULLARININ OFTİMİZASYONU
250 DEMİR,Yaşar; NADAROĞLU,Hayrünnisa; GÜLTEKİN,Serdar; DEMİR,Nazan; , ALİLİK ASETOKSİ ESTERLERİNDEN l-ASETOKSİ-2-SİKLOHEKZENİN KARBONİK ANHİDRAZ-II KATALİZÖRLÜĞÜNDE HİDROLİZİ
251 ÇİFTÇİ,Mehmet; ÖZMEN,İsmail; KÜFREVİOĞLU,Ö.İrfan; , METAMİZOL VE MAGNEZYUM SÜLFATIN SIÇAN ERİTROSİT GLUKOZ 6- FOSFAT DEHİDROGENAZ ENZİMİ ÜZERİNE İN VİVO ETKİLERİ
252 KILINÇ,Ali; TELEFONCU,Azmi; , SOYA FASULYESİ PROTEİNLERİNİN ENZÎMATİK HİDROLİZ YOLU İLE ÇÖZÜNÜRLEŞTİRİLMESİ VE KALİTESİNİN ARTTIRILMASI
253 KOÇER,Halil; BORCAKLI,Mehlika; İLTER,Songün; HAZER,Baki; , BAZI YENİ TİP KARBON KAYNAKLARI İLE BİYOPOLYESTER ÜRETİMİ
254 SAĞERDEM,Safiye, PORFİRİN DİMERLERİNDE PROTON TRANSFERİNİN HESAPSAL ANALİZİ
255 BAYSAL,Zübeyde; AYDIN,Haluk; AYTEKİN,Çetin; , BAZI DOĞAL BOYARMADDE-YÜN KOMPLEKSLERİNİN . SUBTİLİZİN İÇİN SUBSTRAT OLARAK KULLANILABİLİRLİKLERİ
256 BAYSAL,Zübeyde; UYAR,Fikret; AYTEKİN,Çetin; , a-AMİLAZ’IN TERMOTOLERAN Bacillus subtilis TARAFINDAN SALGILANMASINDA OPTİMAL KOŞULLARIN BELİRLENMESİ
257 YAŞA,İ; KILINÇ,Ali; HALİKİ,A.; , PAMUK LİFLERİNDEN SELÜLOZ ÜRETİCİSİ FUNGUS İZOLASYONU . TANILANMASI VE SELÜLAZ AKTİVİTELERİNİN BOYA DİFFÜZYON YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ
258 KILINÇ,Ali; TELEFONCU,Azmi; , ALKOLLÜ İÇKİLER ve KOLONYALARDA ENZİMATİK YÖNTEMLE METANOL TAYİNİ
259 MENEK ARLI,Arzu; ZİHNİOĞLU,Figen; , ARPA (Hordeum vulgare L.) GLUTATİYON-S-TRANSFER AZININ ALJİNATTA ÎMMOBÎLİZASYONU
260 TOPÇU,Sibel; DİNÇKAYA,Erhan; , FENOLİK BİLEŞİKLERİN TAYİNİNE YÖNELİK MANTAR(Agancus bisporus) DOKU TEMELLİ YENİ BİR BİYOSENSÖR: HAZIRLAMA VE ÇALIŞMA KOŞULLARININ OPTİMİZASYONU
261 KURTUL,Naciye; AKSOY,Hülya; KAVAK,İbrahim; BAKAN,Ebubekir; , SAFRA KESESİ TAŞLI HASTALARDA SERUM LİPİD VE IİPOPROTEİNLER
262 KURTUL,Naciye; AKSOY,Hülya; ORHAN,Hikmet; , TİP n DİABETES MELLİTOSLULARDA ADENOZİN DEAMİNAZ AKTİVİTESİ
263 GÖRENEK,Gülseren; DİNÇKAYA,Erhan; AKYILMAZ,Erol; , ALJİNAT-JELATİN KÜRECİKLERDE İMMOBİLİZE KATALAZ PREPARATLARININ ÇALIŞMA KOŞULLARININ OPTİMİZASYONU VE KARAKTERİZASYON VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
264 YILDIZ,Hatice; DİNÇKAYA,Erhan; AKYILMAZ,Erol; , SELÜLOZ ASETAT KÜRECİKLERDE IMMOBILIZE KATALAZ PREPARATLARININ ÇALIŞMA KOŞULLARININ OPTÎMİZASYONU VE KARAKTERİZASYON VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
265 KUTLU,Türkan, GÜNLÜK İÇİLEN SİGARA SAYISININ PLASENTAL BAKIR (Cu) DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
266 TİMUR,Suna; ÖNAL,Seçil; KARABAY,Ülkü; ZİHNİOĞLU,Figen; TELEFONCU,Azmi; , BAZI PESTİSİDLERİN FARE KARACİĞER GLUTATİYON, GLUTATİYON-S-TRANSFERAZ, GLUTATİYON REDÜKTAZ YE ASETİLKOLİN ESTERAZ DÜZEYLERİNE in vivo ETKİSİ
267 DEMİR,Nazan; ÇOŞKUN,Fatma; DEMİR,Yaşar; , SIĞIR KANINDAN SAFLAŞTIRILAN KARBONİK ANHİDRAZ İZOENZİMİ (BCA) ÜZERİNE BAZI HORMONLARIN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
268 ÇOŞKUN,Fatma; DEMİR,Nazan; DEMİR,Yaşar; , BEYİNDEN SAFLAŞTIRILAN KARBONİK ANHİDRAZ ENZİMİN AKTİVİTESİNE BAZI HORMONLARIN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
269 ÇETİNUS,Şenay; ÖZTOP,H.Nurseyin; , KATAIAZIN SEFADEKS DESTEK ÜZERİNDE TUTUKLANMASI
270 NADAROĞLU,Hayrünnisa; DEMİR,Nazan; DEMİR,Yaşar; , SIĞIR AKCİĞERİNDEN SAFLAŞTIRILAN CA-IV ENZİMİ ÜZERİNE HORMONLARIN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
271 NADAROĞLU,Hayrünnisa; DEMİR,Nazan; DEMİR,Yaşar; , KARBONİK ANHİDRAZ-I VE KARBONİK ANHİDRAZ-II İZOENZİMLERİ ÜZERİNE HORMON ETKİSİNİN İNCELENMESİ
272 DEMİR,Nazan; DEMİR,Yaşar; , ŞEKER PANCARI YUMRU VE YAPRAKLARINDAN SİTOZOLİK KARBONİK ANHİDRAZIN SAFLAŞTIRILMASI VE KARAKTERİZE EDİLMESİ
273 GÜNENDİ,Gülendem; PAMUK,Fahrinnisa; , L-DOPA ve L-TİROZİN KARIŞIMLARININ İNCE TABAKA KROMATOGRAFİSİ İLE AYRILMASI ve MİKTARLARININ TAYİNİ
274 YEŞİLOĞLU,Yeşim; SAĞIROĞLU,Ayten; , SERBEST TRİPSİN ile PEPTİD ve ESTER SENTEZLERİNDE REAKSİYON ORTAMININ KASAKTERİZASYONU
275 BEYOĞLU,Ebru; SAĞIROĞLU,Ayten; YAĞAR,Hülya; , BUĞDAY GLÜTENİN PROTEİNLERİNİN İZOELEKTRİK ODAKLAMA (EEF) YÖNTEMİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
276 ERÇAĞ,Erol; SARAÇ,Birsel ; HÜGÜL,Mehmet; , PROTEİN DÜZEYİ DÜŞÜK YEMLE BESLENEN KATLARDA MANGANEZİN KARACİĞER, BÖBREK VE TESTİS DOKULARINDA BİRİKİMİ İLE CANLI AĞIRLIK VE BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ*
277 YANARDAĞ,Refiye; ORAK,Hacı; , ÇEŞİTLİ TİP SU ÖRNEKLERİNDE SPEKTROFLUOROMETRİK YÖNTEMLE SELENYUM TAYİNİ
278 YANARDAĞ,Refiye; BAŞARANER,Hasan; , STREPTOZOTOSİN (STZ) İLE DİABETİK YAPILAN SIÇANLARDA VİTAMİN C, VİTAMİN E VE SELENYUMUN DERİ LİPİD PEROKSİDASYONU VE NONENZİMATİK GLİKOZİLASYONU ÜZERİNE ETKİLERİ
279 YANARDAĞ,Refiye; BAŞARANER,Hasan; , DENEYSEL DÎABETTE VİTAMİN C, VİTAMİN E VE SELENYUMUN KARACİĞER ÜZERİNE ETKİLERİ
280 ZİYAN,Emine; PEKYARDIMCI,Şule; , YER ELMASINDAN (Helianthus tuberosus).İZOLE EDİLEN POLEFENOLOKSİDAZ ENZİMİNİN ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
281 SAÇAN,Ö.Özsoy; YANARDAĞ,Refiye; ORAK,Hacı; , STZ İLE DİABET OLUŞTURULAN SIÇANLARDA GLİQUİDON (GLURENORM)’UN SERUM SODYUM VE POTASYUM DÜZEYLERİNE ETKİLERİ
282 DEMİR,Temir Ali; AKYÜZ,Fahrettin; GÜRAY,Tufan; GÜRAY,Çiğdem; , KARBON TETRA KLORÜRÜN BİYOLOJİK KOMPOZİSYONLARDA ESER ELEMENTLERDEN ÇİNKO VE BAKIR DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
283 SAĞLAM,Nagihan; DÜLGER,Sabriye; BELDÜZ,Ali Osman; GÜNER,Saadettin; KARABÖCEK,Serdar; , TETRATİYOETER-TETRATİYOL GRUBU İÇEREN HOMO- VE HETEROTETRANÜKLEER Cu(n) ve Mn(II) KOMPLEKSLERİNİN NÜKLEİK ASİTLER ÜZERİNE ETKİSİ
284 DİNÇER,Barbaros; GÜNER,Saadettin; KARABÖCEK,Serdar; , DÖNGEL BİTKİSİ (Mespilus germanica L., Rosaceae) MEYVELERİNDE DİFENOLAZ AKTİVİTESİNİN KARAKTERİZASYONU
285 KORMAZ,Halil; GÜRDAL,Ayhan; , ARTEMİSİA SANTONİCUM L. BİTKİSİNİN HİPOGLİSEMİK ETKİSİNİN İNCELENMESİ
286 ÇİLOĞLU,F.; PEKER,İ.; BİRCAN,R.; SAVAŞAN,M.; PEHLİVAN,A.; , T3, T4, SERBEST T3, SERBEST T4 HORMONLARININ EGZERSİZ ŞİDDETİ İLE DEĞİŞİMİ
287 KILINÇ,Ali; YAŞA,İ; BOR,T.; TELEFONCU,Azmi; , PAMUK LİFLERİNDEN İZOLE EDİLEN SELÜLOZ ÜRETİCİSİ FÜNGUSLARIN SELÜLAZ AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ
288 DEHRİ,İlyas; YILMAZ,Ayşe Bahar; , BETON VE BETONARME YAPILARIN ATMOSFERİK KOROZYONUNA KARMA SUYUNA EKLENEN N H / İYONUNUN ETKİLERİ
289 ANDAÇ,Müberra, KATI ATIKLARIN YAKILMASI İLE ELDE EDİLEN UÇUCU KÜLLERİN ÇİMENTO TÜRÜNE BAĞLI OLARAK STABİLİZASYONU
290 AŞKIN,Servet; ERDOĞAN,Yunus; YENİKAYA,Cengiz; OLGUN,Asım; , BOR ENDÜSTRİ ATIKLARININ TUĞLA ÜRETİMİNDE KULLANILMASI
291 SEYFETTİNOĞLU,M.Aliosman; ÇAKI,Mürsel; EDİZ,Nezahat; , BOR ATIK KİLLERİNİN ÇİNİ MASSESİNDE KULLANIMI
292 ERÇAĞ,Erol; GÜÇLÜ,Kubilay; ERÇAĞ,Ayşe; , NİKEL ESASLI REFORMING KATALİZÖR ATIKLARINDAN NİKELİN ASİDİK LİÇÎNG İŞLEMİYLE GERİ KAZANIMI
293 ALOSMANEV,Mirali, FOSFORİK ASİT ÜRETİMİNDE ATIK MADDELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
294 GADJİEV,E.F.; AKHMEDOV,M.M.; KULİYEV,A.I.; , On obtaining sulphur from thewaste; gases by redyction of ahraite ore.
295 GADJİEV,E.F.; AKHMEDOV,M.M.; İBRAGİMOV,A.A.; , Reduction of sulphur dioxide by hydrogen on aluminium nickel catalyst.
296 YILMAZ,F.; YILMAZ,Y.Z.; ERGİN,M.; ERKOL,Y.; MÜFTÜOĞLU,A.E.; , KOCAELİ VE SAKARYA’DA TOPRAK KİRLİLİĞİNİN AĞIR METAL YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
297 KAYAR,Nüket; ÇELİK,Ali; , GEDİZ NEHRİ’NDE MEVSİMSEL KİMİ AĞIR METAL KİRLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
298 ÖRNEKTEKİN,S.; MISTIKOĞLU,S; ÖZYILMAZ,G; , İskenderun Körfezinde Kurulu Sanayi Kuruluşlarından Kaynaklanan Topraktaki Ağır Metal Kirliliği
299 ZEREN,Oya; KUMBUR,Halil; BAYDAR,Güneş; UYSAL,Yağmur; ARSLAN,Hüdaverdi; , MERSİN SANAYİ SİTESİNDE ÇEŞİTLİ İŞ KOLLARINDA ÇALIŞANLARIN KAN SERUMLARINDA VE İŞ ORTAMINDA MEVCUT KURŞUN DÜZEYİNİN ARAŞTIRILMASI
300 YAVUZ,Mesut; ERAL,Meral; , KEMALPAŞA NİF ÇAYININ AĞIR METAL KİRLİLİĞİNİN VE
301 SÖKMEN,Münevver; ÖZKAN,Aysun; , Ag-YÜKLÜ TİTANYUM DİOKSİT (T i0 2) İLE TEKSTİL BOYAR MADDELERİNİN FOTOKATALİK YÖNTEMLE BOZUNDURULMASI
302 IŞILDAK,Ömer; BATI,Bekir; IŞILDAK,İbrahim; , UZUN SÜRE SÜREKLİ ÖRNEKLEME YAPABİLEN HAFİF, TAŞINABİLİR, ÇANTA TİPİ HAVA AEROSOL ÖRNEKLEME SİSTEMİ
303 YAPICI,Tahir; KARACA,Ferhat; ÖLMEZ,İlhan; , TÜRKİYE GENEL HAVA KİRLİLİĞİ PROFİLİ
304 IŞILDAK,Ömer; BATI,Bekir; IŞILDAK,İbrahim; , SAMSUN YÖRESİ HAVA TANECİKLERİNDEKİ TEK YÜKLÜ ANYON VE KATYONLARIN POTANSİYOMETRİK DETEKTÖR KULLANILARAK İYON KROMATOGRAFİK TAYİNLERİ
305 BARLAS,Hulusi, KİMYASAL ÜRETİM ve “ ENTEGRE ÇEVRE KORUMA” ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
306 BARLAS,Hulusi; SOYHAN,Burcu; NEMLİOĞLU,Semih; BAYAT,Cuma; , KATİ ATIKLARIN ANALİZİ AMACIYLA NUMUNE HAZIRLANMASI AÇISINDAN “ TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖ NETMELİĞ İNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
307 ROMANOV,A, SOME PHYSICAL-CHEMICAL PRINCIPLES OF ELECTROFLOTATION IN WASTE WATER TREATMENT
308 KARAKAŞ,Duran; TUNCEL,Semra G.; ÖLMEZ,İlhan; TUNCEL,Gürdal; , BATI KARADENİZE UZUN MESAFE KİRLETİCİ TAŞIMIMI
309 EL-AGHA,Ömar; TUNCEL,Semra G.; TUNCEL,Gürdal; , BATI KARADENİZ ORMAN BÖLGESİNDE KURU VE YAŞ ÇÖKELMENİN KİMYASAL KOMPOZİSYONU
310 KARAKAŞ,Serpil; ÖLMEZ,İlhan; TUNCEL,Semra G.; , ATMOSFERİK. ELEMENT ÇÖKELMESİNDE LİKENLERİN BİYOİZLEYİCİ ORGANİZMA OLARAK KULLANILMASI
311 PEHLİVAN,M.; PEHLİVAN,E.; , TOPRAK NUMUNELERİNDE POLİKLORDİBENZODİOKSİN (PCDD) İZOMERLERİNİN TANINMASI VE KANTİTATİF ANALİZ TEKNİĞİ
312 AY,Ümit; HENDEN,Emür; , ÇEVRE ÖRNEKLERİNDE ARSENİK VE ANTİMON TAYİNİ
313 YALÇIN,Neyin; DOYURAN,Alpay; , İÇME SUYU İSTASYONLARINDA SU KALİTESİNİN ARAŞTIRILMASI
314 KAYAR,Nüket; ÇELİK,Ali; , MANİSA İLİ İÇME SULARINDA FLORÜR TAYİNİ
315 ÖZTÜRK,Feryal; ONAR,A.Nur; , ORGANOKLORÜRLÜ PESTİSİTLERİN KATI FAZ EKSTRAKSİYONU
316 YALÇIN,Neyin; BİLGİN,Hatice; SEVİNÇ,Vahdettin; , SAPANCA GÖLÜNE KARA KAYNAKLI FOSFOR AKIŞI VE ÖTROFİKASYON PROBLEMİ
317 ÖZACAR,Mahmut; ŞENGİL,İ.Ayhan; , TANİNİN ATIKSULARDAN FOSFAT GİDERİLMESİNDE FLOKÜLANT OLARAK KULLANILMASI
318 ÖZACAR,Mahmut; ŞENGİL,İ.Ayhan; , TANİNİN FLOKÜLE ETTİĞİ ÇAMURLARIN FİLTRE EDİLEBİLİRLİĞİNE ÇEŞİTLİ İYONLARIN ETKİLERİ
319 GENÇ,Nevim; YONSEL,Şems; DAĞAŞAN,Levent; ONAR,A.Nur; , ISLAK OKSİDASYON ÖN İŞLEMİ UYGULANMIŞ ARITMA ÇAMURUNUN AEROBİK PARÇALANMASI
320 TEMOÇİN,Zülfikar; LALE,Mustafa; BAĞ,Hüseyin; , BAZI AĞIR METAL İYONLARININ MİKROORGANİZMA İMMOBİLİZE EDİLMİŞ PONZA TAŞINA ADSORPSİYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
321 TURHAN,Kadir; UZMAN,Süheyla; , Sulu Çözeltide Anilinin Ozonlama Reaksiyonu ile Parçalanma Kinetiğinin İncelenmesi
322 TURHAN,Kadir; UZMAN,Süheyla; AKDENİZ,Ali; , Sulu Çözeltide Naftalen ve a-Naftol’ün Ozonlama Reaksiyonu ile Parçalanma Kinetiğinin İncelenmesi
323 DÜZ,M.Zahir; SAYDUT,Abdurrahman0; HAMAMCI,Candan; , GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDEKİ KATI FOSİL YAKITLARIN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
324 OKTAY,Mehmet; ÖZAKHUN,Cem; ÜLGEN,Mert; , MATBAACILIKTA SAĞLIK ve ÜRETİMİ ETKİLEYEN KİMYASAL FAKTÖRLER
325 RENKLİ,Melih; ÖBER,Güher; GÜRSEL,Umut; ÖVEZ,Bikem; , ORGANİK MADDELER İLE BİYOLOJİK DENÎTRÎFİKASYON DENEMELERİ
326 BİLALOĞLU,Vahid; OKTAY,Münir; , RosamsanriMEYVAl .-vRİNIN FİTOKİMYASAL ANALİZİ VE ANTİOKSİDANT AKTİVİTESİNİN BELİRLENMESİ
327 BİLALOĞLU,Vahid; GÜLÇİN,İlhami; , BAZI LİKEN TÜRLERİNİN ANTİOKSİDANT AKTİVİTESİNİN BELİRLENMESİ
328 CEYLAN AYCI,Filiz; TUTAŞ,Mehmet; , GÜL KONKRETİNDSi KROMATOGRAFİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ'
329 TOPÇU,Gülaçtı, TIBBİ BİTKİLERİN İLAÇ ENDÜSTRİSİNDEKİ YERİ
330 MUTLU,İnci; MUTLU,Timuçin; DEMİRPENÇE,Gönül; BOYBAY,Mustafa; , TAHIL UNLARINDAKİ KALİTE DÜZEYİNİN ARAŞTIRILMASI
331 AYDINLI,Meltem; TUTAŞ,Mehmet; BOZDEMİR,Özgür Altan; , KEÇİBOYNUZU ÇEKİRDEĞİ POLİMERİNİN KARAKTERİZ AS YONU VE FİLM ÖZELLİKLERİNİN (BARİYER VE MEKANİK) İNCELENMESİ
332 BOZDEMİR,Özgür Altan; AYDINLI,Meltem; TUTAŞ,Mehmet; , KEÇİBOYNUZU ( Ceratonia Siliqua ) ÇEKİRDEĞİ POLİMERİNDEN YAPILAN YENİLEBİLİR FİLMLERİN SUBUHARI GEÇİRGENLİĞİNE PLASTİKLEŞTİRİCİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
333 BİLALOĞLU,Vahid, Crataegus orientalis POLİSAKKARİTLERİNİN İNCELENMESİ
334 TOPÇU,Gülaçtı; KILIÇ,Turgut; GÖREN,Ahmet; , SİDERÎTÎS SİPYLEA BOİSS BİTKİSİNDEKİ DİTERPENİK YAPILARIN İZOLASYONU VE KARAKTERİZASYONU
335 KIRBAŞLAR,F.Gülay; YILDIZ,Mustafa; GÜRCAN,Türcan; , Pistacia terebinthus L.subsp. palaestina (Boiss))Engler TOHUMLARININ YAG ÖZELLİKLERİ VE KİMYASAL KOMPOZİSYONUNUN BELİRLENMESİ
336 KARABULUT,Solmaz; YÜRÜM,Yuda; , Cii(H)Æiî(II)/Ag(l) METAL İYONLARININ BEYPAZARI LİNYİTİNİN DEKARBOKSİLASY ONU ÜZERİNE ETKİSİ
337 DURU,M.Emin; ÇAKIR,Ahmet; CAN,Şendil; TAŞKESENLİGİL,Yavuz; HARMANDAR,Mansur; , BAZI PİSTACÎA L. TÜRLERMN TOHUM TOTAL YAĞ ASİTLERİNİN VE SERBEST YAĞ ASİTLERİNİN GAZ KROMATOGRAFİSİ İLE ANALİZLERİ
338 DURU,M.Emin; ÇAKIR,Ahmet; HARMANDAR,Mansur; , PÎSTACİA LENTİSCUS L. YAPRAK VE REÇİNESİNDEN ELDE EDİLEN UÇUCU YAĞLARIN KİMYASAL BİLEŞİMLERİNİN ANALİZİ
339 ZABCI,Bilge; KARAGÖZLER,A.Alev; TÜRKDEMİR,Haluk M.; KARAGÖZLER,A.Ersin; , ASKORBİK ASİDİN KAYISI MEYVESİNDE OLUŞUM SÜRECİNE VE ÇEŞİDİNE BAĞLILIĞI
340 ZAİM,Ömer; KARABULUT,Ferhat; ÖZYILDIRIM,Hasan; , BİTKİSEL YAĞ ÜRETİMİNDE ELE GEÇEN ATIK VAKUM YAĞINDAN E VİTAMİNİ ÜRETİMİ
341 KIZIL,Göksel; KIZIL,Murat; AYTEKİN,Çetin; PİRİNÇÇİOĞLU,Necmettin; , Pistacia lentiscus AĞACINDAN ELDE EDİLEN ÇAM SAKIZININ m vitro ANTİMİKROBİYAL ETKİSİNİN İNCELENMESİ
342 YĞİĞT,Murat; ÇETİNKAYA,Engin; , CYCLOTRİCHÎÜM NİVEUM İÇERİĞİ UÇUCU YAĞLARIN SAPTANMASI
343 ŞABUDAK,Teymine; OYMAN,Ülkü; , TRAKYA BÖLGESİ CİVARINDA YETİŞEN ORNİTHOGALUM UMBELLATUM L. BİTKİSİNİN FİTOKİMYASAL İNCELENMESİ
344 YALÇIN,Mehmet; ÇAKIR,Ahmet; TAŞESENLİGİL,Yavuz; DURU,M.Emin; , TEUCRÎUM ORÎENTALİ L. var. elangatum' UN UÇUCU YAĞ KİMYASAL BİLEŞİMİNİN TOPLANMA DÖNEMLERİ VE ELDE EDİLME METODLARINA GÖRE DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ
345 AKIN,Sebahat; AKIN,Metin; , RHAZYA ORÎENTALİS (DCNE) BİTKİSİNDEN KROMATOGRAFİK YÖNTEMLERLE İZOLE EDİLEN BİLEŞİKLERİN SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLERLE YAPILARININ AYDINLATILMASI
346 ÖZKAN,Aysun; AYDIN,E.; ÖZDEMİR,S.; , DEFNE YAPRAĞI ETERÎK YAĞININ GAZ KROMATOGRAFİK ANALİZİ
347 ÖZKAN,Aysun; AYDIN,E.; TİMUR,M.; , DEFNEYAĞI ÜRETİMİNDE VERİMİN ARTTIRILMASI
348 ÖZKAN,Aysun; SANGÜN,M.K.; AYDIN,E.; KITOĞLU,S.; BATIRAY,Ö; , ZEYTÎNYAĞINDAKİ STEROLLERİN KATI FAZ EKSTRAKSİYONU (SPE) İLE AYRILMASI VE GC/MS ANALİZİ
349 ÖZKAN,Aysun; SANGÜN,M.K.; AYDIN,E.; , DEĞİŞİK KEKİK TÜRLERİNDEN ELDE EDİLEN ETERİK YAĞIN GAZ KROMATOGRAFİK ANALİZİ
350 KOLAYLI,Sevgi; DİNÇER,Barbaros; GÜNER,Saadettin; KARABÖCEK,Serdar; , YABAN PANCARI (Beta vulgaris) BİTKİ DOKULARINDAN HAZIRLANAN EKSTRAKLARIN YÜZEYAKTİF ÖZELLİKLERİ
351 ÖZKAN,Aysun; SANGÜN,M.K.; , SUPERCRITICAL FLUID EXTRACTION OF LAURUS NOBILIS BY CARBON DIOXIDE
352 ÖZKAN,Aysun; SANGÜN,M.K.; , IDENTIFICATION OF ESSENTIAL OILS BY HEADSPACE ANALYSIS FROM LAURUS NOBILIS
353 SANGÜN,M.K., THE PROCESSING OF NATURAL PRODUCTS USING SUPERCRITICAL FLUID-CARBON DIOXIDE
354 ÖZKAN,Aysun; SANGÜN,M.K.; AYDIN,E.; ÖZDEMİR,S.; , STYRAX OFFICINALE, PUNICA GRANATUM ve PERSEA GRATISSIMA YAĞLARININ BİLEŞİMLERİNİN GC-MS İLE ANALİZİ
355 SEYMEN,Hasan; AYTEKİN,Arzu; YAYLI,Nurettin; , Scleranthus uncinatus BİTKİSİNDEN ASETİLLENMİŞ KARBOHİDRAT TÜRÜ MADDELERİN İZOLASYONU VE YAPILARININ AYDINLATILMASI
356 SEYMEN,Hasan; AYTEKİN,Arzu; YAYLI,Nurettin; , Scleranthus uncinatus BİTKİSİNDEN DOĞAL MADDELERİN İZOLASYONU VE YAPILARININ AYDINLATILMASI
357 AYTEKİN,Arzu; YAYLI,Nurettin; KIRAN,Zerrin; , Scleranthus uncinatus BİTKİSİNİN 50 °C’ DEKİ n-HEKZAN HAM EKSTRESİNİN GC-MS ANALİZİ
358 AYTEKİN,Arzu; YAYLI,Nurettin; KIRAN,Zerrin; AYAZ,Ahmet; , Arbutus unedo BİTKİSİ MEYVELERİNİN GC-MS ANALİZİ
359 SARAÇ,A.Sezai; ÖZKARA,Şerife; , META L İYO N VA R L IĞ IN D A ELEKTROKİMYÂSAL VİNİL POLİMERİZASYONU ( Akrilonîtril ve Metilmetakrilat
360 SAYIN,Filiz; KIR,Sedef; , DİFLUNİSAL’ İN ELEKTROKİMYASAL YÖNTEMLERLE ANALİZİ
361 ÜCE,Musa; ŞAHİN,Musa; ÖZKAYA,Ali Rıza; , TAÇ ETERLİ SERBEST FTALOSİYANİN VE OKSİJEN İÇEREN MOLİBDEN(IV) FTALOSİYANİN KOMPLEKSLERİNİN POLAROGRAFİK İNCELENMESİ
362 BİÇER,Ender; ÇAKIR,Semiha; ÇAKIR,Osman; BULUT,İclal; , SİSTİN VE BOZUNMA ÜRÜNÜNÜN CİVA ELEKTRODÜ İLE REAKSİYONLARI
363 CİHANER,Atilla; ÖNAL,Ahmet M.; , ALİL MONOMERLERİNİN ELEKTROKİMYASAL POLİMERLEŞMESİ
364 GÜRTEN,A.Ali; KAYAKIRILMAZ,Kadriye; YAZICI,Birgül; ERBİL,Mehmet; , GÜMÜŞ KATOT ÜZERİNDE HİDROJEN OLUŞUMUNA ALKOLLERİN ETKİLERİ
365 KAHYAOĞLU,H.; YILMAZ,A.B.; YAZICI,Birgül; ERBİL,Mehmet; , LAS’IN KLORÜR İÇEREN ORTAMLARDA BETON VE BETONARME DEMİRİNİN KOROZYONUNA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
366 ERBİL,Mehmet, KATODİK KORUMA UYGULAMALARINDA YÖNTEM SEÇİMİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
367 FIRAT,Mefaret; KAYAKIRILMAZ,Kadriye; ERBİL,Mehmet; , ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ BAZI PASLANMAZ ÇELİKLERİN SULU ORTAMDAKİ KOROZYON DAVRANIŞLARI
368 YÜZER,H.; KOCAKUŞAK,S.; KÖROĞLU,J.; DOĞAN,H.; , YARIİLETKENLERİN NANOÖLÇEKLİ PASİVASYONU
369 DEHRİ,İlyas, BAKIR VE DEMİRİN FARKLI PH’LARDAKİ KOROZYONUNA NANE (MENTHA) EKSTRAKTININ İNHİBİTÖR ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
370 SARAÇ,A.Sezai; ÖZKARA,Şerife; , İNDOLÜN ELEKTROKİMYASAL POLİMERİZASYONUNUN SPEKTROELEKTROKİMYASAL İNCELENMESİ
371 DOĞAN,Mehmet; ALKAN,Mahir; , PERLİT/SU ARA-YÜZEYİNDE YÜZEY İYONLAŞMASI VE KOMPLEKSLEŞMESİ
372 BEREKET,Gözen; PINARBAŞI,Arzu; ÖĞRETİR,Cemil; , ALÜMİNYUMUN ASİDİK ORTAMDA KOROZYONUNA BENZİMİDAZOL-2-TİON VE BENZOKSAZOL-2-TİON TÜREVLERİNİN İNHİBİTÖR ETKİSİ
373 GENEL,Yaşar; CEYLAN,Hasan; HASANOV,Beybala R.; ALİYEV,İsmayıl A.; , ALKİLFENİLSÜLFÜRLERİN ELEKTROKİMYASAL OKSİTLENMESİ REAKSİYONLARINDA YAPI ETKİLERİ
374 ALKAN,Mahir; ÇİTÇİ,Cemal; AYAZ,Fatma; DOĞAN,Mehmet; , ULEKSIT’IN EDTA ÇÖZELTİLERİ İLE ÇÖZÜNÜRLEŞTİRİLMESİ VE ÇÖZÜNME KİNETİĞİ
375 ÇORBACIOĞLU,Burcu; HAMAMCIOĞLU,Ahmet; YALÇIN,Mustafa; , MALONNİTRİL BENZALDEHİT TÜREVLERİNİN SİKLOVOLTAMETRİK İNCELENMESİ
376 BABANLY,M.B.; YUSİBOV,Y.A.; BABANLY,N.B.; SHİKHİYEV,Y.M.; , EMF method will A ^R b ls solid electrolyte in thermodynamics o f complicated silver chalcogenides
377 ÇOŞKUN,Emine, İN VERSİYON VOLTAMETRİK YÖNTEM İLE KOBALT TAYİNİ
378 BABANLY,N.B.; GUSEYNOV,Z.A.; , Semiconducting solid solutions in quaternary systems on the basis o f chalcogenides o f thallium and elements o f germanium subgroup
379 UÇAR,Mustafa; MENEK,Necati; SOLAK,Ali Osman; , TİMOLFTALEİN’İN ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
380 BAĞLAN,Belma; YAZICI,Birgül; ERBİL,Mehmet; , KATODİK KORUMA ALTINDAKİ BETONARME DEMİRİNİN POTANSİYEL- pH İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILM ASI
381 BEREKET,Gözen; ÖĞRETİR,Cemil; ASLAN,Gülcan; YURT,Aysel; , IMÎDAZOL TÜREVLERİNİN ÇİNKONUN K0R02Y0NUNDA İNHİBİTÖR ETKİLERİNİN KUANTUM KİMYASAL- İNCELENMESİ
382 TÜKEN,Tunç; KARDAŞ,Gülfeza; ARSLAN,Gülşen; , Cr/OCr/HOCl DÖNÜŞÜMLERİNİN LAS’İN e lek tro o k s ïd a sy o n u ÜZERİNE ETKİLERİ
383 GÜZEL,Y.; KOPAR,A.K.; KONDOLOT,E.; KAYA,İ.; SARAÇOĞLU,M; , BİARYL ÎMİDAZOLYL VE TRÎAZOLYL BİLEŞİK SERİSİNİN H-RECEPTOR ANTAGONİST AKTİVİTELERÎNÎN ELEKTRON TOPOLOJİK METODLA (ETM) İNCELENMESİ
384 ALPAYDIN,Sabri; ATALAY,Tevfik; MÜLAZIMOĞLU,İ.Ender; , l-(2,4-DİNİTROFENİL)-4-FENİL TÎ Y OSEMİKARB AZİT’ İN POTANSİYOMETRİK METOTLA TERMODİNAMİK PARAMETRELERİNİN TAYİNİ
385 GEVORGYAN M. Arthur; KALYADIN G; SULTANOV A. Asan; COŞKUN,Emine; , TITRIMETRIC METALS DETERMINATION BY DIFFERENT THIOLS IN SOME NATURAL AND INDUSTRAL MATERIALS
386 İLİN,A. Valentin; GEVORGYAN M. Arthur; KİREEV V. Geneda; COŞKUN,Emine; , MODİFİYE KARBON PASTA ELEKTRODUNUN E KOT O KS İ KANTLARIN VOLTAMETRİK TAYİNİNDE KULLANILMASI
387 DURSUN,Zekerya; NİŞLİ,Gürel; , BAKIR(I)OKSİT VEYA BAKIR(II)FTALOSİYANİN İLE MODİFİYE ŞARBON PASTA ELEKTRODLARIN SİSTEİN VARLIĞINDA VOLTAMETRİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
388 KARDAŞ,Gülfeza; YAZICI,Birgül; ERBİL,Mehmet; , NİKEL’İN KLORÜRLÜ ORTAMLARDAKİ ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞLARI
389 DOĞAN,Mehmet; ALKAN,Mahir; , PERLİT/SU ARA-YÜZEYİNDE YÜZEY İYONLAŞMASI VE KOMPLEKSLEŞMESİ
390 TOPÇU,S.; TABAK,A.; AFŞİN,B.; ÇAKIR,Osman; , BENTONİT YÜZEYLERİNDE ADSORBE OLMUŞ FORMAMİD TÜRLERİ
391 ISRAEL,L.; GÜLER,Ç.; YILMAZ,H.; GELER,S.; , POLİVİNİLPİROLİDON’UN KİL MİNERALLERİ ÜZERİNDEKİ ADSORPSİYONU VE DİELEKTRİK ÖZELLİKLERİ
392 GÖKDERE,M.; AFŞİN,B.; TINKILIÇ,N.; , AKTİFLEŞTİRİLMİŞ SEPİOLİT YÜZEYLERİNİN HAMMETTASİTLİKLERİ
393 DEHRİ,İlyas, ORGANİK KAPLAMALI METALİK MALZEMELERDE KAPLAMA ETKİNLİĞİNİN BELİRLRNMESİNDE ELEKTROKİMYAS AL İMPEDANS SPEKTROSKOPİSİNİN KULLANILMASI
394 KOPAR,A.K.; GÜZEL,Y.; SARAÇOĞLU,M; YÖRÜK,A.; KONDOLOT,E.; , İMİD AZO[ 1,2-A]P YRÎDİNİYLETH YLBENZOXAZOLLER ÜZERİNDE ANTİÜLSER AKTİVİTELERİNİN ELEKTRON TOPOLOJİK METOTLA (ETM) İNCELENMESİ
395 GÜRSES,Ahmet; DOĞAR,Çetin; BAYRAKÇEKEN,Semih; , BOYAR MADDE İÇEREN SULU ÇÖZELTİLERDE ELEKTROKİMYASAL YOLLA RENK GİDERİMİ
396 ALİŞOĞLU,Vahit; KARAPEHLİVAN,Kıvılcım; , Na2Br2-Na2(H2P02)2-Mn(H2P02)2-H20 DÖRTLÜ SİSTEMİN 25°C’de İZOTERMİK YÖNTEMLE FAZ DENGELERİNİN ARAŞTIRILMASI
397 GECEGÖRMEZ,Hatice, ARTIK TERMODİNAMİK ÖZELLİKLERLE İKİ İKİLİ KARIŞIM İÇİN NRTL VE UNIQUAC MODELLERİNİN TESTİ
398 ÇELEBİ,Neslihan; ACEMİOĞLU,Bilal; ARIK,Mustafa; ONGANER,Yavuz; , PYRONİN TÜREVLERİNİN FLORESANS ENERJİ TRANSFERLERİNİN SULU ORTAMDA MOLEKÜLER OKSİJEN VARLIĞINDA İNCELENMESİ
399 ACEMİOĞLU,Bilal; ARIK,Mustafa; ONGANER,Yavuz; , ASETONİTRİL VE ASETONİTRİL-BENZEN ÇÖZÜCÜ KARIŞIMLARINDA PYRONTN B ’NİN RADYASYONSUZ ENERJİ TRANSFER PROSESLERİNİN İNCELENMESİ
400 TABAK,A.; AFŞİN,B.; TOPÇU,S.; ÇAKIR,Osman; , KAOLİNİN ASİTLE AKTİFLEŞTİRİLMESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
401 ALİŞOĞLU,Vahit, FİZİKOKİMYASAL ANALİZ, AMAÇ VE ÖNEMİ
402 GENEL,Yaşar; ÇIKARGOV,F.M.; GAMBAROV,D.G.; , PETROL,SU VE DAĞ KAYACIKLARINDA KOBALT’ IN ÜÇ KOMPONENTLİ SİSTEMLERİN YARDIMI İLE SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİ
403 KAFAROVA,S.R.; AKPEROV,O.G.; , INITIATED DESTRUCTION OF POLYISOBUTYLENE IN CHLOROBENZENE
404 NAGİEV,Tofik M., INTERFERED REACTIONS OF HYDROGEN PEROXIDE DECOM POSETION AND SUBSTRATE OXIDATION
405 AZİZOĞLU,Akın; TARHAN,H.Okan; TÜRKER,Lemi; , 1-FENİL PİRAZOL MOLEKÜLÜNÜN NİTROLANMA MEKANİZMASININ SEMÎEMPÎRİK METHODLARLA İNCELENMESİ
406 DEMİRTAŞ,İbrahim, TRİARİLMETİL KARBOKATYONLARINA FONKSİYONEL GURUPLARIN ETKİSİ
407 CEBE,Mustafa, MOLEKÜLSEL SİSTEMLERDE ATOMİK GRUPLAR ARASINDA OLUŞAN ZAYIF ENERJİLİ BAĞLARIN MOLEKÜLSEL PARAMETRELERE BAĞIMLILIKLARININ İNCELENMESİ
408 OYLUMLUOĞLU,G.; OKTİK,Ş; , EPİTAKSİYEL TABAKALARIN BÜYÜMESİNİN ‘MONTE CAELO’ SlMÜLASYONU
409 CEBE,Mustafa, FONKSİYONEL GRUPLARIN TİTREŞİM HAREKETLERİNİN DEĞİŞİK FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERE DAYALI OLARAK İRDELENMESİ
410 TEKİN,Nalan; CEBE,Mustafa; , FARKLI MOL FRAKSİYONU! ÇÖZGENLERLE OLUŞTURULMUŞ ÇÖZELTİ ORTAMLARINDA FİZİKSEL ETKİLEŞİMLERİN FİZİKOKİMY AS AL YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ
411 AKBAŞ,Arzu; GİZİR,A.Murat; AKBAŞ,Ahmet; , FENOLÜN KATALİTİK WET-AİR OKSİDASYONU
412 UYGUN,İnci; GÜLTEKİN,Selahattin; , Ag-Al ALAŞIMLARININ NaOH ÇÖZELTİSİ İLE EKSTRAKSİYONUNDA AV UN ÇÖZÜNME KİNETİĞİNE TANECİK BOYUTUNUN ETKİSİ
413 KANİ,İbrahim; AVŞAR,Efraim; , NİKOTİNİK ASİDİN AYRIŞMA SABİTİNİN TAYİNİ VE Cd(ÎI), Zn(II) Hg(II) İLE KOMPLEKS OLUŞUMUNUN İNCELENEREK TERMODİNAMİK FONKSİYONLARIN BELİRLENMESİ
414 ÖĞÜNÇ,S.T.; ŞENER,M.E.; SAYILKAN,H.; ŞENER,Ş.; , METAL ALKOKSİT TÜREVLİ ADSORBANLAR ÜZERİNDE FENOL-TÜREVLERİNİN ADSORPSİYONU VE TERMODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
415 EKİCİ,Sema; ÇALDIRAN,Yasemin; , TERMİK SANTRAL UÇUCU KÜLLERİNİN KATYONİK BOYARMADDE ADSORPSİYONUNDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
416 AROĞUZ,Ayşe Zehra, PENTAKLOR FENOL VE 2,4 DİKLOR FENOLÜN ÖZEL OLARAK HAZIRLANMIŞ CAM TOZLARI ÜZERİNDEKİ ADSORPSİYON KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ
417 AVİYENTE,Viltorya, Claisen Düzeödenmesinde Sübstitüyent Etkisinin Modellenmesi
418 ÇAKAR,Muzaffer; BOYBAY,Mustafa; , KAHRAMANMARAŞ VE ÇEVRESİNDEKİ BAZI ŞÎFALI SULARIN FİZtKOKİMYASAL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
419 BAYRAK,Yüksel; TOPALLAR,hüseyin; , POLAR VE POLAR OLMAYAN ÇÖZÜCÜ SİSTEMLERİNDE AYÇİCEK YAĞININ VİSKOZİTESİNİN İNCELENMESİ
420 UZUN,İlhan; GÜZEL,Fuat; , ADSORPTION OF SOME HEAVY METAL IONS FROM AQUEOUS SOLUTION BY ACTIVATED CARBON AND COMPARISON OF PERCENT ADSORPTION RESULTS OF ACTIVATED CARBON WITH THOSE OF SOME OTHER ADSORBENTS
421 AĞAR,Ayşe; MENEK,Necati; , DEŞİL AMONYUM KLORÜR / D(+)XYLOSE / DEKANOL / ORTOFOSFORÎK ASİT MİSELLİ KOLESTERİK SİSTEMDE HELİKS ADIMININ OPTİKÇE ETKİN MADDE VE ÇÖZÜCÜYE BAĞIMLILIĞI
422 SAN,Nevin; ÇINAR,Zekiye; , SULU T İ0 2 SÜSPANSİYONLARINDA orto - KREZOLÜN FOTOKATALİTİK DEGRADASYONU
423 HATİPOOĞLU,Arzu; ÇINAR,Zekiye; , a-HİDROKSİALKİLFENON TÜREVLERİNİN YAPILARININ YARI AMPİRİK YÖNTEMLER İLE TAYİNİ
424 ŞİDİM,Taliha; AKBAŞ,Halide; , POLİOKSİETİLEN ZİNCİR ÜZÜNLÜĞÜNÜN KARIŞIK SURFAKTANT ÇÖZELTİLERİNİN VİSKOZİTELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ve ELEKTROVİSKOZ ETKİ
425 DEMİRTAŞ,İbrahim, SULU ÇÖZELTİDE TRİFENİLMETİL TÜREVLERİNİN REAKSİYON MEKANİZMALARI
426 ALKAN,Mahir; SÜRÜCÜ,Ahmet; ÖZKILIÇ,Nursen; TEKİN,Gamze; , KOLEMANİT'İN AMONYUM SÜLFAT ÇÖZELTİSİ İLE ÇÖZÜNÜRLEŞTİRME KİNETİĞİ
427 KANİ,İbrahim; AVŞAR,Efraim; , NİKOTİNİK ASİDİN AYRIŞMA SABİTİNİN TAYİNİ VE Cd(II), Zn(II) Hg(II) ÎLE KOMPLEKS OLUŞUMUNUN İNCELENEREK TERMODİNAMİK FONKSİYONLARIN BELİRLENMESİ
428 ŞİŞMANOĞLU,Tuba; ERDOĞAN,Tuba; BEDRİ,Berkani; PURA,Süheyla; BAŞTUĞ,A.Seza; , N İY A S İN AM İD E ’NİN Mn2+, N i2+ ve A g 1+ METAL İYONLARIYLA OLUŞTURDUĞU İKİLİ KOMPLEKS SİSTEMLERİNİN TERMODİNAMİĞİ
429 CEYHAN,Özlem; GÜLER,Hülya; , ORGANO KİLLERE METİLEN MAVİSİ ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ
430 CEYHAN,Özlem; BAYBAŞ,Demet; , HEKZADESİLTRÎMETİL AMONYUM BENTONİTE BAZI TEKSTİL BOYALARININ ADSORPSİYONU
431 GÖKDERE,M.; AFŞİN,B.; TINKILIÇ,N.; , Pb2+- SEPİOLİT ÜZERİNDE OLUŞAN HİDROKSİKLORÜR TÜRLERİ
432 TÜRKEL,Naciye; ÖZER,Ulviye; , ÇEVRE EĞİTİMİ
433 MORGİL,İnci; SEÇKEN,Nilgün; ERÖKTEN,Seçil; ERDEM,Oya Remziye; ÇAĞLAYANGÖL,Işıl; , ÖĞRENCİLERİN BESLENME SORUNLARININ ve KİMYA EĞİTİMİNDE BESLENMENİN YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ ÖN ÇALIŞMA
434 DÖLEN,Emre, ÖLÜMÜNÜN 30. YILINDA Ord.Prof.Dr. FRITZ ARNDT VE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNDE KİMYA ÖĞRETİMİNİN BİÇİMLENİŞİNE ETKİSİ
435 ŞAHİN,Musa; SAVCI,Hikmet; ÜCE,Musa; KOCA,Atıf; , TÜRKİYE’DE KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE BUGÜNKÜ DURUMU
436 SÖKMEN,Nihal; BAYRAM,Hale; , AKTİF EĞİTİMDE KİMYA DERSİNİN İŞLENİŞİ
437 MORGİL,İnci; YILMAZ,A.; ERÖKTEN,Seçil; ÖZCAN,Funda; , KİMYA DERS KİTAPLARINI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ VE UYGULAMALARA AİT MATEMATİKSEL SONUÇLAR
438 MORGİL,İnci; ÖZCAN,Funda; , ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN ALGILAMALARINA GÖRE ORTAÖĞRETİMDE KİMYA EĞİTİMİNİN SORUNLARI VE ÖRNEKLER
439 MORGİL,İnci; ERÖKTEN,Seçil; ÇEVİK,Erkan; , BİLGİSAYAR DESTEKLİ KİMYA EĞİTİMİNDE, ÖĞRETMENİN ROLÜ VE ÖĞRENCİYE DÜŞEN GÖREVLER
440 MORGİL,İnci; ŞEÇKEN,Nilgün; YILMAZ,A.; ERDEM,Emine; NAS,Mesut; , İLETİŞİM ÇAĞINDA ÜLKEMİZDEKİ KİMYA EĞİTİMİNİN GELİŞİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
441 UYANIK,Ahmet, Kimya ve Kimya Eğitiminde Bilgisayar İletişim Ağlarının Önemi ve Karşılaşılan Genel Sorunlar
442 MORGİL,İnci; YÜCEL,Seda A.; ERÖKTEN,Seçil; ÖZCAN,Funda; , ORTAÖĞRETİMDE ÖĞRENCİLERİN AMAÇLARININ, OKUL İÇİ ve OKUL DIŞI UĞRAŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÖN ÇALIŞMA
443 CEYHUN,İlhami; KARAGÖLGE,Zafer; SARAÇ,Hanifi; , KİMYA EĞİTİMİNDE BASİT ELEKTROKİMYASAL ÖLÇÜMLER
444 BAYRAM,Hale; SÖKMEN,Nihal; , SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARINDA KAVRAM HARİTALARI KULLANILARAK FEN KAVRAMLARININ' ANLAMA DÜZEYLERİNİN SAPTANMASI
445 MERİÇ,Gürsoy; NAKİBOĞLU,Canan; , FEN BİLGİSİ LABORATUVARLARINDA V- DİYAGRAMLARININ KULLANILMASI
446 NAKİBOĞLU,Canan; BÜLBÜL,Berna; , ORTA ÖĞRETİM KİMYA DERSLERİNDE YAPILANMA (CONSTRUCTIVIST) KURAMI ÇERÇEVESİNDE «ÇEKİRDEK KİMYASI” ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİ
447 ŞAHİN,Musa; SAVCI,Hikmet; ÖZKAYA,Ali Rıza; KOCA,Atıf; , ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
448 YILDIZ,Kemal Y.; KILIÇ,Turgut; GÖREN,Ahmet; , ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİMYA LABORATUVARINDA . KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARIN TESBİTİ VE BAZI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
449 NAKİBOĞLU,Canan; SARIKAYA,Şengül; , ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA KİMYA LABORATUVARLARINDAN YARARLANMADA GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİN MEZUN OLDUKLARI PROGRAMIN ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
450 NAKİBOĞLU,Canan; HANÇER,Esin; SARIKAYA,Şengül; BÜLBÜL,Berna; , KOORDİNASYON BİLEŞİKLERİNDE İZOMERİ” KONUSUNUN ÖĞRETİLMESİNDE INTERNET ORTAMINDAN YARARLANMA
451 DÖLEN,Emre, pH KAVRAMININ VE ÖLÇÜMÜNÜN TARİHSEL GELİŞİMİ
452 TEZ,Zeki, SANA Yİ DEVRİMİ ÖNCESİNDE ÇAMAŞIR YIKAMA TEKNİĞİ
453 NAKİBOĞLU,Canan; SAĞESEN,Özlem; , EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN YENİ YAPILANMA SONRASI KİMYA ÖĞRETMENİ PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ORTAYA ÇIKABİLECEK BAZI SORUNLARIN GİDERİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER
454 KAR,Fuat; ÇAKIR,Coşkun; TUĞSAVUL,Cihangir H.; , YEŞİL PAZARLAMA (ÜRETİMDEN TÜKETİME ÇEVRE DOSTU UYGULAMALAR)
455 FAZLIOĞLU,Hatice; HACALOĞLU,Jale; , ROKET PROPELLANTLARININ YANMA KARAKTERİZASYONU
456 YAZICI,Birgül, HİDROJEN - Temiz Enerji
457 SARI,Ahmet; KAYGUSUZ,Kamil; ÜNLÜ,Tahsin; , DÜŞÜK SICAKLIKTA ENERJİ DEPOLA'YABİLEN STEARİK ASİT* İN FAZ DEĞİŞİM KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ
458 KARDAŞ,Gülfeza; YAZICI,Birgül; ERBİL,Mehmet; , PLATİN ELEKTROTTA HİDROJEN ELDESİ İÇİN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ
459 BİLALOV,S.B.; MEHMEDOV,R.T.; ALİYEVA,F.C.; , CES SURATINA YAXIN VA ONDAN YUKSAK SURATLI UCAQCILIQ UÇUN YÜKSEK HARARETLİ TERMOSTABİL TEPKİLİ YAKIT
460 SARI,Ahmet; KAYGUSUZ,Kamil; ÜNLÜ,Tahsin; , PALMİTİK ASİTİN ENERJİ DEPOLAYICI MADDE OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
461 SARI,Ahmet; KAYGUSUZ,Kamil; , TÜRKİYE’DEKİ ODUN VE KÖMÜRLERİN KİMYASAL VE EKSERJİ ANALİZİ
462 YILDIZ,Emel; ÖZARSLAN,Özdemir; İNAN,Tülay Yılmaz; KUYULU,Abdülkadir; GÜNGÖR,Atilla; , POLİ(ARİLEN ETER KETON)-POLÜMtD BLOK KOPOLİMERLERİ
463 KÖROĞLU,J.; KOCAKUŞAK,S.; YÜZER,Hayrettin; BULUTCU,A.Nusret; , FCC KATALİZÖRÜ OLARAK ZEOLİT Y ÜRETİM TEKNOLOJİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ
464 BİÇER,Ahmet; MURATHAN,Atilla; , ATIKSULARDAKİ KADMİYUMUN DOLGULU KOLONLARDA ADSORPSİYONU
465 MURATHAN,Atilla; GÜRÜ,Metin; ÖZKAN,Göksel; , ATIK SULARDAN CİVANIN UZAKLAŞTIRILMASI
466 OLGUN,Asım; SEYFETTİNOĞLU,M.Aliosman; TÜRKYILMAZ,M.; , MAZIDAĞI FOSFAT KAYASINDAN FOSFORİK ASİT VE AMOFOS ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
467 ŞEŞENOĞLU,İrem; EROL,Murat; OĞUZ,Hüseyin; , ORGANİK KİRLETİCİLERİN FOTOKATALİTİK OKSİDASYON İLE GİDERİMİ
468 GÜLDOĞAN,Yılser; DURUSOY,Tülay; BOZDEMİR,Tijen; ; , MENGEN LİNYİTİNİN PİROLİZ KİNETİĞİNİN TERMOGRAVİMETRİK ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
469 ÖZKAN,Semra; DİNÇER,Salih; , DARBOĞAZ TASARIMI İLE ISI ENTEGRASYONU İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ DARBOTEK BİLGİSAYAR PROGRAMI
470 ABİLOV,A.; KOÇAK,M.Ç.; , YENİ SÜREÇLERİN BENZETİM VE OPTİMUM TASARIMI İÇİN BİLGİSAYARLI VE DİZGE ÇÖZÜMLEMELİ BİR YÖNTEMBİLİM
471 AKGÜN,Mesut; AKGÜN,Nalan A.; DİNÇER,Salih; , LAVANTA ESANSİYEL YAĞININ SÜPERKRİTİK C 0 2 İLE EKSTRAKSİYONU VE MODELLENMESİ
472 EKİNCİ,E.; KUYULU,Abdülkadir; , HALOJEN VE FOSFOR İÇEREN DİFONKSİYONEL ÇAPRAZ BAĞLAYICILARIN UV- IŞINLARI İLE SERTLEŞTİRİLEBİLEN UYGULAMALARDA KULLANILMASI
473 SULTAN,V.; İŞÇİ,H.; KISAKÜREK,D.; , Synthesis And Characterisation Of PoIy(Phenylene Oxide)S Through The Thermal Decomposition Of Cerium Complexes
474 KADIOĞLU,Yücel; KARACA,Semra; BAYRAKÇEKEN,Semih; KAVAK,Murat; YILDIZ,Adem; , Kömür Oksijen Fonksiyonel Guruplarına Nemlendirmenin Etkisi
475 KÜÇÜK,Aysel; KADIOĞLU,Yücel; KARACA,Semra; BAYRAKÇEKEN,Semih; GÜLABOĞLU,M.Şahin; , Aşkale Linyitinin Hidroksilik Fonksiyonel Grubu İçeriği Üzerine Bazı Değişkenlerin Etkisi
476 BALLİCE,Levent; Yüksel,Mithat; SAĞLAM,Mehmet; ERDEM,Sezai; SALEPÇİOĞLU,Serdar; , BEYPAZARI BİTÜMLÜ ŞİSTLERİNİN ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLEN İLE SICAKLIK PROGRAMLI KOPİROLİZİNİN İNCELENMESİ
477 ABDULLAYEV,Adilhan, FLUORLU GAZLARIN DEĞERLENDİRİLMES
478 ÖZÇELİK,Zehra; CESUR,Serap; ÖZÇELİK,Yavuz; , AZEOTROPİK DESTİLASYON DİZİLERİNİN OPTİMİZASYONU
479 ŞİMŞEK,Emir Hüseyin; ALTINOK,Taner; KOÇ,Kemal; OLCAY,Aral; , KÖMÜR ÖZELLİKLERİNİN MİKRODALGA ENERJİ ETKİSİYLE ELDE EDİLEN SIVI ÜRÜN VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
480 YILMAZ,NİHAL; TATLI,Beşir; KIRBAŞLAR,İsmail; İBİŞ,Cemil; , GLİSERİN^,y-DİKLORJHİDRİN’İN SENTEZİ VE GLİSERİN-a,y~ DİKLORHİDRİN-GLİSERİN-SIJ ÇÖZÜNÜRLÜK İZOTERMİNİN • İNCELENMESİ
481 KOBYA,Mehmet; LEVENT,Menderes; DEMİRCİOĞLU,Nuhi; BAYHAN,Yalçın K.; , İKİLİ(BÎNARY) SIVI MEM BRANLAR İLE TİYOSİYANAT İYONLARININ ÇİFT YÖNLÜ TAŞINIMI
482 YÜCE,Sevil; HAPOĞLU,Hale; ALBAZ,Mustafa; , POLİMERİZASYON REAKTÖRÜNÜN SELF-TUNİNG PID KONTROLÜ
483 MURATHAN,Atilla; KARACA,Özden; MURATHAN,Ayşe; , DOLGULU KOLONLARDA SULU FAZDAKİ MANGANIN GİDERİMİ
484 YILMAZ,Murat; ALICILAR,Ahmet; PAMUK,Vecihi; , DOLGULU KOLONLARDA MELASTAN SAKKARİK ASİT ELDESİ AMACIYLA MELASTAKİ SAKKAROZUN İNVERSİYON SÜRESİNİN TAYİNİ
485 KIRBAŞLAR,İsmail; ÇEHRELİ,Süheyla; ÜSTÜN,Dilek; KESKİNOCAK,Emel; TATLI,Beşir; , ETİL ALKOLÜN SIVI-SIVI EKSTRAKSİYONU İLE SAFLAŞTIRILMASINI)A ÇÖZÜCÜ SEÇİMİ1
486 MURATHAN,Atilla; KARACA,Özden; ALICILAR,Ahmet; , SULARDAKİ DEMİRİN DOLGULU KOLONLARDA ADSORPSİYONU
487 BİLGİN,Binay; KEÇELİ,Gönül; , STRONSİYUM İYONLARININ AJDSORPSİYON KİNETİĞİ VE TERMODİNAMİĞİ
488 ÇELİK,Aysun; TUNÇ,Şefik; YILDIZ,Nuray; , ATIK SULARDAKİ OGANİK KİRLİLİKLERİN ORGANOBENTONİTLERLE GİDERİLMESİ
489 BEHLÜLGİL,K.; MEHMETOĞLU,T.; , MİKROORGANİZMA KULLANIMIYLA PETROL KURTARIMINI ARTTIRMA TEKNİĞİNİN TÜRK HAM PETROLLERİNE UYGULANMASI
490 KAPUCU,Hamdi; GÜLSOY,Nursel; MEHMETOĞLU,Ülkü; , FENİL ASETALDEHİT ÜRETİMİ ÎÇÎN BİY OK ATALİZÖR SEÇİMİ
491 EROL,Murat; OĞUZ,Hüseyin; ÇALIMLI,Ayla; , KATI FAZ MİKRO EKSTRAKSİYON (SPME) ANALİZ TEKNİĞİNİN PESTİSİTLERE UYGULANMASI
492 SINAĞ,Ali; MISIRLIOĞLU,Zarife; CANEL,Muammer; , BOLU - GÖYNÜK BİTÜMLÜ ŞİSTİNİN KATRAN VERİMİNİN RETORTLAMA ve EKSTRAKSİYON YÖNTEMLERİYLE TAYİNİ
493 GÜRESİNLİ,Çağla; KARACAN,Süleyman; HAPOĞLU,Hale; , DEATBEAT KONTROL STRATEJİSİNİN BİR SÜREKLİ KARIŞTIRMALI TANK REAKTÖRE UYGULANMASI
494 ÖZKAN,Göksel; ALPBAZ,M.; ÖZEN,Ş.; , DOĞRUSAL OLMAYAN MODELE DAYALI KONTROL SİSTEMİ İLE SOĞUTMA CEKETLİ KARIŞTIRMALI BİR TANKIN SICAKLIK KONTROLÜ
495 BAYIR,Erdal; TUTKUN,Osman; KUMBASAR,Recep Ali; , GALYUM (Ga3+) VE GERMANYUM (Ge4+)’ un SEYRELTİK SULU ÇÖZELTİLERDEKİ DİĞER METAL İYONLARINDAN EMÜLZİYON TİPİ SIVI MEMBRANLARLA AYRILMASI
496 ERTUNÇ,S.; AKAY,B; BURSALI,N.; , & cerevisiae MİKROORGANİZMASININ ÇOĞALTILDIĞI BİR BİYOREKTÖRÜN DİNAMİK ANALİZİ
497 MANZAK,Aynur; TUTKUN,Osman; , SULU ÇÖZELTİLERDEN EMÜLZİYON TİPİ SIVI MEMBRAN PROSESİ İLE SİTRİK ASİDİN EKSTRAKSİYONU
498 ALIZADEH,Z.I., DIRECT REDUCTION OF PELLETS OF THE DASHKESAN MAGNETITE CONCENTRATE BY NATURAL GAS IN PURPOSES OF STEEL PRODUCTION IN AZERBAIJAN
499 ŞAHİN,Ömer; ÖZDEMİR,Mustafa; BULUTCU,A.Nusret; , SODYUM PERBORAT TETRAHİDRATIN TERMAL BOZUNMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ
500 EKMEKYAPAR,Ahmet; GÜL,Rüstem; LAÇİN,Oral; , DEMİR İYONLARI İLE YÜKLENMİŞ SULARDAN KATI ADSORBANLAR KULLANILARAK DEMİRİN GİDERİLMESİ
501 EKMEKYAPAR,Ahmet; BAYSAR,A.; KÜNKÜL,A.; , PİROLÜZİT CEVHERİNİN SÜLFÜRİK ASİT ÇÖZELTİLERİYLE LİÇİNGİ
502 KEYF,S.; KILIÇ,E.; SALT,Y.; , GELİŞTİRİLMİŞ MODEL DENKLEMİ KULLANILARAK C 0 2 - MEA İLE C 0 2 - DEA SİSTEMLERİ İÇİN ABSORBSİYON KOLONU YÜKSEKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
503 KOCAKUŞAK,S.; AYOK,Turhan; AKÇAY,Kani; KÖROĞLU,J.; SAVAŞÇI,Ö.Tunç; TOLUN,Raşit; , AKIŞKAN YATAKTA BOR OKSİT ÜRETİMİ
504 ATEŞ,Ayten; MEHMETOĞLU,Ülkü; , EKSTRAKTİF SİTRİK ASİT FERMENTASYONU
505 GÜLSOY,Nursel; KAPUCU,Hamdi; , BİYOTRANSFORMASYON İLE İZOVALERİK ASİT ÜRETİMİ İÇİN BİYOKATALİZÖR SEÇİMİ
506 KAHYA,Emine; BAYRAKTAR,Emine; , LAKTİK ASİTİN RE AKTİF EKSTRAK S İYONLA SAFLAŞTIRILMASI
507 *, DEVELOPMENT OF PROCESS OF PREPARATION OF OIL-EXCLUSION REAGENT ON THE BASIS OF BY-PRODUCT
508 *, ON ACIDIC METHOD OF PROCESSING CLAYS OF DIFFERENT COMPOSITION
509 GÜLTEKİN,Selahattin; GÜRSES,Sibel; , ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ ÇİNKO CEVHERİNDEN (KALSİNDEN) YENİ BİR METOTLA ÇİNKO VE ÇİNKO OKSİT ÜRETİMİ
510 GÜLTEKİN,Selahattin; ÇORBACIOĞLU,Burcu; , H2/O2 ALKALİN YAKIT PİLİNDE Ni /PTFE GÖZENEKLİ YAKIT ELEKTRODUNUN PERFORMANSINA SICAKLIK, ELEKTROLİT KONSANTRASYONU VE GAZ AKIŞ DEBİSİNİN ETKİSİ
511 KELEŞOĞLU,Seda; ABALI,Yüksel; KAYMAK,Jülide; , KALSİNE MANGAN CEVHERİNİN ASETİK ASİT ÇÖZELTİLERİNDEKİ ÇÖZÜNME KİNETİĞİ
512 SÜNER,Ümmühan; ABALI,Yüksel; ÇOPUR,Mehmet; SÜNER,Cengiz; , BAKİR CEVHERİNİN NİTRİK ASİT ÇÖZELTİLERİNDEKİ ÇÖZÜNME KİNETİĞİ
513 HACIZADE,Fikret; UÇAN,İsmet; PEHLİVAN,Erol; , KAVRULMUŞ ÇİNKO KONSANTRATINDA BULUNAN KADMİYUMUN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNÜN ARAŞTIRILMASI
514 GÜLDOĞAN,Yılser; EVREN,Vural; BOZDEMİR,Tijen; DURUSOY,Tülay; , TUNÇBİLEK LİNYİTİ İLE BİR TURBA ÖRNEĞİNİN FARKLI ORANLARDAKİ KARIŞIMLARININ PİROLİZ KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ
515 AKGÜN,Nalan A., LİMON YAĞININ SÜPERKRİTİK C 0 2 ORTAMINDA FRAKSİYONLANMASI
516 KIZILAY,B.; ZEYBEK,Z.; GÜRESİNLİ,Çağla; HAPOĞLU,Hale; ALPBAZ,M.; , SÜREKLİ BİR BORÜSAL AKIM REAKTÖRÜ İÇİN DOĞRUSAL OLMAYAN POLİNOM TİPİ SİSTEM MODELLERİ
517 YAKAR,İffet; GÜLEN,Jale; PİŞKİN,Sabriye; , BORAKS VE BORİKASİT ÜRETİMİNDE AÇIĞA ÇIKAN KATI ATIKLARIN ÇİMENTO SANAYİİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
518 GÜLEN,Jale; YAKAR,İffet; PİŞKİN,Sabriye; , BOR İÇERİKLİ JİPS ATIĞININ ENDÜSTRİYEL ALANDA DEĞERLENDİRİLMESİ
519 SALT,Y.; DİNÇER,Salih; KUYULU,Abdülkadir; , ETİLASETAT-SU KARIŞIMININ AYRILMASINDA KULLANILABİLECEK ÇAPRAZ BAĞLI PVA MEMBRAN VE SORPSİYON ÇALIŞMALARI
520 HIZAL,Jülide; APAK,Reşat; , KİL MİNERALİ ÜZERİNDE Cu(H) ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ
521 ALIZADEH,Z.I., COMPLEX PROCESSING OF TITANIUM MAGNETITES FROM COASTAL AND SHELF DEPOSITS, BASING ON DRI TECHNOLOGY
522 KADIOĞLU,Yücel; KARACA,Semra; BAYRAKÇEKEN,Semih; GÜLABOĞLU,M.Şahin; , HİDROJEN PEROKSİT ÇÖZELTİLERİYLE OKSİTLENMİŞ BALKAYA LİNYİTİNİN KENDİLİĞİNDEN YANMA EĞİLİMİ
523 ÖZER,Dursun; ELİBOL,Murat; , RHIZOPUS ÂRRHİZUS ÎLE ENZİM ÜRETİMİ
524 ERGUN,Mübeccel; GÜNDÜZ,Ufuk; , PA CHYSOLEN TANNOPHİLUS KULLANARAK D-KSİLOZDAN ETHANOL ÜRETİMİ
525 GÜNDÜZ,Ufuk; ERGEN,Aysel; , SULU İKİ-FAZ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN POLİETİLEN GLİKOL-TUZ-SU KARIŞIMLARININ VİSKOZİTE ÖLÇÜMLERİ VE MODELLEMELERİ
526 ŞAHİN,Ömer; ÖZDEMİR,Mustafa; BULUTCU,A.Nusret; , BORAKS PENTAHİDRATIN TERMAL KALSİNASYONU
527 SINAĞ,Ali; SİNEK,Kadriye; MISIRLIOĞLU,Zarife; TEKEŞ,Ahmet; CANEL,Muammer; , KOKLARIN SU BUHARI VE C 0 2 İLE GAZLAŞTIRBLMASI
528 ŞİMŞEK,Emir Hüseyin; ALTINOK,Taner; OLCAY,Aral; , MUĞLA YATAĞAN LİNYİTİNİN MİKRODALGA ENERJİ ETKİSİ İLE SIVILAŞTIRTMASINA Cu İLAVESİNİN ETKİSİ
529 KEYF,S.; KILIÇ,E.; SALT,Y.; SARAÇ,A.; , ROSİNESTER İÇERİSİNDE OLUŞAN HİDROJENPEROKSİTİN STABİLİZASYONU
530 AHMEDOV,M.M.; HAYDAROV,A.A.; SHADLINSKAYA,G.V.; EFENDIYEVA,S.G.; , TREATMENT OF HARDLY CONCENTRATED POLYMETALLIC FILIZCHAY ORE BY THE COMBINED METHODS
531 KIRBAŞLAR,İsmail; BAYKAL,Barış; KESKİNOCAK,Emel; TATLI,Beşir; DRAMUR,Umur; , RE AKSÎYONLU DESTİLASYON KOLONUNDA ETİL ASETAT ÜRETİMİ
532 LEVENT,Menderes; DEMİRCİOĞLU,Nuhi; BAYHAN,Yalçın K.; KOBYA,Mehmet; , SIVI MEMBRAN PROSESTE NİTRAT GİDERİMİ ÜZERİNE pH' NIN ETKİSİ
533 TATLI,Beşir; KIRBAŞLAR,İsmail; HASDEMİR,Metin; MERİÇLİ,Teoman; DRAMUR,Umur; , ASETİK ASİT-SÜ-SİKLOHEKZANOL SİSTEMİ ÇÖZÜNÜRLÜK İZOTERMLERİNİN İNCELENMESİ
534 ÜNAK,P.; YURT,F.; BİBER,Z.; DARCAN,Ş.; ÇOKER,M.; , SU VE İDRAR ÖRNEKLERİNDE İYOT MİKTARININ İSOTOP SEYRELTME ANALİZİ İLE SAPTANMASI
535 ULUSOY,Ulvi; WHITLEY,John E.; , YETİŞKİN İNSANLARDA İNTESTİNAL DEMİR EMİLİMİNİN KARARLI İZOTOP ZENGİN İZLEYİCİLER VE NADİR TOPRAK ELEMENTLERİN İŞARETLEYİCİ OLARAK KULLANIM! ÎLE ÖLÇÜMÜ
536 HİÇSÖNMEZ,Ümran; ERAL,Meral; , ESKİŞEHİR-DEVEBAĞIRTAN TEPE CEVHERİ LİÇ ÇÖZELTİSİNDEN TORYUMUN EKSTRAKSİYON KROMATOGRAFİ TEKNİĞİ İLE KAZANIMI
537 ÜNAK,Turan; AKGÜN,Zeynep; YILDIRIM,Yeliz; DUMAN,Yusuf; ERENEL,Günal; , İODOGEN’İN SELF-RAD YOİYODİNAS YONU
538 BAKAÇ,Mustafa; KUMRU,Mehmet N.; , MENEMEN (İZMİR) OVASI SU VE TOPRAKLARINDA RADYOAKTİVİTE ARAŞTIRMASI VE AĞIR METAL KİRLİLİĞİ
539 ÜNAK,Turan, NÜKLEER KİMYA’NIN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE 21. YÜZYIL PERSPEKTİFİ
540 KÜTAHYALI,Ceren; ERAL,Meral; , AKTİF KARBONUN NÜKLEER TEKNOLOJİDE KULLANIMI
541 BAYÜLKEN,Seval; ERKOL,Yılmaz A.; ARDAGİL,Nesrin; TAŞDELEN,Betül; , AMİNO ASİT UÇ GRUPLU POLİAKRİLAMİD VE KOMPLEKSLERİNİN RADYASYON ETKİSİNİN İNCELENMESİ
542 TÜMER,Ferhan; TAŞKESENLİGİL,Yavuz; BALCI,Metin; , GERİLİMLİ BİSİKLİK ALLEN SENTEZİ
543 SARIÖZ,Özlem; ABDULLAH,Meysun I.; , ap-DOYMAMIŞ KARBONİL BİLEŞİĞİNİN KİL KATALİZÖRLÜĞÜNDE İNDOL ALKALOİDLERLE REAKSİYONU
544 DEMİR,Ümit; AKBULUT,Nihat; ALTUNDAŞ,Aliye; , 2,3-DİMETİLEN-l,4>-METANO-l,2,3,4-TETRAHİDRONAFTALİNİN ANODİK . OKSİDASYONU
545 NAMLI,Hilmi; BAŞARAN,İsmet; , PALLADYUM KATALİZLİ SUZUKİ BİARİL SENTEZİ
546 YILDIZ,Kemal Y.; GÖREN,Ahmet; KILIÇ,Turgut; ÖZTÜRK,Turan; BALCI,Metin; , GERİLİM Lİ ALLEN YAPISINA KANIT OLARAK l,2-Benzo-l,3,4- SIKLOHEPTATRİENIN YAKALANMASI
547 HORASAN,Nurhan; KARA,Yusuf; DEMİR,Ümit; BALCI,Metin; , 2,3-BİSMETİLEN-HEPT-5-EN’İN ELEKTROKİMYASAL İNSİTU BROMİNAS Y ONU
548 ÖCAL,Nüket; YOLACAN,Çiğdem; KABAN,Şeniz; , BİYOLOJİK AKTİVİTE GÖSTEREBİLECEK BAZI 3-SUBSTİTUEARİL-2-(8-KİNOLİNİL)~4-TİYAZOLİDİNONLARIN SENTEZİ
549 ODABAŞ,Zafer; TALINLI,Naciye; , DİNAFTOFURANOFURAN VE DİNAFT OPİRANOPİRAN TÜREVİ BİLEŞİKLERİN SENTEZİ
550 DÖNDAŞ,H.Ali; GRİGG,Ronald; , SPIRO(T-BUTYL-9-AMiNO-OCTAHYDRO-6,10«DiOXO-6H-PYRiDAZiNO <1,2-A> <1,2> DIAZEPINE-1- CARBOXYL ATE RELATED TO CILAZAPRIL
551 İBİŞ,Cemil; GÖKMEN,Zeliha A.; , BAZI YENİ NİTRODÎEN TÜREVLERİNİN SENTEZİ
552 ASLAN,Fatih; ARSLAN,Mustafa; ÖZTÜRK,A.İ.; GÖRGÜLÜ,Orhan; , N-DİKLOROFOSFORİL-P-TRİKLOROMONOFOSFAZENİN DEĞİŞİK YÖNTEMLERLE ALKİLLERİNİN SENTEZİ
553 AKDAĞ,Akın; TARHAN,Okan; TÜRKER,Lemi; , AROMATİK KETONLARIN a ’-POZİSYONUNDAN MANGAN(III) ASETAT VE 3-KLOROPROPİYONİK ASİT KULLANILARAK OKSİTLENMESİ
554 BİALAOV,S.B.; ALİYEVA,F.C.; MEMMEDOVA,R.T.; , OH...N, OH...O, OH...S TİPLİ VE BENZOL HALKASINDA OH.. .71 KOMPLEKSLİNİN HİDROJEN RABİTELERİNİN FİZİKİ-KÎMYEVİ METODLARLA TEDQİQ
555 ZAİM,Ömer; BOZ,Mesut; KARABULUT,H.R.; , 2-[(2-İYODOMETİLFENİL)OKSİ] -2-SİKLOHEKSEN-1 -ON BİLEŞİĞİNİN RADİKAL HALKA KAPANMA REAKSİYONUNDAN OLUŞABİLECEK 4H-l,2,3,4a,9,9a-HEKSAHİDROKSANTAN-l-ON YE SPİROJSİKLOHEKSAN-1-ON- 2,2,-2,,3’“DİHİDROBENZOFURAN] BİLEŞİKLERİNİN FARKLI YÖNTEMLERLE SENTEZİ
556 ÖĞRETİR,Cemil; BERBER,Halil; KANIŞKAN,Nevin; DURAN,Murat; , BAZI MAKROHALKALIPİROL BİLEŞİKLERİNİN TAUTOMERİK YAPILARININ^ FİZİKOKİM YAS AL YÖNTEMLERLE SAPTANMASI
557 YELEKÇİ,Kemal, EPR ve ENDOR SPEKTROSKOPİK TEKNİKLERİN BİYOORGANİK KİMYADA UYGULAMALARI
558 İSMAİLOV,Valeh; KÖK,Ece; AYDIN,Adnan; , AKTİF METİLEN GRUBU İÇEREN FOSFORLU ORGANİK BİLEŞİKLERİN HALOJENLİ ASETALLERLE ALKİLLEŞMESİ
559 ÖCAL,Nüket; TURGUT,Zuhal; KABAN,Şeniz; , METİL 2-TİYENİL KETON N-ETOKSİKARBONİLHİDRAZONUN DİANYONUNUN ESTER VE ASİD KLORÜRLERİYLE VERDİĞİ REAKSİYONLAR
560 BALCIOĞLU,Nurettin; GÜNER,Vildan; , KETENLERİN (2+2) SİKLOKÂTILMA REAKSİYONU GERÇEKTE BİR TANDEM REAKSİYONU MU ?
561 ABDULLAEV,D.K., USE OF HYDROCHLORIC AC ID FOR SYNTHESIS OF CHLOROAROMATIC COMPOUNDS
562 DEMCHENKO,Alexander, NEW FLUORESCENT PROBES BASED ON 3-HYDROXYFLAVONE: SYNTHESIS AND SPECRTOSCOPIC PROPERTIES
563 AGEV,A.A; SHAKHTAKHTINSKAYA,P.T.; , KINETIC MODEL OF ALKYLATION REACTION OF 2-METHYLPHENOL WITH ETHYLENE
564 TUTAR,Ahmet; ÇAKMAK,Osman; BALCI,Metin; , POLiBROIVr!NDEN V E İNDANLAR
565 DÖNDAŞ,H.Ali; SÖNMEZ,Sultan Altun; , IMIN >AZOMETIN YLID —>HALKALI KATILMALARI İLE YENİ SPİROSİKLİK BENZODİAZEPİN TÜREVLERİNİN SENTEZİ
566 BİLGİÇ,S.; BİLGİÇ,O.; ARSLAN,T.; , NAFTOLİK SC IIİF F BAZLARININ DMSO-I2-H2SO4 İLE NOVEL E LE K T RO F İL İK AROMATİK İYOT SÜBSTİTÜSYONU
567 GÜLTEKİN,Zeynep, ASYMMETRIC SYNTHESIS USING CHIRAL KETENE EQUIVALENT AND SYNTHESIS OF HOMOCARBOVIR
568 ÖNAL,Zülbiye; ALTURAL,Behzat; , 1-AMİNO-5-BENZOİL4-FENİL-1H-PİRİMİDİN-2-TİYON BİLEŞİĞİNİN BAZI 1,3-DİKARBONİL BİLEŞİKLERİYLE REAKSİYONLARI
569 TAT,Tirli Fatma; GÜVEN,Özel Özden; ÇOŞKUN,Necdet; , DIASTEREOSELECTIVE 1,3-DIPOLAR CYCLOADDITION OF IMIDAZOLINE 3-OXIDES TO DIMETHYLACETYLENEDICARBOXYLATE
570 ÇOŞKUN,Necdet; ARIKAN,Nevin; , A NEW METHOD FOR THE CONVERSION OF ALDEHYDES INTO NITRILES
571 ÇOŞKUN,Necdet, FIRST EX AM P L E S OF OXYRANONE DERIVATIVES VIA REARRANGEMENT OF O-PHENYLCARBAMOYLATED a - DIALKYLAMiNOACETOPHENONE OXIMES
572 MENZEK,Abdullah, BENZHOMOBARALEN SİSTEMİNDE PEŞPEŞE DÜZENLEME
573 GÜNDÜZ,Murat; BİLGİÇ,S.; BİLGİÇ,O.; CAN,Handan; , 4,5-DİHİDRO-4~((o-, m- ve p-)METİLFENİL)-l,4-NAFFO[6,7-b] OKSAZEPİN~3(2H)-ON,LARIN SENTEZİ
574 DURA,Erdem; TÜRKER,Lemi; , BEYRUT REAKSİYONU İLE YENİ 1,4-KÎNOKSALİN Dİ-N-OKSİT SENTEZLERİ
575 TEPE,Ebubekir; ALTUNDAŞ,Aliye; ALTUNDAŞ,Ramazan; KARA,Yunus; , SUBSTITUE 7 -BENZOIL-7-AZA-BENZONORBORNADIEN TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE FOTOKİMYASI
576 DEMİÇ,Ş.; İÇLİ,S.; , STYRAX OttlClNAUS 'TEN İZOLE EDİLEN BAZI DOĞAL ÖENZÜFÜRAN TÜREVLERİNİN OLAĞANÜSTÜ FLUORESANS EMİSYON ÖZELLİKLERİ
577 BALCI,Metin; GÜLTEKİN,Serdar; , VİCİNAL DİAMİNO-PENTOLLERİN SENTEZİ: SİNGLET OKSİJEN EN REAKSİYONUNUN UYGULANMASI
578 BALCI,Metin; DAŞTAN,Arif; , YENİ TROPOLON TÜREVLERİNİN SENTEZİ
579 ÖZER,Galip; SARAÇOĞLU,Nurullah; BALCI,Metin; , FULVEN ENDOPEROKSİTLERİN TETRAZİN İLE YAKALANMASI ve PARÇALANMA MEKANİZMASININ İNCELENMESİ
580 KIRILMIŞ,Cumhur; KOPARIR,Metin; AHMEDOV,M.M.; ÇOŞKUN,Mehmet; , 4 - KLOROMETİL VE 4 -METİLENMETAKRİLAT 2 - AMİNOTİYAZOLLER VE BAZI TÜREVLERİNİN SENTEZİ
581 ÖZTÜRK,Turan; DEMCHENKO,Alexander; , SYNTHESIS OF NEW 3-HYDROXYFLAVONE DERIVATIVES AND THEIR ' APPLICATION AS PROBES FOR POTENTIAL MEASUREMENTS IN BIOLOGICAL MEMBRANE.
582 İÇLİ,S.; ALP,S.; ERTEN,Ş.; KASAR,Z.; KÖZ,B.; , NJNT- ALKİL(ARİL) NAFTALEN-BİS-İMİDLERİN ORGANİK SENTEZLERİ VE FOTOKİMYAS AL-FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELEMELERİ
583 ZORA,Metin; KOYUNCU,İlkay; , 4-ALK3SNİL-2-SİKLOBUTEN-1-ON TÜREVLERİNİN 2-LİTYUMPROPEN İLE OLAN TEPKİMELERİYLE SEKİZLİ HALKA SİSTEMLERİNİN SENTEZİ
584 SAYRAÇ,Tuğmaç; DOĞAN,Özdemir; İŞLEYEN,Alper; , 2-SÜBSTİTE-5-NORBORNEN BİLEŞENİNİN ÇİFTE BAĞI İLE KARBONİL GRUBU ARASINDAKİ TRİSHOMOKONJUGATİF ETKİLEŞİM
585 KURBANLI,S.; ŞEN,N.; BURDURLU,Y.; BAYRAM,H.; PEHLİVAN,E.; , ZEHİRLİ PESTİSİTLERE ALTERNATİF FEROMONLAR
586 KOYUNCU,Hasan; DOĞAN,Özdemir; , ÇOK SAYIDA SÜBSTİTÜENT BULUNDURAN PİROLİDİN TÜREVLERİNİN AZOMETİN YİLİDLERİN DİPOLAROFİLLER İLE 1,3-DİPOLAR HALKASAL KATILMA TEPKİMESİ VEREREK ASİMETRİK SENTEZİ
587 DOĞAN,Özdemir; KANIŞKAN,Ümit; , 2,3,5-SÜBSTİTE PİROLİDİN TÜREVLERİNİN ASİMETRİK SENTEZİ
588 SERVİ,Süleyman, HETERO- AROMATİK SÜBSTİTÜE BENZİMİDAZOL - İMİDAZOLİN’LERİN SENTEZİ VE TÜREVLERİ
589 TUTAR,Ahmet; İŞLEK,Metin; ÇAKMAK,Osman; , NORBORNADİENİN DİBROMNORTRİSİKLANA SE L EK T İF V E SP ESİFİK DÖNÜŞÜMÜ V E 3,5-DİSÜBSTÎTÜENORTRİSİKLANLARIN SENTEZİ
590 AGEV,A.A, CATALYTIC SYNTHESIS OF VINYLPHENOL
591 AYDINLI,Gökşin; İBİŞ,Cemil; , BAZI YENİ $,N-, S- VE S,S-SXJBSTİTÜE DİEN BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ
592 ÖĞRETİR,Cemil; AÇIKKALP,Erol; GÜRAY,Tufan; , BAZI OKZOLO[4,5~b]PİRİDİN TÜREVLERİNİN ASİTLİK SABİTLERİ VE HAMMETT İLİŞKİLERİNİN SEMİEMPİRİK İNCELENMESİ
593 AYDIN,Adnan; ALİYEV,İsmail; , 2-FLUOROFENİLMETANTİOL TÜREVLERİNİN SENTEZ VE REAKSİYONLARI
594 YEKELER,Hülya; KARAKUŞ,Nihat; , BAZIENAMİNLERİN İMİN ENAMINTAUTOMERİSİ .
595 YEKELER,Hülya, 2-TİYOURACİLİN TAUTOMER YAPILARININ ve KARARLILIKLARININ ? AB INITIO MOLEKÜLER ORBİTAL YÖNTEMLERİYLE İNCELENMESİ
596 TOĞRUL,Mahmut; DEMİREL,Nadir; TOPAL,Giray; HOŞGÖREN,Halil; , N,N’-Disubstitüe Benzo Birimleri İçeren Diaza-18-Crown-6 Türevlerinin Sentezi
597 İBİŞ,Cemil; BAL,Tülay; , BAZI DOYMAMIŞ GRUPLU POLİTİYOETERLERİN SENTEZİ
598 SERVİ,Süleyman, AROMATİK ALDEHİTLERİN ORGANOKROM BİLEŞİKLERİ İLE REAKSİYONU. SÜBSTİTÜE ALLİL ETERLERİN SENTEZİ
599 GENÇ,Hasan; AYDIN,Adnan; ALİYEV,İsmail; , ARÎLTİOBENZOATLARIN SENTEZİ VE ELEKTRON İLETKENLİĞİNİN İNCELENMESİ
600 YEKELER,Hülya; KARAKUŞ,Nihat; , BAZI ENAMİNLERİN MOLEKÜL GEOMETRİLERİNİN VE E/Z İZOMER DENGESİNİN GAZ FAZINDA AB INITIO MOLEKÜLER ORBİTAL YÖNTEMLERİYLE İNCELENMESİ
601 ERAN,Bilgin Belkız; ISEN,H.Sevil; YORUR,Çiğdem; AKACAN,Pınar; YÜCEL,Tuğba; UZMAN,Süheyla; , MESOGENİK İMİN TÜREVLERİ
602 CEYLAN,Selami; ŞENGÜL,M.Emin; MENZEK,Abdullah; , KLOR SÜBSTİTÜE 1,3 - SİKLOBEPTADİENLERİN FOTOKSİJENAS Y ONLARI
603 KAZAZ,Cavit; ÇELİK,Murat; BALCI,Metin; , Lantanit Kaydırma Reaktifierinin Nükleofillerle Etkileşmesinin Spektral Olarak İncelenmesi ve Molekülün Yapısıyla Korelasyonu
604 OYMAN,Ülkü; KOLANCILAR,Hakan; , PECHMANN REAKSİYONUNDA der.H 2$ 0 4 YERİNE d e r .H C L 0 4 KULLANILMASI
605 BALCI,Metin; GÜLTEKİN,Serdar; , TROPON ve TÜREVLERİNİN SENTEZİ: Na2Mo04-H20 2 OKSİDASYONUNUN UYGULANMASI
606 KURBANLI,S.; ŞEN,N.; PEHLİVAN,E.; PEHLİVAN,M.; ERTUL,Ş.; ŞEKER,R.; , PİRİDİN ALDOKSİMLERİN MONO- VE DİHALO JENHİDRİNLERLE ALKİLASYON REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
607 DEMİRTAŞ,İbrahim; ÇİFTÇİ,Ali; ERDOĞAN,İrfan; ŞAHİN,Ayşe; , OKSİJEN VE AZOT’UN TRİFENİLMETİL BİLEŞİKLERİYLE KORUNMA REAKSİYONLARI
608 BAYINDIR,İlkay; SEVİN,Fatma; BALCIOĞLU,Nurettin; , ALKİLLÎTYUM BUTADIEN KOMPLEKSLERİ5
609 AYGÜN,Muhittin; ÖZTÜRK,Sema; ÖCAL,Nüket; YOLACAN,Çiğdem; , 3-(P“Klorofenil)-2-(8-kinoIiniI)-5-metil-4-tiyazolidinon? MOLEKÜLÜNÜN YAPI ANALİZİ
610 ÇAKMAK,Osman; ERENLER,Ramazan ; , 1,3 -DİSÜBSTİTÜENAFTALİNLERİN SENTEZİ
611 TAĞIYEV,Babür; ASLANOV,Telman; , 2-SÜLFOTEREFTALİK ASİDİN ANHİDRİDİNİN SENTEZİ
612 TEZER,Nurten; ÖZKAN,Refik; , AMONYAĞIN BAZI KONJUGE KARBONİL BİLEŞİKLERİNE KATILMA TEPKİMELERİNİN HESAPLAMALI OLARAK İNCELENMESİ
613 ZORA,Metin; ŞAHİN,Hilal; KOYUNCU,İlkay; , KOMPOZİT ROKET YAKITLARI İÇİN FERROSEN-TEP BAZLI POTANSİYEL KATALİZÖRLERİN SENTEZİ
614 ÇETİN,Ahmet; CANSIZ,Ahmet; KOPARIR,Metin; SERVİ,Süleyman; , SYNTHESIS OF 5-(5,5-DIMETHYL-3-METOXY)TETRAHYDROFURFURYL 1,2,4 - TRIAZOLE - 3 - THİONES
615 ÖCAL,Nüket; TURGUT,Zuhal; KABAN,Şeniz; KOUZNETSOV,Vladimir; URBİNA,Jaun Manuel; , SUBSTİTUE FURFURALLARDAN HAZIRLANAN ALDÎMÎNLERÎN ALLİLASYONU VE OLUŞAN ALLtLAMtNLERDEN SENTEZLENEN FURFURİL TÜREVLERİ
616 KURBANLI,S.; ŞEN,N.; PEHLİVAN,E.; ŞEKER,R.; PEHLİVAN,M.; ERTUL,Ş.; , BAZI ALDOKSİMLERİN BAZİK ORTAMDA a-EPOKSİT BİLEŞİKLERİ İLE ALKİLASYON REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
617 ÖNAL,A.; YILDIZ,A.; TUTAR,Ahmet; , PALAMUT MEŞESİ (QUERCUS CERRİS)rNDEN BOYARMADDE EKSTRAKSİ YONU YÜN, PAMUK VE TÜYLÜ DERİ BOYAMA
618 ÖZTÜRK,Ramazan; GÜNER,Sadık; GÜL,Ahmet; AKTAŞ,Bekir; , VANADİL PORFİRAZİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONTJ
619 YEKELER,Hülya; KARAKUŞ,Nihat; , 2-PİRROLİDON ve N-METİL-2-PERROLİDON MOLEKÜLLERİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ÇÖZÜCÜ ETKİLERİ
620 BEGEÇ,Saliha; KILIÇ,Adem; , DÜZ ZİNCİRLİ VE HALKALI FOSFAZENLERİN REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
621 YEKELER,Hülya; ÖZKAN,Refik; GÜVEN,Alaattin; , 2-PİRROLİDONUN LAKTAM-LAKTİM TAUTOMERİZASYONU
622 BEKİRCAN,Olcay; İKİZLER,Aykut; , 3-AMİNO-l,2,4-TRİAZOL'lJN BAZI REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
623 ARSLAN,Mustafa; MASNOVI,John; , ANTRASEN TÜREVLERİNİN TETRANİTROMETANE ÎLE FOTOKIMYASAL REAKSİYONLARI VE OLUŞAN ÜRÜNLERİN KRİSTAL YAPILARI
624 BAŞARAN,İsmet; NAMLI,Hilmi; , PALLADYUM KATALİZLİ SUZUKİ BİARİL SENTEZİNDE LİGAND ETKİLERİ
625 GÖK,Yetkin; ALICI,Bülent; ÇETİNKAYA,Engin; , KÖPRÜLÜ TETRAAMİNOALKENLER VE TÜREVLERİNİN SENTEZİ
626 ÖZBAKIR,Dilara; ÖZKAN,Refik; , BAZI ORGANİK BİLEŞİKLERİN İNDİRGENME TEPKİMELERİ
627 KURBANLI,S.; ÖZCAN,E.; VURAL,S.; ŞEN,N.; ŞEKER,R.; PEHLİVAN,M.; , HİDROKSİ ALDOKSİMLERİN a-EPO K SIT L ER L E ALKİL AS YON REAKSİYONLARI
628 KÖK,Ece; AYDIN,Adnan; TANRIKUT,Levent; İSMAİLLOV,Valeh; , p-DÎKARBONtL BİLEŞİKLERİNİN ASETALLERİNİN ELDE EDİLMESİ
629 YEKELER,Hülya; GÜVEN,Alaattin; ÖZKAN,Refik; , 2-PİRROLİDON MOLEKÜLÜNÜN DİMER ve HİDRAT YAPILARININ AB INITIO MOLEKÜLER ORBİTAL YÖNTEMLERİYLE İNCELENMESİ
630 ABBASOĞLU,Rıza; BEKİRCAN,Olcay; İKİZLER,Aykut; , KLORUN BİSİKLO [3. 2. 2] NONA-6,8~DİEN'E KATILMA REAKSİYONLARININ KUANTUM-KİMYASAL İNCELENMESİ
631 KÜÇÜKBAY,F.Zehra; GÜVEN,Mine; TÜRKDEMİR,M.Haluk; KÜÇÜKBAY,Hasan; , BAZI BENZİMİD AZOL TÜREVLERİNİN PROTON BAĞLAMA SABİTLERİNİN POTANSİYOMETRİK VE SPEKTROFOTOMETRİK YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ
632 TURGUT,Günseli; ODABAŞOĞLU,Mustafa; , İMİNO ve AZO KROMOFOR GRUBU TAŞIYAN BAZI ARİLOKSİSİKLOTRİFOSFAZENLERİN SENTEZİ
633 KÜTÜK,Halil, 3-KLOROPROPİL -4-TOLUENSÜLFİNAT’IN ASİT KATALİZLİ HİDROLİZ REAKSİYON MEKANİZMASININ TAYİNİ
634 BEKDEMİR,Yunus, N-t-BÜTİL-p-TOLİLSULFONAMİDİN ASİT KATALİZLİ HİDROLİZ REAKSİYON MEKANİZMASI
635 ÖĞRETİR,Cemil; DURAN,Murat; , BAZI 2-HİDROKSİ, AMİNO VE MERKAPTO TİYAZOL TÜREVLERİNİN TAUTOMERİK DENGELERİNİN SEMİEMPİRİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ
636 ÖZGÜN,Beytiye; DEĞİRMENBAŞI,Nebahat; , ALKOLLERİN YÜKSELTGENMESİ VE AROMATİK BİLEŞİKLERİN BROMLANMASINA ELVERİŞLİ BİR OKSOHALOKROM(VI) BİLEŞİĞİNİN SENTEZİ, ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ VE UYGULANMASI
637 DÖNDAŞ,H.Ali; SÖNMEZ,Özgür; ALTUN,Sultan; GRİGG,Ronald; , SYNTHESİS AND STRUCTURE DETERMINATION OF SOME AVERMECTIN OX3ME DERIVATIVES
638 UYAR,Selma; GÜVEN,Özel Özden; DEMİR,S.Ayhan; , KİRAL P-AMÎNO ASİTLERİN ENAMİDLERDEN ELDESİNDE ARA ÜRÜN . SENTEZLERİ
639 GÜVEN,Mine; KÜÇÜKBAY,Hasan; , İŞLEVSEL GRUPLU SÜBSTİTÜYE BENZÎMİDAZOL TÜREVLERİ SENTEZİ
640 YEKELER,Hülya; KARAKUŞ,Nihat; , ADENİNİN TAUTOMER YAPILARI ÜZERİNE ÇÖZÜCÜ ETKİLERİ
641 ÖZGÜN,Beytiye; DEĞİRMENBAŞI,Nebahat; AKSIN,Melahat; , KİNALDİNYUM KLOROKROMAT VE PİRAZİNYUM DİKROMAT İLE BAZI ALKOLLERİN YÜKSELTGENMESİ
642 ÖĞRETİR,Cemil; AYTEKİN,Murat; YAMAN,Müjgan; , BAZI 3-HİDROKSİ, AMİNO VE MERKAPTO 1,2,4- TRİAZOL TÜREVLERİNİN TAUTOMERİK DENGELERİNİN SEMİEMPİRİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ
643 KAHVECİ,Bahittin; İKİZLER,Aykut; , •BAZI3-ALKİL-4-ARİLÎDENAMİNO-4,5-DİHİDRO-lH-l,2,4-TRİAZOL- 5-ON’LARIN SENTEZİ ve İNDİRGENME REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
644 TOPAL,Giray; TEMEL,Hamdi; KARADENİZ,Fazıl; HOŞGÖREN,Halil; , O-SÜBSTÎTÜE BENZEN BİRİMLERİ İÇEREN BAZI CROWN ETER . PREKÜRSÖRLERİNİN HAZIRLANMASI
645 GÜP,Ramazan; BEDÜK,A.Dinçer; , KLOROGLİOKSİM TÜREVLERİNİN AMİNOBENZOİK ASİTLERLE REAKSİYONLARI VE METAL KOMPLEKSLERİNİN İNCELENMESİ
646 DEMİRTAŞ,İbrahim; BALAYDIN,Halis; ÇAKMAK,Osman; , 1-BROMONAFTALİN’İN BROMİNASYONU VE NAFTALİN TÜREVLERİ
647 GÜNER,Vildan, KETEN VE DİKLOROKETENİN METİL İMİN İLE [2+2] SİKLOKAULMA REAKSİYON MEKANİZMASININ AMÎ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
648 ACAR,Arzu; SERVİ,Süleyman; , SUBSTİTÜE 1,5-HEKZADİEN-3- OL’LERİN YÜKSELTGENME REAKSİYONLARI
649 İBİŞ,Cemil; YILMAZ,Nihal; , BAZI YENİ TIYOETERLERIN SENTEZİ
650 HOŞGÖREN,Halil; TOPAL,Giray; TOĞRUL,Mahmut; BAYSAL,Akın; , Borocriptands: Lityumborokriptat Sentezi ve Yapısal Analizi
651 BALCI,Metin; ADAM,Waldemar; KILIÇ,Hamdullah; , FENOL-2,5-ENDOPEROKSİTİN SENTEZİ ve KİMYASININ İNCELENMESİ
652 SARAÇ,A.S.; CEBECİ,F.Ç.; , ALKOL-SU ÇÖZÜCÜ ORTAMINDA METİLMETAKRİLATIN KİMYASAL VE ELEKTROKİMYASAL DİSPERSİYON POLİMERİZASYONU
653 ERBİL,Candan; YILDIZ,Yalçın; UYANIK,Nurseli; , BAŞLATICI KONSANTRASYONUNUN VE SENTEZDE KULLANILAN ÇÖZÜCÜ BİLEŞİMİNİN H İDROFİLİK VE İYONLAŞABİLEN GRUPLAR İÇEREN POLİ(N-İZOPROPİLAKRİLAMİD) KOPOLİMER JELLERİNİN FAZ GEÇİŞ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
654 OKAY,Oğuz; SAYIL,Çiğdem; , PNIPA JELLERİNİN ŞİŞME DAVRANIŞLARI
655 MELEKASLAN,Demet; OKAY,Oğuz; , AKRİLAMİD-AMPS VE AKRİLAMİD-MAPTAC ESASLI JELLERİN POLİETİLENGLİKOL ÇÖZELTİLERİ İÇİNDEKİ ŞİŞME DAVRANIŞLARI
656 SEZER,Esma; SARAÇ,A.S.; , TİYOFEN VE N-l'TİL KAHHAZOLUN ELEKTUOKİMYASAL KOl’OlJMERİZASYONU
657 BAYRAMOV,Damet Nabioğlu, ELECTROCHEMICAL CHLOROHYDRINATION OF DIVINYL
658 YURTSEVER,Mine, MONTE CARLO SÎMULASYON YÖNTEMİ İLE İLETKEN POLİMERLERİN ELEKTRONİK YAPILARI
659 ŞANLI,Oya; ASMAN,Gülşen; , ASETİK ASİT- SU KARIŞIMLARININ ÇAFRAZBAĞLI POLİfVİNİL ALKOL) MEMBRANLAR KULLANILARAK PERVAPORASYON YÖNTEMİ İLE AYRILMASI
660 VİLAYETOĞLU,Adalet; KAYA,İsmet; MART,Hasan; ADİLOĞLU,Mirnazım; , OLİGOSALİSÎLALDEHİT VE ONUN SCHİFF BAZI TÜREVLERİNİN TERMOOKSİDATİF BOZUNMASI
661 KAFAROVA,S.R.; AKREPOV,O.G.; , INITIATED DESTRUCTION OF POLYISOBUTYLENE IN CHLOROBENZENE.
662 YILDIZ,Yalçın; KIZILCAN,Nilgün; UYANIK,Nurseli; AKOVALI,Güneri; , YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLENİN ÖZEL KATKI MADDELERİNİN ETKİSİ İLE UV IŞIMASINDA BOZUNMASI
663 SEZER,Esma; SARAÇ,A.S.; USTAMEHMETOĞLU,Belkıs; , NVCz PAA Matrisinde Yükseltmen -Polimerizasyonu-
664 ATICI,Oya G., ORGANİK POLİOLLERLE VİNİL PİROLİDON-KO-MALEİK ANHİDRİT’DEN POLİMERİK ALKİL MALEATLARIN SENTEZİ
665 ARSLAN,Hülya; HAZER,Baki; , AB ve ABA TİPİ BLOK KOPOLİMER SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
666 DURMAZ,Selda; OKAY,Oğuz; , AKRİLAMİD/2-AKRİLAMİDO-2-METİLPROPAN SÜLFONİK ASİT ESASLI HİDROJELLER: SENTEZ VE KARAKTERİZASYON
667 YILMAZ,Ayten; UYSAL,Gülderen; SEZGİN,Mehmet; YILMAZ,Mustafa; ALPOĞUZ,H.Korkmaz; , BİSKALÎKS [4] AREN TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE FAZ TRANSFER REAKSİYONLARINDA KULLANILMASI
668 SAÇAK,Mehmet; KARAKIŞLI,M.; , OKZALİK ASİT DOP EDİLMİŞ POLİANİLÎN SENTEZİ
669 BAYRAMLI,Erdal; ÖZ,Mustafa Kemal; , BİYOBOZUNUR VE BİYOUYUŞUMLU POLl(3 -HİDROKSİB ÜTİRAT) VE KOPOLİMERLERÎNİN ÖZELLİKLERİ
670 KARAOĞLAN,Sevim; ÇATALGİL-GİZ,Huceste; , AKRİLAMİDİN JELLEŞME KİNETİĞİNİN DİLATOMETRİK YÖNTEMLE İNCELENMESİ
671 BAYRAMOV,M.R.; MAGERRAMOV,A.M.; GASIMOVA,T.U.; HUSEINOVA,R.A.; , INVESTIGATION OF KINETIC REGULARITIES AND CHEMISTRY OF ISOPROPENYL PHENOL WITH FORMALDEHYDE OLIGOMERS HARDENING
672 KÖYTEPE,Süleyman; SEÇKİN,Turgay; GÜLTEK,Ahmet; , KOVALENT BAĞLI KİL-POLÜMİD HİBRİT BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE FİZÎKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
673 ERGİN,M., TOPO CHEMICAL POLYMERISATION OF ORGANIC MONOMERS FOR NONLINEAR OPTICS
674 BALKAN,Onur; ÖKSÜZ,Mustafa; YILDIRIM,Hüseyin; YÜKLER,İrfan; , POLİETİLEN, POLİPROPÎLEN VE POLİ (VİNİL KLORÜR) LEVHALARIN SICAK GAZ (HAVA) KAYNAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLMESİ VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
675 TAŞDEMİR,Münir; YILDIRIM,Hüseyin; ORBAY,Murat; , DEĞİŞİK ORANLARDAKİ PS/HDPE VE PS/HDPE/SB8 POLİMER KARIŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
676 VİLAYETOĞLU,Adalet; KAYA,İsmet; SOYAL,Ayşe; BEKTAŞİ,Nazım; , SCHİFF BAZI OLUŞUMU REAKSİYONUNDA OLİGOFENİLİMİNAZOMETİNFENOL GRAFT KOPOLİMERİNİN SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİ
677 YILMAZ,Sevil; HAZER,Baki; VOLGA,Cüneyt; KUL,Dilek; , MONO (t-BuBP) ve TETRABROMOMETİL BENZOİL PEROKSİT (BDBP)/ZnCI2 BAŞLATICI SİSTEMİ İLE TETRAHİDROFURANIN (THF) KATYONİK POLİMERİZASYONU
678 GÜNER,Ali; KIRCI,Betül; , POLİ(N-VİNİL-2-PİROLİDON) / SU / FENOLİK KATKI MADDESİ SİSTEMLERİNİN ÇÖZELTİ TERMODİNAMİĞİ
679 MAGERRAMOV,A.M.; BAYRAMOV,M.R.; GASIMOVA,T.U.; BAYRAMOVA,G.M.; , MODIFICATION OF STYRENE-BUTADIENE COOLIGOMER BY PHENOLS AND INVESTIGATION OF FILMFORMING AND ANTICORROSIVE PROPERTIES OF SYNTHESIZED OLIGOMERS
680 DENİZ,Sennur; KUYULU,Abdülkadir; , POLİ(ETİLEN GLİKOL) ÜNİTELERİ BULUNDURAN MAKROAZOBAŞLATICÎLARIN(MAI) SENTEZİ VE BLOK KOPOLİMERLERİNİN ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
681 GİZ,Ahmet; GİZ,Huceste; KOÇ,Ayşegül; , ULTRASES KIRMA YÖNTEMİYLE PMMA ZİNCİRLERİNİN KİNETİK PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ
682 DEMİRER,Halil, SOL-GEL YÖNTEMİYLE ELDE EDİLMİŞ POLİMİD-SİLİKA HİBRİDLERİNDE SİLİKANIN DIMETHYLDIETHOXYSILANE (DMDES) İLE MODİFİKASYONUNUN MORFOLOJİ VE ISIL GENLEŞME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
683 KAPLAN,Hatice; GÜNER,Ali; SARAYDIN,Dursun; , POLİ(N-VİNİL-2-PİROLİDON)(PVP) ve PVP / K2S2Ö8 HİDROJELLERİNİN SUDA ŞİŞME ve DİFÜZYON KARAKTERİSTİKLERİNİN BULUNMASI
684 ÖZEROĞLU,Cemal; KURTOĞLU,Engin; , R-(+)-SİSTEİN UÇ GRUBU İÇEREN AKRİLAMİD POLİMERLERİNİN SENTEZİ VE KAREKTERİZASYONU
685 VİLAYETOĞLU,Adalet; KAYA,İsmet; DEMİR,Ökkeş; BEKTAŞİ,Nazım; , SCHİFF-BAZ SÜBSTİTUENTLİ OLİGOFENOLÜN SENTEZİ VE ARAŞTIRILMASI
686 YERLİKAYA,Zekeriya; AKSOY,Serpil; BAYRAMLI,Erdal; , AROMATİK TERMOTROPİK SIVI KRİSTAL KOPOLİESTERLERÎN SENTEZİ ve KARAKTERİZASYONU
688 VİLAYETOĞLU,Adalet; KAYA,İsmet; TOPAK,Hasan; BEKTAŞİ,Nazım; , FENİLAZOMETİNFENOLÜN OKSİDATİF POLİKONDENSASYON REAKSİYONUNUN ARAŞTIRILMASI
689 DENİZ,Sennur; KUYULU,Abdülkadir; , AKRİLİK ASİTİN ÇÖZELTİ POLİMERİZASYONUNDA ÇEŞİTLİ TUZLARIN VARLIĞININ MOLEKÜL AĞIRLIĞINA ETKİSİ
690 KUYULU,Abdülkadir; KÜÇÜK,İ.; İSMAİL,O.; , İNVERS SÜSPANSİYON POLİMERİZASYONU TEKNİĞİ İLE ELDE EDİLEN AKRİLİK ASİT ESASLI SÜPER ABSORBAN POLİMERLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
691 ÖKSÜZ,Mustafa; YILDIRIM,Hüseyin; KOZ,Mehmet; , PLAZMA PÜSKÜRTME YÖNTEMİYLE POLİESTER ESASLI ALÜMİNYUM SİLİSYUM KAPLANMIŞ YÜZEYLERİN YAPI ÖZELLİK İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ
692 BÜTÜN,Vural; BILLINGHAM,Norman C.; ARMES,Steven P.; , SYNTHESIS, CHARACTERISATION AND DERIVATISATION OF NOVEL TERTIARY AMINE METHACRYLATE-BASED WATER-SOLUBLE ' BLOCK COPOLYMERS
693 VİLAYETOĞLU,Adalet; KAYA,İsmet; ŞAMİL,Ali; , OLİGOSALİSİLASİTİN SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
694 İSMAİL,O.; KÜÇÜK,İ.; KUYULU,Abdülkadir; , İNVERS SÜSPANSİYON POLİMERİZASYONU TEKNİĞİ İLE ELDE EDİLEN AKRİLİK ASİT ESASLI SÜPER ABSORBAN POLİMERLERİN BİTKİ VE TOPRAK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
695 MİRKANİLOV,T.M.; MUKHAMEDGALİEV,B.A.; , MODIFICATION OF SOME INDUSTRIAL POLYMERS WITH HIGH MOLECULAR WEIGHT PHOSPHORUS COMPOUNDS
696 YURDUMAKAN,Betül; ERTEK,Durata; DEMİREL,Levent; , MODIFICATION OF SOME INDUSTRIAL POLYMERS WITH HIGH MOLECULAR WEIGHT PHOSPHORUS COMPOUNDS
697 CANKURTARAN,Özlem; TÜRE,Ahmet; YILMAZ,Ferdane; , POLİ(METİL METAKRİLAT)-İZOAMİL ASETAT ÇİFTİNİN 0-SICAKLIĞI DOLAYLARINDAKİ İNTRİNSİK VİSKOZİTE ÖLÇÜMLERİ
698 ŞAHİN,Ümit; TURTSEVER,Mine; , ÎNDOLLERİN TEORİK POLİMERİZASYONU
699 AŞÇI,Bürge; ALPDOĞAN,Güzin; SUNGUR,Sıdıka; , ALKİL FENOL ETOKSİLATLARIN ALKİL ZİNCİR UZUNLUĞUNUN VE ETOKSİLASYON SAYISININ SAPTANMASI
700 HAZER,Baki; GÜVEN,Özel Özden; TAT,Fatma; , KLORLANMIŞ ATAKTIK POLİPROPİLENİN DEĞİŞİK FONKSİYONLU GRUPLARLA REAKSİYONLARI
701 KELEŞ,Havva; ÇELİK,Meltem; SAÇAK,Mehmet; , FeCb YARDIMIYLA JELATİN ÜZERİNE METİL METAKRİLATIN AŞI KOPOLİMERİZASYONU
702 KURBANLI,R.; ŞEN,N.; ÖZCAN,E.; AHMEDOVA,G.; PEHLİVAN,M.; PEHLİVAN,E.; OKUDAN,A.; KOÇAK,A.; YAZICIGİL,Z.; , OLİGO VE POLÎSTİRENLERİN KİMYASAL MODİFİKASYON REAKSİYONLARININ ARAŞTIRILMASI
703 KURBANLI,R.; MİRZAOĞLU,R.; BAYRAM,H.; ÖZCAN,E.; BURDURLU,Y.; PEHLİVAN,E.; AHMEDOVA,G.; ŞEN,N.; TARAKÇIOĞLU,N.; , SUDA YAVAŞ ÇÖZÜNEN POLİMERİK AZOTLU GÜBRELERİN SENTEZİ VE POLİMERİK KAPLAMALARLA KAPSÜLLEŞTİRİLMESİ
704 İNEGÖLLÜ,Can; ŞANLI,Oya; ÜNAL,İbrahim Halil; , POLİ (ETİLEN TEREFTALAT) LİFLERE AZOBİSİZOBUTİRONİTRİL BAŞLATICI KULLANILARAK n-VİNİLİMİDAZOL AŞILANMASI
705 KIRALP,Senem; KÜÇÜKYAVUZ,Zuhal; , İLETKEN POLİTİOFEN ve POLİ(N-VİNİLİMİDAZOL) KOMPOZİTLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
706 SAÇAK,Mehmet, DİKARBOKSİLİK ASİT ORTAMINDA POLİAMLİNİN KİMYASAL SENTEZİ
707 BAYRAMLI,Erdal; NİSANOĞLU,Ersoy; , AROMATİK KOPOLİESTER KARIŞIMLARI VE KOPOLİMERLERİNÎN MOLEKÜLER VE MORFOLOJİK YAPISININ ARAŞTIRILMASI
708 ATICI,Oya G.; RAHIMIAN,Roshan; , P OLİ VİNİLP İR O LİD O N - K O - M A L E İK A N HİD RİT İLE KONTROLLÜ SALINIM SİSTEMLERİ
709 ARSLAN,Metin; YİĞİTOĞLU,Mustafa; ÜNAL,İbrahim Halil; ŞANLI,Oya; , POLİ(ETİLEN TEREFTALAT) LİFLER ÜZERİNE BENZOİLPEROKSİT BAŞLATICISI KULLANILARAK 4-VİNİL PİRİDİN AŞILANMASI VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
710 İÇDUYGU,Galip; SEÇKİN,Turgay; GÜLTEK,Ahmet; , SİKLOFOSFOZEN KORLÜ SİLOXAN DENDRİMERLERİN SENTEZİ VE UYGULAMALARI
711 AYDIN,Meral; YILDIRIM,Hüseyin; ALTUN,Eyüp; , DEĞİŞİK YAPILARDAKİ İZOSİYANAT AKTİVATÖRLERİ ile NAYLON-6 DÖKÜM POLİMERLERİNİN HAZIRLANMASI ve MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
712 KIĞILI,Nilüfer; SEÇKİN,Turgay; GÜLTEK,Ahmet; , HETEROATOM TEMELLİ STAR-POLİMERLERİN SENTEZİ VE FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ
713 CANKURTARAN,Özlem; ÖZYILDIRIM,Şamil; YILMAZ,Ferdane; , POLİ(4-KLORO STİREN)’ İN DİETİLEN GLİKOL MONO BÜTİL ETERDEKİ ÇÖZELTİLERİNİN İNTRİNSİK VİSKOZİTELERİNDEN HAL DENKLEMİ PARAMETRELERİNİN BULUNMASI
714 MUTLU,T.; EVCİN,A.; HELVACI,A.; KURBANLI,R.; , Polietilen ve Poliamiıı Polimerlerinin Ultrasonik Titreşimlerle Sonifıknsyonda Kristaîlenmelerinin Araştırılması
715 ÇATIKER,Erkan; GÜNER,Ali; , DEKSTRAN/ETİLEN GLİKOL VE DEKSTRAN/METOKSİ ETİLEN GLİKOL SİSTEMLERİNİN ÇÖZELTİ TERMODİNAMİĞİ
716 ÇATALGİL-GİZ,Huceste; YILDIZ,Gülcemal; KARAOĞLAN,Sevim; , DÜZENLİ JEL ELDE ETME ÇALIŞMALARI (1) ELEKTROKİMYASAL YÖNTEM
717 ÇATALGİL-GİZ,Huceste; YILDIZ,Gülcemal; KARAOĞLAN,Sevim; , DÜZENLİ JEL ELDE ETME ÇALIŞMALARI (2) Dİ ALLİL MALONAMİD’İN ETKİSİ
718 ÖKTEMER,Atilla; LOĞOĞLU,Elif; , N-SÜBSTiTÜE GLiSiN PEPTiDLERi İÇİN MONOMER SENTEZİ
719 DURAN,Sibel; ŞOLPAN,Dilek; SARAYDIN,Dursun; GÜVEN,Olgun; , AKRİLAMİD/AKRİLİK ASİT HİDROJELLERİNİN SENTEZİ ve KARAKTERİZASYONU
720 SARAYDIN,Dursun; KARADAĞ,Erdener; ÇALDIRAN,Yasemin; GÜVEN,Olgun; , AKRİLAMİD/MALEİK ASİT HİDROJELLERİYLE NİKOTİN ve FARMASOTİK TÜREVLERİNİN ETKİLEŞİMLERİ
721 KARADAĞ,Erdener; SARAYDIN,Dursun; ÇALDIRAN,Yasemin; GÜVEN,Olgun; , Y -IŞINLARI İLE IŞINLANMIŞ AKRİLAMİD/MALONİK ASİT HİDROJELLERİNİN HAZIRLANMASI , ŞİŞME, DİFÜZYON ve AĞYAPI ÖZELLİKLERİNİN BULUNMASI
722 KARADAĞ,Erdener; SARAYDIN,Dursun; ÇALDIRAN,Yasemin; , HİDROKSAMİK ASİT HİDROJELLERİNDE THİAZİN BOYARMADDELERİN ADSORPSİYONUNA HİDROFİLİK ÇAPRAZ BAĞLAYICILARIN ETKİSİ
723 KARADAĞ,Erdener; SARAYDIN,Dursun; ÇALDIRAN,Yasemin; GÜVEN,Olgun; , Y-IŞINLARI İLE IŞINLANAN AKRİLAMİD ve AKRİLAMİD/MALEİK ASİT HİDROJELLERİNİN DİNAMİK ŞİŞME DAVRANIŞLARINA BAZI FİZYOLOJİK SIVILARIN in vitro ETKİSİ
724 EKİCİ,Sema; ÇALDIRAN,Yasemin; SARAYDIN,Dursun; AYDIN,Fatma; , AKRİLAMİD JELİNE TUTUKLANMIŞ TRİSYL SİLİKAJELİNDE URANİL İYONU ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ
725 ÇELİK,Meltem; KELEŞ,Havva; SAÇAK,Mehmet; , JELATİN ÜZERİNE KM11O4 İLE METİL METAKRİLATÎN AŞILANMASI
726 AHMEDZADE,Misir; DEMİRELLİ,Kadir; İLTER,Zülfiye; , 1,4 DİOKSASPİRO [4,5]-DEKAN 2-METİLMETAKRİLAT • KOPOLİMERİNİN SENTEZİ VE MONOMER REAKTİVİTE ORANLARININ HESAPLANMASI
727 DEMİRELLİ,Kadir; ÇOŞKUN,Mehmet; KAYA,Esin; İLTER,Zülfiye; , 2-HİDROKSİETİLMETAKRİL AT' IN TERMAL DEGRADASYONU
728 DEMİRELLİ,Kadir; ÇOŞKUN,Mehmet; KAYA,Esin; , ETİLMETAKRİLAT - 3,4-DİKLORBENZİL METAKRİLAT KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE MONOMER REAKTİVİTE ORANLARININ BELİRLENMESİ
729 DEMİRELLİ,Kadir; ÇOŞKUN,Mehmet; ERSÖZ,Murat; İLTER,Zülfiye; , 3-(a-NAFTİLOKSİ-2-HİDROKSİPROPİL METAKRİLAT MONOMERİ İLE HOMOPOLİMERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
730 GÜNER,Ali; KARAN,Birgül; MAZİ,Hidayet; , H AFİF-L ANT ANOİD ELEMENTLERİNİN SULU ÇÖZELTİLERİNDE DEXTRAN İLE ETKİLEŞİMİ
731 UYAR,Tamer; TOPPARE,Levent; HACALOĞLU,Jale; , PİROL ZİNCİRLERİ İÇEREN İLETKEN AŞI KOPOLİMERLERİNİN PİROLİZ KÜTLE SPEKTROMETRE TEKNİĞİ İLE KARAKTERİZASYONU
732 ARAS,Leyla; ALKAN,Cemil; , SULFONLANMIŞ POLİSTİREN İYONOMERİ VE Na, Mn ve Zn TUZLARI İLE NÖTÜRLENMİŞ SULFONL ANMIŞ POLİSTİREN İYONOMERLERÎNİN THERMAL, MEKANİK VE SOLÜSYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
733 ALKAN,Cemil; ARAS,Leyla; MIH,Meryem; ÖZDİLEK,Ceren; , HALOJENLENMÎŞ POLÎ(FENÎLEN OKSİT) VE POLİ(FENÎLEN OKSİT) POLİMERLERİNİN SULFONLANMIŞ POLİSTİREN ESASLI İYONOMERLERLE KARIŞABİLİRLİK ÇALIŞMASI
734 ÇETİN,Sedat; ÖKTEM,Zeki; ÖKTEM,Gülsu Akın; , ATAKTIK POLİPROPİLENİN FONKSİYONLANDIRILMASI
735 SARAÇ,A.S.; DİLER,Z.İrem; ÖZKARA,Şerife; , AKRİLONİTRİLİN Ce(IV) İLE POLİETİLENGLİKOL VARLIĞINDA KİMYASAL VE ELEKTROKİMYASAL POLİMERİZASYONU
736 MUNSHİEVA,M.K., Methylenecyclopropane trimerization in the presence of Ni (0) complexes with P(NEt2)3 - ligand
737 EKİCİ,Sema; ÇALDIRAN,Yasemin; , TERMİK SANTRAL UÇUCU KÜLLERİNİN KATYONİK BOYARMADDE ADSORPSİYONUNDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
738 YURTSEVER,E.; KIRMIZIALTIN,S.; , TIYOFEN O L İGOMERL ERİN SPEKTROSKOP1SI : YAPISAL BOZUKLUKLARIN TEORİK İNCELENMES
739 METİN,Burak; BURGAZ,Engin; YILGÖR,Emel; YILGÖR,İskender; , MODEL ÜRETAN BİLEŞİKLERİ VE POLİETER OLİGOMERLERİ KARIŞIMLARINDA OLUŞAN HİDROJEN BAĞLI YAPILAR ÜZERİNDE KIZILÖTESİ (FT-IR) SPEKTROMETRESİ VE DİFFERANSİYEL TARAMALI KALORİMETRE (DSC) İLE ÇALIŞMALAR
740 BURGAZ,Engin; YURTSEVER,E.; YILGÖR,Emel; YILGÖR,İskender; GÖRDESLİOĞLU,Mehmet; , MODEL ORGANİK BİLEŞİKLERDE HİDROJEN BAĞI GEOMETRİLERİNİN VE ENERJİLERİNİN KUANTUM MEKANİK YÖNTEMLERLE HESAPLANMALARI
741 EKİNCİ,Ergun, PREPARATION AND SENSOR PROPERTIES OF POLY (o-TOLUIDINE) FILM
742 BOZTUĞ,Ali; BASAN,Satılmış; , MALEİK ANHİDRİT-STİREN- METİL METAKRİLAT TERPOLİMERİ.NİN ESTER TÜREVLERİNİN TERMOMEKANİK ANALİZİ
743 BOZTUĞ,Ali; BASAN,Satılmış; , MALEİK ANHİDRİT- STİREN - VİNİL ASTAT TERPOLİMERİNİN ESTER TÜREVLERİNİN TERMOMEKANİK ANALİZİ
744 BOZTUĞ,Ali; BASAN,Satılmış; , MALEİK ANHİDRİT-STİREN- ALLİL PROPİYONAT TERPOLİMERİNİN ESTER TÜREVLERİNİN TERMOMEKANİK ANALİZİ
745 GÜNER,Ali; KAPLAN,Hatice; , POLİ(N-VİNİL-2-PİROLİDQN)(PVP) HİDROJENLERİNİN ÜRE ÇÖZELTİLERİNDE ŞİŞME DİNAMİĞİ
746 ÖKSÜZ,Mustafa; YILDIRIM,Hüseyin; , ENJEKSİYONLA KALIPLANMIŞ KISA CAM ELYAF TAKVİYELİ POLİPROPİLENİN DARBE MUKAVEMETİNİN İNCELENMESİ
747 ÇOLAK,Nureddin; ÖZDEMİR,Cemile; , POLİ(o-ANİSİDİN)-NMP İKİLİSİ İÇİN MARK-HOUWİNK EŞİTLİĞİNDEKİ K VE a SABİTLERİNİN BELİRLENMESİ
748 AKTAŞ,Nahit; GÜNER,Ali; TANYOLAÇ,Abdurrahman; KİBARER,Günay; , BİLİNEN FENOL TÜREVLERİNİN ENZİMATİK OKZİDATİF POLİMERİZASYONU
749 BASAN,Satılmış; SEÇKİN,Turgay; ÖNAL,Y.; GÜLTEK,Ahmet; YAKINCI,E.; , KİL-POLİMER KOMPOZİTLERİNİN ISISAL BOZLANMASI
750 KARAOĞLAN,Sevim; GÜNGÖR,N.; , Na-BENTONİTİN REOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE POLİAKRİLAMİD POLİMERİNİN ETKİSİ
751 BÜTÜN,Vural; ARMES,Steven P.; BILLINGHAM,Norman C.; , SYNTHESIS OF SHELL CROSS-LINKED MICELLES WITH TUNABLE HYDROPHILIC/HYDROPHOBIC MICELLE CORES
752 BÜTÜN,Vural; ARMES,Steven P.; BILLINGHAM,Norman C.; , FORMATION OF BLOCK COFOL YMER MICELLES AND REVERSE MICELLES IN AQUEOUS SOLUTION
753 MUKHAMEDGALİEV,B.A.; MİRKAMİLOV,T.M.; , POLYMERIZATION OF EPICHLORHYDRINE WITH THE TRIPHENILPHOSPHIN
754 EKBEROV,E.O., ALLİL FE N İL E T E R , M A LE İK A N H İD R İT V E S T İR E N R A D İK A L T E R P O L İM E R L E ŞM E S İN İN K İN E T İĞ İ
755 DOĞAN,Müzeyyen; KUNTMAN,Ayten; , POLİ(METİL METAKRİLAT) -ASETONİTRİL SİSTEMİNİN TETA SICAKLIĞI CİVARINDAKİ DAVRANIŞLARININ VİSKOZİTE ÖLÇÜMLERİNDEN YARARLANILARAK BELİRLENMESİ
756 KIZILAY-YENER,Mine; PARIL,Ahmet; , TEKRARLANAN ŞİŞME DENEYLERİ İLE AKRİLAMİD JELLEUİNDE YORULMANIN İZLENMESİ
757 TEKİN,Adem; YURTSEVER,Mine; , TİYOFEN OLİGOMERLERİNE ALKİL SUBSTİTUSYONUNU İLE OLUŞAN YAPISAL DEĞİŞİKLİKLERİN KUANTUM MEKANİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ
758 UCA,Reşat; ÖZEROĞLU,Cemal; ÇINARLI,Adem; TANYOLAÇ,Süleyman; UCA,Erkan; , MARMARA BÖLGESİ SULARINDAKİ KİRLİLİĞİN DİSPERS BOYAMAYA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
759 MÜFTÜOĞLU,A.E.; KARAKELLE,B.; ERGİN,M.; ERKOL,Y.; YILMAZ,Ferdane; , TEKSTİL BOYAR MADDELERİNİN BİTÜMLÜ ŞİSTLERE ADSORPSİYONLARININ İNCELENMESİ
760 UCA,Reşat; ÇINARLI,Adem; TANYOLAÇ,Süleyman; UCA,Erkan; , SU KİRLİLİĞİNİN VE İYONTUTUCULARIN REAKTİF BOYAMAYA ETKİLERİNİN SPEKTROFOTOMETRİK İNCELENMESİ
761 YILDIZ,Emel; BOZTEPE,Hamit; , BİR AZOBOYARMADDENİN VE METAL KOMPLEKSİNİN OZONLANMASMDA GÖRÜLEN FARKLARIN İNCELENMESİ
762 ŞAHİN,Elif; TEZ,Zeki; , PAMUĞUN DİREKT BOYA VE DİREKT BOYA KARIŞIMLARIYLA BOYANMASINDA ELDE EDİLEN SORPSİYON İZOTERMLERİNİN İNCELENMESİ
763 TEZ,Zeki; AYDIN,Haluk; , DOĞAL BOYARMADDE ÖZÜTLERİYLE YÜN BOYAMADA ADSORPSİYON İZOTERMLERİNİN İNCELENMESİ
764 GEMCİ,Remzi; KURTOĞLU,Nurcan; , FARKLI İNCELİKTEKİ PAMUK LİFLERİNDEN YAPILMIŞ PAMUKLU DOKUMA KUMAŞLARDA BOYAMA VE SONRASI BOYARMADDE HASLIKLARININ DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ
765 TURGUT,Günseli; ODABAŞOĞLU,Mustafa; , ATIK TÜTÜNLERDEN BOYARMADDE SENTEZİ ve UYGULAMALARI
766 KARADAĞ,Erdener; DÖLEN,Emre; , 3’,4’,5,7-TETRAHİDROKSİFLAVONUN (LUTEOLİN) DEMİR VE ALÜMİNYUM KOMPLEKSLERİNİN KARARLILIK SABİTLERİNİN POTANSİYOMETRİK VE SPEKTROFOTOMETRİK OLARAK TAYİNİ

Toplam 766 adet kayıt bulundu.