Kongre Bildirileri
  XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, 5-9 Temmuz 2004, Kafkas Üniversitesi, Kars
Sıra no Yazar Bildiri
PDF*
1 SAVAŞÇI,Şahin; ERGÜL,Soner; AKÇAY,Mehmet; , TLC İLE BAZI METAL KATYONLARININ TÜRLEMESİ
2 YILMAZ,İbrahim; ÇUKUROVALI,Alahattin; IBAOĞLU,Kadir; SARI,Hayati; TÜZEN,Mustafa; MENDİL,Durali; SOYLAK,Mustafa; , BAZI TİYAZOL TÜREVİ SCHİFF BAZLARI KULLANILARAK DİOKSAN-SU ORTAMINDA POTANSİYOMETRİK METOTLA NİKEL TAYİNİ
3 ŞİŞMAN,İlkay; ALANYALIOĞLU,Murat; DEMİR,Ümit; , CODEPOZİSYON ESASINA DAYANAN ELEKTROKİMYASAL ATOMİK TABAKA EPİTAKSİ TEKNİĞİYLE CdS İNCE FİLMLERİNİN OLUŞTURULMASI
4 AKTAŞ,A.Hakan; ŞANLI,Nurullah; PEKCAN,Güzide; , BAZI FENOL BiLEŞiKLERİNİN İYONLAŞMA SABİTLERİNİN SPEKTROFOTOMETRİK METOTLA TAYİNİ
5 ALİEVA,Rafiga; ABBASZADE,Gulchin; CHIRAGOV,Famil; , COMPLEX FORMATION OF VANADIUM(V) WITH 2,3,4-TRIOXYHPENYLAZO- 5-SULPHONAFTALENE IN THE PRESENCE OF PHENANTROLYNE
6 DEMİRCİ,Ayla; ALVER,Erol; ADA,Kezban; ÖZCİMDER,Mustafa; , ALUMİNA DOLGULU HPLC KOLONDA BAZI ANYON VE KATYONLARIN KROMATOGRAFİK AYIRIMI
7 EKMEKÇİ,Güler; ŞENDİL,Olcay; SOMER,Güler; , KUŞBURNUNDA BULUNAN ESER ELEMENTLERİN ANALİZİNDE YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ
8 AKYÜZ,Mehmet; ATA,şevket; , İDRAR ÖRNEKLERİNDEKİ BİYOAKTİF AROMATİK AMİNLER VE SAÇ BOYASI METABOLİTLERİNİN İYON ÇİFTİ EKSTRAKSİYONU VE GC-MS METODUYLA BELİRLENMESİ
9 COŞKUN,Nihat; AKMAN,Süleyman; , KATI ÖRNEKLERİN ÇÖZÜLMEDEN ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRİSİ İLE ANALİZİ UYGULAMALARI
10 KOÇOĞLU,Sergül; ÇİFTÇİ,Harun; ÖLÇÜCÜ,Ali; , İMMOBİLİZASYONLA KOBALTIN ZENGİNLEŞTİRİLEREK ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROFOTOMETRESİ İLE TAYİNİ
11 KALAYCI,Şükrü; BAŞAK,İbrahim; SOMER,Güler; , YENİ BİR FLORÜR SEÇİCİ ELEKTROT HAZIRLANMASI VE UYGULAMASI
12 KILIÇ,Berrak; TOPTAN,Suna; EREN,Sami; SAĞLAM,Onursal; ÖZDEN,Tuncel; , İNSAN PLAZMASINDA SEFALEKSİN? İN HPLC YÖNTEMİ İLE MİKTAR TAYİNİ
13 GÜNGÖR,Emin; GÜNGÖR,Nurdan; GÖKTEPE,Gül; KÖKSAL,Güler; , KARADENİZ?İN SU KOLONUNDA 210PO RADYONÜKLİDİNİN DAVRANIŞI
14 CİMCİM,Kaşif; BAYRAM,Y.; KOPUZ,B.; YAYLI,A.; CAN,Ş.; UZMEN,R.; , SOLGEL TEKNİĞİ İLE TORYUM VE (Th, U) KARIŞIK YAKIT YAPIMI
15 GÜNGÖR,Nurdan; YILMAZ,Yusuf Ziya; , MİKRODALGA ÇÖZME SİSTEMİ KULLANILARAK SEDİMENT ÖRNEKLERİNDE 210Po VE 210Po ANALİZİ
16 ÇALIŞKAN,A.Cengiz; KALAYCI,Şükrü; SOMER,Güler; , ŞARAPTA BULUNAN ESER ELEMENTLERİN DİFERANSİYEL PULS POLAROGRAFİSİ İLE TAYİNİ İÇİN YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ
17 ÖZ,Eda; TOPTAN,Suna; EREN,Sami; SAĞLAM,Onursal; ÖZDEN,Tuncel; , İNSAN SERUMUNDA TETRASİKLİN?İN HPLC/FLD YÖNTEMİ İLE MİKTAR TAYİNİ
18 ARSLAN,Gülşin; ÇETİN,Serpil; PEHLİVAN,Erol; , LİNYİT VE HUMİK ASİT ÜZERİNE BAZI AĞIR METALLERİN ADSORPSİYONU
19 ERDEM,Nur; HENDEN,Emür; , SOL-GEL VE ETİL SELÜLOZ MATRİKSE MORİN İMMOBİLİZE EDİLEREK ALÜMİNYUMA DUYAR OPTİK SENSÖR GELİŞTİRİLMESİ
20 TİRTOM,V.Nüket; HENDEN,Emür; , ATOMİK FLORESANS SPEKTROMETRİK TAYİN ÖNCESİ ORGANİK VE İNORGANİK CİVANIN YÜN KOLONDA ÖNDERİŞTİRİLMESİ
21 SİVRİKAYA,Nursel; ŞENTÜRK,Hasan Basri; TÜFEKÇİ,Mehmet; BULUT,N.Volkan; ÖZDEMİR,Mustafa; , TRABZON? DA PESTİSİD KİRLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
22 BAYTAK,Sıtkı; TÜRKER,A.Rehber; , Pb(II) VE Cd(II) İYONLARININ KEMİK TOZU KULLANILARAK KATI FAZ ÖZÜTLEME TEKNİĞİ İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE ALEVLİ AAS İLE TAYİNLERİ
23 ATEŞ,Mehmet; YAZICIGİL,Zafer; ÖZTEKİN,Yasemin; , İÇME SULARINDAN ADSORPSİYON METODU İLE BOR?UN UZAKLAŞTIRILMASI
24 KILIÇEL,Fevzi; BURAK,Halil; ARILIK,Aydın; , VAN ŞEHİR ÇÖPLÜĞÜNÜN DÖKÜLDÜĞÜ ALANDAKİ TOPRAKLARDA BAZI AĞIR METAL DÜZEYLERİNİN FAAS METODU İLE TAYİNİ
25 ÖTER,Özlem; ERTEKİN,Kadriye; DAYAN,Osman; ÇETİNKAYA,Bekir; , DİMER YAPIDA RUTENYUM KOMPLEKSİ İLE SPEKTROFLORİMETRİK OKSİJEN TAYİNİ
26 SÖZGEN,Kevser; TÜTEM,Esma; , Fe(II) ve Fe(III)?ÜN 4-(2-PİRİDİLAZO)REZORSİNOL (PAR) İLE YANYANA ANALİZİ
27 NAKIŞCI,Arzu; SOMER,Güler; , REFERANS SAÇ NUMUNESİNİN DİFERANSİYEL PULS POLAROGRAFİSİ İLE ANALİZİ İÇİN YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ
28 CANER,Evin; DEMİRCİ,Şahinde; N.,Emine; SALTIK,Caner; , ANADOLU?DAKİ ORTAÇAĞ DÖNEMİNE AİT BAZI TARİHİ SIVALARIN ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
29 GÜMÜŞ,Zinar Pınar; NİŞLİ,Gürel; , K3 VİTAMİNİN VOLTAMETRİK DAVRANIŞININ KARBON PASTA ELEKTRODU İLE İNCELENMESİ
30 GÜÇER,Şeref, GIDA ÖRNEKLERİNDE ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRESİ İLE FRAKSİYONLAMA ÇALIŞMALARI
31 ARSLAN,Halit; HASDEMİR,Erdoğan; SOLAK,Ali Osman; , SELENYUM(IV)?ÜN KALAY(II) VARLIĞINDA ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞI VE İNDİRGENME MEKANİZMASININ İNCELENMESİ
32 GÖLCÜ,Ayşegül, PİNDOLOL?ÜN Cu(II) İLE KOMPLEKSLEŞMESİNDEN HAREKETLE TABLETLERDE, İDRARDA VE SERUMDA SPEKTROFOTOMETRİK MİKTAR TAYİNİ
33 KAHRAMAN,Nilgün; GÜNEŞ,Mehasin; , ELMALI BARAJ GÖLÜ ÖTROFİKASYON ÇALIŞMASI
34 KARA,Hüseyin; ŞAHİN,A.Metin; KAYNAK,Gülcihan; DOLAŞ,Kadir; ERSÖZ,Mustafa; AKTÜMSEK,Abdurrahman; , AYÇİÇEK YAĞINDA OLUŞAN TRANS İZOMER TAYİNİ VE KONTROLÜ
35 Ö.EMEK,Nur Banu; G.TUNCEL,Semra; TUNCEL,Gürdal; , PARTİKÜL FAZINDA ESER ELEMENT KİMYASI
36 O.GAGA,Eftade; TUNCEL,Gürdal; G.TUNCEL,Semra; , ÇOK HALKALI AROMATİK BİLEŞİKLERİN KURU ÇÖKELMELERİNİN GC-KÜTLE SPEKTROMETRESİ KULLANILARAK ARAŞTIRILMASI
37 AKTAŞ,Yusuf; G.TUNCEL,Semra; , MONOTERPENLERİN ISIL ÇÖZÜNDÜRME YÖNTEMİ İLE TAYİNİ
38 ÖNAL,Gülay; G.TUNCEL,Semra; , ŞEHİR ATMOSFERİNDE ESER METALLERİN KURU ÇÖKELME AKILARININ BELİRLENMESİ: ICP-OES VE GFAAS TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI
39 AKTAŞ,Yusuf; G.TUNCEL,Semra; , ULUDAĞ?DAKİ BİYOJENİK EMİSYONLARIN VE GAZ FAZI KİRLETİCİLERİN İNCELENMESİ
40 ÖRNEKTEKİN,Sermin, DOĞU AKDENİZDE HAVAKİRLETİCİ PARTİKÜLLERİN MİKROSKOPİK YÖNTEMLE İNCELENMESİ
41 FJODOROVNA,Vladimirova Valentina; VİCTOROVNA,GodunovaMarija; ABDULGAMIDOVİCH, Ahmedov Suleyman; , INCREASING OF THE EFFECTIVENESS OF PRODUCTION QUALITY ANTIRUST COATINGS FROM A SULPHATE BATH OF GALVANIC ZINC PLATING
42 YÜKSEK,Mustafa Özgün; SİVRİKAYA,Efecan; ALKAN,Ahmet Hamdi; YÜKSEK,Haydar; , BAZI YENİ HETEROSİKLİK SCHIFF BAZLARININ SENTEZİ, YAPILARININ AYDINLATILMASI VE ASİTLİKLERİNİN İNCELENMESİ
43 ALKAN,Muzaffer; İSLAMOĞLU,Fatih; BAHÇECİ,Şule; OCAK,Miraç; YÜKSEK,Haydar; ÖZDEMİR,Mustafa; OCAK,Ummuhan; , BAZI 3-ALKİL(ARİL)-4-(4-METOKSİBENZOİLNAMİNO)-4,5-DİHİDRO-1H-1,2,4-TRİAZOL-5-ONLARIN METANOL-SU KARIŞIMINDA POTANSİYOMETRİK TİTRASYONLARI
44 İSLAMOĞLU,Fatih; ÖZDEMİR,Mustafa; , ALÜMİNYUM VE ÇİNKO METALLERİ YARDIMI İLE SUDAKİ KLOR ARTIKLARININ GİDERİLMESİ
45 KELLEBAŞI AKTAŞ,Yıldız; İBAR,Hilmi; , Fe(III) ve Sb(III)?un METİL İSOBÜTİL KETON VE İSOAMİL ASETAT İÇİNDE TRİ BÜTİL FOSFAT İLE HİDROKLORİK ASİT ÇÖZELTİSİNDEN EKSTRAKSİYONU
46 ÖZDAĞ,Ayşen; DİVRİKLİ,Ümit; ELÇİ,Latif; HORZUM,Nesrin; , DENİZLİ ÇEVRESİNDE YETİŞEN YENİLEBİLİR YEŞİL BİTKİLERİN ESER METAL DERİŞİM DÜZEYLERİ
47 ERDOĞAN,Yunus; OLGUN,Asım; BÜYÜKKIDAN,Nurgün; ATAR,Necip; ZEYBEK,Bülent; KALFA,Orhan Murat; ÜSTÜNDAĞ,Zafer; , KÜTAHYA GÜMÜŞKÖY GÜMÜŞ CEVHERLERİNDE ICP-OES SPEKTROMETRESİYLE DEĞERLİ METALLERİN TAYİNİ
48 ERDOĞAN,Yunus; OLGUN,Asım; YENİKAYA,Cengiz; ATAR,Necip; ZEYBEK,Bülent; KALFA,Orhan Murat; , DENİZLİ İLİ BABADAĞ İLÇESİ KAYNAK SULARININ ICP-OES SPEKTROMETRESİ İLE İNCELENMESİ
49 ERDOĞAN,Yunus; OLGUN,Asım; YENİKAYA,Cengiz; ATAR,Necip; ZEYBEK,Bülent; KALFA,Orhan Murat; ÖZMAL,Ferda; , DENİZLİ-PAMUKKALE ?KIRMIZI SU? YUNUN ICP-OES SPEKTROMETRESİ İLE İNCELENMESİ
50 ERDOĞAN,Yunus; OLGUN,Asım; ATAR,Necip; ÜSTÜNDAĞ,Zafer; ZEYBEK,Bülent; KALFA,Orhan Murat; , SULU ÇÖZELTİDEN KURŞUNUN KULA CÜRUFU İLE ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ
51 ERDOĞAN,Yunus; OLGUN,Asım; ATAR,Necip; ÜSTÜNDAĞ,Zafer; ZEYBEK,Bülent; KALFA,Orhan Murat; , SULU ÇÖZELTİDEN VANADYUMUN BENTONİT İLE ADSORPSİYONUN İNCELENMESİ
52 ERDOĞAN,Yunus; OLGUN,Asım; ATAR,Necip; ÜSTÜNDAĞ,Zafer; ZEYBEK,Bülent; KALFA,Orhan Murat; , SULU ÇÖZELTİDEN KURŞUNUN BENTONİT İLE ADSORPSİYONUN İNCELENMESİ
53 SEZER,Kenan; İBAR,Hilmi; , SANAYİ ATIKLARINDA BULUNAN ?AZO? BOYAR MADDE KİRLETİCİLERİNİN BELİRLENMESİ
54 RUZIEV,Erkin; KARİMOVA,L.; MUHAMMaDİYEVA,N.; , DETERMINATION OF AMINO ACIDS IN BIOLOGICAL OBJECTS WITH ELECTROCHEMICAL SENSORS
55 AYCAN,Şule; KOÇAK,Süleyman; ŞAHİN,Ayten; , ÇAY ATIKLARI ÜZERİNE KURŞUN(II) ADSORPSİYONUNUN DİFERANSİYEL PULS POLAROGRAFİSİ (DPP) İLE İNCELENMESİ
56 TATAYEVA,Sarigat Dgabrailovna; GAMZAYEVA,Ulzana Gamzaevna; ACHMEDOV,Suleiman Abdulgamidovich; , CROUP CONCENTRATION HEAVY TOXIC METALS BY MODIFIED SOR-BENTS IN BIOSUBSTRATS ANALYSIS
57 GAMZAYEVA,Ulzana Gamzaevna; AKHMEDOV,Suleyman Abdylgamidovich; TATAYEVA,Sarigat Dgabrailovna; BABUEV,Magomed Abdurkhmanovich; , MODIFICATION OF ION-EXCHANGING RESIN AMBERLITE IRA-400 BY NITROGENATED CHELATING REAGENTS FOR CONCENTRATION AND DETERMINATION Cu2+, Zn2+, Pb2+
58 TAVAMAISHVILI,K.G.; AMIRKHANASHVILI,K.D.; , DETERMINATION OF BENZENE AND TOTAL AROMATIC HYDROCARBONS IN GASOLINES BY GC METHOD USING NEW SOLID SUPPORTS
59 YILMAZ,Faruk; SAKÇALI,M.Serdal; YILMAZ,Yusuf Ziya; ŞENEL,Mehmet; FİDANLI,Ufuk; , İSTANBUL?UN AVRUPA YAKASI TOPRAKLARINDA AĞIR METAL KİRLİLİĞİNİN BİTKİLER İLE OLAN İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ
60 DÜNDAR,M.Şahin; ALTUNDAĞ,Hüseyin; , SAKARYA NEHRİ SEDİMENT ÖRNEKLERİNDE AĞIR METAL TAYİNİ
61 GÖKÇE,Demet; YILMAZ,İbrahim; ÇUKUROVALI,Alahattin; , BAZI SÜBSTİTÜE HİDRAZON TÜREVLERİNİN PROTONASYON SABİTLERİNİN DİOKSAN-SU ORTAMINDA POTANSİYOMETRİK METOTLA TAYİNİ
62 DEMİR,Hülya, DOĞAL OLARAK YETİŞEN KUŞBURNU BİTKİLERİNİN BAZI FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ
63 ÖZKAN,Yıldız; ÖZAŞIK,Asiye; UYANIK,Ahmet; , AKTİF KÖMÜR ÜZERİNE TANİK ASİT TUTTURULMASINDA KARBON DİOKSİT GAZININ ROLÜ
64 OCHILDI,Feyzullayev; OCHILDIEVICH, Fayzullaev Odiljon; , DETERMINATION OF IONS OF SOME HEAVY METALS IN OBJECTS OF AN ENVIRONMENT
65 OCHILDI,Feyzullayev; OCHILDIEVICH, Fayzullaev Odiljon; , DETERMINATION OF THE MULTIBASIC CARBONIC ACIDS IN THE WATER, MIXED AND NON-AQUEOUS SOLUTIONS
66 MURODOVICH,Kadir Muradov; OCHILDIEVICH, Fayzullaev Odiljon; IBODULLAVICH, Fayzullaev Normurot; , GAS-CHROMATOGRAPHIC RESEARCH PRODUCTS OF OXIDIZING CONDENSATION REACTION OF METHANE
67 ALIEVA,Rafiga; GADJIEVA,Seving; MAHMUDOV,Kamran; CHIRAGOV,Famil; , AZODERIVATIVE OF BENZOYLACETONE AS AN ANALYTICAL REAGENT IN THE PHOTOMETRIC DETERMINATION OF COPPER(II)
68 VAHOBOVNA, Tashmatova Robiya, INFLUENCE OF TETRANATRIUM SALTS CO - COMPLEX TETRA (P-SULFOPHENEL) PORFINE ON THE REACTION OF OXIDATION OF ADRENALINE
69 YILDIRIM,Muhammet; ŞEN,E.; , BÜYÜKSU (BOLU) ÇAYINDA SU KİMYASI MODELLEME UYGULAMALARI
70 NAĞIYEV,Halil; MEHMETOV,Polat; KAMBAROV,Damer; CIRAGOV,Famil; , KALAYIN(II) 2,3,4-TRİOKSİ-4?-SULFOAZOBENZOL VE TRİFENILGUANİDİNLE ÇEŞİTLİ LIGANDLI KOMPLEKS ŞEKLİNDE FOTOMETRİK TAYİNI
71 İBAR,A.Hilmi; MUTLU,Nurhan; , TiO2?İN HAMMADE VE İLAÇ ÜRÜNLERİNDE SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİ
72 KARACAN,Mehmet Sayım, TAFLAN VE ŞİMŞİR YAPRAKLARINDAKİ KLOROFİL MİKTARINA TRAFİK KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN ETKİSİNİN İZLENMESİ
73 KARACAN,Mehmet Sayım, Bakterioklorofil c?DEKİ PORFİRİN İSKELETİNİN BAZI ELEKTRONİK ÖZELLİKLERİNİN HESAPLANMASI
74 KARACAN,Mehmet Sayım, FEOFİTİN a VE KLOROFİL a NIN YAPISAL VE ELEKTRONİK ÖZELLİKLERİ
75 ÖZTEKİN,Nevin; ÖZKAYKİ,Aygül; , BENZOİK ASİT VE SORBİK ASITIN GIDA ÖRNEKLERİNDE KAPİLER ELEKTROFOREZ YÖNTEMİ İLE BİRARADA TAYİNİ
76 ÖZTÜRK,Çağla Pınar; CANKUR,Oktay; ATAMAN,O.Yavuz; , KİMYASAL BUHAR OLUŞTURMA VE ATOMİK SPEKTROMETRİ İLE GÜMÜŞ TAYİNİ
77 ERDOĞAN,Sait; DEMİREL,Nadir; PİRİNÇÇİOĞLU,Necmettin; HAMAMCI,Candan; , ,POLİMERİK DESTEĞE EMDİRİLMİŞ KİRAL KALİKS[4]RESORSİNARENE İLE AMİNO ASİTLERİN ENANTİYOSEÇİCİ AYRILMASI
78 KUNASHEVA,Zaripa; RYSCALIYEVA,Zhanna; ABILHAIROV,Kenzhigalei; KIYANSKII,Viktor; , USE OF ELECTRODES FROM TIN-LEAD ALLOYS FOR COMPLEXOMETRIC TITRATION
79 RYSCALIYEVA,Zhanna; KUNASHEVA,Zaripa; BEKTURGANOVA,Gulmira; KHABDULHALIKOVA, Manshuk; , MODIFIED ELECTRODES ON BASIS OF ELEMENTS OF GROUP IV FOR ANALYTICAL ENVIRONMENTAL OBJECTS CONTROL
80 GÜRKAN,Ramazan; SAVAŞCI,Şahin; AKÇAY,Mehmet; , BAZI METAL-DİTHİZONAT KOMPLEKSLERİNİN ARDIŞIK TLC/IR SİSTEMİ İLE AYRILMA VE TANI OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI
81 GÜRKAN,Ramazan; SAVAŞCI,Şahin; AKÇAY,Mehmet; , BAZI METAL-DEDTC KOMPLEKSLERİNİN ARDIŞIK TLC/IR SİSTEMİ İLE AYRILMA VE TANI OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI
82 TATAYEVA,Sarigat Dgabrailovna; OMAROVA,Aida Ustarkhanovna; ALIYEVA,Zainab Shamilyevna; , MODIFIED BY QUADRUPLE AMMONIUM SOLTS AND PHENYLFLUORON SILICA GEL IS A FIRMLY PHASE REAGENT FOR DETERMINATION OF CHROMIUM (III) AND MANGANESE (II).
83 OMAROVA,Aida Ustarkhanovna; AKHMEDOV,Suleiman Abdulgamidovich; , IMMOBILIZATION CRYSTAL VIOLET ON SILICA GEL WITH THE AIM CONCENTRATION OF ZINK FROM SOLUTIONS
84 DUMAN,Osman; AYRANCI,Erol; , SULU ÇÖZELTİLERDEN METİL ORANJIN UZAKLAŞTIRILABİLMESİ İÇİN AKTİFLENMİŞ KARBON KUMAŞININ KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
85 DUMAN,Osman; AYRANCI,Erol; , Cr(VI) VE Mn(VII) OKSİ-İYONLARININ TEKLİ VE EŞMOLAR KARIŞIMLARININ AKTİFLENMİŞ KARBON KUMAŞI ÜZERİNE ADSORPSİYONU
86 DUMAN,Osman; AYRANCI,Erol; , ZAYIF ORGANİK ASİTLERİN AKTİFLENMİŞ KARBON KUMAŞI ÜZERİNE ADSORPSİYONUNA İYONLAŞMA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
87 TEYMUROVA,Emma Abasovna; AKHMEDOV,Murabiz Medjid Oglu; MELİKOVA,Irada Qasan Gizi; , INVESTIGATION OF FLUXING IN A HIGH FERRIFERROUS LEAD SINTER?S BLAST FURNACE
88 DİNÇER KAYA,F.Nazlı; ATAKOL,Orhan; , HİDRÜR OLUŞTURMALI AAS İLE KANDA KURŞUN TAYİNİ
89 TONBUL,Yalçın; DÜZ,M.Zahir; SAYDUT,Abdurrahman; HAMAMCI,Candan; , KÖMÜR VE PETROL ORİJİNLİ KATI FOSİL YAKITLARIN PİROLİZ KİNETİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
90 MENEMENLİOĞLU,İpek; KORKMAZ,Deniz; ATAMAN,O.Yavuz; , ELEKTROKİMYASAL HİDRÜR OLUŞTURMALI VE ATOM TUZAKLI ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRİ
91 GÖKÇE,G.Funda; MANZAK,Aynur; , İZMİT SEKA KAĞIT FABRİKASI ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ TARIMSAL ALANDA KULLANIMI
92 ECE,Tuna; CANKURTARAN,Hüsnü; , TİROZİN?İN KİMYASAL OKSİDASYONU VE MODEL MANGAN KOMPLEKSLERİ
93 CANKURTARAN,Hüsnü; KUNT,Gönül; YALÇIN,Mustafa; , 4-DİMETİLAMİNOSİNNAMALDEHİT ESASLI SCHIFF BAZLARININ PROTONLANMA SABİTLERİNİN ASETON VE DİOKSANLI SULU ÇÖZELTİLERDE POTANSİYOMETRİK YÖNTEMLE SAPTANMASI
94 AKSU,Özlem; BOZDOĞAN,Abdürrezzak; KUNT,Gönül; , MEPİRAMİN MALEAT VE LİDOKAİN HİDROKLORÜRÜN TÜREV SPEKTROFOTOMETRİK YÖNTEMLE MİKTAR TAYİNİ
95 AKYÜZ,Tanıl; AKYÜZ,Sevim; KOCAOBA,Sevgi; , NADİR TOPRAK ELEMENTLERİNDEN NEODMİYUMUN MONTMORİLLONİT TARAFINDAN SOĞURULMASININ İNCELENMESİ
96 KOCAOBA,Sevgi; AKYÜZ,Tanıl; , SULU ÇÖZELTİLERDEN SEPİOLİTLE KOBALT UZAKLAŞTIRILMASI
97 DÜZ,M.Zahir; SAYDUT,Abdurrahman; ERDOĞAN,Sait; HAMAMCI,Candan; , FİZİKSEL VE KİMYASAL YÖNTEMLERLE ASFALTİTLERDEN TEMİZ YAKIT ÜRETİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR
98 ŞAMİL,Ali, ÜZÜMLERDEKİ ÇİNKO VE BAKIR İÇERİKLERİNİN ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROSKOPİ YÖNTEMİ İLE TAYİNİ
99 ŞAMİL,Ali, BEYAZ PEYNİRLERDE ÇİNKO DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ
100 ŞAMİL,Ali, MOTORLU TAŞITLARIN NEDEN OLDUĞU KURŞUN KİRLİLİĞİ
101 ŞAMİL,Ali; KUŞVURAN,Erdal; , ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI
102 GÜLTEKİN,Aytaç; İBAR,A.Hilmi; , COBALTIN BENTONİT ÜZERİNE ADSORPSİYONU VE DESORPSİYONU
103 TOPÇU,Gülaçtı; HERMANN,Gabrielle; KOLAK,Ufuk; GÖREN,Ahmet C.; KUTCHAN,Tony M.; ZENK,Meinhard H.; , Lavandula angustifolia BİTKİSİNİN DOKU KÜLTÜRÜNDEN ELDE EDİLEN BİLEŞİKLERİN GC-MS ANALİZİ
104 GOSHKUN,Emine Salimovna; GEVORGYAN,Arzvik Mekhakovich; ABDUKAJUMOV,Timur Khafizovich; , AMPEROMETRIC TITRATION OF Cd (II) BY THIOUREA SOlUTION
105 GOSHKUN,Emine Salimovna; GEVORGYAN,Arzvik Mekhakovich; ARTIKOV,Azamat Tulkunovich; , INVERSION VOLTAMPEROMETRY AT THE Mo DETERMINATION
106 GOSHKUN,Emine Salimovna; GEVORGYAN,Arzvik Mekhakovich; ARTIKOV,Azamat Tulkunovich; KALCHENGO,Aleksandr; , MODIFICATION OF SOLID ELECTRODES USED IN INVERSION VOLTAMPEROMETRY
107 ŞEREN,Gülay, ENEZ BENTONİTİNİN KURŞUN ELEMENTİNİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI AMACIYLA İNCELENMESİ
108 ACARKAN,Süheyla; GÜRELİ,L.; BEKDEMİR,N.; ALBAYRAK,S.; AYBERS,T.; , SİLİKATLI ÖRNEKLERDE ICP-MS (KÜTLE SPEKTROMETRESİ) İLE NADİR TOPRAK ELEMENTLERİNİN TAYİNİ
109 VARİNLİOĞLU,Ahmet; KÜÇÜKCEZZAR,Rezzan; , 239+240Pu KONSANTRASYON SEVİYESİNİN BELİRLENMESİ
110 KÜÇÜKCEZZAR,Rezzan; VARİNLİOĞLU,Ahmet; KÖSE,Abdullah; , ÇEŞİTLİ GIDA VE ÇEVRE ÖRNEKLERİNDE 239+240Pu, 137Cs VE 40K RADYONÜKLİDLERİNİN KONSANTRASYON SEVİYESİNİN BELİRLENMESİ
111 GÜLTEPE,Ayşegül; DOĞAN,Alev; CANEL,Esin; KILIÇ,Esma; , BAZI AMİNO ASİTLERİN ETİL VE METİL ESTERLERİNİN STOKİYOMETRİK PROTONASYON DENGE SABİTLERİNİN TAYİNİ
112 KORMALI,Elif; TABAKÇI,Mustafa; YILMAZ,Mustafa; KILIÇ,Esma; , KALİKS [4]AREN KULLANILARAK BİKROMAT İYON-SEÇİCİ ELEKTROT YAPIMI
113 GÖKÇE,Gültekin; DURMUŞ,Zehra; ACAR,Nurcan; TEZCAN,Habibe; YILMAZ,Hamza; KILIÇ,Esma; , 1,3,5-TRİFENİLFORMAZAN VE TÜREVLERİNİN DİMETİLSÜLFOKSİT ORTAMINDA ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
114 DOĞAN,Alev; DEMİREL,Ayça; AKKUŞ,Gülderen; YILMAZ,Mustafa; KILIÇ,Esma; , KALİKSTAÇ[4]AREN KULLANILARAK GÜMÜŞ İYON-SEÇİCİ ELEKTROT YAPIMI
115 ACAR,Pınar; DEMİREL,Ayça; CANEL,Esin; OCAK,Ümmühan; ŞENTÜRK,H.Basri; GÖK,Yaşar; CANEL,Muammer; KILIÇ,Esma; , BAZI KRİPTAND TÜREVLERİ KULLANILARAK CIVA İYON-SEÇİCİ ELEKTROT YAPIMI
116 ERDEN,Pınar Esra; ARSLAN,Fatma; PEKYARDIMCI,Şule; KILIÇ,Esma; , AMPEROMETRİK KREATİN BİYOSENSÖRÜ
117 AYGÜN,Ş.Fatma; KABADAYI,Filiz; , MANGALDA PİŞİRİLMİŞ KUZU ETİNDEN HPLC YÖNTEMİ İLE BENZ(a)PİREN TAYİNİ
118 AYCAN,Şule; AYCAN,Hasan Ayhan; KAYNAR,Ümit Hüseyin; KOÇAK,Süleyman; HAKLI,Özgül; , KROM (III) KİRLİLİĞİNİN KULA KİLİ ÜZERİNDE ADSORPSİYONUNUN DİFERANSİYEL PULS POLAROGRAFİSİ (DPP) İLE İNCELENMESİ
119 İMAMOĞLU,Mustafa; AYDIN,Ali Osman; , BAZI AMİN TÜREVLERİ BAĞLI SİLİKA JEL İLE RODYUM İYONLARININ ADSORPSİYONU
120 ÖZNÜLÜER,Tuba; ERDOĞAN,İbrahim; DEMİR,Ümit; , MODİFİYE EDİLEN ECALE YÖNTEMİ İLE AYNI ÇÖZELTİDEN PbS DEPOZİSYONU VE KARAKTERİZASYONU
121 KÜÇÜKBAY,F.Zehra; ÖRÜN,İbrahim; YAZLAK,Hasan; ÖZTÜRK,Ekrem; , BAZI AĞIR METALLERİN( BAKIR, KURŞUN VE KROM) İLE SELENYUMUN GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI( ONCORHYNCHUS MYKSİS, W.1792) E VİTAMİNİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ
122 SELİMOĞLU,Faysal; EKİNCİ,Duygu; DEMİR,Ümit; , 2-AMİNOFLUORENE?NİN ELEKTRO OKSİDASYONU VE ELEKTROKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
123 DEMİR,Halil; AKSELİ,Ayçiçek; , BAZI METAL KATYONLARININ, SODYUM TRİMETAFOSFAT ORTAMINDA AYRILMALARININ İYON DEĞİŞTİRİCİ KROMATOGRAFİ İLE İNCELENMESİ
124 ÇELİK,Ali; KULA,İbrahim; , GEDİZ NEHRİ VE KARAÇAY SEDİMENTİNDE BAZI AĞIR METALLERİN TAYİNİ
125 KULA,İbrahim; ÇELİK,Ali; , GEDİZ NEHİR SEDİMENTİNDE KURŞUN, ÇİNKO VE KROM TAYİNİ
126 ORHAN,Okşan; ABDULLAHOĞULLARI, Bihter; AY,Itır; ULUSOYL,Melek; AKARSU,Burçak; , Pelargonium endlicherianum , Teucrium polium L., Mentha pulegium L., VE Passiflora caerulea L. TÜRLERİNİN ANTİOKSİDAN, SİTOTOKSİK VE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİNİN TAYİNİ
127 YALÇINKAYA,Özcan; TÜRKER,A.Rehber; , ASKORBİK ASİDİN AAS İLE DOLAYLI YOLDAN TAYİNİ
128 AYATA,Sevda; YILDIRAN,Hüseyin; , TETRABORAT İYONUNUN LİMİT EŞDEĞER İLETKENLİĞİNİN VE İYONİK YARIÇAPININ TAYİNİ
129 AYATA,Sevda; KRABBE,H.; DOLMAN,S.; LINGEMAN,H.; IRTH,H.; , DEMİR(III)-METİL KALSEİN MAVİSİ KOMPLEKSİNİN FLORESANS ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ VE KARARLILIK SABİTİNİN HESAPLANMASI
130 KARAKELLE,Bektaş, SULU ÇÖZELTİLERDEN DENGE DİYALİZ YÖNTEMİ KULLANILARAK İKİ DEĞERLİKLİ METAL KİRLİLİKLERİNİN GİDERİLMESİ
131 DEMİRAK,Ahmet; MAKASÇI,Ayşe; BALCI,Ahmet; TÜFEKÇİ,Mehmet; , FENOL?UN DENİZ SEDİMENTİNDE ADSOPSİYONU VE DESORPSİYONU ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
132 TOSMUR,Berrin; BALCI,Ahmet; DEMİRAK,Ahmet; BARLAS,Murat; TÜRKMEN,Veli; SARIKÜRKCÜ,Cengiz; , MUĞLA YÖRESİNDE ÜRETİLEN ÇAM BALLARININ AĞIR METAL İÇERİKLERİNİN BELİRLENMESİ
133 İMER,Filiz; KILIÇ,Hasan; , L-ASKORBİK ASİT?İN POLİVİNİLPİRROLİDON?LU ASİDİK ORTAMLARDA OKSİDASYONUNUN SPEKTROFOTOMETRİK İNCELENMESİ
134 ÇETİN,Gülten; SUNGUR,Sıdıka; , CIBADREX TABLET BİLEŞENLERİNİN YÜKSEK BASINÇLI SIVI KROMATOGRAFİSİ İLE ANALİZİ
135 ÇAKIR,Semiha; BULUT,İclal; , SİSTEİN ?KATEŞOL ETKİLEŞİMİNİN VOLTAMETRİK İNCELENMESİ
136 YILMAZ,Ö.Gamze; ÖZDEMİR,Cemile; GÜNER,Ali; ERTAN,Mevlüt; , FARKLI BİR GRUP İLACIN POLİETİLENOKSİT İLE ETKİLEŞİMİNİN TERMODİNAMİK OLARAK İNCELENMESİ
137 YILMAZ,Ö.Gamze; ÖZDEMİR,Cemile; GÜNER,Ali; ERTAN,Mevlüt; , FARKLI BİR GRUP İLACIN POLİOKSİETİLENLERLE ETKİLEŞİMİNİN IR SPEKTROSKOPİSİ İLE İNCELENMESİ
138 GÖKÇE,Pınar; OCAK,Ümmühan; ALP,Hakan; OCAK,Miraç; KOLAYLI,Sevgi; KÜÇÜK,Murat; , YENİ 14 ÜYELİ N2S2 MAKROSİKLİK LİGANDIN SENTEZİ VE ÇEŞİTLİ METAL KATYONLARIYLA ÇÖZÜCÜ EKSTRAKSİYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
139 OCAK,Miraç; GÖKÇE,Pınar; OCAK,Ummuhan; YILDIRIM,Nuri; BAHÇECİ,Şule; ÖZDEMİR,Mustafa; YÜKSEK,Haydar; , BAZI 4,5-DİHİDRO-1H-1,2,4-TRİAZOL-5-ON TÜREVLERİNİN ETANOL-SU KARIŞIMINDA GRAN METODU İLE pKa DEĞERLERİNİN TAYİNİ
140 GÖKÇE,Pınar; OCAK,Ümmühan; ALP,Hakan; OCAK,Miraç; KOLAYLI,Sevgi; KÜÇÜK,Murat; , YENİ AZOT-KÜKÜRT KARIŞIK DONORLU CROWN ETER LİGANDININ SENTEZİ VE ÇÖZÜCÜ EKSTRAKSİYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
141 KEMER,Barış; IŞILDAK,İbrahim; OCAK,Ümmühan; GÖK,Yaşar; OCAK,Miraç; , BENZO-15-CROWN-5 BİRİMLERİ TAŞIYAN BİS CROWN ETER BİLEŞİĞİNİN İYONOFOR ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
142 KEMER,Barış; IŞILDAK,İbrahim; OCAK,Ümmühan; GÖK,Yaşar; KANTEKİN,Halit; OCAK,Miraç; , YENİ N2S2O2 KARIŞIK DONORLU CROWN ETER BİLEŞİĞİNİN İYONOFOR ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
143 DURAN,Celal; ŞENTÜRK,H.Basri; GÜNDOĞDU,Ali; , 8?HİDROKSİKİNOLİN İLE ŞELATLAŞTIRILMIŞ BAZI METALLERİN AMBERLİT XAD?2000 REÇİNESİNDE ZENGİNLEŞTİRME ŞARTLARININ İNCELENMESİ
144 ALMAS,Ziya; SOMER,Güler; , ANTEP FISTIĞINDA BULUNAN ESER ARSENİĞİN, As(III)-Mo(VI) KATALİTİK HİDROJEN DALGASI KULLANILARAK TAYİNİ
145 ASLANOĞLU,Mehmet; ÖGE,Necla; AYNE,Gülay; , QUINACRINE?NİN DNA İLE ETKİLEŞİMİNİN VOLTAMMETRİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ
146 OCAK,Miraç; KOLAYLI,Sevgi; KÜÇÜK,Murat; OCAK,Ümmühan; GÖKÇE,Pınar; ALP,Hakan; , SIYAH ÇAY SULU EKSTRAKTININ METAL BAĞLAMA KAPASITESI
147 ALP,Hakan; OCAK,Ümmühan; GÖK,Yaşar; KANTEKİN,Halit; , OKSİJEN-KÜKÜRT KARIŞIK DONÖR GRUPLARI TAŞIYAN YENİ MAKROSİKLİK LİGAND SENTEZİ VE ANALİTİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
148 TOR,Ali; ŞAHİN,Aygül; ÇENGELOĞLU,Yunus; ERSÖZ,Mustafa; , KATYON DEĞİŞTİRİCİ MEMRANLARDAN Cr (III)?ÜN TAŞINIMI ÜZERİNE FARKLI DEĞERLİKTEKİ METALLERİN ETKİLERİ
149 TOR,Ali; KIR,E.; ÇENGELOĞLU,Yunus; AYDIN,M.Emin; ERSÖZ,M.; , ATIK SU ORTAMINDAKİ KLORLU FENOLLERİN ANALİZİ İÇİN METOT ÇALIŞMASI
150 BÜYÜKERKEK,Tuğba; TOR,Ali; ÇENGELOĞLU,Yunus; ERSÖZ,Mustafa; , Cr (III) VE Cr (VI) KARIŞIMININ İYON DEĞİŞTİRİCİ MEMBRANLAR KULLANILARAK SU ORTAMINDAN UZAKLAŞTIRILMASI
151 ABRAMOVA,Valentina V.; VASINA,S.M.; SHIROVA,S.A.; , ELECTROCHEMICAL SENSOR CONTROL FOR CONTINUOUS AUTOMATIC DEFINITION OF OXYGEN IN EXTREME CONDITIONS.
152 SAITKULOV,Shuhrat M.; MUKHAMADIEV,Nurali Q.; ERGASHEV,Ismoil M.; KHAMROKULOVA, Mavluda Kh.; , OPTIMIZATION OF PROCESS OF GAS-CHROMATOGRAPHIC SEPARATION ON THE BASIS OF UNIFAC PARAMETERS
153 SHIRINOVA,A.F.; RAGIMOV,K.G.; CHIRAGOV,M.I.; , HYDROTHERMAL SYNTHESIS AND THE CRYSTAL STRUCTURE OF THE NH4+-FORM JBN- ZEOLITE
154 MAMEDOV,Polad R.; GAMBAROV,D.H.; NAGIYEV,H.J.; , 13C NMR SPECTRA OF DIFFERENT-LIGANT COMPLEXES OF TIN
155 SVETOV,V.; NAURYZBAEV,M.; OSPICHSHEV,Y.; ISHKENOV,E.; , METHOD OF CONVERSION OF INDUSTRIAL PRODUCTS KEEPING ORGANIC COMPONENTS
156 SVETOV,V.; NAURYZBAEV,M.; ISHKENOV,E.; , MAKİNG OF POWDER METALLİC OSMİUM
157 MIRZAEVA,Kh.A.; AKHMEDOVA,M.S.; RUSTAMOVA,K.S.; , EXTRACTIVE ?PHOTOMETRICAL DEFINITION OF NITROGENATED ORGANIC BASES
158 GÖLCÜ,Ayşegül; YAVUZ,Pelin; SERİN,Selahattin; , ATENOLOL?ÜN DİTİYOKARBAMAT-Ni(II) KOMPLEKSİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
159 GÖLCÜ,Ayşegül; YAVUZ,Pelin; DIĞRAK,Metin; DOLAZ,Mustafa; SERİN,Selahattin; , ANTİHİPERTANSİF İLAÇ PİNDOLOL?ün BİNÜKLEER Cu(II) KOMPLEKSİNİN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİNİN İNCELENMESİ
160 NAĞIYEV,Halil; KAMBAROV,Damer; ABDULLAYEV,Rizvan; , NİOBİUM(V) VE TANTALIN(V) 2,2?,3,4-TETRAOKSİ-3?-SULFO-5?-KLORAZOBENZOLLA KOMPLEKS OLUŞTURMASINA SETHİ-AKTİV MADDELERİN TESİRİ
161 AŞÇI,Bürge; ALPDOGAN,Güzin; SUNGUR,Sıdıka; , Ni(II), Cu(I) Fe(II)VE Ni(II), Cu(I) Co(II) KARIŞIMLARININ Dİ-2-PİRİDİLKETONTİYOSEMİKARBAZON KOMPLEKSLERİNDEN YARARLANILARAK HPLC İLE ANALİZİ
162 AŞÇI,Bürge; ALPDOGAN,Güzin; SUNGUR,Sıdıka; , Co(II) Ni(II),Fe(II), Cu(I)?IN Dİ-2-PRİDİLTİYOSEMİKARBAZON KOMPLEKSLERİ HALİNDE BİRARADA ÖNZENGİNLEŞTİRMESİ VE MİKTAR TAYİNİ
163 DİLGİN,Yusuf; NİŞLİ,Gürel; , METİLEN MAVİSİ - ASKORBİK ASİTİN SPEKTROFLUORİMETRİK İNCELENMESİ
164 TURHAN,Kadir; AKÇİN,Göksel; ASLAN,Ali; , Au(III) VE Cu(II)?IN SULU ÇÖZELTİLERİNDEN BİYOKÜTLE İLE UZAKLAŞTIRILMASI
165 ERDOĞAN,Gülbin; KARADAĞ,Recep; DÖLEN,Emre; , THE DETERMINATION OF STABILITY CONSTANTS MIXED-LIGAND COMPLEXES OF QUERCETIN AND TANNIC ACID WITH ALUMINIUM AND CALCIUM BY POTENTIOMETRIC AND SPECTROPHOTOMETRIC METHODS
166 ARSLAN,Halit; HASDEMİR,Erdoğan; , Cd(II), Sn(II), Pb(II) ve SeO32-?İN POLAROGRAFİK OLARAK TAYİNİ
167 ARSLAN,Halit; HASDEMİR,Erdoğan; , KADMİYUM (II) VE SELENİTİN DİFERANSİYEL PULS POLAROGRAFİSİ İLE POLAROGRAFİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
168 ARSLAN,Halit; HASDEMİR,Erdoğan; , KURŞUN (II) VE SELENİTİN DİFERANSİYEL PULS POLAROGRAFİSİ İLE POLAROGRAFİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
169 ARSLAN,Halit; HASDEMİR,Erdoğan; , KALAY (II), TİYOSEMİKARBAZİT VE SELENYUM (IV) ?ÜN ETKİLEŞİMİNİN POLAROGRAFİK OLARAK İNCELENMESİ
170 İZGİ,Belgin; GÜÇER,Şeref; , SOĞAN (Allium cepa) VE SARIMSAK (Allium sativum) ÖRNEKLERİNDE ELEKTRO TERMAL ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRESİ İLE SELENYUM FRAKSİYONLAMA ÇALIŞMALARI
171 IRAK,Övgü Gamze; TOPTAN,Suna; EREN,Sami; SAĞLAM,Onursal; ÖZDEN,Tuncel; , İNSAN PLAZMASINDA FAMOTİDİN?İN HPLC/UV YÖNTEMİ İLE MİKTAR TAYİNİ
172 ÖZDEMİR,Abdil; UÇAN,Mustafa; , ELEKTROSPREY YARDIMIYLA GAZ FAZINDA BAKIRIN GLUTATYON İLE KOMPLEKS OLUŞUMUNUN İNCELENMESİ
173 ÖZDEMİR,Abdil; LEDNEV,Igor; ASHER,Sanfort A.; , BOMBOLİTIN III YAPISINDAKİ KISA ALFA HELİKS YAPISININ BELİRLENMESİNDE UV REZONANS RAMAN VE DAİRESEL DİKROİZMİN KARSILASTIRILMASI
174 ÖZDEMİR,Abdil, 2-HİDROKSİ PRİDINİN KONSANTRASYON BAĞIMLI DİMERLESMESİ VE ENERJİ BAĞIMLI İYON KAYNAGI İÇİ ÇARPIŞMA ETKİLİ PARÇALANMASI
175 ÖZDEMİR,Abdil, VALİNOMİSINİN DEGİŞİK SOLVENTLERDE KOMPLEKS OLUŞUMUNUN UV REZONANS RAMAN KULLANILARAK BELİRLENMESİ
176 ANT,Elif; MERDİVAN,Melek; YURDAKOÇ,Mürüvvet; , URANYUM(VI) VE TORYUM(IV) İYONLARININ PİRİNA ÜZERİNDE TUTUNMALARININ İNCELENMESİ
177 ÖTER,Özlem; ERTEKİN,Kadriye; ÇETİNKAYA,Bekir; , OKSİJEN TAŞIYICILAR VARLIĞINDA [RuCl2(p-simen)]2 TÜREVLERİYLE SPEKTROFLORİMETRİK OKSİJEN TAYİNİ
178 TOĞRUL,Mahmut; TURGUT,Yılmaz; HOŞGÖREN,Halil; , OPTİKÇE AKTİF MONOAZA-15-CROWN-5 ETERLERLE KİRAL AMONYUM TUZLARININ ENANTİYOSEÇİCİ TANIMASI
179 KILIÇEL,Fevzi, VAN ŞEHİR MERKEZİNDEKİ YOL TOZLARINDA OLUŞAN AĞIR METAL KİRLİLİĞNİN MEVSİMLERE GÖRE DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ
180 KILIÇEL,Fevzi; UYUMAZ,Ümit; , VAN ŞEHİR MERKEZİNDE ÇOKÇA TÜKETİLEN BAZI SEBZE TÜRLERİNDEKİ AĞIR METAL DÜZEYLERİNİN TESPİTİ VE ÜRETİM BÖLGELERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI
181 HAZER,Orhan; KARTAL,Şenol; TOKALIOĞLU,Şerife; , PAN YÜKLÜ AMBERLITE XAD-1180 İLE ZENGİNLEŞTİRME SONRASI BAZI METAL İYONLARININ FAAS İLE TAYİNİ
182 TÜRKER SAÇAN,Melek; ÖZKOVALAK,Nilüfer; , SELENİT, SELENAT VE IŞIK ŞİDDETİNİN TUZLU SU ALGİ Dunaliella tertiolecta?nın BÜYÜMESİNE OLAN ETKİLERİ
183 KARAASALAN AKSU,Songül; ÇELİK,Güler; ÇETİNOĞLU,Anıl; GÜÇER,Şeref; , ÜZÜM PEKMEZİNDE ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRESİ İLE ÇİNKO BAKIR TAYİNİ VE FRAKSİYONLAMA ÇALIŞMALARI
184 YILDIZ,Gülcemal; ŞENKAL,Filiz; PARIL,Ahmet; BIÇAK,Niyazi; , DİALLİL MORFOLİNYUM BROMÜR-VİNİL PROLİDON KOPOLİMERİNDE REAKTİFLİK ORANININ BELİRLENMESİ
185 SARI,Hayati; TÜZEN,Mustafa; MENDİL,Durali; HASDEMİR,Erdoğan; , ENDÜSTRİ VE ŞEHİR MERKEZLERİNDE YAŞAYAN İNSANLARIN SAÇLARINDA ESER METAL İÇERİKLERİ
186 SOYLAK,Mustafa; TÜZEN,Mustafa; NARİN,İbrahim; SARI,Hayati; , KAYSERİ VE ÇEVRESİNDE ÜRETİLEN BAZI BAHARAT ÖRNEKLERİNİN ESER AĞIR METAL İÇERİKLERİ
187 TÜZEN,Mustafa; MENDİL,Durali; SARI,Hayati; SUİÇMEZ,Menderes; HASDEMİR,Erdoğan; , ORTA KARADENİZ VE YEŞİLIRMAK NEHRİNDEKİ BAZI BALIK TÜRLERİNDE AĞIR METAL DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI
188 MENDİL,Durali; TÜZEN,Mustafa; SARI,Hayati; HASDEMİR,Erdoğan; KOÇ,Hüseyin; , KARAYOLU KENARINDAN TOPLANAN BAZI AROMATİK BİTKİLERDE ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROFOTOMETRİK YÖNTEMİYLE ESER METAL TAYİNİ
189 AKTAŞ,A.Hakan; PEKCAN,Güzide; UCUN,Fatih; , HALOJENLİ FENOLLERDE HALOJENİN ELEKTRONEGATİFLİĞİNİN FENOLÜN TİTREŞİM FREKANSLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
190 BAYTAK,Sıtkı; TÜRKER,A.Rehber; , SULU ORTAMLARDAKİ Ni(II), Pb(II) VE Zn(II) İYONLARININ Saccharomyces carlsbargensis TUTTURULMUŞ SİLİKA JEL KULLANILARAK ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
191 ÖZ,Eda; YENİOVA,Hasip; ALİBEYLİ,Rafig; , ALKİL AROMATİK BİLEŞİKLERİN HİDROJENASYONUNDA KULLANILACAK KATALİZÖRLER İÇİN BAĞLAYICI SEÇİMİ
192 YILMAZ,Ümmihan; SOMER,Güler; , DUT PEKMEZİNDE BULUNAN BAZI ESER ELEMENTLERİN DİFFERANSİYEL PULS POLAROGRAFİSİ YÖNTEMİYLE MİKTARLARININ TAYİNİ
193 YILMAZ,Ümmihan; YILMAZ,Haşim; SOMER,Güler; ÜNAL,Halil İbrahim; , POLİ(2-HİDROKSİ ETİL METAKRİLAT-co-4-VİNİL PİRİDİN)?IN SENTEZİ VE ADSORPSİYON ÖZELLİKLERİNİN POLAROGRAFİK YÖNTEMLE İNCELENMESİ
194 CANPOLAT,Eda; ÇİFTÇİ,Harun; ÖLÇÜCÜ,Ali; , ELAZIĞ YÖRESİNDEKİ 1-14 YAŞ GRUBU ANEMİLİ ÇOCUKLARDA KAN SERUMU VE SAÇTAKİ ESER ELEMENT TAYİNLERİ
195 ATEŞ,Sema; ÇİFTÇİ,Harun; ÖLÇÜCÜ,Ali; , FARKLI DOKULARDAKİ BAZI ESER ELEMENTLERİN ICP ATOMİK EMİSYON SPEKTROFOTOMETRESİ İLE TAYİNİ
196 ÇEKİRDEK,Pınar; SOLAK,Ali Osman; , DİTİYOFOSFONAT ANYONLARININ ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
197 ÖZPOZAN,Talat; SAĞIR,Sema; , 4,4?-BUTAN-(1,4,7-TRI-p-TOLILSULFONIL-1,4,7-TRIAMIN)DIFITALONITRIL BILESIGINININ TITRESIM SPEKTRUMLARININ KURAMSAL HESABI VE SIMULASYONU
198 POSOKHOV,Yevgen; OCAKOĞLU,Kasım; TÜRKMEN,Gülşah; KARAPİRE,Canan; KUŞ,Mahmut; GÜMÜŞ,M. Kemal; TUĞCU,F. Tülay; AYDEMİR,Ercan; KABAN,Şeniz; İÇLİ,Sıddık; , PVC FİLME İMMOBİLİZE EDİLEN 4-KLORO-2-{[(1E)-KİNOLİN-2-İLMETİLEN] AMİNO} FENOLÜN SULU ORTAMDAKİ Cu2+ TAYİNİNDE KULANIMI
199 DALMAN,Ömer; ÇOL,Melek; YILDIRIM,Melike; ÇOLAK,Ahmet; GÜNEr,Saadettin; TÜFEKÇİ,Mehmet; , SULU ÇÖZELTİLERDEN METAL İYONLARININ UZAKLAŞTIRILMASINA TERMOFİLİK Anoxybacillus gonensis G2 SUŞU?NUN ANALİTİK UYGULANABİLİRLİĞİ
200 FAYZULLAEV,N.I.; UNIRZAKOV,R.R.; , KINETICS AND MECHANISM OF HYDRATATION OF ACETYLENE
201 FAYZULLAEV,N.I.; PARDAEVA,S.B.; TOSHMATOVA,D.A.; , CATALYST FOR SYNTHESIS OF VINYLACETATE ON THE BASIS OF KERAMZIT
202 FAYZULLAEV,N.I., CATALYTIC HYDROCHLORINATION OF ACETYLENE IN A LIQUID PHASE
203 SHAMSPUR,Tayebeh; SHEIKHSHOAIE,Iran; , DETERMINATION OF IRON(?) AFTER PRECONCENTRATION ON TO MODIFIED ANALCIME ZEOLITE WITH 5-((4-NITRO PHENYLAZO)-N-(2?,4?-DIMETOXY PHENYL )) SALICYLALDIMINE
204 YÜKSEK,Haydar; ÜÇÜNCÜ,Osman; ALKAN,Muzaffer; OCAK,Zafer; , BAZI 4-BENZİLİDENAMİNO-4,5-DİHİDRO-1H-1,2,4-TRİAZOL-5-ON TÜREVLERİNİN ASİTLİKLERİNİN İNCELENMESİ
205 ERDURAN,Nuran; DEMİRCİ,Ayla; ÖZCİMDER,Mustafa; , KIRIKKALE YÖRESİ KIZILIRMAK NEHRİ KİRLİLİK ARAŞTIRMASI ? FLORÜR ZENGİNLEŞTİRME VE GİDERME ÇALIŞMALARI,
206 ÇABUK,Hasan; AKYÜZ,Mehmet; , ÇEVRE ÖRNEKLERİNDEKİ FENOLİK MADDELERİN GC-MS METODU İLE BELİRLENMESİ
207 ÖZTÜRK,Gülsiye; SEYHAN,Serap; ALP,Serap; , PİRROLOPİRROL VE 5-OKSAZOLON TÜREVLERİNİN ÇÖZELTİ VE PVC MEMBRANLARINDA BİYOLOJİK ÖNEMİ OLAN KATYONLARA KARŞI YANITLARININ SPEKTROFLORİMETRİK İNCELENMESİ
208 GÜNDOĞDU,Ali; ŞENTÜRK,H.Basri; DURAN,Celal; , DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE YETİŞEN KARA LAHANALARIN (Brassica Oleracea var. Acephala) YAPRAKLARINDA AAS İLE METAL TAYİNLERİ
209 BULUT,Volkan Numan; TÜFEKÇİ,Mehmet; , TRABZON KALYAN AKARSUYUNUN SU KALİTESİNİN ARAŞTIRILMASI VE MODELLENMESİ
210 GÜNDÜZ,Beniz; MALTAŞ,Esra; KÜÇÜKKOLBAŞI,Semahat; TEMEL,Hamdi; YILDIZ,Salih; , FARKLI ÇÖZÜCÜLERDE SCHİFF BAZLARININ FLORESANS ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
211 O.GAGA,Eftade; G.TUNCEL,Semra; , ANKARA?DA ÇOK HALKALI AROMATİK BİLEŞİKLERİN ÖRNEKLEME VE ANALİZ YÖNTEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI
212 TOPAL,Tansel; G.TUNCEL,Semra; , DENIZ SEDIMANLARINDAKİ PAH LARIN HP 6890 SERİ GAZ KROMATOGRAFİ İLE EKSTRAKSİYONU VE ANALİZİ
213 SHAHABADI,Nahid; JOSHAGHANI, Mohammad; MOROVATTI,T.; , SOLVENT EFFECTS ON THE RATE OF OXIDATIVE ADDITION REACTIONS ON Pt(II) COMPLEXES
214 NAĞIYEV,H.C.; MEHMETOV,P.R.; KAMBAROV,D.H.; CIRAGOV,F.M.; , KALAYIN(II) 2,3,4-TRİOKSİ-4?-SULFOAZOBENZOL VE TRİFENILGUANİDİNLE ÇEŞİTLİ LIGANDLI KOMPLEKS ŞEKLİNDE FOTOMETRİK TAYİNI
215 MURADOV,K.M, STUDY THE REACTION OF OXIDIZING CONDENSATION OF METHANE
216 YÜKSEK,Haydar; ALKAN,Muzaffer; OCAK,Zafer; OCAK,Miraç; BAHÇECİ,Şule; , BAZI 3-SİKLOPROPİL-4-SUBSTİTUE-4,5-DİHİDRO-1H-1,2,4-TRİAZOL-5-ON BİLEŞİKLERİNİN SUSUZ ÇÖZÜCÜLERDE pKa SABİTLERİNİN TAYİNİ
217 İSLAMOĞLU,Fatih; YÜKSEK,Haydar; OCAK,Miraç; OCAK,Ümmühan; BAHÇECİ,Şule; ÖZDEMİR,Mustafa; , BAZI 3-ALKİL(ARİL)-4-(4-NİTROBENZOİLAMİNO)-4,5-DİHİDRO-1H-1,2,4-TRİAZOL-5-ON BİLEŞİKLERİNİN pKa DEĞERLERİNİN POTANSİYOMETRİK YÖNTEMLE TAYİNİ
218 GÜREK,Ayşe Gül; DURMUŞ,Mahmut; AHSEN,Vefa; , TETRA- VE OKTA- SÜBSTİTÜE FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ VE MEZOMORFİK ÖZELLİKLERİ
219 ATİLLA,Devrim; YILMAZ,Fatma; AHSEN,Vefa; , YENİ METALLO-MESOGEN FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ
220 AKHMEDOV,Mubariz M.; RUSTAMOVA,S.T.; GULIYEV,A.I.; AGAYEV,A.I.; AGAYEVA,Kh.; , APPLYING OF ZEOLITES FOR THE ELEMENTARY SULPHUR OBTAINING FROM WASTING SULPHURCONTAINING GAS
221 USLU,Aylin; COLES,Simon J.; DAVIES,David B.; EATON,Robert J.; HURSTHOUSE,Michael B.; KILIÇ,Adem; SHAW,Robert A.; , PENTAERİTRİTOL KÖPRÜLÜ SİKLOTRİFOSFAZENLERİN GEMİNAL OLMAYAN TETRAKİS-DİMETİLAMİN TÜREVLERİNDE STEREOİZOMERİZASYON
222 ŞAHİN,Şule; USLU,Aylin; COLES,Simon J.; DAVIES,David B.; EATON,Robert J.; HURSTHOUSE,Michael B.; KILIÇ,Adem; SHAW,Robert A.; , PENTAERİTRİTOL KÖPRÜLÜ SİKLOTRİFOSFAZENLERİN BİS-GEMİNAL (SPİRO) 3-AMİNO-1-PROPANOL TÜREVLERİNDE STEREOİZOMERİZASYON
223 ALEMİ,Abdol Ali; JOG,Ali Akbar Khandar Yosefi Gale; , SYNTHESIS OF YBIO3 AND STUDY OF ITS DOPED SYSTEMS WITH METALLIC OXIDES
224 ÖLMEZ,Halis; İÇBUDAK,Hasan; YEŞİLEL,Okan Zafer; BULUT,Ahmet; , Co(II), Ni(II), Cu(II) VE Cd(II)-SKUARİK ASİT-TRİETANOLAMİN KARIŞIK LİGANTLI KOMPLEKSLERİN SENTEZİ, YAPI VE TERMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
225 GAMBAROV,Damer; GULLERLI,Ulviya; NAGIEV,Khalil; CHIRAGOV,Famil; , STUDY OF VARIOUSLIGANDED COMPLEXES OF ZIRCONIUM(IV) WITH SYNTHESIRED AZODERIVATIVE BASED ON PYROGALLOL
226 TAVMAN,Aydın, 1,4-BİS-[(5-H/METİL/KLORO)-2-1H-BENZİMİDAZOLİL]-1,2,3,4-BUTANTETRAOLLERİN ZnCl2 KOMPLEKSLERİ
227 BABAYEV,Yasin, G?-Pb-Te ÜÇLÜ SİSTEMİNİN TEDGİGİ
228 ALİŞOĞLU,Vahit; BABANLI,Mehemmet; KAZIMOVA,Elnaz; , SODYUM VE MANGANIN HİPOFOSFİTLERİ VE KLORÜRLERİNDEN OLUŞMUŞ DÖRTLÜ KARŞILIKLI SU-TUZ SİSTEMİNDE ÇÖZÜNÜRLÜĞÜN VE FAZ DENGELERİNİN 25oC?DE ARAŞTIRILMASI
229 NATSAGDORJ,Amgalan; BİLGE,Selen; DEMİRİZ,Şemsay; KILIÇ,Zeynel; TERCAN,Barış; HÖKELEK,Tuncer; , spiro-ansa-spiro- VE spiro-bino-spiro-FOSFAZENLER
230 İLYASLİ,Teymur, LANTANOİDLER İŞTİRAKI İLE CAMSI YARIMKEÇİRİCİLER SAHESİNDE ARAŞDIRMALAR
231 HACIVELİOĞLU, Ferda; İBİŞOĞLU,Hanife; COLES,Simon J.; EATON,Robert; DAVIES,David B.; KILIÇ,Adem; SHAW,Robert A.; , SİKLOFOSFAZENLERİN POLİMORFİZM ÖZELLİKLERİNİN DSC İLE İNCELENMESİ
232 ABBASOV,Eleddin; MEMMEDOVA,Fizze; , AMP VE ANKS R?ÇIN?L?Rİ İLE Ag VE Hg İ?NLARININ S?RBSİ?ASI
233 YEŞİLEL,Okan Zafer; ÖLMEZ,Halis; İÇBUDAK,Hasan; ARICI,Cengiz; , Co(II), Ni(II), Zn(II) VE Cd(II)-OROTİK ASİT-İMİDAZOL KARIŞIK LİGANTLI KOMPLEKSLERİN SENTEZİ, YAPI VE TERMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
234 KARİPCİN,Fatma; ARABALI,Filiz; KARATAŞ,İbrahim; , BAZI YENİ ALKİLAMİNOİSONİTROSOASETİLBİFENİL TÜREVLERİNİN VE METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
235 NOVRUZOVA,Firengiz; HAMİDOVA,Sh.A.; , Li2O?B2O3?Me2O3 ( Me: AI,Ga,In) SİSTEMLERİNDE CAM OLUŞUM ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
236 İBİŞOĞLU,Hanife; COLES,Simon J.; EATON,Robert; DAVIES,David B.; KILIÇ,Adem; SHAW,Robert A.; , BAZI SİKLOTRİFOSFAZATRİENLERİN NÜKLEOFİLİK SÜBSTİTÜSYON REAKSİYONLARINDA KONFİGÜRASYON DURAKLAMASI
237 YEŞİLOT,Serkan; COLES,Simon J.; DAVIES,David B.; EATON,Robert J.; HURSTHOUSE,Michael B.; DRAKE,Alex F.; KILIÇ,Adem; SHAW,Robert A.; , SİKLOFOSFAZEN ENANTİOMERLERİNİN AYRILMASI
238 GHAMMAMY,Shahsiare, SYNTHESIS AND STRUCTURAL ANALYSIS OF A NUMBER OF HEXACOORDINATE HETEROLEPTIC d0 MOLYBDENUM AND TUNGSTEN COMPLEXES
239 GONCA,Ergün; GÜL,Ahmet; , OKTAKİS(1-NAFTİL-METİLTİYO) PORFİRAZİN TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
240 BABANLY,Mahammad; IBRAHIMOVA,Gulzar; SHIKHIYEV,Yusif; MASHADİYEVA,Leyla; , SOLID-PHASE EQUILIBRIA AND THERMODYNAMIC PROPERTIES OF THE Ag-Ga-CHALCOGEN SYSTEMS
241 BEŞLİ,Serap; COLES,Simon J.; DAVIES,David B.; EATON,Robert J.; HURSTHOUSE,Michael B.; KILIÇ,Adem; SHAW,Robert A.; , [2,4-(2,2,3,3-TETRAFOLURO-1,4-BUTANEDIOL)-2,4,6,6-TETRAKLOROSİKLOTRIFOSFAZATRIEN] BİLEŞİĞİNİN AMİNOLİZ REAKSİYONLARINDA DURAKLAMA
242 MAHMUDOV,Şamil, LÜTESİUM TERKİBLİ YENİ RENİUM K?RB?NİL K?MPLEKSLERİNİN SİNTEZI VE TEDKİKİ
243 BUDAK,Erhan; BOZKURT,Çetin; , GEÇİŞ METALLERİNİN, HEKZAGONAL BOR NİTRÜRDE TABAKALAR ARASI UZAKLIĞA, KRİSTALİT BÜYÜKLÜĞÜNE VE KRİSTALLENME SICAKLIĞINA ETKİSİ
244 ARSLAN,Figen; ÖLMEZ,Halis; İÇBUDAK,Hasan; ODABAŞOĞLU,Mustafa; BULUT,Ahmet; , [Cu(abpy)(H2O)Cl2].H2O KOMPLEKSİNİN SENTEZİ, YAPI VE TERMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
245 AKÇAY,Mehmet, PİRİDİN ADSORPSİYONU İLE SEPİYOLİT VE Fe-SÜTUNLU SEPİYOLİT?İN YÜZEY ASİTLİĞİNİN FT-IR SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLE BELİRLENMESİ
246 SÖNMEZ,Mehmet; AKBAŞ,Esvet; , 5-BENZOİL-4-HİDROKSİ-2-METİL-6-FENİL- 2H-PİRİDAZİN-3-ON KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ
247 ŞAHİN,Yüksel; BERNDT,Armin; , KLASİK OLMAYAN 1,2-BORKÖPRÜLÜ DİBORİRANLARIN SENTEZİ VE KRİSTAL YAPILARI
248 ŞENGÜL,Abdurrahman, 2-SİYANO-1,10-FENANTROLİN VE 2-SİYANO-2,2'-BİPİRİDİNİN KARE-DÜZLEM PLATİNUM(II) KOMPLEKS BİLEŞİKLERİ
249 ÖZCAN,Emine ; DEVECİ,Pervin; YILDIRIM,Bilge; , KLOR-AMPHİ-GLİOKSİM, ANTİ-N-(PİPERİDİL)AMİNOGLİOKSİM VE ANTİ-N-(MORFİL)AMİNOGLİOKSİM İLE BUNLARIN Ni(II), Cu(II), Co(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ
250 SAYDAM,Sinan; YILMAZ,Engin; , 4-KLORMETİL-2-(2-HİDROKSİBENZİLİDENHİDRAZİNO) TİYAZOL SCHİFF BAZI İLE BUNUN Co(II), Ni(II), Cu(II) VE Cr(III) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
251 SERİNDAĞ,Osman; URUŞ,Serhan; DİĞRAK,Metin; , BAZI METAL-FOSFİN KOMPLEKSLERİNİN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ
252 ASMAFİLİZ,Nuran; İLTER,Elif Ece; IŞIKLAN,Muhammet; ÇAYLAK,Nagihan; KILIÇ,Zeynel; HÖKELEK,Tuncer; , STEREOJENİK FOSFAZENLERDE ANİZOKRONİZM
253 BİLGE,Selen; DEMİRİZ,Şemsay; KILIÇ,Zeynel; ÇAYLAK,Nagihan; HÖKELEK,Tuncer; , spiro-KRİPTA FOSFAZENLERDE STEREOJENİK AZOT ATOMLARI VE ANİZOKRONİZM
254 ÖZGÜÇ,Bilgehan; BİLGE,Selen; DEMİRİZ,Şemsay; KILIÇ,Zeynel; ÇAYLAK,Nagihan; TERCAN,Barış; HÖKELEK,Tuncer; , spiro-P-pivot-FOSFAZA LARİAT ETERLER
255 CANPOLAT,Erdal; KAYA,Mehmet; , 5-BROMSALİSİLİDEN-p-AMİNOASETOFENONOKSİM LİGANDI VE ONUN Co(II), Ni(II), Cu(II) VE Zn(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
256 KOPARIR,Metin; AHMEDZADE,Misir; CANSIZ,Ahmet; ÇETİN,A.; ŞEKERCİ,Mehmet; , {4-[3-METHYL-3-(2,4,6-TRİMETHYL-PHENYL]-CYCLOBUTYL]-THİAZOL-2-YLAMİNO}-ACATİC ACİD AND 2-CYANO-N-{4-[3-METHYL-3-(2,4,6-TRİMETHYL-PHENYL]-CYCLOBUTYL]-THİAZOL-2-YL}-ACETAMİDE
257 PEKBELGİN,Hande R.; GÜL,Ahmet; BURKUT KOÇAK,Makbule; , TETRA PRİDİL FTALOSİYANİNLERİN DONÖR ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
258 ARSLANOĞLU,Yasin; HAMURYUDAN,Esin; , YENİ TİP ÇÖZÜNÜR FTALOSİYANİNLER
259 ARSLANOĞLU,Yasin; HAMURYUDAN,Esin; , SUDA ÇÖZÜNÜR TİTANYUM FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ
260 ARABALI,Filiz; KARİPCİN,Fatma; KARATAŞ,İbrahim; , 4-BİFENİLHİDROKSİMOİL KLORÜR?ÜN AMİN TÜREVLERİNİN VE BAZI GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ
261 ÖZÇEŞMECİ,İbrahim; OKUR,Ali İhsan; GÜL,Ahmet; , TETRA-HİDROKSİETİLTİO SÜBSTİTÜE YENİ TİP ÇÖZÜNÜR FTALOSİYANİNLER
262 KESKİN,Bahadır; AVCIATA,Ulvi; GÜL,Ahmet; , t-BÜTİL BENZİLTİYO GRUPLAR İÇEREN PORFİRAZİN TÜREVLERİNİN GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN HAZIRLANMASI VE EPR YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
263 YENİLMEZ,H.Yasemin; GÜL,Ahmet; OKUR,Ali İhsan; , ?-NAFTİLOKSİ SÜBSTİTÜENTLİ YENİ FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ
264 KASUMOVA,Rena N.; BANANTARLY,S.I.; NOVRUZOVA,F.G.; , PHASE INTERACTIONS IN CuGaSe2-Bi AND CuGaSe2-Bi2Se3 SYSTEMS
265 KILINÇARSLAN,Rafet; ÇETİNKAYA,Bekir; , SUDA ÇÖZÜNEBİLEN N-HETEROSİKLİK Rh(I) KARBEN KOMPLEKSLERİ VE ÖZELLİKLERİ
266 ERDOĞMUŞ,Ali; ERDEN,İbrahim; AVCIATA,Ulvi; GÜL,Ahmet; , TAÇ ETER GRUP İÇEREN YENİ BİR PORFİRAZİN SENTEZİ, ÖZELLİKLERİ VE KARAKTERİZASYONU
267 ERDEN,İbrahim; DEMİRHAN,Nebahat; AVCIATA,Ulvi; , 5-AMİNO-1,10-FENANTROLİNDEN YENİ BİR SCHIFF BAZI VE GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ KARAKTERİZASYONU
268 CAN (SÖZERLİ),Şebnem E.; DEMİR,Deniz; ÇETİNKAYA,Bekir; , 2,6-(t-Bu)2-4-(CH2NMe2)-C6H2 LİGANDININ GRUP 14 KİMYASI
269 SARIKAVAKLI,Nursabah; IŞIK,Şamil; KÖYSAL,Yavuz; , C9N3O2H11?İN KRİSTAL VE MOLEKÜL YAPISININ ANALİZİ
270 BAYSAL,Akın; DURAP,Feyyaz; AYDEMİR,Murat; AKBA,Osman; GÜMGÜM,Bahattin; , 1,10- FENANTROLİN İÇEREN YENİ POLİDENTAT LİGANDLARIN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE BUNLARIN KOORDİNASYON DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
271 BİRİCİK,Nermin; FEİ,Zhaofu; SCOPELLİTİ,Rosario; DYSON,Paul J.; , BENZEN-1,3-DİYL VE PİRİDİN-2,6-DİYL İLE BAZI POLİDENTAT FOSFİNOAMİN LİGANDLARININ SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
272 ÖZDEMİR,İsmail; DEMİR,Serpil; ÇETİNKAYA,Bekir; BRUNEAU,Christian; DİXNEUF,Pierre H.; , HALKA AÇILMA METATEZ POLİMERİZASYONUNDA AKTİF RUTENYUM N-HETEROSİKLİK KARBEN KOMPLEKSLERİ
273 ÇETİNKAYA,Bekir; DEMİR,Serpil; GÜRBÜZ,Nevin; ÖZDEMİR,İsmail; , ARİL KLORÜRLERİN SUZUKİ EŞLEŞMESİNDE AKTİF N-HETEROSİKLİK KARBEN LİGANTLARI
274 DEMİR,Serpil; ÖZDEMİR,İsmail; ÇETİNKAYA,Bekir; , RODYUM-İMİDAZOLİDİN-2-İLİDEN KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİ
275 SUBAŞI,Elif; ŞENER,Sevil; ERÇAĞ,Ayşe; ŞENTÜRK,Ozan Ş.; UĞUR,Fadime; , 1, 2, 4-TRİAZOL HALKASI İÇEREN AZOT DONORLU LİGANDLARIN, Cr(CO)6 İLE FOTOKİMYASAL TEPKİMELERİ
276 SUBAŞI,Elif; ŞENTÜRK,Ozan Şanlı; UĞUR,Fadime; , [(?5-C5H5)Mn(CO)3] İLE Ph2P(CH2)nPPh2 (n=1, dppm; 2, dppe; 3, dppp)/ Ph2P(S)(CH2)nP(S)Ph2 (n=1, dppm(S)2 ; 2, dppe(S)2 ; 3, dppp(S)2) ARASINDAKİ FOTOKİMYASAL TEPKİMELER
277 GÜRBÜZ,Nevin; ÖZDEMİR,İsmail; SEÇKİN,Turgay; ÇETİNKAYA,Bekir; , POLİMER DESTEKLİ PALLADYUM KARBEN KOMPLESİ İLE SUZUKİ EŞLEŞMESİ
278 GÜRBÜZ,Nevin; ÖZDEMİR,İsmail; SEÇKİN,Turgay; ÇETİNKAYA,Bekir; , SİLİKA DESTEKLİ RODYUM KARBEN KOMPLEKSİNİN HAZIRLANMASI VE KATALİTİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
279 ÇOLAK,Hakan; TÜRKOĞLU,Orhan; , SODYUM TATRABORAT KATKILANMIŞ BİZMUT TRİOKSİT FAZLARININ 0.001? x ? 0.2 ARALIĞINDA İNCELENMESİ
280 ÇOLAK,Hakan; TÜRKOĞLU,Orhan; SOYLAK,Mustafa; , BAZI BİTKİSEL ÇAY ÖRNEKLERİNİN AĞIR METAL İÇERİKLERİNİN ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROSKOPİSİ İLE TAYİNLERİ
281 HANHAN,Murat Emre; MENTEŞ,Ayfer; BARAN,Yakup; , Cr(CO)6 ve Mo(CO)6 KOMPLEKSLERİNİN YERDEĞİŞTİRME TEPKİME KİNETİKLERİNİN UV-VIS SPEKTROFOTOMETRESİ İLE İNCELENMESİ
282 HANHAN,Murat Emre; MENTEŞ,Ayfer; , GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİ KATALİZÖRLÜĞÜNDE METİL METAKRİLATIN RADİKALİK POLİMERİZASYONU
283 ÇELİK,Saliha; KARACAN,Nurcan; , 2-HİDROKSİASETOFENON METANSÜLFONİLHİDRAZON BİLEŞİĞİNİN BAZI KOMPLEKSLERİNİN YARI-DENEL PM3 YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
284 ÇELİK,Saliha; KARACAN,Nurcan; , 2-HİDROKSİASETOFENON METANSÜLFONILHİDRAZON BİLEŞİĞİNE AİT TAUTOMERLERİN BAĞIL KARARLILIKLARININ AB İNİTİO HF/ 3-21G** YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
285 ÇELİK,Saliha; KARACAN,Nurcan; , 2-HİDROKSİASETOFENON METANSÜLFONİLHİDRAZON?UN AB İNİTİO HF/6-31G** YÖNTEMİ İLE KONFORMASYON ANALİZİ
286 ŞENER,Sevil; SUBAŞI,Elif; ERÇAĞ,Ayşe; ŞENTÜRK,Ozan S.; UĞUR,Fadime; , 4-AMİNO-3-HİDRAZİNO-5-MERKAPTO-1,2,4-TRİAZOL (AHMT)? DEN ELDE EDİLEN LİGANDLAR İLE W(CO)6? İN FOTOKİMYASAL TEPKİMELERİ
287 TUNA,Sümeyra; CANPOLAT,Erdal; KAYA,Mehmet; , İMİN VE OKSİM İÇEREN YENİ SCHİFF BAZI LİGANDININ BAZI METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ
288 ŞAHİN,Neslihan; ÖZDEMİR,İsmail; GÖK,Yetkin; ÇETİNKAYA,Bekir; , N-KOORDİNE AZOL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİ
289 BULUT,Ahmet; YEŞİLEL,Okan Zafer; İÇBUDAK,Hasan; ÖLMEZ,Halis; BÜYÜKGÜNGÖR,Orhan; , BİS(1,10-FENANTROLİN)SKUARATOBAKIR(II) TRİHİDRAT KOMPLEKSİNİN KRİSTAL YAPISI
290 GÜNAY,M. Emin; ÇETİNKAYA,Bekir; , ?-ELİMİNASYONU ve N-HETEROSİKLİK KARBEN KOMPLEKSLERİ
291 İÇBUDAK,Hasan; HEREN,Zerrin; ODABAŞOĞLU,Mustafa; UYANIK,Ahmet; ARICI,Cengiz; , DİAQUABİS(N,N?-DİMETİL-1,2-ETANDİAMİN)NİKEL(II) Dİ(ACESULFAMAT) KOMPLEKSİNİN TERMİK BOZUNMA MEKANİZMASININ TERMİK ANALİZ TEKNİKLERİ VE KÜTLE SPEKTROSKOPİSİYLE İNCELENMESİ
292 KÖKSAL,Hüseyin; KAZANCI,Ayşe; , 2-AMİNOBENZOFENON ESASLI YAPISINDA AZO VE İMİN FONKSİYONEL GRUBU BULUNDURAN YENİ TETRADENTAT LİGAND VE KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KAREKTERİZASYONU
293 KÖKSAL,Hüseyin; ATEŞ,H.Mehmet; , 2-AMİNOBENZOFENON?DAN ELDE EDİLEN UNSİMETRİK SCHIFF BAZI LİGANDLARI VE ONLARIN Cu(II), Ni(II) VE Co(II) KOMPLEKSLERİ
294 KÖKSAL,Hüseyin, ÇOK DİŞLİ SCHİFF BAZI-OKSİM LİGAND VE KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ AYDINLATILMASI
295 KÖKSAL,Hüseyin, 2-AMİNO-4-NİTRO-ANİLİNDEN ELDE EDİLEN SCHIFF BAZLARININ OKSİM LİGANDLARININ VE KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ AYDINLATILMASI
296 BABAHAN,İlknur; ANIL,Hüseyin; , SEMİKARBAZON VE TİYOSEMİKARBAZONLARIN OKSİMLİ TÜRLERİNİN SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
297 BABAHAN,İlknur; ANIL,Hüseyin; SARIKAVAKLI,Nursabah; , HİDRAZONLARIN OKSİM TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
298 ANCIN,Nilgün; ÖZTAŞ,Selma Gül; TÜZÜN,Mürşide; , ÜÇ DİŞLİ SCHİFF BAZLARININ DİMETİL KALAY(IV) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ AYDINLATILMASI
299 ÖZAY,Pelin; YURDAKOÇ,Mürüvvet; KARAKAPLAN,Mehmet; HOŞGÖREN,Halil; , BOR EKSTRAKSİYONU
300 SÖZEN,Pelin; ATAK,A.; DEMİRHAN,F.; , o- VE p-FENİLENDİAMİN GRUPLARI İÇEREN DÖRT DİŞLİ SCHİFF BAZLARI İLE Zn(II) KOMPLEKSLERİNİN İKİ FARKLI YÖNTEMLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
301 BEGEÇ,Saliha; KILIÇ,Adem; , HEKZAKLOROSİKLOTRİFOSFAZATRİENİN FENOLİZİ
302 BEGEÇ,Saliha; KILIÇ,Adem; ALATAŞ,Sümeyya; , HEKZAKLOROSİKLOTRİFOSFAZATRİENİN TİYAZOL TÜREVLERİ İLE REAKSİYONUNUN İNCELENMESİ
303 KARAHAN,Senem; YURDAKOÇ,Mürüvvet; SEKİ,Yoldaş; YURDAKOÇ,Kadir; , BOR?UN SULU ÇÖZELTİDEN ADSORPSİYONU
304 YAŞAR,Sedat; DEMİR,Serpil; ÖZDEMİR,İsmail; ÇETİNKAYA,Bekir; , İŞLEVSEL VE HACİMLİ GRUP İÇEREN METAL KARBEN KOMPLEKSLERİ
305 TOPALOĞLU SÖZÜER,Işıl; İRDEM,Seçkiner Dülger; , [MoTp*(O)Cl](µ-O)[MoTp*(Cl)(?NC6H4Br)] (cis VE trans) BİLEŞİKLERİNİN SENTEZ VE KAREKTERİZASYONLARI
306 TANRIVERDİ,Esra; YENİLMEZ ÇİFTÇİ,Gönül; COLES,Simon J.; DAVIES,David B.; HURSTHOUSE,Michael B.; KILIÇ,Adem; SHAW,Robert A.; , SPERMİN TÜREVİ SİKLOTRİFOSFAZATRİEN İLE 2,2-DİMETİL-1,3-PROPANDİOLÜN REAKSİYONU
307 KESER,Gülnur; AVCIATA,Ulvi; DEMİRHAN,Nebahat; GÜL,Ahmet; , 5,6-DİAMİNO-1,10-FENANTROLİNİN SALİSİL ALDEHİTLE OLUŞTURDUĞU SCHİFF BAZININ STEARİK ASİT DİESTERİNİN SENTEZİ VE KAREKTERİZASYONU
308 ATAŞ,Rumeysa; DEMİRHAN,Nebahat; AVCIATA,Ulvi; , AMİNOLİZ REAKSİYONU İLE BAZI FOSFAZEN TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
309 SÖNMEZ,Mehmet; ÇELEBİ,Metin; , BAZI YENİ PİRAZOL KOMPLEKSLERİNİN Cu(II), Co(II) ve Ni(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
310 KIRKAN,Bülent; GİRİZOĞLU,Emrah; GÜP,Ramazan; ÖZLER,M.Ali; , vic ? DİOKSİMLERİN p- AMİNO BENZOİK ASİT HİDRAZİN ARİL HİDRAZON TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE Ni(II), Cu(II) KOMPLEKSLERİNİN İNCELENMESİ
311 USLU,Rabia Zeynep; GÜL,Ahmet; , FONKSİYONEL SÜBTİTÜENTLER İÇEREN YENİ PORFİRAZİNLER
312 SIDAMONIDZE,G.; MAGRADZE,O.; GUDAVADZE,M.; CHIGVINADZE,J.; SIDAMONIDZE,Sh.; , INVESTIGATION OF SEVERAL PARAMETERS OF OXYGEN-LACKING YBa2Cu3O7- ?-nm HIGH TEMPERATURE SUPERCONDUCTORS
313 KALKAN,Ayfer; ALTINTAŞ BAYIR,Zehra; , ALKİNİL GRUBU İÇEREN ASİMETRİK FTALOSİYANİNLER
314 FEYİZOĞLU,Adilhan; SAKARYA,A Övünç; TÜRKYILMAZ,Murat; , 1-2-4-5 BENZEN TETRAKARBOKSİLLİ ASİTİN 2B GRUBU GEÇİŞ METALLERİYLE YAPTIĞI BİLEŞİKLERİN SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
315 FIRINCI,Aylin; FEYİZOĞLU,Adilhan; SAKA,Mehbare; , ABİETİK ASİT İLE NİKEL (II) KARBOKSİLATIN SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
316 GÜMGÜM,Bahattin; ÖZTÜRK,Gülşen; BİRİCİK,Nermin; , HETEROPOLİ ASİT VE MİKRODALGA ENERJİSİ KULLANILARAK BENZİL ALKOLÜN DİBENZİL ETER?E DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
317 KULİ-ZADE,Esmira S., THE RESEARCH OF PbO-2SnO2?Bi2O3 OF OXIDIC SYSTEM
318 MAKSUDOVA,Tamella F., THE NEW TRIPLE COMPOUNDS IN THE Sb2Se3-Yb4Sb3 SYSTEM
319 SHARIFOV,Gabil; BAYRAMOV,Gorxmaz; DZAFAROV,Valex; ALXAZOV,Taxir; , THE STABILITY OF NATRIUM-HIPOCHLORIDE
320 COŞKUN,Ahmet; UYSAL,Şaban; KOÇ,Ziya Erdem; KARATAŞ,İbrahim; UÇAN,Halil İsmet; , 4,4?-BİS(ARİLAMİNOGLİOKSİM)DİFENİLETER?İN BF2+ KÖPRÜLÜ POLİMER KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ
321 AĞIRTAŞ,M Salih, YENİ BİS(2-DİMETİLAMİNOETİLSULFANİL) VE BİS (DİETOKSİKARBONİLMETİL) SUBSTİTÜE FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ VE BAZI ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
322 ALTINTAŞ,Bahadır; BOZKURT,Çetin; , TUNGSTEN HEKZAKARBONİLE FOTOKİMYASAL KETON KOORDİNASYONU
323 HUSSEYNOV,Faig; HUSSEYNOV,Zakir; VEYSOVA,Sitara; BABANLY,Mahammad; , PHASE EQULIBRIA AND THERMODYNAMIC PROPERTIES OF CHALCOGENIDE SOLID SOLUTIONS OF THE Tl-BIV(BV)-Se-Te SYSTEMS
324 İRİŞLİ,Sevil; ŞEN,Ayten; , AMİNOFOSFİN LİGANDLI GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİ
325 ŞENER,M. Asım; BURKUT KOÇAK,Makbule; , NAFTİL-MALONİK ESTER SÜBSTİTÜE YENİ FTALOSİYANİNLER
326 KURTARAN,Raif; DURMUŞ,Sefa; ERCAN,İsmail; ERCAN,Filiz; ATAKOL,Orhan; , YENİ BİR DÖRT ÇEKİRDEKLİ BAKIR(II) OKSİJEN TAŞIYICI KOMPLEKS
327 DURMUŞ,Sefa; KURTARAN,Raif; ARICI,Cengiz; AKAY,A. Kadir; ATAKOL,Orhan; , YENİ HETERO ÜÇ ÇEKİRDEKLİ CuII-MnII-CuII ve CuII-CdII-CuII KOMPLEKSLERİ
328 SARIÖZ,Özlem; SERİNDAĞ,Osman; , YENİ AMİNOFOSFİN LİGANDLARI VE MOLİBDEN KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ
329 AKIN DİNÇER,Hatice; BURKUT KOÇAK,Makbule; , İKİ FARKLI SÜBSTİTÜENT İÇEREN YENİ FTALOSİYANİNLER
330 MENTEŞ,Ayfer; KEMMİTT,Raymond D.W.; FAWCETT,John; RUSSELL,David R.; , N,N-DİMETİLBENZİLAMİN İLE PALADYUM(II) BİLEŞİKLERİNİN SİKLOPALADASYONU VE KOMPLEKSİN BAZI TEKDİŞLİ LİGANDLARLA TEPKİMELERİ
331 DAYAN,Osman; ÇETİNKAYA,Bekir; , ÜÇ DİŞLİ VE DİNÜKLEER RUTENYUM (II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
332 HEREN,Zerrin; İÇBUDAK,Hasan; ODABAŞOĞLU,Mustafa; , YENİ BİS(SAKARİNATO)N-SALİSİLİDENAMİNO-1-TRİSHİDROKSİMETİLMETAN Ni(II) HİDRAT KOMPLEKSİNİN SENTEZİ, SPEKTROSKOPİK VE TERMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
333 TİRYAKİ,Fatma; İRİŞLİ,Sevil; , ORGANOFOSFİN SÜLFÜR LİGANDLI Ag(I) KOMPLEKSLERİ
334 TÜRKMEN,Hayati; ÇETİNKAYA,Bekir; , N-HETEROSİKLİK KARBEN Rh(I) KOMPLEKSLERİ VE ÖZELLİKLERİ
335 ÜSTÜN,Elvan; KARAKAŞ,Duran; KAYA,Cemal; , KARE PİRAMİT M(CO)5 TİPİ KOMPLEKSLERİN 13C-İZOTOPOMERLERİNİN İNFRARED SPEKTRUMLARININ ANALİZİ
336 KARAKAŞ,Duran; ÜSTÜN ÖZCAN,Elvan; KAYA,Cemal; , D3d SİMETRİSİNDEKİ Co2(CO)8 İN KARBONİL GERİLME BÖLGESİNDEKİ TİTREŞİM SPEKTRUMUNUN ANALİZİ
337 SEYHAN,Serap; DAYAN,Osman; ALP,Serap; ÇETİNKAYA,Bekir; , YENİ SENTEZLENEN İKİ RUTENYUM KOMPLEKSİNİN ABSORPSİYON VE EMİSYON SPEKTRAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
338 BAL,Tülay; ÜLKÜSEVEN,Bahri; , 4-HİDROKSİSALİSİLİDEN TİYOSEMİKARBAZONDAN TÜREYEN NİKEL(II) KALIP BİLEŞİKLERİ
339 BAL,Tülay; ÜLKÜSEVEN,Bahri; , TİYOSEMİKARBAZİDTEN TÜREYEN HİDROKSİ VE METOKSİ SÜBSTİTÜE DEMİR(III) ÇELATLARI
340 TÜMER,Mehmet; DOLAZ,Mustafa; GÖLCÜ,Ayşegül; DEMİRELLİ,Havva; SERİN,Selahattin; , POLİNÜKLEER METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE PROTANASYON SABİTLERİNİN HESAPLANMASI
341 TÜMER,Mehmet; DOLAZ,Mustafa; GÖLCÜ,Ayşegül; DEMİRELLİ,Havva; SERİN,Selahattin; , Cu(II), Co(II) VE Ni(II) SCHİFF BAZ METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE KARARLILIK SABİTLERİNİN İNCELENMESİ
342 TÜMER,Mehmet; DOLAZ,Mustafa; GÖLCÜ,Ayşegül; SERİN,Selahattin; , YENİ METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
343 TÜMER,Mehmet; DOLAZ,Mustafa; GÖLCÜ,Ayşegül; , HETERODİNÜKLEER VE HOMODİNÜKLEER METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
344 TUNCER,Serap; KESKİN,Bahadır; AVCIATA,Ulvi; GÜL,Ahmet; , YENİ BİR ÇÖZÜNÜR PORFİRAZİN TÜREVİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
345 AĞIRTAŞ,M Salih; ÇELENK,Elif; , TETRA 8-QUINOLINOXY SUBSTİTÜENTLİ METAL FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ VE BAZI ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
346 ERÇAĞ,Ayşe; BAL,Tülay; ÜLKÜSEVEN,Bahri; , İZATİN VE o-TOLİDİN?DEN TÜREYEN YENİ DİİMİN BİLEŞİĞİNİN SENTEZİ VE Cu(II), Ni(II) KOMPLEKSLERİ
347 ERÇAĞ,Ayşe; KURT,Yasemin; ÜLKÜSEVEN,Bahri; , İZATİN-3-AMİNO-1,2,4-TRİAZOL SCHIFF BAZININ Cu(II) VE Ni(II) KOMPLEKSLERİ
348 ERÇAĞ,Ayşe; ÖZGÜR,Mahmure Ü.; ERÇAĞ,Erol; , QUERCETİN (3-3?,4,4 ?,5,7- PENTAHİDROKSİFLAVON)?İN VO (IV) KOMPLEKSİNİN SENTEZİ VE YAPISININ İNCELENMESİ
349 KÖSE,Dursun Ali; KAYA,Afşin; NECEFOĞLU,Hacali; , Co(II), Ni(II), Cu(II) ve Zn(II) m-HİDROKSİBENZOATLARIN DİETİLNİKOTİNAMİD (DENA) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİ
350 GASİMOV,V.E.; GASİMOVA,G.N.; REHİMOVA,V.M.; ALİYEV,Ozbek M.; , BERBERİT VE KOZALİT MADENLERİNİN NADİR TOPRAK ELEMENTLERİLE SENTEZİ
351 ÇETİN,H.Sinan; KANDAZ,Mehmet; , İYON RESEPTÖR YENİ TİP METALLİ FTALOSİYANİNLER; SENTEZ, KARAKTERİZASYON VE SPEKTROSKOPİ
352 KOÇYİĞİT,Özcan; GÜLER,Ersin; , BAZI SCHIFF BAZLARININ SENTEZİ VE BUNLARIN BAZI GEÇİŞ METALLERİ İLE KOMPLEKSLERİNİN İNCELENMESİ
353 DİNÇ,Fatma; ERTEM,Beytullah; BİLGİN,Ahmet; KARSLIOĞLU,Selami; GÖK,Yaşar; , MAKROSİKLİK GRUP TAŞIYAN YENİ VİC-DİOKSİM TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE KOMPLEKS FORMASYONLARININ İNCELENMESİ
354 ATAK,Onur; YILMAZ COŞKUN,Naciye; AYTAN KILIÇARSLAN,Fatma; MANAV YALÇIN,Sabiha; GÜL,Ahmet; , YENİ PORFİRAZİN TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
355 ŞENER,Sevil; SUBAŞI,Elif; ERÇAĞ,Ayşe; ŞENTÜRK,Ozan S.; UĞUR,Fadime; , MOLİBDEN HEGZAKARBONİLİN AZOT DONORLU BAZI LİGANDLARLA FOTOKİMYASAL TEPKİMELERİ İLE OLUŞAN YENİ KOMPLEKSLERİN SENTEZ VE KARAKTERİZASYONLARI
356 GÖRGÜLÜ,A.Orhan; ARSLAN,M.; , 1,3-Dİ(2-METİLPİPERİDİNO)PROPAN-2-O-KSANTAT?IN SENTEZİ VE GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİ
357 ÖZTÜRK,Ömer Faruk; KÖSE,Dursun Ali; AY,Ahmet Nedim; ZÜMREOĞLU-KARAN,Birgül; , Cr(III)-POLİAKRİLATIN YAPISAL, ISISAL VE MANYETİK ÖZELLİKLERİNE KROM YAŞLANDIRMASININ ETKİSİ
358 KÖSE,Dursun Ali; ZÜMREOĞLU-KARAN,Birgül; ÜNALEROĞLU,Canan; NECEFOĞLU,Hacali; , BAZI ŞELAT YAPICI AMİN LİGANDLARIYLA KARIŞIK VİTAMİN B13 KOMPLEKSLERİNİN HAZIRLANMASI
359 KÖSE,Dursun Ali; ZÜMREOĞLU-KARAN,Birgül; , Co(II), Ni(II) VE Zn(II) İYONLARININ BİS[OROTATO(-1)] KOMPLEKSLERİ
360 KÖSE,Dursun Ali; KAYA,Afşin; NECEFOĞLU,Hacali; , Co(II), Ni(II), Cu(II) VE Zn(II) m-HİDROKSİBENZOATLARIN NİKOTİNAMİD (NA) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİ
361 Dayandur,Murshud oglu Ganbarov; Aliyeva,Gudret Meshedi gizi; Abdullayev,Zakir Binnet oglu; Mammadova,Narmina Ashraf gizi; , SYNTHESIS AND INVESTIGATION OF NEW STRUCTURE TYPE ON BASE OF NATURAL ALUMOSILICATES
362 SAYDAM,Sinan; GECEKUŞU,Sibel; , 2-((E)-(5-NİTROBENZO[D]THİAZOL-2-YLİMİNO)METHYL)-6-METHOXYPHENOL?ÜN Co(II), Ni(II),Cu(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
363 SAYDAM,Sinan; MURAT,Reyhan; , 2-METOKSİ-6-((TİYAZOL-2-YLİMİNO)METİL) FENOL SCHIFF BAZI İLE BUNUN Co(II), Ni(II), Cu(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
364 YENİKAYA,Cengiz; ÇOLAK,Alper T.; ERDİNÇ,Sibel; KAYA,Muharrem; ÇETİN,Vedat; ZEYBEK,Bülent; ERDOĞAN,Yunus; , AMPHI-N-HYDROKSI-2-HYDROKSILIMINO-N?-p-TOLIL-ACETAMINE BILEŞİĞİNİN VE GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ AYDINLATILMASI
365 YENİKAYA,Cengiz; KAYA,Muharrem; ÇOLAK,Alper T.; GÜLEÇ,Aysel; KALFA,O.Murat; ERDOĞAN,Yunus; BÜYÜKKIDAN,Bülent; , YENİ BİR İMİN-OKSİM LİGANDI İLE GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
366 ERDOĞAN,Yunus; YENİKAYA,Cengiz; ÇOLAK,Alper T.; ARIKAN,Selen; KAYA,Muharrem; ÇETİN,Vedat; ATAR,Necip; , ANTI-N-HYDROKSI-2-HYDROKSILIMINO-N?-p-TOLIL-ACETAMINE BİLEŞİĞİNİN VE GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ KARAKTERİZASYONU
367 GHAMMAMY,Shahriare; MAZAREEY,Mehdi; , TRIPROPYLAMMONIUM CHLOROCHROMATE (VI), (C3H7)3NH[CrO3Cl]: A CONVENIENT NEW REAGENT FOR OXIDATION OF ORGANIC SUBSTRATES
368 GHAMMAMY,Shahriare; JABBARİ,Arash; , QUANTUM CHEMICAL STUDIES OF A NUMBER OF d0 AND d1 COMPLEXES OF CHROMIUM, MOLYBDENUM AND TUNGSTEN COMPLEXES
369 GHAMMAMY,Shahriare; HASHEMZADEH,Azad; , TRIETHYLAMMONIUM FLUOROCHROMATE (VI), (C2H5)3NH[CrO3F]: A CONVENIENT NEW REAGENT FOR OXIDATION OF ORGANIC SUBSTRATES
370 ACAKOVA,G.İ.; HASANOV,Hudayar İ.; KASIMOV,Ş.H.; , PALLADYUM TİO- VE AMİNOALKOLLERLE KARMAŞIK LİGANDLI KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE İNCELENMESİ
371 ŞIHELİYEVA,E.Ş.; HASANOV,Hudayar İ.; MİRZAİ,C.İ.; , PLATİNİN cis-STRÜKTÜRLÜ KARMAŞIK LİGANDLI KOMPLEKS BİLEŞİKLERİ
372 KADİROVA,Sh.A.; NURALİEVA,G.A.; ALİEVA,M.T.; HODJAEV,O.F.; PARPİEV,N.A.; , COORDINATION COMPOUNDS OF SOME TRANSITIONAL METALS WITH DERIVATIVES OF AMINOTIADIAZOLS
373 KADİROVA,Sh.A., X-RAY STRUCTURAL INVESTIGATION OF 2-AMINO-(M-NITROPHENYL)-1,3,4-TIADIAZOL
374 KADİROVA,Sh.A., INVESTIGATION OF ANTIVIROUS ACTION OF COMLEX OF Zn(II) WITH 2-AMINO-5-PHENYL-1,3,4-TIADIAZOL
375 ALLAZOV,Mahmud; SULTANOVA,Samina; BABANLY,Mahammad; , INTERACTION CHARACTER IN THE Tl2Te3-Cr3Te4 SYSTEM
376 MEMMEDOV,Nabir; EYNULLAYEV,Arif; ALLAZOV,Mahmud; BABANLY,Mahammad; , CrS-Ho2S3 SİSTEMİNDE YENİ ÜÇLÜ FAZLAR
377 ALLAZOV,Mahmud; MİRZAYEVA,Rahila; BABANLY,Mahammad; , SOLUBILITY OF MANGANESE, IRON, COBALT, NICKEL MONOSELENIDES IN CuInSe2 COMPOUND
378 AVCIATA,Ulvi; DEMİRYÜREK,B.; AVCIATA,O.; , METANOLÜN V2O5-CrO3-Al2O3 KATALİZÖRLÜĞÜNDE YÜKSELTGENME ÜRÜNLERİNİN İNCELENMESİ
379 SHEİKHSHOAEİ,Iran; MONADİ,M.H.Mashhadizadeh N.; PAKRAVANAN,T.Shamspour M.; AMİRTAİMOURİ,N. & SHOAİE,S.Sheykh; , PREPARATION, CHARACTERIZATION AND THEORETICAL STUDY OF THE STRUCTURES FOR SOME N2O2-COORDINATION COMPOUNDS
380 SHEİKHSHOAEİ,Iran; SHOAAEİ,B.Sheykh & SHOAİE,Maryam Sheykh; , COMPARISON OF THEORETICAL & EXPRIMENTAL UV- SPECTRA FOR SOME AZOMETHINE COMPOUNDS
381 ÇIRAGOV,Famil, ?-DİKETON TÜREVLERİNİN METALLERLE KOMPLEKS BİLEŞİKLERİ: SENTEZ, YAPI, ÖZELKLİK VE UYGULAMALARI
382 SHALDYBAYEVA,A.M.; ABİLOVA,M.U.; ZHAMANBAYEVA,M.K.; , STUDY OF COMPLEX FORMATION OF POLYDENTANT LIGANDS WITH COPPER IONS IN AQUEOUS SOLUTIONS
383 BAKHTİYAROV,Ikhtiyar B.; KERİMOV,O.Sh.; GASİMLİ,Sh.Sh.; , THE GLASSFORMATION IN THE SYSTEM Ga2S3 ? Eu2O3
384 ALİYEV,Imir; BABANLY,Ilham; BABANLY,Dunya; YOLCHUYEV,Yashar; , SOME POLYTHERMAL SECTIONS OF PHASE DIAGRAM OF THE Tl-Te-I SYSTEM
385 MUSTAFAYEV,Nariman M.; YOLCHİEV,Y.M.; OSMAN-ZADEH,Sh.J.; , TOPOTOXIC TRANSFORMATIONS IN THE SERIES NaA-NaP-ANALCITE-HYDROSODALITE AND MORDENITE-NaP-ANALCITE-HYDROSODALITE
386 BABAYEV,Yasin; AĞAYEVA,Merziye; MEHDİYEV,İsgender; , ?IIITe-BIV ve ?2IIITe3- BIV SİSTEMLERİNDE M?N?TEKTİK VE EVTEKTİK ÇEVRİLMELER
387 TURAN,Nevin; ŞEKERCİ,Mehmet; KOPARIR,Metin; CANSIZ,Ahmet; , YENİ DİOKSİM LİGANDININ Co(II), Ni(II), Cu(II) KOMPLEKSLERİNİN YAPILARININ AYDINLATILMASI,
388 TURAN,Nevin; ŞEKERCİ,Mehmet; KOPARIR,Metin; CANSIZ,Ahmet; , YENİ TİYOFENDİOKSİM LİGANDININ Co(II), Ni(II), Cu(II) KOMPLEKSLERİNİN KARAKTERİZASYONU
389 CANSIZ,Ahmet; ÇETİN,Ahmet; KOPARIR,Metin; ŞEKERCİ,Mehmet; , 5-FURAN-2-YL[1,3,4]OXADIAZOLE-2-THIOL AND 5-FURAN-2-YL-4H[1,2,4]TRIAZOLE-3-THIOL AND THEIR THIOL-THIONE TAUTOMERISM DESCRIPTION
390 KOPARIR,Metin; CANSIZ,Ahmet; ÇETİN,Ahmet; ŞEKERCİ,Mehmet; , 2,5,7-(ARYL)SUBSTITUTED-7H-[1,3,4]THIADIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDIN-6-ONES
391 TURAN,Nevin; ŞEKERCİ,Mehmet; , POLİMERİK SCHIFF BAZI KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ
392 CANPOLAT,Erdal; KAYA,Mehmet; , SÜBSTİTÜE SCHİFF BAZI LİGANDLARINDAN TÜREMİŞ MONONÜKLEER ŞELATLAR ÜZERİNE ÇALIŞMALAR
393 CANPOLAT,Erdal; KAYA,Mehmet; , YENİ BİR vic-DİOKSİM LİGANDININ Co(II), Ni(II), Cu(II) VE Zn(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ
394 AKKURT,Barbaros; KIZILCIKLI,İrfan; ÜLKÜSEVEN,Bahri; , İZATİN VE TİYOFEN TİYOSEMİKARBAZONLARIN VE S-ALKİL TÜREVLERİNİN POTANSİYOMETRİK OLARAK TAYİNİ
395 AKKURT,Barbaros, CHEMSKETCH İLE ORGANİK YAPILARIN ÇİZİMİ
396 ZEYNALOV,Sabir D.; AGAYEVA,Z.R.; , PROTECTION FROM MARINE CORROSION BY WATER-SOLUBLE INHIBITORS
397 ŞAHİNBAŞ,H.Zeki; KANTEKİN,Halit; GÖK,Yaşar; ACAR,İrfan; , KARIŞIK DONÖRLÜ MAKROSİKLİK GRUP İÇEREN YENİ BİR (E,E)-DİOKSİM VE KOMPLEKS FORMASYONLARININ SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
398 ŞAHİNBAŞ,H.Zeki; KANTEKİN,Halit; GÖK,Yaşar; ACAR,İrfan; , 30-ÜYELİ N2O3S5 VE 27-ÜYELİ N2O2S5 KARIŞIK DONÖRLÜ MAKROSİKLİK YAPILARIN SENTEZİ VE METAL BİLEŞİMLERİNİN İNCELENMESİ
399 ARSLANTAŞ,Ali, THE INTERACTIONS OF RUTHENIUM(II) COMPLEXES WITH DNA
400 GÜRTEN,Tijen; SERİNDAĞ,Osman; , KATI DESTEĞE SABİTLENMİŞ (İMMOBİLİZE) METAL KOMPLEKSLERİ SENTEZİ VE UYGULAMA ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
401 GÜZEL,Bilgehan; ÇINKIR,Hatice Fidan; , SÜPERKRİTİK KARBONDİOKSİTTE ÇÖZÜNÜR NİTELİKTE VİC DİOKSİM TÜREVİ LİGAND, METAL KOMPLEKS SENTEZLERİ VE METAL EKSTRAKSYONUNDA KULLANILABİLİRLİKLERİ
402 ACAR,İrfan; KANTEKİN,Halit; OCAK,Ümmühan; GÖK,Yaşar; ŞAHİNBAŞ,H.Zeki; , 18-ÜYELİ N2O2S2 KARIŞIK DONÖRLÜ MAKROSİKLİK GRUP İÇEREN YENİ BİR (E,E)-DİOKSİM VE MONONÜKLEER KOMPLEKSİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE GEÇİŞ METAL İYONLARINA KARŞI SEÇİCİLİĞİNİN İNCELENMESİ
403 GÜLÇİN,İlhami; MSHVİLDADZE,Vakhtang; GEPDİREMEN,Akçahan; ELİAS,Riad; , SARMAŞIKTAN SAFLAŞTIRILAN BAZI SAPONİNLERIN ANTİOKSİDANT AKTİVİTELERİ
404 KURBANLI,Kamuran; KURBANLI,Sultan; , HETEROSİKLİK AMİNOALKOLLERİN SENTEZİ VE ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTELERİNİN TAYİNİ
405 NECEFOVA,Zerife; MEHDİYEV,İsgender; , NAHÇIVAN MUHTAR RESPUBLIKASINDA BEZİ BİTKİLERİN KİMYEVİ TERKİBİ
406 ÖLÇER,Zehra; TANRISEVEN,Aziz; , İMMOBİLİZE GLUKOAMİLAZ KULLANARAK GLUKOZ ÜRETİMİ
407 ASLAN,Yakup; TANRISEVEN,Aziz; , İMMOBİLİZE PECTİNEX ULTRA SP-L KULLANARAK MALTODEKSTRİNDEN GLUKOZ ÜRETİMİ
408 ALAYLI,Azize; DEMİR,Yaşar; DEMİR,Nazan; , SÜTLEĞEN BİTKİSİNİN SÜTÜNDEN PEROKSİDAZ ENZİMİNİN SAFLAŞTIRILMASI VE ENZİMİN BAZI ORGANİK ÇÖZÜCÜLERDEKİ DAVRANIŞININ ARAŞTIRILMASI
409 TUZCU,Mehmet; ALKAN,Muzaffer; , KİMYASAL KARSİNOJENLER
410 ÇİFTÇİ,Mehmet; KÜFREVİOĞLU,Ö.İrfan; BEYDEMİR,Şükrü; ÖZDEMİR,Hsan; ÇANKAYA,Murat; GÜLÇİN,İlhami; EİCHELE,Gregor; , FARE SÜPEROKSİT DİSMUTAZ-3 GENİNİN cDNA?SININ ÜRETİLMESİ VE İN SİTU HİBRİDİZASYON TEKNİĞİ İLE GEN EKSPRESYON ANALİZİ
411 YILDIRIM,Kudret; HANSON,James R.; , BAZI 5?-METİL-19-NORSTEROİDLERİN Cephalosporium aphidicola KÜFÜ İLE BİYOTRANSFORMASYONLARI
412 BİLALOĞLU,Vahid; ÇAPA,Metin; KADIOĞLU,Yücel; , Citrus nobilus VE C. limonum EKSTRAKTLARININ ANTİOKSİDANT VE RADİKAL GİDERME ÖZELLİKLERİ
413 HİSAR,Olcay; BEYDEMİR,Şükrü; GÜLÇİN,İlhami; KÜFREVİOĞLU,Ö.İrfan; SUPURAN,Claudiu T.; , GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss) TOTAL PLAZMA İNHİBİTÖRLERİNİN İNSAN ERİTROSİT KARBONİK ANHİDRAZ-II İZOENZİMİNE İN VİTRO VE İN VİVO ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
414 ŞENOL,Murat; PEKER,İsmail; , CHİTOSAN YARDIMIYLA PEYNİR ALTI SUYUNDAN LAKTOZ İZOLASYONUNUN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
415 DALİMOV,D.N.; ABDUSHUKUROVA,S.A.; MUHAMEDİEV,M.G.; MUSAEV,Y.H.; JULDASHEV,H.A.; LEVKOVİCH,M.G; ABDULLAEV,N.D.; , STUDY OF INTERACTION OF THE MONOAMMONIUM SALT OF GLYCYRRIZINIC ACID WITH AROMATIC CARBON ACIDS BY VISCOSIMETRIC METHOD
416 AKPINAR,Birce Rabia; HAMARAT BAYSAL,Şenay; , METAL TOKSİSİTESİNİN YARATTIĞI ERİTROSİT PEROKSİDASYONU VE OLUŞAN PEROKSİDATİF HASARIN ÖNLENEBİLME OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI
417 ÖZKARA,Türkan; TOPLAN,Selmin; , DONDURARAK KURUTMA YÖNTEMİ İLE SAKLANAN GREFTLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE RADYASYONLA STERİLİZASYONUN ETKİLERİ
418 BAŞARAN,Buket; KAYA,Necati; , DENEYSEL KRONİK FLOROZİS OLUŞTURULMUŞ TUJ IRKI KOYUNLARDA SERUM PARATİROİD HORMON (PTH) VE KALSİTONİN (CT) TAYİNİ
419 KUZU,Huriye; ATACI,Neşe; ALTIKATĞOLU,Melda; MUSTAFAEVA,Zeynep; MUSTAFAEV,Mehmet; , ENZİM-DEKSTRAN SÜLFAT KONJUGATLARININ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
420 OKTAY,Münir; YILDIRIM,Ali; BİLALOĞLU,Vahid; GÜLÇİN,İlhami; , IŞGIN (Rheum ribes L.) EKSTRELERİNİN ANTİOKSİDANT AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ
421 ALAYLI,Azize; YILDIRIM,Safinur; DEMİR,Yaşar; DEMİR,Nazan; , Euphorbia amygdaloides İN SÜTÜNDE PROTEAZ ENZİMİNİN ARANMASI VE KARAKTERİZE EDİLMESİ
422 HAMARAT BAYSAL,Şenay, ALJİNAT KÜRELERDE PEG-ÜREAZ İMMOBİLİZASYONU VE KAN ÜRE DÜZEYİNİ DÜŞÜREBİLME OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI
423 TAŞGIN,Esen; ATICI,Ökkeş; NALBANTOĞLU,Barbaros; POPOVA,Losanka; , SALİSİLİK ASİT VE SOĞUK STRESİNİN KIŞLIK BUĞDAY YAPRAKLARINDA APOPLASTİK VE SİMPLASTİK KATALAZ AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ
424 KÜÇÜK,Murat; KOLAYLI,Sevgi; OCAK,Miraç; ŞENÖZ,Cemal; ŞAHİNBAŞ,Esra; GAYDAN,Feyza; USTA,Mustafa; YAYLI,Nurettin; , AĞAÇ KABUĞU EKSTRAKTLARININ GC-MS ANALİZ SONUÇLARI VE ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ
425 COŞKUN,Fatma; DEMİR,Yaşar; DEMİR,Nazan; , KALIN BAĞIRSAKTAN SİTOZOLİK KARBONİK ANHİDRAZ ENZİMİNİN SAFLAŞTIRILMASI VE KARAKTERİZASYONU
426 NADAROĞLU,Hayrunnisa; DEMİR,Yaşar; DEMİR,Nazan; , BAZI İLAÇLARIN SIĞIR MİDESİNDEN SAFLAŞTIRILAN KARBONİK ANHİDRAZ ENZİMİ ÜZERİNDE İN VİTRO, RAT ERİTROSİTLERİNDEN ELDE EDİLEN KARBONİK ANHİDRAZ ENZİMİ ÜZERİNDE İN VİVO ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
427 BİÇEN,A.Ayça; TARHAN,Leman; , Al+3 STRESİ UYGULANAN Urtica dioica?NIN ANTİOKSİDANT KAPASİTE VE MEMBRAN LİPİD PEROKSİD DÜZEYİ DEĞİŞİMLERİ
428 AYAR KAYALI,Hülya; TARHAN,Leman; , BAZI FUSARIUM SUŞLARINDA YEAST EKSTRAKT DERİŞİMİNİN SÜPEROKSİT DİSMUTAZ, KATALAZ ENZİMLERİ, MEMBRANA BAĞLI TOPLAM SİALİK ASİT VE LİPİD PEROKSİDASYON DÜZEYLERİ DEĞİŞİMİNE ETKİLERİ
429 TUNALI,Sevim; KOYUTÜRK,Meral; BOLKENT,Şehnaz; YANARDAĞ,Refiye; , KADMİYUM KLORÜR UYGULANAN SIÇANLARIN TESTİSLERİ ÜZERİNE VİTAMİN C, VİTAMİN E VE SELENYUMUN KORUYUCU ETKİLERİ
430 AKPINAR,Aişe; TANRISEVEN,A.; , POLİÜRETAN KÖPÜKLERE İMMOBİLİZE EDİLEN Saccharomyces cerevisiae?NİN İNVERT ŞEKER ÜRETİMİNDE KULLANIMI
431 BİLGİN-SÖKMEN,Bahar; BOLKENT,Şehnaz; KARABULUT-BULAN,Ömür; YANARDAĞ,Refiye; , SIÇANLARDA KADMİYUM İLE OLUŞAN BÖBREK TOKSİSİTESİNE KARŞI VİTAMİN C, VİTAMİN E VE SELENYUMUN ETKİLERİ
432 ORHAN,Elif; OMAY,Didem; GÜVENİLİR,Yüksel; , Bacillus subtilis VE Bacillus cereus BAKTERİLERİNDEN PROTEAZ ENZİMİNİN KISMİ SAFLAŞTIRILMASI VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
433 ÖZCAN,Ayla; ATAKİŞİ,Emine; KARAPEHLİVAN,Mahmut; ATAKİŞİ,Onur; ÇİTİL,Mehmet; SÖZMEN,Mahmut; , FENİLHİDRAZİN VERİLEN FARELERDE L-KARNİTİNİN KARACİĞER, BÖBREK VE DALAK DOKULARINDAKİ KORUYUCU ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
434 EFREMENKO,E.N.; AZİZOV,Rufet E.; VARFOLOMEYEV,S.D.; ABBASOV,V.M.; , DETERMINATION OF OIL-DEGRADING AND BIOCORROSIVE MICROORGANISMS BY BIOCHEMICAL METHOD OF ATP DETECTION
435 KARAPEHLİVAN,Mahmut; MARAŞLI,Şaban; , LAKTASYONDAKİ TUJ KOYUNLARINDA SERUM VE SÜT SİALİK ASİT DEĞERLERİNİN ARAŞTIRILMASI
436 ÖZMEN,İsmail, ANTİEMETİK ETKİLİ OKSİDATİF STRES VE ANTİEMETİKLERİN GLUKOZ-6-FOSFAT DEHİDROGENAZ ÜZERİNE ETKİLERİ
437 ÇENESİZ,Sena; ÖZCAN,Ayla; , DENEYSEL KRONİK FLOROZİS OLUŞTURULMUŞ TUJ IRKI KOYUNLARDA ERİTROSİT SÜPEROKSİT DİSMUTAZ, KATALAZ VE GLUTATYON PEROKSİDAZ AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI
438 ERAT,Mustafa; DEMİR,Hülya; ŞAKİROĞLU,Halis; , TAVUK KARACİĞERİNDEN İZOLE EDİLEN GLUTATYON REDÜKTAZ ENZİMİNİN KARAKTERİZASYONU
439 AL-SOHAIMY,Sobhy A.; SITOHY,M.Z.; ALMASRY,R.A.; , LEGUMINOUS PROTEIN FILMS FOR NUTRITIONAL AND PHARMACEUTICAL APPLICATIONS
440 KORULKIN,Dmitry Yu.; BEKMAKHANOVA,Nadiya E.; ABILOV,Zharlkasyn A.; , NEW ACYLATED FLAVONOL GLYCOSİDES FROM SEDUM HYBRİDUM AS PEST-BİOREGULATORS
441 YÜCE,Günay; DÖRTER,Güneş; GÜÇLÜ,İnci; DALCI,Deniz; ATICI,Kadriye; KÖKSAL,M.; BAYÜLKEN,Seval; MUSTAFAEV,M.; , POLİAKRİLİK ASİT-Cu2+ KOMPLEKSLERİNİN RADYOPROTEKTİF ÖZELLİKLERİNİN SİTOGENETİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ
442 BAYÜLKEN,Seval; YÜCE,Günay; MUSTAFAEV,Mehmet; , SUDA ÇÖZÜNEN BİYOPOLİMER SİSTEMLERİN RADYOPROTEKTİF ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
443 ÖZTOP,H.Nursevin; KARADAĞ,Erdener; SARAYDIN,Dursun; IŞIKVER,Yasemin; GÜVEN,Olgun; , AKRİLAMİD/İTAKONİK ASİT HİDROJELİNİN ŞİŞME DAVRANIŞINA BAZI AMİNO ASİTLERİN ETKİSİ
444 ÇETİNUS,Şenay; ŞAHİN,Ebru; SARAYDIN,Dursun; , Cu2+ TAKILMIŞ KİTOSAN KÜRECİKLERİN HAZIRLANMASI VE KATALAZ İMMOBİLİZASYONUNDA KULLANILMASI
445 TÜRKOĞLU,Vedat; GÜLOĞLU,Ö.Faruk; , KOYUN KARACİĞERİNDEN ASETİLKOLİN ESTERAZIN AFİNİTE KROMATOGRAFİSİ İLE SAFLAŞTIRILMASI, KARAKTERİZASYONU VE KİNETİĞİ
446 DEMİR,Halit; TÜRKOĞLU,Vedat; , RAT SERUM, PLAZMA, KAS VE KARACİĞER ASETİLKOLİNESTERAZ ENZİM AKTİVİTESİ ÜZERİNE NEOSTİGMİN METİL SÜLFATIN İNVİVO ETKİSİ
447 ÖZEN,Arzu; ÇOLAK,Ahmet; DİNÇER,Barbaros; GÜNER,Saadettin; , İKİ KARAYEMİŞ (Laurocerasus officinalis) KÜLTÜRÜNDE ERKEN OLGUNLAŞMA SÜRECİNDE DİFENOLAZ AKTİVİTELERİ
448 TOLSTENKO,Dmitry P.; GRISHKOVETS,Vladimir I.; KACHALA,Vadim V.; SHASHKOV,Alexander S.; , TRITERPENE GLYCOSIDES FROM Kalopanax septemlobum LEAVES
449 STRIGUNOV,Vsevolod S.; GRISHKOVETS,Vladimir I.; TOLKACHEVA,Natalia V.; SHASHKOV,Alexander S.; KACHALA,Vadim V.; , TRITERPENE GLYCOSIDES WITH GLUCURONIC ACID RESIDUES FROM Tetrapanax papyriferum C. KOCH
450 BİLALOĞLU,Vahid; ÇAPA,Metin; KADIOĞLU,Yücel; , TÜRKİYEDE YETİŞEN BAZI BİTKİLERİN ÇEŞİTLİ EKSTRAKTLARININ ANTİRADİKAL VE İNDİRGEME ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
451 YAĞAR,Hülya, AYVA POLİFENOL OKSİDAZ?ININ ÇEŞİTLİ TAŞIYICILARA İMMOBİLİZASYONU, ASKORBİK ASİT VE SİSTEİN?İN İNHİBİTÖR ETKİSİNİN İNCELENMESİ
452 SAĞIROĞLU,Ayten; ÖZCAN,M. Hakkı; , BİTKİSEL BİR ZEHİR: RİSİN
453 SAĞIROĞLU,Ayten; ÖZCAN,M. Hakkı; , İMMOBİLİZE AYÇİÇEĞİ LİPAZI KATALİZÖRLÜĞÜNDE AYÇİÇEĞİ YAĞININ GLİSEROLİZİ
454 BARIŞ,Deniz; ÇEKEN,Bircan; YAVUZ,Murat; KIZIL,Murat; AYTEKİN,Çetin; , Pistacia lentiscus AĞACINDAN ELDE EDİLEN MASTİC SAKIZININ İN VİTRO ANTİMİKROBİYAL VE ANTİOKSİDANT ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
455 KARSLI SEMİZ,Deniz; SARIKÜRKCÜ,Cengiz; KIVRAK,İbrahim; HARMANDAR,Mansur; DURU,M. Emin; VAROL,Ömer; , Teucrium alyssifolium STAPF. BİTKİSİNİN UÇUCU YAĞ VE UÇUCU YAĞ SONRASI ÇÖZÜCÜ EKSTRAKTLARININ ANTİOKSİDANT AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ
456 ÇELİK,Ayhan; FLITSCH,Sabine L. & TURNER,Nicholas J.; , EFFICIENT TERPENE HYDROXYLATION CATALYST BASED ON P450 ENZYMES DERIVED FROM ACTINOMYCETES
457 ATACI,Neşe; KUZU,Huriye; MUSTAFAEV AKDESTE,Zeynep; , DEKSTRAN SÜLFAT VE ALDEHİD TÜREVİNİN SPEKTROFOTOMETRİK YÖNTEMLE İNCELENMESİ
458 BAYSAL,Zübeyde; UYAR,Fikret; DOĞRU,Mehmet; , KATI-FAZ FERMANTASYON TEKNİĞİ İLE TOPRAKTAN İZOLE EDİLEN Bacillus sp.?DEN ALKALİN ?-AMİLAZ ÜRETİMİ
459 KARAGÖZLER,A. Alev; AKTAŞ,Deniz; ÇAKICI,Emel; ÖZ,Nasibe; , KARBONİK ANHİDRAZ ENZİMİNİN ISIRGAN OTU (Urtica dioica L.) BİTKİSİNDEN KISMİ SAFLAŞTIRILMASI
460 AKTAŞ,Deniz; KARAGÖZLER,A. Alev; , KARBONİK ANHİDRAZ ENZİMİNİN ALGİNAT ÜZERİNE İMMOBİLİZASYONU KOŞULLARININ İNCELENMESİ
461 YILDIRIM,Deniz; ÖZYILMAZ,Gül; ALPTEKİN,Özlem; TÜKEL,S. Seyhan; , LİPOKSİJENAZIN SOYAFASULYESİNDEN SAFLAŞTIRILMASI
462 ÖZYILMAZ,Gül; ALPTEKİN,Özlem; YILDIRIM,Deniz; TÜKEL,Seyhan; , GLUKOZ OKSİDAZ ENZİMİNİN FLORİSİL DESTEK ÜZERİNE İMMOBİLİZASYONUNUN OPTİMİZASYONU VE KARAKTERİZASYONU
463 ÇOL,Melek; YILDIRIM,Melike; FAİZ,Özlem; ÇOLAK,Ahmet; OMAROV,İbrahim; GÜNER,Saadettin; ÇANAKÇI,Sabriye; BELDÜZ,Ali Osman; , TERMOFİLİK Anoxybacillus gonensis A4 SUŞUNDA ISILKARARLI BİR ?-AMİLAZIN KARAKTERİZASYONU
464 YILDIRIM,Melike; ÇOL,Melek; FAİZ,Özlem; DİNÇER,Barbaros; ÇOLAK,Ahmet; GÜNER,Saadettin; ÇANAKÇI,Sabriye; BELDÜZ,Ali Osman; , TERMOFİLİK Anoxybacillus kestanbolensis K1 VE K4 SUŞLARINDA ISILKARARLI KATEKOLAZ AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ
465 ALPTEKİN,Özlem; YILDIRIM,Deniz; ÖZYILMAZ,Gül; TÜKEL,Seyhan; , FLORİSİL?E İMMOBİLİZE EDİLMİŞ KATALAZ ENZİMİNİN İMMOBİLİZASYON KOŞULLARININ OPTİMİZASYONU
466 FAİZ,Özlem; SAĞLAM,Nagihan; DİNÇER,Barbaros; ÇOL,Melek; YILDIRIM,Melike; ÇOLAK,Ahmet; GÜNER,Saadettin; ÇANAKÇI,Sabriye; BELDÜZ,Ali Osman; , TERMOFİLİK Anoxybacillus gonensis A4 SUŞUNDAKİ ASİT- VE ISIL-KARARLI HÜCREDIŞI BİR ESTERAZIN KARAKTERİZASYONU
467 DEMİR,Halit; AKLAN,Salih; SAVRAN,Ali; , SIĞIR KARACİĞERİNDEN SAFLAŞTIRILAN KATALAZ ENZİMİNİN ÜZERİNDE BAZI İLAÇLARIN İNHİBİSYON KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ
468 ORHAN,Nurdagül; PEKSEL,Ayşegül; ARISAN-ATAÇ,İnci; , ÇEŞİTLİ KÜF MANTARLARINDA KİTİNAZ AKTİVİTESİ
469 AYTEKİN,Çetin; DOĞRU,Mehmet; BAYSAL,Zübeyde; , SENTETİK BOYARMADDELER İLE BOYANMIŞ KAZEİNİN PROTEOLİTİK ENZİMLER İÇİN KULLANILABİLİRLİKLERİ
470 ÇETE,Servet; ÖZKAN,Hamdi; ARSLAN,Fatma; YAVUZ,Serkan; YAŞAR,Ahmet; , o-NİTROFENİL SELENOSİYANÜR BİLEŞİĞİNİN YENİ BİR YÖNTEMLE SENTEZİ, MAYA VE BAZI PATOJEN BAKTERİLER ÜZERİNE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ VE BAZI ANTİBİYOTİKLERLE KARŞILAŞTIRILMASI
471 ÇETE,Servet; ÖZKAN,Hamdi; ARSLAN,Fatma; YAŞAR,Ahmet; , p-BROMOFENİL SELENOSİYANÜR BİLEŞİĞİNİN YENİ BİR YÖNTEMLE SENTEZİ, MAYA VE BAZI PATOJEN BAKTERİLER ÜZERİNE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ VE BAZI ANTİBİYOTİKLERLE KARŞILAŞTIRILMASI
472 YANARDAĞ,Refiye; ÖZSOY SAÇAN,Özlem; ÇOLAK,H.; ERGÜN,Ö.; , PAZI ( Beta vulgaris L. Var Cicla)?NIN ANTİBAKTERİYEL ETKİSİ
473 BOLKENT,Şehnaz; BİLGİN-SÖKMEN,Bahar; YANARDAĞ,Refiye; , KADMİYUM KLORÜR UYGULANAN SIÇANLARIN DERİ DOKULARI ÜZERİNE VİTAMİN C, VİTAMİN E VE SELENYUMUN ETKİLERİ
474 ARSLAN,Fatma; YAŞAR,Ahmet; KILIÇ,Esma; , BİYOSENSÖR YAPIMINDA KULLANILMAK ÜZERE HİDROJEN PEROKSİDE DUYARLI PLATİN/POLİPİROL-FERROSENYUM ELEKTROT HAZIRLANMASI
475 ARSLAN,Fatma; YAŞAR,Ahmet; , KSANTİN OKSİDAZ ENZİMİNİN POLİÜRETANA İMMOBİLİZE EDİLMESİ
476 DEMİR,Hülya; ERAT,Mustafa; ŞAKİROĞLU,Halis; , BAZI ANTİBİYOTİKLERİN TAVUK KARACİĞERİNDEN İZOLE EDİLEN GLUTATYON REDÜKTAZ ENZİM AKTİVİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
477 TAŞGIN,Esen; ATICI,Ökkeş; NALBANTOĞLU,Barbaros; , KIŞLIK BUĞDAY YAPRAĞI APOPLASTİK PROTEİNLERİ ÜZERİNE SALİSİLİK ASİT VE SOĞUK STRESİ ETKİSİNİN ELEKTROFORETİK İNCELENMESİ
478 ERSAN,Yusuf; ABAY,Erkan; AYAZ,Metehan; NECEFOĞLU,Hacali; BAYKARA,Haci; , KADMİUM BİLEŞİKLERİNİN (KADMİUM PARAHİDROKSİBENZOAT VE KADMİUM KLORÜR) ERİŞKİN FARE KARACİĞERİNE ETKİLERİ
479 OCAK,Ümmühan; KOLAYLI,Sevgi; KÜÇÜK,Murat; GÖKÇE,Pınar; ŞENÖZ,Cemal; KEMER,Barış; , ETANOLİK KIZILÇAM KABUK EKSTRAKTININ FRAKSİYONLARINDA ANTİOKSİDAN BİLEŞENLER
480 AKEV,Nuriye; CAN,Ayşe; BOLKENT,Sema; BOLKENT,Şehnaz; YANARDAĞ,Refiye; OKYAR,Alper; , DENEYSEL DİABETTE Aloe vera?NIN PANKREAS DOKUSU ÜZERİNE ETKİSİ
481 CAN,Ayşe; AKEV,Nuriye; ÖZSOY,Nurten; YANARDAĞ,Refiye; OKYAR,Alper; , DENEYSEL DİABETTE Aloe vera?NIN SERUM LİPİD PROFİLİ ÜZERİNE ETKİSİ
482 AKGÖZ,Müslüm; GAUTAM,Narasimhan; , CANLI HÜCRELERDE RESEPTÖR UYARISIYLA G-PROTEİN AKTİVASYONUNUN FRET METODUYLA GÖZLEMLENMESİ
483 RADJABOV,Asatillo Ergashevich, STUDY MICROELEMENTS IN VARIOUS ORGANS OF BARLEY BY THE METHOD OF ATOM ?EMISSION SPECTROSCOPY
484 YARAT,Ayşen; EMEKLİ-ALTURFAN,Ebru; SERDAROĞLU,Emel; PİŞİRİCİLER,Rabia; , TÜKÜRÜK TROMBOPLASTİK AKTİVİTESİNİN SAKLAMA SÜRESİNE GÖRE DEĞİŞİMİ
485 EMEKLİ-ALTURFAN,Ebru; SERDAROĞLU,Emel; YARAT,Ayşen; , TÜKÜRÜK LİPİD PEROKSİDASYON DÜZEYLERİNİN ZAMANA BAĞLI DEĞİŞİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
486 SERDAROĞLU,Emel; EMEKLİ-ALTURFAN,Ebru; YARAT,Ayşen; , SAKLAMA SÜRESİNİN TÜKÜRÜK GLUTATYON DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
487 EMEKLİ-ALTURFAN,Ebru; SERDAROĞLU,Emel; YARAT,Ayşen; EREN,Nezaket; , DENEY HAYVANLARINDA YERFISTIĞININ KAN LİPİDLERİ ÜZERİNE SÜREYE BAĞLI ETKİSİNİN İNCELENMESİ
488 SERDAROĞLU,Emel; EMEKLİ-ALTURFAN,Ebru; YARAT,Ayşen; EREN,Nezaket; , 3 VE 6 AYLIK DEVAMLI FINDIK TÜKETİMİNİN KAN KOLESTEROL DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
489 SALAMCI,Emine; ARSLAN,Oktay; KIRANOĞLU,Selda; BAYRAM,Turan; , 1,3 VE 1,4-SİKLOHEKZADİEN BİLEŞİKLERİNİN FOTOOKSİJENASYONU SONUCU ELDE EDİLEN BAZI PEROKSİT VE EPOKSİ ALKOLLERİN POLİ FENOL OKSİDAZ ÜZERİNDEKİ İNHİBİSYON ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
490 GENCER,Nahit; SİNAN,Selma; ARSLAN,Oktay; , FARKLI ZEYTİN TÜRLERİNDEKİ POLİFENOL OKSİDAZ ENZİMİNİN KARAKTERİZASYONU
491 SİNAN,Selma; GENCER,Nahit; KOCKAR,Feray; BOZKURT,Hatice; ARSLAN,Oktay; , BAZI ANTİBİYOTİKLERİN SERUM VE KARACİĞER PARAOKSANAZ ENZİM AKTİVİTESİ ÜZERİNE İN VİVO ETKİSİ
492 KIVRAK,İbrahim; USLUER,Özlem; DURU,M. Emin; HARMANDAR,Mansur; VAROL,Ömer; KAYA,Ergün; , Acinos troodi (Post) LEBLEBİCİ subsp. vardaranus LEBLEBİCİ BİTKİSİNİN KİMYASAL BİLEŞİMLERİ ve SU EKSTRESİNİN ANTİOKSİDATİF KAPASİTESİNİN BELİRLENMESİ
493 KIVRAK,İbrahim; KARSLI SEMİZ,Deniz; SARIKÜRKCÜ,Cengiz; HARMANDAR,Mansur; DURU,M. Emin; VAROL,Ömer; , Acinos troodi subsp. grandiflorus VE acinos troodi subsp. vardaranus BİTKİLERİNİN ETANOL EKSTRELERİNİN ANTİOKSİDANT AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ
494 AKIN,Sebahat; AKIN,Metin; , Vitex negundo VE Vitex agnus castus BİTKİSİNİN KİMYASAL İÇERİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, KULLANIM ALANLARININ VE ÜLKE EKONOMİSİNE KATKILARININ ARAŞTIRILMASI
495 DOĞRU,Mehmet; BAYSAL,Zübeyde; AYTEKİN,Çetin; , DOĞAL BOYARMADDELER İLE BOYANMIŞ KAZEİNİN PROTEOLİTİK ENZİMLER İÇİN KULLANILABİLİRLİKLERİ
496 ATICI,Kadriye; DALCI,Deniz; GÜÇLÜ,İnci; DÖRTER,Güneş; YÜCE,Günay; KÖKSAL,M.; BAYÜLKEN,Seval; MUSTAFAEV,M,; , SENTETİK POLİANYONLAR ÜZERİNE RADYOBİYOLOJİK ÇALIŞMALAR
497 ÖZYİĞİT,İbrahim İlker; ERCAN,Özgen; KAHRAMAN,Memet Vezir; ÇUBUK,Soner; , IN VITRO ORTAMDA ÇİMLENDİRİLEN PAMUK (Gossypium hirsutum L.) BİTKİSİNİN FENOLİK MADDE DEĞİŞİMLERİNE PVP?NİN ETKİSİ
498 İRİ,Rüçhan; GÖKDEMİR,Kadir; BATTALOĞLU,Rıfat; MURADOĞLU,Vefa; , 15 GÜNLÜK ÇİNKO YÜKLEMESININ ELİT DÜZEY GÜREŞÇİLERİN, ÇİNKO, LAKTİK ASİT VE KREATİN KİNAZ DEĞERLERİNE ETKİSİ
499 KIZIL,Göksel; TOKER,Zuhal; KIZIL,Murat; YAVUZ,Murat; , Hypericum hyssopifolium?UM BİTKİSİNİN UÇUCU YAĞ BİLEŞENLERİNİN GC/MS İLE ANALİZİ VE ANTİMİKROBİYAL ETKİSİNİN İNCELENMESİ
500 UĞURLU,Nezihe; UĞURLU,Mehmet; , ÇEŞİTLİ HASTALIKLARDA BOS PROTEİNLERİNİN İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRİLMESİ
501 DEMİR,Hülya; BEYDEMİR,Şükrü; ÇİFTÇİ,Mehmet; KÜFREVİOĞLU,Ö.İrfan; , MADIMAK YAPRAKLARINDAN GLUKOZ 6-FOSFAT DEHİDROGENAZ ENZİMİNİN SAFLAŞTIRILMASI, KARAKTERİZASYONU VE BAZI KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
502 TUNALI,Sevim; YANARDAĞ,Refiye; , DENEYSEL DİYABETTE VANADYUM SÜLFATIN MİDE DOKUSU ÜZERİNE ETKİLERİ
503 ÖZSOY SAÇAN,Özlem; YANARDAĞ,Refiye; , SULU PAZI (Beta vulgaris L. Var Cicla) EKSTRAKTLARININ ANTİOKSİDAN AKTİVİTELERİNİN TAYİNİ
504 GÜLÇİN,İlhami; BEYDEMİR,Şükrü; HİSAR,Olcay; KÜFREVİOĞLU,Ö.İrfan; , MELATONİNİN GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss) ANTİOKSİDAN ENZİMLERİ VE LİPİT PEROKSİDASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
505 DİNÇALP,Haluk; İÇLİ,Sıddık; , BİYOLOJİK AKTİF BAZI İYONLARIN PERİLEN DİİMİD TÜREVİ PİGMENT İLE SUDAKİ FLORESANS SÖNÜMLEME HIZ SABİTLERİNİN KIYASLANMASI
506 KÜÇÜK,Murat; BEKİRCAN,Olcay; KOLAYLI,Sevgi; ŞAHİNBAŞ,Esra; , BAZI KAYNAŞMIŞ HETEROHALKALI BİLEŞİKLERİN ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİ
507 KOLAYLI,Sevgi; OCAK,Miraç; KÜÇÜK,Murat; ŞAHİNBAŞ,Esra; OCAK,Ümmühan; , METANOLİK AĞAÇ KABUK ÖRNEKLERİNİN ANTİOKSİDAN AKTİVİTELERİ
508 YÜKSEK,Mustafa Özgün; SİVRİKAYA,Efecan; ALKAN,Ahmet H.; OCAK,Miraç; YÜKSEK,Haydar; KOLAYLI,Sevgi; KÜÇÜK,Murat; OCAK,Ümmühan; ŞAHİNBAŞ,Esra; , BAZI 4-BENZİLİDENAMİNO-4,5-DİHİDRO-1H-1,2,4-TRİAZOL-5-ON BİLEŞİKLERİNİN ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİ
509 EL-HAMOULY,Mohamed M,A.; KÜÇÜK,Murat; KOLAYLI,Sevgi; GÖK,Yaşar; YAYLI,Nurettin; , Tagetes erecta ve Tagetes patula ÇİÇEK ve YAPRAKLARININ UÇUCU BİLEŞENLERİNİN GC-MS ANALİZİ
510 BEYDEMİR,Şükrü; HİSAR,Olcay; GÜLÇİN,İlhami; BÜLBÜL,Metin; , GÖKKUŞAĞI ALABALIK (Oncorhynchus mykiss) LENSİNDEN KARBONİK ANHİDRAZ ENZİMİNİN SAFLAŞTIRILMASI VE BAZI KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
511 HİSAR,Olcay; BEYDEMİR,Şükrü; ARAS-HİSAR,Şükriye; YANIK,Telat; , AMONYAK VE ÜRENİN GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss) SOLUNGAÇ KARBONİK ANHİDRAZ ENZİMİ ÜZERİNE İNVİVO İNHİBİSYON ETKİLERİ
512 YILMAZ,Muhittin; TÜRKÖZ,Yusuf; ERDEMLİ,A.Ümit; , Capoeta trutta, Capoeta capoeta umbla, Leuciscus cephalus orientalis VE Acanthobrama marmid?LERİN NATİV HEMOGLOBİNLERİ ÜZERİNE ELEKTROFORETİK OLARAK TAKSONOMİK BİR ARAŞTIRMA
513 YILMAZ,Muhittin; ERDEMLİ,A.Ümit; TÜRKÖZ,Yusuf; , Capoeta capoeta umbla VE Acanthobrama marmid?İN HEMOGLOBİN SUBÜNİTELERİNDEKİ YAŞA BAĞLI ELEKTROFORETİK DEĞİŞİKLİKLER
514 ÜNAL,Y.Deniz; PAZARLIOĞLU,Nurdan; , Trametes versicolor LAKKAZI İLE FENOLİK BİLEŞİKLERİN KANTİTATİF TAYİNİ
515 ÇİFTÇİ,Mehmet; ERAT,Mustafa; GEPDİREMEN,Akçahan; İSKENDEROV,Tavakkül; , KOYUN KARACİĞER GLUKOZ 6-FOSFAT DEHİDROGENAZ, 6-FOSFOGLUKONAT DEHİDROGENAZ VE GLUTATYON REDÜKTAZ ENZİMLERİ ÜZERİNE BAZİ YİLAN ZEHİRLERİNİN İN VİTRO ETKİLERİ
516 ÇİFTÇİ,Mehmet; ERAT,Mustafa; ULUSU,Göktuğ; , KOYUN KARACİĞERINDEN GLUTATYON REDÜKTAZ ENZİMİNİN SAFLAŞTIRILMASI VE KARAKTERİZASYONU
517 GERZE,Ayşe; OMAY,Didem; GÜVENİLİR,Yüksel; , PROTEAZ ENZİMİNİN Bacillus subtilis megatherium VE Bacillus polymxa BAKTERİ TÜRLERİNDEN KISMİ SAFLAŞTIRILMASI VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
518 ÖZMEN,İsmail, GLUKOZ-6-FOSFAT DEHİDROGENAZ VE ANTİOKSİDAN SAVUNMA SİSTEMİ ÜZERİNE İSEPAMİSİN SÜLFATIN ETKİLERİ
519 ÖZMEN,İsmail; BAYIR,Abdulkadir; SİRKECİOĞLU,A. Necdet; CENGİZ,Mehtap; ATAMANALP,Muhammed; , ÇEŞİTLİ STRES FAKTÖRLERİNİN GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss W., 1792)? NIN ANTİOKSİDAN ENZİM AKTİVİTELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
520 ÖZMEN,İsmail; BAYIR,Abdulkadir; SİRKECİOĞLU,A. Necdet; CENGİZ,Mehtap; ATAMANALP,Muhammed; , RESİRKÜLASYONLU YETİŞTİRİCİLİK SİSTEMİNİN GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (Oncorhynchus mykiss W., 1792) ANTİOKSİDAN ENZİM AKTİVİTELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
521 KURBANLI,Kamuran; KURBANLI,Sultan; , BAZI AROMATİK AMİNOALKOLLERİN SENTEZİ VE FARMAKOLOJİK AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI
522 ÇENESİZ,Sena; ÖZCAN,Ayla; KAYA,Necati; BAY-KARABULUT,Aysun; , DENEYSEL KRONİK FLOROZİS OLUŞTURULAN KOYUNLARDA SERUM PROTEİN, ALBUMİN, ÜRİK ASİT, NİTRİK OKSİT DEĞERLERİ VE LAKTAT DEHİDROGENAZ, LÖSİN AMİNOPEPTİDAZ AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI
523 OCAK,Miraç; YÜKSEK,Haydar; KOLAYLI,Sevgi; KÜÇÜK,Murat; OCAK,Ümmühan; BAHÇECİ,Şule; ALKAN,Muzaffer; ŞAHİNBAŞ,Esra; YILDIRIM,Nuri; , TRİAZOL HALKASI İÇEREN BAZI SCHİFF BAZLARININ ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİ
524 YUCAYURT,Rahşan; BAYŞU,Nalan; , NORMAL VE GEBE TUJ IRKI KOYUNLARDA KAN SERUMUNDAKİ ÖSTRADİOL DEĞERİNİN KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK ARAŞTIRILMASI
525 ÖĞÜN,Metin; KAYA,Necati; , KARS VE YÖRESİNDEKİ KOYUNLARDA SERUM VE SÜT LÖSİN AMİNOPEPTIDAZ (LAP) AKTİVİTESİNİN ARAŞTIRILMASI
526 ÖZCAN,Ayla; ATAKİŞİ,Onur; UYSAL,Sena; ÜNAL,Yücel; , ÜRE-MELAS YALAMA BLOĞU KULLANILARAK BESLEMESİNİN ANTİOKSİDAN SİSTEME ETKİSİ
527 MERHAN,Oğuz; ÖZCAN,Ayla; , KAZLARDA SERUM SERULOPLAZMİN VE TOTAL SİALİK ASİT DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI
528 UTLU,Necati; KAYA,Necati; YUCEL,Osman; , ACTIVITIES OF THE SERUM SOME ENZYMES IN DIFFERENT BREED CATTLE
529 UTLU,Necati; KAYA,Necati; YUCEL,Osman; , SERUM CONCENTRATIONS OF SOMETRACE ELEMENTS AND ELECTROLYTES IN DIFFERENT CATTLE BREED
530 AYAR-KAYALI,Hülya; TARHAN,Leman; , MAGNEZYUM STRES KOŞULLARININ İNTRASELLÜLER METAL ALINIMININ ANTİOKSİDAN SAVUNMA SİSTEMİNE VE LPO DÜZEYLERİNE ETKİSİ
531 KORULKIN,Dmitry Yu.; ALESHKOVSKY,Anton V.; ABILOV,Zharlkasyn A.; , A NEW METHOD ANALYSIS OF CONDENSED TANNINS
532 BERKEM,Ali Rıza, TÜRKİYE?DE SİSTEMATİK KİMYA EĞİTİMİNE BAŞLANMASINDAN BUGÜNE DEĞİŞİMLER
533 AKSOY,H. Ayşe, Nigella sativa L. TOHUMU LİPAZININ KISMİ SAFLAŞTIRILMASI VE YAĞ ASİDİ SEÇİCİLİĞİNİN İNCELENMESİ
534 TELEFONCU,Azmi, BİYOİNFORMATİK: GELECEK İÇİN PARLAK BİR IŞIK
535 BAYSAL,M. Bahattin, XX. YÜZYILDA DÜNYADA VE TÜRKİYE?DE POLİMER BİLİMİNİN GELİŞMESİ
536 BALCI,Metin, SİKLİTOLLERİN SENTEZİ: KONDURİTOL, KONDURAMİN VE QUERSİTOLLER
537 TARHAN,Leman, YENİ BİR ÖĞRETİM YAKLAŞIMI: PROBLEME DAYALI ÖĞRENME
538 BEKAROĞLU,Özer, FTALOSİYANİN ARAŞTIRMALARINDA 20 YIL
539 GÜNDÜZ,Turgut, TİTRİMETRİK ANALİZİN GELİŞMESİ
540 ARAS,Namık Kemal, TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ VE BİLİM ADAMLARINA OLANAKLARI
541 SOMER,Güler, BİYOLOJİK MATERYALLERDEKİ ESER ELEMENTLERİN ELEKTROKİMYASAL YOLLA TAYİNİNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
542 TAMER,Uğur; ERTAŞ,Nusret; ARSLAN-UDUM,Yasemin; ŞAHİN,Yücel; PEKMEZ,Kadir; YILDIZ,Attila; , ATOMİK SPEKTROMETRİDE BUHAR OLUŞTURMA TEKNİKLERİ
543 CANKIR,Oktay; KORKMAZ,Deniz; MENEMENLİOĞLU,İpek; ÖZTÜRK,Çağla Pınar; DİNÇER,Sibel; ATAMAN,O. Yavuz; , INTERDISCIPLINARY AND INTERNATIONAL RESEARCH COLLABORATION: AN APPLICATION OF LE CHATELIER?S PRINCIPLE
544 SHAW,Robert A., KOORDİNASYON BİLEŞİKLERİNİN TERMİK ANALİZİ
545 ÖLMEZ,Halis, PALLADYUM BİLEŞİKLERİNİN C-C BAĞ OLUŞUMUNDAKİ ROLÜ
546 ÇETİNKAYA,Bekir, TOPRAĞIN KİMYASAL BİLEŞİMİ VE RADYOAKTİFLİK
547 CAFEROV,Memmedtağı, TRANSITION METAL COORDINATION COMPOUNDS OF AZOMETHINES ? THEIR BIOLOGICAL AND MEDICINAL RELEVANCE
548 AGARWAL,Ram K., INVOLVEMENT OF LECTINS IN INTEGRATIVE ACTIVITY OF THE BRAIN AND IN CHEMICAL MECHANISMS OF INACTIVATION OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES
549 ALEKSIDZE,Nugzar G., THE MECHANISM OF HOMOGENEOUS NUCLEATION OF ICE IN SUPERCOOLED WATER ?A NEW KINETIC TWO-STEP MODEL
550 BAUMGARTEL,Helmut, EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA KİMYA EĞİTİMİ AÇISINDAN GENEL BİR BAKIŞ: HEDEFLERİN NERESİNDEYİZ?
551 AYAS,Alipaşa, OLIY MUASSASALARDA KIMYO FANINI O?QITISHDA REDOKS-SISTEMA HAQIDAGI ILMIY TADQIQOT NATIJALARINI QULLASHNING METODIK ASOSLARI
552 TOSHPULATOV,Yunus T.; FYODOROVA,N. A.; STESHİNA,O. S.; , HISTORICAL COMPARISON OF CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING EDUCATION IN TURKEY
553 GÜLTEKİN,Selahattin, PROGRESSIVE TECHNOLOGY OF PROCESSING RAW MATERIALS AND INDUSTRIAL WASTER AND THEIR UTILIZATION TO CREAT COMPOSITION MATERIAL FAR VERIOUS PURPOSES
554 NEGMATOV,Soyibjan, APPLICATION OF MECHANOCHEMICAL AND SHS PROCESSES FOR THE PRODUCTION OF SPECIAL TYPES OF CONSTRUCTION MATERIALS
555 SHARIPOVA,N. S.; TYUMENTSEVA,O. A.; ORİNBAKOV,E. S.; KETEGENOV,T. A.; , CONSECUTIVE HETERO-DOMINO TRANSFORMATIONS: A MECHANISTIC RATIONALE AND SYNTHETIC APPLICATIONS
556 ARSENİYADİS,Simeon, SYNTHESIS AND X-RAY DIFFRACTION ANALYSES INVESTIGATION OF THE NEW DERIVATIVES OF THE CYCLODODECANE
557 MAGERRAMOV,Abel M., FOTOKİMYASAL AROMATİK SÜBSTİTÜSYON
558 İÇLİ,Sıddık, DELPHİNİUM, CONSOLİDA VE ACONİTUM TÜRLERİNİN ALKALOİDLERİ İLE KİMYASAL ÇALIŞMALAR
559 ULUBELEN,Ayhan, BAKTERİYEL POLYESTERLERİN ENZİMATİK VE KİMYASAL MODİFİKASYONU
560 HAZER,Baki, SÜPER-HİDROFOB YÜZEYLER
561 ERBİL,H. Yıldırım, ÇEVRE VE BİYOBOZUNUR POLİMERLER
562 PİŞKİN.Erhan, FT-IR SPECTROMETRIC DETERMINATION OF TETRA ACETYL ETHYLENE DIAMINE IN LAUNDRY POWDER
563 KARGOSHA,K.; KHANMOHAMMADİ,M.; SHANEHSAZ,M.; , SIMULTANEOUS DETERMINATION OF SODIUM PERBORATE (SPB) AND SODIUM PERCARBONATE (SPC) By ATR-FTIR SPECTROMETRY
564 KHANMOHAMMADİ,M., PREPARATION OF XELAT ADSORBENT CONTAINS ARSENATE GROUP AND STUDY OF ADSORBTION OF THIS ADSORBENT WITH Cd(II) ION
565 ALIEVA,Rafiga; HAMIDOV,Sahil; AZIZOV,Abdulsaid; CHIRAGOV,Famil; , SEDİMENT ÖRNEKLERİNDEKİ ALİFATİK VE AROMATİK AMİNLERİN İYON ÇİFTİ EKSTRAKSİYONU VE GC-MS METODUYLA BELİRLENMESİ
566 ATA,Şevket; AKYÜZ,Mehmet; , 4, 5, 7, 4', 5', 7'-HEXAHTDROXY-2,2'-DIMETHYLNAPHTHODIANTHRONE-Cu(III) KOMPLEKSİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
567 GÖLCÜ,Ayşegül; GİTMİŞOĞLU,Demet; YAVUZ,Pelin; TÜMER,Mehmet; DOLAZ,Mustafa; SERİN,Selahattin; , Hypericum perforatum L.?DEN HYPERİCİNE?NİN İZOLASYONU VE YAPISININ AYDINLATILMASI
568 GÖLCÜ,Ayşegül; GİTMİŞOĞLU,Demet; TÜMER,Mehmet; DOLAZ,Mustafa; SERİN,Selahattin; , STUDY PRODUCTS OF CATALYTIC HYDRATION REACTION OF ACETYLENE BY GAS CHROMATOGRAPHIC METHOD
569 FAYZULLAYEV,N. I.; UMIRZAGOV,R. R.; TOSHMATOVA,D.A.; , SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF MICROPOROUS MATERIALS OF MAPO-n TYPE
570 ACHACHE,Mohamed; ABDMEZIEM,Kaissa; MEKLATİ,M'Hamed; LEBAILI,Soltane; , HYDROTHERMAL SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF A NOVEL COBALT (II ) PHOSPHATE
571 ABDMEZIEM,K.; ACHACHE,M.; MEKLATİ,M.; BAGDECHE,R.; YAHIA,A.; , PHASE EQUILIBRIA IN THe Ln-B-X (Ln=Ce, Nd, Tm; B=Tl, Sb, Bi; X=Se, Te) SYSTEMS
572 SADIGOV,Fuad; JAFAROVA,Yegana; MAMEDOVA,Saba; IMAMALIYEVA,Samira; BABANLY,Mahammad; , In6Ga2In1,33S14 TİPLİ BİLEŞİKLERİN SENTEZİ VE MONOKRİSTALLARININ ELDE EDİLMESİ
573 AGAPASHAYEVA,S. M.; CEFEROVA,L. S.; ALIYEV,O. M.; , ERBİYUM TRİOKSİT KATKILANMIŞ BİZMUT TRİOKSİT POLİMORFLARININ SENTEZLENMESİ VE KARAKTERİZASYONU
574 ÖZPOZAN,Nilgün; AVLANMAZ,Esra; TÜRKOĞLU,Orhan; , GROUP COMPOSITION OF LIPIDS OF STONE OIL
575 MUKHAMADIEV,Nurali O.; SAYITKULOV,Shuhrat M.; NASIMOVA,Robiya A.; , ZEBUNUN KOSTROMA CINSI ILE HIBRIDLERINDE ZÜLAL MÜBADILESININ HÜSUSİYYETLERİ
576 DAŞDEMIROV,K. Ş.; XELILOV,G. B.; YUSIFOV,N. M.; , ONTOGENEZ DÖVRÜNDE CAMIŞLARIN KANINDA AZOTLU BİRLEŞMELERİN DEYİŞMESİ
577 XELILOV,G. B.; YUSIFOV,N. M.; ALLAHVERDİYEV,R. N.; , BIOCHEMICAL CHARACTERISTIC OF THE FOOD AND MEDICINAL PLANTS
578 EGAMBERDIYEVA,M. N.; ALIYEV,Kh.; NEGMATOV,S. S.; EGAMBERDIYEV,N. B.; ALIMOVA,D. N.; , SURFACE-ACTIVE PROPERTIES OF NATURAL PHOSPHOLIPIDS IN VARIOUS WATER MEDIA
579 PANOV,D. A.; MARTYNYUK,V. S.; , THERMODYNAMICS OF COMPLEMENTARIC MOLECULAR INTERACTION SODIUM CARBOXYMETHYLCELLULOSE WITH NATURAL AND SYNTHETICALLY POLYELECTROLYTES
580 TILLAEV,R. S.; AKRABOV,Kh. I.; UMAROV,B.U.; ZOKIROVA,N. T.; , VALUATION OF THE COMPOSITION OF MOTIONLESS LIQUID PHASES ON THE BASIS OF RETENTION PARAMETERS IN THIN LAYER CHROMATOGRAPHY
581 ERGASHEV,Ismoil M.; SAYITKULOV,Shuhrat M.; MUKHAMADIEV,Nurali O.; KHOLMURODOVA, Dilafruz; , SB-I R?CİN?Sİ, TİT?N VE SİRK?NİUM ?KSİHİDR?TL?RI İLE G?RM?NİUM İY?NL?RININ S?RBSİY?SI
582 MEMMEDOVA,Fizze; ABBASOV,Eleddin; , RESEARCHING OF CATHOLIFICAL DECOMPOSITION OF HYDROGENPEROXIDE BY COMPLEX CONNECTIONS OF IRON (III) WITH AMINDACIDS
583 ALIYEV,N. D.; PARPIYEV,N. A.; MARDONOV,U. M.; MABIYEV,A. N.; ALLABERGANOVA,N.R.; , KIMYONI O?QITISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH
584 TDPU,Nizomiy Nomidagi; ZOYLOBOV,L. T.; RAXMATULLAEV,N. G.; TOSHPULATOV,Yunus T.; , THE TECHNOLOGIC POSSIBILITY OF A COMBUSTION PROCESS IN LAYERS SYSTEMS
585 BAIDELDINOVA,A. N.; BAIRAKOVA,O. S.; ISAIKINA,O. Y.; KSANDOPUOLO,G. I.; , MUHTELİF TEKNOLOJİ USULLERLE HAZIRLANMIŞ AZERBAYCAN ŞERAPLARININ KİMYEVİ TERKİBİNİN TEDKİKİ
586 KEMALEDDİN,Hasil Oğlu Feteliyev, LONGEVITY OF THE MACHINE-BUILDING TIRES
587 MALIBAYEV, Makhmudzhon, DYEING TEXTILE MATERIALS BY THE SYNTHESIS OF DYES ON THE FIBER
588 ABDURAKHMANOVA,Sh. G.; NEGMATOV,S. S.; RAKHIMOVA,Z. M.; AHMADALIEV,A. A.; , TECHNOLOGY OF OBTAINING PORTLAND CEMENT WITH THE HIGH DEFORMATION PROPERTIES ON THE BASIS OF THE LOW-GRADE PHOSPHORITES OF UZBEKISTAN
589 KAZAKBAYEVA,D. T., INVESTIGATION OF FULLERENES AND SOOT AT COMBUSTION HYDROCARBONS
590 PRIKHOD'KO,N. G.; MASHAN,T. T.; LESBAEV,B. T.; MANSUROV,Z. A.; , REARRANGEMENTS OF INTERMEDIARY TRICYCLIC 7-AZABENZONORBORNENES, OBTAINED FROM DIELS-ALDER REACTION OF PYRIDO[2,1-a]- AND 2,4-DIMETHYLPYRIMIDO[2,1-A]ISOINDOLES WITH MALEIMIDE DIENOPHILES
591 POKHOLENKO,O. A.; VOITENKO,Z. V.; KOVTUNENKO,V. O.; , SYNTHESİS OF 2,5-DİMETHYL-1-(2-METHYL-2-PYRİDİNE-5-YL-ETHYL) PİPERİDİNE-4-ONE AND SOME OF İTS DERİVATİVES
592 ALIMGHANOVA, Sandugash; ISMAILOV,Kanat; TURMUKHANOVA,Mirgul; ALIMGHANOVA, Sakypghamal; , TERKİBİNDE SİLİSİUM SAKLAYAN DOYMAMIŞ BEZİ ÜZVİ BİRLEŞMELERİN SİNTEZİ VE TETBİK SAHELERİ
593 MUSTAFAVEV,R. M.; GULIYEVA,L. H.; GURBANOV,G. B.; , PIPERIDINE CYANHYDRINE IN THE SYNTHESIS OF POLYFUNCTIONAL DERIVATIVES
594 DAVLETOVA,Maria B.; AKHMEDOVA,Sholpan S.; KALEDJANOVA,Galia T.; , SYNTHESIS AND STRUCTURE OF AMINO ESTER DERIVATIVES
595 MURTAZINA,Dinara; DUISEMBAEVA,Ainur; TURMUKHANOVA,Mirgul; , REARRANGEMENT ORIGINAL DES ADDUITS DE CYCLOADDITION DU 2,4-DIMETHYL PIRIMIDO [2,1-a]ISOINDOLE AVEC LES MALEIMIDES: APPORT DES SPECTRES DE FLUORESCENCE
596 VOITENKO,Z.; POKHOLENKO,O.; MASIERES,M.-R.; WOLF,J.G.; , A NEW IMMUNOMODULATING PREPARATION GA-40 WITH NTICARCINOGENIC PROPERTIES
597 ALEXIDZE,G.; ALEKSIDZE,N.; PIRTZKALAISHVILI,D.; GAGUA,R.; , DOĞAL BENTONİT ÜZERİNE METAL İYONLARININ ADSORPSİYONU
598 DONAT,Ramazan; ERDEM,Emin; , BROMUN BİSBENZOTETRASİKLO[6.2.2.23,6.02,7]TETRADEKA-4,9,11,13-TETRAENE ELEKTROFİL KATILMA REAKSİYONUNUN MEKANİZMASININ VE STEROKİMYASININ KUANTUM İNCELENMESİ
599 ABBASOĞLU,Rıza; SAVAŞKAN YILMAZ,Sevil; , POLİAKRİLAMİD?ZEOLİTE VE POLİAKRİLAMİD-ZEOLİT-FİTİK ASİT YAPILARINA U, 228Ac, 212Pb, 212Bi, 226Ra VE 228Tl ADSORPSİYONUNUN ARAŞTIRILMASI
600 ŞİMŞEK,Selçuk; ULUSOY,Ulvi; , ZEOLİT-POLİAKRİLAMİD KOMPOZİTİNİN YAPISAL ANALİZİ VE FİTİK ASİT ADSORPSİYONUNUN ARAŞTIRILMASI
601 ŞİMŞEK,Selçuk; ULUSOY,Ulvi; , FARKLI YÖNTEMLER İLE MODİFİYE EDİLMİŞ KİLLERİN FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNVERS GAZ KROMATOGRAFİSİ İLE İNCELENMESİ
602 KUBİLAY,Şenol; ŞAHAN,Tekin; GÜR,Aycan; CEYLAN,Hasan; , METİLEN MAVİSİNİN SULU ÇÖZELTİDEN ORGANO-KİL BİLEŞİKLERİ ÜZERİNE ADSORPSİYONU
603 GÜNHAN,Güneş; YURDAKOÇ,M. Kadir; , PROMETHAZİN KLORÜR?ÜN SULU ÇÖZELTİDEN KİLLER ÜZERİNE ADSORPSİYONU
604 GERELİ,Gülhan; SEKİ,Yoldaş; YURDAKOÇ,Kadir; , KALSİYUM MONTMORİLLONİT ÜZERİNDE POLİVİNİLPİROLİDON ADSORPSİYONU
605 İSRAEL,Lina; GÜLER,Çetin; , ÇÖZELTİDE BULUNAN Cu(II), Co(II) VE Zn(II) GİBİ İYONLARIN SEPİOLİT ÜZERİNE ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ
606 ŞAHAN,Tekin; KUBİLAY,Şenol; CEYLAN,Hasan; , HİNDİSTAN CEVİZİ KABUĞUNDAN ELDE EDİLEN AKTİF KARBON ÜZERİNE ASETAMİNOFEN ADSORPSİYONUNUN İZOTERMLERİ
607 ÖZGEN,Özge; MAHRAMANLIOĞLU, Mehmet; TUNÇAY,Melda; , THE REAGENTLESS SEPERATION OF CONCENTRATED WATER SOLUTION OF ELECTEROLYTES
608 TROBOV,Hamza, KAYA MİNERALLERİNDEKİ MANGANEZ İYONLARININ (II) ELEKTRONİK PARAMAGNETİK REZONANS (EPR)
609 SULAYMANKULOV,Kakin S.; GUBAYDULLIN,Z. H.; DUYŞENBAEVA,A. T.; , TOLUİDİN MAVİSİNİN ASKORBİK ASİT İLE İNDİRGENME TEPKİMESİNE KATYONİK VE ANYONİK MİSELLERİN ETKİSİ
610 ARIKAN,Betül; TUNÇAY,Melda; , MONTMORİLLONİTİN ZETA POTANSİYELİNE PH VE İYON ŞİDDETİNİN ETKİSİ
611 ŞAKA,Esra Evrim; GÜLER,Çetin; , SODYUM FLORÜR KATKILI KAOLİNİTİN DEĞİŞİK PİŞİRME SICAKLIKLARINDAKİ DİELEKTRİK ÖZELLİKLERİ
612 ZIPKIN,Hümeyra; ISRAEL,Lina; GÜLER,Sönmez; GÜLER,Çetin; , MİKRONTAKT PRİNTİNG YÖNTEMİ İLE SİLAN BİLEŞİKLERİ İLE MONOLAYER HAZIRLANMASI
613 ŞAHİN,Aygül; GÜGÜL,İ. Hilal; ERSÖZ,Mustafa; , C151?İN ELEKTRONİK UYARILMIŞ HALLERİ ÜZERİNE ÇÖZÜCÜ ETKİLERİ
614 ÇELEBİ,Neslihan; ONGANER,Yavuz; , 99mTc-ANTİMON TRİSÜLFÜR KOLLOİD?İN RADYOFARMASÖTİK KİTİ HALİNE GETİRİLMESİ VE KARARLILIK KONTROLLERİNİN YAPILMASI
615 ÇAKIR,Nesrin; BERKEM.Mustafa L.; SUNGUR,Ayşe; DUR,Osman; , ELEKTROLESS Ni BİRİKTİRİLMİŞ POLİANİLİN KAPLI ELEKTROTLARLA ALKALİ ORTAMDA SÜLFÜR TAYİNİ
616 AYTAÇ,Aylin; YILDIRIM,Fati; KABASAKALOĞLU,Melike; , SÜTUNLANMIŞ (:PILLARED) KİL KATALİZÖRLERİN HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU
617 YURDAKOÇ,Kadir; YURDAKOÇ,Mürüvvet; AKÇAY,Mehmet; TONBUL,Yalçın; DURAP,Feyyaz; AVCI,Mustafa; OK,Fatih; , RİVANOL?ÜN ANYONİK, KATYONİK VE NONİYONİK MİSELLERE BAĞLANMASININ SPEKTROFOTOMETRİK YÖNTEMLE ARAŞTIRILMASI
618 GÖKTÜRK,Sinem; ERDİNÇ,Neşe; TALMAN,R. Yeşim; KAR,Utku; , BİYOMEDİKAL UYGULAMALARDA KULLANILAN SAF TİTANYUM METALİ VE ALAŞIMLARININ YÜZEY MODİFİKASYONU
619 HAZAR,A. Binnaz, BAZI 1,2,4-TRİAZOL TÜREVLERİNİN NMR SPEKTRUMLARININ DENEYSEL VE TEORİK OLARAK İNCLENMESİ
620 ÇAKMAK,İsmail; YÜKSEK,Haydar; ALKAN,Muzaffer; GÜRSOY,Özlem; KARA,Erol; , THE RELATIONSHIP BETWEEN THE COMBUSTION HEAT OF ORGANIC COMPOUNDS AND THE NUMBER OF GIVEN ELECTRONS
621 MUKSUMOVA,Zuura Sıddıkbekovna, FENOLİK BİLEŞİKLERİN SULU ÇÖZELTİDEN ORGANOFİLİK BENTONİT İLE UZAKLAŞTIRILMASI
622 AKÇAY,Mehmet; AKÇAY,Gülten; , APPLICATION OF A NEW METHOD TO REPRODUCE THE ENTHALPIES OF TRANSFER OF NaI FROM WATER TO AQUEOUS METHANOL, ETHANOL AND IPROH SOLVENT SYSTEMS AT 298 K.
623 BEHBEHANI,G. Rezaei, ORGANOBENTONİTLERİN KULLANILMASIYLA ABSORBSİYON-FLOKULASYON METODU İLE ZEYTİN KARASUYUNDAKİ AROMATİK HİDROKSİLLİ BİLESİKLERİN GİDERİLME VERİMLERİNİN SADE BENTONIT İLE KARŞILAŞTIRILMASI
624 ÜNAK,Perihan; BİBER,F. Zümrüt; ÇETİNKAYA,Berkan; MEDİNE,E. İlker; YÜREKLİ,Yakup; HACIBEYOĞLU,H. İbrahim; KOÇYİĞİT,Seçil; DURKAN,Kübra; CAMGÖZ,Yasemin; DURAK,Gamze; , IMPROVEMENT OF CATALYTIC FUNCTIONS OF BINARY V-Sb OXIDE CATALYSTS FOR OXIDATIVE CONVERSION OF ISOBUTANE TO ISOBUTENE
625 AKIN,Sebahat; KILAVUZ,Ali Haydar; AKIN,Metin; , KATYONİK BİR BOYARMADDENİN Ulothrix sp. ÜZERİNE ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ
626 SHAMILOV,Nazim T.; VISLOVSKIY,V. P.; , Ulothrix sp. ÜZERİNE METİLEN MAVİSİ ADSORPSİYONUNUN BAZI ADSORPSİYON MODELLERİNE UYGULANABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
627 GÜRSES,Ahmet; DOĞAR,Çetin; BAYRAK,Ramis; AÇIKYILDIZ,Metin; YALÇIN,Mehmet; KIVRAK,Ersin; , İSKENDERUN KÖRFEZİ?NDEKİ YEŞİL KAPLAN KARİDESİ (Penaeus semisulcatus)?NİN KAS, GONAD VE HEPATOPANKREASINDA AĞIR METALLERİN BİRİKİM DÜZEYLERİNİN TESPİTİ
628 GÜRSES,Ahmet; DOĞAR,Çetin; AÇIKYILDIZ,Metin; BAYRAK,Ramis; YALÇIN,Mehmet; KIVRAK,Ersin; , POLİANİLİN KAPLANMIŞ Pt-ELEKROTLARDA MOLEKÜLER AZOTUN ELEKTROKİMYASAL İNDİRGENMESİ
629 YILMAZ,Ayşe Bahar; YILMAZ,Levent; , BENZOİN SENTEZİNİN MODELLENMESİ
630 KÖLELİ,Fatih; RÖPKE,Thorsten; DÜNDAR,Derya; AYDIN,Rezzan; , INFRARED SPECTRA OF MECHANICAL TREATMENTED POLYETHYLENE TEREPHTHALATE
631 GÖÇMEN TOPAL,Kevser; AVIYENTE,Viktorya; , meso-TETRAKİS(4-KARBOKSİFENİL)PORFİRİN İLE ÇAPRAZ BAĞLANMIŞ KİTOSANA KESİKLİ SİSTEMDE LİZOZİM ADSORBSİYONUNUN ARAŞTIRILMASI
632 KHODJIEVA,Etibor; KHODJIEVA,A.; , AROMATİK YAN ZİNCİRİN SUBKRİTİK SU OKSİDASYONU İLE YÜKSELTGENMESİ
633 ERDEM,Murat; TÜRK,Hayrettin; , PDI ESASLI ORGANİK BOYA SENSÖRLÜ NANO-KRİSTAL TiO2 GÜNEŞ PİLLERİ
634 KAYAN,Berkant; BOZER,Neval; ŞİMŞEK,Nermin; ÖZEN,Recep; GİZİR,A. Murat; , NAFTALEN DİİMİDLERİN NANOMOLEKÜLER YAPILI İNCE FİLMLERDE FOTO-ELEKTRON TRANSFER ETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ: FOTO-REDOKS POTANSİYELLER, FLORESANS YARI ÖMÜRLER
635 ZAFER,Ceylan; KARAPİRE,Canan; Kuş,Mahmut; KUBAN,Baha; TEOMAN,Yıldırım; İÇLİ,Sıddık; , ORGANİK KİRLETİCİLERİN BİYOKONSANTRASYON FAKTÖRLERİNİN KARAKTERİSTİK KÖK İNDEKSİ VE KUANTUM KİMYASAL TANIMLAYICILARLA MODELLENMESİ
636 ERTEN,Şule; ALP,Serap; İÇLİ,Sıddık; , KOLLOİDAL KATI YÜZEYLERİNDE ADSORPSİYON MEKANİZMALARININ SICAKLIK VE DİĞER PARAMETRELERE BAĞIMLILIĞI
637 TÜRKER SAÇAN,Melek; SAĞ ERDEM,Safiye; ALTINBAŞ ÖZPINAR,Gül; AKMEHMET BALCIĞOLU,Işıl; , KATI-SIVI ADSORPSİYON SİSTEMELRİNE ÇÖZELTİ ORTAMINI KARAKTERİZE EDEN PARAMETRELERİN ADSORPSİYON MEKANİZMASI ÜZERİNE ETKİSİ
638 ŞAHİN,Özge; KARA,Ali; BEŞİRLİ,Necati; CEBE,Mustafa; , PLASTİK B?RULARIN N?FT SENAY?SİNDE TETBİGİNİN MEGSEDEUYĞUNLUĞU
639 YENİGÜN,Ayşen; KARA,Ali; CEBE,Mustafa; , BİTKİ MENŞELİ K?RR?ZİYA İNGİBİT?RLARI
640 KURBANOV,M. M.; ZEYNALOV,Sabir D.; ABDULLAYEV,E. Y.; , YÜKSEK KATI/SIVI ORANLARINDA KOLEMATİN SÜLFİRİK ASİT ÇÖZELTİLERİNDE ÇÖZÜNÜRLEŞTIRME KİNETİĞİ
641 KURBANOV,M. M.; ZEYNALOV,Sabir D.; MEMMEDOV,K.E.; , MİSELLİ KİRAL NEMATİK SIVI KRİSTAL SARMALININ BAĞLI OLDUĞU FAKTÖRLER
642 GÜR,Aycan; CEYLAN,Hasan; GÜRSES,Ahmet; , SIVI KRİSTAL YAPIDAKİ 4-ALKOKSİ SÜBSTİTÜE BENZİLİDENAMİNO SİNNAMATLARIN ÖZELLİKLERİNİN KUANTUM KİMYASAL YÖNTEMLERLE TAYİNİ
643 KARAMAN,E. Berna; ACIMIŞ,Mahmut; AKPINAR,Erol; , NİKEL KAPLI PİRİNÇ ELEKTROTTA ALKALİ ORTAMDA HİDROJEN GAZI ELDESİ
644 KILIÇ,Murat; ÇINAR,Zekiye; , YENİ KUMARİN TAÇ ETERLERİNİN UV SPEKTRUMLARININ TEORİK OLARAK BULUNMASI
645 SOLMAZ,Ramazan; KARDAŞ,Gülfeza; , SPEKTROSKOPİK VERİLERİN KULLANILMASI TERMODİNAMİK BÜYÜKLÜKLERİN HESAPLANMASI
646 TİFTİKÇİ,Esra; YURTSEVER.Mine; , ÇELİĞİN H2SO4 VE H3PO4 ORTAMLARINDAKİ KOROZYONUNA KROTİL ALKOLÜN İNHİBİTÖR ETKİSİ
647 SERDAROĞLU,Goncagül, THE EFFECTS OF THE PREFERENTIAL SOLVATION IN THE TRANSPORT AND THERMODYNAMICAL CHARACTERISTICS OF WATER RGANIC SOLUTIONS OF LOW MOLECULAR BIO EGULATORS
648 HASANOV,Rovshan; BİLGİÇ,Semra; , FLAVONLARIN YÜZEY AKTİF MADDELERLE ETKİLEŞİMİ
649 KARABAEV,Sultan, POLİETİLEN GLİKOL DİMETİLETERİN YÜKSEK FREKANS OPTİK VE YAPI PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ
650 PURA,Süheyla; ATUN,G.; TUNÇAY,M.; , KİTOSAN-METAL İKİLİ KOMPLEKS SİSTEMLERİNİN KARARLILIK SABİTLERİNİN VE TERMODİNAMİK FONKSİYONLARININ HESABI
651 TEKİN,Nalan, MOLEKÜLER OKSİJEN VARLIĞINDA FLORESİN?İN FLORESANS ŞİDDETİNİN KUENÇLEŞMESİNİN İNCELENMESİ
652 ŞİŞMANOĞLU,Tuba; ERDİN,M. Sami; MALKOÇ,Filiz; , THE INVESTIGATION OF ELECTRO ACCEPTANCE CENTRES ON SURFACE OF HEULANDITES BY ACETONE ADSORPTION
653 ARIK,Mustafa; ÇELEBİ,Neslihan; ONGANER,Yavuz; , SORBENTS ON BASE OF THE NATURAL ZEOLITES FOR PURIFICATION OF THE WASTE LIQUID HYDROCARBONS FROM THE DIFFERENT ADMIXTURES
654 ANNAGIEV,Murshud Kh.; KULIYEV,T. M.; RUSTAMOVA,J. T.; AKHMADOVA,A. N.; , THE STUDY OF THE ELECTROCHEMICAL CORROSION AND PROTECTION OF STEEL IN THE SYSTEM OF ELECTROLYTE-CARBOHYDRATE WITH ADDITIVES OF VARIOUS CLASSES
655 ANNAGIEV,Murshud Kh.; IMANOVA,Naila; ALIYEVA,Sultan; AKHMADOVA,Aynur; , KREATİNİNİN Tc-99m İLE İŞARETLENMESİ
656 ZEYNALOV,S. D.; TALIBOV,Mirislam M.; MAMEDOVA,L. G.; , EPOKSİ BOYALARLA KAPLANMIŞ KARBON ÇELİĞİNİN KLORÜRLÜ/SÜLFATLI ORTAMLARDA KOROZYON DAVRANIŞLARI
657 YURT LAMBRECHT,Fatma; DURKAN,K.; SOYLU,A.; , SULU ÇÖZELTİDEN VANADYUMUN KULA CÜRUFU İLE ADSORPSİYONUN İNCELENMESİ
658 TANSUĞ,Gözde; YAZICI,Birgül; ERBİL,Mehmet; , SULU ÇÖZELTİDEN PALLADYUMUN KULA CÜRUFU İLE ADSORPSİYONUN İNCELENMESİ
659 ERDOĞAN,Yunus; OLGUN,Asım; ATAR,Necip; ÜSTÜNDAĞ,Zafer; ZEYBEK,Bülent; KALFA,Orhan Murat; , BAZI vic-DİOKSİM BİLEŞİKLERİNİN KATI HAL ISISAL BOZUNMA KİNETİĞİNİN TERMOGRAVİMETRİK ANALİZ YÖNTEMLERİ İLE ARAŞTIRILMASI
660 ERDOĞAN,Yunus; OLGUN,Asım; ATAR,Necip; ÜSTÜNDAĞ,Zafer; ZEYBEK,Bülent; KALFA,Orhan Murat; , UÇUCU KÜL, TABAN KÜLÜ ATIKLARININ VE ALÜNİT MİNERALİNİN ÇİMENTO ÜRETİMİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
661 TAŞBAŞ,Mehmet; DOĞAN,Fatih; ORAL,Ayhan; ŞİRİN,Kamil; MERCİMEK,Bedrettin; , ?LLİLFEN?LSULF?TURŞUNUN BEZİ DUZL?RININ İKİF?Z?LI K?RB?HİDR?GEN-ELEKTR?LİT SİSTEMLERİNDE İNGİBİT?R H?SSELERİNİN TEDKİKİ
662 ERDOĞAN,Yunus; OLGUN,Asım; YENİKAYA,Cengiz; ATAR,Necip; ZEYBEK,Bülent; KALFA,Orhan Murat; , MERK?PT?SİRKE TURŞUSUNUN ?KSİ-?LKİL EFİRLERİNİN VE ?NL?RIN BEZİ TÖREMELERİNİN SİNTEZİ
663 ELIYEV,Tofik, İZOTERMAL OLMAYAN KATI HAL BOZUNMA TEPKİMELERİNİN KİNETİK ANALİZİNE İLİŞKİN YENİ BAĞINTILAR
664 HESENOV,İbrahim; HÜSEYNOV,Gasim; ELIYEV,Tofik; , HARBUL ASFALTİTLERİNİN PİROLİZ KİNETİKLERİNİN TGA YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
665 DOĞAN,Fatih; YILDIRIM,Ahmet; YÜREKLi,Mehmet; , TOLUİDİN MAVİSİNİN UÇUCU KÜL ÜZERİNDE ADSORPSİYONUNA ANYONİK YÜZEY AKTİF MADDE ETKİSİ
666 TONBUL,Yalçın; SAYDUT,Abdurrahman; DÜZ,M. Zahir; HAMAMCI,Candan; , ZEYTİN ÇEKİRDEKLERİNDEN ÜRETİLEN AKTİF KARBONUN TORYUM ADSORPSİYONUNDA KULLANILABİLİRLİĞİ
667 TALMAN,R. Yeşim; ATUN,Gülten; , POLİSULFON ANYON DEĞİŞTİRİCİ MEMBRANDAN ORGANİK ASİTLERİN TRANSPORTUNUN İNCELENMESİ
668 KÜTAHYALI,Ceren; EKER,Sibel; ÖZTÜRK,Çiğdem; ERAL,Meral; , ÇAM TALAŞ ÜZERİNDE NATURAL RED 25`İN ADSORPSİYONUNUN KİNETİK VE TERMODİNAMİKSEL OLARAK İNCELENMESİ
669 BİNGÖL,Haluk; SAF,A. Özgür; AKGEMCİ,E. Güler; ALPAYDIN,Sabri; ATALAY,Tevfik; , TORYUM (IV)? ÜN BIS (2-ETILHEKZIL) FOSFAT (HDEHP) YÜKLÜ SİLİKA JEL KOLONDA EKSTRAKSİYONU
670 YAKUT,Hakan; ŞAHİN IŞGIN,Elif; GÜZEL,Fuat; , PAN / ZEOLİT KOMPOZİT ADSORBANDA TORYUMUN SORPSİYON DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
671 HİÇSÖNMEZ,Ümran; ERAL,Meral; KÜTAHYALI,Ceren; , FENOLÜN DESTEK KATALİZÖRLERİ İLE WET-AİR OKSİDASYONU VE OKSİDASYON KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ
672 KILINÇARSLAN,Aysun; AKYIL,Sema; , P-NİTROFENOLÜN KATALİZÖRLÜ ORTAMDA SUBKRİTİK SU (WET-AİR) OKSİDASYONU VE OKSİDASYON KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ
673 KAYAN,Berkant; GİZİR,A. Murat; AKBAŞ,Ahmet; , THE ACID-BASE INTERACTION OF TIN TETRAGALIDES WITH DIMETHYLSULPHOXIDE
674 KAYAN,Berkant; GİZİR,A. Murat; , INVESTIGATION OF PHYSICAL-CHEMICAL CHARACTERISTICS OF ZEOLITES WITH PARTIAL CONSISTENCE OF OXYGEN
675 ISHKENOV,Enver, GAS-CHROMATOGRAPHIC STUDY OF STRAIGHT-RUN GASOLINE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES OF CERTAIN OILS MINED IN GEORGIA
676 GUDAVADZE,M.; SIDAMONIDZE,G.; SIDAMONIDZE,Kh.; , KARBOKSİMETİL SELÜLOZ ASİDİNİN SULU ÇÖZELTİLERİNİN FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ
677 ARESHIDZE,G. Ch.; GAJIEV-SHENGELYA,M. K.; DATASHVILI,T. K.; GAMEZARDASHVILI,D. Z.; TOLORDAVA,M. M.; BAKHIA,A. C.; , HAM ZEYTİNYAĞINDA SEPİYOLİT MİNERALİ KULLANILARAK BAZI BİLEŞENLERİN GİDERİLMESİ VE AĞARTILMASI
678 SÖNMEZOĞLU,İnci; İMER,Filiz; , C.I. REAKTİF YELLOW 84?İN C.I. REAKTİF BLUE 160, C.I. REAKTİF RED 141 İLE TEKLİ, İKİLİ, ÜÇLÜ KARIŞIMLARININ PAMUK ELYAFI ÜZERİNDEKİ ADSORPSİYON KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ
679 UĞURLU,Mehmet; DURU,M. Emin; KULA,İbrahim; VAİZOĞULLARI,Ali İmran; , C.I. REAKTİF BLUE 160?IN C.I. REAKTİF YELLOW 84, C.I. REAKTİF RED 141 İLE TEKLİ, İKİLİ, ÜÇLÜ KARIŞIMLARININ 70, 80 VE 90 oC?DE PAMUK ELYAFI ÜZERİNDEKİ ADSORPSİYON TERMODİNAMİĞİNİN İNCELENMESİ
680 IŞGIN,Elif; TEZ,Zeki; GÜMGÜM,Bahattin; , C.I. REAKTİF YELLOW 84?İN C.I. REAKTİF BLUE 160, C.I. REAKTİF RED 141 İLE TEKLİ, İKİLİ, ÜÇLÜ KARIŞIMLARININ 70, 80 VE 90 oC?DE PAMUK ELYAFI ÜZERİNDEKİ ADSORPSİYON TERMODİNAMİĞİNİN İNCELENMESİ
681 IŞGIN,Elif; GÜMGÜM,Bahattin; TEZ,Zeki; , C.I. REAKTİF YELLOW 84?İN C.I. REAKTİF BLUE 160, C.I. REAKTİF RED 141 İLE TEKLİ, İKİLİ, ÜÇLÜ KARIŞIMLARININ pH=7 VE 80 oC?DE YÜN ELYAFI ÜZERİNDEKİ ADSORPSİYON KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ
682 IŞGIN,Elif; GÜMGÜM,Bahattin; TEZ,Zeki; , C.I. REAKTİF BLUE 160?IN C.I. REAKTİF YELLOW 84, C.I. REAKTİF RED 141 İLE TEKLİ, İKİLİ, ÜÇLÜ KARIŞIMLARININ PAMUK ELYAFI ÜZERİNDEKİ ADSORPSİYON KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ
683 IŞGIN,Elif, Mn-Ga-Te AND Mn-In-Te TERNARY SYSTEMS
684 IŞGIN,Elif; TEZ,Zeki; GÜMGÜM,Bahattin; , THERMODYNAMICS OF ELECTROCHEMICAL BEHAVIOR OF STEEL ELECTRODE IN PRESENCE OF SURFACTANTS
685 DİLBER SAMAD Gizi,Azhdorova, ELECTRO DEPOSITION OF RHENIUM (VII) WITH TELLURIUM (IV) ALLOYS CHLORIDE ? SULPHURIC
686 YERMAGAMBETOV,R. R., PHOTOELECTROLYSIS OF WATER IN Ti /n-WO3/n-TiO2 PHOTOANODE
687 SALAHOVA,E. A.; NOVRUZOVA,F.S.; MAMEDZADE,V. A.; ZEYNALOVA,N. N.; , ADSORPSİYON VE DESORPSİYON HIZ SABİTLERİNİN GEOMETRİK YAKLAŞIMLA BELİRLENMESİ
688 ALIYEV,A. Sh., MEŞE PALAMUTUNDAN FARKLI YÖNTEMLERLE ELDE EDİLEN AKTİF KARBONLAR ÜZERİNDE BAZI ORGANİK MADDELERİN TUTUNMA MİKTARLARININ ZAMANLA DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ
689 KOYUNCU,Hülya; KUL,Ali Rıza; SELÇUK,Ahmet; , BAZI ORGANİK MADDELERİN ANTEP FISTIĞI MEYVE KABUKLARINDAN ELDE EDİLEN AKTİF KARBON ÜZERİNDEKİ ADSORPSİYONUNUN TERMODİNAMİK PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ
690 KOYUNCU,Hülya; KUL,Ali Rıza; SELÇUK,Ahmet; , BAZI AMİNO ASİTLERİN BENTONİT ÜZERİNDEKİ ADSORPSİYONLARININ İNCELENMESİ
691 KOYUNCU,Hülya; KUL,Ali Rıza; CEYLAN,Hasan; , THE WAYS OF WASTELESS TECHNOLOGIES ADVANCEMENT
692 KOYUNCU,Hülya; KUL,Ali Rıza; SELÇUK,Ahmet; , ELECTROSYNTHESIS OF PEROXIDE COMPOUNDS ON THE BASIS OF MONOBASIC AND DIBASIC CARBOXYLIC ACIDS AND THEIR SALTS
693 AGAYEVA,Zenfira R., FLOKÜLANTLI ORTAMDA ÇEŞİTLİ MİNERALLERİN FİLTRASYONUNDA YÜZEY AKTİF MADDE DAVRANIŞI
694 SAIDOVICH,Khibiev Khidir; MAGAMEDBEKOVICH,Magamedbekov Rafik; SHAIDABEKOVICH,Khidirov Shagabudin; , ELECTROCHEMICAL REACTIONS IN THE PROCESS OF THE SYNTHESIS OF ANESTHESINE FROM TOLUENE
695 ÖZCAN,Özgül; BENLİ GÖNÜL,Birgül; , FOR THE MATTER CONCERNING USING OF POLARIMETRY METHOD IN PHYSICAL-CHEMICAL ANALYSIS OF BINARY AND MULTICOMPONENT SYSTEMS
696 MAGOMEDOVNA,Magomedova Zalmo; SHAIDABEKOVICH,Khidirov Shagabudin; , Bi2Te3-TlGaSe2 FAZ DİYAGRAMI LİKVİDUS EĞRİSİNİN MATEMATİK DENKLEMİNİN YAPILMASI
697 SHAKHVERDIYEV,Yaşar Kh., ABOUT THE REACTION TRIPHENYL PHOSPHINE WITH HALOGENCONTAINS CARBONYLS COMPOUNDS
698 ABILOV,Çingiz İ.; BABAYEV,Y. N.; SEYIDOV,M. M.; , INVESTIGATION OF ALKYLATION REACTION ANILINE OF WITH DI- AND TRIHALOGEN ALKANS
699 ISMAILOV,Valeh M.; MAMEDOV,I. A.; YUSUBOV,N. N.; AYDİN,Adnan; , COMPLEX FORMATION OF ORGANIC LIGANDS WITH IONS OF TRANSITION METALS
700 YUSUBOV,N. N.; QASIMOV,R.A.; ISMAILOV,Valeh M.; AYDIN,Adnan; , BAZI SCHİFF BAZLARININ ALÜMİNYUM KOMPLEKSLERİNİN FLORESANS ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
701 ABLANOVA,Ermek; PANOVA,Helena; , SOME CHARACTERISTICS OF A THERMODYNAMICS OF INTERMOLECULAR INTERACTION IN SYSTEMS CONTAINING OF METAL IONS AND HIGH-MOLECULAR LIGANDS
702 GÜNDÜZ,Beniz; BAŞ,Salih Z.; KÜÇÜKKOLBAŞI,Semahat; TEMEL,Hamdi; YILDIZ,Salih; , GALVANOSTATİK YOLLA KAPLANAN PASLANMAZ ÇELİK ELEKTROTLARIN KOROZYON PERFORMANSI
703 ALYA,Ospanova; MANSHUK,Murzagalieva; GULZIYA,Seilkhanova; NAZGUL,Ashimchan; TURSUN,Amirgalieva; , 1-(AMİNOMETİL)SİKLOHEKSANASETİK ASİT?İN ÇEŞİTLİ METAL İYONLARIYLA OLUŞTURDUĞU İKİLİ KOMPLEKS SİSTEMLERİNİN TERMODİNAMİĞİ
704 ÖZYILMAZ,Ali Tuncay; ERBİL,Mehmet; YAZICI,Birgül; , ATIKSULARDAN AĞIR METAL (Cu++, Co++ VE Zn++) İYONLARININ BENTONİT ÜZERİNE ADSORPSİYONLA GİDERİLMESİ
705 YARS ÖZARSLAN,Nur; SEYİR,Elif; GÖKTÜRK,Sinem; BAŞTUĞ,A. Seza; , KONDENSE TANENİN HCl ORTAMINDA PHENOL İLE MODİFİKASYONU
706 ŞAHAN,Tekin; CEYLAN,Hasan; KUBİLAY,Şenol; , FENOKSİ ASETİK ASİDİN AKTİF KARBON ÜZERİNDE ADSORPSİYONU
707 ŞAMİL,Ali; ALMA,M. H.; ACEMİOĞLU,Bilal; , (In2Te3)1-x(Fe2Te3)x KATI ÇÖZELTİLERİNİN TERMODİNAMİK FONKSİYONLARININ HESAPLANMASI
708 BİÇER,İlknur Özlem; MAHRAMANLIOĞLU, Mehmet; TUNCAY,Melda; , ALG-KİL KOMPOZİT KARIŞIM ÜZERİNE URANYUM (VI) İYONLARININ ADSORPSİYON KİNETİĞİ
709 HASANOVA,M. Ş.; AHMEDOVA,C. A.; ABILOV,Çingiz İ.; , ANYONİK-İYONİK OLMAYAN SURFAKTANT KARIŞIMLI SİSTEMLERDE MİKROEMÜLSİYONLARIN OLUŞUMU
710 DONAT,Ramazan; AYTAŞ,Şule; , TRASEKA AND THE ECOLOGY OF AZERBAIJAN (THE SILK ROAD)
711 DURMAZ,Hüsniye; KARADAĞ,Birgül; , COMPUTER FORECAST OF THE COMPOSITIONS AND PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES OF THE CHALCOGENID HALIDES FORMED BY ELEMENTS OF THE AIII GROUP
712 GADJIEV,Sardar; ALİŞOĞLU,Vahit; TAĞIYEV,Babir; NECEFOĞLU,Hacali; MİRZOEVA,Arzuhanim; , MAGISTRAL B?RU KEMERLERININ VE N?FT MEDEN B?RULARININ K?RR?ZIYADAN MÜHAFIZESI
713 GADJIEV,Sardar; MİRZOEVA,Arzuhanim; MUSAEVA,Natevan; RUGİ,Günel; , HİDR?T?KNİKİ KURĞULARIN VE M?TAL K?NSTRUKSİYALARIN K?RR?ZİYADAN MÜHAFİZESİ
714 KURBANOV,M. M.; ZEYNALOV,S. D.; ABDULLAYEV,E. Y.; , KALSİYUM NİTRAT [Ca(NO3)2] VE TETRAETİLORTOSİLİKAT [Si(OC2H5)4] BİLEŞİKLERİNDEN KALSİYUM SİLİKAT [CaSiO3] SERAMİĞİNİN ÜRETİMİ VE SVS ÇÖZELTİSİNDE HİDROKSİAPATİTİN ÇÖKTÜRÜLMESİ
715 ZEYNALOV,Sabir D.; KURBANOV,M. M.; ABDULLAYEV,E. Y.; MUSAYEV,Ş. A.; , KALSİYON PROSESİNİN SÜLFÜRİK ASİT ORTAMINDA YÜKSEK KATI/SIVI ORANLI KOLEMANİTİN ÇÖZÜNÜRLEŞTİRİLMESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
716 HAZAR,Afife Binnaz, YÜZEYİ SODYUM KARBONATLA MODİFİYE EDİLMİŞ OLAN KAOLİN ÜZERİNE ÇİNKONUN ADSORPSİYON KİNETİĞİ
717 GÜR,Aycan; CEYLAN,Hasan; KUBİLAY,Şenol; YILDIZ,Adnan; ŞAHAN,Tekin; , SÜLFİRİK ASİT ÇÖZELTİLERİNDE YÜKSEK KATI/SIVI ORANLI KOLEMANİTİN MEKANİZMASI
718 GÜR,Aycan; KUBİLAY,Şenol; CEYLAN,Hasan; ŞAHAN,Tekin; YILDIZ,Adnan; KUL,Ali Rıza; , ASSİGNMENT OF THE FİRST PHOTOELECTRON BAND OF FCH2CHF (X2A) USİNG AB-İNİTİO QUANTUM MECHANİCAL AND DENSİTY FUNCTİONAL THEORY (B3LYP) COMPUTATİONAL CALCULATİONS
719 GÜR,Aycan; CEYLAN,Hasan; , BROMUN TRİSİKLO[4.2.2.02,2]DEKA-3,7-DİENE ELEKTROFİL KATILMA REAKSİYONUNUN AB İNİTİO İNCELENMESİ
720 ZAMANPOUR,Mohammadhadi H.N., TETRASİKLO[6.3.04,11.05,9]UNDEKA-2,6-DİEN?E(HOMOHİPOSTROFENE) KLORUN KATILMA REAKSİYONUNDA İSKELET DÜZENLENMESİNİN AB İNİTİO İNCELENMESİ
721 SAVAŞKAN YILMAZ,Sevil; ABBASOĞLU,Rıza; , Endo, endo-TETRASİKLO[4.2.1.13,6.02,7]DODECA-4,9-DİEN?E (endoTSDD) KLORUN ELEKTROFİL TRANSANNULAR KATILMA REAKSİYONUNUN AB İNİTİO İNCELENMESİ
722 ABBASOĞLU,Rıza, Endo, endo-TETRASİKLO[6.2.2.23,6.02,7]TETRADECA-4,9-DİEN (endoTSTD)-KLOR SİSTEMİNİN AB İNİTİO İNCELENMESİ
723 ABBASOĞLU,Rıza; SAVAŞKAN YILMAZ,Sevil; , INTRODUCING A NEW, SIMPLE AND RAPID METHOD FOR PREFERENTIAL SALVATION STUDY BY FTIR
724 ABBASOĞLU,Rıza; ŞERİFOVA,Mahire; , INTRODUCİNG A NEW, SİMPLE AND RAPİD METHOD FOR PREFERENTİAL SALVATİON STUDY OF PC BY FTIR
725 BEHBEHANI,G. Rezaei, URANYUM (VI) İYONLARININ ÇANKIRI BENTONİTİ ÜZERİNE ADSORPSİYONUNDA FARKLI METAL İYONLARININ VE ANYONLARIN ETKİSİ
726 BEHBEHANI,G. Rezaei; GHAMMAMY,S.; , ASPERGİLLUS WENTİ TARAFINDAN METİLEN MAVİSİNİN ADSORPSİYONU
727 YURTLU,Müjgan; AYTAŞ,Şule; DONAT,Ramazan; , PYRONİN B VE PYRONİN Y BİLEŞİKLERİNİN POLİSİTREN SÜLFONATLI ORTAMDA AGREGASYONU
728 ACEMİOĞLU,Bilal; DIĞRAK,Metin; GÜLSARI,Tuğba; ALMA,M. H.; , THE COORDINATION OF CARBAMIDE COMPOUNDS WITH METAL SALTS
729 MERAL,Kadem; ARİK,Mustafa; ONGANER,Yavuz; , FEN BİLGİSİ VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKLU ZEKA ALANLARI İLE KİMYA VE TÜRKÇE DERSLERİNİN BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
730 SULAIMANKULOV,Kakin, HIZLI VE BASİT OLARAK ELEKTROLİZ İLE AVOGADRO SAYISININ TAYİN EDİLMESİ
731 DURMAZ,Hüsniye; ÖZYILDIRIM,Hasan; , GÜNLÜK YAŞAMDAKİ OLAYLARA DAYALI PROBLEM DURUMLARININ DERS ORTAMINDA KULLANILMASI
732 CEYHUN,İlhami; KARAGÖLGE,Zafer; , SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAZI TEMEL KİMYA KAVRAMLARINDAKİ YANLIŞ ANLAMALARININ İNCELENMESİ
733 COŞTU,Bayram; ÜNAL,Suat; AYAS,Alipaşa; , ÖĞRENCİLERİN ATOM KAVRAMIYLA İLGİLİ SAHİP OLDUKLARI ANLAMALARIN BELİRLENMESİ
734 KÜÇÜK,Mehmet; GENÇ,Hasan; , NİÇİN ÖĞRENCİLERİM ÇÖZÜNÜRLÜK KAVRAMINI ANLAMIYOR?
735 ÜNAL,Suat; COŞTU,Bayram; AYAS,Alipaşa; , LİSELERDE VE ÜNİVERSİTELERDE KİMYA ÖĞRETİM TEKNİKLERİ VE KİMYA ÖĞRETMENLERİNİ YETİŞTİRME PROBLEMLERİ
736 TEKİN,Seher; KOLOMUÇ,Ali; AYAS,Alipaşa; , KİMYA ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN DERS KİTABI AÇISINDAN RESMİ VE ÖZEL LİSELERİN KARŞILAŞTIRILMASI
737 KOSOBAEVA,Bakdolot, ?ELEKTROKİMYA? KONUSUYLA İLGİLİ KAVRAM YANILGILARININ YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMA DAYALI BİR REHBER MATERYALLE GİDERİLMESİ
738 CAN,Şendil; HARMANDAR,Mansur; , KİMYA LABORATUVAR UYGULAMA DERSİNİN GRUP ÇALIŞMASI ETKİNLİĞİ KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
739 ACAR,Burçin; TARHAN,Leman; , ÜNİVERSİTE DÜZEYİNDE ÇÖZÜNÜRLÜK VE ÇÖZÜNME OLAYI İLE İLGİLİ KAVRAMSAL ANLAMA DÜZEYLERİNİN ÇOKLU ZEKA KURAMI ETKİNLİKLERİYLE BELİRLENMESİ
740 YILMAZ,Mehtap; TEKİN,Seher; AYAS,Alipaşa; , KİMYA EĞİTİMİNDE ELEKTRONİK PORTFOLYONUN EĞİTİM ARACI OLARAK KULLANILMASI
741 YILMAZ,Mehtap; BAK,Zeynep; TEKİN,Seher; AYAS,Alipaşa; , ORTA ÖĞRETİMDE KİMYA DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN İLGİ DUYDUKLARI KONULAR VE NEDENLERİ
742 MORGİL,İnci; AYDIN,Nuray; ÖZYALÇIN OSKAY,Özge; , ÜÇLÜ SORUMLULUK (RESPONSIBLE CARE)
743 KÜÇÜK,M.Mehmet; MAYAK,Y.; , AKTİF ÖĞRENME İLE PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİ
744 BEŞLi,Ahmet; ELBİRLİ,Bünyamin; , AKTİF ÖĞRENME İLE PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİ
745 MORGİL,İnci; ZAN YÖRÜK,Nuray; , PROJE TABANLI KİMYA EĞİTİMİNİN ÇEVRE EĞİTİMİNE ETKİLERİ
746 MORGİL,İnci; ÖZYALÇIN OSKAY,Özge; ERÖKTEN,Seçil; , KİMYA ÖĞRETİMİNDE MATERYALLERİN ETKİN KULLANIMININ ÖĞRENMEYE ETKİSİ İLE ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN MATERYAL KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI
747 MORGİL,İnci; ÖZYALÇIN OSKAY,Özge; YAVUZ,Soner; , LİSE 2 ÖĞRENCİLERİNİN ?BUHARLAŞMA, YOĞUNLAŞMA VE KAYNAMA? KAVRAMLARINI ANLAMA SEVİYELERİ
748 GÜRSES,Ahmet; HAVUK,Azize; DOĞAR,Çetin; AÇIKYILDIZ,Metin; BAYRAK,Ramis; YALÇIN,Mehmet; ÖZKAN,Esra; , ANALİTİK KİMYA PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE ÖĞRENCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
749 GÜRSES,Ahmet; KAHRAMAN,Sakıp; AÇIKYILDIZ,Metin; BAYRAK,Ramis; YALÇIN,Mehmet; DOĞAR,Çetin; ÖZKAN,Esra; , KİMYA VE KİMYA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ AÇISINDAN YANMA VE YANGININ ÖNEMİ
750 TUĞSAVUL,H. Cihangir; DURGUN,Mehmet; İŞLEYEN,Mehmet; , KİNETİK VE TERMODİNAMİK KONTROLLU ÜRÜN OLUŞUMUNUN GÜNCEL OLAYLARLA KAVRATILABİLMESİ
751 KADIRGAN,Neşet; ALTUN ÇİFTÇİOĞLU,Gökçen Alev; , FEN-FİZİK-KİMYA ÖĞRETMENLERİNİN FEN ÖĞRETİMİNDEKİ YAKLAŞIMLARI
752 KELEBEKLİ,Latif; MENZEK,Abdullah; , ON SOME ADVANCED POSSIBILITIES OF TESTS IN EDUCATIONAL PROCESS (AS AN EXAMPLE PHYSICAL CHEMISTRY)
753 AKKAYA,Recep; YANPAR,Tuğba; , TEACHING OF ENGLISH FOR STUDENTS OF CHEMICAL FACULTIES
754 NAZİRA,Asmanova; RUSTEM,Utegulov; ELENA,Petrova; RUSLAN,Nurislamov; , PROBLEME DAYALI ÖĞRENME: TEORİK TEMELLERİ
755 GRDZELİDZE,E. R., FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİNDE ETKİN LABORATUAR KULLANIMI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
756 ŞENOCAK,Erdal; SÖZBİLİR,Mustafa; TAŞKESENLİGİL,Yavuz; , FEN ÖĞRETİMİNDE MATERYAL GELİŞTİRME: ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ARAŞTIRMACILARA YÖNELİK ÖRNEK BİR UYGULAMA
757 TÜYSÜZ,Cengiz; FEYZİOĞLU,Burak; KARTAL,Mehmet; AKSU,Şebnem; , TYPES OF CONTROL OF STUDENTS KNOWLEDGE AT LABORATORY AND PRACTICAL STUDIES IN CHEMISTRY
758 YİĞİT,Nevzat; ALKAN,Muzaffer; , METHODS AND TECHNOLOGIES OF TEACHING OF CHEMISTRY OF STUDENTS OF TECHNICAL SPECIALITIES
759 AJTUGANOVA,Saule G., RADYOAKTİVİTE KONUSUNUN (LİSE 2) BİLGİSAYAR TABANLI ÖĞRETİLMESİNİN ÖĞRENCİ TUTUM VE BAŞARISINA ETKİSİ
760 DİNA,Mendaliyeva; GULDARİGA,Baenbayeva; , ?Lİ MEKTEBLERDE ÜZVİ KİMY? KURSUNUN TEDRİSİNDE K?TONL?RIN SİNT?Zİ MÖVZUSUNUN ÖYREDİLMESİ İMK?NL?RI
761 AKÇAY,Hüsamettin; FEYZİOĞLU,Burak; TÜYSÜZ,Cengiz; UÇAR,Volkan; , FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİMYA ALANINA YÖNELİK LABORATUAR BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEDE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN YETERLİLİĞİ
762 RÜSTEMOV,Mahmud, KİMYASAL TERMODİNAMİK KONUSUNUN LİSE PROGRAMI VE ÖSS SORULARI AÇISINDAN DEGERLENDİRİLMESİ
763 YÜKSEK,Haydar; ALKAN,Muzaffer; KALA,Nesli; , BASİT ARAÇ-GEREÇLERLE PERİYODİK CETVELİN ÖĞRETİMİNİN ETKİLİLİĞİ
764 AKIN,Sebahat; AKMAN,Gamze; AKIN,Metin; , LABORATUAR UYGULAMALARI: BÜTÜNLEŞTİRİCİ YAKLAŞIM
765 KARAMUSTAFAOĞLU, Sevilay; COŞTU,Bayram; AYAS,Alipaşa; , KİMYA ÖĞRETİMİNDE LABORATUARIN ROLÜNE AÇIKLAMA OLUŞTURMA KURAMI (EXPLANATION CONSTRUCTION THEORY) AÇISINDAN BİR BAKIŞ
766 COŞTU,Bayram; ÜNAL,Suat; , KİMYA EĞİTİMİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODÜL HAZIRLAMA VE HAZIRLANAN MODÜLLERİN BAŞARIYA ETKİLERİ
767 TEKİN,Seher; YILMAZ,Mehtap; AYAS,Alipaşa; , KİMYA EĞİTİMİNDE MODÜL HAZIRLAMA KONUSUNDA BEYİN FIRTINASI
768 MORGİL,İnci; ÖZYALÇIN OSKAY,Özge; , YEŞİL KİMYA EĞİTİMİNE PROJE TABANLI VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ UYGULAMALARIN ETKİSİ
769 MORGİL,İnci; ÖZYALÇIN OSKAY,Özge; , KİMYA EĞİTİMİNDE PROJE TABANLI UYGULAMALAR VE PERFORMANSA ETKİLERİ
770 MORGİL,İnci; ÖZYALÇIN OSKAY,Özge; ERÖKTEN,Seçil; , ?Pb? ÖRNEK KONUSU İLE İŞ GÜVENLİĞİ? NİN ÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
771 MORGİL,İnci; YAVUZ,Soner; , KIMYONI O?QITISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH
772 TUĞSAVUL,H. Cihangir; KÖSE,Hülya; ÇAKIR,Çoşkun; , SÜPERKRİTİK AKIŞKAN ORTAMINDA BENZOİNİN ENZİMATİK SENTEZİ
773 ZAYLOBOV,L. T.; RAXMATULLAEV,N. G.; TOSHPULATOV,Yunus T.; , SEÇİLEN BİR GRUP BAKTERİ VE MANTAR TÜRLERİNİN KATALİTİK FOTODEGRADASYONU
774 ÇELEBİ,Nuray; SALGIN,Uğur; YILDIZ,Nuray; DEMİR,Ayhan S.; ÇALIMLI,Ayla; , ÇEŞİTLİ ORGANİK KAYNAKLAR VE KATALİZÖRLER KULLANILARAK FOTOBİYOLOJİK YOLLA ÜRETİLEN HİDROJEN GAZI VERİMİNİN ARTTIRILMASI
775 SEVEN,Özlem; AYDEMİR,Şöhret; METİN,Dilek; DİNDAR,Bircan; ÖZİNEL,Mehmet Ali; İÇLİ,Sıddık; , AROMATİK ALDEHİTLERİN ENZİMATİK HİDROKSİMETİLASYONU
776 KOYUNOĞLU,Selma; DİNDAR,Bircan; , YÜKSEK OKTANLI BENZİN KATKI MADDELERİ TERSİYER ETERLERİN REAKTİF DAMITMA VE GERİ DÖNGÜLÜ REAKTÖR SİSTEMLERİNDE ÜRETİMİ
777 AYHAN,Peruze; DEMİR,Ayhan S.; , PC DESTEKLİ PROGRAMLANABİLİR LABORATUAR PROSES GELİŞTİRME CİHAZI VE DERLEYİCİ YAZILIMI
778 BOZ,Nezahat; VARIŞLI,Dilek; DOĞU,Timur; MURTEZAOĞLU,Kirali; DOĞU,Gülsen; , BİYOSERAMİK KOMPOZİTLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
779 İNAN,Seyit Ahmet, NEW ELECTRONIC MATERIALS ON THE BASIS OF THE GERMANIUM TELLURIDE INCLUDING SELENIDES OF TRANSITIVE METALS
780 GEÇER,Aylin; KAVAK,Didem; SALGIN,Uğur; GÜNGÜNOĞLU,Hakan; AKTÜRK,Selçuk; EROL,Murat; YILDIZ,Nuray; ÇALIMLI,Ayla; , POLİMER MADDELERİN KATKISIYLA MİNERAL GÜBRE ( TOZ VE UFALANMIŞ ) TEKNOLOJİSİNİN MODERNLEŞTİRİLMESİ
781 ASADOV,M. Mirsalim; ALIJANOV,M. A.; MAMMADOV,F. M.; , CEVAP YÜZEYİ METODU (CYM) KULLANILARAK PEYNİRALTI ATIKSUYUNUN BİYOLOJİK OLARAK ARITILMASI İÇİN OPTİMUM İŞLETME KOŞULLARIN BELİRLENMESİ
782 ALOSMANOV,Rasim; ATEŞ,Asude; ALOSMAN,Mirali S.; , WİLLEMİTE [(Zn,Co,)2SiO4] YAPISINDAKİ SERAMİK PİGMENTLERİN, SOL-JEL YÖNTEMİYLE SENTEZİNİN, KRİSTAL YAPI VE RENK ŞİDDETİ ÜZERİNE ETKİSİ
783 AKTAŞ,Nahit; BOYACI,İ. Hakkı; MUTLU,Mehmet; TANYOLAÇ,Abdurrahman; , FENOL OKSİDAZ ENZİMLERİNİN ISIYA DAYANIKLI KÜFLERDEN ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU
784 HALEFOĞLU,Yusuf Ziya; EVLİYA,Hunay; , ALUMİNA DESTEKLER ÜZERİNDE MFI TİPİ ZEOLİT MEMBRAN SENTEZİ
785 ASTARCI,Erhan; METE,Sibel; ÖGEL,Zümrüt; BAKIR,Ufuk; , NOVEL CARBON MATERIALS FOR BATTERY APPLICATION
786 ÇULFAZ,Pınar Zeynep; KALIPÇILAR,Halil; ÇULFAZ,Ali; , HALİÇ ÇAMURLARININ İNŞAAT MALZEMESİ OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİRLİĞİ ÜZERİNE YAPILAN BİR ÇALIŞMA
787 MANSUROV,Z. A.; BIISENBAYEV,M.A.; BAKENOV,Zh.; , Bacillus licheniformis İLE BETA-LAKTAMAZ ÜRETİMİ İÇİN TANIMLANMIŞ ORTAMDA OKSİJEN AKTARIMI ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
788 ÇELİK,Özlem, REKOMBİNANT Bacillus subtilis İLE SERİN ALKALİ PROTEAZ ÜRETİMİNDE HÜCREİÇİ DARBOĞAZLARIN BELİRLENMESİ
789 ARİFOĞLU,Müge; ÇELİK,Eda; ÇALIK,Pınar; ÇALIK,Güzide; , DERİ SANAYİ ARITMA ÇAMURUNUN PİROLİZ YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ
790 TELLİ,İlkin Ece; ÇALIK,Pınar; ÖZDAMAR,H.Tunçer; , L-FENİLALANİN ÜRETİMİ İÇİN REKOMBİNANT MİKROORGANİZMA GELİŞTİRİLMESİ
791 KANTARLI,İsmail Cem; YILMAZ,Onur; KARAYILDIRIM,Tamer; YANIK,Jale; YÜKSEL,Mithat; SAĞLAM,Mehmet; , İNSAN BÜYÜME HORMONU hGH ÜRETİMİ İÇİN REKOMBİNANT Bacillus TÜRLERİ GELİŞTİRİLMESİ
792 ŞENVER ÖZÇELİK,İlknur; ÇALIK,Pınar; ÇALIK,Güzide; ÖZDAMAR,H.Tunçer; , KARBON NANOTÜPLERİN KİMYASAL BUHAR ÇÖKELTME (CVD) VE E-DEMET YÖNTEMLERI ILE ÜRETILMESI
793 KALENDER,Nermin; ÇALIK,Pınar; ÇALIK,Güzide; ÖZDAMAR,H.Tunçer; , METALALKOKSİT-HİDROKSİT-OKSİT/AKTİF CARBON VE METAL OKSİT/AKTİF CARBON KOMPOZİTLERİN SENTEZİ VE METİLEN BLUE ADSORPSİYONUNDA KULLANIMI
794 AYHAN,umut Barış; GÜNDÜZ,Güngör; ÇİÇEK,Burhanettin; GÖKTAŞ,Hilal; DİŞBUDAK,Haydar; , Na-Pd/SnO2 KATALİZÖRÜ İLE DÜŞÜK SICAKLIKTA KARBON MONOKSİT OKSİDASYONU
795 ÖNAL,Yunus; SAYILKAN,Hikmet; AKMİL BAŞAR,Canan; SAYILKAN,Funda; İÇDUYGU,M.Galip; ASİLTÜRK,Meltem; , Pd/SnO2 İNCE TABAKA FİLMLERİN GAZ ALGILAYICISI OLARAK UYGULANABİLİRLİKLERİNİN İNCELENMESİ
796 MİRKELAMOĞLU,Burcu; KARAKAŞ,Gürkan; , ERMENEK UÇUCU KÜLÜ ÜZERİNE BAZI AĞIR METALLERİN ADSORPSİYONU
797 KURBANOĞLU,Başak; MİRKELAMOĞLU,Burcu; KARAKAŞ,Gürkan; , OZONLAMA PROSESİ İLE ARITILAN ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN TOKSİSİTELERİNİN İNCELENMESİ
798 ÇETİN,Serpil; PEHLİVAN,Erol; , FLOURİT CEVHERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE YENİ UYGULAMALAR
799 AKMEHMET BALCIĞOLU,Işıl; TÜRKER SAÇAN,Melek; , SONOKİMYASAL UYGULAMALAR
800 ZİYADANOĞULLARI,Recep; AKGÜN,Abuzer; , ÇİNKO ÜRETİMİNDEKİ ZnSO4 ÇÖZELTİSİNİN SAFSIZLIKLARDAN ARINDIRILMASI
801 YAYLI,Ahmet, ÇEVRESEL ETKİ AZALTILMASI YÖNTEMİYLE KAĞIT VE OLUKLU MUKAVVA ENDÜSTRİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
802 HACIZADE,Fikret; MİKAYİLSOY,Fariz D.; , VANADYUM ESASLI KARIŞIK OKSİT SORBENTLER İLE PROSES GAZLARINDAN YÜKSEK SICAKLIKTA H2S GİDERİLMESİ
803 ARSLAN,Levent; CESUR,Serap; , ADSORPTION ? CATALYTIC PECULIARITIES OF SORBENTS OBTAINED BY MECHANOCHEMICAL MODIFICATION OF QUARTZITES
804 KARAYILAN,Dilek; YAŞYERLİ,Sena; DOĞU,Gülsen; DOĞU,Timur; , YANGIN OLUŞ NEDENLERİNİN AYDINLATILMASINDA CAMLARDAKİ İSLERİN İNCELENMESİ
805 KASSYMBEKOVA,D.A.; MOFA,N.N.; KETEGENOV,T.A.; MANSUROVA,R.M.; , KİMYA SANAYİNDE LOJİSTİK VE NAKLİYE
806 ALKIŞ,Saadet, HİDROKSİAPATİT (HA) SENTEZİ VE HİDROKSİAPATİT KATKILI CAM İYONOMER SİMANLARIN ÜRETİMİ
807 UYSAL,Füsun; TINMAZ,Esra; ÇELİK,Suna Özden; , BENZALDEHİT LİYAZ ENZİMİ ÜRETİMİ İÇİN BİYOPROSES İŞLETİM PARAMETRELERİNİN ARAŞTIRILMASI
808 TAŞELİ,TUĞÇA; HAZAR,Afife Binnaz; , CRESS BİTKİ TOHUMU İLE ZEHİRLİLİK TESTİ
809 YILGÖR,Pınar; AYHAN,Peruze; ÇALIK,Pınar; DEMİR,Ayhan S.; , KLİNOPTİLOLİTTE KURŞUN-SODYUM İYON DEĞİŞİM TERMODİNAMİĞİNİN İNCELENMESİ
810 ÖZGEN,Sibel; ÖVEZ,Bikem; , BIOLEACHING OF ÇAN-ÇANAKKALE COAL: TRACE ELEMENTS IN PYRITIC INCLUSIONS
811 UZUN,Poyraz; ÇULFAZ,Müjgan; , BUĞDAY KABUĞUNDAN KİMYASAL AKTİVASYONLA ELDE EDİLEN AKTİF KARBON İLE ÇEŞİTLİ FENOLLERİN ADSORPSİYONU VE OPTİMİZASYONU
812 SEFERİNOĞLU,Meryem; TOPRAK,Selami; KÖKER,Agah; SANDSTRÖM,Ake; PAUL,Jan; , SIĞIR KUYRUĞUNDAN (V. Cheiranthifolium Boiss.) KİMYASAL AKTİVASYONLA ELDE EDİLEN AKTİF KARBONUN FENOL ADSORPSİYONU,
813 ERDOĞAN,S.; İÇDUYGU,M.Galip; ÖNAL,Y.; AKMİL BAŞAR,Canan; KÖSEOĞLU,E.; SARICI ÖZDEMİR,Ç.; , ELMA MEYVESİNİN MİKRODALGA-TÜNEL KURUTUCU İLE KURUTULMASINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA
814 ERDOĞAN,S.; İÇDUYGU,M.Galip; ÖNAL,Y.; AKMİL BAŞAR,Canan; KÖSEOĞLU,E.; SARICI ÖZDEMİR,Ç.; , ÇEŞİTLİ ADSORBANLAR İLE HUMİK BİLELŞİKLERİN GİDERİLMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
815 KANAT,Aysun; İPEKOĞLU,A.Nursen; ARINCI,Y.Volkan; , AYÇİÇEK ASİDİK YAĞININ ENZİMATİK ESTERLEŞME REAKSİYONUNDA LİPAZ CİNSİNİN ETKİSİ
816 İPEKOĞLU,A.Nursen; ARINCI,Y.Volkan; KAYA,Selma; , ÇÖREKOTU (Nigella sativa L.) LİPAZ ENZİMİNİN SUBSTRAT SEÇİCİLİĞİNİN İNCELENMESİ
817 TÜTER,Melek; AKSOY,H. Ayşe; , KOMPLEKS ORTAMDA SERİN ALKALİ PROTEAZ ÜRETİMİ, KISMEN SAFLAŞTIRILMASI VE KURUTULMASI
818 AKOVA,Aylin; ÜSTÜN,Güldem; , ELECTROCHEMICAL METHODS IN THE RESEARCH OF ELECTROCOLORED PROPERTIES OF THE FILM COVERINGS ON BASES OF OXIDES OF TRANSITIVE METALS
819 NAMALDI,Ayşegül; ULUDAĞ,Yusuf; ÇALIK,Pınar; , THE ORGANO-MINERAL FODDER ADDITIVE ON THE BASIS OF SECONDARY RAW MATERIAL
820 SVETLANA,Vasina M.; VALENTİNA,Abramova V.; SAYORA,Shirova A.; , İNERT ATMOSFER VE KATALİTİK KOŞULLAR ALTINDA ELDE EDİLEN KÖMÜR SIVILAŞMA ÜRÜNLERİ ELEMENTEL ANALİZLERİ ÜZERİNE PROSES PARAMETRELERİNİN ETKİSİ
821 SAYORA,Shirova A.; SVETLANA,Vasina M.; VALENTİNA,Abramova V.; , DEĞİŞİK MOLEKÜL AĞIRLIKLI POLİSTİREN KAPLAMALAR
822 KARACA,Hüseyin, MODİFİYE EDİLMİŞ SANAYİ ATIĞI OLİGOSTİRENLER VE KAPLAMALAR
823 BAYRAK,Ayşe; DEVECİ,Hüseyin; KURBANLI,Refika; , DÜŞÜK KALİTELİ LİNYİTLERİN AMONYAKLAŞMASININ OPTİMİZASYONU
824 DURAK,Sancaktar; ŞEN,Nejdet; KURBANLI,Refika; , SOL-JEL YÖNTEMİYLE METAL ALKOKSİTLERDEN SENTETİK MÜLLİT ÜRETİMİ
825 DEVECİ,Hüseyin; BAYRAK,Ayşe; KURBANLI,Refika; , Bacilus acidocaldarius İLE THERMOFİLİK ASİT PROTEAZ ÜRETİMİ İÇİN TANIMLANMIŞ ORTAM TASARIMI
826 EVCİN,Atilla; KAVAS,Taner; , ATIK ARABA LASTİKLERİNDEN İKİ ADIMLI PROSESLE NAFTA ÜRETİMİ
827 KOCABAŞ,Pınar; ÇALIK,Pınar; KOCABIYIK,Semra; , BİR ARAŞTIRMA REAKTÖRÜNÜN ÇALIŞMA ŞARTLARINA GÖRE YTTRIUM-90 VE ALTIN-198 RADYOİZOTOPLARININ AKTİVİTE DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ
828 UÇAR,Suat; KARAGÖZ,Selhan; YANIK,Jale; , FINDIK KABUĞUNDAN SÜPERKRİTİK AKIŞKAN EXTRAKSİYONU YOLUYLA ELDE EDİLEN LİGNİN BOZUNUM ÜRÜNLERİNİN FENOL-FORMALDEHİT TİPİ YAPIŞTIRICI ÜRETİMİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
829 ÜSTÜN,Gülsen, SYNTHESIS OF ALKENYLMALEIC ANHYDRIDE BASED AMIDO-ESTERS USED AS ADDITIVES FOR OIL MOTORS
830 AKDENİZ,Fikret; DEMİRBAŞ,Ayhan; İNCE,Sevilay; , THE SPECTRAL RESEARCH OF THE INGREIENT OF THE FIRM PHASES, WHICH CAN BE GOT ELECTRODIALYSISTIC CLEARING OF SOUR WATER OF THE PRODACTION OF THE EXTRACTION PHOSPHORIC ACID
831 KHETTAB,Nadjia; KADDOUR,O.; , ÇİNKO(II) NİNHİDRİN AYIRACININ PEYNİR ÖRNEKLERİNDE TOPLAM SERBEST AMİNO ASİT TAYİNİNE UYGULANMASI
832 SVETLANA,Vasina M.; VALENTİNA,Abramova V.; SAYORA,Shirova A.; , ANKARA'DA KULLANILAN BİNEK OTOMOBİLLERİNİN EGZOZ EMİSYON FAKTÖRLERİNİN ÖLÇÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
833 DONDURMACIOĞLU, Ferda; TÜTEM,Esma; , KARBON KAYNAĞI OLARAK SEÇİLEN ORGANİK MADDELERİN BİYOLOJİK DENİTRİFİKASYON ORTAMINA ETKİSİ
834 ÖNOĞLU,İrem; ATIMTAY,Aysel T.; , TAÇ ETERLİ TİYOFEN MOLEKÜLLERİNİN ELEKTROKİMYASAL POLİMERİZASYONU VE SPEKTROELEKTROKİMYASI
835 ÖVEZ,Bikem; BÖKE,Nuran; ALPAY,Erden; , KAYAÇLARDA Sm/Nd ORANININ ICP-MS (KÜTLE SPEKTROMETRESİ) İLE DOĞRUDAN VE KOLON AYIRIMI İLE TAYİNİ
836 TİRKEŞ,Seha; ÖNAL,Ahmet M.; , BIOLEACHING OF PYRITE AND pH-CONTROL WITH ASHES
837 GÜRELİ,L.; USTAÖMER,Petek Ayda; ACARKAN,S.; BEKDEMİR,N.; ALBAYRAK,S.; , SYNTHESIS OF IRON SULFIDE FILMS ON LOW ALLOYED STEELS: THERMAL EXPERIMENTS
838 PAUL,Mehtap; SANDSTRÖM,Ake; PAUL,Jan; , EXTRACTION PROCESSES OF BORIC ACID
839 ALTUNDAĞ ÖZTAŞ,Nurşen; SANDSTRÖM,Ake; PAUL,Jan; GAILLETON,Ludovic; , YENİ TEKNOLOJİK YÖNTEMLE ATIK SULARDAN İYOTUN ARITILMASI
840 ASADOV,M. Mirsalim; KAMALOVA,S.A.; SHABANOV,A. L.; RAMAZANOVA,E. E.; , SERAMİK İÇERİKLİ ATIKLARIN ARAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
841 ALOSMAN,Mirali; KIRAL,Şafak; , ?ELEKTROSPİNNİNG? İLE L-LAKTAT VE ?-KAPROLAKTON HOMO VE KOPOLİMERLERİNDEN NANOFİBER VE ÖRGÜSÜZ YAPILARIN ÜRETİMİ
842 HACIZADE,Fikret; AVŞAR,Mezahir; AVŞAR,Lale; , KARS İLİ KATI EVSEL ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
843 BÖLGEN,Nimet; MENCELOĞLU,Yusuf; PİŞKİN,Erhan; , FORMATION STRUCTURE, PROPERTY AND TECHNOLOGY OF UPDATING OF COMPOSITE MATERIALS ON A BASIS OF CEMENT SYSTEMS AND OLYGOESTERACRYLICS BY CATIONACTIVITY COMPOUNDS
844 KAYALAR,Murat Tolga; ÜREY,Mustafa; KORKMAZ,Zeynep; , HIGH-STRENGTH AND CHEMICALLY STEADFAST POLYMER-CONCRETES
845 SAGDULLAEVNA,Salidjanova Nafisa, MİNERAL KATKI MADDELERİNİN ÇİMENTO HARCININ ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ
846 UBAYDULLAEV,B. P.; NEGMATOV,S. S.; SAMIGOV,N. A.; , PEYNİRALTI ATIKSUYUNUN ELEKTROKİMYASAL OLARAK ARITILMASINDA İŞLETİM PARAMETRELERİNİN ETKİLERİ
847 KILINÇKALE,Fahriye; ÇELİK,Kemal; KAYA,Hakan; , DİARİLETENLERİN DİASTEREOSELEKTİF FOTOKROMİZMİ
848 GÜVEN,Güray; PERENDECİ,Altunay; AKTAŞ,Nahit; TANYOLAÇ,Abdurrahman; , BİSİKLİK ALKENLERİN Mn(III)ASETAT KATALİZÖRLÜĞÜNDE 1,3-DİKARBONİL BİLEŞİKLERİ İLE REAKSİYONLARININ SENTETİK VE MEKANİSTİK ARAŞTIRILMASI
849 KÖSE,Mahmut; ARAI,Takuya; YOKOYAMA,Yayoi; YOKoYAMA,Yasushi; , A NEW METHOD FOR THE SYNTHESİS OF ANTİ-TUMOR ANTHRACYCLİNONES
850 ÇALIŞKAN Raşit; PEKEL,A. Tarık; BALCI,Metin; , SELECTIVE BROMINATION OF SOME AROMATIC COMPOUNDS WITH POTASSIUM BROMIDE AND POLY(4-VINYL PYRIDINE) SUPPORTED BROMATE IN NONAQUOES SOLUTION
851 MUZYCHKINA,Raisa A., KİRAL 2-METİLPİROL TÜREVLERİNDEN BİÇİKLİK LAKTAMLARIN SENTEZİ
852 TAJIK,Hassan; HASSAN-ZADEH,Parwin; , PİRAMİTLEŞMİŞ ÇİFT BAĞ İÇEREN HOMOSESQUINORBORNEN TÜREVLERİNİN SENTEZİ*
853 AYDOĞAN,Feray; DEMİR,Ayhan S.; , BENZOSİKLOHEPTATRİEN TÜREVLERİNİN OKSİDASYONU VE BENZOTROPONOİD SİSTEMLERİN SENTEZİ
854 SARAÇOĞLU,Nurullah; TALAZ,Oktay; KAZAZ,Cavit; BALCI,Metin; WATSON,William H.; , HOMO AMİNOCONDURİTOL TÜREVLERİNİN SENTEZİ
855 GÜNEY,Murat; DAŞTAN,Arif; BALCI,Metin; , SÜBSTİTÜE STİREN TÜREVLERİNİN ÇİFTE BAĞININ LEWIS VEYA BRONSTED ASİTLİ ORTAMDA REGİOSEÇİCİ HALOALKİLASYONU
856 KELEBEKLİ,Latif; ÇELİK,Murat; KARA,Yunus; BALCI,Metin; , NUCLEOPHILIC SUBSTITUTION IN HEXABROMO-1,3-CYCLO¬PEN¬TA-DIENE
857 İŞLEYEN,Alper; DOĞAN,Özdemir; , POTANSİYEL ANTİBİYOTİK VE ANTİTÜMÖR ÖZELLİKLERE SAHİP FERROSENİLKİNON TÜREVLERİNİN SENTEZİ
858 MAGERRAMOV,Abel; MUSTAFAYEV,Aga; VELIYEVA,Gulgez; ALLAKHVERDIYEV,Mirze; , AZOMETİN YLİDLERİN ASİMETRIC 1,3-DİPOLAR HALKASAL KATILMA TEPKİMELERİ
859 ZORA,Metin; ERALP,Tuğçe; , SÜBSTİTÜE BENZOBASKETEN TÜREVLERİNİN SENTEZİ
860 DOĞAN,Özdemir, Dactylorhiza osmanica var. osmanica (ORCİDECEA) BİTKİSİNİN n-HEKZAN EKSTRAKTININ UÇUCU BİLEŞENLERİ
861 AYDINLI,Betül; ÇELİK,Murat; GÜLTEKİN,M. Serdar; UZUN,Orhan; BALCI,Metin; , ALILIK SISTEMLERDE MITSUNOBU REAKSIYONU. ALILIK DIAZITLERIN DÜZENLENMELERI
862 GÖK,Yaşar; USTA,Asu; SİVRİKAYA,Serpil Ö.; ÜÇÜNCÜ,Osman; GAYDAN,Feyza; YAYLI,Nurettin; , BENZİMİDAZOL TÜREVLERİ VE ÖZELLİKLERİ
863 SEÇEN,Hasan; GÖKSU,Süleyman; SÜTBEYAZ,Yaşar; , A NEW IN THE CHEMISTRY OF THE THIIRANES AND THİETHANES
864 KÜÇÜKBAY,Hasan, ÇEŞİTLİ FULVENLERDEN SİKLOPENT-2-ENON YAPISINI İÇEREN DİENLERİN SENTEZLENMESİ
865 ALLAKHVERDIYEV,Mirze; MAGERRAMOV,Abel; , PHOTOREGULE MOLEKÜLER TANIMA, MOLEKÜLER SWITCH OLARAK AZOBEENZEN TÜREVLERI
866 ÖCAL,Nüket; ERDEN,İhsan; , FOTOSALINIM ÖZELLİĞİNE SAHİP YENİ CAMPTOTHECIN TÜREVLERİNİN SENTEZİ
867 TOĞRUL,Mahmut; TOMAS,S.; HUNTER,C. A.; , 3,10-EPOKSİPENTASİKLO[10.2.2.02,1104,9]HEKZADEKA-4,6,8,13-TETRAENİN REAKSİYONLARI
868 DUYGU,A. Neşe; REİS,Ömer; DEMİR,Ayhan S.; , GERİLİMLİ BİSİKLİK ALLENLER: 12-METOKSİTRİSİKLO[6.3.1.02,7]DODEKA-2,4,6,9,10-PENTAEN SENTEZİ
869 MENZEK,Abdullah; ALTUNTAŞ,Aliye; ÇORUH,Ufuk; AKBULUT,Nihat; GARCIA-GRANDA,Santiago; ERDÖNMEZ,Ahmet; , KALİKS[4]ARENİN TETRAPİRİDİL TÜREVİNİN SENTEZİ VE KROM(VI) İYONUNUN EKSTRAKSİYONUNDA KULLANILMASI
870 AZİZOĞLU,Akın; BALCI,Metin; , YENİ PERİLENE-TiO2 SİSTEMLERİ: HETERO-SÜPERMOLEKÜLLER
871 EDİZ,Özlem; AKCEYLAN,Ezgi; TABAKÇI,Mustafa; MEMON,Shahabuddin; YILMAZ,Mustafa; ROUNDHILL,D. Max; , NOR VE REARANJE ABİETAN DİTERPENLERİN Salvia TÜRLERİNDEN İZOLASYONU, YAPI TAYİNİ VE AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI
872 UZUN,Duygu; İCİL,Huriye; , ARAÜRÜN HİDROJEN TETRAOKSİTİN [HOOOOH] SENTEZİ VE SİNGLET OKSİJEN KAYNAĞI OLARAK KULLANIMI
873 TOPÇU,Gülaçtı, THE REACTION BETWEEN ORTHO-SUBSTITUTED ARYL HALIDES AND Ph2CuLi.LiCN: PREPARATION OF FUNCTIONALIZED ARYLCUPRATE REAGENTS
874 ÇATIR,Mustafa; KILIÇ,Hamdullah; , BAZI HALOKONDURİTOLLERİN YENİ YÖNTEMLERLE SENTEZİ
875 ASTLEY,Stephen T.; ASTLEY,Demet; ÇETİN,Fatma; ŞENOĞUL,H. Barış; GEZER,Sibel; , TİYOFEN GRUBU İÇEREN PERİLEN MONOİMİD TÜREVİ MOLEKÜLLERDE GERÇEKLEŞEN FOTOOLUŞUMLU ELEKTRON TRANSFERLERİ
876 BARAN,Arif; SEÇEN,Hasan; , D-MANNOFURANOİD TRİSİKLİK DİKLOROASETİL ORTO ESTERLERİ
877 DİNÇALP,Haluk; LOR,Marc; FEYTER,Steven De; BAUERLE,Peter; SCHRYVER,Frans C. De; İÇLİ,Sıddık; , BENZO BİSİKLİK ALKENLERİN TRİMERİZASYONU?
878 SALMAN,Yeşim Gül; KÖK,Gökhan; YÜCEER,Levent; , N-BENZOİL-2-AZABİSİKLO[2.2.1]HEPT-5-EN-3-ON BİLEŞİĞİNİN HİDROARİLASYON REAKSİYONLARI VE GABA TÜREVLERİNİN SENTEZİ
879 DAŞTAN,Arif; UZUNDUMLU,Eren; FABRIS,Fabrizio; LUCCHI,Ottorino De; BALCI,Metin; , BORADİAZAİNDASEN TÜREVLERİNİN SÜPRAMOLEKÜLER KİMYASI
880 YOLAÇAN,Çiğdem; ÖCAL,Nüket; KAUFMANN,Dieter E.; , MAZI MEŞESİ ( Quercus infectoria)' NİN PROTEİN VE SELÜLÖZ ELYAF BOYAMADA KULLANILABİLİRLİĞİ
881 COŞKUN,Ali; BAYTEKİN,Bilge T.; ZALİM,Nalan; ŞAKİ,Neslihan; DİNÇ,Tarık; AKKAYA,Engin U.; , 5-[(2-HETARİL)METİLEN]PİRİMİDİN-2,4,6-(1H,3H,5H))-TRİON SENTEZLERİ
882 ÖNAL,Adem, 4-HETARİL-SUBSTİTUE TETRAHİDROPİRİMİDİNKARBOKSİLATLARIN SENTEZİ. BIGINELLI REAKSİYONU
883 ZORBOZAN,Sinem; ÖZOKAN,K.Gökhan; KABAN,Şeniz; , KAMFOR-TEMELLİ PİRİDİN TÜREVLERİNİN SENTEZİ
884 BEKER,H. Kerim; KABAN,Şeniz; , N-(O-FOSFORİLETHANOİL)-3,4,9,10-PERİLENTETRAKARBOKSİLİK-3,4-ANHİDRİT 9,10-İMİD KONJÜGE POLİETİLENİMİN
885 IŞIK,Murat; TANYELİ,Cihangir; AHMEDOV,İdris M.; , AKILLI BENZOINLER: KANSER İÇİN KÜÇÜK BIR TRUVA ATI
886 İCİL,Huriye, THE ELECTROPHILIC ADDITION OF TWELWE-MEMBERED CYCLIC DEFINES TO IODINE (III) REAGENTS IN "DOPING" CONDITIONS
887 DEMİR,Ayhan S., PURIFICATION OF NATURAL AND SEWAGE WATER BY SORBENT WITH PHOSPHONOACID GROUPS.
888 MAGERRAMOV,Abel; ALLAKHVERDIYEV,Mirze; , ?,?- DOYMAMIŞ FERROSEN BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ
889 MAGERRAMOV,Abel; AZIZOV,A. A.; ALOSMANOV,R. M.; MELIKOVA,A. Y.; MAMMEDOV,E. S.; , KİNOKSALİNYUM FLOROKROMAT İLE ÇÖZÜCÜSÜZ ORTAMDA VE MİKRODALGA ORTAMINDA ÇEŞİTLİ ALKOLLERİN YÜKSELTGENMESİ
890 ŞENOL,Volkan; ZEYTİNCİ,Serhat; KOYUNCU,Hasan; DOĞAN,Özdemir; BULUT,Adnan; , SYNTHESIS OF NEW HETEROCYCLIC SYSTEMS ANNELATED AT ENAMINE FRAGMENTS OF THE BENZIMIDAZOISOQUINOLINE
891 ŞENDİL,Kıvılcım; ÖZGÜN,Beytiye; , 4-HİDROKSİ ENONLARIN KEMOENZİMATİK SENTEZİ
892 POTIKHA,L. M.; SHKıLNA,N.V.; KISIL,V. M.; KOVTUNENKO,V. O.; , SYNTHESIS OF FUSED ISOQUINOLINES BASED ON ANTHRANILIC ACID
893 KÖSE,Elif; DEMİR,Ayhan S.; , THE SYNTHESIS OF MODIFIED ANALOGUES OF ARBORINE AND GLYCOSMININE ALKOLOIDS.
894 POTIKHA,Lyudmila; KOVTUNENKO,V.; , MODIFICATION OF FURANE ANALOGUES OF ISOFLAVONOIDS USING DIFFERENT HETEROCYCLIC FRAGMENTS
895 KUCHERENKO,Tat'yana T.; KOVTUNENKO,V. A.; , SYNTHESIS OF SOME DERIVATIVES ON THE BASIS OF PIPERIDINE (MORPHOLINE) ACETIC ACID HYDRAZIDE
896 TCAKHUK,Tatyana M.; KHILYA,V. P.; , N,N?-BİS-(TERT-OKTİL)-PERİLEN-3,4:9,10-BİS(DİKARBOKSİMİD)? İN FOTOFİZİKSEL PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ
897 SOLIMAN,Mohamed H.; DYUSSEBAYEVA,Molder A.; KALIJANOVA,Galia T.; AKHMEDOVA,Sholpan S.; , ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ YÜKSEK PERİLENBİSİMİD TÜREVLERİNİN SENTEZİ
898 TÜRKMEN,Gülşah; İÇLİ,Sıddık; , GÜNEŞ PİLLERİNDE KULLANILABILECEK YENİ BİR İYONİK SIVININ SENTEZİ VE PERFORMANS ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ
899 BİNER,Hanife; AVCIBAŞI,Nesibe; İÇLİ,Sıddık; , ARİL BİSMALEİMİD TÜREVLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE FOTOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
900 İÇLİ,Sıddık; OCAKOĞLU,Kasım; , ÇÖZÜNÜR PERİLEN DİİMİD TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE FOTOFİZİKSEL SABİTLERİNİN BULUNMASI
901 AVCIBAŞI,Nesibe; DEMİÇ,Şerafettin; FİDAN,Mehmet; İÇLİ,Sıddık; , BAZI GEÇİŞ METALİ BENZİMİDAZOL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
902 HAKLI,Özgül; DEMİÇ,Şerafettin; İÇLİ,Sıddık; , Centaurea iberıca?DAN ELDE EDİLMİŞ YENİ BİR STEROİDAL MADDE
903 ORHAN,Ersin; KÜÇÜKBAY,Hasan; DURMAZ,Rıza; GÜNAL,Selami; , YENİ TRİSİKLİK KİRAL PİRAZİN TÜREVLERİ
904 ULUSOYLU,Melek; GÜRKAN,Elçin; , BENZOKUMARİN?DEN BİBENZOKUMARİN SENTEZİ
905 SUBAŞI,N. Tuna; DEMİR,Ayhan S.; , AMİNOSİKLİTOL TÜREVLERİNİN YENİ YÖNTEMLERLE SENTEZİNDEKİ GELİŞMELER
906 KOLANCILAR,Hakan; OYMAN,Ülkü; , SiKLOBÜTENE DiBROM KARBEN KATILMASI
907 ÖZTÜRK,Nihal; BALCI,Metin; , 4-BENZOİL-1,5-DİFENİL-3-PİRAZOL KARBOKSİLİK ASİT VE KLORÜRÜNÜN BAZI AMİNOFENOLLERLE REAKSİYONLARI
908 ALGI,Fatih; BALCI,Metin; , YÜKSEK SICAKLIK BROMİNASYONU: 1,3,4,6-TETRABROMO-1 ,2,3,4,5,6-HEKZAHİDRO-PENTALEN
909 DEMİR,Elif; YILDIRIM,İsmail; KOCA,İrfan; , FULGİDE-BENZERİ YENİ FOTOKROMİK BİLEŞİKLERİN SENTEZİ VE FOTOKROMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
910 GÜNBAŞ,Duygu Deniz; ALGI,Fatih; BALCI,Metin; , KALİKS[4]AREN?İN SCHIFF BAZI TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE BAZI ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
911 KÖSE,Mahmut; İNCE,Özge; , MINOR TRITERPENE SAPONINS FROM THE DRUG PROSPAN
912 KARAKÜÇÜK,Ayşegül; KOCABAŞ,Erdal; SIRIT,Abdulkadir; YILMAZ,Mustafa; , KİRAL 4-HİDROKSİ-2-HİDROKSİMETİLSİKLOPENT-2-EN-1-ON VE 4-HİDROKSİ-2-HİDROKSİMETİLSİKLOHEKZ-2-EN-1-ON UN KEMOENZİMATİK SENTEZİ
913 YAKOVISHIN,Leonid A.; KUZNETSOVA,Anna L.; VOZHZHOVA,Marija A.; GRISHKOVETS,Vladimir I.; KORZH,Elena N.; , DEĞİŞİK SÜBSTİTÜENTLİ FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ
914 ŞENOCAK,Deniz; DEMİR,Ayhan S.; , HETEROSİKLİK SÜBSTİTÜYE GRUPLU BENZİMİDAZOL TÜREVLERİNİN SENTEZİ
915 YILMAZ,Ülkü; KÜÇÜKBAY,Hasan; , 2- (SÜBSTİTÜE)-OKSAZOLO[4,5-b]PİRİDİN TÜREVLERİNİN ASİTLİK-BAZLIK DAVRANIŞLARININ TEORİK İNCELENMESİ
916 ŞİRECİ,Nihat; KÜÇÜKBAY,Hasan; , DİOSFENOL TİYOKARBAMATLARIN AZİD, TİYOSİYANAT, SİYANÜR VE SİYANAT NÜKLEOFİLLERİYLE YERDEĞİŞTİRME REAKSİYONLARI
917 ÖĞRETİR,Cemil; ÖZTÜRK,İbrahim İsmet; , DİBROMO SİKLOPROPAN HALKASININ AgNO3 VE ASETİK ASİT SİSTEMİNDE AÇILMA REAKSİYONU
918 BOZ,Mesut; ZAİM,Ömer; , POLYPHENOLS OF COTTON.
919 ZAİM,Ömer; ÇALIŞKAN,Hafize; , THE REACTION OF 2-HETARYL-2 -(TETRAHYDRO-2-FURANULIDEN)ACETONITRILES WITH NUCLEOFILES
920 SHAMURATOV,Bahtiyar, YENİ KİRAL SCHİFF BAZLARININ SENTEZİ VE BUNLARIN KOMPLEKSLERİNİN ASİMETRİK İNDİRGENMEDE KULLANILMALARI
921 KHILYA,Olga V.; VOLOVNENKO,Tatyana A.; VOLOVENKO,Yulian M.; , KALKONOİD BENZERİ MADDELERİN FOTOKİMYASAL 4? ELEKTROSİKLİK REAKSİYONLARI
922 TÜMERDEM,Recep; TOPAL,Giray; , Tanacetum cadmeum ssp. cadmeum BİTKİSİNİN SEKONDER METABOLİTLERİNİN YAPILARININ TAYİNİ VE AKTİVİTELERİNİN SAPTANMASI
923 SİVRİKAYA,Serpil Ö.; AYDIN,Ebru; YAŞAR,Ahmet; ÜÇÜNCÜ,Osman; YILDIRIM,Nuri; YAYLI,Nurettin; , ÇEŞİTLİ BİSAZOBİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE SPEKTROSKOPİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
924 ZERENLER ÇALIŞKAN,Zerrin; AYDIN,Hilal; KIRMIZIGÜL,Süheyla; GÜRKAN,Oktay; GÖREN,Nezhun; , ÇEŞİTLİ 1,4-DİHİDROPRİDİNLERİN KF/Al2O3 KULLANILARAK SENTEZİ
925 AYDIN,Fatma, RESEARCH OF SYSTEM FORMATE CADMIUM ? ALLOFANAMIDE - WATER
926 AYDIN,Fatma; ÖZEN,Recep; , ACILAMINATION OF PYRIDINE N-OXIDE WITH p-PHENYLENEDIAMINE
927 SAYT TURSUNALIEVA,Klara, BAZI YENİ 4-BENZİLİDENAMİNO-4,5-DİHİDRO-1H-1,2,4-TRİAZOL-5-ON BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ AYDINLATILMASI
928 SOLEHOVA,Mavjuda; KURBATOV,Yu. V.; , BAZI 3-ALKİL(ARİL)-4-AROİLAMİNO-4,5-DİHİDRO-1H-1,2,4-TRİAZOL-5-ON?LARIN SENTEZİ VE YAPILARININ AYDINLATILMASI
929 YÜKSEK,Haydar; YILDIRIM,Nuri; OCAK,Ummuhan; OCAK,Miraç; BAHÇECİ,Şule; , DEVELOPMENT OF NEW PYRETHROID INSECTICIDES
930 ALKAN,Muzaffer; BAHÇECİ,Şule; YÜKSEK,Haydar; , BAZI YENİ 3-ALKİL(ARİL)-4-HETEROARİLİDENAMİNO-4,5-DİHİDRO-1H-1,2,4-TRİAZOL-5-ON BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ
931 GILANYEVICH,Mammaev Timur; SHAIDABEKOVICH, Khidirov Shagabudin; , POLİVİNİL ALKOL DESTEKLİ ORGANOKALAY HİDRÜR REAKTİFİNİN YAPIMI VE İNDİRGEME REAKSİYONLARINDA KULLANIMI
932 YÜKSEK,Haydar; SADİ,Sibel; ALKAN,Muzaffer; , SYNTHESIS AND FLUORESCENCE OF RIGID 1,4-DIHYDRO-PYRIDINES AND PYRIDINIUM QUATERNARY SALTS
933 ZAİM,Ömer; ÇEŞME,Fulya Berna; , HETEROANALOGS OF COUMARINE: SYNTHESIS AND PROPERTIES
934 VALUK,Victoriya F.; GEERASEV,A. O.; PIVOVARENKO,V. G.; , 2-AMINO-3-AZOLYLCHROMONES
935 SHABLYKIA,O. V.; KHILYA,O. V.; FRANSINYUK,M. S.; TUROV,A. V.; ISCHENKO,V. V.; KHILYA,V. P.; , UNUSUAL REACTIONS OF ?-S-ARYLBROMOACETOPHENONES WITH HYDRAZINE HYDRATE
936 GORBULENKO,Natalya V.; SHOKOL,T. V.; TUROV,V. O.; KHILYA,V. P.; , BAZI FENİLAZO-o?ALLİLFENOKSİSİKLOTRİFOSFAZENLERİN SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
937 KOVALENKO,Natalya V.; TUROV,A. V.; , BAZI POLİHİDROKSİ AZO-AZOMETİN BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE SPEKTROSKOPİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
938 TURGUT,Günseli; ODABAŞOĞLU,Mustafa; , Rhododendron luteum sweet (ERİCACEAE) BİTKİSİNİN n-HEKZAN EKSTRAKTININ UÇUCU BİLEŞENLERİ
939 ODABAŞOĞLU,Mustafa; ALBAYRAK,Çiğdem; BÜYÜKGÜNGÖR,Orhan; , Epilobium angustifolium BİTKİ ÇİÇEKLERİNİN GC-MS ANALİZİ
940 USTA,Asu; GÖK,Yaşar; AYDIN,Ebru; GÜLEÇ,Canan; GAYDAN,Feyza; YAYLI,Nurettin; , KALİKS[4]AREN?İN KİRAL DİAMİD TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE ENANTİOMERLERİN AYRILMASINDA KULLANILMASI
941 GÜLEÇ,Canan; USTA,Asu; GÖK,Yaşar; ÜÇÜNCÜ,Osman; YAŞAR,Ahmet; YILDIRIM,Nuri; YAYLI,Nurettin; , N-(4-HALOFENİL)-2-HİDROKSİ-5-BROMOSALİSİLALDİMİN TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ
942 KOCABAŞ,Erdal; KARAKÜÇÜK,Ayşegül; SIRIT,Abdulkadir; YILMAZ,Mustafa; , SALİSİLALDEHİT İLE BAZI HALO?ANİLİNLERİN OLUŞTURDUKLARI SCHİFF BAZLARININ KETO ? ENOL TAUTOMERİK BİÇİMLERİNİN UV?VİSİBLE SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLE İNCELENMESİ
943 ÜNVER,Hüseyin; ÇOLAK,Naki; , METAN, ETAN, PROPAN İLE HİDROKSİL RADİKALİ-SU KOMPLEKSİ ARASINDAKİ TEPKİMELERİN HESAPLAMALI OLARAK İNCELENMESİ
944 ÇOLAK,Naki; ALTUNTAŞ,Aliye; ÜNVER,Hüseyin; YILDIRIR,Yılmaz; , DOYMAMIŞ TRİSİKLİK ANHİDRİT BİLEŞİĞİNİN HECK TİPİ HİDROARİLASYON REAKSİYONLARI
945 KARAKUŞ,Nihat; ÖZKAN,Refik; , KİRAL ?-HİDROKSİ KETONLARIN KEMOENZİMATİK SENTEZİ
946 PELİT,Emel; ÖCAL,Nüket; TURGUT,Zuhal; , SİKLOALKOLLERİN LEWİS ASİTLERİ İLE REAKSİYONLARINDA ZAMANIN ÜRÜNLERİN VERİMİNE ETKİSİ
947 AYBEY,Asuman; DEMİR,Ayhan S.; HAMAMCI,Haluk; , IBX İLE İMİN BİLEŞİKLERİNİN SENTEZ ÇALIŞMALARI
948 KAÇAN,Mesut; ÖZYILDIRIM,,Hasan; KARABULUT,H. R. Ferhat; YANDI,Faruk; , POLİHİDROKSİ SİKLOHEKZAN TÜREVLERİNİN SENTEZİ
949 KAÇAN,Mesut; ÖZYILDIRIM,,Hasan; KARABULUT,Ferhat; YILMAZ,Gülizar; , BAZI 2-HALOJEN 4-KLOR BENZEN DİAZONYUM TETRAFLOROBORAT BİLEŞİKLERİNİN İZOMERLEŞMELERİ
950 KİSHALI,Nurhan; KARA,Yunus; BALCI,Metin; , MONO p-AMİNO VE p-HİDROKSİ KALİKS[4]ARENLERİN ELDESİ, TÜREVLENDİRİLMESİ VE YAPILARININ AYDINLATILMASI
951 TİLKİ,Tahir; ÖKTEMER,Atilla; , - OKSİETİLHİDRAZONLARIN DEHİDRATASYONU
952 TİLKİ,Tahir; ŞENER,İzzet; KARCI,Fikret; DELİGÖZ,Hasalettin; , HOMOKİRAL AMİNLERİN, ?-AMİNO ALKOLLERİN VE ?-AMİNO ASİTLERİN KİRAL SÜBSTİTÜE PİROL TÜREVLERİNE ÇEVRİLMESİ
953 HACIYEV,Yunus; HACIYEV,Hüseyin; SEYIDOV,Firdovsi; AHMEDOV,Şamil; VELIYEV,Murad; , ?-PİNEN DOĞAL ÜRÜNÜNDE ALLEN BİRİMİNİN OLUŞTURULMASI: 2,6,6-TRİMETİL-BİSİKLO[3.1.1]HEPTA-2,3-DİEN SENTEZİ
954 IĞDIR,A. Çiğdem; DEMİR,Ayhan S.; , ASETOFENON İLE İZONİTROSO ASETOFENONUN YENİ SCHİFF BAZLARININ SENTEZİ VE EKSTRAKSİYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
955 KILBAŞ,Benan; AZİZOĞLU,Akın; BALCI,Metin; , SİKLİK 1,3-DİKETONLARIN KEMOENZİMATİK YÖNTEMLERLE FONKSİYONLANDIRILMASI
956 GİZİROĞLU,Emrah; KIRKAN,Bülent; GÜP,Ramazan; ÖZLER,M. Ali; , BAZI ALKİL-S-TRİAZİN TÜREVLERİNİN SENTEZİ
957 FINDIK,Hamide; DEMİR,Ayhan S.; , PARASETAMOL?UN BAZI ?-AKSEPTÖRLERLE YÜK-TRANSFER KOMPLEKS ÇALIŞMALARI
958 BOZTEPE,Hamit, SYNTHESIS OF SOLUBLE POLY(PERYLENECARBOXIMIDES)
959 DUYMUŞ,Hülya; ARSLAN,M.; , KİRAL MESOGENLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE MESOMORFİK ÖZELLİKLERİ
960 BODAPATI,Jagadeesh Babu; İCİL,Huriye; , FENİLHİDRAZİNLERİN FURAN VE TİYOFEN İLE MANGAN(III) ASETAT KULLANILARAK BİRLEŞMESİ
961 BİLGİN-ERAN,Belkıs; KESKİN,Mehtap; , KONFORMASYONU DONDURULMUS YENİ GABA ANALOGLARININ SENTEZİ VE SENTEZ YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
962 EMRULLAHOĞLU,Mustafa; DEMİR,Ayhan S.; , DİNİTROFENİL VE DİAMİNOFENİL TÜREVLİ DİTİYANO [3,2-b:2?,3?-d] TİYOFEN BİLEŞİKLERİNİN SENTEZLERİ
963 EMRULLAHOĞLU,Mustafa; DEMİR,Ayhan S.; , C-FERROSENİL-N-METİLNİTRONLARIN FİSCHER KARBEN KOMPLEKSLERİ İLE REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
964 MERT,Olcay; DEMİR,Ayhan S.; ÖZTÜRK,Turan; , SIVI KRİSTAL İMİN BİLEŞİKLERİ: MORFOLOJİK VE TERMOTROPİK ÖZELLİKLERİ
965 GÜVEN,Özel Özden, MANNİCH REAKSİYONUNA GÖRE KALİKS[4]AREN?İN TÜREVLENDİRİLMESİ
966 NESRULLAZADE,Arif; YÖRÜR,Çiğdem; ERAN BİLGİN,Belkıs; , FARKLI İYONİK SIVILARDA ANİLİN VE TÜREVLERİNİN ALKİLASYONLARININ İNCELENMESİ
967 AKCEYLAN,Ezgi; EDİZ,Özlem; GÜNGÖR,Ömer; ERDEMİR,Serkan; YILMAZ,Elif; YILMAZ,Mustafa; , 1,3-INDANDIONUN PRIMER AMİNLERLE OLAN REAKSİYONUNUN İNCELENMESİ
968 GÖK,Yetkin; ALICI,Bülent; ÇETİNKAYA,Engin; ÇETİNKAYA,Bekir; , 2-FENİL-4-ARİLİDEN-5-OKSAZOLON TÜREVLERİNİN ÇÖZELTİ VE İMMOBİLİZE FAZLARDAKİ FOTOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
969 TURHAN,Onur; NAMLI,Hilmi; , SYNTHESIS OF DERIVATIVES ON THE BASIS OF 1-PIPERIDINO-2,3-EPOXYPROPAN
970 TOPKAYA,Derya; SEYHAN,Serap; ALP,Serap; , 2,3,5-TRİSÜBSTİTÜE PİROL TÜREVLERİNİN 1,3-DİKARBONİL BİLEŞİKLERİNDEN SENTEZİ
971 DUBROVİNA,Ksenya A.; TURMUKHANOVA,Mirgul G.; AKHMEDOVA,Sholpan S.; , ARİLBORONİK ASİTLERİN BAKIR BİLEŞİKLERİ İLE DİMERLEŞMESİ VE KULLANILAN BAKIR BİLEŞİKLERİNİN ROLÜ
972 KAYALAR,Metin; DEMİR,Ayhan S.; , TERMİNAL FORMAZAN SİSTEMLERİNİ İÇEREN YENİ PODANDLAR
973 REİS,Ömer; DEMİR,Ayhan S.; , GLOKOM TEDAVİSİNDE KULLANILAN YENİ KARBONİK ANHİDRAZ İNHİBİTÖRLERİ SENTEZİ VE İNHİBİTÖR AKTİVİTELERİNİN(İNVİTRO) İNCELENMESİ
974 TUĞCU,Tülay Fatma; BEKER,H. Kerim; KİRPİ,Erdoğan; KABAN,Şeniz; , GLOKOM TEDAVİSİNDE KULLANILAN YENİ AROMATİK SÜLFONAMİTLERİN SENTEZİ VE İNHİBİTÖR AKTİVİTELERİNİN(İNVİTRO) İNCELENMESİ
975 TÜRKMEN,Hasan; YILMAZTEKİN,Serpil; , SYNTHESIS OF THE METALLO-ORGANIQUES LIKE ADDITIVES POLYFONCTIONNELS FOR ENGINE OILS
976 TÜRKMEN,Hasan; EMÜL,Mahmut; DURGUN,Mustafa; , PERYLENE AND NAPHTHALENE DIIMIDES WITH CHIRAL SUBSISTITUENT
977 KADDOUR,O.; BOUKHERİSSA,A.; KHETTAP,N.; , SAKKARİN-6-KARBOKSİLİK ASİDİN KLORÜRÜ VE DİFENOLLARDAN DİESTERODİSAKKARİNLERİN SENTEZİ
978 AMİRALAEİ,Sheida; ÖZKAR,Saim; İCİL,Huriye; , N,N?-HEKZAMETİLEN-1,6-(SAKKARİN-6-KARBOKSİLİK ASİT)?İN SENTEZİ
979 TAĞIYEV,Babir; ASLANOV,Telman; ADIGÜZEL,Vedat; , REACTION OF CONDENSATION OF K-KETYLE BENZOPHENON? WITH p-PHENYLENEDIAMINE
980 TAĞIYEV,Babir; ADIGÜZEL,Vedat; , DFT VE HF YÖNTEMİ KULLANARAK BAZI 4,5-DİHİDRO-1H-1,2,4-TRİAZOL-5-ON TÜREVİNİN MOLEKÜL TİTREŞİM FREKANSLARININ HESAPLANMASI
981 TURAEVA,Dilbar A.; KURBATOV,Yu. V.; , BAZI OKSİM ETERLERİN SENTEZİ ve ANTİBAKTERİYAL ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
982 YÜKSEK,Haydar; ATALAY,Yusuf; OCAK,Miraç; OCAK,Ümmühan; BAHÇECİ,Şule; YILDIRIM,Nuri; , BAZI YENİ 4-(2-HİDROKSİ-5-BROMOBENZİLİDENAMİNO)-4,5- DİHİDRO-1H-1,2,4-TRİAZOL-5-ONLARIN SENTEZİ
983 ŞEKER,Renan; KARATAŞ,İbrahim; , BAZI POTANSİYEL BİYOLOJİK AKTİF 4,5-DİHİDRO-1H-1,2,4-TRİAZOL-5-ON TÜREVLERİNİN SENTEZİ
984 YÜKSEK,Haydar; İNCE,Sevilay; ALKAN,Muzaffer; , ALTI ÜYELİ N ve O İÇEREN HETEROSİKLİK BİLEŞİKLERİN GEOMETRİK YAPISI VE KONFİGÜRASYON KARARLILIĞI
985 YÜKSEK,Haydar; GÜRSOY,Özlem; ALKAN,Muzaffer; , BAZI YENİ DİSPERS BOYARMADDELERİNİN SENTEZİ VE GÖRÜNÜR BÖLGE SPEKTRUMLARINA ÇÖZÜCÜ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
986 NASIBOV,Sahin S.; BERBER,Halil; HÜSEYİNLİ,A. Ali; ALIYEVA,Netavan R.; , BAZI YENİ DİSPERS AZO BOYARMADDELERİNİN SENTEZİ VE HASLIK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
987 EROL,Fatma; ERTAN,Nermin; , ÇEŞİTLİ HETEROSİKLİK GRUP TAŞIYAN DİSPERS AZO BOYARMADDELERİNİN GÖRÜNÜR BÖLGE SPEKTRUMLARINA ÇÖZÜCÜ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
988 EROL,Fatma; ERTAN,Nermin; , HETEROGENEOUS EQUILIBRIUM IN THE WATER-ELECTROLYTE SOLUTIONS OF D-GLUCOSE
989 EROL,Fatma; ERTAN,Nermin; , Thymus cilicicus Boiss&Bal. BİTKİSİNİN UÇUCU BİLEŞENLERİNİN KARAKTERİZASYONU VE ANTİOKSİDATİF AKTİVİTESİ
990 SUBANKULODA,D.; BAYDINOV,T.; GAINULLINA,I.; , Salvia potentillufolia UÇUCU BİLEŞENLERİN KARAKTERİZASYONU VE ANTİOKSİDATİF KAPASİTELERİN BELİRLENMESİ
991 USLUER,Özlem; DURU,M. E.; ÖZTÜRK,M.; KIVRAK,İ.; HARMANDAR,M.; , SYNTHESIS OF VINYL ETHER OF PHENOL DERIVATIVE
992 USLUER,Özlem; DURU,M. E.; KIVRAK,İ.; ÖZTÜRK,M.; KAYA,E.; HARMANDAR,M.; , INVESTIGATION OF ANABAZIN VINYLATION
993 NURMANOV,S.E.; NURMANOV,S.E.; , INVESTIGATION AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF VINYL COMPOUNDS OF PIPERIDINE AND 2,4-DIBROMPHENOLE
994 MİRKHAMİTOVA,D.Kh; KASİMOVA,O.Kh; NURMANOV,S.E.; , ABOUT MECHANISM OF REACTION O-CHLORACETYLATION OF PHENOL
995 ABDUSHUKUROV,A.K, CHLORACETYLATION OF TOLUENE IN THE PRESENCE OF SMALL QUANTITIES OF CATALYSTS
996 ABDUSHUKUROV,A.K, ALKILATION OF o-, m-, p-KSILOLS BY ?-HYDROXYETHYLPHTALIMIDE IN THE PRESENSE OF PROTONIC CATALYSTS
997 AKHMEDOV,K.N.; ULDOSHEVA,M.R.; TOJIBOEVA,M.Z; , SYNTHESIS OF ASYMMETRICALLY SUBSTITUTED HANTZSCH 1,4-DIHYDROPYRIDINES
998 ZENOUS,Moshtaghi Adeleh; RAİSSOSSADAT,Mina ; , TRICARBONYLCHROMIUUM COMPLEXES OF HANTZSCH ESTERS
999 ZENOUS,Moshtaghi Adeleh; ALLAHVERDİ,Samad; , SOME PHENOLIC COMPOUNDS OF Euphorbiaceous PLANTS
1000 ABDULLADJANOVA,Nodira G., ETANOLHİDRAZİN ESASINDA PESTİSİD HASSELİ BİRLEŞMELERİN SİNTEZİ
1001 HACIYEV,Yunis; VELIYEV,Murad; HACIYEV,Hüseyin; SEYİDOV,Firdovsi; , TAÇ ETERLERDE DİNAMİK PROSESLERİN VE T1, T2 DURULMA ZAMANLARININ NMR SPEKTROSKOPİSİ İLE BELİRLENMESİ
1002 POLAT,Doğanel Fatoş; KÖYLÜ,Zafer; BALCI,Metin; YILMAZ,Ali; , KİRAL MONOAZA-15-CROWN-5 ETER TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE KİRAL AMİN VE AMİN TUZLARIYLA ENANTİYOMERİK TANIMASI
1003 TURGUT,Yılmaz; DEMİREL,Nadir; HOŞGÖREN,Halil; , KİRAL MONOAZA-15-CROWN-5 ETER TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE L-AMİNO ASİT ESTERLERİYLE MOLEKÜLER TANIMA ÇALIŞMALARI
1004 TURGUT,Yılmaz; IŞGIN ŞAHİN,Elif; TOĞRUL,Mahmut; HOŞGÖREN,Halil; , Onobrychis armena BİTKİSİNİN GC-MS ANALİZİ
1005 AYDIN,Ebru; ÜÇÜNCÜ,Osman; GÜLEÇ,Canan; GAYDAN,Feyza; SİVRİKAYA,Serpil Ö.; YILDIRIM,Nuri; YAYLI,Nurettin; , BAZI FLOROFORLARIN İYONİK SIVILAR İÇERİSİNDE SÖNÜMLENMELERİNİN SPEKTROFLORİMETRİK OLARAK İNCELENMESİ
1006 SEYHAN,Serap; ALP,Serap; , N,N?-DİALKİL VE N,N?-DİARİL NAFTALENDİİMİDLERİN İNCE FİLM ÇALIŞMALARI
1007 İÇLİ,Özgür; SEYHAN,Serap; ALP,Serap; , BİR ANTİOSİDAN TÜREVİ OLAN LUTEOLİNİN LAMBA VE YOĞUNLAŞTIRILMIŞ GÜNEŞ IŞIĞI ALTINDA KATALİTİK FOTODEGRADASYONU
1008 GÜNDOĞDU,Hakan; İNCE,Mine; BASKIN,Pınar; KİBAR,DERYA; DİNDAR,BİRCAN; , YENİ KÜKÜRBİTÜRİL TÜREVLERİ VE ROTAKSANLARIN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
1009 ŞAKİ,Neslihan; İÇLİ,Burak; AKKAYA,Engin U.; , KSANTEN TÜREVİ FONKSİYONEL ENZİM MODELLERİNİN SENTEZİ VE AKTİVİTELERİ
1010 ŞAKİ,Neslihan; AKKAYA,Engin U.; , KALİKSPİRİDİNYUM-PİRANİN KOMPLEKSİYLE ANYON ALGILANMASI
1011 ATILGAN,Serdar; AKKAYA,Engin U.; , KSANTEN-BORADİAZAİNDASEN TÜREVLERİ; EKSİTON ETKİLEŞİMLERİ VE ENERJİ TRANSFERİ
1012 ŞAKİ,Neslihan; DİNÇ,Tarık; AKKAYA,Engin U.; , YEŞİL PERİLENDİİMİDLERİN (PDI) EKSİTASYONU İLE 1,3-DİFENİLİZOBENZOFURAN DEGRADASYON
1013 YÜKRÜK,Funda; AKKAYA,Engin U.; , ÜÇ NOKTADA ETKİLEŞİM İLE SEÇİCİ FLORESAN L-DOPA ALGILAYICISI: SENTEZ VE KARAKTERİZASYON
1014 COŞKUN,Ali; AKKAYA,Engin U.; , 2-ARYL-3-HYDROXYQUINOLONES ? A NEW CLASS OF THE DYES WITH DUAL FLUORESCENCE
1015 YUSHCHENKO,Dmytro; PIVOVARENKO,V. G.; ÖNCÜL,Şule; DEMCHENKO,Alexander P.; , 3-AMİNO SÜBSTİTÜE BENZOFURAN-2-İL KETONLAR VE TÜREVLERİNİN SENTEZİ
1016 KIRILMIŞ,Cumhur; KOCA,Murat; AHMEDZADE,Mısır; GAFUROĞLU,Şeref; KAZAZ,Cavit; , 4-(BENZOFURAN-2-İL)AMİNOTİYAZOL SCHİFF BAZLARININ ÇEŞİTLİ AÇİLKLORÜRLERLE SİKLİKLEŞTİRME REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
1017 KOCA,Murat; KIRILMIŞ,Cumhur; AHMEDZADE,Mısır; GAFUROĞLU,Şeref; KAZAZ,Cavit; , BİS-(BENZOFURAN-2-İL)METAN, SİKLOBÜTAN VE TİYAZOL HALKALARINI BİRLİKTE İÇEREN HETEROSİKLİK BİLEŞİKLERİN SENTEZİ
1018 AHMEDZADE,Mısır; KIRILMIŞ,Cumhur; KOCA,Murat; KAZAZ,Cavit; , OPTİKÇE AKTİF 18-CROWN-6 ETER TÜREVLERİ İLE AMİNO ASİTLERİN MOLEKÜLER TANIMA İŞLEMLERİ
1019 DEMİREL,Nadir; BULUT,Yasemin; TURGUT,Yılmaz; HOŞGÖREN,Halil; , STUDİES TOWARDS THE TOTAL SYNTHESİS OF THE TAXOİD DİTERPENE FRAMEWORK
1020 HAMON,Slyvain; BIRLIRAKIS,Nicolas; TOUPET,Loic; ARSENIYADIS,Simeon; , A MODULAR CONSTRUCTION OF SUBSTITUTED HOMOCHIRAL CYCLOHEXANES USING CONSECUTIVE HETERO-DOMINO TRANSFORMATIONS AS KEY REACTION STEP.
1021 FINET,Laure; KAOUDI,Talbi; CASTELLOTE,Isabel; ARSENIYADIS,Simeon; , THE DOMINO CHEMISTRY APPROACH TO MOLECULAR DIVERSITY: COMPETING DOMINO PROCESSES MODULATED BY THE SUBSTITUTION PATTERN
1022 CASTELLOTE,Isabel; PORCEL,Susana; KAOUDI,Talbi; BIRLIRAKIS,Nicolas; TOUPET,Loic; ARSENIYADIS,Simeon; , MONOAMİN OKSİDAZ İNHİBİSYONU İLE İLİŞKİLİ MODEL AMİN BİLEŞİKLERİNİN KONFORMASYONEL ANALİZİ
1023 KIRSAKAL,Arzu; SAĞ ERDEM,Safiye; , YÜKSEK KARBON SAYILI KİRAL ALKOLLERİN SENTEZİ
1024 YILDIZ,Tülay; YUSUFOĞLU,Ayşe; , 2-HİDROKSİ TETRADEKANOİK ASİD METİL ESTERİNİN LİPAZ KATALİZLİ KİNETİK YARILMASI
1025 BAŞPINAR,Hatice; YUSUFOĞLU,Ayşe; , ENANTİOMERCE ZENGİN HİDROKSİ ESTERLERİN SENTEZİ
1026 HASDEMİR,Belma; ÇELİK ONAR,Hülya; YUSUFOĞLU,Ayşe; , UNDER CONDITION OF "DOPING" ELECTROPHILIC COMPOUDS OF OXYRANS WITH REAGENT OF TRIVALENT IODINE
1027 MAHARRAMOV,A. M.; MIRBAGIROVA,G.M.; SHIKHALIYEV,N.G.; JAFAROVA,M.; ALLAKHVERDIEV,M. E.; , ALKİLTİOEVEZLİ 1,2-AMİNPROPANLAR VE ONLARIN ETERLERİNİN SENTEZİ VE HASSELERİ
1028 MAGERRAMOV,Abel; RZAYEVA,Süreya; ALLAHVERDİYEV,Mirze; , SYNTHESIS AND SOME CONVERSATIONS OF 2-AMINO-4-PHENYL SUBSTITUTED THIAZOLES
1029 MAGERRAMOV,Abel; ALLAKHVERDIYEV,Mirza; SADIGOVA,Sevinç; , KIZILAĞAÇ'TAN ( Alnus glutinosa) BOYAR MADDE EKSTRAKSİYONU: YÜN,TÜYLÜ DERİ VE PAMUKLU KUMAŞ BOYAMA
1030 ÖNAL,Adem, MUHABBET ÇİÇEĞİ( Reseda luteola)' NDEN BOYAR MADDE EKSTRAKSİYONU :YÜN VE TÜYLÜ DERİ BOYAMA
1031 ÖNAL,Adem, VINYLATION OF SOME ALCOHOLS IN THE PRESENCE OF HIGH-BASIC SYSTEMS
1032 KUCHKAROVA,M. M.; NURMANOV,S.E.; SIRLIBAEV,T. S.; KALYADIN,V. G.; , CONDENSED ISOQUINOLINES.
1033 KOSTYRKO,E. O.; KISEL,V. M.; KOVTUNENKO,V. A.; , DALLANMIŞ YAPIDA ÇEŞİTLİ 1,3-DİOLLERİN BOR?UN SIVI-SIVI EKSTRAKSİYONUNA ETKİSİ VE STRİPPİNG KOLAYLIĞI
1034 KARAKAPLAN,Mehmet; TURAL,Servet; TURGUT,Yılmaz; HOŞGÖREN,Halil; TURAL,Bilsen; , 2,2,6-TRİMETİL-1,3-HEPTANDİOL (HPD) İLE BOR?UN SIVI-SIVI EKSTRAKSİYONU VE STRİPPİNG KOLAYLIĞI
1035 TURAL,Servet; TURAL,Bilsen; KARAKAPLAN,Mehmet; TURGUT,Yılmaz; HOŞGÖREN,Halil; , FLAME-RETARDANT CHLORINE-CONTAINING ALIPHATIC EPOXIDE RESINS
1036 MUSTAFAYEV,Aga; MURSHUDOVA,Sevinj; , OPTİKÇE AKTİF MONOAZA-15-CROWN-5 ETERLERLE KİRAL AMONYUM TUZLARININ ENANTİYOSEÇİCİ TANIMASI
1037 TOĞRUL,Mahmut; TURGUT,Yılmaz; HOŞGÖREN,Halil; , CHRYSOPHANOL AND EMODIN C-ALKYLDERIVATIVES SYNTHESIS
1038 MUZYCHKINA,Raisa A., SYNTHESİS OF N-SUBSTİTUTED THİOCARBAMİDES ON BASE OF HALOHYDRINS
1039 MAGERRAMOV,Abel; ABDINBEKOVA,R.T.; KURBANOBA,M. M.; BUNIAT-ZADE,I. A.; MEKHTIYEVA,G. R.; ZAMANOVA,A. V.; ALLAKHVERDIYEV,Mirza; , A SIMPLE AND EFFICIENT SYNTHESIS OF HIGHLY FUNCTIONALIZED KETENIMINES
1040 BAYAT,Mohammad; YAVARI,Issa; IMANIEH,Hossien; ALIZADEH,Abdolali; HOSSIENINNEJAD,Elham; , GABRİEL-CROMWELL YÖNTEMİ İLE FERROSEN SÜBSTİTÜE AZİRİDİN BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ
1041 BULUT,Adnan; DOĞAN,Özdemir; ZEYTİNCİ,Serhat; KOYUNCU,Hasan; ŞENOL,Volkan; , SENTEZLENEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKTEKİ BİS-SERİNOL VE BİS-N-BÜTİL NAFTALEN DİİMİDLERİN FOTOKİMYASAL, ELEKTROKİMYASAL VE FOTO-ENERJİ TRANSFER PROSESLERİNİN BİS-ALKİL PERİLENDİİMİDLER İLE KIYASLANMASI
1042 KÖZ,Banu; KUŞ,Mahmut; ALP,Serap; İÇLİ,Sıddık; , ONE-POT SYNTHESIS OF ?-SUBSTITUTED HYDROXYLAMINES USING LPDE 5M
1043 TAVAKOL,Hossein; HEYDARI,Akbar; , POLY-3-VİNİLKARBAZOLUN MODEL BİLEŞİKLERİ OLARAK 1,n-Dİ-N-ETİLKARBAZOL-3-İLALKANLARIN SENTEZİ
1044 ASKER,Erol; MASNOVI,John M.; , SYNTHESIS AND STUDY OF SULPHUR-CONTAINING ANTIOXIDANTS OF COMBINED ACTION
1045 FARZALIYEV,Vagif, 4-(4-METİL BENZOİL)-5-(4-METİL FENİL)-2,3-FURANDİON?UN (1) ÇEŞİTLİ AROMATİK DİAMİNLERLE REAKSİYONLARI
1046 KOCA,İrfan; YILDIRIM,İsmail; DEMİR,Elif; , FURAN ÇEKİRDEKLİ BİLEŞİKLERLE İNTAMOLEKÜLER DİELS-ALDER REAKSİYONLARI
1047 KARAARSLAN,Muhsin; TURAÇ,Ersen; DEMİRCAN,Aydın; , YOĞUNLUK FONKSİYONU TEORİSİNİ (DFT) VE HARTREE-FOCK YÖNTEMİNİ KULLANARAK 3-METİL-4-FENİLASETİLAMİNO-4,5-DİHİDRO-1H-1,2,4-TRİAZOL-5-ON MOLEKÜLÜNÜN TİTREŞİM FREKANSLARININ HESAPLANMASI
1048 YÜKSEK,Haydar; ALKAN,Muzaffer; ATALAY,Yusuf; BAHÇECİ,Şule; , PENTALEN ( BİSİKLO [3.3.0] OKTATETRAEN ) TÜREVİ MOLEKÜLLER ÜZERİNE ÇALIŞMALAR
1049 ATALAR,Taner; ALGI,Fatih; BALCI,Metin; , SYNTHESIS OF NITRILE CONTAINING THIIRANES
1050 BAYRAMOV,Gorkhmaz; SULTANOV,Ramiz; , THE PREPARATION OF GLISERINDICHLORHIDRIN
1051 SHARIFOV,Gabil; ALXAZOV,Taxir; AZADALIEVA,Sımuzer; ISRAFILOV,Yagub; , POTANSİYEL ANTİBİYOTİK VE ANTİTÜMÖR ÖZELLİKLERE SAHİP FERROSENİLALKİLİDENSİKLOPENTENDİON TÜREVLERİNİN SENTEZİ
1052 ZORA,Metin; KÖKTÜRK,Mustafa; , THE SYNTHESIS AND PROPERTIES OF DERIVATIVES OF N-GLYCOSYLTHIOCARBAMIDE
1053 SARIMZAKOVA,R. R.; ABDURAŞITOVA,Y. A.; DERMUGIN,B. C.; DCAMANBAEVA,C. A.; , KALKONOİD TÜRÜ MADDELERİN FOTOKİMYASAL REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
1054 ÜÇÜNCÜ,Osman; YAŞAR,Ahmet; GÖK,Yaşar; YILDIRIM,Nuri; USTA,Asu; YAYLI,Nurettin; , 1, 3,4-TİADİAZOL-2-TİON VE OKSİJENLİ TÜREVLERİNİN AROMATİKLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASINDA DFT HESAPLAMALARI VE TEMEL BİLEŞEN ANALİZİ
1055 SAĞ ERDEM,Safiye; ALTINBAŞ ÖZPINAR,Gül; TÜRKER SAÇAN,Melek; , NEW QUATERNARY SALTS BASED ON ETHANOLAMINES AND ALKYL BROMIDES
1056 ASADOV,Ziyafaddin Hamid oglu; NASIBOVA,Shafiga Museyib gizi; AHMADOVA,Gulnara Allahverdi gizi; GULIYEV,Akif Dargah oglu; , (CHLOR)OXYPROPYLATION OF POLYATOMIC ALIPHATIC ALCOHOLS (C2-C3)
1057 AG-ZADE,Alaskar Dadash oglu; ASADOV,Ziyafaddin Hamid oglu; AHMADOVA,Gulnara Allahverdi gizi; RAHIMOV,Ravan Abdullatif oglu; BAGHIROVA,Afag Mirteyyub gizi; , PREPARATION OF HIGH PURITY CYCLOPENTADIENE, DICYCLOPENTADIENE AND TETRACYCLOPENTADIENE
1058 SHENGELYA,Gajiev M.K.; SHENGELYA,S.D; ARESHİDZE,G.Ch; , N-FENİLBİSİKLO[2.2.1]HEPT-5-EN-2,3-DİKARBOKSİMİT BİLEŞİĞİNİN HECK TİPİ HİDROARİLASYON REAKSİYONLARI
1059 GÖKSU,Gökçe; ÖCAL,Nüket; KAUFMANN,Dieter E.; , SİLİKA DESTEKLİ ORGANOKALAY HİDRÜRLERİN SENTEZİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR
1060 ZAİM,Ömer; GÖKERKÜÇÜK,Günay; , FARMAKOLOJİK AKTİF BENZODİAZAPİN TÜREVİ SENTEZİ
1061 ÖZCAN,Sevil; BALCI,Metin; , TSİKLOH?KS?N-3-K?RBON TURŞUSU, ONUN MONO- VE DİM?TİL TÖREMELERİNİN HİDROKLORL?ŞM?SI VE L?KTONL?ŞM?SI
1062 RÜSTEMOV,Mahmud, MONO AMİN OKSİDAZ(MAO) ENZİMİNİN AMİNLERİ TEK ELEKTRON TRANSFERİ İLE OKSİTLEME MEKANİZMASININ HESAPSAL YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ
1063 KARAHAN,Özlem; ERDEM,Safiye; YELEKÇİ,Kemal; , KALKONOİD BENZERİ MADDELERİN FOTOKİMYASAL DİMERLEŞMESİ VE TEORİK HESAPLAMALARI
1064 YAŞAR,Ahmet; AYDIN,Ebru; ÜÇÜNCÜ,Osman; YILDIRIM,Nuri; ABBASOV,Rıza; YAYLI,Nurettin; , SUBSTİTUTE 4-ARİL-3-SİYANO-2-AMİNO TİYOFENLERİN GELİŞTİRİLMİŞ GEWALD YÖNTEMİ İLE SENTEZİ
1065 TÜMER,Erhan; EKİNCİ,Duygu; ZİLBEYAZ,Kani; DEMİR,Ümit; , ELEKTRON TRANSFER YÖNTEMİ İLE BİYOMİMETİK POLİALKEN HALKALAŞMA TEPKİMELERİ
1066 ÖZSER,Erkut Mustafa; İCİL,Huriye; DEMUTH,Martin; , N,N?- BİS(FENİL-SULFONİK ASİT)-1,4,5,8-NAFTİLİNDİİMİD VE N,N?-BİS(FENİL-4-SULFONİK ASİT)-3,4,9,10-PERİLEN(DİKARBOKSİMİD) SENTEZİ VE GÜNEŞ PİLLERİ UYGULAMALARI
1067 PAŞAOĞULLARI,Nur; İCİL,Huriye; , KİRAL proto-QUERCİTOL?ÜN SENTEZİ
1068 ÇELİK,Murat; GÜLTEKİN,Serdar M.; TURKUT,Engin; TANYELİ,Cihangir; BALCI,Metin; , YÜKSEK GRAVITELI (API>50O) TRAKYA HAVZASI KONDENSATLARININ OLUŞUM MEKANIZMALARINA BIR YAKLAŞIM
1069 YILDIRIM,Ayşe; GÜRGEY,Kadir; , KARADENİZ BÖLGESİ KAYNAK KAYALARINDAN HİDROKARBON OLUŞUMUNUN KİNETİK İNCELENMESİ
1070 SAYILI,Sema; BİZİM,A.Yeşim; IZTAN,Y.Haluk; , POLİ(PERİLENKARBOKSİMİD) VE POLİ(NAFTALİNKARBOKSİMİD) SENTEZ VE FOTOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
1071 YÜNEY,Kıvanç; İCİL,Huriye; , BAZI PİRİDİN OKSİMLERİN FAZ-TRANSFER KATALİZÖRLÜĞÜNDE DOYMAMIŞ NİTRİL- VE KARBONİL BİLEŞİKLERLE ALKİLASYON REAKSİYONLARI
1072 KURBANLI,Sultan; KOÇAK,Ahmet; KOÇAK,Nuriye; YAZICIGİL,Zafer; , BAZI ALDOKSİMLERİN LEWİS-ASİT KATALİZÖRLÜĞÜNDE DOYMAMIŞ ALDEHİT VE KETONLARLA ALKİLASYON REAKSİYONLARI
1073 KURBANLI,Sultan; KOÇAK,Ahmet; YAZICIGİL,Zafer; KOÇAK,Nuriye; , FENOLİK SCHIFF BAZLARI VE SUBSTİTUE 2-(1H-PİRROL-2-İL)-BENZOKSAZOL SENTEZLERİ
1074 ÖZOKAN,K.Gökhan; KABAN,Şeniz; , KSİJEN İÇEREN HEPTİLAMİNLERİN MONOAMİN OKSİDAZ ENZİMİNE BAĞLANMA ANFİNİTİLERİNİN MOLEKÜLER DİNAMİK HESAPLAMA YÖNTEMİYLE TAHMİN EDİLMESİ
1075 YELEKÇİ,Kemal; TOPRAKÇI,Mustafa; , ÇEŞİTLİ 3-HİDROKSİ FLAVONLARIN SENTEZLERİ VE FLUORESANS DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
1076 TÜRKMEN,Zeynep; KLYMCHENKO,Andrey ; TOPCU,Gülaçtı; ÖNCÜL,Şule; DEMCHENKO,Alexander; ÖZTÜRK,Turan; , ELEKTROFİLİK ASETİLENLERLE ENAMİNLERİN REAKSİYONLARI
1077 UZGÖREN.Ayşe; ERGÜN,Yavuz; TUNOĞLU,Nazan ; OKAY,Güral; , 2-(1H-BENZO[d]İMİDAZOL-1-İL)-1-(FURAN-2-İL)ETANON VE TÜREVLERİNİN HAZIRLANMASI
1078 GÜVEN,Özel Özden; ERDOĞAN,Taner; , KİRAL YARDIMCI REAKTİF OLARAK 3-AMİNOQUİNAZOLİNONLARİN KULLANIM ALANLARI
1079 ULUKANLI,Sabri; KARABUĞA,Şemistan; KILIÇ,Hamdullah; KAZAZ,Cavit; , 3-AMİNOQUİNAZOLİNON İLE ALKENLERİN SUBSRAT-KONTROLLU DİASTEREOSEÇİCİ AZİRİDİNLEŞTİRİLMESİ
1080 KARABUĞA,Şemistan; ULUKANLI,Sabri; KAZAZ,Cavit; KILIÇ,Hamdullah; , Euphorbia helioscopia L. BİTKİSİNİN BİYOAKTİF BİLEŞİKLERİNİN İZOLASYONU VE YAPI TAYİNİ
1081 ÖKSÜZ,Sevil; BARLA,Aslı; BİRMAN,Hüsniye; , BAZI N-ALKİL-4,5-DİHİDRO-1H-1,2,4-TRİAZOL-5-ON TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE 1H-NMR SPEKTRUMLARI
1082 YÜKSEK,Haydar; BAHÇECİ,Şule; , BAZI YENİ 3-ALKİL(ARİL)-4-SİNNAMOİLAMİNO-4,5-DİHİDRO-1H-1,2,4-TRİAZOL-5-ON?LARIN SENTEZİ
1083 ALKAN,Muzaffer; YÜKSEK,Haydar; BAHÇECİ,Şule; , 3-FURAN-2-YL-3,4,7,7a- TETRAHiDRO-1(H)-SİKLOPENTA[c]PİRAN-6-ON BİLEŞİĞİNİN PAUSON-KHAND METODU İLE KEMOENZİMATİK SENTEZİ
1084 ÖZDEMİRHAN,Devrim; EKİZ,Özlem Feride; , ATRP VE ROP YÖNTEMLERİ İLE TASARLANMIŞ YENİ, ZİNCİR UCUNDA FOTOAKTİF GRUP İÇEREN POLİMERLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
1085 DEĞİRMENCİ,Mustafa, 2-HİDROKSİETİL AKRİLATIN POLİMERLEŞTİRİLMESİ VE KARAKTERİZASYONU
1086 USANMAZ,Ali; VARGÜN.Elif; , POLİ (ETİLEN TEREFİTALAT) (PET) ? TERMOTROPİK SIVI KRİSTAL KOPOLİESTER KARIŞIMLARININ DİNAMİK MEKANİK ÖZELLİKLERİ
1087 USANMAZ,Ali; ERDEMİR,A.Bedii; ÖZTÜRK,Hale Bahar; , POLİKARBONAT ? UYUMLAŞTIRICI GAZ AYIRIM MEMBRANLARININ KARAKTERİZASYONU
1088 YILMAZ,Levent; KALIPÇILAR,Halil; ŞEN,Değer; , HİPOKLORATIN PROTEZ KAİDE MALZEMESİNE OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
1089 USANMAZ,Ali; DOĞAN,Arife; KESKİN,Selda; , COMPARATIVE STUDY OF CROSS-LINKING OF PAMS/DGEBA AND PAA/DGEBA SYSTEM BY DSC AND FT-IR
1090 MOUZALİ,Mohammed; CHERDOUD-CHİHANİ,A.; ABADİE,M.J.M; , DİBENZO-18-TAÇ-6?NIN ELEKTROKİMYASAL POLİMERİZASYONUNUN SPEKTROELEKTROKİMYASI
1091 CİHANER,Atilla; ÖNAL,Ahmet M.; , NEW CATIONO-ACTIVE OLIGOMERIC ELECTROLYTES BASED ON EPICHLOROHYDRIN AND AMINES
1092 AHMADOVA,Gulnara Allahverdi gizi; ASODOV,Ziyafaddin Hamid oglu; İSEYEVA,Mehriban Zubeir gizi; SAFAROV,Nuru Arab oglu; ALİYEVA,Gulshan Sahib gizi; , INFLUENCE OF PROPYLENE OXIDE ON COPOLYMERIZATION OF HIGHER ?-OLEFINS (C8-C10) AND ACRYLIC ACID
1093 NASIBOVA,Shafiga Museyib gizi; ASODOV,Ziyafaddin Hamid oglu; AHMADOVA,Gulnara Allahverdi gizi; , o-TOLUIDININ TURŞ MÜHITD? OKSIDL?ŞM?SI
1094 QASIMOV,Firdovsi; AĞAYEVA,Marziyya; , PSB-g-PMMA GRAFT KOPOLİMERLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
1095 ÇAKMAKLI,Birten; HAZER,B; TEKİN,İ.Ö; MENCELOĞLU,Yusuf; , ASETİLENDİKARBOKSİLİK ASİT MONOPOTASYUM TUZUNUN POLİMERLEŞTİRİLMESİ VE POLİMER KARAKTERİZASYONU
1096 USANMAZ,Ali; ANAÇOĞLU,Elif; , PDI SENSÖRLÜ KATI FAZ ORGANİK/ANORGANİK HİBRİTLİ GÜNEŞ PİLLERİ: KONJUGE POLİMERLERİN BOŞLUK AKTARIMINDA KULLANIMI
1097 KARAPİRE,Canan; ZAFER,Ceylan; KUŞ,Mahmut; BÖYÜKBAYRAM,Ayşe Elif; TOPPARE,Levent; İÇLİ,Sıddık; , ZİRKONİYUM İÇEREN KATALİTİK SİSTEMLERİN VARLIĞINDA SCHULZE-FLORY DAĞILIMI OLMAYAN ?-OLEFİNLERİN SENTEZİ
1098 GULİYEV,Bilal; AZİZOV,Akif; İBRAHİMOVA,Minaver; HANMETOV,Ekber; ALİYEVA,Reyhan; KALBALIYEVA,Elnare; , RADYASYONLA HAZIRLANAN POLİAKRİLAMİD HİDROJELİNİN BİYOMATERYAL OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
1099 SARAYDIN,Dursun, DİŞ HEKİMLİĞİ ALANINDA KULLANILAN POLİ METİL METAKRİLAT İLE MALEİK ANHİDRİT-STİREN-VİNİL ASETAT TERPOLİMER KARIŞIMLARININ TERMOMEKANİK ANALİZİ
1100 BOZTUĞ,Ali; COŞKUN,Akın; BOLAYIR,Giray; ZENGİN,H.Bayram; , OLİGOMERİK YENİ BİR STABİLİZATÖR KULLANILARAK VİNİL ASETAT-BÜTİL AKRİLAT EMÜLSİYON KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
1101 BERBER,Hale; SARAÇ,Ayfer; YILDIRIM,Hüseyin; , ASİTSİZ ORTAMDA SENTEZLENEN POLİANİLİNİN İLETKENLİĞİNİN İNCELENMESİ
1102 ÇOLAK,Nureddin; NUR,Yusuf; , METİL METAKRİLAT? IN ALLİL ALKOL 1,2-BÜTOKSİLAT-blok-ETOKSİLAT VARLIĞINDA Ce(IV)/HNO3 İLE REDOKS POLİMERİZASYONU
1103 YAĞCI,Çiğdem; YILDIZ,Ufuk; , KATYONİK POLİMERİZASYON İLE POLİ-THF-EPH İÇEREN MAKROPEROKSİ İNİMERLERİN SENTEZİ
1104 MISIR,Murat; ÖZTÜRK,Temel; VOLGA,Cüneyt; KUL,Dilek; YILMAZ,Sevil; HAZER,Baki; , ATOM TRANSFER RADİKAL POLİMERİZASYONUYLA STİREN-GLİSİDİL METAKRİLAT DİBLOK KOPOLİMER SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
1105 COŞKUN,Mehmet; BARIM,Gamze; , PERFLOROAKRİLATLARIN POLİMERLEŞEBİLİR YÜZEY AKTİF MADDELERLE EMÜLSİYON POLİMERİZASYONU
1106 ACATAY,Kazım; ŞİMŞEK,Eren; MENCELOĞLU,Yusuf; , KUATERNER AMONYUM TUZU İÇEREN DÜŞÜK YÜZEY ENERJİLİ POLİMERLERİN SENTEZİ, ELEKTRODOKUMASI VE ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKLERİ
1107 ACATAY,Kazım; ŞİMŞEK,Eren; MENCELOĞLU,Yusuf; , N-İZOPROPİL AKRİLAMİD ( NIPAAm) KOPOLİMER JELLERİNİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE SENTEZ KOŞULLARININ ETKİSİ
1108 ERBİL,Candan; YILDIZ,Yalçın; UYANIK,Nurseli; , OKSİDASYON SONUCUNDA POLİPROPİLEN YÜZEYİNDE MEZOSKOPİK BOYUTTA DESEN OLUŞUMU
1109 ÖZTÜRK,Gözde İ.; TARALP,Alpay; KOLODZİE,Markus; , KÖPÜK POLİSTİRENİN ?-METİL STİREN VE MUHTELİF TİPTE SİLİKONLARLA MODİFİKASYONU
1110 UYANIK,Nurseli; TAŞKIRAN,İsa; SUNAL,Gürkan; EZDEŞİR,Ayhan; ERBAY,Erol; , KONTROLLÜ POLİMERİZASYON YÖNTEMLERİYLE SİKLOHEKZEN OKSİD TÜRÜ MAKROMONOMERLERİN SENTEZİ VE FOTOKİMYASAL POLİMERİZASYONDA KULLANIMLARI
1111 İZGİN,Öner; CİANGA,Loan; GÖEN,Demet; YAĞCI,Yusuf; , FLORESANS ÖZELLİKLİ KETONİK REÇİNELER SENTEZİ
1112 KIZILCAN,Nilgül; KOŞAR,Özlem; USTAMEHMETOĞLU,Belkıs; , FOTOBAŞLATICI OLARAK 5-TİYA-PENTASEN-14-ON ?UN SENTEZİ VE FOTOPOLİMERİZASYONDAKİ ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ
1113 KARACA BALTA,Demet; ÖCAL,Nüket; ARSU,Nergis; YAĞCI,Yusuf; , POLİOKSİETİLENLERİN SUDAKİ ÇÖZELTİLERİNİN HİDROJEN BAĞI DİNAMİĞİ VE TERMODİNAMİĞİ
1114 ÖZDEMİR,Cemile; GÜNER,Ali; , METİL METAKRİLATIN AMİN FONKSİYONLU DENDRİMER VARLIĞINDA FOTOPOLİMERİZASYONU
1115 TAŞDELEN,Mehmet Atilla; YAĞCI,Yusuf; , ALÇAK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN FABRİKASI ATIK KATALİZÖR ÇÖZGENİNİN GERİ KAZANILMASI
1116 OKUMUŞ,Sevim; İŞLER,Rahim; AKKAYA,Nüket; TALAY,Aysun; ARIDURU,Akın; GÜNASLAN,Ülkü; , İLETKEN POLİ (P- FENİLENVİNİLEN) POLİMERİNİN KARAKTERİZASYONU
1117 ARGIN,Emir; HACALOĞLU,Jale; KÜÇÜKYAVUZ,Zuhal; , PİROLİZ KÜTLE SPEKTROMETRE TEKNİĞİ İLE TİENİL SONLU 2-[(3-TİYENİLKARBONİL)OKSİ] ETİL 3-TİYOFEN KARBOKSİLAT -TİYOFEN POLİMERİNİN KARAKTERİZASYONU
1118 ASLAN,Evren; TOPPARE,Levent; HACALOĞLU,Jale; , POLİ (ter- BUTİLAKRİLAT- b- METİL METAKRİLAT) KOPOLİMERİNİN TERMODİNAMİK ETKİLEŞİM PARAMETRELERİNİN TERS GAZ KROMATOGRAFİSİ İLE BELİRLENMESİ
1119 ŞAKAR,Dolunay; ERDOĞAN,Tuğba; CANKURTARAN,Özlem; KARAMAN YILMAZ,Ferdane; HIZAL,Gürkan; TUNCA,Ümit; , ATOM TRANSFER RADİKAL POLİMERİZASYONU İLE SENTEZ EDİLMİŞ POLİ (ter-BUTİLAKRİLAT-b- METİL METAKRİLAT) KOPOLİMERİNİN İKİNCİ DERECEDEN TERMAL GEÇİŞLERİNİN GAZ KROMATOGRAFİ İLE BELİRLENMESİ
1120 ERDOĞAN,Tuğba; ŞAKAR,Dolunay; HIZAL,Gürkan; TUNCA,Ümit; CANKURTARAN,Özlem; KARAMAN YILMAZ,Ferdane; , POLİ(2-KLORANİLİN)(P2ClAn)/KIRMIZI ÇAMUR (RM) NANOKOMPOZİTLERİNİN TERMAL ÖZELLİKLERİNE KIRMIZI ÇAMURUN ETKİSİ
1121 ESENCAN TÜRKASLAN,Banu; GÖK,Ayşegül; OĞUZ,İsa; , POLİ(2-KLORANİLİN)(P2ClAn)/KIRMIZI ÇAMUR (RM) NANOKOMPOZİTLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
1122 OĞUZ,İsa; GÖK,Ayşegül; , SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF BIODEGRADABLE POLYMERS BASED ON POLY (?-CAPROLACTONE)
1123 NURKEEVA,Z.S; KURBANOVA,Güzel K.; SERGAZİYEV,A.D; NAM,I.K; , HYDROPHILIC STIMUL-SENSITIVE POLYMERS ON THE BASE OF GLYCOLIC ACID AND THEIR HYDROGELS
1124 MUKHAMADİYEV,M.G, CHEMICAL MODIFICATION OF ACRYLONITRILE COPOLYMERS, OBTAINED BY DISPERSION POLYMERIZATION
1125 KATTAYEV,N.T; BABAYEV,T.M; MUSAYEV,U.N; , HYDRODINAMICAL CHARACTERISTICS OF PH-SENSITIVE POLYMER OF ACRYLOILGLUCOLIC ACID
1126 MAKHKAMOV,M.A; MUKHAMADİYEV,M.G; KHOLTURAYEVA,N.R; MUSAYEV,U.N; , CHARACTERIC OF MOLECULAR PARAMETERS OF POLYMETHACRILOILPYPERIDINE
1127 BABAEV,T.M; URİNOV,E.U; MUSAYEV,U.N; , THE SYNTHESIS AND MAKROMOLECULAR CHARACTERISTICS OF POLYHEMETHYLEN-IMINEMETHCKRYLAMIDE
1128 HOLTUREVA,N.R; MİRZAHİDOV,H.A; MUSAYEV,U.N; , RADIATION SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF COPOLYMERIC HYDROGELS ON BASIS OF POLYETHYLENE GLYCOL AND METHACRYLIC ACID
1129 MUN,Grigoriy A.; IRMUKHAMETOVA,G.S; GÜVEN,O.; , NOVEL GRAFTED COPOLYMERS BASED ON CHITOSAN
1130 DERGUNOV,SERGEY A.; NURKEEVA,Z.S; NAM,I.K; SHAİKHUTDİNOV,Erengeip M.; , PH-EFFECTS IN COMPLEXATION OF POLY(ACRYLIC ACID) AND POLY(ETHYLENE OXIDE) IN SOLUTIONS AND MISCIBILITY IN SOLID STATE
1131 DUBOLAZOV,Artem V.; KHUTORYANSKİY,Vitaliy V.; NURKEEVA,Z.S; MUN,Grigoriy A.; , POLİ(N-İZOPROPİLAKRİLAMİD)-KO-POLİ(İTAKONİK ASİT) MİKROKÜRELERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLAÇ SALIM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
1132 TAŞDELEN,Betül; KAYAMAN APOHAN,Nilhan; BAYSAL,Bahattin M.; GÜVEN,Olgun; , OLİGO-2-(PRİDİN-2-İL-METİLENAMİNO)PRİDİN-3-OL?ÜN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE OPTİMUM REAKSİYON ŞARTLARI
1133 KAYA,İsmet; ÇULHAOĞLU,Süleyman; , OLİGO-4-(PRİDİN-3-İL-METİLEN AMİNO) FENOL?ÜN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE OPTİMUM REAKSİYON ŞARTLARI
1134 SAÇAK,Mehmet; KAYA,İsmet; BİLİCİ,Ali; , p-TERT--BUTİL-TİYAKALİKS[4]ARENİN YENİ BİR OLİGOMERİK TÜREVİNİN SENTEZİ VE FAZ-TRANSFER ÇALIŞMALARINDA KULLANILMASI
1135 TABAKCI,Begüm; TABAKCI,Mustafa; BEDÜK,A. Dinçer; SEZGİN,Mehmet; YILMAZ,Mustafa; , POLİMERİK BİR GRUP TAŞIYAN DİBENZONİTRİL TÜREVLİ KALİKS[4]AREN SENTEZİ VE EKSTRAKSİYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
1136 TABAKCI,Mustafa; MEMON,Shahabuddin; TABAKCI,Begüm; YILMAZ,Mustafa; ROUNDHILL,D. Max; , METAKRİLİK ASİT-ETİLEN GLİKOL DİMETAKRİLAT KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ VE KAREKTERİZASYONU
1137 ÖZEROĞLU,Cemal, SILOXANES WITH FUNCTIONAL GROUPS ? ACTIVE ADDITIVES OF POLYMER MATERIALS
1138 MAMEDOV,Elnur, KETON GRUBUNA SAHİP POLİFENASETİLMETAKRİLATIN?IN FOTODEGRADASYONU
1139 DELİBAŞ,Ali; BÖYÜKATA,Mustafa; SOYKAN,Cengiz; , POLİ(3-HİDROKSİ BÜTİRAT) BİRİMLERİ İÇEREN Dİ, TRİ VE MULTİBLOK KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
1140 ARSLAN,Hülya; MENTEŞ,Ayfer; HAZER,Baki; , RADICAL POLYMERIZATION OF ??CHLOROALLYLACRYLATE
1141 SHARIFOV,Gabil; MAKSIMOV,Khakim; ALIEV,Avtandil; GULIYEV,Abas; , SYNTHESIS OF POLYSUBSTITUTED PENTENAMERS AND THEIR CONVERSION TO THE CORRESPONDING POLYPENTANONES
1142 GULIYEV,Abas, SYNTHESIS OF PHOTOSENSITIVE POLY-2-SUBSTITUTED CYCLOPROPYLMETHYLACRYLATES
1143 ALIYEVA,Ayten; RAMAZANOV,Gafar; GULIYEV,Abas; , CHEMICAL MODIFICATION AND RECYCLING OF POLYETHYLENE WASTES
1144 GULIYEV,Samir; SHARIFOV,Gabil; EFENDIYEV,Ayaz; , SYNTHESIS OF HYDROPHILIC COPOLYMERS BASED ON 2-HYDROXY ETHYL ACRYLATE AND THEIR APPLICATIONS IN CEMENT ADMIXTURES
1145 NEGIM,El-Sayed M.; MUN,Grigoriy A.; NURKEEVA,Z.S; EL-HALAWANY,Noha R.; , SYNTHESIS OF WATER-SOLUBLE COPOLYMERS BASED ON ACRYLIC ACID AND THEIR APPLICATIONS IN CEMENT ADMIXTURES
1146 NEGIM,El-Sayed M.; MUN,Grigoriy A.; NURKEEVA,Z.S; EL-HALAWANY,Noha R.; , TİOFEN SÜBSTİTÜE N-FENİL MALEİMİD VE SİTİREN MONOMERLERİ İÇEREN ALTERNATİF KOPOLİMERLERİN FOTOPOLİMERİZASYON YÖNTEMİYLE SENTEZLENMESİ VE ELEKTROPOLİMERİZASYONDA KULLANILMASI
1147 YILMAZ,Faruk; CIANGA,Luminina; GÜNER,Yusuf; TOPPARE,Levent; YAĞCI,Yusuf; , ELEKTROAKTİF VE SIVI KRİSTAL MONOMERLER İÇEREN BLOK VE RASTGELE KOPOLİMERLERİN SENTEZİ VE KAREKTERİZASYONU
1148 YILMAZ,Faruk; HEPUZER,Yeşim; YAĞCI,Yusuf; , CONSTANTS OF EQUATION KUHN-MARK-HOUVINK OF CELLULOSE ACETATES WITH DIFFERENT DEGREE OF SUBSTITUTION
1149 AKRABOV,Khamdam I., NANOPARTICLES IN SOLUTIONS OF CELLULOSE ACETATES
1150 AKRABOV,Khamdam I., C7 - C 9 ?-OLEFİNLERİN M?LEİK ?NHİDRİTİ VE STİRENLE R?DİK?L TERPOLİMERLEŞMESİ
1151 EKBEROV,Oktay H.; MAMEDOVA,R. E.; EKBEROV,E. O.; , HEPTEN-1 VE OKTEN-1?İN M?LEİK ?NHİDRİTİ İLE R?DİK?L KOPOLİMERLEŞMESİNİN KİNETİGİ
1152 EKBEROV,Oktay H.; ALIZADE,S. C.; EKBEROV,E. O.; , OLİGOMERİK YAPIDAKİ KALİKS[4]-CROWN-6 TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE FAZ TRANSFER REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
1153 YILMAZ,Aydan; SEZGİN,Mehmet; YILMAZ,Mustafa; , BAZI MALEİK ANHİDRİD KOPOLİMERLERİNDE THİAZİN GRUBU BOYARMADDELERİN SULU ÇÖZELTİDEN ADSORPSİYONU
1154 ZENGİN,H.Bayram; BOZTUĞ,Ali; SARAYDIN,Dursun; , BAZI MALEİK ANHİDRİT KOPOLİMERLERİNDE URANİL İYONU ADSORPSİYONU
1155 ZENGİN,H.Bayram; BOZTUĞ,Ali; SARAYDIN,Dursun; , POLİPROPİLEN GLİKOL AZO BAŞLATICILAR KULLANARAK BLOK KOPOLİMERLERİN SENTEZİ VE HİDROFİLİK/ HİDROFOBİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
1156 ALLI,Abdulkadir; HAZER,Baki; MENCELOĞLU,Yusuf; , UV-FİLTRE ÖZELLİĞİNE SAHİP ANORGANİK-ORGANİK HİBRİD MALZEME SENTEZİ
1157 SAYILKAN,Funda; İÇDUYGU,Galip; ASİLTÜRK,Meltem; AKARSU,Murat; ŞENER,Şadiye; SAYILKAN,Hikmet; , ATOM TRANSFER RADİKAL POLİMERİZASYONU İLE EPİKLORHİDRİN-STİREN GRAFT KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ
1158 BAYKARA,Hacı; ÇAKMAK,İsmail; , VİNİL PİROLİDON-AKRİLAMİD KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ VE FLOKÜLANT ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
1159 ÇAKMAK,İsmail; TÜTER,Melek; , SOL-JEL PROSESİ İLE ANORGANİK-ORGANİK HİBRİD MATERYALLERİN SENTEZİ: TUTUNMA, TERMAL VE OPTİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
1160 ASİLTÜRK,Meltem; SAYILKAN,Funda; İÇDUYGU,Galip; AKARSU,Murat; ŞENER,Şadiye; SAYILKAN,Hikmet; , DÜŞÜK Tg DEĞERİ GÖSTEREN POLİİMİTLERİN SENTEZi
1161 KÖYTEPE,Süleyman; ÖZDEMİR,İsmail; SEÇKİN,Turgay; , DÜŞÜK HETEROJENLİK İNDEKSİNE SAHİP POLİİMİTLERİN İYONİK SIVI SİSTEMLERİNDE HAZIRLANMASI
1162 KÖYTEPE,Süleyman; ALICI,Bülent; GÖK,Yetkin; SEÇKİN,Turgay; , POSS-POLİİMİTLERİN YÜZEY VE MİKROGÖZENEK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
1163 KÖYTEPE,Süleyman; GÜLTEK,Ahmet; SEÇKİN,Turgay; , KATALİTİK ÖZELLİĞE SAHİP POLİMİTLERİN SENTEZİ , KARAKTERİZASYONU VE FURANİZASYON TEPKİMELERİNDE KULLANIMI
1164 SEÇKİN,Turgay; KÖYTEPE,Süleyman; ÖZDEMİR,İsmail; , N,N-DİMETİL AMİNO FONKSİYONLU POLİSTİREN BLOK KOPOLİMERİNE FOTOPOLİMERİZASYON YÖNTEMİYLE METİL METAKRİLAT AŞILANARAK ÇAPRAZ BAĞLI KOPOLİMER VE BLOK-GRAFT KOPOLİMER HAZIRLANMASI
1165 MÜFTÜOĞLU,Ali Ekrem; YAĞCI,Yusuf; SE,Kazunori; , ANİLİNİN FARKLI ELEKTROLİT VE ÇÖZÜCÜ SİSTEMLERİ İÇERİSİNDEKİ ELEKTROKİMYASAL POLİMERİZASYONU
1166 ŞEN,Şadi; KARBAN,Özgür; , DEKSTRAN / ÇAPRAZ BAĞLAYICI SİSTEMLERİNİN ÇÖZELTİ DİNAMİĞİ
1167 ÖZDEMİR,Cemile; GÜNER,Ali; ÇOLAK,Nureddin; , ANİLİN VE o-ANİSİDİN HOMOPOLİMERLERİ VE KOPOLİMERİNİN ISISAL DAVRANIŞININ İNCELENMESİ
1168 ÖZDEMİR,Cemile; KAPLAN CAN,Hatice; ÇOLAK,Nureddin; GÜNER,Ali; , FARKLI ÇÖZÜCÜLERDEKİ POLİOKSİETİLENLERİN ÇÖZELTİ TERMODİNAMİĞİNİN İNCELENMESİ
1169 ÖZDEMİR,Cemile; IRAK,Ö. Gamze; GÜNER,Ali; , FENİL METAKRİLAT?IN ATOM TRANSFER RADİKAL POLİMERİZASYONU
1170 DEMİRELLİ,Kadir; KAYA,Esin; COŞKUN,Mehmet; KURT,Adnan; , METİL METAKRİLAT?IN FENİL METAKRİLAT İLE ATOM TRANSFER RADİKAL KOPOLİMERİZASYONU VE MONOMER REAKTİVİTE ORANLARININ BELİRLENMESİ
1171 DEMİRELLİ,Kadir; KAYA,Esin; COŞKUN,Mehmet; KURT,Adnan; COŞKUN,M. Fatih; , OLİGO-2-AMİNOFENOL TÜREVLİ İLETKEN AŞI KOPOLİMERİ SENTEZİ ve KAREKTERİZASYONU
1172 ARIKAN,Ufuk; YÜRÜK,Hüseyin; ŞAHMETLİOĞLU,Ertuğrul; TOPPARE,Levent; MART,Hasan; , DİİMİN KÖPRÜLÜ AROMATİK POLİESTERLER
1173 AKAT,Hakan; TÜRKMEN,Hayati; BALCAN,Mehmet; ÇETİNKAYA,Bekir; , PHB-b-PPG VE PHB-b-PDMS BLOK KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
1174 MACİT,Hülya; HAZER,Baki; , N-İZOPROPİL AKRİLAMİD - İTAKONİK ASİT KOPOLİMERLERİNDE MONOMER REAKTİFLİK ORANLARININ KONDÜKTOMETRİK YÖNTEMLE BELİRLENMESİ
1175 AKDEMİR,Özgür; UYANIK,Nurseli; ERBİL,Candan; , THE POLYMER COATS FOR VETERINARY DRUGS ON NATURAL BASIS
1176 HOJIEVA,A.; ISMATOVA,N. R.; , POLİELEKTROLİTLERDE ÇÖZELTİ ÖZELLİKLERİ
1177 BÜYÜKÜNSAL,Gülsen; KAPLAN,Saliha; YILDIZ,Gülcemal; GİZ,Huceste; , ULTRASONİK DEPOLİMERİZASYONUN BİLGİSAYARLA SÜREKLİ İZLENMESİ
1178 AKYÜZ,Ali; ALB,Alina; GİZ,Ahmet; GİZ,Huceste; , OXAZOLİDİNE HALKASI TAŞIYAN METAKRİLAT MONOMERİNİN SENTEZİ
1179 ERTEN,H.; TEMÜZ,M. Mürşit; , OXAZOLİDİNE HALKASI TAŞIYAN METAKRİLAT HOMOPOLİMERİNİN SENTEZİ
1180 TEMÜZ,M. Mürşit; ERTEN,H.; , 5-METİLEN OXAZOLİDİNE MONOMERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
1181 ERTEN,H.; TEMÜZ,M. Mürşit; COŞKUN,M.; , 5-METİLEN OXAZOLİDİNE HOMOPOLİMERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
1182 COŞKUN,M.; TEMÜZ,M. Mürşit; ERTEN,H.; , TABIIY VA SINTETIK TOLALARNI DIAZOTIRLOVCHI TARKIB BILAN KIMYOVIY MODIFIKATSIYALASH
1183 TOSHPULATOV,Yunus T.; MIROSHNICHENKO,I. B.; MAHMATKULOVA,Z. H.; , UV ile LAMİNASYON İŞLEMİNDE 1-[4-HİDROKSİETOKSİ)FENİL]-2-HİDROKSİ-2-METİL-PROPAN-1-ON (PI 2959)?UN FOTOBAŞLATICI OLARAK KULLANILMASI
1184 AYDIN,Meral; ARSU,Nergis; , DİFENİLMETAN DİİZOSİYANAT AKTİVATÖRÜ İLE NAYLON-6 DÖKÜM POLİMERLERİNİN HAZIRLANMASI, ISIL DAVRANIŞLARININ VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
1185 AYDIN,Meral; YILDIRIM,Hüseyin; , TİYOZANTON- TİYOASETİK ASİT?İN DEKARBOKSİLASYON MEKANİZMASININ VE FOTOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
1186 AYDIN,Meral; ARSU,Nergis; YAĞCI,Yusuf; JOCKUSCH,Steffen; TURRO,Nicholas J.; , KİNOKSALİN TÜREVLERİNİN UV İLE KÜRLEŞTİRİLMİŞ FORMÜLASYONLARDA FOTOBAŞLATICI OLARAK ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ
1187 KARACA BALTA,Demet; KESKİN,Sevnur; ARSU,Nergis; , SİKLOHEKZİNOKSİTİN 5-TİYA-NAFTASEN-12-ON BERABERİNDEKİ KATYONİK POLİMERİZASYONUN İNCELENMESİ
1188 KARACA BALTA,Demet; TAŞDELEN,Atilla; ARSU,Nergis; YAĞCI,Yusuf; , FENOL İÇEREN SCHİFF-BAZ OLİGOMERLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
1189 DEMİR,H. Ökkeş; SAÇAK,Mehmet; KAYA,İsmet; , AKRİLİK ASİT TÜREVLERİ İÇEREN POLİ(N-İZOPROPİLAKRİLAMİD-AKRİLAMİD) TERPOLİMERLERİNİN ŞİŞME DAVRANIŞLARINA ÇEVRE KOŞULLARININ ETKİSİ
1190 ÇALDIRAN IŞIKVER,Yasemin; SARAYDIN,Dursun; , DEKSTRAN/POLİ(VİNİL PİROLİDON) BLENDLERİNİN KARIŞABİLİRLİĞİNİN KISMİ SPESİFİK HACİM ÖLÇÜMLERİ İLE BELİRLENMESİ
1191 GÖKSEL,Cemile; KARS,Dilek; GÜNER,Ali; , TİYOZANTON-TİYOASETİK ASİT VE TİYOZANTON-FENOKSİASETİK ASİT?İN ÇEŞİTLİ FORMÜLASYONLARDAKİ FOTBAŞLATMA ETKİNLİĞİNİN RT-FTIR YÖNTEMİ İLE SAPTANMASI
1192 KARASU,Feyza; AYDIN,Meral; KAYA,M, Arif; ARSU,Nergis; YAĞCI,Yusuf; , UV İLE KÜRLEŞTİRME İŞLEMİNDE FOTOBAŞLATICI OLARAK TİYOSALİSİLİK ASİT?İN ÇEŞİTLİ FORMÜLASYONLARDA KULLANIMI
1193 KARASU,Feyza; KAYA,M, Arif; ARSU,Nergis; , FOTOBAŞLATICI OLARAK AÇİLFOSFİNOKSİT VE BİSAÇİLFOSFİNOKSİTLER BERABERİNDE HAZIRLANAN POLİMER FİLMLERİN ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
1194 KESKİN,Sevnur; DURSUN,Tuba; ATAMAN,Melih; ARSU,Nergis; , FOTOBAŞLATILMIŞ SERBEST RADİKAL POLİMERİZASYONUNDA FOTOBAŞLATICI ve MANYETİK ALAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
1195 KESKİN,Sevnur; AYDIN,Meral; ARSU,Nergis; , POLİPROPİLENİN KİMYASAL YAPISINI DEĞİŞTİRMEDEN YÜZEYİN MODİFİYE EDİLMESİ
1196 ÖZTÜRK,Gözde İ.; TARALP,Alpay; , POLİAKRİLONİTRİL/POLİTİYOFEN KOPOLİMERİNİN DİREK PİROLİZ KÜTLE SPEKTROMETRESİ İLE ANALİZİ
1197 OĞUZ,Gülcan; HACALOĞLU,Jale; ÖNAL,Ahmet M.; , AKRİLAMİD/2-HİDROKSİETİL METAKRİLAT KOPOLİMERLERİNİN RADYASYONLA HAZIRLANMASI ve KARAKTERİZASYONU
1198 SARAYDIN,Dursun; KARADAĞ,Erdener; ŞAHİNER,Nurettin; , O-METİLLENMİŞ ?-SİKLODEKSTRİN?İN KATYONİK FOTOPOLİMERİZASYONU
1199 GACAL,Burçin; YAĞCI,Yusuf; CIANGA,Ioan; SUZUKI,Masato; , NEW MONOMERS FOR POLYMERS BIOSTABILIZATION
1200 KOLENDO,Alexey Yu.; DEMCHENKO,Anatolij M.; IUKHYMENKO,Natalia N.; DEMCHENKO,Sergej A.; , SERYUM İYONU/ POLi(DİMETİLSİLOKSAN) REDOKS BAŞLATICI SİSTEMİ İLE VİNİL MONOMERLERİNİN POLİMERLEŞMESİ
1201 ÖZ,Nesrin; TAUER,Klaus; , ETILENIN OLIQOMERLEŞME REAKSIYONU IÇIN YENI IYON SIVI TÜRÜ MODIFIKATÖRLER
1202 ALIYEVA,Reyhan; AZİZOV,Akif; GULIYEV,Bilal; IBRAHIMOVA,Minaver; AZMEMMEDOV,Neriman; REZANOVA,Galina; , MALEİK ANHİDRİT İÇEREN TERPOLİMERİN PVC İLE UYUMLU KARIŞIMLARININ HAZIRLANMASI VE TERMOMEKANİK ANALİZİ
1203 BOZTUĞ,Ali; ZENGİN,H.Bayram; BASAN,Satılmış; , FARKLI KOLLU YILDIZ TİPLİ KOPOLİMERLERİNİN KONTROLLÜ POLİMERİZASYON SİSTEMLERİYLE ELDESİ
1204 TUNCA,Ümit; HIZAL,Gürkan; DURMAZ,Hakan; ALTINTAŞ,Özcan; , MONOASETİLFERROSEN EKLENMİŞ SULFONLANMIŞ POLİSTİREN İYONOMERLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
1205 BÜYÜKYAĞCI,Arzu; ARAS,Leyla; , SUDA ÇÖZÜNEBİLİR PET ÖRNEKLERİNİN HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU
1206 KAYA,Mehmet Akif; YILDIRIM,Hüseyin; , METİL METAKRİLATIN BBP/CuCl BAŞLATICI SİSTEMİ İLE ATOM TRANSFER RADİKAL POLİMERİZASYONU (ATRP)
1207 ÖZTÜRK,Temel; MISIR,Murat; VOLGA,Cüneyt; KUL,Dilek; YILMAZ,Sevil; HAZER,Baki; , THE NEW MATERIALS FOR WATER SAVING AND STRUCTURE FORMATION OF SOIL
1208 ASAMATDINOV,Alim O.; ASAMATDINOV,Prof. Orinbai A.; , THE NEW MATERIALS FOR WATER SAVING OF SOIL
1209 ASAMATDINOV,Alim; ASAMATDINOV,Orinbai; , STUDY OF THE INFLUENCE OF ADDITIVES ON THE PROCESSES OF COMBUSTION AND LINEAR PYROLYSIS OF POLYAMIDE-6
1210 ABDIKARIMOV,M. N., FIRE-RETARDANT MATERIALS BASED ON BUTADIENE-NITRILE RUBBER SKN-40 WITH ADDITIVES
1211 ABDIKARIMOV,M. N., SYNTHESIS AND PHOTOCHEMICAL REACTIONS OF POLYMETHYLACRYLATES WITH 1,3-DIOXOLANE CYCLES
1212 RAMAZANOV,Gafar; HUSEYNOVA,Intizar; AZİMZADE,Afina; GULIYEV,Abas; , YANGİ O`TG? CHİD?MLİ F?SF?NİY P?LİM?RL?RİNİ SİNT?Z QİLİSH V? ?YRİM XUSUSİYATL?RİNİ O`RG?NİSH
1213 BAXTİYOR,Muxamedgaliev Abduqodir oglu, POLİ (o-TOLUİDİN)/Zn KOMPOZİTLERİNİN ELEKTROREOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
1214 YILMAZ,Haşim; ÜNAL,Halil İbrahim; SARI,Bekir; , INTERPOLYMER REACTIONS BETWEEN (CO)POLYMERS OF 2-HYDROHYETHYL ACRYLATE AND POLY(CARBOXYLIC ACIDS)
1215 SERGEY,Shmakov; GULNARA,Akhmetkalieva; GRIGORIY,Mun; , N-VİNİL KARBAZOLÜN HİDROKSİL SONLU TEGOMER VARLIĞINDA ELEKTROKATALİTİK YÜKSELTGEN KOPOLİMERİZASYONU
1216 USTAMEHMETOĞLU,Belkıs; KIZILCAN,Nilgün; SARAÇ,A. Sezai; AKAR,Ahmet; , INVESTIGATION OF CONJUGATED AND UNCONJUGATED ALIPHATIC ENYNES IN THE CYCLOADDITION REACTIONS [4+2] AND [2+1]
1217 VELIYEV,Mamed; CHALABIYEVA,Almaz; SHATROVA,Makhruza; ASKEROV,Ogtay; AKPEROVA,Elmira; , INTERPOLYMER COMPLEXES OF POLYANILINES IN SOLUTION AND COMPOSITIONS ON THEIR BASIS
1218 NABIYEV,A. N.; ASKAROV,M. A.; ALIYEV,T. B.; ALLABERGANJVA,H. P.; ROGACHYEVA,V. B.; , THERMAL CRACKING UNDER VACUMM OF POLYMERS WASTES
1219 BOUKHERİSSA,A.; KADDOUR,O.; SAFAR,M.; ,
1220 ,

Toplam 1220 adet kayıt bulundu.