Kongre Bildirileri
  XX. Ulusal Kimya Kongresi, Erciyes Üniversitesi, 4-8 Eylül 2006, Kayseri
Sıra no Yazar Bildiri
PDF*
1 GÖLCÜ,Ayşegül, TRANSITION COPPER(II) COMPLEX OF PROPRANOLOL DITHIOCARBAMATE: SYNTHESIS, CHARACTERIZATION, ANALYTICAL PROPERTIES AND BIOLOGICAL ACTIVITY
2 GÖLCÜ,Ayşegül; GİTMİŞOĞLU,Demet; DOLAZ,Mustafa; SERİN,Selahattin; , ISOLATION OF COLOUR COMPONENT FROM RUBIA TINCTORUM L.: CHROMATOGRAPHIC DETERMINATION, SPECTROPHOTOMETRIC INVESTIGATION, DYEING PROPERTIES AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY
3 TATAR ULU,Sevgi, LOMEFLOKSASİNİN GÖZ DAMLASINDA SPEKTROFLUORIMETRİK MİKTAR TAYİNİ
4 GÜNEŞ,Mehasin, BULAŞIK MAKİNALARINDA CAM KAPLARIN KOROZYONU
5 ŞEKER,Mehmet Emin; ÇELİK,Ali; DOST,Kenan; , TÜRKİYE?DE BULUNAN BAZI ÜZÜM TÜRLERİNİN ÇEKİRDEKLERİNDEKİ E VİTAMİNİ MİKTARININ HPLC?DE ?-PORASİL VE C-18 KOLONLARI İLE TAYİNİ
6 ÇINI,Nejla; TULUN,Tülay; , CHEMOMETRIC ANALYSIS ON POROSITY RESULTS OF ANCIENT CERAMICS
7 IŞILDAK,Ömer; IŞILDAK,İbrahim; TÜRKEKUL,İbrahim; SARI,Ahmet; , BAZI MANTAR TÜRLERİNDE İNORGANİK ANYONLARIN İYON KROMATOGRAFİK ANALİZİ
8 KÜÇÜK,Murat; KOLAYLI,Sevgi; OCAK,Ümmühan; OCAK,Miraç; YAYLI,Nurettin; , KESTANE VE YAYLA BALLARININ KARŞILAŞTIRMALI GC-MS ANALİZİ
9 BÖRKLÜ BUDAK,Türkan; BUDAK,Hakan; AFŞAR,Hakan; , ASİT KARIŞIMLARININ TİTRASYONLA ANALİZİ
10 SEYHAN,Serap; MERDİVAN,Melek; AYGÜN,R.Sezer; , KİMYASAL BAĞLI SORBENT KULLANILARAK ALTIN (III) İYONUNUN ÖNDERİŞTİRİLMESİ VE AAS İLE TAYİNİ
11 SEYHAN,Serap; GÖK,Cem; MERDİVAN,Melek; AYGÜN,R.Sezer; , TÜRK ŞARAPLARINDA ORGANİK ASİT DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
12 DEMİRAK,Ahmet; TİLKAN,Ezel; YILMAZ,Fevzi; KORKMAZ,Bülent; , BİR BALIK ÇİFTLİĞİN DESASARJ NOKTASINDAKİ SEDİMENT ÖRNEKLERİNİN NÜTRİENT DESORPSİYONU
13 ERTEKİN,Kadriye; DERİNKUYU,Sibel; TOPKAYA,Derya; DENİZALTI,Serpil; ALP,Serap; ÇETİNKAYA,Engin; , FLUORESANS ÖZELLİK GÖSTEREN SCHIFF BAZLARININ İKİ FARKLI İYONİK SIVIDA FOTOKAREKTERİZASYONU
14 ERTEKİN,Kadriye; DERİNKUYU,Sibel; TOPKAYA,Derya; DENİZALTI,Serpil; ALP,Serap; ÇETİNKAYA,Engin; , UZUN DALGA BOYLARINDA UYARILABİLEN SCHİFF BAZLARININ FARKLI İYONİK SIVILARDA FOTOKAREKTERİZASYONU
15 ÖZTÜRK,Murat; KADIOĞLU,Yücel; , ANTİHİPERTANSİF İLAÇLARDAN AMLODİPİN-BESİLAT?IN HPLC-DAD YÖNTEMİ İLE İNSAN PLAZMASINDA ANALİZİ
16 ULUOZLU,Özgür Doğan; TÜZEN,Mustafa; MENDİL,Durali; SOYLAK,Mustafa; , BALIK ÖRNEKLERİNDE ESER METAL TAYİNİ İÇİN YAŞ VE MİKRODALGA ÇÖZÜNÜRLEŞTİRME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
17 ARSLAN KARTAL,Aslıhan; AKDOĞAN,Abdullah; HÖL,Ayşen; DİVRİKLİ,Ümit; ELÇİ,Latif; , DENİZLİ ŞEHİRİÇİ AKARLARINDAN ALINAN SU ÖRNEKLERİNİN KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN YILLIK VE MEVSİMSEL DEĞİŞİMİ
18 BAŞKAN,Selda; KÖSE,Coşkun; BERKER,Bedia erim; , ODUNDA ESMER ÇÜRÜKLÜK VE OKZALİK ASİT ÜRETİMİ İLİŞKİSİNİN KAPİLER ELEKTROFOREZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
19 GİRİTLİOĞLU,Soydan; HERDEM,Hülya; ŞAHİN,Uğur; GÖKMEN,Ali; ÜLGEN,Ahmet; , FAZ DUYAR KAPASİTANSMETRE İLE TOZ ŞEKERDE NEM TAYİNİ
20 DALMAN,Ömer; BULUT,Volkan Numan; DEĞİRMENCİOĞLU,İsmail; TÜFEKÇİ,Mehmet; CANSU,T. Beyza; , AMBERLITE XAD-4 REÇİNESİNE BAĞLANAN 1,2- BİS (O-AMINOPHENYLTHIO) ETHANE ile ESER METALLERİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ ve SU ÖRNEKLERİNDE FAAS ile TAYİNİ
21 GÖK,Halil Zeki; ALP,Hakan; OCAK,Ümmühan; OCAK,Miraç; , YENİ N2S5O2 KARIŞIK DONÖRLÜ 27-ÜYELİ LİGANDLARIN İYON EKSTRAKSYİON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
22 ALP,Hakan; GÖK,Halil Zeki; KANTEKİN,Halit; BAKARAY,Asiye; , YENİ N2S4 DONÖRLÜ 19 ÜYELİ ÜYELİ MAKROSİKLİK LİGANDLARIN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE EKSTRAKSİYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
23 ALP,Hakan; GÖK,Halil Zeki; MARAP,Aysel; , YENİ N2S5 DONÖRLÜ 21-ÜYELİ ÜYELİ MAKROSİKLİK LİGANDLARIN SENTEZİ ,KARAKTERİZASYONU VE EKSTRAKSİYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
24 SARDOHAN,Tuğba; DEMİRALAY ÇUBUK,Ebru; ALSANCAK,Güleren; KIR,Esengül; , SÜLFOMONOMETOKSİN VE SÜLFODİMETOKSİNİN TETRAHİDROFURAN-SU ORTAMINDA İYONLAŞMA SABİTLERİNİN POTANSİYOMETRİK YÖNTEMLE TAYİNİ
25 YETİMOĞLU KÖK,Ece; KAHRAMAN,M.Vezir; ERCA,Özgen; AKDEMİR,Z.Seden; KAYAMAN APOHAN,Nilhan; , POLİÇELAT YAPICI HİDROJELLERLE AĞIR METALLERİN ATIKSULARDAN UZAKLAŞTIRILMASI
26 YILMAZ,Ecir; ÖZKAN,Erdal; E.MÜLAZIMOĞLU,İbrahim; , TOPRAKTA BULUNAN ESER MİKTARDAKİ BAZI AĞIR METALLERİN YENİ SENTEZLENMİŞ TİYOSEMİKARBAZONLA ORGANİK BİR FAZA EKSTRAKTE ETTİKTEN SONRA ICP-AES İLE TAYİNİ
27 TAŞ,Tülin; KARAGÖZLER,A.Ersin; , KATIŞIKLI ZEYTİNYAĞLARINDA KATIŞTIRILAN YAĞ CİNSİ VE ORANININ FTIR SPEKTROSKOPİSİ VE KEMOMETRİK YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ
28 ANT BURSALI,Elif; YURDAKOÇ,Mürüvet; MERDİVAN,Melek; , BAZI NADİR TOPRAK METALLERİNİN DİFENİLFOSFAT VE DİFENİLFOSFİNİK ASİT EMDİRİLMİŞ FARKLI MORFOLOJİK İÇERİKLİ REÇİNELER ÜZERİNE TUTUNMA DAVRANIŞLARI
29 KENDÜZLER,Erdal; BAYTAK,Sıtkı; YALÇINKAYA,Özcan; TÜRKER,A.Rehber; , SULU ÇÖZELTİLERDEN Ni(II) İYONUNUN ZENGİNLEŞTİRİLMESİNDE DEĞİŞKENLERİN EN UYGUN DEĞERLERİNİN FAKTORİYEL TASARIM YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ
30 ÖZTÜRK,Gülsiye; TOPKAYA,Derya; ALP,Serap; , 2-FENİL?4-(2-FURİLMETİLEN)-5-OKSAZOLON VE 2-FENİL?4-(2-TİYENİLMETİLEN)-5-OKSAZOLON TÜREVLERİNİN FOTOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE PVC ORTAMINDA KATYONLARA KARŞI YANITLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
31 KÖKSAL,Nurettin Aykut; MURAT,Ebru; YILMAZ,İbrahim; ÇUKUROVALI,Aladdin; , BAZI TRİAZOLTİYON, OKSADİAZOLTİYON BİLEŞİKLERİNİN PROTONASYON VE Ni(II), Cu(II) KOMPLEKSLERİNİN KARARLILIK SABİTLERİNİN POTANSİYOMETRİK METOTLA TAYİNİ
32 ÖZDEMİR,Neslihan; A.İŞBİR,Aybüke; ÜSTÜNDAĞ,Zafer; KILIÇ,Emine; SOLAK,Ali Osman; , 2- AMİNOBENZO[c]SİNNOLİN ile PLATİN ELEKTRODUN ELEKTROKİMYASAL MODİFİKASYONU ve KARAKTERİZASYONU
33 SANGÜN,M.K; DALYAN,N; , BEBEK MAMALARINDA AĞIR METAL VE ESER ELEMENT MİKTARLARININ ICP-AES İLE BELİRLENMESİ
34 TİLKAN,Ezel; BALCI,Ahmet; , TERMİK SANTRAL UÇUCU KÜLÜNDEKİ SİLİSYUMUN SU ORTAMINDAKİ DAVRANIŞI
35 ÖZCAN,Adnan; ÖNCÜ,Elif Mine; , ASİT MAVİSİ BOYARMADDESİNİN DOĞAL SEPİYOLİT ÜZERİNE ADSORPSİYONUNA pH ETKİSİ
36 İNAM,Recai; SARIGÜL,Tuba; GÜLERMAN,Ebru Zeynep; , TRİFLUMİZOL PESTİSİTİ?NİN DİFERANSİYEL PULS POLAROGRAFİSİ İLE TAYİNİ
37 İNAM,Recai; SARIGÜL,Tuba; GÜLERMAN,Ebru Zeynep; UNCU,Nazlı; , TİFENSULFURON METİL HERBİSİT?İNİN POLAROGRAFİK TAYİNİ/TARIMSAL PESTİSİT, TOPRAK VE MEYVE SUYUNA UYGULANMASI
38 İNAM,Recai; MERCAN,Hülya; YILMAZ,Emine; , DİFERANSİYEL PULS POLAROGRAFİSİ İLE PİMETROZİN?İN POLAROGRAFİK TAYİNİ
39 ERDEN,Sevcan; DURMUŞ,Zehra; KILIÇ,Esma; , ADSORPTİF SIYIRMA VOLTAMETRİSİ İLE KURŞUN TAYİNİ
40 ÖZTÜRK,Funda; DURMUŞ,Zehra; KILIÇ,Emine; KILIÇ,Esma; , 2-[(8-HİDROKSİKİNOLİN-5-İL)AZO]BENZO[c]SİNNOLİN?İN ASILI CIVA ELEKTROTTA ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
41 GÖDE,Fethiye; MORAL,Emel; , CHELEX-100 VE LEWATİT MP 62 REÇİNELERİYLE HAZIRLANAN KATI-FAZ DOLUGULU KOLONLARLA KROM TÜRLERİ TAYİNİ
42 GÖDE,Fethiye; KABAŞ,Nejla Gülçin; ERÇAKMAK,Bahar; DUMAN,Şefika; , MODİFİYE POMZA İLE Cr(VI) UZAKLAŞTIRMASI
43 TOMUL,Fatma; GÖDE,Fethiye; ATALAY,Elif Dinçtürk; , SÜTUNLANDIRMA İŞLEMİNİN KİLİN ADSORPSİYON ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
44 GÖDE,Fethiye; ATALAY,Elif Dinçtürk; YILDIRIM,Özge; KÜÇÜK,Zeliha; KAYALI,Hatice; DİZDAR,Selen; , MODİFİYE TALAŞLA Cu(II), Zn(II) VE Cd(II) İYONLARININ ADSORPSİYON KİNETİKLERİNİN İNCELENMESİ
45 ŞANLI,Senem; ŞANLI,Nurullah; ERDEMGİL,Zerrin; ALSANCAK,Güleren; , BAZI SÜLFONAMİTLERİN VE TRİMETOPRİMİN PROTONASYON SABİTLERİNİN ASETONİTRİL ?SU İKİLİ KARIŞIMLARINDA KROMATOGRAFİ, SPEKTROSKOPİ VE POTANSIYOMETRİ YÖNTEMLERİ İLE TAYİNİ
46 ÖZCAN,Safa; ÖZCAN,Adnan; , DİSPERS ORANGE 30 (DO30) TEKSTİL BOYARMADDESİNİN SÜPERKRİTİK KARBON DİOKSİT SUSUZ ORTAMINDA BOYANMASI
47 DONDURMACIOĞLU,Ferda; FİİLİK,Hayati; , CLOUD POINT EKSTRAKSİYONU İLE SPEKTROFOTOMETRİK Cr(VI) VE Cr(III) TÜRLEME ANALİZİ
48 CANKURTARAN,Hüsnü; ÇELİK,Esra; ŞAR,Erdem; COŞKUN YILMAZ,Naciye; SUNGUR,Sıdıka; , KALİKSAREN İLE MODİFİYE EDİLMİŞ KARBON PASTA ELEKTRODU İLE SU ÖRNEKLERİNDE DPAS VOLTAMETRİSİ İLE ESER BAKIR ANALİZİ
49 O.SAYGİ,Kadriye; MELEK,Esra; TÜZEN,Mustafa; SARAÇOĞLU,Sibel; SOYLAK,Mustafa; , KAYSERİ YÖRESİNDEN TOPLANAN KURU KAYISI ÖRNEKLERİNDE ESER METAL TAYİNİ İÇİN YAŞ YAKMA VE MİKRODALGA ÇÖZÜNÜRLEŞTİRME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
50 ASLANOĞLU,Mehmet, METHYLENE BLUE İLE HEMOGLOBIN ARASINDAKİ ETKİLEŞİMİN VOLTAMMETRİK VE SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ
51 SOYSAL,Mert; KARAGÖZLER,A.Ersin; , AYDIN ? DENİZLİ - MUĞLA İLLERİNDE ÜRETİLEN BALLARIN UÇUCU BİLEŞENLERİNİN GAZ KROMATOGRAFİ ? KÜTLE SPEKTROMETRİSİ İLE BELİRLENMESİ
52 AKKUŞ,Birsen; ŞAHİN,Ayten; ŞULE,Aycan; KOÇAK,Süleyman; , ATIK SULARDAKİ AĞIR METALLERİN ARITILMASINDA UYGUN ADSORBAN SEÇİMİ
53 DEMİREL,Şule; TÜZEN,Mustafa; SARAÇOĞLU,Sibel; SOYLAK,Mustafa; , ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRİK YÖNTEMLE BAZI GIDA MADDELERİNDE ESER METAL TAYİNİ İÇİN ÖRNEK HAZIRLAMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
54 YÜKSEK,Haydar; AKDENİZ,Fikret; AKYILDIRIM,Onur; , BAZI 4-(2-KARBOKSİBENZİLİDENAMİNO)-4,5-DİHİDRO-1H-1,2,4-TRİAZOL-5-ON TÜREVLERİNİN pKa SABİTLERİNİN TAYİNİ
55 YÜKSEK,Haydar; AKDENİZ,Fikret; AKYILDIRIM,Onur; YÜCAYURT,Gaye; , BAZI N-(3-SUBSTİTUE-4,5-DİHİDRO-1H-1,2,4-TRİAZOL-5-ON-4-İL)-FTALİMİD BİLEŞİKLERİNİN SUSUZ ORTAM TİTRASYONLARI
56 İSLAMOĞLU,Fatih; YÜKSEK,Haydar; ÖZDEMİR,Mustafa; ALKAN,Muzaffer; BAHÇECİ,Şule; , BAZI 4-AÇİLAMİNO-4,5-DİHİDRO-1H-1,2,4-TRİAZOL-5-ON BİLEŞİKLERİNİN SUSUZ ORTAM TİTRASYONLARI
57 TEK,Neslihan; EANES,Ritchie; , GLİKOALKALOİDLERİN PATLICANDA KROMATOGRAFİK TAYİNİ
58 TEMUR,Osman; KÜÇÜKKOLBAŞI,Semahat; KARA,Hüseyin; , BİTKİSEL YAĞLARDA BAZI METAL İYONLARININ EŞ ZAMANLI VOLTAMETRİK TAYİNLERİNİN OPTİMİZASYONU
59 SUNGUR,Şana; UZAR,Atike; ÖRNEKTEKİN,Sermin; , Fe (III) ile BAZI FLAVONOİDLERİN OLUŞTURDUĞU KOMPLEKSLERİN İNCELENMESİ
60 SAMATYA,S.; ARAR,Ö.; KABAY,N.; YÜKSEL,Ü.; ARDA,M.; YÜKSEL,M.; , SULARDAN NİTRATIN ELEKTRODİYALİZ (ED) YÖNTEMİ İLE GİDERİLMESİNE SÜLFAT VE KLORÜR İYONLARININ ETKİSİ
61 ARAR,Ö.; SAMATYA,S.; KABAY,N.; YÜKSEL,Ü.; YÜKSEL,M.; , SULARDAN FLUORÜRÜN ELEKTRODİYALİZ (ED) YÖNTEMİ İLE GİDERİLMESİ
62 İSLAMOĞLU,Fatih; KAHVECİ,Bahittin; KARAOĞLU,Kaan; ÖZİL,Musa; İSLAMOĞLU,Yahya; , GRAN METODUNU KULLANARAK BAZI 3-ALKİL(ARİL)-4-(SÜBSTİTÜE BENZİLAMİNO)-4,5-DİHİDRO-1H-1,2,4-TRİAZOL-5-ON TÜREVLERİNİN ETANOL ? SU KARIŞIMINDA POTANSİYOMETRİK OLARAK pKa DEĞERLERİNİN TAYİNİ
63 GÖK,Halil Zeki; ALP,Hakan; BIYIKLIOĞLU,Zekeriya; , YENİ N2S8O2 KARIŞIK DONÖRLÜ MAKROBİSİKLİK LİGANDLARIN İYON EKSTRAKSYİON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
64 ALP,Hakan; MARAP,Aysel; BIYIKLIOĞLU,Zekeriya; OCAK,Miraç; , YENİ N2S2O2 DONÖRLÜ KRİPTAND İHTİVA EDEN FLORESENT SCHIFF BAZININ SENTEZİ VE İYON EKSTRAKSİYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
65 ATİLLA,Alptuğ; KADIOĞLU,Yücel; , *
66 AYGÜN,Ş.Fatma, SİGARA FİLTRE ZİFİRİNDEN BENZ(a)PİREN ve DİBENZ(a,h)ANTRASEN?İN HPLC ile SİMULTANE TAYİNİ
67 ALP,Tuğba Nur; YILDIRAN,Hüseyin; , SAĞLIK VE ÇEVRE RİSKİ İÇERMEYEN BİR YÖNTEMLE ATIK AKÜLERDEN KURŞUNUN GERİ KAZANIMI
68 TİTRETİR,Serap; SAKAR,M.Koray; , SCUTELLERIA TÜRLERİNDE BAZI ELEMENTLERİN FAAS İLE TAYİNİ
69 TİTRETİR,Serap; BAKIRDERE,Sezgin; ARSLAN,Yasin; AYDIN,Fırat; ATAMAN,O.Yavuz; , TUNGSTEN SARMAL TUZAKLI AAS İLE SİGARA İÇEN İNSANLARIN SAÇINDA KURŞUN TAYİNİ
70 DOST,Kenan; İDELİ,Cevat; AKIN,Hakan; ÖZTÜRK,Recep; , BAZI İÇECEK VE GIDA MADDELERİNDE ASPARTAM ANALİZLERİ
71 ÖZTEKİN,Yasemin; MÜLAZIMOĞLU,İbrahim Ender; YAZICIGİL,Zafer; ERDAL,Özkan; SOLAK,Ali Osman; , BİFENİL MODİFİYE CAMSI KARBON ELEKTRODUN ELEKTROKİMYASAL İMPEDANS SPEKTROSKOPİSİ İLE KARAKTERİZASYONU
72 TUNALI,Sibel; ÖZCAN,A.SAFA; ÖZCAN,Adnan; GEDİKBEY,Tevfik; , ALÜNİT İLE AK57 TEKSTİL BOYASININ ADSORPSİYONU
73 AKAR,Tamer; DEMİR,Ali; KIRAN,İsmail; ÖZCAN,A.Safa; ÖZCAN,Adnan; TUNALI,Sibel; , ASİT KIRMIZISI (AK57) BOYASININ NEUROSPORA CRASSA FUNGAL BİYOSORBENTİ İLE BİYOSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ
74 ÖMEROĞLU,Çiğdem; ÖZCAN,Adnan; ERDOĞAN,Yunus; ÖZCAN,A.Safa; , TEKSTİL BOYARMADDESİ REAKTİF MAVİSİ 19 (RM19)?UN MODİFİYE BENTONİT ÜZERİNE ADSORPSİYONUNA pH, ZAMAN VE SICAKLIK ETKİSİ
75 KÜÇÜKBAY,F.Zehra; KARACA,İdil; KUYUMCU,Ebru; , ÇEŞİTLİ PEKMEZ ÖRNEKLERİNDE SUDA ÇÖZÜNEBİLEN VİTAMİN SEVİYELERİNİN HPLC İLE TAYİNİ
76 AYDIN,Funda; SOYLAK,Mustafa; , BAZI AĞIR METAL İYONLARININ BİRLİKTE ÇÖKTÜRME YÖNTEMİ İLE ZENGİNLEŞTİRİLMELERİ
77 ÇETİN,G.; KOCAOBA,S.; AKÇİN,G.; HOELL,W.H.; , KROM VE KALSİYUMUN SULU ORTAMDAN UZAKLAŞTIRILMASI VE GERİ KAZANILMASI
78 BULUT,Volkan Numan; ŞENTÜRK,H.Basri; YAYLI,Nurettin; KEMER,Barış; TÜFEKÇİ,Mehmet; DURAN,Celal; GÜNDOĞDU,Ali; , DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ?NDE YETİŞEN BAZI ENDEMİK BİTKİ TÜRLERİNİN ELEMENT İÇERİKLERİNİN TAYİNİ
79 ARABACI,Gülnur; GÜNGÖR,Kadriye; , SAKARYA BÖLGESİNDE YETİŞTİRİLEN BAZI SEBZELERDE C VİTAMİNİ TAYİNİ
80 TOPKAYA,Derya; ÖZTÜRK,Gülsiye; ALP,Serap; , HALOJENÜR İÇEREN AZLAKTON TÜREVLERİNİN SENTEZLERİ VE PVC MATRİKSTE Fe3? İYONUNA KARŞI YANITLARININ İNCELENMESİ
81 ÖRNEKTEKİN,Sermin; ŞAMLIOĞLU,Melda; SERTKOL,Sıdıka; , ANTAKYA ŞEHİR ATMOSFERİNDEKİ HAVA KİRLETİCİ PARTİKÜLLERİN KOMPOSİZYONUNUN BELİRLENMESİ
82 ÇELİK,Seçil; ÖZTÜRK,Gülsiye; ERGÜN,Yavuz; ALP,Serap; , 4-HİDROKSİ-3-METOKSİBENZİLİDEN GRUBU İÇEREN AZLAKTON TÜREVLERİNİN PVC MATRİKSTE KATYONLARA KARŞI YANITLARININ SPEKTROFLORİMETRİK İNCELENMESİ
83 DURAN,Celal; BULUT,Volkan Numan; ŞENTÜRK,H.Basri; ELÇİ,Latif; TÜFEKÇİ,Mehmet; GÜNDOĞDU,Ali; , BAZI ESER METALLERİN NaDDTC İLE KOMPLEKSLEŞTİRİLDİKTEN SONRA AMBERLİT XAD?2010 REÇİNESİNDE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE ALEVLİ AAS İLE TAYİNLERİ
84 YILMAZ,Vedat; KARTAL,Şenol; TOKALIOĞLU,Şerife; , AMBERLİTE XAD?1180/TAN ŞELAT YAPICI REÇİNESİNİN SENTEZİ VE KADMİYUM, KOBALT, BAKIR, MANGAN, NİKEL VE KURŞUNUN ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRİK TAYİNİ
85 DURAN,Celal; BULUT,Volkan Numan; GÜNDOĞDU,Ali; ELÇİ,Latif; ŞENTÜRK,H.Basri; TÜFEKÇİ,Mehmet; , AMBERLİT XAD?2000/APDC KATI-FAZ EKSTRAKSİYON SİSTEMİ İLE KROM TÜRLEMESİ
86 TOKALIOĞLU,Şerife; YILMAZ,Vedat; KARTAL,Şenol; , AMBERLİTE XAD-1180/TAN ŞELAT REÇİNESİ İLE BAZI ESER METALLERİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
87 TOKALIOĞLU,Şerife; OYMAK,Tülay; KARTAL,Şenol; , BAKIR(II) MERKAPTOBENZOTİAZOL İLE Pb VE Cd İYONLARININ BİRLİKTE ÇÖKTÜRÜLEREK ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
88 OYMAK,Tülay; KARTAL,Şenol; TOKALIOĞLU,Şerife; , SELENYUMUN (IV) 4?METİL?o?FENİLENDİAMİN İLE SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİ
89 SAÇMACI,Şerife; KARTAL,Şenol; , 2-(4-METOKSİBENZOİL)-N?-BENZİLİDEN-3-(4-METHOKSİFENİL)-3-OKSO-N-FENİL PROPONOHİDRAZİT KULLANARAK AĞIR METALLERİN ÇÖZÜCÜ EKSTRAKSİYONU İLE AYRILMASI VE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
90 SAÇMACI,Şerife; KARTAL,Şenol; , BAZI AĞIR METAL İYONLARININ PROPONOHİDRAZİT/MIBK SOLVENT EKSTRAKSİYONU-GERİ EKSTRAKSİYON YÖNTEMİ İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE FAAS İLE TAYİNLERİ
91 DOST,Kenan; İDELİ,Cevat; , BAZI POLİAROMATİK HİDROKARBONLARIN ANALİZLERİ
92 ALTINOK,Ecem; SARI,Hayati; NARİN,İbrahim; , 5,6,7-TRİHİDROKSİFLAVON (BAICALEIN), 2,2?-Bİ(3-HİDROKSİ-1,4-NAFTOKİNON) VE 1,2,4,5-BENZENETETRAKARBOKSİLİK ASİT LİGANDLARININ pKa DEĞERLERİNİN POTANSİYOMETRİK VE SPEKTROSKOPİK METODLARLA TAYİNİ
93 DURAN,Ali; SOYLAK,Mustafa; TUNCEL,S.Ali; , VİNİL PİRİDİN BAZLI SORBENTLERİN AĞIR METALLER İLE ETKİLEŞİMİ
94 GÜNDOĞDU,Ali; BULUT,Volkan Numan; DURAN,Celal; ŞENTÜRK,H.Basri; TÜFEKÇİ,Mehmet; , KARALÂHANA SEBZESİNDE ALEVLİ AAS İLE Cu, Co, Cd, Ni ve Pb TAYİNLERİ
95 SEÇİLMİŞ,Hale; YILMAZER,Mustafa; , ELMA SUYUNDA GC İLE PESTİSİT ANALİZİ
96 DEMİR,Pınar; YENİGÜL,Berrin; , ELEKTROPOLİMERİZASYONLA MODİFİYE EDİLMİŞ ELEKTROTLARLA GÜMÜŞ(I) İYONLARININ VOLTAMETRİK TAYİNİ
97 YALÇIN,M.Gürhan; İLHAN,Semiha; , TERRA ROSSALARIN (KÜÇÜK KORAŞ -KARAMAN) JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ
98 YALÇIN,M.Gürhan; NARİN,İbrahim; SOYLAK,Mustafa; , KARASU DERESİ (NİĞDE) SEDİMENT ÖRNEKLERİNİN AĞIR METAL DERİŞİMLERİ
99 YALÇIN,M.Gürhan; BATTALOĞLU,Rıfat; , NİĞDE-KAYSERİ KARAYOLU KENARINDA TOPRAKTA AĞIR METAL KİRLİLİĞİNİN İNCELENMESİ
100 YILDIZ,Dilek; SARIKÜRKÇÜ,Cengiz; ÇELİKKOLLU,Mustafa; SOLAK,M.Halil; AKATA,Ilgaz; , KIZILCAHAMAM SOĞUKSU MİLLİ PARKINDAN TOPLANAN BAZI YENİLEBİLİR MANTARLARIN ESER METAL MİKTARLARININ BELİRLENMESİ
101 TAŞKOPARAN YILMAZ,Ümmihan; SOMER,Güler; , BAZI GIDA MADDELERİNDE DİFFERANSİYEL PULS POLAROGRAFİSİ YÖNTEMİYLE SÜLFİT TAYİNİ
102 ÖZPOZAN,Talat; MIHÇIOKUR,Hamdi; EROL,Özlem; SARAYMEN,Recep; , NEMRUT GÖLÜ SUYUNUN BAZI FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
103 UZUN,Sultan; CAN,Muzaffer; ÖZÇİÇEK PEKMEZ,Nuran; YILDIZ,Atilla; , PİROL MONOMERİNİN KİMYASAL POLİMERİZASYONUNA YÜKSELTGEN ETKİSİNİN SPEKTROSKOPİK METOTLARLA ARAŞTIRILMASI
104 ŞAHİN,Uğur; MIHÇIOKUR,Hamdi; ÜLGEN,Ahmet; , KROMUN KİMYASAL FORMLARININ(TÜRLERİNİN) ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE SPEKTROFOTOMETRİK OLARAK TAYİNİ
105 ŞAHİN,Uğur; ŞAHAN,Serkan; , CALCON İLE YÜKLENMİŞ AMBERLİT XAD-1180 REÇİNESİ ÜZERİNDE ESER DÜZEYDEKİ BAKIRIN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE FAAS İLE TAYİNİ
106 AYDOĞAN,F.; KOCAOBA,S.; AFŞAR,H.; , SUSUZ ORTAM TİTRASYONLARI: BAZI SEKONDER AMİNLERİN POTANSİYOMETRİK TAYİNİ
107 AYDOĞAN,F.; KOCAOBA,S.; AFŞAR,H.; , PRİMER AMİNLERİN SUSUZ ORTAMDA POTANSİYOMETRİK TAYİNİ
108 KOCAOBA,S.; AKYUZ,Tanıl; , SULU ÇÖZELTİLERDEN Cr(III) VE Mn(II) UZAKLAŞTIRILMASI İÇİN DİATOMİT VE AMBERLİTE IR 120 NİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
109 GÜRAY,Tufan; ÖĞRETİR,Cemil; GEDİKBEY,Tevfik; , ALÜMİNYUMUN İLAÇDA SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİ
110 ŞENDİL,Olcay; ÖĞÜT,Fahriye; SOMER,Güler; , DİŞ MİNESİNDEKİ FLORÜRÜN ÇÖZÜNMESİ VE FLORÜR ALIMINA ORTAM ETKİLERİ
111 KOYUNCU,İkbal; ERDOĞAN,Özlem; , TÜREV SPEKTROFOTOMETRESİ İLE ALÜMİNYUM VE KURŞUNUN BİRLİKTE TAYİNİ İÇİN YÖNTEM GELİŞTİRME
112 ÖZDEMİR,Mehmet; ŞAHİN,Uğur; ÜLGEN,Ahmet; , MENEKŞE LAZER DİYOTLU SPEKTROMETRE İLE İYOT TAYİNİ
113 ÜLGEN,Ahmet; MOLU,Emin; ŞAHİN,Uğur; IŞIK,Ethem; ÇİFTÇİ,Ali; GÖKMEN,Ali; , ELEKTROKİMYASAL BOBİN BOYAMA ÜNİTESİNDE LEUCO İNDİGO DERİŞİMİNİN ON-LINE MONİTORLENMESİ
114 ÇETİN,Tülin; ÜLGEN,Ahmet; GÖKMEN,Ali; , ANALİTİK KİMYADA DİELEKTRİK GEÇİRGENLİK METODU İLE YENİ YAKLAŞIMLAR VE ENDÜSTRİYEL BİR UYGULAMA
115 KARADUMAN,Aslı; GÖKMEN,Ali; GÜNDÜZ,Zübeyde; ÜLGEN,Ahmet; , TOPLAM VÜCUT SUYUNUN DİELEKTRİK GEÇİRGENLİK METODU İLE ON-LİNE İZLENMESİ
116 SAYDUT,Abdurrahman; BAYSAL,Akın; DÜZ,M.Zahir; HAMAMCI,Candan; , KÖMÜRDEN PİROLİZLE SIVI YAKIT ELDESİ VE ÜRÜNLERİN FTIR SPEKTRUMLARININ İNCELENMESİ
117 YEMİŞ,Fadim; YENİGÜL,Berrin; ERÇAĞ,Ayşe; , 5-SUBSTİTUE RODANİN TÜREVLERİNDEN KLORBENZİLİDENRODANİN BAZLI OPTİK pH SENSÖRÜ
118 DOĞRU,Mehmet; GÜVEN,R.Gül; ERDOĞAN,Sait; , AMBERLİT XAD-4 REÇİNESİ ÜZERİNE TUTURULMUŞ BACILLUS SUBTILIS KULLANILARAK ALEV AAS İLE BAKIR (Cu) ve KADMİYUM (Cd) TAYİNİ.
119 PERÇİN,S.; BELTRAN,J.L.; BARRON,D.; ALSANCAK,G.; BARBOSA,J.; , KAPİLER ELEKTROFOREZ - DAD İKİLİ SİSTEMİ İLE ELDE EDİLEN SPEKTROSKOPİK VERİLERDEN BAZI BENZOİK ASİTLERİN pKa DEĞERLERİNİN TAYİNİ
120 YARMAN,Aysu; AFŞAR,Hüseyin; , FOSFORLU İNSEKTİSİDLERİN KALINTILARININ İNCELENMESİ
121 MERDİVAN,Erinç; BENİBOL,Yalım; SEYHAN,Serap; , MİSELLİ ORTAMDA AZOMETİN-H İLE BORUN ÇÖZELTİ VE SOL-JEL TEKNİĞİ İLE SPEKTROFLORİMETRİK TAYİNİ
122 DEMİRKAYA,Fatma; KADIOĞLU,Yücel; , SAĞLIKLI İNSAN PLAZMASINDA ?-TOKOFEROLÜN MIKTAR ANALIZINDE GC-FID YÖNTEMININ VALIDASYONU VE UYGULAMASI
123 KEMER,Barış; ULUSOY,Esra; YAŞAR,Ahmet; YAYLI,Nurettin; KOLAYLI,Sevgi; KÜÇÜK,Murat; , DELPHİNİUM FORMOSUM BİTKİSİNİN GC-MS ANALİZİ VE ANTİOKSİDAN AKTİVİTELERİ
124 BERKER,F.Bedia Erim, KAPİLER ELEKTROKİNETİK KROMATOGRAFİ YÖNTEMİYLE AYIRMA VE KANTİTATİF TAYİNLER
125 YETİMOĞLU,Ece Kök; ERCAN,Özgen; TOSYALI,Kerem; , ARAÇ EGZOZLARINDAN KAYNAKLANAN AĞIR METALLERİN ÇOK DEĞİŞKENLİ ANALİZİ
126 ALKAN,Esin; KIR,Esengül; ÖKSÜZ,Lütfi; SARDOHAN,Tugba; , SULU ORTAMDAN FLORUN UZAKLAŞTIRILMASINDA PLAZMANIN ETKİSİ
127 ÖZEL DEMİREL,Ayça; DURMUŞ,Zehra; YILMAZ,İbrahim; ÇUKUROVALI,Aladdin; KILIÇ,Esma; , BAZI TİYAZOL TÜREVLERİNİN ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
128 KAPLAN,Özlem; ÖZEL DEMİREL,Ayça; CANEL,Esin; MEMON,Shahabuddin; YILMAZ,Mustafa; KILIÇ,Esma; , 25, 26, 27, 28-TETRA-SİYANOMETOKSİ KALİKS[4]AREN KULLANILARAK CIVA İYON-SEÇİCİ ELEKTROT YAPIMI
129 FİLİK,Hayati; HAYVALİ.Mustafa; KILIÇ,Emine; , PARASETAMOL VE P-AMİNOFENOL TAYİNİ İÇİN TEK KULLANIMLIK OPTİK SENSÖR GELİŞTİRİLMESİ
130 ERDEM,Mihrican; KARAGÖZLER,A.Ersin; , KATI FAZ SPEKTROFOTOMETRİ İLE ÇEVRE ÖRNEKLERİNDE Zn ANALİZİ
131 ÖZDEMİR,Neslihan; ÜSTÜNDAĞ,Zafer; İŞBİR,Aybüke A.; KILIÇ,Emine; SOLAK,Ali Osman; , 2- AMİNOBENZO[c]SİNNOLİN İLE CAMSI KARBON ELEKTRODUN ELEKTROKİMYASAL MODİFİKASYONU ve KARAKTERİZASYONU
132 TÜZEN,Mustafa; SAYGİ,Kadriye O.; SOYLAK,Mustafa; , SELENYUMUN BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE TÜRLENDİRİLMESİ VE GFAAS İLE TAYİNİ
133 ERTEKİN,Kadriye; YILDIZ,Sevinç Z.; TOPKAYA,Derya; ALP,Serap; YENİGÜL,Berrin; , ÇEVRE DOSTU İYONİK SIVILARDA TRİS (2,2?-BİPİRİDİL) RUTENYUM (II) KLORÜR HEGZAHİDRAT?IN EMİSYON BAZLI FİBER OPTİK OKSİJEN SENSÖRÜ OLARAK KULLANILMASI
134 DİVRİKLİ,Ümit; AKDOĞAN,Abdullah; HÖL,Ayşen; ARSLAN KARTAL,Aslıhan; ELÇİ,Latif; , KATI FAZ ÖZÜTLEME İLE FOSFOR DERİŞTİRİLMESİNİN FAKTÖRİYEL DİZAYN İLE OPTİMİZASYONU
135 BAYTAK,Sıtkı; TÜRKER,A. Rehber; DIĞRAK,Metin; , Fe(III), Ni(II) ve Co(II) İYONLARININ PONZA TAŞINA TUTTURULMUŞ PENİCİLLİUM DİGİTATUM İLE ADSORPSİYONU ve ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROSKOPİSİ (FAAS) İLE TAYİNİ
136 SOMER,Güler; TAŞKOPARAN YILMAZ,Ümmihan; , GIDA MADDELERİNDEKİ NİTRİTİN DİFERANSİYEL PULS POLAROGRAFİSİ YÖNTEMİ İLE TAYİNİ
137 AĞIRTAŞ,M.Salih; YILDIKO,Ümit; YILAN,Ayfer; , 1H-BENZİMİDAZOL-2-İLSULFANİL VE 2-(1H-BENZO[d]İMİDAZOL-2-İLTİYOETOKSİ SUBSTİTÜENTLİ FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ
138 AĞIRTAŞ,M.Salih, BENZO[d] [1,3]DİOKSOL-5-İLMETOKSİ SUBSTİTUENTLİ YENİ FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ, ÖZELLİKLERİ VE KARAKTERİZASYONU
139 AĞIRTAŞ,M.Salih; YILAN,Ayfer; , 2-METİLQUİNOLİN-8-İLOKSİ SUBSTİTUENTLİ YENİ FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
140 KARADAĞ,Ahmet; ŞENOCAK,Ayşegül; ŞAHİN,Ertan; , SİYANO KÖPRÜLÜ KOORDİNASYON POLİMERLERİN SENTEZİ VE ÇEŞİTLİ TEKNİKLERLE YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
141 DAVARCI,Derya; BEŞLİ,Serap; J. COLES,Simon; DAVİES,David B.; HURTHOUSE,Micheal B.; KILIÇ,Adem; SHOW,Robert A.; , HEKZAKLOROSİKLOTRİFOSFAZATRİEN İLE 2,2,3,3,4,4-HEKZAFLORO-1,5-PENTANDİOLÜN REAKSİYONU
142 KANTAR,Cihan; ŞAŞMAZ,Selami; AĞAR,Erbil; , RESORSİNAREN GRUPLARI İÇEREN POLİMERİK FTALOSİYANİNLERİN MİKRODALGA YARDIMLI SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
143 BAL,T.; ÜLKÜSEVEN,B.; GÜNER,S.; KÖSEOĞLU,Y.; KAZAN,S.; , METOKSİ SÜBSTİTÜE SALİSİLİDEN -TİYOSEMİKARBAZİDATO DEMİR(III) ÇELATLARI
144 ADIGÜZEL,Vedat; ALİŞOĞLU,Vahit; , NaH2PO2-NaCI-H2O üçlü sistemin 0o ve +25 oC?de çözünürlüğün ve faz dengelerinin araştırılması
145 ALTUN,Özlen; KÜÇÜKTEPE,Caner; FEYİZOĞLU,Adilhan; , 5-{4-[2-(5-Ethyl-2-Pyridyl)Etoxy]Benzilidine}-2-4-Thiazolidindion molekülünden Alkali Metal/Methanol ortamında 5-{4-[2-(5-Ethyl-2-Pyridyl)Etoxy]Benzil}-2-4-Thiazolidindion (pioglitaohazone) molekülünün elde edilmesi ve özelliklerinin incelenmesi
146 ÇELİK,Asuman; YEŞİLOT,Serkan; BEŞLİ,Serap; J. COLES,Simon; DAVİES,David B.; EATON,Robert J.; HURTHOUSE,Micheal B.; KILIÇ,Adem; SHOW,Robert A.; , DİSUBSTİTÜE FOSFAZEN BİLEŞİKLERİNİN PENTAETİLENGLİKOL İLE REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
147 DEMİR,İbrahim; UÇAN,Selma Y.; AKKAYA,Mustafa; PEKACAR,A.İhsan; , 1,2-BİS[İSONİTROSO-P-METOKSİ FENİL KETİMİN]ETAN VE METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ
148 MUTLU,Kürşat; DEMİR,İbrahim; BAYRAKÇI,Mevlüt; PEKACAR,A.İhsan; , METOKSİ GRUBU İHTİVA EDEN İMİNOOKSİM VE GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ
149 DURAP,Feyyaz; AKBA,Osman; BAYSAL,Akın; GÜMGÜM,Bahattin; ÖZKAR,Saim; , N,N,N',N'-TETRAKİS(DİFENİLFOSFİNO)ETİLENDİAMİN LİGANDI, KALKOJENLERİ VE Pt(II), Pd(II) KOMPLEKS BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
150 ÖZTÜRKKAN,Füreyya Elif; KÖSE,Dursun Ali; NECEFOĞLU,Hacali; , KOBALT(II) p-HALOJENBENZOATLARIN N,N-DİETİLNİKOTİNAMİD MİX-LİGAND KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ İNCELENMESİ
151 KÖSE,Dursun Ali; ÖZTÜRKKAN,Füreyya Elif; NECEFOĞLU,Hacali; , KOBALT(II) p-FLORO-, p-KLORO- VE p-BROMOBENZOATLARININ NİKOTİNAMİD KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE YAPISAL ÖZELLİKLERİ
152 AYBİRDİ,Özgür; KÖSE,Dursun Ali; NECEFOĞLU,Hacali; , METAL 4-DİMETİAMİNOBENZOATLARIN NİKOTİNAMİD KOMPLEKSLERİ
153 KILIÇ,Ahmet; TAŞ,Eşref; YILMAZ,İsmail; GÜMGÜM,Bahattin; , ETİL-4-AMİNO-1-PİPERİDİN KARBOKSİLAT?TAN TÜRETİLEN DÖRT YENİ vic-DİOKSİM LİGANDI İLE BAZI METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU ve ELEKTROKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
154 KILIÇ,Ahmet; TAŞ,Eşref; KASUMOY,Veli T.; BULUT,Ahmet; , SYNTHESIS, SPECTROSCOPIC and X-ray STRUCTURE STUDIES OF N-(3,5-Dİ-tert-BUTYLSALİCYLİDENE)-1-ETHYLCARBOXYLATO-4-AMİNOPİPERİDİNE
155 YILDIZ,Mustafa; ÜNVER,Hüseyin; ERDENER,Diğdem; , N-[2-OKSO-1-NAFTALİDENEMETİLAMİNO]2,3,5,6-TETRAMETİL-P-FENİLENDİAMİN BİLEŞİĞİNİN NON LİNEAR OPTİK ÖZELLİKLERİ İLE TAUTOMERİK FORMLARININ SPEKTROSKOPİK VE KRİSTALLOGRAFİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ
156 GÜVELİ,Şükriye; BAL,Tülay; ÜLKÜSEVEN,B.; , 2-(5-BROMO-2-HİDROKSİFENİL)METİLEN-N-H/Ph-HİDRAZİNKARBOKSİMİDOTİYOİK ASİD VE S-ALKİL ESTERİNİN Ni(II) KOMPLEKSLERİ
157 KARAHAN,Senem; SUBAŞI,Elif; DERİNKUYU,Sibel; ERTEKİN,Kadriye; TEMEL,Hamdi; , [N,N?-BİS(SALİSİLİDEN)-1,2-BİS-(O-AMİNOFENOKSİ)ETAN], (H2L) LİGANDI ile [W(CO)4(H2L)] KOMPLEKSİNİN SPEKTROFOTOMETRİK İNCELENMESİ ve (H2L) YAPISI ile EMİSYON ESASLI NANOMOLAR DÜZEYDE ÇİNKO TAYİNİ
158 ÇAM,Tülay; ÖZER,Ulviye; , MAGNEZYUM(II) ve CALSİYUM(II) İLE TİRON DENGELERİNİN TERMODİNAMİK İNCELENMESİ
159 İLHAN,Berat; KURT,Yasemin; ÜLKÜSEVEN,B.; , 2-HİDROKSİBENZOFENON-S-ETİL -TİYOSEMİKARBAZONUN VO(II), Co(II), Ni(II), Cu(II), MoO2(VI), Pd(II), Hg(II) KOMPLEKSLERİ
160 İLHAN,Berat; KURT,Yasemin; ÜLKÜSEVEN,B.; , DİOKSOMOLİBDEN-TİYOSEMİKARBAZON KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ
161 KILIÇ,Ahmet; TAŞ,Eşref; DURGUN,Mustafa; YILMAZ,İsmail; GÜMGÜM,Bahattin; , PİPERAZİNDEN TÜREYEN İKİ FARKLI vic-DİOKSİM LİGANDI İLE BAZI METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU ve REDOKS ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
162 KILIÇ,Ahmet; TAŞ,Eşref; DURGUN,Mustafa; YILMAZ,İsmail; GÜMGÜM,Bahattin; , İKİ YENİ vic-DİOKSİM LİGANDI ve BU LİGANDLARIN Ni(II), Cu(II) ve Co(II) METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, SPEKTROSKOPİK ve ELEKTROKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
163 DİNÇER KAYA,F.N.; ŞAHİN,E.; ARICI,C.; ATAKOL,O.; , ONN TİPİNDE ÜÇ DİŞLİ LİGAND İLE YENİ BİR CİS - Cu(II) KOMPLEKSİNİN MOLEKÜLER MODELİ
164 GÖK,Halil Zeki; GÖK,Yaşar; KANTEKİN,Halit; HERMAN,Gerrit; , N2S5O2 DONÖRLÜ 27-ÜYELİ MAKROSİKLİK GRUP İHTİVA EDEN YENİ BİR FTALOSİYANİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
165 CANLICA,Mevlüde, 2,3-BİS(HİDROKSİETİLMERKAPTO)-9,10,16,17,23,24-HEGZA(HEGZİLTİYO) FTALOSİYANATOCo(II) SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
166 GÜNAY,M.Emin; KILINÇARSLAN,Rafet; ÇETİNKAYA,Bekir; , N-Heterosiklik Karben (NHC) Ligandı Bağlı Paladosiklik Kompleksleri
167 DEDE,Bülent; KARİPCİN,Fatma; CENGİZ,Mustafa; , BİS(İMİN-OKSİM) MAKROHALKALI MONO- VE POLİNÜKLEER Cu(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ
168 TAŞCIOĞLU,Sülin, 1,10-FENANTROLİNMONOHİDRAT?IN CuBr2 İLE BAZI KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ İNCELENMESİ
169 GÖK,Halil Zeki; GÖK,Yaşar; KANTEKİN,Halit; HERMAN,Gerrit; , N2S5O2 VE N2S7 DONÖRLÜ 27-ÜYELİ MAKROSİKLİK GRUP İHTİVA EDEN Ni(II) VE Zn(II) METALOFTALOSİYANİNLERİN BİLEŞİMLERİNİN İNCELENMESİ
170 ABBASOY,Aladdin; MEMMEDOVA,FİZZA; MEMMEDOVA,Ayten; , The Sorption of Copper and Chromium Ions by Oxihydrate of Tin
171 KIZILCIKLI,İrfan; KURT DAŞDEMİR,Yasemin; ÜLKÜSEVEN,B.; , 2-[(2-HIDROKSIFENIL)METILEN]-4-FENIL-HIDRAZINKARBOKSIMIDOTIYOIK ASID S-METIL ESTERIN DIOKSOMOLIBDEN(VI) KOMPLEKSI
172 KIZILCIKLI,İrfan; ÜLKÜSEVEN,B.; , 2-HİDROKSİNAFTALDEHİD 4-FENİL-S-ALKİL-TİYOSEMİKARBAZONUN DİOKSOMOLİBDEN(VI) ÇELATLARI
173 KIZILCIKLI,İrfan; ÖZBAŞ,Fatih; , AĞAÇLI KÖMÜRLERİNDEN ELDE EDİLEN AKTİF KARBON İLE TRİTON X-1OO ADSORPSİYONU
174 UYSAL,Şaban; KOÇ,Ziya E.; ŞAHİN,Mustafa; KOÇAK,Nuriye; KOÇYİĞİT,Özcan; UÇAN,İsmet H.; , 3-HİDROKSİ-4-METİLANİLİNOFENİLGLİOKSİM?İN BF2+ KÖPRÜLÜ HETERONÜKLEER POLİMER KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ
175 IŞIKLAN,Muhammet; İLTER,Elif Ece; ASMAFİLİZ,Nuran; KILIÇ,Zeynel; ÇAYLAK,Nagihan; HÖKELEK,Tuncer; , spiro- HALKALI FOSFAZENLERİN KONFORMASYONLARI
176 ÖZTÜRK,Gülşen; GÜMGÜM,Bahattin; KIZIL,Murat; EMEN,Sevil; , MİKRODALGA İLE FARKLI NİTRİLOTRİASETAMİD SENTEZİ
177 KİRAZ,Aşkın; YILDIZ,Mustafa; , SCHIFF BAZI TAÇ ETERLERİN SENTEZİ VE YAPILARININ AYDINLATILMASI
178 HEREN,Zerrin; KESER,Cem; ERSANLI,C.Cüneyt; BÜYÜKGÜNGÖR,Erhan; , Cis?Bis(İMİDAZOL)Bis(PİKOLİNATO)BAKIR(II) DİHİDRAT KOMPLEKSİNİN YAPISI VE SPEKTROSKOPİK ÖZELLİKLERİ
179 GÜVENÇ,Pınar; HAMURCU,Fatma; ÖZDEMİR ÖZMEN,Ümmühan; , METAN SÜLFONİK ASİT HİDRAZİT DEN TÜRETİLEN DÖRT YENİ SÜLFONİL HİDRAZON BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ, YAPILARININ SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLERLE AYDINLATILMASI
180 ÖZDEMİR ÖZMEN,Ümmühan; HAMURCU,Fatma; GÜVENÇ,Fatma; , YENİ SÜLFONİL HİDRAZON BİLEŞİKLERİNDEN ELDE EDİLEN Ni (II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLERLE YAPILARININ AYDINLATILMASI
181 SARIKAVAKLI,Nursabah; ÖZTUNAR,Nesrin; BABAHAN,İlknur; SÖYLEYİCİ,H.Can; , TİYOSEMİKARBAZONLARIN vic-DİOKSİMLİ TÜREVİNİN SENTEZİ VE METAL KOMPLEKSLERİNİN ELDE EDİLMESİ
182 İLTER,Elif Ece; KILIÇ,Zeynep; , STEREOJENİK C-ATOMLARI İÇEREN KORONANDLARIN MEZO VE RASEM KARIŞIMLARI
183 MENTEŞ,Ayfer; SEZEK,Seda; BÜYÜKGÜNGÖR,Orhan; , DINUCLEAR MOLYBDENUM TETRACARBONYL COMPLEXES OF TETRADENTATE NITROGEN LIGANDS AND INTERMOLECULAR HYDROGEN BONDING IN CRYSTAL STRUCTURE OF N,N?-BIS-[1-(PYRIDIN-2-YL)ETHYLIDENE]-ETHANE-1,2-DIAMINE
184 İŞÇİ,Ümit; GÜREK,Ayşe Gül; SORAKIN,Alexsander; AHSEN,Vefa; , YENİ 14 ÜYELİ TETRAAZA MAKROSİKLİKLERİ İÇEREN DEMİR ( III) FTALOSİYANİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE KATALİTİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
185 ASMAFİLİZ,Nuran; IŞIKLAN,Muhammet; İLTER,Elif Ece; KILIÇ,Zeynep; ÇAYLAK,Nagihan; HÖKELEK,Tuncer; , TETRAKİS(PİROLİDİNO) spiro-FOSFAZENLERİN SPEKTRAL ÖZELLİKLERİ VE BİYOLOJİK AKTİVİTELERİ
186 OKUTAN,Elif; YENİLMEZ ÇİFTÇİ,Gönül; TANRIVERDİ,Esra; J. COLES,Simon; B DAVİES,David; H HURSTHOUSE,Micheal; KILIÇ,Adem; A.SHAV,Robert; , 2,2-(N-METİL-1?,3?-DİAMİNOPROPAN)-4,4,6,6-TETRAKLOROSİKLOTRİFOSFAZATRİEN İLE 1,3-PROPANDİOL? ÜN REAKSİYONU
187 BAYSAL,Akın; DURAP,Feyyaz; AYDEMİR,Murat; GÜMGÜM,Bahattin; , 3,3'-BİS(DİFENİLFOSFİNOAMİN)-2,2'-BİPRİDİN VE 3,3'-BİS(DİFENİLFOSFİNİT)-2,2'-BİPRİDİN LİGANDLARI İLE KALKOJEN TÜREVLERİNİN HAZIRLANMASI
188 ŞAHAN,Halil; GÖKTEPE,Hüseyin; PATAT,Şaban; , LİTYUM BORAT (Li2O-2B2O3) KAPLANMIŞ LiMn2O4 VE DEĞİŞİK METAL KATKILI KATOT AKTİF MADDELERİNİN ELEKTROKİMYASAL PERFORMANSLARININ İCELENMESİ
189 SERİN,Selahattin; ERDEMİR,Seda; , DOP (BİS(2-ETİLHEKSİL FTALAT)?IN SENTEZİNİN HOMOJEN VE HETEROJEN KATALİZÖRLER VARLIĞINDA İNCELENMESİ
190 SERİN,Selahattin; ERDEMİR,Seda; , KALIP ETKİSİ İLE SENTEZLENEN BAZI Mn SCHİFF BAZI KOMPLEKSLERİNİN OKSİDASYON KATALİZÖR ETKİSİNİN İNCELENMESİ
191 ŞAHİN,Mustafa; KOÇAK,Nuriye; E.KOÇ,Ziya; MALKONDU,Sait; UYSAL,Şaban; UÇAN,İsmet H.; , DİALDEHİT SELÜLOZ İLE FARKLI AMİNLERİN REAKSİYONU SONUCU OLUŞAN SCHİFF BAZLARI VE METAL KOMPLEKSLERİNİN İNCELENMESİ
192 DEMETGÜL,Cahit; KARAKAPLAN,Mürüvvet; ÖZBÜLBÜL,Aslı; SERİN,Selahattin; , OLİGO-SALİSİLALDOKSİM VE METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ
193 DEMETGÜL,Cahit; SERİN,Selahattin; , SİLİKA KATI DESTEKLİ OKSİM LİGANDLARININ VE METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ
194 DEMETGÜL,Cahit; KARAKAPLAN,Mürüvvet; SERİN,Selahattin; , YENİ TİYOÜRE BİLEŞİKLERİ VE METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
195 KARAKAPLAN,Mürüvvet; DEMETGÜL,Cahit; ERDEMİR,Seda; SERİN,Selahattin; , SCHİFF BAZI İÇEREN TİYOÜRE BİLEŞİKLERİNİN VE METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ
196 OKUMUŞ,Aytuğ; BİLGE,Selen; DEMİRİZ,Şemyas; KILIÇ,Zeynel; , spiro-KRİPTA ve spiro-ansa-spiro-FOSFAZEN TÜREVLERİNDE MUTLAK KONFİGÜRASYONUNUN 31P-NMR İLE BELİRLENMESİ
197 ŞAHİN,Mustafa; UYSAL,Şaban; KARATAŞ,Erhan; KOÇAK,Nuriye; KOÇ,Ziya E.; UÇAN,İsmet H.; , 2,4,6-TRİS(4-AMİNOBENZOİK ASİT)-1,3,5-TRİAZİN İLE SCHİFF BAZ YAPILI [Fe(SALEN)2]O KÖPRÜLÜ KOMPLEKSLERİN SENTEZİ
198 GÜREK,Ayşe Gül; ATİLLA,Devrim; DÜNDAR,Dilek; ÖZTÜRK,Z.Ziya; AHSEN,Vefa; , YENİ TİP OKSOTİTANYUM FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ, SIVI KRİSTALVE FOTOİLETKENLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
199 ALTINTAŞ,Bahadır; PARLAK,Cihan; BOZKURT,Çetin; ERYİĞİT,Resul; , First principles investigation of Cu(Cupper) intercalation in hexagonal boron nitride(hBN)
200 TÜRKKAN,Baki; ÜLKÜSEVEN,Bahri; , 2,4-DİHİDROKSİ BENZOFENONUN ANTİ-GLİOKSİMHİDRAZİN TÜREVİ İLE Co(II) ve Ni(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ
201 BALABAN GÜNDÜZALP,Ayla; ERK,Birgül; , TİYOFEN VE FURAN KARBOKSAMİT BİLEŞİKLERİ İLE Cu(II) VE Zn (II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, YAPILARININ AYDINLATILMASI
202 ÇOLAK,Hakan; ARI,Mehmet; TÜRKOĞLU,Orhan; , DEĞİŞİK METAL KATKILANMIŞ ZnO KATI ÇÖZELTİSİNİN SENTEZLENMESİ VE KARAKTERİZAYONU
203 COŞUT,Bünyamin; KILIÇ,Adem; YEŞİLOT,Serkan; , KONFİGÜRASYON İZOMERİ SİKLOFOSFAZEN BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE STEREOJENİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
204 HOPA,Çiğdem; YILMAZ,Zürriye; ALKAN,Mahir; GÜLER,Halil; , ALKALİ ORTAMINDA MİKRODALGA ENERJİNİN KAOLİN?İN YAPISINA ETKİLERİ
205 TUÇ,Çiğdem; MORKAN,İzzet; , BAZI GRUP VIB METAL-KARBONİL-2,2?-BİPİRİDİN BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE SPEKTROSKOPİK YAPI İNCELENMESİ
206 DEMİRHAN,Funda; ÇAĞATAY,Bahar; DEMİR,Deniz; BAYA,Miguel; DARAN,Jean Claude; POLI,Rinaldo; , Cp*2Mo2O5 DİMERİNİN SULU ORTAMDA İNDİRGENMESİ: [Cp*3Mo3(?-O)2(?-OH)4](X)2 (X=CF3CO2, CF3SO3) ÜRÜNÜNÜN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
207 ERDENER,Diğdem; YILDIZ,Mustafa; , SPİRO FOSFAZEN BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ İNCELENMESİ
208 DİLBER,Gülsey; BIYIKLIOĞLU,Zekeriya; KANTEKİN,Halit; , YENİ BİR 18-ÜYELİ DİTİYATETRAAZA MAKROSİKLİK GRUP İÇEREN (E,E)-DİOKSİM SENTEZİ ve MONO, HETERONÜKLEER KOMPLEKSLERİNİN İNCELENMESİ
209 DİLBER,Gülsey; BIYIKLIOĞLU,Zekeriya; ALP,Hakan; OCAK,Ümmühan; , YENİ N2S4 DONÖRLÜ 20 ÜYELİ ÜYELİ MAKROSİKLİK LİGANDLARIN SENTEZİ ,KARAKTERİZASYONU VE EKSTRAKSİYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
210 ALP,Hakan; BIYIKLIOĞLU,Zekeriya; DİLBER,Gülsey; MARAP,Aysel; OCAK,Miray; , YENİ N2S5 DONÖRLÜ 23 ÜYELİ ÜYELİ MAKROSİKLİK LİGANDLARIN SENTEZİ ,KARAKTERİZASYONU VE EKSTRAKSİYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
211 YABAŞ,Ebru; SÜLÜ,Mustafa; BEKAROĞLU,Özer; , SANDVİÇ FTALOSİYANİN İÇEREN DENDRİMERLERİN SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
212 TUNA,Sümeyra; CANPOLAT,Erdal; KAYA,Mehmet; , SYNTHESİS AND CHARACTERİZATİON OF A NEW 4-METHOXYSALİCYLİDEN-P-AMİNOACETOPHENONEOXİME AND ITS COMPLEXES WİTH Co(II), Cu(II) AND Zn(II)
213 CANPOLAT,Erdal; KAYA,Mehmet; , SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF MONONUCLEAR COBALT(II), NICKEL(II), COPPER(II), ZINC(II), CADMIUM(II) AND DINUCLEAR URANYL(VI) COMPLEXES WITH N-BIS(2-{[(2,2-DIMETHY-1,3-DIOXOLAN-4-YL)METHYL]AMINO}BUTHYL) N?,N?-DIHYDROXYETHANEDIIMIDAMIDE
214 YILDIRIM,Bilge; DEVECİ,Pervin; ÖZCAN,Emine; , 3,4-METİLENDİOKSİFENİLAMİNOGLİOKSİM BİLEŞİĞİNİN SENTEZİ İLE GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
215 TANRIVERDİ,Esra; YENİLMEZ ÇİFTÇİ,Gönül; J.COLES,Simon; B.DAVİES,David; B.HURTHOUSE,Micheal; KILIÇ,Adem; A.SHAV,Robert; , SPERMİN KÖPRÜLÜ SİKLOTRİFOSFAZATRİEN?İN METANOL İLE REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
216 DUMOULİN,Fabienne; HİREL,Catherine; AHSEN,Vefa; , MICRO-VAWES ASSISTED DINITRILATION AND PHTHALOCYANİNES SYNTHESİS
217 ASLAN,Fatih; ARSLAN,Mustafa; AYCAN,Banu; , HEKZAKLOROSİKLOTRİFOSFAZENİN KARBOKSİLİK ASİTLERLE REAKSİYONU
218 ASLAN,Fatih; ARSLAN,Mustafa; , FENİLMAGNEZYUM BROMÜR (C6H5MgBr) VE p-TOLİLMAGNEZYUM BROMÜR (p-CH3C6H5MgBr) İLE HEKZAKLOROSİKLOTRİFOSFAZENİN REAKSİYONU
219 HACIVELİOĞLU,Ferda; İBİŞOĞLU,Hanife; J.COLES,Simon; B.HURTHOUSE,Micheal; EATON,Robert J.; B.DAVİES,David; KILIÇ,Adem; A.SHAV,Robert; , 2,2-DİTİYOFENOKSİ-4,4-R2-6,6-DİKLOROSİKLOTRİFOSFAZATRİENİN KİMYASAL KAYMA VE BAZİKLİK SABİTİ (??R) ARASINDAKİ İLİŞKİ
220 EĞİLMEZ,C.Cem; ÇIRÇIR,Esra; DİLBAS,Özlem; ÖZPOZAN,Nilgün; , İTERBİYUM TRİOKSİT-BİZMUT TRİOKSİT İKİLİ SİSTEMİNDE YENİ FAZLARIN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
221 DURAP,Feyyaz; BİRİCİK,Nermin; KAYAN,Cezmi; GÜMGÜM,Bahattin; , YENİ ANİLİN TÜREVİ BİS(DİFENİLFOSFİNO)AMİN LİGANDLARIN HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU
222 AKKOÇ,Mitat; ÖZDEMİR,İsmail; ÇETİNKAYA,Bekir; , PALLADYUM-N-HETEROSİKLİK KARBEN KATALİZLİ HECK VE SUZUKİ EŞLEŞMELERİ
223 BOĞA,gülnaz; AVŞAR,Göktürk; GÜZEL,Bilgehan; , FLOR İÇEREN SALEN TİPİ LİGAND VE METAL KOMPLEKS SENTEZLERİ, KATALİZÖR OLARAK KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI
224 AVŞAR,Göktürk; GÜZEL,Bilgehan; , SÜPERKRİTİK KARBONDİOKSİTTE ÇÖZÜNÜR NİTELİKTE ALKİL VE AMİNO FOSFİN TÜREVİ LİGANDLAR ve Rh(I) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, TERMAL DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
225 İBİŞOĞLU,Hanife; TEMUR,Başak; ÜN,İlker; J.COLES,Simon; B.HURTHOUSE,Micheal; EATON,Robert J.; B.DAVİES,David; KILIÇ,Adem; A.SHAV,Robert; , 2,6,6-TRİKLORO-1,3,5,7,11,16-HEKZAAZA-2,4-DİFOSFATRİSİKLOHEKZADEKA-2,4,6-TRİEN İLE PİROLİDİN REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
226 POYRAZ,Mehmet; ÇEVİK,Sabri; KOPAN,İbrahim; GÜNEY,Ayşe; SARI,Musa; , [1-(1H-BENZOIMIDAZOL-2-YL)-ETHANONE THIOSEMICARBAZONE] LİGANTININ METAL KOMPLEKSLERİNİN ELDESİ, KAREKTERİZASYONU
227 KIRKAN,Bülent; KARAYEL,Gamze; USLUER,Özlem; GÜP,Ramazan; , DÖRT DİŞLİ N2O2 DÖNOR BIS-AÇILHIDRAZON VE 1,10-FENANTHROLIN İÇEREN MIXED-LIGAND BAKIR(II) ve NİKEL(II) KOMPLEKSLERIN SENTEZI SPEKTROSKOPIK ÖZELLIKLERININ İNCELENMESI
228 KIRKAN,Bülent; KARAYEL,Gamze; USLUER,Özlem; GÜP,Ramazan; , 5-(p-SUBSTİTÜE FENİLAZO)BARBİTURİK ASİT TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE BAKIR(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESI
229 ÖZEN KAHVECİ,Gülden; DEMİRÖZÜ ŞENOL,Sevim; UZTETİK MORKAN,Ayşe; , NaDyP2O7. 5H2O BİLEŞİĞİNİN HAZIRLANMASI, XRD, IR VE TERMAL YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ
230 SÖYLEYİCİ,H.Can; ÖZTUNAR,Nesrin; SARIKAVAKLI,Nursabah; , 4-(4-HİDROKSİFENİL)-2-(2-HİDROKSİMETİLBENZİLİDENAMİNO)-1,3-TİYAZOL BİLEŞİĞİ VE METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
231 GÜMÜŞ,Gülay; AHSEN,Vefa; LEBRUN,Colette; LUNEAU,Dominuque; PECAUT,Jacques; , OKSAMİD OKSİM VE METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE SELF ASSEMBLY ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
232 MUTLU,Hasane; İREZ,Gazi; , KİNAZOLİNOKSİMLERİN Co(II) İLE İMİNO OKSİM KOMPLEKSLERİNE DÖNÜŞÜMÜNÜN 1H-NMR ve 13C-NMR SPEKTROSKOPİ YÖNTEMLERİYLE İZLENMESİ ve YAPILARININ AYDINLATILMASI
233 SUBAŞI,Elif; HOGARTH,Graeme; S.SENTÜRK,Ozan; , REACTION of Fe3(CO)12 with Ph2P(S)CH2P(S)Ph2 and CRYSTAL STRUCTURE of [{Fe2(CO)6(?-S-n-Bu)}2(?4-S)]
234 BATI,Hümeyra; SARAÇOĞLU,Hanife; ÇALIŞKAN,Nezihe; SOYLU,Serkan; BÜYÜKGÜNGÖR,Orhan; , DİASETATO-BİS(2-AMİNOBENZOTİAZOL-KN)CCOBALT(II) BİLEŞİĞİNİN SENTEZİ VE YAPISININ AYDINLATIMASI
235 TÜMER,Yasemin; BATI,Hümeyra; BÜYÜKGÜNGÖR,Orhan; , HEKZAKİS(4-HİDROKSİ-3-METOKSİBENZALDEHİD)SİKLOTRİFOSFAZEN: SENTEZİ VE YAPISININ AYDINLATIMASI
236 GÖRGÜLÜ,A.Orhan; ARSLAN,Mustafa; ÇİL,Erol; , 1,3-Dİ(4-METİLPİPERİDİNO)PROPAN-2-O-KSANTAT?IN SENTEZİ VE GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİ
237 GÖRGÜLÜ,A.Orhan; ARSLAN,Mustafa; ÇİL,Erol; , 1,3-Dİ(N-METİLPİPERAZİNO)PROPAN-2-O-KSANTAT?IN SENTEZİ VE GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİ
238 GÖRGÜLÜ,A.Orhan; ARSLAN,Mustafa; ÇİL,Erol; , O-KLORASETİLOKSİM SÜBSTİTÜE FENOL TÜREVİ TAŞIYAN SİKLOFOSFAZEN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
239 ÜN,İlker; İBİŞOĞLU,Hanife; KILIÇ,Adem; W.BARTLETT,Stewart; J.COLES,Simon; B.DAVİES,David; B.HURTHOUSE,Micheal; A.SHAV,Robert; , N3P3Cl(6-n)(NHBut)n TÜREVLERİNDE MOLEKÜLER PARAMETRELER VE TOPLAM BAZİKLİK SABİTİ (?R) ARASINDAKİ İLİŞKİ
240 KALKAN,Ayfer; ALTUNTAŞ BAYIR,Zehra; , ESTER GRUBU TAŞIYAN TETRA SÜBSTİTÜE FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
241 KARİPCİN,Fatma; KABALCILAR,Eser; PERÇİN,Sabriye; ALSANCAK,Güleren; , 4-(2-PİRİDİLAZO)RESORSİNOL METAL ŞELATLARININ TERMAL VE SPEKTROSKOPİK OLARAK İNCELENMESİ
242 KARİPCİN,Fatma; DEDE,Bülent; , 4,4?-BİS(ALKİLAMİNOİSONİTROSOASETİL)FENİL LİGANDLARI VE POLİMERİK METAL ŞELATLARININ SENTEZİ
243 E.TUNÇMEN,Mukadder; BAŞKALE,Gülşen; KARİPCİN,Fatma; , BAZI BF2+-KÖPRÜLÜ vic-DİOKSİM KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ ve KARAKTERİZASYONU
244 KARADENİZ,Leman; DOĞAN,Fatih; İRİŞLİ,Sevil; , ORGANOFOSFİN SÜLFÜR LİGANDLI Pt(II) KOMPLEKSLERİNİN TERMAL DAVRANIŞLARI
245 N.YARAŞIR,Meryem; ÜNLÜ,Selma; KANDAZ,Mehmet; , FONKSİYONEL FTALOSİYANİNLER; SENTEZ, KARAKTERİZASYON, ELEKTROKİMYA, İLETKEN, GAZ DUYARLILIK ÖZELLİKLERİ
246 N.YARAŞIR,Meryem; KANDAZ,Mehmet; , PERIPHERAL AND NON-PERIPHERALLY-DESIGNED FUNCTIONAL ION RECEPTOR MONO AND DOUBLE- DECKER PHTLALOCYANINES
247 SÖNMEZ,Mehmet; AKBAŞ,Esvet; ANIL,Barış; , TEK BASAMAKTA 3-BENZOİL-4-HİDROKSİ-6-FENİL-2H-PİRAN-2-ON?UN SENTEZİ VE METAL KOMPLEKSLERİNİN HAZIRLANMASI
248 ÇELEBİ,Metin; SÖNMEZ,Mehmet; ŞEKERCİ,Memet; , PİRİMİDİN HALKALI (ONNO) TETRADENTAT Ni(II) VE Fe(III) KOMPLEKSLERİNİN TEMPLATE SENTEZİ VE SPEKTROSKOPİK İNCELENMESİ
249 ÖZBÜLBÜL,Aslı; TUNÇEL,Mehmet; MART,Hasan; SERİN,Selahattin; , YENİ SCHİFF BAZI POLİMER-METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE TERMAL KARARLILIKLARININ İNCELENMESİ*
250 TUNÇEL,Mehmet; SARI,Hayati; , BAZI SCHİFF BAZI LİGANDLARININ STABİLİTE VE KOMPLEKS OLUŞUM SABİTLERİNİN POTANSİYOMETRİK TİTRASYON YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ
251 ALTUN,Özlem; TÜRKYILMAZ,Murat; FEYİZOĞLU,Adilhan; , MANGAN NAFTENATIN SENTEZİ, YAPISININ SPEKTROSKOPİK Ve TERMOGRAVİMETRİK OLARAK İNCELENMESİ
252 AYDIN,Ziya; KELEŞ,Mustafa; SERİNDAĞ,Mustafa; , BAZI METAL FOSFİN KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ ve ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
253 KELEŞ,Mustafa; SERİNDAĞ,Osman; , KATI DESTEKLİ FOSFİN- METAL KOMPLEKSLERİNİN KATALİTİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
254 KARADENİZ,Hülya; GÖK,Yaşar; KANTEKİN,Halit; , S2O2 KARIŞIK DÖNORLU 12 ÜYELİ SUBSTİTUE GRUP İÇEREN YENİ BİR MAGNEZYUM PORFİRAZİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
255 KARADENİZ,Hülya; GÖK,Yaşar; , MAKROSİKLİK İYONOFOR TAŞIYAN YENİ BİR (E,E)-DİOKSİMİN SENTEZi VE KOMPLEKS FORMASYONLARININ İNCELENMESİ
256 İSPİR,Esin; KURTOĞLU,Mükerrem; TOROĞLU,Sevil; SERİN,Selahattin; , THE NEW d10 METAL COMPLEXES DERIVED FROM SCHIFF BASE LIGANDS HAVING SILANE: SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND ANTIMICROBIAL STUDIES OF CADMIUM(II) AND ZINC(II) COMPLEXES
257 CAN,Hatice; AHSEN,Vefa; , TEORİK YÖNTEMLERLE METALLİFTALOSİYANİN (MePc) TÜREVLERİNDE FOTOİLETKENLİĞİN İNCELENMESİ
258 SEZGİN,Demet; ARSLAN,Hakan; KÜLCÜ,Nevzat; , 1,1-DİALKİL-3-(2,2-DİFENİLASETİL)TİYOÜRE TÜREVİ LİGAND VE METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
259 BUDAK,Erhan; BOZKURT,Çetin; , CADMIUM - hBN INTERCALATION COMPOUNDS
260 TAVMAN,Aydın; AGH-ATABAY,Naz Mohammed; BOZ,İsmail; NESHAT,Abdullah; , ÇEŞİTLİ MAKROSİKLİK LİGANTLAR İLE GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
261 ALTAN,Orhan; SERİNDAĞ,Osman; , BİYOKİMYASAL YÖNTEM İLE FOSFİN SENTEZİ
262 ERGİN,Zuhal; ŞEKERCİ,Memet; AHMEDZADE,Misir; , 1-(3-AMİNO-1-BENZOFURAN-2-İL)-3-FENİL-PROPEN-2-EN-1-ON LİGANDININ METAL KOMPLEKSLERİNİN KARAKTERİZASYONU
263 ERGİN,Zuhal; ŞEKERCİ,Memet; , DÜŞÜK SICAKLIKLARDAKİ FENANTROLİN KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ
264 ERGİN,Zuhal; ŞEKERCİ,Memet; AHMEDZADE,Misir; , 1-(3-AMİNO-1-BENZOFURAN-2-İL)-3-(NİTROFENİL)-PROPEN-2-EN-1-ON LİGANDININ METAL KOMPLEKSLERİNİN KARAKTERİZASYONU
265 TURAN,Nevin; ŞEKERCİ,Memet; KOPARIR,Metin; , TİYOFEN LİGANDININ POLİMERİK Co(II), Ni(II) ve Cu(II) KOMPLEKSLERİNİN KARAKTERİZASYONU
266 TURAN,Nevin; ŞEKERCİ,Memet; ÇETİN,Ahmet; , 2-AMİNO-5-PİRİDİN-1,3,4-TİYADİAZOL LİGANDI ve KOMPLEKSLERİNİN SENTEZ ve KARAKTERİZASYONU
267 TURAN,Nevin; ŞEKERCİ,Memet; , TİYOFEN LİGANDININ POLİMERİK Co(II), Ni(II) ve Cu(II) KOMPLEKSLERİNİN TERMAL ANALİZLERİ
268 ZORLU,Yunus; YENİLMEZ ÇİFTÇİ,Gönül; İBİŞOĞLU,Hanife; J.COLES,Simon; B.DAVİES,David; B.HURTHOUSE,Micheal; KILIÇ,Adem; A.SHAV,Robert; , OKTA-SUBSTİTÜE SPERMİN KÖPRÜLÜ SİKLOFOSFAZENLERİN SENTEZİ VE ELDE EDİLEN TÜREVLERİN KARAKTERİZASYONU
269 YENİLMEZ,H.Yasemin; OKUR,Ali İhsan; GÜL,Ahmet; , NAFTİLAZO GRUPLARI İÇEREN TETRA-SÜBSTİTÜE FTALOSİYANİNLER
270 AHSEN,Vefa; DURMUŞ,Mahmut; GÜREK,Ayşe Gül; YEŞİLOT,Serkan; , TETRA-ALKOKSİ SUBSTİTÜE FTALOSİYANİN İZOMERLERİNİN AYRILMASI VE MEZOJENİK ÖZELLİKLERİ
271 USLU KOBAK,Rabia Zeynep; GÜL,Ahmet; , YENİ DİMETİLAMİNOETİLTİYO-SUBSTİTÜENTLİ PİRAZİNOPORFİRAZİNLERİN HAZIRLANMASI
272 GÖKTEPE,Hüseyin; ŞAHAN,Halil; PATAT,Şaban; , LİTYUM İYON PİLLERDE KULLANILAN PROPİLEN KARBONAT ESASLI ELEKTROLİTE DUMANLI SİLİKA EKLENMENİN PİL PERFORMANSINA OLAN ETKİSİ
273 HANHAN,M.Emre; MENTEŞ,Ayfer; , pH DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI OLARAK SUDA ÇÖZÜNEBİLEN N-HETEROSİKLİK GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KATALİTİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
274 GÜLCEMAL,Süleyman; DOĞAN,Fatih; YÜREKLİ,Mehmet; ÇETİNKAYA,Bekir; , FLORLU SÜBSTİTÜYENT İÇEREN DİAZOLİNYUM TUZLARININ SENTEZİ ve TERMAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
275 DOĞAN,Fatih; DAYAN,Osman; GÜLCEMAL,Süleyman; YÜREKLİ,Mehmet; ÇETİNKYA,Bekir; , MONONÜKLEER RUTENYUM KOMPLEKSLERİNİN ISISAL BOZUNMA KİNETİGİ
276 UÇAN,Selma Y.; DEMİR,İbrahim; UÇAN,Mustafa; AKKAYA,Mustafa; , 1.2. FENİLİMİNO-İZONİTROZO-2-ASETİLNAFTALİNİN VE METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERIZASYONU
277 UÇAN,Mustafa; UÇAN,Selma Y.; PEKACAR,Ali İhsan; MERCİMEK,Bedrettin; , N2O2 DONÖR ATOMLAR İÇEREN SCHİFF BAZLARI VE Ni(II) Co(II) Zn(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ.
278 YANAR,Selmin; KARADENİZ,Leman; İRİŞLİ,Sevil; , BİS(DİFENİLFOSFİNO)AMİN DİSÜLFÜR LİGANDLI İYONİK Pd(II) KOMPLEKSLERİ
279 YANAR,Selmin; KARADENİZ,Leman; YANAR,Selmin; , BİS(DİFENİLFOSFİNO) METAN DİSÜLFÜR LİGANDLI Pd(II) KOMPLEKSLERİNİN TERMAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
280 BEŞLİ,Serap; J.COLES,Simon; B.DAVİES,David; B.HURTHOUSE,Micheal; KILIÇ,Adem; A.SHAV,Robert; ŞAHİN.Çağlar; , 1,1-(3-AMİNO-1-PROPANOKSİ)-3,3,5,5-SİKLOTRİFOSFAZATRİEN BİLEŞİĞİ İLE METANOL VE PİROLİDİNİN REAKSİYONLARINDA NH CİS ETKİSİ
281 YEŞİLOT,Serkan; BEŞLİ,Serap; B.DAVİES,David; KILIÇ,Adem; A.SHAV,Robert; ŞAHİN,Şule; USLU,Aylin; , BİR VE İKİ KİRAL MERKEZLİ SİKLOFOSFAZEN BİLEŞİKLERİNİN STEREOJENİK ÖZELLİKLERİNİ BELİRLEMEDE NMR VE HPLC YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
282 DEMİRÖZÜ ŞENOL,Sevim; ÖZEN KAHVECİ,Gülden; UZTETİK MORKAN,Ayşe; , NEODMİYUM BORFOSFAT BİLEŞİĞİNİN KATI HAL YÖNTEMİYLE HAZIRLANMASI VE XRD, IR İLE KARAKTERİZASYONU
283 ABDURRAHMANOĞLU,Şaziye; BULUT,Mustafa; BEKAROĞLU,Özer; , PİRİMİDİNSUBSTİTÜE Co(II) VE DOUBLE-DECKER Lu(III) FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
284 ÖZTÜRK,İbrahim İsmet; K.HADJİKAKOU,Sotiris; HADJİALİDİS,Nick; KUBİCKİ,Maciej; , SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF ANTIMONY (III) CHLORIDE COMPLEX WITH 2-MERCAPTOBENZIMIDAZOL
285 HAMAMCI,Sevim; T.YILMAZ,Veysel; BÜYÜKGÜNGÖR,Orhan; , PİRAZİN VE PİRİDAZİN GÜMÜŞ(I)-SAKKARİN KOMPLEKSLERİNİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
286 ŞENEL,Evrim; T.YILMAZ,Veysel; KAZAK,Canan; , PİRAZİN-METAL(II) SAKKARİN KOMPLEKSLERİNİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
287 HEREN,Zerrin; KESER,Cem; , cis?Bis(İMİDAZOL)Bis(PİKOLİNATO)BAKIR(II) DİHİDRAT KOMPLEKSİNİN TERMİK BOZUNMA MEKANİZMASININ TERMİK ANALİZ TEKNİKLERİ VE KÜTLE SPEKTROSKOPİSİYLE İNCELENMESİ
288 TUNCEL,Sinem; YÜKSEL,Fatma; AHSEN,Vefa; , PERİFERAL OKTA-AMİNO FTALOSİYANİN SENTEZİ
289 YEŞİLEL,Okan Zafer; SOYLU,Serkan; ÖLMEZ,Halis; BÜYÜKGÜNGÖR,Orhan; , Co(II)- ve Ni(II)-OROTATO-4-METİLİMİDAZOL KARIŞIK LİGANTLI KOMPLEKSLERİN SENTEZİ, KRİSTAL YAPILARI, SPEKTROSKOPİK VE TERMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
290 YEŞİLEL,Okan Zafer; KAŞTAŞ,Gökhan; ÖLMEZ,Halis; BÜYÜKGÜNGÖR,Orhan; , OROTİK ASİTİN YENİ BİR BAĞLANMA ŞEKLİNİ İÇEREN POLİMERİK POTASYUM KOMPLEKSİ, [K(H2Or)(H2O)]n (H3Or = Orotik asit): SENTEZİ, KRİSTAL YAPISI, SPEKTROSKOPİK VE TERMİK ÖZELLİĞİ
291 HAYVALİ,Zeliha; HAYVALİ,Mustafa; , YENİ BİS-TAÇ ETERLER VE SODYUM KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ AYDINLATILMASI
292 BIYIKLIOĞLU,Zekeriya; DİLBER,Gülsey; KANTEKİN,Halit; ALP,Hakan; , MAKROBİSİKLİK GRUP TAŞIYAN YENİ (E,E)-DİOKSİM VE METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE EKSTRAKSİYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
293 AGHATABAY,N.M.; YILDIZ,A.; SOMER,M.; HACIU,D.; KAYA,K.; MALATYALI,H.N.; , SYNTHESIS, STRUCTURAL CHARACTERIZATION OF MACROCYLIC LIGANDS AND THEIR TRANSITION METAL COMPLEXES
294 AGHATABAY,N.M.; SOMER,M.; HACIU,D.; KIRCALI,A.; NESHAT,Abdullah; , SYNTHESIS, STRUCTURAL CHARACTERIZATION OF MACROCYLIC LIGANDS AND THEIR TRANSITION METAL COMPLEXES
295 TAVMAN,Aydın; BİRTEKSÖZ,A.SEHER; , 4-(4-H/Me/Cl/NO2-1H-BENZİMİDAZOL-2-İL)-BENZEN-1,3-DİOLLER VE BAZI GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN TANIMLANMASI VE ANTİMİKROBİYAL ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
296 NARTOP,Dilek; GÜRKAN,Perihan; SARI,Nurşen; , 2-HİDROKSİBENZALDEHİT TÜREVLERİNİ İÇEREN ASİMETRİK DİİMİN BİLEŞİKLERİNİN VE Ni(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, YAPILARININ AYDINLATILMASI
297 NARTOP,Dilek; GÜRKAN,Perihan; SARI,Nurşen; , 2-NİTROBENZİLİDEN-2-HİDROKSİANİLİN?DEN HAZIRLANAN ASİMETRİK DİİMİN BİLEŞİĞİ VE BAZI KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ AYDINLATILMASI
298 GÜNGÖR,Özlem; GÜRKAN,Perihan; , YENİ BİR ASİMETRİK DİİMİN BİLEŞİĞİNİN VE Ni(II), Co(III) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, YAPILARININ AYDINLATILMASI
299 SARI,Nurşen; GÜRKAN,Perihan; , BAZI AMİNOASİT-SCHİFF BAZLARININ VE BUNLARIN Cu(II), Ni(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZLENMESİ VE YAPILARININ AYDINLATILMASI
300 DOLAZ,Mustafa; YILMAZ,Hamza; , FOSFONİL GRUBU İÇEREN YENİ AZO-BİLEŞİKLERİNİN VE BUNLARIN METAL KOMPLEKSLERİNİN ARAŞTIRILMASI
301 TAŞCIOĞLU,Sülin; KAKI,Esra; , MİSELLİ ORTAMDA MOLİBDEN ÜÇLÜ KOMPLEKSİ SENTEZİ
302 AYHAN,Mehmet Menaf; GÜREK,Ayşe Gül; AHSEN,Vefa; , POLİOKSİETİLEN ZİNCİRLERİ İÇEREN YENİ TİP FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE SIVI KRİSTAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
303 ARSLAN,Figen; ÖLMEZ,Halis; ODABAŞOĞLU,Mustafa; BÜYÜKGÜNGÖR,Orhan; , KARIŞIK LİGANTLI (??abpy)[Cd(Hsal)2(abpy)]2 KOMPLEKSİNİN SENTEZİ, YAPI VE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
304 AĞAÇ,Hakan; İBİŞOĞLU,Hanife; BEŞLİ,Serap; J.COLES,Simon; B.HURTHOUSE,Micheal; B.DAVİES,David; KILIÇ,Adem; A.SHAV,Robert; , SPİRO SÜBSTİTÜE ALKOKSİ SİKLOTRİFOSFAZATRİENLERİN SPERMİDİN İLE REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
305 TÜMER,Mehmet; ZENGİN,Hüseyin; ALVER,Ümit; DOLAZ,Mustafa; EKİNCİ,Duygu; PAK,Faruk; YILMAZ,Özlem; US,Şahin; , TİOFEN GRUBU İÇEREN TRİ- VE TETRAAZA MAKROSİKLİK LİGANDLAR İLE GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, ELEKTROKİMYASAL- VE KİMYASAL POLİMERİZASYONU İLE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
306 BİLGİN,Ahmet; YAĞCI,Çiğdem; MENDİ,Ayşegül; YILDIZ,Ufuk; , MAKROSİKLİK GRUP İÇEREN POLİMERİK FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
307 SÜLÜ,Mustafa; BEKAROĞLU,Özer; , POLİALKİL İÇEREN FTALOSİYANİN DENDRİMERLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
308 ERÇAĞ,Ayşe; ŞENER,Sevil; ŞENTÜRK,Ozan Şanlı; UĞUR,Fadime; , BAZI İSATİN SCHIFF BAZLARININ (VI) B GRUBU METAL KARBONİLLERİ [Cr(CO)6 , Mo(CO)6 , W(CO)6] İLE FOTOKİMYASAL TEPKİMESİNDEN İLK KEZ ELDE EDİLEN KOMPLEKSLER VE YAPI TAYİNLERİ
309 ŞENER,Sevil; ERÇAĞ,Ayşe; ŞENTÜRK,Ozan Şanlı; UĞUR,Fadime; , 3-AMİNO-5-MERKAPTO-1,2,4-TRİAZOL ve 4-AMİNO-3-HİDRAZİNO-5-MERKAPTO-1,2,4-TRİAZOL?ÜN BAZI METAL KARBONİL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ AYDINLATILMASI
310 ŞENER,Sevil; ERÇAĞ,Ayşe; ŞENTÜRK,Ozan Şanlı; UĞUR,Fadime; , BAZI AROMATİK HİDROKSİ ALDEHİTLER VE 4-AMİNO-3-HİDRAZİNO-5-MERKAPTO-1,2,4-TRİAZOL? DEN TÜRETİLEN İMİN BİLEŞİKLERİNİN Mn(CO)3Cp İLE FOTOKİMYASAL TEPKİMESİNİN İNCELENMESİ
311 BİLGİN,Ahmet; MENDİ,Ayşegül; YAĞCI,Çiğdem; YILDIZ,Ufuk; , FLEKSIBLE GRUPLAR İÇEREN POLİMERİK FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
312 AYDEMİR,Umut; BAITINGER,Micheal; YURİ,Grin; , INVESTIGATION OF THE TERNARY CLATHRATE OF Ba8(NixGey?z)Ge40
313 ŞAHİN,M.; BAL,T.; ÜLKÜSEVEN,Bahri; , SOLVATİZE URANİL-TİYOSEMİKARBAZON KOMPLEKSLERİ
314 ÖZTÜRK,Ali İhsan; AKGÜL,Nadir Bilgin; KASUMOV,Veli; ASLAN,Fatih; TATSIZ,Ramazan; ARSLAN,Mustafa; , Pd(II)?NİN N-2,5-Dİ-TERT-BUTİL SALİSİLALDİMİNLERLE KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
315 ÖZTÜRK,Ali İhsan; KASUMOV,Veli; SEZER,Ali; ASLAN,Fatih; , BİS(N-ALKİL-3,5- tBu2-SALİSİLALDİMİNATO)Cu(II) KOMPLEKSLERİNİN OKSİTLEŞMESİ REAKSİYONUNUN UV/Vis SPEKTROSKOPİSİ İLE İNCELENMESİ
316 TAŞCIOĞLU,Sülin; KAKI,Esra; DUMLUDAĞ,Fatih; YALÇIN,Bahattin; , BİS[2-(2-AMİNOETİLAMİNOETANOL)] BAKIR(II) BROMÜR?ÜN SENTEZİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
317 YALÇIN,Bahattin; FATULLEYEVA,Perizad A.; BÜYÜKGÜNGÖR,Orhan; KOŞAR,Başak; TAŞCIOĞLU,Sülin; MEDJİDOV,Ajdar A.; AYDIN,Adnan; , N-(2-HİDROKSİBENZİL) AMİNOPİRİDİNLERİN Cu(II) VE Pd(II) KOMPLEKSLERİNİN YAPI VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
318 TAŞCIOĞLU,Sülin; KAKI,Esra; YALÇIN,Bahattin; BÜYÜKGÜNGÖR,Orhan; KOŞAR,Başak; AYDIN,Adnan; , PİRAZİN 2,3-DİKARBOKSİLLİ ASİD İLE CuBr2 KOMPLEKSİNİN OLUŞUMU VE NH3 İLE REAKSİYONUNUN İNCELENMESİ
319 EMEN,Fatih Mehmet; BİNZET,Gün; YEŞİLKAYNAK,Tuncay; KÜLCÜ,Nevzat; ARSLAN,Hakan; , *
320 KIRCALI,A.; AYDEMİR,Umut; SOMER,M.; USLU,B.; BÖLÜKBAŞI,O.; , RAMAN SPECTROSCOPICAL INVESTIGATIONS on CONDENSED CLUSTURE ANIONS [Ge9?Ge9]6?, [Ge9=Ge9=Ge9]6?, [Ge9=Ge9=Ge9=Ge9]8-, and ?[?(Ge9)?]2? in SOLIDS and SOLVENTS
321 ÇAKIR,Arzu; SÜLÜ,Mustafa; , RUTENYUM TRİPODAL FOSFİN KOMPLEKSLERİNİN KATALİTİK ÖZELLİKLERİNİN HİDROFORMİLASYON REAKSİYONLARINDA İNCELENMESİ
322 BALABAN GÜNDÜZALP,Ayla; ERK,Birgül; , PİPERAZİN TÜREVİ KARBOKSAMİT BİLEŞİKLERİ İLE Cu(II) VE Zn(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, YAPILARININ AYDINLATILMASI
323 T.YILMAZ,Veysel; HAMAMCI,Sevim; GÜMÜŞ,Sedat; , PİRAZİN VE PİRİDAZİN İÇEREN GÜMÜŞ(I)-SAKKARİN KOMPLEKSLERİNİN LÜMİNESANS ÖZELLİKLERİ VE DFT ÇALIŞMALARI
324 EMEN,Fatih Mehmet; BİNZET,Gün; YEŞİLKAYNAK,Tuncay; KÜLCÜ,Nevzat; ARSLAN,Hakan; , N,N-DİMETİL-N?-(2-KLOROBENZOİL)TİYOÜRENİN Cu(II), Ni(II) ve Co(III) KOMPLEKSLERİNİN BOZUNMA KİNETİĞİNİN OZAWA YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
325 TUNÇ,Turgay; ERDEM,Emin; DONAT,Ramazan; , ÇİMENTOLARDA ÇÖZÜNEBİLEN Cr(VI) GİDERİMİ
326 KESKİN,Bahadır; AVCIATA,Ulvi; GÜL,Ahmet; , SKANDİYUM(III), İTRİYUM(III) VE LANTAN(III) ün KARIŞIK LİGAND KOMPLEKSLERİNİN SULU ORTAMDAKİ KARARLILIKLARININ İNCELENMESİ
327 ÇAM,Tülay; ÖZER,Ulviye; , ASENAFTAKİNON DAN TÜREYEN KOMPLEKSLER VE KATALİTİK UYGULAMALARI
328 TÜRKMEN,Hayati; BÜYÜKGÜNGÖR,Orhan; ÇETİNKAYA,Bekir; , N2S8O2 KARIŞIK DONÖRLÜ MAKROBİSİKLİK GRUP İHTİVA EDEN YENİ BİR FTALOSİYANİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
329 GÖK,Halil Zeki; GÖK,Yaşar; KANTEKİN,Halit; , DİSALİSİLİDEN P- FENİLENDİAMİNİN VE DİSALİSİLİDEN O- FENİLENDİAMİNİN OKSİDATİF POLİKONDENSASYONU*
330 SERİN,Selahattin; ÖZBÜLBÜL,Aslı; MART,Hasan; TUNÇEL,Mehmet; , YENİ TİP BİS LUTESYUM FTALOSİYANİN KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, SIVI KRİSTAL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESI
331 ATİLLA,Devrim; GÜREK,Ayşe Gül; KILINÇ,Necmettin; ÖZTÜRK,Z.Ziya; AHSEN,Vefa; , SYNTHESIS OF FERROCENYL SCHIFF BASES UNDER SOLVENT FREE CONDITIONS USING MICROWAVE IRRADIATION
332 ÖZTÜRK,Gülşen; PETİT,Alain; KOUKLOVSKY,Cyrille; , Co2Ni(BO3)2 BİLEŞİĞİNİN KATI-HAL SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
333 TEKİN,Berna; GÜLER,Halil; , NANO-TİO2 SENTEZİ VE FOTOKATALİTİK PERFORMANSININ İNCELENMESİ
334 KİRAZ,Nadir; SAYILKAN,Funda; ASILTÜRK,Meltem; TATAR,Pınar; SAYILKAN,Hikmet; ARPAÇ,Ertuğrul; , SPERMİN KÖPRÜLÜ SİKLOTRİFOSFAZENE SPİRO- VE ANSA- BAĞLI 1,3-PROPANDİOL BİLEŞİKLERİNİN YAPISAL VE STEREOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ
335 YENİLMEZ,ÇİFTÇİ,Gönül; TANRIVERDİ,Esra; YEŞİLOT,Serkan; J.COLES,Simon; B.DAVİES,David; J.EATON,Robert; KILIÇ,Adem; A.SHAV,Robert; , PERİFERAL POZİSYONLARDA SUBSTİTUE GRUP İÇEREN YENİ METAL VE MAGNEZYUM PORFİRAZİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
336 KARADENİZ,Hülya; GÖK,Yaşar; KANTEKİN,Halit; , ASETOFENONUN TRANSFER HİDROJENASYONUNDA Ru(II) KOMPLEKSLERİNİN ROLU
337 DAYAN,Osman; ÇETİNKAYA,Bekir; , CALIXARENE COORDINATION CHEMISTRY: AN APPROACH TO MAGNETIC CLUSTERS
338 ARONİCA,Christophe; PETİT,Sarah; DESROCHES,Cedric; PİLET,Guillaume; YÜKSEL,Fatma; PAROLA,Stephone; LUNEAU,Dominuque; , iKi KiRAL MERKEZLi SPiRAN KÖPRÜLÜ SiKLOFOSFAZEN TÜREVLERİNİN SENTEZi VE STEREOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
339 ŞAHİN,Şule; USLU,Aylin; B.DAVİES,David; KILIÇ,Adem; A.SHAV,Robert; , İNDİRGENMİŞ VANADYUM MERKEZLERİ İÇEREN POLİOKSOVANADYUM (V15O36n-) KÜME BİLEŞİĞİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
340 ÇEVİK,Sabri; POYRAZ,Mehmet; ALKAN,Zeynep; KASNAK,Koray; , BETA-ALANİN SCHIFF BAZI METAL KOMPLEKSLERİNİN BORHİDRÜR İLE İNDİRGENME KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ
341 AYDIN,Adnan; YALÇIN,Bahattin; M.NASRULLAYEVA,Tarana; TAŞCIOĞLU,Sülin; A.MEDLİDOV,Ajdar; , BAZI AMİNOASİT-SCHİFF BAZLARI İLE KOMPLEKSLERİNİN KARARLILIK SABİTLERİ İLE ANTİBAKTERİYEL ETKİLERİ ARASINDAKİ İLİŞİKİNİN İNCELENMESİ
342 GÜRKAN,Perihan; SARI,Nurşen; CETE,Servet; , DİKLOROTETRAPİRİDİNNİKEL(II) KOMPLEKSİNİN TERMAL KARARLILIĞI
343 YEŞİLKAYNAK,Tuncay; M.EMEN,Fatih; BİZZET,Gün; KÜLCÜ,Nevzat; , SIVI KRİSTALİK SİSTEMLE RDE "FLOROFOBİK" ETKİ
344 BİLGİ,ERAN,Belkız; YÖRÜR,Çiğdem; OCAK,Hale; TSCHIERSKE,Carsten; , FLORESANS AKTİF GRUPLAR İÇEREN FTALOSİYANİNLER
345 ARSLAN,Sönmez; YILMAZ,İsmail; , MAKSİMUM SERTLİK VE MİNUMUM POLARLIĞIN BENT KURALINA UYGUNLUĞU VE TEORİK ÇALIŞMA
346 ESEN,Seval; HOŞCAN,Meral; KÖKSOY,Baybars; KANDEMİRLİ,Fatma; DİMOGLO,Anatoli; , İKİ YENİ HETEROLEPTİK RUTENYUM (II) BİPİRİDİL KOMPLEKSİNİN SENTEZ VE KARAKTERİZASYONU İLE BU KOMPLEKSLERE İLİŞKİN ELEKTROKİMYASAL VE SPEKTROSKOPİK ÇALIŞMALAR
347 OCAKOĞLU,Kasım; ZAFER,Ceylan; ÇETİNKAYA,Bekir; İÇLİ,Sıddık; , BAZI İLAÇLARIN İNSAN ERİTROSİTLERİNDEN SAFLAŞTIRILAN 6-FOSFOGLUKONAT DEHİDROGENAZ ENZİMİ ÜZERİNE İN VİTRO ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
348 ADEM,Şevki; ÇİFTÇİ,Mehmet; , BAZI İLAÇLARIN İNSAN ERİTROSİTLERİNDEN SAFLAŞTIRILAN GLUTATYON REDÜKTAZ ENZİMİ ÜZERİNE İN VİTRO ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
349 ŞENTÜRK,Murat; KÜFREVİOĞLU,Ö.İrfan; ÇİFTÇİ,Mehmet; , TOPRAKTAN İZOLE EDİLEN BACİLLUS SUBTİLİS? TEN ALKALİN PROTEAZ ÜRETİMİ VE BAZI OPTİMİZASYON ÇALIŞMALARI
350 UYAR,Fikret; BAYSAL,Zübeyde; AYTEKİN,Çetin; , Hypericum lysimachioides BİTKİSİNİN ETANOL EKSTRAKTININ YÜKSEK KOLESTEROLLÜ TAVŞANLARDA LİPİT PEROKSİDASYONU ÜZERİNE ETKİSİ
351 HAKİMOĞLU,Fidan; KIZIL,Göksel; KANAY,Zeki; KIZIL,Murat; ISI,Hilmi; , BİTKİ GELİŞİMİNİ TEŞVİK EDEN RİZOBAKTERİ AŞILAMALARININ BUĞDAY (Triticum aestivum L., Konya) VE ISPANAK (Spinacia oleracea L.) YAPRAKLARINDA BAZI ANTİOKSİDANT ENZİM AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
352 ORAL,Belinda; ERAT,Mustafa; ÇAKMAKÇI,Ramazan; , PISTACIA ATLANTICA DESF. YAPRAKLARININ SULU EKSTRAKTININ ANTİOKSİDAN AKTİVİTELERİ
353 PEKSEL,Ayşegül, Spirulina maxima nın IŞIK VE METAL STRESİ KOŞULLARINA BAĞIMLI FİKOSİYANİN ÜRETİMİYLE ANTİOKSİDAN SİSTEM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN AYDINLATILMASI
354 ÖZTÜRK ÜREK,Raziye; TARHAN,Leman; , AMYCOLATOPSİS ORİENTALİS DE KARBON KAYNAĞINA BAĞIMLI GLİKOLİZİS ÇEVRİMİ, GLİKOJEN VE ANTİBİYOTİK ÜRETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
355 AYAR KAYALI,Hülya; TARHAN,Leman; , AMYCOLATOPSİS ORİENTALİS DE KARBON KAYNAĞINA BAĞIMLI GLİKOLİZİS ÇEVRİMİ, GLİKOJEN VE ANTİBİYOTİK ÜRETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
356 ÖZYILMAZ,Gül; ÖZCAN,Birgül; , KAPARİ(Capparis Spinosa) BİTKİSİNİN KAPSÜLLERİNDEN PROTEAZ ENZİMİNİN KARAKTERİZE EDİLMESİ VE PEYNİR ÜRETİMİNDE KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI
357 DEMİR,Nazan; DURAN,E.Duygu; ALAYLI GÜNGÖR,Azize; DEMİR,Yaşar; , ASTERACEAE (Centaurea Aegiaphila) BİTKİSİNDE PROTEAZ ENZİMİNİN ARANMASI VE TANIMLANMASI
358 TOPAL,Muharrem; DEMİR,Nazan; NADAROĞLU,Hayrunnisa; DEMİR,Yaşar; , ÇAŞIR (Prangos ferulacea) BİTKİSİNDEN PEROKSİDAZ ENZİMİNİN SAFLAŞTIRILMASI VE TANIMLANMASI
359 NADAROĞLU,Hayrunnisa; DEMİR,Yaşar; DEMİR,Nazan; , STRESE MARUZ BIRAKILMIŞ BİTKİLERDE OLUŞAN YENİ PROTEİNLERİN 2D-JEL VE KÜTLE SPEKTROMETRESİ İLE ANALİZLERİ
360 ATİK,Ahmet Emin; KARAKAYA,Çağlar; SALİH,Bekir; YALÇIN,Talat; YAPIŞAN,Ece; BAYDARA,Pınar; , YAĞLI TOHUMLARIN LİPOLİZ VE ESTERAZ AKTİVİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
361 SAĞIROĞLU,Ayten; YEŞİLOĞLU,Yeşim; , TÜRKEYİN FARKLI BÖLGELERİNDE TOPLANAN PROPOLİS ÖRNEKLERİNİN CAPE (CAFFEİC ACİD FENETİL ESTER) İÇERİKLERİ VE ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
362 ATEŞ,Burhan; ERDOĞAN,Selim; DURMAZ,Gökhan; BAŞGEL,Serkan; YILMAZ,İsmet; SEÇKİN,Turgay; , BESLENME DURUMU, DİYET, İDRAR ve SERUM MAGNEZYUM ve KALSİYUM DÜZEYLERİNİN KAN BASINCINA ETKİLERİ
363 Kadriye KAYAKIRILMAZ; Emel BAYOL; Rifat BATTALOĞLU; Servet ARIOĞUL; Derviş TOPUZ; Tülay ÖZBEK; Serpil UÇAR; Cemil SAKA; Necdet USTA; Handan AVUNDUK; Ergül ZAZAOĞLU; Şerife ÖZGÜVEN; , SULU ÇÖZELTİDEN PB (II)?NİN Candida albicans TARAFINDAN BİYOSORPSİYONU
364 Ercan ÇINAR; ZÜBEYDE BAYSAL; Yasemin BULUT; Hüseyin ALKAN; , KURŞUN(Pb) STRESİNE MARUZ BIRAKILMIŞ RATLARIN KARACİGER DOKUSUNDA KAFEİK ASİT FENETİL ESTER?İN (CAPE) KORUYUCU ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
365 Ali ERDOĞAN; Burhan ATEŞ; M. İlker DOĞRU; Mehmet GÜL; İsmet YILMAZ; Muhittin YÜREKLİ; , SİGARANIN SERUM MALONDİALDEHİT, ERİTROSİT GLUTATYON PEROKSİDAZ ENZİM AKTİVİTESİ İLE YÜKSELTGENMİŞ VE İNDİRGENMİŞ GLUTATYON MİKTARINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
366 Fikret KARATAŞ; Nilgün NURAL; , 1,3,5-TİYADİAZOL SUBSTİTÜE İMİDAZOLİN VE TİYOSEMİKARBAZON TÜREVLERİNİN RATLARIN (WİSTAR) BAZI KAN PARAMETRELERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
367 Fikret KARATAŞ; ERKAN YÜKSEK; CANER BAL; SÜLEYMAN SERVİ; HAKİ KARA; İBRAHİM YILMAZ; Fatih Ahmet ERULAŞ; , HORUM DUTU (Morus nigra L.) MEYVESİNİN ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİ
368 Gökhan DURMAZ; Burhan ATEŞ; Ali ERDOĞAN; Türkan KUTLU; İsmet YILMAZ; M.Şevket ÇETİN; , SIĞIR ERİTROSİT GLUTATYON S-TRANSFERAZ ENZİMİNİN SAFLAŞTIRILMASI VE KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
369 serdar GÜVERCİN; Mustafa ERAT; Halis ŞAKİROĞLU; , SIÇANLARDA D-GALAKTOZAMİN İLE OLUŞTURULAN BEYİN DOKUSU HASARINA KARŞI ?-KAROTEN, ASKORBİK ASİD, ?-TOKOFEROL VE SELENYUMUN ETKİLERİ
370 Sevim TUNALI; Refiye YANARDAĞ; Tunç ÇATAL; Şehnaz BOLKENT; , FARE GENOMUNDA BULUNAN BAZI MAP-KİNAZ ENZİM GENLERİNİN cDNA?LARININ ÜRETİLMESİ VE İN SİTU HİBRİDİZASYONU İLE GEN EKSPRESYON ANALİZİ
371 Murat ÇANKAYA ; Hasan ÖZDEMİR; Ö.İrfan KÜFREVİOĞLU; Mehmet ÇİFTÇİ; Gregor EICHELE; , KEREVİZ (Apium graveolens L.) POLİFENOL OKSİDAZI?NIN ÇEŞİTLİ DESTEKLERE İMMOBİLİZASYONU
372 Hülya YAĞAR , 4- HİDROKSİ SİNNAMİK ASİTİN RADİKAL GİDERME AKTİVİTESİ
373 Mahfuz ELMASTAŞ; Mustafa CALAPOĞLU; , FARKLI HABİTATLARDAN İZOLE EDİLEN LOKAL STREPTOMYCES TÜRLERİNİN ÜRETTİKLERİ BİYOAKTİF METABOLİTLERİN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ
374 Murat YAVUZ; Ebru İNCE YILMAZ; Murat KIZIL; , ASPERGİLLUS NİGER ATCC 9642?NİN Ca-ALGİNAT KÜRELERİ ÜZERİNE İMMOBİLİZASYON KOŞULLARININ OPTİMİZASYONU
375 Murat UYGUN; A. Alev KARAGÖZLER; , HESPERİDİN, RUTİN VE 7,8-DİHİDROKSİKUMARİN BİLEŞİKLERİNİN SIÇAN SERUM LİPİD DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
376 Başak YÜCE; Göksel ŞENER; Ayşe OGAN; , BAZI 3-ALKİL(ARİL)-4-(2-KARBOKSİBENZİLİDENAMİNO)-4,5-DİHİDRO-1H-1,2,4-TRİAZOL-5-ON BİLEŞİKLERİNİN ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİ
377 Mustafa CALAPOĞLU ; Haydar YÜKSEK; Mahfuz ELMASTAŞ; Faruk KARDAŞ; , BACİLLUS SUBTİLİS? TEN NÖTRAL PROTEAZ ÜRETİMİ VE KISMİ KARAKTERİZASYONU
378 Fikret UYAR ; Mehmet DOĞRU; , Cyclotrichium niveum BİTKİSİNİN ANTİOKSİDANT, RADİKAL SÖNDÜRÜCÜ VE DNA?YI SERBEST RADİKALLERDEN KORUMA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
379 SEVİL EMEN; BİRCAN ÇEKEN; Murat KIZIL; , DEFNE (Laurus nobilis L.) LİPAZININ BAZI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
380 Şebnem SELEN İŞBİLİR; Hakkı M. ÖZCAN; HÜLYA YAĞAR; , AMARANTHUS LİVİDUS (A. BLİTUM) EKSTRELERİNİN ANTİOKSİDAN AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ
381 Nurten ÖZSOY; Ayşe CAN; Özlem KURT; Tuğba YILMAZ; Refiye YANARDAĞ; , KBrO3 ETKİSİNE MARUZ BIRAKILAN WİSTAR RATLARIN DALAK, KALP, BEYİN VE KAS DOKULARINDAKİ A, D, E VİTAMİNLERİ, KOLESTEROL VE BAZI YAĞ ASİTLERİ ÜZERİNDE RESVERATROLÜN ANTİOKSİDATİF ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
382 Serhat KESER; Ökkeş YILMAZ; Mehmet TUZCU; Sait ÇELİK; , BAZI AĞIR METALLERİN APOPLASTİK PEROKSİDAZ AKTİVİTESİNE ETKİSİ
383 Medine MURAT; Esen TAŞĞIN; Ökkeş ATICI; Barbaros NALBANTOĞLU; , GLOBULAR MAKROMOLEKÜLLERİN PEPTİDLER İLE KOVALENT BAĞLANMA MEKANİZMASI
384 Zeynep AKDESTE; Serap ACAR; Mehmet MUSTAFAEV; , URTİCA DİOİCA KÖK, GÖVDE VE YAPRAKLARINDA Cd+2 STRESİ VE ANTİOKSİDAN SAVUNMA SİSTEMİ
385 Adalet Ayça İBİK; Leman TARHAN ; , ENGİNAR (Cynara scolymus) ve KEREVİZ?İN (Apium graveolensis) SU, ETANOL, KLOROFORM VE HEKSAN ÖZÜTLERİNİN ANTİOKSİDANT VE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ
386 M.B. KAYA; A.U. FİDAN; A.KAYA; S.ÇETE; A.YAŞAR; , POLİELEKTROLİTLERİN PROTEİNLERLE ETKİLEŞİMİNİN FLORESANS YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
387 Yasemin BUDAMA BATTAL ; Zeynep AKDESTE; Mehmet MUSTAFAEV; , SWISS ALBINO KARACİĞER MİKROZOMLARINDA CYTOCHROME P450 VE ANİLİN HİDROKSİLAZ AKTİVİTESİNE ISIRGAN OTU (Urtica dioica L.) YAPRAK EKSTRAKTI ETKİSİNİN İNCELENMESİ
388 Tevfik ÖZEN; Halil KORKMAZ; , KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ BAZI BİNBİRDELİKOTU (Hypericum) TÜRLERİNİN ANTİOKSİDANT AKTİVİTE ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
389 Tevfik ÖZEN, BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİLERİNİN İNSAN SERUM PARAOKSONAZ ENZİM AKTİVİTESİ ÜZERİNE İN VİTRO ETKİSİ
390 Serap BEYAZTAŞ; Selma SİNAN; Nahit GENÇER; Özen ÖZENSOY; Oktay ARSLAN; , HEAT SHOCK PROTEINS, SUBSTRATE SPECIFICITY AND MODULATION OF FUNCTION
391 Yusuf TUTAR, KAYISI (ARMENİACA VULGARİS LAM.) TOHUMLARINDAN LİPAZIN SAFLAŞTIRILMASI
392 Bahar BİLGİN SÖKMEN; Refiye YANARDAĞ; , ŞAP HASTALIĞI VİRÜSÜNÜN VP1 KAPSİD PROTEİNİNİN PEPTİD EPİTOPLARININ ANYONİK POLİELEKTROLİTLERLE KOOPERATİF KONJUGASYONUNUN İNCELENMESİ
393 B. MANSOUR; Z. MUSTAFAEVA; M.MUSTAFAEV; , TRACHYTEMON ORİENTALİS (L.) G. DON SULU EKSTRESİNİN ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
394 Özlem SAÇAN, SIÇANLARDA AKUT RENAL İSKEMİ-REPERFÜZYON İLE OLUŞTURULAN KARACİĞER HASARINDA PROSTAGLANDİN E(1)? İN ANTİOKSİDAN ENZİMLER ÜZERİNE ETKİLERİ
395 Özlem SAÇAN; Nurcan ORHAN; Şehnaz BOLKENT; Refiye YANARDAĞ; , TRICHODERMA ATROVIRIDE KİTİNAZININ BİYOKONTROLÜNÜN ARAŞTIRILMASI
396 Nurdagül ORHAN; Nilay ALTAŞ; Ayşegül PEKSEL; İnci ARISAN ATAÇ ; , TEKSTİL SANAYİNİN ATIK SULARDAKİ DIRECT BLUE 15 BOYASININ T. VERSICOLOR KULLANILARAK UZAKLAŞTIRILMASI
397 Alper AKKAYA; Nurdan PAZARLIOĞLU; , DEPOLAMA SICAKLIĞI ve SÜRESİNİN BALIKLARDA BİYOJEN AMİN OLUŞUMUNA ETKİSİ
398 Mustafa CEMEK; Sait BULUT; Muhsin KONUK; Levent AKKAYA; Yavuz BİRDANE; Ezgi Yılmaz; , KROM-3-KLORÜR VE NİASİNİN HİPERLİPİDEMİLİ SIÇANLARIN KARACİĞERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
399 M.Mutluhan DÖĞER; Refiye YANARDAĞ; , SIĞIR SERUM ALBUMİNİNE ÜREAZ AKTİVİTESİ KAZANDIRILMASI
400 Aylin ALTINAY; Serap EVRAN; Azmi TELEFONCU ; , LENTİNUS EDODES? UN KARBOKSİMETİL SELULOZA TUTUKLANMASI VE SULU ORTAMLARDAN AĞIR METALLERİN UZAKLAŞTIRILMASINDA KULLANIMI
401 M. Yakup ARICA; Gökçe ÇELİK; Yağmur YALÇINKAYA; Gülay BAYRAMOĞLU; , SİKLOBÜTAN HALKALI TİYOSEMİKARBAZON TÜREVİ YENİ SCHİFF BAZLARININ TAVŞANLARIN SERUMUNDA ANTİOKSİDAN VİTAMİNLERE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
402 Aysel SARI; Alaaddin ÇUKUROVALI; , Opopanax hispidus (Friv.) Gris. (SARI OT) ve Rosemarinus officinalis L. (BİBERİYE)?NİN ANTİOKSİDAN KAPASİTELERİNİN VE PROLİN DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
403 A.Alev KARAGÖZLER; Deniz AKTAŞ UYGUN; Murat UYGUN; , HORSERADISH? PEROKSIDAZ (HRP)-DEKSTRAN SÜLFAT KOVALENT KONJUGATLARI VE KARAKTERİZASYONU
404 Melda ALTIKATOĞLU; Candan ARIÖZ; Yeliz BAŞARAN; Murat Topuzoğulları; Yasemin Budama Battal; Huriye KUZU; , ?- AMİLAZ, m.m. RENNET, SELÜLAZ ENZİMLERİNİN DEKSTRAN ve DEKSTRAN SÜLFAT ile KONJUGATLARININ HAZIRLANMASI ve KARAKTERİZASYONU
405 Aslı ARSLAN; Namık AKKILIÇ; Mithat ÇELEBİ; Eray DALGAKIRAN; Özlem ÖZTOLAN; Huriye KUZU; , SÜLFONİL HİDRAZİT İÇEREN P(S-DVB) GÖZENEKSİZ KÜRELERİN KROMATOGRAFİK ALANA UYGULANMASI
406 Gülay BAYRAMOĞLU; Meltem YILMAZ; B. Filiz ŞENKAL; M.Yakup ARICA; , ASPERGİLLUS NİGER TARAFINDAN PULLULANAZ İNDÜKSİYONU VE OPTİMİZASYONU
407 Nilay ATLAŞ; Ayşegül PEKSEL; Nurdagül ORHAN; İnci ARISAN ATAÇ ; , SIĞIR KUYRUĞU (VERBASCUM PHLOMOİDES ) BİTKİSİNİN METANOL ÖZÜTÜNDE ANTİOKSİDAN AKTİVİTESİNİN İNCELENMESİ
408 Gülen TÜRKER; Gülşen SAĞLIKOĞLU; Bayram KIZILKAYA; , GLUTARALDEHİD İLE ÇAPRAZ BAĞLANMIŞ Candida rugosa LİPAZ AGREGATLARININ HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU
409 Funda KARTAL; Ali KILINÇ; Azmi TELEFONCU ; , DEMİR EKSİKLİĞİ UYGULANMIŞ Eruca sativa BİTKİSİNDE BAZI ANTİOKSİDAN ENZİMLERİN VE LİPİD PEROKSİDASYON SEVİYELERİNİN İNCELENMESİ
410 Seda ÇINAR; Tülin AYDEMİR; , MANGAN EKSİKLİĞİ UYGULANMIŞ Eruca sativa BİTKİSİNDE ASKORBAT PEROKSİDAZ, GUAİACOL PEROKSİDAZ, SÜPEROKSİT DİSMUTAZ, KATALAZ ENZİMLERİNİN VE LİPİD PEROKSİDASYON DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
411 Seda ÇINAR; Tülin AYDEMİR; , Allium schoenoprasum (FRENK SOĞANI) EKSTRAKTLARININ KİMYASAL BİLEŞİMİ VE BİYOLOJİK AKTİVİTELERİ
412 Murat KÜÇÜK; Emine AKYÜZ; Kamil COŞKUNÇELEBİ; André De Villiers; Sevgi KOLAYLI; Fuat TOPUZ; Patrick SANDRA; , KİTOSAN KÜRECİKLER ÜZERİNDE PEPSİN İMMOBİLİZASYONU
413 Gamze DURGUN ALTUN; Şenay AKKUŞ ÇETİNUS; , YABANİ ÇUHA ÇİÇEĞİ(PRİMULA VERİS)?DEN PROTEAZ ENZİMİNİN SAFLAŞTIRILMASI VE BESİN ÜRETİNİNDEKİ KULLANIMINLARININ ARAŞTIRILMASI
414 Azize ALAYLI GÜNGÖR; S. Beyza ÖZTÜRK; Yaşar DEMİR; Nazan DEMİR; , SELEVİR BARAJ GÖLÜ?NDEKİ Cyprinus carpio (L. 1758)?NUN KAS DOKUSU YAĞ ASİDİ KOMPOZİSYONU VE KOLESTEROL SEVİYESİNİN BELİRLENMESİ
415 Sait BULUT; Ramazan MERT; Mustafa CEMEK; Cemal ÇEVİK; Muhsin KONUK; , Dactylorhiza euxina var. markowitschii BİTKİSİNİN BİYOLOJİK AKTİVİTELERİ
416 Murat KÜÇÜK; Ümmühan OCAK; Sevgi KOLAYLI; Şengül KARAOĞLU; Emine AKYÜZ; Nesibe ARSLAN BURNAZ; Fuat TOPUZ; Barış KEMER; , CHEMICAL COMPOSITION AND BIOLOGICAL ACTIVITIES OF Polygonum bistorta carneum
417 Emine AKYÜZ; Murat KÜÇÜK; André De Villiers; Sevgi KOLAYLI; Ümmühan OCAK; Nurettin YAYLI; Şengül KARAOĞLU; Pat SANDRA; , NİŞASTA İÇEREN ORTAMDA TRİCHODERMA ATROVİRİDE VE HYPOCREA JECORİNA TARAFINDAN PULLULANAZ ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ
418 Nurdagül ORHAN; Ayşegül PEKSEL; Nilay ALTAŞ; İnci ARISAN ATAÇ; , MICRIBIOLOGICAL DEGRADATION OF SEPARATE AROMATIC HYDROCARBONS AND ANALYSIS OF PRODUCTS BY METHOD OF HIGH EFFECTIVE LIQUID
419 Mamed VELİYEV; Nazim BEKTASHİ; Saida ALİYEVA; , DEGRADATION OF CRUDE BAJU (BINAGADI) OIL AND OIL PRODUCTS BY MICROMYCETES, COLLECTED ALONG APSHERON PENINSULA COAST LINE OF CASPIAN
420 Mamed SALMANOV; Mamed VELİYEV; Saida ALİYEVA; , OKSİDATİF DOKU HASARINDA BAZI ORGANOFOSFATLI PESTİSİDLERİN ROLLERİ
421 Eren KAYA; M. Nalan TÜZMEN ; Hilal YÜCEL; Nilgün YÜCEL; Nazan DEMİRYAS; , ARENDİAZONYUM TUZLARI VE KANSER
422 Bircan ÇEKEN; Murat KIZIL; Sevil EMEN; , LİPAZ-KATALİZLİ AYÇİCEK YAĞIN METANOLİZ REAKSİYON MEKANİZMASININ HPLC ile İNCELENMESİ
423 Ali TÜRKAN ; Şaban KALAY; , LİPAZ KULLANILARAK FRUKTOZ ESTER SENTEZİ
424 Pınar AKKUŞ ; Zehra ÖLÇER; Aziz TANRISEVEN; , Papaver lateritium BİTKİSİNİN GC-MS ANALİZİ VE ANTİOKSİDAN VE ANTİMİKROBİAL AKTİVİTELERİ
425 Esra ULUSOY; Ümmühan OCAK; Murat KÜÇÜK; Sevgi KOLAYLI; Şengül KARAOĞLU; Nurettin YAYLI; FATMA YAYLACI; Miraç OCAK; , AGROBAKTERİUM SP?DEN PEKTİN LİYAZ ENZİMİNİN ÜRETİLMESİ VE ENDÜSTRİYEL KULLANIMININ İNCELENMESİ
426 Safinur YILDIRIM ÇELİK; Yaşar DEMİR; Özlem BARIŞ; Medine GÜLLÜCE; Nazan DEMİR; , SICAKLIK FARKLILIKLARININ BAKTERİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN PROTEOMİK YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ, HEAT-SHOCK PROTEİNLERİN İZOLASYONU VE KÜTLE SPEKTROSKOPİSİ İLE ANALİZLERİ
427 Çağdaş TAŞOĞLU; Alper ARSLANOĞLU; Bekir SALİH; Talat YALÇIN; , SIÇAN KALP DOKUSUNDA ANTİOKSİDAN SİSTEM ÜZERİNE YENİ SENTETİK ORGANOSELENYUM BİLEŞİKLERİNİN ETKİLERİ
428 Zeliha SELAMOĞLU TALAS; İlknur ÖZDEMİR; Yetkin GÖK; İbrahim ÖRÜN; Burhan ATEŞ; İsmet YILMAZ; , ETANOL VE SİGARAYA KRONİK MARUZ KALMANIN RAT BÖBREĞİNDEKİ ETKİLERİ: BİR BİYOKİMYASAL VE HİSTOPATOLOJİK ÇALIŞMA
429 Yılmaz ÇİĞREMİŞ; Yusuf TÜRKÖZ; Müslüm AKGÖZ; Hasan ÖZEN; Muhammet GAFFAROĞLU; Kenan ERDOĞAN; Fikret ÖZUĞURLU; , GÖKKUŞAĞI ALABALIK (Oncorhynchus mykiss) KARACİĞER DOKUSUNDAN KARBONİK ANHİDRAZ ENZİMİNİN SAFLAŞTIRILMASI, KARAKTERİZASYONU VE BAZI AĞIR METALLERİN İN VİTRO İNHİBİSYON ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
430 Hakan SÖYÜT; Şükrü BEYDEMİR; , POLY-L-LİZİN KAPLI ALJİNAT KÜRELERDE ENZİM İMMOBİLİZASONU VE KARAKTERİZASYONU
431 Ayşe BARAN TEKE; Şenay HAMARAT BAYSAL; , DEKSTRANDAN İZOMALTOOLİGOSAKKARİT ÜRETİMİ İÇİN PENİCİLLİUM LİLACİNUM DEKSTRANAZIN İMMOBİLİZASYONU
432 Aziz TANRISEVEN; Yakup ASLAN; , BAZI DİMERİK FENOL BİLEŞİKLERİN SENTEZİ, ANTİOKSİDAN VE RADİKAL GİDERME AKTİVİTELERİNİN FARKLI METOTLARLA BELİRLENMESİ
433 İlhami GÜLÇİN; Arif DAŞTAN; , SELLULOZ ASETAT-GLUKOZ OKSİDAZ KOMPOSİT MEMBRANI HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU
434 Ömer HABİB; Azmi TELEFONCU ; , Trametes versicolor ?dan PİRANOZ 2-OKSİDAZ?IN ÜRETİM KOŞULLARININ BELİRLENMESİ
435 Alper AKKAYA; Suna TİMUR; Nurdan PAZARLIOĞLU; , G PROTEİNİ BETAGAMA KOMPLEKSİNİN HÜCRE MEMBRANI?NDAN GOLGİ?YE GEÇİŞİ RESEPTÖR VE GAMA ALT ÜNİTESİNİN ETKİLEŞMESİNE BAĞLIDIR
436 Müslüm AKGÖZ; N. GAUTAM; , FINDIK OTUNUN (Alchemilla oxysepala ) KİMYASAL BİLEŞENLERİ VE BİYOLOJİK AKTİVİTELERİ
437 FATMA YAYLACI; Nesibe BURNAZ; Aybike SİVRİKAYA; Fuat TOPUZ; Murat KÜÇÜK; Ömer ERTÜRK; Sevgi KOLAYLI; , IDENTIFICATION OF KEY RESIDUES INVOLVED IN HSP70 REGULATORY ACTIVITY AND AFFECT OF CO-CHAPERONES ON MECHANISM OF ACTION
438 Yusuf TUTAR, PAH/PCB TİPİNDEKİ KİRLİLİĞİN BATI KARADENİZ?E DÖKÜLEN MELEN ÇAY?I VE GÜLÜÇ DERE?Sİ AĞZINDA BİYOKİMYASAL VE KİMYASAL YÖNTEMLER İLE MONİTÖR EDİLMESİ
439 Azra BOZCAARMUTLU; Canan SAPMAZ; Züleyha AYGÜN; Emel ARINÇ; , KO-İMMOBİLİZE GLUKOZ OKSİDAZ - KATALAZ ENZİM SİSTEMİNİN KESİKLİ, SÜREKLİ VE GERİ BESLEMELİ DOLGU YATAKLI MODEL REAKTÖRLERDE KULLANIMI
440 Gül ÖZYILMAZ; S.Seyhan TÜKEL; , YENİ AZAKALKONLARIN VE FOTODİMERİZASYON ÜRÜNLERİNİN ANTİOKSİDAN VE ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİ
441 Murat KÜÇÜK; Nurettin YAYLI; Emine AKYÜZ; Osman ÜÇÜNCÜ; Ahmet YAŞAR; Canan GÜLEÇ; Nuran YAYLI; Şengül KARAOĞLU; , MOLEKÜLER OKSİJENLE SUBKRİTİK SUDA OKSİDASYON REAKSİYONLARI
442 Berkant KAYAN; Nermin ŞİMŞEK KUŞ; A. Murat GİZİR; Cavit KAZAZ; , fSÜBSTİTÜE İNDAN?LARIN FOTOKİMYASAL BROMİNASYON REAKSİYONLARI
443 Nermin ŞİMŞEK KUŞ; Cavit KAZAZ; , YENİ DİENİL GRUPLU TİYOETERLERİN SENTEZİ
444 Zeliha GÖKMEN; Cemil İBİŞ; , BUTADİEN TÜREVİ BAZI HALOAMİNO TİYOETERLER
445 Gökşin AYDINLI ; Cemil İBİŞ ; , SYNTHESIS OF CHIRAL CONFORMATIONALLY CONSTRAINED PEPTIDOMIMETICS. ACESS TO CILAZAPRIL ANALOGOUES
446 H. Ali DONDASA; Ronald GRİGG; , YENİ HALOBUTADİENİL TİYOMOFOLİNLER, PİPERAZİNLER VE S-SÜBSTİTÜE DİENLERİN SENTEZİ
447 N. Gülşah DENİZ; Cemil İBİŞ; , FOSFORLU PİPERAZİN TÜREVLERİNİN SENTEZİ
448 Nihat ŞİRECİ; Hasan KÜÇÜKBAY; , BAZI BİSBENZİMİDAZOL TÜREVLERİNIN SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
449 Nihat ŞİRECİ; Ülkü YILMAZ; Songül ÇELİK; Hasan KÜÇÜKBAY; , 1,4-BİS(3-ETİLBENZİMİDAZOLİDİN-2-İLİDEN)BÜTANIN BAZI TÜREVLERİ
450 Ülkü YILMAZ; Hasan KÜÇÜKBAY; , BİBENZOKUMARİN?İN YARILMASI
451 Hakan KOLANCILAR, AMINOPIRAZOLLERIN AKTIF METILEN BILEŞIKLERIYLE REAKSIYONLARI BÖLÜM 1: 7-AMINO-3-ARILAZO-6-SIYANO-2-METIL PIRAZOLO[5,1,c][1,2,4]TRIAZIN?IN SENTEZI
452 Aykut DEMİRÇALI; Nesrin ŞENER; Fikret KARCI; İzzet ŞENER; , AMİNOPİRAZOLLERİN AKTİF METİLEN BİLEŞİKLERİYLE REAKSİYONLARI BÖLÜM 2: 7-AMİNO-3-ARİLAZO-6-ETOKSİKARBONİL-2-METİL PİRAZOLO[5,1,c][1,2,4]TRİAZİN?İN SENTEZİ
453 Aykut DEMİRÇALI; Nesrin ŞENER; Fikret KARCI; İzzet ŞENER; , AMİNOPİRAZOLLERİN AKTİF METİLEN BİLEŞİKLERİYLE REAKSİYONLARI BÖLÜM 3: 5-METIL-4[5-AMINO-4-ARILAZO-3-METIL-1H-PIRAZOLILAZO] 1,2-DIHIDRO-3H-PIRAZOL-3-ON?UN SENTEZI
454 Aykut DEMİRÇALI; Nesrin ŞENER; Fikret KARCI; İzzet ŞENER; , BAZI YENİ 5-AMİNO SUBSTİTUE 1,2,4- TİYADİAZOL VE OKSADİAZOL TÜREVLERİNİN TİYOÜRE BİLEŞİKLERİ KULLANILARAK TEK AŞAMALI SENTEZİ
455 Muhammet YILDIRIM; Yaşar DÜRÜST; Aslı AYCAN; , ?-AMİNO ASİT METİL ESTERLERİNİN SIVI FAZ EKSTRAKSİYONU İÇİN YENİ KİRAL KALİKS[4]AREN TÜREVLERİNİN SENTEZİ
456 Erdal KOCABAŞ; Abdulkadir SIRIT; Mustafa YILMAZ; , KALİKS[4]ARENİN DİAMİD TÜREVLERİNİN SENTEZİ ve BAZI ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
457 Mustafa DURMAZ; Abdulkadir SIRIT; Mustafa YILMAZ; , BAZI AMİDOKSİMLERİN FENİLBORONİK ASİT İLE HALKA KAPANMA REAKSİYONLARI
458 Muharrem AKCAN; Yaşar DÜRÜST; , 2-ASETİL?3-AMİNOBENZOFURANIN KALGON VE AMİT TÜREVLERİNİN SENTEZİ
459 Misir AHMEDZADE; Neslihan KEÇECİ; Cumhur KIRILMIŞ; , KALAMİTİK BAKIR(II) KOMPLEKSLERİNİN MESOMORFİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
460 Öznur YAŞA; Belkıs BİLGİN-ERAN ; , ENAMİNON BİLEŞİKLERİNİN BAKIR(II) ASETİLASETONAT VARLIĞINDA DİMETİLDİAZOMALONAT İLE REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
461 Füsun Şeyma GÜNGÖR; Özkan SEZER; Olcay ANAÇ; , SYNTHESIS AND PROPERTIES OF PHOSPHOR CONTAINING ETHERS OF PROPARGYL SERIES
462 Adil VELİYEV; Parvin MAMEDOVA; , ASİMETRİK 3,5-DİARİL-4H-1,2,4-TRİAZOL BİLEŞİKERİNİN SENTEZİ
463 Hakan BEKTAŞ; Olcay BEKİRCAN; Nurhan GÜMRÜKÇÜOĞLU; , BAZI BİS-1,2,4-TRİAZOL TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE İNDİRGENME REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
464 Hakan BEKTAŞ; Olcay BEKİRCAN; , KÖPRÜLÜ BENZİMİDAZOLYUM TUZLARININ SENTEZİ VE METAL TÜREVLERİ
465 Engin ÇETİNKAYA; Serpil DENİZALTI; , HEKZAN/ETANOL KARIŞIMLARININ MEMBRAN İLE AYRILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
466 Nilüfer DURMAZ HİLMİOGLU; Ahmet ESAT YILDIRIM; Sema TÜLBENTÇİ; , YÜN İNCİR (Ficus carica) YAPRAĞINDAN BOYAR MADDE EKSTRAKSİYONU İLE, TÜYLÜ DERİ VE PAMUKLU KUMAŞ BOYAMADAKİ KULLANILABİLİRLİĞİ
467 Ferda KAVAK; Adem ÖNAL; , KIZILAĞAÇ (Alnus glutinosa l. gaertn) YAPRAKLARININ MÜREKKEP YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
468 Ferda KAVAK; Adem ÖNAL; , AZOKALİKS[4]ARENLERİN MONO OKSİM TÜREVLERİNİN SENTEZİ
469 Özlem ÖZEN; Hasalettin DELİGÖZ; , BAZI MONOAZO BİLEŞİKLERİNİN DEĞİŞİK SICAKLIK VE ÇÖZÜCÜLERDE TAUTOMERİK DENGELERİNİN HESAPLANMASI
470 Halil BERBER; Gülsen TÜRKOĞLU; Hakan Dal; Emel ERMİŞ; , PİRİDON TÜREVİ HETEROSİKLİK DİSAZO BOYARMADDELERİNİN SENTEZİ VE ABSORPSİYON SPEKTRUMLARININ İNCELENMESİ
471 Fati KARCI ; Fikret KARCI; , PİRAZOLON TÜREVİ HETEROSİKLİK DİSAZO BOYARMADDELERİNİN SENTEZİ VE ABSORPSİYON SPEKTRUMLARININ İNCELENMESİ
472 Fati KARCI; Fikret KARCI; , KUMARİN TÜREVİ HETEROSİKLİK DİSAZO BOYARMADDELERİNİN SENTEZİ VE ABSORPSİYON SPEKTRUMLARININ İNCELENMESİ
473 Fati KARCI; Fikret KARCI; , MOLEKÜLER OKSİJEN İLE SUB-KRİTİK SU ORTAMINDA TİYOLLERİN DİSÜLFİTLERE YÜKSELGENME REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
474 Recep ÖZEN; Fatma AYDIN; , 3,4-DİHİDROİZOKİNOLİNYUM KLOROKROMAT (DHisoQCC) ve 3,4-DİHİDROİZOKİNOLİNYUM FLOROKROMAT (DHisoQFC) SENTEZLERİ VE OKSİDASYON REAKSİYONLARINDA KULLANIMLARININ İNCELENMESİ
475 Ayşe YURDAKUL; Recep ÖZEN; Fatma AYDIN; , YENİ KİRAL LİGANDLARIN TASARIMI, SENTEZİ VE ASİMETRİK KATALİZÖR OLARAK KULLANILMASI
476 Özdemir DOĞAN; Adnan BULUT; Hasan KOYUNCU; Alper İŞLEYEN; , EPOKSİT VE AMİNLERDEN ?-AMİNOALKOL SENTEZİ
477 Arzu TAYAKSİ; Nejdet ŞEN; İbrahim UYANIK; , BAZI ARİLSÜLFONİL FTALİMİTLERİN SENTEZİ VE ASİT KATALİZLİ HİDROLİZİ
478 Seyhan TURNA; Halil KÜTÜK; Yunus BEKDEMİR; , N-FENİL-7-OKSOBİSİKLO[2.2.1]HEPT-5-EN-2,3-DİKARBOKSİİMİD BİLEŞİĞİNİN DOMİNO HECK REAKSİYONLARI VE İZOİNDOLİN TÜREVLERİNİN SENTEZLENMESİ
479 İrem KULU ; Nüket ÖCAL; , FURAN-3-ON TÜREVİ YENİ BİR BİLEŞİĞİN SENTEZİ VE BAZI PRİMER AMİNLERLE REAKSİYONLARI
480 Şevket Hakan ÜNGÖREN; Mustafa SAÇMACI; Yunus AKÇAMUR; Cengiz ARICI; Dinçer ÜLKÜ; , AMİNOAZOKALİKS[4]AREN ?İN BİSFENOL-A BİLEŞİĞİNE KENETLENMESİ ve BAZI ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
481 Mukaddes M. TUNÇ; Havva TÜRKAY; Hasalettin DELİGÖZ; , 1,5-ELEKTROSİKLİK HALKA KAPANMASI REAKSİYONLARI İLE ?-LAKTONLARIN SENTEZİ
482 Gökçe MEREY; Füsun Şeyma GÜNGÖR; Olcay ANAÇ; , HALOBUTADİEN VE TİYOLLERDEN YENİ TİYOSÜBSTİTÜE DİENLER, BUTENİNLER VE BUTATRİENLER
483 Cemil İBİŞ; Neslihan BEYAZİT; , INVESTIGATION ON ACID-BASE BEHAVIOUR OF SOME 5 (6)-SUBSTITUTED BENZIMIDAZOLE-2-THIONE DERIVATIVES USING SEMI-EMPIRICAL METHODS
484 Cemil OGRETIR; Ibrahim Ismet OZTURK; N. Funda TAY; , QUANTUM CHEMICAL STUDIES ON ACIDITY-BASICITY BEHAVIOURS OF SOME SUBSTITUTED PYRIDINE DERIVATIVES
485 Cemil OGRETIR; Ibrahim Ismet OZTURK; N. Funda TAY; , VİTEX AGNUS CASTUS BİTKİSİNİN KULLANIM ALANLARI VE KLOROFORM EKSTRAKTINDAN İZOLE EDİLEN MADDELERİN ANALİZİ
486 Sebahat AKIN; Metin AKIN; , FENİL İZOTİYOSİYANAT İLE HETEROHALKALI YENİ BİLEŞİKLER
487 Senem AKKUŞ; Gökçe GÖKSU; Emine BAGDATLI; Nüket ÖCAL; , PİRİDİN-N-OKSİTLERİN DİMETİLTİYOKARBAMOİL KLORÜR İLE REAKSİYONLARI
488 Ömer ZAİM; Anthony A. PONARAS; , KEKİK SUYUNDA BULUNAN BAZI UÇUCU BİLEŞENLERİN GC-MS ANALİZİ
489 Hale SEÇİLMİŞ; Mustafa YILMAZER; , ARİLAMİNLERİN ELEKTROFİLİK AMİNASYON İLE ELDE EDİLMESİNDE ORTAK ÇÖZÜCÜ ETKİSİ
490 T. DAŞKAPAN; F. YEŞİLBAĞ; , MAO-B ENZİMİNİN OKSOZALİDİNON VE BENZERİ HETEROSİKLİK BİLEŞİKLER İLE İNHİBİSYONUNUN TEORİK MODELLENMESİ
491 Ümüt BOZ; Safiye Sağ ERDEM; , YENİ İNDOLİZİN TÜREVLERİNİN SENTEZLENMESİ
492 Mustafa Kemal BAYAZIT ; Nihat ÇELEBİ; , MİKRODALGA ve GELENEKSEL YÖNTEM İLE BAZI YENİ TRİAZOL 5-ON BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ
493 Bahittin KAHVECİ; Musa ÖZİL; , MİKRODALGA YÖNTEMİYLE TRİAZOL-5-ON SÜBSTİTÜENTLİ FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
494 Musa ÖZİL; Bahittin KAHVECİ; Selami ŞAŞMAZ; Cihan KANTAR; Başak KOŞAR2; Orhan BÜYÜKGÜNGÖR; , SUSUZ ÇÖZÜCÜLERDE BAZI 1-SUBSTİTUE-2,5-DİMETİLPİRROL TÜREVLERİNİN pKa SABİTLERİNİN TAYİNİ
495 Haydar YÜKSEK; Serpil ÖZKURT SİVRİKAYA; , 1-[(2-HİDROKSİMETHOKSİ)METİL]-6-(FENİLTİYO)TİMİN (HEPT) BİLEŞİKLERİNİN HIV-1 İNHİBİTÖRÜ OLARAK CoMCET YÖNTEMİ İLE QSAR İNCELEMESİ
496 Lalehan AKYÜZ ; Ebru KAYA; Emin SARIPINAR; , 1,3-DİMETİLBARBİTÜRİK ASİTİN BİR SERİ HETEROSİKLİK AMİNLERLE KENETLENMESİNDEN OLUŞAN AZO DİSPERS BOYARMADDELERİNİN ABSORPSİYON SPEKTRUMLARININ İNCELENMESİ
497 Mehmet Emin ÇELİK ; Zeynel SEFEROĞLU; Nermin ERTAN; , ARENSÜLFONATLARIN KARBANYONLARLA REAKSİYON KİNETİĞİ VE MEKANİZMASI
498 Ender ERDİK ; Fatma EROĞLU; , KALİKS[4]AREN AMİT TÜREVLERİNİN SENTEZİNDE REAKSİYON SÜRESİ VE STERİK ETKİNİN İNCELENMESİ
499 Selahattin BOZKURT; Abdulkadir SIRIT; Mustafa YILMAZ; , ALKALİ VE TOPRAK ALKALİ METALLER İLE DİKROMAT ANYONUNUN SIVI FAZ EKSTRAKSİYONU İÇİN YENİ KALİKS[4]AREN TÜREVLERİNİN SENTEZİ
500 Selahattin BOZKURT; Abdulkadir SIRIT; Mustafa YILMAZ; , 1-ARİL-7,7-DİALKİL-4-HETARİLOKTAHİDROKİNOLİN-2,5-DİON BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ
501 Kadri Gökhan ÖZOKAN ; Şeniz KABAN ; , BAZI 5-BENZOİL-1,2,3,4-TETRAHİDRO-2-TİYOKSOPİRİMİDİN TÜREVLERİNİN SENTEZİ
502 Esvet AKBAŞ; Furgan ASLANOĞLU; Mehmet SÖNMEZ; , HİDRAZONLARIN TETRAOKSİMLİ TÜREVİNİN SENTEZİ VE METAL KOMPLEKSLERİNİN ELDE EDİLMESİ
503 İlknur BABAHAN; Hüseyin ANIL; Nursabah SARIKAVAKLI; , MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE ETKİLİ OLABİLECEK YENİ EPİBATİDİN ANALOGLARININ SENTEZİ
504 Emine BAĞDATLI ; Nüket ÖCAL; , SYNTHESIS AND CRYSTAL STRUCTURES OF DIACRYLATE DERIVATIVES OF p?TERT-BUTYLCALIX[4]ARENE AND CALIX[4]ARENE
505 Sevil ÖZKINALI; Hasan KOCAOKUTGEN; Ahmet BULUT; Orhan BÜYÜKGÜNGÖR; , KAFEİN?İN TİYOSEMİKARBAZONLU TÜREVİNİN SENTEZİ VE METAL KOMPLEKSLERİNİN ELDE EDİLMESİ
506 Arzu YURTSEVER; İlknur BABAHAN; Nursabah SARIKAVAKLI; , DİHİDROPRİMİDON BİLEŞİKLERİNİN ALÜMİNA-KLOROSÜLFONİK ASİT KATALİZÖRÜ İLE SENTEZİ
507 Şenol BEŞOLUK; Mustafa KÜÇÜKİSLAMOĞLU; Mehmet NEBİOĞLU; Mustafa ARSLAN; Mustafa ZENGİN; , SÜLFAMİT SENTEZİNDE MİKRODALGA KULLANIMI
508 Aliye GEDİZ ERTÜRK; Yunus BEKDEMİR; , UZAK KİRAL MERKEZE SAHİP PRİMER ALKOLLERİN KİNETİK AYRIŞTIRILMASI. (±)-3-KLOR-3-ARİLPROPANOLLERİN LİPAZLI ORTAMDA KİNETİK AYRIŞTIRILMASI
509 Alper İŞLEYEN; Özdemir DOĞAN; Cihangir TANYELİ; , KALİKS[4]ARENİN FARKLI AMİT TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE DİKROMAT ANYONU EKSTRAKSİYONUNDA KULLANILMASI
510 Aydan YILMAZ; Begüm TABAKCI; Mustafa YILMAZ; , Dİ, TRİ- SÜBSTİTUE BROMOKİNOLİN TÜREVLERİ [1]
511 Ayşe ŞAHİNA; Osman ÇAKMAKA; İbrahim DEMİRTAŞA; Ahmet TUTAR; , PENTAKLOR-BUTADİEN VE AROMATİK TİYOLLERDEN BAZI YENİ TİYOETERLERİN SENTEZİ
512 Cemil İBİŞ; Ayşecik KAÇMAZ; , ELEKTRON VERİCİ GRUPLAR İÇEREN 4-DİARİLAMİNO- VE 4-DİALKİLAMİNO-1,8-NAFTALEN ANHİDRİT TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE SÜBSTİTÜENTLERİN 1,8-NAFTALEN ANHİDRİTİN REDOKS DAVRANIŞLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
513 Gamze SAYGILI; Şerafettin DEMİÇ; Mahmut KUŞ; Hakan BİLGİLİ; Sıddık İÇLİ; , SYNTHESIS, STRUCTURAL, AND MAGNETIC CHARACTERIZATION OF PHTHALOCYANINES AS A SINGLE-MOLECULE MAGNET
514 Catherine HİRELA; Vefa AHSENA; , SÜLFAMAT ESTERLERİNİN ASİT KATALİZLİ HİDROLİZ REAKSİYON MEKANİZMASI
515 Sibel ÇELİK; Yunus BEKDEMİR ; Halil KÜTÜK ; , BENZOFURAN HALKASI İÇEREN METAKRİLAT MONOMERİ VE HOMOPOLİMERİNİN SENTEZİ, ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
516 Murat KOCA; Cumhur KIRILMIŞ; , SÜBSTİTÜE BİSBENZOFURAN-2-İL KETONLAR VE TÜREVLERİNİN SENTEZİ
517 Murat KOCA; Cumhur KIRILMIŞ; , MISIR KOÇANINDAN ELDE EDİLEN KSİLANIN AKRİLONİTRİLLE KOPOLİMERİZASYONU İLE NANOKOMPOZİT ELDESİ
518 Cüneyt H. ÜNLÜ; Oya ATICI; , FARKLI YAPIDA KALİKS[4]AREN TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE AZO BOYAR MADDE EKSTRAKSİYONUNDA KULLANILMASI
519 Demet ÖZKIR; Aydan YILMAZ; Mehmet SEZGİN; , ESTER VE AMİT FONKSİYONEL GRUPLARI İÇEREN KİRAL LİGAND VE MAKROSİKLİKLERİN SENTEZİ VE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI
520 Deniz BARIŞ ; Adnan ÇETİN; Mahmut TOĞRUL ; Murat KIZIL; Halil HOŞGÖREN; , 1,3-İNDANDİONUN FENİLHİDRAZİN VE BÜTİLAMİN İLE OLAN REAKSİYONLARINDAKİ MEKANİZMA FARKLILIKLARININ FT-IR İLE SIVI HÜCRESİNDE YENİ BİR YÖNTEMLE İNCELENMESİ
521 Hilmi NAMLI; Onur TURHAN; , FT-IR SIVI HÜCRESİNDE ORGANİK REAKSİYONLARIN EŞZAMANLI İNCELENMESİNDE YENİ BİR YÖNTEM
522 Hilmi NAMLI; Onur TURHAN; , PERİLEN VE AZO BOYALARININ YENİ KOMBİNASYONU: BİR KARE SÜPRAMOLEKÜL
523 Duygu UZUN; Huriye İCİL; , BAZI 4,5-DİHİDRO-1H-1,2,4-TRİAZOL-5-ON TÜREVLERİNİN GIAO NMR HESAPLAMALARI: TEORİK VE DENEYSEL 1H-NMR VE 13C-NMR DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
524 Haydar YÜKSEK; Hacı BAYKARA; İsmail ÇAKMAK; Muzaffer ALKAN; Osman ÜÇÜNCÜ; Şule BAHÇECİ; , AZO BENZO[c]SİNNOLİNLERİN SENTEZİ ve ELEKTRONİK SPEKTRUMLARININ İNCELENMESİ
525 Öznur UÇKAN; Emine KILIÇ; , 3,8-DİAMİNOBENZO[c]SİNNOLİNLERİN SENTEZİ VE KENETLEME REAKSİYONLARI
526 Ahmet Ferat ÜZDÜRMEZ; Emine KILIÇ; Atilla ÖKTEMER; , DİFLOR/TRİFLORMETİL SÜBSTİTÜE BENZO[c]SİNNOLİNLERİN SENTEZİ ve REAKSİYONLARI
527 Öznur UÇKAN; Emine KILIÇ; , tetra-BICYCLO[2.2.2]-OCT-2-ENE FUSED CALIX[4]PYRROLE
528 Abdullah AYDOGAN; Jonathan L. SESSLER; Ahmet AKAR; , HİDROKSİ PİRİDİNLERİN EPOKSİTLER İLE ALKİLASYON REAKSİYONLARINDAN YENİ PİRİDON TÜREVLERİNİN SENTEZİ
529 Ahmet KOÇAK; Sultan KURBANLI; Nuriye KOÇAK; Sait MALKONDU; Şeref ERTUL; , O-ALKYLATION OF PYRIDINE ALDO- AND KETOXIMES WITH DIHALOHYDRINS UNDER PHASE-TRANSFER CONDITIONS
530 Ahmet KOÇAK; Sultan KURBANLI; Sait MALKONDU; Nuriye KOÇAK ; , TEK-KAP ÜÇ-BİLEŞEN KONDENZASYONU YÖNTEMİ İLE YENİ 2,3-DİHETARİL-1,3-TİYAZOLİDİN-4-ON BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ
531 Erdoğan KİRPİ; Mustafa Kemal GÜMÜŞ; Kerim BEKER; Şeniz KABAN; , VİNİLİK BROMLU VE KLORLU FURANLARIN TERMAL İNTRAMOLEKÜLER SİKLOADİSYON REAKSİYONLARI
532 Ersen GÖKTÜRK; Muhsin KARAARSLAN ; Aydın DEMİRCAN; , p-KLORANİL VE TİYOLLERDEN BAZI YENİ TİYOKİNONLARIN SENTEZİ
533 F. Serpil GÖKSEL; Nilüfer BAYRAK ; Cemil İBİŞ; , BAZI SUBSTİTUE METAL-PORFİRAZİNLERİN SENTEZİ VE FOTOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
534 Bircan DİNDAR; Burak GÜLTEKİN; Sıddık İÇLİ ; , HİDROKSİFENİL KETOKSİMLERİN HALKA KAPANMA REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
535 Mesut KAÇAN; H.R. Ferhat KARABULUT; Hasan ÖZYILDIRIM ; , HYPERVALENT İYOT BİLEŞİĞİ (IBX) İLE AMİN BİLEŞİKLERİNİN OKSİDASYONU
536 Mesut KAÇAN; Gülizar YILMAZ; H.R. Ferhat KARABULUT; Hasan ÖZYILDIRIM ; , KLOROARENLERİN HAVA ALTINDA Pd YÜKLÜ NaY ZEOLİT KATALİZLİ KISA SÜRELİ SUZUKİ TEPKİMELERİ
537 Gülay DURGUN; Özge AKSIN; Levent ARTOK; , METİL SÜBSTİTÜE 1, 4- SİKLOHEKSADİEN TÜREVLERİNİN SİNGLET OKSİJENİN ENE REAKSİYONUNDA GÖSTERMİŞ OLDUĞU REGİOSELECTİVİTE
538 Ş.Dilem YARDIMCI ; Nihal ÖZTÜRK; Metin BALCI; , FULVEN AROMATİKLİĞİNE SÜBSTİTÜENT ETKİSİNİN NICS YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI
539 Ramazan KELEŞ; Gül ALTINBAŞ ÖZPINAR; Safiye SAĞ ERDEM; , POLİMERİK DESTEĞE VE SİLİKAJELE EMDİRİLMİŞ KİRAL CROWN ETER İLE AMİNOASİTLERİN ENANTİYO SEÇİCİ AYRILMASI
540 Serap SEYHAN; Yılmaz TURGUT; Melek MERDİVAN; Halil HOŞGÖREN; , N-(1H-TETRAZOL-5-YL) SÜBSTİTÜE SÜLFANAMİTLERİN SENTEZİ VE YAPILARININ AYDINLATILMASI
541 H. ÖZKAN; S.YAVUZ; N. ÇOLAK; Y.YILDIRIR; , SYNTHESIS, SPECTRAL, AND THERMAL CHARACTERISATION OF SOME AZO-ESTER DERIVATIVES CONTAINING A 4-ACRYLOYLOXY GROUP
542 Mahmut GÜR; Hasan KOCAOKUTGEN; Murat TAŞ; , AZOMETİN İLÜRLERİN ASİMETRİK 1,3-DİPOLAR HALKASAL KATILMA TEPKİMELERİ İÇİN YENİ BİR KATALİZÖR
543 Hasan KOYUNCU; Özdemir DOĞAN; Philip P. GARNER; Adnan BULUT; , ARİLTİYOSÜBSTİTÜE DİENLERDEN S,N-SÜBSTİTÜE NİTRODİENLERİN SENTEZİ
544 Hatice YILDIRIM; Cemil İBİŞ; , YENİ SIVI KRİSTALİK SİSTEMLERDE MESOFAZ/YAPI İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
545 Hülya ELMALI; Neslihan COŞKUN; Yeşim HEPUZER GÜRSEL; Belkız BİLGİN-ERAN; , YENİ KATLANABİLİR NAFTALEN POLİMER: ABSORPSİYON, FLORESANS VE MOLEKÜLER BİRİMLER ARASI İLİŞKİLER
546 Jagadeesh Babu BODAPATI; Huriye İCİL; , 1,8-NAFTALEN İMİD/ AMİDİN TÜREVLERİNİN SENTEZLERİ VE TEKNOLOJİK UYGULAMALARI
547 Esin EREN; Şule ERTEN; Sıddık İÇLİ; , SÜTLEĞEN (Euphorbia allepica L.) BİTKİSİNİN SEKONDER METABOLİTLERİNİN SAFLAŞTIRILMASI, KARAKTERİZASYONU VE BAZI BİYOLOJİK AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ
548 Ayşe ŞAHİN; Salih ERÇEL; Hüseyin AKŞİT; Resul DAMAR; Kürşat DULKADİR; İbrahim DEMİRTAŞ; , SALVİA POTENTİLLİFOLİA BOİSS & HELDR. EX BENTHAM BİTKİSİNİN HEKZAN ÖZÜTÜNÜN ANTİOKSİDANT AKTİVİTEYE SAHİP BİLEŞENLERİNİN BELİRLENMESİ
549 İbrahim KIVRAK; M. Emin DURU; Mansur HARMANDAR; , DENİZLİ YÖRESİNDE YETİŞEN YENİLEBİLİR BAZI MANTARLARIN ANTİOKSİDANT AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ
550 İbrahim KIVRAK; M. Emin DURU; Aziz TÜRKOĞLU; , MONO(TİYO) SÜBSTİTÜE 2-NİTRODİEN BİLEŞİKLERİNİN BAZI HETEROSİKLİK AMİNLERLE REAKSİYONLARI
551 F.Gülay KIRBAŞLAR; Cemil İBİŞ; , TETRABROMIDE-CYCLIC COMPOUNDS WITH CARBONYL (LINKS) AS REACTANTS IN ANALYTICAL CHEMISTRY
552 Latafat MAGERRAMOVA; Elmira SULEYMANOVA; Mamed VELIYEV; Samira GERAYBEYLI; , KI/ZnO: FERROSENİLNİTRİL SENTEZİ İÇİN YENİ VE ETKİLİ KATALİZÖR SİSTEMİ
553 Metin ZORA; Arif KIVRAK; , OLDUKÇA MODULER YENİ RİJİT VE C2-SİMETRİK AMİTDİOL LİGANDLARIN SENTEZİ : ALDEHİTLERE TİTAN KATALİZLENMİŞ DİETİL ÇİNKO KATILMASINDAKİ UYGULAMALARI
554 Adnan ÇETİN; Murat SÜNKÜR; Mahmut TOĞRUL; Halil HOŞGÖREN; , FLAVANON SENTEZİNDE YENİ BİR UYGULAMA
555 Mehmet NEBİOĞLU ; Mustafa KÜÇÜKİSLAMOĞLU; Mustafa ARSLAN; Mustafa ZENGİN; Şenol BEŞOLUK; , SWALLOW-TAILED, HIGHLY SOLUBLE DERIVATIVES OF NAPHTHALENE AND INVESTIGATION OF THEIR PHOTOPHYSICAL PARAMETERS
556 Gülşah TÜRKMEN ; Şule ERTEN; Sıddık İÇLİ; , ERİCA ARBOREA (FUNDA) ÖZÜTLERİ VE İKİNCİL METABOLİTLERİNİN ANTİOKSİDAN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ
557 Mehmet AY; Fatemeh BAHADORİ; Mehmet ÖZTÜRK; Ufuk KOLAK; Gülaçtı TOPÇU; , HETEROATOM YAN ZİNCİRLİ FURANLARDAN TERMAL İNTRAMOLEKÜLER DİELS-ALDER SİKLOADİSYON REAKSİYONU İLE TETRASİKLİK BİLEŞİKLERİN SENTEZİ
558 Muhsin KARAARSLAN; Ersen GÖKTÜRK; Aydın DEMİRCAN; , KİRAL KALiKS[6]AREN AMİN TÜREVLERİNİN SENTEZİ İLE AMİNOASİT VE AMİNOALKOLLERİN EKSTRAKSİYONUNDA KULLANILMASI
559 Serkan ERDEMİR; Mustafa TABAKCI; Mustafa YILMAZ; , FENİLETİL AMİN BAĞLI KİRAL KALİKS[4]ARENLER İLE AMİNOASİT VE KİRAL AMİNLERİN SIVI-SIVI EKSTRAKSİYON ÇALIŞMALARI
560 Begüm TABAKCI ; Mustafa TABAKCI; Mustafa YILMAZ; , KALİKS[4]AREN BAZLI POLİSİLOKSAN REÇİNESİNİN SENTEZİ VE DİKROMAT ANYONUNUN EKSTRAKSİYONUNDA KULLANILMASI
561 Mustafa TABAKCI; Mustafa ERSÖZ; Mustafa YILMAZ; , SUBFTALOSİYANİNLERİN ALKOKSİ TÜREVLERİNİN SENTEZLERİ VE FOTOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN TANIMLANMASI
562 Bircan DİNDAR; Mine İNCE; Sıddık İÇLİ; , AMİNOPROPİL SİLİKA JELE BAĞLI KALİKS[6]AREN POLİMERİNİN SENTEZİ VE AĞIR METAL ADSORPSİYONUNDA KULLANILMASI
563 Mustafa TABAKCI ; Begüm TABAKCI; A. Dinçer BEDÜK; Mustafa YILMAZ; , İMİN TİPİ BAZI YENİ 3-ALKİL(ARİL)-4-(3-FENOKSİBENZİLİDENAMİNO)-4,5-DİHİDRO-1H-1,2,4-TRİAZOL-5-ON BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ
564 Haydar YÜKSEK; Özlem AKTAŞ; , BAZI 4-AROİLAMİNO-4,5-DİHİDRO-1H-1,2,4-TRİAZOL-5-ON TÜREVLERİNİN GIAO NMR HESAPLAMALARI: TEORİK VE DENEYSEL 1H-NMR VE 13C-NMR DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
565 Haydar YÜKSEK; Hacı BAYKARA; İsmail ÇAKMAK; Şule BAHÇECİ; , BAZI YENİ 3-ALKİL(ARİL)-4-(4-KARBOKSİBENZİLİDENAMİNO)-4,5-DİHİDRO-1H-1,2,4-TRİAZOL-5-ON BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ
566 Haydar YÜKSEK; Onur AKYILDIRIM; Muzaffer ALKAN; , KUMARİN BAĞLI FLORESANS VİC-DİOKSİM LİGANDLARI VE BAZI METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZ, KARAKTERİZASYON, SPEKTRAL VE ELEKTROKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
567 A . Aslı ESENPINAR; Meryem ÇAMUR; Mustafa BULUT; Mehmet KANDAZ; , TRANS- BİS(BENZİLAMİNO)-BİS(SÜKSİNİMİDATO)BAKIR(II) KOMPLEKSİNİN SENTEZİ, KRİSTAL YAPISI, SPEKTROSKOPİK VE TERMAL ÖZELLİKLERİ
568 Murat TAŞ; Hümeyra BATI; , 5,5-DİMETİLHİDANTOİN VE BENZİLAMİN İLE KARIŞIK LİGANTLI YENİ BİR BAKIR(II) KOMPLEKSİNİN SENTEZİ, KRİSTAL YAPISI, SPEKTROSKOPİK VE TERMAL ÖZELLİKLERİ
569 Murat TAŞ; Serkan SOYLU; Hümeyra BATI; , KİNOLİNİL SUBSTİTUE TRİAZOLO- VE BENZİMİDAZOLOKİNAZOLİNONLARIN MULTİKOMPONENT SENTEZİ
570 Mustafa Kemal GÜMÜŞ; Erdoğan KİRPİ; Hüseyin Kerim BEKER ; Şeniz KABAN ; , HETARİL-SUBSTİTUE TETRAHİDROPİRAZOLO[3,4-b]KİNOLİNON BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ
571 Hüseyin Kerim BEKER; Mustafa Kemal GÜMÜŞ, ; Erdoğan KİRPİ; Şeniz KABAN ; , AMİNOMETİLPİRİDİN TÜREVİ FOSFAZENLERİN SENTEZİ
572 Saliha BEGEÇ; Sümeyya ALATAŞ; Adem KILIÇ; , 2,4,4,6,6-PENTAKLORO-2-(2,4,6-TRİMETİLFENOKSO)-SİKLO-2?5, 4?5, 6?5-TRİFOSFAZATRİEN?İN DİFONKSİYONLU LİGANTLARLA REAKSİYONU
573 Saliha BEGEÇ; Sümeyya ALATAŞ; Adem KILIÇ; , 2-AMİNO-5-METİLTİYAZOL?ÜN BAZI REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
574 Haydar YÜKSEK; Yüksel CÜCE; Haci BAYKARA; , BAZI POTANSİYEL BİYOLOJİK AKTİF TİYADİAZOL TÜREVLERİNİN SENTEZİ
575 Haydar YÜKSEK; Gül KEMER; Haci BAYKARA; , ? BAZI YENİ POTANSİYEL BİYOLOJİK AKTİF ? 4-(4-METİLTİYOBENZİLİDENAMİNO)-4,5-DİHİDRO-1H-1,2,4-TRİAZOL-5-ON TÜREVLERİNİN SENTEZİ
576 Faruk KARDAŞ; Haydar YÜKSEK; , HETEROAROMATICS MONOOXIDATION
577 Abel MAGERRAMOV; Inara NAGIEVA; Mirze ALLAKHVERDIYEV; , FONKSİYONEL KUMARİN TAŞIYAN VİC-DİOKSİM LİGANDI, METAL KOMPLEKSLERİ VE SPEKTRAL, ELEKTROKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
578 Metin ÖZER; Mustafa BULUT; Mehmet KANDAZ; , YENİ BİS(PENTAFLUOROFENİL)METOKSİ SÜBSTİTÜE FTALOSİYANİN KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE YAPISAL KARAKTERİZASYONU
579 Metin ÖZER; Mustafa BULUT; Özer BEKAROĞLU; , PHOTOINITIATED FREE RADICAL POLYMERIZATION USING BENZOXAZINES AS HYDROGEN DONORS
580 Mehmet Atilla TASDELEN; Baris KISKAN; Yusuf YAGCI; , GÜNEŞ PİLİ UYGULAMALARINDA KULLANILAN TİYOFEN GRUBU İÇEREN PERİLEN DİİMİD MOLEKÜLÜ SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
581 Özgül HAKLI; Kristof COLLADET; Şerafettin DEMİÇ; Dirk VANDERZANDE; Sıddık İÇLİ; , ÇOHFLÜORLU 1,2-AMİNOPROPANTİOLLARIN SİNTEZ VE ÇEVRİLMELERİ
582 A.MAGERRAMOV; A.HÜSEYNOVA; M.ALLAHVERDİYEV; İ.RZAYEVA; K.BADALOVA; V.FARZALİYEV; , THE ALKYLATION OF ?-DICARBONYL COMPOUNDS BY 1,4-DICHLORBUTANE
583 A.MAGERRAMOV; N.SADİHAVO; B.NASİBOVA; M.ALLAHVERDİYEV; , MİKRODALGA YÖNTEMİYLE ÇÖZÜCÜSÜZ ORTAMDA AMİT SENTEZİ
584 Nermin BİRİCİK; Nermin MERİÇ; Cezmi KAYAN; Bahattin GÜMGÜM; , BAZI YENİ TİYOFEN SUBSTİTUE 1,2,4-OKSADİAZOL -5-ON (TİYON); 1,2,4-OKSADİAZİN TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE KÜTLE SPEKTROMETRİK İNCELENMESİ
585 Cevher ALTUĞ; Yaşar DÜRÜST; Ferdi KILIÇ; , {[4'-(KARBOKSİMETİL-KARBAMOİL)-BİFENİL-4-KARBONİL]-AMİNO}- KARBOKSİLİK ASİTLERİN SENTEZİ
586 Naki ÇOLAK; Yılmaz YILDIRIR; , 4-[[(2-HİDROKSİ-1-NAFTALİNİL) METİLEN]AMİNO]TETRAZOL TÜREVLERİNİN SENTEZİ
587 Naki ÇOLAK; Muharrem KAYA; Ali DİŞLİ; Yılmaz YILDIRIR; , BAZI ANTRAKİNON TÜRÜ BOYAR MADDELERİN SENTEZİ
588 Yılmaz YILDIRIR; Melek CANBULAT; , A NEW CHIRAL MICELLE SHOWING ESTERASE-LIKE BEHAVIOUR
589 Nevin ARSLAN; Necmettin PİRİNÇÇİOĞLU; , METAN, ETAN İLE NİTRAT RADİKALİ VE NİTRAT RADİKALİ-SU KOMPLEKSİ ARASINDAKİ TEPKİMELERİN HESAPLAMALI OLARAK İNCELENMESİ
590 Nihat KARAKUŞ; Refik ÖZKAN; , İNOSİTOL TÜREVLERİNİN YENİ YÖNTEMLERLE SENTEZİ
591 Arif BARAN; Nihal KAYA; Metin BALCI; , YENİ 1,2,4-TRİAZOL TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE pKa TAYİNİ
592 Nurhan GÜMRÜKÇÜOĞLU; Miraç OCAK; , BAZI YENİ 1,2,4- TRİAZOL TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE ANTİMİKROBİAL AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ
593 Nurhan GÜMRÜKÇÜOĞLU ; Mevlüt SERDAR; Neslihan DEMİRBAŞ; Elif ÇELİK; Ali SEVİM; , BAZI POLİ(BENZAZOL) TÜREVLERİNİN SENTEZİ
594 İlkay ÖZAYTEKİN; Önder ALICI; İbrahim KARATAŞ; , BAZI FENİLHİDRAZO-1,3-DİON TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE TAUTOMERİK ÖZELİLİKLERİNİN SPEKTROSKOPİK İNCELENMESİ
595 Özgür Özdamar; Yunus Bekdemir; , 2-NİTROPENTAKLOR-BUTADİENİN BAZI AROMATİK TİYOLLERLE REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
596 Funda ÖZKÖK ; Cemil İBİŞ; , BAZI ÇİNKO-FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ VE SPEKTROSKOPİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
597 Özlem SEVEN ; Bircan DİNDAR; Sıddık İÇLİ ; , TEREFTALODİHİDRAZON VE KETO-OKSİMLERİN REAKSİYONUNDAN 1,2,4-TRİAZİN TÜREVLERİNİN SENTEZİ
598 Önder ALICI; İlkay ÖZAYTEKİN; İbrahim KARATAŞ; , 2,4-DİSUBSTİTUE-3,4-DİHİDRO-2H-NAFT[2,1-e][1,3]OKSAZİN BİLEŞİKLERİNİN SENTEZLERİ
599 Emel PELİT; Kadir TURHAN; Zuhal TURGUT; , YENİ SİKLİK TİYOKİNON BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ
600 Cemil İBİŞ; Zeliha Ö.GÜNEŞ; , 8-HİDROKSİKİNOLİNİN HETEROSİKLİK AMİNLERLE KENETLENMESİYLE DİSPERS AZO BOYARMADDELERİN SENTEZİ VE BAZI ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
601 Aytül SAYLAM; Zeynel SEFEROĞLU; Nermin ERTAN; , HETARİLAZO İNDOL BOYARMADDELERİNİN SENTEZİ VE ABSORPSİYON SPEKTRUMLARI ÜZERİNE ÇÖZÜCÜ, SÜBSTİTÜENT VE ASİT-BAZ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
602 Zeynel SEFEROĞLU; Nermin ERTAN; , BAZI HETEROSİKLİK AMİNLERLERDEN SENTEZLENEN YENİ DİSPERS AZOBOYARMADDELERİN ABSORPSİYON SPEKTRUMLARININ İNCELENMESİ
603 Ergin YALÇIN; Banu Köse; Nermin ERTAN; Zeynel SEFEROĞLU; , ÇEŞİTLİ 1,4-DİİYONİK ORGANOFOSFOR BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
604 İrfan KOCA; İsmail YILDIRIM; , 4-(p-METİLBENZOİL)-5-(p-METİLFENİL)-2,3-FURANDİON BİLEŞİĞİNİN ÇEŞİTLİ ÜRE VE TİYOÜRE TÜREVLERİYLE REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
605 İrfan KOCA; İsmail YILDIRIM; , POLİMERİK YAPIDAKİ KALİKS-AZACROWN TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE SIVI-SIVI EKSTRAKSİYON ÇALIŞMALARINDA KULLANILMASI
606 Gülderen UYSAL AKKUŞ ; Meltem DİLEK; Selma ASLAN; Cihangir CEBECİ; Emel KARAOĞUL; Mustafa YILMAZ; , KÜKÜRT GRUBU TAŞIYAN POLİMERİK YAPIDAKİ KALİKSAREN TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE İYON TAŞIMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
607 Meltem DİLEK; Gülderen UYSAL AKKUŞ; Serkan SAYIN; Mehmet Çağatay KANBAK; Selma ASLAN; , YENİ KARBONİK ANHİDRAZ İNHİBİTÖRLERİ SENTEZİ VE İN VİTRO İNHİBİTÖR AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ
608 Hasan TÜRKMEN; Mustafa GÜMÜŞ; , N-BENZOİL-2-AZABİSİKLO[2.2.1]HEPT-5-EN-3-ON BİLEŞİĞİNİN DOMİNO-HECK TİPİ REAKSİYONLARI
609 Çiğdem YOLAÇAN; Nüket ÖCAL; Dieter E. KAUFMANN; , FARKLI YAPIDAKİ BAZI KALİKS[n]ARENLER BİLEŞİKLERİNİN SUDA ÇÖZÜNEN AZO BOYAR MADDELERİN TAŞINMASINDA KULLANILMASI
610 Ömer GÜNGÖR; Aydan YILMAZ; Mustafa YILMAZ; , ÇAPRAZ BAĞLI BETA-SİKLODEKSTRİN BAZLI POLİURETANLARIN SENTEZİ VE SUDA ÇÖZÜNEN AZO BOYALARIN UZAKLAŞTIRILMASINDA KULLANILMASI
611 Elif YILMAZ; Ömer GÜNGÖR; Mehmet SEZGİN; Mustafa YILMAZ; , AKSİYEL OLARAK SÜBSTİTÜE FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ
612 Yasin ARSLANOĞLU; Esin HAMURYUDAN; , SİDERİTİS STRİCTA BOİSS. & HELDR. BİTKİSİNİN FİTOKİMYASAL ANALİZİ VE BİYOLOJİK AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI
613 Turgut KILIÇ; Ahmet Ceyhan GÖREN; Gülaçtı TOPÇU; , BAZI SALVIA TÜRLERİNİN UÇUCU YAĞ BİLEŞENLERİ VE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİ
614 Ahmet C GÖREN; Murat ÜNAL; Turgut KILIÇ; Mehmet ALTUN; Tanıl KOCAGÖZ; , CHEMOTAXONOMIC EVALUATION OF SPECIES OF TURKISH SALVIA: FATTY ACID COMPOSITION OF SEED OILS.
615 Ahmet C GÖREN; Turgut KILIÇ; Tuncay DİRMENCİ; , AZOMETİN GRUBU İÇEREN YENİ AZO LİGAND?LARIN SENTEZİ VE FOTOKİMYASAL-FOTOFİZİKSEL KARAKTERİZASYONU
616 Haluk DİNÇALP; Sinem YAVUZ; İnci DURUCASU; , SİMETRİK OLMAYAN PERİLEN DİİMİD?LERİN G-KUADRUPLEKS DNA BAĞLANMA SEÇİCİLİKLERİ
617 Haluk DİNÇALP; Nesibe AVCIBAŞI; Sıddık İÇLİ; , KİNOLİNİL SUBSTİTUE BARBİTURİK ASİD TÜREVLERİNİN SENTEZİ
618 Şeniz KABAN ; Alper AKINCI; H. Kerim BEKER; , SYNTHESIS AND CRYSTAL STRUCTURE OF CYCLIC- AND BICYCLIC- AMINOCARBOTHIOYL PYRROLIDINES FROM ?-AMINOASIT ESTER
619 Yahya NURAL; H. Ali DÖNDA; Colin KİLNER; , YENİ BİR YÖNTEMLE İNDOLİNON TÜREVLERİNİN SENTEZİ
620 Sevil ÖZCAN; Metin BALCI; , 2,4-Dİ-H-HEKSAKLOR-BUTEN VE AROMATİK TİYOLLERDEN BAZI YENİ POLİTİYOLLERİN SENTEZİ
621 Cemil İBİŞ; Sibel ŞAHİNLER; , KONDURİTOL TÜREVLERİNİN YENİ YÖNTEMLERLE SENTEZİ
622 Seda CANTEKİN ; Raşit ÇALIŞKAN; Metin BALCI; , 2,6-DİASETİLPRİDİN VE 2,6-DİAMİNOPRİDİN BAZLI SCHİFF BAZI LİGANTLARININ SENTEZİ VE KOMPLEKSLEŞME ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
623 Sedat KARABULUT; Hilmi NAMLI; Onur TURHAN ; A. Dilek AZAZ; Canan KAZAK; Burcu ARSLAN; Raif KURTARAN; , 2,6-DİAMİNOPİRİDİN, 2-AMİNOFENOL VE 3-AMİNOFENOL İLE BAZI AÇİLKLORÜRLERİN REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
624 Sedat KARABULUT ; Hilmi NAMLI; , FENOKSİ SÜBSTİTÜE SPİRO-ANSA TÜREVİ FOSFAZENLERİN SENTEZİ
625 Saliha BEGEÇ, 2-ASETOKSİ-2,6,6-TRİMETİLBİSİKLO[3.1.0]HEKZAN?IN TERMAL PİROLİZİ İÇİN ÖNERİLEN BİRADİKAL MEKANİZMALARIN MODELLENMESİ
626 Safiye SAĞ ERDEM ; Kemal YELEKÇİ ; , N-FENİLAZA?15?CROWN?5 SÜBSTİTÜE-KİTOSAN SENTEZİ VE METAL ADSORPSİYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
627 Sait MALKONDU; Nuriye KOÇAK; Mustafa ŞAHİN; Ahmet KOÇAK; Ersin GÜLER; H. İsmet UÇAN; , GERİLİMLİ BİSİKLİK ALKENLERİN RADİKALİK HALKALAŞMA REAKSİYONLARI
628 Mohammed Fadelalla Ali; Raşit ÇALIŞKAN; Metin BALCI; , 1-AMİNO-5-BENZOİL-4-FENİL-1H-PİRİMİDİN-2-ON/-TİYON BİLEŞİKLERİ?NİN ASİMETRİK SÜBSTİTÜE 1,3-DİKETONLARLA REAKSİYONLARI
629 A. Canan DAYLAN; Zülbiye ÖNAL; , 1-AMİNO-5-BENZOİL-4-FENİL-1H-PİRİMİDİN-2-TİYON BİLEŞİĞİ?NİN BAZI KARBONİL REAKTİFLERİYLE REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
630 Zülbiye ÖNAL; Behzat ALTURAL; , 4-ASETİL-5-(2-NAFTİL)-2,3-DİHİDRO-2,3-FURANDİON BİLEŞİĞİ?NİN AZOTLU NÜKLEOFİLLERLE REAKSİYONLARI
631 Ayhan ÖZALP ; Zülbiye Önal; Behzat Altural; , 2[4-(SÜBSTİTÜEFENİLAZO)-5-METİL-2,5-DİHİDRO-1H-PİRAZOL-3-İLAZO]- İNDAN-1,3-DİON AZOBOYALARININ SENTEZİ VE GÖRÜNÜR BÖLGE SPEKRUMLARININ İNCELENMESİ
632 Hasan ESENER ; Aynur Yaşar ÖZDAĞ; Tahsin UYAR; , 2-[-4-(SÜBSTİTÜEFENİLAZO)-5-OKZO-2,5-DİHİDRO-1H-PİRAZOL-3-İLAZO]-İNDAN-1,3-DİON AZOBOYALARIN SENTEZİ
633 Hasan ESENER; İsmigül KARAYÜNLÜ; Tahsin UYAR; , 2,2?-BİS-(SÜBSTİTÜEFENİLAZO)-[5,5?]BİİNDENİL-1,3,1?,3?-TETRON AZOBOYALARININ SENTEZİ VE GÖRÜNÜR BÖLGE SPEKTROFOTOMETRESİ ÇALIŞMALARI
634 Hasan ESENER; Selin KINALI; Tahsin UYAR; , YENİ BİR FLUORESENT MOLEKÜL: SENTEZ VE METAL KOMPLEKS OLUŞUMUNUN FOTOMETRİK ÇALIŞMALARI
635 Nur PAŞAOĞULLARI ; Huriye İCİL; , TIYOFEN VE TRIAZOL HETEROSIKLIK ALT BIRIMLERINI İÇEREN SALEN TIPI YENI BIR SCHIFF BAZI VE MONONÜKLEER FE(III), CO(II), NI(II), CU(II) VE ZN(II) KOMPLEKSLERININ SENTEZI VE KARAKTERIZASYONU
636 Kerim SERBEST; Arzu ÖZEN; Yasemin ÜNVER; Kemal SANCAK; , 13 ÜYELI ASIKLIK BIS-DIOKSIM LIGANDI VE DINÜKLEER CU(II), NI(II) KOMPLEKSLERININ SENTEZI VE KARAKTERIZASYONU
637 Kerim SERBEST; Arzu ÖZEN; Mustafa ER; , REACTIONS OF SPIROHEXYLIDENIC DIESTERS WITH BINUCLEOPHILES UNDER HIGH PRESSURE
638 Nilgün YENİL; Alexandre YU RULEV; Anthony PESGUET; Hassan OULYADİP; Jacques MADDALONOP; , HYPERBARIC APPLICATON OF CHIRAL AMİNES ONTO MESO DIESTERS
639 Nilgün YENİL; Alexandre YU RULEV; Anthony PESGUET; Hassan OULYADİP; Jacques MADDALONOP; , İLERİ TEKNOLOJİK MALZEMELER OLARAK YENİ HALKA SİSTEMİNE SAHİP FTALOSİYANİN ve PORFİRAZİNLER
640 Engin Aytaç AYDIN; İsmail YILMAZ; Turan ÖZTÜRK ; , KİRAL DİAZA 18-TAÇ-6 TAÇ ETER TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE ASİMETRİK MİCHAEL KATILMASINDA KULLANILMASI
641 Yılmaz TURGUT; Mehmet KARAKAPLAN; Tarık ARAL ; Halil HOŞGÖREN; , FOTOKROMİK YENİ METİLSİYANOASETAT KONDANSE FULGİDE TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE FOTOKROMİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
642 Ersin ORHAN; Mahmut KÖSE; Orhan BÜYÜKGÜNGÖR; , BAZI SUBSTİTUE TİYOSEMİKARBAZONLARIN VE TİYADİAZOLLERİN SENTEZLERİ
643 Şeniz KABAN ; Sabriye ÇOBANOĞLU ; , ANTİTÜMÖR AKTİFLİĞE SAHİP PRİDOKARBAZOL ALKALOİTLERİNİN SENTEZİ
644 Sibel GÜLLE; Yavuz ERGÜN; , TETRASİKLİK STRYCHNOS ALKALOİTLERİNİN TEMEL İSKELETİNİN SENTEZİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR
645 Resmiye AKDAĞ; Yavuz ERGÜN; , Scutellaria orientalis L. subsp. porphyrostegia edmonson BİTKİSİNDEKİ DİTERPENİK BİLEŞİKLERİN KİMYASAL YAPILARININ TAYİN EDİLMESİ
646 Çiğdem KARABACAK; Tahir TİLKİ; Mustafa CENGİZ; , 4-AMİNO-3-MERKAPTO-1,2,4-TRİAZİN-5(4H)-ON BİLEŞİĞİNİN BAZI HALKALANMA REAKSİYONLARI
647 Berat İLHAN; Süleyman TANYOLAÇ; , HİDROKSİ SUBSTİTÜYE 4-AZAKALKON BİLEŞİKLERİNİN FOTOKİMYASAL DİMERLEŞME ve ALKİLLENDİRME REAKSİYONLARI ve TEORİK İNCELEMELERİ
648 Ahmet YAŞAR; Asu USTA; Osman ÜÇÜNÇÜ; Nurettin YAYLI; , CENTAUREA APPENDIGERA ve CENTAUREA HELENIOIDES BITKILERININ UÇUCU YAĞLARININ VE ANTIMIKROBIAL AKTIVITELERININ ANALIZI
649 Ahmet YAŞAR; Osman ÜÇÜNCÜ; Nuran YAYLI; Şengül ALPAY KARAOĞLU; Nurettin YAYLI; , RANUNCULUS COSTANTİNAPOLİTANUS VE RANUNCULUS ARVENSİS BİTKİLERİNİN UÇUCU YAĞLARININ ve ANTİMİCROBİYAL AKTİVİTELERİNİN ANALİZİ
650 Ahmet YAŞAR; Canan GÜLEÇ ; Nagihan YILMAZ; Nuran YAYLI; Barış KEMER; Gülbin MISIR; Nurettin YAYLI; , 1-SİKLOHEPTA-1,2-DİEN-1-İLBENZEN?İN 1-(2-İYODO-, KLOROSİKLOHEPTA-1-EN-1-İL)BENZEN VE 1-(2-İYODO-, KLOROSİKLOHEPTA-2-EN-1-İL)BENZEN?DEN SENTEZİ VE DBI İLE YAKALANMA ÜRÜNLERİNİN İZOLASYONU
651 Yakup BUDAK; M. Burcu GÜRDERE; Murat ULUKAYA; Hayrettin GEZEGEN; Esra FINDIK; Mustafa CEYLAN; , DOMATES ÇEKİRDEĞİNDEN BİYODİZEL ELDE EDİLMESİ
652 Kadir ARISOY ; Emriye AY ; Cengiz SÜNER; , TÜTÜN TOHUMUNDAN BİYODİZEL ELDE EDİLMESİ
653 Emriye AY ; Kadir ARISOY; Cengiz SÜNER; , ANTİOKSİDAN AKTİVİTE GÖSTEREN AROMATİK BİSMALEİMİD TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE ANTİOKSİDAN AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI
654 Nesibe AVCIBAŞI; Şerafettin DEMİÇ; Mehmet FİDAN; Nazlı ARDA; Murat PEKMEZ; Sıddık İÇLİ; , VİBURNUM ORİENTALE, V. OPULUS ve V. LANTANA BITKILERININ UÇUCU YAĞLARININ ve ANTIMICROBIAL AKTIVITELERININ ANALIZI
655 Nagihan YILMAZ ; NURAN YAYLI; Osman ÜÇÜNCÜ; Gülbin MISIR ; Ahmet YAŞAR; Canan GÜLEÇ; Nurettin YAYLI; , HYPHOLOMA FASCİCULARE,HYPHOLOMA CAPNOİDES,CORTİNARİUS INFRACTUS ve SCLERODERMA VERRUCOSUM MANTARLARININ UÇUCU YAĞLARININ ANALİZİ
656 Nuran YAYLI; Osman ÜÇÜNCÜ; Ertuğrul SESLİ; Nagihan YILMAZ; Mesut ALBAY; Nurettin YAYLI; , 3-NİTRO AZAKALKON BİLEŞİKLERİNİN FOTOKİMYASAL VE ALKİLLENDİRME REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
657 Osman ÜÇÜNCÜ; Ahmet YAŞAR; Nuran YAYLI; Nagihan YILMAZ; Nurettin YAYLI; , BAZI PERİLEN TÜREVLERİNİN NANOKRİSTAL YARIİLETKEN VE YALITKAN YÜZEYLERDEKİ KATI HAL REDOKS DAVRANIŞLARININ ELEKTROKİMYASAL VE SPEKTRO-ELEKTROKİMYASAL OLARAK İNCELENMESİ
658 Hakan BİLGİLİ; Şerafettin DEMİÇ; Mahmut KUŞ; Gamze SAYGILI; Sıddık İÇLİ; , KAMFOR İÇEREN YENİ PİRİDİN KÜKÜRT KİRAL LİGANDLARININ SENTEZİ VE ASİMETRİK SENTEZ REAKSİYONLARINDA KULLANILMASI
659 Emre Yusuf YAZICIOĞLU; İdris M. AHMEDOV; Cihangir TANYELİ; , FURAN-2,3- DİON TÜREVLERİNİN ÇEŞİTLİ AZİNLERLE REAKSİYONLARI
660 Elif KORKUSUZ; Dilek ÜNAL; Yunus AKÇAMUR; , BAZI KALKON TÜREVLERİNE SİKLOHEKZANONUN 1,4-KATILMASI: 1,5-DİKETON SENTEZİ
661 Mustafa CEYLAN; Hayrettin GEZEGEN; M. Burcu GÜRDERE; Esra FINDIK; , ALKİL VE ARİL NAFTALEN DİİMİD FOTOSENSÖRLERİNİN SPEKTROELEKTROKİMYASAL ÖZELLİKLERİ
662 Banu KÖZ; Şerafettin DEMİÇ; Sıddık İÇLİ; , 5-SÜBSTİTÜE 3-AMİNO-1H-PİROL-2-KARBOKSİLATLARIN KISA SENTEZİ
663 Murat IŞIK ; Cihangir TANYELİ; , FOSFAZA PORFİRİNLERİN SENTEZİ
664 Mustafa HAYVALI, N,N?-DİSÜBSTİTÜE TİYOÜRE TÜREVİ BAZI BİLEŞİKLERİN OXCl2 İLE HALKA KAPANMASI REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
665 A.Canan DAYLAN; Zülbiye ÖNAL; , 4-P-METİLBENZOİL-5-P-METİLFENİL-2,3-FURANDİON BİLEŞİĞİNİN BAZI SEMİ KARBAZONLARLA REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
666 Hacer CERAN; Eda ŞAHİN; Zülbiye ÖNAL; İsmail YILDIRIM; , YENİ 4-AMİNOBENZEN SÜLFONAMİT TÜREVLERİ SENTEZİ VE İN VİTRO İNHİBİTÖR AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ
667 Hasan TÜRKMEN; Belkıs BÜYÜKKIRCALI; , DİAMİNO KALİKS[4]AREN DİMERİNİN SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
668 Tahir TİLKİ, BAZI 2-HALOJEN-4-BROM BENZENDİAZONYUM TETRAFLOROBORAT BİLEŞİKLERİNİN İZOMERLEŞMELERİ
669 Tahir TİLKİ; Atilla ÖKTEMER; , BAZI 2-HALOJEN-4-İYOT BENZENDİAZONYUM TETRAFLOROBORAT BİLEŞİKLERİNİN İZOMERLEŞMELERİ
670 Tahir TİLKİ; Atilla ÖKTEMER; , HOMOALİLİK VE HOMOPROPARJİLİK HETERO AROMATİK KARBİNOLLERİN KEMOENZİMATİK SENTEZLERİ
671 Serdar SEZER ; Cihangir TANYELİ; , SPİRO FONKSİYONELLENDİRİLMİŞ FLUOREN TÜREVLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE OLED UYGULAMALARINDA KULLANILMASI
672 Şerafettin DEMİÇ; Mahmut KUŞ; Gamze SAYGILI; Hakan BİLGİLİ; Canan VARLIKLI; Sıddık İÇLİ; , 4-(p-METİLBENZOİL)-5-(p-METİLFENİL)FURAN-2,3-DİON? UN ÇEŞİTLİ ANİLİDLERLE REAKSİYONLARI
673 İlhan Özer İİHAN; Emine ALTUNTAŞ; Zülbiye ÖNAL; İsmail YILDIRIM; , 4-(p-METİLBENZOİL)-5-(p-METİLFENİL)FURAN-2,3-DİON? UN ÇEŞİTLİ AMİDLERLE REAKSİYONLARI
674 İlhan Özer İLHAN; Fahrettin ERSAN; , YENİ BİR trans-2,2?-AZOKİNOKSALİN KÖPRÜLÜ BİSFTALOSİYANİN SENTEZİ VE KAREKTERİZASYONU
675 Ümit SALAN; Mustafa BULUT; Özer BEKAROĞLU; , SUBSTİTÜE ANTRASENLERİN MANGAN (III) ASETAT İLE YÜKSELTGENMESİ
676 Fatih SÖNMEZ; Hayriye GENÇ; Mustafa ZENGİN; Mustafa KÜÇÜKİSLAMOĞLU; Mustafa ARSLAN; , SİKLOHEPTATRİEN?İN 1,3-DİKETONLARLA KAPLİNG REAKSİYONLARI
677 Mustafa ZENGİN; Mustafa ARSLAN; Metin BALCI; , SUBSTİTÜE ANTRASENLERİN SERYUM AMONYUM NİTRAT İLE YÜKSELTGENMESİ
678 Hülya DUYMUŞ; Nurcan DALKA; Mustafa ZENGİN; Mehmet NEBİOĞLU; Mustafa ARSLAN; , SYNTHESIS AND INVESTIGATION OF ALLYL DERIVATIVES OF 1,4-DIOXANE
679 Mamed VELIYEV; Makhruza SHATİROVA; Aynura MAMEDOVA; , BAZI YENİ POTANSİYEL BİYOLOJİK AKTİF FTALİMİD TÜREVLERİNİN SENTEZİ
680 Haydar YÜKSEK; Özlem GÜRSOY KOL; Fikret AKDENİZ; , İNTRA- VE İNTERMOLEKÜLER HECK TİPİ CASCADE REAKSİYONLAR İLE BİCYCLOPROPİLİDEN VE 2-BROMO-1,6-ENYNLER?DEN TETRASİKLİK YAPILARIN SENTEZİ
681 Aydın DEMİRCAN; Armin de MEIJERE; Ersen GÖKTÜRK; Muhsin KARAARSLAN; , ASETONİLASYON REAKSİYONU: ALKENLEDE İKİ KADEMEDE ASETON VE KLOR ÜNİTELERİNİN OLUŞTURULMASI
682 Raşit ÇALIŞKAN; Metin BALCI; , BAZI POTANSİYEL BİYOLOJİK AKTİF 4,5-DİHİDRO-1H-1,2,4-TRİAZOL-5-ON TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ AYDINLATILMASI
683 Haydar YÜKSEK ; Fikret AKDENİZ; Şule BAHÇECİ; , TiYENiL, FURiL VE TETRAHiDROFURFURiL GRUPLU BENZİMİDAZOL TÜREVLERİNİN SENTEZİ
684 Nihat ŞİRECİ; Hasan KÜÇÜKBAY; , BİSİKLO YAPISINDA TETROL VE İNOSİTOL TÜREVLERİNİN SENTEZİ
685 Arif BARAN; Metin BALCI; , ALKİLÇİNKO REAKTİFLERİNİN ALLİLİK BİLEŞİKLERLE BARBİER TÜRÜ EŞLEŞMESİ
686 Ender ERDİK ; Melike KOŞOGLU; , KİROPTİKAL ANAHTAR OLABİLECEK NİTELİKTE YENİ KİRAL DİİMİDLER: SENTEZLER VE KİROPTİKAL ÖZELLİKLER
687 Süleyman AŞIR; Ayhan S. DEMİR; Huriye İCİL; , KİRAL LİGAND KULLANILARAK DİETİLÇİNKO?NUN ALDEHİTLERE ENANTİYOSELEKTİF KATILMASI
688 Adnan BULUT; Enver Çağrı İZGÜ; Özdemir DOĞAN; , KALİKS[4]ARENİN KİRAL TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE RASEMİK BİLEŞİKLERİN KİRAL TANINMASINDA KULLANILMASI
689 Ayşegül KARAKÜÇÜK; Abdulkadir SIRIT; Mustafa Yılmaz; , INVESTIGATION OF CONJUGATION EFFECTS IN NAPHTHALENE/ PERYLENE DERIVATIVES
690 Şule ERTEN; Sıddık İÇLİ; , YENİ ANTRASEN TÜREVLERİ1
691 Kıymet BERKİL; Leyla AYDOĞAN; Osman ÇAKMAK; , OLDUKÇA MODULER YENİ RİJİT VE C2-SİMETRİK ESTER VE AMİT FONKSİYONEL GRUPLAR İÇEREN MAKROSİKLİKLERİN SENTEZİ VE MOLEKÜLER TANIMA ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
692 Murat SÜNKÜR; Deniz BARIŞ; Mahmut TOĞRUL; Halil HOŞGÖREN; , FURİL SÜBSTİTUE İMİDAZOLİN 3-OKSİTLERİN DİMETİLASETİLENDİKARBOKSİLAT İLE 1,3-DİPOLAR HALKAKATILMA REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
693 Özden ÖZEL GÜVEN, POTANSİYEL BİYOLOJİK AKTİF MANUMYCIN TÜREVLERİNİN STEREOSELEKTİF SENTEZİ
694 Kani ZİLBEYAZ; Hamdullah KILIÇ; , MONOAMİN OKSİDAZIN AMİN OKSİTLEME MEKANİZMASININ MODELLENMESİ
695 Mehmet Ali AKYÜZ; Safiye SAĞ ERDEM; , FOTO BAŞLATILMIŞ ELEKTRON TRANSFER YÖNTEMİ İLE ENANTİYOSELEKTİF RADİKAL HALKALAŞMA TEPKİMELERİ ? METODOLOJİK ÇALIŞMALAR
696 Mustafa Erkut ÖZSER; Huriye İCİL; Martin DEMUTUH; , ARİLBORONİK ASİTLERİN ?,?-DOYMAMIŞ NİTRİL BİLEŞİKLERİNE RODYUM KATALİZLİ 1,4-KATILMA TEPKİMELERİ
697 Özge AKSIN; Levent ARTOK; , 5,12-DİHİDROTİYENO[3?,4?:2,3][1,4]DİOKSİSİNO[6,7-B]KİNOKSALİN?İN SENTEZİ, ELEKTROKİMYASAL POLİMERLEŞTİRİLMESİ VE ELEKTROKROMİK ÖZELLİKLERİ
698 Mine Sulak AK; Metin AK; Mustafa GÜLLÜ; Levent TOPPARE; , FLOROKARBON ZİNCİRLİ KİRAL İMİN BİLEŞİKLERİNDE MESOMORFİZM
699 Hale OCAK; Belkız BİLGİN-ERAN ; , ?GAZ YASALARI? KONUSUNUN PROBLEME DAYALI ÖĞRETİMİ
700 Dilek SOLAK ; Leman TARHAN; , SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN KİMYA ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
701 Murat ÖZEL ; Hülya KAHYAOĞLU; Mehmet TUNCEL ; , KİMYA LABORATUARLARINDA SINIF YÖNETİMİ VE ZAMAN KULLANIMI
702 Muzaffer ALKAN; Ataman KARAÇÖP; Haydar YÜKSEK; , FEN-FİZİK-KİMYA ÖĞRETMENLERİNİN FEN ÖĞRETİMİNDEKİ İNANÇLARI
703 Recep AKKAYA; Birnur AKKAYA; , ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ZİHİNSEL GELİŞİM ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI
704 Erdal ŞENOCAK; Yavuz TAŞKESENLİGİL; , ?MOLEKÜLLER ARASI BAĞLAR? KONUSUNDA BİR PROBLEME DAYALI ÖĞRENME UYGULAMASI
705 Leman TARHAN; Hülya AYAR KAYALI; Raziye ÖZTÜRK ÜREK; Burçin ACAR; , LİSE KİMYA DERSİ ?BUHARLAŞMA ve BUHARLAŞMA ISISI? KONUSUNDA MEVCUT KAVRAM YANILGILARI OLUŞUMUNU ENGELLEMEYE YÖNELİK BİR AKTİF ÖĞRENME UYGULAMASI
706 Aylin ÖĞÜNÇ; Leman TARHAN; , KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ KONUSU İLE İLGİLİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM MATERYALİ GELİŞTİRME
707 Barış DEMİRDAĞ; Mehmet KARTAL; , ?ATOMUN YAPISI? KONUSUNA İLİŞKİN ÇOKLU ZEKA KURAMINA DAYALI ETKİNLİK GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULAMAYA AİT ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
708 Hüsnüye DURMAZ, UZAKTAN EĞİTİMLİ KİMYA LABORATUARINDA SPEKTROFOTOMETRİK YÖNTEMLE KONSANTRASYON TAYİNİNDE ÖĞRENCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLAR
709 Mustafa ERGUN; Isabelle GIRAULT; , EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KİMYA DERSLERİNE İLİŞKİN MOTİVASYON DÜZEYLERİ VE ÖNYARGILARI
710 Haydar YÜKSEK; Muzaffer ALKAN; Ataman KARAÇÖP; , BİODİZEL ÜRETİMİNDE ABSORBAN MADDELERİN KULLANIMININ İNCELENMESİ
711 Selahattin SERİN; Oğuz Yunus SARIBIYIK; , HİNT YAĞINDAN BİODİZEL ÜRETİMİ
712 Selahattin SERİN; Oğuz Yunus SARIBIYIK; , UZUN ZİNCİRLİ ALKİL FOSFİTLERİN PVC?NİN ISIL KARARLILIĞI ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
713 Filiz TURAN; Mesut YENİGÜL; , YANGIN SÖNDÜRMEDE HALON ALTERNATİFLERİ
714 Ömer Edip KUZUGÜDENLİ, KAĞIT GERİ DÖNÜŞÜMÜNDE MÜREKKEP ÇIKARILMASININ GÜNCEL DURUMU
715 Ömer Edip KUZUGÜDENLİ, SEDİMANTASYON HIZINA TANE BOYUT VE ŞEKLİNİN ETKİSİ
716 Ömer Edip KUZUGÜDENLİ; Ahmet ÜLGEN; , ÖZELLİKLERİNİ İYİLEŞTİRME AMACIYLA BOR KATILABİLECEK MADDELER
717 Ömer Edip KUZUGÜDENLİ; Aynur YAMAKOĞLU; Ahmet KOLKIRAN; , YER VE DUVAR KARO SERAMİKLERİNDE UÇUCU KÜL KULLANILMASI
718 Avni ASLAN ; Cengiz SÜNER ; , KETEN TOHUMUNDAN YAĞ ELDESİ VE ELDE EDİLEN YAĞIN ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
719 Ayşe BENK; Beyza TORAMAN; Derya SARIBEK; Abdullah ÇOBAN; , PAMUK, ASPİR ve KETEN TOHUMUNDAN BİYODİZEL ÜRETİMİ
720 Canan KAYA; Sait ERDOĞAN; Yalçın TONBUL; Candan HAMAMCI; , POLİ KARBOKSİLAT ESASLI AKIŞKANLAŞTIRICILARIN, ÇİMENTO HAMURUNUN ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
721 Fahriye KILINÇKALE; Kemal ÇELİK; Ali MADAK; , H2 STORAGE AND CO2 CAPTURE ON CARBON MATERIALS
722 S. KAYİRAN BEYAZ; F. DARKRİM LAMARİ; , EKSTRUZYON YÖNTEMİYLE ÇOK TABAKALI LEVHA ÜRETİMİ
723 Yasemin GÜNDOĞDU; Hasip YENİOVA; , POLİPROPİLENİN KATALİZÖRLÜ ORTAMDA PARÇALANMASI
724 Zeynep OBALI; Naime Aslı SEZGİ; Timur DOĞU ; , SOL-GEL YÖNTEMİYLE HAZIRLANMIŞ Pt/Al2O3 VE Cu/Al2O3 KATALİZÖRLERİNDE ÜRE İLE NOx İNDİRGENMESİNİN İNCELENMESİ
725 Nail YAŞYERLİ, ALTIN ÖZÜTLENMESİ ATIK ÇÖZELTİSİNDEKİ SİYANÜRÜN UÇUCULAŞTIRMA VE ABSORPSİYON İLE GERİ KAZANILMASI
726 Necmi GÖNEN; Osman Sermet KABASAKAL; Güngör ÖZDİL; , HAYATIMIZI KOLAYLAŞTIRAN KÖPÜK KESİCİLER
727 Nermin AYANOĞLU; Tarkan YAZGAN; Nur Başak ERGUN; , POLİ (4-VİNİL PİRİDİN) KÜRELERİ KULLANILARAK SULU ÇÖZELTİDEN KROM (VI) İYONLARININ UZAKLAŞTIRILMASI
728 Metin ARSLAN; Mustafa YİĞİTOĞLU; Arif SOYSAL; , GRAFİT İLE KATKILANMIŞ POLİ(ETER İMİD)?İN İLETKENLİK SENSÖRÜ OLARAK KULLANIMI VE SOLVENTLERLE ETKİLEŞİMİNİN TERS GAZ KROMATOGRAFİSİ İLE İNCELENMESİ
729 Fatih ÇAKAR; M. Reyhan MOROĞLU; Hüsnü CANKURTARAN; Özlem CANKURTARAN; Ferdane KARAMAN; , P-AKRİLOİLOKSİBENZOİK ASİT VE P-METAKRİLOİLOKSİBENZOİK ASİTİN İZOTAKTİK POLİPROPİLEN ÜZERİNE AŞI POLİMERLEŞMESİ ? KISIM I
730 S.ÇETİN; T. TİNÇER; , ADİPİK ASİT MODİFİYE METAKRİLLENMİŞ EPOKSİ ESASLI HİBRİT MALZEME İLE KAPLANMIŞ ALÜMİNYUM PANELLERDE KAPLAMA PERFORMANSININ İNCELENMESİ
731 Gülay BAYRAMOĞLU; M.Vezir KAHRAMAN; Nilhan KAYAMAN-APOHAN; Atilla GÜNGÖR; , METAKRİLLENMİŞ EPOKSİ ESASLI OLİGOMERİN DEĞİŞİK ORANLARDA ADİPİK ASİT MODİFİKASYONU : KAPLAMA PERFORMANSINA ETKİSİ
732 Gülay BAYRAMOĞLU; M.Vezir KAHRAMAN; Nilhan KAYAMAN-APOHAN; Atilla GÜNGÖR; , KARBOKSİLİK ASİT FONKSİYONLU PLA VE PLGA MİKROKÜRELERİNİN İLAÇ SALINIM DAVRANIŞLARI
733 Z. Seden AKDEMİR; Nilhan K. APOHAN; , PP/YYPE BLENDLERİNİN TERMAL DEGRADASYON VE TERMAL OKSİDATİV DEGRADASYON KİNETİĞİ
734 Fatih DOĞAN; Kamil ŞİRİN; Yeliz YILDIRIM; Mehmet BALCAN; Mehmet YÜREKLİ; , INVESTIGATION OF THERMAL DECOMPOSITON KINETICS OF Cr, Mo, AND W HEXACARBONYL COMPLEXES OF THE SCHIFF BASE SALICYLIDENE?3-AMINO?1,2,4-TRIAZOLE USING THERMOGRAVIMETRIC METHODS
735 Fatih DOĞAN; Kamil ŞİRİN; Mahmut ULUSOY; Mehmet YÜREKLİ; , SUBKRITIK SU ORTAMINDA MOLEKÜLER OKSİJENLE ANİLİNDEN AZOBENZEN ELDESİNİN KİNETiĞİNİN İNCELENMESİ
736 Neval BOZER; A. Murat GİZİR; Nermin ŞİMŞEK KUŞ; , DÜŞÜK MOLEKÜL AĞIRLIKLI POLİSTİRENLERİN ASETİK ANHİDRİTLE BF3O(C2H5)2 KATALİZÖRÜ ORTAMINDA AÇİLASYON REAKSİYONUNUN İNCELENMESİ
737 İbrahim UYANIK; Arzu TAYAKSİ; Refika KURBANLI; , UV- IŞINLARI İLE SERTLEŞTİRİLEBİLEN ORGANİK-ANORGANİK HİBRİT KAPLAMALAR
738 Nilhan KAYAMAN-APOHAN; M.Vezir KAHRAMAN; Sevim KARATAŞ; Yusuf MENCELOĞLU; Atilla GÜNGÖR; , PREPARATION OF BLOCK COPOLYMERS VIA DIELS ALDER REACTION OF MALEIMIDE- AND ANTHRACENE - END FUNCTIONALIZED POLYMERS
739 Hakan DURMAZ; Bige COLAKOĞLU; Umit TUNCA; Gurkan HİZA; , SELÜLOZİK ADSORPLAYICILAR ÜZERİNDE SULU ÇÖZELTİDEN Cu+2 nın UZAKLAŞTIRILMASI
740 Haluk AYDIN ; Çiğdem YERLİKAYA ; Yasemin BULUT ; , SULU ÇÖZELTİDEN ASİDİK BOYARMADDELERİN UZAKLAŞTIRILMASINDA Juglans Regia?nın ETKİNLİĞİ
741 Haluk AYDIN ; Gülay BAYSAL BİRKAN ; Yasemin BULUT ; , SODYUM ALJİNAT VE VİNİL PİROLİDON AŞILANMIŞ SODYUM ALJİNAT KÜRELERDEN İNDOMETHASİNİN KONTROLLÜ SALIMI
742 M. İNAL; M. YİĞİTOĞLU; N. IŞIKLAN; , SIVI MEMBRANLAR YOLUYLA Hg(II) İYONUNUN FARKLI SICAKLIKLARDAKİ TAŞINIMI VE KİNETİK ANALİZİ
743 H.Korkmaz ALPOĞUZ; Ahmet KAYA; Mustafa Yılmaz; , BENZOFURAN METAKRİLAT GRUBU İÇEREN MONOMER VE POLİMERİN SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
744 Zülfiye İLTER; Zehra KARAÇORLU; , STEARİK ASİTİN SEPİOLİT YÜZEYİNDEKİ ADSORPSİYONU İÇİN DENGE VE TERMODİNAMİK PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ
745 Ahmet SARI; Ömer IŞILDAK; Mustafa SOYLAK; Murat AKÇAY; Ali KARAİPEKLİ; , Cu(II) İYONLARININ POLİ(2,5-DİHİDRO-2,5-DİMETOKSİFURAN) ÜZERİNE ADSORPSİYONU
746 Mutluhan BIYIKOĞLU; Gülsu Akın ÖKTEM; Hasan Nur TESTERECİ; Zeki ÖKTEM; , 2,5-DİHİDRO-2,5-DİMETOKSİFURAN?IN POLİMERLEŞMESİ ve POLİMER KARAKTERİZASYONU
747 Hakan ÇİFTÇİ; Gülsu Akın ÖKTEM; Zeki ÖKTEM; Hasan Nur TESTERECİ; , PREPARATİON OF CONDUCTİVE POLYBENZOXAZİNES BY OXİDATİVE POLYMERİZATİON
748 Baris KİSKAN; Yusuf YAGCİ; Ertugrul SAHMETLİOĞLU; Levent TOPPARE; , ATOM TRANSFER RADİKAL POLİMERİZASYONUYLA T-BÜTİL METAKRİLAT?IN METİL METAKRİLAT VE ETİL METAKRİLAT İLE ÜÇ KOLLU YILDIZ KOPOLİMER SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
749 Kadir DEMİRELLİ; Tuğba GÜNGÖR; Mehmet COŞKUN; , METİLMETAKRİLAT?IN BAKIR ESASLI ATOM TRANSFER RADİKAL POLİMERİZASYONUNDA YENİ KATALİZÖR SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ
750 Yasemin KÜÇÜK; Hülya ARSLAN; Ayfer MENTEŞ; , PLA-PEG DİBLOK KOPOLİMER YÜZEYLERİN SENTEZ VE KARAKTERİZASYONU
751 Erdinç DOĞANCI; H.Yıldırım ERBİL; Olcay MERT; Ayhan S. DEMİR; , POLİ (2,6-DİMETİL -1,4-FENİLEN OKSİT)? İN YÜKSEK SICAKLIKLARDAKİ ÇÖZÜNÜRLÜK PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ
752 Dolunay ŞAKAR; Özlem CANKURTARAN; Ferdane KARAMAN; , BAZI ZEHİRLİ AĞIR METALLERİN ( Cu+2, Cd+2) KİTİN VE KİTOSAN ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİYOSORPSİYON ÇALIŞMALARI
753 Serkan KELEŞOĞLU; Mürşide KES; Hürriyet POLAT; , 3-METİLTİYENİL METAKRİLAT VE GLİSİDİL METAKRİLAT MONOMERLERİNİN RADİKAL KOPOLİMERİZASYONU: MONOMER REAKTİVİTE ORANLARI VE TERMAL ÖZELLİKLER
754 Okan GÜNAYDIN; Asuman ÇELİK; Faruk YILMAZ; , UV?IŞINLARI İLE SERTLEŞTİRİLEBİLEN HİBRİT MALZEMELER İLE PLEKSİGLAS®? IN YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
755 Canan KIZILKAYA; Sevim KARATAŞ; Nilhan KAYAMAN APOHAN; Atilla GÜNGÖR; , ELEKTROLİZ VE GALVANİK PİLLER KONUSUNUN LİSE VE DERSANE DERS İÇERİKLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
756 Sebahat Akın, BENZİLTRİETİL AMONYUM KLORÜRÜN BENTONİTE ADSORBSİYONU VE FENOLİK BİLEŞİK TAYİNİNE GİRİŞİM ETKİSİNİN İNCELENMESİ
757 Sebahat Akın; Ali Haydar Kılavuz; , AMİDOKSİMLEŞTİRİLMİŞ POLİAKRİLONİTRİL VE BENTONİT-POLİAKRİLONİTRİL KOMPOZİTİNE PB2+ VE UO22+ ADSORPSİYONUNUN ARAŞTIRILMASI
758 Selçuk ŞİMŞEK; Ulvi ULUSOY; , HEKSAN-SU KARIŞIMINDA BRİJ 98 PARTİTİSYONU ÜZERİNE SICAKLIĞIN ETKİSİ
759 Taliha SİDİM; Mehmet İŞCAN; , İYONİK-NONİYONİK SURFAKTANT ÇÖZELTİLERİNDE BULUTLANMA NOKTALARI
760 Çiğdem KARTAL; Halide AKBAŞ; , BOYA KATKILI ÇÖZELTİLERİN İNTERFEROMETRİK YÖNTEMLE OPTİK KARAKTERİZASYONU
761 Sündü YERDELEN; Zehra SARAÇ; F.Necati ECEVİT; , SIVI/SIVI ARAYÜZDE İYON TRANSFERİYLE 2- BENZOİLPİRİDİN TİYOSEMİKARBAZONUN LİPOFİLİSİTE SKALASININ ELEKTROKİMYASAL TAYİNİ
762 E. Güler AKGEMCİ; Haluk BİNGÖL; Mehmet ÖZÇELİK; Tevfik ATALAY; Mustafa ERSÖZ; , SUBKRITIK SU ORTAMINDA MOLEKÜLER OKSİJENLE ANİLİNDEN AZOBENZEN ELDESİNİN KİNETiĞİNİN İNCELENMESİ
763 Neval BOZER; A. Murat GİZİR; Nermin Şimşek KUŞ; , MİKROKONTAKT PRİNTİNG YÖNTEMİYLE BAZI ORGANİK MOLEKÜL TABAKALARININ TiO2 FİLMİ ÜZERİNE FONKSİYONLANDIRILMASI
764 Mustafa ÖZMEN; Gülşin ARSLAN; Mustafa ERSÖZ; Yunus ÇENGELOĞLU; , KİL MİNERALLERİ YÜZEYİNDE KROMUN ADSORPSİYONU
765 Pınar TURAN; Mehmet DOĞAN; Mahir ALKAN; , BİYOUYUMLU PHEMA/PEO HYDROJELLERDEN TESETESTERON HORMONUNUN KONTROLLÜ SALIMI
766 M. Yakup ARICA; Gülay BAYRAMOĞLU; Koichi ITO; Yusuf YAĞCI; , ATIK SULARDAN METİLEN MAVİSİNİN AKTİF KARBON YÜZEYİNE ADSORPSİYONLA UZAKLAŞTIRILMASI
767 S.KARACA; A.GÜRSES; M.EJDER; M.AÇIKYILDIZ; N.ÇELİK; , KİL-SU ARAYÜZEYİNE CTAB ADSORPSİYONUNUN ÇEŞİTLİ ADSORPSİYON MODELLERİNE UYGULANMASI
768 A.GÜRSES; S.KARACA; M.EJDER; M.AÇIKYILDIZ; N.ÇELİK; , PVC ESASLI ÜÇ BİLEŞENLİ KARIŞIMLARIN HAZIRLANMASI VE TERMOMEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
769 Ali BOZTUĞ; H. Bayram ZENGİN; Ersen YILMAZ; Satılmış BASAN; , MALEİK ANHİDRİT İÇEREN TERPOLİMERİN POLİ(ETİLEN ADİPAT) İLE MODİFİKASYONU VE KARAKTERİZASYONU
770 Ali BOZTUĞ; Satılmış BASAN; , PROPİYONİK ASİT ESTERLEŞME REAKSİYONLARINDA VOLUMETRİK, REFRAKTOMETRİK VE KROMATOGRAFİK YÖNTEMLERLE TAFT EŞİTLİĞİNİN KORRELASYONU
771 Mustafa CEBE; Beyhan ERDEM; , SU/1,2-DİKLOROETAN ARAYÜZÜNDEN BAZI GEÇİŞ METALLERİNİN YARDIMLI TRANSFERLERİNİN VOLTAMETRİK İNCELENMESİ
772 Haluk BİNGÖL; E. Güler AKGEMCİ; Tevfik ATALAY ; , POLİ(O-TOLUİDİN) KAPLI YUMUŞAK ÇELİK ELEKTROTLARIN KOROZYON PERFORMANSI
773 Ali Tuncay ÖZYILMAZ; Nureddin ÇOLAK; Sehil AZAZİ; , SU BAZLI LATEKSLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
774 Ayfer SARAÇ; Hale BERBER; Hüseyin YILDIRIM; , ENERJİ DEPOLAMA İÇIN ŞEKİLCE KARARLI FAZ DEĞİŞİM MADDELERİ OLARAK POLİVİNİL ALKOL/YAĞ ASİDİ KARIŞIMLARI
775 Ahmet SARI; Ömer IŞILDAK; Ali KARAİPEKLİ; Murat AKÇAY; , POLİMERİK YÜZEY AKTİF MADDE KULLANILARAK POLİANİLİNİN EMÜLSİYON POLİMERİZASYONU
776 B. Filiz ŞENKAL; Ayfer SARAÇ; Esma SEZER; Erdem YAVUZ; , 2-ASETILNAFTAFURANMETAKRILAT MONOMERININ HAZIRLANMASI VE POLIMERIZASYONU
777 Erdem YAVUZ; Bahire Filiz ŞENKAL; Zülfiye İLTER; Misir AHMEDZADE; , N-SÜBSTİTÜE MALEİMİD-SIVI KRİSTAL KOPOLİMERİ İLE METİL METAKRİLATIN ATOM TRANSFER RADİKAL KOPOLİMERİZASYON YÖNTEMİYLE AŞI KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ
778 Tuba ÇAKIR; Ayşen. ÖNEN; Ersin. SERHATLI; , 3-MERKAPTOPROPİYONİK ASİT-CE(IV) BAŞLATICILI AKRİLAMİD-METİLEN BİS(AKRİLAMİD) JELLERİNİN SENTEZİ
779 Cemal ÖZEROĞLU ; Ceyda ÖZDUĞANCI; , BENZOFURAN HALKASI İÇEREN METAKRİLAT MONOMERİ VE HOMOPOLİMERİNİN SENTEZİ, ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
780 Murat KOCA; Cumhur KIRILMIŞ; , POLİ(4-VİNİLPİRİDİN-KO-MALEİK ASİT-KO-DİVİNİLBENZEN) VE N-OKSİT TÜREVLERİNİN TERMAL DEGREDASYONU
781 Cengiz SOYKAN; Ramazan COŞKUN; Ali DELİBAŞ; , N-(4-BROMOFENİL)-2-METAKRİLAMİT MONOMERİNİN 2-AKRİLAMİDO-2-METİL-1-PROPANOSULFONİK ASİT İLE KOPOLİMERLERİZASYONU
782 Ali DELİBAŞ; Cengiz SOYKAN; , SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF POLY(PHENYLENE VINYLENE)S WITH POLY(?-CAPROLACTONE) SIDE CHAINS
783 Demet COLAK; Ioan CIANGA; Yusuf YAGCI; , KİTOSAN ESASLI KOMPOZİT MEMBRANLARIN SENTEZİ VE CİBACRON BLUE F3GA LİGANDI BAĞLI AFİNİTE KOMPOZİT MATERYALİN KROMATOGRAFİK UYGULAMASI
784 Hülya SARIBEK ÇİMEN; Gülay BAYRAMOĞLU; M. Yakup ARICA; , BİYOKÜTLE HAMMADDESİ OLARAK FISTIK KABUKLARININ TERMAL DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
785 Yalçın TONBUL, SULU ÇÖZELTİDEKİ LANTAN(III)? ÜN TRİ-n-OKTİL AMİN (TNOA) İLE YÜKLÜ DİATOME TOPRAĞINDA EKSTRAKSİYONUNUN İNCELENMESİ
786 Emine KEMİKLİOĞLU; Ümran HİÇSÖNMEZ; , SULU ÇÖZELTİLERDEN SEPİYOLİT YÜZEYİNE MAXİLON YELLOW GL?NİN ADSORPSİYON KİNETİĞİ VE MEKANİZMASI
787 Mahir ALKAN; Mehmet DOĞAN; Özkan DEMİRBAŞ; Yasemin ÖZDEMİR; Aydın TÜRKYILMAZ; , SUDA ÇÖZÜNEBİLEN TİYOFEN TÜREVİ İLETKEN POLİMERİN ELEKTROKİMYASAL SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
788 Ersen TURAÇ; Ramazan VAROL; Metin AK; Ertuğrul ŞAHMETLİOGLU; Levent TOPPARE; , ATOM TRANSFER RADİKAL POLİMERİZASYON METODUYLA DİETİLAMİNOETİLMETAKRİLAT İLE İZOBORNİLMETAKRİLAT?IN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
789 M. Fatih COŞKUN; Kadir DEMİRELLİ ; , ATOM TRANSFER RADİKAL POLİMERİZASYON METODUYLA HAZIRLANAN POLİ(DİETİLAMİNOETİLMETAKRİLAT)?IN TERMAL DAVRANIŞI
790 M. Fatih COŞKUN; Kadir DEMİRELLİ ; , TRİGLİSERİD TEMELLİ ÜRETANLARIN VİNİL MONOMERLERİYLE KOPOLİMERİZASYONU
791 Alev KÖPRÜLÜ; Ayşen ÖNEN; İ. Ersin SERHATLI; F. Seniha Güner; , ASİT MAVİSİ 193 BOYARMADDESİNİN DTMA-BENTONİT ÜZERİNE ADSORPSİYONU
792 Bilge ERDEM; Adnan ÖZCAN; A. Safa ÖZCAN; , ANTHRACENE-MALEIMIDE BASED DIELS-ALDER ?CLICK CHEMISTRY? AS A NOVEL ROUTE TO GRAFT MACROMOLECULAR STRUCTURES
793 B. GACAL; H. DURMAZ; M.A. TASDELEN; G. HİZAL; U. TUNCA ; Y. YAGCİ ; , İLETKEN POLİAKRİLONİTRİL/POLİANİLİN KOMPOZİT LİFLERE İVERTAZIN GERİ DÖNÜŞÜMLÜ ADSORPSİYONU
794 Gülay BAYRAMOĞLU; Meral KARAKIŞLA; , URANYUMUN, DOĞAL,ISI VE ASİT İLE MUAMELE GÖRMÜŞ SEPİYOLİT ÜZERİNDE ADSORPSİYONU
795 Ayben KİLİSLİOĞLU ; Gözde ARAS; , KONGO RED TAKILI MANYETİK P(MMA/GMA) MİKROKÜRELERE SİTOKROM C ADSORPLANMASI VE SEÇİCİLİĞİNİN HPLC İLE TAYİNİ
796 Gülay BAYRAMOĞLU; Ayşegül Ülkü ŞENEL; M. Yakup ARICA; , SÜSPANSİYON POLİMERİZASYONU YÖNTEMİ İLE GÖZENEKLİ MİKROKÜRELERİN SENTEZİ
797 Hale BERBER; Hüseyin YILDIRIM; , C.I. RECTİVE ORANGE 16 İLE İYONİK SURFAKTANTLARIN ETKİLEŞİMİ ÜZERİNE ELEKTROLİTLERİN ETKİSİ
798 Halide AKBAŞ; Melike AYDEMİR; , N-SÜBSTİTÜE MALEİMİD KOPOLİMERLERİ
799 Hande ÖZTÜRK; Ersin SERHATLI; , SUDA ÇÖZÜNEN POLİMER BLENDLERİNİN UV-VİS VE YOĞUNLUK SICAKLIK İLİŞKİSİ ÇALIŞMASI
800 Dilek KARS; Cemile GÖKSEL; Ali GÜNER; , SULU ORTAMDAKİ AĞIR METAL (KOBALT) İYONUNUN ÇALDIRAN DİATOMİTİ ÜZERİNDEKİ ADSORPSİYON DENGE ÇALIŞMALARI
801 Ali Rıza KUL; Hülya KOYUNCU; İhsan ALACABEY; Hasan CEYLAN; , 3[(4-BÜTİL(FENİL)İMİNO]1H-İNDOL-2(3H)-ON?UN VI B GRUBU METAL KARBONİL KOMPLEKSLERİNİN TERMOGRAVİMETRİK OLARAK İNCELENMESİ
802 Zeynep KARAOGLU; Sevil ŞENER; Ayşe ERÇAĞ; Ozan Sanlı ŞENTÜRK; Mehmet YÜREKLİ; Fadime UĞUR; , MONTMORİLLONİT-İLLİT KİLİNİN BAZİK HİDROTERMAL METOT KULLANILARAK DEĞİŞTİRİLMESİ VE DEĞİŞİMİN SULU ORTAMDAKİ Sr+2 VE Co+2 İYONLARININ UZAKLAŞTIRILMASINDAKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
803 İpek SAYHAN ; Bahar ÖZTOP; Talal SHAHWAN; , BAZI 1-ASETİL-3-ALKİL(ARİL)-4-(2-ASETOKSİ-5-BROMOBENZİLİDEN- AMİNO)-4,5-DİHDİRO-1H-1,2,4-TRİAZOL-5-ON BİLEŞİKLERİNİN NMR SPEKTRUMLARININ DENEYSEL VE TEORİK OLARAK İNCELENMESİ
804 Haydar YÜKSEK; İsmail ÇAKMAK; Hacı BAYKARA; Sevilay İNCE DEMİRCİ; , REVERSE-ATRP VE HALKA AÇILMASI POLİMERİZASYONU İLE TEK BASAMAKTA POLİ(?-KAPROLAKTON-b-STİREN) BLOK KOPOLİMERİNİN SENTEZİ
805 İsmail ÇAKMAK; Haci BAYKARA; , OLİGO-[(4-HİDROKSİFENİLİMİNOMETİL)BENZİLİDENE AMİNO]FENOLÜN SENTEZİ VE KARAKTERIZASYONU
806 İsmet KAYA ; İbrahim Erdem ORTA; , OLİGO-4-[(p-TOLİLİMİNO) METİL] FENOLÜN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU, TERMAL VE İLETKENLİK ÖZELLİKLERİ
807 İsmet KAYA ; Mehmet YILDIRIM; , OLİGO- 4-[TYİEN-2-İL-METİL ]AMİNO FENOLÜN SENTEZİ, KARAKTERİZASYON VE TERMAL DEGRADASYONU
808 İsmet KAYA ; Aysel AYDIN; , OLİGO-[(2-HİDROKSİFENİLİMİNOMETİL)BENZİLİDENE AMİNO]FENOL VE ONUN BAZI METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERIZASYONU
809 İsmet KAYA ; Süleyman ÇULHAOĞLU; , (2,3 ? DİFENİL - 1,3 ? OKSAZOLİDİN ? 5 - İL) METİLMETAKRİLAT MONOMERİNİN VE HOMOPOLİMERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
810 Gamze BARIM ; Mehmet COŞKUN; , FENOKSİKARBONİL METİLMETAKRİLAT İLE STİREN?İN ATOM TRANSFER RADİKAL KOLİMERİZASYONU
811 Gamze BARIM; Kadir DEMİRELLİ; , 4-ASETİLFENİL METAKRİLAT?IN ATOM TRANSFER RADİKAL HOMO- VE KOPOLİMERİZASYONU
812 Gamze BARIM; Kadir DEMİRELLİ; Mehmet COŞKUN; , AMİD YAN GRUP TAŞIYAN İKİ FARKLI METAKRİLAT POLİMERİNİN TERMAL DEGRADASYONU
813 Esin KAYA; Adnan Kurt; Kadir Demirelli; Eyüp Bağcı ; , SU BAZLI LATEKSLERİN BORU REAKTÖRDE SENTEZİ: MONOMER ORANI ETKİSİ
814 Kadir TURHAN; Ayfer SARAÇ; Hüseyin YILDIRIM; , İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE FARKLI ÜRETİM YERLERİNDEN TOPLANAN BAL ÖRNEKLERİNİN FİZİKOKİMYASAL PARAMETRELER AÇISINDAN KIYASLANMASI
815 Kadir TURHAN, SULU ÇÖZELTİLERDE FARKLI BİYOSORBENTLERİN METAL TUTMA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
816 Kadir TURHAN; Göksel AKÇİN; , PTHF / PMMA / PBtd ÇOK BLOKLU GRAFT KOPOLİMERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
817 Hülya MACİT; Baki HAZER; , PVC-g-PTHF GRAFT KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
818 Hülya MACİT; Baki HAZER; , ATRP VE IŞIKLA UYARILMIŞ RADİKAL POLİMERİZASYON YÖNTEMLERİYLE BENZOİN AKRİLAT MONOMERLERİNİN AŞI KOPOLİMERİZASYONU
819 M. Cenap ÇETİNTAŞ ; Ayşen ÖNEN; İ. Ersin SERHATLI; , POLİ(ETİLEN-KO-TERAFTALAT)?TAN GLİKOLİZ YOLUYLA POLİMERİK YÜZEY AKTİF MADDELERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
820 Zelal HARPUTLU; M. Arif KAYA; Hüseyin YILDIRIM; , 3-(TRİMETOKSİSİLİL)PROPİLMETAKRİLAT İLE MODİFİYE EDİLMİŞ SEPİYOLİT ÖRNEKLERİ İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN METAL İYONLARININ GİDERİMİ
821 Mehmet DOĞAN; Özkan DEMİRBAŞ; Yasemin ÖZDEMİR; Mahir ALKAN; Hilmi NAMLI; , SEPİYOLİT YÜZEYİNDE BAKIR İYONLARININ ADSORPSİYONU
822 Mehmet DOĞAN; Aydın TÜRKYILMAZ; Mahir ALKA; Özkan DEMİRBAŞ; , MODİFİYE SEPİYOLİT ÖRNEKLERİ İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN METAL İYONLARININ GİDERİMİ
823 Mehmet DOĞAN; Yasemin ÖZDEMİR; Pınar TURAN; Mahir ALKAN; Hilmi NAMLI ; , SULU ÇÖZELTİLERDEN KAOLİNİT YÜZEYİNE BAKIR ADSORPSİYONU
824 Mahir ALKAN; Burcu KALAY; Mehmet DOĞAN; Özkan DEMİRBAŞ; , SUDA ÇÖZÜNEN BAZI VİTAMİNLERİN ÇÖZELTİ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
825 Melike ŞAHİN; Güler AYRANCI; , REAKTİF BOYARMADDELERİN SULU ÇÖZELTİDEN SEPİYOLİT VE ORGANO-SEPİYOLİTLER İLE UZAKLAŞTIRILMASI
826 Güneş GÜNHAN; Kadir YURDAKOÇ; , KOPOLİMER KULLANARAK SULU ÇÖZELTİLERDEN STRONSİYUM ADSORPSİYONUNDA KİNETİK VE TERMODİNAMİK PARAMETRELERİN SAPTANMASI
827 Cemal ÖZEROĞLU ; Gönül KEÇELİ; , SERAMİK DİŞ HAMURLARININ TANELER ARASI ETKİLEŞİMLERİNİN DLVO TEORİSİ İLE BULUNMASI ve YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ İLE İLİŞKİSİNİN ATOMİK KUVVET MİKROSKOBU KULLANILARAK TESBİTİ
828 Mürşide KES; Serkan KELEŞOĞLU; Hürriyet POLAT; Mehmet POLAT; Gökhan AKSOY; , SİKLODEKSTRİN MODİFİYE HİDROJELLERDE İLAÇ SALINIMININ İNCELENMESİ
829 Nil BORA; M. Vezir KAHRAMAN; Nilhan APOHAN KAYAMAN; Ayşe OGAN ; , ?-SELÜLOZUN GLİSİDİL METAKRİLATLA GRAFT KOPOLİMERİZASYONUNDA BAŞLATICI ETKİSİNİN İNCELENMESİ
830 SUZAN ABDURRAHMANOĞLU; YURDUN FIRAT; , POLİMER KALİKS[4]AREN ESTER BİLEŞİĞİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
831 Naciye YILMAZ ÇOŞKUN; Sevnur KESKİN; Nergis ARSU; , EXCESS VOLUME AND CHANGES OF REFRACTIVE INDEX ON MIXING FOR (PEGDME 250 + ETHANOL, OR 1-PROPANOL, OR 2-PROPANOL, OR 1-BUTANOL) AT TEMPERATURES FROM 293.15K TO 333.15K
832 Nalan TEKİN; Dudu DEMİR; Ümit ÇAKIR; H. İbrahim UĞRAŞ; , ADSORPTION OF CATIONIC POLYACRYLAMIDE ONTO SEPIOLITE
833 Nalan TEKİN; Aziz DİNÇER; Özkan DEMİRBAŞ; Mahir ALKAN; , UV IŞINLARIYLA SERTLEŞEBİLEN MODİFİYE EPOKSİ OLİGOMER SENTEZİ VE ?-AMİLAZ ENZİMİNİN İMMOBİLİZASYONUNDA KULLANIMI
834 M.Vezir KAHRAMAN; Gülay BAYRAMOĞLU; Nilhan KAYAMAN-APOHAN; Atilla Güngör; , JANUS YEŞİLİ VE PARLAK KRESİL MAVİSİ BOYALARININ SULU ÇÖZELTİLERİNDEN YÜKSEK ÖZGÜL YÜZEYLİ AKTİF KARBON KUMAŞI ÜZERİNE ADSORPSİYON YOLUYLA UZAKLAŞTIRILMASININ İNCELENMESİ
835 Numan HODA; Erol AYRANCI; , 1-CYANOPRENİN ÇEŞİTLİ AMİNLERLE YAPTIĞI EXCİPLEXLERİN FOTOKİMYASAL VE HESAPSAL OLARAK İNCELENMESİ
836 Sibel KILIÇ; Nursel ACAR ; , PRİDİNDİİMİN LİGANDI İÇEREN Ru(II) KOMPLEKSLERİNİN TERMAL DAVRANIŞLARI
837 Osman DAYAN; Fatih DOĞAN; Bekir ÇETİNKAYA; Mehmet YÜREKLİ; , YENİ ÇİFT ÇEKİRDEKLİ RUTENYUM KOMPLEKSLERİN TERMAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
838 Osman DAYAN; Fatih DOĞAN; İsmet KAYA; Bekir ÇETİNKAYA; , YÜZEY AKTİF MADDE DODESİLTRİMETİLAMONYUM (DTMA) BROMÜR MODİFİYE SEPİYOLİTİN KARAKTERİZASYONU
839 Özer GÖK; A.Safa ÖZCAN; Adnan ÖZCAN; , Ba(II) İYONLARININ KALSİT VE ARAGONİT İLE ETKİLEŞİMLERİ SONUCUNDA OLUŞAN METAL KARBONATLARININ KİNETİĞİ VE MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİN İNCELENMESİ
840 Ö. TUNUSOĞLU; T. SHAHWAN; A.E. EROĞLU; , TERMAL AKTİVASYONUN KAOLİN?İN FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ
841 Mahir ALKAN; Zürriye YILMAZ; Çiğdem HOPA ; Halil GÜLER; , PİRİMİDİNİN FOTOKATALİTİK DEGRADASYON REAKSİYONUNUN MODELLENMESİ
842 Yelda YALÇIN; Zekiye ÇINAR; , BENTONİT VE MODİFİYE EDİLMİŞ BENTONİT ÜZERİNDE AZİNPHOSMETHYL?İN ADSORPSİYON KİNETİĞİNİN VE TERMODİNAMİĞİNİN İNCELENMESİ
843 Yasemin CERCİ KİSMİR; Ayse Zehra AROGUZ; , POLİ[2-(DİİZOPROPİLAMİNO)ETİL METAKRİLAT]-POLİ[2-(N-MORFOLİNO)ETİL METAKRİLAT] DİBLOK KOPOLİMERLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU ve ÇÖZELTİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
844 Şule SÖNMEZ ; Rukiye Bengü TOP; Selma YARLIGAN ; Vural BÜTÜN; , TERSİYER AMİN METAKRİLAT BAZLI DİBLOK KOPOLİMERİN ve KATYONİK TÜREVLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU, EMÜLSİFİER ve DİSPERSANT OLARAK KULLANIMI
845 Rukiye Bengü TOP ; Vural BÜTÜN; , DNA-APTAMER-LİGANDI İMMOBİLİZE EDİLMİŞ MANYETİK MİKROKÜRELERİN RECOMBİNANT TAQ POLİMERAZIN SAFLAŞTIRILMASINDA KULLANILMASI
846 H.Avni ÖKTEM; V.Cengiz. ÖZALP; Gülay BAYRAMOĞLU; M.Yakup A RICA; , SULU ÇÖZELTİDEN DİRECT RED 80 ADSORPSİYONUNUN KİNETİK VE TERMODİNAMİK İNCELENMESİ
847 Yasemin BULUT ; Numan GÖZÜBENLİ; Haluk AYDIN; , BUĞDAY KABUKLARI İLE SULU ÇÖZELTİDEN DİRECT BLUE 71?in UZAKLAŞTIRILMASI
848 Yasemin BULUT; Numan GÖZÜBENLİ; Haluk AYDIN; , NİŞASTA-ETİL AKRİLAT KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
849 Tuba TİRİŞOĞLU DEMİR; Yurdun FIRAT; , METİLEN MAVİSİNİN S-BENZALEN Co (III) VE S-SALEN Co (III) KATI FAZLARI ÜZERİNDEKİ ADSORPSİYONU
850 Tijen GÜRTEN; A. Ali GÜRTEN; Ahmet AYAR; Osman SERİNDAĞ; , GLUTAMİK ASİT İLE POLİFENOLOKSİDAZIN İNHİBİSYON KİNETİĞİ
851 Serap DOĞAN; Pınar TURAN; Mehmet DOĞAN; Mahir ALKAN; , KİTOSAN VE POLİAKRİLAMİD-KİTOSAN KOMPOZİTİNE Th4+ VE Pb2+ ADSORPSİYONUNUN ARAŞTIRILMASI
852 Recep AKKAYA ; Ulvi ULUSOY; , BİR TEKSTİL BOYARMADDESİNİN KİL MİNERALİ OLAN SEPİYOLİT ÜZERİNE ADSORPSİYONUNUN İZOTERM ÇALIŞMALARI
853 Elif Mine ÖNCÜ; A. Safa ÖZCAN; Adnan ÖZCAN; , KÖMÜR VE KOKLARIN GAZLAŞTIRILMASI
854 Yakup BOZKURT; Ahmet Turan TEKEŞ; Ali SINAĞ; Pınar ACAR; Zarife MISIRLIOĞLU; Muammer CANEL; , URANYUM İYONLARININ SEPİOLİT BAZLI KOMPOZİT ÜZERİNE SORPSİYONU
855 Ramazan DONAT; Gülbanu Koyundereli ÇILGI; Halil ÇETİŞLİ; Şule AYTAŞ; , TORYUM VE URANYUM İYONLARININ DOĞAL SEPİOLİT ÜZERİNE SORPSİYONU
856 Kadriye ESEN; Ramazan DONAT; Halil ÇETİŞLİ; Şule AYTAŞ; , HAL DENKLEMİ TEORİSİNDEN DEĞİŞİM ENTALPİ VE ENTROPİ PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ
857 Dolunay ŞAKAR; Özlem CANKURTARAN; Ferdane KARAMAN; , DİMETİLFORMAMİT/SU KARIŞIMLARININ SODYUM ALJİNAT/POLİ (VİNİL PİROLİDON) MEMBRANLAR KULLANILARAK EVAPOMASYON VE SICAKLIK FARKLI EVAPOMASYON YÖNTEMLERİ İLE AYRILMASI.
858 Ebru Kondolot SOLAK; Oya ŞANLI; , POLİ(VİNİLALKOL) MEMBRANLARA İTAKONİK ASİT AŞILANMASI
859 Oya ŞANLI; Esra DEĞİRMENCİ; Gülsen ASMAN; , PİROL OLİGOMERLERİ İLE MODİFİYE İLETKEN SİKLOHEKZANON FORMALDEHİT REÇİNELERİ
860 Nilgün KIZILCAN; Belkıs USTAMEHMETOĞLU; Ahmet AKAR; , ETHERIFICATION OF COPOLYMERS OF VINYLCYCLOPROPYL ETHER WITH MALEIC ANHYDRIDE USING VINYLCYCLOPROPYLCARBINOL
861 Ayten ALIYEVA; Rita SHAKHNAZARLI; Abas GULIYEV; , MODIFICATION OF SECONDARY POLYETHYLENE AND COMPOSITIONS ON THE BASE OF PREPARED PRODUCTS
862 Samir GULIYEV; Gabil SHARIFOV; Ayaz EFENDIYEV; , COPOLYMERIZATION OF ETHYL ETHER OF ALLYLOXYMETHYL CYCLOPROPANE CARBOXYLIC ACID WITH MALEIC ANHYDRIDE
863 Rita SHAKHNAZARLI; Zemfira IBRAHIMOVA; Abas GULIYEV; , KATI YAKITLARIN ŞİŞİRİLMESİ VE ŞİŞME ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
864 Ahmet Turan TEKEŞ; Pınar ACAR; Zarife MISIRLIOĞLU; Ali SINAĞ; Muammer CANEL ; , POLİMERİK YENİLEBİLİR YAĞ VE YAĞ ASİTLERİNİN YAPIŞMA ÖZELLİKLERİ VE EPOKSİT HALKA AÇILMA REAKSİYONLARININ İNCELENMESİ
865 Elif KELEŞ; Baki HAZER; , PIPERAZINGLIOKSIM Co(II) KOMPLEKSININ KURAMSAL YÖNTEMLERLE İNCELENMESI
866 Talat ÖZPOZAN; Derya KÜÇÜKUSTA; Zeki BÜYÜKMUMCU; , ALÜMİNYUM/POLİÜRETAN KOAGÜLE ZEMİNLERE ÜRETAN AKRİLAT TİPİ OLİGOMERLERİN UV RADYASYONLA KAPLANMASI ve ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
867 Esra KIRAYLAR; Erdoğan ENGİN; İ.Ersin SERHATLI; , POLİESTER İMİD SENTEZİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR
868 Müfide KARAHASANOĞLU; İ.Ersin SERHATLI; , VANİLİDEN GRUBU İÇEREN OKSAZOLON TÜREVLERİNDE SUBSTİTÜENT ETKİLERİNİN UV-vis ABSORPSİYON VE EMİSYON SPEKTROSKOPİSİ İLE İNCELENMESİ
869 Gülsiye ÖZTÜRK; Serap ALP; Yavuz ERGÜN; , N,N-DİMETİLAMİNOBENZİLİDEN GRUBU İÇEREN AZLAKTON TÜREVLERİNDEKİ SUBSTİTÜENT ETKİLERİNİN ABSORPSİYON VE EMİSYON SPEKTROSKOPİSİ İLE İNCELENMESİ
870 Gülsiye ÖZTÜRK; Serap ALP; Yavuz ERGÜN; , BAZI KUMARİN TÜREVLERİNİN SENTEZLERİ VE İNCE FİLM ÇALIŞMALARI
871 Derya TOPKAYA; Yavuz ERGÜN; Serap ALP; , Ni (II)-(2-TİAZOLAZO)-REZORSİNOL KOMPLEKSİNİN FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
872 Saim TOPÇU; Serpil BAŞARAN; Necati MENEK; , 5-AMİNO-4-(2-TİAZOLAZO)-2-FENİL-PİRAZOL-3-OL?un VOLTAMETRİK DAVRANIŞININ İNCELENMESİ
873 Saim TOPÇU; Yeliz KARAMAN; Necati MENEK; , THERMOGRAVIMETIC EVALUATION OF THE DECOMPOSITON KINETICS OF CHROMIUM POLYACRYLATE COMPLEXES
874 Fatih DOĞAN; Ömer Faruk ÖZTÜRK; Mehmet YÜREKLİ; Dursun Ali KÖSE; Ahmet Nedim AY; Birgül KARAN; , KİMYASAL AKTİVASYONLA ELDE EDİLMİŞ AKTİF KARBONLARIN BOEHM TİTRASYONU İLE FONKSİYONEL GRUP TAYİNİ
875 Yunus ÖNAL; Canan AKMİL-BAŞAR; Çiğdem SARICI-ÖZDEMİR; Selim ERDOĞAN; Tuğba KILIÇER ; Murat KAYA; , TUNÇBİLEK LİNYİTİNDEN KİMYASAL AKTİVASYONLA ELDE EDİLMİŞ AKTİF KARBON İLE CRYSTAL VİOLET ADSORPSİYONU
876 Selim ERDOĞAN; Yunus ÖNAL; Canan AKMİL-BAŞAR; Çiğdem SARICI ÖZDEMİR; , HEKİMHAN ZEOLİTİNİN KİMYASAL MODİFİKASYONU
877 Lüle G. M; Depci T; Onal Y; Özbayoğlu G; Akmil-Basar C; Onal M; , Fe+3 KATKILI ve YÜZEYİ MODİFİYE EDİLMİŞ ANATAZIN FOTOKATALİTİK AKTİVİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
878 E. Hilal MERT; Özlem YAZICI; Nevim SAN; Zekiye ÇINAR; , POLİ(İMİNO(2,4,8,10-TETRAOKSOASPİRO [5,5] UNDEKAN-3,9-DİPROPİLEN)İMİNOİSOFTALAMİD) SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE TERMAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
879 Fatih DOĞAN; Hakan AKAT; Elvin ÖZTÜRK; Mustafa YILDIZ; Mehmet YÜREKLİ; , DİİMİN KÖPRÜLÜ AROMATİK POLİESTER SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE TERMAL DEGRADASYON KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ
880 Hakan AKAT; Fatih DOĞAN; Kamil ŞİRİN; Hayati TÜRKMEN; Mehmet YÜREKLİ ; , MONTMORİLLONİTİN ZETA POTANSİYELİ VE ELEKTROKİNETİK YÜK YOĞUNLUĞUNA YÜKSEK DEĞERLİKLİ KATYON TÜRÜ VE KONSANTRASYONUNUN ETKİSİ
881 Esra Evrim ŞAKA; Çetin GÜLER; , BAZI PERİLEN TÜREVLERİNİN NANOKRİSTAL YARIİLETKEN VE YALITKAN YÜZEYLERDEKİ KATI HAL REDOKS DAVRANIŞLARININ ELEKTROKİMYASAL VE SPEKTRO-ELEKTROKİMYASAL OLARAK İNCELENMESİ
882 Hakan BİLGİLİ; Şerafettin DEMİÇ; Mahmut KUŞ; Gamze SAYGILI; Sıddık İÇLİ; , ULEKSİT MİNERALİNİN HCIO4 ÇÖZELTİLERİNDE ÇÖZÜNÜRLEŞTIRME KİNETİĞİ
883 Aycan GÜR ; Hilal ÇELİK; Ahmet GÜRSES ; , KOLEMANİT MİNERALİNİN HCIO4 ÇÖZELTİLERİNDE ÇÖZÜNÜRLEŞTIRME KİNETİĞİ
884 Aycan GÜR ; Emin ALKAN; Hasan CEYLAN; , AMONYUM KLORÜR ÇÖZELTİLERİ ORTAMINDA YÜKSEK KATI/SIVI ORANLI KALSİNE ULEKSİTİN ÇÖZÜNME KİNETİĞİNİN İNCENMESİ
885 Aycan GÜR ; Şenol KUBİLAY; Adnan YILDIZ; Halit DEMİR; Tekin Şahan; , H2SO4 ÇÖZELTİLERİ ORTAMINDA KOLEMANİT MİNERALİNİN ÇÖZÜNME MEKANİZMASININ İNCELENMESİ
886 Aycan GÜR ; AdnanYILDIZ; Hasan CEYLAN; , PHA-soya-g-PMMA-g-YAĞ ÜÇ BLOKLU GRAFT KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU. PROTEİN ADSORPSİYONU VE BAKTERİ YAPIŞMASI.
887 Birten ÇAKMAKLI; Baki HAZER; Şerefden AÇIKGÖZ; Murat CAN; Füsun B. CÖMERT; , İTAKONİK ASİT MONOESTERLERİ İLE POLİETİLEN AŞI KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONLARI VE TEORİK OLARAK İNCELENMESİ
888 Bülent ERİMAN; Gülnur BAŞER; Erol YILDIRIM; Nurseli UYANIK; Candan ERBİL; Mine YURTSEVER; , KİLLERİN AKTİVASYONU VE EVSEL YAĞLARIN AĞARTILMASINDA KULLANIMI
889 Ayşe BENK; Nuriye YÜKSEL; Suzan DURSUN; Beyza TORAMAN; Abdullah ÇOBAN; , SÜRFAKTANTLARLA MODİFİYE EDİLMİŞ DOĞAL ZEOLİTİN ORGANİK KİRLETİCİLER VE METAL KATYON ADSORPSİYONUNUN RADYOKİMYASAL YÖNTEMLE İNCELENMESİ
890 Yüksel ALAN; Hasan N. ERTEN; , A NEW DYE FOR BILAYER HETEROJUNCTION SOLAR CELL
891 Şule ERTEN; Sıddık İÇLİ; , İMİDAZOLYUM TÜREVİ İYONİK SIVILARDA ZİNCİR UZUNLUĞU VE POLARİTESİNİN ORGANİK BOYA SENSÖRLÜ GÜNEŞ PİLLERİNDE VERİM ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
892 Ceylan ZAFER; Kasım OCAKOĞLU; Sıddık İÇLİ; , POLAR ÇÖZGENLERDE YENİ FOTOSENSÖRLERİN KULLANILMASIYLA FOTOOKSİDASYON KUANTUM VERİMLERİNİN HESAPLANMASI
893 Mustafa CAN; Şule ERTEN; Sıddık İÇLİ; , ASPERGİLLUS FLAVUS YÜZEYİNE SULU ÇÖZELTİDEN METİLEN MAVİSİNİN ADSORPSİYONU
894 Metin KERTMEN; Bilal ACEMİOĞLU; Metin DIĞRAK; Mehmet Hakkı ALMA; , ASPERGİLLUS WENTİİ YÜZEYİNE SULU ÇÖZELTİDEN KRİSTAL VİYOLENİN ADSORPSİYONU
895 Bilal ACEMİOĞLU; Metin KERTMEN; Metin DIĞRAK; Mehmet Hakkı ALMA; , TERMOGRAVİMETRİK VERİLERİN KİNETİK ANALİZ YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN WEB TABANLI BİLGİSAYAR PROGRAMI GELİŞTİRİLMESİ 1. İZOTERMAL OLMAYAN YÖNTEMLER
896 Fatih DOĞAN ; Anıl ÇETİN; Mehmet YÜREKLİ; , KINETICS OF THERMAL DEGRADATION OF POLY(ISOBORNYL METHACRYLATE)
897 Fatih DOĞAN; İsmet KAYA; Mehmet YUREKLİ; , POLİ(O-TOLUİDİN) VE POLİ(O-ANİSİDİN) KAPLI BAKIR ELEKTROTLARIN KOROZYON PERFORMANSLARI
898 Ali Tuncay ÖZYILMAZ, THE INVESTIGATION OF THERMAL DECOMPOSITION KINETICS OF Cr , Mo AND W HEXACARBONYL COMPLEXES WITH THE SCHIFF BASE 5-(P-DIMETHYLAMINOBENZYLIDENE) RHODANINE (DMABR) USING THERMOGRAVIMETRIC METHODS
899 Fatih DOĞAN; Mehmet YÜREKLİ; , 5-NİTRO-1H-İNDOL-2,3-DİON-3-(N-BENZİLTİYOSEMİKARBAZON) MOLEKÜLÜNÜN DENEYSEL VE TEORİK ÇALIŞMASI
900 Seda G. SAGDİNC; Fatma. KANDEMİRLİ; Nilgün KARALI ; Anatoli DİMOGLO; , STRUCTURE-ACTIVITY RELATIONSHIP OF ELLIPTICINE DERIVATIVES BY USING ELECTRON TOPOLOGICAL METHOD
901 Fatma. KANDEMIRLI; Nesrin. TOKAY; Nataly.M. SHVETS; A.S. DIMOGLO; , ATOM TRANSFER GRAFT COPOLYMERIZATION OF 2-ETHYL HEXYLACRYLATE FROM LABILE CHLORINES OF PVC IN AQUEOUS SUSPENSION
902 Bunyamin KARAGOZ; Niyazi BICAK; Dilek EMRE; , SUDA ÇÖZÜNEBİLEN POLİANYON-PROTEİN SİSTEMLERİN YÜKSEK PERFORMANS SIVI KROMATOGRAFİSİ (HPLC) YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
903 Namık AKKILIÇ; Zeynep AKDESTE; Mehmet MUSTAFAEV; , AMİNOMETİLEN FOSFONİK ASİT/SERYUM AMONYUM NİTRAT KATALİZATÖRÜ İLE FOTOKİMYASAL BLOK KOPOLİMER SENTEZİ
904 Nesrin ÖZ ; Ahmet AKAR; , Ce (IV) REDOKS BAŞLATICI SİSTEMİ KULLANILARAK POLİ(DİMETİL SİLOKSAN)/AKRİLONİTRİL KOPOLİMER SENTEZİ
905 Serap KARAGÖZ; Nesrin KÖKEN ÖZ; Nilgün KIZILCAN; , VİNİL GRUBU İÇEREN KETONİK REÇİNELER
906 Esin ATEŞ; Nilgün KIZILCAN; , PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF Co(II), Ni(II) AND Cu(II) COMPLEXES OF A LIGAND CONTAINING 1,3,4-THIADIAZOLE GROUPS
907 Ömer Faruk ÖZTÜRK; Ahmet CANSIZ; Metin KOPARIR; , BAZI POLİMERLERİN ELEKTROKİMYASAL POLİMERİZASYONUNUN DFT ve PM3 İLE KARŞILAŞTIRILMALI İNCELENMESİ
908 Z. BÜYÜKMUMCU ; H. ARI; Ç. ARSLANER; T. ENGÜR; Ö. EROL; H. MIHÇIOKUR; T. ÖZPOZAN; , ATIK POLİMER TEMELLİ AKTİF KARBON İLE NAPROKSEN SODYUM ADSORPSİYONU
909 Çiğdem Sarıcı-ÖZDEMİR; Yunus ÖNAL; Canan Akmil-BAŞAR; , ÇEŞİTLİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE KONJUGE LİNOLEİK ASİT ( CLA ) DÜZEYLERİNİN GC YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ
910 Talat ÖZPOZAN; Tuğba ENGÜR; Neriman İNANÇ; Betül ÇİÇEK; , KOSURFAKTANT ÇEŞİDİNİN FAZ DİYAGRAMI ÜZERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ
911 Yüksel BAYRAK; Mehmet İŞCAN; , ASİMETRİK PERİLEN TÜREVİ SENSÖRLÜ HİBRİT GÜNEŞ PİLLERİNİN KARAKTERİZASYONU
912 Cihan ÖZSOY; Ceylan ZAFER; Mahmut KUŞ ; Şerafettin DEMİÇ; Sermet KOYUNCU ; Sıddık İÇLİ; , DONÖR-AKSEPTÖR TİPİ PERİLEN-TİYOFEN POLİMERLERİNİN SENTEZİ ve KARAKTERİZASYONU
913 Sermet KOYUNCU; Mahmut KUŞ; Şerafettin DEMİÇ; Eyüp ÖZDEMİR; Sıddık İÇLİ; , MODİFİYE TİO2 FİLMLERİN CPC TİP PİLOT REAKTÖRLERDE ATIK SULARIN ARITILMASI AMAÇLI KULLANIMI
914 Mahmut KUŞ; Wolfgang GERNJAK; Pilar Fernández IBÁÑEZ; Sixto Malato RODRÍGUEZ; Julián Blanco ; GÁLVE; Sıddık İÇLİ; , HETERO ATOMLU SÜBSTİTÜENT İÇEREN PERİLEN DİİMİDLERİN FOTO ETKİLİ ENERJİ- ELEKTRON TRANSFERLERİNİN İNCELENMESİ
915 Gülşah TÜRKMEN; SıddıkİÇLİ; , 2-AKRİLAMİDO-2-METİL-1-PROPANSÜLFONİK ASİT/KROTONİK ASİT KOPOLİMERİNİN CU(II) AND Nİ(II) KOMPLEKSLERİNİN ELEKTRİKSEL İLETKENLİK ve OPTİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
916 Fahrettin YAKUPHANOOĞLU; Cengiz SOYKAN; Ramazan COŞKUN; , PHASE DIAGRAM OF THE CoSb2-Pb SYSTEM
917 Abilov Ch.I; Agayeva M.F; Babayev Y.N.; Gasanova M.Sh.; , p-AKRILOILOKSIBENZOIK ASIT VE p-METAAKRILOILOKSIBENZOIK ASITIN İZOTAKTIK POLIPROPILEN ÜZERINE AŞI POLIMERLEŞMESI ? AŞI POLIMERLERIN ISIL BOZUNMA MEKANIZMASI- KISIM II
918 S.ÇETIN; T. TINÇER; , SALİSİLİK ASİTİN POLİ(VİNİL ALKOL)/SODYUM ALJİNAT BLEND MİKROKÜRELERDEN KONTROLLÜ SALIMI
919 Oya ŞANLI; İlker KARACA; Nuran IŞIKLAN; , FARKLI VİNİL ASETAT İÇEREN ETİLEN-VİNİL ASETAT KOPOLİMER YÜZEYLERİN KARAKTERİZASYONU
920 Merve DANDAN ; H.Yıldırım ERBİL; , NANOPARÇACIKLARIN ELEKTRİKSEL YÜKLENME VE BOŞALMASI
921 Şefik SÜZER , POTENTIAL ENERGY FUNCTIONS FOR Li+He, Na+He, K+He AND STRUCTURES OF SMALL HELIUM DROPLETS WİTH IONIC IMPURITIES
922 Erol YILDIRIM; Mine YURTSEVER; Ersin YURTSEVER; Enrico BODO; Franco A. GIANTURKO; , ISIYA DUYARLI POLİMERİK YAĞ İÇEREN GRAFT KOPOLİMERLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
923 Abdulkadir ALLI; Baki HAZER; , p-tert-BUTİLKALİKS[4]AREN DİAMİD TÜREVİNİ İHTİVA EDEN SIVI MEMBRAN SİSTEMİNDE KROMAT İYONLARININ TRANSPORT KİNETİĞİ
924 A.Özgür SAF; Sabri ALPAYDIN; , İYON DEĞIŞTIRICI REÇINE BERABERINDE PROPIYONIK ASIT AMIL ALKOL ESTERLEŞME KINETIĞI
925 Beyhan ERDEM; Mustafa CEBE; , KİL DESTEKLİ - SIFIR DEĞERLİKLİ DEMİR NANOTANECİKLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE SUDAKİ TOKSİK İYONLARIN UZAKLAŞTIRILMASI AMAÇLI UYGULAMASI
926 Çağrı ÜZÜM; Talal SHAHWAN; Ahmet E. EROĞLU; , KATEKOL, REZORSİNOL VE HİDROKİNON İZOMERLERİNİN SULU ÇÖZELTİLERDEKİ DAVRANIŞLARININ GÖRÜNÜR MOLAL HACİM, GENLEŞEBİLİRLİK VE SIKIŞTIRILABİLİRLİK ÖZELLİKLERİYLE İNCELENMESİ
927 Edip BAYRAM; Numan HODA; Erol AYRANCI; , POLİTİYOFEN?NİN ELEKTROREOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
928 Osman KARAGÖLLÜ; Faruk YILMAZ; Mustafa YAVUZ; , KLORÜRLÜ ORTAMDA HEKZAMETİLENTETRAMİN?İN ÇELİĞİN KOROZYON DAVRANIŞINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
929 Emel BAYOL; Kadriye KAYAKIRILMAZ; Mehmet ERBİL; , 2-(N-MORFOLİNO)ETİL METAKRİLAT NANO/MİKROJELLERİN SENTEZ VE KARAKTERİZASYONU
930 F. Fulya TAKTAK; Şule SÖNMEZ; R. Bengü TOP; Vural BÜTÜN ; Selma YARLIGAN; , YENİ SIVI KRİSTAL MOLEKÜLLERİN TASARIMI
931 Murat KILIÇ ; Zekiye ÇINAR; , STUDIES ON THE PREPARATION OF TELECHELIC POLYMERS BY ATOM TRANSFER RADICAL POLYMERIZATION AND CROSS COUPLING PROCESSES
932 Yasemin Yüksel DURMAZ; Ioan CIANGA; Yusuf YAGCI; , SEZYUMUN HÜMİK ASİT TARAFINDAN ADSORPSİYONUNUN RADYOKİMYASAL YÖNTEMLE İNCELENMESİ
933 Oğuzhan ÇELEBİ; Hasan N. ERTEN; , DYE SENSITIZED SOLAR CELL BASED ON NANOCRYSTALLINE FILM
934 Şule ERTEN; SıddıkİÇLİ; , POLİAKRİLİK ASİTİN BOVİN SERUM ALBUMİN İLE ETKİLEŞİMLERİNİN DÖRT DETEKTÖRLÜ MOLEKÜLER ELEME KROMATOGRAFİSİ İLE İNCELENMESİ
935 Murat TOPUZOĞULLARI; Huriye, KUZU; Zeynep AKDESTE; Mehmet MUSTAFAEV; , ATAKTİK POLİPROPİLENİN FONKSİYONLANDIRILMASI
936 Halil ÜNVER; Hasan Nur TESTERECİ; Gülsu Akın ÖKTEM; Zeki ÖKTEM; , CYCLIC POLYCARBENE LIGANDS BY A TEMPLATE CONTROLLED DOMINO REACTION AND APPLICATION OF THEIR COMPLEXES IN CATALYSIS
937 F. Ekkehardt HAHN, NEW POLYHEDRA FOR NEW INORGANIC FRAMEWORKS
938 Bill HARRİSON, DIRECTED EVOLUTION AND RATIONAL DESIGN OF ENZYMES FROM TRYPTOPHAN BIOSYNTHESIS
939 Miriam DEUSS; Thomas SCHWAB; Reinhard STERNER; , NEW DEVELOPMENTS IN PLASMA ATOMIC SPECTROMETRY
940 J.A.C. Broekaert, BIOCATALYTIC CASCADE-REACTIONS FOR BIOMIMETIC NATURAL PRODUCT SYNTHESIS
941 K. FABER; B. T. UEBERBACHER; , RADIOCHEMICAL DETERMINATION OF NUCLEAR DATA FOR APPLICATIONS
942 Syed M. QAIM, TÜRKİYE?DE SİSTEMATİK OLARAK KİMYA EĞİTİMİNE BAŞLANMASININ 88. YILINDA BU ALANDAKİ GELİŞMELER
943 Prof. Dr. Ali Rıza BERKEM, ORGANOBORONİK ASİTLERİN ALKİNLERE RODYUM KATALİZLİ KARBONİLATİF KATILMA TEPKİMELERİ
944 Levent ARTOK, AMİNOFOSFİNLER VE KATALİTİK UYGULAMALARI
945 Bahattin GÜMGÜM, KARBON KÖPÜĞÜ
946 Prof. Dr. Ekrem Ekinci, GÜNÜMÜZDE NANOTEKNOLOJİ VE UYGULAMALARI
947 Prof. Dr. Ekmel Özbay, DOPAMİN, FENOPİKOLİNİK ASİT ve DİARİLHETANOİD YAPILI BİLEŞİKLER İÇİN YENİ SENTEZ STRATEJİLERİ
948 Hasan SEÇEN, AKILLI POLİMERLER: ELEKTROREOLOJİK AKIŞKANLAR
949 Halil İbrahim ÜNAL, PROTEİN EXPRESYONU İÇİN YENİ BİR FÜZYON SİSTEMİ
950 İsa GÖKÇE, DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE KİMYA EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARININ DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI
951 Mustafa SÖZBİLİR, HİDROJELLERDE DONMUŞ KONSANTRASYON DALGALANMALARI
952 Oğuz OKAY, ELEKTRON TRANSFER ESASLI ANTİOKSİDAN KAPASİTE TAYİNLERİ VE CUPRAC YÖNTEMİ : GIDA BİTKİLERİNE, İNSAN SERUMUNA VE HİDROKSİL RADİKAL SÜPÜRÜCÜLERİNE YÖNELİK UYGULAMALAR
953 Reşat APAK, ELEKTROTERMAL ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRİSİNDE ÇİFT OYUKLU PLATFORM KULLANARAK GİRİŞİM VE MODİFİER ETKİ MEKANİZMALARININ İNCELENMESİ
954 Süleyman AKMAN, VİC- DİOKSİMLER
955 Prof. Dr. Selahattin SERİN, MEDYATÖRLÜ BİYOSENSÖR SİSTEMLERİNDEN MİKROBİYAL YAKIT HÜCRELERİNE: UYGULAMALAR VE SON GELİŞMELER
956 Suna TİMUR, AKILLI POLİMERLER ve POLİMERİK MATERYALLER: SENTEZ, KARAKTERİZASYON ve UYGULAMA ÇALIŞMALARI
957 Vural BÜTÜN, *
958 DOĞAN,Mehmet;, Biyomalzemelerin Karakterizasyonunda Kullanılan Analiz Teknikleri
959 DENİZLİ,Adil;, Biyoafinite Teknikleri ve Uygulamaları
960 CÖMERT BEĞENDİK,Füsun;, Sentetik Polimer Bakteri İlişkisi
961 ARAL,Arzu L.; KARAKUŞ,Resul; YÜCEL,Ayşegül; BAŞTÜRK,Bilkay; AYBAY,Cemalettin;, İmmünoafinite Kromatografi Yöntemi İle Plazmadan Elde Edilen HBV Yüzey Antijeninin Aşı Modeli Olarak Kullanılması
962 ÖZKARA,Serpil; SAY,Rıdvan; PİŞKİN,Erhan; DENİZLİ,Adil;, Talasemi Hasta Plazmasından Seçici Olarak Fe(III) İyonlarının Uzaklaştırılması
963 GÜVEN,Güldem; .PİŞKİN,Erhan;, Nanopartikül Sentezi ve Plazmid DNA İle Etkileşimi
964 YAVUZ,Handan; TÜRKMEN,Deniz; DENİZLİ,Adil;, Kolesterol Baskılanmış Poli (Hema-mat) Adsorbentler
965 ORAL,Barbaros Haluk;, Afinite ve Avidite Kavramları Işığında Diagnostik ve Terapötik Antikorların Tasarlanması
966 DENKBAŞ,Baki Emir;, Afinite Kromatografide Manyetik Taşıyıcı Teknolojisi
967 DİLTEMİZ,E.Sibel; ERSÖZ,Arzu; DENİZLİ,Adil; ,SAY,Rıdvan;, DNA'yı Tanıma Bölgelerine Sahip Moleküler Baskılanmış Polimer Tekniğine Dayalı Biyosensör Geliştirimesi
968 AKÇALI,Can;, Kök Hücre İzolasyonunda İmmün-Afinite Tekniklerinin Önemi
969 ÖZDEMİR,Nalan; TUNCEL,S.Ali; DENKBAŞ,Baki Emir;, Gen Taşınımı İçin Sıcaklığa Duyarlı Nanopartiküllerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
970 CÖMERT BEĞENDİK,Füsun; TEKİN ÖZEL,İshak; EROĞLU,Özlem; ÇAKMAK KARADENİZ,Güldeniz; CÖMERT,Mustafa;, Farklı Mikroorganizmaların Cerrahi Pratikte Sık Kullanılan Değişik Sentetik Polimer Yapıda Greftlerde Adhezyon Kapasiteleri: Karşılaştırılmış Kontrollü Bir İn Vitro Çalışma
971 GÜRSÜRER,Metin; TEKİN ÖZEL,İshak; DOĞAN,Mesut Sait; AYDIN,Mustafa; GÜNGÖRDÜK,Alper, Koroner Yavaş Akımlı Hastalarda Periferik Kan Monosit ve Granulositlerinde Adezyon Moleküllerinin Flow Sitometri İle Gösterilmesi
972 EKİNCİ,Deniz; BEYDEMİR,Şükrü; KÜFREVİOĞLU,Ö.İrfan;, İnsan Eritrositlerinden Karbonil Anhidraz İzoenzimlerinin Saflaştırılması ve Bazı Ağır Metallerin İn Vitro İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi
973 ODABAŞOĞLU,Fehmi; YILDIRIM,Ömer Selim; BAYIR,Yasin; HALICI,Zekai; OKUMUŞ,Zafer; AKSAKAL,Bünyamin; ASLAN,Ali; ÇAKIR,Ahmet; HALICI,Mesut; SÜLEYMAN,Halis; KAZAZ,Cavit;, Usnik Asit ve Difraktaik Asidin Titanyum Alaşımlı İmplantların Konak Dokulardaki Kaspaz Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması
974 BAYDEMİR,Gözde ; BERELi,Nilay; Andaç,A.Müge; SAY,Rıdvan; DENİZLİ,Adil;, Bilirubin Baskılanmış Polimerik Adsorbentlerin Hazırlanması
975 Cömert,MUSTAFA ;, PANEL: Sentetik Polimerlerin Klinik Kullanımı; GENEL CERRAHi PRATiGiNDE SENTETiK POLiMER KULLANIMI
976 KARGI,Eksal;, PANEL: Sentetik Polimerlerin Klinik Kullanımı; PLASTİK CERRAHİDE SENTETİK MALZEMELERİN KULLANIMI
977 CEBE,Mustafa; KIRCA,Ali;, Polimerik Sistemlerde İyonik Adsorpsiyon Özelliklerinin Parametrik Koşullara Göre Değişimi
978 ANDAÇ,Cenk; , Amber Yapı Analizi ve İlaç Geliştirilmesi
979 ÖZTÜRK,Nevra; AKGÖL,Sinan; DENİZLİ,Adil;, Hidrofobik Nano Yapılar İle Antibadi Saflaştırılması
980 ANDAÇ,Müge; BERELİ,Nilay; DENİZLİ,Adil; , Makrogözenekli Poli(Hema) Kriyojellerinin insan Serumundan Albumin Uzaklaştırılması İçin Kullanılması
981 ,BAYDEMİR,Gözde;, Yüzey Plazmon Rezonans (SPR) Yöntemi ve Uygulamaları
982 HAZER,Baki; ÇAKMAKLI,Birten; KELEŞ,Elif; TEKİN ÖZEL,İshak; CÖMERT,Füsun; AÇIKGÖZ,Şereften; CAN,Murat;, Yenebilir Yağlar ve Yağ Asitlerinden Biyopolimer Sentezleri
983 ÇOBAN,Burak; ŞENGÜL,Abdurrahman;, Heterohalkalı Ligandlari İçeren Metal Komplekslerinin DNA ile Etkileşmelerinin UV Spektrofotometresiyle Karakterizasyonu
984 BAYRAM,Engin; KÜÇÜKEL,Hakan;, İyon Değişim - HPLC Yöntemi İle B-Talasemi Teşhisii VE Hemoglabin Varyantları Tayini
985 ÇAKMAKLI,Birten; HAZER,Baki; AÇIKGÖZ,Şereften; CAN,Murat; CÖMERT,Füsun;, Yenebilir Yağ, Bakteryal Polyester ve PMMA İçeren Üç Bloklu Kopolimerlerin Sentezi, Protein Adsorpsiyonu ve Bakteri Yapışması
986 UZUN,Lokman; SAY,Rıdvan; ÜNAL,Serhat; DENİZLİ,Adil; , Moleküler Baskılama Temelli Teşhis Kitlerinin Hazırlanması
987 ŞENEL,Ülkü Ayşegül; BAYRAMOĞLU,Gülay; ARICA,M.Yakupİ, L- Histidin Ligandı Bağlı p(GMA-MMA) Afinite Mikroküreler İle HSA Adsorpsiyonu
988 ŞENEL,Ülkü Ayşegül; YILMAZ,Meltem; BAYRAMOĞLU,Gülay; ARICA,M.Yakup;, İnsan Serumundan HSA Saflaştırılması İçin Afinite Sorbentlerinin Hazırlanması ve HPLC İle Tayini
989 TEKİN ÖZEL,İshak; ŞENGÜL,Abdurrahman;, 4,4'-Dinitro-2,2'-Bipiridin-N,N'-Dioksit'in DNA İle Etkileşiminin Flow Sİtometrik Hücre Döngüsü ve DNA Analizi İle Gösterilmesi
990 TEKİN ÖZEL,İshak; ŞENGÜL,Abdurrahman; OLAY,Pelin;, Farklı Platin Bileşiklerinin DNA İle Etkileşiminin Flow Sitometrik Hücre Döngüsü ve DNA Analizi İle Gösterilmesi
991 TEKİN ÖZEL,İshak;, Fibroblast Kökenli Çözünür Faktörlerin Makrofaj Hücrelerindeki Morfolojik Etkileri
992 TEKİN ÖZEL,İshak; SİPAHİ YILMAZ,Emine ; TEKİN SOLAK,Nilgün; SİPAHİ,Tunç Hakan;, Homosisteinin İndüklenebilir Nitrik Oksid Sentaz Ekspresyonu ve Düşük Yoğunluklu Lipoprotein Oksidasyonuna Etkileri
993 YILMAZ,Meltem; BAYRAMOĞLU,Gülay; ARICA,M.Yakup;, Albumin Tutuklu ve Heparin Kaplı Akrilat Kökenli Desteklerin Biyouyumluluğu; Kan Uyumluluk Özelliklerinin Araştırılması
994 ÇELİK,Gökçe; ÜRÜN,Meral; BAYRAMOĞLU,Gülay; ARICA,M.Yakup;, Katalaz Proteinine Spesifik IMAC Destek Materyalinin Hazırlanması ve Uygulanması
995 GÜRSÜRER,Metin; TEKİN ÖZEL,İshak; DOĞAN,Sait Mesut; AYDIN,Mustafa; GÜNGÖRDÜK,Alper; , Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Periferik Kan Monosit ve Granülositlerinde Adezyon Moleküllerinin Flow Sitometri İle Gösterilmesi
996 KILIÇAY,Ebru; HAZER,Baki; UÇAR,E.Melek; BAYRAM,Cem; EZER,Melis; NODA,Isao; DENKBAŞ,Emir Baki;, Afinite Uygulamalarında Kullanılmak Üzere Polihidroksibütirat­ Hegzanoat (PHBHx) Mikro ve Nanokürelerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
997 ÖZTÜRK,Eylem; BAYRAM,Cem; ÖZÇETİN,Aybike; KAZAK,Osman; DENKBAŞ,Emir Baki;, Kanser Tedavisinde Kullanılmak Üzere Biyolojik Olarak Bozunabilen Nanopartiküllerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
998 ÖZTÜRK,Eylem; BAYRAM,Cem; ÖZÇETİN,Aybike; KAZAK,Osman; DENKBAŞ,Emir Baki;, Kanser Tedavisinde Kullanılmak Üzere Biyolojik Olarak Bozunabilen Nanopartiküllerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
999 MISIRLI,Yasemin; ZENGİN,Fatma; YAĞ,Göksu; ÖZBEY,Turan; MURT,H.Hüseyin; DENKBAŞ,EmirBaki;, Enzim İmmobilizasyonunda Kullanılmak Üzere Hazırlanmış Manyetik Özelliğe Sahip BiyopolimerikMikroküreler
1000 ÇELİK,Gökçe; BAYRAMOĞLU,Gülay; TÜZÜN,İlhami; ARICA,M.Yakup;, Aljinat Kürelere Tutuklanmış Chlamydomonas Reinhardtii Mikroalgi İle Sulu Sistemlerden Civa(II), Kadmiyum(II) ve Kurşun(Il) Biyosorpsiyonu
1001 KARABÖRK,Muharrem; ERSÖZ,Arzu; DENİZLİ,Adil; ,SAY,Rıdvan;, Fe(lII) Belleklere Sahip Moleküler Baskılanmış Nanokompozitlerin Fe(III) İyonlarına İlgisinin Araştırılması
1002 KEÇİLİ,Rüştem; YAVUZ,Handan; SARIÖZLÜ YILMAZ,Nalan; ,SAY,Rıdvan; , Antipirin Bazlı Poli(EGDMA-MAAP) Mikrokürelerin Hazırlanması ve Penisilin Açilaz Saflaştırılmasında Kullanımı
1003 TEKİN ÖZEL,İshak; SİPAHİ YILMAZ,Emine; TEKİN SOLAK,Nilgün; SİPAHİ,Tunç Hakan; , Homosisteinin Mononükleer Kan Hücrelerindeki Yüzey Molekülleri Üzerindeki Etkileri
1004 TEKİN ÖZEL,İshak;, Polimerik Yüzeylere Hücre Adezyonu ve Biyouyum Çalışmalarında Antinükleer ve Sitoplazmik Otoantikorların Kullanılması
1005 TEKİN ÖZEL,İshak; KILIÇAY,Ebru; HAZER,Baki; UÇAR,E.Melek; NODA,İsao; DENKBAŞ,Emir Baki , Polihidroksibütirat-Hegzanoat (PHBHx) Nanopartiküllerinin Hazırlanması ve Tanısal Uygulamalarda Kullanılması
1006 BİRLİK,Ebru; ,SAY,Rıdvan; BÜYÜKTİRYAKİ,Sibel; HÜR,Deniz; ERSÖZ,Arzu; , Fosfat Bellekli Kitosan-Süksinar Sorbentlerinin Fosfat iyonlarına Seçiciliklerinin Araştırılması
1007 ATILIR,Ayça; SAKA,Güner; ,SAY,Rıdvan; ERSÖZ,Arzu; , Enzim Temelli Moleküler Baskılanmış Organo-Kil Nanokompozitle BHA' nın Seçimli Ayrılması
1008 ÖZTÜRK,Nevra; TABAK,Ahmet; AKGÖL,Sinan; DENİZLİ,Adil; , Yeni Sentezlenen Bir Afinite Mikrokompozit Sistemi: L-Sistein İçeren Bentonit (BENT-CYS) Afinite Sorbentleri ve Ferritin Adsorpsiyonunda Kullanılması
1009 ÖZTÜRK,Nevra; GÜNAY,M.Emin; AKGÖL,Sinan; DENİZLİ,Adil; , Silanize Edilmiş Manyetik Polimerik Mikrokürelerin Hazırlanması ve İmmünoglobulin G Adsorpsiyonunda Kullanılması
1010 ÖZTÜRK,Nevra; AKGÖL,Sinan;, Hidrofobik Nanoyapılarda Candida Rugosa Lipaz İmmobilizasyonu
1011 ODABAŞI,Mehmet;, Proteom Çalışmalarında Albuminin Ortamdan Uzaklaştırılması
1012 UZUN,Lokman; KARA,Ali; TÜZMEN,Nalan; BEŞİRLİ,Necati; DENİZLİ,Adil; , Poli(Etilen Glikol Dimetakrilat-Viniltriazol) Partiküllerinin Metal iyonları İle Afinte Etkileşimleri
1013 ALTINTAŞ,Evrim Banu; DENİZLİ,Adil;, Rekombinant İnterferon-a'nın Eş Boyutlu Boya Afinite Partiküllere Afinite Adsorpsiyonu
1014 ŞENEL,Serap; ELMAS,Begüm;, Genomik ve Plazmid DNA Saflaştırılması İçin Poli(Etilenimin) Takılı Manyetik Phema Partiküller
1015 ŞENEL,Serap; DENİZLİ,Adil;, Protein A İmmobilize Partiküller İle Dolgulu Kolon Sisteminde Antibadi Saflaştırılması
1016 ÖZKARA,Serpil; KARA,Ali; BEŞİRLİ,Necati; DENİZLİ,Adil; , Fibronektin Saflaştırılması İçin Metal Komplekleştirici Cu(II) Takılı Poli(EGDMA-VIM) Partiküllerinin Hazırlanması
1017 AKKAYA,Birnur; CANDAN,Ferda;, Manyetik Metal Şelat Afinite Partiküllerle Manyetik Akışkanlaştırılmış Kolon Sisteminde Sitokrom C Adsorpsiyonu
1018 YAVUZ,Handan; DENİZLİ,Adil; GÜNGÜNEŞ,Hakan; SAFARİKOVA,Mirka; SAFARİK,İvo; , Manyetik Olarak Modifiye Edilmiş Maya Hücreleri İle Civa İyonlarının Etkileşimi
1019 UZUN,Lokman; LOĞOĞLU,Elif; ÖZSAR,A.Özgür; DEMİRÇELİK,Ahmet Hamdi; PATIR,Süleyman; DENİZLİ,Adil; , Hidrofobik Etkileşim Kromatografi İçin Poli(2-Hidroksietil Metakrilat-Metakroil AmidoTriptofan) [Poli(HEMA-MATrp)] Membranların Hazırlanması
1020 ARSLAN,Hülya; HAZER,Baki; CÖMERT,Füsun; EROĞLU,Özlem; , Yeni Bir Mikrobialpolyester-Kitosan Kopolimerinin Sentezi ve Bakteri Yapışma Özelliklerinin İncelenmesi
1021 GELENOĞLU,Murat, AKGÖL,Sinan; TÜRKMEN,Deniz; KÖSE,Yasemin; UZUN,Lokman; ŞATIROĞLU,Nuray; BEKTAŞ,Sema; DENİZLİ,Adil, Pseudo-Seçici Ligand İçeren Manyetik Mikrokürelerin Hazırlanması ve Ağır Metal İyon Uzaklaştırma Performansının Belirlenmesi
1022 OSMAN,Bilgen; KARA,Ali; BEŞİRLi,Necati;, Tirozinaz Enziminin Cu2+ İle Şelatlaştırılmış Poli(EGDMA-VIM) Üzerine Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi
1023 İskender YILGÖR, ÇOK DALLI ELASTOMERLER
1024 L. TOPPARE, ÇÖZÜLEBİLİR BİR İLETKEN POLİMERDEN ELEKTROKROMİK CİHAZ YAPİMİ
1025 Olgun GÜVEN, POLİMERLERİN HIZLANDIRILMIŞ ELEKTRONLARLA İŞLENMESİ
1026 Meral KARAKIŞLA; Gülay BAYRAMOĞLU; M. Yakup ARICA; , KİMYASAL YOLLA MODİFİYE EDİLMİŞ POLYESTER LİFLERİN PROTEİN ADSORPSİYONUNDA KULLANILMASI
1027 Cemal ÇİFCİ; Oya ŞANLI; , ALJİNİK ASİT/SELÜLOZ KOMPOZİT MEMBRANLAR KULLANILARAK Fe(III), Cu(II) VE Cd(II) İYONLARININ POLİVİNİL PİROLİDON VARLIĞINDA SULU ÇÖZELTİLERDEN AYRILMASI
1028 Nuran IŞIKLAN, NİKEL-ALJİNAT VE KALSİYUM-ALJİNAT POLİMERİK KÜRELERİNİN HAZIRLANMASI VE BU KÜRELERDEN AKTİF MADDE SALIMININ İNCELENMESİ
1029 Ayşe VAKIFLI; Gökçen BİRLİK; Tuncer ÇAYKARA , MAKROGÖZENEKLİ İYONİK POLİ[N-İZOPROPİLMETAKRİLAMİTKO- N,N-DİMETİLAKRİLAMİT/ İTAKONİK ASİT] HİDROJELLERİNİN HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU
1030 Dilek ÇİMEN; Esma AKBULUT; Gökhan DEMİREL; Tuncer ÇAYKARA , FİBRİNOJEN BASKILI POLİ(N-İZOPROPİLAKRİLAMİT-KOAKRİLAMİT/ MALEİK ASİT) HİDROJELLERİNİN HAZIRLANMASI VE ADSORPSİYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
1031 Alper ÜNVER; Güneri AKOVALI; , SICAKLIĞA DUYARLI POLİ(N-İZOPROPİLAKRİLAMİT) AKILLI POLİMERİNİN DÜŞÜK BASINÇ r.f. PLAZMA METODU İLE KATI FAZDA ELDESİ VE KARAKTERİZASYONU ÇALIŞMALARI
1032 Nalan TEKİN; Emine KADINCI; Özkan DEMİRBAŞ; Mahir ALKAN; Ali KARA; Necati BEŞİRLİ; , KAOLEN YÜZEYİNE POLYVINYLIMIDAZOLE ADSORPSİYONU
1033 Songül ŞEN; Ayşegül GÖK; Handan GÜLCE; , POLİVİNİLFERROSEN/POLİPİROL/Nİ (PVF/PPY/Nİ(0)) KOMPOZİTİNİN SENTEZİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
1034 Murat ATEŞ; A. Sezai SARAÇ; , KARBAZOL VE P-TOLİYİLSULFONİL PİROL İLE MODİFİYE EDİLMİŞ KARBON ELYAF MİKRO ELEKTROT İLE DOPAMİN TAYİNİ
1035 Ayhan BOZKURT; Ş.Tuğba GÜNDAY; , HETEROSİKLİK PROTOJENİK SOLVENT BAZLI PROTON İLETKEN MEMBRANLARDAKİ YENİLİKLER
1036 Bilge KILIÇ; Elif ALTÜRK PARLAK; A. Sezai SARAÇ; , ANİLİN KONSANTRASYONUNUN KARBON FİBER ELEKTROT ÜZERİNDEKİ POLİANİLİN’İN ELEKTROPOLİMERİZASYONUNA ETKİSİ: UV, FTIR-ATR, CV VE EMPEDANS SPEKTROSKOPİ İLE KARAKTERİZASYONU
1037 Sibel SEZGİN; Elif ALTÜRK PARLAK; A. Sezai SARAÇ; , 1-(4-METOKSİ FENİL)-1H-PİROL’ÜN FARKLI KONSANTRASYONLARDA KARBON FİBER ÜZERİNE ELEKTROPOLİMERİZASYONU; ELDE EDİLEN POLY 1-(4-METOKSİ FENİL)-1H-PİROL İNCE FİLMİNİN DÖNGÜLÜ VOLTAMETRE, FTIRATR VE ELEKTROKİMYASAL EMPEDANS SPEKTROSKOPİSİ İLE KARAKTERİZAS
1038 Aslı GENÇTÜRK; Fevzi Ç. CEBECİ; A. Sezai SARAÇ; , MODİFİYE EDİLMİŞ KARBON FİBER MİKRO ELEKTROT ÜZERİNE METİLFENİLPİROL’ÜN ELEKTROKİMYASAL POLİMERİZASYONU, ÇÖZÜCÜ ETKİSİNİN VE EMPEDANS ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
1039 Nilgün Ece AYAZ; Elif ALTÜRK PARLAK; A. Sezai SARAÇ; , KARBAZOL-N-KARBONİL KLORÜRÜN KARBON FİBER MİKROELEKTROT ÜZERİNE ELEKTROPOLİMERİZASYONU : DÖNGÜLÜ VOLTAMETRİ, EMPEDANS SPEKROSKOPİSİ VE FTIRATR SPEKTROMETRE İLE KARAKTERİZASYONU
1040 Koray YILMAZ; Elif ALTÜRK PARLAK; A. Sezai SARAÇ; , N-VİNİL KARBAZOL-KO-TİYOFEN’İN KARBON FİBER MİKROELEKTROT ÜZERİNE ELEKTROKİMYASAL POLİMERİZASYONU VE ELDE EDİLEN KOPOLİMERİN DÖNGÜLÜ VOLTAMOGRAM, FTIR-ATR SPEKTROMETRE VE EMPEDANS SPEKROSKOPİ İLE KARAKTERİZASYONU
1041 Erdener KARADAĞ; Semiha KUNDAKÇI; Ömer Barış ÜZÜM; , AAM/AMPS/BENTONİT KOMPOZİT HİDROJELLERİNE SULU ÇÖZELTİLERİNDEN THIONIN SOĞURUMU
1042 Erdener KARADAĞ; Semiha KUNDAKÇI; Ömer Barış ÜZÜM; , POLİ(AAM/AMPS/BENTONİT) KOMPOZİT HİDROJELLERİNDE ŞİŞME VE KARAKTERİZASYON
1043 Dildare BAŞALP; Funda TIHMINLIOĞLU; , POLİPROPİLENİN MEKANİK VE MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNDE SENTETİK ZEOLİTLERİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
1044 Meltem ÇELİK; Müşerref ÖNAL; , SERBEST RADİKAL POLİMERİZASYONUYLA SENTEZLENMİŞ POLİ(GLİSİDİL METAKRİLAT)/Na-MONTMORİLLONİT NANOKOMPOZİTLER
1045 Fatih KOTAN; Mehmet Ali ORAL; Osman G. ERSOY; , KALSİYUM KARBONAT DOLGULU POLİPROPİLEN MAKRİKS İÇERİSİNE ELASTOMERİK FAZ İLAVESİNİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ
1046 Gamze BARIM; Mehmet ÇOSKUN; , POLİ(ETİL METAKRİLAT)-POLİ(İZOBORNİL METAKRİLAT) BLENDLERİNİN KARIŞABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
1047 Ümit HÜNER; Ertuğrul Selçuk ERDOĞAN; , UZUN ELYAF TAKVİYELİ SICAK BİRLEŞTİRMELİ POLİPROPİLEN KOMPOZİT LEVHA MALZEMELERİN ÇEKME DAYANIMI
1048 Gülay BAYRAMOĞLU; Meral ÜRÜN; M. Yakup ARICA; , GLİKOZ OKSİDAZ’IN PLAZMA POLİMERİZASYON YÖNTEMİ İLE KOMPOZİT SELÜLOZ/PHEMA FİLMİNE İMMOBİLİZASYONU
1049 Eda Ayşe AKSOY; Burcu AKATA; Nurcan BAÇ; Nesrin HASIRCI; , ZEOLİT BETA-POLİÜRETAN KOMPOZİT MEMBRANLARININ HAZIRLANMASI VE KARATERİZASYONU
1050 Sema VURAL; Turgay SEÇKİN; Bülent ALICI; Ayber YILDIRIM; , İYONİK SIVILAR KULLANILARAK MONOLİTİK MEZOPOR SİLİKALARIN HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU
1051 Erkan BİBER; Güngör GÜNDÜZ; Üner ÇOLAK; Bora MAVİŞ; , POLİ (ETİLEN- BÜTİL AKRİLİK ESTER- MALEİK ANHİDRİT) TERPOLİMER VE POLİ (KAPROLAKTAM) KARIŞIMININ POLİ(KAPROLAKTAM) NANOKOMPOZİTİNDE DARBE DAYANIM İYİLEŞTİRİCİ NANO ELYAF OLARAK ELEKTRO EĞİRME İLE ELDE EDİLMESİ
1052 Kenan BÜYÜKKAYA; Durmuş TÜRKMEN; Halil DEMİRER; , TOZ HALİNE GETİRİLMİŞ GERİ DÖNÜŞÜMLÜ EPDM KAUÇUĞUN TANE BOYUTUNUN DOYMAMIŞ POLYESTER MATRİSLİ KOMPOZİTLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
1053 Serhat ÖZTÜRK; Güneri AKOVALI; , KALSİYUM KARBONAT YÜZEYLERİNİN DOĞALGAZ PLAZMASIYLA GELİŞTİRİLMESİ
1054 Haşim YILMAZ; Mehtap EYRİK; Arzu İNAN; Hatice BULUT; Halil İbrahim ÜNAL; Bekir SARI; , TALK PUDRASININ ELEKTROREOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
1055 Feridun DEMİR; Bülent YEŞİLATA; , FARKLI KAOLİN KONSANTRASYONLARDAKİ SÜSPANSİYONLARIN ANYONİK POLİMER OLAN NA-PAA ORTAMINDAKİ REOLOJİK DAVRANIŞININ İNCELENMESİ
1056 Seda YENİHAYAT; Zeynep ONUR; Yasin ÖZTÜRK; Halil İbrahim ÜNAL; Haşim YILMAZ; , POLİ(?-KAPROLAKTON)’NUN ELEKTROREOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
1057 Ömer Barış ÜZÜM; Semiha KUNDAKÇI; Mehmet Ali GÖKÇE; Erdener KARADAĞ; , AKRİLAMİD/TİYOZİNAMİN HİDROJELLERİNDE ŞİŞME ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
1058 H. Berna DURUKAN; Ömer Barış ÜZÜM; Semiha KUNDAKÇI; Tayfun KIRIŞTI; Erdener KARADAĞ; , TMPTA ve BDMA İLE ÇAPRAZ BAĞLANMIŞ AKRİLAMİD/NVİNİLİMİDAZOL KOPOLİMERLERİNDE SU SOĞURUM ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
1059 Hatice ÖGÜT; Erdener KARADAĞ; Ömer Barış ÜZÜM; Semiha KUNDAKÇI; , KİMYASAL ÇAPRAZ BAĞLANMIŞ AKRİLAMİD/METİLENSÜKSİNİK ASİT HİDROJELLERİNDE ŞİŞME KARAKTERİZASYONU
1060 Ceyhun BABAÇ; Erhan PİŞKİN ; Handan YAVUZ; Adil DENİZLİ; Igor Yu GALAEV; , CONCANAVALİN A MODİFİYE MONOLİTİK KRİYOJELE ANDİBADİLERİN BAĞLANMASI
1061 Evrim Banu ALTINDAŞ; Adil DENİZLİ; , LİZOZİMİN BOYA AFİNİTE SAFLAŞTIRILMASI İÇİN EŞBOYUTLU POLİ(GLİSİDİL METAKRİLAT) KÜRELER
1062 Arzu BÜYÜKYAĞCI; Leyla ARAS; , MONOASETİLFERROSEN EKLENMİŞ SULFONLANMIŞ POLİSTİREN İYONOMERLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
1063 Safiye Tuba ECEVİT; Leyla ARAS; Teoman TİNÇER; , YÜZEYİ SÜLFONLANMIŞ POLİPROPİLEN FİLMLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
1064 Tuba TİRİŞOĞLU DEMİR; Yurdun FIRAT; , NİŞASTA-GLİSİDİL METAKRİLAT KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
1065 Şirin HİCRİ; Mustafa DEĞİRMENCİ; , REDOKS SİSTEMİ İLE FOTOAKTİF POLİAKRİLAMİT SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
1066 Güler BAYRAKLI ÇELİK; Erdal ONURHAN; Duygu KISAKÜREK; , POLİ(DİBROMOFENİLEN OKSİT)LERIN MİKRODALGA ENERJİSİ İLE SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
1067 Suzan ABDURRAHMANOĞLU; Yurdun FIRAT; , DEKSTRAN-2-ETİLHEKZİL METAKRİLAT KOPOLİMERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
1068 Artun ZORVARYAN; Şebnem İNCEOĞLU; Metin H. ACAR; , ETİLLENMİŞ POLİETİLENİMİN LİGAND SENTEZİ VE HOMOJEN ATOM TRANSFER RADİKAL POLİMERİZASYONUNDA KULLANIMI
1069 Ali BOZTUĞ; Ersen YILMAZ; H.Bayram ZENGİN; Satılmış BASAN; , POLİSTREN İLE MALEİK ANHİDRİT-STİREN-VİNİLASETAT TERPOLİMERİNİN KARIŞABİLİRLİĞİNİN VİSKOZİMETRİK OLARAK İNCELENMESİ VE KARIŞIMLARIN TERMOMEKANİK KARAKTERİZASYONU
1070 Gamze BULUT; Asgar KAYAN; , KALAY VE TİTANYUM ALKOKSİTLERİN PİKOLİNİK ASİT İLE REAKSİYONU, KAREKTERİZASYONU VE KOMPLEKSİN HİDROLİZE KARŞI DAYANIKLILIĞI
1071 Gökhan DEMİREL; Berrin AKKAYA; Hayrettin TÜMTÜRK; Ferat ŞAHİN; , KOLESTROL OKSİDAZ ENZİMİN POLİ(AKRİLAMİD-KO-AKRİLİK ASİT)/POLİETİLENİMİN VE POLİ(METİLMETAKRİLAT-KOGLİSİDİLMETAKRİLAT) POLİMERLERİ KULLANILARAK İMMOBİLİZASYONU
1072 Gökhan DEMİREL; Filiz KARA; Hayrettin TÜMTÜRK; Ferat ŞAHİN; , KİTOSAN-ALJİNAT POLİELEKTROLİT KOMPLEKSLERİNİN VE POLİ(AKRİLAMİT-KO-AKRİLİK ASİT)/ ?-KARRAGENAN İÇİÇE GEÇMİŞ POLİMERİK AĞ YAPILARININ ENZİM İMMOBİLİZASYONUNDA KULLANIMI
1073 Nurşen SARI; Züleyha GÜLTEN; Rabia GÖNBE; Zeynep TÜRKOĞLU; Serkan ÖZCAN; , 2-HİDROKSİ-5-KLOR BENZALDEHİT’İN POLİ(AKRİL AMİT) İLE OLAN KONDENZASYONU VE BAZI METALLERE OLAN SEÇİCİLİĞİNİN İNCELENMESİ
1074 Gülay BAYRAMOĞLU; M. Yakup ARICA; Mehmet SAÇAK; , İLETKEN POLİAKRİLONİTRİL/POLİANİLİN KOMPOZİT LİFLERE İMMOBLİZE EDİLMİŞ İNVERTAZIN KARAKTERİZASYONU
1075 Murat ERDEM; Hayrettin TÜRK; Hüseyin BERBER; Turgay TAY; Yasemin ÇİMEN; , BİR ORGANOFOSFAT ESTERİ OLAN PARAOKSONUN HİDROLİZİ İÇİN İYODOSOBENZOAT BAĞLI POLİMERİK KATALİZÖRLERİN HAZIRLANMASI VE KATALİTİK ETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ
1076 Hayrettin TÜRK; Murat ERDEM; Hüseyin BERBER; Turgay TAY; Yasemin ÇİMEN; , KUATERNER AMONYUM GRUBU İÇEREN POLİMER KÜRELERİNE BAĞLANMIŞ İYODOSOBENZOAT KATALİZÖRLERİ İLE p- NİTROFENİL DİFENİL FOSFAT (PNPDPP) HİDROLİZİ
1077 Turgay SEÇKİN; Nilüfer KIVRILCIM; , POLİHEDRAL OLİGOMERİK SİLSESKİOKZAN TEMELLİ POLİAMİTLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
1078 Sema VURAL; Turgay SEÇKİN; Hikmet SİS; , FARKLI POLİMER MEDİATÖRLER ARACILIĞI İLE KOLLOİDAL MONODİSPERS TiO2 PARTİKÜLLERİNİN HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU
1079 Murat YİĞİT; Turgay SEÇKİN; Süleyman KÖYTEPE; Engin ÇETİNKAYA; , OPTİKÇE AKTİF (R,R) VE (S,S)-1,3-BİS(p-N,N’- DİMETİLAMİNOBENZİL)PERHİDROBENZİMİDAZOL-2-TİON’DAN POLİİMİTLERİN HAZIRLANMASI
1080 Özlem AKIN GÜN; Leyla ARAS; Güngör GÜNDÜZ; , SİLAN BAĞLAYICI İÇEREN SUDA YAYINIK SİLİKON-AKRİLİK REÇİNE SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
1081 Gökçen BİRLİK; Gamze ŞENGÜL; Tuncer ÇAYKARA; , SICAKLIK DUYARLI YARI–İÇ İÇE GEÇMİŞ AĞ YAPILI POLİ(N-t- BUTİLAKRİLAMİT-KO-AKRİLAMİT )/ HİDROKSİPROPİL SELÜLOZ] HİDROJELLERİNİN SENTEZİ VE ŞİŞME ÖZELLİKLERİ
1082 Murat BEKMEZ; Şebnem İNCEOĞLU; Metin H. ACAR; , ALKİLLENMİŞ ÜÇ DİŞLİ LİNEER AMİN LİGANDLARIN SENTEZİ VE HOMOJEN ATOM TRANSFER RADİKAL POLİMERİZASYONUNDA KULLANIMI
1083 Oya DENİZ; Şebnem İNCEOĞLU; Metin H. ACAR; , HOMOJEN ATOM TRANSFER RADİKAL POLİMERİZASYONU İÇİN ALKİLLENMİŞ DÖRT DİŞLİ LİNEER AMİNLER
1084 Dolunay KÖŞKER; Şebnem İNCEOĞLU; Metin H. ACAR; Burak BİRKAN; Yusuf Z. MENCELOĞLU; , PROTON DEĞİŞİM MEMBRAN YAKIT PİLLERİ İÇİN YENİ POLİMERİK MEMBRAN TASARIMI
1085 Nergiz BOZOK; Şebnem İNCEOĞLU; Metin H. ACAR; , HETEROJEN ATOM TRANSFER RADİKAL POLİMERİZASYONUNDA KARIŞTIRMA HIZININ ETKİSİ
1086 Gamze BARIM; Kadir DEMİRELLİ; , GELENEKSEL SERBEST RADİKALİK YOLLA 4-ASETİLFENİL METAKRİLAT’IN ETİL METAKRİLAT VE STİREN İLE KOPOLİMERİZASYONU VE KARAKTERİZASYONU
1087 Bayram BOYRAZ; İbrahim EROL; Cemal ÇİFCİ; , N-1,3-TİYAZOL METAKRİLAT – GLİSİDİL METAKRİLAT MONOMERLERİNİN KOPOLİMERİZASYONU
1088 Eda GÜNGÖR; Tuba ERDOĞAN; Hakan DURMAZ; Gürkan HIZAL; Ümit TUNCA; , ÇEKİRDEĞİNDE AZOBENZEN YAPISI İÇEREN IŞIĞA DUYARLI POLİ(METİLMETAKRİLAT)2- POLİ(STİREN)2 FARKLI KOLLU YILDIZ KOPOLİMERLERİN SENTEZİ
1089 Semra KIRBOĞA; Özlem DOĞAN; Emel AKYOL; M. Bora AKIN; Mualla ÖNER; Ayhan BOZKURT; , POLİETİLENGLİKOL METAKRİLAT-VİNİLSÜLFONİK ASİT KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
1090 Aydan DAĞ; Hümeyra MERT; Gürkan HIZAL; , ATOM TRANSFER RADİCAL POLYMERİZASYONUNDA REAKSİYON ORTAMINDA AKTİVATÖR OLUŞUMU
1091 M.Fatih COŞKUN; Kadir DEMİRELLİ; Adnan KURT; , ATOM TRANSFER RADİKAL POLİMERİZASYON METODUYLA STİREN’İN ÜÇ KOLLU POLİMER SENTEZİ VE 2- (DİETİLAMİNO)ETİL METAKRİLAT İLE BLOK KOPOLİMERİNİN HAZIRLANMASI
1092 Esin KAYA; Kadir DEMİRELLİ; Mehmet COŞKUN; Aslışah AÇIKSES; , ATOM TRANSFER RADİKAL POLİMERİZASYON METODUYLA İKİ FARKLI BENZİL METAKRİLAT’IN İZOBORNİL METAKRİLAT İLE KOPOLİMERİZASYON ÇALIŞMALARI
1093 H. Ökkeş DEMİR; Mehmet SAÇAK; İsmet KAYA; , POLİ-2-[(4-PİRİDİLMETİLEN)-İMİNO]FENOLÜN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
1094 Meltem YILMAZ; Gülay BAYRAMOĞLU; M.Yakup ARICA; , VASKÜLER İMPLANT OLARAK KULLANIM AMAÇLI pHEMA HİDROJELİNİN BİYOUYUMLULUK VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
1095 Meryem YIKICI; Serpil AKSOY; Zekeriya YERLİKAYA; Haydar ALTINOK; Erdal BAYRAMLI; , TERMOTROPİK SIVI KRİSTAL KOPOLİESTERLERDE KOPOLİMERLEŞTİRME ŞARTLARININ TERMAL VE MORFOLOJİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ
1096 Nesrin KÖKEN ÖZ, DÜŞÜK MOLEKÜL AĞIRLIKLI POLİ(AKRİLİK ASİT-KO-ALLİL AMİNODİMETİLENFOSFONİK ASİT) SENTEZİ
1097 İsmet KAYA; Ali BİLİCİ; , OLİGO-1, 3-BİS [(2-HİDROKSİ-5, 8-DİHİDRONAFTALEN-1-İL-) METİLENE]ÜRE VE ONUN METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYON VE TERMAL DEGRADASYONU
1098 İsmet KAYA; Hüseyin ŞENER; Emine MİDİLLİ; İbrahim KIRATLI; , OLIGO-4-[(2-BROMFENİL)METİLENE] AMİNO FENOL, OLIGO-4-[(3- BROMFENİL)METİLENE] AMİNO FENOL OLIGO-4-[(4- BROMFENİL)METİLENE] AMİNO FENOLÜN SENTEZİ VE TERMAL ÖZELLİKLERİ
1099 Aysel KIZILTAY; Tuğba ENDOĞAN; Nesrin HASIRCI; , AKRİLİK KEMİK ÇİMENTOSU FORMÜLASYONLARININ HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU
1100 Murat TORUN; Dilek ŞOLPAN; , (SODYUM ALJİNAT/AKRİLAMİD) YARI İÇ İÇE GİRMİŞ AĞ YAPILARININ SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE BAZI TEKSTİL BOYALARININ ADSORPSİYONUNDA KULLANILMASI
1101 Berrin YILMAZ, KORDBEZİ MALZEME ÖZELLİKLERİNE, ÜRETİMİNE VE YAPIŞMA MEKANİZMALARINA GENEL BAKIŞ
1102 Ebru KONDOLOT SOLAK; Oya ŞANLI; , DİMETİLFORMAMİT/SU KARIŞIMLARININ SODYUM ALJİNAT/POLİ (VİNİL PİROLİDON) MEMBRANLAR KULLANILARAK PERVAPORASYON YÖNTEMİ İLE AYRILMASI
1103 Mustafa YİĞİTOĞLU; Metin ARSLAN; Arif SOYSAL; , POLİ(4-VİNİL PİRİDİN) KÜRELERİ ÜZERİNE Cu(II) ve Cd(II) İYONLARININ ADSORPSİYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
1104 Ayşe ASATEKİN; Anne M. MAYES; , POR BOYUTU AYARLANABİLİR, KİRLENMEYE DAYANIKLI NANOFİLTRASYON MEMBRANLARI
1105 Müge SENNAROĞLU; Mehmet S. EROĞLU; Turan ÖZTÜRK; , MOLEKÜLER BASKILANMIŞ JELLERİN HEDEF MOLEKÜL ABSORBSİYONUNUN FLORESANS SPEKTROSKOPİSİ İLE İZLENMESİ
1106 Yeliz TUNÇ; Akgül YEŞİLADA; Kezban ULUBAYRAM; Nesrin HASIRCI; , MOLEKÜLER HAFIZAYA SAHİP POLİMERLER
1107 Murat ŞENOL; Mehmet S. EROĞLU; Tuğçe ÇIĞ; , SICAKLIK VE pH DUYARLI HİDROJEL SENTEZİ, TANIMLANMASI VE İLAÇ SALINIMINDA KULLANILMASI
1108 Gökhan DEMİREL; Tuncer ÇAYKARA; , AKILLI BİYOLOJİK AKTİVTEYE SAHİP MOLEKÜLER YÜZEY DİZAYNI
1109 Başak YİĞİTSOY; Levent TOPPARE; Elif ŞAHİN; Mustafa GÜLLÜ; , TİYOFEN ESASLI MONOMERİN BİTİYOFEN İLE ELEKTROKİMYASAL YOLLA KOPOLİMER SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ELEKTROKROMİK CİHAZ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
1110 Gülbeden LİKOĞLU; H.Yüksel GÜNEY; Erdoğan TARCAN; Ufuk ABACI; , YARI İLETKEN HEGZAFLOROPROPİLEN VİNİLİDİNFLORİD (PVdFHFP) KOPOLİMERİN ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN SICAKLIK VE ELEKTRİK ALAN ŞİDDETİNE BAĞIMLILIĞI
1111 A.Sezai SARAÇ; Elif ALTÜRK PARLAK; , KARBON FİBERİN KARBAZOL TÜREVLERİ İLE ELEKTROKİMYASAL KAPLANMASI : ELEKTOKİMYASAL KAPASİTÖR ,SPEKTROSKOPİK YÜZEY ANALİZİ ,YÜZEY MORFOLOJİSİ
1112 Hatice Nil ALMASULU; H. Yüksel GÜNEY; Erdoğan TARCAN; Gülbeden LİKOĞLU; Ufuk ABACI; , FARKLI ORANLARDA KARBON İÇEREN POLİVİNİLİDEN FLORİT - KO- HEKZAFLOROPROPİLEN (PVDF –HFP ) KOPOLİMERİNİN ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
1113 Ayşe Gül YAVUZ; Ayşegül GÖK; , POLİANİLİN / TİO2 (PAN /TİO2) KOMPOZİTİNİN YÜZEY AKTİF MADDELER VARLIĞINDA SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
1114 Murat ATEŞ; A.Sezai SARAÇ; , KARBAZOL VE P-TOLUYİLSULFONİL PİROL MONOMERLERİNİN KARBON ELYAF MİKROELEKTROT ÜZERİNE KOPOLİMERİZASYONU ,KARAKTERİZASYONU VE MİKRON DÜZEYİNDEKİ İNCE FİLMİN ELEKTROKİMYASAL ÖZELLİKLERİ
1115 Hüseyin DELİGÖZ; Bernd TIEKE; , POLİÜRETAN (PU) VE İLETKEN POLİMERLERDEN KOMPOZİTLERİN HAZIRLANMASI VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE POLİPİROL (PPY), POLİANİLİN (PANİ) VE POLİTİYOFEN (PT) ETKİSİ
1116 Özcan KÖYSÜREN; Sertan YEŞİL; Göknur BAYRAM; , KARBON BAZLI DOLGU MADDESİ İÇEREN POLİETİLEN TERFTALAT KOMPOZİTLERİNİN MEKANİK VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ
1117 Fahrettin YAKUPHANOĞLU; Cengiz SOYKAN; Ramazan COŞKUN; , YENİ ORGANİK YARIİLETKEN MALZEMELER: 2-AKRİLAMİDO-2- METİL-1-PROPANSÜLFONİK ASİT (AMPS)/MALEİK ASİT (MA) KOPOLİMERLERİ
1118 Atilla CİHANER; Ahmet M. ÖNAL; , POLİETER KÖPRÜLÜ PİROL TÜREVLERİNİN POLİMERLEŞTİRİLMESİ VE KATYON TUTUCU ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
1119 Hüseyin ZENGİN; Gülay ZENGİN; Nihal DELİGÖNÜL; Tuba KILINÇ; Ümit ALVER; , POLİANİLİN/KARBON NANOTÜP KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI
1120 Ufuk ABACI; H. Yüksel GÜNEY; Erdoğan TARCAN; Gülbeden LİKOĞLU; , POLİSTİREN KATKILI POLİ(VİNİL KLORÜR)’ÜN DİELEKTRİK ÖZELLİKLERİNİN KATKI ORANINA VE SICAKLIĞA BAĞLI DEĞİŞİMİ
1121 Bağdagül KARAAĞAÇ; Ayşe AYTAÇ; Veli DENİZ; , BÜTİL/EPDM KAUÇUKLARININ KARIŞABİLİRLİĞİ ve MEKANİK ÖZELLİKLERİ
1122 Güralp ÖZKOÇ; Göknur BAYRAM; Erdal BAYRAMLI; , ABS/POLİAMİD POLİMER KARIŞIMLARININ HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU
1123 Zekiye ÇETİN; Veli DENİZ; Yücel AYYILDIZ; , SÜREÇ KOŞULLARININ KORD-LASTİK YAPIŞMA DEĞERİNE ETKİLERİNİN TAGUCHI YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
1124 Dildare BAŞALP; Funda TIHMINLIOĞLU; , POLİPROPİLENİN MEKANİK VE MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNDE SENTETİK ZEOLİTLERİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
1125 Hüseyin DELİGÖZ; Bernd TIEKE; , İLETKEN POLİÜRETAN (PU)-IYONİK SIVI (IL) KOMPOZİTLER HAZIRLANMASI VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ
1126 Hatice Nil ALMASULU, KARBON KATKILI POLİVİNİLDENE FLORİDE - CO- HEXAFLUORA PROPİLEN ( PVDF –HFP ) KOPOLİMERİNİN ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
1127 Mehmet DOĞAN; Ümit TAYFUN; Erdal BAYRAMLI; , POLİMER KATKILI BİTÜM BAZLI KOMPOZİTLERİN HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU
1128 Olcay EKŞİ; Ertuğrul Selçuk ERDOĞAN; , KISA VE UZUN ELYAF TAKVİYELİ SICAK BİRLEŞTİRMELİ POLİPROPİLEN KOMPOZİT LEVHA MALZEMELERİN SÜRÜNME DAVRANIŞI
1129 Işıl IŞIK; Ülkü YILMAZER; Göknur BAYRAM; , DARBE DAYANIMI GELİŞTİRİLMİŞ POLİAMİD 6-ORGANOKİL NANOKOMPOZİTLERİ
1130 Sertan YEŞİL; Mert KILINÇ; Göknur BAYRAM; , POLİETİLEN TERFTALAT/POLİETİLEN NAFTALAT BAZLI NANOKOMPOZİTLERİN ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU
1131 Onur BALKAN; Halil DEMİRER; Mehmet KOZ; Hüseyin YILDIRIM; E. Sabri KAYALI; , İ-PP/CAM KÜRE KOMPOZİTLERİN DOĞRUSAL ISIL GENLEŞME ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
1132 Ali DURMUŞ; Ahmet KAŞGÖZ; Chris W. MACOSKO; , POLİMER-KİL NANOKOMPOZİTLERİN REOLOJİK ÖZELLİKLERİ
1133 Sedat ÇETİN; Teoman TİNÇER; , POLİ (P-AKRİLOİLOKSİBENZOİK ASİT) VE POLİ(PMETAAKRİLOİLOKSİBENZOİK ASİT) AŞI POLİPROPİLEN POLİMERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ
1134 Süleyman DEVECİ; Zafer GEMİCİ; Mualla ÖNER; , POLİPROPİLEN RANDOM KOPOLİMER BORU ÜRETİMİNE PROSES PARAMETRELERİNİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
1135 Jint NİJMAN; Cornelia KÜCHENMEİSTER ; Bernd JAKOB; , A NEW HYBRID TEMPERATURE CONTROL CHAMBER FOR SEMISOLIDS AND POLYMER MELTS
1136 Halil İbrahim ÜNAL; Betül GERÇEK; Bekir SARI; Haşim YILMAZ; , BAZI POLİANİLİN TÜREVLERİNİN ELEKTROREOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
1137 Bülent YEŞİLATA; Feridun DEMİR; , SURFAKTANT KATKILI BİR AKIŞKANIN LİNEER VİSKOELASTİK REOLOJİSİNİN ARAŞTIRILMASI
1138 Mustafa YİĞİTOĞLU; Nuran IŞIKLAN; Rukiye ÖZMEN; , AZOBİSİZOBÜTİRONİTRİL BAŞLATICISI KULLANILARAK SODYUM KARBOKSİMETİL SELÜLOZ ÜZERİNE N-VİNİL-2-PİROLİDON AŞILANMASI
1139 Cemil ALKAN; Orhan UZUN; Uğur KÖLEMEN; , POLİFENİLEN OKSİT POLİMERLERİNİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN MİKROÇENTİK YÖNTEMİ İLE TAYİN EDİLMESİ
1140 Vural BÜTÜN; Rukiye Bengü YOP; , YENİ TİP SUDA-ÇÖZÜNEBİLİR DİBLOK KOPOLİMER STABİLİZÖRLERİN SENTEZİ, KRAKTERİZASYONU VE YENİ TİP EMÜLSİYON YAPICILAR VE DİSPERSANTLAR OLARAK KULLANIMLARI
1141 İsmet KAYA; Seda ÖKSÜZGÜLMEZ; Hüsnü GÜZEL; , OLİGO-4-[(PRİDİN-2-İL-İMİNO)METİL]BENZENE-1,3-DİOL VE ONUN METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
1142 Ali BOZTUĞ; Satılmış BASAN; , MALEİK ANHİDRİT-STİREN-VİNİL ASETAT TERPOLİMERİNİN POLİ(ETİLEN ADİPAT) İLE MODİFİKASYONU VE KARAKTERİZASYONU
1143 Gökhan DEMİREL; Nagehan KARACA; Hayrettin TÜMTÜRK; Ferat ŞAHİN; , POLİ(N,N-DİMETİLAKRİLAMİT-ko-AKRİLAMİT) VE POLİ(NİZOPROPİLAKRİLAMİT- ko-AKRİLAMİT)/?-KARRAGENAN POLİMERLERİ KULLANILARAK LİPAZ ENZİMİNİN İMMOBİLİZASYONU
1144 Nurşen SARI; Bekir SARI; Ebru KAHRAMAN; , BAZI POLİ(VİNİL ALKOL)- METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
1145 Dilek KUL; Sevil YILMAZ; Filip DU PREZ; Lieven VAN RENTERGHEM; , PEO MERKEZ ve PTBA KABUKLU, YILDIZ-ŞEKİLLİ BLOK KOPOLİMERLERİN ATRP ile SENTEZİ ve ÖZELLİKLERİ
1146 Turgay SEÇKİN; Süleyman KÖYTEPE; İsmail ÖZDEMİR; , POLİİMİT DESTEKLİ HİDROSİLASYON KATALİZÖRLERİNİN Ru PARASİMEN KOMPLEKSLERİNDEN HAZIRLANMASI
1147 Gökçen BİRLİK; Demet İZOL; Tuncer ÇAYKARA; , HİDROFOBİK ÖZELLİKLİ POLİ[2- (DİETİLAMİNO)ETİLMETAKRİLAT-KO-N-VİNİL-2- PİROLİDON/OKTADESİL AKRİLAT] HİDROJELLERİNİN SENTEZİ VE YÜZEY AKTİF MADDE ADSORPSİYONUNDA KULLANIMI
1148 Şebnem İNCEOĞLU; C. Remzi BECER; H. Alper ONDUR; Artun ZORVARYAN; Oya DENİZ; Murat BEKMEZ; Nergiz BOZOK; Metin H. ACAR; , ALKİLLENMİŞ LİNEER AMİN LİGANDLAR İLE HOMOJEN ATOM TRANSFER RADİKAL POLİMERİZASYONU
1149 Adnan KURT; Kadir DEMİRELLİ; M. Fatih COŞKUN; , ATOM TRANSFER RADİKAL POLİMERİZASYON METODUYLA ETİL METAKRİLAT İLE POLİ(METİL METAKRİLAT)’IN İKİ KOLLU GRAFT KOPOLİMER SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
1150 M. Bora AKIN; Emel AKYOL; Özlem DOĞAN; Semra KIRBOĞA; Mualla ÖNER; Ayhan BOZKURT; , FOSFONİK ASİT GRUPLARI İÇEREN KOPOLİMER VE ÇAPRAZ BAĞLI POLİMERLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
1151 Emel AKYOL; Mualla ÖNER; Ayhan BOZKURT; , POLİ(ETİLENGLİKOL BLOK AKRİLİK ASİT) KOPOLİMERLERİNİN RADİKAL ZİNCİR TRANSFER POLİMERİZASYONU İLE SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
1152 Abdullah TAN; Haydar ALTINOK; Zekeriya YERLİKAYA; Serpil AKSOY; Erdal BAYRAMLI; , POLİ (ETİLEN TEREFTALAT) İLE DOĞRUSAL AROMATİK YAPILI TERMOTROPİK SIVI KRİSTAL KOPOLİESTERLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
1153 Bayram BOYRAZ; İbrahim EROL; Cemal ÇİFCİ; , N-1,3-TİYAZOL METAKRİLAT – GLİSİDİL METAKRİLAT MONOMERLERİNİN KOPOLİMERİZASYONU
1154 Işıl ACAR; Ali DURMUŞ; Saadet PABUCCUOĞLU; , POLİ(LAKTİK ASİT)’ İN NON-İZOTERMAL KRİSTALİZASYON KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ

Toplam 1154 adet kayıt bulundu.