Kongre Bildirileri
  21. Ulusal Kimya Kongresi, İnönü Üniversitesi, 23-27 Ağutos 2007, Malatya
Sıra no Yazar Bildiri
PDF*
1 Sultan,ABBASOĞLU; Serpil,KARABULUT; Ayşegül,KUTLUAY; Mehmet,ASLANOĞLU; , DOPAMİNE?NİN ELEKTROANALİTİK YÜKSELTGENMESİ VE VOLTAMMETRİK TAYİNİ
2 Serap,TEKÖZ; Çiğdem,ACAR; Perihan,ÜNAK; , UO2+2, Th+4 ve Ce+3 İYONLARININ HİDROLİZLENME DAVRANIŞINA SICAKLIĞIN ETKİSİ
3 Abdullah,AKDOĞAN; Ümit,DİVRİKLİ; Latif,ELÇİ; , BİTKİ VE TOPRAK ÖRNEKLERİNDE KROM TÜRLEMESİ VE AAS İLE TAYİNLERİ
4 Birsen,AKKUŞ; Süleyman,KOÇAK; Şule,AYCAN; , ATIK SULARDAKİ ANTİMON (III)?ÜN ERZURUM KİLİ ÜZERİNE ADSORPSİYONUNUN DİFERANSİYEL PULS POLAROGRAFİSİ(DPP) İLE İNCELENMESİ
5 Neslihan,ÇALLI ALTUN; Şeref,GÜÇER; , SEBZE VE MEYVELERDEKİ ORGANOFOSFORLU PESTİSİTLERİN KATI-FAZ EKSTRAKSİYON YÖNTEMİ VE GAZ KROMATOGRAFİSİ İLE BELİRLENMESİ
6 Gülnur,ARABACI; Esra,ALTINTIĞ; Kadriye,GÜNGÖR; , SAKARYA BÖLGESİNDE YETİŞTİRİLEN ASMA YAPRAKLARINDA KALSİYUM MİKTARININ BELİRLENMESİ
7 Halit,ARSLAN; Erdoğan,HASDEMİR; , Se(IV)? ÜN Pb(II) VARLIĞINDA ELEKTROKIMYASAL DAVRANIŞI VE İNDİRGENME MEKANİZMASININ İNCELENMESI
8 Halit,ARSLAN; Erdoğan,HASDEMİR; , BAZI KABAK TÜRLERİNİN METAL İÇERİKLERİNİN ICP-OES İLE TAYİNİ
9 Halit,ARSLAN; Erdoğan,HASDEMİR; , BAZI KABAK TÜRLERİNİN METAL İÇERİKLERİNİN ICP-OES İLE TAYİNİ
10 Mehmet,ASLANOĞLU; Serpil,KARABULUT; Sultan,ABBASOĞLU; Ayşegül,KUTLUAY; , NOREPİNEPHRİNE'NİN MODİFİYE ELEKTROT YÜZEYİNDE VOLTAMETRİK DAVRANIŞI VE SAPTANMASI
11 Alpdoğan; Bürge,AŞÇI; Hüseyin,YILDIRIM; Sıdıka,SUNGUR; , (GMA-DVB-MMA) ?ATAL MİKROKÜRELERİNİN SENTEZİ VE METAL ZENGİNLEŞTİRMESİ
12 Erdem,ŞAR; Bürge,AŞÇI; Hale,BERBER; Hüsnü,CANKURTARAN; , 2-AMİNOTİYAZOL İLE FONKSİYONLANDIRILMIŞ POLİ(GLİSİDİLMETAKRİLAT-Dİ-VİNİLBENZEN-METİLMETAKRİLAT) MİKROKÜRELİ KARBON PASTA ELEKTROT İLE BAZI AĞIR METALLERİN ESER ANALİZLERİ
13 Halim,AVCI; İsmail,AKDENİZ; Mehmet,YAMAN; , TÜRKİYE?NİN DOĞUSUNDAKİ ENDÜSTRİ KAYNAKLARINDAN YAYILAN TOKSİK ESER ELEMENTLERİN TAYİNİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
14 Işıl,AYDIN; Fırat,AYDIN; Sait,ERDOĞAN; , YÜN ÖRNEKLERİNDE BAZI ESER ELEMENTLERİN ICP-OES METODU İLE BELİRLENMESİ
15 Zeki,AYDIN; Şenol,KARTAL; Şerife,TOKALIOĞLU; , ÇEŞİTLİ ÖRNEKLERDE VANADYUM(IV/V)UN SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİ
16 Duygu,BAĞCIVAN; Çağla,AVCI; Nursel,PEKER; , SÜLFONİL GRUBU İÇEREN BAZI ANYONİK BOYALARIN POLİVİNİLİMİDAZOL İLE ETKİLEŞİMİNİN SPEKTROSKOPİK OLARAK İNCELENMESİ
17 Fırat,AYDIN; Sezgin,BAKIRDERE; O.Yavuz,ATAMAN; , KUVARS TUZAKLI AAS İLE Cd TAYİNİ İÇİN HCl ORTAMINDA GİRİŞİM ÇALIŞMALARI
18 Mehmet,BOĞA; Emine,ALÇITEPE; Ufuk,KOLAK; , CAMPANULA LYRATA SUBSP. LYRATA LAM. BİTKİSİNİN TOPRAKÜSTÜ KISIMLARININ ANTİOKSİDAN TAYİNİ
19 Volkan N,BULUT; Celal,DURAN; Ali,GÜNDOĞDU; Nuri,YILDIRIM; Mustafa,SOYLAK; Mehmet,TÜFEKÇİ; , 3-benzil-4-p-nitrobenzilidenamino-4,5-dihidro-1,2,4-triazol-5-on BİLEŞİĞİNİN YENİ BİR pH İNDİKATÖRÜ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
20 Volkan N,BULUT; Celal,DURAN; Ali,GÜNDOĞDU; Nuri,YILDIRIM; Mustafa,SOYLAK; Latif,ELÇİ; , 3-benzil-4-p-nitrobenzilidenamino-4,5-dihidro-1,2,4-triazol-5-on BİLEŞİĞİNİN BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE METALLERİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİNDE KULLANILMASI
21 Zeyneb,CAMTAKAN; Sema,AKYIL; , SULU ÇÖZELTİLERDEN U(VI)?NIN MAGNEZYUM OKSİT NANOKRİSTALLER İLE GİDERİMİ
22 Okyay,CANKUR; Serpil,YENİSOY KARAKAŞ; Duran,KARAKAŞ; Eftade O,GAGA; , AEROSOLLERDE HR-ICP-MS İLE ÇOKLU ELEMENT TAYİNİ METOT VALİDASYONU VE BELİRSİZLİK BÜTÇESİNİN HESAPLANMASI
23 Fulya,CANLI; İbrahim H,TAŞDEMİR; Kadir,PEKMEZ; , SÜLFOLANMIŞ POLİPİROL İLETKEN FİLMİNİN ÜZERİNE Cu BİRİKTİRİLMESİNE DESTEK ELEKTROLİT ETKİSİ
24 Haydar,YÜKSEK; Yüksel,CÜCE; Zafer,OCAK; Onur,AKYILDIRIM; , BAZI 4-(4-ETOKSİBENZİLİDENAMİNO)-4,5-DİHİDRO-1H-1,2,4- TRİAZOL-5-ON BİLEŞİKLERİNİN SUSUZ ORTAMDA pKa DEĞERLERİNİN TAYİNİ
25 F. Serap, EREEŞ; F.Başak,ÖZSOYLU; Cahide, BARIŞ; Sermin,ÇAM; , SULARDA ICP-OES İLE URANYUM TAYİNİ
26 Harun, ÇİFTÇİ; Ali,ÖLÇÜCÜ; , BAZI BİTKİLERDE YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİSİ (HPLC) İLE NİKEL VE DEMİR TAYİNİ
27 Harun, ÇİFTÇİ; Ali,ÖLÇÜCÜ; , YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİSİ (HPLC) İLE NİKEL TAYİNİNDE ANALİTİK PARAMETRELERİN OPTİMİZASYONU
28 Necla,ÇİNİ; Burcu,TURANLI; Ülkü,YILMAZ; Onur,ERCAN; Z.Petek,ÇAKAR; Tülay,TULUN; , AĞIR METALLERE DİRENÇLİ MUTANT MAYALARINAĞIR METAL ATIKLARIN GİDERİLMESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
29 Meliha,ÇUBUKÇU; Suna,TİMUR; Arben,MERKOÇİ; Ülkü,ANIK; , BİZMUT FİLM ELEKTROTUNUN GLUKOZ BİYOSENSÖRÜNDE TRANSDUSER OLARAK KULLANIMI
30 Meliha,ÇUBUKÇU; Samet,DİKMEN; M.Sait,KOYUNCU; Ülkü,ANIK; , TEK DUVARLI KARBON NANOTÜP (SWCNT) ve ÇOK DUVARLI KARBON NANOTÜP (MWCNT) MODİFİYE KARBON PASTA ELEKTROTLARIN (CPE) ELEKTROKİMYASAL AKTİVİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
31 Aysen,D. MÜLAZIMOĞLU; İ.Ender,MÜLAZIMOĞLU; Yasemin,YAŞAR; Ecir,YILMAZ; Bedrettin,MERCİMEK; , ESER MİKTARDAKİ BAKIR(II)?NİN CTAE-SPOROPOLLENİN İLE ÖNDERİŞTİRME YAPILDIKTAN SONRA CONTRAA VE UVSPEKTROFOTOMETRE İLE TAYİNİ
32 Erdal,DİNÇ; Gözde,PEKTAŞ; , SİNYAL İŞLEME YÖNTEMLERİYLE PERİNDOPRİL VE İNDAPAMİD?İ İÇEREN FARMASÖTİK PREPARATIN SPEKTROFOTOMETRİK KANTİTATİF ANALİZİ
33 Alev,DOĞAN; Esma,KILIÇ; , BAZI DİPEPTİTLERİN PROTONASYON SABİTLERİNİN SU ve ETANOL-SU ORTAMLARINDA POTANSİYOMETRİK YÖNTEMLE TAYİNİ
34 Selda,DOĞAN; F.Nazlı,DİNÇER KAYA; , SAÇTA ESER ELEMENT TAYİNİNDE FARKLI ÖRNEK HAZIRLAMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
35 Olcay,ŞENDİL; Gülhan,TOPUZ; Şükrü,KALAYCI; Güler,EKMEKCİ; Güler,SOMER; , LAKTAT TAYİNİ İÇİN YENİ BİR ENZİM ELEKTRODUN GELİŞTİRİLMESİ
36 Arzu,ERDEM; Ahmet E,EROĞLU; Talal,SHAHWAN; , SOĞUK BUHAR ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRİ İLE CIVA TAYİNİNDE ÇEŞİTLİ ALTIN-AMALGAM OLUŞTURMA MATERYALLERİNİN KULLANILMASI
37 Ö,ERDOĞAN; İ,KOYUNCU; , ÇAY YAPRAĞINDAKİ ALÜMİNYUM VE KURŞUNUN BİRLİKTE TAYİNİ
38 Gamze,ERDOĞDU, AZİNPHOS-ETİL İNSEKTİSİDİNİN CİVA DAMLA ELEKTROT ÜZERİNDE VOLTAMETRİK ANALİZİ
39 Mehmet,M.MUTLU; Gamze,ERDOĞDU; , KARE DALGA VOLTAMETRİSİ İLE ÇEŞİTLİ VİTAMİN TABLETLERİNDE VE MEYVE SULARINDA ASKORBİK ASİT TAYİNİ İÇİN OPTİMİZASYON ÇALIŞMALARI
40 Nevin,ERK; Ersin,DAŞTAN; , AMLODİPİN VE ATORVASTATİN İÇEREN FARMASÖTİK PREPARATLARDA ETKEN MADDELERİN AYNI ANDA MİKTAR TAYİNLERİ
41 G.Pekcan,ERTOKUŞ; A.Hakan,AKTAŞ; , BENZOİK ASİT VE HALOJENLİ BENZOİK ASİT TÜREVLERİNİN POTANSİYOMETRİK YÖNTEMLE İYONLAŞMA SABİTİ TAYİNİ
42 G.Pekcan,ERTOKUŞ; A.Hakan,AKTAŞ; , FENOL VE ALKİL GRUBU İÇEREN FENOL TÜREVLERİNİN POTANSİYOMETRİK YÖNTEMLE İYONLAŞMA SABİTİ TAYİNİ
43 Akif,ARI; Eftade,O. GAGA; , ATMOSFERİK ÖRNEKLERDE GAZ VE PARTİKÜL FAZ ÇOK HALKALI AROMATİK HİDROKARBONLARIN (PAH) DERİŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ
44 Fethiye,GÖDE; Elif,D. ATALAY; Ayşegül,YAVUZ; Ayşegül,GÖK; Ali,KARAKUŞ; Emre,KAYA; , ISPARTA GÜL KÜSPESİNİN Cu(II) ADSORPSİYONU
45 Gültekin,GÖKÇE; Kadir,PEKMEZ; Elif,ÖZTÜRKKAN; Hacali,NECEFOĞLU; , KARBOKSİLE CAMSI KARBON ELEKTROT YÜZEYİNE BAĞLI Co(II)- NİKOTİNAMİD KOMPLEKSİNİN OKSİJENİN ELEKTROKİMYASAL İNDİRGENMESİNE KATALİTİK ETKİSİ
46 Gültekin,GÖKÇE; Songül,GÖKÇE; Vahit,ALİŞOĞLU; Hacali,NECEFOĞLU; Dursun A,GÖKÇE; , Ni-, Cd- ve Zn P-KLORBENZOATLARININ NİKOTİNAMİD KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE YAPISAL ÖZELLİKLERİ
47 Şermin,GÜL; Gonca,BAHAR; Özlem,Ö.YILDIRIM; Hamit,BOZTEPE; , REAKTİF KIRMIZI 195 AZO BOYAR MADDESİNİN GRANÜLE AKTİF KARBON (GAK) İLE KATALİTİK OZONLANMASINDA pH?IN ETKİSİ
48 Ali,GÜNDOĞDU; Celal,DURAN; Volkan N,BULUT; Hüseyin,SERENCAM; Mustafa,SOYLAK; Mustafa,İMAMOĞLU; Hasan B,ŞENTÜRK; , ÇAY FABRİKASI ÇAY ATIKLARINDAN AKTİF KARBON ELDESİ ve SULARDAN METAL UZAKLAŞTIRILMASINDA KULLANILMASI
49 Öznur,GÜNGÖR; M.Haluk,TÜRKDEMİR; , İNCE CİVA FİLM HAZIRLANMASINDA YÜK VERİMİ AÇISINDAN OPTİMİZASYON
50 Ramazan,GÜRKAN; Pınar,BULUT; H.İbrahim,ULUSOY; Mehmet,AKÇAY; , CELESTİNE BLUE?NUN SÜLFÜR İYONU İLE İNDİRGENME TEPKİMESİNE KATALİTİK ETKİSİNE DAYANAN ESER DÜZEYDE KİNETİK SPEKTROFOTOMETRİK Se(IV) BELİRLENMESİ
51 Orhan,HAZER; Cengiz,SOYKAN; Şenol,KARTAL; , AMİDOKSİM GRUBU İÇEREN AKRİLİK HİDROJELLERİNSENTEZİ VE ŞİŞME ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
52 Orhan,HAZER; Ramazan,COŞKUN; Fatih,KIRBIYIK; , URANYUM ZENGİNLEŞTİRMEDE AMİDOKSİM GRUBU İÇEREN PET LİFLERİN KULLANIMI
53 Bilge,YILDOĞAN; İnci,SÖNMEZOĞLU; Filiz,İMER; Hasan,KILIÇ; Reşat,APAK; , ASPARTAM İÇEREN HAVALANDIRILMIŞ ÇÖZELTİLERDE ASKORBİK ASİDİN Cu (II) KATALİZLİ OKSİDASYONU VE İLAÇ TABLETLERİNDEASKORBİK ASİDİN KORUNMASI
54 Mehmet,YAMAN; Muharrem,İNCE; Olcay,KAPLAN; Gökçe,KAYA; Cemile,ÖZCAN; , YÜKSEK SICAKLIKTA GIDALARDA MEYDANA GELEN ORGANİK KANSEROJEN MADDELERİN HPLC-MS İLE TAYİNİ
55 Aybüke,A.İŞBİR; Ali O,SOLAK; Zeynel,KILIÇ; Selen,BİLGE; , DÖNER DİSK ELEKTRODU VE ULTRAMİKROELEKTROT İLE BAZI PODANDLARIN ELEKTROKİMYASAL İNDİRGENME REAKSİYONLARINA AİT AKTARILAN ELEKTRON SAYILARININ VE KİNETİK PARAMETRELERİNİN BULUNMASI
56 Derya,MUTLU; Belgin,İZGİ; , ÇİKOLATA ÖRNEKLERİNDE ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON (AAS) İLE METAL ANALİZLERİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR
57 N. Gülçin,KABAŞ; Fethiye,GÖDE; Emel,TARIM; Esra,YILMAZ; Kemal,KOÇAK; Kübra,KAYA; , MODİFİYE POMZA ÜZERİNDE Cr(VI) ADSORPSİYONUNUN KATI-FAZ EKSTRAKSİYON METODUYLA İNCELENMESİ
58 Şükrü,KALAYCI; Güler,SOMER; , BORAKS KAYNAĞINA YAKIN YERLERDEKİ SULARDA BOR`UN BORATA DUYARLI ELEKTROT İLE TAYİNİ
59 Şükrü,KALAYCI; Demet,UZUN; Güler,SOMER; , KARALAHANADA BULUNAN İYODÜR VE FLORÜR İYONUNUN İYON SEÇİCİ ELEKTROTLAR İLE TAYİNİ
60 Yıldız,K.AKTAŞ; Arıkan,KOCABAŞ; , EDİRNE?DE YOL KENARLARINDAKİ TOPRAKLARDA AĞIR METAL İÇERİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
61 Hicran,K.KAPUCU; Adnan,AYDIN; Şeref,GÜÇER; , BAZI BAL ÖRNEKLERİNDE İYON TRAP LC-MS İLE KARBOSÜLFAN VE KARBOFURAN TAYİNİ
62 Cemalettin,BALTACI; Meryem,KARA; Sevgi,KOLAYLI; Oktay,YILDIZ; Mustafa,KARAMAN; , FINDIKTA AFLATOKSIN TAYINDE KULLANILAN DEĞIRMENLERIN HOMOJENIZASYONUNUN KONTROLU
63 İdil,KARACA; F.Zehra KÜÇÜKBAY; , ÇEŞİTLİ PEKMEZ ÖRNEKLERİNDE MİNERAL VE ESER ELEMENT TAYİNİ
64 Elif,KARACAN; İ.Murat,PALABIYIK; Feyyaz,ONUR; , DİFLUKORTOLON VALERAT VE İZOKONAZOL NİTRAT?IN BİR FARMASÖTİK PREPARATTA 1. TÜREV SPEKTROMETRİ VE TEMEL BİLEŞEN REGRESYONU KULLANILARAK AYNI ANDA MİKTAR TAYİNLERİ
65 Özlem,KARAKOÇ; Nuri,NAKİBOĞLU; , DİFLUKORTOLON VALERAT VE ADSORPTİF KATALİTİK SIYIRMA VOLTAMMETRİSİ İLE ZİNEB TAYİNİ
66 İbrahim,KARAMAN; Durmuş,ÖZDEMİR; , GENETİK ALGORİTMALARA DAYALI TEMEL BİLEŞENLER ANALİZİNİN FLORESANS SPEKTROSKOPİSİNE UYGULANMASI
67 Canan,KAYA; Sait,ERDOĞAN; Abdurrahman,SAYDUT; M. Zahir,DÜZ1; Yalçın,TONBUL; Aylin,B.KAFADAR; Candan,HAMAMCI; , YAĞLI TOHUMLU BİTKİLERDEN EKSTRAKTE EDİLEN YAĞLARIN YAKIT ANALİZLERİ
68 Fevzi,KILIÇEL; Zekai,TARAKÇI; Hakan,SANCAK; Hisamettin,DURMAZ; , LOR PEYNİRLERİ İÇERİSİNDEKİ BAZI AĞIR METAL İÇERİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
69 Sevgi,KOCAOBA, AĞIR METALLERİN BENTONİT VE CHİTOSAN İLE UZAKLAŞTIRMA KOSULLARININ İNCELENMESİ
70 Süleyman,KOÇAK; Zekeriya,DURSUN; F.Nil,ERTAŞ; , METANOL? ÜN TEK KRİSTAL Au(111) VE Au(100) ELEKTROTLARDA FARKLI NaOH DERİŞİMLERİNDEKİ ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞININ İNCELENMESİ
71 Süleyman,KOÇAK; Fulya,OKTAR; Şerife,DEMİRÖZ; Ayşe N,TUFAN; Burcu,KARABUDAK; Şule,AYCAN; , METİLEN MAVİSİNİN KULA VOLKANİTİ ÜZERİNE ADSORPSİYONUNUN SPEKTROFOTOMETRİK YÖNTEMLE İNCELENMESİ VE ATIK BOYA SULARINA UYGULANMASI
72 Ufuk,KOLAK; Mehmet,BOĞA; Emine,ALÇITEPE; , CAMPANULA TOMENTOSA LAM. BİTKİSİNİN ANTİOKSİDAN TAYİNİ
73 Ebru,KUYUMCU; İdil,KARACA; F.Zehra,KÜÇÜKBAY; , ÜRETİMDEN TÜKETİME KADARKİ İŞLEMLERDE ŞEKER PANCARI ÖRNEKLERİNDE VE YETİŞTİĞİ TOPRAK NUMUNELERİNDE ESER ELEMENT VE MİNERAL TAYİNi
74 Lale,M.ÖZER; Adnan,AYDIN; , ENDÜSTRİYEL ATIK SULARLA KİRLENMİŞ ALANLARDA YETİŞEN KAVAK AĞAÇLARININ (POPLAR) AĞIR METAL ÖZÜTLEMESİNİN İNCELENMESİ
75 İ.Ender,MÜLAZIMOĞLU; Erdal,ÖZKAN; A.Osman,SOLAK; , DÖNÜŞÜMLÜ VOLTAMETRİ TEKNİĞİ İLE FENOL TAYİNİ İÇİN PROKEİN-MODİFİYE CAMSI KARBON ELEKTROT?UN KULLANIMI
76 Armağan,ÖNAL; A.Olcay,SAĞIRLI; , KETİAPİNİN HAMMADDE VE TABLETLERDE HPLC İLE ANALİZİ
77 E.Mine,ÖNCÜ; Ü.Dilek,UYSAL; Muzaffer,TUNÇEL; , MEYVE SULARINDA YÜKSEK BASINÇLI SIVI KROMATOGRAFİSİ YÖNTEMİ İLE OKRATOKSİN-A (OTA) TAYİNİ
78 Ali,ÇELİK; Kenan,DOST; Ş.Çağrı,ATMACA; Özge,ÖNER; , SULARDAKİ FLORÜRÜN UÇUÇU KÜL KULLANILARAK GİDERİLMESİ
79 Sabiha,ÖRER; Ahmet,SIRLAR; Arzu,ERDEM; Şerife,YALÇIN; , LAZER OLUŞTURMALI PLAZMA SPEKTROSKOPİSİ (LIPS) İLE ESKİ ve YENİ METAL PARALARIN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ
80 Sermin,ÖRNEKTEKİN; Şana,SUNGUR; M.Kemal,SANGÜN; Ramazan,BİLGİN; , HATAY BÖLGESİNDE YAŞAYAN İNSANLARIN KANLARINDAKİ SELENYUM SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ
81 Mehmet,ÖZDEMİR; Uğur,ŞAHİN; Ahmet,ÜLGEN; , LAZER SPEKTROMETRE İLE İDRARDA İYOT TAYİNİ
82 E.Tümay,ÖZER; Güler,ÇELİK; Şeref,GÜÇER; , GIDA AMBALAJLARINDA KULLANILAN PLASTİK MALZEMELERDE ARSENİK, CİVA, KADMİYUM, KROM ve KURŞUN TAŞINIMLARININ İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA (ICP) TEKNİKLERİ İLE İNCELENMESİ
83 Nevin,ÖZTEKİN, KOJİK ASİTİN KOZMETİK VE GIDA ÜRÜNLERİNDE KAPİLER ELEKTROFOREZ YÖNTEMİ İLE HASSAS TAYİNİ
84 Sabriye,PERÇİN; Levent,ÖZCAN; Yücel,ŞAHİN; Güleren,ALSANCAK; , SÜLFADİAZİN BİLEŞİĞİNİN FARKLI ASETONİTRİL-SU KARIŞIMLARINDA ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞININ İNCELENMESİ
85 Sabriye,PERÇİN; Levent,ÖZCAN; Yücel,ŞAHİN; Güleren,ALSANCAK; , SÜLFAMERAZİN BİLEŞİĞİNİN ELEKTROKİMYASAL VE KROMATOGRAFİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
86 Şerife,SAÇMACI; Şenol,KARTAL; , ?-DİKETON GRUBU İÇEREN YENİ ŞELAT LİGANDI İLE BAZI METAL İYONLARININ SIVI-SIVI EKSTRAKSİYONU İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE AAS İLE TAYİNİ
87 Murat,SADIKOĞLU; Selahattin,YILMAZ; Gülşen,SAĞLIKOĞLU; Sultan,YAĞMUR; Güler,TÜRKER; Gökçe,AŞKIN; , ÇANAKKALE BELEDİYESİ ŞEHİR MUSLUK SUYUNDAKİ ÇİNKO MİKTARININ ANODİK SIYIRMA VOLTAMETRİ TEKNİĞİ İLE DOĞRUDAN BELİRLENMESİ
88 M.Kemal,Sangün; Cemal,TURAN; Beyza,ERSOY; , KARADENİZ VE KUZEY DOĞU AKDENİZ?DEKİ PSETTA MAKSİMA ve SOLEA VULGARİS?İN DOKULARINDAKİ MAKRO VE MİKRO ELEMENTLERİN TESPİTİ
89 Tuğba,SARDOHAN; Esengül,KIR; Ceyda,CEYLAN; Burcu,ARAT; Lütfi,ÖKSÜZ; Esin,ALKAN; , MODİFİYE EDİLMİŞ İYON DEĞİŞTİRİCİ MEMBRANLARLA Cr(III) VE Cr(VI) İYONLARININ UZAKLAŞTIRILMASI
90 Şana,SUNGUR; Ramazan,OKUR; , HATAY BÖLGESİ TOPRAKLARINDA YETİŞEN ÇEŞİTLİ BİTKİLERDEKİ BOR SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ
91 Serkan,ŞAHAN; Uğur,ŞAHİN; Ahmet,ÜLGEN; A. Kasım,KÜÇÜK; Diğdem,KÜÇÜKTALASLI; , KALKON KARBOKSİLİK ASİT İLE YÜKLENMİŞ YENİ BİR ŞELATLAYICI REÇİNE İLE ESER DÜZEYDEKİ Fe(III) VE Cu(II) İYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE FAAS İLE TAYİNLERİ
92 Olcay,ŞENDİL; Nebil,MOHAMMED; Güler,SOMER; , GEREDE ÇAYINDA KROM (III) VE KROM (VI) NIN DİFERANSİYEL PULS POLAROGRAFİSİ İLE TÜRLENDİRİLMESİ
93 Gülay,ŞEREN; Ozan,YÖRÜK; , ERGENE HAVZASI TOPRAK ÖRNEKLERİNDE KURŞUN VE KADMİYUM İÇERİKLERİNİN ICP-OES İLE TAYİNİ
94 H.İbrahim,TAŞDEMİR; Fulya,CANLI; Kadir,PEKMEZ; , Cu, Cd ve Pb METALLERİNİN ASETONİTRİL ORTAMINDA NERNST POTANSİYELİ ALTINDA BİRİKTİRİLMESİ
95 Ümmihan,T.YILMAZ,; ; Güler,SOMER; , ÇEŞİTLİ MARKA ŞARAPLARDAKİ SÜLFİTİN POLAROGRAFİK VE İYODOMETRİK YÖNTEMLERLE TAYİNLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
96 Ümmihan,T.YILMAZ,; Güler,SOMER; Olcay,ŞENDİL; , K VİTAMİNİNİN DOĞRUDAN VE DOLAYLI TAYİNLERİ
97 Serap,TEKSÖZ; Çiğdem,ACAR; Perihan,ÜNAK; , GUANİN?İN Th(IV) İLE OLUŞTURDUĞU KOMPLEKSİN KARARLILIK SABİTLERİ VE TERMODİNAMİK PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ
98 Serap,TİTRETİR; M.Koray,SAKAR; , QUERCUS (MEŞE) TÜRLERİNDE BAZI ELEMENTLERİN FAAS İLE TAYİNİ
99 İlknur,TOKGÖZ; Nuray,ŞATIROĞLU; Sema,BEKTAŞ; , MİSEL ORTAMINDA Fe(III) ve Al(III) İYONLARININ ÖNDERİŞTİRİLMESİ ve GRAFİT FIRIN ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRESİ ile TAYİNİ
100 Birsel,TURAN; Necati,ÖZKAN; Mürvet,VOLKAN; , PMAA (POLİMETAKRİLİK ASİT) KAPLI Fe3O4 MANYETİK NANOPARÇACIKLARININ AGLOMERASYONU ÜZERİNE HAZIRLANMA KOŞULLARININ ETKİSİ
101 Doğan,DOĞAN; M. Haluk TÜRKDEMİR; , GRANÜLER AKTİF KARBON ÜZERİNDE ANİLİN VE 3-AMİNOFENOL BİLEŞİKLERİNİN YARIŞMALI ADSORPSİYONU VE SPEKTROSKOPİK ANALİZLERİ
102 Ayla,TÜRKEKUL; Hadi,ÖZBAL; , ANADOLU KALKOLİTİK VE TUNÇ ÇAĞLARI?NA AİT ARKEOLOJİK SERAMİKLERDEKİ ORGANİK KALINTILARIN GC VE GC/MS İLE TANIMLANMASI
103 H. İbrahim,ULUSOY; Nurhayat,ÖZDEMİR; , MALATYA ATIK SUYUNDA BAZI KİRLİLİK PARAMETRELERİNİN TAYİNİ
104 H. İbrahim,ULUSOY; Ramazan,GÜRKAN; Mehmet,AKÇAY; , AKTİVATÖR OLARAK 1,10-FENANTROLİN VARLIĞINDA İNDİKATÖR BOYANIN PEROKSODİSÜLFAT İLE YÜKSELTGENME TEPKİMESİNE KATALİTİK ETKİSİNE DAYANAN ESER DÜZEYDE KİNETİK SPEKTROFOTOMETRİK Ag(I) BELİRLENMESİ
105 İlknur,ÜSTÜNDAĞ; Y.Kağan,KADIOĞLU; Zafer,ÜSTÜNDAĞ; , HEMATİT CEVHERLERİNİN POLARİZE ENERJİ AYRIMLI X-IŞINI FLORESANS YÖNTEMİYLE ANALİZİ VE KARAKTERİZASYONU
106 Sultan,UZUN; Orhan,SOYLU; Muzaffer,CAN; Nuran,PEKMEZ; , PERİYODİK ASİT YÜKSELTGENİ İLE İNDOL ve 3-METİL İNDOL MONOMERLERİNİN KİMYASAL OLARAK POLİMERİZASYONLARININ SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ
107 Birol,UNER; İbrahim,KARAMAN; Hakkı,TANRIVERDİ; Durmuş,ÖZDEMİR; , ÜLKEMİZDE YETİŞEN KARAÇAM VE KIZILÇAM TÜRLERİNDEKİ EKSTRAKTİF MADDE VE LİGNİN MİKTARLARININ YAKIN ENFRARUJ SPEKTROKOPİSİ İLE BELİRLENMESİ
108 İpek,ÜRKMEZ; H. İsmet,GÖKÇEL; Zekerya,DURSUN; , OKSİJENİN ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞININ 2-MERKAPTOPİRİMİDİN İLE MODİFİYE ALTIN DİSK ELEKTROTTA İNCELENMESİ
109 F.Alpay,VURAN; Mustafa,DEMİR; , AYDIN YÖRESİ TOPRAK ÖRNEKLERİNDE BAZI BOR TÜRLERİNİN (SPESİASYONUN) ARAŞTIRILMASI
110 Ayşegül,YALÇIN; Betül,ÖZTÜRK; Durmuş,ÖZDEMİR; , AKTİVATÖR OLARAK LİDOKAİN, ANTİPİRİN VE PROPİL GALAT KARIŞIMLARININ UV?GÖRÜNÜR SPEKTROFOTOMETRESİ KULLANILARAK GENETİK TERS EN KÜÇÜK KARELER YÖNTEMİ İLE MİKTARLARININ TAYİNİ
111 Özcan,YALÇINKAYA; A. Rehber,TÜRKER; , TİYOSÜLFATIN ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRESİ İLE DOLAYLI OLARAK TAYİNİ
112 Zafer,YAZICIGİL; Yasemin,ÖZTEKİN; , ELEKTRODİYALİZ YÖNTEMİ İLE ASİT-BAZ OLUŞUMUNA İKİLİ VE ÜÇLÜ HÜCRELERİN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
113 Yasemin,ÖZTEKİN; Zafer,YAZICIGİL; , SULU ÇÖZELTİLERDEN BAZI METALLERİN GERİ KAZANILMASINDA ŞELATLAŞTIRICILARIN ETKİSİ
114 Duygu,YENİCELİ; Dilek,DOĞRUKOL-AK; Muzaffer,TUNÇEL; , BUPROPİON?UN UV-SPEKTROFOTOMETRİ VE İKİNCİ TÜREV SPEKTROFOTOMETRİ YÖNTEMLERİ İLE TABLETLERİNDE MİKTAR TAYİNİ
115 Müşerref,YERSEL; Durmuş,özdemir; , YAKIN İNFRARED SPEKTROMETRESİ VE ÇOK DEĞİŞKENLİ KALİBRASYON İLE BALLARIN ŞEKERLE TAĞŞİŞİNİN TAYİNİ
116 Oya,T.YETER; Soner,ÇUBUK; Adnan,AYDIN; , POST-MORTEM KAN ÖRNEKLERİNDE RRLC-FLD YÖNTEMİ İLE ANTİKOAGÜLAN RODENTİSİTLERİN TAYİNİ
117 Ahmet,YILDIRAN; Sezgin,BAKIRDERE; Osman Y.,ATAMAN; , AMOKSİSİLİN?İN FARKLI SICAKLIKLARDA BOZUNMASININ HPLC İLE SAPTANMASI
118 Dilek,YILDIZ; Ezel,TİLKAN; Cansu,GÖKÇE; Ahmet,DEMİRAK; , DENİZ ÇAYIRLARI (Posidonia oceanica) KULLANILARAK SULU ÇÖZELTİLERDEN 2,4-diklorofenol? un ADSORPSİYONLA UZAKLAŞTIRILMASI
119 Gülcemal,YILDIZ; Nevin,ÖZTEKİN; , DİFERANSİYEL PULS YÖNTEMİ İLE QUERCETİN MİKTAR TAYİNİ
120 Ecir,YILMAZ; Erdal,ÖZKAN; İbrahim E.,MÜLAZIMOĞLU; , TOPRAKTA BULUNAN Zn, Cu, Pb, ve Cd?un 2-METİLİNDOL-3- KARBOKSİLALDEHİT-4-FENİL-3-TİYOSEMİKARBAZON (MICPT) İLE EKSTRAKSİYONU SONUCU ICP-AES İLE TAYİNİ
121 Ozan,YÖRÜK; Gülay,ŞEREN; , ERGENE HAVZASINDA YETİŞTİRİLEN AYÇİÇEK BİTKİSİNDE (Helianthus annuus L.) BAZI ESER ELEMENT İÇERİKLERİNİN ICP-OES İLE TAYİNİ
122 Devrim,YÜZER; Adnan,KENAR; , FULLERENLERİN ELDE EDİLMESİ, AYRILMASI, SAFLAŞTIRILMASI ve ÇEŞİTLİ TÜREVLERİNİN SENTEZİ
123 Temine,ŞABUDAK; Ahmet,C.GÖREN; Mehmet,ÖZTÜRK; Ufuk,KOLAK; , ÜÇ TRİFOLİUM TÜRÜNÜN YAĞ ASİDİ VE BAZI LİPİD BİLEŞİKLERİNİN GC-MS ANALİZİ
124 Osman,ÜÇÜNCÜ; Kurtuluş,AKPINAR; Ahmet,YAŞAR; Asu,USTA; Nurettin,YAYLI; , DORONICUM ORIANTALE HOFFM. ve DORONICUM BITHYNICUM ssp. SPARSİPİLOSUM BİTKİLERİNİN GC-MS ile KARŞILAŞTIRMALI KİMYASAL ANALİZİ
125 Kurtuluş,AKPINAR; Osman,ÜÇÜNCÜ; Ahmet,YAŞAR; Nurettin,YAYLI; Canan,ALBAY; , SENECIO TRAPEZUNTINUS BİTKİSİNİN UÇUCU YAĞ ANALİZİ ve BİYOLOJİK AKTİVİTESİ
126 Asu,USTA; Nurettin,YAYLI; Ahmet,YAŞAR; Kurtuluş,AKPINAR; Nagihan,Y.İSKENDER; , Echium vulgare L. (Boraginaceae) BİTKİSİNİN GC-MS ANALİZİ
127 Ahmet,YAŞAR; Osman,ÜÇÜNCÜ; Nurettin,YAYLI; Asu,USTA; Nuran,YAYLI; , BİTKİSİNİN UÇUCU YAĞLARININ KİMYASAL BİLEŞİMİ VE ANTİBAKTERİYAL AKTİVİTELERİ
128 Saadet,DERMİŞ; H.Yasin,çay; , SERTRALİN'İN VOLTAMETRİK ANALİZİ
129 Mehmet,AKYÜZ; Elif,BEŞEL; Şevket,ATA; , TEKSTİL BOYALARI ve BOZUNMA ÜRÜNLERİNİN KARAKTERİZASYONU
130 Mehmet,ALTUN; Kubilay,GÜÇLÜ; S. Esin,ÇELİK; Mustafa,ÖZYÜREK; Reşat,APAK; , BAZI YAŞ VE KURU MALATYA KAYISI TÜRLERİNİN TOPLAM ANTİOKSİDAN KAPASİTELERİNİN CUPRAC, ABTS/TEAC VE FOLİN YÖNTEMLERİYLE TAYİNİ
131 Çiğdem,ARPA; Nuray,ŞATIROĞLU; Sema,BEKTAŞ; , MİSEL ORTAMINDA Cu(II) İYONLARININ ÖNDERİŞTİRİLMESİ VE ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROFOTOMETRESİYLE TAYİNİ
132 Selda,BAŞKAN; Nevin,ÖZTEKİN; F.Bedia,ERİM; , ADAÇAYININ (SALVIA OFFICINALIS) ANTİOKSİDAN BİLEŞİKLERİ ROSMARİNİK VE KARNOSİK ASİTİN KAPİLER ELEKTROFOREZ İLE TAYİNİ
133 Burcu,BİNİCİ; Serpil,Y.KARAKAŞ; Nilüfer,HİLMİOĞLU; , YAĞMUR SUYUNDA PAH VE PESTİSİT TAYİNİ VE KAYNAK TESPİTİ
134 Ezel,BOYACI; Ahmet,E.EROĞLU; , Arsenik(V) Sorpsiyonu ve Ön Deriştirme Çalışmalarında Kitosan ve Silika Yüzeyine İmmobilize Edilmiş Kitosanın Kullanılması
135 ,
136 S. Ebru,BÜYÜKTUNCELA; Nuray,ŞATIROĞLU; Adil,DENİZLİ; , BAKIR, KADMİYUM VE KURŞUN ELEMENTLERİNİN SÜREKLİ KOLON SİSTEMİ İLE ÖNDERİŞTİRİLMESİ VE FAAS? DE TAYİNİ
137 PİŞKİN,Erhan ;, Array Teknolojileri
138 GÜÇER,Şeref ;, Laboratuvar Akreditasyonu ve Önemi
139 HAZER,Baki ;, Bitkisel Yağlardan Bazı Yeni Polimer Malzemelerin Üretimi
140 BAYRAMOĞLU,Gülay ; TUNA,Yağmur ; CANTÜRK,Zerrin ; YILMAZ,Meltem ; ARICA,M.Yakup ; , Glikozoksizdaz Enzimine Spesifik Afinite Membranının Geliştirilmesi: Afinite Yüzeyin Temas Ölçümü İle Karakterize Edilmesi
141 ,GARİPCAN,Bora ; NABET,Bahram ; SPANİER,E.Jonathan ; PİŞKİN,Erhan ; , Silikon(Si) Nanoyapıların Biyosensör Amaçlı Kullanımı
142 ,ANDAÇ,A.Cenk ; ANDAÇ,Müge ; DENİZLİ,Adil ; , Cıbacron Blue F3GA'nın Afinite Ayırma Sistemlerindeki Bağlanma Özellikleri
143 ŞANLI,Senem ; ŞANLI,Nurullah ; ALSANCAK,Güleren ;, BazıSülfonamitlerin LOG Polw Değerlerinin Ters Faz Sıvı Kromatografik Yöntem İle Tayini
144 TEKİN ÖZEL,İshak ;, Hücre Yüzey Etkileşimleri
145 ORAL,Barbaros Haluk, xMAP® Teknolojisi ve Uugulama Alanları
146 SİNAN,Selma ; GENÇER,Nihat ; IŞIK,Semra ; BEYAZTAŞ,Serap ; ARSLAN,Oktay ; , Paraoksonaz İzoenziminin İki Farklı Hidrofobik Etkileşim Kromatografisi Jeli İle Saflaştırılması
147 BAYRAMOĞLU,Gülay ; TOĞÇU,Asuman ; ARICA,M.Yakup ;, İmmünoglobulin G'nin Kan Serumundan Membran Kromatografisi İle Saflaştırılması : Kinetik Sabitlerin QCM Yöntemi İle Belirlenmesi
148 ÖZTÜRK,Ramazan ; KALAY,Şaban ; TÜRKAN,Ali ; ABASIYANIK,M.Fatih ; GÜL,Ahmet ; KALKAN,Ayfer ; BAYIR ALTUNDAŞ,Zehra ; , Yeni Tetrakatyonik Ftalosiyaninlerin DNA ve BSA İle Etkileşimlerinin Spektroskopik Yöntemlerle İncelenmesi
149 ŞENTÜRK,Murat ; KÜFREVİOĞLU,O.İrfan ; , İnsan Eritrosit Karsonik Anhidraz İzoenzimlerinin Saflaştırılması İçin Yeni Bir Afinite Jelinin Hazırlanması
150 AYBASTIER,Önder ; YÜCEL,Yasin ; DEMİR,Cevdet ;, Bazı Lipaz Enzimlerinin Polimer Matriksi Üzerine İmmobilizasyonu ve Biyodizel Üretiminde Kullaılması
151 KANAT,Feyza ; ŞAKALAR,Neslihan ; ACEMİOĞLU,Bilal ; ALMA,Mehmet Hakkı ; , Borlu Fenol Formaldehit Polimeri Tarafından Metil Viyoletin Adsorpsiyonu
152 TOSUN,İsmail ; İNKAYA,Ayşe Neslihan ; GÜRBÜZ,Ozan ; GÖÇMEN,Duygu ; , Protein Franksiyonlarının Belirlenmesinde Elektroforetik Yöntemler
153 TÜZMEN,Nalan ;, Oksidatif Stres Biyogöstergelerinden Malondialdehit Analizine Yönelik Yeni Bir HPLC Yöntemi
154 YAVUZ,Erdem ; ŞENKAL,B.Filiz ; BAYRAMOĞLU,Gülay ; ARICA,M.Yakup ; , ATRP Tekniği İle Yüzeyde Fonksiyonel İplikçik Taşıyan Afinite Kürelerinin Sentezlenmesi ve Uygulaması
155 EKİCİ,Gülsüm ; BEŞİRLİ,Necati ; ARICA,M.Yakup ; BAYRAMOĞLU,Gülay; , Metal İyonu Bağlı Kitosan-g-MAA Kürelerinin Metal Şelat Afinite Kromatografisinde Kullanımı
156 KOYUNCU,Nihan ; SEVEN,Ümran ; ,GÜÇER,Şeref ;, Pul Biberdeki Aflatoksin Düzeylerinin Floresans Dedektörlü Yüksek Basınç Sıvı Kromatografisi İle Belirlenmesi
157 BERELİ,Nilay ; FIRAT,Zehra ; ÖZKARA,Serpil ; YAVUZ,Handan ; DENİZLİ,Adil ; , Antibadi Saflaştırılması İçin Poli(HEMA-MAH) Kriyojellerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
158 DİLTEMİZ,E.Sibel ; GÜLTEKİN,Aytaç ; ERSÖZ,Arzu ; DENİZLİ,Adil ; ,SAY,Rıdvan ; , Guanozin ve Guanin Baskılı QCM Sensör Hazırlanması
159 BAYDEMİR,Gözde ; BERELİ,Nilay ; ANDAÇ,A.Müge ; SAY,Rıdvan; DENİZLİ,Adil; , Hiperbilirubinemili İnsan Plazmasından Bilirubin Uzaklaştırılması İçin Bilirubin Baskılanmış Poli(HEMA-MAT) Partikül-Kriyojel Kompozit Sisteminin Hazırlanması
160 YİĞİT,Aycan ; ŞAHAN,Yasemin ;, Antimikrobiyel Polimerlerin Gıda Sanayiinde Kullanım Olanakları
161 GÜLSU,Aydan ; İSPİRLİ,Yasemin; AYHAN,Fatma ; AYHAN,Hakan ; , Altın Nanopartiküllerin İmmobilizasyonu İçin Gümüş Kuartz Kristallerin Yüzey Biyoafinitesinin Değişimi
162 DEMİRALAY ÇUBUK,Ebru; SEÇİLMİŞ,Hale ; ALSANCAK,Güleren ; , Miseller Sıvı Kromatografi Yöntemiyle Hidrofobisitenin Tayini
163 ŞAHİN,N.Esin ; TUNALI,Sibel ; , Alünit İle Pb(lI) Adsorpsiyonu İçin Kinetik Parametrelerin Belirlenmesi
164 ODABAŞI,Mehmet ;, Kolesterol Baskılanmış Polimerlerin Tasarımı ve Üretilmesi
165 DERAZSHAMSHİR,Ali; ERGÜN;Bahar ; ÜNLÜ,Nuri ; ERZENGİN,Mahmut ; ODABAŞI,Mehmet ; , Lizozim Saflaştırılması İçin Zn(II)-Takılı Süpermakroporoz Kriyojel Afinite Sorbentler
166 SÖKMEN,Nazlı; ELGİN,E.Sonay ; , Ubiquitin Aktive Edici E1 Enzimlerinin Ubiquitin Benzeri Domainlerinin Saflaştırılması ve izotopik Olarak İşaretlenmesi
167 SÖYÜT,Hakan; BEYDEMİR,Şükrü; HİSAR,Olcay;, Alabalık (Oncorhynchus Mykiss) Beyin Dokusundan Karbonik Anhidraz Enziminin Saflaştırılması: Kinetik Özellikleri ve İn Vitro Metal Etkilerinin İncelenmesi
168 ŞAHAN,Yasemin; YİĞİT,Aycan;, Antimikrobiyal Polimerlerin Mikroorganizmalar Üzerindeki Etkileri
169 EMRE,Özgür; SABANCILAR,İlhan; BAYCAN,Yavuz Servet; KANDİLCİK,Meltem; DEMİR.Halit; , Denizli Narından Saflaştırılan Polifenol Oksidaz Enzimi Üzerinden Çeşitli Maddelerin Etkisi
170 KAYNAK,Zerrin; AL,Emetullah; TUNALI,Sibel; AKAR,Tamer; DEMİR,Temir Ali; , Silika Jelde İmmobilize Edilmiş Ailanthus Attissima Biyokütlesi İçin Pb2 + Biyosorpsiyon Koşullarının Araştırılması
171 KAYNAK,Zerrin; AKAR,Tamer; ÖZCAN,A.Safa; TUNALI,Sibel; ÖZCAN,Adnan;, Thuja Orientalis Biyokütlesi İle Bir Tekstil Boyasının (AS40) Biyosorpsiyonu
172 KAYNAK,Zerrin; TUNALI,Sibel; AKAR,Tamer; DEMİR,Temir Ali; , Sulu Çözeltilerden Pb2+ İyonunun Uzaklaştırılması İçin Doğal Bir Adsorban: Ailanthus altissima
173 CANDAN,Nilgün; TÜZMEN,Nalan ;, Ağır Metal İyonu Uzaklaştırma Sisteminde İyon Baskılanmış Manyetik Mikroküreleri Kullanımı
174 TÜZMEN,Nalan; AKGÖL,Sinan; , L·Triptofan İçeren Bentonit (BENT.TRP) Mikrokompozit Afinite Sorbentine Lizozim Adsorpsiyonu
175 ÖZTÜRK,Nevra; TABAK,Ahmet; AKGÖL,Sinan; DENİZLİ,Adil;, Katalaz İmmobilizasyonu İçin Yeni Mikro-Kompozit Afinite Sorbentleri
176 ÖZTÜRK,Nevra; GÜNAY,M.Emin; AKGÖL,Sinan; DENİZLİ,Adil;, İnsan Plazmasından Antibadi Adsorpsiyonuna Yönelik Geliştirilen Nanoyapıların Kullanımı
177 KARA,Ali; SOLMAZ AKAL,Seval Kutlu; ÜSTÜN,Gökhan Ekrem; BEŞİRLİ,Necati; , Bursa Organize Sanayi Atık Suları Üzerinde Ağır Metal ve Renk Giderimine Yönelik Arıtılabilirlik Çalışmaları
178 GÜRBÜZ,Ozan; ŞAHAN,Yasemin; KARA,Ali; OSMAN,Bilgen; , Polivinil İmidazol (PVI)'un Antimikrobiyel Etkisinin İn-Vitro Karakterizasyonu
179 BEYAZ,Saadet; TEKİN,Nalan; KARA,Ali; BEŞİRLİ,Necati; , Tek Katmanlı Karbon Nanotüplerin Üretimi ve Tek Katmanlı Karbon Nanotüp/Polimer Nanokompozitlerinin Tasarlanması
180 BAYRAMOĞLU,Gülay; AKYOL,Ali Berkan; ERDOĞAN,Hakan; ARICA,M.Yakup;, Süperparamanyetik Özellikli İyon-Değiştirici Mikrokürelerin Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Tripsin Enzimine Afinitesinin Belirlenmesi
181 BAYRAMOĞLU,Gülay ; LOĞOĞLU,Elif ; ALTINTAS,Begüm ; ARICA,M.Yakup ;, B-Galaktozidaz Enziminin Geri Dönüşümlü İmmobilizasyonunda Kulanılmak Üzere Afinite Destek Materyalinin Hazırlanması ve Sürekli Sistem Uygulaması
182 ARICA,M.Yakup ; ŞENEL,Ayşegül Ülkü ; BAYRAMOĞLU,Gülay ; , Metakrilat Aşılanmış Magnetik Kürelerin Kromatografik Alana Uygulanması
183 ÖZCAN ATILIR,Ayça; BÜYÜKTİRYAKİ,Sibel; ERSÖZ,Arzu; ,SAY,Rıdvan; , 8·Hidroksi-2'-Deoksiguanizin Baskılı Polimerin Kullanılması İle Kan Serumundan 8·OHDG İzolasyonu*
184 ,AKDAMARiH.Açelya; SARIÖZLÜ,Y.Nalan; DİLTEMİZ,E.Sibel; BİÇEN,Özlem; ERSÖZ,Arzu; ,SAY,Rıdvan;, Hiyaluronik Asidin Reflaktometrik İnterferans Spektroskopi Tekniği İle Tayini
185 ,SAKA,Güner; ,KEÇİLİ,Rüstem; ERSÖZ,Arzu; ,SAY,Rıdvan; , Yaban Turbu Peroksidaz Enzimi Varlığında 4-Aminotiyofenol Bİleşiği İle Ağır Metallerin Sinerjik Giderimi*
186 ERSÖZ,Arzu; ÖZCAN ATILIR,Ayça; HÜR,Deniz; DENİZLİ,Adil; ,SAY,Rıdvan; , Kolesterol Baskılı Polimerik Yapay Reseptör Geliştirilmesi ve Kromatografik Uygulaması
187 ÖZKÜTÜK BİRLİK,Ebru; İŞLER,Gülgün; ,SAY,Rıdvan; ERSÖZ,Arzu; , Cd(II)-Çift Örgü Baskılı Polimerik Sistemler
188 ÖZKÜTÜK BİRLİK,Ebru; İŞLER,Gülgün; ,SAY,Rıdvan; ERSÖZ,Arzu;, SCN- Baskılı Kitosan-Süksinat Partiküllerin Ayırma Etkinliği
189 YALÇINKAYA,Özlem; DİLTEMİZ EMİR,Sibel; ERSÖZ, Arzu; ,SAY,Rıdvan; , Reflektometrik İnterferans Spektroskopisi Temelli Dipikolinik Asit Tayini
190 KARAKIŞLA,Meral; BAYRAMOĞLU,Gülay; ARICA,M.Yakup;, Preparation Of Methacrylamide Grafted And Dye-Ligand İmmobilized Pet Fibers: Studies Of Adsorption And Purification Of Lysozyme
191 TÜRKMEN,Deniz; BERELİ,Nilay; KÖSE,Dursun Ali; CAN,Gülşah; DEMİRÇELİK,Ahmet Hamdi; DENİZLİ,Adil;, Protein Saflaştırması İçin Çok Dişli Ligandlar
192 YILMAZ,Fatma; YILMAZ,Erkut; UZUN,Lokman; DENİZLİ,Adil;, Reactive Brown 10-Takılı Poliamid Hollow Fiberler İle Tersinir Amiloglikozidaz İmmobilizasyonu
193 IŞIK,Semra; BEYAZTAŞ,Serap; ARSLAN,Oktay;, Karbonik Anhidraz Enziminin Yeni Bir Afinite Jeli Kullanılarak Saflaştırılması
194 ALTINTAŞ,Evrim Banu; PERÇİN,Işık; ŞENEL,Serap; DENİZLİ,Adil;, Eş Boyutlu Metal Şelat Afinite Mikrokürelere Hemoglobin'in Afinite Adsorpsiyonu
195 OSMAN,Bilgen; KARA,Ali; BEŞİRLİ,Necati ;, Üreaz Enziminin Ni(II) İle Şelatlaştırılmış Poli(EGDMA-VTAZ) Mikroküreler Üzerine İmmobilizasyonu
196 PAZARLI,Neslihan; İrez,Gazi;, Poli(Schiff Baz) Ligandı ve Onun Kobalt Kompleksinin Sentezi,Yapılarının Aydınlatılması
197 MUTLU,Hasene; İREZ,Gazi;, Yeni Bir a-İminoksim ve Co(II) İle Oluşturduğu Kompleksin Yapılarının Aydınlatılması
198 ANDAÇ,Müge; PLİEVA,Fatima; DENİZLİ,Adil; GALAEV,Igor Yu; MATTİASSON,Bo;, Makrogözenekli Biyobozunur Phema Hidrojeller
199 YAVUZ,Handan; KARAKOÇ,Veyis; SAFARİKOVA,Mirka; SAFARİK,İvo; DENİZLİ,Adil;, Manyetik Olarak Modifiye Edilmiş Maya Hücrelere Cr(VI) İyonlarının Adsorpsiyonu
200 AYGÜL,İmdat; ŞENTÜRK,Murat; ÖZDEMİR,Hasan; ÇİFTÇİ,Mehmet; , Farklı Kaynaklardan Afinite Kromatografisi İle Polifenol Oksidaz Enziminin Saflaştırılması

Toplam 200 adet kayıt bulundu.