Kongre Bildirileri
  XXII. Ulusal Kimya Kongresi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 6-10 Ekim 2008, Gazi Magusa / KKTC
Sıra no Yazar Bildiri
PDF*
1 A. Ersin,KARAGÖZLER; Asiye,ARDAĞ; A. Alev,KARAGÖZLER; , Antioksidan Aktivite Tayin Yöntemlerinin Kapari (Capparis spinosa L.) Örneğinde Karşılaştırılması
2 Abdulkerim,KARABACAK, Isparta-Burdur Yöresi Şarap Üretimi ve Atıklarının Değerlendirilmesi
3 Ahmet Hakan,AKTAŞ; Güzide,PEKCAN ERTOKUŞ; , Potantiometric Determination of pKa Values for Halogenated Phenolic Compounds in Acetonitrile - Water Mixtures
4 Ahmet Hakan,AKTAŞ; Güzide,PEKCAN ERTOKUŞ; , Potantiometric Determination of Ibuprofen, Indomethacin and Naproxen by Artificial Neural Network Calibration
5 Mustafa,UÇAR; Arzu Dudu,ÇIRACI; SONGÜL,UÇAR; Ahmet,YILDIZ; FAZLI,ÇOBAN; , Aktive Edilmiş Sarıcakaya (Eskişehir) Bentoniti Kullanılarak Sulu Ortamda Bulunan Fenol ve Klorofenollerin Uzaklaştırılması
6 Ekrem,ARITAN; İbrahim,DUMLUPUNAR; Cumhur,KOCABAŞ; Ahmet,YILDIZ; Atilla,EVCİN; Mustafa,UÇAR; Metin,BAĞCI; FAZLI,ÇOBAN; Yaşar,KİBİCİ; , Sarıcakaya (Eskişehir) Bentonitlerinin Mineralojisi, Asitle Aktivasyonu ve Ağartma Performansının Belirlenmesi
7 Ali,EL-DİSSOUKY; Bakir,JERAGH; Abdel-Hedy,BU-OLİAN; Abdel-Zaher,ALASSAR; , Synthesis Characterization of Sulphonylpolsytyrene-based Chelating Resins and their Complexes and their Application to the Selective Removal of some Heavy Metal Ions.
8 Apltuğ,ATİLA; Meltem,ÇETİN; Yücel,KADIOğLU; , Doksorubisin HCl' in Ticari Preparatlarda Miktar Analizi için HPLC-DAD Yönteminin Geliştirilmesi ve Validasyonu
9 Alptuğ,ATİLA; Murat,ÖZTÜRK; Yücel,KADIOğLU; , HPLC il Tavşan Plazmasında Prilocaine HCl'in Belirlenmesi için Yöntem Geliştirme ve Validasyon
10 Arife,ÇALIŞKAN; Kadir,PEKMEZ; , Demir (??) İyonunun Susuz Asetonitril Ortamındaki Elektrokimyasal Davranışı
11 Ayla,TÜRKEKUL BIYIK; Hadi.ÖZBAL; , Arkeolojik Seramiklerdeki Lipit Kalıntılarının Karakterizasyonu; Yeni Bulgular
12 Ayşegül,EFENDİOĞLU; Mehtap,YAĞAN AŞCI; Bekir,BATI; , Amberlit XAD-4-o-VEDH2 Şelat Reçinesinin Sentezi ve Metal Zenginleştirme Çalışmalarında Kullanımı
13 Ayşegül,GÖLCÜ; Mustafa,Güngör; , Juglans regia L. 'den Luglon'un Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi ile Tayini
14 Ayşegül,GÖLCÜ; Mustafa,DOLAZ; Derya,TARINÇ; Selahattin,SERİN; Sibel A.,ÖZKAN; , Sefaklor'un Cu(??), Co(??), Zn(??), Cd(??) ile verdiği Komplexlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Anatilik Yöntemlerin İncelenmesi
15 Ayşen,DEMİR MÜLAZIMOĞLU; Yasemin,YAŞAR; Bedrettin,MERCİMEK; , Doğal Numunelerde Eser Miktardaki Bakır(??)'nin Ctae-Sporopollenin ile Önderiştirildikten sonra Kantitatif Tayini
16 Aysu,YARMAN; Hüseyin,AFŞAR; , İyodimetrik Arsenik(???) Tityasyonunda ZnO Kullanımı
17 Barış,KEMER; Ali,GÜNDOĞDU; Duygu,ÖZDEŞ; Celal,DURAN; Murat,KÜÇÜK; , Atık Sulardan Cr(V?)'nın Kızılçam (pinus pinaster) Kabuklarıyla Uzaklaştırılması
18 Duygu,ÖZDEŞ; Ali,GÜNDOĞDU; Barış,KEMER; Celal,DURAN; Hasan Basri,ŞENTÜRK; Mustafa,SOYLAK; , Bakır İşletmeleri Atık Çamurunda Pb(??) Adsorpsiyonu
19 Ş. Fatma,AYGÜN; Başak,CANER USTAOSMAN; , Trietanolamin Adsorplanmış Amberlit XAD-7 Reçinesi ile Metal Zenginleştirilmesi ve Alevli AAS ile Tayinleri
20 Bayram,KIZILKAYA; Gülen,TÜRKER; , Çanakkale Yöresinde Yetiştirilen Kırmızı Tatlı Biberlerin (Capsicum Annuum L.) Kurutulmuşunda A ve E Vitamin Miktarlarının HPLC ile Belirlenmesi
21 Bengi,USLU; Burcu,DOĞAN TOPAL; Sibel A.,ÖZKAN; , Electrochemical Characterization of Pefloxacin and Serum at Boron-doped Diamond and Glassy Carbon Electrodes
22 Berkant,KAYAN; Muhammet,DEMİREL; A. Murat,GİZİR; , Nitroaromatik Bileşiklerin Aşırı Isıtılmış Suda Degradasyonu
23 Berrin,ZİYADANOĞULLARI; Seher,SÖZCAN; Işıl,AYDIN; Hamdi,TEMEL; , N,N'-Bis (Salisialdehiden)- 1,2-Bis (M-Aminofenoksi) Etan Sentezi ve Metal Ekstraksiyonundaki Uygulamaları
24 Bilal,YILMAZ; Yücel,KADIOğLU; Kadem,MERAL; Yavuz,ONGANER; , Biyoteknoloji Ürünü Olan Büyüme hormonunun Farmasötik Preparatlarda Spektroflorometri Yöntemi ile Miktar Tayini
25 Bülent,ZEYBEK; Nuran,ÖZÇİÇEK PEKMEZ; Esma,KILIÇ; , Poli-(o-fenilendiamin)in Asetonitril-Su Karışımında Ektrokimyasal Sentezi
26 Tamer,AKAR; Burcu,ANILAN; Aslı,GÖRGÜLÜ; Sibel,TUNALI AKAR; , A Natural Biosorbent for the Removal of Methylene Blue (BB9) Dye; pyracantha coccinea
27 Semah,ERAL; Güzin,ALPDOĞAN; Bürge,AŞÇI; Abdürrezzak,BOZDOĞAN; , Parasetamol,Kafein, Propifenazon içeren tabletlerin HPLC ile Analizinin Faktöriyel tasarım ile optimizasyonu
28 Işıl,AYDIN; Fırat,AYDIN; Abdurrahman,SAYDUT; Candan,HAMAMCI; , Doğu Akdenizde Denizsuyu ve Dip Sedimentinde Fosfor Türlendirmesi
29 Aylin,BEYCAR KAFADAR; Canan,KAYA; Sait,ERDOĞAN; Yalçın,TONBUL; M. Zahir,DÜZ; Candan,HAMAMCI; , Mısır Yağından Biyodizel Üretimine Reaksiyo Süresi ve Sıcaklığın Etkisi
30 Cennet,KARADAŞ; Derya,KARA; , Ardışık Ekstraksiyon Yöntemi(BCR) ile Balya ve Yakın Köylerindeki Toprak Örneklerinde Ağır Metallerin Tayini
31 H. Filiz,AYYILDIZ; M.,TOPKAFA; H.,KARA; , Sulu Çözeltilerdeki Metal İyonlarının İmmobilize Hümik Asit üzerinde Tutulma Özelliklerinin Sürekli Bir Kolon Sistemi Kullanılarak İncelenmesi. ??. Cu(??) ve Co(??) İyonlarının tutulma Özelliklerinin Karşılaştırılması
32 Nesrin,YÜZÜAK; Demet,ÇELİK; Sami,EREN; Suna,TOPTAN; Tuncel,ÖZDEN; , LC-MS/MS Yöntemi ile İnsan Plazmasında Rosuvastatin Miktar Tayini
33 Derya,KOYUNCU; Bülent,ZEYBEK; Pınar E.,ERDEN; Nuran,PEKMEZ; Şule,PEKYARDIMCI; Esma,KILIÇ; , Fenolik Bileşiklerin Tayini için Amperometrik Enzim Elektrot Hazırlanmasında Poli(o-Fenilendiamin) Filminin Kullanımı
34 Didem,DELETİOĞLU; Erdoğan,HASDEMİR; Ali Osman,SOLAK; Ayla,GÜNDÜZALP; , Camsı Karbon Elektrodun N,N'-bis(1,2-(2,hidroksi-1-naftaldimin))siklohekzan Schiff Bazı ile Modifikasyonu, Modifiye Yüzeyin Elektrokimyasal ve Spektroskopik Karakterizasyonu
35 Didem,DELETİOĞLU; Erdoğan,HASDEMİR; Ali Osman,SOLAK; Nurşen,SARI; , Polimerik Schiff Bazlarının Elektrokimyasal Davranışlarının incelenmesi
36 Ebru,KUYUMCU; F. Zehra,KÜÇÜKBAY; Turan,ARABACI; , Halk İlacı olarak Kullanılan Bazı origanum,Satureja ve Thymus Türlerinde Mineral ve Eser Element Tayini
37 Ece,KÖK YETİMOĞLU; Oya,AYDIN URUCU; Zeynep,YURTMAN GÜNDÜZ; , Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu ile Önzenginleştirilen Bakır(??)'ın FAAS ile Tayini
38 Ece,KÖK YETİMOĞLU; Melike,FIRLAK; Sabahattin,DENİZ; M. Vezir,KAHRAMAN; , Sulfonamid Bazlı Hidrojellerle Ağır Metallerin Adsorpsiyonu
39 Ecir,YILMAZ; Erdal,ÖZKAN; , Toprakta Bulunan Zn, Cu, Pb ve Cd ' u +-Morfolinoasetofenon 4-Fenil-3-Tiyosemikarbazon (MAPPT) ile Organik Bir Faza Ekstrakte Ettikten sonra ICP-AES ile Tayini
40 Necla,ÇALIŞKAN; Eda,SÖĞÜT; Yavuz,YARDIM; Zühre,ŞENTÜRK; , Çaldiran-Van Diatomiti: Modifiye karbon pasta elektrot üzerinde elketroanalitik Uygulaması
41 Edip,BAYRAM; Numan,HoDA; Erol,AYRANCI; , Bazik Boyaların sulu çözeltilerden aktif Karbon kumaş elektrodu üzerine Adsorpsiyon ve Elektrosorpsiyon yolu ile uzaklaştırılmasının incelenmesi
42 Emir,TOSUN; F. Zehra,KÜÇÜKBAY; , Cydonia Vulgaris (Yaprak, Meyve, Meyve suyu,Tohum)' de Eser Element Tayini
43 Ebru,KUYUMCU; F. Zehra,KÜÇÜKBAY; Turan,ARABACI; , Achillea boissieri L. Bitkisinin Uçucu yağ içeriğinin GC/MS ile Tayini
44 Fatih Alpay,VURAN; Mustafa,DEMİR; , Aydın yöresi teral su örneklerinde bor düzeylerinin tayini
45 Fatma,AYGÜN; Aytül;GÜNEŞ TaNAK; Başak,CANER; Serpil,BAŞARAN; Necati,MENEK; , Samsun çevresinde yetişen Kırçan,Yaprak lahana ve marulda Ağır metallerin tayini
46 Fatma,BAYRAKÇEKEN; Hülya,DOĞAN; Ümit,DEMİR; , Tiyol modifiye Au(111) yüzeylerde PbS depozisyonu
47 Fatma,DEMİRKAYA; Yücel,KADIOğLU; , Antioksidan vitamin olan ?-Karotenin insan plazmasında UV-Görünür bölge, birinci ve ikinci spektrofotometri ile tayini
48 Fevzi,KILIÇEL; M. Kürşat,TÜRKDOĞAN; Güler,YAVUZ; , Kanserli hastaların kan serumlarında bazı ağır metal derişim düzeylerinin belirlenmesi
49 Bilge,YILDOĞAN; İnci,SÖNMEZOĞLU; Filiz,İMER; Reşat,APAKA; , L-Askorbik asidin Bakır-katalizli oksidasyonuna flavonoidlerin etkisinin modifiye edilmiş CUPRAC yöntemi ile araştırılması
50 Fulya,CANLI; Kadir,PEKMEZ; , Sülfolanmış politiyofen iletken filminin üzerine Cu biriktirilmesine destek elektrolit etkisi
51 Güler,EKMEKÇİ; Gülseda,ECEYURT; Olcay,ŞENDİL; , Bakır(??) iyonuna karşı duyarlı katı kristal iyon seçici elektrot hazırlanması
52 Gülten,ÇETİN; W.H.,Hoell; Nuray,KUMBASAR; Mahir,ERGUN; Göksel,AKÇİN; , Deri atık çamur efluentinden kalsiyum ve krom metallerinin ayrılması ve geri kazanılması
53 Güzide,PEKCAN ERTOKUŞ; Ahmet Hakan,AKTAŞ; , Ionization constant and partition coefficient of some anti-flammatory agents in non aqueous media
54 Güzide,PEKCAN ERTOKUŞ; Ahmet Hakan,AKTAŞ; , Simultaneous determination of cnsisting of three colorants in sugar by spectrophotometric methods
55 Hülya,PEKCAN; Güzide,PEKCAN ERTOKUŞ; Ahmet Hakan,AKTAŞ; , Potantiometric determination of pka Values for Benzoic acid and substitue Benzoic acid Compounds in Acetonitrile - Water Mixtures
56 Hüsnü,CANKURTARAN; Emel,BERBER; , Grafit esaslı iletken boyalarla elektrot üretimi ve bazı ağır metallerin kare dalga anodik sıyırma voltametrisi ile eser analizi
57 Recep,ZİYADANOĞULLARI; İbrahim,DOLAK; , Nadir toprak elementlerinin Barit-fluorit yapısından ayrılmasında yeni bir yöntem
58 İbrahim,DOLAK; Recep,ZİYADANOĞULLARI; , Rubeanik asit ile modifiye edilmiş amberlit XAD-16 reçinesiyle Cr(V?) ve V(V)'ın önderiştirilme koşullarının incelenmesi ve Cr(V?)-V(V) türlendirilmesi
59 İbrahim Ender,MÜLAZIMOĞLU; Erdal,ÖZKAN; , Fenol'ün farklı ortamlarda karbon pasta elektrot yüzeyine modifkasyonu ve elektrokimyasal davranışlarının incelenmesi
60 İbrahim,TEĞİN; Ahmet,KILIÇ; Eşref,TAŞ; Recep,ZİYADANOĞULLARI; , Synthesis Characterization,Spectroscopic and analytical properties on preconcentration, extraction and separation of salicylaldimine ligand derived from 1-(2-Aminoethyl)-Piperazine towards some divalent cations.
61 İbrahim Yasin,ERDOĞAN; Tuba,ÜZNÜLÜER; Ümit,DEMİR; , Termoelektrik Bi2Se3 nano filmlerinin elektrokimyasal olarak hazırlanması
62 İclal,BULUT, Voltammetric ınvestigation of Cu(??), Ni(??) and Co(??) complexes of sulfomethazine
63 İdil,KARACA; F. Zehra,KÜÇÜKBAY; , Prunus armeniaca L., Morus alba L. da HPLC ile suda ve yağda çözünen vitamin tayini
64 Sibel,TUNALI AKAR; İlknur,TOSUN; Esra,ÖZKARA; Onur,YENİ; Esin N.,ŞAHİN; Tamer,AKAR; , Biosorption potential of olive pomace for the removal of reactive red 198 (RR198) textile dye from aqueous solutions: Isotherm and kinetic studies.
65 Kübra,CINKILLI; Nurgül,KARADAŞ; Elif,ABACI; Aziz,YAĞAN; Nuran,ÖZÇİÇEK PEKMEZ; , Sulu ortamda Bitiyofenin paslanmaz çelik üzerine elektropolimerleştirilmesi ve karakterizasyonu
66 Mehmet,AKYÜZ; Şevket,ATA; , GC-MS yöntemi ile tekstil boyalarının bozunma ürünlerinin belirlenmesi
67 Mehmet,BOĞA; Ufuk,KOLAK; Mehmet,ÖZTÜRK; Gülaçtı,TOPÇU; , Türkiye'de yetişen vinca türlerinin antioksidan aktivitelerinin tayini
68 Mehtap,YAĞAN; Ayşegül,EFENDİOĞLU; Bekir,BATI; , Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu ile Cu(??)'nin zenginleştirilmesi ve FAAS ile Tayini
69 Melek Şirin,BAYMAK; Hayati,ÇELİK; , Kloral'in sulu çözeltilerdeki davranışının elektrokimyasal yöntemlerle incelenmesi
70 Melis,EFEÇINAR; Çiğdem,ARPA; İlknur,TOKGÖZ; Nuray,ŞATIROĞLU; Sema,BEKTAŞ; , Fe(???) iyonlarının PNPAR ve misel ortamında önderiştirilmesi ve AAS ile tayini
71 Metin,DAĞDEVREN; Figen,KADIRGAN; , PEM yakıt pillerinde iletken polianilinin anodik katalizörler üzerine matriks etkisi
72 Imad A.,ABU-YOUSEF; Conjeevaram,GUNASEKAR; Naser,ABDO; Srinivasan,NARASİMHAN; Sofian,KANAN; , Herbo-Mineral analysis of rauwolfia serpentina
73 Muammer,KAVANOZ; Nuran,ÖZÇİÇEK PEKMEZ; , Susuz ortamda sentezlenen polianilin ile modifiye edilmiş elektrot üzerinden hidrokinon tayini
74 Muhammet,AYDIN; Tülay,TULUN; , Poli(sodyum fosfat) ve alkali tuzlarının sulu çözeltideki reaksiyonlarının incelenmesi
75 Muhammet,ÖZ; Serpil,YENİSOY KARAKAŞ; Eftade,GAGA; , Bolu atmosferinde çok klorlu bifenillerin (PBC), çok halkalı aromatik hidrokarbonların (PAH) ve organoklorlu pestisitlerin (OCP) miktarının tayini ve kaynaklarının belirlenmesi
76 Murat,GÜNEY; Adil,ELİK; , Ağır metal analizinde Biyo-indikatör olarak Biyo-kollektörlerin kullanımı
77 Murat,ÖZTÜRK; Yücel,KADIOĞLU; Kadem,MERAL; Yavuz,ONGANER; , Amlodipin besilat'ın spektroflorometre yöntemi ile insan plazmasında miktar analizi
78 Nejla,ÇİNİ; Tülay,TULUN; , Poli(sodyum fosfat) ile Lysozmye'in sulu çözelti reaksiyonunun incelenmesi
79 Nuket,KARTAL TEMEL, Nilblau'nun fenton ve fenton-benzeri yöntemler ile giderimi
80 Ömer,DALMAN; Melek,ÇOL; Anıl Ece,PEPE; , Flame atomic absorption spectrometric determination of aluminium in wastewaters after precocentration onto amberlite XAD-4Loaded with a thermophilic bacterium, anoxybacillus gonensis G2
81 Orhan,DESTANOĞLU; Gülçin Gümüş,YILMAZ; , İyon kromatografik yöntemle sütte tiyosiyanat ve iyodürün birlikte tayini
82 Orhan,HAZER; Şenol,KARTAL; , Uranyum adsorpsiyonunda amidoksim grubu içeren akrilik hidrojellerin kullanımı
83 Ozan,YÖRÜK; Gülay,ŞEREN; , Ergene havzasında yetiştirilen ayçiçek bitkisinde kurşun ve kadmiyum içeriklerinin ICP-OES ile tayini
84 Cevriye,TATAROĞLU; Özlem,AKSU DÖNMEZ; Bürge,AŞÇI; Abdürrezzak,BOZDOĞAN; Sıdıka,SUNGUR; , Portland çimentosundaki alüminyum ve demir miktarının çoklu kalibrasyon teknikleri kullanılarak spektrofotometrik tayini
85 Pınar E.,ERDEN; Derya,KOYUNCU; Şule,PEKYARDIMCI; Esma,KILIÇ; , Ürik asit tayini için amperometrik karbon pasta enzim elektrot geliştirilmesi
86 Remziye,GÜZEL; Recep,ZİYADANOĞULLARI; , Çeşitli Flotasyon atıklarının değerlendirilmesi
87 Sabahattin,DENİZ; Melike,FIRLAK; M. Vezir,KAHRAMAN; Ece,KÖK YETİMOĞLU; , Poli(NVP/Aac/HEMA/AMPSTU) hidrojelleri ile çözeltiden altın adsorpsiyonu
88 Sabahattin,DENİZ; Ece,KÖK YETİMOĞLU; Adnan,AYDIN; , Tekstil reaktif boyar madde içeren çözeltilerin fotooksidatif ve foto-fenton yöntemiyle renksizleştirilmesi
89 Ebru,BÜYÜKTUNCEL, HPLC/DAD yöntemiyle idrarda kafein,teofilin ve teobromin tayini
90 Seda,SOYULMAZ, Türkiyedeki diyaliz kliniklerinin ters ozmos su arıtma sistemlerinin performanslarının değerlendirilmesi
91 Seniha,ARSAL; Emür,HENDEN; , Kansere karşı koruyucu özellik gösterdiği düşünülen bazı bitkilerde selenyum düzeylerinin GFAAS ile tayini
92 Sevcan,ERDEN; Zehra,DURMUŞ; Esma,KILIÇ; , Atış artıklarında adsorptif sıyırma voltametrisi ile kurşun ve antimon tayini için yöntem değiştirilmesi
93 Sevgi,TATAR ULU, Tianeptinin metiloranj ile farmasötik preparatlarda miktar tayini
94 Sevinç Zehra,TOPAL; Fatma,YÜKSEL; Ayşe gül,GÜREK; Kadriye,ERTEKİN; Berrin,YENİGÜL; Vefa,AHSEN; , Emisyon bazlı fiber optik pH sensörü olarak okta-tosilamido ftalosiyaninler
95 Burcu,DOĞAN; Ayşegül,GÖLCÜ; Mustafa,DOLAZ; Sibel A.,ÖZKAN; , Electrotecnical behaiour of the bactericidal cefoperazone and ıts selective voltammetric detertmination in pharmaceytical dosage forms and human serum
96 Tamer,AKAR; Sibel,TUNALI AKAR; , biosorption performance of botrytis cinerea fungal by-products for removal of Cd(??) Ions from aqueous solutions
97 Şule,DİNÇ; Bürge,AŞÇI; Abdürrezzak,BOZDOĞAN; Sıdıka,SUNGUR; , Cu(??) ve Fe(??) nin önzenginleştirilmesinde faktöriyel tasarım ile optimizasyon
98 Tufan,GÜRAY, Bebek mamalarındaki bakır miktarının spektrofotmetrik tayini
99 Umut,AŞIR; Serap,PULATSÜ; , İçsularda kafeslerde alabalık yetiştiriciliğinin çevresel etkisi
100 Umut,AŞIR; Serap,PULATSÜ; , Kesikköprü barajgölü'nde ağ kafeslerde gökkuşağı alabalığının pelet ve ekstrude yemle besiciliğinden kaynaklanan azot-fosfor yükünün tahmini
101 Yıldız,KALEBAŞI AKTAŞ; Arıkan,KOCABAŞ; , Edirne toprak örneklerinde bazı eser elementlerin tayini
102 Yücel,KADIOĞLU, ilaç analizlerinde analitik yöntem geçerlilik testleri
103 Zaharia,CARMEN; Matei,MACOVEANU; Suteu,DANİELA; , Analytical control of soil and ground water Quality on a northern solid waste landfill
104 Zaharia,CARMEN, Water quality and treatment into bahlui river-Iasi county area
105 Tamer,AKAR; Zerrin,KAYNAK; Şefika,ULUSOY; Dilek,YUVACI; Güldem,ÖZSARI; Sibel,TUNALI AKAR; , Batch biosorption characteristics of silica-gel ımmobilized waste biomass for nickel (??) ıons
106 Zeynep,AYDOĞMUŞ; Ebru,UYSAL; , Ribavirinin iyon çifti ekstraksiyonu ile spektrofotometrik miktar tayini
107 Yavuz,YARDIM; Zühre,ŞENTÜRK; Mehmet,ÖZSÖZ; , 7,12-dimetilbenz(?)antrasen ve DNA etkileşmesinin tek kullanımlık elktrokimyasal DNA biyosenserü ile adenine sinyali üzerinden incelenmesi
108 Abdülkadir,LEVENT; Zühre,ŞENTÜRK; , Mukolitik ilaçlardan ambroksol'ün ters-faz iyon -çifti yüksek performanslı sıvı kromatografi yöntemiyle miktar tayini
109 Mustafa,UÇAR; SONGÜL,UÇAR; Atilla,EVCİN; Kübra,ERÇOLAK; Rafig,ALİBEYLİ; , Modifiye edilmiş divriği klinoptinoliti kullanılarak sulu ortamda bulunan fenol ve nitrofenol türevlerinin uzaklaştrıırlması
110 Amir bagheri,GARMARUDİ; Mohammadreza,KHANMOHAMMADİ; , Infraret spectroscopy and linear dsicriminant analysis of normal and colorectal cancer tsisues: a new diagnostic technigue
111 Güler,ÇELİK; Yasemin,ŞAHAN; Sibel,TAŞKESEN; Şeref,GÜCER; , Portakal üretiminde kullanılan bazı organofosforlu pestisitlerin GC-NPD ile beilrlenmesi
112 Mohammedreza,KHANMOHAMMADİ; Hosein,NEMATİ; Amir bagheri,GARMARUDİ; , ATR-FTIR Spectrometric investitgation of biodegradeble drug delivery systems in betam ethasone release
113 Ramazan,DUMAN; Selda,DOĞAN; F. Nazlı,DİNÇER KAYA; , Elektrotermal atomik absorpsiyon Spektroskopisiile kurşun tayinin nitrik asit etkisinin incelenmesi
114 Devrim,YÜZER, SWCNT'lerin surfektantlar kullanılarak saflaştırılması ve ayrılması
115 Fatih,DURMAZ; H. Filiz,AYYILDIZ; Hüseyin,KARA; , Akış enjeksiyon - katı faz ekstraksiyon sistemleri ile kobalt iyonlarının tayininde konsantrasyonun etkisi
116 Fatma Nur,ARSLAN; Mustafa,TOPKAFA; Fatih,DURMAZ; H. Filiz,AYYILDIZ; Hüseyin,KARA; , Yağ asit kompozisyonlarının kromatografik tayinin optimizasyonu
117 Mustafa,TOPKAFA; H. Filiz,AYYILDIZ; Fatma Nur,ARSLAN; Hüseyin,KARA; Zeliha,GÖKÇEPINAR; Ayşe,ÇİVİT; , Yenilebilir yağların rafinasyonu sırasında ağartma kademesinde kullanılan çeşitli adsorban maddelerin ağartma üzerine olan etkilerin incelenmesi
118 Adnan M.,MASSADEH; Abdul-Wahab o.,EL-RJOOB; Samar A.,GHARAİBEH; , A developing methot for analysis of heavy metals in tab water using ınductively coupled plasma after pre-concentration by chelex-100
119 Hürmüs,REFİKER; Melek,MERDİVAN; Rüveyde Sezer,AYGÜN; , Striking selectivity of DEBT for preconcentration of gold in ore sample frem lefke
120 Mustafa,ÇEŞME; Berna,KOÇAK; Mustafa,DOLAZ; Ayşegül,GÖLCÜ; Mehmet,TÜMER; Selahattin,SERİN; , Fosfonil grubu içeren bazı azo boyar maddelerinin Cu(??) komplexlerinin mol oranlarının ve kararlılık sabitlerin tayini
121 Mustafa,ÇEŞME; Berna,KOÇAK; Mustafa,DOLAZ; Ayşegül,GÖLCÜ; , Punica granatum L.'Den luteolin, kamprefol ve quercetin'in sıvı kromatografisi ile tayini
122 Fatma,KILIÇ; Berna,KOÇAK; Mustafa,DOLAZ; Mehmet,TÜMER; Ayşegül,GÖLCÜ; Sibel A.,ÖZKAN; , Sefotaksim ve o-vanilin le oluşturduğu schiff bazı'nın elektrokimyasal davraşının incelenmesi
123 Derya,TARINÇ; Berna,KOÇAK; Ayşegül,GÖLCÜ; Mustafa,DOLAZ; Nusret,KAVAK; Havva,DEMİRELLİ; , Levofloksasin'în tabletlerden spektrofotometrik tayini
124 Derya,TARINÇ; Berna,KOÇAK; Mustafa,DOLAZ; Ayşegül,GÖLCÜ; Mehmet,TÜMER; , Lorakarbef'in o-vanilinle oluşturduğu schiff bazının sentezi, karakterizasyonu ve analitik yönlerinin incenmesi
125 S.,DONCEA; I.,STANCİU; E.,RUSE; I.,GHİCA; E.,TOTU; , Optimizing the mobil phase for separeting through thin layer chromatography of some surfactant compounds
126 Daniela Alina O.,OLTEANU; Gabriel Lucian,RADU; , Seasonal İnfluence on bovine milk composition
127 Ufuk Sancar,VURAL; Sedat,VURAL; , Atık madeni yağların geri kazanımı
128 Çiğdem,ARPA ŞAHİN; Nuray,ŞATIROĞLU; Sema,BEKTAŞ; , Sulu örneklerdeki uranyum iyonlarının Arsenazo-??? ve TX-114 ile önderiştirilmesi ve spektrofotometrik tayini
129 Onur,ŞENOL; Fatma,DEMİRKAYA; Yücel,KADIOĞLU; , Antioksidan vitamin olan ?-Karotenin UV-Görünür bölge, birinci ve ikinci türev spektrofotometri yöntermleri ile farmasötik preparatlarda analizi
130 A. Alper,KILIKLI; Sevil,ÖZCAN; Metin,BALCI; , İndol türevlerinin sentezi için yeni yöntemlerin geliştirilmesi: homoflatik asit kimyası
131 Abdullah,AYDOĞAN; Vincent m.,LYNCH; Jonathan L.,SESSLER; Ahmet,AKAR; , Siloksanfonksiyonlu kaliks(4)pirol
132 A. M.,MAGERRAMOV; A.M.,MUSTAFAYEV; G.Kh.,VELİYEVA; S.G.,MUSTAFAYEV; I.A.,GUSEYNOV; , Flame-retardant polyhalogencontained unsaturadet poltesters
133 A.M.,MAGERRAMOV; M.M.,KURBANOVA; A.V.,ZAMANOVA; M.A.,ABBASOVA; M.A.,ALLAKHVERDİYEV; , Synthesis of some aminoalcohols on the base of 3-(1',2'-Epoxypropyl)-6-methyl-2-oxo-4-phenyl-5-ethoxycarbonyl-1,2,3,4-tetrahydropirimidines
134 Abimbola Olalade,ALESHİNLOYE; Jagadeesh B.,BODAPATİ; Huriye,İCİL; , A novel multichromophoric supramolecular architevture : design synthesis and caharacterization
135 Adnan,BULUT; Özdemir,DOĞAN; Ayhan,ASLAN; , Kiral ligant FAM katalizörü ile asimetrik henry reaksiyonu
136 Tahir,DAŞKAPAN; Ağca Merve,NERGİS; , Arilmagnezyum bileşiklerinin elektrofilik aminasyonu
137 Ahmet Afşin,KAYA; Abdullah,MENZEK; Mehmet Emin,ŞENGÜL; , Siklokatılmayla terpen türevi bileşiklerin sentezleri
138 Ahmet,YAŞAR; Nuran,YAYLI; Osman,ÜÇÜNCÜ; Nagihan,YILMAZ; Nurettin,YAYLI; , Hidroksi substituye 4-azakalkon bileşiklerinin fotokimyasal reaksiyonları ve teorik incelemeleri
139 Ahmet,YAŞAR; Nuran,YAYLI; Nagihan,YILMAZ; Tayyibe B.,CANSU; Nurettin,YAYLI; , Mikrodalga ile 2-/3-azaflavonon sentezi
140 Alexandr M.,GORELİK; Michael V.,ALFİMOV; Vladimir D.,ARSENOV; Valery A.,BARACHESKY; , Substitution effect on the photochromic behaviour of naphthopyrans
141 Aliye Aslı,ESENPINAR; Mustafa,BULUT; , Kumarin türevi bazı ftalosiyaninlerin sentezi ve karakterizasyonu
142 Aplarslan,DİNGİL; İsa,KARAMAN; Hayreddin,GEZEGEN; Mustafa,CEYLAN; , Kalkon türevlerinden kinolin ve 5,6,7,8-tetrahidrokinolin türevlerinin sentezi ve biyolik aktivitelerinin incelenmesi
143 Arzu,GÜMÜŞ; Şeref,KARADENİZ; H. İbrahim,UĞRAŞ; Ümit,ÇAKIR; , 4-aminosubstitüe 7,8-dihidroksi-kumarin bileşikleri ve crown eter türevlerinin metal ekstraktif özelliklerinin ICP ile tayini
144 Arzu,GÜMÜŞ; Şeref,KARADENİZ; H. İbrahim,UĞRAŞ; Ümit,ÇAKIR; , 4-substitüe 6,7-dihidroksi-kumarin bileşikleri ve crown eter türevlerinin bazı metal katyonları komplexleşme denge sabitinin ICP kullanılarak belilenmesi
145 Aşkın,KİRAZ; Mustafa,YILDIZ; Hüseyin,ÜNVER; Nazan,OCAK İSKELELİ; , (Z)-6-((2-Hiroksifenilamino)metilen)-2-metoksisiklohekza-2,4-dienon'un yapısının spektroskopikve kristallografik yöntemlerle incelenmesi
146 Aşkın,KİRAZ; Mustafa,YILDIZ; Hüseyin,ÜNVER; Nazan,OCAK İSKELELİ; , 2-(1h-indol-3-YI)metilen)hidrazinekarbotiyoamid'in çözeltideki ve kati haldeki yapılarının incelenmesi
147 Aslı,ÇAPAN; İpek,OSKEN; Turan,ÖZTÜRK; , Ditiyenotiyofen ve ditiyenopirol türevlerinin sentezleri ve elektrokimyasal özelliklerinin incelenmesi
148 Cavit,UYANIK; Aslıhan,MALAY; , The tetracyanoethylene catalysed methanolysis of 3?-Substituted-4,5-epoxyandrostanes
149 Ayşe,YUSUFOĞLU; Gülen,TÜRKER; Aysema,SAYIK; , Yaki otu bitkisinde hormonal yapı tayini
150 Cemil,İBİŞ; Ayşecik,ŞAHİN; , 2h-pentakloro-1,3-butadien ve heksakloro-1,3-butadien den yen tiyoeterlerin sentezi
151 Aysema,SAYIK; Ayşe,YUSUFOĞLU; , Yakı otu bitkisinin toprak üstü kısımlarında flavonoid bileşenlerin tayini
152 Özden,ÖZEL GÜVEN; Hakan,TAHTACI; , Bazı yeni fenil, furil ve 1,2,4-triazol sübstitüe aromatik eterlerin sentezi
153 Okan,SİRKECİOĞLU; Aziz,ÖZGEN; , Pentaeritritol monoasetallerinin yükseltgenme reaksiyonlarının incelenmesi
154 Bağdagül,ÜRER; Gülşah,TÜRKMEN; Levent,ARTOK; , Diinlerin rodyum katalizli arilatif halkalaşma tepkimeleri
155 Barkın,BERK; Enise Ece,GÜRDAL; Demet,US; Dilek,DEMİR EROL; Hülya,AKGÜN; , Keton grubu taşıyan bazı steroitlerin hamur mayası kullanarak redüksiyonu
156 Belma,HASDEMİR; Hülya,ÇELİK ONAR; Ayşe,YUSUFOĞLU; , Uzun karbon zincirli ?-keto esterlerin oksazaborolidin katalizörü varlığında asietrik indirgenmesi
157 Halis Türker,BALAYDIN; Abdullah,MENZEK; Süleyman,GÖKSU; , difenilmetan türevi bromfenollerin sentezleri
158 Berk,MÜJDE; Sevil,ÖZCAN; Metin,BALCI; , Tertrazolinon ve izokinolin türevlerinin sentezi üzerine yeni bir metot geliştirilmesi
159 Kıvılcım,ŞENDİL; Beytiye,ÖZGÜN; , Kinoksalinyum dikromat ve alümina destekli kinoksalinyum dikromat ile çözücüsüz ortamda ve mikrodalga ortamında çeşitli alkollerin yükseltgenmesi ve bazı oksimlerin deoksimlenmesi
160 Bilge,EREN; Yunus,BEKDEMİR; , Bazı sübstitüe benzimidazol türevlerinin mikrodalga yardımıyla sentezi
161 Bilge,EREN; Yunus,BEKDEMİR; , Disülfonimitlerin sentezi ve asitkatalizli hidroliz reaksiyon mekanizması
162 Bülent,ALICI; Kemal,YAVUZ; Rabia,KILIÇ; Engin,ÇETİNKAYA; , Perimidin türevlerinin sentezi ve özellikleri
163 Burcu,UYSAL; Birsen Ş.,BÜYÜKTAŞ; , Bor tri-etoksit varlığında alifatik ve aromatik karbonil bileşiklerinin seçimli olarak indirgenmesinin incelenmesi
164 Çağatay,DENGİZ; Sevil,ÖZCAN; Metin,BALCI; , Yeni benzodiazepinon türevlerinin sentezi
165 Candan,CENGİZ; Fatih,SÖNMEZ; Hayriye,GENÇ; Mehmet,NEBİOĞLU; Mustafa,KÜÇÜKİSLAMOĞLU; , Flavonoid O-glikozidlerin sentezi
166 Cihan,GÜNDÜZ; Ümit,SELEN; Mustafa,BULUT; , 3-fenil-2H-1-benzopiran-2-on türevi makrohalkalı eterlerin sentezi, spektroskopik karakterizasyonu
167 Cihan,GÜNDÜZ; Ümit,SALAN; Mustafa,BULUT; , 4-(3,4-dimetoksifenil)-2H-1-benzopiran-2-on türevi makrohalkalı eterlerin sentezi, spektroskopik karakterizasyonu
168 Cüneyt H.,ÜNLÜ; Oya,ATICI; , Laktozun sulu bazik ortamda mannich reaksiyonunun incelenmesi
169 Demet,COŞKUN; Misir,AHMEDZADE; , 3-(2-benzofuranil)-5-aril-2-pirazolinlerin sentezi ve karakterizasyonu
170 Demet,COŞKUN; Misir,AHMEDZADE; , 3-(sübstitüe)-1-(2-benzofuranil)-2-propenonların sentezi ve karakterizasyonu
171 Adnan,ÇETİN; Mehmet,ÇOLAK; Deniz,BARIŞ; Halil,HOŞGÖREN; Mahmut,TOĞRUL; , C2-simetrik yeni Bis(aminoalkol)okzalamid ve Bis(aminoalkol)glikolamidlerin bakır komplexlerinin sentezi: enantiyoselektif nitroaldol reaksiyonundaki katalitik etkileri
172 Deniz,BARIŞ; Adnan,ÇETİN; Halil,HOŞGÖREN; Mahmut,TOĞRUL; , Yeni C2-simetrik ve rijit makrosikliklerin sentezi ve amonyum tuzlarının enantiyomerik tanınmasında kullanılabilirlikleri
173 Deniz,ŞAHİN; Ahmet,DEMİRBAŞ; Neslihan,DEMİRBAŞ; Sibel,HAMZA; Şengül,ALPAY KARAOĞLU; , 1,2,4-triazol ve piperazin halkalarını içeren asetohidrazid türevinin sentezi
174 Deniz,ŞAHİN; Ahmet,DEMİRBAŞ; Neslihan,DEMİRBAŞ; Sibel,HAMZA; Şengül,ALPAY KARAOĞLU; , Bazı 1,2,4-triazol türevlerinin sentezi shiff ve mannich bazlarına dönüştürülmesi
175 Deniz,YİĞİT; Mustafa,GÜLLÜ; , Bazı pirido(1,2-a)pirimidin türevlerinin sentezi ve 1,8-naftiridin dönüşüm reaksiyonlarının incelenmesi
176 Devrim.ÖZDAL; Süleyman,AŞIR; Huriye,İCİL; , Fluorescnece-based ligand conjugated biopolymer
177 Dilek,ELMALI, Calculation of acidity constants of some substutited thiazole derivaties using DFT And UV spectroscopic methods
178 Dilek,ELMALI; Ferda,İSLAM; , Solvent-free microwave synthesis and DFT characterization of some 1,4-diketones
179 Dilek,GÜZELLER; Belkıs,BİLGİN-ERAN; , Metal içeren sıvı kristallerde metal atomunun ve florokarbon ünitelerin rolü
180 Ender,ERDİK; Duygu,KAYAGİL ÖZKAN; , Karışık kupratlarda grup etkinliğinin kontrolü
181 Ebru,AKTAN; Ziya,KANTARCI; Nermin,ERTAN; , 1-(2-benzotiyazolil)-4-tiyazolilazo-3-metil-5-pirazolan bileşiğinin tautomerik dengelerinin araştırılması, titreşim parametrelerinin deneysel ve kuramsal tayini
182 Elif,KORKUSUZ; İsmail,YILDIRIM; , 4-benzoil-1,5-difenil-3-pirazol karboksilik asitklorürünün hidroksil amin türevleri ve reaksiyonları
183 Emine,BÜYÜKBAŞ; Elif,KORKUSUZ; İsmail,YILDIRIM; , 4-benzoil-1,5-difenil-N-(((4-benzoil-1,5-difenil-1H-pirazol-3-il)karbonil)amino)-4-fenil-1H-pirazol-3-karboksamit türevlerinin reaksiyonları
184 Emel,ERMİŞ; Mustafa,GÜLLÜ; , 3,4-dibromtiyofenin aminlerle nüklefilik sübstitüsyon reaksiyonlarının araştırılması
185 Emel,PELİT; Zuhal,TURGUT; , elektronca zengin aromatik bileşiklerin çözücüsüz ortamda asimetrik aminoalkilasyon reaksiyonları
186 Emel,PELİT; Zuhal,TURGUT; , Metal triflat katalizörlüğünde asimetrik aza diels-alder reaksiyonu
187 Emre,MENTEŞE; Musa,ÖZİL; Bahittin,KAHVECİ; , Bazı yeni 1,2,4-triazol 5-on bileşiklerinin mikrodalga organik sentez yöntemi ve klasik yöntemle sentezlenmesi ve asetil türevlerinin eldesi
188 Mahmut,ULUSOY; Engin,ÇETİNKAYA; Bekir,ÇETİNKAYA; , Diimin Ru(??) kompleksleri varlığında karbon dioksitin halkalı karbonatlara dönüştürülmesi
189 Peyker,UYANIK; Erkan,HALAY; Seda,ARAŞLIK; Süheyla,KIRMIZIGÜL; , Bazı Cephalaria türlerinin içerdiği uçucu yağların GC-MS ile belirlenmesi
190 Erol,KURAL, Patlama-parlama ve yanma olaylarında iş güvenliği
191 Esra,DÜĞDÜ; Yasemin,ÜNVER; Kemal,SANCAK; , Keton fonksiyonlu bis-1,2,4-triazoller ve indirgenme reaksiyonları
192 Esra,FINDIK; Mustafa,CEYLAN; , 2-aril-4-tiyonilkinolin türevlerinin tek basamakta sentezi ve aromatikleştirilmesi
193 Esra,FINDIK; Mustafa,CEYLAN; Hasan,SEÇEN; , 6-fenilbisiklo(3.2.0)heptan-6-ol'un bifenilkarbaldehitlere oksidatif düzenlenmesi: mekanistik bir çalışma
194 Esvet,AKBAŞ; Necla,ÇALIŞKAN; , 5-benzoil-4-(sübstitüe fenil)-6-fenil-3,4-dihidropirimin-2(1H)-(tiyo)on bileşiklerinin hazırlanması ve bu bileşiklerin sülfürik asit ortamında çeliğin korozyonunun önlenmesi üzerine inhibisyon özelliklerinin incelenmesi
195 F. Serpil,GÖKSEL; Cemil,İBİŞ; Elif,AYDIN; , Yeni S- ve N,S-sübstitüe tiyoeterlerin sentezi
196 Fatih,ALGI; Metin,BALCI; , 1,4-benzokinonların hidrokinonlara indirgenmesi: NaN3 ile basit ve etkin bir yöntem
197 Fatih,SEVGİ; A. Dinçer,BEDÜK; Birol,ÖZKALP; , Biyolojik aktif bazı kinolin türevi glioksimlerin sentezi ve antibakteriyel etkileri
198 Eda,KAYA; Fatih,SÖNMEZ; Mehmet,NEBİOĞLU; Mustafa,KÜÇÜKİSLAMOĞLU; , Anomerik asetil gruplarının çinko asetat ile seçici deasetillenmesi
199 Hasan,SARIKAHYA; Fatma,ÇETİN; Levent,YÜCEER; , Şeker kısımları içeren yeni yüzey aktif maddelerin sentezi
200 Ender,ERDİK; Fatma,EROĞLU; , Grignard reaktiflerinin arensülfonatlarla C-S eşleşme kinetiği ve mekanizması
201 F. Tülay,TUĞCU; Şeniz,KEBAN; , Multikomponent yöntemi ile yeni tiyenil-substitue iminotiyazolidinon bileşiklerinin sentezi
202 Filiz,AVCI; F,Gülay,KIRBAŞLAR; Cemil,İBİŞ; , 2-nitrohalobutadien bileşiğinin merkaptokumarin ve bazı piperazin türevleri ile reakisyonu
203 Gamze,KOZ; Demet,ASTLEY; Stephen T.,ASTLEY; , 2,3-dihidroksibenzaldehitten hazırlanan yeni kiral merkezli ligandlar
204 Kadriye,AYDIN; Leman,KARADENİZ; Gamze,KOZ; Stephen T.,ASTLEY; , Salisaldehit türevlerinin epiklorohidrin ile tepkimeleri
205 Gülşen,TÜRKOĞLU; Halil,BERBER; Hakan,DAL; , Bazı difenolik schiff bazlarının sentezi ve yapılarının ayınlatılması
206 Habibe,TEZCAN, Bazı bis-formazanların sentezi ve spektral özelliklerinin belirlenmesi
207 Habibe,TEZCAN; Elif,UZLUK; , Sübstitüebenzaldehit fenilhidrazonların sentezi, spektral ve elektrokimyasal özelliklerinin belirlenmesi
208 Hacer,BAYRAK; Neslihan,DEMİRBAŞ; Ahmet,DEMİRBAŞ; Şengül,ALPAY KARAOĞLU; , Bazı 1,2,4-triazol türevlerinin sentezi veantimikrobial özelliklerinin incelenmesi
209 Hacer,BAYRAK; Neslihan,DEMİRBAŞ; Ahmet,DEMİRBAŞ; Şule,CEYLAN; Deniz,ŞAHİN; Şengül,ALPAY KARAOĞLU; , İzonikotinik asit hidrazidi üzerine bir çalışma
210 Hafize,ÇALIŞKAN; Ömer,ZAİM; , Aromatik tersiyer amin N-oksitlerin dimetiltiyokarbamoilklorür ile reaksiyonları
211 Cemil,İBİŞ; Hakan,BAHAR; , Halobutadien ve halobutenlerin aromatik tiyoller ile reaksiyonundan yeni politiyoeterler
212 Hakan,BEKTAŞ; Olay,BEKİRCAN; Nurhan,GÜMRÜKÇÜOĞLU; , Flor içeren bazı yeni 1,2,4-triazol türevlerinin sentezi
213 Hakan,BEKTAŞ; Olay,BEKİRCAN; Nurhan,GÜMRÜKÇÜOĞLU; , İsatin halkası içeren yeni 1,2,4-triazol türevlerinin sentezi
214 Ayşen,DEMİR MÜLAZIMOĞLU; İbrahim Ender,MÜLAZIMOĞLU; Bedrettin,MERCİMEK; , (2-hidroksifenilimin)metilbenzen-1,3-diol sentezi, yapısının aydınlatılması ve elektrokimyasal davranışlarının incelenmesi
215 Hale,OCAK; Christina,KEITH; Belkıs,BİLGİN-ERAN; Carsten,TSCHIERSKE; , Silikon üniteli asimetrik muz şekilli sıvı kristallerin sentezi ve mesomorfik özellikleri
216 Özlem,ÖZEN KARAKUŞ; Aysin,ÖZÜTÜRK; Hasalettin,DELİGÖZ; , Mono- ve Di- azokaliks(4)arenlerin schiff bazı türevlerinin sentezi ve karakterizasyonu
217 Hasan,ESENER; Ebru,AKTAN; , 4-fenilazo-3-sübstitüe-1H-pirazol bileşiklerinin tautomerik dengelerinin ve absorpsiyon spektrumlarının teorik incelenmesi
218 Selma,DENİZ; Hasan,KÜÇÜKBAY; , Mikrodalga desteklisuzuki ve heck C-C oluşum tepkimelerinde benzimidazol türevi Pd-karben katalizörlerinin etkinliği
219 Haitce,BAŞPINAR KÜÇÜK; Ayşe,YUSUFOĞLU; , Kiral 1,3-diaza bileşiklerinin sentezi
220 Hatice,YALÇINKAYA; Ayhan S.,DEMİR; , ?-keto-?-hydroxyfosfonatların organokatalizörler kullanılarak kiral sentezleri
221 Hava,ÖZAY; Mustafa,YILDIZ; Hüseyin,ÜNVER; Nazan,OCAK İSKELELİ; , 2-(benzo(D)tiyazol-2-ylamino)metilfenol sentezi, yapısının spektroskopik ve kristallografik yöntemlerle incelenmesi
222 Hayreddin,GEZEGEN; İsa,KARAMAN; M. Burcu,GÜRDERE; Alparslan,DİNGİL; Mustafa,CEYLAN; , Bir seri Kalkon türevinin sentezi ve insan patojeni bakterilere karşı biyolojik aktivitelerinin tayini
223 Emriye,AY; Kadir,AY; Nilgün,YENİL; Jacques,MADDALUNO; , kloraloz moleküllerinden yeni amino şeker türevlerinin sentezi
224 Hayriye,GENÇ; Pınar,AY; Mustafa,ZENGİN; , Ilıman şartlarda dihidrokarbazol sentezi
225 Cüneyt,FAYDALI; Hülya,DEMİRHAN; Mustafa,ARSLAN; Mustafa,KÜÇÜKİSLAMOĞLU; , ASA katalizörü kullanılarak 1,4-dihidropridin bileşikelrinin sentezi
226 Hülya,TUNCER; Güzin,PIHTILI; , Disübstitüe tiyoüre ve türevlerinin sentezi
227 Hülya,YEKELER; Meftuni,YEKELER; , Preticting the efficiencies of 2-mercaptobenzothiazole collectors used as chelating agents in flotaiton processes
228 Mustafa E.,OZSER; Jagadesh B.,BODAPATİ; Huriye,İCİL; , Synthesis, photochemical, and thermal properties of bis-N,N'-(3-(2-(2-(3-aminopropoxy)ethoxy)ethoxy)propyl)-1,4,5,8-naphthalene diimide and the polymer theirof
229 Hanzade,METE GÜVENLİ; H, Kerim,PEKER; Şeniz,KEBAN; , Hetaril substitue tetrahidro-4H-kromenler ve hekzahidrokinolinlerin sentezi
230 İsmail Evren,KIBRIZ; İsmail,YILDIRIM; , Bazı aromatik hidrazinlerin ?-tri karboni bileşikleri ile reaksiyonları
231 İlhan Özer,İLHAN; Özlem,BAHADIR; Sevgi,ZÜHAL; Emin,SARIPINAR; , Bazı pirazol-3-karboksilli asitlerin çeşitli alkollerle reaksiyonları
232 İlhan,SELİM; Ayhan S.,DEMİR; , Karbamoil fosfonatların umpolung reaksiyonlarda kullanılması
233 İlke,ŞİMŞEK; Ş. Betül,SOPACI; Ayhan S.,DEMİR; , Wieland-miescher ketonun fungal hücre biyokatalizörlüğünde Enantioseçici olarak indirgenmesi
234 Ine M. M., DE VILDER; Johan Van Der,EYCKEN; , Towards the total synthesis of simmondsin analogues
235 İrfan,KOCA; İsmail,YILDIRIM; , Furan-2,3-dion bileşiklerinden pirrol-2,3-dion ve kinoksalin türevlerinin sentezi ve karakterizasyonu
236 İrfan,KOCA; Mustafa,SAÇMACI; Şevket Hakan,ÜNGÖREN; , Heterosiklik amino asit ihtiva eden pirrol-3-on türevi bileşiklerin sentezi ve karakterizasyonu
237 Nurgün,BÜYÜKKIDAN; Bülent,BÜYÜKKIDAN; Aslı,KOCAELİLER; İsminur,KARAASLAN; , 4,5-diamino-2-hidrazino-3-merkapto-1,2,4-triazolün bazı imin bileşiklerin sentezi ve aktivitelerinin incelenmesi
238 Nurgün,BÜYÜKKIDAN; Bülent,BÜYÜKKIDAN; Hacer,KARA; İsminur,KARAASLAN; , Triazolün bazı shiff bazlarının sentezi ve biyolojik aktivitelerinin incelenmesi
239 Jagadesh B.,BODAPATİ; Huriye,İCİL; , Excimer confirmation and electrochemical studies of a polyimide derived from naphthalene dianhydride and hexa(ethylene glycol) moieties
240 Jagadesh B.,BODAPATİ; Huriye,İCİL; , Highly soluble perylene diimie and dyes combining perylene and hexa(ethylene glycol) units: synthesis, characterization, optical and electrochemical properties
241 Kadir,TURHAN; S. Arda,ÖZTÜRKCAN; Zuhal,TURGUT; , Polihidroksikinolin türevlerinin triflat katalizörlü hantzsch reaksiyonu ile çok bileşenli tek-kap sistemi kullanılarak sentezi
242 Kurtuluş,GÖKDUMAN; Ayhan S.,DEMİR; , Development of biocompatıble nanosızed targeted drug delivery systems for topo i inhibitors
243 Latif,KELEBEKLİ, 1,4-di-o-metil-myo-inositol 'ün stereocontrollü sentezi
244 Latif,KELEBEKLİ; Süleyman,GÖKSU; Barış,ANIL; , 2-indanol'den yeni pentollerin sentezi
245 Leyla,AYDOĞAN; Kıymet,BERKİL; Osman,ÇAKMAK; , trisübstitüe antrasen türevleri (1)
246 M. Burcu,GÜRDERE; Hayreddin,GEZEGEN; Mustafa,CEYLAN; Yakup,BUDAK; , Fufurol'den elde edilen kalkon türevlerine çözücüsüz ortamda tiyoglikolik asit katılması
247 M. Burcu,GÜRDERE; Hayreddin,GEZEGEN; Mustafa,CEYLAN; Yakup,BUDAK; , Furfurol'den elde edilen kalkon türevlerine iyot katalize metiltiyoglikolat' ın katılması
248 Magdalena,CAPO, Non-covalent interactions a duniclear M2L2 Metallocycle
249 Mahmut,KÖSE; Ersin,ORHAN; , Bazı fulgit benzeri fotokromik bileşiklerin fotokromik özellikleri ve termal kararlılıklarının karşılaştırılması
250 Mehmet,GÖLLÜ; Ayhan S.,DEMİR; , A-ketofosfonatların öz katılmaları
251 Melek,CANBULAT; Beytiye,ÖZGÜN; , Alkollerin periyodik asitle kinaldinyum klorokromat katalizlenmiş yükseltgenmesi
252 Melek,GÜL; Nüket,ÖCAL; , Trisiklik hidrazon türevlerinin sentezi ve indirgen heck reaksiyonları
253 Melek,PAMUK; Fatma,AYDIN; , Çeşitli dispers bisazobileşiklerinin sentezi, yapılarının spektroskopik yöntemlerle aydınlatılması
254 Melek Sermin,ÖZER; Benan,KILBAŞ; Metin,BALCI; , Doymuş hidrokarbonların fonksiyonellendirilmesi: Yüksek sıcaklık brominasyonu
255 Ender,ERDİK; Melike,KOÇOĞLU; , Alkilçinko reaktiflerinin allilik eşleşmesinde rejioselektiflik kontrolü
256 Melike,MİDİLLİ; Volkan,KUMBARACI; Duygu,ERGÜNEŞ; Seçkin,BEĞEN; Naciye,TALINLI; , Alifatik bis-hidroksimetil bileşikleri ile 3,4-dihidro-2H-piran' ın reaksiyonlarının incelenmesi
257 Meriç,KÖKSAL; Erinç,ŞÜMÜR; İrem,ÖZKAN; Mine,YARIM; Ürün,GÜNEY; Dilek,DEMİR EROL; , Synthesis and antimicrobial activity of new 5-(3,4-dicholoropenyl)-2-alkylthio-1,3,4-oxadiaxoles and their triazolo (3,4-b)(1,3,4)thiadiazine derivaties
258 Meryem,ÇAMUR; Mustafa,BULUT; , 7,8-dihegziloksi-3-(4-oksifenil)kumarin grupları taşıyan flatosiyaninlerin sentezi ve karakterizasyonu
259 Teslima,DASBASI; Meysun I.,ABDULLAH; , Design of photosensitive chromone derivatives for archival michael addition reaction of 1,3-dimethylindole with ?, ?-unsaturated carbonyl compounds
260 Murat,BATIGÖÇ; Mesut,KAÇAN; , IBX kullanarak alkol ve aminden veya aminoalkolden imin eldesi
261 Murat K.,DELİÖMEROĞLU; Sevil,ÖZCAN; Metin,BALCI; , Benzokromenon türevleri sentezi: mekanistik bir çalışma
262 Mustafa,BIYIKAL; Siegfiried,BLECHERT; , Preparation of chiral bi- and trimetallic zinc complexes for the hydroamination reactions of alkenes
263 Mustafa,CEYLAN; Esra,FINDIK; İsa,KARAMAN; Alparslan,DİNGİL; , 1,3-dikarbonil bileşiklerinin (S)-Limonen'e oksidatif serbest radikalik katılması: benzofuran ve 4,5-dihidrofuranların sentezi ve biyolojik aktivitelerinin tayini
264 Mustafa,CEYLAN; Esra,FINDIK; , Terpenoid-tipi biskalkonların sentezi ve yapı tayini
265 Mustafa,ELİK; Goncagül,SERDAROĞLU; , GABA ve muskimol moleküllerinin biyolojik aktivitelerinin DFT yöntemiyle incelenmesi
266 Mustafa Kemal,GÜMÜŞ; Erdoğan,KİRPİ; Şeniz,KABAN; , Yeni bistiyazolidinon türevlerinin tek-kap üç-bileşen kondenzasyon reaksiyonu ile sentezinde klasik mikrodalga-destekli yöntemlerin karşılaştırılması
267 Mustafa Kemal,GÜMÜŞ; Erdoğan,KİRPİ; Şeniz,KABAN; , Yeni ftalazin türevlerinin çözücüsüz ortamda tek-kap üç-bileşen kondenzasyon reaksiyonu ile sentezi
268 N. Tuna,SUBAŞI; Ayhan S.,DEMİR; , Yeni stereoseçici pirol-pirazin-oxazol yapılarının sentezi
269 Nagihan,YILMAZ; Nurettin,YAYLI; Nuri,YILDIRIM; Tayyibe B.,CANSU; Salih,TERZİOĞLU; , Türkiye'de yetişen verbascum wiedemannianum bitkisinin çiçek, yaprak ve gövde kısımlarının uçucu bileşenleri
270 Nahide Gülşah,DENİZ; Cemil,İBİŞ; , Polihalojenli nitrobutadien' in N-, S-nükleofilleri ile reaksiyonundan yeni tiyoeterlerin sentezi
271 Nahide Gülşah,DENİZ; Cemil,İBİŞ; , Yeni sübstitüe naftakinon bileşiklerinin sentezi ve spektral özelliklerinin incelenmesi
272 Naime,AKBAŞOĞLU; Peruze,AYHAN; Ayhan S.,DEMİR; , Microbial enantioselective synthesis of chiral ?-hydroxy ketones
273 Naki,ÇOLAK; Yılmaz,YILDIRIR; , 1H-/5-bromo-1H/ 1-metil-1H-indol-2-(4-metilenamino-benzoilamino) petadioik asit bileşiklerinin sentezi
274 Naki,ÇOLAK; Muharrem,KAYA; Ali,DİŞLİ; Yılmaz,YILDIRIR; , pirazol halkası içeren sülfonamitlerin sentezi
275 N.L. Zaichenko; A.I. Shiyonok; L.S. Kol?tsova; O.Yu. Os?kina; I.R. Mardaleishvili; P.P. Levin; A.S. Tatikolov; , Novel Photobifunctional Spirocompounds -Synthesis And Properties
276 Nazlı BÖKE; Seval ÇAPANLAR; Süheyla KIRMIZIGÜL; , Cephalaria scoparia ve Cephalaria paphlagonica Bitki Türleri Üzerinde Fitokimyasal ve Biyolojik Aktivite Çalışmaları
277 Nermin SİMSEK KUS, Sübstitüe İndan Türevlerinin Fotokimyasal Brominasyonu: Polybromo indan-1-on Türevlerinin Sentezi
278 Nezire SAYGILI; Cemil AYDOĞAN; Meral ÖZALP; Ekrem KILIÇ; , Yeni Oksazolidintiyonların Sentezi ve Biyolojik Aktivite Özellikleri
279 Nihat KARAKUŞ; Goncagül SERDAROĞLU; , Histaminin Tautomerik Yapılarının Asitliği Üzerine Betahistin Etkisi
280 Nurten TEZER; Nihat KARAKUŞ; , Theoretical Study on the Ground State Intramolecular Proton Transfer (IPT) in Two Schiff Bases Formed by 2-aminopyridine with 2- hydroxy-1- naphthaldehyde and 2-hydroxy Salicylaldehyde.
281 Nihat ŞİRECİ; Hasan KÜÇÜKBAY; , Bazı Bis-5-nitrobenzimidazol Türevlerinin Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi
282 Nihat ŞİRECİ; Hasan KÜÇÜKBAY; , Fosforlu Benzimidazol Türevlerinin Sentezi
283 Nilgün KIZILCAN; Abdullah AYDOĞAN; Ahmet AKAR; , Kaliks[4]Pirol İçeren Ketonik Reçineler
284 Nuran YAYLI; Nurettin YAYLI; Ahmet YAŞAR; Mesut ALBAY; Kamil Coşkun ÇELEBİ; , Kaliks[4]Pirol İçeren Ketonik Reçineler
285 Ahmet ŞENER; Meltem TAN; Nurettin MENGES; İshak BİLDİRİCİ; Hasan GENÇ; İsrafil TOZLU; , 3-Asetil-5-benzoil-2-fenil-6-metil-4(lJy)-piron?un Mono Alkil Aminlerde Ekimolar Reaksiyonlarının İncelenmesi
286 Hasan GENÇ; Ahmet ŞENER; İsrafil TOZLU; Nurettin MENGES; İshak BİLDİRİCİ; , 4-Etoksikarbonil-5-fenil-2,3-furandion?un Bazı Hidr az inlerle Farklı Çözücü Ortamında Reaksiyonlarının Araştırılması
287 Nurettin YAYLI; Nuran YAYLI; Osman ÜÇÜNCÜ; Emine DEMÎR; Zihni Emine DEMİRBAĞ; , Mikrodalga Yöntemi ile l,4'-Diazaflavon Bileşiğinin, N-Alkil Türevlerinin Sentezi ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Tayini
288 Nurhan GÜMRÜKÇÜOĞLU; Olcay BEKİRCAN; Hakan BEKTAŞ; , Bazı 3,5-Diaril-4H-l,2,4-triazol Türevlerinin Sentezi ve Aldehitlerle Reaksiyonlarının İncelenmesi
289 Nurhan GÜMRÜKÇÜOĞLU; Olcay BEKİRCAN; Hakan BEKTAŞ; , Yeni Klor ve Flor İçeren 1,2,4-Triazol Türevlerinin Sentezi ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi
290 Nurhan (Horasan) KİSHALI; Yunus KARA; , Polioksi Naftalen Türevlerinin Sentezi
291 Nurten TEZER, Conformation and Tautomerizm of the 2 -meth3 l-4-pyridin-2f-y1-1,5- benzodiazepine Molecule. An Ab Initio Study.
292 Nurten TEZER, Density Functional theory and Ab-initio computational study of molecular structure, tautomerism, and geometrical isomerism of ethynyl-bridged dipyridinones: In the gas phase and dielectric media.
293 Ömer KOZ; Özgen Alankuş ÇALIŞKAN; , Agrostemmagracilis BOISS.?den İzole Edilen Saponinler ve Yapısal Analizleri
294 Onur TURHAN; Hilmi NAMLI; Raif KURT ARAN; , Çözelti Ortamında Metal-Ligant Etkileşmesinde Yeni Bir FT-IR Yöntemi
295 Süleyman AŞIR; Özbir AKBAŞAK; Huriye İCİL; , Fluorescent Chiral Perylene Dyes and Energy Transfer Studies
296 Ender ERDİK; Özgen Ömür PEKEL; , Karışık Diorganoçinko Bileşiklerinde Çözücü Kontrollü Selektiflik
297 Özlem AKAGÜNDÜZ; Mustafa GÜLLÜ; , Pirimidinin Halkalı Türevlerinin Sentezinde Yeni Yöntemlerin Araştırılması
298 Özlem ÖZEROĞLU; Yetkin GÖK; İsmail ÖZDEMİR; Engin ÇETİNKAYA; , İyonik Sıvıda Aminasyon
299 Özlem SEVEN; Ayhan S. DEMİR; , Topo I İnhibitörü Antikanser İlaçları için Magnetik Lipozomlara Bağlı Salım Sistemlerinin Geliştirilmesi
300 Öznur ÖZYAVAŞ; Mustafa GÜLLÜ; , 2-Aminopirimidin Türevlerinin Aktif Malonat Esterleri İle Pirimido [ 1,2-a]pirimidinlere Dönüştürülmesi
301 Öznur YASA; Belkıs BİLGİN-ERAN; , Asimetrik Muz Şekilli Mesogenlerin Sentezi ve Mesomorflk Özelliklerinin İncelenmesi
302 Peruze AYHAN; Ayhan Sıtkı DEMİR; , Yeni Enzim atik Siyanhidrin Reaksiyonları
303 Pınar KASAPLAR; Ali ÇAĞIR; Özgür YILMAZER; , 5-Aril Sübstitüentli a,p-Doymamış ö-Laktonlarm Asimetrik Sentezi ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi
304 Rahmi KASIMOĞULLARI; Hatice GÜNHAN; Belma ZENGİN; Samet MERT; B. Seçkin ARSLAN; Makbule MADEN; , l-(3-Amino Fenil )-4-Benzoil-5-Fenil-lH-Pirazol-3-Karboksilik Asit?in Bazı Yeni Türevlerinin Sentezi
305 Rahmi KASIMOĞULLARI; Belma ZENGİN; Hatice GÜNHAN; Samet MERT; B. Seçkin ARSLAN; Sevcan KALENDER; Derviş GÖK; , 4-Benzoil-l-(3-Nitro Fenil)-5-Fenil-N-(5-Sulfamoil-l,3,4-Tiyadiazol-2-İl)- lH-Pirazol-3-Karboksamit Bileşiğinin Yeni Türevlerinin Sentezi
306 Rasit ÇALIŞKAN; Metin BALCI; , Rijit Yapıya Sahip y-Amino Alkollerin Sentezi
307 Rıza ABBASOĞLU; Ahmet YAŞAR; , DFT Study on the Electrophilic Addition Reaction of Chlorine to TricycIo[4.2.2.22>5]dodeca-l,5-diene
308 S .Arda ÖZTÜRKCAK; Kadir TURHAN; Zuhal TURGUT; , Sulu Ortamda Üç Bileşenli Direkt Tip Katalitik Mannich Reaksiyonu
309 S. Betül SOPACI; İlke ŞİMŞEK; Ayhan S. DEMİR; , Benzaldehit Liyaz (BAL) Katalizörlüğünde Enantiyoseçici C-C Bağ Oluşum Tepkimeleri
310 Safiye EMİRDAĞ ÖZTÜRK; Yurdanur AKGÜL; Hüseyin ANIL; , Styrax Officinalis L den İzole Edilen Egonol?den Yeni Bileşiklerin Sentez lenmesi ve Antibakterial Aktivitelerinin İncelenmesi
311 Sedat KARABULUT; Hilmi NAMLI; Leyla Tatar YILDIRIM; Raif KURTARAN; , N-(3-hidroksifenil)-4-Metoksibenzamit,in Sentezi, Yapısal Analizi ve Geometrik Yapısı
312 Tahir DAŞKAPAN; Semra ÇİÇEK; , Monoorgano bakır ve Homokupr atlar la Arilamin Sentezi
313 Serdar SEZER; Esra AŞAN; Cihangir TANYELİ; , Hetero Aromatik Grup İçeren Alilik Alkollerin Kemoenzimatik Sentezleri
314 Serkan YAVUZ; Hamdi ÖZKAN; Yılmaz YILDIRIR; , Bazı Yeni İsoksazolidin Türevlerinin Sentezi
315 Serkan YAVUZ; Hamdi ÖZKAN; Yılmaz YILDIRIR; , N-Metilnitronlarm Sentezi için Yeni Bir Yöntem
316 Seval ÇAPANLAR; Nazlı BÖKE; Süheyla KIRMIZIGÜL; , Acanthus hirsutus Bitkisinin İçerdiği Doğal Bileşiklerin İzolasyonu ve Yapı Tayini
317 Sevda ATEŞ; Hale OCAK; Belkıs BİLGİN-ERAN; , Bükülmüş Molekül Geometrili Resorsinol Türevlerinde Farklı Sübstitüentlerin Mesomorfîzme Etkisi
318 Shehadeh A, Mizved, Synthesis and Complexation Study of New Naphtho-Schiff Base Crown Ethers
319 Sibel S .AHİNLER AYLA; Cemil İBİŞ; , Yeni Tiyosübstitüebutadien ve Butenin Bileşiklerinin Sentezi
320 Simay ÇIKRIKÇI; Ali Ş. GÜNDOĞAN; Hasibe YILMAZ; Ahmet C. GÖREN; Turan ÖZTÜRK; , Preparation of 3-H} droxyflavone-Fluorene Polymers and a Saccharine Sensor through Suzuki Coupling
321 Süleyman AŞIR; Huriye İCİL; , Building Blocks for the Future Devices: The Synthesis of Chiral Perylene and Naphthalene Diiniides
322 Özden ÖZEL GÜVEN; Taner ERDOĞAN; , Bazı Yeni Furil ve Benzimidazol Sübstitüe Aril Oksim Eterlerin Sentezi ve Antimikrobiyal Özelliklerinin Araştırılması
323 Işıl AYDIN; Tarık ARAL; Mehmet KARAKAPLAN; Halil HOŞGÖREN; , Kir al Amino Asitler ve Amino Asit Tuzlarının Membran Taşıyıcı Kiral Taç Eterlerle Enantiyoselektif Taşınması
324 Tarık ARAL; Yılmaz TURGUT; Mehmet KARAKAPLAN; Halil HOŞGÖREN; , Kiral Diaza-15-crown-5 ve 18-erown-6 Eter Bileşiklerinin Sentezi ve 1H NMR ile Amino Asit Esterlerine Karşı Enantiyomerik Tanınma Özelliklerinin Araştırılması
325 Tavvibe Bevza CANSU; Osman ÜÇÜNCÜ; Canan ALBAY; Salih TERZÎOĞLU; Nurettin YAYLI; , Senecio platyphyllus var. platyphyllus, Senecio vernalis ve Senecio vulgaris Biktilerinin Çiçek Kısımlarının Uçucu Yağ Analizleri ve Antimikrobiyal Aktiviteleri
326 Tuğrul AKÇA; Emine ÖZGÜL KARAASLAN; Ayhan S. DEMİR; , 2,6-Bis(Pirolilmetil)piridinlerin Sentezi
327 Tülay YILDIZ; Ayşe YUSUFOĞLU; , Kir al Sekonder Alkollerin Enantiyoseçimli Enzimatik Sentezi
328 Ufuk Saim GÜNAY; Duygu ERGÜNEŞ; Naciye TALINLI; , Dihidroksimetil Fonksiyonlu Oksazolin Sentezi
329 Ümit SALAN; Cihan GÜNDÜZ; Mustafa BULUT; , Yeni Bazı Kumarin-Taç Eter Türevi Sinnamik Asitlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
330 Vefa MURADOĞLU; Hüseyin ÖĞÜT; Ufuk Sancar VURAL; Serhat ÜSTÜN; Mustafa AŞİR; , Kemik Yağlarından Biyodizel Üretimi
331 Yalçın KABAK; Mustafa ESKİCİ; Berrin BALTA; M. Sabih ÖZER; , Kiral Piperidinlerin Sentezine 1,2-Siklik Sülfamidatları Kullanarak [3+3] Halkalama Stratejisi
332 Yalçın KABAK; Mustafa ESKİCİ; İnci DURUCASU; , L-Malik Asitten (£)-(+)-Dihidrokavain Sentezi
333 Abdullatif KABAN; Yasar DEMİR; Cavit Kazaz; Haşan SEÇEN; , ?AtaNMR?, Etkileşimli NMR Spektrum Veritabanmm Kurulması
334 Yaşar GÖK; Elias Vervecken; Johan Van der Eycken; , Synthesis of Novel C2-S3Tnmetric Chiral Bis(oxazoline) Ligands and their Application in Asymmetric Catalysis
335 Yasemin ALTUN; Dilem YARDIMCI; Metin BALCI; , Mangan (III) Asetat Oksidasyonu ile Polihidroksi Bileşiklerin Sentez lenmesi
336 Yasemin ÜNVER; Esra DÜĞDÜ; Kemal SANCAK; , Metilen köprülü triazol-5-on? larm Sentezi ve Karekterizasyonu
337 Yetkin GÖK; Özlem ÖZEROĞLU; İsmail ÖZDEMİR; Engin ÇETİNKAYA; , Benzimidazol-Pallad} um Katalizli Suzuki ve Heck Eşleşme Tepkimeleri
338 Zeliha GÖKMEN; Cemil İBİŞ; , Butadienil Sulfanlar ve Tiyollerden Yeni Heterosiklik Bileşiklerin Sentezi
339 Cemil İBİŞ; Zeliha ÖZSOY GÜNEŞ; , Kinon Bileşikleri İle Ditiyollerin Reaksiyonları
340 Zeynep EKMEKÇİ; Metin BALCI; , Diaminokonduritoller İçin Yeni Sentetik Metot
341 Serdar BURMAOĞLU; Ramazan ALTUNDAŞ; Hasan SEÇEN; , Miltiron ve Multikaulin Analoglarının Sentezi
342 IMAP A. ABU-YOUSEF, A New Method for the Preparation of Organic Diselenapolysulfides: Effective Precursors for Diatomic Sulfur Transfer
343 Benan KILBAŞ; Metin BALCI; , Aminokonduritol Analogları Sentezi ve Mekanistik Olarak İncelenmesi
344 Mehmet ÖZBİL; Ayşe DAVUT ÖZDEMİR; , 2-Diazodimedoıı Bileşiğinin Rh(II) Katalizörlü Ortamda Enon Türevleriyle Reaksiyonları
345 Ayhan S. DEMİR; Hamide FINDIK; , Potassium Permanganate/ Carboxylic acid / Organic solvent: A powerful Substitute for Manganese(III) acetate
346 Ayhan S. DEMİR; Gönül PEKÇAĞLIYAN; , Topoizomeraz-I Türü Antikanser İlaç-Au Nano parçacıkların Sentezleri
347 A. .Afghan; A. Rashidi; Mehdi M. Baradarani; , Synthesis of Novel Heterocyclic Compounds Using Vilsmeier Reagent
348 Mehdi M. Baradarani, The Specific Epimerization of lR,9S-p-Nareotine
349 Serkan EYMUR; Ayhan S. DEMİR; , Addition of Trifluoromethyltrimethylsilane to Acyl Phosphonates
350 Elnur Mammadov; Dilara Veliyeva; Tamilla Kulibeyova; Zibeyda Guliyeva; Nazim Husiyev; , Alkyl and selenderivatives of 6-methyluracil
351 Sema ÖZTÜRK YILDIRIM; Mehmet AKKURT; Vickie McKEE; Fatim Zehra KHARDLI; Mostafa MMOTJNI; Taibi Ben HADDA; , [Rb(C36H6ı0 ıı)]-2H2 0 ?nun Sentezi ve Kristal Yapı Analizi
352 Hayrettin BEYNEK; Gülce OCAK; , Silika ve Alümina Destekli FeCl3 Katalizörünün Çeşitli Organik reaksiyonlarda Kullanılabilirliğinin İncelenmesi
353 İlknur BABAHAN; Nursabah SARIKAVAKLI; Hikmet Tuba ÇAKICI; , Bazı Yeni İmino-Oksimin Bileşiklerinin Sentezlenerek Cu(II) ve Ni(II) Komplekslerinin Eldesi
354 Nader Noroozi-Pesvan; Saeed Rastgar Gharabagloo; , Triethylamine: Cyanation or Bromination at C-5? Reaction of Barbituric acids with Cyanogen Bromide in the Presence of
355 A. Bahadır BAYRAK; H. Yıldırım ERBİL; , Farklı Hava / Uzun Zincirli Alkol / Su Sistemlerinde Mercek (Lens) Oluşumu Ve Oluşuma Etki Eden Parametrelerin İncelenmesi
356 AR. Oromiehie; B.Ghanbarzadeh; A.Vaziri; A. Shekarabic; Sh. Sabounchid; , Thermal and Mechanical Properties of Composite Biodagradable Films of Chltosan and Zein
357 Ahmet ATAY; Selma YARLIGAN; Vural BÜTÜN; , Yeni Tip Mikrojellerin Sentez ve Karakterizasyonu
358 Ahmet OKUDAN; Ahmet SAĞDIÇ; Ersin GÜLER; Özcan KOÇYİĞİT; , Ester Gruplu Modifiye Polistirenlerin Fiziko-Mekanik ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi
359 Ahmet OKUDAN; Fatma ALTAY; Ersin GÜLER; Özcan KOÇYİĞİT; , Sıcaklığa Hassas Poli(NIPAAm-co-AA-co-NHMAAm) Hidrojellerinin Hazırlanması ve Şişme Özelliklerinin İncelenmesi
360 Ahmet TABAK; Bülent ÇAĞLAR; Beytullah AFŞİN; Erdal EREN; , İşli Ünye Bentonitlerin Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi
361 Ahmet TABAK; Bülent ÇAĞLAR; Beytullah AFŞİN; Erdal EREN; , Katyon Değiştirilmiş, Aktifleştirilmiş ve İşlenmiş Bentonitlerin Asitliklerinin n-Bütilamin Tutunması ile İncelenmesi
362 Anw BEYTAROĞLU; Meltem DÜDÜKCÜ; Fatih KÖLELÎ; , Farklı Elektrotların Metanol Oksidasyonundaki Davranışlarının Elektrokimyasal İmpedans Spektroskopisi ile İncelenmesi
363 Arzu HATİPOĞLU; Zekiye ÇINAR; , Piridin-Bis(Fenilimin) Bakır ve Çinko Komplekslerinin Yapılarının MM ve QM Yöntemleriyle Modellenmesi
364 Atilla EVCİN; Mustafa UÇAR; Sümeray KOYAŞ; Osman TUTKUN; , Zeolit Dolgulu PDMS Membranlarm Hazırlanması ve Morfolojik İncelenmesi
365 Ayça HASANOĞLU; Yavuz SALT; Sevinç KELEŞER; Salih DİNÇER; , Etanol ve Asetik Asitin Esterleşme Reaksiyonunun Farklı Membran ve Katalizörler Varlığında Pervaporasyon Membran Reaktörde İncelenmesi
366 Ayla MUTLU; Nurcan KARACA; Nergis ARSU; , 4- [ Fenil-(2,4,6-trimetil-benzoil)-fosfinoil] -tiyokz anten-9-on Başlatıcısmm Sentezi ve Fotopolimerizasyondaki Etkinliğinin İncelenmesi
367 Aylin ALTINIŞIK; Emel GÜR; Kadir YURDAKOÇ; , Adsorption of Reactive Dye onto the Chitosan/KSF Biocomposite
368 Aylin ŞAKAR DELİORMANLI; Erdal ÇELİK; Mehmet POLAT; , Calculation the Hamaker Constant of Pb(Mgı/3Nb2/3)C>3 in Liquid Media
369 Aylin ŞAKAR DELİORMANLI, Effect of pH and Electrolytes on the Interaction of Sodium Dodecyl Sulfate/Polyethyleneimine/Water System
370 Aynur MANZAK; Melek SÖNMEZOĞLU; Osman TUTKUN; , Asetik Asidin Alamine 300 ile Sıvı Membran Prosesiyle Ekstraksiyonu
371 Ayşe BENK; Abdullah DEMİR; İsmail SARIALTIN; Volkan ÇAVUŞ; Abdullah ÇOBAN; , Sivas-İmranlı Bölgesi-Maden Köyündeki Kalkozin Mineralinin Çözünme Şartlarının İncelenmesi
372 Ayşe BENK; Sultan OCAKTAN; Şerife ZONTUROĞ; Yusuf ÇAĞLAK; Abdullah ÇOBAN; , Sivas-İmranlı Bölgesi-Maden Köyündeki Sfalerit Mineralinin Çözünme Şartlarının İncelenmesi
373 Yasemin KİŞMİR; Selcan KARAKUŞ; Taner MARTİN; Ayşe Z. AROĞUZ; , Adsorption of Acid Dye (Acid Blue 129) from Queous Solution onto Chitosan Beads in a Batch System
374 Prof. Naz Zeynep ATAY; Ayşegül DAĞLI; , Synthesis of Dye-Doped Silica Nanoparticles in Reverse Micellar Systems
375 Aysel YURT; Vural BÜTÜN; Berrin DURAN; , Yumuşak Çeliğin Elektrokimyasal Davranışına Suda Çözünen Triblok Kopolimerlerin Etkisi
376 Avsen YÜKSEL; H. Yıldırım ERBİL; , Farklı Bileşimlere Sahip Florlu Polimerler ile Sıvı Mermer Damlası Sentezi ve Buharlaşma Direnci Karşılaştırması
377 Banu KÖZ; Barış KIŞKAN; Yusuf YAĞCI; , Is ıs al Olarak Çapraz Bağlanabilen Yan Zincirde Benzoksazin Fonksiyonlu Poli(s-kaprolakton)
378 Banu MANSUROĞLU; Murat TOPUZOĞULLARI; Yasemin BUDAMA BATTAL; Zeynep MUSTAFAEVA; , Poli akrilik Asidin Sentetik Peptidler ile Basanma Mekanizması
379 Banu MANSUROĞLU; Yasemin BUDAMA BATTAL; Serap DERMAN; Zeynep MUSTAFAEVA AKDESTE; , Vinil Prilidon Akrilik Asid Kopolimerinin Sentetik Peptidler ile Kovalent Konjugasyon Mekanizmasının Fluoresans Spektrofotometre ile İncelenmesi
380 Barış KIŞKAN; Banu KÖZ; Yusuf YAĞCI; , Elektro veya Termoaktif Poliasetilen Sentezi ve Karekterizasyonu
381 Belkıs USTAMEHMETOĞLU; Şebnem TAYYAR; Ahmet AKAR; Nilgün KIZILCAN; , Nişasta Mikro Taneciklerinin Polipirol ile Kaplanması
382 Beril ÇOLAK; Oya ATICI; , Viııil Prolidon Kop olimerinin Polietilen Glikol ile Modifikasyonu
383 Berkan ÇETİNKAYA; Hüseyin TEL; , Stronsiyum İmmobilizasyonu için Zirkon} um Fosfat Tozlarının Hazırlanması
384 Berrin DURAN; Aysel YURT; Selin URGUN; , Dietilenglikol Türevi Schiff Bazının Asidik Ortamda Çeliğin Korozyonuna Etkisi
385 Binnur AYDOĞAN; Asuman DURMUŞ; Görkem E. GÜNBAŞ; Levent TOPPARE; Yusuf YAĞCI; , Konjugasyonu Arttırılmış Tiyofen Türevleri Varlığında Görünür Bölgede Fotokimyasal Katyonik Polimerizasyon
386 Burak ENGİNOL; Gökhan TEMEL; Nergis ARSU; , N,N-Dietanolamin Bağlı Benzofenon Türevi Tek Bileşenli Fotobaşlatıcı Sentezi, Karakterizasyonu ve Fotopolimerizasyonu
387 Burçin USKAN; Selen GÜLBAY; Ali SINAĞ; Mustafa GÜLLÜ; Zarife MISIRLIOĞLU; Muammer CANEL; , Talaşın Süperkritik Su Ekstraksiyonu
388 Burcu ALTIN; Serdar ÖZÇELİK; , Tek-dağılımlı Silika Nanoparçacık Sentezi ve Karakterizasyonu
389 Burcu ÖZDEMİR; Selahattin GÜLTEKİN; , Determination of Rate Parameters of Complex Reactions by POLYMATH
390 Merve DANDAN; C. Elif ÖZEN CANSOY; H. Yıldırım ERBÎL; , Etilen Vinil Asetat Kopolimerlerinde Kimyasal Kompozisyon Değişiminin Temas Açısı ve Serbest Yüzey Enerjisi Üzerine Etkileri
391 C. Elif ÖZEN CANSOY; H. Yıldırım ERBİL; Orhan AKAR; Tayfun AKIN; , Süper Hidrofobik Desenlenmiş Yüzeylerde Yüzey Geometrisinin Su Damlası Temas Açısı Üzerine Etkisinin Modellenmesi
392 Hülya TUNCER; Ferhat ALHANLI; Zülfiye İLTER; , Yan Zincirde p-Klor Fenil-l,3-Dioksalan Grubu İçeren Akrilat Polimerlerinin Sentezi ve Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi
393 Fulya ÖZMEN; Pınar AKKAŞ KAVAKLI; Olgun GÜVEN; , Polimerik Ligand Değiştirici Hidrojeller Kullanılarak Krom (VI) İyonlarının Sulu Ortamlardan Uzaklaştırılması
394 Koksal KARADAĞ; Gülşah ONARAN; Hayal BÜLBÜL SÖNMEZ; , Çapraz Bağlı Poliortosilikatlarm Sentezi ve Organik Çözücü Absorbenti Olarak Kullanımı
395 Cigdem BATIGÖÇ; Halide AKBAŞ; , Triton X-114? Ün Bulanma Noktasına İyonik Surfaktantlarm Etkisi
396 Çiğdem KARABACAK; Mehmet ULUTÜRK; Mehmet ÇABUK; Tahir TİLKİ; Mustafa YAVUZ; , Modifîye Edilmiş Biyobozunur Selülozun Elektroreolojik Özelliklerinin İncelenmesi
397 Çimen ÖZGÜÇ; Turgut NUGAY; , Poli(vinilasetat)-b-Poli(N-izopropilakrilamid) Diblok Kopolimerlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
398 Demet BAYBAS; Ulvi ULUSOY; , Poliakrilamid-Y Tip Zeolit/Bentonit Kompoz itlerine U022+ ve Th4+ Adsorpsiyonu
399 Talat ÖZPOZAN; Cengiz SOYKAN; Hatice ARI; , 2-Metil-N~[2-(Feniltiyo)Fenil]Akrilamit ile 2-(Trimetilsiloksi)Etilmetakrilat?m Kopolimerinin Sentezi ve Karekterizasyonu
400 Deniz DEMİRCAN; Günay KİBARER; Zakir M. O.RZAYEV; , Karboksilik M on om er Modifîye Organo-Nanodolgular ve Nanokompozitlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
401 Deniz DEMİRCAN; Günay KİBARER; Ali GÜNER; Zakir M. O.RZAYEV; , Poli(MA-a/ i/-NVP) Kopolimerlerinin Çözünürlük Profîli-Vizkozite Davranışının İncelenmesi
402 Deniz GÜNEŞ; Bunyamin KARAGÖZ; Niyazi BIÇAK; , Bor Esterleri Üzerinden Fonksiyonel Metakrilat Ester Monomerlerinin Sentezi
403 Fatih KÖLELÎ; Derya DÜNDAR; , Poliindol Elektrotla Co2?in Elektrokimyasal İndirgenmesinin Elektroliz Koşullarına Bağlı Olarak İncelenmesi
404 Didem BALUN KAYAN; Fatih KÖLELİ; , Polipirol Elektrotta Azot Fiksasyonu
405 Berceste Bevribev; Zehra ALTIN; Burcu ÇORBACIOĞLU; , Sodyum Bor Hidrür?ün Elektroliz Yöntemiyle Üretimi
406 Gökhan TEMEL; Duygu SEVİNÇ; Nergis ARSU; , Benzoksazin Türevi Tek Bileşenli Yeni Bir Fotobaşlatıcı
407 E. Hilal MERT; Yasemin BALÇIK TAMER; Hale BERBER; M. Arif KAYA; Hüseyin YILDIRIM; , Yüksek Gözenekli Polihıpe Malzemelerinin Sorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi
408 Ebru KAYA; Ömer GEBAN; , Lise Öğrencilerinin Reaksiyon Hızı Konusundaki Kavram Yanılgıları
409 Ebru KILIÇAY; Bakı HAZER; , Doğal Polimeri erin Kimyasal Modifikasyonları ve İlaç Salmı Profillerinin İncelenmesi
410 Efkan CATIKER; Olgun GÜVEN; Özdemir ÖZARSLAN; Mircea CHIPARA; , ESR Investigation on Gamma Irradiated NyIon3
411 ElifL. SAHKULUBEV; Yasemin YÜKSEL DURMAZ; Demet G. ÇOLAK; Yusuf YAĞCI; , Kontrollü Polimerizasyon ve Suzuki ?? Kenetleme Reaksiyonları ile Özellikleri Hedeflenmiş Polifenilen Aşı Kopolimerleri
412 Gül HİSARLI; Sevgi KOCAOBA; Kenan ÇÎNKU; Elif LEVENT; , Kil ile Modifîye Edilmiş Karbon Pasta Elektrodunun Cu(II) Tayininde Kullanılması
413 Emel AKYOL; Seyfullah KEYF; , Reaktif Terpolimer ile Terpolimer ve SBS Kullanılarak Bitüm Modifîyesi Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi
414 Emel AKYOL; Parahat ATAYEV; Mualla ÖNER; , Kalsiyum Sülfat Dihidratm (Alçıtaşı) Kristal Büyümesine Polimerik Katkı Maddelerinin Etkileri
415 Ender BİÇER; Pakize ÇETÎNKAYA; , Novobiyosin?in Elektrokimyasal Davranışının ve Sistein Amino Asidi ile Etkileşiminin Voltametrik Teknikler ile İncelenmesi
416 Ender BİÇER; Cabir ARAT; , Sulu ortamda asit kırmızısı l ?in elektrokimyasal davranışının ve Ni(II) ve Zn(II) iyonlarıyla etkileşiminin voltametrik teknikler ile incelenmesi
417 Erdener KARADAĞ; Tayfun KIRIŞTI; Semiha KUNDAKÇI; Ömer Barış ÜZÜM; , TMPTA ile Çapraz Bağlı Akrilamid/Sodyum Metakrilat Hidrojellerinde Şişme Karakteriz asyonu
418 Erol YILDIRIM; Mine YURTSEVER; , From Micro to Macroscale Theoretical Study for Polyethylene- Organoclay Nanocomposites
419 Esin ATEŞ; Nilgün KIZILCAN; Belkıs USTAMEHMETOĞLU; Ahmet AKAR; , Silikon Tegom er Varlığında Pirolün Oksidatif P o lim eri eşmesi
420 Esra ALTUNTAŞ; Gökhan ÇAYLI; Selim KÜSEFOĞLU; Nihan NUGAY; , Yenilenebilir Kaynaklardan Polimerik Nanokompozitler
421 Naz Zeynep ATAY; Şeyda BUCAk; Fatma Melis ÇAĞDAŞ; Nurettin ERTUĞRAL; , Vesicles in Drug Encapsulation Studies
422 Fadime Fulya TAKTAK; Selma YARLIGAN; Vural BÜTÜN; , Yeni Tip ABA TriblokKopolimerlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Hidrojel Eldesinde Kullanımları
423 Fadime Fulya TAKTAK; Vural BÜTÜN; , Yeni Tip Yüzey Aktif ABC Triblok Kopolimerler ve Hidrojeller
424 Ufuk Sancar VURAL, Atık Araç Lastikleri ve Plastiklerin Geri Kazanımı ve Alternatif Enerji Olarak Kullanılabilirliği
425 Feruzan DANE; Halide AKBAŞ; Çiler MERİÇ; , Soğan (Allıum Cepa) Bitkisinde Nikel, Kadmiyum ve Kurşun? Un Kök Büyümesi, Metal İyon Geçiş Kinetiği ve Ph Değişimi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
426 Demet KARACA BALTA; Birol ÇAKMAK; Feyza KARASU; Nergis ARSU; , Tiyokzanton Bazlı Tek Bileşeli II. Tip Fotobaşlatıcılarm Çözücüyle Etkileşimlerinin Floresans Spektroskopisi ile İncelenmesi
427 Fuat TOPUZ; Oğuz OKAY; , DNA Hidrojellerinin Reolojik Özelliklerinin İncelenmesi
428 Gamze ÖZBAY; Nergis ARSU; , Tiyokzanton-Dimetil Kinoksalin?in Fotofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi
429 Gökçen AKGÜL; Andrea KRUSE; Matthias OLZMANN; , The Water-Gas Shift Reaction in the Presence of NaHC03 and KHCO3 in Sub-Critical Water
430 Gökhan TEMEL; Binnur AYDOĞAN; Yusuf YAĞCI; Nergis ARSU; , Fotokenetlenme Yöntemiyle A-B Blok Kopolimer, A2B ve AB2 Tipi Yıldız Kopolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
431 Goncagül SERDAROÖLU; Mustafa ELİK; , Norepinefrin, Epinefrin ve Dopamin Molekülleri Üzerine Amfetaminin Etkisinin Moleküler Orbital Yöntemle İncelenmesi
432 Goncagül SERDAROĞLU; Elvan ÜSTÜN; , Sinir Sinyal İletiminde Rol Oynayan Glutamat ve Glisin ile Agonistleri olan p- Alanin ve Aspartik Asit Moleküllerinin Fiziksel Özellikleri ve Etkinliklerinin DFT ile Aydınlatılması
433 K.Darovrieki; H.Gerengi; G.Bereket; P.Slepski; , Benzotriazole ?ün Yapay Deniz Suyunda, Pirinç-118 Alaşımının Korozyon Davranışına Etkisinin, Dinamik Elektrokimyasal Empedans Yöntemi ile İncelenmesi
434 Gözen BEREKET; Evrim HÜR; Berrin DURAN; Derya ÖZDEMİR; Yücel ŞAHİN; , Electro-Polymerization of m-Aminophenol on Mild Steel and its Corrosion Protection Effect
435 Gül BAYBARS; Ayla MUTLU; Nurcan KARACA; Nergis ARSU; , Pof Kablolarda Kullanılan Polistiren, Polimetilmetakrilat ve Floropolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
436 Gül HİSARLI; Gülten ATUN; , Royarmadde Adsorpsiyonımda Yüzey Potansiyellerinin Değişimi
437 Gülüzar SAĞLAM; Pınar Seda ÇETİN; Ebru KAYA; Ömer GEBAN; , Öğrencilerin Kim} a Dersinde Başarı ve Başarısızlık Algılarının Yükleme Teorisi Açısından İncelenmesi
438 Zeynep ŞENGEL; Emre ÖZÇELİK; H. Canan CABBAR; , Characteristics of Active Carbons from Sunflower and Hazelnut Shells Prepared by Physical-Chemical Activation
439 Hakan DURMAZ; Aydan DAĞ; Ümit TUNCA; Gürkan HIZAL; , Diels-Alder Reaksiyonları ile 3-Kollu Yıldız Polimerlerin Sentezi
440 Halide AKBAŞ; Çiğdem BATIGÖÇ; , Anyonik Boya ve Alkiltrimetilamonyum Bromür Çözeltilerinin Etkileşiminin Konduktometrik İncelenmesi
441 Osman YILMAZ; Hande ERARSLAN; Elvan YILMAZ; , Kitosan Tripolifosfat Esterlerinin Hazırlanması, Jelleştirilmesi ve Karakteriz asy onu
442 Canan KIZILKAYA; Sevim KARATAŞ; Nilhan KAYAMAN-APOHAN; Atilla GÜNGÖR; , Aleve Dayanıklı Fosfin Oksit İçeren Yeni Poliimid-Silika Hibrit Kaplama Malzemelerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
443 Hüseyin KARACA; Özlem Esen KARTAL; Serhat AKIN; Berna HASÇAKIR; , Niğde-Ulukışla Bitümlü Şisti ve Atık Kağıdın Yalnız ve Birlikte Sıvılaştırılması
444 Hüseyin KARACA; Selma POLAT; Murat TEKER; , Uçucu Külde Metilen Mavisinin Adsorpsiyonla Giderilmesi
445 Gülay Bavramoğlu; İbrahim Ahbab; M.Vezir Kahraman; Atilla Güngör; , Maleimid İçeren Yüksek Performanslı Hibrit Kaplamalar
446 Gülay BAYRAMOĞLU; İbrahim Ahbab; M. Vezir KAHRAMAN; Atilla GÜNGÖR; , Uv ve Termal Yolla (Dual Curable) Sertleşebilen Siyanat Ester Maleimid Esaslı Kaplamalar
447 İbrahim USLU; Hatice DAŞTAN; Safiye YÜCEYURT; Hüseyin ÇELİKKAN; Orhan ATAKOL; M. Levent AKSU; , Elektrospinleme Yöntemiyle Üretilen Termoelekrik Oksit NaCo20 4 Nanoliflerin Karakteriz asyonu
448 İbrahim USLU; Gökhan DERE; Nazan DAĞERİ; Selim SANİN; , Termik Santral Kaynakli Cıva Kirliliğinin Araştırılması
449 Gülbahar AKKAYA; İlhan UZUN; Fuat GÜZEL; , Adsorption of some Highly Toxic Dyestuffs from Aqueous Solution by Chitin and its Synthesized Derivatives
450 İpar Nimet UZUN; Nil BARAN ACARALI; Sennur DENİZ; Salih DİNÇER; Oya SİPAHİGİL; , Süperkritik Akışkanların İlaç veya İlaç Yüklü Polimerik Mikro Taneciklerin Eldesinde Kullanımı
451 İsmet KAYA; Aysel AYDIN; , Poli-4-[(3, 5-Diklorofenil)iminometil]Fenol?ün Sentezi Karakterizasyonu ve Bazı Özelliklerinin İncelenmesi
452 İsmet KAYA; Ali BİLİCİ; Murat GÜL; , Schiff Bazı İçeren Yeni bir Polifenol ile Onun Bazı Metal Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
453 Jesmi ÇAVUŞOĞLU; Selim KÜSEFOĞLU; , Maleinize Soya Yağı Trigliseritlerinin Polivinilalkol ile Reaksiyonu
454 Kadrive BOZGEYİK; Türkan KOPAÇ; , Yüzey Alanı Arttırılan Titanyum Dioksit Üzerine Bovin Serum Albüminin Adsorpsiyonunun İncelenmesi
455 Kadrive KIZILBEY; Banu MANSUROĞLU; Serap DERMAN; Yasemin BUDAMA BATTAL; Zeynep MUSTAFAEVA AKDESTE; , Sığır Serum Albuminin Vinilpirolidon/Akrilik Asit Kopolimeri ile Konjugasyon Mekanizmasının İncelenmesi
456 Kadriye KIZILBEY; Serap DERMAN; Zafer Ömer ÖZDEMÎR; Yunus SARIÇAY; Zeynep MUSTAFAEVA AKDESTE; , Vînilpirolidon/Akrilik Asit Kopolimerinin Klasik Yöntemle ve Mikrodalga Destekli Sentezi
457 Ceyda BİLGİÇ, Asidik Boyar Maddenin Killer Üzerine Adsorpsiyonunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
458 Mahir ALKAN; Yasemin TURHAN; Pınar TURAN; Mehmet DOĞAN; Özkan DEMİRBAŞ; Hilmi NAMLI; , Organo-Kilin Karakteriz asyonu, Elektro kine tik ve Adsorpsiyon Özellikleri
459 Manolya KUKUT; Barış KIŞKAN; Yusuf YAĞCI; , Click Kimyası ilelsısal Sertleştirilebilen Polibutadienler
460 Marcel Ionel Popa; Mihaela Silion; Gabriela Lisa; Vasile Hulea; , Intercalation of Ketoprofen into Layered Double Hydroxide by Anionic Exchange Method
461 M. Arif KAYA; Hale BERBER; Hüseyin YILDIRIM; , Poli(izobütilen) ile Poli(vinil asetat) Lateks Blendlerinin ve Kompozitlerinin Hazırlanması, Mekanik ve Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
462 M. Arif KAYA; Ayfer SARAÇ; Mustafa ÖKSÜZ; Hüseyin YILDIRIM; , Poli(vinil asetat) ve Poli(vinil asetat-ko-bütil akrilat) Latekslerinin Kom poz itlerinin Hazırlanması ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi
463 Mehmet Atilla TASDELEN; Yusuf YAĞCI; , Polimer - Kil Nanokompozitlerinin Hazırlanmasında Yeni Yöntemler
464 Serzen EMİROĞLU; Mehmet COŞKUN; , Poli(stiren-ko-klorometilstiren) Küredklerinln Bazı Aminlerle Modifikasyonu ve Boya Tutma Özelliklerinin incelenmesi
465 Pınar SEVEN; Mehmet COŞKUN; , PVC Üzerinde Atom Transfer Radikal Polimerizasyonu Yoluyla tki ve Dört Kollu Aşılama Çalışmaları
466 Mehmet UĞURLU; M. Hamdi KARAOĞLU; , Removal of some Compounds from Bleached Kraft Mill Effluent by UV Oxidation in the Presence of Hydrogen Peroxide Utilizing T i02 as Photocatalyst
467 Mehmet ULUTÜRK; Çiğdem KARABACAK; Mehmet ÇABUK; Mustafa YAVUZ; Tahir TİLKİ; , Modifiye Edilmiş Biyobozuntır Mısır Nişastasının Elektroreolojik Özelliklerinin İncelenmesi
468 İsmet KAYA; Mehmet YILDIRIM; , Melaminden Türetilen Graft Kopolimerlerin Sentez ve Karakterizasyonu: Termal Kararlılık, Elektriksel İletkenlik ve Optik Özellikler
469 Melike ŞAHİN; Erol AYRANCI; , Polietilen Glikol ve Su Arasındaki Etkileşimlerin Yoğunluk ve Ses Hızı Ölçümleri ile İncelenmesi
470 Meral AYDIN; Gökhan TEMEL; Nergis ARSU; , Benzofenon Türevli Fotobaşlatıcılarm Sentezi ve Fotopolimerizasyonunun İncelenmesi
471 Merve DANDAN; H. Yıldırım ERBİL; , Grafit Tozu ile Sıvı Mermer Damlası Sentezi ve Buharlaşma Hızının İncelenmesi
472 Metin ERGAN; Burak KARAHAN; Gökhan TEMEL; Nergis ARSU; , Çok Fonksiyonlu Akrilatlarm Fotopolimerizasyonunun Polimerik Tiyokzanton Fotobaşaltıcısı Kullanılarak RT-FTIR ve Foto-DSC Yöntemleriyle İncelenmesi
473 Miray ÇİLİNGİR; Oğuz OKAY; , Hidrofobik Yan Grupların Poliakrilamid Hidrojellerinin İnhomojenite Derecesine Etkisi
474 V.A. Optov; O.Yu. Sabsai; , Express Method of Polyolefines Molecular Weight Determination
475 Ebru TOPAL; Ayşe TOSUN; Mûbeccel ERGUN; , Bazı Organik Maddelerin Sulu Çözeltilerde înhibitör Etkilerinin Belirlenmesi
476 M. Atilla TAŞDELEN; Muhammet U. KAHVECİ; Yusuf YAĞCI; , Photo-induced Cationic Polymerization of Vinyl Ethers by Using a Novel Photoinitiating System
477 Murat BARSBAY; Fulya ÖZMEN; Pınar AKKAŞ KAVAKLI; Olgun GÜVEN; , Modifi} e Edilmiş, GMA Aşılanmış Polietilen / Polipropilen (PE/PP) Dokumasız Kumaşlarla Sulu Çözeltilerden Fosfat İyonu Uzaklaştırılması
478 Murat BARSBAY; Olgun GÜVEN; , RAFT Polimerizasyonu Yöntemi ile Sıcaklık Duyarlı Selüloz-aşı- PNIPAAm Kopolimeri Sentezi
479 Nuran IŞIKLAN; Murat İNAL; Fatma KURŞUN; , İtakonik Asit Aşılanmış Sodyum Aljinat Mikro kürelerden Nifedipinin Kontrollü Salımı
480 Mustafa DEMİRPLAK, Dephasing Statistics of Triatomic Molecules at Mixed Quantum Classical Level: Beyond Conventional Analysis
481 N.I.AJi-zadeh; I.T.Nagieva; A.M.Magerxamov; T.M.Nagiev; , Gas-Phase Synchronous N-Oxidation of 4-Ethylpyridine by Hydrogen Peroxide
482 Ch.A.Mustafaeva; Z. Y. Ramazanova; I.T.Nagieva; Z A. Mustafaev; T.M.Nagiev; , Oxidation of Propane to Isopropyl Alcohol by Hydrogen Peroxide on Different Ironporphyrin Biomimedcs
483 Necati MENEK, Substituent Effects in Organic Polarography
484 Nermin AYANOĞLU; İlker AKÇA; Tarkan YAZGAN; Nurseli UYANIK; , Esnek Köpük Poliüretanlarda Kullanılan Su Bazlı Kalıp Ayırıcıların Üstünlükleri
485 Nil BARAN ACARALI; Salih DİNÇER; , Süperkritik C02 Ortamında Flor İçerikli Clariant Nuva DT Surfaktanı Varlığında Metil Metakrilatm Dispersiyon Polimerizasyonu
486 Numan HODA; Rahmi ÖZIŞIK; Leonard V. INTERRANTE; , Ucu Sülfonat Fonksiyonlanmış PB-Z>-PEO Diblok Kopolimerinin Miselizasyonu
487 Nuran IŞIKLAN; Fatma KURŞUN; , Benzoil Peroksit Başlatısı Kullanılarak Soctyum Aljinat Üzerine İtakonik Asit Aşılanması
488 Nurcan KARACA; Meral AYDIN; Gökhan TEMEL; Nergis ARSU; , Fotobaşlatılmış Polimerizasyon Yöntemiyle Hidrojellerin Hazırlanması: 4-Benzoil Oksibenzofenon Fotobaşlatıcısı Beraberinde
489 Nurcan KARACA; Demet KARACA BALTA; Gökhan TEMEL; Nergis ARSU; , Tiyokzanton Türevi Tiyoasetik Asit ve Sodyum Tuzu Fotobaşlatıcıları Kullanılarak Fotobaşlatılmış Polimerizasyon Yöntemiyle Hidrojellerin Sentezi ve Elde Edilen Hidrojellerin Özelliklerinin İncelenmesi
490 Nureddin ÇOLAK; Selda GÜLÜCÜ; , Menengiç (Pistacia Terebinthus) ve Mersin (Myrtus Conuninus) Bitkilerinin Eterik Yağlarının Eldesi ve Karakteriz asyonu
491 Ömer Barış ÜZÜM; Erdener KARADAĞ; , AAm/AAST/PEG Yarı-IPN Hidrojellerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
492 Ömer Edip KUZUGÜDENLİ, Katı-Sıvı Ayırma Hız ma Tane Özelliklerinin Etkisi
493 Önder TOPEL; Ingmar PERSSON; Ann-Sufi ULSTRÖM; , Galyum(III) ve İndiyum(III) Katyonlarının N,N-Dimetil Propilenüre(DMPU) ve N,N~Dimetil Tiyoformamit(DMTF) İçerisindeki Solvasyon Yapılarının EXAFS Spektroskopik ve Kristallografik Olarak Belirlenmesi
494 Önder TOPEL; Ingmar PERSSON; Efraim AVŞAR; , Sulu Çözeltide ve Dimetilsulfoksit İçindeki Gatyum(III) ve İndiyum(III) Tiyosiyanat Kompleks Oluşum Sistemleri Üzerine Potansiyometrik, Kalorimetrik ve EXAFS Spektroskopik Bir Çalışma
495 Orkun ÖZKAN; H. Yıldırım ERBÎL; , Birbiriyle Karışmayan Sıvı Çiftleri Kullanarak Temas Açılarının Değerlendirilmesi
496 Emine COŞKUN; Osman OKTAY; , Nistatin?in V oltam etrik Davranışı
497 Özgür ÖZAY; Fatma AYDIN; Sema EKİCİ; Yakup BARAN; Vijay T. JOHN; Nurettin ŞAHİNER; , Poly(4-Vinylpyricline) Based Nanoparticles for the Removal of Cyanide
498 Özgür ÖZAY; Doğan AYKAÇ; Fatma AYDIN; Sema EKİCİ; Yakup BARAN; Vijay T. JOHN; Nurettin ŞAHİNER; , Utilization of Hydrogel Networks for Catalysis
499 Özkan ŞEN; İbrahim EROL; Cemal ÇİFCİ; , Yan Dalda Flor İçeren Yeni Metakrilat Monomerlerinin Sentezi ile Termal ve Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
500 Özkan ŞEN; İbrahim EROL; Cemal ÇİFCİ; , Yan Dalda Flor ve Keton İçeren Metakrilat Monomerlerinin Kopolimerizasyon Davranışlarının İncelenmesi
501 Özlem YAZICI; Fatih KAÇAR; Özlem CANKURTARAN; Belkıs BİLGİN-ERAN; Ferdane KARAMAN; , 5-Desiloksi-2-[[[4-hekziloksifenil]imino]metil]-fenol ?ün Aromatik Çözücülerle Termodinamik Etkileşimleri
502 Özlem KEPENEKÇİ; Mustafa M. DEMİR; Mehtap EMİRDAĞ-EANES; , Seryum Oksit Nanoparçacıkları ? Şekil ve Boyutun Optik Özellikler Üzerindeki Etkisi
503 Pınar Seda ÇETİN; Ömer GEBAN; , Lise Öğrencilerinin Gazlar Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi
504 Niculina POPA; Ovidiu NOVAC; Doina HRİTCU; Lenuta PROFİRE; Marcel Ionel Popa; , Inclusion and Release of Theophylline from Chitosan Based Microparticles
505 R. Yeşim TALMAN; Sinem GÖKTÜRK; A. Seza BAŞTUĞ; Elif ÇALIŞKAN; , Etakridin Laktat?m Aktif Karbon Üzerinde Adsorpsiyonu
506 Recep AKKAYA; Ulvi ULUSOY; , Poliakrilamid-Apatit Kompozitinin Hazırlanması ve Adsorban Özelliklerinin Araştırılması
507 Ruhan BENLİKAYA; Mahir ALKAN; İsmet KAYA; , Effect of Sepiolite on Thermal Properties of Poly(alkyl methacrylate)s
508 Deniz CEYLAN; Saadet DOĞU; Oğuz OKAY; , Butil Kauçuk Esaslı Organojeller: Hazırlama Koşullarının Etkisi
509 Sadi SEN; Emel CESUR; Nermin DEMİR; , Polianilin-Polipirol Kompozit Materyalinin Elektro kimyasal Yöntemle Eldesi ve Karakteriz asyonu
510 Sairn TOPÇU; Necati MENEK; , 5-Metil-(2-Tiazolazo)-RezorsinoI?ün Yüzey Aktif Madde Çözeltilerindeki Spektroskopik ve Elektro kimyasal Davranışı
511 Andrei Sarbu; Horia Iovu; Sorina A. Garea; Gheorghe Nechifoi; Anita L. Radu; Victor Fruth; Stefan O. Dima; Luminita Mara; Stefania Motoc; Mariana Beda; Liliana Sarbu; , Polymer Inorganic- Organic Nanocomposites for New Materials
512 Burcu ÖZDEMİR; Selehattin GÜLTEKİN; , Model Discrimination in Chemical Kinetics
513 Selda KUZU; Sabriye YUŞAN; Nilgün YENİL; Mahmoud A. A ASLANI; , Metil 3-0-asetil-5,6-^^eö&sî-(S)-l,2-0-trikloroetiliden-
514 Selen GÜLBAY; Burçin USKAN; Ali SINAĞ; Mustafa GÜLLÜ; Muammer CANEL; , Selülozun Yakm Kritik Su Ekstraksiyonundan Elde Edilen Ürünlerin Karakteriz asyonu
515 Serniha KUNDAKÇI; H. Berna DURUKAN; Ö. Barış ÜZÜM; Erdener KARADAĞ; , Kim} asal Çapraz Bağlı Akrilamid/Sitrakonik Asit/Sodyum Akrilat Terpolimerlerine Uranil İyonu Soğurumu
516 Semra KIRBOĞA; Emel AKYOL; Mualla ÖNER; , Akrilik Asit ve Sülfonik Asit İçerikli Polimerlerin Kalsiyum Oksalat Kristalizasyonuna Etkileri
517 Nuran İŞGÖR; Erdoğan KİRPİ; Emin OKUMUŞ; Sennur DENİZ; , Poliimid-Silika Nanodolgulu Gaz Ayırma Membranlarmm Sentezi ve Karakteriz asy onu
518 Sema TEZEL; Özge BOZKURT; Erdoğan KİRPİ; Emin OKUMUŞ; Sennur DENİZ; , Polisülfon ve Polikarbonat Nanodolgulu Gaz Ayırma Membranlarmm Hazırlanması ve Katkı Maddelerinin Etkisinin İncelenmesi
519 Serap DERMAN; Banu MANSUROĞLU; Yasemin BUDAMA BATTAL; Zeynep AKDESTE; , Sentetik Peptid-Sığır Serum Albumin Proteini Kovalent Konjugasyonunun Fluoresans Spektrofotometre ile İncelenmesi
520 Serap DERMAN; Kadriye KIZILBEY; Yasemin BUDAMA BATTAL; Yunus SARIÇAY; Eray DALGAKIRAN; Zeynep AKDESTE; , Spektroskopik ve Kromatografik Yöntemlerle Polianyon-Protein Komplekslerinin İncelenmesi
521 Serena UZAŞÇI; Duygu SEVİNÇ; Nergis ARSU; , l-Metoksi-2-karboksimetoksitiyokzanton Fotobaşlatıcısmm Fotofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi
522 Serkan ÖZDEMİR; Bevtullah AFŞÎN; , Aktifleştirilmiş Bentonit Yüzeyine Tutunmuş Kongo Kırmızısı Türleri
523 Necati MENEK; Serpil BASARAN; Sairtı TOPÇU; Yeliz KARAMAN; , Polarographic and Voltammetrıc Investigation Of 3-Allyl-4-Hydroxy-4'- Chloroazobenzene
524 Gül HİSARLI; Serpil SARIKOC; , Farklı Yapılı Killer Üzerinde Basic Blue 3 ?ün Adsorpsiyon Davranışının Karşılaştırılması
525 Sevim KARATAŞ; Zuhal HOŞGÖR; Nilhan KAYAMAN-APOHAN; Atilla GÜNGÖR; , Sol-Jel Yöntemi ile Fosfîn Oksit Grubu İçeren Organo-Silika Hibit Kaplama Malzemelerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
526 Sevim KARATAŞ; Zuhal HOŞGÖR; Yusuf MENCELOĞLU; Nilhan KAYAMAN-APOHAN; Atilla GÜNGÖR; , Uv- Işınları ile Sertleşebilen Fosfin Oksit Bazlı Reçinelerin Sentezi, Karakteriz asyonu ve Sol-Jel Kaplamalarda Kullanımı
527 Sezen CANIM; Zeynep AKDESTE; , Hidroksi Apatit (Ha) ve Hidroksietilmetakrilat (Hema) Yapılı Biyokom poz itlerin Sentezi
528 Seda ALPARSLAN; Sezin ATEŞ; Demet KARACA BALTA; Nergis ARSU; , Çeşitli Benzofenon ve Tiyokzanton Bazlı Fotobaşlatıcılarm Fotofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi
529 Sinan ŞEN; Nihan NUGAY; Turgut NUGAY; , Polistiren Nanokompozitlerinin Hazırlanmasında Kil Modifikasyonunda Kullanılan Solvent Etkisi
530 Sinem ORTABOY; Gülten ATUN; , Sulfone Fenolik Reçine Üzerinde Uranyum Adsorpsiyonu
531 Suat KAHYA; Oya ŞANLI; Ebru KONDOLOT SOLAK; , Dimetilformamit/Su Karışımlarının Sodyum Aljinat/Poli(Vinil Alkol) Membranlar Kullanılarak Evapomasyon ve Sıcaklık Farklı Evapomasyon Yöntemi ile Ayrılması.
532 Cemal ÇİFCİ; Şükrü POLAT; , Kompozit Membranlar Kullanılarak Fe(III) ve Cu(II) İyonlarının Poli(Vinil Alkol) Varlığında Sulu Çözeltilerden Ayrılması
533 Cemal ÇİFCİ; Ayten KAYA; Şükrü POLAT; , Poli (Metil Metakrilat co Etil Akrilat) ile Fe(III) İyonlarının Adsorpsiyonu
534 Süleyman İNAN; Yüksel .ALTAŞ; , Birlikte Çöktürülmüş Hidrate Zirkonyum-Mangan Dioksitin Nükleer Atık Yönetiminde Kullanılabilirliğinin İncelenmesi
535 Sultan BÜTÜN; Selma YARLIGAN; Vural BÜTÜN; , Sıcaklık-, pH-, Isı-duyarh Yüzeye Sahip Yeni Tip Latekslerin Sentez ve Karakterizasyonu
536 Demet KARACA BALTA; Nergis ARSU; , Tiyokzanton Türevi Yeni bir Poliaromatik Fotobaşlatıcmm Sentezi ve Fotopolimerizasyondaki Etkinliğinin İncelenmesi
537 Terin ADALI; Elvan YILMAZ; , Polimetakrilatlarm Kitosan Üzerine Aşılanması ve Ürünlerin Biyobozunma Özellikleri
538 Canan BAŞLAK SÖNMEZ; Haluk BİNGÖL; E. Güler AKGEMCİ; Ahmet COŞKUN; Mustafa ERSÖZ; Tevfik ATALAY; , Pb(II) İyonunun 2-hidrazinil-4-(4-fenoksifeniI)tiazol ile Sıvı-Sıvı Arayüzden (ITIES) Yardımlı Transferinin Elektrokimyasal Olarak İncelenmesi
539 Uğur Adnan SEVİL; Olgun GÜVEN; , Yarıiletken Polimer Jel Sistemlerinin Hazırlanması
540 Uğur CENGİZ; H. Yıldırım ERBÎL; , Süper Kritik Karbondioksit Ortamında Parafin Vaks-Hegzan-C02 Üçlü Faz Sisteminin İncelenmesi
541 Ulvi ULUSOY; Selçuk ŞİMŞEK; , Poliakrilamid-Lignin ve Polihidroksamik Asit Yapılarına Pb2+ Adsorpsiyonu
542 M. R. Delgado; P. Naehtigall; C. O. Areân; , Carbon Monoxide Adsorption On Zeolites: Single, Dual and Multiple- Cation Sites
543 Volkan CAN; Suzan ABDURRAHMANOĞLU; Oğuz OKAY; , Polimer-Kil Nanokompozit Hidrojellerinin Olağandışı Şişme Davranışları
544 Yasemin BUDAMA BATTAL; Yunus SARIÇAY; Zeynep MUSTAFAEVA AKDESTE; , Proteinlerle Etkileşen Polielektrolitlerin Suda Çözünen Komplekslerinin Yapısal Far kının Flor esans Metodu ile Analizi
545 Yasemin BULUT; Zübeyde BAYSAL; Hüseyin ALKAN; Adil DENÎZLÎ; , Baskılanmış Poli [HEMA- MAC] Kri} ojel ile Hg+2 Adsorpsiyonu
546 Yasemin TURHAN; Mehmet DOĞAN; Mahir ALKAN; Pınar TURAN; Özkan DEMİRBAŞ; Hilmi NAMLI; , Modifîye Sepiyolit ile Sulu Çözeltilerden Metal İyonlarının Giderimi
547 Yasemin YÜKSEL DURMAZ; Ömer ZAİM; Yusuf YAĞCI; , Katyonik Fotobaşlatıcı Olarak Dietoksi-azobispridinyum Tuzu: Cis- Trans Isomerizasyonu ile Dalgaboyu Ayarlanması
548 Yelda YALÇIN; Murat KILIÇ; Zekiye ÇINAR; , Karbon Katkılı Ti02: Sentezi, Karakterizasyonıı ve DFT Modellemesi
549 Yeliz KARAMAN; Necati MENEK; Saim TOPÇU; Serpil BAŞARAN; , Investigation Of Electrochemical Behaviour of 2-(5-Bromo-2- Pyridylazo)-5-[N-Propyl-N-(3-Sulfopropyl) Amino] Phenol Disodium Salt Dihydrate
550 Yusuf MÜLAZİM; Memet Vezir KAHRAMAN; Atilla GÜNGÖR; , Bor İçeren ve Uv Işınlarıyla Sertleştirilen Kaplamalar
551 Murat TEKER; Zehra KONUK; , Reaktif Boy ar maddelerin Bitkisel Kökenli A dsorb anlarla Atık Sulardan Giderilmesi
552 Z. BÜYÜKMUMCU; T. ÖZPOZAN; R. CHATTOPADHYAY; G. A. SOTZİNG; , Dimetil 3,4- propilenedioksitiyofen?in Yoğunluk Fonksiyonel Teori ve Titreşim Spektroskopisi İle Analizi
553 Zerrin ALTINTAŞ; Sevim KARATAŞ; Nilhan KAYAMAN-APOHAN; Atilla GÜNGÖR; , Maleid îmid Modifiye Reçinelerin Sentezi ve Kaplama Uygulamaları
554 Zeynep Mine ŞENOL; Ulvi ULUSOY; , Poliakrilamid-Bentonit/Zeolit Kompozitlerine TI+ ve Tl3+ Adsorpsiyonunun İzotop (201T1) Seyreltme Yöntemiyle Araştırılması
555 Zevnep OBALI; Naime Aslı SEZGÎ; Timur DOĞU; , SBA-tipi Katalizörlerin Sentezlenmesi ve Polipropilenin Parçalanma Reaksiyonundaki Performansı
556 Zeynep TALİP; Süleyman İNAN; Şenol SERT; Ceren KÜTAHYALI; Meral ERAL; , Modifiye Edilmiş Platanus Orientalis (Doğu Çınarı) Yaprak Tozu Üzerine Sulu Çözeltilerden Seryumun Biyosorpsiyonu
557 Zülal YALINCA; Elvan YILMAZ; Osman YILMAZ; , Kitosan Askorbat Tripolifosfat Jellerinin Hazırlanması ve Bu Jellerin Kolesterol Afinitelerinin Bulunması
558 Zülfive İLTER; Adnan SOLMAZ; B. Filiz ŞENKAL; , 7-Metoksi-2-Asetilbenzofuran Metakrilat Grubu İçeren Monomer ve Polimerinin Sentezi ve Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi
559 Zülfıve İLTER; Ferhat ALHANLI; Hülya TUNCER; , Yan Zincirde p-Brom Fenil-l,3-Dioksalan Grubu İçeren Akrilat Polimerlerinin Sentezi ve Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi
560 Zürrive YILMAZ; Mehmet DOĞAN; Mahir ALKAN; , Kaolinit-Silikon Yağı Pastalarının Duvar Kaması Analizi
561 Semra KARACA; Ahmet GÜRSES; Metin AÇIKYILDIZ; Mehtap EJDER; , Polietilen oksit/Kil Nanokompozitlerinin Hazırlanması ve Karakteriz asy onu
562 Arzu YAVAŞ; Pınar GÜLOĞLU; Nursel ACAR; , Bazı Pren Türevleri ile Fenotiazin Arasındaki Etkileşimin Foto fiziksel ve Hesapsal olarak incelenmesi
563 Ahmet GÜRSES; Semra KARACA; Hasan YOLCU; Metin AÇIKYILDIZ; , Hidrofobik Kil Zeminlerin Oluşturulması ve Karakterizasyonu
564 Ion Udrea; Andrei Sarbu; Tanase Dobre; Stefan O. Dima; Liliana Sarbu; Nicoleta Mihalache; Anita L. Radu; , Characterization of Polystyrene Concrete Composites For Thermal Building Isolation
565 Ali KARA; Bilgen OSMAN; Necati BEŞİRLi; Adil DENÎZLÎ; , Çapraz Bağlı Kopolimer Mikrokürelerin Sentezi ve Cr(VI) Adsorpsiyonunun Denge ve Kinetik Çalışmaları
566 Mehmet UĞURLU; M. Hamdi KARAOĞLU; , Ti02/Sepiyolit Nanokompozit Materyalleri ile Tekstil Atık Suyunda Fotokatalitik Arıtım
567 Hüseyin TEL; Yüksel ALTAŞ; Meral ERAL; Şenol SERT; Berkan ÇETİNKAYA; Süleyman İNAN; Zeynep TALİP; Sibel KASAP; , Nükleer Atık Çözeltilerinden Cs ve Sr? un Uzaklaştırılmasına Yönelik, Titanyum, Zirkonyum ve Silisyum Karışık Hidrate Oksit Küreciklerinin Sol-jel Yöntemiyle Hazırlanması
568 Görkem ŞAHİN; Aylin Ziylan ALBAYRAK; Zeynep SARAYLI; Duygu AVCI; , Fosfonik ve Karboksilik Asit İçeren Monomerlerin Hidroksiapatit ile Etkileşimi
569 S. Sinem DEMİRTAŞ; Doğuş DURMAZ; Ayten ATEŞ; , Demir ile İyon Değiştirilmiş Doğal Zeolit Yüzeyinde N20 Giderimi
570 Ayten ATEŞ, V2O5/AI2O3 ve V2O5/TİO2 Katalizörleri Yüze} inde Propanm Oksidatif Dehidroj enasyonu
571 Bünyamin KARAGÖZ; Niyazi BIÇAK; , Düz Polistiren Levha Yüzeyinde Elektronik Baskı Devresi Oluşturulması
572 Elif UZLUK; Betül YÜKSEL; Muzaffer TALU; , Akrilik Asit İçeren Polimerlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi
573 Muzaffer TALU; Betül YÜKSEL; Elif UZLUK; , Suda Çözünebilen Metilmetakrilat İçeren Polimerlerin Sentezi ve Antimikrobiyal Özelliklerinin incelenmesi
574 C. O. Arean; B. Bonelli; M. R. Delgado; E. Garrone; , Hydrogen Storage by Physisorption: The Combined Role of Adsorption Enthalpy and Entropy
575 Lyudmila A. Shvedova; Alexander S.Tatikolov; Zhanna A. Krasnaya; , Study of Solvent Effects on the Spectral Properties of Aminopotyenic Molecules with Different Acceptor Substituents
576 Ali KARA; Bilal ACEMİOĞLU; Ali TUNCEL; Mehmet Hakkı ALMA; , Cd(II) Adsorpsiyonu İçin Monosize Poly(ethylene glycol dimethacrylaten- vinyl imidazole) mikrokürelerinin Kullanımı
577 Fatma OĞUZ ERDOĞAN; Türkan KOPAÇ; , Hidrojenin Aktif Karbon Üzerinde Adsorpsiyon ve Difüzyonunun Dinamik Yöntemle İncelenmesi
578 Yasin KANBUR; Çetin BÖRÜBAN; Zuhal KÜÇÜKYAVUZ; , Polipropilen/Polipirol Kompozitlerinin Elektiriksel ve Mekanik Özellikleri
579 David Whitten; Thomas Corbitt; Jonathan Sommers; Sireesha Chemburu; Liping Ding; Katsu Ogawa; Linnea Ista; David Keller; Gabriel Lopez; Kirk Schanze; , Biosensing and Biocidal Activity of Conjugated P0I3 electrolytes
580 Frank WÜRTHNER, Functional Dye Assemblies for Supramolecular Electronics
581 Bahattin M. BAYSAL, Polipeptid Moleküllerinin Boyutlarinin Kimyasal ve Fiziksel Yöntemlerle İncelenmesi
582 Martin DEMUTH; Klaus KERPEN; Andriy KUKLYA; Peter RİTTERKAMP; Klaus Dieter WARZECHA; Marc Andre WÜSTKAMP; , Water Splitting and Novel Photoelectrochemistry with Semiconducting Silicides in Sunlight
583 Metin BALCI; .Arif BARAN; , Siklitoller: Homoinositoller için Yeni Sentetik Yöntemlerin Geliştirilmesi
584 Azmi TELEFONCU, RubisCO : Dünyayı Besleyen Enzim
585 Oğuz OKAY, Progress and New Methods in Design of Macroporous Polymer Gels
586 Adil DENÎZLÎ, Moleküler Baskılanmış Polimerler ve Ltygulamaları
587 Fritz Scholz; François Quente; Catherine Elleouet; Maurice L?Her; Valentin Mirceski; Victor Agmo Hernández; Milivoj Lovric; Sebojka Komorski-Lovric; , Ion Transfer Across Liquid-liquid Interfaces Studied with Three-phase Electrodes. The Aqueous-ionic Liquid System
588 Saim ÖZKAR, Hidrojen Ekonomisinde Metal Nanokümeleri
589 Barış KIŞKAN; Burçin GACAL; Mehmet Atilla TAŞDELEN; Demet GÖEN ÇOLAK; Mihrace ERGİN; Sevim Manolya KUKUT; Yusuf YAĞCI; , Benzoksazin Esasli Yüksek Performans Termoset Polimerleri
590 Bekir ÇETİNKAYA, Kararlılık ve Katalitik Aktivite Üzerine Sübstitüyent Etkisi
591 S. BAKIRDERE; M. VOLKAN; M. EREN; O. Y. ATAMAN; , Selenium Spéciation: Analytical Chemistry in Solution of a Universal Nutrition Issue
592 Titus A. JENNY, Supramolecular Polymers
593 Ayhan S. DEMİR, Karbonil Umpolung?da Yeni Stratejiler
594 Prof. Dr. Haşan N. ERTEN, Çevre Kirliliği Çalışmalarında Spektroskopik ve Radyo kronolojik Yöntemler
595 Fatma DEMİRKAYA; Yücel KADIOĞLU; , İnsan Plazmasında Bir Antikanser İlaç olan K3 Vitamininin (Menadionun) HPLC Yöntemi ile Belirlenmesi: Tek Doz Verilen Mesane Kanserli ve Sağlıklı İnsanlarda Miktar T ayini
596 Simay ÇIKRIKÇI; Gökhan BİLSEL; Hasibe YILMAZ; Ahmet C. GÖREN; , NMR Spektroskopisi İle Cüretimin Miktar Tayini
597 Ali YEŞİLDAĞ; Faruk PAK; Duygu EKİNCİ; , Kinolin Diazonyum Tuzu İle Elektrot Yüzeylerinin Kovalent Modifikasyonu
598 Amir Bagheri Garınnarudi; Mohammadreza Khanmohammadi; Keyvan Ghasemi; , Qualitative Analysis of Polymorphism in Pharmaceutical Preparations by Near Infrared Reflectance Spectroscopy and Chemometric Data Processing
599 Hayati ÇELİK; Amber HANCOCK; Jenny BEY; James M. TANKO; , Oxidation Mechanism of Dimethyl Amine Derivatives for Deamination Process of Monoamine Oxidases
600 Bilal YILMAZ; Yücel KADIOĞLU; Murat ÖZTÜRK; , Estrojenik Hormon Olan Estradiolün Tavşan Plazmasında HPLC-FLD Yöntemi ile Miktar Tayini
601 Can Serkan KESKİN; Abdil ÖZDEMİR; , Nano Boyutlu Kristal Yapili Koloitlerin Metal İyonu Optik Sensör Yapiminda Kullanilmasi
602 Didem ERGÜN; Özlem İNANÇ UÇAR; Ayşegül YALÇIN; Durmuş ÖZDEMİR; , Aluminyum Hadde Yağlarına Karışan Makina Yağ Kirliliklerinin İnfrared Spektroskopisi ve Genetik Algoritma Temelli Çok Değişkenli Kalibrasyon Metodu Kullanılarak Kantitatif T ayini
603 Vitaly Erukhimovitch; Igor Mukmanov; Mahmoud Huleihel; , FTIR Microscopy As Analytical Method For The Evaluation Of Anti- Bacterial Agents Activity
604 İbrahim Ender MÜLAZIMĞOLU; Erdal ÖZKAN; Ali Osman SOLAK; , CV ve EIS Teknikleri Kullanılarak Kuersetin?in Farklı Yüzeylerde Elektrokimyasal ve Spektroskopik Davranışlarının İncelenmesi
605 Bilsen TURAL; Ş Betül SOPACI; Necati ÖZKAN; Ayhan S. DEMİR; Mürvet VOLKAN; , Preparation and Characterization of Surface Modified Magnetic Nanocomposites Used for the Purification of Benz aldehyde Lyase Enzyme
606 Fazlı SÖZMEN; Burcu UYSAL; Birsen Ş BÜYÜKTAŞ; , Melissa Officinalis L. Bitkisinden E san siy el Yağların Ç özgen siz Mikrodalga (Sfme) Yöntemi ile Ekstraksiyonu Ve Geleneksel Ekstraksiyon Yöntemleri ile Karşılaştırılması
607 Hayati FİLİK; Mustafa HAYVALI; Emine KILIÇ; Reşat APAK; Duygu AKSU; Zeynep YANAZ; Tayfun ÇENGEL; , Development of an Optical Fibre Reflectance Sensor for p-Aminophenol Detection based on Immobilised bis-8-Hydroxyquinoline
608 Yeşim AKTAŞ; Alptuğ ATİLA; Yücel KADIOĞLU; , Preparation and Characterization of Prilocaine-Loaded Chitosan Nanoparticles
609 İbrahim Yasin ERDOĞAN; Ümit DEMÎR; , Sb2Te3 Nano Filmlerinin Atomik Seviye Kontrollü Ütetimi ve Karakterizasyonu
610 Mehrdad Gholami; Yasin ARSLAN; O. Y. ATAMAN; , Determination of Gold by Chemical Vapour Generation AAS Using a Novel Gas-Liquid Separator
611 Mohammadreza Khanmohammadi; Hossein Vahid; Nafiseh Moazzen; Amir Bagheri Garınarudi; , Kinetic Determination of Residual Acetaldehyde in Ethanol by Spectrophotometry
612 Durmuş ÖZDEMİR, Kemometri Ve Bi} ometride (Biyoinformatik) Genetik Algoritmalara Dayalı Çok Değişkenli Veri Analiz Yaklaşımları
613 Akın KARCI; Işıl AKMEHMET BALCIOĞLU; , Tarım Arazilerinde ve Gübrede Ağır Metal ve Fluorokinolon Grubu Antibiyotik Kirliliğinin İzlenmesi
614 Serdar ABACI; Güneş EROĞLU; Hande TORUN; , A u (lll) Üzerine Epitaksiyel ZnO Elektrodepozisyonu
615 İsmail ÖZDEMİR; Serpil DEMİR; Bekir ÇETİNKAYA; , TV-Heterosiklik Karben Katalizli C-H Aktivasyonu
616 Selen BİLGE; Christopher A. REED; , Fosfazen Halka-Açılması Polimerizasyon Tepkimesi İçin Yeni Bir Katalizör
617 Pelin SÖZEN; Gülnur TABAN; Funda DEMİRHAN; Chiara DİNOİ; Jean-Claude DARAN; Rinaldo POLİ; , Cp*2W2o5 Dimerinin Sulu Ortamda İndirgenmesiyle Oluşan Üç Çekirdekli Küme Bileşiklerinin Sentezi Ye Yapılarının X-Ray Kristallografisi Yöntemi İle Aydınlatılması
618 Murat TAŞ; Orhan BÜYÜKGÜNGÖR; , Tetra-JJ-[2-(fen^amino)benzoato](0,0,) di[etanoI bakır(II) kompleksinin yapısının aydınlatılması
619 Aylin USLU; Adem KILIÇ; Mükremin ESEN; Simon J. COLES; David B. DAVİES; , Spiro- ve /1/ısa-Siklofosfazenlerin Oluşumunda Sübstitüent Etkisinin İncelenmesi
620 David B. DAVİES; Michael B. HURSTHOUSE; Adem KILIÇ; Robert A. SHAW; , Serendipity, NMR and the Configurational Properties of Cyclophosphazenes
621 Serap BEŞLİ; Simon J. COLES; David B. DAVİES; Ayşen Orhan ERKOVAN; Michael B. HURSTHOUSE; Adem KILIÇ; , P-N Köprülü Siklofosfazenler
622 Göktürk AVŞAR; Sevilay ARIKANER; Bilgehan GÜZEL; , C02 Soluble Fluorinated PNNP Type Rhodium-Phosphine Complexes: Synthesis and Catalytic Properties
623 Şule ŞAHİN; Aylin USLU; Adem KILIÇ; Simon J. COLES; David B. DAVİES; , Spiran Köprülü Siklofosfazen Bileşiklerinin Stereokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
624 Bünyemin COSUT; Simon J. COLES; David B. DAVİES; Adem KILIÇ; Serkan YEŞİLOT; , Siklotrifosfazen Bileşiklerinin Enantiyomerlerin Ayrilmasi Ve Mutlak Konfıgürasyonlarinin Belirlenmesi
625 Ömer Faruk ÖZTÜRK; Birgül ZÜMREOĞLU KARAN; Deniz TANYOLAÇ; Şadan ÖZCAN; , CrB03 Çekirdekli Yeni Manyetik Malzemeler
626 Özlem KEPENEKÇİ; Mustafa M. DEMİR; Ingo LİEBERWİRTH; Mehtap EMİRDAĞ EANES; , Seryum Oksit Nanoparçacıkları ? Sentez ve Karakterizasyon
627 Esin BURUNKAYA; Ertuğral ARPAÇ; Hikmet SAYILKAN; Funda SAYILKAN; Meltem ASİLTÜRK; , Nano Z r0 2 Sentezi, Yüzey Modifikasyonu ve Hibrit Malzemelerin Hazırlanması
628 Semih SEYYİDOĞLU; Ayşen YILMAZ; , Katı Hal Yöntemiyle Üretilen LnB03(Ln= Y, La, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu) Serisinin Rietveld Analizi İle Yapısının İncelenmesi
629 Berat İLHAN CEYLAN; Yasemin DAŞDEMİR KURT; Bahri ÜLKÜSEVEN; , Bazi Yeni S-Propil-N-Fenil Tiyosemikarbazon Dioksomolibden(Vi) Kompleksleri
630 Ayşe Gül GÜREK; Ferda HACIVELİOĞLU; Mahmut DURMUŞ; Serkan YEŞİLOT; Adem KILIÇ; Vefa AHSEN; , Fenoksisiklotrifosfazen Gruplan İçeren Ftalosiyaninlerin Sentezi, Spektroskopik ve Termal Özellikleri
631 İsmail YILMAZ, Hedefli Metal-Organik Bileşikler Üzerine In Situ Spektroelektrokimyasal Ve Elektrokatalitik Çalışmalar
632 Tamara V. BASOVA; Ayşe Gül GÜREK; Vefa AHSEN; , Design of Metallophthalocyanines for Application in Electronics
633 Pınar ŞEN; Catherine HİREL; Yann BRETONNİERE; Chantai ANDRAUD; Isabelle LEDOUX-RAK; Joseph ZYSS; Vefa AHSEN; , Homoleptik Ftalosiyanin and Porfirin Lantanid Kompleksleri : Potansiyel Non-Lineer Optik Ajanlar
634 Vladimir A. PLYASHKEVİCH; Tamara V. BASOVA; Aseel K. HASSAN; , Fluorinated Phthalocyanines: Properties and Application
635 Yunus ZORLU; Fabienne DUMOULİN; Ross W. BOYLE; Vefa AHSEN; , Gliserol Sübstitüe Ftalosiyaninlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve In Vitro Fotodinamik Terapi Uygulamaları: Sübstitüent Pozisyonunun Fotosensitif Özelliklere Etkisi
636 Erdal CANPOLAT; Sümevra TUNA; Mehmet KAYA; , 5-Klorsalisiliden-P-Aminoasetofenonoksim Ligandinin Sentezi, ? Karakterizasyonu Ve Bazî Metallerle Komplekslerinin incelenmesi
637 Sofian M. KANAN, Synthesis, FTER Studies and Sensor properties of W 0 3 powders
638 Ahmet Emin ATİK; Alaatin KAYA; Çağlar KARAKAYA; AhmetKOÇ; Talat YALÇIN; , Kütle Spektrometresinin Proteomik Çalışmalardaki Rolü
639 Murat YAVUZ; Hartmut LAATSCH; Ebru İNCE YILMAZ; Murat KIZIL; , The Isolation and Structure Elucidation of Secondary Metabolites from Terrestrial Streptomyces sp. AA50
640 Yonca DUMAN; A. Akın DENİZCİ; Dilek ÖZTÜRK; Nesrin KARAHAN; Dilek KAZAN; Altan ERARSLAN; , Su} la Karışabilen Organik Çözücüler Varlığında Bacillus clausii GMBAE 42?den Saflaştırılan Serin Alkalen Proteazm Kazein Hidrolizinin Aktivasyon ve İnhibisyon Kinetiklerinin İncelenmesi
641 Alexander S. Tatikolov, Use Of Polymethine Dyes As Spectral, Fluorescent And Kinetic Probes For Biom ac romolecules
642 Bahtiyar SARIBOĞA; Halil KORKMAZ; İbrahim IŞILDAK; , Fenilalanin Biyosensör ile Fenilketonüri Hastalığının Teşhisi
643 Mustafa Kemal SEZGİNTÜRK; Erhan DÎNÇKAYA; , Bİ30sensörlere İlişkin Farklı Bir Bakış Açısı: Enzim Tayinine Yönelik Biyosensörler
644 Yakup KOLCUOĞLU; Melike YILDIRIM; Ahmet ÇOLAK; Nagihan SAĞLAM ERTUNGA; Ali Osman BELDÜZ; , Termofilik Geobacillus caldoxylolyticus TK4 Suşundan Maltojenik Amilaz Geninin Klonlanması
645 Özlem FAİZ; Ahmet ÇOLAK; Nagihan SAĞLAM ERTUNGA; Ali Osman BELDÜZ; Sabriye ÇANAKÇI; , Geobacillus caldoxylolyticus TK4 Bakterisinden Glukoz İzomeraz Enzimini Kodlayan Genin Klonlanması, Ekspresyonu ve Saflaştırılması
646 Melike YILDIRIM; Yakup KOLCUOĞLU; Ahmet ÇOLAK; Nagihan SAĞLAM ERTUNGA; Sabriye ÇANAKÇI; , Termofilik Geobacillus caldoxylolyticus TK4 Suşımdan Fosfotriesterazm Klonlanması ve Ekspresyonu
647 Melek COL; Ahmet ÇOLAK; Nagihan SAĞLAM ERTUNGA; Ali Osman BELDÜZ; , Termofîlik Bir Bakteri Olan Geobacillus Caldoxylolyticus TK4 Suşundan Klinik Öneme Sahip Alkalin Fosfataz Enzimini Kodlayan Genin Klonlanması, Ekspresyonu ve Saflaştırılması
648 Nazlı SÖKMEN; Fatma AYHAN; Hakan AYHAN; , Fotopolimerleştirilmiş Hem a Hidroj ellerden Gentamisinin Kontrollü Salum
649 Didem SUTAY KOCABAŞ; Ufuk BAKIR; Simon E.V. PHİLİPS; Michael J. MCPHERSON; Zümrüt B. ÖGEL; , Scytalidium Thennophillum Küfünden Çift Fonksiyonlu Yeni Bir Enzim Üretimi: CATPO, Katalaz/Fenol Oksidaz
650 Yasemin İSPİRLİ; Hakan AYHAN; , Enzim Fonksiyonel Gruplarının Çapraz Bağlanmaya ve Aktiviteye Etkisi
651 Havrunnisa NADAROĞLU; Feride KOÇER; Nazan DEMİR; , Florfenikol?ün Bildircin Paraoksanaz, Katalaz Ve Karbonik Anhidraz Enzimleri Üzerine İn Vıvo Etkisinin İncelenmesi
652 Nilüfer KAVAZ; Uğur ASAN; Emir ÖZÇALIŞKAN; Şenay BAYSAL; , Katalaz İçeren Manyetik Kürelerin Hazirlanmasi Ve Sütte Peroksid Giderimi
653 Bilgen OSMAN; Ali KARA; Senay KÖK; Necati BEŞİRLi; Adil DENÎZLÎ; , l-Vinil-l,2,4-Triazol Bağlı Polimerik Mikro küre ler Üzerine Aspergillus niger Glukoamilaz Enziminin İmmobilizasyonu
654 Doğa KAVAZ; Eylem ÖZTÜRK GÜVEN; Emir Baki DENKBAŞ; , Teşhis Amaçlı Olarak Kullanılmak Üzere Manyetik Nanopartiküllerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
655 Esra ULUSOY; Sevgi KOLAYLI; , Anzer Bal Ve Poleninin Fenolik Asit Bileşimi Ve Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi
656 Laçine TÜR; Nalan BAYŞU SÖZBİLİR; Mustafa CEMEK; Mehmet Emin BÜYÜKOKUROĞLU; , Karbon Tetraklorürile Karaciğer Hasarı Oluşturulan Ratlarda Matricaria Chaınomilla L. nin Karaciğeri Koruyucu Etkisinin Araştırılması
657 Özgür OZAY; Yasin UĞURLU; Nafize SORAY; Sema EKİCİ; Fatma AYDIN; Yakup BARAN; Vijay T. JOHN; Nurettin ŞAHİNER; , In Situ Metal Nanoparticle Syntheses in Hydrogel Networks and their Application in Catalysis and Environmental Remediation
658 Vural BÜTÜN, Şizofren/Akıllı Blok Kopolimerler: Sentez, Karakterizasyon ve Uygulama Çalışmaları
659 Bünyamin KARAGÖZ; Giancarlo GALLİ; Emo CHİELLİNİ; Hakan DURMAZ; Gürkan HIZAL; Ümit TUNCA; Niyazi BIÇAK; , Yüzeyi Poli(EpsiIon Kaprolakton) Saçaklı Silika Ve Titana Nanotaneciklerinin Elde Edilmesi İçin Genel Bir Yöntem
660 Doina HRİTCU; Marcel I. POPA; Niculina POPA; Vasile BADESCU; Vera BALAN; , Preparation and Characterization of Magnetic Chitosan Nanospheres
661 Saron ÇATAK; Gerald MONARD; Viktorva AVİYENTE; Manuel F. RUİZ LOPEZ; , Peptid ve Proteinlerdeki Deamidasyon Mekanizmasının Modellenmesi
662 Sevnur KESKİN; Demet KARACA BALTA; Zekeriya DOĞRUYOL; Gökhan TEMEL; Nergis ARSU; , Tiyokzanton Bazlı Görünür Başlatıcıların Sentezi
663 Ahmet AKAR; Esin ATEŞ; Nilgün KIZILCAN; Belkıs USTAMEHMETOĞU; , Polipirol Blok Kop olimerleri Sentezi ve İletkenlik Ölçümü
664 Selda ERKOÇ; Ali Ersin ACAR; , RAFT Polimerizasyonu Yöntemi ile Alkil a -(Hidroksimetil)Akrilat (RHMA) Eter Dimerlerinden Kontrollü/Yaşayan Halkalı Polimerlerin Sentezi
665 Pınar AKKAŞ KAVAKLI; Cengiz KAVAKLI; Fulya ÖZMEN; Olgun GÜVEN; , Kuaternize Edilmiş Poli(Dimetilaminoetilmetakrilat) Aşılı Kumaşların Hazırlanması ve Fosfat İyonları Adsorpsiyonunda Kullanılması
666 Gülay BAYRAMOĞLU; Memet V. KAHRAMAN; Nilhan KAYAMAN-APOHAN; Handan AKÇAKAYA; Taşkın CEYHAN; Atilla GÜNGÖR; , KoIIojen Modifîye Biyoparçalanabilen Hidrojellerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Hücre Etkileşimlerinin in vitro İncelenmesi
667 Selim KÜSEFOĞLU, Bitkisel Yağlardan Polimer Sentezinde Yeni Stratejiler
668 Dr. Tank EREN, Mimicry of Antibacterial Host-Defense Peptides by Synthetic Polymers Derived from ROMP
669 Kadirive KALINYAPRAK İÇTEN; Simone KNAUS; , Comparative Studies of Hydrophobically Modified Tapioca Starches
670 Hasan OYLUM; Elvan YILMAZ; Osman YILMAZ; , Kitin-g-(poli(4-vinilpiridin)) Boncukların Hazırlanması ve Karakterizasyonu
671 Mehmet DOĞAN; Zürriye YILMAZ; Mahir ALKAN; , Seramik Bir Pastanın Reolojik Özeliklerinin İncelenmesi
672 Cüneyt BAĞCIOĞLU; Sinan ŞEN; Yusuf YAĞCI; Turgut NUGAY; Nihan NUGAY; , Preparation of Super HIPS via Nanocomposite Assemblies in the Presence of Toughener- Intercalant
673 Valery A.Barachevsky; Yury. A. Puankov; Alexander A. Dunaev; Tatyana M. Valova; Olga Lkobeleva; Mikhail M. Krayushkin; Valery A.Vasnev; , Advances in Design of Light - Sensitive Organic Compounds for Optical Memory Devices
674 Mustafa GAZİ; Niyazi BIÇAK; , Yeni Multi-Hidroksi Fonksiyonlu Polimerlerin Sentezi ve Seçimli Bor Bağlayıcı Olarak Kullanılması
675 Ayşe Z. AROĞUZ; Kemal BAYSAL; Gözde ÖĞMEN; Bahattin M. BAYSAL; , Preparation and Characterization of A Crosslinked Chitosan- Polycaprolactone Gel and its Interaction with Cells
676 Nevin ATALAY GENGEÇ; Nilgün SEYİTOĞLU KOCABAŞ; İkrime ORKAN UÇAR; H. Yıldırım ERBİL; , Polipropilen (PP), Polipropilen-Polietilen (PP-PE) Ve Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE) Polimerleriyle Siklik Olefin Kopolimer (COC) Karışımlarından Pürüzlülüğün Kontrolü Ve Karakterizasyonu
677 Zümrüt Seden AKDEMİR; M. Vezir KAHRAMAN; Nilhan KAYAMAN-APOHAN; Atilla GÜNGÖR; Handan AKÇAKAYA; Aptullah HAHOLU; Çetin KARACA; Taşkın CEYHAN; , Ortopedide Kullanım İçin Uv Işınları ile Sertleştirilebilen, Enjekte Edilebilir Yeni Polimer Biyomalzemelerin Geliştirilmesi
678 A. Alev KARAGÖZLER; Dila ÖRNEK ACAR; , Soya Fasulyesi Üreaz Enziminin Ca-alginat Üzerine İmmobilizasyonu Koşullarının İncelenmesi
679 Sibel TUNALI AKAR; Aslı GÖRGÜLÜ; Burcu ANILAN; Zerrin KAYNAK; Tamer AKAR; , Biosorption Characteristics of Lead (II) Using a Natural Biomaterial Symphoricarpus albus (Snowberry)
680 Sibel TUNALI AKAR; Aslı GÖRGÜLÜ; Zerrin KAYNAK; Burcu ANILAN; Tamer AKAR; , Biosorption of Reactive Blue 49 Dye under Continuous Mode Using A Macro-Fungus Agaricus bisporus Immobilized on a Natural Support
681 Ayşegül PEKSEL; Sevim TUNALI; İnci ARISAN; Refiye YANARDAĞ; , Streptozotozin ile Diyabet Oluşturulan Sıçanlarda Vanacfyum Sülfatın Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkisi
682 Aytaç GÜDER; Halil KORKMAZ; , Isırgan OTU (Urtica Dioica L.) ve Ebegümeci (Malva Neglecta W.) Bitkilerinin ve Karışımlarının İn Vitro Antioksidant Aktivitelerinin Karşılaştırılması
683 Fatma ARSLAN; Avtekin Yasar KÖSKER; Ümmühan ÖZDEMİR ÖZMEN; , Karbonik Anhidraz II Enziminin Bazı Sülfonamidlerle înhibisyon Kinetiğinin İncelenmesi
684 Avten SAĞIROĞLU; Hatice PALÜZAR; Hakkı M. ÖZCAN; , Süt Ürünlerindeki Fenolik Bileşiklerin Tayini İçin Kuru Probiyotik Bakteri Esaslı Biyosensör Hazırlanması
685 Murat UYGUN; A. Alev KARAGÖZLER; , Aspergillus niger ATCC 9642?nin Ca-Alginat Küreler Üzerine İmmobilizasyonu ve ES Blue 4BL ve ES Red BWS Boyalarının Gideriminde Kullanılmasının Araştırılması
686 Bircan ÇEKEN; Göksel KIZIL; Sevil EMEN; Murat KIZIL; , Hypericum triquetrifolium Bitkisinin Etanol Ekstraktmm Oksidatif DNA Hasarı ve Protein Oksidasyonu Üzerine Etkisinin Araştırılması
687 Burak ÇOBAN; Abdurrahman ŞENGÜL; , Cu(6-hidroksipikolinat)2 ve DNA Etkileşimleri Üzerine Spektrofotometrik Çalışmalar ve Sonuçların Moleküler Modelleme Yöntemiyle İncelenmesi
688 Candan ARIÖZ; Huriye KUZU; , Tamoksifenin Enzim atik Olarak Parçalanması ve Oluşan Radikallerin Karakteriz asy onu
689 Ceylan HEPOKUR; H. Nursevin ÖZTOP; Dursun SARAYDIN; , Akrilamid-Sepiyolit Bazlı Kompozit Hidrojellere immobilize Edilmiş İnvertazın Özellikleri
690 Deniz AKTAS UYGUN; A. Alev KARAGÖZLER; Sinan AKGÖL; Adil DENÎZLİ; , Bacillus licheniformis a-Amilazının İmmobilizasyonu İçin Magnetik Nanoyapılarm Hazırlanması
691 Ferda CANDAN; Serap Şahin BAŞAK; , Berberis crataegina DC. Özütlerinin, Serbest Oksijen Radikallerine ve Düşük Yoğunluklu Lipoprotein (LDL) Oksidasyonuna Etkisi
692 Gülen TÜRKER; Bayram KIZILKAYA; , Çanakkale Bozcaada (Thenedos) İlçesinde Üretilen Bazı Kırmızı Şaraplarda Serbest Radikal Temizleme Aktivitelerinin ve Toplam Fenolik Bileşik Miktarının Belirlenmesi
693 Gülen TÜRKER; Bayram KIZILKAYA; , Çanakkale Yöresinde Yetiştirilen Kırmızı Tatlı Biberlerin (Capsicum Annuum L.) Kurutulmuşunda Serbest Radikal Temizleme Aktivitesinin Belirlenmesi
694 Hülya DEMİR; Leyla AÇIK; , Dereotu (Anethum graveolensynun Farklı Ekstrelerde Antioksidan Etkilerinin İncelenmesi
695 Hülya DEMİR, Nar ve Üzüm Çekirdeği Yağlarının Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
696 Sevgi KOLAYLI; Hüseyin SAHİN; Özlem TARHAN; Murat KÜÇÜK; Ahmet YAŞAR; , Kestane Ballarının Uçucu Yağ Bileşenlerinin Analizleri
697 İbrahim Ethem ÖZYİĞİT, N-l-Pirenilmaleimid (PM) ile Bazik pH?da Modifiye Edilmiş ?Sığır Serum Albümin (Bovine Serum Albumin, BSA)??? inin? Floresans Özelliklerinin Zaman Ayrımlı Spektroflorometre ile incelenmesi
698 İlke YÜCEKAN; Seçil ÖNAL; , Sulu İkili-Faz Sistemi ile Domatesten Saflaştırılan İnvertaz Enziminin Karakterizasyonu
699 İsmet Burcu TÜRKYILMAZ; Pelin ARDA-PİRİNÇÇÎ; Refıye YANARDAĞ; Şehnaz BOLKENT; , Sıçanlarda İnce Bağırsak İskemi Reperfüzyon Sonrası Oluşan Karaciğer Hasarında Epidermal Büyüme Faktörü?nün Koruyucu Rolü: Biyokimyasal Bir Çalışma
700 Mehmet DOĞAN; Pınar TURAN; Yasemin TURHAN; Mahir ALKAN; Serap DOĞAN; , Eruca Satıva Miller?in Antioksidan ve Peroksidaz Aktivitesinin Belirlenmesi
701 Melda ALTIKATOĞLU; Huriye KUZU; , E nzim-d ekstran Konjugatl arının Fluor esans Spektroskopisi ile Stabilite Yönünden İncelenmesi
702 Mithat ÇELEBİ; Melda ALTIKATOĞLU; Huriye KUZU; , SDS ve Üre Varlığında HRP ve HRPD ekstran Konjugatı Katalizi ile ?Naftol Blue Black? Boyasının Giderilmesi
703 Melek COL; Ahmet ÇOLAK; Nagihan SAĞLAM ERTUNGA; Sabriye DÜLGER ÇANAKÇI; , Termofîlik Geobacillus caldoxylolytıcus TK4 Suşundan Elde Edilen Klinik Öneme Sahip Rekombinant Alkalin Fosfataz Enziminin Karakterizasyonu
704 Özlem TARHAN; Meryem KARA; Oktay YILDIZ; Murat KÜÇÜK; Rezzan ALİYAZICIOĞLU; Sevgi KOLAYLI; , Ektraksiyonla Elde Edilen ve Ticari Olarak Üretilmiş Bazı Yağların Yağ Asidi İçeriklerinin Karşılaştırılması
705 Rezzan ALİYAZICIOĞLU; Sevgi KOLAYLI; Meryem KARA; Oktay YILDIZ; Ali Osman SARIKAYA; Sevil CENGİZ; Songül KARAOĞLU; Fatih ER; , Türkiye?de Üretilen Değişik Pekmez Türlerinin Kimyasal ve Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
706 Cemal ÖZEROĞLU; MesutKARAHAN; , PAA-Cu2+ ve PAA-BSA İkili ve PAA-Cu2+-BSA Üçlü Komplekslerinin Oluşumuna pH Etkisi
707 MesutKARAHAN; Cemal ÖZEROĞLU; Zeynep AKDESTE; , Suda Çözünen PMVEMA-Cu2+-BSA Üçlü Komplekslerinin Oluşumunun İncelenmesi
708 Bayram KIZILKAYA; Gülen TÜRKER; , Çanakkale Bozcaada (Thenedos) İlçesinde Üretilen Bazı Şarapların Mineral ve Ağır Metal Miktarlarının Belirlenmesi
709 Melahat BAĞIROVA; Sezen CANIM; Metanet NOVRUZOVA; Rabia ÇAKIR; , Leishmania Parazitlerinin Promastigot Kültüründen Antijen Hazırlanmasının Optimizasyonu ve Ifat Yöntemi ile İncelenmesi
710 Elife KAYA; Yaşar DEMİR; Azize ALAYLI GÜNGÖR; Nazan DEMİR; , Primula Vulgaris Çiçeklerinden Proteaz Enziminin Saflaştırılması ve Peynir Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması
711 Nese ATACI; Inci ARISAN ATAC; Joao Carlos MARCOS; , Isolation of Plasmid DNA from Alkaline Lysate b}' Aqueous Two-Phase System
712 Aykut SAĞLAM; Hatice NAR; Rabiye TERZİ; Neslihan SARUHAN; F. Ahmet AYAZ; Asım KADIOĞLU; , Ctenanthe setosa1 da Kuraklık Stresi Sırasında Apoplastik ve Simplastik Alanlardaki Bazı Çözünebilir Organik Madde ve İyon Birikiminin Yaprak Kıvrılmasındaki Rolü
713 Özgün SAĞIR; Serap YALIN; Ülkü ÇÖMELEKOĞLU; Mehmet BERKÖZ; Pelin EROĞLU; , Deneysel Osteoporoz Modeli Oluşturulmuş Ratlarda Stronsiyum Ranelat Uygulanmasının Karaciğer Paraoksonaz ve Arilesteraz Aktivitelerine Etkisinin Araştırılması
714 Serap YALIN; Gülnaz ÇULHA; Pelin EROĞLU; Mehmet BERKÖZ; , Cuteneous Leishmaniasis?li Olgularda Serum Adenozin De amin az ve Deoksiadenozin Deaminaz Enzim Aktivitelerinin İncelenmesi
715 Radiana Tamba-Berehoiu; Ciprian POPA; Ana ROSU; Stefana JURCOANE; Luminita VİSAN; Camelia DİGUTA; , Testing of the Efficiency of Some Enzymatic Mixtures, Concerning the Conversion of Glucide Polymers from Sweetpotato to Reducing Sugars, as a Notable Source to Produce Bioethanol
716 Özlem SAÇAN; Refive YANARDAĞ; Tunç ÇATAL; Şehnaz BOLKENT; , D-Galaktozamin ile Oluşturulan Böbrek Hasarına Karşı B-Karoten, C Vitamini, E Vitamini ve Selenyumun Kombine Etkileri: Biyokimyasal Bir Çalışma
717 Şehnaz BOLKENT; Özlem SAÇAN; Nurcan ORHAN; Refıye YANARDAĞ; , Sıçanlarda Akut Renal İskemi Reperfüzyon Sonrası Oluşan Karaciğer Hasarında Prostaglandin E (l)?İn Koruyucu Rolü: Biyokimyasal Bir Çalışma
718 Sema BİLGİN; Ergül MUTLU; İsa GÖKÇE; , Pcr Enhancer Olarak Yeni Kimyasalların Kullanılabilirliği
719 Fatma GEDİKLİ; Sema BİLGİN; İbrahim Serkan AVŞAR; İsa GÖKÇE; , SDS-PAGE?de Coomassie ?brtllant blue?? ya Alternatif Boyar Maddeler
720 Kudret YILDIRIM; Semra YILMAZER; Cavit UYANIK; , Aspergillus tamarii ile Bazı Monoterpenlerin Biyotransformasyonu
721 Senav Akkus CETİNUS; İsmihan GÖZE; , Antioxidative and Antispazmodic Activity of the Essential Oil of Cyclotrichium Niveum (Boiss.) Manden. Et Scheng.
722 Nahit GENÇER; Serap BEYAZTAŞ; Selma SİNAN; Oktay ARSLAN; , Hidrofobik Etkileşim Kromatografîsi ile PON1qi92 and PON1ri92 İzoenzimlerinin Saflaştırılması ve Bu tzoenzimler Üzerine Bazı Ağır Metallerin Etkilerinin Araştırılması
723 Nahit GENÇER; Serap BEYAZTAŞ; Oktay ARSLAN; Selma SİNAN; , Yeni Bir Yöntem ile Paraoksonaz Enziminin Saflaştırılması
724 Serap DOĞAN; Yasemin AYYILDIZ; Mehmet DOĞAN; , Melissa Officinalis L. subsp. Officinalis?ten Elde Edilen Polifenoloksidazm Karakteriz asy onu ve Fenolik Madde İçeriğinin Belirlenmesi
725 Mustafa Kemal SEZGİNTÜRK; Erhan DÎNÇKAYA; , ß-Galaktozidaz Aktivitesinin Belirlenmesine Yönelik Bir Biyosensör
726 Suat ETKİN; Gökhan OTO; Tuba KUŞMAN; , 7,12-Dimetilbenz[a]antrasen Uygulanan Ratlarda Kantaron (Hypericum Perforatum L)? un Vitamin C ve Karbonik Anhidraz Aktivitesi Üzerine Etkisi
727 Talat ÖZPOZAN; Hatice ARI; Esra KORKMAZ; , Kayseri?deki Anne Sütü Örneklerinde Cla Düzeylerinin Belirlenmesi
728 Sibel TUNALI AKAR; Tamer AKAR; Ahmet ÇABUK; , Decolorization of a Textile Dye, Reactive Red 198 (RR198), by Aspergillus parasiticus Fungal Biosorbent
729 Yavuz SİLİĞ; Serpil ÜNVER SARAYDIN; Dursun SARAYDIN; , Biyomateryallerin Yapımında Kullanılan Bazı Monomerler Ifygulanmiş Ratlarda Eritrosit Antioxidant Enzim Aktiviteleri ve Sitotoksisite Ölçümleri
730 Yeliz BAŞARAN; Huriye KUZU; , Miyeloperoksidazm Kemoterapide Kullanılan Doksombisine Etkisinin İncelenmesi
731 Murat TOPUZOĞULLARI; Zafer Ömer ÖZDEMİR; Erdem KARABULUT; Zeynep MUSTAFAEVA; , FMDV Sentetik Viral Peptidlerinin LC-ESI-MS ile Karakterizasyonu
732 Zafer Ömer ÖZDEMİR; Erdem KARABULUT; Zeynep MUSTAFAEVA; , Sentetik Viral Peptidlerin FT-IR İncelemesi
733 Zümrüt Seden AKDEMİR; Oğuz TÜRÜNÇ; Memet V. KAHRAMAN; Nilhan KAYAMAN-APOHAN; Atilla GÜNGÖR; , Immobilization of a-Amylase onto Cyclic Carbonate Bearing Hybrid Material
734 Müge EKMEN; Özlem DOĞAN; Mualla ÖNER; , Gözenekli Hidroksiapatit Kristallerinin İlaç Şahmında Kullanımı
735 Gönül ÇELEN; Semiha ÖZKAN; Fatma AYHAN; , Muğla Endemik Bitkisi Sarı Kantarondan {Hypericum Perforatum L) Polifenollerin Eldesi ve Antimikrobiyal Aktivitenin Tayini
736 Ü. AYDEMİR; A. GÜNEL; N. ÖZGAZİ; M. S. AKKAYA; , Külleme Patojeni ile Enfekte Edilmiş Arpada Anlatım Düzeyleri Değişen Proteinlerin Belirlenmesi
737 Ahmet KILIÇ; Eşref TAŞ; İsmail YILMAZ; Mahmut ULUSOY; , 4-Amino-l-Benzil Piperidin İçeren Pd11, Pdn(BPh2)2 Run-Pdn-Run-tipi Metal Komplekslerin Sentezi, Karakterizasyonu, Elektrokimyasal Özellikleri ve in-situ Suzuki-Miyanra Coupling Reaksiyonları
738 KILIÇ,Ahmet; TAŞ,Eşref; DURAP,Feyyaz; AYDEMİR,Murat; BAYSAL,Akın; , Ru(II) ile Şelat Oluşturan Dört Dişli Pd-Oksim Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Termal ve Katalitik Özellikleri
739 UĞUR,Ahmet Lütfi; ERDEN,İbrahim; AVCIATA,Ulvi; , D-tt-D Grupları İçeren Yeni Tip 1,10-Fenantrolin Ligand Sentezi ve Karakterizasyonu
740 AY,Ahmet Nedim; ZÜMREOĞLU-KARAN,Birgül; TEMEL,Abidin; RİVES,Vicente; , Antiartrit Madde Tutuklanmış Tabakalı Çift Hidroksitler
741 SEVİM,Altuğ Mert; GÜL,Ahmet; , Reaktif 2-(Hidroksietil)tioetoksi Sübstitüentleri İçeren Yeni Çözünür Ftalosiy aninler
742 MUTLU,Aylin; YEŞİLEL,Okan Zafer; BÜYÜKGÜNGÖR,Orhan; , Karışık Ligantlı KobaIt-Pirazin-2,3-dikarboksiIik Asit Komplekslerinin Sentezi, Spektroskopik, Termik ve Yapısal Çalışmaları
743 MUTLU,Aylin; YEŞİLEL,Okan Zafer; ÖĞRETİR,Cemil; BÜYÜKGÜNGÖR,Orhan; , Karışık Ligantlı KobaIt-Pirazin-2,3-dikarboksiIik Asit Komplekslerinin Sentezi, Spektroskopik, Termik ve Yapısal Çalışmaları
744 YILDIZ,Aylin; ŞABUDAK,Temine; , Kadmiyum Abietat Sentezi, IR, NMR ve ESR Teknikleri ile Spektral Özelliklerinin İncelenmesi
745 YILDIZ,Aylin; FEYİZOĞLU,Adilhan; ŞABUDAK,Temine; , Kadmiyum Siklo Hekzan Monokarboksilat Sentezi, IR, NMR ve ESR Teknikleri ile Spektral Özelliklerinin İncelenmesi
746 ZÜLFİKAROĞLU,Ayşin; BATI,Hümeyra; , Kadmiyum Siklo Hekzan Monokarboksilat Sentezi, IR, NMR ve ESR Teknikleri ile Spektral Özelliklerinin İncelenmesi
747 SESALAN,B. Şebnem; KOCA,Atıf; GÜL,Ahmet; , 12 Adet Amino Grup İçeren Suda ve Organik Çözücülerde Çözünen Yeni Ftalosiyaninler
748 KESKİN,Bahadır; TURHAN,Kadir; AVCIATA,Ulvi; , Oktakis(4-tert-Butilbenziltiyo) Sübstitüentli Porfîrazin Türevlerinin Ozonizasyonunda UV-Visible Spektrofotometrik Yöntem Kullanılarak Renk Değişiminin İncelenmesi
749 KESKİN,Bahadır; AVCIATA,Ulvi; GÜL,Ahmet; , Preparation and Spectroeleetrochemical Behaviour of A New Derivative of Ferrocene: (4-Ferrocenylphenyl)Acetonitrile
750 AKKURT,Barbaros; KOCA,Atıf; HAMURYUDAN,Esin; , Ferrosenli Bir Çinko Ftalosiyanin Bileşiğinin Spektroskopik ve Elektro kimyasal Özellikleri
751 ÇATIKKAŞ,Berna; KANTARCI,Ziya; , M(II) Cl2 (1,10-Fenantrolin) [M= Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Cd, Hg] Bileşiklerinin B3LYP/6-31+G(d) Metodu ile Hesaplanan Yapı ve Titreşim Parametrelerinin Deneysel Verilerle Karşılaştırılması
752 TEKİN,Berna; GÜLER,Halil; , Vaterite Yapı Tipine Sahip Yeni Bir Neodimyum Ortoborat, NdB03
753 DİNDAR,Bircan, Yeni Ariltiyoeter ve Alkiltiyoeter Substitüe Grupları İçeren Çinko Ftalosiyanin Türevlerinin Sentez ve Tanımlamaları
754 ERDOĞAN,Buket Seda; ATİLLA,Devrim; GÜREK,Ayşegül; AHSEN,Vefa; , Periferal Okta Hekziltiya Sübstitüe Ftalosiyanin Sentezi Ve Karakteriz asyonu
755 AĞAÇ,Çağlar; ŞENGÜL,Abdurrahman; , 6,6?-Dioksim-2,2f-Bipiridin Ligandınm Metal Kompleksleri
756 BİLİR,Caner; ERSOY,Ersay; TÜRKOĞLU,Erhan; , Bi20 3-Mn02 İkili Sisteminde ^Bi20 3 Tipi Katı Elektrolitin Sentezi ve Karakterizasyonu
757 KESER,Cem; HEREN,Zerrin; , Cz5^bis(4-metilimidazoI)bis(pikolinato)Bakir(Ii) Kompleksinin Yapisi ve Spektroskopik Özellikleri
758 BİLGİÇ,Ceyda; ÖZ,Beytullah; , NH4-ZSM-5 Zeolitinin Yüzey Asit-Baz Özelliğinin Farkli İki Yöntemle Belirlenmesi
759 EREZ,Çiğdem; İRİŞLİ,Sevil; , Schiff Bazlarından Türeyen Aminofosfin Ligandları
760 HOPA,Çiğdem; ALKAN,Mahir; KURTARAN,Raif; KAZAK,Canan; ARSLAN,N.Burcu; , 2,6-Bis[(3,4,5-TrimetiI-N-PirazoiI)Piridin] Ligandı ile Fe (M) Kompleksinin Sentezi ve Karakterizasyonu
761 HOPA,Çiğdem; KURTARAN,Raif; ALKAN,Mahir; KAZAK,Canan; ARSLAN,N.Burcu; , Ijö-Risl^^S-trimetil-N-pirazoilJPiridin] ve Tiyosiyanat Ligandlarmın İki Çekirdekli Cd(II) Kompleksinin Sentezi, Karakterizasyonu, Kristal Yapısı ve Termal Özellikleri
762 ERDENER,Diğdem; YILDIZ,Mustafa; , Bino Fosfazen Bileşiklerinin Sentezi ve Yapılarının Spektroskopik Yöntemler ile Aydınlatılması
763 ERDENER,Diğdem; YILDIZ,Mustafa; ÜNVER,Hüseyin; İSKELELİ,Nazan Ocak; , Tiyosemikarbazit? in Schiff Bazı Reaksiyonları, Oluşan Ürünlerin Yapısının Spektroskopik ve Kristallograflk Yöntemler ile İncelenmesi
764 KÖSE,Dursun Ali; KARAN ZÜMREOĞLU,Birgül; , Transition Metal Complexes of Orotic Acid (Vitamin B13) Monoanions
765 AYDIN,Duygu; YANIK,Hülya; DURMUŞ,Mehmet; GÜREK,Ayşegül; AHSEN,Vefa; , Fotodinamik Terapi Amaçlı Yeni Tip Galyum Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi
766 KARADENİZ,Hülya; ÇELENK,Elif; KANTEKİN,Halit; DEĞİRMENCİOĞLU,Halit; , Karişik Donörlü Makrosiklik Grup Taşiyan Yeni Bir Metalsiz ve Metalli Ftalosiyanin Sentezi ve Karakterizasyonu
767 ÇELENK,Elif; KANTEKİN,Halit; , N2S2 Donörlü Makrosiklik Grup Taşiyan Yeni Bir Metalsiz ve Metalli Ftalosiyanin Sentezi ve Karakterizasyonu
768 OKUTAN,Elif; YENİLMEZ ÇİFTÇİ,Gönül; J.COLES,Simon; B.DAVİES,David; KILIÇ,Adem; , 2,2-(N-metil-l ,3 -diaminopropan)-4,4,6,6-Tetraklorosiklotrifosfazatrien ile Pirolidinin Reaksiyonu
769 ÜSTÜN,Elvan; KARAKUŞ,Nihat; , C4y Simetrisindeki M(CO)5L Tipi Metal Karbonil Komplekslerinin Ab-initio Metodu ile İncelenmesi
770 GÜNEY,Emel; YILMAZ,Veysel T.; ŞENGÜL,Abdurrahman; , Terpiridin İçeren Platin(II) ve Paladyum(II) Sakkarinato Komplekslerinin Sentezi ve Özellikleri
771 ÖNAL,Emel; HİREL,Catharine; AHSEN,Vefa; , T etraimidazoftalosiyaninlerin Sentezi ve Yapısal Karakterizasyonları
772 ÖZCAN,Emine Özge; GÜRBÜZ,Nevin; ÖZDEMİR,İsmail; ÇETİNKAYA,Bekir; , Pallad3 um/Azolyum Katalizli Suzuki Eşleşmesi
773 ERSOY,Ersay; SARIÖZ,Özlem; BİLİR,Caner; TÜRKOĞLU,Orhan; , Bi20 3-Se02 İkili Sisteminde ^Bi20 3 Tipi Katı Elektrolitin Sentezi ve Karakterizasyonu
774 PUSKAS,Szilard; BRATU,Ioan; INDREA,Emil; KASCO,İren; CULEA,Eugen; IONESCU,Corina; PATAKİ,Bernadeth; VERESS,Erzsebet; , Synthesis, Spectroscopic Study and Structural Aspects of Iron Oxide Containing Aluminoborosilicate Glasses
775 TAŞCIOĞLU,Sülin; KAKI,Esra; ÇOLAK,Senem; , Ban Bakır ve Molibden Üçlü Komplekslerinin Miselli Ortamlarda Oluşum Koşullar mm İncelenmesi
776 TANRIVERDİ,Esra; YENİLMEZ ÇİFTÇİ,Gönül; ZORLU,Yunus; , Tetrasiklik Spermin Türevi Siklotrifosfazatri eni erin Sentezi ve Kar akt er iz asy onu
777 TAŞ,Eşref; DURGUN,Mustafa; KILIÇ,Ahmet; KILINÇ,Dilek; ÖZDEMİR,İsmail; GÜRBÜZ,Nevin; , Polisiklik Aromatik Diaminlerden Türetilen Sterik Engelli Tetradentat Salisilaldiminlerin Palladyum (II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Katalitik Özellikleri
778 SARI,Evrim; YILMAZ,Veysel T.; KAZAK,Canan; , [Ag2(tt-sac)2(pyza)2] ve [Ag^-sacMsac^-mpyzMHjO^] Komplekslerinin Yapısı ve Özellikleri
779 YILMAZ,Fatih; DEMİR,Selçuk; YILMAZ,Veysel T.; , Karışık Ligantlı Gümüş-Barbital Kompleksleri
780 AYTAN KILINÇARSLAN,Fatma; YILMAZ COŞKUN,Naciye; YALÇIN MANAV,Sabiha; GÜL,Ahmet; , Asimetrik Porfir az inlerin Sentezi Metal Kompleksleri
781 DİNÇER,Fatma; DURMUŞ,Mahmut; AHSEN,Vefa; , Kinoksalin Oksim, Azobiskinoksalin ve Paladyum Kompleksinin Sentezi, Spektroskopik Karakteriz asyonu ve Sıvı Kristal Özelliklerinin İncelenmesi
782 CÜLÜ,Burçin; KARİPCİN,Fatma; ÇELEN,Duygu; ERDÖNMEZ,Emel; DÖNMEZ,Fatma; , Asetilaseton ve Bazı Diaminlerden Çokdişli Ligandlar ve Bunların Cu(II) ve Ni(II) Komplekslerinin Sentezi
783 DEDE,Bülent; KARİPCİN,Fatma; CENGİZ,Mustafa; , N,N'-bis[l-bifenil-2-hidroksiimino-2-(pirolidino)-l-etiliden]-Diaminler ve Bakır(II) Kompleksleri
784 ARSLAN,Figen; ÖLMEZ,Halis; ODABAŞOĞLU,Mustafa; BÜYÜKGÜNGÖR,Orhan; , Bis[(R)-(-)-hidroksimetilpropilim.in iJ-vanilinato]bakır(II) Kompleksinin Sentezi ve Özelliklerinin Belirlenmesi
785 ŞAHİN,Figen; AVCIATA,Oğuzhan; AVCIATA,Ulvi; , Nano Tİ02 Kullanarak Ultrasonik Etkiyle Çeşitli Tekstil Boyar Maddelerin Parçalanmasının İncelenmesi
786 YENİLMEZ ÇİFTÇİ,Gönül; TANRIVERDİ,Esra; BURUK,Kurtuluş; J.COLES,Simon; B.DAVİES,David; KILIÇ,Adem; , 2.2-(N-metil-r,3?-diaminopropan)-4,4,6,6- Tetraklorosiklotrifosfazatrien ile 2,2,3,3-Tetrafloro-l,4-RütandioPün Reaksiyonu ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi
787 ULUCAM,Gühergül; BEYNEK,Nesrin; , N20 2 Donor Atomlu Yeni Tetradentat Ligant ile Bu Ligantm Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması
788 KESER KARAOĞLAN,Gülnur; ERDEN,İbrahim; AVCIATA,Ulvi; , D -7T-D Grupları İçeren Yeni Tip Ligand Sentezi ve Karakterizasyonu
789 DİLBER,Gülsev; KANTEKİN,Halit; YAŞAR,Ahmet; YAYLI,Nurettin; , Azokalkon Grubu Taşıyan Yeni Bir Metalli Ftalosiyaninin Sentezi ve Karakteriz asy onu
790 DİLBER,Gülsev; BAKARAY,Asiye; KANTEKİN,Halit; , Yeni Çözünebilir Bir Ftalosiyaninin Sentezi ve Karakterizasyonu
791 YENİLMEZ AKKURT,H. Yasemin; OKUR,Ali İhsan; GÜL,Ahmet; , Paladyumlanmış Asimetrik Ftalosiyaninlerin Sentezi
792 YILMAZ,İsmail; AĞAÇ,Hakan; ŞENGÜL,Abdurrahman; , Bipiridin-Tetrazin Türevlerinin Metal Kompleksleri
793 ERER,Hakan; YEŞİLEL,Okan Zafer; BÜYÜKGÜNGÖR,Orhan; , PoIy-jı-Skuaratobis(2-hidroksietilpiridin)bakır(II) Hidrat Kompleksinin Sentezi ve Karakterizasyonu
794 KARABULUT,Hakan; BAŞAK,Ali Sadi; AYRANCI,Halim; , Synthesis and Characterization of a Glyoxal Derivative Schiff Base-Ni (II) Complex
795 ERDOĞAN,Halil; ALTUNTAŞ ÖZTAŞ,Nurşen; , Magnezyum Borat Sentezi ve Karakterizasyonu
796 İLHAN,Salih; TEMEL,Hamdi; , Synthesis and Characterization of Schiff Base Macrocyclic Pb(II), Zn(II), Cd(II) and La(III) Complexes by Template Reaction of (±)-trans-l,2- diaminocyclohexane with Metal nitrate and Salicylaldehyde Derivatives
797 İLHAN,Salih; TEMEL,Hamdi; , Synthesis and Spectral Studies of Macrocyclic Schiff Base Complexes by Template Reaction of Diamine with Metal(II) nitrate and l,7-bis(2- formy lpheny 1)-1,4,7-trioxahep tane
798 PEKBELGİN KARAOĞLU,Hande R.; BURKUT KOCAK,Makbule; , Farklı Sübstitüentler İçeren Yeni Oktasübstitüe Ftalosiyaninler
799 İBİŞOĞLU,Hanife; HACIVELİOĞLU,Ferda; KILIÇ,Adem; , Hekzaklorosiklotrifosfazatrien ile 2,2-Bis (Bromometil)-l,3- Propandiol?ün Reaksiyonlarının İncelenmesi
800 M,KANAN,Sofian; ABU YOUSEF,Imad A.; M.ABDO,Naser; , Silver Nanoclusters Doped in Mordenite Zeolite as Photocatalyst Toward Quinalphos
801 YANIK,Hülya; AYDIN,Duygu; DURMUŞ,Mahmut; AHSEN,Vefa; , Yeni İndiyum Ftalosiyanin Bileşiklerinin Sentezi, Foto fiziksel ve Foto kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
802 KARACA,Hüseyin; KANAT,Gamze; TEKER,Murat; GÜL,Ahmet; , Suda Çözülebilir [Oktakis(2-trimetilamonyumetiltiyo)porfirazinato- Cobalt(II)]oktaiyodür?ün Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
803 ARDIÇ,Hüsniye; KILIÇ,Adem; B.DAVİES,David; YEŞİLOT,Serkan; , Bir Kiral Merkezli Siklotrifosfazen Bileşiklerinin Stereojenik Özelliklerinin HPLC ve NMR ile Belirlenmesi
804 ERDEN,İbrahim; DEMİRHAN,Nebehat; AVCIATA,Ulvi; , Fluoren Grup İçeren Yeni Tip Ligand Sentezi, Özellikleri ve Karakteriz asyonu
805 ÖZÇEŞMECİ,İbrahim; OKUR,Ali İhsan; GÜL,Ahmet; , Piren Grubu İçeren Yeni Tip Ftalosiyaninler
806 TAŞCIOĞLU,Sülin; PEKGÖZLÜ,İlhan; MERGEN,Ayhan; , Farklı Sıcaklıklarda Elde Edilen SrAİ2B20 7: Pb2+ bileşiğinin Fotolüminesans Özelliklerinin İncelenmesi
807 ÜN,İlker; İBİŞOĞLU,Hanife; YENİLMEZ ÇİFTÇİ,Gönül; TANRIVERDİ,Esra; KILIÇ,Adem; , Spermin ve Spermidin Türevi Siklotetrafosfazenler: Yeni Spiransa ve Dispiransa Konfîgürasyonlari
808 ACAR,İrfan; BIYIKLIOĞLU,Zekeriya; BEKİRCAN,Olcay; BEKTAŞ,Hakan; KANTEKİN,Halit; , 1,2,4-triazol Grup İçeren Yeni Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakteriz asy onu
809 ACAR,İrfan; BIYIKLIOĞLU,Zekeriya; KANTEKİN,Halit; , Karışık Donörlü Makrobisiklik Grup İçeren Metalsiz ve Metalli Ftalosiyamillerin Sentezi ve Karakterizasyonu
810 KARAOĞLU,Kaan; BARAN,Talat; ER,Mustafa; SERBEST,Kerim; , Yeni Bir Makroasiklik Schiff Bazı Ligandı, Geçiş Metali Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
811 BARAN,Talat; KARAOĞLU,Kaan; ER,Mustafa; DEĞİRMENCİOĞLU,Halit; SERBEST,Kerim; , Yeni Bir Tetratriazol Türevi Makroasiklik Schiff Bazı Ligandı, Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
812 YARAŞIR,M Nilüfer; SENKAL,B Filiz; GÜNEY,Orhan; KANDAZ,Mehmet; , Synthesis and Selective Metal-ion Binding Properties of Fluorescent Chemosensor Phthalocyanines
813 SÖNMEZ,Mehmet; ÇELEBİ,Metin; LEVENT,Abdülkadir; ŞENTÜRK,Zühre; BERBER,İsmet; , 3-(5-Benzoil-2-okso-4-fenilpirimidin-l(2i/)-ilamino)-3-oksopropanoikasit ve Bazı Metal Komplekslerinin Sentezi
814 SÖNMEZ,Mehmet; ÇELEBİ,Metin; LEVENT,Abdülkadir; ŞENTÜRK,Zühre; BERBER,İsmet; , Tetradentat N1,N2-Bis(5-benzoil-2-okso-4-fenilpirimidin- (2H)- il)oksalamid ve Bazı Metal Komplekslerinin Sentezi
815 UÇAK,Melih; GÜNAY,M.Emin; ÇETİNKAYA,Bekir; , JV-Heterosiklik Karben (NHC) Ligandı Bağlı Paladasiklik Kompleksler ve Katalitik Özellikleri
816 KILIÇARSLAN,Meltem Betül; AĞIN,Fatma; KANTEKİN,Halit; , Mikrodalga ile Sentezlenen Metalsiz ve Metaloftalosyaninlerin Sentezi ve Karakteriz asy onu
817 YARAŞIR,M Nilüfer; GÜNSEL,Armağan; BİLGİÇLİ,A.Turgut; KANDAZ,Mehmet; , Furan ve Tiyofen Sübstitüye Ftalosiyaninlerin Sentezi, Fotofîziksel Karakterlerinin ve Metal Sensör Özelliklerinin İncelenmesi
818 ÖZER,Metin; KANİ,İbrahim; BEKAROĞLU,Özer; , Yeni Tip Co(II) ve Pd(II)-perfluoroalkilftalosiyaninlerin Sentezi, Karakteriz asyonu ve Katalitik Aktiviteleri
819 DELGADO,M.R; ARMANDİ,M.; GARRONE,E.; BONELLİ,B.; AREAN,C.O.; , Variable Temperature FT-IR Spectroscopic Studies on CO Adsorption on the Faujasite-type Zeolite Ca-Y
820 IŞIKLAN,Muhammet; SAYIN,Levent; , Spirö-Halkalı Aminofosfazen Bileşiklerinin Sentezi ve Yapılarının Spektroskopik Yöntemlerle İncelenmesi
821 ÖZÇEŞMECİ,Mukaddes; HAMURYUDAN,Esin; , 3,5-bis(2\3\4\5\6?-pentaflorobenziloksi)benziloksi Grubu İçeren Tetra Sübstitüe Ftalosiyaninler
822 ÖZÇEŞMECİ,Mukaddes; SÜRGÜN,Serdar; HAMURYUDAN,Esin; , Sübstitüe Tetrakis-(pentaflorobenziIoksi)ftalosiyaninIer
823 TAŞ,Murat; BÜYÜKGÜNGÖR,Orhan; , ^-Peroxo-bis[succinimidato-bis(etilendiamin) Kobalt(III)] dinitrat dihidrat Kompleksinde Supramoleküler Düzenlenme
824 ŞAHİN,Musa; BAL,Tülay; ÜLKÜSEVEN,Bahri; , S-Propil-N1?Salisiliden-N4-3,5-DikIoro-SaIisiIiden Tiyosemikarbazonun (LH2) Dioksouranyum(VI) Kompleksleri. [UOîCL^?I (L'= DMF, DMSO)
825 Mustafa Dolaz; Ayşegül Gölcü; Berna Koçak; Mustafa Çeşme; Selahattin Serin; , Fosfonik Asit Grubu İçeren Yeni Azo Bileşiklerinin Fe(III), Al(III) ve
826 Mustafa Dolaz; Ayşegül Gölcü; Berna Koçak; Mehmet Tümer; Sibel A. Özkan; , Lorakarbef in Pt(II), Pd(II), Ru(III) ve Fe(III) Komplekslerin Sentezi ve Karakteriz asyonu
827 Nazan Temelli; İsmail Özdemir; Bekir Çetinkaya; , Pallad} um Katalizli C-C Bağ Oluşumu
828 Nebahat DEMÎRHAN; Fikriye ELMALI; Ayşegül PEKSEL; , Triazol Türevi Yeni Bir Schiff Bazı Ligandı ve Bazı Geçiş Metal Kompleksinin Sentezi Biyolojik Aktivitesinin İncelenmesi
829 Nesrin BEYNEK; Brian P. MURPHY; , Yeni Bir Asiklik Ligant 6,6,-jBis(2-Aminotiyofenoksimetil)-2,2?-Bipiridin ve Bu Ligantm Co(II), Ni(II) ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması
830 Ahmet KARADAĞ; Nesrin OKUMUŞ; Ayşegül ŞENOCAK; Şengül ASLAN; , Molekül Orbitalleri Teorisinin Basit Organik Bileşiklere Uygulanması
831 Sedat Yaşar; Nevin Gürbüz; İsmail Özdemir; Bekir Çetinkaya; , Benzimidazolyum / Paladyum Katalizli Suzuki ve Heck Eşleşmesi
832 Sedat Yaşar; Emine Özge Özcan; Nevin Gürbüz; İsmail Özdemir; Bekir Çetinkaya; , Karben Katalizli Hidrojen Transferi ile Ketonların İndirgenmesi
833 Nevin Karaböcek; Aslıgül Küçükdumlu; Pınar Ekmekçioğlu; Serdar Karaböcek; , (2E,3E)~ But ane-2,3-Dione [(lE,2E)-2-(Hydroxyimino)-1 - Methylpropylidene]hydrazone Oksim ve Cu(II)/Ni(II) Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
834 Nevin Karaböcek; Aslıgül Küçükdumlu; Pınar Ekmekçioğlu; Serdar Karaböcek; , Bis-[(2E,3E,2? E^S^?-il^-phenylene-dinitrik^dibutan^-one dioxime] ve Bakır(II) ve Kobalt(II) Compleksinin Sentezi ve Karekterizasyonu
835 Nevin TURAN; Memet ŞEKERCİ; , Metal Complexes of Schiff Base Derived from Terephthalaldehyde and 2- amino-5-ethyl-l,3,4-thiadiazole Synthesis, Spectral and Thermal Characteriz ation
836 Nevin TURAN; Memet ŞEKERCİ; , Synthesis and Spectral Studies of Novel Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II), Cd(II) and Fe(II) Metal Complexes with N-[5'-amino-2,2'-bis(l,3,4- thiadiazole)-5-yl]-2-hydro xybenzaldehyde Imine
837 Nilgün KABAY; Nuray DEMİRAYAK; Yaşar GÖK; , Diloop Tarzı Metalsiz ve Metalloporfrazinlerin Sentezi ve Karakteriz asyonu
838 Nilgün KABAY; Nuray DEMİRAYAK; Yaşar GÖK; , Periferal Konumda 1 ,1 0 -F e n a n t r o lin Bağlı Dioksaditiya Makrosiklik Grup Taşıyan Yeni Metalsiz ve Farklı Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakteriz asyonu
839 Nursabah SARIKAVAKLI; İlknur B AB AH AN; Hikmet Tuba ÇAKICI; , Hidrazon İçeren vic-Dioksimlerin Sentezi ve Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin Karakterizasyonu
840 Okan Zafer Yeşilel; Aylin Mutlu; Orhan Büyükgüngör; , Pirazin-2,3-dikarboksilik Asit?in Yeni Bir Koordinasyon Modunu İçeren Bakır(II) Komplekslerinin Sentezi ve Yapısal Karakterizasyonu
841 Ömer Edip Kuzugüdenli, Düşük Yoğunluklu Seramik Üretimi
842 Ersin Güler; Özcan Koçyiğit; Alımet Okudan; A. Nuri Kurşunlu; Ahmet Koçak; , 2,4,6-Trimetiltetrahidrobenzaldehit ile Al aninden Elde Edilen Schiff Bazının Sentezi ve Metal Komplekslerinin İncelenmesi
843 Özcan Koçyiğit; Ersin Güler; Alımet Okudan; Hakan Dumrul; , 3,5,6-Trimetiltetrahidrobenzaldehit ile Al aninden Elde Edilen Schiff Bazı Ligandmm Sentezi ve Metal Komplekslerinin İncelenmesi
844 Özge KURT; Şennur ÖZÇELİK; Özgül SAĞLAM; Ahmet GÜL; , Rijid Çubuk Şeklinde Bifenil Sübstitüentler Taşıyan Yeni Porfir az inlerin Sentezi
845 Öznur Doğan; İsmail Özdemir; Bekir Çetinkaya; , C-H Aktivasyonu ile Benzotiazolün Arilasyonu
846 Poyraz UZUN; Aslı USTA DÎKMEN; Müjgan ÇULFAZ; Ali ÇULFAZ; , Sentetik Klinoptilolit ile Gördes Yöresine Ait Doğal Klinoptilolitin Pb2+, Zn2+ ve Cd2+ İyonları İçin İyon Değişim Kapasitelerinin Karşılaştırılması
847 Rabia Zevnep Uslu Kobak; Egemen Selçuk Öztürk; Ahmet Gül; , Yeni Makrosiklik Kompleksler İçin 2,3-Disiyano Türevi Yeni Ligandlarm Sentezi
848 Rukiye GÜMÜŞADA; M. Emin GÜNAY; Bekir ÇETÎNKAYA; , JV-Heterosiklik Karben (NHC) Ligandı Bağlı Paladasiklik Kompleksler
849 Saban UYSAL; H. İsmet UÇAN; , 2-(4-Karboksibenzimino)-4,6-Diamino-l,3,5-Triazin Ligandmm Fe(III)Salen/Saloph Köprülü Polimer (tereftalaldehit ile) Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Karakterizasyonu
850 Salih İLHAN; Hamdi TEMEL; , Synthesis and Spectral Studies of Macrocyclic Cu(II), Ni(II) and Co(II) Complexes by Template Reaction of l,4-bis(3-aminopropoxy)butane with Metal(II) nitrate and Salicylaldeyde Derivatives
851 İsmail YILMAZ; Salih İLHAN; Hamdi TEMEL; Ahmet KILIÇ; , Synthesis, Characterization and Electro-Spectroelectrochemical Studies of Four Macrocyclic Schiff-Base Co(II) Complexes having N20 2 Set of Donor Atoms
852 Nurgün BÜYÜKKIDAN; Bülent BÜYÜKKIDAN; Salih ÖZER; , Yeni Mannich Bazları ve Bunların Metal Komplekslerinin Sentezi
853 Saliha BEGEÇ; Sümeyya ALATAŞ; Adem KILIÇ; , Difenilfenoksifosfin Oksit Türevlerinin Sentezi
854 Saliha BEGEÇ; Sümeyya ALATAŞ; Adem KILIÇ; , Oktaklorosiklotetrafosfazatetraen?in Piridin Türevlerinin Sentezi
855 Savaş GÜVEN; Nadir KÎRAZ; Ertuğrul ARP AÇ; , Farklı Anatas Nano -Tİ02 Sentezi ve Fotokatalitik Aktivitelerinin Karşılaştırılması
856 Şaziye ABDURRAHMANOĞLU; Ahmet ALTINDAL; Özer BEKEROĞLU; , Yeni Tip Nadir Toprak Elementi Ftalosyaninler ve Empedans Ölçümleri
857 Seda DEMİRER; Adem KILIÇ; David B. Davies; Serkan YEŞÎLOT; , İki Kiral Merkezli Siklotrifosfazen Bileşiklerinin Stereojenik Özelliklerinin HPLC ve NMR ile Belirlenmesi
858 Selçuk DEMİR; Fatih YILMAZ; Veysel T. YILMAZ; , Karışık Ligantlı 5,5-Dietilbarbitürik Asit-Çinko Komplekslerinin Sentezi, Yapısal, Termik Ve Elektrokimyasal Özellikleri
859 Selçuk DEMİR; Fatih YILMAZ; Veysel T. YILMAZ; , Karışık Ligantlı Bazı Geçiş Metal-süksinato Komplekslerinin Sentezi, Spektroskopik, Termik ve Yapısal Özelliklerinin incelenmesi
860 Selmin YANAR; Bircan DÎNDAR; Sevil ÎRİŞLİ; , Resorkinol ile Oluşturulan Pcp Tipi Kıskaç Ligandlar
861 Ahmet KARADAĞ; Sengül ASLAN; Nesrin OKUMUŞ; Ayşegül ŞENOCAK; Orhan BÜYÜKGÜNGÖR; , N,N~Bis(2-HidroksietH)-EtiIend¡am¡nü N¡(I¡), Pd(Ii), Pt(I¡) Ve CoÇlİî) Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
862 Sennur ÖZCELİK; Ahmet GÜL; , Periferal Naftil-Antenli Yeni Ftalosiyaninlerin Sentezi
863 Ayşen Orhan ERKOVAN; Serap BEŞLİ; Simon J. COLES; David B. DaAVİES; Adem KILIÇ; , Köprülü Siklofosfazenlerin Koniîgürasyon Özellikleri
864 Şerife BAYAR; Hatice A. DİNÇER; Ergün GONCA; , Orto ve Para Sübstitüe Aromatik Hacimli Gruplar İçeren Ftalosiyaninler
865 Ümmü Gülsüm BAKLACI; Ergün GONCA; Şerife BAYAR; Hatice A. DİNÇER; , Sekiz (p-tolil) ve (o-tolil) Sübstitüe Metalsiz ve Metalli Seko-porfirazinler
866 Serkan DEMİR; Turan Kaya YAZICILAR; , 2-Merkaptonikotinik Asit?in Bazi Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Spektroskopik ve Termik Özelliklerinin Araştirilmasi
867 Serpil DEMİR; İsmail ÖZDEMİR; Bekir ÇETİNKAYA; , Sulu Ortamda Kar ben Kataliz li Heck Eşleşmesi
868 Emre TOPRAK; Solmaz KARABULUT; Yavuz İMAMOĞLU; , Rıı-NHC Bazlı Katalizör Varlığında Halka Kapanması Metatezi
869 Sibel DUMAN; Memet ŞEKERCİ; , Metal Complexes of Aminooxime Derived from arcft-chloroglvoxime and l,2-bis(m-aminophenoxy)ethane Synthesis, Spectral and Thermal Characteriz ation
870 Sibel DUMAN; Memet ŞEKERCİ; , Synthesis and Spectral Studies of Novel Cu(II), Ni(II), Co(II), Zn(II) and Cd(II) Metal Complexes with N,N?-[4,4-{ethane-l,2-di-yl-bis(oxy)bis(4,lphenylene)} bis(N?-hydroxy)-2-(hydroxy imino)acetimidamide] (LH4)
871 Sinem TUNCEL; Fabienne DUMOULIN; Vefa AHSEN; , Suda Çözünen TEG Sübstitüe Zn (II) Ftalosiyaninler
872 Şükriye GÜVELİ; Tülay DEMÎRCİ-BAL; Bahri ÜLKÜSEVEN; , 2-Hidroksi-5-kloro-benzofenon-4-(H/C6H5)-Tiyosemikarbazonun [NiCİ2(PPh3)2] ile Reaksiyonu
873 Şükriye GÜVELİ; Tülay DEMÎRCİ-BAL; Bahri ÜLKÜSEVEN; , 5-Bromo-2-hidroksi-benzaldehit-S-metil-tiyosemikarbazonun (LH2) Nikel(Il) Kompleksi {[Ni(L)PPh3].iso-C3H7OH}
874 Erdal CANPOLAT; Sümeyra TUNA; Mehmet KAYA; , Di oksal an Halkası ve Amino Grubu İçeren Vic-Dioksim Ligandmm Sentezi, Kar alet eriz asyonu ve Bazı Metallerle Komplekslerinin incelenmesi
875 Musa ŞAHİN; Tülav BAL; Bahri ÜLKÜSEVEN; , S-Propil-N(l)-Salisiliden-N(4)-3,5-Diklorosalisiliden Tiyosemikarbazon ve Nonil Alkolün Uranil(Ii) Karişik Ligand Kompleksi
876 Ion UNTEA; Madelene DANCİLA; , Structural, Morphological and Textural Modifications of Zn0-Ti02 HTGD Based Sorbents Induced by A120 3 Addition, Thermal Treatment and Sulphurizing Process
877 Yasemin DAŞDEMİR KURT; Bahri ÜLKÜSEVEN; , 2,4-Dihidroksi-benzofenon S? metil-tiyosemikarbazon?un Ni(ü) Kalıp Kompleksleri
878 Yasemin DAŞDEMİR KURT; Bahri ÜLKÜSEVEN; , Bazı Yeni N1>A?4-Diariliden -1S'-Metiltiyosemikarbazonların Nİ(II) Çelatları
879 Yasın ARSLANOĞLU; Ersin HAYRAN; Esin HAMURYUDAM; , Periferal Olarak Substitüe Titanyum Ftalosiyaninler
880 Zekeriva BIYIKLIOĞLU; İrfan ACAR; Halit KANTEKİN; , 16 Üyeli Makrosiklik Grup İçeren Metalsiz ve Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
881 Zekeriva BIYIKLIOĞLU; Ahmet YAŞAR; İrfan ACAR; Halit KANTEKİN; Nurettin YAYLI; , Azakalkon Grubu İçeren Yeni Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakteriz asy onu
882 Zeliha Pınar ÖZ; Gülruh Emine DURUK; Zehra ALTUNTAŞ BAYIR; , Amid Grupları İçeren Ftalosiyaninler
883 Zerrin HEREN; Cem KESER; , [Cu(pic)2(phen)]*4H20 Kompleksinin Sentezi, Spektroskopik ve Termik Özelliklerinin Belirlenmesi
884 Zeynep TASÇI; Mahmut ULUSOY; Bekir ÇETİNKAYA; , Heterojenleştirilmiş Komplekslerin Halkalı Karbonat Oluşumuna Etkisi
885 Sibel DUMAN; Zuhal ERGİN; Memet ŞEKERCİ; , Formation of Novel Amino Fzç-Dioxime Complexes of Cu(II), Ni(II) and Co(II) of 1,3-Dioxalane Groups Containingthe Oxime Moiety:Thermal, Magnetic and Spectral Studies
886 Nevin TURAN; Zuhal ERGİN; Memet ŞEKERCİ; , Preparation of Complexes of 2-[{5-((5-amino-l,3,4-thiadiazole-2- yl)metil)-l,3,4-thiadiazole-2-yl~imino}metil]fenol with Transition Metal Sulphides
887 Hava OZAY; Mustafa YILDIZ; , Aminopodand Sentezi ve Trimerik Fosfazen ile Reaksiyonunun İncelenmesi
888 Carmen V. VİRBAN; Ovidiu I. MUNTEAN; Marcela I. MUNTEAN; , Rapid Evaluation of Pozzolana Activity by Conductometry
889 Marcela I. MUNTEAN; Eniko J. FAZAKAS; Daniela Alina O. OLTEANU; , Recycling of Tobacco Wastes
890 Emre TOPRAK; Solmaz KARABULUT; Yavuz İMAMOĞLU; , Rutenyum-N-Heterosiklik Karben Komplekslerin Sentezi ve Katalitik Performanslarının Araştırılması
891 A.I. Shiyonok, N.A. Ivashina, L.S. Koltsova, I.R. Mardaleishvili, N.L. Zaichenko, One-pot Synthesis of Novel Photochemically Bifunctional Compounds from Spiropyran Class
892 Hürmüş Refiker. Huriye îcil, Synthesis and Characterization of Symmetrical Perylene Diimide with Polyamine; its Potential Interactions with G-quadruplex DNA
893 Hürmüş Refiker, Huriye İçil, Potential Chiroptical and pH Responsive Switches; the Synthesis and the Characterization of Perylene Monoanhydride Monoimide with a-amino Acid
894 Gülaçtı Topçu Mehmet Boğa, Ufuk Kolak ve Murat Kartal, Vinca herbacea Bitkisinin Biyoaktif İndol Alkaloitleri
895 Özdemir Doğan. Adnan Bulut,Savaş Polat, Serap Eröksüz, Alper isleyen, Yeni Fosfor İçerikli Kiral Ligandlarm Sentezi ve Enonlara Katalitic Asimetric Dietilçinko Katılma Tepkimesinde Kullanılması
896 Ender Erdik , Melike Koçoğlu, Alkilçinko Re aktiflerinin Bakır Katalizli Allilik Eşleşmesi Mekanizması
897 Serdar Sezer , Cihangir Tanyeli, Moleküliçi Pauson-khand Tepkimelerinde Stereoseçiciliğin Konform asyonel Kontrolü
898 Mustafa Odabaşoğlu, Bazı İzoindolo-oksazinon ve Pirrolo-oksazinon Türevlerinin Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi
899 Ülkü YILMAZ, Haşan KÜCÜKBAY, Benzimidazol ve Bisbenzimidazol Tuzlarından Sentezlenen Bazı Elektronca Zengin Olefinler ve Özellikleri
900 Volkan Kumbaracı. Naciye Talınlı, Yusuf Yağcı, Benzodioksinonlarla Fotokimyasal Olarak Oligoester Sentezi
901 Ufuk ATMACA, Cemalettin ALPW. M. Serdar GÜLTEKÎN, Murat ÇELİK Metin BALCI., Ketonların Enantiyo Selektif a-hidroksilasyon Reaksiyonları
902 Metin Zora , Arif Kıvrak, 1,2,4-Oksadiazol ve İzoksazol Türevlerinin Sentezi İçin Yeni Metotların Geliştirilmesi
903 Neslihan Demirbas, Ahmet Demirbaş, Şule Ceylan, Deniz Şahin, Hacer Bayrak, Şengül Alpay Karaoğlu, Bazı Biheterosiklik Bileşiklerin Sentezi, Shiff ve Mannich bazlarına Dönüştürülmesi
904 Ramazan Altundas, Meryem Fistikçi, Yakup Gunes, M. Fatih Polat, A New Approach to the Synthesis of p-amino-a-hydroxy Acids
905 Melih Kus. Özge Aksın,Fırat Ziyanak, Levent Artok, Alkinlerin Arilboronik Asitler ile Rodyum Katalizli Karbonilatif Arilasyonu ile a,p-Doymamış Ketonların Sentezi
906 Ayşe Dilek Tanrıgörür, Okan Sirkecioğlu, Substitüye Hidroksi Aromatik Bileşikler Yardımı ile Bisoksazolin İçeren Çok Dişli Ligand Sentezi
907 Servet Turala , Ayhan S. Demir , a-Siyanometil-J3-Ketofosfonatlardan Çinko Perklorat Katalizli Sübstitüe 3- Fosfonopirollerin Sentezi
908 Sidika Polat Cakir.Keith T. Mead Andrzej Sygula, Synthesis and Theoretical Calculations of Tetrahydropyranochromene Framework
909 Naciye Talmlı, Duygu Ergüneş, Volkan Kumbaracı, Seçkin Beğen, Melike Midilli., Vinil Eterler Üzerinden Bisiklik Asetal Sentezi
910 Ömer ZAİM, Mesut BOZ Hafıze ÇALIŞKAN, Anthony A. PONARAS, Dimetiltiyokarbamoil Klorür ile Yeni Reaksiyonlar
911 Rza Abbasoğlu, Abel Meherremov Fuad Aliyev, Bromun Tetrasiklo[7.2.1.0 4'? .0 6 ,0]clodeka-2,7-diene(TSDD) Elektrofıl Transannular Katılma Reaksiyonunun DFT İncelenmesi
912 Zuhal Gerçek, 2- (Klorometil)- 6- Hidroksi- 2H- Piran- 3 (6H)- on?un Achmatowicz Düzenlenmesiyle Sentezi
913 Sevil Özcan,Metin Balcı, İzokumarin ve İn dol Türevi Sentezi: Homofitalik Asitin Kimyası
914 René M. Williams. Pietrick Hudhomme,Frank Würthner, Energy and Electron Transfer in Supramolecular Systems; Probing Ground State Populations with Excited State Dynamics
915 Yüksel Sahin, Armin Bemdt, Aminoborilkarbenler Sentezleme Denemesi
916 Ayhan S. Demir, Mustafa Emrullahoâlu, Eser Pirkin, Nazmiye Akea, Darzen Tepkimesi ile Açilfosfonatlardan Epoksifosfonatların Sentezi
917 nader Noroozi-Pesvan ,jabbar khalafy,zahra malekpoor, does azo dyes can obtain by grinding in solid state
918 Dr. VİENKEN,Jörg;, Start-Up Companıes And The Medical Devıce Industry: Requırements For Cooperatıon
919 SARIKAYA,Mehmet;, Molecular Bıomımetıcs; Genetıcally-Engıneered Molecular Materials For Technology And Medicine
920 HASIRCI,Vasıf;, Nanotechnology And Bıomaterıals: The Excıtıng Combınatıon For Health Scıences
921 ,REİS,L.Rui;, New Emerging Technologıes For The Tıssue Engıneerıng Of Bone
922 ELDEM,Türkan; YURTTAGÜL,Melis;, Nanomedıcıne In FP7 And Nanomedıcıne European Technology Platform
923 ÇİFTÇİ,Talat;, A Strategıc Analysıs Of The Bıotechnology Actıvıtıes In Turkey
924 ÖKTEM,Hüseyin Avni;, Nanobıotechnology
925 Dr. VİENKEN,Jörg;, Bıomaterıals In Medıcal Applıcatıon; Are We Testıng Correctly?
926 HASIRCI,Nesrin;, Importance Of Marerıal Surfaces In Medıcal Applıcatıons: Is The Surface Comfortable Enought For The Cells To Sıt On?
927 DENKBAŞ,Emir Baki;, Afinite Kromatografide Nanoteknolojik Yaklaşımlar
928 MASCİNİ,Marco;, Analytıcal Applıcatıons Of Aptamers
929 ,TAMERLER,Candan;, Genetıc Taılorıng Of Inorganıc-Bındıng Peptıdes For Bionanotechnology
930 FALKENHAGEN,D.;, New Horızon Of Adsorptıon Therapıes Based On Mıcro-And Nanopartıcles
931 MIKHALOVSKY,SV. ; MIKHALOVSKY,LI ; JAMES,Sl. ; SAVINA,I. ; ALLAN,I. ; GALAEV,IY. ; TOMLINS,PE.;, Characterısatıon Of Porous Bıomaterıals And Role Of Porosıty In Theır Performance
932 SAY,Rıdvan;, Mokeküler Baskılanmış Polimerler Ve Uygulamaları
933 MIGLIARESI,Claudio;, Mıcrofabrıcatıon And Self-Assemblıng: Two Dıfferent Approaches To Regeneratıve Medıcıne
934 ,MANO,F.Jodo ;, New Perspectıves On Smart Bıodegradable Surfaces For Bıomedıcal Applıcatıons
935 P.V.HATTON,A.Crawfordand ;, Cartılage Tıssue Engıneerıng: Present Achıevements Vs Future Potentıal
936 TUNCEL,Ali ; YURTSEVER,Arda ; SARAÇOĞLU,Berna; GÖLGELİOĞLU,Çiğdem ;, Alkyl Methacrylate Based Monolıths Wıth Dıfferent Polarıtıes For Capıllary Electrochromatography
937 TEKİN ÖZEL,İshak;, Hücre Yüzey Etkileşimleri
938 GÜMÜŞDERELİOĞLU,Menemşe ;, Cellular Affınıty Enhanced By Bıosıgnals
939 UZUN,Lokman; ÜNAL,Serhat; SAY,Rıdvan; DENİZLİ,Adil;, Hepatit Teşhisi İçin Yüzey Plazmon Rezonans Sensörlerin Hazırlanması
940 TÜRKMEN,Deniz; BERELİ,Nilay; YILMAZ,Erkut; DENİZLİ,Adil;, Polimerik Fırçalar
941 DİLTEMİZ,Sibel Emir; YALÇINKAYA,Özlem; ÜNVER,Hakan; KEÇİLİ,Rüstem; ,SAY,Rıdvan;, Biyomimik DNA Tayini İçin Timin Baskılanmış QCM Sensör Hazırlanması
942 ÖZCAN ATILIR,Ayça; AKDAMAR,Açelya; BİÇEN,Özlem; SARIÖZLÜ YILMAZ,Nalan; ,SAY,Rıdvan;, Glukuronik Asit Baskılı Polimerik Mikrokürelerin Kullanımıyla Hiyaluronik Asit Saflaştırması
943 ODABAŞI,Mehmet;, Sentetik Afinite Reseptörler: Kolesterol Baskılanmış Membranlar
944 YILMAZ,Erkut; UZUN,Lokman; ŞENEL,Serap; DENİZLİ,Adil;, Romatoid Artrit Teşhisi İçin Mikrotemas Baskılama Yöntemiyle Yüzey Plazmon Rezonans Sensörlerin Hazırlanması
945 ŞENTÜRK,Murat; KÜFREVİOĞLU,Ö.İrfan; , İnsan Eritrosit Karbonik Anhidraz İzoenzimlerinin Saflaştırılması İçin Yeni Afinite Jellerinin Hazırlanması
946 BERELİ,Nilay; ŞENER,Gülsu; YAVUZ,Handan; DENİZLİ,Adil;, İnsan Serumunun Proteomik Analizi İçin Albümin ve IgG'nin Kombine Kompozit Kriyojel Membranlarla Uzaklaştırılması
947 YILMAZ,Fatma; BERELİ,Nilay; DENİZLİ,Adil;, Protein Kromatografi İçin Süpermakrogözenekli Hidrofobik Afinite Sorbentler
948 ŞENER,Gülsu; BERELİ,Nilay; YAVUZ,Handan;, Hiperkolesterolemik Hasta Plazmasından LDL Uzaklaştrılması İçin Süpermakrogözenekli İmmünoafinite Kriyojeller
949 ANDAÇ,Cenk; ANDAÇ,Müge; DENİZLİ,Adil;, Kandan Serum Albuminin Daha Spesifik Uzaklaştırılması İçin Bilgisayarlı Ortamda Etkili Kolonların Geliştirilmesi
950 OSMAN,Bilgen; KARA,Ali; KÖK,Senay; BEŞİRLİ,Necati;, Aspergillus Niger Glukoamilaz Enziminin Poli(EGDMA-VTAZ) Mikroküreler Üzerine İmmobilizasyonu
951 UYGUN AKTAŞ,Deniz; KARAGÖZLER,A.Alev; AKGÖL,Alev;, Synthesıs Of Magnetıc Nano-Poly[(Hydroxyethyl Methacrylate)-Co-(Methacrylamıdophenylalanıne)] And Theır Utılızatıon As An Affınıty Sorbent For Lysozyme Adsorptıon
952 UYGUN,Murat; ÖZTÜRK,Nevra; KARAGÖZLER,A.Alev; AKGÖL,Sinan;, Preparatıon Of Fe(III) Attached Poly(Algınate-Chıtosan) Mıcropartıcles For Ferritin Adsorption
953 BULUT,Yasemin; BAYSAL,Zübeyde; ALKAN,Hüseyin; DENİZLİ,Adil;, Baskılanmış Poli(HEMA-MAC) Kriyojel İle Civa Adsorpsiyonu
954 KARA,Ali; OSMAN,Bilgen; İŞ,Yusuf Serhat; DEMİRBEL,Emel; ULUTÜRK,Canda; DAL,Emine; BEŞİRLİ,Necati;, Çapraz Bağlı Mikroküre Formunda Kopolimerin Cr(VI) Adsorpsiyon Parametrelerinin İncelenmesi
955 AKAR TUNALI,Sibel; GÖRGÜLÜ,Aslı; KAYNAK,Zerrin; ANILAN,Burcu; AKAR,Tamer;, Thuja Orıentalıs Üzerine İmmobilize Edilmiş Makro-Fungus Agarıcus Bısporus Kullanımı İle Reaktif Mavisi (RB 49) Tekstil Boyasının Biyosorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi
956 GÜLTEKİN,Aytaç; ,SAY,Rıdvan; DİLTEMİZ,S.Emir; ERSÖZ,Arzu; DENİZLİ,Adil;, Dipikolinik Asit Belleklere Sahip Nanosensörler
957 AKAR,Tamer; ANILAN,Burcu; KAYNAK,Zerrin; GÖRGÜLÜ,Aslı; AKAR TUNALI,Sibel;, Thuja Orıentalıs Kozalakları Üzerine İmmobılıze Edilen Agarıcus Bısporus Biyosorbentı İle Reaktif Kırmızı (RR45) Tekstil Boyasının Bıyosorpsıyonu
958 BERBEROĞLU,Berna; ,ÇIRAK,Tamer; ASLAN,Burcu; GÜVEN ÖZTÜRK,Eylem; AĞALAR,Canan; ,DENKBAŞ,Emir Baki;, Manyetik Özelliğe Sahip Karboksimetil Kitosan Mikrokürelerin E.Coli Saflaştırma Uygulaması
959 ŞENGEZER,Cihangir; ULUSU,N.Nuray;, Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenazın Koyun Beyninden Saflaştırılması
960 ŞENGEZER,Cihangir; ULUSU,N.Nuray;, Koyun Beyin Korteksinden Saflaştırılan Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenazının Kinetik Davranışının Saptanması
961 ULUSU,N.Nuray; ŞENGEZER,Cihangir; , Koyun Beyin Korteksinden Saflaştırılan Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenazın Nikel İle İnhibisyonu
962 KURALAY,Filiz; ERDEM,Arzum; ABACI,Serdar; ÖZYÖRÜK,Haluk; YILDIZ,Attila;, Poli(Vinilferrosenyum) Modifiye Yüzeye DNA Bağlanma Mekanizmasının Elektrokimyasal Yolla İncelenmesi
963 SAKA,Güner; ÖZCAN ATILIR,Ayça; YAZAR,Suzan; ERSÖZ,Arzu;, Organo-Kil Kullanarak 4-Aminofenol Bileşiğinin Horseradish Peroksidaz Enzimi Katalizliğinde Atık Sulardan Giderimi
964 AKAR TUNALI,Sibel; TOSUN,İlknur; ÖZKARA,Esra; YENİ,Onur; ŞAHİN,N.Esin; AKAR,Tamer;, Remazol Kırmızısı 198(RR198) Tekstil Boyar Maddesinin Olıve Pomace Biyokütlesi Üzerine Biyosorpsiyon Koşullarının Araştırılması
965 KARABÖRK,Muharrem; ERSÖZ,Arzu; BİRLİK,Ebru; ,SAY,Rıdvan;, Fe(III) İyonu Baskılanmış Polimerik Mikroküreler Kullanılarak Fe(III)- İyonunun Önderiştirilmesi ve Bu Mikrokürelerin Alev AAS İçin Analitik Performansının İncelenmesi
966 ŞENTÜRK,Murat; GÜLÇİN,İlhami; ÇİFTÇİ,Mehmet; KÜFREVİOĞLU,Ö.İrfan;, İnsan Eritrosit Glutatyon Redüktaz Enziminin Saflaştırılması ve Dantrolenin Enzim Aktivitesi Üzerine İnhibisyon Etkisinin İncelenmesi
967 EKİNCİ,Deniz; ŞENTÜRK,Murat; BEYDEMİR,Şükrü; KÜFREVİOĞLU,Ö.İrfan;, İnsan Serumundan Paraoksonaz-I Enziminin Saflaştırılması İçin Alternatif Bir Metot
968 TANDOĞAN,Berivan; ULUSU,N.Nuray;, Sığır Böbrek Korteksi Glutatyon Redüktazının Nikel İle İnhibisyonu
969 TANDOĞAN,Berivan; ULUSU,N.Nuray;, Sığır Böbrek Korteksi Glutatyon Redüktazına Çinkonun Etkisi
970 ULUSU,N.Nuray; TANDOĞAN,Berivan; , Glutatyon Redüktazın Çeşitli Dokulardan Saflaştırılması
971 ÜNLÜ,Nuri; GÜBBÜK,Hilal; COŞKUN,Ahmet; ERSÖZ,Mustafa;, Sporopolleninin Oksim Türevi İle Modifikasyonu ve Adsorpsiyon Çalışmasında Kullanılması
972 ŞAHİN,Ayşegül; IŞIK,Semra; DEDEOĞLU,Nurcan; ÖZENSOY,Özen; ARSLAN,Oktay;, Karbonik Anhidraz Enzimi İçin Yeni Bir Afinite Jelinin Sentezi ve Uygulanması
973 ,BÜYÜKTİRYAKİ,Sibel; ÖZKÜTÜK BİRLİK,Ebru; ÖZALP,Elif; ERSÖZ,Arzu;, İyon-Çift Baskılı Polimerik Sistemlerin Sentezi ve Kullanımı
974 AKAR,Tamer; AKAR TUNALI,Sibel;, Botrytıs Cınerea (B.Cınerea) Fungal Biyosorbentinin Bakır(II) İyonları İçin Biyosorpsiyon Performansına Fiziksel ve Kimyasal Önişlemlerin Etkisi
975 AKAR,Tamer; ÇABUK,Ahmet; TUNALI,Sibel;, FTIR,SEM/EDX Teknikleri Kullanılarak Aspergıllus Parasıtıcus Biyokütlesi İle Kurşun(II) İyonlarının Biyosorpsiyon Mekanizmasının Araştırılması
976 BAYSAL,Yasemin; ÇETİN ERDEM,F.Banu; ŞENER,Ayla; DENKBAŞ,Emir Baki;, Enzim İmmobilizasyonu İçin Manyetik Aljinat Kürelerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
977 BAYSAL,Yasemin; ÇALIŞKAN,Arzu; ŞENER,Ayla; DENKBAŞ,Emir Baki;, Enzim İmmobilizasyonu İçin Biyopolimerik Kriyojellerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
978 AKAR,Tamer; KAYNAK,Zerrin; KAVAS,Emine; İNCİRKUŞ,Gönül; TOSUN,İlknur; AKAR TUNALI,Sibel;, Asit Kırmızısı 44(AK44) Tekstil Boyasının Agarıcus Bısporus Biyokütlesi Üzerine Biyosorpsiyon Koşularının Araştırılması
979 DERAZSHAMSHİR,Ali; BAYDEMİR,Gözde; ERGÜN,Bahar; ANDAÇ,Müge; DENİZLİ,Adil;, İnsan Kanından Hemoglabin Uzaklaştırılması İçin Hemoglabin Baskılanmış P(HEMA-PEGDA-MAH) Kriyojellerinin Hazırlanması
980 ELKAK,Assem; MATTA,Hiam; UZUN,Lokman;, Sistemik Lupus Eritematos ve Primer Antifosfolipid Sendromu Hasta Plazmalarından DNA Hidrolize Edici Otoantibadilerin Histidin Ligand Afinite Kromatografisi İle Tek Basamakta Ayrılması
981 ERGÜN,Bahar; BAYDEMİR,Gözde; DERAZSHAMSHİR,Ali; ANDAÇ,Müge; YAVUZ,Handan; DENİZLİ,Adil;, Talasemili İnsan Plazmasından Fe3+ Uzaklaştırılması İçin Hazırlanan Fe3+ Baskılanmış P(GMA-MAC) Mikroküre-Kriyojel Kompozit Sistemleri
982 PERÇİN,Işık; ŞENER,Gülsu; DEMİRÇELİK,Ahmet Hamdi; YAVUZ,Handan; AKSÖZ,Erol; DENİZLİ,Adil;, Phema Bazlı Kriyojellerle Soya Unundan Lektin İzolasyonu
983 UZUN,Lokman; ÜNAL,Serhat; SAY,Rıdvan; DENİZLİ,Adil;, Hepatit B Yüzey Antibadi Baskılanmış Polimerlerin Hazırlanması
984 BAŞAR,Nilgün; UZUN,Lokman; GÜNER,Ali; DENİZLİ,Adil;, Boya-Afinite Mikrokürelere Lizozim Adsorpsiyonunun Spektral Karakterizasyonu
985 UZUN,Lokman; TÜRKMEN,Deniz; BEKTAŞ,Sema; DENİZLİ,Adil;, Ağır Metal Uzaklaştırılması İçin Sistein İçeren Poli(Hidroksietil Metakrilat) Monolitlerin Hazırlanması
986 KARA,Ali; , 1-Vinil-1,2,4-Triazol Bağlı Polimerik Mikrokürelerin Cr(VI) Adsorpsiyonunun Denge Kinetiği
987 ÇALIŞKAN,Ayfer; ERDEM,Arzum; KARADENİZ,Hakan;, DNA Analizlerine Yönelik Tek Kullanımlık Elektrokimyasal Sensör Teknolojisinin Geliştirilmesi
988 UYGUN AKTAŞ,Deniz; ÖZTÜRK,Nevra; TÜZMEN,Nalan; KAMBURCU,Tülden; AKGÖL,Sinan;, Preparatıon Of Magnetic Hydrophobıc Nanoparticles For Cholesterol Removal
989 ALKAN,Hüseyin; BAYSAL,Zübeyde; DENİZLİ,Adil;, Romatoid Artrit Tedavisine Yönelik Pretein A-Takılı Poli(HEMA) Kriyojellerin Hazırlanması
990 ÇELEN,Gönül; AYHAN,Fatma;, Muğla Endemik Bitkisi Sarı Kantarondan (Hypericum Perforatum L.) Polifenollerin Eldesi ve Kromatografik Olarak Ayrılması
991 DÖKER,Serhat; BERBEROĞLU,Berna; ,ÇIRAK,Tamer; GÜVEN ÖZTÜRK,Eylem; ,DENKBAŞ,Emir Baki;, Manyetik Özellikte Karboksimetil Kitosan Mikroküreler Kullanılarak Co(II) Adsorpsiyonu
992 Esra GÜÇ; Ufuk GÜNDÜZ; Güngör GÜNDÜZ; , HİDROFOBİK YAPIDAKİ ANTİ KANSER İLAÇLARIN SALIMINA YÖNELİK AŞIRI DALLI REÇİNE SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
993 Erdal BAYRAMLI; Tuncay BAYDEMİR; , BİOBOZUNUR POLİMER KAPLAMALARIN İLAÇ TAŞIYICI OLARAK METAL SUBSTRATLAR ÜZERİNDE ÖZELLİKLERİNİN VE İLAÇ SALIMLARININ İNCELENMESİ
994 Nesrin HASIRCI; Vasıf HASIRCI; , NANO VE MİKRO POLİMERİK YAPILARIN MEDİKAL UYGULAMALARI
995 Vasıf HASIRCI, NANOBİYOMALZEMELERİN DOKU MÜHENDİSLİĞİNDE KULLANIMI
996 Cihangir TUĞSAVUL; Ufuk CURA; Türker YILMAZ; Ö. Faruk KILIÇ; Fatih YILMAZ; Coşkun ÇAKIR; Hatice TUĞSAVUL; Mustafa ERGÜL; , PLASTİK MADDELERLERLE MEYDANA GELEN KONTAKT DERMATİTLER VE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİN ÖNEMİ
997 Ünal ŞEN; Ali ATA; Sevim ÜNÜGÜR ÇELİK; Ayhan BOZKURT; , YÜKSEK SICAKLIK PEM YAKIT HÜCRELERİ İÇİN NAFİON/AZOLE BAZLI PROTON İLETKEN MEMBRANLAR
998 Altuğ KÜMBÜL ; Ersen TURAÇ ; Tuğba DURSUN; Ertuğrul ŞAHMETLİOĞLU; Levent TOPPARE; , ELEKTROKİMYASAL POLİMERİZASYON ile POLİ(N1,N3- BİS(TİYOFEN-3-İL METİLEN)BENZEN-1,3-DİAMİN-ko-3,4- ETİLENDİOKSİ TİYOFEN) İLETKEN KOPOLİMERİNİN SENTEZİ ve KARAKTERİZASYONU
999 Songül ŞEN; Ayşegül UYGUN GÖK; Ayşe Gül YAVUZ; Nevin AYTEMİZ; Mustafa YAVUZ; , PİROL/DİMETİLAMİNOPİROL KOPOLİMERİNİN (PPy/PDMAP) SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU ve GLUKOZ BİYOSENSÖRÜ OLARAK GELİŞTİRİLMESİ
1000 Aslıhan GEZGİN; Ayhan BOZKURT; Abdülhadi BAYKAL; , PROTON İLETKEN POLİ(4-VİNİLBENZENBORONİK ASİT) / FOSFORİK ASİT KOMPOZİT MEMBRANLARI
1001 Levent TOPPARE, POLİMER TABANLI ELEKTROKROMİK CİHAZLARIN GÖRÜNTÜ TEKNOLOJİLERİNDE KULLANIMINA OLANAK SAĞLAYACAK İNDİRGENMİŞ HALİNDE YEŞİL YÜKSELTGENMİŞ HALİNDE YÜKSEK GEÇİRGENLİĞE SAHİP ÇÖZÜNEBİLİR POLİMERLER
1002 Zeliha ATEŞ; Olgun GÜVEN; , D-GLİKOZUN POLİ(2-HİDROKSİETİL METAKRİLAT) MATRİKS ÜZERİNE FARKLI ÇAPRAZ BAĞLAYICILAR KULLANILARAK RADYASYONLA BAŞLATILMIŞ MOLEKÜLER BASKILANMASI
1003 Ahmet GÖKTAŞ; Güngör GÜNDÜZ; Bora MAVİŞ; Üner ÇOLAK; , POLİSTİREN/BÜTİL KAUÇUK KARIŞIMLARININ ELEKTRO EĞİRİLMESİ
1004 Nihat Ali IŞITMAN; Muratahan AYKOL; Cevdet KAYNAK; , ELYAF UZUNLUĞU DAĞILIMININ KISA ELYAF TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİN MUKAVEMETİNE TEORİK ETKİSİ
1005 Kenan YILDIRIM; Nurcan AYDIN; A. Melek SÖKTEM; Şeref GÜÇER; , DSC VE FT-IR İLE TEKSTİL SEKTÖRÜNDE KULLANILAN TERMOPLASTİK POLİMERLERDE MALZEME KARAKTERİZASYONU
1006 Ayşe AYTAÇ; Veli DENİZ; Berrin YILMAZ; , NAYLON 6.6 LASTİK KORDLARININ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
1007 Fatih MENGELOĞLU; Kadir KARAKUŞ; Ayşe KABAKÇI; , ORGANİK LİF KATKILI POLİMER KOMPOZİT ÜRETİMİNDE TARIMSAL ATIKLARIN KULLANIMI
1008 Güralp ÖZKOÇ; Göknur BAYRAM; Erdal BAYRAMLI; , ABS/POLİAMİD-6 KARIŞIMLARININ DARBE İLE KIRILMA TOKLUĞU DAVRANIŞININ İNCELENMESİ
1009 Hürol YÖNEY; S. Müge YÜKSELOĞLU; Halil DEMİRER; , KETEN LİF TAKVİYESİNİN VİNİLESTER MATRİSLİ KOMPOZİTLERİN DARBE MUKAVEMETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
1010 Süleyman DEVECİ; Zafer GEMİCİ; , ISITMA TESİSATLARINDA POLİPROPİLEN RANDOM KOPOLİMER BORU BAĞLANTI ELEMANLARINDAN ISITMA TESİSATINA GİREN OKSİJEN MİKTARININ HESAPLANMASI
1011 Nejla KILIÇ, NANO KOMPOZİTLER İÇİN HAAKE SİSTEMLERİ
1012 Bağdagül KARAAĞAÇ; Veli DENİZ; , ARAÇ LASTİĞİ PİŞİRME SÜRECİNİN MODELLENMESİ
1013 Bağdagül KARAAĞAÇ; Veli DENİZ; , LASTİK KARIŞIMLARININ ENUYGUN PİŞME SÜRELERİNİN TAHMİNİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI
1014 Kemal ÜNLÜ; Kenan BÜYÜKKAYA; Halil DEMİRER; , VULKANİZE EDİLMİŞ GERİ DÖNÜŞÜMLÜ EPDM (ETİLEN PROPİLEN DİEN MONOMERİ) KAUÇUĞUNUN İZOTAKTİK POLİPROPİLENİN MEKANİK VE ISIL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
1015 Onur BALKAN; Halil DEMİRER; Hüseyin YILDIRIM; , SICAK GAZ KAYNAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLMİŞ PE, PP VE PVC LEVHALARIN MEKANİK VE MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
1016 Osman KARAGÖLLÜ; Mehmet ÇABUK; Mustafa YAVUZ; H. İbrahim ÜNAL; , POLİTİYOFEN ve POLİ(METİLTİYENİLMETAKRİLAT)/SİLİKON YAĞ SÜSPANSİYONLARIN ELEKTROREOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
1017 İsminur GÖKGÖZ; Seniha GÜNER; Zafer GEMİCİ; , YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLENİN AKIŞ DAVRANIŞLARININ TASARLANAN BİR KAPİLER REOMETRE İLE BELİRLENMESİ
1018 Mustafa DOĞU; Zafer GEMİCİ; , BORU EKSTRUZYONUNDA SAKAL SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1019 Erhan KOP; Ülkü YILMAZER; , EPOKSİ ESASLI NANOKOMPOZİTLERİN SENTEZİ VE MEKANİK, ISIL VE YANABİLİRLİK ÖZELLİKLERİNİN KARAKTERİZASYONU
1020 Murat ŞEN; Esra Nazan ERBOZ ; Olgun GÜVEN; , DOĞAL POLİMERLERİN FİZİKSEL ÇAPRAZ BAĞLANMA MEKANİZMASININ PULS-NMR YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
1021 Amir SEPEHRİANAZAR; Olgun GÜVEN; , POLİ(ALLİL AMİN)’İN DEĞİŞİK ASİDİK ORTAMLARDA SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
1022 Fulya ÖZMEN; Pınar AKKAŞ KAVAKLI; Olgun GÜVEN; , FOSFAT İYONLARINA SEÇİCİ Cu(II) YÜKLENMİŞ POLİ(N - VİNİLİMİDAZOL) POLİMERİK LİGAND DEĞİŞTİRİCİ HİDROJELLERİN HAZIRLANMASI
1023 Pınar AKKAŞ KAVAKLI; Olgun GÜVEN; Cengiz KAVAKLI; Noriaki SEKO; Masao TAMADA; , RADYASYONLA BAŞLATILAN AŞI POLİMERİZASYONU YÖNTEMİ İLE POLİ(4-VİNİLPİRİDİN) AŞILANMIŞ ADSORBENT HAZIRLANMASI
1024 Elif ÖZTÜRK; Kemal ALYÜRÜR; , ÇİNKO İZOPROPİL KSENTAT KATALİZÖRÜ KULLANILARAK KARBON DİSÜLFÜR VE PROPİLEN OKSİTİN KOPOLİMERLEŞMESİ
1025 Betül YÜKSEL ; Elif UZLUK; Muzaffer TALU; , POLİ(AKRİLİK ASİT-co-MALEİK ANHİDRİT) KOPOLİMERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
1026 Betül YÜKSEL ; Elif UZLUK; Muzaffer TALU; , POLİ(METİL METAKRİLAT-co-MALEİK ANHİDRİT) KOPOLİMERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
1027 Murat BARSBAY; Olgun GÜVEN; , RAFT YÖNTEMİ İLE AŞI KOPOLİMERİZASYONU SIRASINDA OLUŞAN AŞI ZİNCİRLERİNİN MOLEKÜL AĞIRLIKLARININ KONTROLÜ
1028 Dilek ŞOLPAN; Murat TORUN; Melek KANPOLAT; Olgun GÜVEN; , POLİ(N-VİNİLPİROLİDON-KO-METAKRİLİKASİT)(P(VP/MAA) HİDROJELLERİNİN RADYASYONLA SENTEZİ VE URANİL İYONU ADSORPSİYONUNDA KULLANILABİLİRLİĞİ
1029 Cengiz UZUN; Olgun GÜVEN; , BAKIR VE ALAŞIMLARININ KOROZYONUNU ENGELLEYEN BENZOTRİAZOL GRUBU TAŞIYAN POLİMER SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
1030 Meshude AKBULUT; Olgun GÜVEN; , GLİKOZU TANIYAN BASKILI POLİMERLERİN HAZIRLANMASI VE ŞİŞME ÖZELLİKLERİNİ ETKİLEYEN PARAMETRELERİN İNCELENMESİ
1031 Feyza GENÇ; Cengiz UZUN; Olgun GÜVEN; , POLİ(1-VİNİLİMİDAZOL) HİDROJELİNİN KUATERNİZASYONU VE ANYON ADSORPSİYONUNDA KULLANIMI
1032 Yusuf NUR; Halime M. CENGİZ; Michael PİTCHER; Levent K. TOPPARE; , ELMAS YAPISINA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLEN POLİ(HİDRİDO KARBİN) POLİMERİNİN ELEKTROKİMYASAL SENTEZİ
1033 Ayça KAHRAMAN; Ayfer SARAÇ; , DAR TANE BOYUT DAĞILIMLI EMÜLSİYON KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
1034 Mehlika PULAT; Meliha ÇETİN; , AKRİLİK ASİT-AKRİLAMİD-KROTONİK ASİT TEMELLİ KOPOLİMERİK HİDROJELLERDEN PANTOPRAZOL-Na SALIMI
1035 Mehlika PULAT; Meliha ÇETİN; , AKRİLİK ASİT-AKRİLAMİD-KROTONİK ASİT TEMELLİ KOPOLİMERİK HİDROJELLERDEN PANTOPRAZOL-Na SALIMI
1036 Demet DEMETÇİ; Ufuk GÜNDÜZ; , ATRA’NIN KONTROLLÜ SALIMI İÇİN POLİMER TABANLI MİKROTAŞIYICI HAZIRLANMASI VE İNCELENMESİ
1037 Dilek ASIL; Mehlika PULAT; , POLİAKRİLİK ASİT-POLİSİTRAKONİK ASİT İÇEREN KİTOSAN TEMELLİ YARI-IPN TİPİ HİDROJELLERİN ŞİŞME VE FLUKANOZOL SALIM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
1038 Erdem KARABULUT; Zafer Ömer ÖZDEMİR; Zeynep MUSTAFAEVA; Çiğdem YOLAÇAN; , BİYOLOJİK MAKROMOLEKÜLLERE TAŞIYICI MODEL OLARAK BİYOBOZUNUR ÖZELLİKLİ POLİ(1-AZABİSİKLO[4.2.0]OKTAN) POLİMERİNİN VE POLİAMFOLİT TÜREVİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
1039 Zafer Ömer ÖZDEMİR; Erdem KARABULUT; Yunus SARIÇAY; Zeynep MUSTAFAEVA; , POLİELEKTROLİTLERİN VİRAL PEPTİDLERLE KONJUGATLARININ MİKRODALGA DESTEKLİ SENTEZİ
1040 Banu MANSUROĞLU; Murat TOPUZOĞULLARI; Yasemin BUDAMA BATTAL; Zeynep MUSTAFAEVA; , ŞAP HASTALIĞI VİRÜSÜNÜN VP1 KAPSİD PROTEİNİN PEPTİD ANTİJENLERİNİN POLİAKRİLİK ASİD İLE KONJUGASYONU
1041 Sezen CANIM; Zafer Ömer ÖZDEMİR; Zeynep AKDESTE; , FARKLI YAPILARDA HİDROKSİ APATİT İÇEREN POLİ-2- HİDROKSİETİLMETAKRİLAT POLİMERİK JELLERİNİN SENTEZİ VE MODİFİKASYONU
1042 Erdem KARABULUT; Zafer Ömer ÖZDEMİR; Zeynep MUSTAFAEVA; , BİYOBOZUNUR ÖZELLİKLİ POLİ(1-AZABİSİKLO[4.2.0]OKTAN) POLİMERİ VE POLİAMFOLİT TÜREVİNİN ATR FT-IR SPEKTROSKOPİSİ İLE İNCELENMESİ
1043 Terin ADALI; Elvan YILMAZ; , POLİMETAKRİLATLARIN KİTOSAN ÜZERİNE AŞILANMASI VE ÜRÜNLERİN BİYOBOZUNMA ÖZELLİKLERİ
1044 Serap ACAR DERMAN; Kadriye KIZILBEY; Yasemin BUDAMA BATTAL; Yunus SARIÇAY; Eray DALGAKIRAN; Zeynep MUSTAFAEVA; , POLİSTİREN SODYUM SÜLFONAT-BOVİN SERUM ALBUMİN KOMPLEKSLERİNİN SPEKTROSKOPİK VE KROMATOGRAFİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ
1045 Serap ACAR DERMAN; Kadriye KIZILBEY; Yasemin BUDAMA BATTAL; Zeynep AKDESTE; , SUDA ÇÖZÜNÜR POLİSAKKARİT-PROTEİN KOMPLEKSLERİN OLUŞTURULMASI VE KARAKTERİZASYONU
1046 Aylin KAYA; Sibel AKGÜN; Yusuf OLCAY; , KİTİN VE KİTOSAN BIOPOLİMERLERİNİN YAPISI VE KULLANIM ALANLARI
1047 Sevim ÜNÜGÜR ÇELİK; Ayhan BOZKURT; Ünal ŞEN; , POLİ(1-VİNİL-1,2,4-TRİAZOL)/FOSFORİK ASİT BAZLI PROTON İLETKEN MEMBRANLAR
1048 Aslıhan SEZGİN; Ayhan BOZKURT; Abdülhadi BAYKAL; , POLİ(4-VİNİLBENZENBORONİK ASİT-KO- 4 (5)-VİNİLİMİDAZOL) KOPOLİMERİNİN PROTON İLETKENLİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
1049 Hacer DOLAŞ; Murat ATEŞ; A.Sezai SARAÇ; , FARKLI ÇÖZÜCÜLERİN KARBON FİBERE KAPLANMIŞ KARBAZOL ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ELEKTROKİMYASAL YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ
1050 Sibel SEZGİN; Murat ATEŞ; C.Metehan TURHAN; A. Sezai SARAÇ; , PİROL, FENİLPİROL VE METOKSİFENİLPİROL’ÜN KARBON FİBER MİKRO ELEKTROT ÜZERİNE ELEKTROPOLİMERİZASYONU VE KARAKTERİZASYONU
1051 Fatma NURALIN; Mehlika PULAT; , YÜN İPLİKLERİNE PHEMA AŞILANMASI KOŞULLARININ İNCELENMESİ
1052 M. Bora İŞLİER; Nuri B. ERSOY; Osman G. ERSOY; , BEYAZ DOLGU MALZEMESİ OLARAK ZEOLİT’İN, EPDM’İN MEKANİK VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
1053 Eren DALGAKIRAN; Mehmet Ali ORAL; Deniz TAŞKIN; Osman G. ERSOY; , BAĞLAYICI/KAYDIRICININ ORTAK KULLANIMININ ve KAYDIRICI ORANININ KAYIN TALAŞI-POLİPROPİLEN KOMPOZİTLERİNİN AKIŞ VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
1054 Nagihan ÇAYLAK; Zakir Z.O RZAYEV; , ANHİDRİT-İÇEREN FONKSİYONEL KOPOLİMER/ORGANİK SİLİKAT NANOKOMPOZİTLERİN YAPI-ÖZELLİK İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ
1055 Emine ERDEM; Meral KARAKIŞLA; Mehmet SAÇAK; Abidin TEMEL; , POLİANİLİN-ZEOLİT İLETKEN KOMPOZİTİNİN HAZIRLANMASI
1056 Tijen SEYİDOĞLU; Ülkü YILMAZER; , MODİFİYE EDİLMİŞ KİL ÜRETİMİ VE POLİPROPİLEN MATRİKS NANOKOMPOZİTLER İÇİNDE KULLANIMI
1057 Ayşegül UYGUN; Ayşe Gül YAVUZ; Gökhan Güven BATIR; Songül ŞEN; Jan HRBAC; Erhan ASLAN; , İLETKEN POLİMER/DEMİR OKSİT NANOKOMPOZİTLERİNİN SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİ
1058 Ceylan HEPOKUR; H. Nursevin ÖZTOP; Dursun SARAYDIN; , POLİ(AKRİLAMİD/MALEİK ASİT)-SEPİYOLİT KOMPOZİTİNİN HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE İNVERTAZ İMMOBİLİZASYONUNDA KULLANILMASI
1059 Meltem ÇELİK; Müşerref ÖNAL; , POLİANİLİN/Na-MONTMORİLLONİT NANOKOMPOZİTLERİNİN HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU
1060 Hüseyin ZENGİN; Güllü KALAYCI; Gülay ZENGİN Belgin ERKAN; Belgin ERKAN; , POLİANİLİN/AKTİF KARBON PARTİKÜLLERİ KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI
1061 Hüseyin ZENGİN; Güllü KALAYCI; Gülay ZENGİN Belgin ERKAN; Belgin ERKAN; , POLİANİLİN/SİLİKON DİOKSİT PARTİKÜLLERİ KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI
1062 Canan Esma YENİOVA; Ülkü YILMAZER; Erdal BAYRAMLI; , FARKLI MİKROYAPILARDA ORGANİK KİL/POLİSTİREN NANOKOMPOZİTLERİN HAZIRLANMASI ve KARAKTERİZASYONU
1063 Ayşe Gül YAVUZ; Ayşegül UYGUN; Venkat R. BHETHANABOTLA; Songül ŞEN; , SUBSTİTÜE POLİANİLİN/KİTOSAN KOMPOZİTLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
1064 Semra TAN; Teoman TİNÇER; , SERPENTİN MİNERALİYLE GÜÇLENDİRİLEN POLİPROPİLENİN MEKANİK VE MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ
1065 Ali Sinan DİKE; Ülkü YILMAZER; , POLİSTİREN BAZLI NANOKOMPOZİTLERİN HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU
1066 Aylin TECİMER; Satılmış BASAN; , POLİMER-BETON-BORAKS KOMPOZİTLERİNİN HAZIRLANMASI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
1067 Gülşen GÜLTEKİN ; Satılmış BASAN; , MALEİK ANHİDRİT-STİREN-VİNİL ASETAT TERPOLİMERİ/PVC KARIŞIMLARININ TERMOMEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
1068 Süleyman KÖYTEPE; Salih AKDEMİR; Turgay SEÇKİN; , PYRAZABOL TAŞIYAN POLİİMİDLERİN HAZIRLANMASI VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
1069 Sema VURAL; Süleyman KÖYTEPE; Turgay SEÇKİN; , FARKLI MORFOLOJİLERE SAHİP ZnO-POLİİMİT NANOKOMPOZİTLERİN HAZIRLANMASI VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
1070 Sema VURAL; Turgay SEÇKİN; Süleyman KÖYTEPE; , BORİK ASİT-POLİİMİT NANOKOMPOZİTLERİN HAZIRLANMASI VE TERMAL DAYANIMLARININ BELİRLENMESİ
1071 Süleyman KÖYTEPE; Merve ÖZDEMİR; Turgay SEÇKİN; H. İbrahim ADIGÜZEL; , DÜŞÜK DİELEKTRİK ÖZELLİĞE SAHİP NİKELOSEN KATKILI POLİİMİT KOMPOZİTLERİN HAZIRLANMASI
1072 Süleyman KÖYTEPE; Sema VURAL; Turgay SEÇKİN; Dilek SAĞLIK; , MANYETİK CoFe2O4-POLİİMİD VE CuFe2O4-POLİİMİT AĞ YAPILARININ ELDE EDİLMESİ
1073 Ayber YILDIRIM; Turgay SEÇKİN; , ANORGANİK POLİMERLERİN DENDRİMERLER İLE MODİFİKASYONU VE YAPISAL TANIMLAMALARI
1074 Ayber YILDIRIM; Aylin ÖZKAN; Turgay SEÇKİN; , ANORGANİK POLİMERLERİN YÜZEY MODİFİKASYONU VE ATRAZİN ADSORPSİYONUNDA KULLANIMI
1075 Aysel BAYRAK; Süleyman KÖYTEPE; Turgay SEÇKİN; , POLİİMİT/JEOTİT NANO KOMPOZİTİNİN HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE MANYETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
1076 Şevkiye CANSEVER; M. Reyhan MOROĞLU; Dolunay ŞAKAR; Fatih ŞAKAR; Özlem CANKURTARAN; Ferdane KARAMAN; , POLİKARBONAT/ARDEL D-100 KARIŞIMLARININ KARIŞABİLİRLİĞİNİN VİSKOZİTE YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
1077 Mehmet Atilla TAŞDELEN; Yusuf YAĞCI; , POLİMER - KİL NANOKOMPOZİTLERİNİN HAZIRLANMASINDA YENİ YÖNTEMLER
1078 Murat ŞEN ; Fatma ZENGİN; Esra SUNAL; Olgun GÜVEN; , RADYASYONLA MODİFİYE EDİLMİŞ POLİETİLEN/ETİLEN-KOVİNİL ASETAT KARIŞIMLARININ REOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN TORK REOMETRE İLE İNCELENMESİ
1079 Onur BALKAN; Ayhan EZDEŞİR; , POLİMERLERİN KAYNAK KABİLİYETLERİNİN REOLOJİK OLARAK İNCELENMESİ
1080 Özlem EROL; Bekir SARI; H. İbrahim ÜNAL; Haşim YILMAZ; , MONTMORİLLONİT/SİLİKON YAĞI SÜSPANSİYONLARININ ELEKTROREOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
1081 Aylin GÜZEL; Teoman TİNÇER; , ABS POLİMERİNİN UV KARARLIĞI ÜSTÜNE BİR ÇALIŞMA
1082 Ekrem İNALER; Teoman TİNÇER; , SULU ORTAMDA ELASTOMERLERİN HIZLI YAŞLANDIRILMASI
1083 Funda GÖKSEL; Şükriye ÜLKÜ; Şeref GÜÇER; , FARKLI METODLARLA ÜRETİLEN REJENERE SELÜLOZ POLİMERLERİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
1084 Yusuf ULCAY; Kenan YILDIRIM; Funda GÖKSEL; Uğur ÖZÇAĞATAY; , SOĞUTMA BANYOSU (QUENCHİNG)ŞARTLARININ PET İPLİĞİN KAYNAMA ÇEKMESİ ÖZELLİĞİNE ETKİSİ
1085 Hande YÖNDEMLİ; Murat ŞEN; Olgun GÜVEN; , HİDROJELLERDE YAPI - BAĞLI SU İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
1086 Ersen TURAÇ ; Ertuğrul ŞAHMETLİOĞLU; , HORSERADISH PEROXIDASE (HRP) KATALİZİYLE 4-[(4-FENİLAZOFENİLİMİNO)- METİL]-FENOL ÜN ENZİMATİK POLİMERİZASYONU
1087 Mustafa DEĞİRMENCİ; Mehmet Ali AKBULUT; , Ce(IV)/HNO3 REDOKS SİSTEMİ İLE POLİ(METİL METAKRİLAT) MAKROFOTOBAŞLATICISININ SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
1088 Suzan ABDURRAHMANOĞLU; Tuba TİRİŞOĞLU DEMİR; Yurdun FIRAT; , GÖZENEKLİ YAPIDA AKRİLAMİD HİDROJELENİN SENTEZİ VE ŞİŞME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ
1089 Zülal YALINCA; Elvan YILMAZ; Osman YILMAZ; , DEMİR(III) BASKILANMIŞ KİTOSAN-TRİPOLİFOSFAT BONCUKLARIN HAZIRLANMASI VE DEMİR ADSORPLAMA KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ
1090 Dilek ŞOLPAN; Murat TORUN; , POLİ(ETİLENİMİN)-CU2+,Nİ2+,FE3+ KOMPLEKSLEŞMEULTRAFİLTRASYON YÖNTEMİ İLE METALİK İYONLARIN ALAŞIM MEMBRAN KULLANILARAK DERİŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI
1091 Zafer Ömer ÖZDEMİR; Kadriye KIZILBEY; Serap ACAR; Yunus SARIÇAY; Zeynep MUSTAFAEVA; , VİNİLPİRİLİDON / AKRİLİK ASİT KOPOLİMERİNİN MİKRODALGA DESTEKLİ SENTEZİ
1092 Tuba TİRİŞOĞLU DEMİR; Suzan ABDURRAHMANOĞLU; Yurdun FIRAT; , NİŞASTA-AKRİLAMİD JELLERİNİN SENTEZİ VE İNCELENMESİ
1093 Semiha KUNDAKÇI; Ömer Barış ÜZÜM; Erdener KARADAĞ; , KİMYASAL ÇAPRAZ BAĞLI AAm/AMPS/PEG KOPOLİMERLERİNDE SU SOĞURUM ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
1094 Ömer Barış ÜZÜM; Erdener KARADAĞ; , AKRİLAMİD/SODYUM AKRİLAT/PEG YARI-IPN HİDROJELLERİNDE SU SOĞURUM POTANSİYELLERİNİN ARAŞTIRILMASI
1095 Erdener KARADAĞ; Tayfun KIRIŞTI; , METAKRİLİK ASİT SODYUM TUZU İÇEREN AKRİLAMİD ESASLI HİDROJELLERDE ŞİŞME KARAKTERİZASYONU
1096 H. Bayram ZENGİN; Ali BOZTUĞ; Satılmış BASAN; , BAZI MALEİK ANHİDRİT KOPOLİMERLERİNİN İMİDLEŞMESİ, ISISAL KARARLILIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI ve SENTEZİ
1097 Ali BOZTUĞ; H. Bayram ZENGİN; Ersen YILMAZ; Ali Fazıl YENİDÜNYA; Mahir KORKMAZ; , MALEİK ANHİDRİT-STİREN KOPOLİMERİNİN ENZİMATİK SENTEZİ
1098 Yeldem Gizem MAKAS; Zeynep KÖKLÜKAYA; Nüzhet Ayça KALKAN; Serpil AKSOY; Nesrin HASIRCI; , POLİ(AKRİLAMİT-AKRİLİK ASİT)/SODYUM ALJİNAT VE POLİ(AKRİLAMİT-İTAKONİK ASİT)/SODYUM ALJİNAT HİDROJELLERİNE HAPSETME YÖNTEMİ İLE LAKKAZ ENZİMİNİN İMMOBİLİZASYONU
1099 Volkan BABACAN; Serpil AKSOY; Haydar ALTINOK; Zekeriya YERLİKAYA; , POLİ(ETİLEN TEREFTALAT) İÇEREN TERMOTROPİK SIVI KRİSTAL KOPOLİESTERLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
1100 Selçuk AYVAZ; Sercan MERCAN; Songül Çiğdem ŞAHİN; Ayşegül İNANDI; Belgin YÜKSEL; Nurşen SARI; Ömer Yunus GÜMÜŞ; , PVA, PEG VE PAA POLİMERLERİNİN KROM(II) İYONU İLE OLUŞTURDUKLARI KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
1101 Necati BAŞMAN; Orhan UZUN; Fikret YILMAZ; Uğur KÖLEMEN; Cemil ALKAN; , ELEKTROKİMYASAL YOLLA SENTEZLENEN POLİPİROLÜN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN DERİNLİK DUYARLI MİKROÇENTME YÖNTEMİ İLE ANALİZİ
1102 Yelda TIĞCI; Ayfer SARAÇ; , SU BAZLI FARKLI BİLEŞİMLİ EMÜLSİYON KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE KAPLAMA UYGULAMALARINDA KULLANIMI
1103 Yasemin TAMER; Hilal MERT; Hale BERBER; Hüseyin YILDIRIM; , HİPE YÖNTEMİ İLE SENTEZLENEN ÇAPRAZBAĞLI VE GÖZENEKLİ POLİESTER-STİREN POLİMERLERİNİN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE POLİMERİZASYON KOŞULLARININ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
1104 Efkan ÇATIKER; Özdemir ÖZARSLAN; Olgun GÜVEN; , NAYLON3 VE TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
1105 Ülkü YILMAZER, KİL-POLİMER NANOKOMPOZİTLERİ
1106 Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU, POLİMERLER İLE DOKU REJENERASYONU
1107 Vural BÜTÜN, YÜZEY AKTİF BLOK KOPOLİMERLER: SENTEZ, KARAKTERİZASYON VE UYGULAMA ÇALIŞMALARI
1108 Aziz TEKİN; Aslı YORULMAZ; Semra TURAN; , ÇEKİRDEKSİZ ÜRETİMİN VE AZOT ALTINDA MAL AKSİYONUN ZEYTİNYAĞININ OKSİDATİF STABİLİTESİ, YAĞ ASİDİ VE STEROL KOMPOZİSYONUNA ETKİSİ
1109 Şeref GÜÇER, ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI TEKNOLOJİLERİNDE BAZI ANALİTİK PROBLEMLER
1110 Özlem TOKUŞOĞLU, SOFRALIK ZEYTİNLERDE, ZEYTİNYAĞINDA, ZEYTİN ÜRÜNLERİNDE VE ZEYTİN KARASUYUNDA ANTİOKSİDAN ETKİLİ POLİFENOLLER VE BİYOAKTİF BİLEŞİKLERİN ELDESİNDE NANOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI
1111 Murat İSFENDİYAROĞULLARI, ZEYTİNDE ÇOĞALTMA
1112 Faruk DURUKAN; Gülden ESEN; , ZEYTİN AĞACININ BİLİNMEYEN MUCİZESİ; “OLEUROPEİN”
1113 M. Emin AKÇAY; Nesrin A. TANGU; Cemil HANTAŞ; Barış ALBAYRAK; A. Semih YAŞASIN; , SİYAH SOFRALIK GEMLİK ZEYTİN ÇEŞİDİNDE ERKEN KARARMA İLE İLGİLİ BAZI KRİTERLERİN İNCELENMESİ
1114 Ümit KAYA; Türkan KEÇELİ; , ZEYTİNYAĞI EKSTRAKSİYONUNDA SİNOLEA YÖNTEMİNİN KULLANIMI VE AVANTAJLARI
1115 Hasan Hüseyin KARA, ZEYTİNYAĞININ DEPOLANMASI VE AMBALAJLANMASI
1116 Aslı YORULMAZ; Aziz TEKİN; , ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI FENOLİKLERİ
1117 Yasemin KÖPRÜCÜOĞLU; Aziz TEKİN; , OKSİDASYONDA METALLER VE ZEYTİNYAĞI FENOLİKLERİNİN ETKİLEŞİMİ
1118 Sinem GÜNER; Merve ÖZGEN; Dilek GÜLBAHAR; Duygu MENÇ; Elif Tümay ÖZER; Şeref GÜÇER; , ZEYTİN VE ZEYTİN YAĞLARINDAKİ FENOLİK BİLEŞENLERİN GAZ KROMATOGRAFİSİ İLE TAYİNİNDE KULLANILAN ÖRNEK HAZIRLAMA METODLARI
1119 Hüseyin YAVUZ; Aziz TEKİN; , ÇEŞİT, BÖLGE VE HASAT ZAMANININ ZEYTİNYAĞI KALİTESİNE ETKİSİ
1120 Kübra ŞAHİN; Aziz TEKİN; Aslı YORULMAZ; , ZEYTİNYAĞI STEROLLERİ
1121 Simge EYİBAL; Habibe ŞAHİN; Özlem TOKUŞOĞLU; , NATÜREL ZEYTİNYAĞLARININ FOTOOKSİDASYONU ÜZERİNDE RENKLİ CAM AMBALAJLAMA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
1122 İrem DAMAR; Eda DEMİROK; Öznur TURHAN; Merve Özlem EKİM; Emre HASTAOĞLU; Gülcan AÇIKGÖZ; Aslıhan DENGE; Nihal MUHACİR; , AVRUPA ÜLKELERİNDE TİCARİ SOFRALIK ZEYTİN İLE ZEYTİNYAĞI ÜRETİM TEKNİKLERİ KONUSUNDA EĞİTİM-I-ZEYTİNCİLİK ARAŞTIRMA SAHASI
1123 Eda DEMİROK; İrem DAMAR; Emre HASTAOĞLU; Merve Özlem EKİM; Öznur TURHAN; Aslıhan DENGE; Nihal MUHACİR; Gülcan AÇIKGÖZ; , AVRUPA ÜLKELERİNDE TİCARİ SOFRALIK ZEYTİN İLE ZEYTİNYAĞI ÜRETİM TEKNİKLERİ KONUSUNDA EĞİTİM-II-SOFRALIK ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI KALİTESİ
1124 Mehmet Ali ZEYTİN; Derya ARSLAN; Musa ÖZCAN; , DOMAT, EDREMİT VE GEMLİK ZEYTİN ÇEŞİTLERİNİN FİZİKOKİMYASAL, MİKROBİYOLOJİK VE DUYUSAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE FARKLI İŞLEME METODLARININ ETKİSİ
1125 Fulya HARP; Türkan KEÇELİ; , SOFRALIK ZEYTİNDE KALİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
1126 Dilşen OKTAY, EGE BÖLGESİ'NDE ZEYTİNYAĞI SEKTÖRÜ VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ ÖRNEK OLAYI
1127 Bengi İŞTİP; Nihan ÇOBAN; Özlem TOKUŞOĞLU; , SOFRALIK ZEYTİN, ZEYTİNYAĞI VE ZEYTİN BAZLI ÜRÜNLER SEKTÖRÜNDE TOPLAM KALİTE UYGULAMALARI KAPSAMINDA PAZARLAMA NORMLARI VE PİYASA STRATEJİLERİ
1128 İbrahim GİRİTLİOĞLU, TÜRK MUTFAĞINDA ZEYTİNYAĞI VE ZEYTİNYAĞININ KULLANIMI
1129 Türkan KEÇELİ; Esra Turan DEMİRTAŞ; , ZEYTİNYAĞININ BESLENME VE BİYOLOJİK DEĞERİ
1130 Eda Köse BARAN; Sema Bağdat YAŞAR; , ZEYTİNYAĞINDA ESER ELEMENT TAYİNİNİN ÖNEMİ VE TAYİN YÖNTEMLERİ
1131 Sevcan ÇİVRİLLİ; Elif DÜZEN; Saime SEFEROĞLU; , ZEYTİNYAĞI ATIĞI OLAN KARASUYUN FARKLI MATERYALLERLE KOMPOSTLAŞTIRILMASI VE DİĞER KOMPOSTLARLA KARŞILAŞTIRILMASI
1132 A. Şükrü DEMİRCİ; Murat TAŞAN; Mehmet GÜLCÜ; , ZEYTİNYAĞLARINDA ÖNEMLİ BİR MİNÖR BİLEŞEN OLARAK SQUALEN
1133 Aslı YORULMAZ; Aziz TEKİN; , MALAKSİYON ATMOSFERİNİN ZEYTİNYAĞI KALİTESİNE ETKİSİ
1134 Ebru TAŞ; Ümran SEVEN; Şeref GÜÇER; , ZEYTİN İŞLEME TEKNOLOJİLERİNDE KALİTE BEKLENTİLERİ
1135 Ayşe SÖZEN; Müge ÇÖLDÜR; Sevilay ÖZEN; Elif Tümay ÖZER; Şeref GÜÇER; , ZEYTİN YAĞI KARAKTERİZASYONU İÇİN TOPLAM FENOL DÜZEYLERİNİN UV/GÖRÜNÜR SPEKTROMETRESİ İLE BELİRLENMESİ
1136 Emine ARSLAN; Ümran SEVEN; Şeref GÜÇER; , ZEYTİNYAĞININ BESLENMEDEKİ ÖNEMİ
1137 Evren DEPREN; Ümran SEVEN; Şeref GÜÇER; , ISIL İŞLEM SIRASINDA ZEYTİNYAĞINDA MEYDANA GELEN FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİMLER
1138 Gözde TÜRKÖZ; Tuğba BAYDAR; Mehmet SÖZBİLEN; Yaşar HIŞIL; , OLEUROPEİN VE EKSTRAKSİYON YÖNTEMLERİ
1139 Gülşah GERGİN; Ümran SEVEN; Şeref GÜÇER; , ZEYTİNYAĞI KOMPOZİSYONUNDA YAĞ ASİTLERİNİN ÖNEMİ VE YAĞIN BOZUNMASINDA METALLERİN ETKİSİ
1140 Gülşah ÇELİK; Ümran SEVEN; Şeref GÜÇER; , ZEYTİN KARASUYUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
1141 Hakan ERİNÇ; Mustafa KIRALAN; , ZEYTİN YAĞI BİLEŞİMİNİN OKSİDATİF STABİLİTEYE ETKİSİ
1142 Hakan KARACA; Oktay YEMİŞ; , MİKOTOKSİN KONTAMİNASYONU: ZEYTİN VE ÜRÜNLERİNDE TOKSİN RİSKİ
1143 Işılay BAL; Ümran SEVEN; Şeref GÜÇER; , ZEYTİNYAĞINA RENK VEREN YAPAY BİLEŞENLERİN ULTRAVİYOLE-GÖRÜNÜR BÖLGE SPEKTROFOTOMETRESİ İLE İNCELENMESİ
1144 M. Emin AKÇAY; Nesrin A. TANGU; A.Semih YAŞASIN; , MARMARA BÖLGESİ ZEYTİN AĞAÇLARINDA KIŞ SOĞUKLARI VE YAZ SICAKLARININ MEYDANA GETİRDİĞİ ZARAR ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ
1145 Mehmet GÜLCÜ; Ahmet Şükrü DEMİRCİ; , ZEYTİN VE YAPRAĞINDAKİ BİYOAKTİF BİLEŞENLER VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ
1146 Merve KAŞIKIRIK; Ümran SEVEN; Şeref GÜÇER; , ZEYTİNYAĞINDAKİ ANTİOKSİDANLAR VE ÖNEMİ
1147 Nesrin A. TANGU; M. Emin AKÇAY; Erol YALÇINKAYA; , ZEYTİN ÇEŞİT GELİŞTİRME PROJESİ
1148 Özlem SEVİLGEN, ZEYTİN ZARARLILARININ MEYVE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ
1149 Cihan BARAK; Sema Bağdat YAŞAR; , POLİFENOLLERİN ANTİOKSİDAN ÖZELLİĞİ VE ZEYTİNYAĞINDA TOPLAM POLİFENOL TAYİNİ
1150 Feyzullah TOKAY; Sema Bağdat YAŞAR; , TOPRAKTAKİ HÜMİK ASİT MİKTARINA BAĞLI OLARAK ZEYTİN TOPRAĞI, ZEYTİN YAPRAĞI VE ZEYTİNİN MEYVESİNDE ÇİNKO MİKTARININ DEĞİŞİMİ
1151 Sema GÜNDÜZ; Ümran SEVEN; Şeref GÜÇER; , SOFRALIK YEŞİL VE SİYAH ZEYTİN ÖRNEKLERİNDEKİ FE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
1152 Semin ATILGAN; Ümran SEVEN; Şeref GÜÇER; , ZEYTİNYAĞINDAKİ FE VE CU DÜZEYLERİNİN ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRESİ İLE BELİRLENMESİ VE ÖNEMİ
1153 Tuba ÖNCÜL ABACIGİL; Sakin Vural VARLI; , ZEYTİN ZARARLILARI VE DOĞAL DÜŞMANLARI
1154 Seda YILMAZ; Emine ÇALIŞKAN; , ZEYTİNYAĞI ÜRETİM SİSTEMLERİNİN KALİTEYE VE VERİME ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Toplam 1154 adet kayıt bulundu.