Kongre Bildirileri
  25. Ulusal Kimya Kongresi, 27 Haziran - 02 Temmuz 2011, Erzurum
Sıra no Yazar Bildiri
PDF*
1 Abdelaziz Smara; Mohamed Fouzi Ghorab; Rachid Delimi; Eric Chainet; Jacqueline Sandeaux; , Study of a Solution Mixture of Cd++, Zn++ and Cu++ Cations Using a Combined Electrodialysis and Ions Exchange Technique
2 Abdolraouf Samadi–Maybodi; Seyed Karim Hassani; Nejad–Darzi; Mehdi Ghobakhluo; , Modification of ZSM-5 Nanozeolite by Transition Metals such as Co and Fe and Their Applications in Adsorption of Acridine Orange Dye
3 Rafea E.E. Elgorashe; Abubakr M. Idris; , Industrial-Scale Sequential Injection Analysis Method for Pindolol
4 İsmail Özel; Ahmet Demirak; Feyyaz Keskin; Yalçın Şahin; , Fethiye Körfezi’nde Lineer Alkil Benzen Sülfonat ‘ n (Las) Biodegradasyonu
5 A. Ersin Karagözler; Mustafa Karaman; , Menderes Masifinde Üretilen Feldspat Cevherlerinde X-I n Floresans Spektrometri Tekni i ile Eser element Analizleri
6 Duygu Özde ; Celal Duran; Ali Kemal Bayraktar; V. Numan Bulut; Mustafa Soylak; , Atık Sulardan Cd(II) Uzaklaştırılmasında Kızılçam Yapraklarının Kullanılabilirliğinin Araştırılması
7 Orhan Hazer; Ali Delibaş; Ramazan Coşkun; , Aril Amit Fonksiyonel Grup İçeren Polimerlerin Ağır Metal Zenginleştirilmesinde Kullanılabilirliği
8 Ali MOGHIMI, Solid Phase Extraction of Phenolic from Natural Water by Modified Polyacrylonitrile Fiber
9 Ali MOGHIMI, Preconcentration of Cr(III) Using Mesoporous Organo-Silicas and Determination by FAAS
10 Celal Duran; Duygu Özde ; Ali Toprak; Volkan Numan Bulut; Mehmet Tüfekçi; , Congo Red Boyarmaddesinin Non- yonik Yüzey Aktif Madde (Triton-X 114) ile Bulutlanma Noktas Ekstraksiyonu
11 Ali Yeşildağ; Hossein Sherdel; Tuba Saruhan; Funda Tosunoğlu; Duygu Ekinci; , 3-Aminopiridin ve 4-Aminopiridin Diazonyum Tuzlari ile Camsı Karbon Elektrot'un Kovalent Modifikasyonu
12 Alptuğ Atila; Yücel Kadioğlu; , Development and Validation of a High Performance Liquid Chromatography-Mass Spectrometry for the Determination of Acetaminophen in Human Plasma
13 Aminreza Khodabandeh; Mohammad Javad Chaichi; Abdolraouf Samadi-Maybodi; S.Masoomeh Pourali; Reza Akhoondi; Omid Zabihi; , Monitoring Changes in Luminescence of 4-Methyl Umbelliferone in Presence of Colloidal Silver Nanoparticles
14 Seyed Naser Azizi; Amir Jourabdouzha; , Optimization of Experimental Conditions Based on Taguchi Robust Design for the Synthesis of Nano-Sized NaA Zeolite Particles
15 Serap A. Akgür; Hasan Ertaş; Levent Elibol; Aslı Erdem; Maşallah Baran; Çiğdem Arıkan; Sema Aydoğdu; , Wilson Hastalığında Karaciğer ve Saç Bakır Düzeylerinin Değerlendirilmesi
16 Ayca Demirel Ozel; Emre Dikici; Leonidas G.Bachas; , Potentiometric Behaviour of Polymeric Membrane Electrode Based on A Recently Synthesized Vitamin B12 Derivative
17 Aysel Başoğlu; Ümmühan Ocak; Miraç OCAK; Zekeriyya Bahadır; Zekeriyya Bıyıklıoğlu; Halit Kantekin; , 12-Crown-4 Taşıyan Baz Metaloftalosyaninlerin Sulu Ortamdan İyon Ekstraksiyon Kapasitelerinin İncelenmesi
18 Aysel Başoğlu; Ümmühan Ocak; Miraç OCAK; Zekeriyya Bahadır; Zekeriyya Bıyıklıoğlu; Halit Kantekin; , 12-Crown-4 Taşıyan Ftalosiyanin Ve Kobalt(II) Komplekslerinin Sulu Ortamdan İyon Ekstraksiyon Kapasitelerinin İncelenmesi
19 Aysel Küçük; Esin İmamoğlu; , Sibutramin’in GC-FID Kromatografisi Tekniği ile Farmasötik Preparatlarda Miktar Tayini
20 Aysel Küçük; Esin İmamoğlu; , Gliseril Gayakolat ve Efedrin HCl İçeren İkili Bir Karışımının Kromatografik Olarak Miktar Analizi
21 Aysun Türkmen; Alev Kara; Erhan Şengün; , İskenderun Körfezi’ndeki Ekonomik Değere Sahip Baz Balık Türlerinde Ağır Metal Birikiminin İncelenmesi
22 Benyahia Nacera; Belkhouche Nasr-eddine; , Recovery of Bismuth using Emulsion Liquid Membrane Technique (ELM)
23 Bilal Yılmaz; Duygu Ekinci; , Beta Bloker İlaç Olan Karvedilol’ün Farmasötik Preparatlarda Voltametri Yöntemi ile Tayini
24 Bilal Yılmaz; Kadem Meral; Yavuz Onganer; , Beta Bloker İlaç Olan Metoprolol’ün Farmasötik Preparatlarda Spektroflorometri Yöntemi ile Tayini
25 Boudahri.M; Bouazza.D; Sassi.M; A. Boos; Hamacha.R; Tayeb.A; Bengueddach; , Extraction of Copper by a Functionalized Magadiite
26 Can Serkan Keskin; Semra Yılmazer Keskin; Abdil Özdemir; , Glutatyon ile Fonksiyonize Edilmiş Gümüş Nanoparçacıklar ile Arginin Tayini
27 Can Serkan Keskin; Semra Yılmazer Keskin; Abdil Özdemir; , Modifiye Gümüş Nanoparçacıklar ile Sistein Tayini
28 Ceren Kaçar; Pınar Esra Erden; Şule Pekyardımcı ; Esma Kılıç; , Kreatin Tayini için Fe3O4 Nanopartikül Temelli Amperometrik Karbon Pasta Enzim Elektrot Geliştirilmesi
29 Zahia Benredjem; Assia Khelalfa; Rachid Delimi; , Removal of Cadmium from Phosphate Rock using Organic Acids
30 Demet Uzun; Özlem Güngör; Erdoğan Hasdemir; Perihan Gürkan; , Asimetrik Diimin Schiff Bazı ile Hazırlanan Modifiye Camsı Karbon Yüzeyinin Elektrokimyasal ve Spektroskopik Karakterizasyonu
31 Derya Tarınç; Mustafa Dolaz; Ayşegül Gölcü; Mehmet Tümer; , Valasiklovir’in Cu(II) ve Ru(III) Geçiş Metal Kompleksleri’nin Sentezi, Karakterizasyonu ve Analitik Yönlerinin İncelenmesi
32 Devrim Demirhisar; A. Mert Akgün; Volkan Demirel; , Microwave Digestion with Three Different Acid Mixture for Determination of Trace Elements by ICP-OES
33 Djamila Bouazza; Abdelkrim Hasnaoui; Abdelkader Tayeb; Abdelkader Bengueddach; , Solid-Liquid Extraction of Copper from Sulfate Media using Hybrid Material
34 Ebru Kuyumcu; F. Zehra Küçükbay; , The Essential Oil of Elettaria cardamomum Maton
35 Mehmet Kepenek; Eda Akgül; Handan Gülce; , Bazik Ortamda PVF Modifiye Kalem Ucu Grafit Elektrotlarda Metanolün Elektrokatalitik Yükseltgenmesi
36 S. Beniz Gündüz; Şükran Küçükkartallar; Eda Ediz; Sibel A. Özkan; , Florokinolonların Organik Çözücü-Su Ortamlarında Spektroflorimetrik Yöntemle İyonlaşma Sabitlerinin Tayini
37 Eda Keleş; Ayşe Bayrakçeken; A.Kadir Özen; , Hidrotermal Yöntemle TiO2 Nanopartiküllerin Sentezi ve Karakterizasyonu
38 Seyed Naser Azizi; Elham Chiani; , Synthesis of Nanostructure SBA-15 using Stems of Sorghum Ash as Silica Sources
39 Elif Özlü; Serpil Yenisoy-Karaka; , Bolu Atmosferindeki Kaba ve ince Partikül içerisinde İyon Kompozisyonunun Belirlenmesi ve Mevsimsel Değişiminin İncelenmesi
40 Elnaz Baghernia; Manochehr Farjaminejad; Maryam Haji Ghahramani; , Prediction of BCF for Some Organic Pollutants from Biopartitioning Micellar Chromatographic Data using on Artificial Neural Net Work
41 Elnaz Baghernia; Manochehr Farjaminejad; Salehe Ebadi Kalkhoran; , Relative Mobility of Chlorophenols in Different Buffers Modified by Different Organic Additives by Capillary Zone Electrophoresis
42 Engin Er; Celal H. Dilek; Hüseyin Çelikkan; , Platin Yüklü Grafenin Sodyum Borhidrür Çözeltisindeki Elektrokimyasal Davranışı
43 Esra Bilici; Mutahire Tok; Yasemin Öztekin; Ziya Erdem Koç; Zafer Yazıcıgil; , Amin Türevleriyle Katı Elektrot Yüzeylerinin Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Uygulama Alanlar n n Araştırılması
44 Hanifi Çetin; F. Zehra Küçükbay; Bayram Yıldız; , Farklı Lokalitelerden Achillea grandifolia Friv. (Asteraceae) Bitkisinin Uçucu Yağ İçeriğinin GC/MS ile Tayini
45 Farhan Ahmed Siddiqui; Najmul Hasan; Nawab Sher Afridi; , Determination of Mebeverine in Bulk Drug and Pharmaceutical Formulations using Multivariate Calibration Technique
46 Faruk Turhan; Züleyha Kudaş; Ali Yeşildağ; Duygu Ekinci; , Poli(9-Benzilfloren)’in Elektrokimyasal Sentezi ve Karakterizasyonu
47 Fatma Mıdık; Şermin Gül; Erdal Kuşvuran; Kemal Cellat; Meltem Sönmez; Orkide Eren; , Reaktif Sarı 145 Azo Boyar Maddesinin Yüksüz Nano Demir ile Giderilmesi
48 Fevzi Ergün; Ümmihan T. Yılmaz; Haşim Yılmaz; , Poli(n-Butil Metakrilat)/ gnimbirit kompozitinin hazırlanması ve Çeşitli İyonlara Duyarlılığının Diferansiyel Puls Polarografisi Yöntemiyle Araştırılması
49 Fevzi Kılıçer; Beşir Dağ; , Van Yöresindeki Bazı Kaynak, Şebeke ve Kuyu Sularındaki Baz Ağır Metal Düzeylerinin AAS ve ICP-MS Yöntemleri ile Tayini
50 Fevzi Kılıçer; Beşir Dağ; , Van Yöresindeki Bazı Kaynak, Şebeke ve Kuyu Sularındaki Baz Ağır Metal Düzeylerinin AAS ve ICP-MS Yöntemleri ile Tayini
51 Funda Öztürk; Derya Koyuncu Zeybek; Nevin Erk; Esma Kılıç; , İlaçlarda ve Biyolojik Ortamlarda Karbon Pasta Elektrot ile Voltametrik Lerkanidipin Tayini
52 Gözde Gündoğdu; Derya Koyuncu Zeybek; Esma Kılıç; Şule Pekyardımcı ; , Glukoz Tayini için ZnO Nanopartikül Modifiye Amperometrik Karbon Pasta Elektrot GeliŞtirilmesi
53 K. Guerfi; H.Bendjeffal; M.Zeggar; Y.Bouhedja; , The Study of Buffer Solutions Effect on The Formation of Co(II), Ni(II) and Fe(III) Complexes with 4-(2-Pyridylazo) Resorcinol Aqua Solution
54 Gülsen Üstün, Altın-198, Yitrium-90 ve Teknesyum-99m İzotoplarının Aktivitelerinin Reaktörün Çalışma şartlarına Göre Değişimi
55 Gülsüm Karaçetin; Sezen Sivrikaya; Mustafa İmamoğlu; , Fındık Çotanağından Hazırlanan Aktif Karbon ile Metilen Mavisinin Adsorpsiyonu
56 Gülşah Çongur; Ayfer Çalışkan; Arzum Erdem Gürsan; , Antikanser İlaç Daunorubisin - DNA Etkileşiminin Tek Kullanımlık Sensörlerle Elektrokimyasal Tayini
57 Hafize Bayar; Özkan Görmez; Erdal Yabalak; Belgin Gözmen; Özgür Sönmez; , Basic Yellow 28 Boyasının Sulu Çözeltisinin Persülfat/Fe2+ Reaktifleri ile Oksidatif Bozunmasının Cevap Yüzey Yöntemi ile Optimizasyonu
58 Halim Avcı, Gaziantep Evsel ve Sanayi Atıklarından Etkilenmi Olan Bazı Alanlarda Yetiştirilen Gıda Bitkilerinden Cd, Pb, Cr ve Ni Konsantrasyonunun ICP – MS ile Tayini
59 Ali Özkan; Tuğrul Deveci; Halim Avcı; , Gaziantep Evsel ve Sanayi Atıklarından Etkilenmiş Olan Bazı Alanlarda Yetiştirilen Gıda Bitkilerinden Co, Cu, Fe ve Zn Konsantrasyonlarının ICP – MS ile Tayini
60 Halit Arslan; Mustafa Balcı; , Fenolün Elektrokimyasal Tayini
61 Duygu Özdeş; Celal Duran; Hamide Elvan; Hasan Basri Şentürk; Mehmet Tüfekçi; , Sulardan Katyonik Boyarmaddelerin Kızılağaç (Alnus glutinosa) Talaşı ile Giderimi
62 Hanieh Malekzadeh; Mohammad H. Fatemi; , Prediction of Log (IGC50)-1 for Benzene Derivatives to Ciliate Tetrahymena Pyriformis from Their Molecular Descriptors
63 Özge Aksoy; Ali Gündoğdu; Volkan Numan Bulut; Duygu Özdeş; Hasan Basri Şentürk; Celal Duran; , Trabzon’da Üretilen ve Tüketilen Peynirlerdeki Bazı Elementlerin Atomik Spektrometrik Tayinleri
64 Hatice Karadeniz; İlker Köprü; Duran Karakaş; Serpil Yenisoy-Karakaş; , Bolu İl’i Yağmur Örneklerinde Organoklorlu Pestisitlerin Konsantrasyonlarının Belirlenmesi
65 Sabir Hazourlı; Mounir Zıati; Zohra F. Khelaıfıa; Sana Nouacer; , Application of Date Stones in the Adsorption of Arsenic (III)
66 Hocine Laouer; Meriem El Kolli; Nacera Boulaacheb; Salah Akkal; , Chemical Composition and Antibacterial Activity of the Essential Oil of d’Anthemis punctata
67 Hocine Laouer; Meriem El Kolli; Nacera Boulaacheb; Salah Akkal; , Chemical Composition and Antibacterial Activity of Anthemis pedunculata Essential Oil
68 Huriye Çakır; H. Filiz Ayyıldız; Fatih Durmaz; Mustafa Topkafa; Hüseyin Kara; , Nükleositlerin Ayrılmasında Yeni Bir Yaklaşım: Ligand Değiştirme Kromatografisinde Sabit Faz Olarak Ni-ImHA-APS Kullanımı
69 Sadettin Gürsoy; Melike Karakaya; Hüseyin Çelikkan; , PVA-AgNO3 Hibrit Polimerinden Piroliz Yoluyla Ag Yüklü Karbon Malzemelerin Hazırlanması ve Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi
70 İbrahim Uyanık; Yunus Çengeloğlu; , Metal Elektrotla Desteklenmiş Sıvı-Sıvı Ara Yüzey
71 İbrahim Hüdai Taşdemir; Nevin Erk; Esma Kılıç; , Hidrokloratiyazitin Camsı Karbon Yüzeyindeki Elektrokimyasal Davranışının İncelenmesi ve Hidrokloratiyazit Tayini İçin Voltametrik Yöntemlerin Geliİtirilmesi
72 İbrahim Kıvrak; Şeyda Kıvrak; Mehmet Emin Duru; Mansur Harmandar; , Gıdalarda Fungusit Olarak Kullan lan Dithiocarbamate Bileşiklerinin GC/MSD ile Belirlenmesi ve Validasyonu
73 İbrahim Kıvrak; Şeyda Kıvrak; Mehmet Emin Duru; Mansur Harmandar; , HPLC/DAD Kullanarak Bal Numunelerinde Tetrasiklin Kalıntı Miktarlarının Tayini
74 İclal Bulut ; Ümit Gökçe; , Sülfametazinin Bakır(II) İyonlar ve Sistein Varlığında Voltametrik ve Spektroskopik Davranışlarının İncelenmesi
75 İrem Çakar; K. Volkan Özdokur; F. Nil Ertaş; Suna Timur; Süleyman Koçak; , Molibden Trioksit Modifiye Camımsı Karbon Elektrot Geliştirilmesi ve Geliştirilen Elektrodun Çözünmüş Oksijene Yanıtının İncelenmesi
76 İsmail Kırdı; Gülşin Arslan; Ali Tor; Mustafa Ersöz; , Ticari Cyanex-923 ile Polimer İçeren Membran (PIM) Hazırlama ve Cr(VI)’nın İyon Taşıma Özelliklerinin Belirlenmesi
77 İsmail Tarhan; H. Filiz Ayyıldız; Mustafa Topkafa; Fatma Nur Arslan ; Fatih Durmaz; Hüseyin Kara; , Hümik Maddelerin Akış Enjeksiyon Sistemleriyle Kantitatif Tayininde Hareketli Fazın Akış Hızının ve pH Değerinin Etkisinin İncelenmesi
78 Gülhan Genç; Şermin Gül; Kemal Cellat; Orkide Eren; Fatma Mıdık; Meltem Sönmez; , Reaktif Kırmızı 195 Azo Boyar Maddesinin Ozon Varlığında TiO2 İle Fotokatalitik Oksidasyonu
79 Khadidja Benouis; Djamila Harrache; Mohamed El Amine Gherabi; Fakhreddine Belabbes; , Chemical Quality of Seawater Desalinated by Reverse Osmosis and Its Impact on Health and Environment Case of the Desalination Unit "The Dunes" - West Algerian
80 Erdoğan Hasdemir; Kuddusi Karaboduk; Tuğba Tabanlıgil; , Bakır ve Bizmutun Voltametrik Yöntemle Aynı Anda Tayinleri
81 Fatma Turak; Öznur Dülger; Mahmure Özgür; , Spectrophotometric Analysis of Brilliant Blue and Indigotine in Synthetic Mixtures and Chewing Gum Samples
82 Fatma Turak; Öznur Dülger; Mahmure Özgür; Ali Atbakar; , Spectrophotometric Analysis of Cochineal Red A and Azorubine in Synthetic Mixtures and Drinks
83 Samaneh Hosseini; Majid Taghizadeh Mazandarani; Ali Eliassi; , Optimization of ZSM-5 Zeolite Synthesis for Dehydration of Methanol to Dimethyl Ether
84 Belgacem Mansourı; Sabir Hazourlı; Mounir Zıati; Abdelkrim Hazourlı; , Phenomena of Transport Electrokinetic of the Sulphates in a Dairy Sludge
85 Maryam Taraji; Zahra Talebpour; Nuoshin Adib; , Stirbar Sorptive Extraction and High Performance Liquid Chromatographic Determination of Carvedilol in Plasma by using a Ionic Liquid as Desorption Solvent
86 Mehmet Güneş; A. Orhan Görgülü; Habibe Özmen; , Oksidatif Strese Maruz Kalan Ratların Böbrek Dokusunda Geraniol Maddesinin Bazı Metaller Üzerine Etkileri
87 Mehmet Güneş; A. Orhan Görgülü; Habibe Özmen; , Oksidatif Strese Maruz Kalan Ratların Akciğer Dokusunda Geraniol Maddesinin Bazı Metaller Üzerine Etkileri
88 Burcu Gökçen; Melis Barış; Mine Bilsel; İkbal Koyuncu; Ahmet Ceyhan Gören; , Plastik Madde İçerisinde PBB ve PBDE Tayini
89 Cem Esen; Mert Soysal; , Kobalt(II) İyonu Baskılanmış Polimerik Partiküllerin Sentezi
90 Mohammad Hasanzadeh; Nasrin Shadjou; Balal Khalilzadeh; , Determination of Penicillamine on Cerium Oxide Nanoparticles by Electrochemical Methods
91 Kader Dağcı; İbrahim Hakkı Kaplan; Emrah Kalyoncu; Ezgi Topçu; Murat Alanyalıoğlu; , Metilen Mavisi Tek Tabakalarının Yüzey Sınırlı Elektropolimerizasyonu
92 Gülşen Güven; Mustafa Demir; , İz Metal yonlarının ICP-OES ile Tayinleri Öncesi Silika Jel Üzerine İmmobilize EdilmiŞ Termofilik Bakteri ile Zenginleştirilmesi
93 Türkan Yurdun; Emre Dölen; , Konya Mevlana Müzesi’nde Bulunan Mevlana Kaftanlar ve Mevlevi Elbiselerindeki (13. yüzy l) Boyarmaddelerin HPLC-DAD Yöntemi ile Analizi
94 Mustafa Saçmacı; Yakup Yılmaz; Şerife Saçmacı; Şenol Kartal; Cengiz Soykan; , Şelat Yapıcı Polimer Sentezi ve Kromun Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi
95 Yasemin Öztekin; Mutahire Tok; Esra Bilici; Zafer Yazıcıgil; , Glukoz Biyosensörün Tasarımında Kullanılacak 3-Nitrofenol-Modifiye Camsı Karbon Elektrodun Hazırlanması ve Karakterizasyonu
96 Nagihan M. Karaaslan; Ahmet Şaşmaz; Mehmet Yaman; , Erzincan Kaplıca Suyunun Element Konsantrasyonlarının Mevsimsel Değişiminin İzlenmesi
97 Seyed Naser Azizi; Narjes Bakhshandeh Sorkhcolaei; , Ultrasonic, Magnetic Stirring and Microwave Assisted Preparation of Zeolite NaA from Stems of Grain Sorghum Ash
98 Neşe Ergutay; Filiz Nuran Acar; , Sıfır Değerlikli Demir Kullanılarak Fenton Benzeri Oksidasyon Yöntemi ile Azo Boyar Madde Giderimi
99 Beril Akaydın; Nihat Şahin; Sibel Özenler; Sibel Kadırgan; , Comparison of ORR Activities of Nanosized Pt and Sn-based Electrocatalysts on Vulcan XC-72 Prepared Via Polyol Method
100 Nil Acar; Mustafa Tüzen; , Bazı Zeytin Örneklerinde Mikrodalga ile Çözünürleştirme İşleminden Sonra AAS ile Eser Element Tayini
101 Nizamettin Demirkıran; Ergün Ekinci; , Sol-Jel Kaplamalarla Glikoz Oksidaz Tutuklanması ve Biyosensör Olarak Kullanımının İncelenmesi
102 Nizamettin Demirkıran; Ergün Ekinci; , Modifiye Elektrot Hazırlanmasında Sol-Jel Filmlerin Kullanılması ve Hidrojen Peroksit Tayininin İncelenmesi
103 Noria Kada Benabdallah; DJamila Harrache; , Evaluation of the Physicochemical Quality of Wastewaters Discharges and Their Impacts on the Quality of Littoral Case of the Coastal Region Ain Temouchent (West Algeria)
104 Nurgül Karadaş; Kadir Erol; Ahmet Akbaş; Yasin Yılmaz; Özge Dağlı; , Investigation of Inhibition Effect of Berberine on The Corrosion of Copper in Acidic Medium
105 Orhan Hazer; Dilara Demir; Efkan Erol; , Uranyum Adsorpsiyonunda Koyun Toynağının Kullanımı ve Spektrofotometrik Tayini
106 Orhan Hazer; Dilara Demir; Ayşe Sezkin; , Uranyum Adsorpsiyonunda Koyun Yününün Kullanımı ve Spektrofotometrik Tayini
107 Cemile Çelik; Şermin Gül; Meltem Sönmez; Fatma Mıdık; Kemal Cellat; , Zeytin Karasuyunun DAX-8 Reçine İzolatlarının Karakterizasyonu
108 Ozan Deveoğlu; Emine Torgan; Recep Karadağ; , Analysis by Liquid Chromatography of Lake Pigments Prepared with Mordant Metals from European Buckthorn (Rhamnus cathartica L.)
109 Faruk Emirik; İlke Gürol; Hatice Can; Ayşe Gül Gürek; Zafer Ziya Öztürk; Vefa Ahsen; Serpil Harbeck; , Florlu Ftalosiyaninler ile Uçucu Organik Bileiiklerin Etkileşiminin Spektroskopik ve Kuantum Kimyasal Metotlar ile İncelenmesi
110 Ömer Dalman ; Vildan Varer Kutanis; Melek Col; , Trabzon Bölgesinde Satışa Sunulan Ambalajlı Suların Mikrobiyolojik Analizi
111 Özden Doruköz; Gülden Aşçı; Ayhan Çelik; Naciye Öztürk; , NTR Enziminin Elektron Transfer Mekanizmasının Elektrokimyasal Yöntemlerle İncelenmesi ve Biyoteknolojik Uygulamalarının Araitırılması
112 Özge Tokul; Yeliz Yavuz; Sema Özcan ; Ali Arslan Kaya; Ülkü Anık; , Altın ve Mangan (IV) Oksit Nanopartiküllerinin Elektrokimyasal Kompozit Yapılarda Potasyumferrisiyanür Sistemine Karşı Boyut Etkilerinin İncelenmesi
113 Ö. Arar; M. Akkaya; E. Yörükoğlu; M.A. Cihanger; Ü. Yüksel; N. Kabay; , Elektrodiyaliz (ED) Yöntemi ile Sulardan Bor Gideriminde pH ve Bazı İyonlarIn Etkisinin İncelenmesi
114 Erdal Yabalak; Özkan Görmez; Hafize Bayar; A. Murat Gizir; , Subkritik ve Süperkritik Akışkanlarla Kum ve Arıtma Çamurundan Ağır Metal Ekstraksiyonu
115 Öznur Dülger; Mahmure Özgür; Fatma Turak; , Modified Colorimetric Spectrophotometric Method for Ascorbic Acid Determination in Vegetables, Fruit, Pharmaceuticals and Fruit Juice
116 Öznur Dülger; Mahmure Özgür; Fatma Turak; , Determination of Vitamin C Content in Coloured Fruits, Vegetables, Pharmaceuticals and Fruit Juices by UV-Spectrophotometric Method Based on Difference Spectra
117 Öznur Güngör; Nurhayat Özdemir; , Benzodiazepin Grubu İlaçlarla Bağımlılık Oluşturulmuş Ratlarda Makro Element Düzeylerinin İncelenmesi
118 Mohammad Hosein Fatemi; Mohammad Reza Hadjmohammadi; Panteha Shakeri; Pouria Biparva; , Optimization of Condition for Determination of Bisphenol a by Alcoholic Assistant Dispersive Liquid-Liquid Microextraction
119 Parmis Shakeri; S.N.Azizi; M. J. Chaichi; , Cds Nanocrystals as Luminescent Probes for Determination of Acetaminophen
120 Pembe Ece Canavar; Filiz Kuralay; Arzum Erdem Gürsan; , Karbon Nanotüp-Polimer Kompozit Nanomalzemelerle Modifiye Elektrotların Nükleik Asit Etkileşimlerine Yönelik Uygulamalar
121 Pınar Terzioğlu; Sevil Yücel; Didem Özçimen; , Tahıl Atığından Elde Edilen Magnezyum Silikat İle Ham Ayçiçeği Yağından Renk Giderimi
122 Pınar Terzioğlu; Sevil Yücel; Didem Özçimen; , Pirinç Kabuğu Külünden Baryum Silikat Üretimi
123 Mammadov P.R., Sensitive Spectrophotometric Determination of Silver in the Oil Water
124 Reza Ojani; Jahan-Bakhsh Raoof; Saeed Zamani; , Electrooxidation and Determination of Amoxicillin on Carbon Paste Electrode Modified by Nickel Ions Dispersed into Curcumin Film
125 Rouhollah Khani; Farzaneh Shemirani; Sayede Maryam Sajjadi; , Simultaneous Spectrophotometric Determination of Phenolic Acids in Aqueous Media using the Partial Least Squares Method
126 Olia Alijanpour; Mohammad Javad Chaichi; , Quinine Fluorescence Study in Presence Some of Fluorescent Compounds as Criterion for Comparison Energy Transfer Power
127 Olia Alijanpour; Mohammad Javad Chaichi; , The Fluorescence Quenching Study of Quinine Antimalaria Drug in Presence of Aminoacids
128 Salim Ok, Quality Control Mapping of Olive Oil by 1H NMR and 1H Diffusion- Ordered-SpectroscopY (DOSY) NMR
129 Selvin Ustabaş; Fatma Arslan; Halit Arslan; , Biyosensör Yapımında Kullanılmak Üzere Hidrojen Perokside Duyarlı Platin/ polianilin-polivinilsülfonat Elektrot Hazırlanması
130 Sema Özcan; Yeliz Yavuz; Ülkü Anık; , Polimer Bazlı Filmlerin Kullanıldığı Nanomateryal Modifiye Elektrotların Geliştirilmesi ve Elektrokimyasal Yöntemlerle Karakterizasyonu
131 Semahat Küçükkolbaşı; Onur Bilber; Zehra Özden Erdoğan; Hüseyin Kara; , Suda ve Ya da Çözünen Vitaminlerin Tabletlerde Eşzamanlı Tayini
132 Semra Cankara; Ebru Birlik Özkütük; Sibel Emir Diltemiz; Arzu Ersöz; Rıdvan Say; , Pestisit Tayininde QCM/MIP Sensör Uygulaması
133 Ahmet Şahsuvaroğlu; Serap Ayaz; Emre Dölen; Recep Karadağ; , Datiscetin (2', 3, 5, 7-Tetrahidroksiflavon)’ in Alüminyum(III) ve Demir(II) ile Oluşturduğu Komplekslerin Kararlılık Sabitlerinin Potansiyometrik ve Spektrofotometrik Olarak Tayini
134 Serdar Çevik; Suna Timur; Ülkü Anık; , Asetilkolin Esteraz Aktivitesinin Belirlenmesinde Biyo-Sentri Voltammetri Yönteminin Kullanılması
135 Sevcan Erden; Zehra Durmuş; Esma Kılıç; , Resorsinol Varlığında Antimon Tayini İçin Adsorptif Sıyırma Voltametrisi ile Yöntem Geliştirilmesi
136 Seyed Naser Azizi; Salma Ehsani Tilami; , Investigation of Template Effect on Adsorption of Cu (II) by Analcime Zeolites
137 Seyed Naser Azizi; Neda Asemi; Sonia Zargarian; , Langmuir, Fruendlich and Dubbin-Radushkevich Isotherms as Models for the Adsorption of Fungicide (Na-Dimethyldithiocarbamate) on Synthesized Zeolite X
138 Shaghayegh Saadati; Rahman Hallaj; Abdollah Salimi; , Layer by Layer Immobilization Technique for Preparation of Ionic Liquid/Catalase/Titanium Nitride Nanocomposite: Fabrication of Nitrite and Hydrogen Peroxide Biosensors
139 Sibel Uluata; Nurhayat Özdemir; , Geleneksel Olarak Tüketilmeyen Baz Bitkisel Yağların Kısmi Karakterizasyonu
140 Suzan Çekirdek; Mustafa Süzen; , Bazı Gıda Örneklerinde Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Yöntemle Eser Element Tayini
141 Şengül Tuğba Özeken; Tuba Öznülüer; Ümit Demir; , Susuz Ortamda Bazı Katyonların Potansiyel Altı Depozisyon Davranışları
142 Şeyda Kıvrak; İbrahim Kıvrak; Mehmet Emin Duru; Mansur Harmandar; , HPLC/DAD Cihazı Kullanarak Bal Numunelerinde 5-(Hydroxymethyl)furfural (HMF)’ ın Kantitatif Tayini
143 Şeyda Kıvrak; İbrahim Kıvrak; Mehmet Emin Duru; Mansur Harmandar; , Bal Numunelerinde Streptomycin ve Sulfonamide Kalıntılarının HPLC/FLD ve Pickering Kullanılarak Miktar Tayinleri
144 Taher Alizadeh, Electrochemical Impedance Spectroscopy Sensor Based on the Urea Imprinted Polymer Nanoparticles Coated on a Graphite Electrode
145 Şerife Saçmacı; Teslima Daşbaşı; Sekan Şahan; Şenol Kartal; Ahmet Dülgen; , Kurşun ve Kadmiyumun Dowex-Marathon C ile Zenginle tirildikten Sonra FAAS ile Tayini
146 T. N. Al-Sabha; N. N. Habeb; , Simultaneous Spectrophotometric Determination of o-Aminophenol and p- Aminophenol using H-Point Standard Addition Method -Application to Real Waters
147 Erdoğan Hasdemir; Tuğba Tabanlıgil; Kuddusi Karaboduk; , Dopamin ve Ürik Asitin Birinin Varlığında Diğerinin Voltametrik Yöntemle Tayini
148 Türkan Börklü Budak, Asit Karışımlar Analizinin Tayin Sınırının Belirlenmesi
149 Türkan Börklü Budak, Atk Su Arıtma Parametrelerinden Bazılarının Elektrokimyasal Yöntemle İncelenmesi
150 Rafiqa Aliyeva; Famil Chiragov; Sahil Hamidov; Ulviya Abilova; , Sorbtion – Photometric Determination of Palladium (II)
151 Ülkü Ünal; Güler Somer; , Eser Miktarda Tungsten(VI)’n n DPP ile Tayini İçin Yeni Bir Yöntem Geliştirilmesi ve Uygulanması
152 Ümit Şengül; Emine Yalçın; Bünyamin Şengül; Kültigin Çavuşoğlu; , Giresun İlinde Tüketime Sunulan Mısır Ununda Mikrobiyal Flora ve Aflatoksin Varlığının Araştırılması
153 Yasemin Çağlar; Nurhan Gümrükçüoğlu; Miraç Ocak; Ümmühan Ocak; , Investigation of Interaction of a Diimine Compound Including Triazole and It’s Reducted Analog with Some Metal Cations by Spectrophotometric Method
154 Yasemin Çağlar; Nurhan Gümrükçüoğlu; Miraç Ocak; Ümmühan Ocak; , Investigation of Interaction of a Schiff Base Including Triazole and It’s Reducted Analog with Some Metal Cations by Spectrophotometric Method
155 Yavuz Sürme; Onur Burak Demirci; Kadriye Kayakırılmaz; , Miseller Ekstraksiyon ile Direct Violet 51 Tekstil Boyasının Tayin Edilmesi
156 Yeliz Yavuz; Ülkü Anık; , Glikoz Tayinine Yönelik Nanopartikül Temelli Kompozit Elektrokimyasal Biyosensörlerin Hazırlanması
157 Zekeriyya Bahadır; Ümmühan Ocak; Miraç Ocak; Aysel Başoğlu; Nurhan Gümrükçüoğlu; , Triazol Halkası İçeren Bir Molekülün Kompeks Kararlılık Sabitlerinin Spektrofotometrik Metotla Hesaplanması
158 Mustafa S. Dundar; Zeynep Karacoban; , Speciation of Heavy Metals in Sapanca Lake Sediments by using Microwave Assisted Sequential Extraction Procedure
159 Seyid Javad Erkin Musevi; M. Jafarian; , Investigation of Corrosion Behavior of Carbon Steel in Aqueous Environments Containing Chloride and Soleplate Ions
160 Seyid Javad Erkin Musevi; M. Jafarian; , Investigation of Synergic Effect of Molybdate and Zinc Ions on Corrosion Inhibition of Carbon Steel in Chloride and Sulfate Solutions
161 A. Baykal; H. Kavas; Z.Durmus; E. Tanrıverdi; M. Şenel; H. Sozeri; , Fabrication and Characterization of Dendrimer-Encapsulated Monometallic Co Nanoparticles
162 Abdusselam Kurtbaş; M. Muhtar Kocakerim; , Dissolution of Colemanite in SO2-Saturated Boric Acid Solutions
163 Abdou Saad El-Tabl; Fathey A. El-Saied; Winfried Plass; Ahmed Noman Al-Hakimi; , Synthesis, Spectroscopic Characterization and Biological Activity of the Metal Complexes of the Schiff Base Derived from Phenylaminoacetohydrazide and Dibenzoylmethane
164 Filiz Öztürk; Ahmet Bulut; Hümeyra Paşaoğlu; İclal Bulut ; Orhan Büyükgüngör; , Synthesis, Spectroscopic and Structural Study of Copper(II) Complex of Acetazolamide
165 Kamran Akhbari; Ali Morsali; , Effect of the Guest Solvent Molecules on Preparation of Different Morphologies of ZnO Nanomaterials from the [Zn2(1,4-bdc)2(dabco)] Metal-Organic Framework
166 Hasan Erge; Ali Rıza Kul; Vedat Adıgüzel; Deniz Çiftçibaşı; Engin Acar; , KCl – Ba(H2PO2)2 – H2O Üçlü Su Tuz Sisteminin 0oC Sıcaklıktaki Çözünürlüğünün ve Faz Dengelerinin Araştırılması
167 Alireza Aslani; Shahram Barzegar; , Offer a Novel Method for Size Appraise of NiO Nanoparticles by PL Analysis: Synthesis by Sonochemical Method
168 Arzu Kanca; Deniz Üner; , Türkiye Tunçbilek Kömürlerinin Co/Pb Karışık Oksit Katalizörleri Varlığında Pirolizi
169 Hasan Erge; Vedat Adıgüzel; Ali Rıza Kul; Vildan Uzun ; Arzu Yenigün; , NaCl – BaCl2 – H2O Üçlü Su-Tuz Sisteminin 50oC sıcaklıktaki Çözünürlüğünün ve Faz Dengelerinin Araştırılması
170 Reza Ghiasi; Mahbobeh Manoochehri; Asma Darvishzadeh; , Structure and Bonding of Cu bis-dithiolenes complexes: A Theoretical Study
171 Aydın Tavman; A. Seher Birteksöz; Faruk Öksüzömer; , 3-(5-H/Me/Cl/NO2-1H-benzimidazol-2-il)-benzen-1,2-dioller ile Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin Spektral ve Termal Karakterizasyonları ve Antimikrobiyal Etkileri
172 A. Gökçe Akoğlu; Erhan Budak; Çetin Bozkurt; , Hekzagonal Bor Nitrür Sentezinde Öncül Maddenin Hazırlanmasının Geliştirilmesi
173 Ayşe Gül Gürek; Fabienne Dumoulin; Erwann Jeanneau; Dominique Luneau; Vefa Ahsen; , Manyetik Özellikli Homoleptik Sandviç Terbiyum(III) Ftalosiyanin Kompleksleri
174 Fulya Memioğlu; Ayşe Bayrakçeken; Tuba Öznülüer; Metin Ak; , Alternatif PEM Yakıt Pili Katalizör Desteği olarak Polipirol/Karbon Kompoziti
175 Ayşe Bayrakçeken; L. C. Zhang; Mark Aindow; Can Erkey; , Karbon Aerojel Destekli PEM Yakıt Pili Katalizörlerindeki Platin Yükünün Performansa Etkisi
176 Aysegul Iskender; Muhammet Kose; Vickie McKee; , Structural Characterisation of Novel Mn(II) Complexes of Tripodal Schiff Base ligands and N-alkylated Benzimidazol Ligand, Their Electrochemical Properties and Catalytic Activity
177 Aysegul Iskender; Muhammet Kose; Vickie McKee; , Novel Tetranuclear (4+4) Macrocyclic and Mononuclear Ring-Contracted Mn(II) Complexes and Their Catalytic Activities for the Disproportion of Hydrogen Peroxide
178 Belkacem Benguella, Removal of Heavy Metals From Aqueous Solution By Kaolin (Clay)
179 Bingül Karamahmut; Okan Zafer Yeşilel; Filiz Yılmaz; , Dört Üyeli Gümüş Kümesi İçeren Ag(I)-Fumarat Kompleksinin Sentezi ve Yapsıının Aydınlatılması
180 Bülent Kırkan; Gamze Karayel İncili; Ezgi Eren Belgin; Gül Asiye Ayçık; , Yatağan Termik Santrali Kül Dağındaki Toryumun Kül ve Topraktaki Davranışının ve Yer Altı Sularına Geçişinin İncelenmesi
181 Cansu Gökçe; Bülent Kırkan; Ramazan Güp; , Barbiturik Asit İçeren Azo Bileşiklerinin ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve DNA Bağlanma Aktivitelerinin Belirlenmesi
182 Bünyamin Ak; Akın Baysal; Murat Aydemir; Feyyaz Durap; Duygu Elma; Nermin Meriç; Yılmaz Turgut; , Ferrosen İçeren Kiral Fosfinit Ligandlar : Ru(II) komplekslerinin Sentezi ve Transfer Hidrojenasyon Reaksiyonlarındaki Katalitik Aktiviteleri
183 Bünyamin Ak; Murat Aydemir; Akın Baysal; Feyyaz Durap; Yılmaz Turgut; Bahattin Gümgüm; , Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin [(Ru(II), Rh(I), Ir(III)] Asetofenonun İndirgenmesindeki Katalitik Rolü
184 Catherine Hirel; Mehmet Menaf Ayhan; Ayşe Gül Gürek; Vefa Ahsen; Joseph Zyss; Isabelle Ledoux-Rak; Chantal Andraud; Yann Bretonnière; , Lanthanide Double-Deker Complexes of Phthalocyanines for 2nd-Order Nonlinear Optics
185 Cem Göl; Mahmut Durmuş; Vefa Ahsen; , Suda Çözünür Katyonik ve Zwitteriyonik Çinko Ftalosiyanin Bileşiklerinin Sentezi ve Fotodinamik Terapi Özelliklerinin İncelenmesi
186 Cem Keser; Zerrin Heren; , [Cu(3-bba)2(py)2H2O]2 2H2O Kompleksinin Sentezi, Yapısı ve Özelliklerinin Belirlenmesi
187 Cengiz Abilov; Marziye Agayeva; , Ni5Sb2-Pb Sisteminde Faz Dengesinin Karakteri
188 Kingsley J. Cavell; Çağlar Ağaç; Abdurrahman Şengül; , N-Heterohalkalı Karben (NHC) Bileşikleri ve Ag(I) Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
189 Ahmet Bilgin; Çiğdem Yağcı ; , Yeni Monomerik ve Polimerik Birimler İçeren Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
190 Ahmet Bilgin; Çiğdem Yağcı ; Ayşegül Mendi; Ufuk Yıldız; , Triaza-diokza Makrosiklik Birim İçeren Yeni Ftalosiyasinlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Metal Bağlama Özelliklerinin İncelenmesi
191 Deniz Kutlu Tarakçı; İlke Gürol; Vefa Ahsen; , Tetra ve Okta – Sübstitüe Okso Titanyum(IV) Ftalosiyanin Komplekslerinin Sentezi ve Spektroskopik Yöntemlerle İncelenmesi
192 Diğdem Erdener; Mustafa Yıldız; , Spiro, Ansa ve Bino Fosfazenlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
193 Duygu Elma; Murat Aydemir; Feyyaz Durap; Akın Baysal; Cezmi Kayan; Yılmaz Turgut; , C2-Simetrik Kiral Bis(Fosfinit) Ligandların Modüler Dizaynı
194 Duygu Elma; Murat Aydemir; Akın Baysal; Nermin Meriç; Bünyamin Ak; Yılmaz Turgut; , Yeni Ru(II)-aminofosfin Komplekslerinin Sentezi ve Aromatik Ketonların Transfer hidrojenasyonundaki Katalitik Etkinliği
195 Duygu Güler; Mehmet Arı; Nevzat Külcü; , İletken PVB Filmlerinin Hazırlanması, Termal Kararlılık ve İyonik letkenlilerinin Sıcaklığa Bağlı Olarak İncelenmesi
196 E. Karaoğlu; A. Baykal; H. Deligöz; M. Şenel; H. Sozeri; M.S Toprak; , Synthesis and Characterization of Poly(3-pyrrol-1-ylpropanoic acid) (PPyAA)-Fe3O4 Nanocomposite
197 Eda Çavuş; Okan Zafer Yeşilel; Ertan Şahin; , 5-Sülfosalisilik Asit ile Sentezlenen [Cu3(nnen)5( ssal)4(H2O)2].H2O [Zn3(nnen)5( ssal)4(H2O)2].H2O Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması
198 Efdal Çimen; Hacali Necefoğlu ; Özgür Aybirdi; Mustafa Sertçelik ; Füraya Elif Öztürkkan; , Mn(II), Ni(II), Zn(II), Pb(II) p-Metilbenzoatlarının Nikotinamid Kompleksleri
199 Efdal Çimen; Hacali Necefoğlu ; Barış Tercan; Hakan Dal; Güner Saka; Tuncer Hökelek; , Cu(II) p-Metilbenzoatın İzonikotinamid Kompleksleri
200 Ekrem Adıgüzel; Bülent Dede; , Yeni Bis( İmin- Oksim) Bileşiği ve Dinükleer Metal Komplekslerinin Sentezi, Spektroskopik Olarak Yapılarının Aydınlatılması ve Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon Özelliklerinin İncelenmesi
201 Elif Çelenk Kaya; Hülya Karadeniz; Halit Kantekin; Atalay Sökmen; , Yeni Çözünür Ftalosiyaninlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi
202 Elif Çelenk Kaya; Hülya Karadeniz; Halit Kantekin; Atalay Sökmen; , Yeni Metalsiz ve Metalli Ftalosiyaninlerin Mikrodalga ile Sentezi, Spektral, Termal Karakterizasyonu ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin İcelenmesi
203 E.Hobbollahi; B.Shaabani; , Synthesis Characterization ,Electrochemical and Spectroscopic Investigation of Ferick (III) Salen Schiff Base Complex With Axial Azide Ligand
204 M.M.Ahmedov; E.A.Teymurova; M.R.Manafov; M.R.Manafov; , Investigations of High Ferriferrous Lead Sinter’s Reducing Melting Process with Use of Mixture of Natural Gas and Water Vapour in the Capacity of a Reducer
205 Çetin Bozkurt; Özgür Öztürk; Elif Aşıkuzun; , Nanokristal Hekzagonal Bor Nitrür Sentezi ve Mikro Sertliğinin Ölçümü
206 Esra Altıntığ; Züleyha Küçükahmet; , Mısır Koçanına İlave Edilen Ag+ İyonunun Karakterizasyonu
207 Ezgi Eren Belgin; Bülent Kırkan; Gamze Karayel ; Gül Asiye Ayçık; , Monte Carlo Simülasyonu ve Matematiksel Modelleme Yöntemleri Kullanılarak Kuyu Tipi HPGe Dedektörün Verim Kalibrasyonu
208 Farrokh Mohammadnezhad; Alireza Abbasi; Shokoofeh Geranmayeh; Reza Kia; , Two Dimensional Metal Organic Framework of Cadmium (II) and Benzenedicarboxylate Ion
209 Farzin Marandi; Harald Krautscheid; , Crystal Structure of New Dinuclear Silver(I) Complex; Different Coordination Modes of Substituted 1,2,4-triazine Ligand
210 Fatih Semerci; Okan Zafer Yeşilel; Murat Taş; Hakan Dal; , Cu(II) ve Cd(II)-Piridin-2,3-dikarboksilat’ın 2-Etil-4-metilimidazol ile Karışık Ligantlı Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması
211 Fatma Yüksel; Vefa Ahsen; Mustafa Malkoç; , Yeni İmino Sübstitüe Asimetrik Ftalosiyaninler
212 Füreya Elif Özbek; Hacali Necefoğlu ; Özgür Aybirdi; , 2-Bromobenzoat Metal(II) Komplekslerinin Sentezi ve Özellikleri
213 Füreya Elif Özbek; Hacali Necefoğlu ; Özgür Aybirdi; Efdal Çimen; Mustafa Sertçelik; , Co(II), Ni(II), Mn(II) 2-Klorobenzoatların Nikotinamid/N,N'- Dietilnikotinamid Kompleksleri
214 Gamze Karayel İncili; Bülent Kırkan; Ezgi Eren Belgin; Gül Asiye Ayçık; , Yatağan Termik Santrali Kül Dağı ve Toprak Örneklerindeki Uranyumun Aktivite Derişimi ve Topraktaki Hareketliliğinin İncelenmesi, Yeraltı Sularına Geçişi ve Aktivite Değerinin Belirlenmesi
215 Gita Geimachy; Reza Golchin; Shahriar Ghammamy; Hosein Tavakol; Ehya Garverni; Tahmineh Banibairami; , Synthesis and Char acterization of New [(Ph)3P]+[BF3X] - Ionic Liquids
216 Gökhan Ceyhan; Mehmet Tümer; , Sıvı Kristal Özellikte Schiff Bazı Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
217 Gökhan Ceyhan; Mehmet Tümer; Elif Güler; , Sıvı Kristal Özellikte Çeşitli Gallik Esterlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
218 Gönül Pamuk; Alper Tolga Çolak; Okan Zafer Yeşilel; Fatma Yüksel; Kübra Turan; , İki Boyutlu M(II)-Piridin-2,3-dikarboksilato Kompleksinin Sentezi; Spektroskopik, Termik ve Yapısal Özelliklerinin Aydınlatılması (M=Cd ve Zn)
219 Gönül Yenilmez Çiftçi; Elif Şenkuytu; Esra T. Eçik; Adem Kılıç; Fatma Yüksel; , Spiro 1,3-Propandiamino Siklotrifosfazen Türevlerinin Yapısal Özellikleri
220 G.S. Iliyassova; L.S. Suleimenova; N.K. Zhakirova; Zh.A. Alybayev; , Technology of Receiving Polyphosphate Fertilizer from Waste by Project of Industrialization in Phosphorus Industry
221 Sevim Demirözü Şenol; Gülden Özen Kahveci; İzzet Morkan; Ayşe Uztetik Morkan; , Magnezyum Nikel Ortoborat Bileşiğinin Sentezi ve Karakterizasyonu
222 Gülşah Çelik; Figen Kurtuluş; , Lüminesans Özellik Gösteren Baryum Ortovanadat Bileşiğinin Hidrotermal Yöntem ile Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu
223 Gülşah Çelik; Figen Kurtuluş; , Kalsiyum Bakır Pirovanadat, CaCuV2O7, Bileşiğinin Mikrodalga Yöntem ile Sentezlenmesi ve X-Işınları ile Yapısal Karakterizasyonu
224 Güneş Günay; Okan Zafer Yeşilel; Orhan Büyükgüngör; , Cu(II)-Pirazin-2,3-dikarboksilat ile 2-Metilimidazol’ün Karışık Ligantlı Komplekslerinin Çözücü Etkisine Bağlı Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması
225 Tuncer Hökelek; Hakan Dal; Barış Tercan; Özgür Aybirdi; Hacali Necefoğlu ; , Co(II) ve Zn(II) 4-Dimetilaminobenzoat’ların Dietilnikotinamid Komplekslerinin Kristal Yapıları
226 Tuncer Hökelek; Hakan Dal; Barış Tercan; Özgür Aybirdi; Hacali Necefoğlu ; , Zn(II) 4-Metilaminobenzoat’ların zoikotinamid ve Dietilnikotinamid Komplekslerinin Kristal Yapıları
227 Hakan Ağaç; Abdurrahman Şengül; , 6,6'-Bis(tetrazin-5-il)-2,2'-Bipiridin Ligandının Cu(II) ve Ag(I) Metal Kompleksleri
228 Hakan Dumrul; Fatma Yüksel; Vefa Ahsen; , Yeni Ftalosiyanin Bileşiklerinin Sentezi ve Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi
229 Hakan Erer; Okan Zafer Yeşilel; Orhan Büyükgüngör; , Co(II), Ni(II) ve Zn(II)-Orotat’ın N-Metilimidazol Komplekslerinin Sentezi, Kristal Yapısı , Spektroskopik ve Termik Özellikleri
230 Handan Günay; Alper Tolga Çolak; Okan Zafer Yeşilel; Orhan Büyükgüngör; Esra Serbest; Muradiye Durmuş; , Kloro Köprülü Oktahedral ve Kare piramidal Kadmiyum Merkezlerine Sahip Yeni Bir Etilimidazol Koordinasyon Polimerinin Sentezi ve Yapısal Özelliklerinin Araştırılması
231 Hanife İbişoğlu; Serap Beşli; Adem Kılıç; İlker Ün ; Fatma Yüksel; , 1, 4-tetraflorobütandiol Sübstitüe Siklotetrafosfazenlerin Spiro, Ansa Konfigürasyonları
232 Hasan Erge; Vedat Adıgüzel; Ali Rıza Kul; Onur Karatay; Arzu Yenigül; , BaCl2-Ba(H2PO2)2-H2O Üçlü Sisteminin 0oC ve + 25 oC’de Çözünürlüğünün ve Faz Dengelerinin Araştırılması
233 Hatice Bayrakçeken; Hüseyin Okur; A. Kadir Özer; M. Şahin Gülaboğlu; , Fosfat Kayasının Termogravimetrik Olarak Kalsinasyon Kinetiği
234 Nursabah Sarıkavaklı; Hilal Alper; , (1Z,2E)-N'-[(1E)-9-anthrylmethylene]-2- (hydroxyimino)ethanehydroximohydrazide nin Sentezi, Kompleksleri ve Bazı Yapısal Özellikleri
235 Nursabah Sarıkavaklı, (1Z,2E)-N'-[(1Z)-(4-bromophenyl)methylene]-2- (hydroxyimino)ethanehydroximohydrazide, (1Z,2E)-N'-[(1Z)-(2- chlorophenyl)methylene]-2-(hydroxyimino)ethanehydroximohydrazide, (1Z,2E)-N'-[(1Z)-(3-chlorophenyl)methylene]-2- (hydroxyimino)ethanehydroximoh
236 Çiğdem Eymir Tekin; Hüseyin Okur; , Kolemanitin Mikrodalga Isıtma Etkisinde, Kuvvetli Asidik Karakterli İyon Değiştiricili Ortamda Su ve Borik Asit Çözeltilerinde Çözünürlüğünün İncelenmesi
237 Çiğdem Eymir Tekin; Hüseyin Okur; , Kolemanit’in Kuvvetli Asidik Karakterli İyon Değiştiricili Ortamda Su ve Borik Asit Çözeltilerinde Çözünürlüğünün İncelenmesi
238 İlker Ün ; Hanife İbişoğlu; Adem Kılıç; , Adamantan Türevi Siklofosfazenlerin “Click” Reaksiyonlar ile Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması
239 İsmail Hakkı Yücel; Ozan Şanlı Şentürk; , Etilendiaminin Titanyum, Zirkonyum ve Hafniyum Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
240 Khalaf I. Khallow; Rafad T.A.Al-Najjar; , Preparation and Characterization of New complexes of Cr(III) and Fe(III) with Schiff bases Derived from the Condensation of Acetylacetone and some Amino Acids
241 Khodamali Oji Moghanlou; Maryam Haji Ghahramani; , Synthesis, Conductometric and Spectral Study of [Cr3O(OAC)6(TMP)3]Br
242 E.L. LAIFA; K.Boukebbous; A.Belattar; , Synthesis and Structural Study of a New Complex Based Dithiole-Thione and Mercury
243 Douniazed Hannachi; Nadia Ouddai; Lakhal Salima; Nadjia Latelli; , Organometallic Complexes with 6-Coordinated Ligands: Haptotropic Shifts
244 Nadjia Latelli; Malika Mokhtari; Nadia Ouddai; , Covalent Hydration of Nitrobenzofurazans Compounds from the Perspective of the HSAB Principle
245 Vahid Mohammadi; Mahbobeh Tanhaei; , Synthesis of Crack Free Xerogel
246 Özge Kurt; Ahmet Gül; Makbule Burkut Koçak; , Üç Farklı Grupla Ful Sübstitüe Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
247 Armağan Atsay; Ahmet Gül; Makbule Burkut Koçak; , İki Farklı Grupla Hegzadeka Sübstitüe Yeni Bir Ftalosiyanin Sentezi ve Karakterizasyonu
248 Marjan Abedi; Seyed Amir Zareib; Kristin Kirschbaum; Christopher R. Brue; AliAkbar Khandar; , Synthesis, Characterization and Crystal Structure of Dinuclear Cobalt(II) Macrocyclic Complex, Containing Thiocyanate Groups
249 Maryam Haji Ahmad Hashemi; Sajjad Sedaghat; Mohammad Yari; , Entrapment of Ag Nanoparticles on Polyaniline Pores and Surface in Ultrasonic Medium and Evaluation of Its Antibacterial Effects
250 Maryam Haji Ghahramani; Farnaz Movafagh; Parvin Shahmari; , Synthesis and characterization of two new cadmium complexes with MPO and PBD ligands
251 Masoumeh Alem; Behrouz Shaabani; , Synthesis Nano-Sized Copper Oxides as Nanophotocatalyst in the Degradation of Organic Dyes
252 Masoumeh Alem; Behrouz Shaabani; , Synthesis of Cobalt Salophen Complexs and Study of Its Anticancer Activity
253 Seyhan Akar; Gökhan Ceyhan; Mehmet Tümer; Muhammet Köse; Vickie Mckee; , Alkiloksi Schiff Bazı Sentezi, X-Ray Yapısının ve Sıvı Kristal Özeliklerinin İncelenmesi
254 Gökhan Ceyhan; Seyhan Akar; Mehmet Tümer; , Azo Grubu İçeren Schiff Baz Ligandların Sentez ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi
255 Mehriban Hasanova; Çingiz Abilov; , InTe –TlGaTe2 Sistemi Alişimlerinin Fiziko-Kimyasal Özellikleri
256 Mehmet Çopur; M.M Kocakerim; Meltem Kızılca; , Kalkopiritin Termal Bozunma Mekanizması
257 Metin Atlan; Salih Paşa; Hamdi Temel; , Naringenin (4,5,7-Trihidroksi Flavanon) ve 4-Amino Benzoilhidrazinden Elde Edilen Schiff Bazı ile Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Çeşitli Uygulamalar
258 Metin Dağdevren ; Barış Yücel; İsmail Yılmaz; , Ferrosenil Naftakinon Türevlerinin Elektro-spektroelektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi
259 F. Mezrag; W. Kara Mohamed; N. Bouarissa; , The Effect of Zinc Concentration Upon Optical Properties of Cd1-xZnxSe
260 Mina Azimi; Gita Geimachy; Shahriar Ghammamy; Nazanin Azimi; , Synthesis, Characterization, Antibacterial and Oxidation Properties Studies Phthalocyanines
261 M.A.EL-Gahami ; A. M. Hammam; S. A. Ibrahim; A. Bayoumi; D. M. Fouad; , Ni(II) and Cd(II) with Mercaptotriazoles and Dehydroacetic Synthesis and Thermal Studies of Mixed Ligand Complexes of Cu(II), Co(II), Acid
262 Mohamed M. Ibrahim; Samir A. El-Shazly; Gaber A. M. Mersal; , Synthesis, Characterization, Superoxide Dismutate Scavenging and Cytotoxic Activities of Cu(II) and VO(II) Complexes Incorporating Water Soluble Pyridine and Benzimidazole Ligands
263 Nasser Y. Mostafa, Injectable Bone Cement Based on Tricalcium Silicate and a -Tricalcium Phosphate Prepared by Solution Combustion Synthesis Route
264 Muhammed Öz; Çetin Bozkurt; Erhan Budak; , O’Connor Yöntemiyle hBN Sentezinde Geçi Metal ve Temsilci Metal Asetatlarının Etkisinin İncelenmesi ve Metal İnterkalasyonunun Araştırılması
265 Murat Taş; Okan Zafer Yeşilel; Fatih Semerci; Hakan Dal; , Bir Boyutlu Cu(II)-Piridin-2,3-dikarboksilat Kompleksinin Sentezi ve Yapısının Aydınlatılması
266 Murat Kaloğlu; Nevin Gürbüz; İsmail Özdemir; Bakir Çetinkaya; , Yeni Benzimidazolyum Tuzlarının Sentezi ve Katalitik Uygulamaları
267 Musa Şahin; Ayşe Erçağ; , Yeni N2O2 Donör Diimin Ligandlarının Cu(II) ve VO(II) Kompleksleri
268 Musa Şahin; Tülay Bal; Bahri Ülküseven; , S-Alkil(C3-12)-N1,N4-Diariliden Tiyosemikarbazidato Ni(II) Kompleksleri
269 Tuncer Hökelek; Filiz Yılmaz; Barış Tercan; Mustafa Sertçelik; Hacali Necefoğlu ; , Co(II) ve Zn(II) 4-Formilbenzoatların zonikotinamid Komplekslerinin Kristal Yapıları
270 Mustafa Sertçelik; Özgür Aybirdi; Efdal Çimen; F. Elif Özbek; Hacali Necefoğlu ; , Mn(II), Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II) Ve Cd(II) 4-Formilbenzoatlar n n N,N’-Dietilnikotinamid Kompleksleri
271 Muzaffer Koç; Fabienne Dumoulin; Vefa Ahsen; , Potansiyel Fotosensitizer Amfifilik Ftalosiyaninlerin Tasarım , Sentezi ve Karakterizasyonu
272 Pelin Erdem; Sevcan Altaş; Sevil Emen Tanrıkut; Murat Kızıl; Mürüvvet Yurdakoç; , Fe(III)-Tanen Kompleksinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Antioksidant-Antimikrobiyal Etkisinin İncelenmesi
273 Abdelghani May; Nadia Ouddai; , Topological Analysis of the Bonding in [Ru5( 4-C2)L(Co)13] and [Ru4( 4-C2)L(Co)10] Complexes (L=( -Sme)( -Pph2)2)
274 N. Moussaoui; M.Bouafia; , Characterization of Radiation Damage by Deposition of GaN on GaAs
275 Nermin Biricik; Zhaofu Fei; Rosario Scopelliti; Paul J. Dyson; , Tetraaltın Fosfan Kompleksinin Sentezi ve Parçalanması Sırasında Oluşan Ürünlerin Karakterizasyonu
276 Nermin Meriç; Akın Baysal; Murat Aydemir; Feyyaz Durap; Duygu Elma; Yılmaz Turgut; Bahattin Gümgüm; , Yeni C2-Simetrik Fosfinit Ligandların Rutenyum Katalizli Asimetrik Transfer Hidrojenasyon Reaksiyonlarındaki Etkinlikleri
277 Nermin Meriç; Murat Aydemir; Akın Baysal; , Aminofosfin Temelli Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
278 Tuğçe Erkenez; Elif Güler; Neslihan Şakalar; Badel Dolaz; , Multinükleer Schiff Bazı Metal Komplekslerin Termal ve Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
279 Nevin Arslan; Feyyaz Durap; Akın Baysal; Murat Aydemir; Nermin Meriç; Yılmaz Turgut; Duygu Elma; , Kiral Fosfinit Ligandlarının Sentezi ve Asimetrik Transfer Hidrojenasyon Reaksiyonlarındaki Uygulamaları
280 Nevin Gürbüz; Emine Özge Özcan; İsmail Özdemir; Bekir Çetinkaya; Onur Şahin; Orhan Büyükgüngör; , Pd-NHC Katalizli C-N Bağ Oluşumu
281 Nevin Turan; Hanifi Körkoca; Kenan Buldurun; Naki Çolak; , Synthesis, Characterization and Antimicrobial Activity of Metal Complexes of Novel 5,5-Dimetil-2-[(3-nitrophenyl)diazenyl]cyclohexane-1,3-dione
282 Nevin Turan; Zuhal Karagöz; Memet Şekerci; Naki Çolak; , Synthesis and Characterization of Complexes of 4-[(Dicyanomethyl)diazenyl]benzoic Acid with Transition Metal Acetate
283 Okan Zafer Yeşilel; Güneş Günay; Ng Seik Weng; , Su Kümesi İçeren Karışık Ligantlı Cu(II) Ve Cd(II)-Pirazin-2,3- Dikarboksilat Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması
284 Hasan Erge; Vedat Adıgüzel; Ali Rıza Kul; Onur Karatay; Vildan Uzun ; , BaCl2 – Ba(H2PO2)2 – H2O Üçlü Su-Tuz Sisteminin 50oC sıcaklıktaki Çözünürlüğünün ve Faz Dengelerinin Araştırılması
285 Ömer Sonkaya; Muhammet Işıklan ; Bünyemin Coşut; Serkan Yeşilot; , Kiral spiro-Siklotrifosfazen Bileşiklerinin Sentezi, Spektroskopik ve Stereojenik Özelliklerinin İncelenmesi
286 Özgür Aybirdi; F. Elif Özbek; Hacali Necefoğlu ; , Mn(II), Co(II), Ni(II), Cu(II) ve Zn(II) p-Dimetilaminobenzoatların İzonikotinamid Kompleksleri
287 Özgür Aybirdi; F. Elif Özbek; Efdal Çimen; Mustafa Sertçelik; Hacali Necefoğlu ; , Co(II), Ni(II), Cu(II) ve Zn(II) p-Metilaminobenzoatların Nikotinamid Kompleksleri
288 Özgür Polat; Çağhan Keskin; Selahattin Serin; , Yeni Sequester Madde Sentezlenmesi ve Ca, Fe, Mg Bağlama Kapasitelerinin Ölçülmesi
289 Özlem Güngör; Perihan Gürkan; , Anilin ve Türevlerinden Elde Edilen Yeni Üç Adet Asimetrik Diimin Schiff Bazının Sentezi ve Karakterizasyonu
290 Özlem Güngör; Perihan Gürkan; , Anilin ve Türevlerinden Elde Edilen Asimetrik Diimin Schiff Bazlarının Biyolojik Aktivitelerinin ve Potansiyometrik Protonlanma Sabitlerinin Bulunması
291 Samir Osman Al- Asbahi; R. M. Kershi; , Crystal Size and Lattice Strain of Ba-W Hexagonal Ferrites Doped With Rare Earth Ions
292 R.A. Buker; B.M.A Al-Ali; O.M. Hamdoon; , Application of Ninivite Silica Rocks as a Desiccant Material in Cooling Systems
293 Reza Golchin; Gita Geimachy; Shahriar Ghammamy; Hosein Tavakol; Ehya Garverni; , Synthesis, Characterization, Theoretical Calculations and Biological Studies of Nano- Inoic Liquid , [P(C6H5)3H]+ [CrF3X]- , ( X= Cl, I, F )
294 Rouhollah Yaghoubi; Khodayar Gholivand; , Synthesis, Characterization, and Crystal Structure of A Novel 2D Metal Diphosphonate: Cu3[C6H20N2O14P4].2H2O
295 Reza Ghiasi; Saeedeh Azmayesh; , Density Functional Theory Analysis of Borazyne Complexes of Ni, Ni(B3N3HnF2-n)(CO)2 (n=0-2)
296 Sajjad Mohebbi; Jie Song; Yurii V. Geleti; , Photochemical Hydrogen Evolution using Inorganic Catalyst
297 Sajjad Mohebbi; Shokoh Bahrami; Asad Shangaie; , Trinuclear Manganese(II) Schiff Base Complexes as Epoxidation Catalysts: UHP Compared on H2O2 as Oxidant
298 Saliha Begeç; Sümeyya Alataş; Adem Kılıç; , Aril Difenilfosfinat Esterlerinin Sentezi
299 Saliha Begeç; Sümeyya Alataş; Adem Kılıç; , 2,4,4,6,6-Pentakloro-2-(2-merkapto-1-metilimidazolil)-siklo-2 5, 4 5,6 5 Trifosfazatrienin 2,2’-Dihidroksibifenil ile Tepkimesi
300 Savaş Purtaş; Esin İspir; Cumali Çelik; Hüseyin Köksal; , Yeni Bir Schiff Bazı ve Onun Metal Kompleksinin Sentezi, Karakterizasyonu, Elektrokimyasal ve Katalitik Aktivitesinin İncelenmesi
301 Savaş Purtaş; Gökhan Ceyhan; Fatih Tunahan Yılmaz; Fatih Pekdemir; , O-Vanilin Esasli Schiff Bazi ze Zn(II) Kompleksinin Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
302 Seda Tanyıldızı; İzzet Morkan; Ayşe Uztetik Morkan; , Investigation of Pentacarbonyl(pyrimidinethiol)chromium(0) Complex By XRD, IR And Thermal Analysis
303 Oğuz Yunus Sarıbıyık; Anıl Delikanlı; Mürüvvet Karakaplan; Cahit Demetgül; Selahattin Serin; , Polimerik Schiff Baz Ru(III) Komplekslerinin Sentezi ve Stirenin Oksidasyonunda Katalitik Aktivitesinin İncelenmesi
304 Anıl Delikanlı; Damla Durak; Cahit Demetgül; Selahattin Serin; , Yeni Asimetrik Schiff Bazı Co(II) Komplekslerinin Sentezi, İmmobilizasyonu ve Katalitik Aktivitesinin İncelenmesi
305 Gökhan Ceyhan; Selma Bal; Mehmet Tümer; , Azo Metal Şelat Boyalarının Elektrokimyasal ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi
306 Mecit Özdemir; Serhan Uruş; Gökhan Ceyhan; Mehmet Tümer; , Silika-Destekli Salisilaldimin Ligandı ve Komplekslerinin Sentezi: Katalitik Aktivitelerinin İncelenmesi
307 Sema Çağlar; Zerrin Heren; Orhan Büyükgüngör; , [M(bba)2(H2O)2(3-pic)2] (M: Co, Ni; bba = 2-benzoilbenzoat; 3-pic = 3- pikolin) Kompleklerinin Sentezi, Kristal yapısı, Termal ve Spektroskopik Özellikleri
308 Sema Çağlar; Zerrin Heren; Orhan Büyükgüngör; , [M(bba)2(phen)] (M: Cu, Zn; bba = 2-benzoilbenzoat; phen = 1,10- fenantrolin) Kompleklerinin Sentezi, Kristal yapısı, Termal ve Spektroskopik Özellikleri
309 Serap Beşli; Mahmut Durmuş; Hanife İbişoğlu; Adem Kılıç; Fatma Yüksel; , Floresans Aminosiklotetrafosfazenler
310 Serkan Dayan; İlknur Özdemir; Selami Günal; Nein Gürbüz; İsmail Özdemir; , Benzimidazolyum-Gümüş Karben Komplekslerinin Antimikrobiyal Özellikleri
311 Esra Çırçır; Nilgün Özpozan; Serkan Dayan; , MgAl2Si2O8, MgAl2Si2O8:Mn4+, MgAl2Si2O8:Mn4+, Ce4+ ve MgAl2Si2O8:Mn4+, Sm3+ Işıldarlarının Sentezi ve Karakterizasyonu
312 Serpil Demir; İsmail Özdemir; Onur Şahin; Orhan Büyükgüngör; Bakir Çetinkaya; , Köprülü Cis-NHC Palladyum Kompleksleri ve Karakterizasyonu
313 Seyed Amir Zarei; Marjan Abedi; Serveh Majedi; Amin Rostami; , Synthesis, Characterization and X-ray Crystal Structures of Copper(II), Nickel(II) and Cobalt(II) Complexes with a Tetradentate Schiff base Ligand
314 Tazhibayeva S.D.; Taimassova Sh.T; Airanbayev A.M.; Gogol D.B.; Bissengaliyeva M.R.; Salkeyeva L.K.; , Energy of Activation and Electron Conductivity of Sulfides of Lead and Zinc In The Presence of Impurities
315 Ozan Şanlı Şentürk; Sibel Kılıç; , Yeni Nesil Metalosen Katalizör Sentezi ve Karakterizasyonu
316 Songül Duman; İrfan Kızılcıklı; Bahri Ülküseven; , 3,5-Dibromo-2-Hidroksibenzaldehit Tiyosemikarbazon Dioksomolibden(VI) Kompleksleri
317 Songül Duman; İrfan Kızılcıklı; Bahri Ülküseven; , Dioksomolibden (VI) Merkezli Tiyosemikarbazon Kompleksleri
318 S. Tuna Yıldırım; E. Canpolat; M. Kaya; , Yeni Bir Schiff Bazı Ligandının Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Metal Komplekslerinin İncelenmesi
319 S. Tuna Yıldırım; E. Canpolat; M. Kaya; , Yeni Bir Schiff Bazı Ligandı Olan 4-hidroksisalisiliden-o-aminofenol Ligandının Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Metal Komplekslerinin İncelenmesi
320 Umut Koyuncu; Mecit Aksu; , Hızlı ve Düşük Maliyetli CrB Sentezi
321 Veli Kasım; Yusuf Yerli; , Nitroksil Radikali İçeren Salisilaldiminler ve Onların Pd(II) Komplekslerinin Sentezi, Spektroskopik ve Manyetik Özelliklerinin İncelenmesi
322 Yalçın Kılıç; Okan Zafer Yeşilel; Hakan Dal; , Ag(I)-Siklohekzilamin Kompleksinin Sentezi ve Yapısının Aydınlatılması, [Ag(sha)3]NO3
323 A.Z. Bouyakoub; B.S. Lartiges; R. Ouhib; A.G. El Samrani; J. Ghanbaja; O. Barres; , MnCl2 and MgCl2 for The Removal of Reactive Dye Levafix Brilliant Blue EBRA from Synthetic Textile Wastewaters: An Adsorption/Aggregation Mechanism
324 Zerrin Öner; Selahattin Serin; , Silikajel Sentezi ve Adsorbsiyon Özelliklerinin Bilinen Bazı Adsorbanlarla Mukayeseli Olarak İncelenmesi
325 Zuhal Karagöz; Memet Şekerci; , Part 1: Synthesis, Spectral Characterization and Anti-proliferative activity of New Thiosemicarbazide Derivatives
326 Zuhal Karagöz; Memet Şekerci; , Part 2: Synthesis, Spectral Characterization and Anti-proliferative activity of New Thiosemicarbazide Derivatives
327 Adem Ergün; Oktay Arslan; Nahit Gençer; Dudu Demir; , Bazı Steroidlerin Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine in vitro Etkilerinin Araştırılması
328 Nurhayat Atasoy; Ufuk Mercan Yücel; Adnan Aldemir; , Van Bölgesinde Yetişen Endemik Bitkilerde Vitamin C Düzeyinin Belirlenmesi
329 Nurhayat Atasoy; Yeliz Kanat; , Ağır Asfalt İşlerinde Çalışan İşçilerin ve Kırsal Kesimde Yaşayan Kişilerin Kan Serumlarında Bazı Ağır Metal İyonlar İle Bazı Spesifik Karaciğer Enzimleri ve Testesteron Hormunu Miktarının Tespiti
330 Zeliha Selamoğlu Talas ; İlknur Özdemir; Osman Çiftçi; Ahmet Savcı; , Sıçan Karaciğer Dokularında Nitro-arjinin-metil-ester (L-NAME) ile Oluşturulan Oksidatif Strese Karşı Propolisin Koruyucu Rolü
331 Aişe Ünlü; Aziz Tanrıseven; Ayhan Çelik; , Staphylococcus Aureus İzolatlarından Endüstriyel Lipaz Eldesinin Araştırılması
332 Ali Rıza Kul; Nursel Dostbil; , Van Gölünün Çevresinden İzole Edilen Alkalo-tolerant Bacillus spp. Sularında Krom ve Çinko Bileşiklerinin İnhibitör Etkisi ve Plasmid Kodlu Dirençlili inin Araştırılması
333 Ali Atasever; Serdar Durdağı; Murat Şentürk; Hasan Özdemir; , Laktoperoksidaz Enzimi Üzerine Baz Salisilik Asit Türevlerinin In Vitro ve In Silico İnhibisyon Kinetik Çalışması
334 Ali Erdoğan; Süleyman Köytepe; Burhan Ateş; İsmet Yılmaz; Turgay Seçkin; , L-Asparajin Tayinine Yönelik Poliimid Membran İçeren L-Asparajinaz Temelli Bir Biyosensör Geliştirilmesi
335 Alireza Aslani; Shahram Barzegar; , Zno Nanoparticles Assisted for CO2 Gas Sensing; Prepared by Solvothermal and Sonochemical Methods
336 Amirhossein Esmaeili; Akbar hajizadeh Moghaddam; Mohammad Javad chaichi; Hadi Parsian; seyed mohmmad hosseini; , Nephrotoxicity Induced Mercuric Chloride in Male Wistar Rats: the Evaluation of Protective Effect of the Eriobotrya Japonica Flower Extract (EJFE)
337 Özge Çevik; A. Gizem Biçer; Sinem Peşket; Azize Şener; , Sıçanlarda Oluşturulan Kolit Modelinde Polygonum Cognatum Meissn (Madımak) Bitkisinin İnce Bağırsaklar Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
338 Özge Çevik; Özlem Bingöl Özakpınar; Zeynep Karaca; Gizem Biçer; Ahmet H. Arslan; Azize Şener; , Alendronatın Overektomili Sıçanlarda Karaciğer Dokusu Üzerindeki Biyokimyasal Etkileri
339 Berna Çeken; Yeliz İpek; Mehmet Kandaz; Atıf Koca; , Ftalosiyanin Tabanlı Kompozit Elektrotların Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Biyosensör Uygulamaları
340 Ayşe Özge Demir; Özgür Kaynar; Handan Mert; Nihat Mert; , Norduz Koyun Serumunda SDS-PAGE ve HPTLC ile Protein ve Lipid Profil Analizi
341 Ayşe Turan; Nagihan Sağlam Ertunga; , Armillaria Mellea’dan B-Glukozidaz Enziminin Kısmı Saflaştırılması ve Karakterizasyonu
342 Ayşegül Tarancı; Mehmet Çiftçi; , Gökkuşağı Alabalık (Oncorhynchus Mykiss) Eritrositlerinden 6-Fosfoglukonat Dehidrogenaz Enziminin Saflastırılması, Karakterizasyonu ve Bazı Metallerin Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
343 Aytaç Güder; Halil Korkmaz; , Rubus hirtus Waldst. & Kit (Böğürtlen)’ in Su ve Etanolik Ekstraktların Antioksidan Aktiviteye ve Antosiyanin Miktarına Etkisinin Belirlenmesi
344 Aytaç Güder; Halil Korkmaz; , Laurocerasus officinalis Roem (Taflan)’in Su ve Etanolik Ekstraktlar n Antioksidan Aktiviteye ve Antosiyanin Miktarına Etkisinin Belirlenmesi
345 Ayten Sağıroğlu, Bazı Kaynaklardan Karotenoidlerin İzolasyonu ve Tanımlanması
346 Bahar Bilgin Sökmen; Halil İbrahim Uğraş; Refiye Yanardağ; , Yeni 7,8-dihidroksi Kumarin Türevlerinin Antioksidan Aktivitelerinin İncelenmesi
347 Bahar Bilgin Sökmen; Sinem Aydın; Kadir Kınalıoğlu; , Diploschistes scroposus (Schreb.) Norman Likeninin Antimikrobiyal ve Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi
348 Başak Gökçe; Nahit Gençer; Oktay Arslan; , Bazı Analjezik İlaçların İnsan Karbonik Anhidraz İzoenzimleri Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi
349 Başak Gökçe; Şeref Karadeniz; Adem Ergün; Nahit Gençer; Halil İbrahim Uğraş; Oktay Arslan; Ümit Çakır; , Ester Grubu İçeren Bazı Benzo Crown Eterlerin İnsan Karbonik Anhidraz İzoenzimleri Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi
350 Başak İşcanı; Yasemin Budama Kılınç; Zeynep Akdeste Mustafaeva; , Farklı Amiloid Beta Peptid Dizilerinin Taşıyıcı Makromoleküller ile Biyokonjugatlarının Geliştirilmesi
351 Bekir Alagöz; Mahfuz Elmastaş; İbrahim Demirtaş; Nusret Genç; Hüseyin Akşit; Zülfükar Karaçay; Zeynep Şafak; , Yabani Hindiba (Cichorium intybus L.) Bitkisinin Sekonder Metabolitlerinin zolasyonu ve Karekterizasyonu, Antioksidan Aktivite Analizi
352 Gülden Aşçı; Betül Genç; Ayhan Çelik; , Nitroredüktaz Aktivitesinin Kolay ve Hassas Tayini
353 Betül Genç; Ayhan Çelik; , Manyetik Nanopartikül Bağlı İkili Enzim Sistemi ile Kiral Alkol Sentezi
354 Ayşe Çakır; Burcu Somtürk; Nalan Özdemir; , Poliakrilat Mikroküreler Üzerine Dopamin Adsorpsiyonu
355 Burhan Ateş; Ali Erdoğan; Hakan Parlakpınar; Nigar Vardı; İsmet Yılmaz; , Deneysel Parkinson Modelinde Paraquat Nörotoksisitesine Kar N-Asetilsistein Amid’in (NACA) Koruyucu Rolü
356 Beste Şipal; Oktay Arslan; Semra Işık; , Koyun Serum Paraoksonaz Enziminin Bazı Pestisitlere Karşı İlgisinin Araştırılması
357 Nesrin Aydoğan; Merve Gökşin Karaarslan; Nigar Vardı; Burhan Ateş; , Metotreksatın Neden Olduğu Beyin Hasarına Karşı Klorogenik Asidin Koruyucu Etkileri
358 Canan Sapmaz-Erden; Sema Turna; Serpil Yenisoy-Karakaş; Azra Bozcaarmutlu; , Zonguldak Limanı’ndan Yakalanan Has Kefal Balığı (Mugil Cephalus) Karaciğer Dokusunda PAH Tipi Kirliliğin Belirlenmesi
359 Azra Bozcaarmutlu; Sema Turna; Canan Sapmaz-Erden; Emel Arınç; , Bakır, Nikel, Talyum ve Kromun Has Kefal Balığı(Mugil cephalus) Aldrin Epoksidaz Aktivitesi Üzerine Etkisi
360 Canan Altunbaş; Deniz Aktaş Uygun; Sinan Akgöl; Adil Denizli; , Lizozim Adsorpsiyonu İçin Boya Ligand Afinite Nanoyapıları
361 Çiğdem Bilen; Özen Özensoy Güler; Serap Beyaztaş; Oktay Arslan; , Paraoksonaz Enziminin Glutaraldehit ile İmmobilizasyonu ve Bazı Ağır Metallere Karşı Afinitesinin Araştırılması
362 Çiğdem Bilen; Adem Ergün; Dudu Demir; Nahit Gençer; Oktay Arslan; , Bazı Pestisitlerin Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine in vitro Etkilerinin Araştırılması
363 Savaş Çalik; Demet Demirci Gültekin; Erhan Dudu; , Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanının Oluşturulması Kapsamında a-Tokoferol için Metot Doğrulama ve Belirsizlik Hesaplamalar
364 Deniz Aktaş Uygun; Sinan Akgöl; Adil Denizli; , İmmobilize Metal Afinite Kromatografisini Kullanarak İmmunoglobulin G Saflaştırılması
365 Emir Özçalışkan; Murat Uygun; Deniz Aktaş Uygun; Nesibe Avcıbaşı; Sinan Akgöl; Adil Denizli; , Kolesterol Uzaklaştırılması için Hidrofobik Kriyojel Matriksler
366 Deniz Yıldırım; S.Seyhan Tükel; Dilek Alagöz; Özlem Alptekin; , İmmobilize Mucor miehei Lipazı ile L-Askorbil Palmitat Sentezi
367 Deniz Yıldırım; S.Seyhan Tükel; Dilek Alagöz; Özlem Alptekin; , Serbest ve İmmobilize Epoksit Hidrolazlar Tarafından (R/S)–Sitiren Oksitin Asimetrik Hidrolizi
368 Derya Güler; Aytaç Güder; Halil Korkmaz; , Yeni Sentezlenen Bazı Fenolik Bile iklerin Antioksidan Aktivitelerinin İncelenmesi
369 Derya Tekin; Sedat Yörük; , Fe(II)’nin Bakteriyel Oksidasyonu
370 Deryanur Erdem; Saltuk Buğrahan Ceyhun ; Ramazan Demirdağ; Murat Şentürk; Orhan Erdoğan; Ömer İrfan Küfrevioğlu; , Bazı Sülfonamidlerin Levrek (Dicentrachus labrax) Solungaç Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi
371 Dilek Alagöz; Deniz Yıldırım; S.Seyhan Tükel; Özlem Alptekin; , (R)-Hidroksinitril Liyazın Acıbadem (Prunus amygdalus turcomenica) Çekirdeklerinden Saflaştırılması ve Karakterizasyonu
372 Dursun Kısa; Lokman Öztürk; Necmettin Yılmaz; , Tuz Stresinin Börülcede (Vigna unguiculata L.)Yağ asidi Kompozisyonu, Lipid Peroksidasyonu ve Hidrojen Peroksit Üzerine Etkisi
373 Ebru Akkemik; Mehmet Çiftçi; , Hindi Karaciğerinden NADPH-Sitokrom P450 Redüktaz Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu
374 Ekrem Köksal; Ercan Bursal; Emrah Dikici; Fatih Tozoğlu; lhami Gülçin; , Melisa (Melissa officinalis) Yapraklarının Antioksidan Aktivitesi
375 Elif Loğoğlu; Atilla Öktemer; Esma Sarı; Menteha Nur Sonuç; , Bazı Benzofuran Türevlerinin Biyolojik Aktivite Çalışmalar
376 Elif Aynacı; Nurşen Sarı; Hayrettin Tümtürk; , Schiff Bazı-Ni(II) ile Modifiye Edilmiş (Aminometil)polistirene B-galaktosidazın İmmobilizasyonu
377 Emrah Yerlikaya; Ramazan Demirdağ; Murat Şentürk; Ömer İrfan Küfrevioğlu; , Koyun Yüreğinden Saflaştırılan Karbonik Anhidraz II Enzimi Üzerine Bazı Metal İyonlarının İnhibisyon Etkisinin İncelenmesi
378 Emrah Yerlikaya; Ramazan Demirdağ; Murat Şentürk; Ömer İrfan Küfrevioğlu; , Levrek (Dicentrachus labrax) Karaciğer Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine Bazı Sülfonamidlerin İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi
379 Ercan Bursal; Ekrem Köksal; , Evaluation of Reducing Power and Radical Scavenging Activities of Water and Ethanol Extracts from Sumac (Rhus coriaria L.)
380 Esma Hande Alıcı; Gülnur Arabacı; , Acı Yeşil Biber (Capsicum annuum) den Ekstrakte Edilen Polifenol Oksidaz ve Peroksidaz Enzimi Üzerine Alkol ve Asit Etkisinin İncelenmesi
381 Esma Sarı; Atilla Öktemer; Mustafa Hacıömeroğlu; , Bacillus Circulans M34’den Alkalen Proteaz Enziminin Saflaştırılması
382 Esra Dilek; Ömer İrfan Küfrevioğlu; Şükrü Beydemir; Bünyamin Mesut Halıcı; , EIA Yöntemi ile Bazı Antiinflamatuar İlaçların COX (ovine) Enzim Aktivitesi Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi
383 Fatih Aktaş; Ayhan Çelik; , Bacillus thuringiensis serovar israelensis Bakterisinden Alkol Dehidrogenaz Enziminin Klonlanması, Ekspresyonu ve Karakterizasyonu
384 Naciye Kurtul; Saniye Böyükkara; Muhammet Çelik; Fatih Pekdemir; , Sigaranın ve Maraş Otu Şeklinde Dumans z Tütün Kullanımının Eritrosit Arginaz ve Ornitin Düzeylerine Etkisi
385 Naciye Kurtul; Saniye Böyükkara; Fatih Pekdemir; Yağmur Şahbaz; , Sigaranın ve Maraş Otu Şeklinde Dumansız Tütün Kullanımının Tükürük Arginaz ve Ornitin Düzeylerine Etkisi
386 Fatma Topal Bullici; Zulal Yalinca; Elvan Yilmaz; , Cholesterol and Triglyceride Binding Capacities of Pre-Irradiated Chitosan in Human Serum In-Vitro
387 Ferda Gönen; Zümriye Aksu; , Ca-Aljinatta Tutuklanmış C. tropicalis Mayası ile Boyarmadde Gideriminin İncelenmesi
388 Fethiye Takadaş; Ferda Gönen; , Üzüm Çekirdeği Kullanılarak Sulu Çözeltiden Acid Blue 29 Boyarmaddesinin Gideriminin İncelenmesi
389 İlhami Gülçin; Fevzi Topal; Ramazan Çakmakçı; Mine Bilsel; Ahmet C. Gören; Ümmügülsüm Erdoğan; , Ahududunun (Rubus idaeus L.) Farklı Ekotiplerinin Fenolik Asit İçeriğinin Belirlenmesi ve Antioksidan Kapasitesinin Araştırılması
390 Fikret Keven Karademir; Benol Bilgili; Hakan Ayhan; Fatma Ayhan; , Çevreci Yaklaşım ile Gümüş Nanoparçacıkların Sentezi ve Antimikrobiyal Özellikleri
391 Filiz Palabıyık; Mehmet Güler; Bircan Çeken; Murat Kızıl; , Allium sativum L. Bitkisinin Su Ekstraktının Konsantrasyona Bağlı Olarak DNA Üzerine Antioksidant ve Prooksidant Etkisinin İncelenmesi
392 Filiz Atalay; velid Ünsal; Betük Kabakçı; Sevil Toroğlu; Ergül Belge Kurutaş; , Roka (Eruca sativa Miller), Dereotu (Anethum graveolens L.)’nun Antioksidan ve Antibakteriyel Etkisinin İncelenmesi
393 Fuat Dursun; Şeyda Korkut Özoner; Elif Erhan; Faruk Yılmaz; , The use of Vinylferrocene Based Copolymers for the Fabrication of Tyrosinase Working Electrodes
394 Funda Güçlü; Selim Erdoğan; Ali Erdoğan; Merve Gökşin Karaarslan; Burhan Ateş; Yunus Önal; İsmet Yılmaz; , Katalaz İmmobilize Edilmi Aktif Karbon ile Hidrojen Peroksit Tayinine Yönelik Bir Biyosensör Geliştirilmesi
395 Gülnur Arabacı; Mustafa Aydın; , Metallerle Etkileştirilen Bitkideki Bazı Enzimlerin Aktivitelerinin İncelenmesi
396 Gülnur Arabacı; Ayşe Usluoğlu; , Proteaz Enziminin Naylon Elyaf Üzerine Etkisinin İncelenmesi
397 Gülşen Kaya; Murat Yavuz; Pervin Bademkıran; Mehmet Çetin Aytekin; , Kavun ve Karpuz Kabuğu ile Kızıl Çam Kozalağının Kullanıldığı Katı Faz Fermantasyon Tekniğiyle Ceriporiopsis subvermispora ve Pleurotus ostreatus Lakkazının İndükleyiciye Bağlı Verimli Salgılanma Koşullarının Araştırılması
398 Gülşen Özdemir; E. Hakan Eraltan; A. Ata Alturfan; Ebru Işık Alturfan; Tuğçe Özerkli Mısırlıoğlu; Hidayet Sarı; , Osteoartrit Hastalarında Akupunktur Uygulamasının Oksidan Antioksidan Sistem Parametreleri ile Sialik Asit Değerleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi
399 Gülşen Özdemir; Ebru Işık Alturfan; Esra Sağlam; Emine Nur Özdamar; Özer Şehirli; Göksel Şener; , Sıçanlarda Yanığa Bağlı Oluşan Doku Hasarına Karşı Angiotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörü Kaptoprilin Böbrek Üzerine Etkisinin İncelenmesi
400 H. Melda Akbin; Bahar Gürkaya; Başar Uyar; Nurcan Kapucu; , Mg-Al Hidrotalsite Tutuklanmış Lipaz Katalizli Transesterifikasyon
401 Hacer Doğan ; Kadriye Yanık; Şeyda Akkaya; Sezgin Aydemir; Semra Alkan; Zeynep İskefiyeli; Nesibe A. Burnaz; Ayça Aktaş; Murat Küçük; , Komar (Rhododendron ponticum) Bitkisinin Çiçek, Dal ve Yaprak Kısımlarının Çeşitli Çözücü Özütlerinin Antioksidan Aktiviteleri
402 Harun Çiğdem; Mahfuz Elmastaş; Nusret Genç; İsa Telci; Hüseyin Akşit; , Tarhana Otu (Echinophora tenuifolia L. Ssp. Sibthorpiana (Guss.)Tutin) Bitkisinin Gelişme Dönemlerine Göre Antioksidan Aktivite Değişimi ve Sekonder Metabolitlerin İzolasyonu
403 Hussein Abdullah Ahmed; Mortaza Hajyzadeh; Khalid Mahmood Khawar; Sancar Fatih Özcan; , In Vitro Koşullarda Tokat 10/1 Patates Çeşidinin Hızlı Çoğaltımı
404 Hülya Göçer; İlhami Gülçin; , Kafeik Asit Fenetil Esterinin (CAPE) Antioksidan Kapasitesinin Belirlenmesi
405 Hülya Öztürk Doğan; Mustafa Erat; Neslihan Çelebi; Yaşar Nuri Şahin; , Tritikaleden İzole Edilen Glutatyon Redüktaz Enziminin Baz Biyokimyasal Özelliklerinin Araştırılması
406 Hüseyin Şahin; Özlem Tarhan; Zehra Can; Sevgi Kolaylı; , Çeşitli İkincil Metabolitlerin Antioksidan Özelliklerinin Karşılaştırılması
407 Hüseyin Şahin; Sevgi Kolaylı; Rezzan Aliyazioğlu; Claudio T. Supuran; , Karbonik Anhidraz I ve II İzoenzimleri Üzerine Bazı Doğal Ürünlerin İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi
408 Aydın Şükrü Bengü; E. Edip Keha; İbrahim Halil Geçibesler; , Organik Nitrat Kullanımının Eritrosit Tiyol Grupları Üzerine Etkisi
409 Melda Altıkatoğlu; Emine Karakuş; İbrahim Işıldak; , Mikro Büyüklükte Potansiyometrik Kreatin Biyosensör ve Uygulamaları
410 İsa Gökçe; Fatma Gedikli; Sema Bilgin; Yakup Ulusu; , Rekombinant Tam Boy Antiapoptotik Bcl-xl Proteininin Yapı ve Fonksiyon Çalışmaları
411 Kadriye Yanık; Şeyda Akkaya; Hacer Doğan ; Semra Alkan; Sezgin Aydemir; Zeynep İskefiyeli; Nesibe A. Burnaz; Ayça Aktaş; Murat Küçük; , Zifin (Rhododendron luteum) Bitkisinin Çiçek, Dal ve Yaprak Kısımlarının Çeşitli Çözücü Özütlerinin Antioksidan Aktiviteleri
412 Kasım Takın; Türkan Kutlu; , Kiraz Yaprağı (prunus avium L.) Farklı Ekstraktlarının (Metanol, etanol, etilasetat, sıcak su ve soğuk su )Antioksidan Kapasitesinin Belirlenmesi
413 Türkan Kutlu; Kasım Takın; Bircan Çeken; Murat Kızıl; , Kiraz Yaprağı (prunus avium L.) Metanol Ekstraktının Antioksidan Kapasitesinin ve Oksidatif DNA Hasarı Üzerine Etkisinin Belirlenmesi
414 Gülden Başkol; Kıymet Dolbun; Metin Müjdeci; Hatice Arda; Sarper Karaküçük; , Yüksek İrtifada AOPP Seviyelerinin İncelenmesi
415 Kudret Yıldırım; Fatih Gülşan; İlknur Küpçü; , Bazı Steroidlerin Aspergillus wentii MRC 200316 Küfü ile İnkübasyonları
416 Yakup Kolcuoğlu; Fulya Öz; Esra Özbek; Leyla Konak; Çiğdem Ayna; Melike Yıldırım Akatın; Ahmet Çolak; , Termofilik Bir Bakteri Olan Geobacillus sp. TF17 Suşundan Esteraz Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu
417 İbrahim Tetiktabanlar; Lokman Öztürk; Dursun Kısa; , Tuz Stresinin Bezelyede (Pisum sativum L.) Fenolik Bileşikler Üzerine Etkisi
418 Mahinur Çam; Şükrü Beydemir; Metin Bülbül; , Glukoz 6-fosfat Dehidrogenaz Enziminin Çipura Karaciğer ve Solungaç dokularından saflaştırılması ve Enzim Aktivitesi Üzerine Bazı Metallerin Etkilerinin İncelenmesi
419 Ferda Candan; Mahire Bayramoğlu; Nergiz Hacer Turgut; , Salvia kronenburgii Rech.Fill.'in Serbest Radikalleri Temizleme Özelliği ve Antihemolitik Etkisi
420 Mahmut Korhan Yeşilyurt; Sevim Çerçiler; İskender Çolak; Hüseyin Şahin; Sevgi Kolaylı; , Yalancı Portakal (Maclura pomifera) Meyvesinin Farklı Ekstraksiyon Yöntemleriyle Antioksidan Özelliklerinin Belirlenmesi
421 M. Mustafa İşgör; Şükrü Beydemir; , Paraoksonaz Enziminin İnsan Serumundan Saflaştırılması, Baz Kardiyovasküler İlaçların Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması
422 Melda Altıkatoğlu; Yeliz Başaran; İbrahim Işıldak; , Dekstran İçeren Sulu Ortamlarda HRP Enziminin Artan Aktivitesi ve Raf Ömrünün Tayin Edilmesi
423 Melda Şişecioğlu; Zeynep Köksal; Yasemin Camadan; İlhami Gülçin; Hasan Özdemir; , L-Dopa ve Dopaminin Laktoperoksidaz Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
424 Mustafa Yaman; Gül Löker; Senem A. Çevikkalp; Birdem Amoutzopoulos; , Gıdalardaki B3 ve B6 Vitaminlerinin Kolon Sonrası Türevlendirme Yapılarak HPLC ile Analizi
425 Merve Gökşin Karaarslan; Sevgi Balcıoğlu; Burhan Ateş; Selim Erdoğan; Yunus Önal; , Ferromanyetik Özellikteki Aktif Karbonun Enzim İmmobilizasyonunda Kullanılması
426 Merve Özdemir; Fatma Arslan; , Kolin Tayini İçin Amperometrik Biyosensör Hazırlanması
427 Necmettin Yılmaz; Meryem Dumanlı; Nihan Bozkurt; , Depresif Hastaların Eritrosit Membran Fosfolipid Kompozisyonunun Araştırılması
428 Necmettin Yılmaz; Nihan Bozkurt; Meryem Dumanlı; Feryal Çam Çelikel; , Depresif Hastaların Eritrosit Membran Yağ Asitleri Kompozisyonunun Araştırılması
429 Meryem Nar; İlhami Gülçin; , Rozmarinik Asidin Antioksidan Kapasitesinin Belirlenmesi
430 Mihdiye Pirinçcioğlu; Göksel Kızıl; Zeki Kanay; Gültekin Özdemir; Murat Kızıl; , Karbon Tetraklorür (CCl4) İle Oluşturulan Oksitatif Hasar Üzerine Üzüm (Vitis Vinifera) Suyunun Etkisinin Araştırılması
431 Mithat Çelebi; Zafer Ömer Özdemir; Emre Eroğlu; Melda Altıkatoğlu; İbrahim Güney; , Matematiksel Yaklaşım Kullanılarak Optimum Enzimatik Boya Giderme Süresinin Belirlenmesi
432 Mithat Çelebi; Melda Altıkatoğlu; Hüseyin Yıldırım; Zeynep Akdeste; , Lignin Peroksidaz Enzimi ile Sentetik Boya Atk Suların Giderilmesinde Redoks Yardımcısının (HBT) Etkisinin İncelenmesi
433 Yassar Y.H.Al-Tamer; Mohamed A.H.Jasim; , Lipid Components and Fatty Acid Composition of Human Serum in Diabetic Patients
434 Monireh Bakhshpour; Nilay Bereli; Lokman Uzun; Serap Şenel; Adil Denizli; , Tiyofilik Afinite Kromatografisi ile Antibadi Saflaştırılması
435 Mortaza Hajyzadeh; Hussein Abdullah Ahmed; Sam Mokhtarzadeh; Khalid Mahmood Khawar; Sebahattin Özcan; , Nohut (Cicer Arietinum L.) Gökçe Çeşidinin in vitro Köklendirmesi Üzerinde GA3’ün Etkileri
436 Muhammet Karaman; Nalan Özdemir; , Karboksil Gurubu İçeren Hidrojeller Üzerine Kersetin Adsorpsiyonu
437 Murat Çankaya; Mehmet Aktaş; Mehmet Kuzucu; İlhami Gül; T. Abdulkadir Çoban; , İnsan Kordon Kanı Eritrositlerinden Saflaştırılan Karbonik Anhidraz I ve II zoenzimleri Üzerine Bazı İlaç Etken Maddelerinin Etkilerinin İn vitro Olarak İncelenmesi
438 Nesibe A. Burnaz; Zeynep İskefiyeli; Nuran Kahriman; Nurettin Yaylı; Murat Küçük; , Sentetik Aza(diaza)flavon Türevlerinin Antioksidan Aktiviteleri
439 Murat Şentürk; Deniz Ekinci; Serdar Durdağı; , Bazı Organik Bileşikler ve Amino Asitlerin İnsan Asetilkolinesteraz ve Butirilkolinesteraz Enzimleri Üzerindeki İnhibisyon Kinetiği ve Mekanizması
440 Murat Uygun; A. Alev Karagözler; Adil Denizli; , Karbonik Anhidraz Saflaştrılması için Moleküler Baskılanmış Kriyojellerin Hazırlanması ve Saflaştırma Koşullarının Optimizasyonu
441 Çağdaş Sunna; Murat Uygun; A. Alev Karagözler; , Aljinat/Kitosan Hibrit Polimerlerin Sentezi ve a-Amilaz İmmobilizasyonunda Kullanımının Araştırılması
442 Murat Yavuz; Pervin Bademkıran; Gülşen Kaya; Mehmet Çetin Aytekin; , Phonerochaete chrysosporium ve Lentinus edodes’in Katı Faz Fermantasyon Tekniğiyle Çeşitli İndükleyici Ortamında Lakkaz Üretiminin Belirlenmesi
443 Burcu Elif Bahadır; Zihni Onur Uygun; Mustafa Kemal Sezgintürk; , Vaskular Endoteliyal Büyüme Faktörü (VEGF) Tayini: VEGF-Reseptör(VEGF-R1) İmmobilizasyonu ve Elektrokimyasal İmpedans Spektroskopisi Temelli Bir Biyosensör
444 Münteha Nur Sonuç; Elif Loğoğlu; Mustafa Hacıömeroğlu; , Bacillus Subtilis M33’den Saflaştırılan Serin Alkalen Proteazın Karakterizasyonu
445 Müslüm Kuzu; Mehmet Çiftçi; , NADPH-Sitokrom c Redüktaz Enziminin Van Gölü Balığından (ChalcalburnusTarichi) Saflaştırılması ve Karakterizasyonu
446 N.Neslihan Gezer; Ayhan Çelik; , One-pot Enzymatic Synthesis of Styrene oxide
447 Nahit Gençer; Oktay Arslan; , Bazı Pestisitlerin Paraoksonaz (PON 1) Q ve R İzoenzimleri Üzerine in vitro Etkilerinin Araştırılması
448 Nahit Gençer; Oktay Arslan; , Amonyum Sülfatın Paraoksonaz (PON 1) Q ve R İzoenzim Aktiviteleri Üzerine Etkisinin Araitırılması
449 Namık Kılınç; Şükrü Beydemir; , Koyun Mide Dokusundan Saflaştırılan Karbonik Anhidraz I ve II İzoenzimlerinin Aktiviteleri Üzerine Bazı İlaçların İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi
450 İnan Dursun; Fikret Akdeniz; Nesibe A. Burnaz; Murat Küçük; , Farklı Çözücü Yüzdelerinde Hazırlanan Butomus umbellatus ve Sparganium emersum Bitki Ekstraktlarının RP-LC-UV-DAD ile Fenolik Bileşiklerinin Belirlenmesi
451 Nesibe A. Burnaz; Zeynep İskefiyeli; Sezgin Aydemir; Murat Küçük; , Şeker Kullanımının Bitkisel Poşet Çay Özütlerinin Antioksidan Aktivite ve Fenolik Madde Miktarları Üzerine Etkileri
452 Neşe Keklikçioğlu; Ünsal Açıkel; , Lipaz Enzimi Aktivitesine Başlangıç Sakkaroz Derişiminin ve Ortamda Bulunan Bakır (II) ve Nikel (II) İyonlarının Etkisi
453 Nuran Akbulut; Halis Şakiroğlu; Mustafa Erat; , Dereotundan (Anethum graveolens) İzole Edilen Polifenol Oksidaz Enziminin Bazı Killerle İmmobilizasyonu
454 Nusret Genç; Ayşenur Taş; Mahfuz Elmastaş; , Kısa Mahmut Otu ( Teucrium chamaedrys L. Subsp.) Bitkisinin Antioksidan Aktivitelerinin İncelenmesi
455 Fatma Çetin; Nusret Genç; Mahfuz Elmastaş; İbrahim Türkekul; , Tokat Bölgesinde Yetişen Bazı Yenebilen Yabani Mantar Türlerinde Yağ Asidi Kompozisyonları ve Antioksidan Kapasitelerinin Araştırılması
456 İlknur Özdemir; Oğuz Çakır; , 2,3,7,8-TCDD (Tetraklorodibenzo-P-Dioksin)’nin Sıçan Kalp Dokusunda Oluşturduğu Oksidatif Stress Üzerine Quercetinin Koruyucu Etkisi
457 Osman Çiftçi; İlknur Özdemir; Oğuz Çakır; Serpil Demir; , Rutenyum (II) ve Alt n (I) N-heterosiklik Karben Komplekslerinin Sıçan Kalp Dokusunda Oluşturdukları Oksidatif Hasarın Belirlenmesi
458 Ömer Karadağoğlu; Salih Mutlu; Deniz Tiryaki; Ebru Mete; Ökkeş Atıcı; Barbaros Nalbantoğlu; , Soğuk Stresi Altında Büyütülen Arpa ve Mısır Yapraklarında İçsel Salisilik Asit Seviyelerinin GC/MS ile Belirlenmesi
459 Ömer Karadağoğlu; Salih Mutlu; Ökkeş Atıcı; Barbaros Nalbantoğlu; , Salisilik Asit ve Soğuk Stresinin Mısır Yapraklarında Apoplastik Polipeptidlerin Profiline Etkileri
460 Özlem Çolak; Ahmet Yaşar; Fatma Arslan; Servet Çete; , Glukoz Tayini İçin Biyosensör Hazırlanması
461 Özlem Tarhan; Hüseyin Şahin; Sevgi Kolaylı; Mustafa Karaköse; , Vinca major ssp. hirsuta Bitkisinin Antioksidan İçeriğinin ve Biyolojik Aktivitesinin Belirlenmesi
462 Pervin Bademkıran; Gülşen Kaya; Murat Yavuz; Mehmet Çetin Aytekin; , Trametes versicolor’ın İndükleyiciye Bağlı Lakkaz Salgılama Koşullarının Araştırılması
463 Pınar Akkuş; Ayhan Çelik; , Kofaktör Geri Dönüşümleri için Tüm Hücre Uygulamalar ve Enzimatik Sistemlerin Karşılaştırılması
464 Ebru Akkemik; Pınar Taşer; Ayşegül Tarancı; Harun Budak; Mehmet Çiftçi; , Glutatyon-S-Transferaz Enziminin Hindi Karaciğerinden Saflaştırılması, Karakterizasyonu ve Bazı Metallerin Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
465 Ramazan Kalın; Zeynep Köksal; Habibe B. Kaya; Murat Şentürk; Ali Atasever; Hasan Özdemir; , Yeni Bir Anyonik Karbonik Anhidraz İnhibitörü; Periodik Asit
466 Ramazan Demirdağ; Emrah Yerlikaya; Murat Şentürk; Ömer İrfan Küfrevioğlu; , İnsan Eritrosit Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz ve 6-Fosfoglukonat Dehidrogenez Enzimleri Üzerine Nifedipin İlacının Etkisi
467 Ramazan Demirdağ; Murat Şentürk; Ömer İrfan Küfrevioğlu; , Koyun Böbrek Dokusundan Saflaştırılan CA II ve CA IV İzoenzimleri Üzerine Bazı Metal İyonlarının İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi
468 Refiye Tekiner; Elif Loğoğlu; Mustafa Hacıömeroğlu; , Bacillus megaterium M21’den Lipaz Enziminin Saflaştırılması
469 Rukiye Yavaşer; A. Alev Karagözler; , Doğal ve Sentetik Antioksidan Bileşiklerin Antioksidan Kapasitelerinin Karşılaştırılması
470 S. Beyza Öztürk Sarıkaya; Fevzi Topal; Murat Şentürk; İlhami Gülçin; , In vitro Inhibition of Some Phenolic Compounds on Some -Carbonic Anhydrase Isozymes
471 Semih Yaşar; Fatmagül Yur; , Doksorubisin Uygulanan Ratlarda CoQ10 ve Vitamin E’nin Lipit Peroksidasyonu, Antioksidan Profil ve Bazı Biyokimyasal Parametrelere Etkisi
472 Can Serkan Keskin; Semra Yılmazer Keskin; Abdil Özdemir; , Histidin Amino Asidinin Gümüş Nanoparçacıkları ile Tayini
473 Can Serkan Keskin; Semra Yılmazer Keskin; Abdil Özdemir; , Gümüş Nanoparçacıkları ile Lisin Amino Asidinin Tayini
474 Semra Alkan; Ömer Faruk Dolu; Aylin Akkoca; Zeynep İskefiyeli; Cemalettin Baltacı; Murat Küçük; , Alkolsüz İçeceklerdeki Etanol Miktarının Clevenger Düzeneği ile Tayini
475 Semra Alkan; Ömer Faruk Dolu; Aylin Akkoca; Zeynep İskefiyeli; Nesibe A. Burnaz; Murat Küçük; , Alkolsüz İçeceklerin Karbonik Anhidraz Aktivitesi Üzerine Etkisi
476 Nurcan Dedeoğlu; Mikail Arslan; Semra Işık; Oktay Arslan; , Koyun Sperm Paraoksonaz Enziminin Saflaştırılması ve Bazı Metallerin Etkisinin Araştırılması
477 Serap Beyaztaş; Hayriye Genç; Mustafa Zengin; Oktay Arslan; , Orijinal Üre Bileşiklerinin Ksantin Oksidaz Enzimi Üzerine Etkisinin İncelenmesi
478 Sevcan Altaş; Göksel Kızıl; Murat Kızıl; , Diyarbakır Karpuz Suyunun Antioksidant Aktivite, Element, Şeker ve Vitamin İçeriğinin Araştırılması
479 Sevil Emen; Mihdiye Pirinçcioğlu; Göksel Kızıl; Bircan Çeken; Murat Kızıl; , Karbon Tetraklorür (CCl4) İle Oluşturulan Doku Hasarında Nar (Punica granatum) Suyunun Önleyici Etkisinin Araştırılması
480 Özlem Alptekin; S. Seyhan Tükel; Deniz Yıldırım; Dilek Alagöz; , Katalazın Cam Boncuklara Ara Kol Üzerinden Kovalent İmmobilizasyonu ve Karakterizasyonu
481 Sezgin Aydemir; Zeynep İskefiyeli; Nesibe A. Burnaz; Ayça Aktaş; Semra Alkan; Ömer Ertürk; Ahmet Yaşar; Gonca Tosun ; Nurettin Yaylı; Murat Küçük; , Asit Hidrolizi/Katalizi (AHC) Yöntemiyle Zencefilden Uçucu Yağ Eldesi, Biyolojik Aktivite ve Kimyasal Bileşim
482 Sezgin Aydemir; Esra Köse; Seda Babacan; Ayşegül Aktürk; Zeynep İskefiyeli; Nesibe A. Burnaz; Ayça Aktaş; Murat Küçük; , Salatalık, Sarımsak ve Kırmızı Biber Turşularının Oluşum Sürecinde Antioksidan Aktivitedeki Değişiklikler
483 Sibel Selçuk; S. Şeyma Acar; Zuhal Karagöz; Mustafa Karatepe; Mehmet Şekerci; , Synthesis, Characterization and Antitumor Activity of New Conjugated Azomethine Oligomers and Their Metal Complexes
484 Özge Çevik; Sinem Peşket; Özlem T. Çilingir; Şule Çetinel; Azize Şenel; , Polygonum Cognatum Meissn (Madımak) Bitkisinin Deneysel Kolit Modeli Oluşturulmuş Sıçanların Karaciğerleri Üzerindeki Etkisi
485 Özge Çevik; Özlem T. Çilingir; Sinem Peşket; Şule Çetinel; Azize Şenel; , Kolit Modeli Oluşturulan Sıçanlara Uygulanan Madımak (Polygonum Cognatum Meissn) Bitkisinin Böbrek Üzerindeki Etkisi
486 Suat Ekin; İsmet Berber; Gökhan Oto; Abdulkadir Levent; Mahire Bayramoğlu; , Plantago Major’un (sinir otu) su ekstraktının 7,12-Dimetilbenz[a]antrasen (DMBA) Uygulanmış Ratlarda Doku Antioksidan Enzimleri (SOD, GSHPx) Üzerine Etkisi
487 İsmihan Göze; Ahmet Alim; Şenay Akkuş Çetinus; Nedim Durmuş; , Origanum Acutidens (Hand.-Mazz.) Ietswaart Bitkisi Uçucu Yağının Kimyasal Bileşimi, Antimikrobial, Antioksidan ve Antispazmik Aktivitesi
488 Şerife Yıldız; Sevinç Gülyüz; Selin Özde Gürsaç; Raziye Öztürk Ürek; , Beslenmede Mikroalgler
489 Şevki Adem; Mehmet Çiftçi; , Sıçan Kalbinden Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz, 6-Fosfoglukonat Dehidrogenaz ve Glutatyon Redüktaz Enzimlerinin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu
490 Şeyma Dadı; Refiye Tekiner; Eda Çınar Avar; Elif Loğoğlu; , Bazı Sübstitüe Furan ve Piran Türevlerinin Biyolojik Aktivite Tayini
491 Uğur Güller; Ömer İrfan Küfrevioğlu; Şükrü Beydemir; , İnsan Eritrositlerinden Saflaştırılan Karbonik Anhidraz I ve II İzoenzimlerinin Aktiviteleri Üzerine Antiülser ilaçların Etkileri
492 Ünzile Keleştemur; Merve Gökşin Karaarslan; Nesrin Aydoğan; Burhan Ateş; , Paraquat İle Oluşturulan Deneysel Parkinson Modelinde N-Asetilsistein Amid’in (NACA) Kan Parametreleri Üzerine Etkileri
493 Veysel Çomaklı; Ebru Akkemik; Ömer İrfan Küfrevioğlu; Mehmet Çiftçi; , Gökkuşağı Alabalık Karaciğerinden Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu
494 Veysel Çomaklı; Ömer İrfan Küfrevioğlu; , Gökkuşağı Alabalık Eritrositlerinden Glutatyon S-Transferaz Enziminin Saflaştırılması ve Bazı Metallerin Etkilerinin İncelenmesi
495 Bahar Bilgin Sökmen; Yasemin Sağkal; , Giresun Kıyılarındaki “Cystoseira barbata (Stackhouse) C. Agardh” Deniz Yosununun Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi
496 Bahar Bilgin Sökmen; Yasemin Sağkal; , Cystoseira barbata (Stackhouse) C. Agardh Deniz Yosununun Üreaz Enzimi Aktivitesi Üzerine İnhibisyon Etkisinin İncelenmesi
497 Yeşim Yeşiloğlu; Latifşah Şit; , Reyhan (Ocimum basilicum L.) Bitkisinin Antioksidan Özelliklerinin Belirlenmesi
498 Yusuf Karagözoğlu; Naci O. Alayunt; Zuhal Ergin; Mustafa Karatepe; , Hidroksiüre Türevi 1, 3, 4-Tiyadiazol Bileşiklerinin Antioksidan Ve Antitümör Aktivitelerinin İncelenmesi
499 Zafer Ömer Özdemir; Mithat Çelebi; Rıdvan Yıldırım; , Kitin/Kitosan Biyopolimerlerinin Boya Gideriminin İncelenmesi
500 Zafer Ömer Özdemir, Mikrodalga Destekli Olarak Kitosan Protein Konjugatlarının Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu
501 Ayşe Yıldız; Zehra Can; Hüseyin Şahin; Zeynep İskefiyeli; Atalay Sökmen; , Likapa (Vaccinium myrtillus) Meyvesinin Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi ve RP-HPLC-DAD ile Fenolik Bileşenlerinin Belirlenmesi
502 Zeynep İskefiyeli; Nesibe A. Burnaz; Ayça Aktaş; Sezgin Aydemir; Semra Alkan; Ömer Ertürk; Ahmet Yaşar; Gonca Tosun ; Nurettin Yaylı; Murat Küçük; , Defne Yaprağından Asit Hidrolizi/Katalizi (AHC) Yöntemiyle Uçucu Yağ Eldesi, Kimyasal Bileşim ve Biyolojik Aktiviteler
503 Zeynep İskefiyeli; Nesibe A. Burnaz; Gonca Tosun ; Nurettin Yaylı; Murat Küçük; , Kivi Meyvesinin Normal ve Asit Hidrolitik/Katalitik (AHC) Yöntemle Elde Edilmiş Uçucu Bileşenleri ve Biyolojik Aktiviteleri
504 Özge Çevik; Özlem Bingöl Özakpınar; Zeynep Karaca; Ahmet H. Arslan; , Kemik Hasarı Oluşturulan Overektomili Sıçanlarda Alendronat Tedavisinin Böbrek Dokusu Üzerine Etkisi
505 Özge Çevik; Zeynep Karaca; Sinem Peşket; Özlem Bingöl Özakpınar; Ahmet H. Arslan; , Overektomili Sıçanlarda Alendronat Tedavisinin Kalp Dokusu Üzerine Etkisi
506 Zine Kechrid; Samir Djemli; , The Effect of Cana2-EDTA on Zinc, Carbohydrate Metabolism and Glutamic Oxalic, Glutamic Pyruvic Aminotransferases (GOT, GPT) and Alkaline Phosphatase Activities in Experimental Diabetes
507 Musa Akkuş; Zuhal Alım; Şükrü Beydemir; , Tavuk Karaciğerinden Sorbitol Dehidroenaz Enziminin Saflaştırılması, Bazı Metallerin Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
508 Züleyha Çakır; Seher Gür; , Bazı Rhizobium Bakterilerinin Melas Besiortamında Poli- B- Hidroksibütirat (PHB) Üretimlerinin İncelenmesi
509 Mahmut Dağlı; A. Ümit Erdemli; , Squalius cephalus (Linnaeus, 1758)’un Kas ve Karaciğer Dokusu Total Glikojen Miktarının Mevsimsel İncelenmesi
510 Gülnur Arabacı; Elif Eren; , Bazı Soğansı Bitkilerde Toplam Fenolik Madde ve Toplam Flavonoit Madde Miktarı Tayini
511 Mohammad Sadeghi, Synthesis and Characterization of Biopolymer Collagen-G-Poly(AA-Co- Aam)/ Kaolin Superabsorbent Hydrogel Composites
512 Mohammad Sadeghi, Synthesis of a Novel Biopolymer-Based Superabsorbent Hydrogel: Collagen-Poly(Acrylic Acid-Co-HEMA)
513 Alfonso Maresca; Claudiu T. Supuran; , Coumarins: A Promising Chemotype Towards Selective Carbonic Anhydrase Inhibitors
514 Anıl Yılmaz; Seda Damla Hatipoğlu; Mehmet Boğa; Gülaçtı Topçu; Tuncay Dirmenci; , Nepeta sorgerae Bitkisinin Sekonder Metabolitlerinin İzolasyonu, Antioksidan ve Antikolinesteraz Özelliklerinin İncelenmesi
515 Gamze Kocagözoğlu; Fatma Yurt Lambrecht; Cumhur Gündüz; Müsteyde Yücebaş; Elif Bayrak Tabar; Aykut Özgür; Tuğçe Balcı; , Apoptosis Dedeksiyonun 99mTc-Glukoheptonat ile In-Vitro Değerlendirmesi
516 Burcu Çulhaoğlu; Seda Damla Hatipoğlu; Ali Dönmez; Gülaçtı Topçu; , Salvia trichoclada Bitkisinin Triterpenlerinin İzolasyonu ve Antikolinesteraz Aktivitesinin İncelenmesi
517 Burçin Kılıç; Hayriye Yılmaz; Mehmet Boz; Gökçe Altiparmak; Zülbiye Önal; Yahya Güzel; , Benzodiazepin GABAA Reseptöründe Flavonoid Bağlanmalarının MCET Metoduyla 4D-QSAR İncelenmesi
518 Zülbiye Önal; Burçin Kılıç; Süleyman Culfa; Gökçe Altiparmak; Hayriye Yılmaz; Mehmet Boz; Yahya Güzel; , Mono Amin Oksidaz Tep-A Türevlerinin MCET Metoduyla 4D QSAR Analizi
519 Demet Dincel; Fatemeh Bahadori; Mehmet Boğa; Tuncay Dirmenci; Gülaçtı Topçu; , Furokumarinlerin Heracleum platytaenium Bitkisinden İzolasyonu, Antioksidan ve Antikolinesteraz Potansiyelinin Araştırılması
520 Ersin Temel; Orhan Büyükgüngör; Betül Ceylan; Serap Yılmaz; İlkay Yıldız; İsmail Yalçın ; Esin Akı; , (E)- 2-(4’-Klorofenil)-5(2’’-hidroksibenzilidenamino) benzoksazol Bile i inin Sentezi, Antimikrobiyal Etki Çalışması ve Moleküler Özelliklerinin Tek Kristal X-Işını Kırınımı Metodu ve Kuramsal Yöntemle İncelenmesi
521 Fabrizio Carta; Paul C. McDonald; Yuanmei Lou; Daniela Vullo; Andrea Scozzafava; Shoukat Dedhar; Claudiu T. Supuran; , Ureido Containing Benzenesulfonamides as Anti-Metastatic Agents
522 Khaled Hammoudi; Salima Douali; , Rheological and Swelling Properties of Some Polymers Used in The Formulation of Delayed Release Drugs
523 Lalehan Akyüz; Emin Sarıpınar; Ebru Kaya; Ersin Yanmaz; , HEPT Türevlerinin Elektron Konformasyonel-Genetik Algoritma Metodu Nicel Yapı Aktivite İlişkisinin İncelenmesi
524 Mehmet Emin Duru; Gülsen Tel; Fatih Çayan; İbrahim Kıvrak; Mansur Harmandar; , Chroogomphus rutilus Yenilebilir Mantarının Kimyasal Bileşimleri
525 Elif Oral; Halit Kızılet; Mehmet Gürbüzel; Zekai Halıcı; Mustafa Güleç; , Drosophila SMART Yöntemi ile Bazı Antidepresanların Genotoksik Etkilerinin Belirlenmesi
526 Mehmet Gürbüzel; İlyas Çapoğlu; Halit Kızılet; Zekai Halıcı; , Drosophila SMART Yöntemi ile Sülfonilüre Grubu Oral Antidiyabetik İlaçların Genotoksik Etkilerinin Belirlenmesi
527 Mehmet Öztürk; Gülsen Tel; Yunus Çetintaş; Ebru Erol; Ebru Zengin; Mehmet Emin Duru; , Tricholoma terreum Mantarının Toplam Fenolik ve Flavonoid İçeriği, Antioksidan ve Radikal Giderim Kapasitesinin Belirlenmesi
528 Mehtap Tuğrak; Halise İnci Gül; , Spectral Analysis of 1-Aryl-2-(4-methylpiperazine-1-yl-methyl)-2-propene- 1-one Dihydrochlorides
529 Mesut Karahan; Zeynep Mustafaeva; Rabia Çakır Koç; Melahat Bağırova; Adil M. Allahverdiyev; , Metal Komplekslerinin Toksisitelerinin İncelenmesi
530 Sevecen Tuğlu; Mesut Karahan; Zeynep Mustafaeva; , Sentetik Polimerik Aşı Model Sistemlerinin Geliştirilmesinde Yeni Yaklaşımlar
531 Mesut Uyanık; Göknur Kara; Ebru Batı; , Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Uçucu Yağ İçeriği ve Bileşenleri
532 Mohammed M. Ameen Abdullah Al-Imam; Saddalah T. Sulaiman; , Measurement of Albumin in Human Blood Serum and Urine using Square Wave Volta metrictechnique for Nephritic Syndrome Patients
533 Murat Genç; Engin Yılmaz; Selçuk İlhan; , N-(4-Metoksibenzil)-1,4,5,6-tetrahidropirimidin-2-amin hidroiyodür Bileşiğinin Sentezi, Antihistaminik Etkisi, Teorik Hesaplamalar
534 Nazmiye Geçen; Emin Sarıpınar; , Kiral Artemisinin Türevlerinin 4D-QSAR İncelemesi ve Biyoaktif Yapının Belirlenmesi
535 Naciye Kurtul; Saniye Böyükkara; Yağmur Şahbaz; , Sigara ve Maraş Otu Şeklinde Dumansız Tütün Kullanımının Plazma Arginaz ve Ornitin Düzeylerine Etkisi
536 Naciye Kurtul; Saniye Böyükkara; , Sigara ve Maraş Otu Şeklinde Dumansız Tütün Kullanımının Tükürük Nitrik Oksit Düzeylerine Etkisi
537 Khennouf Seddik; Iratni Nadjet; Djidel Saliha; Dehamna Saliha; Charef Noureddine; Baghiani Abderahmane; Harzalah Daoud; Arrar Lekhmici; , Polyphenols, Antioxydant and Antibacterial Activities of Extracts From Some Algerian Quercus Species
538 Serkan Dayan; İlknur Özdemir; Selami Günal; Nevin Gürbüz; İsmail Özdemir; , Benzimidazolyum-Gümüş Karben Komplekslerinin Antimikrobiyal Özellikleri
539 Laidaoui nouria; Miloudi Abdellah; El.Abad Douniazed; Henry Doucet; , Pdcl(C3H5)(Dppb) - Catalysed Direct Arylation of Bromobenzylacetamide Derivatives
540 Abdolali Alizadeh; Javad Mokhtari; , One-Pot, Four-Component Synthesis of Spiro[indoline-3,8'-pyrido[1,2- a]pyrimidin]-2-one Derivatives
541 Abdolhamid Alizadeh; Mohammad M. Khodaei; Sohrab Ghouzivand; , Green Synthesis of Plant-Mediated Gold Nanoparticles using a Water Extract of Ferulago Angulata and Size Control Investigations
542 Abel Maharramov; Ali Halilov; Ruslan Yadigarov; Şebnem Memmedova; Mirze Allahverdiyev; , 1-Klor-3-(2,4,6-Trimetifenil)Propan-2-Olun Bazi Çevrilmeleri
543 Abel Maharramov; Farid Nagıyev; Sabina Hümbetova; Şahkerem Nezerov; Mirze Allahverdiyev; , 3-(1’2’-Epoksipropiloksi)-5,5-Dimetiltsiklo Heksen-2-1-Onun Bezi Aminlerle Nukleofil Birleşim Reaksiyasi
544 Adem Çınarlı; Demet Gürbüz; Aydın Tavman; A. Seher Birteksöz; , 4-Kloro-2-Amino-Fenol ve Çeşitli Salisilaldehit Türevlerinden Elde Edilen Bazı Schiff Bazlarının Spektral Karakterizasyonu ve Antimikrobiyal Özelliklerinin İncelenmesi
545 Adem Ergün; Baki Çiçek; Oktay Arslan; Ümit Çakır; Dudu Demir; , Makro Halkalı Tiyo-Crown Eterlerin Sentezi ve Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerinde İnhibisyon Etkilerinin Araştırılması
546 Adnan Çetin; İshak Bildirici; , 4-Benzoil-1-(2,5-Dimetilfenil)-5-Fenil-1H-Pirazol-3-Karboksilik Asit Sentezi, Türevlendirilmesi ve Yapılarının Karakterizasyonu
547 Afşin Ahmet Kaya; Abdullah Menzek; Ertan Şahin; , 1, 2, 4, 5-Konumlarında Br, Cl, S, O ve N Atomları Bulunduran Siklohekzan Türevlerinin Sentezleri
548 Ahmed A. Fadda; Hassan A. Etman; Mohamed Y. El-Seidy; Khaled M. Elattar; , Utility of Enaminonitriles in Heterocyclic Synthesis: Synthesis of Some New Pyrazole, Pyridine and Pyrimidine Derivatives
549 Sait Malkondu; Nefise Kılıç; Özer Işılar; Nuriye Koçak; Ahmet Koçak; , Aza-Crown Eter ve Floren Bazlı Yeni Bir Reseptörün Sentezi ve Karakterizasyonu
550 Akın Azizoğlu; Cem Burak Yıldız; Yaşar Kemal Yıldız; , Silasiklopropilidenoid Yapıları Üzerine Teorik İncelemeler
551 Zaabat N.; Akkal S.; Darbour N. ; Bayet C.; Michalet S.; Doléans-Jordheim A; Chekir-Ghedira L.; Dijoux-Franca M-G; , Chemical Constituents of an Algerian Phlomis Bovei De Noé subsp. bovei (Lamiaceae)
552 Sabah Esmail; Abdel-Rahman Farghali; Ali Abdel-Hafez; Hussein El-Kashef; , On the Synthesis of New Heterocycles Derived from Pyrazolo[3,4-b]pyrazine of Anticonvulsant Activity
553 Ali Akbari; Bagher Eftekhari-Sis; Mahsa Amirabedi; Maryam Zirak; , A Green, Convenient and Efficient Organocatalyzed Baylis-Hillman Reaction of Cyclohex-2-enone in Water
554 Ali Enis Sadak; Nurullal Saraçoğlu; , Doğal Ürün Caulersin’in Yapısal Analoglarının Sentezi
555 Ali Keskin; Ufuk Atmaca; Murat Çelik; , Meso İmidlerden Yeni Bir Yöntemle Asimetrik B-Aminoasitlerin Sentezi
556 Ebrahim Kianmehr; Ali Nasirpour; Mohammad Ghanbari; , A New Method for the Synthesis of Imidazopyridines
557 Berna Gül; Aliye Altundaş; , 2-Amino-3-siyanopiridin Türevlerinden Kinolinlerin Eldesi
558 Alparslan Atahan; Mustafa Zengin; Mustafa Küçükislamoğlu; Mustafa Ceylan; , Fenilüre ve -tiyoüre Birimi İçeren Kalkon Türevlerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması
559 Amaç Fatih Tuyun; Cemil İbiş; , Heterosiklik Dinitrobutadien Bileşiklerinin Sentezi
561 Amin Rostami; Fatemeh Hassanian; , PTSA/NaNO2 as an Efficient System for Oxidative Aromatization of 1,4- Dihydropyridines in Water at Room Temperature
562 Arash Ghorbani-Choghamarani; Parisa Zamani; , Synthesis of 2,3-Dihydroquinazolin-4(1H)-ones via One Pot Multicomponent Reaction Catalyzed by L-Pyrrolidine-2-Carboxylic Acid-4- Hydrogen Sulfate
563 Arif Kıvrak; Asude Çetin; N. Esra Yazıcı; Metin Zora; , 4-Ferrosenilpirolo[1,2-a]kinoksalin ve 4-Ferrosenil-4,5-dihidropirolo[1,2- a]kinoksalin Türevlerinin Sentezi
564 Arzu Gümüş Palabıyık; Şeref Karadeniz; H. İbrahim Uğraş; Ümit Çakır; , 4-Sübstitüe-Kumarin Türevlerinin Sentezi ve Bazı Metallerle Kompleksleşme Denge Sabitinin ICP Kullanılarak Belirlenmesi
565 Arzu Uyanık; Nejdet Şen; Mustafa Yılmaz; , İmmobilize Candida Rugosa Lipazın Hazırlanması Ve Bazı Enantiyoseçimli Tepkimelerde Kullanılması
566 Asadollah Hassankhani; Elaheh Mosaddegh; , Tungstosilicic Acid as an Efficient Catalyst for the One-Pot Multicomponent Synthesis of Triazolo[1,2-a]Indazole-1,3,8-Trione Derivatives under Solvent-Free Conditions
567 Asadollah Hassankhani; Elaheh Mosaddegh; , H4SiW12O40 Catalyzed One-Pot Synthesis of 12-Aryl-8,9,10,12- Tetrahydrobenzo[a]Xanthen-11-ones under Solvent-Free Conditions
568 Haydar Yüksek; Asıf Berkyürek; Zafer Ocak; Sevda Manap; , Bazı 3-Alkil(Aril)-4-[2-(4-nitrobenzoksi)-benzilidenamino]-4,5-dihidro-1H- 1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Potansiyometrik Titrasyonları
569 Aslı Köprüceli; İrem Kulu; Gökçe Göksu; Nüket Öcal; , Tandospironun 1, 3-Dipolar Siklokatılma Reaksiyonlarının İncelenmesi
570 Tashmukhamedova Ainisa, The Reactivity of Benzo-Crown Ethers in the Reactions of Electrophilic Substitution into Polyphosphoric Acid with Organic and Inorganic Acids Potassium Salts
571 Mamed Veliyev; Makhruza Shatirova; Oktay Askerov; Aynure Guliyeva; Aysel Ibrahimova; , Synthesis of Dihydropyrans of Acetylene Series
572 Aysema Sayık; Ayşe Sergüzel Yusufoğlu; , At Kestanesi’nin (Aesculus hippocastanum ) Saponin Bileşenlerinin Tayini
573 Aysun Çapcı; Safiye Emirdağ Öztürk; Hüseyin Anıl; , Doğal Benzofuran Egonol’den Yeni Türevlerin Sentezi
574 Ayşe Kılıç; Ufuk N. Karavaizoğlu; Kadriye Ecer; Emine Salamcı; , Aminosiklooktantriol ve Diaminosiklooktandiollerin Sentezleri
575 Ayşe Sergüzel Yusufoğlu; Aysema Sayık; , At Kestanesi’nin (Aesculus hippocastanum ) Flavonoid Bileşenlerinin Tayini
576 Ayşe Şahin; Ferda Eser; Şaban Tekin; , Hibiscus sabdariffa Bitkisinin Farklı Polaritelerdeki Ekstraktlarının Antiproliferatif Aktivitesinin Belirlenmesi
577 Ayşe Şahin; Ferda Eser; Hüseyin Akşit; İbrahim Demirtaş; , Glycyrrhiza glabra Bitkisinin Sabit Yağlarının Antiproliferatif ve Antioksidan Aktivitelerinin İncelenmesi
578 Ayşe Tan; Nurhan H. Kishalı; Yunus Kara; , Hidroksi ve Polihidroksi Norkantarimit Analoglarının Sentezi
579 Ayşegül Gümüş; Kurt Faber; , Monoepoksit Geranil Sistemlerinin Asimetrik Biyohidrolizleri
580 Aytül Sağlam ; Nermin Ertan; , 5-(4-metoksifenil)-2-oksopirol Bileşiğinin Çeşitli Karbosiklik Aminlerle Kenetlenmesiyle Azo Boyarmaddelerinin Sentezlenmesi ve Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi
581 Bagher Eftekhari-Sis; Maryam Zirak; Ali Akbari; , Synthesis, Characterization, Solvatochromism and Electrochemical Properties of New D -pi-A System Having 3-Hydroxyindol Moiety
582 Bahar Bilgin Sökmen; Hasan Sarıkaya; Halil İbrahim Uğraş; Refiye Yanardağ; , Bazı Yeni Hidroksi Aromatik Grup Kondenze Barbitürat Türevlerinin Antioksidan Aktivitelerinin ve Üreaz Enzimi Aktivitesi Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi
583 Baki Çiçek; Ümit Çakır; , Tetra-Aza Coronandların Sentezleri ve Kompleksleşme Yeteneklerinin Potansiyometrik Yöntemle Belirlenmesi
584 Banu Babür; Nermin Ertan; , Bazı 2-Amino Tiyofen Türevleri ile Karbosiklik ve Heterosiklik Aminlerden Azo Boyarmaddelerin Sentezi ve Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi
585 Barış Anıl; Kadri G. Özokan; Cavit Kazaz; Ertan Şahin; Şeniz Kaban; , Heteroaril-substitue Hidrokinolinon Türevlerinin Spektral Analizleri
586 Bedriye Seda Kurşun; Emine Elçin Oruç Emre; Ayşegül Karaküçük-İyidoğan; Ayşe Şahin; İbrahim Demirtaş; Şaban Tekin; , 4’-Morfolinoasetofenon’dan Türeyen Yeni Şalkon Türevlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Antikanser Aktivitesi
587 Begüm Tabakçı; A. Dinçer Bedük; Mustafa Yılmaz; , Kaliks[4]aren Temelli Polimerik Enzim-Mimik Modellerinin Hazırlanması ve Katalitik Özelliklerinin İncelenmesi
588 Begüm Tabakçı; Mustafa Tabakçı; A. Dinçer Bedük; , Di- ve Tetra-Türevli Kaliks[4]aren Amin Bileşiklerinin Sentezi ve Dikromat Anyonu Ekstraksiyonunda Kullanılması
589 Belattar Abdelhamid; Cherif Behloul; David Guijarro; Miguel Yus; , Desilylation Procedure via Arene Catalysed Lithiation
590 Belma Zengin; Fatih Sönmez; Mustafa Küçükislamoğlu; , Üre Grubu İçeren Kumariltiazol Türevlerinin Sentezi
591 Fatiha Benachenhou; Karima Benachir; Yamina Mederbel; , Synthesis and Characterization of N-3-Vinylbenzylidenes of Benzothiazole Derivatives. Compounds to Referred Anti-Inflammatory and Antioxidant
592 Bilal Nişancı; Murat Güney; Arif Daştan; Fabrizio Fabris; Ottorino De Lucchi; , Bazı Oksonorbornadien Türevlerinin Siklotrimerizasyonu: Yeni Bir Host Molekülün Sentezi
593 Naki Çolak; Bilge Gümen ; Erdal Karadurmuş; , Diazo Grubu İçeren Di(Amino-1h-Pyrazol-5-Ol) Bileşiklerinin Sentezi
594 Birgül Koç; Nurhan H. Kishalı; Yunus Kara; , Yeni Norkantarimit Türevlerinin Sentezi
595 Burak Bay; Hamdi Özkan; Serkan Yavuz; Ali Dişli ; Yılmaz Yıldırır; , Bazı Yeni İzoksazolidin Türevi Bileşiklerin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması
596 Burcu Aydıner; H. Beytiye Özgün; , Yeni Bir Yükseltgen Olan 2,4-Lutidinyum Klorokromat ile Çeşitli Alkollerin, Oksimlerin ve Bazı Aromatik Bileşiklerin Yükseltgenmesi
597 Burcu Karaağaç; Hale Ocak; Belkız Bilgin Eran; , Siloksan Üniteli Kiral Kalamitik Mesogenlerin Sentezi ve Sıvı Kristal Özelliklerinin İncelenmesi
598 M. Burcu Gürdere; Burhan Yılmaz; Yakup Budak; Mustafa Ceylan; , Kalkonlara Pirol’ün Katılma Reaksiyonlarının İncelenmesi ve Karakterizasyonu
599 Canan Uraz, Nitrobenzen İçeren Gaz Fazı Atıklarının Sabit Yataklı Bir Reaktörde Gaz Fazı Katalitik Oksidasyon Yöntemi ile Giderimi
600 Özlem Özen; Cavit Kazaz; Hasalettin Deligöz; , Amidoazokaliks[4]arenlerin Sentezi ve 1D - 2D NMR Teknikleri ile Yapılarının Aydınlatılması
601 Cem Burak Yıldız; Akın Azizoğlu; , Silasiklopropiliden-Silaallen Düzenlenmesinin Kuantum Kimyasal Metodlarla İncelenmesi
602 Cem Kesgin; Sevil Yücel; Didem Özçimen; Pınar Terzioğlu; , Bitkisel Yağ Karışımından Ultrasonik Yöntemle Biyodizel Üretimi
603 Cemalettin Alp; Şeyda Özsoy; Nurdan Alcan Alp; Deryanur Erdem ; Mehmet Serdar Gültekin; Ömer İrfan Küfrevioğlu; Murat Şentürk; , Sülfapiridin Benzeri Benzensülfonamid Türevlerinin Sentezi ve Karbonik Anhidraz I, II ve VI İzoenzimleri Üzerindeki İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi
604 Cemil İbiş; Kadriye Çakan; Sibel Şahinler Ayla; , Yeni -O Sübstitüe Halokinon Türevlerinin Sentezi
605 Cüneyt Coşkan; Cengiz Sarıkürkçü; M. Sabih Özer; Mustafa Eskici; , Mentol Bileşiğinin Doğal Kaynaklardan İzolasyonu ve Asimetrik Sentezde Kullanımı
606 Çağatay Dengiz; Murat K. Deliömeroğlu; Sevil Özcan ; Metin Balcı; , İzokumarine bağlı Pirazol Türevlerinin Tek Kademede Sentezi ve Oluşum Mekanizmasının İncelenmesi
607 Nurettin Koç; Çağrı Çırak; , A DFT Study on Vibrational Analysis of an Anti-Tumor Agent: Monomeric and Trimeric Form of 5-Fluorouracil
608 Nurettin Koç; Çağrı Çırak; , A DFT Study on Vibrational Analysis of a Biomolecule: 5-Bromouracil
609 Aslı Özkan; Feray Aydoğan; Çiğdem Yolaçan; , Asimetrik Tek ve İki Merkezli Faz Transfer Katalizörlerinin Sentezi ve Uygulamaları
610 Çiğdem Yörür Göreci; Nilay Altaş Kıymaz; Ayşegül Peksel; Belkız Bilgin Eran; , Yeni Schiff Bazı Ligandı ve Cu(II) Kompleksinin Sentezi, Karakterizasyonu, Mesomorfik Özellikleri ve Antioksidan Aktivitelerinin İncelenmesi
611 Çiğdem Yörür Göreci; Belkız Bilgin Eran; , Kalamitik Yapı Üzerindeki Dallanmış Yan Zincirlerin Mesogeniteye Etkisi
612 Farshid Salimi; Davoud Fatemi; , Synthesis and Characterization of Iron Azaphthalocyanine
613 Gamze Koz; Demet Astley; Stephen T. Astley; , A Simple Alternative Method for the Synthesis of Aromatic Dialdehydes
614 Demet Coşkun, Kalkon Bileşiklerinden 1,5-Benzotiyazefinlerin Sentezi ve Karekterizasyonu
615 Demet Gürbüz; Süleyman Tanyolaç; , Bazı Yeni 7-(3,4-disübstitüefenil)-4H-[1,3,4]tiyadiazolo [1,2,4]triazin-4-on Bileşiklerinin Sentezi
616 Demet Gürbüz; Adem Çınarlı; Aydın Tavman; A. Seher Birteksöz; , 4-Kloro-2-Amino Fenolden Elde Edilen Bazı Schiff Bazlarının Sentezi, Karakterizasyonu ve Antimikrobiyal Özelliklerinin İncelenmesi
617 Deniz Mercan; Engin Çetinkaya; , 1,3-Disübstitüye Kinazolinyum Tuzlarının Sentezi ve Özellikleri
618 Ahmet Tutar; Derya Çelik; Makbule Yılmaz; , Brom Türevli İndanonların Bromlu ve Okso Türevlerinin Sentezi
619 Vedat Gül; Dilara Özbakır Işın; , 3-Hidroksitropolonun Proton Transfer Tepkimesi Üzerine Bağlı Grup Etkisinin DFT Yöntemiyle İncelenmesi
620 Dilek Akbaşlar; Murat Çopur; Sultan Giray; , Temiz ve Etkin Bir Yöntemle N-Substitue Pirol Türevlerinin Sentezi
621 Dilek Baskın; Zeynep Katırcı; Raşit Çalışkan; , Meldrum Asiti ve Dimetil Malonatın Norbornen ve Norbornadien İle Radikalik Halkalaşma Reaksiyonları
622 Dilek Güzeller; Hale Ocak; Belkız Bilgin Eran; , Terminal Zincirinde Siloksan Ünitesi İçeren "Bent-core" Bileşiklerin Sentezi ve Mesomorfik Özellikleri
623 Dilek Güzeller; Hale Ocak; Belkız Bilgin Eran; , Bifenil Merkezi Üniteli "Bent-core" Moleküllerde Bağlayıcı Grup Yönünün Mesomorfik Özelliklere Etkisi
624 Haydar Yüksek; Ebru Koca; Sevda Manap; Özlem Gürsoy Kol; , Bazı 3-Alkil(Aril)-4-(3-metoksi-4-benzoksibenzilidenamino)-4,5-dihidro- 1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi
625 Ebru Mete; Sinan Bilginer; Mehmet Emin Topaloğlu; Medine Güllüce; Cavit Kazaz; Halise İnci Gül; , Synthesis and Antifungal Evaluation of 1-Aryl-2-dimethylaminomethyl-2- propen-1-one Hydrochlorides
626 Ebru Yıldırım; Hülya Şenöz; Habibe Tezcan; , 1,3-Disubstitüe Fenil-5-Fenil Formazanların Sentezleri ve Yapılarının Spektroskopik Yöntemlerle Aydınlatılması
627 Zafer Odabaş; Efe Baturhan Orman; Ali Rıza Özkaya; Mustafa Bulut; , 4-(p-metoksifenil)-8-Metilkumarin Sübstitüe Ftalosiyanin Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Elektrokimyasal Özellikleri
628 Zafer Odabaş; Efe Baturhan Orman; Ali Rıza Özkaya; Mustafa Bulut; , 2,3-Dihidro-1H-inden-5-iloksi Sübstitüe Ftalosiyanin Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Elektrokimyasal Özellikleri
629 Ehsan Sheikhi; Mehdi Adib; Narjes Rezaei; , Simple Synthesis of New Class of Furans using a Pseudo Five–Component Reaction in Water
630 Ehsan Sheikhi; Mehdi Adib; Narjes Rezaei; , Iron Nanoparticles Promoted Cu(I) Catalyzed Homocoupling of Arylmethyl halides: An Efficient and Mild Synthesis of 1,2-Diarylethanes
631 Elaheh Mosaddegh; Asadollah Hassankhani; Mostafa Alizadeh; , Eggshell or Ti-Al/Al2O3 Nano-Composite: An Efficient, Rapid and Green Synthesis of 4-H-Benzo[b]Pyrans as Important Pharmaceutical Compounds in Water at Ambient Temperature
632 Elaheh Mosaddegh; Asadollah Hassankhani; , A Novel Method for Rapid, Multi-Component Synthesis of 4,4’- (Arylmethylene)Bis(3-Methyl-1-Phenyl-1H-Pyrazol-5-ols)
633 Haydar Yüksek; Zeynep Zafer; Savaş Kara; Mustafa Üçüncü; Esra Fidan; Selda Celepci; Asıf Berkyürek; Elif Ayazoğlu; , Bazı Yeni 3-Alkil(Aril)-4-[3-etoksi-4-(4-metilbenzoksi)-benzilidenamino]- 4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bile iklerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması
634 Elif Hacıalioğlu; İsrafil Tozlu; Volkan Taşdemir; Hasan Genç; , 4-Benzoil-5-fenil-1-(4-(triflorometil)fenil)-1H-pirazol-3-karboksilik Asit Sentezi ve Bazı Halkalanma Reaksiyonlarının İncelenmesi
635 Elif Korkusuz; İsmail Yıldırım; , Some Reactiones and Synthesis of 3,5-Diaryl Pyrazole Derivatives with a New Method
636 Elvan Şen; Rahmi Kasımoğulları; Havva Balseven; Samet Mert; , 4-Aminobenzensülfonamit’in Pirazol Karboksilik Asit Türevinin Bazı $-Dikarbonil Bileşikleriyle Kenetlenme Reaksiyonları
637 Emine Bağdatlı; Nüket Öcal; , Yeni Edaravon Türevi Azo- ve Bisazo-5-Pirazolonların Sentezi
638 Emine Memiş; Nadir Demirel; Metin Balcı; Betül Karataş; , Asimetrik Sentez Uygulamaları için Norbornadien Bis(oksazolin) Ligandlarının Sentezi
639 Emine Şahan; İsmail Yıldırım; Zülbiye Önal; Elif Korkusuz; , Pirimidin Amin Türevi Bileşiklerin Karbondisülfür ile Fonksiyonlandırma Reaksiyonları
640 Deniz Mercan; Engin Çetinkaya; İhsan Yaşa; , Benzopirimidinyum Tuzlarının Biyolojik Aktivitesi
641 Engin Şahin; Hamdullah Kılıç; , Trisiklik Pirolidinil Alkol Ligandların Sentezi: Aldehidlerin Asimetrik Alkilasyonunda Halka Gerilimi ve a-Amino Alkol Zincir Uzunluğunun Değerlendirilmesi
642 Enise Aköz; Serkan Erdemir; Mustafa Yılmaz; , Bazı Semikarbazit Türevli Kaliks[4]arenlerin Sentezi ve Uranyum (VI) Ekstraksiyonunda Kullanılması
643 Kadir Özek; Erkan Halay; Demet Astley; , Synthesis of Novel Amino Acid Derived Schiff Base Ligands and Their Application in Asymmetric Henry Reaction
644 Esra Düğdü; Dilek Ünlüer; Fatih Çelik; Emrah Birinci; Yasemin Ünver; , İmidazolyum Zwitter İyonik Sıvıların Sentezi ve Anyon Değiştirme Reaksiyonları
645 Esra Düğdü; Emrah Birinci; Fatih Çelik; Dilek Ünlüer; Kemal Sancak; , İmidazol Halkası Taşıyan Bazı Yeni Triazol-5-on’ların Sentezi ve Karakterizasyonu
646 Esra Erdoğan; Ertan Şahin; Nurullah Saraçoğlu; , Alkil Sübstitüe İndol Türevlerinin Sentezi
647 E.S. Abdel-Halim; Salem S. Al-Deyab; , Physiochemical Properties of Differently Pretreated Flax Fibers
648 Fatemeh Tahoori; Gholamreza Sheikhnejad; Saeed Balalaie; , Designing and Efficient Synthesis of Anticancer Peptides Contained Novel Linkers and Investigation of Their Activities
649 Fatih Gül; İbrahim Demirtaş; Hüseyin Akşit; Ayşe Şahin; Nusret Genç; Ali Rıza Tüfekçi; , Mentha villoso nervata Bitkisinin Uçucu Yağ ve Fenolik Bileşiklerinin İzolasyonu, Karakterizasyonu ve Bazı Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi
650 Fatih Sönmez; Sedat Sevmezler; Dudu Demir; Nahit Gencer; Oktay Arslan; Mustafa Küçükislamoğlu; , Üre Grubu İçeren Şalkonların Sentezi ve PPO Enzim İnhibisyonunun İncelenmesi
651 Fatih Yılmaz; Emre Menteşe; Musa Özil; Bahittin Kahveci; , Yeni Bir Yöntem ile Bazı Benzimidazol Türevlerinin Mikrodalga ve Geleneksel Yöntemi İle Sentezi
652 Emre Menteşe; Fatih Yılmaz; Musa Özil; Mevlüt Serdar; , Bisbenzimidazollerin Sentezi İçin Yeni Bir Yöntemin Geliştirilmesi
653 Fatma Asiye Acar; Arif Kıvrak; Metin Zora; , 1,1’-Bis(pirolo[1,2-a]kinoksalin-4-il)ferrosen Türevlerinin Sentezi
654 F. Tülay Tuğcu; H. Kerim Beker; Şeniz Kaban; , Substitue Fenilimino(tiyofenilmetiliden)tiyazolidinon Bileşiklerinin Tek-kap Yöntemi ile Yeşil Sentezi
655 M.A.Mamedyarov; F.Kh.Aliyeva; , Synthesis of Alkenylamber Acid`s Anhdyrides and It`s Nitrogen Derivatives
656 F.M.Nasiri; A.A.Afandi; S.A.Aliyev; T.A.Shikhlinskaya; T.A.Ismayilova; , The Decelerating Influence of Dithicarbonic Acid on the Oxidation Process of S-(2,4,6,-Trimethylbenzyl)-O-Ethylxanthate Ether
658 Ferda Eser; Ayşe Şahin; Mahfuz Elmastaş; , Hibiscus sabdariffa Bitkisinin Farklı Polaritelerdeki Ekstraktlarının Antioksidan Aktivitesinin Belirlenmesi
659 Ferda Eser; Ayşe Şahin; Hüseyin Akşit; Adem Önal; , Althaea officinalis Bitkisinin Sabit Yağlarının Antiproliferatif ve Antioksidan Aktivitelerinin İncelenmesi
660 Feyzi S. Tokalı; Haydar Yüksek; , Bazı yeni 3-Alkil(Aril)-4-substituebenzilidenamino-4,5-dihidro-1H-1,2,4- triazol-5-on Bileşiklerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması
661 Haydar Yüksek; Yunus Yücealtay; Gökhan Ulaş; İsmail Sevincek; Ersin Gürel; Feyzi S. Tokalı; Özlem Gürsoy Kol; , Bazı 4-[3-etoksi-4-(4-metilbenzoksi)-benzilidenamino]-4,5-dihidro-1H- 1,2,4-triazol-5-on Türevlerinin Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi
662 Ali Emeç; M. Burcu Gürdere; Fikret Eligüzel; Yakup Budak; Mustafa Ceylan; , Yeni 5,7-Disubstitue-[1,4]-tiyazapin Türevlerinin Sentezi
663 Furgan Aslanoğlu; Burak Südemen; Metin Balcı; , Mn(OAc)3 ve Seryum Amonyum Nitrat Varlığında Sikloheptatrienin 1,3- Dikabonil Bileşikleriyle Reaksiyonlarının İncelenmesi
664 Gholamhassan Imanzadeh; Zahra Soltanizadeh; Mohammadreza Zamanloo; Yagoub Mansoori; , Synthesis of Novel Derivatives of Ethyleneglycol Isatin Ketal under Solvent- Free Conditions
665 Gholamhassan Imanzadeh; Hamideh Vakili; Mohammadreza Zamanloo; Yagoub Mansoori; , A Fasile Deprotection of Imines Using p-Toluenesulfonic Acid in Solvent- Free Conditions
666 Gonca Tosun ; Ahmet Yaşar; Tayfun Arslan; Büşra Yaylı; Nurettin Yaylı; , MD ve SD Yöntemiyle Calendula arvensis L. Bitkisinin Uçucu Yağ Analizleri ve Antimikrobiyal Aktivite Testleri
667 Gökçe Göksu; İrem Kulu; Bilgesu Onur Sucu; Aslı Köprüceli; Nüket Öcal; , Hidroarilasyon Reaksiyonu ile Antidepresan İlacı Olarak Kullanılan Tandospiron Analoglarının Sentezi
668 Gökçen Aydın; Barış Temelli; Canan Ünaleroğlu; , Mezo-Substitüye Dipirolmetan Bileşikleriyle N-Tosil İminlerin Tepkimesinden Korol Bileşiklerinin Sentezi
669 Gözde Murat; Haluk Dinçalp; , Benzotiyadiazol İçeren Trifenilamin Grubu Boyaların Sentezi ve Optik Özellikleri
670 Haydar Yüksek; Murat Tolga Kayalar; Gül Kemer; , Bazı 4,5-Dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin NMR Spektrumlarının Deneysel ve Teorik Olarak İncelenmesi
671 Gülay Dilek Çelik; Ali Dişli ; , Pürin Türevi Bazı Yeni Amino ve Tiyotetrazollerin Sentezi
672 Gülay Dilek Çelik; Ali Dişli ; Leyla Açık; , Bazı Yeni Tiyosiyanatopürin Türevlerinin Sentezi ve Antimikrobiyal Aktiviteleri ile DNA Etkileşimlerinin İncelenmesi
673 Gülşah Aydın; İzzet Şener; , Yeni Tetrakis Azo Boyarmaddelerinin Sentezi ve Elektronik Spektrumlarının İncelenmesi
674 Gülşen Türkoğlu; Halil Berber; , Heteroaril Formazan Türevlerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması
675 Gülşen Türkoğlu; Halil Berber; , Bazı Yeni Formazan Türevlerinin Sentezi ve Yapılarının Spektroskopik Yöntemlerle Aydınlatılması
676 Hacer Azak; Şeref Ertul; , Yeni Makrosiklik Laktam Türevlerinin Sentezi ve İyon Taşıma Özelliklerinin İncelenmesi
677 Hafezeh Nabipour; Shahriar Ghammamy; Mahdokht Rezazadeh; , Synthesis and Characterization of Sulfonamide Nanoparticles and Study of Their Properties
678 Hakan Duran; Yunus Bekdemir; , Mikrodalga Yardımıyla Benzoksazol Türevlerinin Sentezi
679 Hakime Demircioğlu; Handan Can Sakarya; Kamuran Görgün; Cemil Öğretir; , 2-Kloro-N-(2-metoksibenzil)-N-(6-metil-1,3-benzotiyazol-2-il)asetamid’in Sentezi ve Spektroskopik Yöntemlerle Karakterizasyonu
680 Hale Ocak; Belkız Bilgin Eran; Carsten Tschierske; , Kiral Terminal Üniteye Sahip Siyanoresorsinol Temelli Muz Şekilli Moleküllerde Mesogenite
681 Hale Ocak; Öznur Yaşa Şahin; Belkız Bilgin Eran; , Asimetrik "Bent-Core" Bileşiklerin Sentezi ve Sıvı Kristal Özelliklerinin İncelenmesi
682 Halide Sedef Özdemir; Engin Şahin; Hamdullah Kılıç; , Trisiklik Pirolidinil Alkol Ligandların Sentezi: Enonların Asimetrik Weitz- Scheffer Epoksidasyonu
683 Melih Kuş ; Halil Berber; Ülkü Dilek Uysal; , Aminobenzen Türevi Moleküllerin Protonlanma Merkezlerinin ve Mekanizmalarının Teorik Yöntem ile Hesaplanması
684 Halil Berber; Serap Yıldırım; Ülkü Dilek Uysal; , 2-((2- ve 4-monosübstitüefenil)diazenil)benzen-1,3,5-triol Türevi Bileşiklerinin Değişik Sıcaklık ve Çözücülerde Tautomer Dengelerinin Deneysel ve Teorik Olarak Ölçümü
685 Kıvılcım Şendil; Halil Çalışkan; Duygu Toplu Yılmaz; Mehmet Oğuz; Barış Anıl; İsmail Çakmak; , Yeni Optikçe Aktif Schiff Bazının Teorik 1H ve 13C NMR Değerlerinin Hesaplanması ve Deneysel Verilerle Karşılaştırılması
686 Gurbet Gökalp; Serhat Uzan; Mehmet Çolak; Halil Hoşgören; , Morfolin Ünitesi İçeren Kiral Quaterner Amonyum Tuzlarının Hazırlanması ve Bunların Bınol Rezulüsyonunda Kullanımı
687 Halis Şenol; Çetin Bayrak; Abdullah Menzek; Ertan Şahin; , Spiro[2.4]hepta-4,6-dien-1-ilmetanol ve Ester Türevlerinin Bazı Dinofillerle Siklokatılma Tepkimeleri
688 Halis Türker Balaydın; Abdullah Menzek; Süleyman Göksu; , Doğal Ürün Vidalol B’nin İlk Sentezi
689 Volkan Yanmaz; Hamdi Özkan; Serkan Yavuz; Ali Dişli ; Yılmaz Yıldırır; , BazıYeni Sübstitüe Dimetil Fenil-2-Metilizoksazolidin-4,5 Dikarboksilat Türevi Bileşiklerin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması
690 Hasan Saral; Özgür Özdamar; Yunus Bekdemir; , Naftilbromürlerin Mikrodalga Yardımıyla Ligand ve Baz Kullanmaksızın Cu/Fe Katalizli Aminasyonu
691 Hasan Kılınç; M. Burcu Gürdere; Yakup Budak; Mustafa Ceylan; , Yeni Pirazol Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
692 Hasan Yakan; Nalan Türköz Karakullukçu; Halil Kütük; , Mikrodalga Yardımı ile Bazı Disülfürlerin Sentezi
693 Hatice Başpınar Küçük; Ayşe Yusufoğlu; , 4-Fenil-5-Desil-1,2,3-Selena ve Thiadiazol Bileşiklerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
694 Hatice Hamamcı; Hasan Küçükbay; , Bazı Bis-Benzimidazollerin Katalitik Özelliklerinin Suzukı ve Heck C-C Eşleşme Tepkimelerinde İncelenmesi
695 Hatice Yıldırım; Cemil İbiş; , Baz Yeni S-, S,S- ve S,S,S-Tiyosübstitüe Nitrobutadienlerin Sentezi
696 Havva Balseven; Rahmi Kasımoğulları; Elvan Şen; Samet Mert; Burçin Vurucu; , Etil 1-(3-Aminofenil)-5-Fenil-3-(4-Sülfamoilfenilkarbamoil)-1H-Pirazol-4- Karboksilat Bileşiği ve Türevlerinin Sentezi
697 Mustafa Zengin; Hayriye Genç; Tuna Demirci; Mustafa Arslan; Mustafa Küçükislamoğlu; , Kullan lm Otomobil Katalitik Konvertörü ile Karbon-Karbon Çift Bağlarının Hidrojenasyonu
698 Hayriye Nevin Nazıroğlu; Mustafa Durmaz ; Selahettin Bozkurt; Abdülkadir Sırıt; , Pirolin Bazlı Kiral Reseptörlerin Sentezi ve Rasemik Karboksilik Asitlerin Enantiyomerik Tanınmasında Kullanılması
699 Hayriye Nevin Nazıroğlu; Selahettin Bozkurt; Mustafa Durmaz ; Abdülkadir Sırıt; , Kuarterner Amonyum Tuzlar İçeren p-tert-Butil Kaliks[4]aren Türevlerinin Sentezi ve Anyon Bağlama Özelliklerinin İncelenmesi
700 Hilal Çelikkaleli; Yusuf Akbaba; Süleyman Göksu; , Dopamin Analoğu Yeni Bileşiklerin Sentezi
701 Haydar Yüksek; Hilal Medetalibeyoğlu; , Bazı Yeni 3-Alkil(Aril)-4-[4-(4-metoksibenzoksi)-benzilidenamino]-4,5- dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Sentezi ve Asitlik Sabitlerinin Tayini
702 Hülya Elmalı Gülbaş; Yeşim Hepuzer Gürsel; Belkız Bilgin-Eran; , Yeni S v Kristal Sistemlerde Terminal Alkil Zinciri Uzunlu undaki De i ikli in Mesofaz Üzerindeki Etkisinin ncelenmesi
703 Hülya Türk; İbrahim Demirtaş; Hüseyin Akşit; Ayşe Şahin; Nusret Genç; Ramazan Erenler; , Sar Kekik (Thymus Fallax Fisch. Et Mey.) Bitkisinin Sekonder Metabolitlerin zolasyonu, Karakterizasyonu, Antioksidan ve Antikanser Aktivitelerinin ncelenmesi
704 Hülya Yekeler; Meftuni Yekeler; , Efficiencies of 2-Mercaptobenzoxazole and Its Derivatives as Chelating Agents in Flotation Processes
705 Hüseyin Çavdar; Nurullah Saraçoğlu; , Yeni $-Hidroksi Sülfat Esterlerinin Sentezi
706 M. Burcu Gürdere; Hüseyin Erdoğan; Yakup Budak ; Mustafa Ceylan; , ndol Halkas çeren 2,4,6-Triarilpiridin Türevlerinin MCR Yöntemi ile Sentezi
707 Hüseyin Kemer Beker; Şeniz Kaban; , Hetaril Substitue Tetrahidrobenzimidazolo[2,1-b]kinazolinonlar n Tek-kap Halkalanma Reaksiyonlar
708 İrfan Koca; Ş. Hakan Üngören; İbrahim Evren Kıbrız; , Yeni Pirrolo[1,2-A]Perimidin-10-on Bile iklerinin ki Yeni Metot ile Sentezi
709 İbrahim Evren Kıbrız; Mustafa Saçmacı; İsmail Yıldırım; , Yeni -Triketon Bile iklerinin Sentezi ve Aromatik Hidrazinler ile Reaksiyonlar
710 İbrahim H. Geçibesler; İbrahim Demirtaş; Ayşe Şahin; , Da Çay (Stachys Byzantina C.Koch) Bitkisinin Fitokimyasal Analizi ve Antiproliferatif Özelli inin ncelenmesi
711 Çiğdem Aşkar ; Önder Alıcı; İbrahim Karataş; , Keto Oksim Bile ikleri Kullan larak Kinoksalin Türevlerinin Sentezi
712 İbrahim Şen ; Akın Azizoğlu; , Tetraaza Bile i i 1,4-bis{(2-aminobenzoil)amino}bütan n Sentezi ve Hesapsal Yöntemlerle ncelenmesi
713 Murat Beytur; İdris Karakaya; Şemistan Karabuğa; Sabri Ulukanlı; , Kuinazolinondan Türemi minlerin Sentezi ve Enantioseçici C-C-Ba Olu umunda Kiral Ligand Olarak Kullan lmas
714 Mustafa Can; Ali Kemal Havare; İlknur Celil; Şerafettin Demiç; Salih Okur; Sıddık İçli; , Kendili inden Organize Tek Katman Olarak Olu turulabilen SNS Sentezleri
715 İrem Kulu; Aslı Köprüceli; Gökçe Göksu; Nüket Öcal; , Yüksek Biyolojik Aktivite Gösteren Tandospiron Türevlerinin ndirgen Heck Reaksiyonlar yla Sentezlenmesi
716 Şevket Hakan Üngören; İrfan Koca; Filiz Yılmaz; , zoindol Halkas çeren Perinon Tipi Boyarmaddelerin Çok Bile enli Reaksiyonlar ile Sentezi
717 İrfan Koca; Halil Erhan Eroğlu; İsmail Yıldırım; Ertan Şahin; , Furo[3,2-c]piran-4-on Türevi Bile iklerin Çok Bile enli Reaksiyonlar ile Sentezi ve Sitotoksik Etkilerinin ncelenmesi
718 İsmail Fidan; Dolunay Sakar; Ferdane Karaman; Seniz Kaban; , Surface Characterization of Thiazolidinone Derivatives by Inverse Gas Chromatography
719 İsmail Fidan; Burak Esat; Catherine Hirel; , Substituentlerin Benzimidazol Nitronil Nitroksit Radikallerinin ESR Yar lma De erleri ve Elektrokimyasal Yükseltgenme Potansiyelleri Üzerine Etkisi
720 Jale Naktiyok; A. Kadir Özer; Murat Çelik; M. Şahin Gülaboğlu; , Mardin-Maz da Fosfat Kayas çinde Çözünür Organik Madde Tayini
721 Jana Gaálová; Ludk Kalu?a; Pavel Topka; , New Catalysts for VOC Oxidation Based on Ce-Zr Mixed Oxides
722 Javad Mokhtari; Abdolali Alizadeh; , Synthesis of the Novel Diazepine and Pyrimidine Derivatives Based on Heterocyclic Ketene Aminals
723 Kadir Aksu; Bünyamin Özgeriş; Fevzi Topal; İlhami Gülçin; Ferhan Tümer; , Baz 2-aminopirol Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivitesinin ncelenmesi
724 Kadriye Sinek; Nagihan Yılmaz İskender; Büşra Yaylı; Şengül Alpay Karaoğlu; Nurettin Yaylı; , Campanula glomerata L. subsp. hispida (Witasek) Hayek Bitkisinin Uçucu Ya n n Kimyasal Bile imi ve Antimikrobiyal Aktivitesi
725 Radia Kaid Slimane; Malika Boudahri; Ayada Djafri; Abdel Kader Bengaddach; , Catalytic Properties and Selective Zeolite ZSM-5 in the Synthesis of Iminothiazoline
726 Kemal Sancak; Sevgi Meydanal; Esra Düğdü; Fatih Çelik; Dilek Ünlüer; , Yeni Baz 1,2,4-Triazol-5-on’ lar n Sentezi ve Antioksidan Özelliklerinin ncelenmesi
727 Kemal Sancak; Dilek Ünlüer; Esra Düğdü; Yasemin Ünver; Gülcan Kör; , 3,4-Di Metoksi Fenil Grubu Ta yan Trisubstitue Triazollerin Sentezi, Karakterizasyonu
728 Kh. Suerbaev; G. Zhaksylikova; T. Seilkhanov; , Synthesis of Biological Active Esters of the Isovaleric Acid by Hydroalkoxycarbonylation of Isobutylene in the Presence of the Phosphine-Palladium Complexes
729 Khalid M.Daoud; Kawther H.Al-Naimi; , Synthesis of Some Substituted Azoles Derived from 2-Aryl Cinchoninic Acid
730 Khalil Beiki-Shuraki; Alireza Aslani; , Organic Nano-Particles
731 Khalil Beiki-Shuraki; Alireza Aslani; , A Novel One Step Synthesis of Benzo[4,5]Imidazo [1,2-A] Pyrimidine
732 Kıymet Berkil Akar; Osman Çakmak; , Polibromlanm Metoksinaftalin Türevleri
733 Kıymet Berkil Akar; Osman Çakmak; , Brom Sübstitüe 1,4-Antrakinonlar n Sentezi çin Yeni Bir Yöntem
734 Tuğba Gürmen Özçelik; Süheyda Atalay; , Toluenin CeO2 Katalizör kullan larak Tam Yanma Reaksiyonunun Kineti inin ncelenmesi
736 Koray Alper; Öznur Demir Ordu; , Yeni Dü ük Molekül Kütleli Organojelle tiriciler: N-(p-Aril)- Karbamoiloksi Alkollerin Sentezi ve Yap lar n n Ayd nlat lmas
737 Koray Şarkaya; İzzet Şener; , Rezorsinaren Bazl Azo Boyarmaddelerin Sentezi ve Absorpsiyon Özelliklerinin ncelenmesi
738 Kürşat Efil; Yunus Bekdemir; , N-(2-Hidroksifenil)sinnamaldimin Bile i inin Mikrodalga Yard m yla Sentezi, Spektroskopik ve Yap sal Özelliklerinin Teorik Olarak ncelenmesi
739 Kürşat Efil; Yunus Bekdemir; , Mikrodalga Yard m yla Baz p-Metoksibenzaldehit Türevi minlerin Sentezi, Reaksiyon Entalpilerinin ve Spektroskopik Özelliklerinin Teorik DFT Yöntemiyle ncelenmesi
740 A.Larkem; H. Larkem; , Synthesis of Cyclo-Octateraene Derivative of Biphenylene
741 Latif Kelebekli; Murat Celik; Yunus Kara; , N-Tosildihidroconduramin E2’nin lk ve Stereospesifik Sentezi
742 Latif Kelebekli, Anti-Anti (Anti-Syn)-3,4:8,9-Tetraasetoksi-11-Oksa Trisiklo[4.4.1.01,6]Undekan Bile iklerinin Sentezi
743 Leman Karadeniz; Stephen T. Astley; , Tek Basamakta Gerçekle en Henry Eliminasyon Tepkimeleri
744 Leman Karadeniz; Stephen T. Astley; , Kiral Lewis-Asit Katalizli Diels Alder Tepkimeleri
745 Leyla Polat; Süleyman Göksu; , Dopamin Analo u 1-Amino-5,6-dimetoksiindan Bile i inin Asimetrik Sentezi
746 Loghman Moradi; Mohammad Piltan; Issa Yavari; , Cs2CO3 Catalyzed Reaction of 1,3-dicarbonyl compounds and Activated acetylenes in PEG: Efficient Synthesis of Functionalized Benzenes and Biaryls
747 Salkeeva L.K.; Muratbekova A.A.; Tateeva A.B.; Nurmagenbetova M.T.; , Cavitational Extraction of Phenols from Coal Tar of LLC «Sary-arca spetskoks
748 K¥zinskaya Lubov; Kuznetsov Danil; Tashmukhamedova Aynisa; , The Preparative Method for Obtaining of Dibenzo-18-Crown-6' Diaminoderivatives
749 Çiğdem Sayıl; Cemil İbiş; , Yeni Mono ve Di Tiyo Substitüe Naftakinon Bile iklerinin Sentezi
750 Mahmut Güner; Emine Elçin Oruç Emre; Ayşegül İyidoğan; , 1,3-Tiyazol Halkas ndan Türeyen Yeni Schiff Bazlar n n Sentezi ve Özelliklerinin Incelenmesi
751 Mahmut Köse; Çiğdem Y. Şekerci; Kazushi Suzuki; Yasushi Yokoyama; , Fotokromik 2,3-Bis(5-metil-2-fenil-4- tiyazolil)-1,4-Naftokinon Türevlerinin Sentezi ve Fotokromik Özelliklerinin Ara t r lmas
752 Makbule Yılmaz; Ahmet Tutar; , Azotlu ndanon Bile iklerin PEG-400 de NBS ile Basit ve Etkili Brominasyonu
753 Salkeyeva L.K.; Nurmaganbetova M.T.; Minayeva Y.V.; Shibayeva A.K.; Tayshibekova E.K.; Salkeyeva A.K.; , Phosphorylation of 2,4-Dinitrochlorobenzene with Esters of Phosphorous Acid
754 Shahnaz Rostamizadeh; Masoomeh Nojavan; , A Simple and Efficient Green Protocol for the Synthesis of Pyrimidine-5- Carbonitrile Derivatives
755 Masoumeh Soleimanbeigi; Mahshid Nikpour Nezhati; Homayon Ahmad Panahi; Nasir Ahmad Rajabi; , The Synthesis of a New Copolymer by using of Allylglycidil Ether Derivatives
756 Y. Mederbel; M. Dehar; F. Benachenhou; R. Kaid Slimane; , Synthesis and Hydrolysis of N-m and p-vinylbenzylidene 1,2,4-triazole with Various Biological Activities
757 Mehmet Karakaplan; Devran Ak; Mehmet Çolak; Halil Hoşgören; , Kiral 1,2-Diaminosikloheksan Ünitesi çeren Kiral Diaza Taç Eter Sentezi ve Moleküler Tan ma Özelliklerinin ncelenmesi
758 Mehmet Karakaplan; Devran Ak; Mehmet Çolak; Halil Hoşgören; , C2-Simetrik Yeni Kiral Diaza Taç Eter Sentezi ve Moleküler Tan ma Özelliklerinin ncelenmesi
759 Mehmet Emin Çelik; Nermin Ertan; , Baz Dimetinsiyanin Boyarmaddelerinin Sentezlenmesi ve Farkl Çözücülerdeki Absorpsiyon Spektrumlar n n ncelenmesi
760 Kıvılcım Şendil; Mehmet Oğuz; Halil Çalışkan; Duygu Toplu Yılmaz; Barış Anıl; İsmail Çakmak; , 5,5'-Metilen-bis-salisilaldehit ve 3,3-dimetil-2-bütilaminden Haz rlanan Yeni Optikçe Aktif Schiff Baz n n 1H ve 13 C Spekturumlar n n Gaussian G03 Program ile Teorik Olarak Hesaplanmas
761 Melek Gül; Ahmet Tutar; , Kamfen, Alfa-Pinen ve Beta-Pinen Bile iklerinin Yeni zoksazolin Türevlerinin Sentezi
762 Mert Olgun Karataş; Bülent Alıcı; Ümit Çakır; , 4-Klorometil Hidroksi Kumarinler ve Kuaterner Amonyum Tuzlar n n Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktiviteleri
763 Merve Ergun; Çağatay Dengiz; Berk Müjde; Metin Balcı; , Yeni Bir Yöntemle Furopirolon Türevlerinin Sentezi
764 Merve Sağ; Handan Can Sakarya; Kamuran Görgün; Cemil Ögretir; , 2-Kloro-N-(2-metilbenzil)-N-(6-metil-1,3-benzotiyazol-2-il)asetamid’in Sentezi ve Spektroskopik Yöntemlerle Karakterizasyonu
765 Merve Sinem Özer; Gani Koza; Metin Balcı; , Tiyenoaminopiridazinon Türevleri Sentezi
766 Meryem Keçeci; Hayreddin Gezegen; Mustafa Ceylan; , Kalkon Türevlerine Dietil Malonat n 1,4-Kat lmas ve Hetero Halkal Ürünlere Dönü ümü
767 Meryem Keçeci; Mustafa Ceylan; Hayreddin Gezegen; Esra Fındık; , 2-{4-[(2E)-3-Fenilprop-2-enoyl]fenil}-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7- etanoisoindol-1,3-dion) Türevlerinin Sentezini ve Karakterizasyonunu
768 Meryem Koruyucu; Gökhan Kök; Yeşim Gül Salman; , Baz ekerlerin Trisiklik Dikloroasetil Ortoesterlerinin Ya Asidi Esterleri
769 Meryem Pir; Mehmet Nebioğlu; , Hafniyum (IV) Klorür Katalizörlü ünde Üç Bile enli Mannich Reaksiyonuyla $-Amino Karbonil Bile iklerinin Sentezi
770 Mustafa Can; Ali Kemal Havare; M. Zeliha Yiğit; Şerafettin Demiç; Salih Okur; Sıddık İçli; , Kendili inden Organize Tek Katman Olarak Olu turulabilen Triarilam nlerin Sentezi
771 Metin Karayilan; Zeynep Ekmekçi; Metin Balci; , Aminokonduritollerin midazolon Üzerinden Sentezi
772 Abel Maharramov; Gunel Alizade; İnara Nagıyeva; İ.M.Babayeva; Gulnar Mirbagırova; Mirze Allahverdiyev; , Alliloksi Evezli Aminalkollerrin Sintezi ve Baz Çevrilmeleri
773 Mohammad J. Bayat; Issa Yavari; , Tandem Synthesis of Functionalized Cyclopentadienes via Intramolecular Wittig Reaction
774 Mohammad J. Bayat; Issa Yavari; , Tandem Synthesis of 1,2-Dihydropyridines from Amines, Isocyanides and Acetylenic Esters
775 Mohamed Mihoub Zerroug; Samia Mezaache; Richard N. Strange; Jane Nicklin; , Solanapyrone a Phytotoxin Produced by Ascochyta Rabiei
776 Saffidine Karima; Nadine Chirol; Benayache Fadila; Khalfallah Nadra; Zerroug Mohamed Mihoub; Maurice Jay; , Phenolic Diversity of Begonia Genotypes Collection
777 Mohammad Piltan; Loghman Moradi; Hiwa Salimi; Kiomrs Zargoosh; , PEG-Mediated Catalyst-Free Expeditious Synthesis of Polysubstituted Anilines and 2-Cyanoanilines via the Reaction of Malononitrile Derivatives and Activated Acetylenes
778 Mohammad Rezgar Zarehbin; Loghman Moradi; Issa Yavari; , Synthesis of Nitroalkane Derivatives via the Reaction of Alkyl 2- Nitroacetates and Alkyl Isocyanides in Water
779 Mohammad S. Al-Ajely; Ammar A.Quasm; , Synthesis of Some Streoregular Polydiacetylenes and the Slow Release of Drug using Some Linear Polymers
780 Louis Moreau; Jérôme Thibonnet; Alexia Balland-Longeau; , Supramolecular Fibers from Cyclen Based Ligands : Synthesis, Characterization and Potential Applications
781 Murat Azizoğlu; Pinar Deniz; Yılmaz Turgut; , Piridin Ünitesi çeren Kiral Makrosiklikler: Sentezi ve Amino Asit Ester Türevlerine Kar Enantiomerik Tan ma Özelliklerinin Ara t r lmas
782 Murat Azizoğlu; Yılmaz Turgut; , Çok Koordinasyonlu Yeni Kiral Amino Alkol Türevlerinin Haz rlanmas ve Prokiral Ketonlar n Enantioseçici ndirgenmesinde Katalitik Etkilerinin Ara t r lmas
783 Murat Çakıcı; Mustafa Çatır; Şemistan Karabuğa; Hamdullah Kılıç; Sabri Ulukanlı; Medine Güllüce; Furkan Orhan; , (S)-4-Aminokuinazolin Alkollerin Sentezi ve Biyolojik Aktivitelerinin ncelenmesi
784 Murat Çakıcı; Mustafa Çatır; Şemistan Karabuğa; Hamdullah Kılıç; Sabri Ulukanlı; , (1S,1’S)- 4,4’-Bikuinazolin Temelli Primer Amin Ligandlar n n Sentezi ve Aldehidlerin Asimetrik Alkilasyonu
785 Murat Duran; N. Funda Tay; Şeref Demirayak; , Baz Benzotiyazol Türevlerinin Asitlik Sabitleri Üzerine Kuantum Kimyasal DFT/HF Çal malar
786 Murat Emrah Maviş; Feray Aydoğan; Çiğdem Yolaçan; , Yeni Asimetrik min Yap s ndaki Faz Transfer Katalizörlerinin Sentezi ve Uygulamaları
787 Murat Gündüz, Baz Naftolik Schiff Bazlar ndan Bazik Ortamda Naftoksazepinonlar n Sentezi
788 Murat Gündüz, Baz Naftolik Schiff Bazlar n n Aromatik yot Sübstitüsyonu
789 Haydar Yüksek; Murat Tolga Kayalar; Ali Arslantaş; Zeynep Tomruk; , 1-Asetil-3-alkil(aril)-4-(4-benzensulfoniloksibenzilidenamino)-4,5-dihidro- 1H-1,2,4-triazol-5-on Türevlerinin NMR Spektrumlar n n Deneysel ve Teorik Olarak ncelenmesi
790 Murat Türk; E. Sultan Giray; Saliha Kırıcı; , Sub ve Süperkritik Ak kan Ekstraksiyon Yöntemleri ile Geleneksel Ekstraksiyon Yöntemlerinin Coriandrum sativum’un Kimyasal Kompozisyonu Üzerine Etkisinin Kar la t r lmas
791 Murat Türk; E. Sultan Giray; Saliha Kırıcı; , Çe itli Ekstraksiyon Yöntemleri ile Elde Edilen Coriandrum Sativum Ekstraktlar n n Antioksidan Kapasitelerinin ncelenmesi
792 Murat Yücel; Nuran Kahriman; Kadriye Sinek; Emine Sönmez; Nurettin Yaylı; , Mikrodalga Yöntemi ile 3'-azaflavanon Bile i inin, N-Alkil Türevlerinin Sentezi ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Tayini
793 Murat Yücel ; Nuran Kahriman; Kadriye Sinek; Emine Sönmez; Nurettin Yaylı; , 3'-azaflavon Bile i inin N-Alkil Türevlerinin Sentezi ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Tayini
794 Musa Özil; Emre Menteşe; Fatih Yılmaz; Bahittin Kahveci; , Mikrodalga Yöntemiyle Baz Triazol Bile iklerinin Kat Faz Ortam nda Sentez ve ndirgenme Reaksiyonlar
795 Mustafa Arslan; Serkan Sayın; Mustafa Yılmaz; , Farkl Fonksiyonel Grup Ta yan $-Siklodekstrin Türevlerinin Sentezi, Manyetik Nanopartiküllere mmobilizasyonu ve Baz Karboksilik Asitlerin Ekstraksiyon Çal malar nda Kullan lmas
796 Tuna Demirci ; Nurper Beğen; Mustafa Arslan; , 9-aril-1,8-diokso-2,3,4,5,6,7-heksahidroanthen ve 1,4-dihidropiridin Substitüe Üre Türevlerinin Sentezi
797 Fatma Çelik ; Hülya Demirhan; Mustafa Arslan; , 1,3,4-Oksadiazol ve Tetrazol çeren 1,4-Dihidroprimidin-2-on Bile iklerinin Sentezi
798 Mustafa Çatır; Hamdullah Kılıç; , Bis(trifloroasetoksiiyot)benzen–tert-Butil Hidroperoksit Sistemi ile Benzilik ve Alilik Oksidasyonlar
799 Mustafa Çatır; Hamdullah Kılıç; Veronique Nardello-Rataj ; Jean-Marie Aubry; Cavit Kazaz; , [Bis(trifloroasetoksi)iyot]benzen ve Hidrojen Peroksit ile Singlet Oksijen Olu umu
800 Mustafa Er, mmünomodülatör (-)-Cytoxazone Epimerleri Olan (4R,5S)-ve (4S,5R)-epi- Cytoxazone Enantiyomer Kar mlar n n Cis-Aril Glisidatlar Üzerinden Sentezleri
801 Elif Akın Kazancıoğlu ; Mustafa Kazancıoğlu; Hasan Seçen; Ramazan Altundaş; , Pirolidin, Piperidin ve Homopiperidin Sentezleri için Yeni Bir Yakla m
802 Mustafa Kemal Gümüş; Dimitra Georgiou; Yiannis Elemes; , Yeni midazolinon Türevlerinin Uygun Çözücü ve S cakl kta Sentez Tekniklerinin ncelenmesi
803 Mustafa Kemal Gümüş; Muhammed Altun; , d,l-Hegzametil Propilen Aminoksim (d,l-HMPAO) Sentezi için Uygun Metodlar n Geli tirilmesi
804 Arleta Rifati Nixha; Mustafa Arslan; Mustafa Zengin; Mustafa Küçükislamoğlu; , Karbazol çeren alkon Substitüe Üre Türevi Bile iklerin Sentezi
805 Mustafa Küçükislamoğlu; Fatma Çelik; Fatih Sönmez; Mustafa Arslan; Mustafa Zengin; , Apigenidin 7-O-Glikozitlerinin Total Sentezi
806 Mustafa Saçmacı; Hilal Bölükbaşı; , Baz Furan-3-on Bile iklerinin 2,3-Diaminopiridin ve Türevleri ile Reaksiyonlar n n ncelenmesi
807 Arlinda Bytyqi-Damoni; Hayriye Genç; Mustafa Zengin; Mustafa Arslan; Mustafa Küçükislamoğlu; , Karbazol Sübstitüe $-laktam Türevlerinin Sentezi
808 Nadejda V. Konovalova; Irina F. Kadikova; , Design and Synthesis of Photoactive Porphyrin-Based Dyads and Triads
809 Nader Noroozi Pesyan; Alireza Shokr; , New One-pot and Selective Formation of Spiro Dihydrofuranes
810 Nagihan Yılmaz İskender; Tayfun Arslan; Büşra Yaylı; Murat Yücel; Şengül Alpay Karaoğlu; Nurettin Yaylı; , Lathyrus roseus Stev. Bitkisinin Subuhar ve Mikrodalga Destilasyonuyla Elde Edilen Uçucu Ya n n Kimyasal Bile imi ve Antimikrobiyal Aktivitesi
811 Nagihan Yılmaz İskender; Nuran Kahriman; Murat Yücel; Nurettin Yaylı; , 3-Metil Substitüye 3-Azakalkon Bile i inin Katalitik Hidrojenasyon ve Alkillendirme Reaksiyonlar
812 Nahide Gülşah Deniz; Cemil İbiş; , Yeni Naftakinon Bile iklerinin Sentezi, Spektral ve Elektrokimyasal Özelliklerinin ncelenmesi
813 Funda Tay; Leyla Yurttaş; Şeref Demirayak; , N-[4-(Benzotiyazol-2-il)fenilamino]-2- benzazoltiyoasetamit Türevlerinin Sentezi ve Antikanser Etkilerinin Ara t r lmas
814 Nalan Korkmaz Çokol; Serdal Kaya; Metin Balcı; , Yeni Bir Yöntemle Bis-Aminoinositol Sentezi
815 Nalân Türköz Karakullukçu; Hasan Yakan; Halil Kütük; , Baz Disülfürlerin Mikrodalga Yard m yla Sentezi
816 Shahnaz Rostamizadeh; Nasrin Shadjou; Mohammad Hasanzadeh; , A Green Synthesis of Tetrahydrobenzo[b]pyran Derivatives via MCM-41-NH2 as Nanocatalyst
817 Nasrin Zohreh; Abdolali Alizadeh; Hamideh Sabahno; Zohreh Noaparast; , A Novel Multicomponent Approach to the Synthesis of 1,3-Thiazolidine-2- thiones (Rhodanines)
818 Natiq Ghanim Ahmad, Solvent – Free Synthesis of Hetero Cyclic Compounds using Microwave Technology
819 Necla Öztaşkın; Yusuf Akbaba; Süleyman Göksu; , 2-Amino-5-metoksi-1,2,3,4-tetrahidronaftalin (2)’nin Alternatif Sentezi
820 Nesibe Sosan; Emre Menteşe; Nesrin Karaali; Bahittin Kahveci; , Biyolojik Aktif Benzimidazol Halkas çeren Baz 1,3,4-oksadiazollerin Sentezi
821 Neslihan Çelebioğlu; Nurullah Saraçoğlu; , 2,3-Disübstitüe-1H- ndol Türevlerinin Sentezi
822 Emre Menteşe; Nesrin Karaali; Nesibe Sosan; Bahittin Kahveci; , Baz Triazol-3-on Türevi Bile iklerin Mikrodalga Destekli Sentezi için Etkili Bir Yöntemin Geli tirilmesi
823 Nesrin Karaali; Emre Menteşe; Nesibe Sosan; Bahittin Kahveci; , Baz Triazol Türevlerinin Mikrodalga Destekli Sentezi
824 Nilgün Kızılcam; Esin Ateş; , Vinil Anilin Modifiye Siklohekzanon Formaldehit Reçinesinin Potasyum Persülfat ile Oksidasyonu
825 Nilgün Kızılcan; Merve İstif; , Ketonik Reçinelerin –Tiyofen Karbonil Klorür ile Modifikasyonlar
826 Nilüfer Bayrak; F.Serpil Göksel; Cemil İbiş; , Baz Yeni Etoksi-Kloro-Tiyosübstitüe 1,4-Kinonlar n Sentezi
827 Nuran Kahriman; Nagihan Yılmaz İskender; Şengül Alpay Karaoğlu; , Centaurea pulcherrima Willd. var. pulcherrima Bitkisinden Subuhar ve Mikrodalga Yöntemi ile Elde Edilen Uçucu Ya lar n Kar la t rmal Analizi ve Antimikrobiyal Aktiviteleri
828 Nuran Kahriman; Murat Yücel; Kadriye Sinek; İsmail Demir; Nurettin Yaylı; , 1, 2'-Diazaflavon Bile i inin Mikrodalga Yöntemi ile Sentezi, N, N'-Dialkil Türevlerinin Eldesi ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Tayini
829 Oktay Talaz; Nurullah Saraçoğlu; , Bis-indol Alkaloit Caulerpin’in Yap sal zomerlerinin Sentezi
830 Onur Akyıldırım; Haydar Yüksek; Sevda Manap; , Baz Yeni 3-Alkil(Aril)-4-[3-metoksi-4-(4-metilbenzoksi)-benzilidenamino]- 4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bile iklerinin Sentezi ve Yap lar n n Ayd nlat lmas
831 Haydar Yüksek; Onur Akyıldırım; Zafer Ocak; , Baz 1,3,5-Tri-{2-metoksi-4-[(3-alkil(aril)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on- 4-il)-azometin]-fenoksikarbonil}-benzen Bile iklerinin pKa De erlerinin Tayini
832 Onur Demirkol; Sultan Giray; , Çe itli yonik S v larda Mannich Reaksiyonunun ncelenmesi
833 Onur Şahin; İpek Ösken; Turan Öztürk; , PBMPhDTT/PEDOT Elektrokromik Device Özellikleri
834 Haydar Yüksek; Dursun Şahin; Rüya Kaya; Fatma Demirelli; Firdevs Güney; Hülya Alp; Osman Kutanis; , Baz Yeni 3-Alkil(Aril)-4-(4-benzoksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H- 1,2,4-triazol-5-on Bile iklerinin Sentezi
835 Haydar Yüksek; Osman Kutanis; Özlem Gürsoy-Kol; Sevda Manap; , Baz 3-Alkil(aril)-4-(3-kloroasetoksi-4-metoksibenzilidenamino)-4,5- dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bile iklerinin in-vitro Antioksidan Özelliklerinin ncelenmesi
836 Ömer Tahir Günkara; Emine Bağdatlı; Nüket Öcal; , Biyolojik Aktivite ve Katalitik Etki Gösterebilecek 5-Pirazolon Türevi Azo ve Bisazo Boyar Madde Sentezleri
837 Ömer Zaim; Betül Erkuş; , 4,4'- Azopiridin–1,1'- Dioksitin Aprotik Organik Çözücülerde Çözünebilir Türevlerinin Sentezi
838 Murat Tolga Kayalar; Haydar Yüksek; Önder Albayrak; , 1-Asetil-3-alkil-4-[2-(p-toluensulfoniloksi)-benzilidenamino]-4,5-dihidro- 1H-1,2,4-triazol-5-on Türevlerinin GIAO NMR Hesaplamalar ; Teorik ve Deneysel 1H-NMR ve 13C-NMR De erlerinin Kar la t r lmas
839 Salih Ökten; Ramazan Erenler; Ayşe Şahin; Şaban Tekin; Önem Yüce; , ndol’ün Bromlanmas -Biindole Sentezi ve Antiproliferatif Aktivitesinin ncelenmesi
840 Salih Ökten; Önem Yüce; Şaban Tekin; Osman Çakmak; , Baz Kinolinin Türevlerinin Antikanser Aktivitelerinin Belirlenmesi
842 Özgür Özdamar; Hasan Saral; Yunus Bekdemir; , Baz Azollerin Mikrodalga Destekli Cu-Katalizli Sulu Ortam N-Arilasyonu
843 Özgür Yilmaz; Nermin Simsek Kus; M. Serdar Gültekin; Metin Balci; , Bishomoinositiol ve Bisiklosiklitollerin Sentezi için Yeni Bir Yöntem
844 Özkan Şen; Beşir İsnaç; Emel Gezer; Murat Yurt; Nusret Genç; , Centeurea solstitialis subsp. solstitialis Bitkisinin Yaprak ve Çiçek K sm Ekstraktlar n n Antioksidan Aktivitesinin Belirlenmesi
845 Özkan Şen; Ayşe Şahin; Emel Gezer; Murat Yurt; Beşir İsnaç; Ali Rıza Tüfekçi; İbrahim Demirtaş; , Centaurea solstitialis subsp. solstitialis Bitkisinin Antiproliferatif Aktivitelerinin ncelenmesi ve Fitokimyasal Analizi
846 Haydar Yüksek; Özlem Aktaş Yokuş; , Baz 3-Alkil(aril)-4-(3-fenoksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5- on Bile iklerinin Antimikrobiyal Özelliklerinin ncelenmesi
847 Öznur Demir Ordu; Koray Alper; , Dü ük Molekül Kütleli Organojelle tiriciler: N-(p-aril)-karbamoiloksi Alkollerin Organik Çözücülerde Jelle me Özelliklerinin ncelenmesi
848 R.N. Budagova; S.B. Zeynalov; N.A. Kasumova; E.R. Huseynov; S.Q. Mamedova; G.K.Sadixova; , Synthesis New of Epoxy Ethers on Basis of Cyclic Dioximes
849 Reşit Çakmak; Murat Sünkür; Giray Topal; Hayrullah Yılmaz; , Pirkle Tip Yeni Kiral Sabit Fazlar (CSP) Haz rlanmas
850 Reza Hosseinpour; Issa Yavari; Ramin Pashazadeh; , Synthesis of Functionalized Dihydro-1H-pyrroles from Cascade Reaction of Isocyanide-Nef Adduct with Enaminones
851 Sadjad Sedaghat, Green Synthesis and Characterization of Hybrid Iron Nanocomposite
852 Salih Ökten; Osman Çakmak; , Yeni Bir Metotla Siyanokinolinlerin Eldesi
853 Samet Mert; Rahmi Kasımoğulları; Havva Balseven; Elvan Şen; , Karbonik Anhidraz nhibitörü Olan Pirazol-Sülfonamit Türevlerinin Baz $-Ketoester ve $-Diester Türevleri ile Kenetlenme Reaksiyonlar
854 Samira Nasiri-Gheidari; Issa Yavari; , Trichloroacetonitrile as a Source of Positive Chlorine Ion for Trapping the Huisgen’s Zwitterions
855 Sara Taşkesenlioğlu; Arif Daştan; Erdin Dalkılıç; Murat Güney; , Brominasyon Reaksiyonlarinda Sübstitüent Etkisi: 2,3-Dikarbometoksi ve 2,3-Disiyano Benzobarrelen Moleküllerinin Dü ük ve Yüksek S cakl k Brominasyonu
856 Seda Çınar; Barış Temelli; Canan Ünaleroğlu; , Nitroalkenlere Aktif Metilen Bile iklerinin Kat lma ve Halkala ma Tepkimelerinin ncelenmesi
857 Seda Duman; Nursel Ceran; Kıymet Akar; Osman Çakmak; , Fenantrenin levselle tirilmesi
858 Selahaddin Güner; Kübra Şeftalicioğlu; Arzu Ercan; , Cis-2-Buten-1,4-Diol ve Cis-2-Buten-1,4-Diklorür Bile iklerinin 1,3- Dipolar Siklokat lma Tepkimelerinin ncelenmesi
859 Selbi Keskin; Gani Koza; Metin Balcı; , Ftalazinon ve Aminoftalazinon Türevlerinin Yeni Bir Yöntemle Sentezi
860 Selçuk Altun; Ahmet Altındal; Mustafa Bulut; , Aksiyal Pozisyonundan Kumarin Sübstitüe Titanyum Ftalosiyanin Bile iklerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Dielektriksel özellikleri
861 Selçuk Altun; Mustafa Bulut; , 2(3),9(10),16(17),23(24)-Tetrakis[5,7-dihekziloksi-3-(4-oksifenil)- kumarin]ftalosiyanin Bile iklerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
862 Selçuk Gümüş, OH Radikalinin Nitroimidazol ve Nitrotriazol Türevleri ile Reaksiyonun ncelenmesi
863 Selda Erkoç; Metin Türkay; Halil Kavaklı; A.Ersin Acar; , Prostat Kanseri Tedavisinde Etkili Olabilicek Yeni laç Aktif Moleküllerin Sentezlenmesi ve Biyolojik Aktivitelerinin De erlendirilmesi
864 Selda Kuzu; Mahmoud A. A Aslani; Nilgün Yenil; , Trikloroetiliden Hidrazon Türevlerinin Mikrodalga Yöntemi ile Sentezleri
865 Selma Deniz; Nihat Şireci; Ülkü Yılmaz; Hasan Küçükbay; , p-Klorfenil Sübstitüentleri çeren Benzimidazol Tuzlar n n Mikrodalga Destekli Katalitik Sistemdeki Etkinliklerinin Heck ve Suzuki Tepkimelerinde ncelenmesi
866 Sema Çarıkçı; Turgut Kılıç; Tuncay Değirmenci; Ahmet Ceyhan Gören; , Micromeria Türlerinin Uçucu Ya Bile enlerinin Analizi
867 Serap Kızılkaya; Ahmet Şener; , 2,3-Furandionlar’ n Çe itli Hidrazinlerle Reaksiyonlar n n Ara t r lmas
868 Serap Başoğlu; Serpil Demirci; Meltem Yolal; Şule Ceylan; Neslihan Demirbaş; Ahmet Demirbaş; , Piperazin ve Morfolin Halkas çeren Yeni Bile iklerin Sentezi ve Antimikrobial Aktivitelerinin ncelenmesi
869 Serdal Kaya; Benan Kilbaş; Metin Balci; , Bromosiklohekzentriol Sentezi: Quercitol Sentezi için Anahtar Bile ik
870 S. Gökşin Aydınlı; A. Fatih Tuyun; C. İbiş; , Nitropolihalobutadienler ve Heterosiklik Amin Türevleri
871 Serkan Koldaş; A. Rıza Tüfekçi; Fatih Gül; Mesut Gök; İbrahim Demirtaş; , Origanum Vulgare ssp. viride Bitkisinin Farkl Çözücü Ekstraktlar n n Antioksidan Aktivitelerinin ncelenmesi
872 Serpil Demirci; Serap Başoğlu; Şule Ceylan; Havva Öztürk; Yıldız Uygun; Neslihan Demirbaş; Ahmet Demirbaş; , Poliheterosiklik Moleküllerin Sentezi, Antimikrobial ve Antitümöral Aktivitelerinin ncelenmesi
873 Serpil Demirci; Serap Başoğlu; Şule Ceylan; Neslihan Demirbaş; Ahmet Demirbaş; , midazol Halkas çeren Triazol Türevlerinin Sentezi, Antimikrobial Aktivitelerinin ncelenmesi
874 Özden Özel Güven; Seval Çapanlar; , - Benzil Sübstitüe 2-(1H-Benzotriazol-1-il)-1-feniletanol Sentezi
875 Haydar Yüksek; Fevzi Aytemiz; Emre Kelleci; Müge N. Koç; İbrahim Okkalı; Ayşe Polat; Zafer Ocak; Sevda Manap; , Baz Yeni 3-Alkil(Aril)-4-(4-benzoksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H- 1,2,4-triazol-5-on Bile iklerinin Susuz Ortam Titrasyonlar
876 Sevgi Sarıgül; İlknur Doğan; , Eksensel Kiral 5-Metil-3-(o-aril)tiyohidantoin Türevlerinin Sentez Çal malar , Dönme Bariyerleri ve Rasemizasyon H zlar n n Hesaplanmas
877 S.Özkınalı; H. Kocaokutgen; , Azo Gruplu Kalis[4]aren Bile iklerinin Yeni Ester Türevlerinin Eldesi ve Spektroskopik Özelliklerinin ncelenmesi
878 Sevil şeker; Şeref Kaplan; Salih Subari; Gülşen Öztürk; Mahmut Toğrul; , Mikrodalga Ko ullar nda Kiral Tripodal Reseptörlerin Sentezi ve Kiral Amonyum Tuzlar na Kar Enantiyomerik Tan ma Özelliklerinin ncelenmesi
879 Deniz Barış; Sevil Şeker; Haluk Aydım; Mahmut Toğrul; Mehmet Çolak; Halil Hoşgören; , Kiral Amitdiol Jelatörler
880 Seyed Amir Zareia; Marjan Abedib; Serveh Majedia; Amin Rostamic; , Synthesis, Characterization and X-ray Crystal Structure of New Tetradentate Schiff Base Ligand
881 Seyhan Öztürk; Halil Kütük; , Aril Sülfonilftalimitlerin Sentezi ve Baz Aminlerle Reaksiyonlar
882 Abid Hussain; Muhammad K. Kashif; Shahid Hameed; , Synthesis and in vivo Hypoglycemic Activities of 3- Arylsulfonylimidazolidine-2,4-diones
883 Sibel Şahinler Ayla; Cemil İbiş; , 2,3-Diklor-1,4-Naftokinon’dan Yeni Sübstitüe Naftokinon Türevlerinin Sentezi
884 Sinan Bayındır; Esra Erdoğan; Haydar Kılıç; Nurullah Saraçoğlu; , Yeni Aza-Sübstitüe ndol Türevlerinin Etkili Bir Yöntemle Sentezi
885 Sinem Güven; Metin Balci; , Sübstitüe Pirollerin Sentezi ve Mekanistik Çal mas
886 Sümeyye Bahçeci; Burak Esat; Çetın Kılıç; Erkan Köse; , Organik Poliradikaller: Yeni Tip Elektrot Malzemeleri
887 Şafak Özhan Kocakaya; Necmettın Pirinççioğlu; , Protein Tirosin Fosfat 1B (PTP1B) Enzimi nhibitörlerinin Yap Temelli Dizayn Moleküler Dinamik Simülasyonu ve MM/PB-SA Hesaplamalar
888 Şafak Özhan Kocakaya; Bircan Çeken; Murat Kızıl; , Proflavin çeren, (+)-Duocarmycin Antibiyoti i Analoglar n n DNA’ya Ba lanma lgilerinin Hesapsal Ara t r lmas
889 Şahin Öztürk; Hayreddin Gezegen; Gürkan Yerli; Mustafa Ceylan; , Kalkon Türevlerine Merkapto Etanolün yot Katalizli Kat lmas : $- Merkapto Karbonil Türevlerinin Sentezi
890 Şahin Öztürk; Hayreddin Gezegen; Mustafa Ceylan; , 2-Alkoksi-4-Aril-5H- ndeno[1,2-b]piridin-3-Karbonitril Türevlerinin K2CO3 Katalizli Sentezi
891 Şeref Karadeniz; Arzu Gümüş Palabıyık; Ümit Çakr; H.İbrahim Uğraş; , Yeni min ve Ester Grubu çeren Benzo Crownlar n Sentezi ve Kompleksle me Çal malar n n ncelenmesi
892 Şeref Karadeniz; Arzu Gümüş Palabıyık; Ümit Çakır; H.İbrahim Uğraş; , Baz Sülfonamid Türevi Hidroksi Kumarinlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
893 Şule Ceylan; Serap Başoğlu; Serpil Demirci; Hakan Bektaş; Havva Öztürk; Neslihan Demirbaş; Ahmet Demirbaş; , Triptamin Halkas çeren Bile iklerin Sentezi ve Kar l k Gelen Schiff ve Mannich Bazlar na Dönü türülmesi
894 Şule Ceylan; Serpil Demirci; Serap Başoğlu; Yıldız Uygun; Hakan Bektaş; Neslihan Demirbaş; Ahmet Demirbaş; , Triptamin Halkas çeren Baz 1,2,4-Triazol-3-on Türevlerinin Sentezi ve Yap lar n n Ayd nlat lmas
895 Tayyibe Beyza Cansu; Ahmet Yaşar; Şengül Alpay Karaoğlu; Nurettin Yaylı; , Caltha polypetala Bitkisinin Çiçek ve Yaprak K s mlar n n Uçucu Ya Analizleri ve Antimikrobiyal Aktiviteleri
896 Tayyibe Beyza Cansu; Şengül Alpay Karaoğlu; Nurettin Yaylı; , Bromo Substitue 1-Azaflavon Bile iklerinin ve N-alkil Türevlerinin Sentezleri
897 Asselah Amel; Tazerouti Ammal; , Synthesis and Some Surface Properties of Sulfo Fatty Esters
898 Tekin Artunç; Yasin Çetinkaya; Abdullah Menzek; , 1,6-Bis(3,5-dimetoksifenil)hekzan-1,6-dionun Asidik Ortamda Tepkimeleri
899 Temine Sabudak; Ozlem Demirkiran; Mehmet Ozturk; Gülactı Topcu; , Trakya Bölgesinde Yeti en Trifolium Türlerinden Flavonoidlerin zolasyonu, Yap lar n n Aç klanmas
900 Tolga Kaptı; Çağatay Dengiz; Metin Balcı; , ndol Türevleri için Yeni Sentez Yöntemlerinin Geli tirilmesi
901 Ufuk Atmaca; Musa Erdoğan; Seda Tuncel; Murat Çelik; , Hipervalent yot Bile ikleri ile Olefinlerin Oksidasyonu
902 Ural Ufuk Demirel; Servet Erdem; Gülşin Arslan; Aydan Yılmaz; , Kaliks[4]arenin “Upper Rim” Üzerinden Schiff Baz Türevlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Dikromat Anyon Ekstraksiyonunda Kullan lmas
903 Ülkü Çakır; Ayşegül Karaküçük-İyidoğan; Emine Elçin Oruç-Emre; , 5-Sübstitüe 2-furaldehitlerden Türeyen Tiyosemikarbazonlar n ve Geçi Metali Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
904 Ülkü Yılmaz; Hasan Küçükbay; , Mikrodalga Destekli, Suzuki-Miyaura C-C E le me Tepkimelerinde Baz Yeni Sübstitüe Benzimidazol Tuzlar n n Pd(OAc)2, Baz ve Sulu Çözgen Varl nda Katalitik Etkinliklerinin ncelenmesi
905 Volkan Taşdemir ; İshak Bildirici; Hasan Genç; Elif Hacıalioğlu; İsrafil Tozlu; , 4-Benzoil-1-(-4-Metoksifenil)-5-Fenil-1H –Pirazol-3-Karboksilik Asit’in Çe itli Hidrazinlerle Baz Yeni Reaksiyonlar n n Ara t r lmas
906 Yahya Nural; H. Ali Dondas; Ronald Grigg; Ertan Şahin; , Pirolidin Halkas Bulunduran Fused Yapıda Tiyohidantoin Türevi Bileşiklerin Sentezi ve Karakterizasyonu
907 Yahya Nural; Tuncay İnce; Erdal Yabalak; H. Ali Dondas; Ahmet Murat Gizir; , Aminokarbo-N-Tiyol Pirolidin Türevi Bile iklerin Süperkritik CO2 Ortam nda Sentezi
908 Yasemin Dinçoflaz; Zeynep Ekmekçi; Metin Balcı; , Pirilopiridin, Piridoprimidinon ve Piriloindol gibi Bile iklerin Sentezi için Yeni Yöntemlerin Geli tirilmesi
909 Yasemin Ünver; Esra Düğdü; Sevgi Meydanal; Emrah Birinci; Gülşah Gül; , Radikal Süpürücü Özellik Ta yan 1,2,4-Triazollerin Sentezi ve Yap lar n n Ayd nlat lmas
910 Yasemin Ünver; Gülcan Kör; Esra Düğdü; Dilek Ünlüer; Kemal Sancak; , Katekol Ünitesi Ta yan Trisubstitue Triazollerin Sentezi ve Antioksidan Aktivite Tayinleri
911 Yasin Çetinkaya; Süleyman Göksu; , Dopamin Analo u Baz Yeni Bile iklerin Sentezi
912 Selinay Yiğitkaya Erişkin; Gökhan Kök; Yeşim Salman; , Karbohidrat Epoksitlerinin Halka Aç lmas Reaksiyonlar
913 Yusuf Sert; Fatih Ucun; Mustafa Böyükata; , A Theoretical Study on Boron Trifluoride Methyl Etherate
914 Zahide Öztaş; Melek Pamuk; Seha Tirkeş; Atilla Cihaner; Fatih Algı; , Çoklu Sinyal Verebilen Yeni Bir yon Alg lay c n n Sentezi ve Özellikleri
915 Zahra Hassani; Soolmaz Adeli; , A Facile Synthesis of Fused Phosphorus Compound with Bioactive 2- Hydropyrimidine-2-Thione Derivatives
916 Zahra Hassani; Zeinab Esfandiarpour; , A Facile One-Pot Three-Component Reaction for the Synthesis of Fused Phosphorus Compound with Bioactive Phthalazinones Derivatives
917 Zahra Lasemi; Ebrahim Mehrasbi; , One-Pot Synthesis of Spirooxindole Derivatives through Three-Component Condensation using Heteropolyacid as Catalyst in Aqueous Medium
918 Zahra Lasemi; Ebrahim Mehrasbi; , An Efficient Synthesis of 1,8-Dioxo-octahydroxanthenes using ZnO as Catalyst
919 Zeliha Özsoy-Güneş; Cemil İbiş; , Kloranil ile Tiyo-Sübstitüe Nükleofillerin Reaksiyonu
920 Zerrin Çetin; Cemil İbiş; , Yeni S- ve N,S- Sübstitüe Nitrodienlerin Sentezi
921 Zeynep Gültekin; Tomas Tejero; Pedro Merino; , Synthesis of Nitrones
922 Zeynep Gültekin; Magnus Rueping; , An Efficient Method for the Preparation of Substituted 1,2- Dihydroquinolines using Catalytic Amount Bi(OTf)3 as Catalyst
923 Zuhal Turgut; S. Arda Öztürkcan; Kadir Turhan; , Triton X-100 Sulu Misel Ortamda Bizmut Triflat Katalizörü Kullanarak Mannich Reaksiyonu ile $-Aminoketon Sentezi
924 Zuhal Turgut; S.Arda Öztürkcan; Kadir Turhan; Mehmet Uluer; Tamrat Yimenu Zeleke; , Tek Kap Yöntemi ile Naftopiran Türevlerinin Sentezi
925 Zülbiye Önal; İlhan Özer İlhan; Zeynep Çimen; , N,N’-Disübstitüe Tiyoüre Türevi Baz Bile iklerin OXCl2 ile Halka Kapanmas Reaksiyonlar n n ncelenmesi
926 Halime Güzin Aslan; Zülbiye Önal; , 1(2-Hidroksinaftil-metilenamino)-5-(4-metilbenzoil)-4-(4-metilfenil pirimidin)-2(1H)-tiyon Baz Geçi Metal Kompleksleri ve Antimikrobiyal Etkileri
927 Züleyha Özer; Sema Çarıkçı; Turgut Kılıç; Akın Azizoğlu; , Sideritis Gulendamiae H. Duman & F.A. Karavelio ullar Bitkisinin Fitokimyasal Analizi
928 Zülfükar Karaçay; Mahfuz Elmastaş; Ramazan Erenler; İbrahim Demirtaş; Nusret Genç; Hüseyin Akşit; Bekir Alagöz; Hüseyin Erdoğan; , Ça r (Ferula sbb.) Bitkisinin Sekonder Metabolitlerinin zolasyonu, Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivitelerinin ncelenmesi
929 Engin Umut Akkaya, Fotodinamik Terapi için Kimyasal Duyarlaştırma
930 Alan M. Bond, Tetracyanoquinodimethane and Dawson-Type Polyoxometalates as Catalysts for Water Oxidation in Ionic Liquid Media
931 Karl Wieghardt; Chris Scarborough; Neil Tomson; , Redox-Activity of Ligands in Coordination Compounds: Where are the Electrons?
932 Mukundan Thelakkat, Organic Semiconductor Materials for Organic Solar Cells
933 Gregor Eichele, The Circadian Clockwork: A Genetic and Biochemical Mechanism that Helps the Body to Tell the Time
934 Hans-Jürgen Butt, On the Evaporation and Condensation of Drops
935 Claudiu T. Supuran, Carbonic Anhydrases as Drug Targets: From Diuretics to Anticonvulsants, Antiobesity, Antitumor Agents and Antiinfectives
936 Magnus Rueping, Asymmetric Counterion Pair Catalysis – From Concepts to Applications
937 Timur Erk, Kimya Sanayiinin Dünü, Bugünü ve Yarını
938 Nieves Casañ-Pastor, On Electrochemical Intercalation and Materials Tunning: New Phases, New Properties, Energy and Bio-Applications
939 Arzum Erdem Gürsan, Aptamerlere Dayalı Elektrokimyasal Sensör Teknolojileri
940 İsmail Özdemir, Metal Katalizli Karbon-Karbon Bağ Oluşum Tepkimeleri
941 Çağdaş D. Son; Hasmik Sargsyan; Fred Naider; Jeffrey M. Becker; , Peptit Ligandların G-Proteine Kenetli Reseptörler ile Etkileşimleri
942 Turgay Ünver, Alkaloid Bioengineering
943 Nurdan Kaşıkara Pazarlıoğlu, 21.Yüzyılın Anahtar Teknolojisi: Beyaz Biyoteknoloji
944 Turgay Seçkin, Karbon Nanotüplerin Kimyasal Modifikasyonu ve Polimerleşme Tepkimelerinde Kullanımı
945 Ümit Akbey, Macromolecular Solid-State NMR Research: Application & Method Development
946 Esin Akı; İsmail Yalçın; İlkay Yıldız; Tugba Ertan-Bolelli; Kayhan Bolelli; Serap Yılmaz; Tuğba Taşkın; , Kemoterapötik Etkili Heterosiklik Bileşiklerin Bilgisayar Destekli İlaç Tasarım Çalışmaları
947 Seyhan Ersan, Kimyasal Yapının Biyoyararlanım Üzerine Etkisi
948 Thomas M. Mavromoustakos; Serdar Durdagi; C. Koukoulitsa; C. Tzoupis; Manthos G.Papadopoulos; , Strategies in the Rational Drug Design
949 Serdar Durdagi; Henry J. Duff; Sergei Y. Noskov; Thomas Mavromoustakos; Claudiu T. Supuran; Murat Şentürk; Deniz Ekinci; Manthos G.Papadopoulos; , Applications of Computational Chemistry Approaches to Biological Systems: Recent Advances and Future Directions in Computer-Aided Drug Design Studies
950 Muhammet Uyanik, Hypervalent Iodine-Catalyzed Enantioselective Oxidative Cyclizations
951 Simeon Arseniyadis; A.M.Abd El-Aty; Jeong-Heui Choi; Ma-Wou Ko; Sathya Khay; Ayman Goudah; Ho-Chul Shin; Jin-Suk Kim; Byung -Joon Chang; Chi-Ho Lee; Jae-Han Shim; , The Domino Approach to Molecular Complexity: Modular Construction of Synthetically Useful Heterocyclic Frameworks
952 Omar Abderrahim; Nacer Ferrah; Mohamed Amine Didi; Didier Villemin; , Sorption of Europium by Methylene Phosphonic Acid Grafted Covalently on Polystyrene Resin
953 Abubakr M.Idris; Ahmed O.Alnajjar; Rafea E.E.Elgorashe; , Sequential Injection Chromatography against HPLC
954 Ali Sarafraz-Yazdi; Mehdi Mosadegh; Amirhassan Amiri; , Comparative Study of The Three Sol Gel Based Solid Phase Microextraction Fibers in Extraction of Volatile Organic Compounds From Environmental Water Samples Using Gas Chromatography Flame Ionization Detector
955 Umair A.Qureshi; Amber R.Solangi; Saima Q.Memon; S.Iqleem H.Taqvi; , Synthesis of Ionic Liquid Modified Resin for The Removal of Environmental Pollutant From Wastewater
956 Züleyha Kudaş; Adem Kara; Serdar Burmaoğlu; Duygu Ekinci; , Synthesis of Ionic Liquid Modified Resin for The Removal of Environmental Pollutant From Wastewater
957 Belkhouche Nasreddine, Liquid-Solid Extraction of Bi(III) by Extractant-Impregnated Resin Technique (EIR)
958 F.Benkaci-Ali; A.hamimed; S.Zitouni; , Effect of Cryogrinding and Steam Distillation Assisted by Microwaves on The Composition of Herbs
959 Ceren Yardımcı, Fenobarbital Tayini İçin Elektrokimyasal Biyosensör Geliştirilmesi
960 Mehmet A.Kabala; Züleyha Kudaş; Ali Yeşildağ; Duygu Ekinci; , Altın/Fenil/TiO2 Heteroyapısının Sentezi ve Karakterizasyonu
961 Farhan Ahmed Siddiqui; Muhammed Saeed Arayne; Najma Sultana; Faiza Qureshi; Hina Shamshad; Agha Zaeshan Mirza; , Simultaneous Determination of Metformin, Pioglitazone and Glimepride by Rp-Hplc and Its Application in Pharmaceutical Formulations and In Human Serum
962 İbrahim Hüdai Taşdemir ; Nevin Erk; Esma Kılıç; , Moeksiprilin Camsı Karbon Yüzeyindeki Elektrokimyasal Davranışının İncelenmesi,Moeksipril ve Hidrokloratiyazitin Eş Zamanlı Tayini İçin Voltametrik Yöntemlerin Geliştirilmesi
963 Eda Kanca; İlker Köprü; Duran Karakaş; Serpil Yenisoy-Karakaş; , Bolu Atmosferindeki Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların Kuru Çökelme Miktarlarının Belirlenmesi
964 Hakan Karadeniz; Arzum Erdem Gürsan; , Karbon Nanotüp Modifiye Sensörlerle Elektrokimyasal DNA Tayini
965 Serpil Yenisoy-Karakaş; Elif Özlü; , İkincil aerosol Oluşumunu Açıklamada Organik ve Elementel Karbon Tayinlerinin Metod Validasyonu ve Veri Karakterizasyonu
966 İlker Köprü; Duran Karakaş; Serpil Yenisoy-Karakaş; , Sıralı Yaş Çökelme Örneklerinde PAH Kompozisyonun Belirlenmesi
967 Mohammad Javad Chaichi; Aminreza Khodabandeh; Pourya Biparva; Maryam Taraji; , Determination of Trace Water Content in 1,4-dioxane Base on Fluorescence Intensity of Umbelliferone in Presence of Silica Nanoparticles
968 Mehmet Akyüz; Şevket Ata; , İdrar Örneklerindeki Saç Boyası Metabolitlerinin Belirlenmesi
969 M.F.Ghorab; N.Filali; A.Douafer; , Photodegradation of Crystal Violet: A Three Parameter Comparative Study
970 Murat Alanyalıoğlu; Nieves Casañ-Pastor; , Electrochemical Synthesis of Graphene Sheets with Controlled Thickness and Structural Order
971 Emre Dölen , Kinhidron Elektrodun 90.Yılı :pH Kavramının ve Ölçümünün Tarihsel Gelişimi
972 Sibel Özenler; Nihat Şahin ; Beril Akaydın; Figan Kadirgan; , Investigation of ORR Activity of Carbon Supported Pt-based Binary and Ternary Cathode Catalysts for PEM Fuel Cells
973 Özgür Arar; Ümran Yüksel; Nalan Kabay; , Elektrodeiyonizasyon (EDI) Yöntemi ile Ultra Saf Su Üretiminde Uygulanan Potansiyel ve Akış Hızının Etkisinin İncelenmesi
974 Pınar Esra Erden; Bülent Zeybek; Şule Pekyardımcı; Esma Kılıç; , Glukoz Tayini İçin Fe3O4 Nanopartikül ve 1,4-Benzokinon Temelli Amperometrik Karbon Pasta Enzim Elektrot Geliştirilmesi
975 Mihrican Muti Erdem; Mert Soysal; A. Ersin Karagözler; Arzum Erdem ; , 5-Amino-2-Merkapto-1,3,4-Thidiazol İle Modifiye Edilmiş Tek Kullanımlık Sensörlerin DNA Analizine Yönelik Uygulamaları
976 Seval Ataman; Yasin Arslan; O. Yavuz Ataman; , Uçucu Bileşik Oluşturmalı Atomik Absorpsiyon Spektrometre İle Talyum Elementinin Tayini
977 Yavuz Sürme; A. Ali Gülten; Kadriye Kayakırılmaz; , NiW Ve NiWZn kaplamaların Bazik Ortamdaki Elektrokatalitik Etkilerinin İncelenmesi
978 Saima Sher Bahadur; Muhammad Saeed Arayne ; Najma Sultana; , Development And Validation of an RP-HPLC Method for The Simultaneous Assay of Amlodipine, Cephradine, Cefaclor and Cefadroxil In Pharmaceutical Formulations and Human Serum
979 Tevfik Aysu; Mehmet Maşuk Küçük; Mehmet Turhan; , Su Kamışı Saplarının Değişik Sıcaklıklarda Katalizörlü ve Katalizörsüz Olarak Sıvı Ve Gaz Ürünlere Dönüştürülmesi
980 Elif Okutan; Gülşah Ozan Aydın; Ferda Hacıvelioğlu; Saadet Beyaz Kayıran; Adem Kılıç; Serkan Yeşilot; , Çözünür Çok Katmanlı Karbon Nanotüp Poli(Organofosfazen) Nanokompozitler
981 Abdolhamid Alizadeh; Mohammad M. Khodaei; Mojtaba Beygzadeh; , The First Magnetic Nanoparticle-Supported Biguanide Catalyst: Excellent Reactivity Combined with Facile Catalyst Recyclability
982 Alisah Cagatay Cakir; Sule Erten-Ela; , Farklı Yüzey Aktif Maddelerin Kullanımları ile Nanoboyutlu ZnO Sentezi ve Güneş Pili Uygulamaları
983 Demet Baykan; Nurten Altundaş Öztaş; , Çözeltide Yanma Yöntemiyle Sentezlenen Demir(III)fosfatın Benzenin Fenole Hidroksilasyon Reaksiyonunda Katalitik Etkisinin İncelenmesi
984 Rosenani Haque; Abbas Washeel Salman; , Mercury (II) and Silver (I) N-Heterocyclic Carbene (NHC) Complexes: Syntheses and New Binding Motifs
985 A. Baykal; E. Karaoğlu; H. Erdemi; L. Alpsoy; H. Sozeri; , Synthesis and Characterization of DLTA-Fe3O4 Nanocomposite
986 Sadjjad Sedaghat; Seyed Abolfazl Seyed Sadjadi; Shahriar Ghammamy; , Anticancer and Antibacterial Properties of Some New Synthesized Transition Metal Complexes
987 Z. Taşcı; A. Kunduracıoğlu; B. Çetinkaya; , Ag-NHC Katalizörü Varlığında CO2’in Halkalı Karbonata Dönüşümü
988 Salem Et. Ashoor, Electronic Properties of Novel Zirconium(IV), Uranium(VI) and Cerium (IV) Complexes
989 Handan Günay; Alper Tolga Çolak; Okan Zafer Yeşilel; Orhan Büyükgüngör; , 5-Aminoizoftalik Asit İle Bazı Geçiş Metallerinin Karışık Ligantlı Komplekslerinin Sentezi, Spektroskopik Termik ve Yapısal Özelliklerinin Araştırılması
990 Önder Metin; Saim Özkar; , Silica Embedded Cobalt(0) Nanoclusters: Efficient, Stable and Cost Effective Catalyst for Hydrogen Generation from the Hydrolysis of Ammonia Borane
991 Saeid Narimany; Shahriar Ghammamy; , A Simple Method for Preparation of Gadolinium Complexes as New Contrast Agents
992 Gönül Pamuk; Alper Tolga Çolak; Okan Zafer Yeşilel; Fatma Yüksel; , Yeni Bağlanma Modları İçeren Mononükleer ve Polinükleer Ag(I)-Piridin- 2,3-dikarboksilato Komplekslerinin Sentezi; Spektroskopik, Termik ve Yapısal Özelliklerinin Araştırılması
993 Mohammad El-khateeb; Saddam Weheaby; Ibrahim Jibril; Helmar Görls; Wolfgang Weigand; , Synthesis and Reactivity of Mono-, Di-, and Triiron Selenocarboxylate Complexes
994 Veli Kasım ; Tülin Avcı; , Sterik Engelli Aromatik Köprülü Bis-Salisilaldiminlerin Geçiş Metal Komplekslerinde Kararlı Fenoksil Radikal Komplekslerinin Jenerasyonu
995 Afsoon Jarrah; Farid Jarrah; Shahriar Ghammamy; Gita Giemachy; Nayer Mohamadiyan; , Antimicrobial Activity of Co (II) Complex of 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2- Propenoic Acid and Sonochemical Synthesis of Nanoscale Mixed –Ligand EDA Coordination for Preparation of CoCl2.6H2O Nanoparticle
996 Sibel Duman ; Saiim Özkar; , Dimetilamin-Boranın Dehidrojenlenmesinde Oleyilamin İçeren Homojen Rutenyum Katalizörünün İzole Edilmesi, Tanımlanması ve Katalitik Kullanımı
997 Binnur Kanbur; Çetin Bozkurt; Erhan Budak; Muhammed Öz; , Katı Hal Tepkimeleriyle Hekzagonal Bor Nitrür Sentezinde Boratların Etkisi
998 Volkan Çiçek; Allen. W. Apblett; , Novel Enviromentally Friendly Metallo-Organic Corrosion Inhibitors
999 Gamze Yalçın; Asgar Kayan; , Alüminyum ve Kalay İçerikli Yeni Katalizörlerin Hazırlanması ve Halka Açılması Polimerleşmesinde Kullanılması
1000 Ali Türkan; Şaban Kalay; Hülya Azaklı; Duran Üstek; Asuman Demiroğlu Zergeroğlu; , Pirüvat Dehidrogenaz Kompleksi Aktivitesinin ve Pirüvat Dehidrogenaz Kinaz ve Fosfataz İzoenzimlerin Gen Ekspresyonlarının Meme Kanseri Hücre Hatlarında Normoksik ve Hipoksik Şartlarda İncelenmesi
1001 Ayça Taş; Yavuz Siliğ; Hatice Pınarbaşı; Mustafa Gürelik; , Manganez Süperoksit Dismutaz (SOD2) Enziminin Genetik Polimorfizmi ile Primer Beyin Tümörü İnsidansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
1002 K. Whitney; Ş. Şimşek; , Analysis of Starch in Food Products with High Performance Size Exclusion Chromatography
1003 Neslihan Mert Toprakkıran; Ayten Sağıroğlu; , Bitkisel Doku Esaslı Yeni Bir Biyosensör Geliştirilmesi ve Kafein Tayininde Kullanılması
1004 Melike Yıldırım Akatın; Çiğdem Ayna; Leyla Konak; Esra Özbek; Ahmet Çolak; Nagihan Sağlam Ertunga; , Lycoperdon pyriforme Esterazının Karakterizasyonu
1005 Zehra Ölçer; Aziz Tanrıseven; , Dekstransükrazın Dietilpirokarbonat ile Kimyasal Modifikasyonu: Dekstran Biyosentezi ve Akseptör Reaksiyonlarında Histidinlerin Rolü ve İzomaltooligosakkarit Eldesi
1006 Özge Özşen; Bükay Yenice Gürsu; Semra İlhan; Fatih Demirci; İsmail Kıran; , İzoforon Analoglarının Sentezi, Biyotransformasyonu ve Biyolojik Etkileri
1007 İsa Gökçe; Fatma Gedikli; Yakup Ulusu; Sema Bilgin; , Antiapoptotik Bcl-2 Ailesi Proteinlerinin Yapay Membranlara İnsersiyonu
1008 Şenay Şimşek; Maribel Ovando-Martinez; Kristin Whitney; , Physicochemical Properties of Chemically Modified Bean Starch
1009 Fadime Atalay; Mesut Halıcı; Ahmet Mavi; Ahmet Çakır; Fehmi Odabaşoğlu; Cavit Kazaz; Ali Aslan; Ömer İrfan Küfrevioğlu; , Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. ve Usnea longissima Liken Türlerinden İzole Edilen Antioksidan Fenolik Bileşikler
1010 Cemil Aydoğan; Canan Armutçu; Adil Denizli; , Nanokromatografik Monolitik Kolonlarla Kapiler Elektrokromatografi Sisteminde Fenolik Bileşiklerin Ayrılması
1011 Fuat Dursun; Şeyda Korkut Özoner; Elif Erhan; Faruk Yılmaz; , Mediyatör Bağlı Matrikslerin Tyrosinase Tabanlı Fenol Biyosensörüne Uygulanması
1012 Mamed Salmanov; Mamed Veliyev; Aynur Babashli; Saida Aliyeva; Nazim Bektashi; , Biodegradation of Alkyl Aromatic Hydrocarbons by Bacteria Isolated from Azerbaijan coast of Caspian Sea
1013 Ferda Gönen; Zümriye Aksu; , İnhibitör İçeren ve İçermeyen Melaslı Besin Ortamlarında C.membranafaciens Mayasının Üreme Kinetiğinin Modellenmesi
1014 Derya Dinçyürek; Hasan Aptiş; Sema Salgın; Uğur Salgın; , Candida rugosa Lipazının Çapraz Bağlı Enzim Agregatlarının Katalitik Aktivitesinin Geliştirilmesinde Yeni Bir Yöntem
1015 Panah Muradov; Mamed Veliyev; Gulnara Yagubova; Saida Aliyeva; Makhruza Shatirova; , Microbiological Hydrolysis of Epoxide Compounds
1016 Seda Bahadır; Uğur Salgın; Sema Salgın; , Biyomoleküllerin Farklı İyonik Çevrelerde Zeta Potansiyellerinin Belirlenmesi
1017 Fulya Öz; Melike Yıldırım Akatın; Ahmet Çolak; Yakup Kolcuoğlu; Nagihan Sağlam Ertunga; , Geobacillus caldoxylosilyticus TK4 Suşundan Klonlanan Rekombinant Fosfotriesteraz Homolog Proteininin Mutasyonu ve İzlenmesi
1018 Yakup Kolcuoğlu; Fulya Öz; Esra Özbek; Leyla Konak; Çiğdem Ayna; Melike Yıldırım Akatın; Ahmet Çolak; , Termofilik Bir Bakteri Olan Geobacillus sp. TF17 Suşundan Esteraz Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu
1019 Kudret Yıldırım; Ahmet Uzuner; Emine Yasemin Gülcüoğlu; , Bazı Steroidlerin Aspergillus tamarii MRC 72400 Küfü ile İnkübasyonları
1020 Şevki Adem; Mehmet Çiftçi; , Sıçan Akciğerinden Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz, 6-Fosfoglukonat Dehidrogenaz ve Glutatyon Redüktaz Enzimlerinin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu
1021 Murat Şentürk; Kadriye Ecer; Emine Salamcı; , Bazı Siklitollerin a-Glikozidaz Enzimi Üzerine İnhibisyon Potansiyellerinin İncelenmesi
1022 Mehmet Şenel; Cevdet Nergiz; M. Fatih Abasıyanık; , Reagentless Glucose Biosensor Based on Ferrocene Cored PAMAM Type Dendrimers
1023 Ramazan Kalın; Ali Atasever; Melda Şişecioğlu; Bilge Tekman ; Hasan Özdemir; , Afinite Kromatografisi Tekniği ile Peroksidaz Enziminin Karaturptan (Raphanus sativus L.) Saflaştırılması
1024 Ayhan Çelik, Multienzymes-Magnetic Iron Oxide Nanoparticles Hybrid Systems
1025 Bahar Gürkaya; H. Melda Akbin; Başar Uyar; Nurcan Kapucu; , Farklı Kaynaklardan Elde Edilen Lipazların Hidrotalsit, Celite ve Çitosana Tutuklanma Performansı
1026 Dilek Alagöz; Deniz Yıldırım; S. Seyhan Tükel; Özlem Alptekin; , Prunus armeniaca Hidroksinitril Liyazının Eupergit Desteklere İmmobilizasyonu ve (R)-Siyanohidrilerin Sentezinde Kullanılması
1027 Mahmut Parlak; Duran Üstek; Aziz Tanrıseven; , Mutant B-512 F Dekstransükraz Kullanılarak Prebiyotik Üretimi
1028 Gülşah Mersin; Ünsal Açıkel; , Candida Utilis’in Üreme Ortamındaki Cu(II)/Ni(II) İyonlarının Mikroorganizma Üremesine Etkisi ve Bu İyonların Biyobirikimlerinin İncelenmesi
1029 Şeyda Akkaya; Hacer Doğan ; Kadriye Yanık; Semra Alkan ; Sezgin Aydemir; Zeynep İskefiyeli; Nesibe A. Burnaz; Ayça Aktaş; Murat Küçük; , DPPH Radikal Temizleme Aktivitesi Ölçümü Sonuçlarının Karşılaştırılmasında DPPH Konsantrasyonunun Önemi
1030 Yonca Duman; Dilek Kazan ; Altan Erarslan; A. Akın Denizci; , Monoalkollerin Çözücü Polaritesi Deneysel Parametrelerinin Bacillus clausii GMBE 42 Serin Alkalen Proteazı ile Kazein Hidrolizi Üzerine Etkileri
1031 Hamdi Yıldız; Ali Türkan; , Staphylococcus saprophyticus Fosfotransasetilazın Kinetiğinin ve Mekanizmasının İncelenmesi
1032 Merve İçli Özkut; Samed Atak; Ahmet M. Önal; Atilla Cihaner; , Yeni Bir Elektrokromik Polimer Sınıfına Giriş: Poli(3,4-propilendioksiselenofen)ler
1033 S. Jafarpour; M.Monajjemi; H.Rahemi; , Lennard – Jones Potential Energy in Hydrogen Adsorption on Nano-Planar of C, Si in Pure and Mixture State by using DFT Methods
1034 Baki Hazer, Amfifilik Biyobozunur Polyesterlerin Sentezi
1035 Hasan M. Khan; Noor S. Shah; Ikram ul Haq; Saifullah; , Gamma Radiation Induced Degradation of Endosulphan in Water
1036 Jetmire Mersini; Samed Atak; Merve İçli Özkut; Ahmet M. Önal; Atilla Cihaner; , 3,4-Propilendioksitiyofen/Selenofen Birimlerinde Sübstitüentlerin Elektrokromik Özelliklere Etkisi
1037 Hamide Aydın; Ayhan Bozkurt; , Poli(vinil alkol) ve Boran/Poli(ethylene glycol) Bazlı Li-İyon İletken Polimer Elektrolitlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve İyonik İletkenliği
1038 Huseyin Bekir Yildiz; Jaime Castillo; Dmitrii A. Guschin; Levent Toppare; Wolfgang Schuhmann; , Phenol Biosensor Based on Electrochemically Controlled Integration of Tyrosinase in a Redox Polymer
1039 Yelda Yalçın Gürkan; Zekiye Çınar; , Ametal Katkılandırması ile Güneş Işığına Duyarlı Yeni TiO2 Fotokatalizörlerin Hazırlanması, Karakterizasyonu ve DFT Modellemesi
1040 Merve Kocakuşakoğulları; A. Levent Demirel; , Poly(gama-benzil-L-glutamat)’ın Tolüen İçinde Jelleşme Mekanizması ve Kinetiği
1041 Yeliz Tunç; Çiğdem Gölgelioğlu; Ali Tuncel; Nesrin Hasırcı; Kezban Ulubayram; , Akrilik Bazlı Yüksek İç Faz Emülsiyon Polimerlerinin Sentezi ve Kromatografide Kullanımı
1042 Serkan Demirci; Tuncer Çaykara; , Yüzeyde Başlatılan RAFT Polimerizasyonu ile Katyonik Fırça Sentezi
1043 Uğur Bozkaya; Justin M. Turney; Yukio Yamaguchi; Henry F. Schaefer III; C. David Sherrill; , Quadratically-Convergent Orbital-Optimized Coupled-Cluster Doubles Method (QC-OD) and Orbital-Optimized Second-Order Möller-Plesset Perturbation Theory [QC-OMP2]
1044 Elif Vargün; Ali Usanmaz; , PDMS-blok-PHEMA Amfifilik Blok Kopolimerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
1045 Özden Çelikbilek; Merve İçli Özkut; Ahmet M. Önal; Fatih Algı; Atilla Cihaner; , Elektron Verici-Alıcı-Verici Temelli Elektrokromik Polimerlerde Alkil Zincirlerinin n- ve p- Tipi Katkılandırmaya Etkisi
1046 Muhammed Aydın; Burak Esat; Çetin Kılıç; M. Erkan Köse; , Politiyofen Bazlı Organik Poliradikal Katot Malzemeleri
1047 Fatma Kayacı; Aslı Çelebioğlu; Ali Ekrem Deniz; Zeynep Aytaç; Tamer Uyar; , Functional Nanofibers via Electrospinning
1048 M. Fatih Danışman; Erol Albayrak; Gianangelo Bracco; , Basamaklı Ag(111) Yüzeyler Üzerinde Pentasen Filmlerin İncelenmesi
1049 Elif Uzluk; Muzaffer Talu; , Suda-Çözünebilen Poli(N-vinilimidazol-co-maleik anhidrit-co-N-izopropil akrilamid)/Poli(etilen imin) Polimerlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Bakteri Hücresi ile Etkileşimlerinin in vivo İncelenmesi
1050 Dilek Çimen; Tuncer Çaykara; , Yüzeyde Başlatılan Azot Vasıtalı Polimerizasyon Yöntemi ile Si(100) Yüzeyler Üzerinde Amino Uç Gruplu Poli(N-İzopropilakrilamit) Fırçaların Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyoaktif Yüzey Olarak Kullanımı
1051 Sevim Ünügür Çelik; Ayhan Bozkurt; , Nemsiz Proton İletken Membran Olarak Azol Fonksiyonlu Yeni Anorganik-Organik Hibrit Membranların Sol-Jel Yöntemiyle Sentezlenmesi
1052 Başak Temur Ergan; Mahmut Bayramoğlu; , AIBN’in Mikrodalga Destekli Bozunma Reaksiyonu: Çözücü - Kinetik İlişkisi
1053 Müzeyyen Doğan; Aysu Karakaş; Yeliz Koca; Türkan Yıldız; Ahmet Koyun; Deniz Uzunsoy; Afife Binnaz Hazar Oruç; , Farklı Başlangıç Maddeleri Kullanılarak Kimyasal ve Biyomimetik Yöntemlerle Sentezlenmiş Hidroksiapatit Tozlarının Özelliklerinin İncelenmesi
1054 Uğur Cengiz; H. Yıldırım Erbil; , Polar ve Apolar Sıvılar Kullanılarak Sıvı Bilye Sentezi ve Su Üzerindeki Yarılanma Ömürlerinin İncelenmesi
1055 Nurten Şahan; Halime Paksoy; , Parafin-Nano Magnetit ve Parafin-Aktif Karbon Kompozitlerin Hazırlanması ve Termal Özelliklerinin Araştırılması
1056 Muhammet U. Bahçeci; Yusuf Yağcı; , Vinil Halojenür Türü Fotobaşlatıcıların Metalik Çinko Varlığında Fotolizi ile Başlatılan Yaşayan Katyonik Polimerizasyon
1057 Nazlı Sökmen Bedel; Hasine Kaşgöz; Gülten Gürdağ; Hüseyin Çiçek; , Gözenekli Poli(Etilen Glikol) Diakrilat-Kitosan Yarı IPN Jellerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
1058 Ebru Bozkurt; Tuğba Bayraktutan ; Bahri Gür; Murat Acar; Burcu Meryem Aydın; Mahmut Toprak ; Kadem Meral; Mustafa Arık; Yavuz Onganer; , Merosiyanin540 Dye Bileşiğinin Langmuir-Blodgett (LB) Filmleri: Optik ve Morfolojik Karakterizasyonu
1059 Demet Özkır; Kadriye Kayakırılmaz; Emel Bayol; , Asidik Ortamda Yumuşak Çeliğin Elektrokimyasal Davranışına Azür A’nın Etkilerinin İncelenmesi
1060 İlkay Hilal Gübbük; Leyla Gürfidan; Aydan Yılmaz; , Cam Kürelerin Kaliksaren Türevi ile Modifikasyonu, Karakterizasyonu ve Uygulamaları
1061 Zehra Özbaş; Emine Esen; Gülten Gürdağ; Hasine Kaşgöz; , Sıcaklığa Duyarlı Selüloz-G-Poli(N-İzopropil Akrilamid)`in Sentezi ve Karakterizasyonu
1062 Kübra Koyuncu; H. İbrahim Ünal; Ö. Yunus Ünal; Özlem Erol; Bekir Sarı; Turgay Ergin; , Poli(vinil klörür)/Poliindol Kompozitlerin Elektroreolojik ve Titreşim Sönümleme Özelliklerinin Araştırılması
1063 Deniz C. Tuncaboylu; Oğuz Okay; , Kendi Kendini İyileştirebilen (self-healing) Poliakrilamid Jellerinin Miseller Kopolimerizasyonu ile Sentezi ve Karakterizasyonu
1064 Salim Ok; Martin Steinhart; Ulrich Scheler; , Investigations of a Semi-Crystalline Fluorinated Terpolymer of Tetrafluorethylene (TFE), Hexafluoropropylene (HFP), Vinylidene fluoride (VDF) Confined to Ordered Nanoporous Alumina
1065 Aykut Özgür; Fatma Yurt Lambrecht; Kasım Ocakoğlu; Cumhur Gündüz; Müsteyde Yücebaş; , Tümör Görüntüleme Ajanı Olarak Bovine Serum Albumin Nanoparçacıklarına Bağlı Radyoişaretli Fotosensitizer (99mTc- Pheophorbide-a) Sentezi ve Biyolojik Değerlendirmesi
1066 Sevtap Çağlar; Semiha Aydın; Emin Sarıpınar; Ersin Yanmaz; Sevinç Çatalkaya; , 4D-QSAR EC-GA Metodu ile İmidazol Türevlerinin Farmakofor Grubunun Belirlenmesi ve Biyoaktivite Hesabı
1067 Onurcan Aydın; Safiye Erdem; Melek Türker Saçan; Nesrin Gökhan Kelekçi; Umut Salgın Gökşen; , Hidrazon Türevi MAO İnhibitörleri ile Akılcı İlaç Tasarımına Yönelik Kantitatif Yapı-Aktivite İlişkisi Oluşturulması
1068 Muhammad Ajaz Hussain; Bilal Ahmad Lodhi; Saima Iqbal; Khawar Abbas; Muhammad Ali; Muhammad Nawaz Tahir; Wolfgung Tremel; Muhammad Sher; , Fabrication, Characterization, Nanoassemblies and Pharmacological Analysis of Novel Prodrugs of Aspirin onto Hydrophilic Biopolymers
1069 Galina Golovina; Valentina ?l’shevskaya; Valery Kalinin; Alexander Shtil; Vladimir Kuzmin; , Binding of Novel Photosensitizers to Plasma Proteins: A Step in SAR Studies
1070 Emin Sarıpınar; Harun Keskin; , Elektron Konformasyonal-Genetik Algoritma Metodu (EC-GA):4D-QSAR Analizi ve Farmakofor Modelleme ve İlaç Tasarımında EMRE Yazılımı
1071 Mohammad Reza Saboktakin, Synthesis and Characterization of Chitosan Hydrogels Containing 5- Aminosalicylic Acid Nano Pendents for Colon – Specific Drug Delivery
1072 Semiha Aydın; Emin Sarıpınar; Ersin Yanmaz; Sevtap Çağlar; , Piperazin Türevlerinin HIV-1 İnhibitörü Olarak Elekton-Konformasyonel- Genetik Algoritma Yöntemi ile 4D-QSAR İncelenmesi
1073 Merve Senem Avaz; Vildan Adar; , Doking Programlarının Güvenilirliğinin HIV Proteaz Enzim Veri Seti İçin Değerlendirilmesi
1074 Lalehan Akyüz; Emin Sarıpınar; , TIBO Türevlerinin Elektron Konformasyonel-Genetik Algoritma Metodu ile Aktif Gruplarının Belirlenmesi ve Biyoaktivite Tahmini
1075 Mustafa Erat; Halis Şakiroğlu; , İnsan Eritrosit Glutatyon S-Transferaz Enziminin İnhibisyonunun İncelenmesi
1076 Salim Ok; Elvan Şen; Rahmi Kasımoğulları; , 1H and 13C NMR Characterization of Pyrazole Carboxamide Derivatives
1077 Tugba Taskin-Tok; Esin Akı; Ismail Yalcin; Ilkay Yildiz; Tugba Ertan-Bolelli; Kayhan Bolelli; Serap Yılmaz; , Docking Studies of Topoısomerase II Inhibitors
1078 İbrahim Demirtaş, Biyoaktif Bileşiklerin İzolasyonu ve Biyolojik Aktivite Çalışmaları
1079 Murat Küçük; Nesibe A. Burnaz; Ayça Aktaş; Zeynep İskefiyeli; Sezgin Aydemir; Semra Alkan ; , Trends in On-line HPLC – Bioactivity Investigations; New Methods Being Developed and Applied for Antioxidant and Carbonic Anhydrase Enzyme Inhibitory Activity Testing
1080 Ahmet Yaşar, Teorik Hesaplamaları Kullanarak Flavonon ve Flavon Sentezinde Metot Tayini
1081 Burcu Uysal; Fazlı Sökmen; Özgür Aktaş; Birsen Ş. Oksal; Elif Odabaş Köse; , Greyfurt (Citrus Paradisi. L) Kabuğundan Çözgensiz Mikrodalga Ekstraksiyonu (SFME) ve Hidro-Destilasyon (HD) Yöntemiyle Elde Edilen Uçucu Yağların Kimyasal Bileşimi ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Karşılaştırılması
1082 Gülsen Tel; Mehmet Emin Duru; Mehmet Öztürk; Yunus Çetintaş; Güray Erener; , Liquidambar orientalis (Sığla Ağacı) Reçinesinin ve Yapraklarının Metanol Ekstrelerinin Asetilkolinesteraz ve Bütirilkolinesteraz Enzim İnhibisyon Aktiviteleri
1083 M.N. Al-Yemini; H. Sher; , Chemical and Biological Studies on Devil’s Claw (Harpagophytum Procumbencs) Capsules Officially Registered in Saudi Arabia
1084 Erkan Aydoğanoğlu; Seher Karslı Çeppioğlu; Türkan Yurdun; , Vektörle Mücadele ve İlaçlama İşinde Çalışan İşçilerde DNA Hasarının Comet Tekniği Kullanılarak Araştırılması
1085 Abdulahad Doğan; İsmail Çelik; , Etil Alkol ile Deneysel Oksidatif Stres Oluşturulan Sıçanlarda Üzüm (Vitis Vinifera L.) Çekirdeğinin Karaciğer Koruyucu ve Antioksidan Rolünün Belirlenmesi
1086 Mutlu Dilsiz Aytemir, Hidroksipiron Türevi Mannich Bazlarının Sentez, Antibakteriyel Etki ve Yapı-Etki İlişkileri
1087 Cenk Sarıtaş; Fatih Algı; Atilla Cihaner; , Kimyasal Işıl Işıma Yapan Yeni Bir Bileşiğin Sentezi ve Özellikleri
1088 Zeynep Ekmekçi; Metin Balcı; , Aminosiklitoller İçin Yeni Sentetik Metotlar
1089 Adel M. Kamal El-Dean; Ahmed A. Geies; Shaban M. Radwan; Mahmoud A. M. Tolba; , Synthesis of New Fused Heterocyclic Compounds Containing Coumarine Moiety
1090 Gökhan Kök; Yeşim Salman; , D-Dijitaloz’un Alternatif Sentezi
1091 Adnan Çetin ; İshak Bildirici; , Yeni Bir Pirazol-3-Karboksilik Asit Sentezi, Türevlendirilmesi ve Yapılarının Aydınlatılması
1092 Yakup Güneş; Nejat Arçelik; Ramazan Altundaş; , Siklo ve Bisiklo Kuaterner Oxonitril Bileşiklerinin Enantiyoselektif Sentezi
1093 Elif Hacıalioğlu; Hasan Genç ; Volkan Taşdemir ; İsrafil Tozlu; İshak Bildirici; , 4-Benzoil-5-fenil-1-(4-(triflorometil)fenil)-1H-pirazol-3-karboksilik Asit Sentezi ve İleri Kademe Reaksiyonlarının İncelenmesi
1094 Dumitru Petru Iga; Silvia Iga; , Chemical Modifications of the Head and Tail of some Amphiphiles
1095 Şule Erol; İlknur Doğan; , Eksensel Kiral 2-Arilimino-3-aril-tiyoazolidin-4-tiyon Türevlerinin Sentezi ve Hetero-Diels-Alder Reaksiyonları
1096 Issa Yavari; Mehdi Sirouspour; Sanaz Souri; , Novel Syntheses of Functionalized Heterocyclic and Carbocyclic Compounds using KCN or KSCN
1097 Ufuk Atmaca; Alper Yıldırım; Murat Çelik; , Biyolojik Aktiviteye Sahip Oxazolidonların Asimetrik Sentezi
1098 Arif Kıvrak; Metin Zora; , Pirolo[1,2-a]kinoksalin ve 4,5-Dihidropirolo[1,2-a]kinoksalin Türevlerinin Sentezi
1099 Barış Temelli; Gökçen Aydın; Canan Ünaleroğlu; , Porfirin ve Türevlerinin Yapıtaşları Tripyrrane ve Tetrapyrrane Bileşiklerinin Sentezinde Yeni Yöntemler
1100 Barış Yücel; Yavuz Özdemir; Hüseyin Akbulut; Bahar Sanlı; , Cyclobutenedione and Benzocyclobutenedione Based Molecular Materials: Fluorene Fused Benzoquinones and Acenes
1101 Emrah Karahan; Gani Koza; Metin Balcı; , Yeni Bir Yöntemle Furopirolon ve Furopiridazinon Türevlerinin Sentezi
1102 H. Larkem; A. Larkem; , A New Route to the Synthesis of Catena Compounds
1103 Tayfun Arslan; Nurettin Yaylı; , Bis-Azokalkonların Sentezi
1104 Erbay Kalay; Mustafa Çatır; Murat Çakıcı; Cavit Kazaz; Hamdullah Kılıç; , Hidrojen Peroksitin Metiltrioksorenyum/İyodoaren Katalizli Bozunması: Singlet Oksijenin Organik Ortamda Üretimi ve Alkenlerin Peroksidasyonu
1105 Adrian Iga; Maria Marcela Tarlea; Dumitru Petru Iga; , Synthesis and Characterization of a New Mannoside, D-?-Tocopheryl ?-DMannofuranoside. Comparison with the Pyranosic Isomer
1106 Salih Ökten; Osman Çakmak; Ramazan Erenler; , Yeni Kinolin Türevleri
1107 Mino R. Caira; Dyanne L. Cruickshank; Susan A. Bourne; , Inclusion of Agrochemicals in Cyclodextrins: X-ray Structural and Thermoanalytical Studies
1108 Erdin Dalkılıç; Murat Güney; Nurullah Saraçoğlu; Arif Daştan; , Yeni ve Etkin Bir Yolla Siklopentadien Türevlerinin Sentezi
1109 Nüket Öcal; İrem Kulu; , Epiboksidin ve Analoglarının Hidroarilasyon ve 1,3-Dipolar Siklokatılma Reaksiyonlarıyla Elde Edilmesi
1110 Mahmut Köse; Ersin Orhan; Cihansel Sancak Ünlü; Ahmet Tutar; , Fotokromik Benz[f]indenon Türevlerinin Sentezi ve Fotokromik Özelliklerinin Araştırılması
1111 Gani Koza; Selbi Keskin; Merve Sinem Özer; Betül Cengiz; Metin Balcı; , Yeni Heterosiklik Yapılar: Furo- ve Tiyenoaminopiridazinonlar
1112 Mohammad Jalilzadeh; Nader Noroozi Pesyan; , One-pot New Condensation Reaction of Unsymmetrical 1-Methylbarbituric Acid with BrCN and Various Aldehydes in the presence of Et3N and/or Pyridine
1113 Hasan Küçükbay; Ülkü Yılmaz; Selma Deniz; Nihat Şireci; , Halopiridinlerin Homoeşleşme ve Suzuki Çapraz Eşleşme Tepkimelerinde Bazı Benzimidazol Tuzlarının Mikrodalga Destekli Katalitik Etkinlikleri; Homoeşleşme ve Suzuki Ürünleri ve Yan Ürünler Üzerine Bir Değerlendirme
1114 Özlem Sarı; Safiye S. Erdem; Dieter E. Kaufmann; , Polihalojenlenmiş Nitrobütadienlerin Elektronca Eksik Anilinlerle Verdiği Reaksiyon Mekanizmasının DFT Metodu ile Modellenmesi
1115 Gonca Tosun ; Nurettin Yaylı; , 2-(4-Florofenil)-4-O-Alkil Kinolin Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi
1116 Volkan Taşdemir ; İsrafil Tozlu; Elif Hacıalioğlu; Hasan Genç ; Barış Anıl; , 2,3-Furandionların Çeşitli Hidrazinlerle Bazı Yeni Reaksiyonlarının Araştırılması
1117 Melek Canbulat; Beytiye Özgün; , Aril Alkil Pirazolyum İyonik Sıvılarının Sentezi ve Karakterizasyonu
1118 Yasin ÇEtinkaya; Abdullah Menzek; Ertan Şahin; Halis Türker Balaydın; , (3,4-Dimetoksifenil)(2,3,4-trimetoksifenil)metanonun Bromlama Esnasında Seçici O-Demetilasyonu
1119 Kadriye Sinek; Nuran Kahriman; Murat Yücel; Emine Sönmez; Nurettin Yaylı; , 4?-Azaflavon Bileşiğinin Mikrodalga Yöntemi ile Sentezi, N-Alkil Türevlerinin Eldesi ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Tayini
1120 Çetin Güler, Mezunlarımız ve Kimyagerler Derneği
1121 Levent Kahrıman, Türkiye Kimya Sanayinin Kimyagerden Beklentileri
1122 Eva Åkesson, Changes in European Higher Education and the Bologna Process
1123 Rolf Peter, Academic Mobility and the Role of Joint Degree Programmes
1124 Reiner Salzer, Quality Labels in Chemistry: Eurobachelor® and Euromaster®
1125 Mustafa Demir, Bologna Süreci ve Türkiye’de Kimya Lisans Eğitimi
1126 Abdel-Aziz Said; Mohamed Abd El-Wahab; Aref Aly; , Application of Propionic Acid Grafted Sugar Cane Bagasse for Removal of Reactive Dyes from Industrial Wastewater
1127 D.Hannachi; A. May; A.Ounissi; H. Benflis; N. Ouddai; , Bonding and Electronic Structure In [THFL2Lu]2( - 2: 2N2) L = N(Sime3)2 and C5Me4H Computational Analysis of The Ligand Effect
1128 Abdollah Omrani; Abbas Ali Rostami; Fatemeh Ravari; Arezu Mashak; , Advanced Isoconversional Method and Dynamic Modeling Of Curing Process of GDE Based Nanocomposite
1129 Abbas Ali Rostami; Abdollah Omrani; Fatemeh Ravari; Arezu Mashak; , Kinetic Analysis of GDE Cure By Isothermal DSC Measurements
1130 Abdullah Altay; Ahmet Okudan; , NTBA ve AA Komonomerleri İçeren Hidrojellerin Sentezi ve Bu Grupların NIPAAm/MMA/X Hidrojelinin LCST Sıcaklığına Etkisinin İncelenmesi
1131 Ali Rıza Kul; Abdullah Çiftçi; İhsan Alcabey; Esen Eser; Ahmet Selçuk; Hasan Erge; , Sulu Ortamdaki Ağır Metal(Bakır) İyonunun Doğal ve Aktive Edilmi Bentonit Üzerindeki Adsorpsiyon Denge Çalışması
1132 Ali Tuncay Özyılmaz; Abdurrahman Akdağ; , Poli(N-metilanilin)’in Farklı Ortamda Sentezi ve Korozyon Performansının İncelenmesi
1133 Ali Tuncay Özyılmaz; Abdurrahman Akdağ; , Yumuşak Çelik Yüzeyinde Polipirol, Poli(N-metilpirol) ve Kopolimer Fimlerin Sentezi ve Korozyon Dirençleri
1134 Adem Karadağ; Özkan Demirbaş; , Endüstriyel Atık Sulardan Cu2+ İyonlarının Fındık Kabuğu İle Biyosorpsiyonu
1135 Adem Karadağ; Özkan Demirbaş; , Endüstriyel Atık Sulardan Zn2+ İyonlarının Fındık Kabuğu İle Biyosorpsiyonu
1136 Adem Şentürk; Feride Bezgin; Demet Coşkun; M. Fatih Coşkun; , Işık Duyarlı Metakrilat Kopolimerlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
1137 Adem Şentürk; Feride Bezgin; Demet Coşkun; M. Fatih Coşkun; , Işık Duyarlı Metakrilat Kopolimerlerinin Dielektrik ve Spektroskopik Özellikleri
1138 Adnan Yıldız; Aycan Gür; , Fenol ve Türevlerinin Saf ve Modifiye Edilmiş Sepiyolit Kili Üzerine Adsorplanmasının İncelenmesi
1139 Aycan Gür; Necla Sönmez; Adnan Yıldız; Ahmet Selçuk; , Tinkal Mineralinin Asetik Asit Çözeltilerindeki Çözünürleştirme Kinetiği
1140 Ahmet Kaynak; Sultan Bütün; Özgür Özay; Nurettin Şahiner; , Nitrofenollerin Metal Yüklü Hidrojeller Kullanılarak Katalitik Reaksiyon Sonucunda Nitroaniline Dönüştürülmesi
1141 Nursel Pekel Bayramgil; Ahmet Cengiz; , Poli(1-vinil 1,2,4-triazol (VTAZ)-ko-vinilfosforik Asit (VPA)) Hidrojellerin Ağır Metal Adsorpsiyonunda Kullanılması
1142 Ahmet Gültek; Turgay Seçkin; A. Levent Demirel; Semra Yanatma; F. Nilüfer Kıvılcım; , Uyarıya Cevap Veren Polihedral Oligomerik Silseskioksan (POSS) Merkezli Sıvı Bilyelerin Hazırlanması
1143 Ahmet Okudan; İsmet Ceylan; , Karboksil Grup İçeren Modifiye Polistiren Sentezi ve Elde Edilen Ürünlerin Farklı Aldehitlerle Kondensasyon Reaksiyonlarının İncelenmesi
1144 Ahmet Okudan; İsmet Ceylan; , Karbonil Grup İçeren Modifiye Polistiren Sentezi ve Elde Edilen Ürünlerin Farklı Aldehitlerle Kondensasyon Reaksiyonlarının İncelenmesi
1145 Ahmet Örnek; Emrah Bulut; Mahmut Özacar; , Sülfürik Asitle Modifiye Edilmiş Palamut Posası Üzerine Çinko Adsorpsiyonunun Denge ve Kinetik Modellenmesi
1146 Ahmet Örnek; Mahmut Özacar; Mustafa Can; , Formaldehit ile Modifiye Edilmiş Palamut Posası Üzerine Kadmiyumun Adsorpsiyon Mekanizması
1147 Ali Rıza Kul; Ahmet Selçuk; Hasan Erge; İhsan Alcabey; Abdullah Çiftçi; Esen Eser; , Styrax officinalis L. Tohumundan Elde Edilen Aktif Karbonlar Üzerinde Ağır Metalin(Nikel) Adsorsiyon Kinetiği
1148 Ali Rıza Kul; Ahmet Selçuk; İhsan Alcabey; Uğur Özdek ; İsmet Meydan; Nilüfer Selçuk; , Yalancı Tesbih Ağacı(Styrax Officinalis L.) Tohumundan Farklı Yollarla Elde Edilen Aktif Karbonlarla Ağır Metal (Krom, Nikel) Adsorpsiyonu
1149 Kamil Şirin; Ömer Çengel; Ali Avcı; Mesut Yavuz; Rahim İşler; , The Effect of Peroxides on Low Density Polyethylene and Investigation of Mechanical and Physical Properties
1150 Kamil Şirin; Ömer Çengel; Ali Avcı; Rahim İşler; , The Effect of Peroxides on Low Density Polyethylene and Investigation of Thermal Properties
1151 Ali Delibaş; Ramazan Coşkun; Orhan Hazer; , Halojen İçeren Aril Amit Monomerlerinin Sentezi , Karakterizasyonu ve Kopolimerizasyonu
1152 Ali Gülpınar; Hidayet Mazı; , Poli(Metil Vinil Eter-alt-Maleik Anhidrit) Kopolimerinin Geçiş Metali Komplekslerinin Uv-Görünür Bölge Spektrofotometresi Kullanılarak Termodinamik Parametrelerinin Belirlenmesi
1153 Ali Gülpınar; Hidayet Mazı; , Poli(Metil Vinil Eter-alt-Maleik Anhidrit) Kopolimerinin Geçiş Metali Komplekslerinin Karakterizasyonu
1154 Ali Gündoğdu; Nevzat Çağlayan; Mahmut Toprak ; Ramazan Solmaz; , Platin Çöktürülmüş Karbon Keçede Elektrotta Alkali Ortamda Elektroliz Yöntemi İle Hidrojen Gazı Elde Edilmesi
1155 Alisah Cagatay Cakir; Pinar Guloglu; Sule Erten-Ela; , ZnO Nanoparçacıkların Fotokatalizde Kullanımları
1156 Alper Cengiz; Süleyman Köytepe; Burhan Ateş; Turgay Seçkin; , Ksiloz Temelli Biyouyumlu ve Biyobozunur Poliüretanların Hazırlanması ve Karakterizasyonu
1157 Alper Cengiz; Süleyman Köytepe; Turgay Seçkin; , Monosakkarit Sınıfı Şekerlerden Poliüretanların Hazırlanması ve Karakterizasyonu
1158 Anya Beytaroğlu; Emrah Mamur; Fatih Köleli; , Formik Asit Oksidasyonunun Farklı Modifiye Katalizörler Yüzeyinde İncelenmesi
1159 Buket Bezgin; Arif Kıvrak; Metin Zora; Ahmet M. Önal; , Floresans ve İyonlara Karşı Duyarlı Kinoksalin Birimli Yeni Monomer Sentezi ve Elektropolimerizasyonu
1160 Ali E. Deniz; Aslı Çelebioğlu; Fatma Kayacı; Tamer Uyar; , Polymer/Inorganic Nanofibrous Composites by Electrospinning
1161 Aslı Çelebioğlu; Tamer Uyar; , Electrospun Porous Cellulose Acetate Fibers via Electrospinning
1162 Aslıhan Arğun; Deniz C. Tuncaboylu; Oğuz Okay; , Miseller Polimerizasyonu: Hidrofobik Monomerlerin Çözünürlüğüne Elektrolit ve Sıcaklık Etkisi
1163 Aslıhan Delituna, Antimicrobial Polymers And Their Applications onto Textile Surfaces
1164 Ayber Yıldırım; Turgay Seçkin; , Amino Fonksiyonel Grafen Sentezi ve Click Kimyası Uygulamaları ile Polimer Sentezi
1165 Aydın Türkyılmaz; Mehmet Doğan ; Mahir Alkan; , Zeytin Çekirdeğinden ZnCl2 Aktivasyonu ile Aktif Karbon Eldesi ve Özellikleri
1166 Aydın Türkyılmaz; Mehmet Doğan ; Mahir Alkan; , Nar Kabuğundan Asit (H3PO4) Aktivasyonu ile Aktif Karbon Eldesi ve Özellikleri
1167 Kamile Şenocak; Özge Kozguş; Özlet Akça; Işık Filizok; Deniz Konyalı; Ayşe Dağlı; Elif Bayrak; Hasan Zora; Ayfer Yurt Kılçak; E. İlker Medine; F. Zümrüt Biber Müftüler; Perihan Ünak; , Methotrexate İmmobilize EdilmişGümüş Nanopartiküllerin Sentezi, Radyoişaretlenmesi ve Kalite Kontrolü
1168 Ayfer Yurt Kılçak; Betül Çekiç; E. İlker Medine; F. Zümrüt Biber Müftüler; Perihan Ünak; , Civan Perçemi Bitkisinden Flavonoidlerin Ekstraksiyonu, Saflaştırılması, 131/125I ile Radyoişaretlenmesi ve Çeşitli Kanser Hücre Hatları Üzerindeki Etkisinin in vitro Değerlendirilmesi
1169 Aylin Altınışık; Kadir Yurdakoç; , Release of Amoxicillin from Chitosan/PVA Crosslinked Films
1170 Aysel Çimen, Removal of Chromium From Water By Using Reverse Osmosis
1171 İsmet Kaya; Aysel Aydın; , Polifenol Sübstitüentli Elektroaktif Materyallere Yeni Bir Yaklaşım: 4-(2,5- di(tiyofen-2-il)-1H-pirol-1-il)fenol Ve Oksidatif Polimerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
1172 Ayşe Engin Kurtoğlu; Gülin Selda Pozan Soylu; Gülten Atun; , Co ile Modifiye Edilmiş Zeolit Üzerinde Asit Boyar Madde Adsorpsiyonu
1173 Nihat Ayar; Gülten Atun; Ayşe Engin Kurtoğlu; , Tek ve İki Bileşenli Sistemlerde Asit Boyar Maddelerin Aktif Karbon Üzerindeki Adsorpsiyonunun Kinetiği
1174 Ahmet Kaya; Ayşe Uğur; H. Korkmaz Alpoğuz; Aydan Yılmaz; , Yığın Sıvı Membran Tekniği Kullanılarak Cr(VI) Metal Katyonunun Farklı Sıcaklıklardaki Taşınım Kinetiğinin İncelenmesi
1175 Ayşegül Mendi; Ahmet Bilgin ; Ufuk Yıldız; , Atom Transfer Radikal Polimerleşmesi ve Halka Açılması Polimerleşmesi ile Yeni Polimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
1176 Bahri Gür; Kadem Meral; Yavuz Onganer; , Polivinil Alkol’ün Sulu Çözeltilerde Pyronin B (PyB) ve Pyronin Y (PyY) Bileşiklerinin Fotofiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi
1177 Esin Kaya; Nevin Turan; Bayram Gündüz; , 2-(((5 fenil-1,3,4-iyadiyazoll-2-il)imino)metil)fenilmetakrilat Polimerinin Sentezi, Karaterizasyonu ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi
1178 Esin Kaya; Nevin Turan; Bayram Gündüz; , Sentezlenen 2-(((5 fenil-1,3,4-iyadiyazoll-2-il)imino)metil) fenilmetakrilat Polimerinin Optik Sabitlerinin Sıcaklık ve Kalınlık ile Değişimi
1179 Berrin Duran; Gözen Bereket; , Poli(m-fenilendiamin) Filmlerinin Bakır Yüzeyinde Elektrokimyasal Sentezi, Karakterizasyonu ve Antikorozif Özellikleri
1180 Berrin Saygı; Taner Tekin; , TiO2 Fotokatalizörünün Fotokatalitik Aktivitesi Üzerine Ultrases Enerjisinin Etkisi
1181 Beyza Beyhan; Halime Paksoy; , Sera Uygulamalarında Faz Değiştiren Maddelerde Termal Enerji Depolama
1182 Burcu Meryem Aydın; Mustafa Arık; Yavuz Onganer; , Pyronin Y’nin Homojen ve Heterojen Ortamlardaki Floresans Anizotropisi
1183 Burcu Meryem Aydın; Mahmut Yılmaz; Oktay Talaz; Mustafa Arık; Nurullah Saraçoğlu; , 5,14-Dimetil-5,6,7,8,9,14-hekzahidroindolo[2’,3’:3,4]siklookta[1,2-b]indol Bileşiğinin Farklı Çözücülerdeki Fotofiziksel Özellikleri
1184 Büşra Aksoy; Turgay Seçkin; , Sol-Jel Prosesi Kullanılarak Hibrit Polibenzoksazinlerin Sentezi
1185 Ceyda Özduğancı; Cemal Özeroğlu; , Sodyum Metakrilat İçeren İyonik Hidrojellerin Sentezi ve Karakterizasyonu
1186 Mihaela Ciopec; Corneliu Davidescu; Adina Negrea; Cornelia Muntean; Petru Negrea; Adriana Popa; , Characterization of Fe(III)-Loaded XAD-8 Copolymer Resin Impregnated with DEHPA In View of Arsenate Adsorption
1187 Adnan Kurt; Murat Koca; Cumhur Kırılmış; , Poli(2-(5-bromo benzofuran-2-il)-2-okso etil metakrilat)’ın Termal Degradasyon Kinetiğinin İncelenmesi
1188 Cumhur Temürer; Uğur Salgın; Sema Salgın; , Kiral Bileşiklerin Ayrılması için Ultrafiltrasyon Polietersülfon Membranların Modifikasyonu
1189 Çiğdem Bilici; Oğuz Okay; , Sıcaklığa Duyarlı Hidrojellerin Kristalin Yapısının ve Termomekanik Özelliklerinin İncelenmesi
1190 Çiğdem İçhedef; Serap Teksöz; Perihan Ünak; Ayfer Yurt Kılçak; Eser Uçar; , 99mtc(CO)3 İle Radyo İşaretli Guanin’ın Biyolojik Davranışının Belirlenmesi
1191 Çiğdem Öter; Özlem Selçuk Zorer; Mahmut Doğru; Hasan Ceylan; , Van Gölü Havzasındaki Göllerde Doğal Radyoaktivite ve 238U Seviyeleri
1192 Ahmet Gültek; Davut Aksüt; Turgay Seçkin; Bülent Alıcı; Emre Birhanlı; Engin Çetinkaya; , Sol-Jel Hibrit Poli(1-Vinil midazol) Hazırlanması ve Antibakteriyel Özelliklerinin Araştırılması
1193 Deniz Burçak Borucu; Fatma Günaydın; Meral Yılmaz; Turgay Tay; Merih Kıvanç; , Atık Sulardan Pantoea agglomerans ile Kadmiyum İyonlarının Biyosorbsiyonunun Kinetik Araştırılması
1194 Deniz Kopan; Deniz C. Tuncaboylu; Oğuz Okay; , Poliakrilamid Jellerinin Mekanik Özellikleri ve Şişme Davranışlarına Yüzey Aktif Madde ve Hidrofob Blokların Etkisi
1195 Dila Metinyurt; Çağdaş Büyükpınar; Nevim San; , TiO2’nin Yüzey Modifikasyonuna Farklı Karboksilli Asitlerin Etkisi ve Fotokatalitik Aktivitesinin İncelenmesi
1196 Dilara Öztürk; Erkan Dişli; Aybek Yiğit ; Erhan Öztürk; Tekin Şahan; Nahit Aktaş; , Pomza ile Sulu Ortamlardan Cd(II) Adsorpsiyonu ve Ortam Koşullarının Cevap Yüzey Yöntemi ile Optimizasyonu
1197 Ali Savran; Şenol Kubilay; Elif küçükmidil; , Bazı Nitroaromatik Bileşiklerin Çözelti Ortamında Doğal ve Yüzeyi Değiştirilmiş Sepiolit Üzerindeki Adsorpsiyonu
1198 E. Esra Kasapbaşı; Zekiye Çınar; , Se+4 Katkısının TiO2 Nano-partiküllerinin Elektronik ve Optik Özelliklerine Etkisinin Kuantum Mekaniksel İncelenmesi
1199 E. İlker Medine; Özge Kozguş; Perihan Ünak; Serhan Sakarya; , 125IUdR (Iododeoksiuridin) Bağlı Manyetik Nanoparçacıkların Sentezi
1200 Ebru Bozkurt; Murat Acar; Yavuz Onganer; , Kumarin 120 Bileşiğinin Ters Misel Sistemlerde Moleküler Davranışının Spektroskopik Tekniklerle İncelenmesi
1201 Ece Türkeri; Cemal Özeroğlu; , 1,4-Ditiyoeritritol Varlığında Akrilamidin Oksidatif Polimerizasyonu
1202 Elif Levent; Gülten Atun; , Setil Piridinyum Klorür ile Modifiye Edilmiş Pirinç Kabuğu Külü Üzerinde Asit Boyar Madde Adsorpsiyonu
1203 Elif Türker Acar; Sinem Ortaboy; Gülten Atun; , Srx-Ba1-x Vanadat Bileşiklerinin Hazırlanması ve Bazik Boyar Maddeler İçin Adsorpsiyon Karakteristikleri
1204 E. A. Salahova; V. A. Mejidzade; N.N. Xankisiyeva; , Electro-Physical Features of Electrolytic Alloys Re-Te Acquired from Chloride-Borate Electrolyte
1205 Emad A.S. Al-Hyali; Ra´ed T.Gh. AL-Abady; , Kinetic and Equilibrium Study of Adsorption of Di-Azo Dyes on Commercial Activated Carbon
1206 Emine Yağmur; Tuğçe Aktar; Sema Koçum; Ayşe Şahin; Zeki Aktaş; , Ön İşlem Görmüş Çay Atığı ve Domates Bitkisinden Aktif Karbon Üretimi
1207 Emrah Tavşan; Ramazan Donat; Halil Çetişli; , Emülsiyon Sıvı Membran Tekniği ile Toryumun Ekstraksiyonu
1208 Emrah Tavşan; Tuğba Soğancı; Gülbanu Koyundereli Çılgı; Ramazan Donat; Halil Çetişli; , Tributil fosfat (TBP) Taşıyıcısı İle Dikromat İyonu Ekstraksiyonu Optimum Koşullarının Araştırılması
1209 Erhan Öztürk; Hasan Ceylan; Tekin Şahan; Zeki Yalçınkaya; Nahit Aktaş; , Polibisfenol A(Polibpa)’nın Karakterizasyonu ve Fizikokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
1210 Melisa Demirel; Erol ince; , Su – Asetik Asit – 2-Etil Heksil Asetat Üçlü Sisteminin Sıvı-Sıvı Dengesi
1211 Ali Rıza Kul; Esen Eser; Abdullah Çiftçi; Uğur Özdek ; İhsan Alcabey; İsmet Meydan; , Bakır ve Krom İyonlarının Doğal ve Aktive Edilmiş Kaolin Üzerindeki Adsorpsiyonunun İzoterm, Kinetik ve Termodinamik Analizi
1212 Esra Bilgin Şimşek; Ülker Beker; Dilek Duranoğlu; İlknur Küçük; , Magnetik Hibrit adsorbanla Sulu Çözeltiden Ağır Metal Giderimi
1213 Esra Kılıç; Nursel Pekel Bayramgil; , Yalıtım Amaçlı Kullanımı İçin Poliüretan-Hidroksipropil Metil Selüloz (PUHPMC) Nanoliflerin Hazırlanması
1214 İbrahim Güleryüz; Esra Kılıç; Nursel Pekel Bayramgil; , Poliüretan Esaslı Biyobozunur Yara Örtülerinin Hazırlanması
1215 Evren Çiçek; Ümran Hiçsönmez; , Metal Yüzeye Uygulanan Hibrit Yapılı Su Bazlı Boyaların Kimyasal ve Fiziksel Karakterizasyonları
1216 Evren Sel; Meltem Asiltürk; Engin Şener; , TiO2 ile Rodamin B’nin Fotokatalitik Bozunmasının Box-Behnken Tasarımıyla İncelenmesi
1217 Fatih Ak; İlknur Karakütük; Oğuz Okay; , İpek Jellerinin Mekanik Özellikleri
1218 Ali Bilici; Fatih Doğan; Mehmet Yıldırım; İsmet Kaya; , Poli(5-hidroksikinolin)’in Regio-Seçici Sentezi
1219 Ali Bilici; Fatih Doğan; Gülen Türker; İsmet Kaya; , Poli(8-hidroksikinolin)’in Yükseltgen Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi
1220 Fatih Doğan; Mahmut Özacar; Hatem Akbulut; Ramazan Karslıoğlu; , Kimyasal Buhar Biriktirme Yöntemiyle Si Wafer Üzerine SnO2 İnce Filmlerin Kaplanmasına Gaz Akışının Etkisi
1221 Mustafa Can; Fatih Doğan; Emrah Bulut; Mahmut Özacar; , Pirogallol-Formaldehit Reçinesi Üzerine Rodyum Adsorpsiyonu İçin Kesikli Adsorpsiyon Sistemi Dizaynı
1222 Fatma Aksakal; Semra Karaca; , Renkli Polimer/Kil Nanokompozitlerin Hazırlanması ve Temas Açısı Ölçümleriyle Karakterizasyonu
1223 Fehmi Saltan; Sinem Muğlalı; Buket Doğan; Hakan Akat; , Klik Kimyası Metodu ile Polistiren Graft Polikaprolakton Sentezi ve Karakterizasyonu
1224 Feride Bezgin; Adem Şentürk; Kadir Demirelli; M. Fatih Coşkun; , 4-Metilumbelliferon Yan Gruplu Polimetakrilatların Spektroskopik ve Dielektrik Özellikleri
1225 Feride Bezgin; Adem Şentürk; Kadir Demirelli; M. Fatih Coşkun; , Poli[4-Fenil-2-Oxo-2H-Kromen-7-il Metakrilat-ko-Alkil Metakrilat]’ ların Spektroskopik ve Dielektrik Özellikleri
1226 Gamal Abdel; Wahab Ahmed; , Reduction of Hexavalent Chromium by Gum Arabic. Kinetic Study
1227 Gamze Barım; Mustafa Değirmenci; , Yeni Siklohekzen Fonksiyonlu Metil Metakrilat Monomeri: Sentezi, Homopolimerizasyonu ve Stiren ile Kopolimerizasyonu
1228 Özgül Altun; Gamze Barım; , Kalgon Fonksiyonlu Metakrilat Monomerinin Sentezi, Homopolimerizasyonu ve Stiren ile Kopolimerizasyonu
1229 Gaye Uluç; Hidayet Mazı; , Poli(Maleik Anhidrit-alt-1-Okten)’in Sentezi ve Karakterizasyonu
1230 Goncagül Serdaroğlu, A Molecular Orbital Study of the Conformational Properties of Cationic Ephedrine
1231 Goncagül Serdaroğlu, DFT-ab Initio Study on Conformational Dependence of Atomic Charges of Neutral- and Cationic- Epinephrine Molecule
1232 Gönül Keçeli; Binay Bilgin; , Halloysit Tipi Kil Kullanarak Sulu Çözeltilerden Sezyum Ve Stronsiyumun Uzaklaştırılması
1233 Rustamov M.I.; Abad-zade Kh.I.; Mukhtarova G.S,; Gadirov Kh.G.; Ibragimov R.H; Abdullayev M.A.; , Utilization of Polymer Wastes
1234 Gülay Baysal; Haluk Aydın; Süleyman Köytepe; Turgay Seçkin; , Poliüretan-Organokil Nanokompozitlerinin Hazırlanması ve Dielektrik Özelliklerinin İncelenmesi
1235 Gülbahar Akkaya; Fuat Güzel; , A Novel Agricultural Waste Adsorbent for The Removal of Methylene Blue from Aqueous Solutions
1236 Gülbahar Akkaya; Fuat Güzel; , Bleached Tea Wastes: A New Non-Conventional and Low-Cost Adsorbent for Removal of Methylene Blue from Aqueous Solutions
1237 Gülbanu Koyundereli Çılgı; Halil Çetişli; , Uranyum Tuzlar İçin Dehidrasyon Kinetiği
1238 Gülderen Karakuş; Hacı Bayram Zengin; Zübeyde Akın Polat; Ali Fazıl Yenidünya; , Serbest Radikal Kopolimerleşmesi ile Sentezlenen Üç Farklı Maleik Anhidrit Kopolimerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Sitotoksik Potansiyellerinin İncelenmesi
1239 Gülderen Karakuş; Zübeyde Akın Polat; Hacı Bayram Zengin; Ali Fazıl Yenidünya; , Maleik Anhidrit-Vinil Asetat Kopolimerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Noradrenalin ile Türevlendirilmesi ve Sitotoksik Potansiyellerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
1240 Fatih Doğan; Ali Bilici; Gülen Türker; Çetin Mucuk; İsmet KAya; , Schiff Bazı Yan grubu Taşıyan Yeni Bir Polifenol’ün Yükseltgen Sentezi, Karakterizasyonu ve Katı Hal Bozunma Kinetiği
1241 Fatih Doğan; Ali Bilici; Çetin Mucuk; Gülen Türker; , Poli(8-hidroksikinolin) ‘in Isısal Bozunma Kinetiği
1242 Tuba Şişmanoğlu; Gülin Selda Pozan Soylu; , Nanopartiküler Yapıda Çeşitli TiO2 Üzerinde Kongo Red Adsorpsiyonunun UV-Spektrofotometresiyle İncelenmesi
1243 Gülsen Asman; Gülşen Taşkın; , Nano Gözenekli Poli (vinil alkol) Membranların Hazırlanması ve Karakterizasyonu
1244 Gülşah Ozan Aydın; Köksal Karadağ; Hayal Bülbül Sönmez; , Yeni Çapraz Bağlı Polimerlerin Sentezlenmesi: Organik Atık Absorbenti Olarak Kullanımı
1245 İlker Yatı; Gülşah Ozan Aydın; Hayal Bülbül Sönmez; , Çapraz Bağlı Poliortokarbonatların Sentezi, Karakterizasyonu ve Şişme Özellikleri
1246 Gülşen Taşkın; Oya Şanlı; Gülsen Asman; , İtakonik Asitin Sodyum Aljinat Membranlara Fotokimyasal Olarak Şişme Destekli Aşılanması
1247 Hale Berber; Hüseyin Yıldırım; , Vinil Asetat- Dioktil Maleat (VAc-DOM) Kopolimer Latekslerinin Kararlılığına Reaktif Bir Koruyucu Kolloidin Etkisinin İncelenmesi
1248 H. H. Abdel-Razik; M. Abbo; H. A. Almahy; , Polymer-based Metal Adsorbents via Graft Copolymerization of Polyvinylalcohol with Diaminomaleonitrile
1249 Hamide Aydın; Mehmet Şenel; Ayhan Bozkurt; , Hidroksil Gruplu JEFFAMINE (JA) Merkezli PAMAM Tipi Dendrimerik Elektrolitlerin Sentez ve Karakterizasyonu
1250 Hasan Sayğılı; Gülbahar Akkaya; Fuat Güzel; , Yeni Bir Biyosorplayıcıyla Sulu Çözeltiden Metilen Mavisi Uzaklaştırılmasına İlişkin Kinetik Çalışma
1251 Hasan Sayğılı; Gülbahar Akkaya; Fuat Güzel; , Yeni Bir Biyosorplayıcıyla Sulu Çözeltiden Metilen Mavisinin Uzaklaştırılmasına Sıcaklık Etkisinin Termodinamik Parametrelerle İncelenmesi
1252 Hatice Karaer; İlhan Uzun; , Modifiye Edilmiş Chitosan ile Sulu Çözeltiden Bazik Boyarmaddelerin Biyosorpsiyonu
1253 Nagihan Soyer; Uğur Salgın; Sema Salgın; , Akım Potansiyeli Ölçüm Yöntemi ile Membran Zeta Potansiyellerinin Farklı Tuz Ortamlarında Belirlenmesi
1254 Banu Baykal; Kadem Meral; Yavuz Onganer; , Pyronin B Dye Bileşiğinin Kil Süspansiyonunda Moleküler Davranışının Spektroskopik Tekniklerle İncelenmesi
1255 Omid Zabihi; Aminreza Khodabandeh; Karim Zare; , Determination of Isothermal Cure Kinetic Parameters of DGEBA / 2,2 -Diamino-1,1 -binaphthalene/ ZnO nanoparticles
1256 Hacer Dolaş; A. Sezai Saraç; , Elektrokimyasal Yolla Elde Edilen Politiyofenin Empedansına ve Morfolojisine Bor Triflorür Dietileterin Etkisinin İncelenmesi
1257 Hatice Arı; Dilek Gözeltaş; Talat Özpozan; İlhan Özer İlhan; , N,N’-Bis(4-benzoil-1-[4-nitrofenil]-5-fenil-1H-pirazol-3-karbonil)-1,2- fenilendiamin Bileşiğinin Fizikokimyasal ve Spektroskopik Özelliklerinin Kuramsal ve Deneysel İncelenmesi
1258 Hidayet Mazı, Poli(Maleik Anhidrit-co-N-Hidroksimetil Akril Amit) Hidrojellerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
1259 H. Ghanadzadeh; Katia Ghanadzadeh; , Separation of Butyric Acid from Aqueous Solution by Iso-Butyl Acetate at Different Temperature by Cloud Point Method
1260 H.Maruf Demirel; Süleyman Köytepe; Ahmet Gültek; Turgay Seçkin; , Supramoleküler Ağ Yapılı Polimerlerin Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Uygulama Alanlarının Belirlenmesi
1261 Hamit Erdemi; Sedat Coşgun; Ayhan Bozkurt; , New Type of Anhydrous Organic Electrolyte Based on Carboxylic Acid Functional Triazole as Model System
1262 H. Maruf Demirel; Süleyman Köytepe; Sümeyya Alataş; Saliha Begeç; Turgay Seçkin; , Fosfazen Temelli Metalosupramoleküler Polimerlerin Hazırlanması, Karakterizasyonu
1263 Omid Zabihi; Aminreza Khodabandeh; , Thermal Decomposition Kinetics of Poly(ethylene 2,6-naphthalate) Nanocomposite Reinforced with ZnO Nanoparticles
1264 Yavuz Aydın; Ömer Secgin; Muammer Oztas; Huseyin Bekir Yıldız; Levent Toppare; , Biosensing Approach For Alcohol Determination Using Immobilized Alcohol Oxidase
1265 Hüseyin Esen; Xavier Allonas; Céline Croutxé-Barghorn; , Kalın SBS/akrilat Filmlerinin 405 nm Dalga Boyundaki Işıkla Fotouyarılmış Çapraz Bağlanması
1266 Hüseyin Güllüce; Süleyman Karslı; Hanifi Saraç; , Isı Depolama Maddelerinin Güneş Enerjisinin Depolanmasında Kullanımı
1267 İbrahim Yağmur; Metin Ak; , Çapraz Bağlı İletken Polimer Sentezi ve Elektrokromik Özellikleri
1268 Ali Rıza Kul; İhsan Alcabey; , Doğal ve Aktive Edilmiş Diatomitler Üzerinde 3,4-Dihidrosibenzaldehitin Sorpsiyon Kinetik Sabitlerinin Geometrik Yaklaşımla Belirlenmesi
1269 Ali Rıza Kul; İhsan Alcabey; , 3,4-Dihidrokisibenzaldehitin Doğal ve Aktive Edilmiş Diatomit (Çald ran- Van) Üzerindeki Adsorpsiyon Denge Çalışmalar
1270 İlhan Uzun, Kitin ve Maleik Anhidrit ile Modifiye Edilmiş Kitinin Fizikokimyasal Karakterizasyonu ve Karşılaştırılması
1271 İsmail Kul; Javid Safarov; Jürgen Nocke; Astan Shahverdiyev; Egon Hassel; , High Pressure Density Measurements of 1-Ethyl-3-Methylimidazolium Ethylsulfate
1272 İsmail Kul; Javid Safarov; Esmira Mammadova; Jürgen Nocke; Astan Shahverdiyev; Egon Hassel; , Thermophysical Properties of Geothermal Water Resources of Germany and Azerbaijan
1273 İsmail Kul; Anna Miller; Krishna Bhat; , Thermophysical Properties of Phenylboronic Acid in Aqueous Solutions at Selected Temperatures
1274 Ali Rıza Kul; İsmet Meydan; Hasan Erge; , Na2Cl2-BaCl2-H2O Üçlü Su-Tuz Sisteminin Oda Sıcaklığında İzotermik Yöntemle Çözünürlüğünün ve Faz Dengelerinin Araştırılması
1275 Ali Rıza Kul; İsmet Meydan; İhsan Alacebey; Uğur Özdek ; Hasan Erge; Ahmet Selçuk; , 3-Hidroksibenzaldehitin Bentonit Üzerindeki Adsorpsiyon Mekanizmasının İncelenmesi
1276 Jülide Yener; Nurgül Arca; Türkan Kopaç; , Çeşitli Boyar Maddelerin Termik Santral Uçucu Külleri Üzerine Adsorpsiyonunun İncelenmesi
1277 Hasibe Sandıkçıoğlu; Aylin Altınışık; Kadir Yurdakoç; , Çeşitli Katalizörlerin Yüzey Asitliğinin Belirlenmesi
1278 Kadriye Bozgeyik; Türkan Kopaç; , Bovin Serum Albüminin Çok Duvarlı Karbon Nanotüpler (MWNT) Üzerinde Adsorpsiyonunun İncelenmesi
1279 Kamal I. Aly; Mahmoud A. Hussein; , New Polymer Syntheses Part: 55 Novel Conducting Polymers and Copolymers Based on Methyl- Cyclohexanone Moiety
1280 Kevser Sevim; İpar Nimet Uzun; Salih Dinçer; , Süperkritik İmpregnasyon Yöntemiyle İlaç Yüklü Polimer Kompozit Taneciklerinin Hazırlanması
1281 İsmet Kaya; Kevser Temizkan; , Ana Zincirinde Hetero Atom İçeren İmin Polimerlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
1282 Kübra Başak Perçin; Şadi Şen; , Tiyofen ve Tiyofen Türevlerinin Elektrokimyasal Polimerizasyonu: Yapısal ve Morfolojik Özelliklerinin İletkenlik ve Termal Kararlılık Üzerine Etkisi
1283 Mahir Alkan; Zürriye Gündüz; Mehmet Doğan ; , Farklı Özelliklerdeki Kaolinit/Silikon Yağı Pastalarının Reolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması
1284 Mahmoud S. Said; Zaheda A. Najim; , A Theoretical Approach to Relate the Reactivity Descriptors and Mulliken Charges with Carcinogenity of Some Methylated Benzo[a]Anthracene
1285 Mahmut Toprak ; Burcu Meryem Aydın; Mustafa Arık; Yavuz Onganer; , Floresin Molekülünün L-egg Lecithin Phosphatidylcholine (PC) Lipozomlarındaki Fotofiziksel Özellikleri
1286 Mehmet Arslan; Amitav Sanyal; , B -Siklodekstrin Tabanlı Dikey İşlevselle İtirilebilir Hidrojeller
1287 Mehmet Atilla Taşdelen, “Click” Kimyası Yöntemiyle Poli( -Kaprolakton)/Kil Nanokompozitlerinin Sentezi
1288 Temel Öztürk; Melahat Göktaş; Mehmet Nuri Atalar; Baki Hazer; , Yeni Bir RAFT Başlatıcı Kullanılarak Aynı Anda RAFT ve ROP ile Blok Kopolimer Sentezi. Blok Kopolimerlerin ve Blok Kopolimer-Odun Unu Karışımlarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması
1289 M. Soner Kaya; Hidayet Mazı; , Maleik Anhidrit’in Siklopenten ile Ardışık Kopolimerlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
1290 Nizamettin Demirkıran; Mehmet Tanaydın; Ahmet Ekmekyapar; Asım Künkül; , Metalik Çinko İle Bakır İyonlarının Kazanılması ve Kinetiğinin İncelenmesi
1291 Nizamettin Demirkıran; Mehmet Tanaydın; Asım Künkül; Ahmet Ekmekyapar; Zümra Bakıcı; , Uleksitin İzotermal Kalsinasyonu ve Amonyum Karbonat Çözeltilerindeki Çözünürlüğünün İncelenmesi
1292 M. Hamdi Karaoğlu; Olgu Erdoğan; Mehmet Uğurlu; , Removal of Boron from Aqueous Solution by Modified Sepiolite
1293 M. Hamdi Karaoğlu; Olgu Erdoğan; Nihal Başıbüyük; , Aktif Karbon Yüzeyine WO3 ve Tio2 Yüklenerek Aktif Materyal Üretimi ve Fotokatalitik Oksidasyonla Tekstil Atık Suyunun Arıtılması
1294 M. Yusuf Özdemir; Hidayet Mazı; , Poli(İtakonik Asit-co-N-Hidroksimetil Akril Amit) Hidrojellerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
1295 Mehtap Ejder Korucu; Semra Karaca; Ahmet Gürses; , Poli(etilen oksit) (PEO)/Montmorillonit (MMT) Nanokompozitlerin Hazırlanması ve Mekanik Özelliklerinin incelenmesi
1296 Mehtap Ejder Korucu; Semra Karaca; Ahmet Gürses; , Poli(etilen oksit) (PEO)/Montmorillonit (MMT) Nanokompozitlerin Hazırlanması ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi
1297 Melek Uygun; Christoph Nottbohm; Armin Gölzhauser; , Preparation and Electr cal Characterizat on of Biphenylthiol Nanosheet
1298 Mehmet Karaca; Meltem Asiltürk; Şadiye Şener; , TiO2 Nano-Partiküllerinin Sentezi: Baz Katalizörünün Rolü
1299 Ozan Kızılaslan; Meltem Asiltürk; Şadiye Şener; , Hidrotermal Yöntemle Hazırlanan TiO2 Nano-Partiküllerinin Yapısına Su Miktarının Etkisi
1300 Meral Aydın; Duygu Sevinç Esen; Nergis Arsu; , 2-(2-Metil-9-Okso-9H-Tiyoksanten-3- il) Asetik Asit Tek Bileşenli Fotobaşlatıcı Sentezi ve Fotopolimerizasyondaki Etkinliğinin İncelenmesi
1301 Merve Olukman; Oya Şanlı; , 5-Fluorouracilin Metilselüloz/Kitosan-Soyum Aljinat Mikrokürelerden pH Kontrollü Salımı
1302 M. Seferinoğlu; Å.Sandström; J. Paul; , Pirit Oksitleyici Bakteriler Kullanılarak, Çanakkale Çan Kömürlerinden Pirit Minerallerinin Uzaklaştırılması ve Kinetiği
1303 M. R. Elaassar; Salem S. Al-Deyab; El-Refaie Kenawy; , Preparation and Functionalization of Electrospun Fibers of Poly (Acrylonitrile-Co-Methyl Methacrylate) Copolymer: I. Amination of The Copolymers
1304 Mohamed El-Newehy; Salem S. Al-Deyab; El-Refaie Kenawy; Ahmed Abdel-Megeed; , Fabrication of Antimicrobial Nanofibers Using Nanospider Technology
1305 Mohammed Hassan; Ahmed N. Al-Hakimi; Mohammed D. Alahmadi; , Kinetics of Oxidation of Aliphatic Alcohols by Potassium Dichromate in Aqueous and Micellar Media
1306 Murat Acar; Ebru Bozkurt; Yavuz Onganer; , Düzenli Yapılarda Azur A Bileşiğinin Moleküler Davranışları
1307 Murat Ateş; Nesimi Uludağ; , 5-(3,6-Di(tiyofen-2-yl)-9H-karbazol-9-yl)pentan-1-amin Sentezi, Elektrokopolimerizasyonu ve Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi
1308 Murat Ateş; Nesimi Uludağ; , Circuit Model Evaluation of Poly(Methyl Pyrrole-co-2-(9H-Carbazole-9-yl) Ethyl Methacrylate on Carbon Fiber
1309 Murat Kaya, Kestane Kabuğundan Elde Edilen Aktif Karbon ile Askorbik Asit Adsorpsiyonu
1310 Mustafa Çiftçi; Muhammet Ü. Kahveci; Suna Timur; Yusuf Yağcı; , Anti-IgG İçeren PEG Hidrojellerinin Fotopolimerizasyon ve “Click” Tepkimeleri ile Sentezi
1311 Nayer Mohammadiyan Tarighia; Farshid Salimia; Solmaz Ghaffari; Mohammad Khodadadi Moghadam; , Modified Tio2 Nanoparticles Assisted Water Dissociation to Hydrogen and Oxygen
1312 Nayer Mohammadiyan Tarighi; Sara Omrani Fough; Maryam Mohajeri; Mohammad Khodadadi Moghadam; , Using Semi Conductor Nanoparticles for Preparation of Water Dissociation Solar Cell
1313 Nazim Bektaşi, İki Dedektörlü Sıvı Adsorpsiyon Kromatografi Yöntemiyle a-Heksenin Aminleşme Ürünlerinin Araştırması
1314 Tuğba Gür; Halit Demir; Adnan Yıldız; M. Salih Nas; Tülay Gürsoy; Nazlıhan Sayılganoğlu; , Van Elmasından Saflaştırılan Polifenol Oksidaz Enziminin Van İli Tutmaç Yöresi Kili Üzerine İmmobilizasyonu
1315 Necdet Karakoyun; Sultan Bütün; Nahit Aktaş; Nurettin Şahiner; , Fenollerin Biyochar İçeren Hidrojel Kompozitleri İle Atıksulardan Uzaklaştırılması
1316 Nergiz Cengiz; Halil Kabadayıoğlu; Rana Sanyal; , Yeni Reaktif Karbonat Monomer İçeren Dikey İşlevselleştirilebilir Kopolimerler
1317 Nesimi Uludağ; Murat Ateş; , 6-(3,6-Di(tiyofen-2-yl)-9H-karbazol-9-yl)-hekzanoik asit Komonomer Sentezi, Empedans Çalışması ile Teorik ve Deneysel Çalışmaların Devre Analizi Üzerinde Uygulamaları
1318 Nesimi Uludağ; Murat Ateş; , 5,(3, 6-dibromo-9H-Karbazol-9-yl) Pentanitril Sentezi, Elektropolimerizasyonu ve Devre Analiz Çalışması
1319 Neslihan Akyol; Aybüke Çetin; Turgay Seçkin; , Kayısı Çekirdeği Kabuğundan Furfural Eldesi ve Polimerleşme Tepkimelerinde Kullanılması
1320 Nigar Huseynova; Tarkhan Huseynov; Mehriban Hasanova; , Investigation of Thermal Properties of Copolymers of Ethylene
1321 Nuran Erduran; Zeki Öktem; , Cr(VI) İyonunun CS2 ile Modifiye Edilmiş Poli(2,5-dihidro-2,5- dimetoksifuran) Üzerine Adsorpsiyonu
1322 Necati Menek; Okan Uçarlı; Yeliz Karaman; Serpil Başaran; , Polarografi ve Voltametride Nitritin Katalitik Etkisinin Nikel ve Kobalt Dimetilglioksim Kompleksleri Üzerine İncelenmesi
1323 Onur Çetinkaya; Hüseyin Karababa; Hüseyin Çiçek; , Eş Boyutlu Küresel Poli(klorometilstiren-ko-divinilbenzen) Partikülleri Kullanılarak Komşu Hidroksil Grubu İçeren Flavonoidlerinin Seçici Olarak İzolasyonu
1324 Özgür Lafcı; Ramazan Eroğlu; Ahmet Sarı; Ali Karaipekli; Alper Biçer; , Katı-Sıvı Faz Değişim Maddeleri Olarak Eritritol Tetra Stearat ve Eritritol Tetra Palmitat’ın Sentezi ve Isıl Enerji Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi
1325 Özgür Lafcı; Cemil Alkan; Ahmet Sarı; Alper Biçer; , Yeni Tip Katı-Katı Faz Değişim Maddesi Olarak Poli(stiren-ko-PEG10.000- stiren) Kopolimerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Enerji Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi
1326 Özlem Selçuk Zorer; Çiğdem Öter; Hasan Ceylan; Mahmut Doğru; Sultan Şahin; , Bazı Çevresel Örneklerde Radon Analizleri
1327 Özlem Şahin; Hatice Kaplan Can; Serap Savlak; Zakir M.O.Rzaev; Ali Güner; , Poli(Maleik anhidrit-ard-N-vinil kaprolaktam)-kil Nanokompozitlerinin (PCN’s) Tasarımı, Sentezi ve Karakterizasyonu
1328 Pınar Çamurlu; Cemil Gültekin; , Bitiyazol İçeren İletken Polimerlerin Sentezi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi
1329 Rachid Ouhib; Benjamin Renault; Hanna Mouaziz; Cécile Nouvel; Edith Dellacherie; Jean-Luc Six; , Biodegradable Amylose-g-PLA Glycopolymers from Renewable Resources
1330 Rajabali Ebrahimi; Meysam Rahmani; Rasol Safdari Ahmadabad; , Ultrasonic Decomposition of Poly(Acrylic Acid Co Acrylamide) Hydrogels in Aqueous Solutions
1331 Ramazan Coşkun; Yasin Dilci; , Amidoksim Destekli Poliester Liflere Metal Adsorpsiyonu
1332 Rukan Suna; Fatih Köleli; , Kopolimer Elektrotlarda Hidrojen Çıkışı Kinetiği İncelenmesi
1333 Saim Topçu; Hasret Türkmen; Serkan Şen; , Ftalosiyaninlerin Voltametrik Davranışları Üzerine Kümelenme Etkisi
1334 Sanaz Babashpour; Farrokh Gharib; Ali Shamel; , Interaction of Dimethyltin(IV) Dichloride with Phenylalanine
1335 Seda S. Sağdınç; Ayşe Erbay; , (±)-1,2,3,4,10,14b-hekzahidro-2-metil-dibenzol[c,f]pirazino[1,2-a]azepin (Mirtazapin) Molekülünün Deneysel ve Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisi (DFT) Çalışması
1336 Selda Kuzu; Sabriye Yuşan; Nilgün Yenil; Mahmoud A. A.Aslanı; , 3-O-Asetil-(S)-1,2-O-trikloroetiliden-5,6,8-trideoksi- -D-ksilo-okt-5(E)-eno- 1,4-furano-7-uloz’un U(VI) Sorpsiyon Prosesinde Uygulanabilirliğinin İncelenmesi
1337 Selma Yılmaz; Halime Paksoy; , Faz Değiştiren Madde Olarak Sulu Çözeltiler
1338 Sema Allı; Baki Hazer; , Makroazobaşlaticilar Kullanarak Ters Atrp Yöntemi İle Sıcaklığa Duyarlı Graft Kopolimerlerin Sentezi Ve Karakterizasyonun İncelenmesi
1339 Sema Vural; Süleyman Köytepe; Turgay Seçkin; H. İbrahim Adıgüzel; , AgNbO3-PI Hibrit Kompozitlerinin Hazırlanması ve Dielektrik Özelliklerinin İncelenmesi
1340 Sema Vural; Süleyman Köytepe; Turgay Seçkin; H. İbrahim Adıgüzel; , Morfolojik Olarak Farklı Ag2O Parçacıklarının Sentezi, PI Kompozitlerinin Hazırlanması ve Özelliklerinin İncelenmesi
1341 Tuba Şişmanoğlu; Serap Teksöz; Çiğdem İçhedef; , Lösin ile Ce(III)’ un Oluşturduğu Komplekslerin Kararlılık Sabitleri ve Termodinamik Parametreleri
1342 Serkan Özdemir; Ender Biçer; , Rutin (Vitamin P) ile Bazik L-Amino Asitlerin Etkileşimlerinin Voltametrik ve Spektroskopik İncelenmesi
1343 Sevda İldan Özmen; Meltem Düdükçü; Fatih Köleli; , Cu6PS5X (X=I,Br) Mono ve Cu6PS5I0,50Br0,50 Kompozit Kristallerinin Elektrokimyasal Özellikleri
1344 Irfan Gustian; Sevim Ünügür Çelik; Wawang Suratno; Ayhan Bozkurt; , Proton İletken Poliviniltriazol/ Nitrilotri(metil trifosfonik asit) Kompozit Membranların Sentezi ve Proton İletkenlik Özelliklerinin İncelenmesi
1345 S. Ulaş; D. Löffler; P. Weis; A.Böttcher; M.M Kappes; , Cs-Activated C58-C60 Conversion in Fullerides
1346 S. Ulaş; D. Strelnikov; D. Löffler; P. Weis; A.Böttcher; M.M Kappes; , C2 Inclusion by C60 Films
1347 Sezen Kurşun; Aziz Paşahan; Bilge Z. Ekinci; Ergün Ekinci; , Ürik Asit Seçici Membran Olarak Poli(1,4-fenilendiamin) Elektrodu
1348 Shamistan Hasanli; Arif Hashimov; Ulker Samedova; Azer Amirov; Niyazi Mursakulov; , Physical and Chemical Properties of Solid Solutions Based on CuInSe2-FeSe
1349 Sinem Ortaboy; Elif Türker Acar; Gülten Atun; , Stronsiyum Polivanadat ve Sulu Çözeltilerdeki Stronsiyum İyonlar Arasındaki Heterojen İzotop Değişimi Reaksiyonları
1350 Ebru Kondolot Solak; Oya Şanlı; Suat Kahya; Müge Barış; Merve Olukman; , Naproksen Sodyum’un Sodyum Aljinat-a -Akrilamit Mikrokürelerden pH Kontrollü Salımı
1351 Süultan Bütün; Pınar Ilgın; Nurettin Şahiner; , Çekirdek-Kabuk Yapısında Modifiye Hidrojel Nanopartiküllerinin Sentez, Karakterizasyon ve Çeşitli Uygulama Çalışmaları
1352 Hidayet Mazı; Süheyla Bayram; , Poli(N-Vinil Pirolidon-co-N-Hidroksimetil akrilamit))’in Sentezi ve Karakterizasyonu
1353 Süheyla Pura Ergin, Çeşitli Bileşimlerdeki N,N-Dimetilformamid-Su Karışımlarında Demir (II) ve Demir (III) Klorürün İyon Asosyasyonunun Sıcaklıkla Değişimi
1354 Süleyman Köytepe; Sümeyya Alataş; Saliha Begeç; Turgay Seçkin; , Yüksek Isıl Dayanıma Sahip Fosfazen Temelli Poliimidlerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
1355 Süleyman Köytepe; Nevin Gürbüz; Sema Vural; Turgay Seçkin; , Terpiridin Temelli PI-CoFe2O4 Nanokompozitlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Magnetik Özelliklerinin Belirlenmesi
1356 Talat Özpozan; Tuğba Özen; Hatice Arı; Mustafa Saçmacı; , N-benziliden-N-fenil-p,p,-dimetoksidibenzoil–aset Asit Hidrazit Bileşiğinin Titreşim Spektroskopik ve Kuramsal İncelenmesi
1357 Fatma Kayacı; Tamer Uyar; , Zein Nanofibers Produced by Electrospinning
1358 Zeynep Aytaç; Tamer Uyar; , Electrospining of Hydroxypropyl Cellulose (HPC) Nanofibers
1359 Tolga Karazehir; Murat Ateş; , Electrolyte Effects of poly(3-methyl thiophene) / ITOPET Electrode on Electrochemical Impedance Spectroscopy
1360 Tuğba Bayraktutan; Yavuz Onganer; , Sığır Serum Albümin ile Kumarin 35 Bileşiği Arasındaki Moleküler Etkileşmeler: Floresans Kuençleşme
1361 Tuğba Soğancı; Emrah Tavşan; Gülbanu Koyundereli Çılgı; Ramazan Donat; Halil Çetişli; , Emülsiyon Sıvı Membran Tekniğiyle Dikromat İyonu Ekstraksiyonunda Taşıyıcı Tür Etkisinin Araştırılması
1362 Tuğçe Aktar; Emine Yağmur; Zeki Aktaş; , Biyokütle ve Bileşenlerinin TGA-FTIR Birleşik Sisteminde İncelenmesi
1363 T. Yanardağ; A. A. Aksüt; , Effect of 1H-Benzimidazole Derivatives on Zinc by Pretreatments with Sodium Phosphate and Silicate in 0.5 M NaCl Solution
1364 Ali Rıza Kul; Uğur Özdek ; Hasan Erge; , Na2Cl2-Ba(H2PO2)2-H2O Üçlü Su-Tuz Sisteminin Oda Sıcaklığında İzotermik Yöntemle Çözünürlüğünün ve Faz Dengelerinin Araştırılması
1365 Ali Rıza Kul; Uğur Özdek ; İhsan Alacebey; İsmet Meydan; Ahmet Selçuk; Hasan Erge; , Aktive Edilmiş Kaolin Üzerinde 4-Hidroksibenzaldehitin Adsorpsiyon Kinetiği
1366 Uğur Adnan Sevil, İyonlaştırıcı Radyasyon Dedektörler
1367 Hasan Demiroğlu; Uğur Avcıbaşı; Perihan Ünak; F. Zümrüt Biber Müftüler; Çiğdem İçhedef; F. Gül Gümüşer; , Radyoaktif İyodla İşaretli Bleomycin Glukuronid’in (131I-BLMG) in Vivo Doku Dağılımı
1368 Melis Ediz; Uğur Avcıbaşı; F. Zümrüt Biber Müftüler; Perihan Ünak; İlker Medine; Hasan Demiroğlu; , Radyoaktif İyod-131 ile İşaretli Bleomycin-Glukuronid’in Hücre Düzeyinde Terapötik Etkinliğinin İncelenmesi
1369 Uğur Cengiz; Nevin A. Gengeç; N. Uğur Kaya; H. Yıldırım Erbil; A. Sezai Saraç;, Süper Kritik CO2 İçerisinde Sentezlenmiş Perfluora alkil etil metakrilat (Zonyl-TM) – Metil metakrilat (MMA) statiksel Kopolimerlerin Mekanik ve Termal Özellikleri Üzerine Kopolimer Serbest Hacmi Etkisinin İncelenmesi
1370 Deniz Bingöl; Sibel Zor; Sevil Veli; Utkan Özdemir; Elif Ayşe Yıldız; , Deney Tasarım Yöntemi ile Polimer Üzerine Boyar Madde Adsorpsiyonunun Değerlendirilmesi
1371 Ü. Nazlı Türkten; Zekiye Çınar; , Nano TiO2 ve Flor Katkılı TiO2 nin Pamuklu Kumaşların Kendi-Kendini Temizleme ve Hidrofobik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi
1372 Ümmühan Çimenler; Sevinç Korkmaz;Salih Dinçer; , Amberlite IR-120 Katalizörü Kullanılarak Gerçekleştirilen Bütil Propiyonat Eldesine Yönelik Esterleşme Reaksiyonunun Pervaporasyon Membran Reaktörde İncelenmesi
1373 Vahap Yönten ; Nahit Aktaş; , Candida intermedia Kültürünün Biyofilm Özelliğinin CFU Cinsinden Hesaplanması
1375 Yakup Akkoç; Bilal Acemioğlu; Mehmet Hakkı Alma; , Yer Fıstığı Kabuğu Üzerine Cibacron Red C-2G Boyasının Adsorpsiyonunun İncelenmesi
1376 Yakup Akkoç; Melike Hilal Bilir; Bilal Acemioğlu; Mehmet Hakkı Alma; , Yer Fıstığı Kabuğundan Üretilen Poliüretan Tipi Köpük Üzerine Cibacron Red C-2G Boyasının Adsorpsiyonu
1377 Yasemin Tamer; Hüseyin Yıldırım; , Biyoparçalanabilir Özellikteki pH Duyarlı Nanotaneciklerin Sentezi ve Karakterizasyonu
1378 Yasin Kanbur; Zuhal Küçükyavuz; , Polipropilen / Karbon Nanotube Kompozitlerinin Elektriksel ve Mekanik Özellikleri
1379 Yavuz Selim Aşçı; Umur Dramur; Mehmet Bilgin; , Reaktif Ekstraksiyon Yöntemi Kullanılarak Formik Asidin Sulu Çözeltilerden Ayrılmasının İncelenmesi
1380 Yeliz İpek; Berna Çeken; Atıf Koca; , Biyosensör Elektrotlarının Modifikasyonu ve Karakterizasyonu
1381 Yeşim S. Kara; Seda S. Sağdınç; , Quantum Chemical Studies on The Corrosion Inhibition of Isoxazoline Derivatives
1382 Yüksel Bayrak; Selin Tüfekçi; , Surfaktant-Polimer Sistemlerinin Özelliklerinin Fizikokimyasal İncelenmesi
1383 Z.Rumeysa Duran; Neşe Güçlü; Turgay Seçkin; , Kayısı Çekirdeği Yağı Kullanılarak Biyobozunur ve Biyouyumlu Polimerlerin Eldesi
1384 Zahed Shami; Naser Sharifi-Sanjani; , Preparation and Characterizationo Electrospun Poly(Acrylic Acid) - Poly(Ethylene Oxide)/ Na-Montmorillonite Nanocomposite Nanofibers In Aqueous Solution
1385 Zehra Özbaş; Gülten Güldağ; , pH’a Duyarlı Kitosan-Poli(N-Hidroksimetil Akrilamid) IPN Jellerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
1386 Zeliha Gamze Alp; Yasemin Turhan; Mehmet Doğan ; Mahir Alkan; Aydın Türkyılmaz; , Nar Kabuğundan Sentezlenen Aktif Kömür Yüzeyine Metil Viyoletin Adsorpsiyon Kinetiği
1387 Zeliha Gamze Alp; Nursel Acar; Armağan Kınal; , Porfin ile Pren ve Bazı Türevlerinin Oluşturduğu Donör-Akseptör Komplekslerinin Temel ve Uyarılmış Halde Hesapsal Olarak İncelenmesi
1388 Zulal Yalınca; Fatma Topal Bullici; Elvan Yılmaz; , Investigation of Cholesterol Lowering Activity of Chitosan and Chitosan Oligosaccharide In Human Serum In-Vitro
1389 Selin Duman ; Yavuz Dede; , Ortogonal BODIPY Dimerlerinin Uyarılmış Halleri; Tetra-Radikal S1 Halinin Elektronik Yapısının Kuantum Kimyasal İncelenmesi
1390 Fethi Bedioui; Damien Quinton; Sophie Griveau, ELECTROANALYTICAL STRATEGIES AND METHODOLOGIES FOR THE DETECTION OF NITRIC OXIDE AND REDUCED OXYGEN-ASSOCIATED SPECIES IN BIOLOGICAL SYSTEMS
1391 Sibel Ayşıl Özkan, THE ROLE OF AND THE PLACE OF METHOD VAUDATION IN DRUG ANALYSIS USING ELECTROANALYTICAL TECHNIQUES
1392 Mehmet Erbil, COMPARISON OF THE DO AND AC- CORROSION RATE DETERMINATION TECHNIQUES
1393 Isao Taniguchi, DIRECT ELECTRON TRANSFER REACTIONS OF BIOLOGICAL MOLECULES AND THEIR APPLIAPPLICATIONS TO DEVELOP NEW BIOFUEL CELLS
1394 Figen Kadırgan, FROM FUNDAMENTAL TO APPLIED ELECTROCHEMISTRY ELECTROCHEMICALLY NANOCOATED SELECTIVE SURFACES
1395 Ümit Demir; Fatma Bayrakçeken, ELECTROCHEMICAL PATTERNING OF SELF-ASSEMBLED MONOLAYERS AND SIZ E-CO N TROLLE D ELECTROCHEMICAL GROWTH OF PbS NANOSTRUCTURES
1396 Heimut Baltruschat, ONLINE DETECTION OF ELECTROCATALYTIC REACTION PRODUCTS: DIFFERENTIAL ELECTROCHEMICAL MASS SPECTROMETRY
1397 Alaitı Walcarius, NANOSTRUCTURATION OF ELECTRODE SURFACES: SPECIAL FOCUS ON SOL-GEL MATERIALS
1398 Levent Toppare, DONOR ACCEPTOR TYPE RANDOM COPOLYMERS FOR FULL VISIBLE LIGHT ABSORPTION
1399 Lo Gorton; Kamrul Haşan; Kamil Gorecki; Cecilia Hâgerhâll, ELECTROCHEMICAL COMMUNICATION BETWEEN VIABLE BACTERIAL CELLS AND ELECTRODES
1400 İbrahim Ender Mülazımoğlu; Ayşen Demir Mülazımoğlu; Ecir Yılmaz, THE CHARACTERIZATION OF DITHIOAOXAMIDE MODIFIED GC, Au AND Pt ELECTRODE SURFACES AND THE APPLICATION IN THE FIELD OF TOTAL ANTIOXIDANT CAPACITY DETERMINATION
1401 Güler Somer; Şükrü Kalaycı, INVESTIGATION OF POLAROGRAPHIC INTERFERENCE BETWEEN Se(IV) AND As(III), ITS ELIMINATION AND APPLICATION FOR THE TRACE DETERMINATION OF As(III)
1402 Rajendra N. Goyal, ELECTROCHEMICAL SENSORS FOR MONITORING DOPING AGENTS IN HUMAN BLOOD AND URINE
1403 İbrahim Hüdai Taşdemir; Nevin Erk; Esma Kılıç, ELECTROCHEMICAL BEHAVIOR OF INDAPAMIDE AND VOLTAMMETRIC DETERMINATION OF INDAPAMIDE IN THE PRESENCE OF PERINDOPRIL
1404 Recai İnam; Cansu Bilgin, DETERMINATION OF 4-METHYLTHIO-3,5~XYLYL METHYLCARBAMATE (METHIOCARB) INSECTICIDE USING MULTI-WALLED CARBON NANOTUBE ELECTRODE WITH SQUARE WAVE VOLTAMMETRY
1405 Hayati Çelik; Seniha Arsal; Melek Şirin Baymak, POLAROGRAPHIC BEHAVIOR OF SOME BENZOXAZOLINONE DERIVATIES
1406 K. Chouchane; A. Levesque; O. Aaboubi; J.P Chopart; N. Mesrati, EFFECT OF ZINC IONS CONCENTRATION IN BATHS ON ELECTROLESS Ni-Zn-P TERNARY ALLOYS
1407 Başak Doğru Mert; Birgül Yazıcı, THE PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF POLY(PYRROLE-co-2 AMINO-4-METHYL PYRIDINE)
1408 Tunç Tüken; Gökmen Sığırcık; Mehmet Erbil, ELECTROCHEMISTRY OF POLYPYRROLE FILM SYNTHESIZED FROM IONIC LIQUID AND AQUEOTJS ENVIRONMENT
1409 Serap Toprak Döşlü; Birgül Yazıcı, THE EFFECT OF POLYINDOLE ON STAINLESS STEEL
1410 Hakim Bensabra; Noureddine Azzouz, EFFECT OF Ni2+ IONS ON THE ELECTROCHEMICAL QUALITY OF PHOSPHATE LAYERS OBTAINED BY CHEMICAL CONVERSION OF STEEL REBAR SURFACE
1411 Farzin Arjmand; Annemie Adriaens, MICROCAPILLARY ELECTROCHEMICAL TECHNIQUE REVEALS DEFECT AREAS ON A COATED STAINLESS STEEL-304 SAMPLE
1412 G. Topalov; G. Ganske; E. Lefterova;I. Radev; U. Schnakenberg; E. Slavcheva, SPUTTERED Ptlr THIN FILMS AS PEMFC CATHODE CATALYSTS
1413 Can Aksakal; Altuğ Şişman; Burak Barutçu; Sinan Yılmaz, THE REPEATABILITY INVESTIGATION OF IMPEDANCE SPECTRUM FOR SLI LEAD ACID BATTERIES
1414 Burak Ulgut, ELECTROCHEMİCAL IMPEDANCE SPECTROSCOPY ON SUPERCAPACİTORS: MULTISINE EIS FOR DATA ACQUISITION AND TRANSMISSION LINES FOR ANALYSİS
1415 Esra Telli; Ali Döner; Gülfeza Kardaş, ELECTROCATALYTIC OXIDATION OF METHANOL ON C/NiZn-Pt ELECTRODE IN ALKALINE MEDIUM
1416 Ali Cirpan, CONJUGATED BLOCK COPOLYMERS FOR ORGANIC SOLAR CELL
1417 Belkıs Ustameiımetoğlu; Esma Sezer; Şebnem Tayyar, SYNTHESIS AND ELECTROPOLYMERIZATION OF 2,5-BIS(N-METHYLPYRROLE)~3-ETHYLTHIAZOLE
1418 Karel Vytras; îvan Svancara; Radovan Metelka; Eva Svobodova; Amir M. Ashrafı, CARBON PASTE ELECTRODES AS SUPPORTS FOR METALLIC FILMS
1419 Ana Stefanova; Sevda Ayata; Siegfried Emst; İzzet Kisacik; Helmut Baltruschat, ELECTROCHEMICAL REACTIONS OF OH-RADICALS AT BORON DOPED DIAMOND ELECTRODES IN AQUEOUS AND NONAQUEOUS MEDIA
1420 Mutlu İskender Muğlalı; Michael Rohwerder, INFLUENCE OF AROMATIC MOLECULAR BACKBONE IN THE FEASIBILITY OF PYRIDINE-TERMINATED SELF-ASSEMBLED MONOLAYERS FOR ELECTROCHEMICAL APPLICATIONS
1421 Ecir Yılmaz; İbrahim Ender Mülazımoğlu; Ayşen Demir Mülazımoğlu, SURFACE CHARACTERIZATION OF 4,4?-OXYDIPHENYLENE BIS DIAZONIUM SALT MODIFIED GLASSY CARBON ELECTRODE: SENSITIVITY STUDY AGAINST SOME FLAVONOID DERIVATIVES
1422 Melek Şirin Baymak; Hayati Çelik, POLAROGRAPHIC INVESTIGATION OF NUCLEOPHILIC ADDITION TO CARBONLY COMPOUNDS
1423 Selin Alaca; Bahadır K. Körbahti, ELECTROCHEMICAL DEGRADATIN OF PROCION BLUE MX-R TEXTILE DYE ON BORON DOPED DIAMOND ELECTRODE
1424 Min-Seuk Kim; Jae-Chun Lee, A QUANTITATIVE STUDY ON PLATINUM DISSOLUTION BY ELECTROGENERATED CHLORINE USING ELECTROCHEMICAL QUARTZ CRYSTAL MICROBALANCE
1425 Esma Sezer; Magdalena Skompska; Jürgen Heinze, COMPARATIVE STUDY OF VOLTAMMETRIC, EQCM, AND IN SITU CONDUCTIVITY BEHAVIOUR OF P- AND N-DOPABLE POLYMERS
1426 D. Abdi; H. Chettah; H. Amardjia, EFFECT OF SUBSTRATE NATURE ON CATHODIC ELECTRODEPOSITION OF NANOSTRUCTURED TiO2 OXIDE FILMS
1427 Buket Bezgin Çarbaş; Arif Kıvrak; Ahmet M. Önal, ELECTROCHROMIC DONOR ACCEPTOR TYPE FLUORENE DERIVATIVES
1428 Merve İçli-Özkut; Zahide Öztaş; Melek Pamuk; Fatih Algı; Ahmet M. Önal; Atilla Cihaner, CYAN TO HIGHLY TRANSMISSIVE SOLUBLE ELECTROCHROME BASED ON DONOR-ACCEPTOR APPROACH
1429 Mustafa Kemal Sezgintürk, A NEW IMPEDIMETR1C BIOSENSOR UTILIZING VEGF RECEPTOR-1 (FLT-1): EARLY DIAGNOSIS OF VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR IN TUMOR GROWYH
1430 Avsu Yarman; Ammugam Sivanesan; Nenad Gajovic-Eichelmann; Ulla Wolİenberger; Frieder W. Scheller, NOVEL BIOSENSORS FOR AROMATIC SUBSTANCES BASED ON ELECTRO-ENZMYMATIC RECYCLING
1431 Christopher Schulz; Roland Ludwig; Lo Gorton, INFLUENCE OF METAL CATIONS ON THE TURNOVER RATE OF CELLOBIOSE DEHYDROGENASE
1432 Cigdem Yildirim; Zsöfıa Keresztes; Judith Mihâly; Zoltan Varga; Attila Bota; Ulla Wollenberger, IMMOBILIZATION OF THE MEMBRANE PROTEIN DsbB ON GOLD AND LIPID BILAYER STABILIZATION
1433 Omer Andaç, MAKE YOUR OWN POTENTIOMETRIC DEVICE
1434 Kveong Woo Chung; Joon-Soo Kim, ELECTROCHEMICAL REDUCTION OF Eu(III) FOR THE RECOVERY OF Eu FROM RARE EARTH MATERIALS SOLUTION
1435 Meral Turabik; Nihaî Oturan; Mehmet A. Oturan, OXIDATIVE DEGRADATION OF INSECTICIDE " IMIDACLOPRIDE ? BY ELECTROCHEMICAL ADVANCED OXIDATION PROCESSES
1436 Muharrem Öztürk; Behice Yavuz Erdoğan; Onur Dumanlı; A. Nur Onar, DPV Beats SWV: Adsorptive Stripping Determination of an Oxidative Stres Marker in Biological Fluid,
1437 Behice Yavuz Erdoğan; Onur Dumanlı; A. Nur Onar, Study of Resveratrol-Copper Complexes by Voltammetry
1438 Zeki Tunay; İbrahim Şahin; Nuri Nakiboğlu, Voltammetric Determination of Boron in the Presence of Alizarin Red S
1439 Özlem Karakoç; Nuri Nakiboğlu, Voltammetric Determination of Zineb in the Presence of Persulphate in Water and Tomato Samples
1440 Pınar Talay Pınar; Zühre Şentürk, Electrooxidation of Antiviral Drug Valacyclovir at a Boron-Doped Diamond Electrode: Its Determination by Differential Pulse Voltammetry in Bulk Form and Pharmaceutical Formulation
1441 Tuğba Tabanlıgil; Erdoğan Hasdemir; Selin ŞİMŞEK, Determination of Copper and Selenium by Square Wave Voltammetry Using H-Point Standard Addition Method,
1442 Rukiye Dumanlı; Derya Bal Altuntaş; İbrahim Işıldak, Determination of Sodium and Potassium ions via Microcolumn Chromatography- Potentiometric Detection in Saliva Samples
1443 Abdulkadir Levent; Yavuz Yardım; Zühre Şentürk, Electrochemical Evaluation of Mucolytic Drug Ambroxol at a Boron-Doped Diamond Electrode: Its Adsorptive Stripping Voltammetric Determination Enhanced by Anionic Surfactant in Pharmaceuticals and Human Urine Samples
1444 Hanife Vardar; İpek Ürkmez; H. İsmet Gökçel, The Role of Carrier Material in Centri-Voltammetry
1445 Sevcan Erden; Zehra Durmuş; Esma Kılıç, Determination of Lead by Cathodic Adsorptive Stripping Voltammetric Methods in the Presence of Resorcinol
1446 Şener Sağlam; Esma Sezer; Ayşem Üzer Arda; Erol Erçağ; Reşat Apak, Voltammetric Determination of Nitroaromatic-Type Energetic Materials,
1447 Nurgül Karadaş; Mehmet Gümüştaş; Sibel A. Özkan, Electrochemical Oxidation of Benidipine at Glassy Carbon Electrode and Its Direct Determination in Pharmaceutical Dosage Forms
1448 Abdulkadir Levent, Electrochemical Determination of Melatonin Hormone Using a Boron-Doped Diamond Electrode
1449 Aliasghar Ensafi; Alireza Allafchian;, Differential Puls Voltammetric Determination of Cefixime on a paramagnetic MgFe2O4 Ferrite Nanoparticles Multiwalled Carbon Nanotube Modified Electrode
1450 Berat İlhan Ceylan; Elif Levent; Yasemin Kurt; Gülten Atun; Bahri Ülküseven, Voltammetric Determination of Onn- Complexes of Dioxomolybdenum (VI) with Some Benzophenone N- Phenyl Thıosemicarbazones
1451 Süleyman Koçak; F. Nil Ertaş, Centri-Voltammetric Determination of Molybdenum (VI) Using Pyrogallol Red in Chloroacetic Acid Medium
1452 Biuck Habibi; Mehri Abazari, Simultaneous voltammetric determination of caffiiene and codeine using a SWCNT modified carbon-ceramic electrode
1453 Remziye Güzel; Haslet Ekşi; Ali Osman Solak, Simultaneous Determination of Dopamine, Uric Acid in the Presence of Ascorbic Acid at the Electrochemical Modified Glassy Carbon Electrode
1454 Ceren Kaçar; İbrahim Hüdai Taşdemir; Zehra Durmuş; Esma Kılıç, Electrochemical Behavior of Trazodone and Voltammetric Methods for its Direct Determination
1455 Funda Öztürk; Semahat Küçükkolbaşı; Ceren Kaçar; Nevin Erk; Esma Kılıç, Adsorptive Stripping Method to Assay of Olmesartan in Pharmaceutical Formulations and Biological Medium
1456 Deniz Altunöz Erdoğan; İbrahim Hüdai Taşdemir; Nevin Erk; Esma Kılıç, Electrochemical Behavior of Moclobemide on Mercury and Glassy Carbon Electrodes and Voltammetric Methods to Its Determination
1457 Deniz Karsli Semiz; Rukiye Aydın; İbrahim Işıldak; Nihat Tinkılıç, Flow Injection Analysis of Dissolved Oxygen with PVC Membrane Oxygen Sensor
1458 Elif Levent; Gülten Atun, Voltammetric Determination of Mercury at a Fuller?s Earth Modified Carbon Paste Electrode
1459 Elif Türker Acar; Sinem Ortaboy; Gülten Atun, Electrochemical Determination of Lead and Cadmium In Column Adsorption-Desorption Studies
1460 Tuba Sarıgül; Recai İnam, Electrochemical oxidation and determination of benomyl on glassy carbon electrode using square wave adsorptive stripping voltammetry
1461 Recai İnam; Zeynep Çakmak; Tuba Sarıgül, Electro-oxidation of herbicide aclonifen on glassy carbon electrode and application to natural samples
1462 Hülya Silah; Funda Tekalp; Recai İnam, Voltammetric Determination of Fibronil Using Glassy Carbon Electrode and Applications
1463 Yasemin Tekdemir; Belkıs Ustamehmetoğlu; Ayşem Üzer Arda; Erol Erçağ; Reşat Apak, Cyclic Voltammetric Determination of Nitramine-Type Energetic Materials
1464 Yavuz Yardım, Sensitive Detection of Capsaicin by Adsorptive Stripping Voltammetry at a Boron-Doped Diamond Electrode in the Presence of Sodium Dodecylsulfate,
1465 Yavuz Yardım; M. Emre Erez, Electrochemical Behavior and Electroanalytical Determination of Indole-3-Acetic Acid Phytohormone on a Boron-Doped Diamond Electrode
1466 Yavuz Yardım; Zühre Şentürk, Voltammetric Behavior of Indole-3-Acetic Acid and Kinetin at Pencil-Lead Graphite Electrode and Their Simultaneous Determination in the Presence of Anionic Surfactant
1467 Yavuz Yardım; Zühre Şentürk, Electrochemical Behavior of Folic Acid at a Boron-Doped Diamond Electrode and Its Determination by Square-Wave Adsorptive Stripping Voltammetry in Bulk Form and Pharmaceutical Formulation
1468 Yavuz Yardım; Mehmet Gülcan; Zühre Şentürk, Determination of Vanillin in Commercial Food Product by Adsorptive Stripping Voltammetry Using a Boron-Doped Diamond Electrode
1469 İpek Ürkmez; H. İsmet Gökçel, Determination of Mercury(II) in Spring Water Samples by Using Centri-Voltammetric Method
1470 Yusuf Dilgin; Bayram Kizilkaya; Didem Giray Dilgin; H. İsmet Gökçel; Lo Gorton, Electrocatalytic Oxidation of NADH using a pencil graphite electrode modified with quercetin
1471 Bensu Ertek; Nuri Eren; Yusuf Dilgin; Bayram Kizilkaya; Didem Giray Dilgin, Amperometric determination of sulfide depend on its electrocatalytic oxidation at a pencil graphite electrode modified with quercetin
1472 Yusuf Dilgin; Seda Canarslan; Önder Ayyıldız; Bensu Ertek; Gürel Nişli, Flow Injection Analysis of Sulphide Depend on Its Photoelectrocatalytic Oxidation at Poly- Methylene Blue Modified Glassy Carbon Electrode
1473 Behzad Rezaei; Zohre Mirahmadi-zare, Gold Nanoparticles Decorating of Multiwalled Carbon Nanotubes as New Tools to Promote of Sensitive Clinical Detection of Clarithromycin in Pharmaceutical Samples
1474 Farzin Arjmand; Annemie Adriaens, Electrochemical Quantification of Copper Based Alloys Using Voltammetry of Microparticles: Optimization of the Experimental Conditions
1475 Gamze Çetintaş; Derya Giray; Hayati Filik, Application of Carbon-Paste Electrode Modified with Iron(III) -phenylflurone for Cyclic Voltammetric Determination of Ascorbic Acid
1476 Gözde Aydoğdu; Derya Koyuncu Zeybek; Esma Kılıç; Şule Pekyardımcı, A new carbon paste electrode based on SnO2 nanoparticles for cholesterol determination,
1477 Hakan Çiftçi; Uğur Tamer, Electrochemical Determination of Iodide by Poly(3-Aminophenylboronic Acid) Film Electrode
1478 Hakan Görçay; Mustafa Göçmentürk; Cevher Gündoğdu; Yavuz Ergün; Gamze İmamoğlu; Yücel Şahin, A Carbazol-9-YL-Acetic Acid-Based Conducting Polymer Modified Pencil Graphite Electrode for Detection of Paracetamol
1479 Sevinç Tunçağıl; Mehmet Gümüştaş; Burçin Bozal; Bengi Uslu; Sibel A. Özkan, Electrochemical Behavior of Epirubicin at Boron-Doped Diamond Electrode and Its Determınation in the Presence of Surfactants
1480 Biuck Habibi; Maryam Dadkhah; Mehri Abazari, Voltammetric Determination of Tryptophan With Carbon Nanotube-Ionic Liquid Composite Modified Carbon-Ceramic Electrode
1481 Meliha Çubukcu; F. Nil Ertaş; Ülkü Anık, Development of Effective Electrochemical Techniques for Glutathione (GSH) Determination
1482 Seda Çelik; Fatih Çoldur; Ayşenur Birinci; Serkan Demir; Müberra Andaç, Cu(II)-Selective Electrode Based on Bis-[(2-(Hydroxyethylimino)Phenolato]Copper(II) Complex
1483 MutahireTok; Esra Bilici; Yasemin Öztekin; Almira Ramanaviciene;Zafer Yazicigil; Arunas Ramanavicius, The Preparation of Modified Electrode Surfaces For Biomedical Applications
1484 Necati Menek; Serpil (Başaran) Zeyrekli; Yeliz Karaman, Investigation of Polarographic and Voltammetric Behaviour of Mordant Dye (C.I. 17135)
1485 Nedim Gürler; Dilek Eskiköy; Zehra Durmuş; Esma Kiliç, Electrochemical Characterization and Voltammetric Anodic Stripping Methods For the Determination Of Valsartan
1486 Derya Tarinc; Aysegul Golcu; Petr Zuman, Electrochemical Studies for the Detection of Antibacterial Drug Enoxacine / DNA Interaction
1487 Sema Öztürk; Müberrra Andaç; İbrahim Işıldak, A Simple and Rapid Flow Injection Analysis Method For the Determination of Citric Acid in Soft Drinks and Gribex Drug Using Fe2O3 Based Solid-State pH Electrode
1488 Fadim Yemiş; Berin Yenigül; F. Nil Ertaş; Mesut Yenigül, Determination of Nitrofurantoin in Honey by Molecularly Imprinted Polymers Modified Carbon Paste Electrodes
1489 Fadim Yemiş; Berin Yenigül; Murat Kurt; Turan Navruz, Sensitive and Selective Determination of Para-Nitrophenol by Molecularly Imprinted Polymer Modified Carbon Paste Electrode
1490 Sacide Altınöz; Banu Uyar, Investigation of Electrochemical Behaviour of Rosuvastatin Calcium and Its Determination in Pharmaceutical Preparations
1491 Eylül Başkurt; Mehriban Akin; Dilek Odaci Demirkol; E. Ilker Medine; Perihan Unak; Suna Timur, Design and Implementation of Modified Surfaces: Electrochemical Detection of Cancer Cells
1492 Ümmihan Taşkoparan Yılmaz; Zehra Yazar Aydın, Determination of Ammeline by Differential Pulse Polarography/Application to Milk
1493 Rukiye Aydın; Deniz Karslı Semiz; Adem Asan; İbrahim Işildak, Flow-Injectıon Analysis of Biogenic Amines with Potentiometric Sensors
1494 Kemal Kılıç; Çağrı Ceylan Bakır; Zekerya Dursun, Voltammetric Behaviour of Dicofol at Poly(p-Aminophenol) Film Modified Glassy Carbon Electrode
1495 Şükriye Ulubay Karabiberoğlu; Bülent Okur; Kamil Altun; Ayşe Böke; Zekerya Dursun, Voltammetric Determination of Ascorbic Acid on A Ruthenium Oxide Hexacyanoferrate Modified Poly (Erio Chrome Black-T)/Glassy Carbon Electrode,
1496 Çağrı Ceylan Bakır; Şükriye Ulubay Karabiberoğlu; Zekerya Dursun, Electrochemical Behavior of Vanillin at Metal Nanoparticles Doped Multiwalled Carbon Nanotube Modified Glassy Carbon Electrode
1497 Emel Bayol; Esra Şengü; A. Ali Gürten; Fatma Kandemirli; Yusuf Akkaya, Anti-Corrosive Properties of Some Thiosemicarbazide Derivatives on Mild Steel Corrosion in Hydrochloric Acid
1498 Görkem Ali Varol; Arzu Pınarbaşı; Gülümser Namlı; Evrim Hür, PPy and PPyTiO2 Films on the Surface Corrosion of Stainless Steel Investigation of the Performance
1499 Fadila Djabi; Fatiha Benghanem; Saida Keraghel, Comparative Study of the Inhibitory Power of Two Organic Compounds Towards the Corrosion of Steel
1500 Nur Kıcır; Filiz Demir; Gökmen Sığırcık; N.Tuğba Elalan; İrem Çetin; Tunç Tüken; Mehmet Erbil, Inhibition Effect of 1-Ethyl-3-Methylimidazolium Dicyanamide on Steel
1501 Gül Seda Öz; Semra Bilgiç, The Effects of Some Bor?s Compounds on Electrochemiıcal Properties of 304 L Steel in Basic Media
1502 Reza Biabani; I. Danaee; M. Jafarian, Tin corrosion and dissolution in citric acid solution containing Cl
1503 Güray Kılınççeker ; Sema Çelik, The effect of ascorbic acid in the electrochemical behavior of copper
1504 Abdelhafid Keraghel; Youcef Bellal; Saida Keraghel; Fatiha Benghanem, Corrosion Inhibitors For Reinforced Concrete Structures
1505 Ali Döner; Gülfeza Kardaş, The Inhibition Effect of N-Aminorhodanine on Copper Electrode in Acidic Media,
1506 Ayşe Ongun Yüce; Gülfeza Kardaş, Corrosion Inhibition of Mild Steel by some Thiophene Compounds in Hydrochloric Acid
1507 Berrin Duran; Gözen Bereket, Corrosion Protection of Copper in 0.1 M H2SO4 Solution by Poly(Pyrrole)/Poly(N-Methyl Pyrrole), Poly(Pyrrole)/Poly(N-Phenyl Pyrrole) and Poly(Pyrrole)/Poly(N-Methoxyphenyl Pyrrole) Bilayers
1508 Demet Özkır; Kadriye Kayakırılmaz; Emel Bayol; A. Ali Gürten, Temperature Effect on Mild Steel Corrosion in HCl Solution in the Presence of Azure A,
1509 Füsun Okçu Pelit; Hasan Ertaş; F. Nil Ertaş, Investigation of Voltammetric Behaviour of Electroactive Pesticides Used in Grape Pest Control
1510 Djahida Haffar; Leila Bouzidi; Tahar Douadi, Synthesis and Application of a New Schiff Base Ligand of Ethylenic Bridge (C35 H22 N2 O2) as Corrosion Inhibitor
1511 Ece Altunbaş Şahin; Gülfeza Kardaş, Inhibition Effect of 5-(4-Dimethylaminobenzyliden)Rhodanin on the Corrosion of Copper in 0.5 M H2SO4 Solution
1512 A.Burcu Çavuşoğlu; Tunç Tüken Mehmet Erbil, Electrochemical characterızatıon of indigo/leucoindigo
1513 Tuba Ünsal; Emel Bayol; Ayten Öztürk, Corrosive Effects of Bacillus Thuringiensis on Copper in Salty Nutrient Broth Medium
1514 N.Tuğba Elalan; Nur Kıcır; Gökmen Sığırcık; İrem Çetin; Tunç Tüken; Mehmet Erbil, Hexamethylene Diamine Based Inhibitor Mixture for Copper,
1515 Turan Yanardağ; A. Abbas Aksüt, Synergistic Inhibition Effects of Beta and Inorganic Matter on Corrosion of Zinc In 1M NaCl Solution
1516 Fatiha Benghanem; K. Diadeche; Saida.Keraghel, Study of Inhibitor Effectiveness of Bis-(5 - Methoxysalicylidene) - 2.3-Diaminopyridine Towards the Corrosion of Carbon Steel
1517 Gözde Tansuğ; Tunç Tüken; Mehmet Erbil; Birgül Yazıcı, Poly(N-Methyl Pyrrole) and Its Copolymer with Pyrrole on Corrosion Protection of Mild Steel,
1518 H. Eivaz Mohammadloo; A.A.Sarabi; A.A.Sabbagh Alvani; H.Sameie; R.Salimi; M.Roohnikan, The effect of solution pH on morphology and corrosion performance of nanoceramic based conversion coating
1520 Linda Toukal; Saida Keraghel, Study of the Inhibiting Power of Schiff Bases on the Corrosion of Ordinary Steel in Acidic Media
1521 M.Erman Mert; Başak Doğru Mert; Birgül Yazıcı; Gülfeza Kardaş, Inhibition Effect of 3-Amino-1,2,4-Triazole-5-Thiol on Carbon Steel Corrosion
1522 İrem Çetin; N.Tuğba Elalan; Gökmen Sığırcık; Nur Kıcır Tunç Tüken; Mehmet Erbil, The Corrosion Resistance of Coatings Synthesized from Condensation of Methylene Diisocyanate and Oleilamine
1523 Boubaker Othmani, Studying the Phenomenon of Corrosion of the Welded Joint By the Method of Rotation
1524 Bülent Zevbek; Nııran Özçiçek Pekmez; Esma Kiliç , Electrochemical Synthesis of Bilayer Coatings of Poly(N_Methylaniline) and Polpropilene on Mild Steel and Their Prptection Performance
1525 Ümit Kadiroğlu; Ömür Çuhadar, Synthesis and Characterization of Lithium Triborate (LiB3O5) and Their Applications as Electrode Materıals
1526 Öznur Güngör; M. Haluk Türkdemir, Obtainment and Characterization of Copper Amalgam Electrodes Prepared on TFME
1527 Sema Özcan; Serdar Çevik; Ülkü Anık; Özgül Haklı Birel; Kasım Ocakoğlu; Mustafa Can, Electropolymerization of Thiophene Containing Polyoxy Group
1528 Abdelkrim Khaoul; Faiza Azizi, Effect of La Doping on Physical and Electrochemical Properties of Double Perovskite Sr2FeMoO6 Oxide
1529 Andaç Arslan; Evrim Hür, Polyaniline and Its Derivatives Coated Carbon Materials Using as Supercapacitors Active Materials
1530 Andaç Arslan; Engin Özen; Seval Aksoy; Yasemin Çağlar; Saliha Ilıcan; Müjdat Çağlar; Evrim Hür, Physical Characterizations of ZnO Films Obtained with Chronoamperometric Methods on p-Si
1531 Dalila Chouder; Lamria Seid, Chemical synthesis of polypyrol
1532 Demet Uzun; Ayla Balaban Gündüzalp; Şaziye Asmahan; Erdoğan Hasdemir, Glassy Carbon Electrode Modified with N,N?-Bis(Indole-3-Carboxaldimine)-1,2- Diaminocyclohexane and Its Characterization
1533 Deniz Yiğit; Tuğba Kizildağ; Mustafa Güllü, Synthesis and Polymerisation of Novel Thiophene Monomers and Investigation of Their Supercapacitor Applications
1534 Derya Tarinc; Ayşegül Gölcü, Synthesis, Structural Characterization, in Vitro Cytotoxicity and Antiviral Activity and DNA-Binding Studies of Valacyclovir-Platinum (II) Complex
1535 Elif Nazlı Esmer; Simge Tarkuc; Yasemin Arslan Udum; Levent Toppare, Synthesis of New Donor-Acceptor Polymers Based on Phenazine Moities
1536 H. Nur Testereci; Eda Işır; Embiye Basan, Electroinduced Polymerization of Allyl Methacrylate in the Presence of Ce(IV)
1537 H. Nur Testereci; Hatice Yazar; Embiye Basan, Polymerization of Tetrahydrofurfuryl Methacrylate in the Presence of Ce(IV)
1538 Ezgi Topçu; Oğuz Bayındır; Murat Alanyalıoğlu, Effect of Some Factors on Formation of Poly(Thionine) Thin Films
1539 Gülay Der; Ece Özcan; Emrah Kılınç, Evaluation of Electrochemical and Spectroscopic Detector Performances for the Simultaneous Determination of Chlorfeniramin Maleate, Phenylephyrine Hydrochloride and Acetaminophen in Anti-Flu Combined Pharmaceutical Preperations
1540 Gülay Der; Ece Özcan; Emrah Kılınç, Employment of a Group of Catechins and Flavonoids as Scavengers of Hydroxyl Radical; Applicatıon Approach in Chronoamperometric Detection in Liquid Chromatography
1541 Saida Keraghel; Safia Chahmana; Fatiha Benghanem, Synthesis, Characterization and Electrochemical Behaviors of Heterocyclic Molecules
1542 Saida Keraghel; Ouarda Dehbi; Fatiha Benghanem, Synthesis, Characterization and Electrochemical Behaviors of Pyrazolone and ?- Ketoamine Ligands
1543 Serkan Özdemir; Ender Biçer; Aytaç Güder; Halil Korkmaz, Investigation of the Interaction of Resveratrol with DPPH? by Cyclic Voltammetry
1544 Necati Menek; Serpil (Başaran) Zeyrekli; Saim Topçu, Investigation of Electrochemical Behaviour of 4-Amino-5-Hydroxy-3-(4-Nitro-Phenylazo)- 6-Phenylazo-Naphthalene-2,7-Disulfonic Acid at Mercury Electrode,
1545 Sevda Aydar; Ayşe Elif Böyükbayram; Merve Şendur; Levent Toppare, Immobilization of Invertase in DAD Type Polymers: Benzothiadiazole Acceptor, EDOT and Th Donor Units
1546 Süheyla Arslan; Ahmet Gülce; Handan Gülce, Electrochemical Synthesis and Characterization Poly-{2,5-Di[N-(Ferrocenylmethyl) Amino] Aniline}
1547 Tuğçe Göver; Yasemin Öztekin; Zafer Yazicigil, The Preparation of the New Gold Surface Based on the Formation of Self Assembled Monolayer
1548 Vilma Ratautaite Jaroslav Voronovic; Yasemin Oztekin; A. Ramanaviciene; A. Ramanavicius, Molecularly Imprinted Polymer Based on Conductive Polypyrrole
1549 Fahriye Sarı; Volkan Eskizeybek; Handan Gülce; Ahmet Avcı, Preparation and Photocatalytic Behaviour of Poly-O-Phenylenediamine?ZnO Nanocomposite Films
1550 Fatiha Benghanem; R Benramdane; Saida Keraghel, Synthesis and Characterizations of New Ligand and Its Cu(II) and Zn(II)-Complexes Derived from 2,3-Diaminopyridine and 2-Hydroxy,5-methoxybenzealdeyde
1551 Fatma Bayrakçeken Nişancı; Yeşim Hanedar; Tuba Öznülüer; Yeşim Hanedar; Ümit Demir, Characterization of ZnS Synthesized by an Electrochemical Deposition Method
1552 Ümit Kadiroğlu; Fatma İmge Balcı;, Investigation of Electrical and Physical Properties of Polymer- B2O3-Lithium Salt Electrolytes
1553 Evrim Hür; Görkem Ali Varol; Koray Binici, Investigation of Redox Capacitor Properties Electrochemically Deposited MnO2/PPy Film?s on FTO
1554 Gülbin Kurtay; Metin Ak; Mine Sulak Ak; Levent Toppare; Mustafa Güllü, Synthesis and Electropolymerization of Novel Quinoxaline Functionalized Pyrrole and Optoelectronic Properties of Its Polymer
1555 Habibe Tezcan; Güler Ekmekci; Elif Uzluk, Spectroscopic and Electrochemical Studies on 1-Substituted (OH, CH3) Phenyl-3, 5- Diphenylformazans and Their Nickel(II) Complexes
1556 Handan Gülce; Emine Kılıç; Öznur Ölmez; Bircan Haspulat, Electropolymerization of 5-[Benzo[C]Cinnolin-2-Yldiazenyl]-2-Hydroxybenzoic Acid and Spectroelectrochemical Investigation of the Formed Film
1557 Harun Muslu; Aysegul Golcu; Mustafa Dolaz, Synthesis, Structural Characterization, Antimicrobial Properties and DNA-Binding Studies of Pefloxacin-Zn(II) Complex
1558 Hassan Elkhidr; M.Yavuz Ergun; Uğur Tamer; Kadir Pekmez, The Investigation of Electrochemical and Spectroelctrochemical Behavior of Poly Carbazol-9-YL-Carboxylic Acid,
1559 Hossein Farsi; Shokufeh Moghiminia; Azam Roohi, On the Electrochemical Behavior of Sol-Gel Prepared Nanostructured Bismuth Oxide in Silica Media
1560 Hossein Farsi; Shokufeh Moghiminia; Azam Roohi, On the Electrochemical Capacitive Behavior of Sol-Gel Prepared Nanostructured Mixed Nickel Oxide-Cobalt Oxide in Silica Media
1561 Hossein Farsi; Seyyed Amirhossein Hosseini, The Electrochemial Studies of Methelene Blue on the Surface of Nanostructured NiWO4
1562 Shokufeh Moghiminia; Hossein Farsi, The Electrochemical Studies of the Sol-Gel Prepared Nanostructured Nickel Titanate
1563 Hüseyin Bekir Yildiz; Ran Tel-Vered; Itamar Willner, CdS Nanoparticles/ß-Cyclodextrin-Functionalized Electrodes For Enhanced Photoelectrochemistry
1564 Hülya Öztürk Doğan; Tuba Öznülüer; Ümit Demir, Synthesis of Ga2Se3 Thin Film By A New Method
1565 İbrahim Ender Mülazımoğlu; Ayşen Demir Mülazımoğlu; Ecir Yılmaz, The Investigation of Surface Properties and Sensitivity Towards Some Metal Ions Using DPV and SWV Techniques of Nitrophenyl Diazonium Salt Modified Glassy Carbon Sensor Electrode
1566 Zuzana ?tichová; Marie Sedla?íková ;Ji?í Vondrák, Sulfolane as an Aprotic Solvent
1567 Michal Musil; Marie Sedla?íková; Ji?í Vondrák; Miroslav Zatloukal; Arnaldo Visinti, Physical and Electrochemical Properties of Gel Electrolytes Based on PMMA-PC Blends
1568 Ivan Jakubis; Marie Sedla?íková; Ji?í Vondrák, TiO2 Thin Layers Prepared and Investigated Electrochemicaly
1569 Kader Dağcı; Emrah Kalyoncu Murat Alanyalıoğlu, Electrochemical Preparation of Pyronine Y Thin Films
1570 Mehdi Khodayari; Siegfried Ernst; Helmut Baltruschat, Characterization of the dual thin-layer flow through cell
1571 Nacer Chaabia Dj Abdi, The Photo degradation of organic substrats with TiO2 Nanorods films
1572 Souad Laghrib; Hania Amardjia-Adnani; Djamila Abdi; Jean-Marc Pelletier; Jean-Claud Plenet, Study of Electrochemical Behavior of SnO2 Thin Films Synthesized by Sol-Gel
1573 Ahmet Ekmekyapar; Mehmet Tanaydın; Nizamettin Demirkıran, Copper Deposition by Cementation onto Rotating Aluminum Disc from the Actual Leach Solutions
1574 Melia Hamici, Improvement of Structural and Optical Properties of Thin Layers of Cu: TiO2 Prepared by Sol Gel Method,
1575 Melike Karakus; Abidin Balan; Derya Baran; Levent Toppare; Ali Cirpan, Electrochemical and Optical Properties of Solution Processable Benzotriazole and Benzothiadiazole Containing Copolymers
1576 Merve Sendur; Abidin Balan; Derya Baran; Levent Toppare, Combination of Donor Characters in a Donor-Acceptor-Donor (DAD) Type Polymer Containing Benzothiadiazole as the Acceptor Unit
1577 İsmet Kaya; Musa Kamacı; Fatih Arıcan, Synthesis and characterization of novel electroactive kinds of polyphenol species derived from 4-fluorobenzaldeyde and aminophenols
1578 Mustafa H. Uğur; Mustafa L. Berkem; Hasan Kılıç; Atilla Güngör, Electrochemical Characterization of UV-Cured Ionic Conducting Polymer Electrolyte
1579 Müjgan Özkütük; Andaç Arslan; Evrim Hür, Electrochemical Properties of Aniline and Ortho-Substituted Anilines: Comparative Experimental and Theoretical Studies
1580 Nahide Gülşah Deniz; Cemil İbiş, Cyclic Voltammetry Study of Sulfur and Oxygen Containing New Naphtho- and Benzoquinone Compounds
1581 Nahide Gülşah Deniz; Cemil İbiş, Electrochemical Properties of Sulfur and Nitrogen Containing New Naphthoquinone Compounds
1582 Hamdan Chettah; Abdi Djamila; Adnani Hania, Influence of the Electrochemical Technique on the Growth and Physical Properties of Thin Nanostructured ZnO Film
1583 Süleyman Koçak; Ayşe Nur Tufan; F. Nil Ertaş; Zekerya Dursun, Electrochemical Formation of Mixed-Valent Molybdenum(VI, V) Oxide at GCE and ITO Electrodes in Chloroacetic Acid Medium
1584 Özge Tokul; Yeliz Yavuz; Ülkü Anık, Synthesis, Characterization and Electrochemical Applications of Fe3O4 and Fe3O4/Au Nanocomposites
1585 Ayşen Demir Mülazımoğlu; İbrahim Ender Mülazımoğlu; Bedrettin Mercimek, Electrochemical Modification and Surface Characterization of Schiff Base Derivatives: H3L1 and H3L2,
1586 Ayşe Erçağ; Musa Şahin; İsmet Kaya, Optical, Electrochemical and Electrical Properties of Bis Salicylidene-3,4- Diaminobenzophenone and Its Some Complexes
1587 Hossein Farsi; Mahboobeh Zargazi, A comparison between polyaniline and MWCNT/polyaniline nanocomposite as bipolar plate materials
1588 Ömer Edip Kuzugüdenli; Ahmet Ülgen ; Osman Cesim, Use of Reflectance Spectrometer for Rapid Surface Characterization of Solids
1589 Aydan Başaran; Zekerya Dursun, Electrocatalytic Oxidatıon of Ethanol on Palladium, Gold and Nickel Nanoparticles Modified Multi-Walled Carbon Nanotube Covered Glassy Carbon Electrode in Alkaline Media
1590 Şükriye Ulubay Karabiberoğlu; Zekerya Dursun, Electrochemical Oxidation of Sodium Borohydride on Metal Nanoparticles Modified Polypyrrole Film Glassy Carbon Electrode
1591 Şükriye Ulubay Karabiberoğlu; Zekerya Dursun, Electrochemical Oxidation of Ammonia Borane on Metal Nanoparticles Modified Polymer Film-Glassy Carbon Electrode
1592 Emine Coşkun; Ender Biçer, Electrochemical Study of the Interaction of Zn(II) Ions with Oxacillin in the Presence and Absence of Lysine
1593 Ender Biçer; Emine Coşkun, Voltammetric Investigation of the Interaction of Ni(II) Ions with Oxacillin in the Absence and Presence of Lysine
1594 Ender Biçer; Neslihan Özdemir; Serkan Özdemir, Voltammetric Monitoring of Photodegradation of Cefpodoxime Proxetil at Physiıological pH
1595 Nazife Aslan; Alev Doğan; Pınar Esra Erden; Esin Canel; Esma Kılıç, Solvent Effects on the Protonation Constants of Some ?-Amino Acid Esters In Dimethyl Sulfoxide ?Water Mixtures
1596 Sevinç Tunçağıl; Mehmet Gümüştaş; Burçin Bozal; Bengi Uslu; Sibel A. Özkan, Understanding Electrochemical Mechanism of Epirubicin on Glassy Carbon Electrode via Model Pharmaceutials
1597 Sibel Şahinler Ayla; Cemil İbiş, The Electrochemical Evoluation of Novel Substituted Naphthoquinone Derivatives
1598 Ali Can Özelçağlayan; Doğukan Apaydın; Naime Akbaşoğlu; Levent Toppare, Synthesis of Benzimidazole Derivative and Its Electrochromic Properties
1599 Arif Kıvrak; Buket Bezgin Çarbaş; Metin Zora; Ahmet M. Önal, Synthesis of a Novel Fluorescent and Ion Sensitive Monomer Bearing Quinoxaline Moieties and Its Electropolymerization
1600 Gökmen Sığırcık; Tunç Tüken; Mehmet Erbil, Electrochemistry of Polythiophene Films Deposited in Different Environment
1601 Ayça Demirel Özel; E. Dikici; L.G. Bachas, Influence of Electropolymerization Parameters on the Potentiometric Anion Response of Conducting Polymer Coated GC Electrode
1602 Berat İlhan Ceylan; Elif Levent; Yasemin Kurt; Gülten Atun; Bahri Ülküseven, Electrochemical Investigations of Oxovanadium (IV) Template of 2,2?-Dihydroxybenzophenone S-Methyl Thiosemicarbazone
1603 Betül Ertekin; Hilal İncebay; Ümmihan T. Yilmaz; Seda Özdemir, Researching use of Microcapsule Synthesis in Removal of Cd(II) Ions from Aqueous Solutions by Adsorption by means of Differential Pulse Polarography Method
1604 Burcu Çelik; Hacer Dolaş; İlhami Çelik; Metin Gençten; Yücel Şahin; Sezai Saraç, Electrochemical Impedance Spectroscopy and Morphological Analyses of Novel Thiophene Based Co-Polymers on Graphite Electrode
1605 Cemil İbiş; Sibel Şahinler Ayla; Kadriye Çakan, The Redox Properties of Novel Benzoquinone Derivatives
1606 Dalila Chouder; Djaafer Benachour, Cathodic Polymerisation of Acrylonitrile in Methanol Medium
1607 Dalila Chouder; Djaafer Benachour, Study of the complexation of Zn2+ and Cu 2+metallic ions by chemical and electrochemical polydibenzoether-crown
1608 Dalila Taieb; Ammar Ben Brahim, A new Electrochemical model to simulate and optimize electrocatalytic hydrogen production
1609 Dalila Taieb; Ammar Ben Brahim, Electrochemical process for Hydrogen clearner production process
1610 Kemal Volkan Özdokur; F. Nil Ertaş, Oxygen reduction at Manganese Modified Electrodes
1611 H. Elif Kormalı Ertürün; Ayça Demirel Özel Serkan Sayın; Mustafa Yılmaz; Esma Kılıç, Hydrogen Ion-Selective Poly(Vinyl Chloriıde) Membrane Electrode Based on a New Calix[4]arene Derivative
1612 H. Elif Kormali Ertürün; Ceren Kaçar; Ayça Demirel Özel; İbrahim H. Taşdemir; Esma Kiliç, Preparation of Hydrogen Ion-Selective Electrode Based on Zofenopril Calcium
1613 Diğdem Tatlıdil; Ender Biçer, A Voltammetric Study on the Interaction of Nicotinic Acid (HNA) with Copper Ions
1614 Selis Önel; Mirzahan Hızal, Implementation of Automatic Controlled Electrochemical Machining
1615 Sinem Ortabov. Elif Türker Acar; Gülten Atun, ELECTROCHEMİCAL BEHAVİOR OF Fe(II) CEFAZOLIN COMPLEX
1616 Sinem Ortabov; Gülten Atun, THE ELECTROCHEMİCAL BEHAVİOR OF Co(II) HİSTİDİNE COMPLEX ON CARBON PASTE ELECTRODE
1617 Emine Kaya; Abidin Balan; Derya Baran; Levent Toppare; Ali Cirpan, Electrochemical and Optical Studies of Solution Processable Benzotriazole and Fluorene Containing Copolymers
1618 Pınar Kara; Mehmet Özsöz, Aptamer Based Electrochemical Biosensor Applications
1619 Ahmet Gülce; Emine Kılıç; Öznur Ölmez; Müesser Akyüz, Electrochromic and Solvatochromic Characteristics of Some Benzo[C]Cınnoline Derivatives
1620 Barış Karabay; Ahmet M. Önal; Atilla Cihaner, A New Spiro Type Polymeric Electrochrome Based on Propylenedioxyselenophene
1621 Doğukan Hazar Apaydın; Hava Akpınar; Merve Şendur; Levent Toppare, Azobenzene Containing Conjugated Polymers and their Elecrochromic Applications
1622 Dovile Sinkeviciute; Nijole Dukstiene; Asta Guobiene, Optical Properties of Electrochemically Deposited MoO2 Films on SnO2|Glass Surface
1623 Gönül Hızalan; Abidin Balan; Derya Baran; Levent Toppare, Spray Processable Ambipolar Benzotriazole Bearing Electrochromic Polymers With Multi- Colored and Transmissive States
1624 Hava Akpınar; Abidin Balan; Derya Baran Elif Köse Ünver; Levent Toppare, Donor-Acceptor-Donor Type Conjugated Polymers for Electrochromic Applications: Benzimidazole as the Acceptor Unit
1625 Merve İçli-Özkut; Samed Atak; Ahmet M. Önal; Atilla Cihaner, A Novel Electrochromic Poly(3,4-Propylenedioxyselenophene)
1626 Leonid Skatkov; Valeriy Gomozov; Svetlana Deribo, Effect on Electrochromism In Amorphous Nb2O5 Films
1627 Bircan Haspulat; Handan Gülce; Öznur Ölmez; Emine Kılıç, The Spectroelectrochemical Investigation of Some Azo Dyes Containing Bisazobenzo[c]Cinnoline
1628 Nergis Bilir; Soner Çakar; Özge Aksan; Orhan Türkoğlu, The Production, Characterization and SOFC Application of Ag/?--DSB Cermet Anode Electrode
1629 Nihat Sahin; Beril Akaydin; Sibel Ozenler; Jean-Michel Léger; Teko W. Napporn; Figen Kadirgan, Microwave-Assisted Synthesis and Characterization of Vulcan XC-72 Supported Cathode Catalysts for PEM Fuel Cells
1630 Nihat Sahin; Seden Beyhan; Jean-Michel Léger; Teko W. Napporn; Figen Kadirgan, Investigation of Temperature Effect and ORR Catalytic Activity Pt- and PtNi- Based Nano Electrocatalysts Prepared Via Boennemann Synthesis Method
1631 Necati Menek; Okan Uçarli; Serpil Başaran; Yeliz Karaman, The Investigation of Polarographic and Voltammetric of Catalytic Effect of Nitrite on the Dimethylglyoxime-Iron(II) Complex
1632 Fulya Memioğlu; Ayşe Bayrakçeken; Tuba Öznülüer; Metin Ak, Pedot:PSS/C Composite as Support Material for PEM Fuel Cell Electrocatalysts
1633 Esra Eroğlu; Ahmet M. Önal, Electrochemical and Optical Properties of Fluorene and Thiophene Based Polymers Modified With Gold Nanoparticles
1634 Özge Aksan; Nergis Bilir; Soner Çakar; Orhan Türkoğlu, Ag2O/ ?-DSB Composite Anode Electrode Production, Characterization and SOFC Application
1635 Sevda Ayata; Siegfried Ernst; Helmut Baltruschat, Oxidations of Water, Methanol and Iso-Propanol on BDD Electrode in Hexafluoroisopraponal
1636 Graziella L. Turdean Ionel Catalin Popescu, Bioelectrocatalysis on a Nanocomposite Based Electrode
1637 Miroslav Kunovjánek; Michal Musil, Poly (Vinyl) Alcohol Ion Exchange Membranes for Low Temperature Alkaline Fuel Cells
1638 İmren Hatay; Peiyu Ge; Joonas J. Nieminen; Mustafa Ersoz; Hubert H. Girault, Catalytic Hydrogen Evolution at Liquid/Liquid Interfaces
1639 Ond?ej ?ech; Michal Musil; Vladimír Bárta; Marie Sedla?íková; Ji?í Vondrák, Silicium Containing Polymer Electrolytes for Lithium Batteries
1640 José Alberto Caram; María Virginia Mirífico, ?Anomalous? Behavior of Methylene Blue (MB) in Ethanol and Other Solvents Electrochemical and Spectroscopy Studies
1641 Lyuben Mihailov; Ivailo Tsvetanov; Tony Spassov, Electrocatalytic Activity of Ni- and Zr-Based Glasses For Hydrogen Evolution
1642 Murat Farsak; Gülfeza Kardaş, Investigation of Methanol Oxidation on Metal Deposited Carbon Nanotube Electrode
1643 David Pleha; Jiri Prchal, The LiOH Influence in Alkaline Accumulators
1644 Ramazan Solmaz; Ali Döner; Ali Gündoğdu; Nevzat Çağlayan; Gülfeza Kardaş, Preparation of Platinum Modified Cathode Materials for Alkaline Water Electrolysis
1645 Zahra Barzgari; Hossein Farsi, Pt-nanoCoWO4 /C as the Electrocatalyst for Oxygen Reduction in PEMFC
1646 Saidat Olanipekun Giwa; Zeynep Yilmazer Kamran Polat; Mustafa Alpbaz; Hale Hapoglu, Investigation of Current Density Effect on Electrocoagulation Reactor Temperature in Petrochemical Wastewater Treatment
1647 Şule Camcıoğlu; Nilufer Vural; Kamran Polat; Mustafa Alpbaz; Hale Hapoğlu, The Dynamic Analysis of Wastewater Treatment With Electrocoagulation Method in Pulp and Paper Making Industry
1648 Hilal İncebay; Ümmihan T. Yilmaz; Haşim Yilmaz, Analyzing the use of Poly (n-Butyl Methacrylate) in Removing Process of Heavy Metals in Kızılırmak River Water with Differential Pulse Polarography Method
1649 Kafia Oulmi, Evaluation of the Na+ Transport Properties Through a Cation Exchange Membrane by the Electrochemical Methods :Linear Sweep Voltammetry and Chronopotentiometry
1650 Lütfiye Canan Pekel; Ayşe Akpınar Kamran Polat; Hale Hapoğlu; Mustafa Alpbaz, The Effect of Different Electrode Configurations to the Color Removal Efficiency of Dye Wastewater With Electrocoagulation Treatment
1651 Marian Turek; Krzysztof Mitko; Piotr Dydo; Marzena Chor??ewska, Transport of Magnesium and Calcium During Electrodialytic Saturation of Membrane Electrolysis Brine
1652 Ömer Edip Kuzugüdenli, Utilization of Surface Charges to Optimize Separation Techniques
1653 Ömer Edip Kuzugüdenli, Ion Removal from Metal Processing Solutions,
1654 Almira Ramanaviciene; Yasemin Öztekin; Esra Bilici; Asta Kausaite-Minkstimiene; Jaroslav Voronovic; Natalija German; Arunas Ramanavicius, Visualization of Glucose oxidase on Different Surfaces using Enzymatic Synthesis of Polypyrrole
1655 Yasemin Oztekin; Esra Bilici; Mutahire Tok; Zafer Yazicigil, Direct Electrochemistry of Glucose Oxidase and Biosensing for Glucose Based on 3- Nitrophenol-Modified Electrode
1656 Nizamettin Demirkıran; Ergun Ekinci; Meltem Asiltürk, Development of Amperometric Glucose Biosensor by Sol-Gel Immobilization of Glucose Oxidase
1657 Levent Pelit; F. Nil Ertaş; Zekerya Dursun; Füsun Pelit; Hasan Ertaş; H. Tural, On-Line Electrochemical Determination of Cu(II) and Pb(II) in Tap-Water After Preconcentration on Natural Spider Silk Column,
1658 Özlem Çolak; Halit Arslan; Hüseyin Zengin;Gülay Zengin, Preparation of Glucose Biosensor by Immobilizing Glucose Oxidase Enzyme onto Polyaniline/Activated Carbon Compozites,
1659 Sema Demirci; Fatma Bilge Emre; Fulya Ekiz; Funda Oğuzkaya; Suna Timur; Cihangir Tanyeli; Levent Toppare, Bioactive Surface Design Based on a Conducting Polymer For Biosensor Applications
1660 Shen-Ming Chen; Arun Prakash Periyasamy; Kuo-Chiang Lin; Soundappan Thiagarajan, Nanostructured Materials for the Electrocatalysis of Biomolecules and Biosensors Applications
1661 Derya Bal Altuntaş; Rukiye Dumanlı; Sema Öztürk; Melda Altikatoğlu; Esra Bal İbrahim Işıldak, Emerging Sensing Technology: a Lab-on-Device For the Pricise Detection Cystic Fibrosis Disease,
1662 Osman Çubuk; Cihan Topcu; Ersin Demir; Barış Kemer; Olcay Bekircan; İbrahim Işıldak, Iron(III)-Selective Electrode Developed as a Detector in Flow Injection Analysis for the Determination of Iron(III) Ions in Several Sample Matrices
1663 Ezel Tilkan; Elif Kormalı Ertürün; Ayça Demirel Özel; Esin Canel; Serkan Sayın Mustafa Yılmaz; Esma Kılıç, Perchlorate-Selective PVC Membrane Electrode Based on A New Calix[4]arene Derivative
1664 Xiaoju Wang; Rose-Marie Latonen; Pia Sjöberg-Eerola; Jan-Erik Eriksson; Johan Bobacka; Mikael Bergelin, Direct Electron Transfer of Trametes Hirsuta Laccase in a Dual-Layer-Architecture of Poly(3,4-Ethylenedioxythiophene)Films
1665 Zihni Onur Uygun; Mustafa Kemal Sezgintürk, A Biosensor Based on Electrochemical Impedance Spectroscopy For Analysis of Vascular Endothelial Growth Factor: Vegf-Receptor Immobilization by Pamam Dendrimers
1666 Fatma Bilge Emre; Fulya Ekiz; Abidin Balan; Sinan Emre; Suna Timur; Levent Toppare, Conducting Polymers Containing Benzothiadiazole and Benzoselenadiazole Units for Biosensor Applications
1667 Haslet Ekşi; Remziye Güzel; İsmail Hakkı Boyacı; Ali Osman Solak, Fabrication of Electrochemical E.Coli Biosensor Using Bimetallic Nanoparticles Labeled Antibodies
1668 Hilal Eren; Müberra Andaç, Simultaneous Analysis of Nitrate and Nitrite in Wastewaters,
1669 M. Saremi; Mehdi Tabriziyan, Electrochemical Phosphate Sensor Based on Polypyrrole
1670 Mehmet Şenel; Cevdet Nergiz; Emre Çevik; M. Fatih Abasıyanık, Ferrocene Cored Pamam Type Dendrimers: an Artificial Redox Proteins and Its Application to Reagentless Glucose Biosensor
1671 Mehmet Şenel; Cevdet Nergiz; İbrahim Bozgeyik M. Fatih Abasıyanık, Preparation of Amperometric Cholesterol Biosensor Fabricated with Pyrrole Branched- Chitosan-Gold Bionanocomposite
1672 Umut Mengüllüoğlu; Erhan Dinçkaya, Imdedimetric Aflatoxin B1 Determination by Using Polypyrrole-Coated Biosensor
1673 Yasin Ugur Kayran; Dilşat (Özkan) Arıksoysal; Şeyma Aydınlık; Seda Nur Topkaya; Tuğba Kılıç; Ceren Acir; Mehmet Özsöz, Carbon Nanotube Modified Electrochemical Genosensor For the Detection of Microorganisms
1674 Mihrican Muti Erdem; Arzum Erdem, Tin Oxide Nanoparticles Based Sensors for Electrochemical Biosensing of Nucleic Acids
1675 Natalija Ryskevic; Urte Bubniene; Saulius Jursenas; Julija Baniukevic; Justina Kirlyte; Almira Ramanaviciene; Arunas Ramanavicius, Conducting Polymer Based Fluorescence Quenching Matrix for Immunosensor Design
1676 Mustafa Çeşme; Derya Tarinc; Ayşegül Gölcü; Petr Zuman, Electrochemical Behavior of Ofloxacine With DNA
1677 Mustafa Çeşme; Ayşegül Gölcü, Voltammetry of the Bacteriostatic Antibiotic Trimethoprime with DNA,
1678 Umut Kökbaş; Tamer Günay; Emir Özçalışkan; Sinan Akgöl; Erol Akyılmaz, A New Biosensor Based on Peroxidase Enzyme Immobilized in Nanopolymeric (Poly-HEMA- MAC) for Hydrogen Peroxide Detection,
1679 Gizem Oyman; Ezgi Çınar; Görkem Odabaş; Engin Asav; Erol Akyılmaz, A Catalase Biosensor Based on Polyaniline-Glutaraldehyde Modified Platinum Electrode for Hydrogen Peroxide Detection
1680 Erhan Canbay; Alper Habip; Göknur Kara; Engin Asav; Erol Akyılmaz, Determination of Lactic Acid/Pyruvic Acid With Amperometric Microbial Biosensor Based on Lactobacillus Delbrueckki Sp. Bacterial Cells
1681 Engin Asav; Rukiye Gümüşada; M. Emin Günay; Erol Akyılmaz, Development of A Bıosensor Mediated by a Novel Palladium Complex to Detect Hydrogen Peroxide
1682 Bengi Çoban; Elif Sunucu; Pınar Kara; Mehmet Özsöz, Direct Electrical Detection of Pathogenic Bacteria Based on Nanoparticle Enhanced Nucleic Acid Biosensor
1683 Dilşat (Özkan) Arıksoysal; Yasin Ugur Kayran; Seda Nur Topkaya; Tugba Kilic; Ceren Acir; Mehmet Özsöz, Electrochemical DNA Biosensors For Microbiological Agent Detection
1684 Charles Merlin Tientcheu; Patrick Broeker; Axel Warsinke, Synthesis and Application of a Bifunctional Redox Polymer for the Development of a Highly Sensitive Enzyme Sensor
1685 Özgür Arar; Eren Yörükoğlu; Murat Akkaya; Mehmet Ali Cihanger; Ümran Yüksel; Nalan Kabay, Removal of Boron from Geothermal Water by Electrodialysis (ED) Method-Effect of pH
1686 Özgür Arar; Ümran Yüksel; Nalan Kabay, Production of Ultrapure Water by Electrodeionization (EDI)-Effect of Ion Exchange Resin Bed Configuration
1687 Ali KAYA; Mustafa Kemal SANGÜN; Mustafa CENGİZ; Cengiz SARIKÜRKÇÜ; , Mentha Longifolia (L.) Hudson Subsp BİTKİSİNİN EKSTRAKSİYONU İLE ELDE EDİLEN UÇUCU YAĞ BİLEŞENLERİNİN GC/MS ANALİZİ VE ANTİOKSİDAN AKTİVİTESİNİN İNCELENMESİ
1688 İsmail ASLAN; Gülengül DUMAN; A.Yekta ÖZER; İbrahim İNANÇ; Alpay TARALP; , LİPOZOM FÖRMÜLASYONLARI VE FARKLI GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ
1689 Tülay AŞKIN ÇELİK; Özlem Sultan ASLANTÜRK; , LAVANTA VE KEREVİZ YAPRAĞI SULU EKSTRELERİ SAÇ BOYAMASINDA OKSİDASYON İŞLEMİ İÇİN KULLANILAN HİDROJEN PEROKSİTİ SÜPÜRÜCÜ AKTİVİTE GÖSTERİR Mİ?
1690 Esvet AKBAŞ; Ela YILDIZ; , KOZMETİK HAMMADDE OLARAK KULLANILABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLEN ÇEŞİTLİ PİRİMİDİN TÜREVLERİNİN SENTEZİ
1691 İsmail ASLAN; Gülengül DUMAN; Coşkun BOZ; Ümit ABAY; Barış EKŞİ; Bekir ÇAKICI; Dilek EROL; , KOZMETİK SEKTÖRÜNDE ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ
1692 Mercan AKGÖZ, KOLTUKALTI BEYAZLATICISI
1693 Nazan DEMİR; Esen TAŞGIN; Hayrunnisa NADAROĞLU; Yaşar DEMİR; , HİNDİBA(cichorium intybus L.) BİTKİSİNİN ÇİÇEKLERİNDEN MYROSİNAZ ENZİMİNİN SAFLAŞTIRILMASI, KARAKTERİZE EDİLMESİ VE KOZMETİK ALANINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
1694 Adnan YILDIZ; Tuğba GÜR; M.Salih NAS; Aycan GÜR; , KAOLİN KİLİNİN ADSORPLAMA KAPASİTESİNİN KOZMETİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
1695 Ecem Fatma KARAMAN; Melike ÜNER; , HYALURONİK ASİT VE KOZMETOLOJİİ ÇİN ÖNEMİ
1696 Merve TUNÇ; Ümit GÖNÜLLÜ; , GEN ANLATIMI REGÜLASYONUNA KATILAN KOZMESÖTİK ETKİN MADDELER
1697 Yusuf Mert SÖNMEZ; Bekir Zühtü UYSAL; , FÜLVİK ASİT : ANTİOKSİDAN, ANTİMİKROBİYAL, LEKE GİDERİCİ, EKZAMA VE AKNE GİBİ CİLT PROBLEMLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNİ HIZLANDIRICI DOĞAL KOZMETİK AJAN
1698 Zeynep KATIRCI; Nezire İMRİZ; Umut ÇELİKOĞLU; İsmail ÖZMEN; Sercan Özbek YAZICI; , DOĞAL BİTKİSEL YAĞLAR İLE ELDE EDİLEN SABUNLARIN PLAZMİD DNA ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
1699 Sema BAĞDAT YASAR; Sinem AYHAN; Levent KAHRIMAN ; , ÇİNKO KATKILI HİDROKSİ APATİTLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİ
1700 Tülay AŞKIN ÇELİK; Özlem Sultan ASLANTÜRK; Ümit ÜNSAL; Nursabah SARIKAVAKLI; , CEVİZ YAPRAĞI VE TURUNÇ KABUĞU EKSTRELERİNİN SAÇ BOYAMASINDA OKSİDASYON İŞLEMİ İÇİN KULLANILAN HİDROJEN PEROKSİT'İ SÜPÜRME AKTİB-VİTELERİNİN BELİRLENMESİ
1701 Yıldırım ERBİL, YÜZEY AKTİF KİMYASALLARIN İŞLEVLERİ, KARAKTERİZASYONUVE KOZMETİK FORMÜLASYONLARINDA KULLANIMI
1702 Ahmet ÇEKİRGE, TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
1703 Fatma SOYOĞLU, KOZMETİK LABORATUVARLARININ İŞLEYİŞİ VE ÜRÜN LİMİTLERİ
1704 Şule DİNÇ; Abdürrezzak E. BOZDOĞAN; Ulvi AVCIATA; , SAÇ BAKIM ÜRÜNLERİ PERFORMANS TESTLERİ
1705 -----------, REACH TÜZÜĞÜ'NÜN KOZMETİK SEKTÖRÜNE ETKİLERİ
1706 Nazan DEMİR, KOZMETİKTE AR-GE
1707 Sefa AVCIER; Yasemin YAZAN; , KOZMETİK ÜRÜNLERDE ETKİNLİK TESTLERİ
1708 Gülçin AKGÖREN, KOZMETİK PREPARATLARDA KULLANILAN KORUYUCULAR
1709 Yasemin YAZAN, KOZMETİK ALANDA GÜNCEL DURUM
1710 -----------, KOZMETİK GMP
1711 Osman EKER, KOZMETİK ÜRÜNLERDE KOKU FARKINDALIĞI
1712 Aysel ŞENOL, İNOVASYON
1713 Tülay KÖSE, İEGM KOZMETİK YASASI
1714 Mustafa Kemal SANGÜN, ESANSLAR (UÇUCU YAĞLAR)
1715 Ferdane KAHRAMAN, FİTOKOZMETİKLERE GÜNCEL BAKIS
1716 Naz Zeynep ATAY, KOZMETİK KİMYADA EMÜLSİYONLAR
1717 Marion LAPEYRERE, CERTIFIED NATURAL AND ORGANIC COSMETICS
1718 Via FRATTA, EFFICACY AND SAFETY TESTS
1719 Ertan ÖZTÜRK, TÜRKİYE’DE UYGULANAN KİMYASALLAR MEVZUATI VE KOZMETİKLER
1720 Dietmar OCHS, THE USE OF BIOCIDES IN THE EU
1721 Emiş HAS TANIŞ, AEROSOLLER
1722 Kadir ARISOY, BİTKİLERİN KOZMETİKTE KULLANILMASI
1723 Elif Gözde UTKU; Gülgün YENER; , SİRTÜİNLER VE RESVERATROLÜN KOZMETİKTE YAŞLANMA KARŞITI KULLANIMI
1724 Harun YILMAZ; Ferhan KARA; , YAĞLANDIRICI VE NEMLENDİRİCİ KİMYASALLAR NEMLENDİRİCİLERİN ETKİLERİ
1725 Aykut ÖZTEKİN ; Nazan DEMİR; Yaşar DEMİR; , YILAN YASTIĞI BİTKİSİNDE (Arum İtalicum) PROTEAZ ENZİMİNİN BAZI VİTAMİNLERİN VE TOTAL FENOLİK MADDE MİKTARLARININ BELİRLENMESİ VE BİTKİNİN KOZMETİK KATKISI OLABİLİRLİĞİNİN BELİRLENMESİ
1726 AKOĞLU A.G, BUDAK E., BOZKURT Ç., Hekzagonal Bor Nitrür Sentezinde Öncül Maddenin Hazırlanmasının Geliştirilmesi
1727 YILMAZCAN Ö., ÖZER E.T., İZCİ B., Headspace - Gaz Kromatografi Tekniği ile Değişik Matrikslerdc Uçucu Organik Bileşen Analizlerinde Analitik Yaklaşımlar
1728 KALELİ G., SAPMAZ-ERDEN C., TURNA S., YENİSOY-KARAKAŞ S., BOZCAARMUTLU A. , Zonguldak L imanı?ndan Yakalanan Has Kefal Balığı (Mugil Cephalus) Karaciğer Dokusunda Antrasen, Piren, Krisen, Benzo(a)antrasen ve Benzo(k)floranten Derişimin Belirlenmesi ve Canlılar Üzerine Etkisi
1729 AYBASTIER Ö., ŞAHİN S., DEMİR C., Fenolik Maddelerin Ekstraksiyonu ve Antioksidaıı Aktivitelerinin Tayini
1730 SEVİM Y.H.,TURNA S., SAPMAZ -ERDEN C., YENİSOY-KARAKAŞ S., BOZCAARMUTLU A., Sakarya Nehir Ağzından Yakalanan Has Kefal Balığı (MugHCephalus )Karaciğer Dokusunda O C P Tipi Kirleticilerin Derişiminin Belirlenmesi ve Canlılar Üzerindeki Etkisi
1731 SAKLANGIÇ U., KARADENİZ H., YENİSOY-KARAKAŞ S., Toprak Örneklerindeki Organokloriu Pestisitlcrin Tayini içinUltrasonik Ekstraksiyon Mefodunun Geliştirilmesi ve Metot Validasyoııu
1732 IŞIK F., KÖPRÜ İ., KARAKAŞ D., YENİSOY-KARAKAŞ S., Sıralı Yaş Çökelme Örneklerinde PAH Kompozisyonun Belirlenmesi
1733 ÖZMEN H., DEMİR M., TEKDEMİR Z. TÜRKDEMİR M.H., Stevia Rebaudiana Bitkisinin Sulu EkstraktJannda Orp Ölçümleri
1734 ALTAY Y., KÖLEMEN S., ÇAKMAK Y., ERTAN-ELA Ş., BRENDEL J.,AKKAYA E., Kızıl ve Yakın-Kızılötesi Bölgede Absorblayan Budity Duyarlaştırıcıları içeren Katı-Hal Boya Duyarlı Güneş Pilleri
1735 AKIN A., YILDIRIM E., ÖNEN M.K., Organik Madde (N-cetyl-N,N,N-trimethylammonium bromide) Katkılandırması ile TiO2Fotokatalitik Aktivitesinin Artırılması
1736 AZILI A., ERSOY M., İZGİ B., Domatesin Antkksidan Aktivitesi ve Sağlık Alanındaki Uygulamaları
1737 PEKAL A., DROZDZ P., BlESAGA M., PYRZYNSKA K., Comparison of Antioxidant Properties o f Fruit Tea Infusions
1738 CANTÜRK H., YILMAZ P., ERDEMİR Ü.S., GÜÇER Ş., Pirinç Unundaki Cu, Zn, Mn, Co ve Cd Element Düzeylerinin ICP-MS ile Belirlenmesi
1739 TUNÇ G., DÖNMEZ M., DURMUŞ S., Koordinasyon Kimyasında Crown Eterler
1740 ÇALIŞKAN H., OĞUZ M., TEKİN T., YILMAZ M., ANIL B., ŞENDİL K., YENİ SCHİFF BAZININ SENTESİ VE Pka DEĞERİNİN HESAPLANMASI
1741 ARSLAN R., MUREN C., PALA N., DURMUŞ S., Doğal Mineral Olan Klinoptilolit Üzerinde Sehiff Bazı Metal Kompleksi Reaksiyonu
1742 DALMAZ N., YAMAN N., DURMUŞ S., İzomerik Schiff Bazlarının Termal Kararlılıklarının Aydınlatılması
1743 BEYTOR A., TURNA S.,SAPMAZ-ERDEN C., YENİSOY-KARAKAŞ S., BOZCAARMUTLU A., Gülüç Irmağı?ndan Yakalanan Has Kefal Balıklarında (MugiIcephaJus ) OCP Tipi Kirleticilerin Derişiminin Belirlenmesi ve Canlılar Üzerine Etkileri
1744 HERGÜNVARIM S., AKYOL N., GAGA E., Ev Ortamında İnsan Aktiviteleri Sırasında Oluşan Partikül Madde (PM2.5 ve PM10) Derişimlerinin Ölçülmesi ve Maruziyetin İncelenmesi
1745 SOLMAZ E., TURNA S., SAPMAZ-ERDEN C., YENİSOY-KARAKAŞ S., BOZCAARMUTLU S., Ereğli Limanı'ndan Yakalanan Sarıyanak Kefal Balığı (Liza (turala) Karaciğer Dokusunda PAII Tipi Kirleticilerin Derişiminin Belirlenmesi ve Canlılar Üzerindeki Etkisi
1746 İNAM K., ÖZTEKİN E., ŞAHİN Y., Bor Nötron Yakalama Tedavisinde Kullanılan p-Karboran Bileşiklerinin İki Ucunun Fonksiyonlandırılması
1747 BÜYÜKBAYRAM M., TURNA S., SAPMAZ-ERDEN C., YENİSOY-KARAKAŞ S., BOZCAARMUTLU A., Zonguldak Limanı'ndan Yakalanan Has Kefal Balığı (Mugil Cephalus) Karaciğer Dokusunda OCP Tipi Kirleticilerin Derişiminin Belirlenmesi ve Canlılar Üzerine Etkisi
1748 İPEK Y., KÖPRÜ İ., KARAKAŞ D., YENİSOY-KARAKAŞ S., Bolu Atmosferindeki Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların Kuru Çökelme Miktarlarının Belirlenmesi
1749 ALPAY P., AKTAŞ-UYGUN D., Biyomoleküllerin Saflaştırmasına Yeni Bir Yaklaşım: Hidrofobik Etkileşim Kromatografisi
1750 ÖZCAN S., YALÇINKAYA F., ÖZEL F., DURMUŞ S., ONNO Tipi Schiff Bazları Sentezi, Yapılarının Aydınlatılması ve Termal Kararlılıkları
1751 ER S., Hava ve Hava Kirleticileri, Fotokimyasal Smog
1752 ALKAN C.P., SAPMAZ-ERDEN C., TURNA S., BOZCAARMUTLU A., Gülüç Irmağınıdaki Kirliliğin Canlılar Üzerine Etkisinin Kefal Balığında (Mugilcephalus) Biyobelirteç Enzim Aktiviteleri ile Belirlenmesi
1753 DEMİRBEL E., AKPINAR Ö., AKTAŞ N., KARA A., Polimerik Mikrokürelerle Sulu Çözeltilerden Ağır Metal İyonlarının Adsorpsiyonun Fizikokimyasal Parametrelerinin Araştırılması
1754 ÖZTÜRK Ç., TURNA S., SAPMAZ-ERDEN C., YENİSOY-KARAKAŞ S., BOZCAARMUTLU A., Ereğli Limam?ndan Yakalanan Sarıyanak Kefal Balığı (Liza aurata) Karaciğer Dokusunda OCPTipi Kirleticilerin Derişiminin Belirlenmesi ve Canlılar Üzerine Etkisi
1755 AKTÜRK A.E., SARIKÜRKÇÜ C., AKTÜRK S.,DEMİRCİ Ç.E., Ni-Fe20 3 Nanoparçacıkların Sol-Jel Yöntemi ile Sentezi ve Karakterizasyonu
1756 KONDAKÇI G., SAPMAZ-ERDEN C., TURNA S., YENİSOY-KARAKAŞ S., BOZCAARMUTLU A., Sakarya Nehir Ağzı?ndan Yakalanan Has Kefal Balığı (Mugil Cephalus) Karaciğer Dokusunda PAH Tipi Kirleticilerin Derişimiııin Belirlenmesi ve C anlılar Üzerine Etkisi
1757 İÇÖZ N., DOĞAN H., GÜNDÜZ M., KAYKUSUZ Y., DEMİR L., ALLI A., Yeni Biyobozunur Polimerlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyobozunurluk Çalışmaları
1758 ÖNEN M.K., N ve S Katkılandırması ile TiO2?in Fotokatalitik Aktivitesinin Artırılması
1759 DAĞ Ç., COŞGUN N., ELGİN E.S., İnsan UbcH8 Proteininin Baktcriyel Sistemdeki Çözünür Ekspresyon Düzeyinin GB1 Çözünürlük Tagı Yardımı ile Arttırılması
1760 ARSLAN E.U., BUDAK N., GÜL G., PALABIYIK F., AYDIN I., Asfaltit Külünde Kurşun Türlendirmesi
1761 ER S., Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Yapılan Çalışmaların İncelenmesi
1762 TEKDEMİR Z., ÖZMEN H., DEMİR M., TÜRKDEMİR M.H., Potansiyometrik Titrasyon Üzerinde Kalibrasyondan Kaynaklanan Hataların İncelenmesi
1763 AKTAŞ N., AKPINAR Ö.,ERDEM B., Asetik Asit ve n-Amyl Alkolün İyon Değiştirici Keçine Katalizli Esterleşme Kinetiği
1764 ASLAN E., KARADENİZ H., YENİSOY-KARAKAŞ S., Su örneklerindeki Ornagoklorlu Pestisitlerin Tayini için Katı Faz Ekstraksiyon Metodunun Geliştirilmesi ve Metot Validasyonu
1765 CANER E., ALTUĞ C., Azlaktonların Sentezi ve Reaksiyonlarının İncelenmesi
1766 YARATAN K., BÖLÜK B.K., TÜRKDEMİR M.H., ULUĞ B., Elektriksel Yük ölçer Hazırlanması ve Denenmesi
1767 EROĞLU S., ATABAY T., YEŞİL F., DEMİRÇALI A., KARCI F., Pirazol Halkaları İçeren Yeni Heterosiklik Dispers Disazo Boyarmaddelerin Sentezi ve Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi
1768 ASLAN F., ALĞAÇ R.,ÇETİN A., Yeni Sciff Bazı Komplekslerinin Sentezlenmesi ve Antibakteriyal Etkilerinin İncelenmesi
1769 O. Yavuz ATAMAN, Sezgin BAKIRDERE, Şefika ÖZCAN, Selin BORA, HPLC-ICP-MS ile Metal Türlendirmesi
1770 Güleren ALSANCAK, Sıvı Kromatografide Organik Modifiyer ve Mobil Faz Katkılarının Tip ve Derişimlerinin Ayırmadaki Etkisi
1771 Rıdvan SAY, Yeni Nesil Katı Destekler: Proteinimsi Poİimerik Nanopartiküller (3P)
1772 F. Bedia Erim BERKER, Kapiler Elektroforez -LIF Tekniği ile Yüksek Duyarlı Biyojenik Amin ve Kiral Anıinoasit Analizleri: Gıda Bozulma ve Hilelerinin Tespiti
1773 Ömer İrfan KÜFREVİOĞLU, Karbonik Anhidraz ve Laktoperoksidaz Enzimlerinin Sülfanilamid Ligandlı Afinite Kromatografisi ile Saflaştırılmaları
1774 Şeref GÜÇER, Element Fraksiyonlama ve Türlendirme Çalışmalarında Kromatografîk Tekniklerin Yeri
1775 Münevver SÖKMEN, Kromatografik Analizde Kombine Yöntemler ve Yeni Gelişmeler
1776 Alptuğ ATİLA, Özge YILMAZER, Yücel KADIOĞLU, Murat ÖZTÜRK, Onur ŞENOL, Farmasötik Preparatlarda İrbesartan?ın HPLC-DAD Yöntemiyle Miktar Analizi
1777 Lütfiye VAROĞLU, Hasan ERTAŞ, Vitex-Agnus Castus Bitkisinde Uçucu Yağların Kompozisyonu, Özütleme (Ekstraksiyon) Verimine Etki Eden Parametreler ve Bölgesel Farklılıkların Karşılaştırılması
1778 Süreyya SARI, Hasan ERTAŞ, Armatür Conta ve Plastik Materyalde Klorofenolik Bileşiklerin GC-ECD ve GC-MS Sistemi ile Tayini
1779 Ceren TÜRKCAN, Sinan AKGÖL, Adil DENİZLİ, DNA Saflaştırılması için Pseudospesiflk Nanoyapılar
1780 Nevra ÖZTÜK, R. Hilal ŞENAY, Yeşim ÖZCAN, Sinan AKGÖL, Adil DENİZLİ, Lakkaz İmmobilizasyonu için Nanopartikül Gömülü Kriyojelik Yapıların Sentezlenmesi
1781 Sevda CEYLAN, Mehmet ODABAŞI, PHEMA Mikroküre Gömülü Kriyojel Kompozit Membranların Üretilmesi ve Protein Adsorpsiyon Kapasitelerinin İncelenmesi
1782 Gülşen GÜVEN, Mustafa DEMİR, Termofıiik Bakteri-Silika Jel Dolgulu Kolonda Cd, Co ve Ni İyonlarının Zenginleştirme Şartlarının Araştırılması
1783 Nurgüİ KARADAŞ , Mehmet GÜMÜŞTAŞ, Sibel A. ÖZKAN, Benidipin?in Farmasötik Dozaj Formlarından Ters Faz YPSK Yöntemiyle Miktar Tayini
1784 Mahfuz ELMASTAŞ, Ayşe AKBOĞA, İbrahim TÜRKEKÜL, Nusret GENÇ, Hüseyin AKŞİT,Özkan ŞEN, Hypholoma fasciculare Mantar Türünden Fitosterollerin Saflaştırılması ve Metal Şelatlama Aktivitesi
1785 Erdal DİNÇ, Dalgacık Dönüşüm Yöntemleri ve Kromatografîk Analiz
1786 Durişehvar ÖZER ÜNAL, Klinik Araştırmalarda Kromatografîk Yöntem Geliştirme ve Validasyon; Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerlik Çalışmaları
1787 Habibe BUDAK KAYA, Melda ŞÎŞECİOĞLU, Zeynep KÖKSAL, Hasan ÖZDEMİR, Asetilkolinesteraz Enziminin Eritrositlerden Afinite Kromatografisi Yöntemi ile Saflaştırılması
1788 Ercan BURSAL, İlhami GÜLÇİN, Kivi (Actinidia deliciosa) Meyvesinden Karbonik Anhidraz Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu
1789 Elif Duygu KAYA, Şükrü BEYDEMİR, Hakan SÖYÜT, Çipura ( Sparus aurata) Balığının Karaciğer Dokusundan Saflaştırılan Karbonik Anhidraz Enzimi Üzerine Bazı Metal İyonlarının İn vitro Etkilerinin İncelenmesi
1790 Muhammet GÜLER, Vedat TÜRKOĞLU, Mehmet Rıza KIVANÇ, Van Gölü Balığı (Chalcalburnus tarichii PaIIas,1811) Karaciğerinden Saflaştırılan 6-Fosfoglukonat Dehidrogenaz Üzerine Bazı İlaçların Etkisi: Bir in vitro Çalışma
1791 Seval Sevgi KIRDAR, Metin ATAMER, Ziya KILIÇ, Laktoperoksidaz/Tiyosiyanat/Hidrojen Peroksit (Lp) Sistemi Aktivasyonu ile Korunmuş İnek Sütlerinden Üretilen Tulum Peynirlerinin Olgunlaşma Sürecinde Serbest Yağ Asitlerindeki Değişimin Belirlenmesi
1792 Yener TEKELİ, Özcan Barış ÇİTİL, Mehmet SEZGİN, Konya ve Bölgesinden Elde Edilen Bazı Sideritis Türünün Yağ Asitleri Kompozisyonları
1793 Mehmet Emre EREZ, Peyami BATTAL, Ömer BİNGÖL, Allelopatik Ekstrakt Uygulanan Bitkilerdeki Hormon ve Şeker Değişimlerinin HPLC Yöntemi ile Analizi
1794 Filiz ATALAY, Metin KILINÇ, Sağlıklı, Nöral Tüp Defekti Olan ve Trisomili Gebelerden Alınan Amniyon Sıvılarının Antioksidan Özellikleri ve Eser Element Düzeylerinin Belirlenmesi
1795 Aydın PARLAR, Sıvı Kromatografi Kütle Spektrometre-Teknikler ve Uygulamalar
1796 Özün GÖREL, Muammer KAPLAN, Tavuk Yumurtalarında Organoklorlu Pestisitler ve Poliklorlubifenil Kalıntılarının Farklı Gaz Kromatografîk Yöntemlerle Analizi
1797 Şana SUNGUR, Muhammet Meriç ATAN, Hatay Bölgesinde Tüketilen Et ve Süt Ürünlerindeki Bazı Zararlı Anyonların Belirlenmesi
1798 Sevgi TATAR ULU, Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografîsi İle Farmasötik Preparatlarda Bisoprolol Miktar Tayini
1799 Meryem NAR, İlhami GÜLÇİN, Rozmarinik Asidin İnsan Karbonik Anhidraz İzoenzimleri (HCA-I ve HCA-II) Üzerine înhibisyon Etkisinin İncelenmesi
1800 Hülya GÖÇER, İlhami GÜLÇİN, Kafeik Asit Fenetil Esterinin (CAPE) İnsan Karbonik Anhidraz İzoenzimleri (hCA-I ve hCA-II) Üzerine İnhibisyon Etkisinin Belirlenmesi
1801 Ali ATASEVER, Bilge ÖZCAN, Murat ŞENTÜRK, Ramazan KALIN, Hasan ÖZDEMİR, Laktoperoksidaz Enziminin Koyun Sütünden Afinite Kromatografisi ile Saflaştırılması
1802 Cemile BAL, Nagihan M. KARAASLAN, Mehmet YAMAN, Semizotu (Portulaca oleracea L.) Bitkisi ve Kuşburnu (Rosa canina L.) Meyvesinin Farklı Çözücülerle Ekstraksiyonu ve Mirisetin Bileşiğinin HPLC-MS ile Tayini
1803 Bilal YILMAZ, Vedat AKBA, Alprazolam Etkin Maddesinin Farmasötik Preparatlarda GC-FID Yöntemi ile Tayini
1804 Bilal YILMAZ, Vedat AKBA, Medazepam Etkin Maddesinin Farmasötik Preparatlarda GC-MS Yöntemi ile Tayini
1805 Esra DİLEK, Ömer İrfan KÜFREVİOĞLU, Şükrü BEYDEMİR, Bünyamin Mesut HALICI, İnsan Trombositlerinden Siklooksigenaz (COX) Enziminin Saflaştırılması,Bazı Antiinflamatuar İlaçların Enzim Aktivitesi Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi
1806 Mehmet Rıza KIVANÇ, Vedat TÜRKOĞLU, Muhammet GÜLER, İnsan Plazma ve Eritrosit Hemolizatı Asetilkolinesteraz (AChE, EC 3.1.1.7) Enzimi Üzerine Bazı Antibiyotik ve Ağrı Kesici İlaçların in vitro Etkilerinin Araştırılması
1807 İsmail AKDENİZ, Ayşe KAYA, Okzalik, Maleik, Sitrik ve Krotonik Asitlerin Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografîsi (HPLC) ile Eşzamanlı Tayinleri
1808 Adnan ÇETİN, İshak BİLDİRİCİ, Yeni Kiral Pirazol Amitdiollerin Sentezlenmesi ve Asetofenonun Asimetrik İndirgenmesinde Kullanımları
1809 Gökçe ENGÜDAR, Beraat ÖZÇELİK , Hueeste ÇATALGİ-GİZ, Aljinat Küreciklerinin Çay Kateşinlerini Taşıma ve Salma Süreçlerinin İzlenmesi
1810 E. GÜNÎSTER, E ÇEVİK, M. BOZKURT, H. ÇATALGİL-GİZ, PDADMAC Modifîye Kilin Anyonik ve Katyonik Boyaların Tutulmasında Etkinliğinin Araştırılması
1811 Birnur AKKAYA, Recep AKKAYA, N-İzopropil Akrilamid-Akrilik Asit Monolitik Kriyojel Kolonlar
1812 Namık KILINÇ, M. Mustafa İŞGÖR, Bülent ŞENGÜL, Şükrü BEYDEMİR, Koyun Mide Dokusundan Saflaştırılan Karbonik Anhidraz I ve II İzoenzimlerinin Aktiviteleri Üzerine Bazı Pestisitlerin İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi
1813 Büşra KONCUK, Zuhal ALIM, Şükrü BEYDEMİR, Koyun Karaciğer Mikrozomlarından PON1 Enziminin Saflaştırılması ve Bazı Pestisitlerin Enzim Aktivitesi Üzerine in vitro İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi
1814 Uğur GÜLLER, Ömer İrfan KÜFREVİOĞLU, Şükrü BEYDEMİR, İnsan Eritrositlerinden Saflaştırılan Karbonik Anhidraz I ve II İzoenzimlerinin Aktiviteleri Üzerine Glukokortikoid İlaçların Etkileri
1815 Pınar TAŞER, Ebru AKKEMİK, Sevil AYDIN, Mehmet ÇİFTÇİ, Glutatyon Redüktaz Enziminin Hindi Karaciğerinden Saflaştırılması ve Bazı Pestisitlerin Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
1816 Özlem YILMAZCAN, Elif TÜMAY ÖZER, Belgin İZGİ, Şeref GÜÇER, Deniz Suyundaki Uçucu Organik Bileşiklerin Head-Space Gaz Kromatografîsi Kütle Spektrometresi ile Karekterizasyonu
1817 Ebru AKKEMİK, Pınar TAŞER, Sevil AYDIN, Mehmet ÇİFTÇİ, Glutatyon-S-Transferaz Enziminin Hindi Karaciğerinden Saflaştırılması ve Bazı Pestisitlerin Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
1818 Ferişte ÖZTÜRK GÜNGÖR, Mustafa Kemal ÜNAL, Şahnur IRMAK, Eyyüp KARTAL,Gönül TUSU, Farklı Yörelerde Yetiştirilen Gemlik Zeytininden Sofralık Siyah Zeytin Elde Edilmesi Sırasında Antosiyanin Miktarlarında Meydana Gelen Değişmeler
1819 Veysel ÇOMAKLI, Ö. İrfan KÜFREVİOĞLU, Gökkuşağı Alabalık Eritrositlerinden Glutatyon S-Transferaz E