Kongre Bildirileri
  VI. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Mustafa Kemal Üniversitesi, 3-7 Eylül 2012, Hatay
Sıra no Yazar Bildiri
PDF*
1 F.Bedia Erim Berker, DAR KOLONLARDAN GENİŞ ALANLARA: KİMYA,GIDA, İLAÇ,BİYOLOJİ VE KLİNİK BİLİMLERİNDE KAPİLER ELEKTROFOREZ
2 Reşat Apak, ANTİOKSİDAN KAPASİTE TAYİN YÖNTEMLERİ, CUPRAC YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLEMELERİ
3 Recep ZİYADANOĞULLARI, ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARDA ANALİTİK KİMYANIN ÖNEMİ
4 Süleyman AKMAN, YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ MOLEKÜLER ABSORPSİYON SPEKROMETRİDE AMETAL TAYİNİ
5 Şeref GÜÇER, SPEKTROMETRİK TEKNİKLERİN PROSES ANALİTİK TEKNOLOJİLERDE ÖNEMİ
6 Ümit Demir, GRAFEN OKSİTİN DOĞRUDAN ELEKTROKİMYASALİNDİRGENMESİ: ATOMİK BOYUT GÖRÜNTÜLEME VESPEKTROSKOBİK KARAKTERİZASYON
7 O. Yavuz ATAMAN, ATOMİK SPEKTROMETRİYLE in-situ ÖNZENGİNLEŞTİRME YÖNTEMLERİ
8 Yücel KADIOĞLU, İLAÇLARDA STABİLİTE TESTLERİ
9 Sermin ÖRNEKTEKİN, KİMYA VE AKREDİTASYON
10 Ayşen Demir Mülazımoğlu, 2-AMİNO-3-HİDROKSİPİRİDİN İLE CAMSI KARBON ELEKTROT MODİFİYE EDİLDİKTEN SONRA KUERSETİN, GALANGİN, 3-HİDROKSİFLAVON VE KRİSİN TAYİNİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
11 Ayşegül KUTLUAY BAYTAK, POLY(PİVALİC ACİD)-COBALT NANOPARÇACIK ve MULTİ WALL KARBON NANOTÜP ile MODİFİYE EDİLEN CAMSI KARBON ELEKTROT KULLANILARAK METHİMAZOL? ÜN VOLTAMETRİK OLARAK SAPTANMASI
12 Berrin ZİYADANOĞULLARI, YENİ BİR AMİD SİLİKA DOLGU MADDESİNİN SENTEZİ VE HİDROFİLİK ETKİLEŞİM SIVI KROMATOGRAFİSİ(HILIC) UYGULAMALARI
13 Burçin Bozal Palabıyık, ETOPOZİT?İN FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİNDEN KARBON NANOTÜP İLE MODİFİYE EDİLMİŞ ELEKTROT KULLANARAK TAYİNİ
14 Burçak Kaya, ÇEŞITLI DESTEK MATERYALLERI ÜZERINE SÜPERKRITIK KARBONDIOKSIT ORTAMINDA PLATIN YÜKLENEREK HAZIRLANAN KATALIZÖRLERIN SULU FAZ REFORMLAMA ILE HIDROJEN GAZI ÜRETIMINDEKI AKTIVITELERININ KIYASLANMASI
15 Cevdet Demir, CHROMAC YÖNTEMİYLE DOĞAL ÜRÜNLERDE ANTİOKSİDAN KAPASİTE TAYİNİ
16 Elif TÜMAY ÖZER, DİETİL FİTALATIN POLİ(EGDMA-MATrp ) MİKROKÜRELER ÜZERİNE ADSORPSİYONU VE UZAKLAŞTIRILMASI
17 Emirhan Nemutlu, METABOLİK OLİGOFOSFATLARIN 18O/16O İZOTOP DEĞİŞİM VE DÖNGÜ HIZLARININ ESI-MS VE 2D 31P NMR İLE ANALİZİ
18 Esma TÜTEM, BAZI ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN KABUKLARININ ANTİOKSİDAN KAPASİTELERİ VE BAŞLICA BİLEŞENLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
19 Filiz TEZCAN, KAPİLER ELEKTROFOREZ-LAZER İNDÜKLENMİŞFLORESANS TEKNİĞİ İLE TİCARİ HAYVAN SERUMLARINDA L-LİZİN ANALİZİ
20 Gülşin ARSLAN, KALİKS[4]ARENİN SCHİFF BAZ TÜREVİ İLE MEMBRAN HAZIRLAMA
21 Güler Yalçın, BİR AYIRMA SANATI KROMATOGRAFİ VE KISA TARİHÇESİ
22 Halim Avcı, ATIK SULARDAN ETKİLENEN ALANLARDAN ALINAN MISIR, NANE VE TOPRAK ÖRNEKLERİNDE ESER ELEMENT SEVİYELERİNİN ARAŞTIRILMASI
23 Hakan KAYGUSUZ, ALÜMİNYUM ALJİNAT KÜRELERİ İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN FLORÜR UZAKLAŞTIRMASI
24 İhsan Üstün, FRUKTOZ GERÇEĞİ; YARARLI MI? ZARARLI MI?
25 Kader Dağcı, POLİMERİK PYRONİN Y İNCE FİLMLERİNİN AMPEROMETRİK NİTRİT TAYİNİNDE KULLANIMI
26 Mehmet AKYÜZ, MAMUL GIDALARDAKİ NİTROZAMİN OLUŞUMLARI
27 Mehmet Gümüştaş, ANTİPARKİNSON ETKİLİ MADDELERİN FARMASÖTİK DOZAJ FORMUNDAN HPLC YÖNTEMİYLE EŞ ZAMANLI MİKTAR TAYİNİ
28 Mustafa Ozcan, KATI ÖRNEKLEMELİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRESİ İLE CAM ÖRNEKLERİNDE PB TAYİNİNDE KALİBRASYON TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
29 Nuray Şatıroğlu, KURŞUN İYONLARININ SU VE GIDA ÖRNEKLERİNDE TEK DAMLA MİKROEKSTRAKSİYON TEKNİĞİ İLE ÖNDERİŞTİRİLMESİ VE GFAAS İLE TAYİNİ
30 Recep Taş, SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLERLE POLİANİLİN NANOÇUBUKLARININ OLUŞUMUNA DODESİL BENZEN SÜLFONİK ve HİDROKLORİK ASİT ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
31 Saliha ŞAHİN, MEYVE SULARININ FENOLİK MADDE İÇERİKLERİNİN ÇOK DEĞİŞKENLİ KALİBRASYON TEKNİKLERİ İLE BELİRLENMESİ
32 Sezgin Bakırdere, ATIK SU ARITMA TESİSLERİNDEN ALINAN SU ÖRNEKLERİNDE DOĞAL HORMONLARIN VE ENDOKRİN BOZUCU MADDELERİN KATI FAZ EKSTRAKSİYONUNDAN SONRA LC-ESI-MS/MS SİSTEMİ İLE EŞZAMANLI TAYİNLERİ
33 Sema Erdemoğlu, DİRENÇLİ ORGANİK KİRLETİCİLERİN İLERİ OKSİDASYON YÖNTEMLERİ İLE GİDERİMİNDE ANALİTİK YAKLAŞIMLAR
34 Serdar Çevik, POLY(ALLYLAMİNE HİDROKLORİT)-ÇOK DUVARLI KARBON NANOTÜP (MWCNT) FİLM İLE MODİFİYEKARBON PASTA ELEKTRODA DAYALI ASETİLKOLİNESTERAZ BİYOSENSÖRLE PESTİSİT TAYİNİ
35 Serhat DÖKER, MİNYATÜRİZE EDİLMİŞ KATI-FAZ ÖZÜTLEME YÖNTEMİİLE ESER-ALTI DÜZEYDE İNORGANİK ARSENİK TÜRLEMESİ
36 Sema Gündüz, KATI ÖRNEKLEMELİ-YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ-SÜREKLİ IŞIN KAYNAKLI-ELEKTROTERMAL ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROFOTOMETRESİ (SS-HR-CS-ETAAS) İLE RUJÖRNEKLERİNDE KURŞUN TAYİNİ
37 Serkan ŞAHAN, REDOKS REAKSİYONU OLMADAN AKIŞA ENJEKSİYONLU ANALİZLE KROM TÜRLEME SİSTEMİ
38 Şükriye Karabiberoğlu, NİKEL -POLİ (p-AMİNOFENOL) KOMPOZİT CAMIMSI KARBON ELEKTROTTA DİKOFOL?ÜN TAYİNİ
39 Tuğba Baycan, EPPG ELEKTROT MATERYALİNİN MİKROBİYAL ELEKTROLİZ YÖNTEMİYLE HİDROJEN ÜRETİMİNDEKİ ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ
40 Veli Uygur, P-S-SCMTII GENİ AKTARILMIŞ TÜTÜN BİTKİSİNİN CU İLE KİRLENMİŞ TOPRAKLARDA FİTOREMEDİASYON POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ
41 Zühre Şentürk, KAPSAİSİN?İN TEK-KULLANIMLIK KALEM-UCU GRAFİT ELEKTROT ÜZERİNDE ELEKTROKİMYASAL İNCELENMESİVE ADSORPTİF SIYIRMA VOLTAMETRİSİ İLE MİKTAR TAYİNİ
42 Merve DEMİRKURT, İNORGANİK VE ORGANİK SELENYUMUN ATOMİK SPEKTROMETRİK TEKNİKLERLE TAYİNİ ÖNCESİ TÜRLENDİRİLMESİ
43 Ayça Demirel Özel, BİYOYAKIT HÜCRELERİ İÇİN Co?O? NANOPARTİKÜLLE MODİFİYE EDİLMİŞ HORSERADİSH PEROKSİDAZ ENZİM ELEKTROT HAZIRLANMASI
44 AniesAwadSatti, KADMİYUM, KURŞUN VE NİKEL İYONLARININ SU VE GIDA ÖRNEKLERİNDEN BULUTLANMA NOKTASI EKSTRAKSİYONU İLE ÖNDERİŞTİRİLMESİ VE ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRESİ İLE TAYİNİ
45 Asiye Aslıhan Avan, BİLİRUBİNİN SİSLENME NOKTASI EKSTRAKSİYONU SONRASI FİBER OPTİK SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİ
46 Ayşem ARDA, DUYARLI VE DUYARSIZ ENERJETİK MADDELERİN SPEKTROFOTOMETRİK VE KROMATOGRAFİK TAYİNİ
47 Alptuğ ATİLA, BİRİNCİ TÜREV SPEKTROFOTOMETRE İLE FARMASÖTİK PREPARATLARDA SEFUROKSİM AKSETİL?İN BELİRLENMESİ
48 Abdurrahman AKTÜMSEK, TÜRKİYE?DEKİ TİCARİ DONDURMALARIN KONJUGE LİNOLEİK ASİT VE TRANS YAĞ ASİDİ İÇERİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
49 Abdurrahman AKTÜMSEK, TÜRKİYE?DEN İKİ DAPHNE TÜRÜNÜN YAĞ ASİDİ KOMPOSİZYONLARI VE ANTİOKSİDAN KAPASİTELERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: ESANSİYEL YAĞ ASİTLERİNİN VE ANTİOKSİDANLARIN YENİ KAYNAKLARI
50 Aysun BULUT, Sr (II) İYONLARININ GİDERİMİNDE DENİZ KABUKLARINDAN ELDE EDİLEN HİDROKSİAPATİTİN SORPSİYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
51 Ayla Demirci, PORTAKAL SUYUNDA ORGANİK KLORLU PESTİSİTLERİN HOLLOW FİBER SIVI FAZ MİKROEKSTRAKSİYON (HFLPME) SONRASI GC-ECD YÖNTEMİ İLE TAYİNİ: 2 5-1 FRAKSİYONLU FAKTORİYEL DENEYSEL TASARIM
52 Ayşen Demir Mülazımoğlu, MDA MODİFİYE GC ELEKTROTUN KUERSETİN, KAEMFEROL, LUTEOLİN VE GALANGİN?İN TAYİNİNDE SENSÖR ELEKTROT OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
53 Ali Duran, SELULOZ ASETAT MEMBRAN FİLTRE ÜZERİNDE BAZI ESER AĞIR METAL İYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
54 Aslı ERDEM, TRİPSİN İMMOBİLİZE SİLİKA GEL SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE SUDAKİ V(IV) VE V(V) İYONLARININ UZAKLAŞTIRILMASI AMAÇLI UYGULAMASI
55 Ali Gündoğdu, Pd(II) İYONUNUN BİR TRİAZOL TÜREVİ KULLANILARAK TAŞIYICI ELEMENT İLAVESİZ BİRLİKTE ÇÖKTÜRME YÖNTEMİYLE SEÇİMLİ AYRILMASI VE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
56 Aslıhan Karatepe, BULUTLANMA NOKTASI EKSTRAKSİYON YÖNTEMİ İLE CARMOISINE BOYASININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİ
57 Akın Mumcu, BAZI BENZİMİDAZOL TÜREVLERİNİN pKa DEĞERLERİNİN YENİ BİR NMR SPEKTROSKOPİK pKa TAYİN METODU KULLANARAK BELİRLENMESİ
58 Aslı Neslihan AVAN, ANTİOKSİDAN KAPASİTE İLE REAKTİF OKSİJEN TÜRLERİ TÜKETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
59 Ayşe Nur TUFAN, TAHILLARDA SPEKTROFOTOMETRİK TOPLAM ANTİOKSİDAN KAPASİTE TAYİNİ VE ANTİOKSİDAN BİLEŞENLERİN KAPİLER ELEKTROFOREZLE SAPTANMASI
60 Ayşe Özden ÇIRAGÖZ, VERTİGO VE OBEZİTE İLAÇLARININ AKTİF MADDESİ BETAHİSTİN HİDROKLORÜRÜN VOLTAMMETRİK TAYİNİ
61 Armağan ÖZDEDE, FİBER DOLGULU KOLON KULLANILARAK BAZI ESER METALLERİN ZENGİNLEŞTİRME ŞARTLARININ BELİRLENMESİ VE ICP-OES İLE TAYİNİ
62 Abdo ÖZKAN, HATAY?DA LOKAL ENDEMİK OLAN CENTAUREA PTOSİMOPAPPA HAYEK (ASTERACEAE) TÜRÜNÜN BİTKİ- TOPRAK İLİŞKİSİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
63 Abdo ÖZKAN, HATAY?DA LOKAL ENDEMİK OLAN CEPHALARİA AMANA RECH. FİL. (DIPSACACEAE) TÜRÜNÜN BİTKİ-TOPRAK İLİŞKİSİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
64 Aytaç Riyad ÇAM, İSKENDERUN KÖRFEZINDEKI DENIZ SUYU AĞIR METAL DERIŞIMININ ICP-OES METODUYLA BELIRLENMESI
65 Aytaç Riyad ÇAM, İSKENDERUN KÖRFEZI BOYUNCA SEDIMENTTEKI AĞIR METAL KIRLILIĞININ ICP-OES İLE BELIRLENMESI VE ANALITIK METOTLARLA KARAKTEZIZASYONU
66 Ayfer SARAÇ, EMÜLSİYON POLİMERLERİNİN ÖZELLİKLERİNE FARKLI TUZLARIN ETKİSİ
67 Açelya Seçer Ateş, EPPG VE NANO-METAL YÜKLÜ EPPG ELEKTROTLARIN MİKROBİYAL ELEKTROLİZ İLE HİDROJEN GAZI ÜRETİMİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
68 Ali SUNGUR, ERGENE NEHRİ SEDİMENT ÖRNEKLERİNDE BAZI AĞIR METALLERİN TAYİNİ İÇİN BCR ARDIŞIK EKSTRAKSİYON VE ICP-OES KOMBİNASYONU
69 Bediha AKMEŞE, KİNAPRİL VE HİDROKLOROTİYAZİDİN İLAÇ PREPARATLARINDAN TAYİNİ İÇİN TERS FAZ SIVI KROMATOGRAFİK YÖNTEMİN GELİŞTİRİLMESİ
70 Betül ARI, ICP-MS İLE ŞARAP İÇİNDE KURŞUN TAYİNİ: CCQM-K30.1KARŞILAŞTIRMA ÇALIŞMASI
71 Betül ARI, KALİBRASYON ÇÖZELTİLERİNDE Cr, Co ve Pb ELEMENTLERİNİN ICP-MS İLE TAYİNİ: CCQM-K87 KARŞILAŞTIRMA ÇALIŞMASI
72 Bürge AŞÇI, POTASYUM SORBAT, SODYUM BENZOAT, PONZO VE KARMOSİN?İN HPLC YÖNTEMİ İLE BİRARADA ANALİZİ VE VALİDASYONU
73 ,
74 Burcu Binici, YEŞİL ÇAYDA KLORLU PESTİSİT TAYİN METODUNUN GELİŞTİRİLMESİ ve TÜRKİYE?DE SATIŞA SUNULAN ÖRNEKLERDE UYGULAMASININ YAPILMASI
75 Beşir DAĞ, VAN YÖRESİNE AİT BAZI KAYNAK SULARININ ESER ELEMENT SEVİYESİNİN AAS İLE TAYİNİ
76 Berna Dalkıran, KALİKS[4]AREN TÜREVLERİ KULLANILARAK DİKROMAT ANYON-SEÇİCİ ELEKTROT HAZIRLANMASI
77 Burcu Doğan-Topal, ELEKTROKİMYASAL DNA BİYOSENSÖRÜ İLE EFAVİRENZ MİKTAR TAYİNİ
78 Burçak Kaya, BİYOKÜTLE KAYNAKLI MADDELERİN HİDROJENCE ZENGİN GAZ ÜRÜNLERE DÖNÜŞÜMÜ İÇİN DESTEKLİ PLATİN KATALİZÖRLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
79 Bedrettin MERCİMEK, 1-NİTROSO-2-NAFTOL?ÜN ELEKTROKİMYASAL YÜKSELTGENMESI İLE MODİFİYE EDİLMİŞ CAMSI KARBON ELEKTRODUN YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
80 Bahar Meryemoğlu, BİYOKÜTLEDEN SULU ORTAMDA HİDROJENCE ZENGİN GAZ KARIŞIMI ELDE ETMEK İÇİN AKTİF KARBON DESTEKLİ PLATİN KATALİZÖRLERİN GELİŞTİRİLMESİ
81 Bahar Meryemoğlu, SULU FAZ REFORMLAMA YÖNTEMİYLE HİDROJEN GAZI OLUŞTURMADA KULLANILAN KATALİZÖRÜN DESTEK MATERYALİNİN PARTİKÜL BOYUTUNUN ETKİSİ
82 B. Şahin, CD(OH)2 İNCE FİLMLERİN YAPISAL, OPTİKSEL VE MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNE COUMARİN ETKİSİ
83 Bengi Uslu, ENALAPRİL MALEAT VE HİDROKLOROTİAZİT?İN FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİNDEN UPLC İLE AYNI ANDA ANALİZİ
84 Behice YAVUZ ERDOĞAN, BİR MAKALE DENEYİMİ
85 Celile Demirbilek, DİETİLAMİNOETİL DEKSTRAN/EPİKLOROHİDRİN KRİYOJELİ VE ALİZARİN ARASINDAKİ ŞİŞME VE ADSORPSİYON DAVRANIŞININ İNCELENMESİ
86 Celal Duran, Pb(II) VE Cd(II) İYONLARININ CTAB İLE MODİFİYE EDİLMİŞ OBSİDİYEN İLE AYRILMASI, ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE ÇEVRESEL NUMUNELERDE TAYİNLERİ
87 Cem ESEN, FOSFOTİROZİN BASKILANMIŞ POLİMERİK RESEPTÖR SENTEZİ VE KROMATOGRAFİK UYGULAMASI
88 Ceren KAÇAR, Fe?O? NANOPARTİKÜL TEMELLİ LAKTİK ASİT ENZİM ELEKTROT
89 Cemile KARTAL, METANOL ELEKTROOKSİDASYONUNA SUBSTRAT ETKİSİNİN BELİRLENMESİ
90 Cemile ÖZCAN, KIRKLARELİ İL MERKEZİNDE YETİŞEN BAZI BİTKİ TÜRLERİNİN ESER ELEMENT ANALİZLERİ
91 Cemile ÖZCAN, KIRKLARELİ İÇME SUYU İÇERİĞİNİN ICP-OES İLE ANALİZİ
92 Cemile ÖZCAN, TRAKYA BÖLGESİ TOPRAKLARINDA AĞIR METAL BİRİKİMİ
93 Çiğdem Arpa Şahin, KATILAŞTIRILMIŞ YÜZEN ORGANİK DAMLA MİKROEKSTRAKSİYON TEKNİĞİ İLE CİVA İYONLARININ ÖNDERİŞTİRİLMESİ VE ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRESİ İLE TAYİNİ
94 Dilara Başat, GLİBENKLAMİD VE GLİPİZİD?İN İLAÇLARDA TAYİNİ İÇİN TERS FAZ SIVI KROMATOGRAFİK YÖNTEMİN GELİŞTİRİLMESİ
95 Dilara Başat, PİOGLİTAZON HCI?NİN HPLC METODU İLE TAYİNİ VE İLAÇ UYGULAMASI
96 Deniz BİNGÖL, ÇÖREK OTU İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN ÇİNKO GİDERİMİ
97 Dilek Büyükbeşe, SÜPERKRİTİK KARBONDİOKSİT FRAKSİNASYONU İLE ELDE EDİLEN SÜT YAĞI FRAKSİYONLARININ YAĞ ASİTLERİNİN BELİRLENMESİ
98 Didem Deletioğlu, PLATİN ELEKTROT YÜZEYİNDE Nİ(II)-N,N?-BİS(3- METOKSİSALİSİLDİEN)-2-AMİNOBENZİLAMİN ESASLI İLETKEN POLİMER SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ELEKTROKATALİZÖR ÇALIŞMALARI
99 Dilara DEMİR, YENİ BİR ADSORBAN KULLANILARAK KATI FAZ EKSTRAKSİYONU İLE KROM TÜRLEMESİ
100 Dilek Yılmazer, DİMETİL GLİOKSİM İLE MODİFİYE EDİLMİŞ PYRACANTHA COCCİNEA BİYOKÜTLESİ İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN METİL MAVİSİ BOYASININ GİDERİMİ
101 Dilek Şura ÖZDEN, EZETİMİB?İN ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞI VE ADSORPTİF SIYIRMA YÖNTEMLERİYLE TAYİNİ
102 Duygu Özdeş, SULU ÇÖZELTİLERDEN Hg(II) İYONLARININ KARA YOSUNU (Homalothecium sericeum) ÜZERİNDE ADSORPSİYONLA UZAKLAŞTIRILMASI
103 Deniz Pamuk, ALİSKİRENİN CAMSI KARBON ELEKTROTTAKİ ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞININ İNCELENMESİ ve TAYİNİ İÇİN VOLTAMETRİK YÖNTEMLERİN GELİŞTİRİLMESİ
104 Derya TARINÇ, VALASİKLOVİR?İN DNA İLE ETKİLEŞİMİNİN ELEKTROKİMYASAL BİYOSENSÖRLERLE ALGILANMASI
105 DURİŞEHVAR ÖZER ÜNAL, ADLİ TIP İLAÇ ANALİZLERİNDE ANALİTİK KİMYANIN YERİ
106 Demet UZUN, N,N?-BIS(INDOL-3-KARBOKSALDIMIN)-1,2- DIAMINOSIKLOHEKZAN SCHIFF BAZI İLE MODİFİYE CAMSI KARBON ELEKTROT KULLANARAK ASKORBİK ASİT VE ÜRİK ASİT VARLIĞINDA DOPAMİN TAYİNİ
107 Esra KAÇAK, OYUNCAKLARDAN YAPAY TÜKÜRÜK ÇÖZELTİSİNE MİGRASYON YAPAN BİLEŞİKLERİN HEAD-SPACE ÖRNEKLEMELİ GAZ KROMATOGRAFİSİ KÜTLE SPEKTROMETRESİYLE KAREKTERİZASYONU
108 E. Yılmaz, ÇOK DUVARLI KARBON NANOTÜP ÜZERİNDE Cd(II), Pb (II), Ni (II), Cu(II) VE Zn(II) İYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
109 Emine Gülhan BAKIRDERE,, 2-((E)-(4-AMİNOFENİLİMİNO)METİL)-4,6-DİKLOROFENOL LİGANDI VE BAZI GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE SPEKTROSKOPİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
110 Ezgi Kızılkonca, KAPİLER ELEKTROFOREZ YÖNTEMİ İLE MELATONİN TAYİNİ
111 Ebru KUYUMCU, SERUM NUMUNESİNDE POLİ (p-aminobenzen sülfonik asit) MODİFİYE CAMSI KARBON ELEKTROT İLE METİL DOPANIN SEÇİMLİ VOLTAMETRİK TAYİNİ
112 Emrah AKGEYİK,, IMAZAMOXUN, KÜKÜRT KATKILANMIŞ NANO-TiO? İLE FOTOKATALİTİK DEGRADASYONUNUN İNCELENMESİ
113 Esengül ATEŞ, NAR EKŞİSİNDE SELENYUM VE BAKIRIN DİFERANSİYEL PULS POLAROGRAFİSİ İLE TAYİNİ İÇİN YÖNTEM GELİŞTİRME
114 Ebru BÜYÜKTUNCEL, YÖRESEL KIRMIZI ŞARAPLARIN FENOLİK KOMPOZİSYONU VE ANTİOKSİDAN KAPASİTESİNİN BELİRLENMESİ
115 Ebru Çevik, KAPİLER ELEKTROFOREZ YÖNTEMİ İLE MEYVE SULARININ ORGANİK ASİT İÇERİKLERİNİN İNCELENMESİ
116 Ezgi Demir, YEŞİL ÇAYDAN KATEŞİNLERLE DİĞER ÜRÜNLERİN MAKRO BOYUTTA İZOLASYONU VE KROMATOGRAFİK YÖNTEMLERLE ANALİZLERİ
117 Elif Erçarıkcı, GRAFEN/POLİ(METİLEN MAVİSİ) NANOKOMPOZİT YAPILARININ ELEKTROKİMYASAL SENTEZİ
118 Esra IŞIK, ANTİOKSİDAN ÖZELLİĞE SAHİP RUTİN?İN ULTRASONİK ENZİMATİK HİDROLİZ KOŞULLARININ OPTİMİZASYONU
119 Esin Kaftanoğlu, KAPİLER ELEKTROFOREZ YÖNTEMİ İLE MEYVE SULARININ ŞEKER İÇERİKLERİNİN İNCELENMESİ
120 Esra KARPUZ, ISIRGAN OTU (URTİCA DİOİCA L.) BİTKİSİNİN ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİ ve FENOLİK İÇERİĞİ İLE YAĞ ASİDİ KOMPOZİSYONUNUN BELİRLENMESİ
121 Esra KARPUZ, FESLEĞEN (Ocimum basilicum) BİTKİSİNİN ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİ ve FENOLİK İÇERİĞİ İLE UÇUCU YAĞ KOMPOZİSYONUNUN BELİRLENMESİ
122 Ersin Kılınç, YARIKLI KURTZ TÜP TUZAKLI AAS ile BİZMUT TAYİNİ
123 Esengül KIR, YENİ BİR SCHİFF BAZI KULLANILARAK DESTEKLİ SIVI MEMBRAN HAZIRLANMASI
124 Esengül KIR, SİLİKA JELİN SCHİFF BAZI İLE KİMYASAL MODİFİKASYONU VE Cu(II) İYONU ADSORPSİYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
125 Emine Özcan, BAZI VİC-DİOKSİM LİGANDLARI ve METAL KOMPLEKLSEİNİN REDOKS DAVRANIŞLARININ VOLTAMETRİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ
126 Enise Aköz, KALİKS[4]ARENİN 1,4-DIOXA-8-AZASPIRO TÜREVİNİN SENTEZLENEREK DİKROMAT ANYONU EKSTRAKSİYONUNDA KULLANILMASI
127 Ebru Çubuk Demiralay, RANİTİDİN VE FAMOTİDİNİN TERS FAZ SIVI KROMATOGRAFİ YÖNTEMİYLE İLAÇ FORMULASYONLARINDA TAYİNİ
128 Ezgi Canbolat, MELAS ATIKSUYUNDAN MİKROBİYAL ELEKTROLİZ YÖNTEMİYLE HİDROJEN GAZI ÜRETİMİ
129 Erdal DİNÇ, PARASETAMOL, ASETİLSALİSİLİK ASİT VE ASKORBİK ASİT İÇEREN FARMASÖTİK PREPARATIN UPLC-PCR VE UPLCPLS YÖNTEMLERİYLE KANTİTATİF ANALİZİ
130 Erdal DİNÇ, TABLET FORMÜLASYONUNDAKİ ETKİN MADDELERİN SİNYAL İŞLEME VE UPLC YÖNTEMLERİ İLE SPEKTROFOTOMETRİK VE KROMATOGRAFİK MİKTAR TAYİNİ
131 T. Erinç ENGİN, FINDIKTA ESER ELEMENT ANALİZİ İÇİN SERTİFİKALI REFERANS MALZEME GELİŞTİRİLMESİ
132 Erdoğan HASDEMİR, ELEKTROKİMYASAL YÖNTEMLE MODİFİYE CAMSI KARBON ELEKTROT KULLANARAK ASKORBİK ASİT VE ÜRİK ASİT VARLIĞINDA DOPAMİN TAYİNİ
133 Engin Koçak, KROMATOGRAFİK VE SPEKTROFOTOMETRİK YÖNTEMLERLE FENAZOPİRİDİN HCI? İN İYONLAŞMA SABİTİNİN TAYİNİ
134 Ebru KUYUMCU, İLETKEN POLİ(3-metiltiyofen) ELEKTROT İLE 3,4-dihidroksifenilasetik asitin (DOPAC) ASKORBİK ASİT VE ÜRİK ASİT VARLIĞINDA TAYİNİ
135 Ebru KUYUMCU, EPİNEFRİNİN ASKORBİK ASİT VARLIĞINDA MODİFİYE EDİLMİŞ POLİ (P-AMİNOBENZEN SÜLFONİK ASİT) CAMSI KARBON ELEKTROT İLE SEÇİMLİ TAYİNİ
136 Erol PEHLİVAN, Cr(III) İYONUNUN BAZI TİCARİ REÇİNELERLE SORPSİYONU
137 Mustafa Ersin PEKDEMİR, MANYETİK NANOPARTİKÜLLER KULLANILARAK YÜZEYDE GÜÇLENDİRİLMİŞ RAMAN SPEKTROMETRİSİ İLE İMMUNOASSAY SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ
138 Ebru TÜRKÖZ ACAR, BENZALKONYUM KLORÜRÜN KAPİLER ELEKTROFOREZ YÖNTEMİ İLE ANTİBAKTERİYEL ISLAK MENDİL ÖRNEĞİNDE TAYİNİ
139 Esma TÜTEM, KURU ERİK ÇEŞİTLERİNİN ANTİOKSİDAN KAPASİTELERİ ve BAŞLICA BİLEŞENLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
140 Erdal YABALAK, BASİC RED 46 VE BASİC YELLOW 28 BOYALARININ SUBKRİTİK SU İLE OKSİDASYONU
141 Erdal YABALAK, SEBASİK ASİTİN SUBKRİTİK SUDAKİ ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNÜN CEVAP YÜZEY YÖNTEMİ (RSM) İLE BELİRLENMESİ
142 Ersin YÜCEL, KIMYASAL DEPOLAMA YÖNTEMI ILE ELDE EDILEN CdS YARIİLETKEN İNCE FİLMLERİN YAPISAL, ELEKTRİKSEL VE OPTİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
143 Ersin YÜCEL, KIMYASAL DEPOLAMA YÖNTEMI ILE ELDE EDILEN ZnS YARIİLETKEN İNCE FİLMLERİN YAPISAL, ELEKTRİKSEL VE OPTİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
144 Fatma Çello, SİPROFLOKSASİN?İN ELEKTROANALİTİK İNCELENMESİ VE TAYİNİ
145 Fadim YEMİŞ, NİTROFURANTOİN BASKILI POLİMER SENTEZİ VE BAL ÖRNEĞİNE UYGULANMASI
146 Fatih Sayın, SDS İLE MODİFİYE EDİLMİŞ PYRACANTHA COCCİNEA BİYOKÜTLESİ KULLANILARAK METİL VİYOLE BOYARMADDESİNİN SULU ORTAMLARDAN GİDERİMİ VE BİYOSORPSİYON ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
147 Fatma Bayrakçeken Nişancı, NANOBOYUTLU ZnO FOTOAKTİF ELEKTROTLARIN SENTEZİ VE FOTOAKIM PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ
148 Fırat AYDIN, DİYARBAKIR?DA SATIŞA SUNULAN KAYISI REÇELİNDEKİ HİDROKSİMETİL FURFURAL MİKTARININ TAYİNİ
149 Fırat AYDIN, ICP-OES İLE BİRA?DA METAL ANALİZİ
150 Fatih Bayansal, NANO-YAPILI CuO FİLMLERİN CBD VE SILAR YÖNTEMLERİYLE BÜYÜTÜLMESİ VE KARAKTERİZASYONU
151 Fethiye Göde, KİTOSAN VE MODİFİYE KİTOSANLARLA KROM UZAKLAŞTIRMASI
152 Fethiye Göde, HAŞHAŞ SAPI VE MODİFİYE HAŞHAŞ SAPLARI İLE AĞIR METAL UZAKLAŞTIRILMASI
153 Bahire Filiz ŞENKAL, METİLEN MAVİSİNİN SULU ORTAMDAN UZAKLAŞTIRILMASI İÇİN POLİBETAİN ESASLI HİDROJELİN HAZIRLANMASI VE UYGULAMASI
154 Feyyaz KESKİN, KÖYCEĞİZ GÖLÜ SEDİMENTİNDE BAZI TOKSİK METALLERİN KİMYASAL FRAKSİYONLARININ ARAŞTIRILMASI VE POTANSİYEL RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ
155 Fevzi KILIÇEL, KANSERLİ HASTALAR İLE KONTROL HASTALARININ KAN SERUMLARINDA BAZI AĞIR METAL DERİŞİM DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
156 Filiz Özdemir, ALISKIREN HEMIFUMARAT VE AMLODIPIN BESILATIN TABLET KARIŞIMINDA YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFISI ILE BIRARADA EŞZAMANLI TAYINI
157 Gülay BAYRAMOĞLU, MODİFİYE ALYSSUM DISCOLOR (A. DISCOLOR) BİYOKÜTLESİNİN BOYA GİDERİMİNDE KULLANILMASI VE SPEKTROSKOPİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
158 Gülay BAYRAMOĞLU, QCM TABANLI BİYOSENSÖR GELİŞTİRİLMESİ VE OLUŞTURULAN İNCE TABAKALARIN ELİPSOMETRİK YÖNTEM İLE KARAKTERİZASYONU
159 Gizem Yıldırım, SÜLFONAMİTLERİN ELEKTROKİMYASAL KATI-FAZ EKSTRAKSİYONU VE AMPEROMETRİK TAYİNİ
160 Gönül SERDAR, YEŞİL ÇAYDAN MİKRODALGA EKSTRAKSİYONU İLE KATEŞİN VE KAFEİNİN İZOLASYONU
161 Gülcemal YILDIZ, VOLTAMETRİK YÖNTEM İLE CURCUMİN TAYİNİ
162 Gülcemal Yıldız, CHİTOSAN MODİFİYE ELEKTROT KULLANARAK DİFERENSİYAL PULS VOLTAMETRİSİ İLE MONTELUKASTIN TABLERDE VE PLAZMADA TAYİNİ
163 Gamze ÇETİNTAŞ, SIVI-SIVI MİKROEKSTRAKSİYON AYIRMA TEKNİĞİ VE FİBER OPTİK SPEKTROFOTOMETRİ KULLANILARAK SU VE KURU MEYVE ÖRNEKLERİNDE SÜLFİT TAYİNİ
164 Güler Ekmekci, DİMETİL SÜLFOKSİT ORTAMINDA1-(o-, m-, p- Cl, -Br) SUBSTİTUE FENİL-3, 5-DİFENİLFORMAZANLARIN ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞLARI
165 Gülbin ERDOĞAN, KORONER BYPASS AMELİYATI GEÇİRMİŞ KİŞİLERDE Se DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
166 Gülşah ÖZKULA, BOR SEÇİMLİ FONKSİYONEL POLİMERLER İLE JEOTERMAL SUDAN BOR GİDERİLMESİ
167 Gülay ŞEREN, ERGENE HAVZASI ÇEVRE ÖRNEKLERİNDEKİ ARSENİK İÇERİKLERİNİN GRAFİT FIRINLI ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRİ İLE TAYİNİ
168 Güleren Alsancak, AMLODİPİN VE VALSARTANIN İKİLİ KARIŞIMINDA KANTİTATİF TAYİNLERİ İÇİN TERS FAZ SIVI KROMATOGRAFİK YÖNTEMİN DENEYSEL TASARIM YAKLAŞIMIYLA OPTİMİZASYONU
169 Güleren Alsancak, AMPİSİLİN VE AMOKSİSİLİNİN TERS FAZ VE MİSELLER FAZ SIVI KROMATOGRAFİK DAVRANIŞININ ASETONİTRİLSU İKİLİ KARIŞIMLARINDA İNCELENMESİ
170 Güleren Alsancak, RANİTİDİN VE FAMOTİDİNİN PROTONASYON SABİTLERİNİN SPEKTROFOTOMETRİK YÖNTEMLE TAYİNİ
171 Güler Yalçın, TÜRKİYE?DEKİ BALLARDA BULUNAN HİDROKSİMETİLFURFURAL?İN MİKTAR TAYİNİ VE ANALİTİK YÖNTEM DOĞRULANMASI
172 Hatice Zehra Akbaş, DEMİR KSANTATA Mn VE Co KATKILAMASIYLA OPTİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞİŞİMİ
173 Hatice Zehra Akbaş, BAKIR KSANTATA Zn KATKILAMASIYLA OPTİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞİŞİMİ
174 Hatice Karadeniz Danahaliloğlu, TAZE VE KURUTULMUŞ KARABAŞ KEKİK (TYMBRA SPİCATA) BİTKİSİNİN ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE UÇUCU YAĞ BİLEŞENLERİNİN BELİRLENMESİ
175 Hatice Karadeniz DANAHALİLOĞLU, REZENE (FOENİCULUM VULGARE) BİTKİSİNİN ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİ VE UÇUCU YAĞ KOMPOZİSYONUNUN BELİRLENMESİ
176 Hayriye ARAL, AMİD-SİLİKA TÜREVİ YENİ BİR KOLON DOLGU MATERYALİNİN SENTEZİ VE NORMAL FAZ SIVI KROMATOGRAFİSİ İLE BİTKİ BÜYÜME DÜZENLEYİCİLERİNİN AYRILMASI
177 Havva Ataş, SULARDA BULUNAN CIVANIN SCHİFF BAZI KAPLI İNORGANİK DESTEK KULLANILARAK ÖNZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE AAS SOĞUK BUHAR TEKNİĞİ İLE TAYİNİ
178 Hasan Basri Şentürk, Pb(II) VE Ni(II) İYONLARININ DOĞAL VE SÜLFÜRİK ASİTLE AKTİFLEŞTİRİLMİŞ KIZILAĞAÇ ÜZERİNE ADSORPSİYONUNUN KARŞILAŞTIRILMALI İNCELENMESİ
179 Hasan ÇABUK, SULU ÖRNEKLERDEKİ PARABENLERİN DİSPERSİF SIVI-SIVI MİKROEKSTRAKSİYON TEKNİĞİ İLE BELİRLENMESİ
180 H. Elif Kormalı Ertürün, ÇEŞİTLİ PVC-MEMBRAN pH ELEKTROTLARIN UYGULAMALARI
181 Hamide Elvan, Au(III)?ÜN OKSADİAZOL KOMPLEKSLERİ HALİNDE AMBERLİT XAD-8 DOLGULU MİNİ KOLONDA SEÇİMLİ AYRILMASI VE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
182 Hilal İncebay, TİO? İNCE FİLMLERİNİN REACTİVE BLACK 5 TEKSTİL BOYASI ÜZERİNDE FOTOKATALİZ ETKİSİ
183 Harun MUSLU, PEFLOKSASİN?İN Ru(III) ve Fe(III) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ KARAKTERİZASYONU VE DNA?YA BAĞLANMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
184 Hülya ÖZTÜRK DOĞAN, GRAFEN MODİFİYE ELEKTROTLARIN NİTRATIN ELEKTROKİMYASAL İNDİRGENMESİNDE KULLANIMI
185 Hüseyin Serencam, Cd(II) İYONLARININ DUT POSASI (Morus Alba L.) ÜZERİNE ADSORPSİYONUNUN DENGE, KİNETİK VE TERMODİNAMİK AÇIDAN İNCELENMESİ
186 Hülya Yılmaz, BAZI AMFİPROTİK BİLEŞİKLERİN SUDAKİ İYONLAŞMA/ PROTONASYON SABİTLERİNİN POTANSİYOMETRİK YÖNTEMLE TAYİNİ
187 Hülya Yılmaz, METOTREKSATIN İYONLAŞMA/PROTONASYON SABİTLERİNİN ASETONİTRİL-SU ORTAMINDA POTANSİYOMETRİK YÖNTEMLE TAYİNİ
188 Ibrahim Yilmaz, BIS(PERFLUOROOCTYLETHYLTHIOMETHYL) BENZENE BILEŞIĞI KULLANILARAK YAPILAN GÜMÜŞE DUYARLI İYON SEÇİCİ ELEKTROTUN SEÇİCİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
189 İdris SARGIN, HÜMİK ASİT-Cu2+ KOMPLEKSLERİ TAKILI MONOLİTİK KOLONLARIN HAZIRLANMASI VE BSA (BOVINE SERUM ALBUMIN) ADSORPSİYONUNDA KULLANILMASI
190 Işıl Aydın, SQT İLE İÇME SULARINDAKİ KURŞUN TAYİNİ
191 İbrahim AYDIN, BAL ÖRNEKLERİNDE FENOL VE 5 - HİDROKSİMETİLFURFURAL ?İN HPLC İLE EŞZAMANLI TAYİNİ
192 Işıl AYDIN, ASFALTİT KÜLÜNDE ARDIŞIK EKSTRAKSİYON İLE BAKIR FRAKSİYONLANDIRMASI VE FAAS İLE TAYİNİ
193 İrfan Bahşi, KESTANE KABUĞUNDA BULUNAN ELLAJİK ASİT TÜREVLERİNİN HİDROLİZİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR
194 İnan Dursun, TIRŞİK OTUNDAN (Arum dioskoridis Sm) ELDE EDİLEN EKSTRAKLARIN FENOLİK MEDDE İÇERİĞİNİN VE ANTİOKSİDAN AKTİVİTELERİNİN TAYİNİ
195 İbrahim Ender Mülazımoğlu, AMİNOFENİL MODİFİYE CAMSI KARBON ELEKTRODUN FARKLI FLAVONOİD TÜREVLERİNE KARŞI DUYARLILIĞININ İNCELENMESİ
196 Işıl Hacıbekiroğlu, Iris albicans L. BİTKİSİNDEN HAZIRLANAN EKSTRELERİN ANTİOKSİDAN ve ANTİKOLİNESTERAZ AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI
197 Ibrahim LUBBAD, DİSPERSİF SIVI-SIVI MİKROEKSTARKSİYON SONRASI KAPİLER ELEKTROFOREZ İLE İDRARDA BETA(2) RESEPTÖR AGONİSTİ İLAÇLARIN TAYİNİ
198 Ibrahim LUBBAD, DİSPERSİF SIVI-SIVI MİKROEKSTARKSİYON SONRASI KAPİLER ELEKTROFOREZ İLE İDRAR VE ŞİŞELENMİŞ İÇME SUYU NUMUNELERİNDE BİSFENOL A TAYİNİ
199 İbrahim NARİN, NİĞDE YÖRESİNDEN TOPLANAN BAL ÖRNEKLERİNİN 5-HİDROKSİMETİLFURFURAL DÜZEYLERİNİN HPLC İLE TAYİNİ
200 İbrahim SÜRMELİOĞLU, THERMOMYCES LANUGINOSUS ENZIMININ PIRINA ÜZERINE TUTUKLANMASININ KEMOMETRIK METOTLARLA OPTIMIZASYONU
201 İbrahim SÜRMELİOĞLU, PIRINA YAĞINDAN BIYOKATALITIK BIYODIZEL ÜRETIM PARAMETRELERININ KEMOMETRIK METOTLARLA OPTIMIZASYONU
202 İbrahim SÜRMELİOĞLU, PIRINA ÜZERINE TUTUKLANMIŞ LIPAZ ENZIMI ILE PIRINA YAĞINDAN BIYODIZEL ÜRETIMI VE KARAKTERIZASYONU
203 Kabil Özcan Tozak, NEVŞEHİR PATATESİ (SOLANUM TUBEROSUML.)?DEN POLİFENOL OKSİDAZ ENZİMİNİN SAFLAŞTIRILARAK, KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
204 Kevser SÖZGEN BAŞKAN, TİCARİ BESLENME TAKVİYESİ ÜRÜNLERİNDEN GİNKGO BİLOBA KAPSÜLLERİNİN ANTİOKSİDAN KAPASİTESİNİN VE BAŞLICA BİLEŞENLERİNİN BELİRLENMESİ
205 Kadir Tepebaş, LATHYRUS ROTUNDIFOLIUS WILLD. BİTKİSİNDEN ELDE EDİLEN EKSTRAKTLARIN TOPLAM FENOLİK MADDE VE ANTİOKSİDAN AKTİVİTE DEĞERLERİNİN TAYİNİ
206 Münevver SÖKMEN, ATIK POLİSTİRENİN METİLEN MAVİSİNİN GİDERİMİNDE KULLANILMASI
207 Mustafa Soylak, ESER DÜZEYDEKİ NIKELIN DİSPERSİF SIVI-SIVI MİKROEKSTRAKSİYONU
208 M. Akif ÇİMENOĞLU, TEKSTİL METAL AKSESUARLARINDA SEM/EDX İLE NİTEL ANALİZ
209 Mustafa DEMİR, Co+2 İYONUNUN BULUTLANMA NOKTASI EKSTRAKSİYONU ile ZENGİNLEŞTİRİLEREK AAS ile TAYİNİ ve ANALİZ KOŞULLARININ DENEYSEL TASARIM İLE OPTİMİZASYONU
210 Murat KARAAĞAÇLI, NİTRİK ASİT VE SÜLFÜRİK ASİT İLE FONKSİYONLANMIŞ AKTİF KARBON KUMAŞLARIN KARAKTERİZASYONU VE METANOL YAKIT HÜCRELERİ UYGULAMASI İÇİN KATALİZÖR DESTEK MATERYALİ OLARAKDEĞERLENDİRİLMESİ
211 A. Melek Köstem, TEKSTİL BOYARMADDELERİNİN ISIL BOZUNMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ
212 Melike BÜKMECİ, HAYVAN YEMLERİNDE MAKRO VE MİKRO ELEMENTLERİN TAYİNİ
213 Mustafa ÇEŞME, PROKSİKAM?IN SPEKTROFOTOMETRİK OLARAK TAYİNİ VE DNA BAĞLANMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
214 Melis EFEÇINAR, MODİFİYE MANYETIK NANOPARTIKÜLLER ILE Cu(II) İYONLARININ SULARDAN UZAKLAŞTIRILMASI VE ALEVLI ATOMIK ABSORPSIYON SPEKTROMETRESI ILE TAYINI
215 Mehmet Emrah YAMAN, SPEKTROFLOROMETRİ YÖNTEMİ İLE TAVŞAN PLAZMASINDA LOSARTAN POTASYUM?UN BELİRLENMESİ, VALİDASYONU VE FARMAKOKİNETİK VERİLERİNİN İNCELENMESİ
216 Melek GÜÇOĞLU, As(III) İYONLARININ DİSPERSİF SIVI-SIVI MİKROEKSTRAKSİYON YÖNTEMİ İLE ÖNDERİŞTİRİLMESİ VE GFAAS İLE TAYİNİ
217 Muharrem İNCE, AMBERLİTE XAD-4 REÇİNESİ ÜZERİNE TUTUKLANMIŞ PLEUROTUS ERYNGİİ (TUNCELİ-OVACIK)?NİN BİSFENOL A (BPA) BİYOSORPSİYONU İÇİN KATI FAZ EKSTRAKSİYONUNDA KULLANIMI
218 Muharrem İNCE, RUMEX ACETOSA L. BİTKİSİNİN MİNERAL VE TOPLAM FENOLİK MADDE MİKTARININ SPEKTROFOTOMETRİK OLARAK TAYİNİ
219 Muharrem İNCE, FARKLI ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN KİMYASAL İÇERİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
220 M. Ali Kabala, ALTIN/FENİL/TiO2 HETEROYAPILARININ SENTEZİ ve KARAKTERİZASYONU
221 Muaz KÖROĞLU, TENEKE VE KARTON KUTULARDAN GIDALARA GEÇEN BİSFENOL A MİKTARLARININ BELİRLENMESİ
222 Mustafa Zafer Özel, HAVA, EV TOZU VE GIDALARDAKİ ORGANİK AZOT BİLEŞİKLERİNİN ANALİZLERİNDE AZOT KEMÜLÜMİNESANS DEDEKTÖRLÜ İKİ BOYUTLU GAZ KROMATOGRAFİSİNİN KULLANILMASI
223 Mustafa Zafer Özel, ET VE SEBZELERİN MANGALDA PİŞİRİLMESİ ESNASINDA OLUŞAN NİTROSAMİNLERİN AZOT KEMİLÜMİNESANS DEDEKTÖRLÜ İKİ BOYUTLU GAZ KROMATOGRAFİSİ İLE TAYİNLERI
224 Mehmet ÖZTÜRK, TÜRKİYE?DE YETİŞEN KIZILÇAM KABUĞUNDAKİ (Pinus brutia) BİYOAKTİF BİLEŞİKLERİN HPLC-DAD ile ANALİZİ ve ANTİOKSİDAN AKTİVİTESİNİN BELİRLENMESİ
225 Melek Şirin Baymak, İZOMERİK FİTALALDEHİTLERİN İNDİRGENMELERİNDE KOVALENT BAĞLI SUYUN ETKİSİ
226 Mehmet Soner Engin, KIZILIRMAK DELTASI ÇERNEK GÖLÜ SEDİMANINDA BİRİKEN AĞIR METAL TÜRLERİNİN BELİRLENMESİ
227 Mehmet Soner Engin, KIZILIRMAK DELTASI ÇERNEK GÖLÜNDEKİ BAZI SULAK ALAN BİTKİLERİNDE BİRİKEN AĞIR METAL TÜRLERİNİN BELİRLENMESİ
228 Murat TUTUM, NANO-YAPI MODİFİYE CAMIMSI KARBON PASTA ELEKTRODUN BİYO-ANOT OLARAK KULLANIMI
229 Mehmet Tüfekçi, 1,2 BİS(2-TOSİL ETOKSİ) BENZEN İLE Cd(II), Co(II) VE Ni(II) İYONLARININ SULU ÇÖZELTİLERDEN TAŞIYICI ELEMENT İLAVESİZ BİRLİKTE ÇÖKTÜRME YÖNTEMİYLE AYRILMASI VE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
230 Musa USLU, KAYA TUZU VE SOFRA TUZU ÖRNEKLERİNDEKİ BAZI ESER ELEMENTLERİN ICP-MS İLE TAYİNİ
231 Mehmet YAMAN, ÇİLEK (Fragaria vesca) MEYVESİNDEKİ ANTOSİYANİN BİLEŞİKLERİNİN HPLC-ESI-MS İLE TAYİNİ
232 Mehmet YAMAN, ENDÜSTRİYEL BÖLGELERDEKİ BİTKİLERİN Fe ve HİSTİDİN KONSANTRASYONLARİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
233 Mehmet YAMAN, ELAZIĞ? DA TÜKETİME SUNULAN BALIK ÖRNEKLERİNDE Cu, Fe ve Ni TAYİNİ
234 Neslihan Akkuş, MANİSA KÖPRÜBAŞI URANYUM YATAĞINDA YETİŞEN BAZI YENİLEBİLİR SEBZELERİN RADYOAKTİVİTE AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
235 Nurgül Karadaş, LEVODROPROPİZİN?İN FARMASÖTİK DOZAJ FORMLARINDAN TERS FAZ YPSK-UV YÖNTEMİYLE ANALİZİ
236 Nurullah ŞANLI, ORNİDAZOLÜN İÇ STANDART YÖNTEMİ KULLANILARAK HPLC YÖNTEMİ KULLANILARAK İLAÇ PREPARATLARINDAN TAYİNİ
237 Nazife ASLAN, POTANSIYOMETRIK TITRASYON YÖNTEMIYLE MONTELUKAST SODYUM TAYINI
238 Nur Banu Öztaş, HR-ICP-MS İLE TOPRAKTA URANYUM İZOTOPLARI ANALİZİ
239 Nuray ERGÜN, HATAY?DA YETİŞEN DEFNE (LAURUS NOBİLİS L.) AĞACI YAPRAKLARINDA AĞIR METAL BİRİKİMİ VE MİNERAL MADDE İÇERİĞİ
240 Pınar SULTANOĞLU, HATAY BÖLGESINDE ÜRETILEN TURUNÇ BALLARININ MAJÖR, MINÖR VE TOKSIK ELEMENT DERIŞIMLERININ ICP-OES METODUYLA BELIRLENMESI
241 Nuray ERGÜN, BUĞDAY (TRİTİCUM AESTİVUM L.) FİDELERİNDE TUZPOLİAMİN ETKİLEŞİMLERİNİN MİNERAL MADDE BİRİKİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ
242 Nusret ERTAŞ, NON STEROİDAL ANTİ İNFLAMATUVAR İLAÇLARIN SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE DİSPERSİF SIVI-SIVI MİKROEKSTRAKSİYONU VE KAPİLER ELEKTROFOREZ İLE TAYİNİ
243 Nagihan KÖKYAR, PORTAKAL SUYU ENDÜSTRİSİ ATIKLARININ TOPLAM ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ VE FENOLİK İÇERİKLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
244 Nilgün OĞUZ, JEOLOJİK ÖRNEKLERDE ALTIN, PLATİN VE PALADYUM METALLERİNİN FARKLI ÇÖZME METOTLARI KULLANARAK FİRE ASSAY ? IC P-MS İLE TAYİNİ
245 A.Nur ONAR, KAPİLER ELEKTROFOREZ İLE ASİDİK ORTAMDA BEYİN OMURİLİK SIVISINDA NİTRAT VE NİTRİT TAYİNİ
246 Nihat ÖZER, KAROTENOİDLERİN ANTİOKSİDAN KAPASİTELERİNİN TAYİNİ İÇİN CUPRAC YÖNTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER
247 Nevin ÖZTEKİN, KAPİLER ELEKTROFOREZ İLE BİOTİN TAYİNİ
248 Neslihan ÖZDEMİR, İNSAN SERUM ALBUMİNİ VE CINCHONINE ALKALOİDİ ARASINDAKİ ETKİLEŞİMİN POLAROGRAFİK VE VOLTAMETRİK İNCELENMESİ
249 Nihat Ege ŞAHİN, Pt/C ve PtCr/C NANO KATALİZÖRLERİNDE OKSİJEN İNDİRGENME AKTİVİTESİNİN SICAKLIĞA BAĞLI OLARAK İNCELENMESİ
250 Nihat Ege ŞAHİN, BÖNNEMANN YÖNTEMİYLE SENTEZLENEN PtSn/C NANO KATALİZÖRÜNDE OKSİJENİN ELEKTROKATALİTİK İNDİRGENMESİ
251 Nihat Ege ŞAHİN, ELEKTROKİMYASAL KAPLAMA YÖNTEMİ İLE Zn ve ZnO İNCE FİLMLERİN HAZIRLANMASI
252 Nurdan Imızoğlu, BENAZEPRİL, SİLAZAPRİL, KİNAPRİL VE ENALAPRİLİN TERS FAZ SIVI KROMATOGRAFİK DAYRANIŞININ İNCELENMESİ
253 Onur Yayayürük, NİKEL-BORÜR(NiXB) ELDESİ VE CIVA?NIN ATOMİK FLOURESANS SPEKTROMETRİSİ İLE TAYİNİNDE ÖNDERİŞTİRİCİ SORBENT OLARAK KULLANILMASI
254 Oktay CANKUR, İÇME SUYUNDA ESER ELEMENTLERİN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ ICP MS İLE TAYİNİ: SIM-QM.S2 KARŞILAŞTIRMA ÇALIŞMASI
255 Oktay CANKUR, ŞIFALI BITKILERDE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ ICP-MS ILE As, Ca, Cd, Pb ve Zn TAYINI
256 Özlem ÇOLAK, ETANOL TAYİNİ İÇİN BİYOSENSÖR GELİŞTİRİLMESİ
257 Öznur Güngör, BENZODİAZEPİN GRUBU İLAÇLARLA BAĞIMLILIK OLUŞTURULMUŞ RATLARIN SERUM ÖRNEKLERİNDE FE VE SE DÜZEYLERİNİN RUTİN BİYOKİMYASAL ANALİZ SONUÇLARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI
258 Öznur Güngör, BENZODİAZEPİNLE BAĞIMLILIK OLUŞTURULMUŞ RATLARIN SERUM ÖRNEKLERİNDE CAT, SOD VE GSH-PX ENZİM AKTİVİTELERİ VE BU ENZİMLERE AİT KOFAKTÖR DÜZEYLERİNDEKİ DEĞİŞİMLERİN KIYASLAMALI ARAŞTIRILMASI
259 Olcay KAPLAN İNCE, TUNCELİ YÖRESİNDE DOĞAL OLARAK YETİŞEN ÇİRİŞ OTUNUN MİNERAL MADDE İÇERİĞİ VE ANTİOKSİDAN AKTİVİTE TAYİNİ
260 Olcay KAPLAN İNCE, DOĞAL ANTİOKSİDAN: ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ
261 Osman Karagöllü, FERROSEN İÇEREN YENİ BİR TİYOFEN BİLEŞİĞİNİN SENTEZİ VE ANYON SENSÖRÜ UYGULAMASI
262 Özge KUŞKU, ÇÖZÜCÜ EMDİRİLMİŞ REÇİNELERLE SULU ÇÖZELTİLERDEN Cr(VI) İYONUNUN UZAKLAŞTIRILMASI
263 Özge Sandıkcı, İYON DEĞİŞTİRİCİ REÇİNELERLE SULARDAN FENOL GİDERİLMESİ
264 Onur ŞENOL, FARMASÖTİK PREPARATLARDA ANTİTİROİD BİR İLAÇ OLAN METİMAZOL?ÜN SPEKTROFOTOMETRE YÖNTEMİYLE MİKTAR TAYİNİ
265 Özlem YILMAZCAN, HAVUZ SULARINDAKİ GÜNEŞ KORUYUCULARINDAN KAYNAKLANAN ÇEVRE KİRLETİCİLERİNİN GAZ KROMATOGRAFİSİ KÜTLE SPEKTROMETRESİYLE KAREKTERİZASYONU
266 Örgür Arar , ŞARAP ATIKLARINDAN TARTARİK ASİDİN İYON DEĞİŞTİRİCİ REÇİNELER İLE GERİ KAZANILMASI
267 Özgür Arar, TERS OZMOS-ELEKTRODEİYONİZASYON HİBRİT YÖNTEMİ İLE JEOTERMAL SUDAN BOR GİDERİLMESİ
268 Önder AYBASTIER, BÖĞÜRTLEN YAPRAĞINDAN ANTİOKSİDAN MADDELERİN ULTRASONİK EKSTRAKSİYON PARAMETRELERİNİN KEMOMETRİK OPTİMİZASYONU
269 Özcan Barış ÇİTİL, YAĞ ASİDİ ANALİZİNDE KULLANILAN YEM ÖĞÜTME DEĞİRMENİNİN HOMOJENİZASYON PERFORMANSININ TESPİTİ
270 Özcan Barış ÇİTİL, KONYA? DA MARKETLERDE SATILAN BAZI GAZLI İÇECEKLERDEKİ METİL ALKOL VE ETİL ALKOL ORANLARININ BELİRLENMESİ
271 Özcan Barış ÇİTİL, TÜRKİYE? DE YETİŞTİRİLEN BAZI ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN (Vitis vinifera L.) ÇEKİRDEKLERİNDE FENOLİK MADDE KARIŞIMLARI
272 Özkan GÖRMEZ, SÜPERKRİTİK KARBONDİOKSİT ORTAMINDA ELEKTROKİMYASAL YÖNTEM İLE İLETKEN POLİMER SENTEZİ
273 Ömer Öztürk, TL(I) İYONU İÇİN AKILLI KRİYOJELLERİN HAZIRLANMASI
274 Özlem ŞAHİN, 1,8-NAFTILIMID GRUBU İÇEREN KALIKS[4] AREN ESTER TÜREVININ SENTEZI VE FLORESANS ÖZELLIKLERININ İNCELENMESI
275 Perihan OKUR, ÇÖREK OTU (NİGELLA) BİTKİSİNİN ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİ ve FENOLİK İÇERİĞİ İLE YAĞ ASİDİ KOMPOZİSYONUNUN BELİRLENMESİ
276 Perihan OKUR, SEMİZOTU (PORTULACA OLERACEA) BİTKİSİNİN FENOLİK YAPISININ HPLC İLE BELİRLENMESİ VE ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ
277 Pınar Esra ERDEN, KSANTİN TAYINI IÇIN Fe3O4 NANOPARTIKÜL TEMELLI AMPEROMETRIK KARBON PASTA ENZIM ELEKTROT GELIŞTIRILMESI
278 Pelin Köseoğlu, TÜRK KAHVESİNİN ANTİOKSİDAN VE ANTİKOLİNESTERAZ AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ
279 Pınar SULTANOĞLU, İSKENDERUN BÖLGESINDE ÜRETILEN TURUNÇ BALLARINA ENDÜSTRIYEL KIRLILIK ETKILERININ KEMOMETRIK METOTLARLA ARAŞTIRILMASI
280 Pınar SULTANOĞLU, HATAY BÖLGESINDE ÜRETILEN BALLARIN BIYOKIMYASAL ANALIZLERI VE KEMOMETRIK METOTLARLA KARAKTERIZASYONU
281 Pınar SULTANOĞLU, HATAY BÖLGESINDE ÜRETILEN TURUNÇ BALLARININ MAJÖR, MINÖR VE TOKSIK ELEMENT DERIŞIMLERININ ICP-OES METODUYLA BELIRLENMESI
282 Sabriye Perçin Özkorucuklu, CİVA(II) TAYİNİNDE OKSİM BİLEŞİĞİNİN ELEKTROKATALİTİK ETKİSİNİN İNCELENMESİ
283 Sevgi Tatar Ulu, TERAZOSİNİN SPEKTROFOTOMETRİK YÖNTEMLE FARMASÖTİK PREPARATLARDA MİKTAR TAYİNİ
284 Dr.Sema ARIMAN, AĞIR METALLE KİRLENMİŞ SEDİMANLARIN İYİLEŞTİRİLMESİ VE/VEYA ARITILMASINDA KATI YIKAMA/ EKSTRAKSİYON YÖNTEMİNİN KULANILMASI
285 Serkan BAŞGEL, PETROL KÖKENLİ YAKITLARDA VANADYUM-PORFİRİN KOMPLEKSLERİNİN KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE UV/VIS MOLEKÜLER ABSORBSİYON SPEKTROSKOPİSİ İLE TAYİNİ
286 Selda Başkan Kahraman, KAPİLER ELEKTROFOREZ VE DOLAYLI DETEKSİYON YÖNTEMİ İLE TAHİNDE OKSALAT TAYİNİ
287 S. Beniz GÜNDÜZ, BAZI NONSTEROİD ANTİENFLAMATUAR İLAÇ ETKEN MADDELERİNİN (OKSİKAMLARIN) ORGANİK ÇÖZÜCÜ VE SUORGANİK ÇÖZÜCÜ ORTAMLARINDA FLORESANS ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
288 Serbay BUCAK, HATAY İLİNDE ÜRETİLEN SALGI, OKALİPTÜS, ÇİÇEK VE MAYDANOZ BALLARININ ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİ
289 Süleyman Z. Can, ICPMS İLE BİYOETANOLDE BAKIR TAYİNİ
290 Sedef Kır, GEBELERDE İNTRAVENÖZ YOLLA KULLANILAN ANTİBİYOTİKLERİN FARMAKOKİNETİK PROFİLLERİNİN KROMATOGRAFİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ
291 Seher ERİŞEN MISIRLIOĞLU, TURUNÇ KABUĞUNUN ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİ VE UÇUCU YAĞ BİŞLEŞİMİNİN BELİRLENMESİ
292 Sevinc Tuncagil, YENİ NESİL KOLONLARLA ANTİHİPERTANSİF İLAÇ ETKEN MADDELERİ İÇİN EŞ ZAMANLI TAYİN YÖNTEMLERİ VE VALİDASYONU
293 Semira ÜNAL YEŞİLLER, SULU ORTAMLARDA BULUNAN KURŞUN VE GERMANYUMUN HİDRÜR OLUŞTURMALI LAZER PLAZMA SPEKTROSKOPISI ILE, (HG-LIBS), ANALİZİNDE TAŞIYICI GAZ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
294 Sesil UZAŞÇI, BARYUM ALJİNAT KÜRELERİ İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN KROM (VI) UZAKLAŞTIRILMASI
295 Sinan YAŞAR, AZOT KATKILI ÇİFT FARKLI YAPILI {InxGa1-xNyAs1-y} KUANTUM KUYU LAZERLERİN TEORİK İNCELENMESİ
296 Sevgi Tatar Ulu, TERAZOSİNİN FARMASÖTİK PREPARATLARDA VE İDRARDA SPEKTROFLUORİMETRİK MİKTAR TAYİNİ
297 Sibel A. ÖZKAN, İLAÇ ANALİZLERİNDE ANALİTİK VALİDASYON VE İLGİLİ PARAMETRELERİ
298 Sibel A. Özkan, EFAVİRENZ?İN İLAÇLARDAN ADSORPTİF SIYIRMA VOLTAMETRİSİYLE KALEM GRAFİT ELEKTROTLA MİKTAR TAYİNİ
299 Seda ÇETİNTAŞ, HURMA ÇEKİRDEĞİ İLE Pb(II) İYONLARININ GİDERİMİNDE BOX-BEHNKEN TASARIMIN KULLANIMI
300 Selda Doğan, BALIK VE MİDYE ÖRNEKLERİNDE AĞIR METALLERİN ELEKTROTERMAL VE SOĞUK BUHAR ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROSKOPİSİ İLE TAYİNİ
301 Senem ŞANLI, HİPERTANSİYON İLAÇLARINDAN ATENOLOLÜN TERS FAZ SIVI KROMATOGRAFİK TAYİNİ İÇİN YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ
302 Sevcan ERDEN, KATEKOL VARLIĞINDA ANTİMON TAYİNİ İÇİN ADSORPTİF SIYIRMA VOLTAMETRİSİ İLE YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ
303 Selim ERDOĞAN, İKİ FARKLI TÜR ALABALIK (Oncorhynchus mykiss ve Salmo trutta fario) ERKEK DAMIZLIKLARININ YÖNETİM VE PERFORMANS ANALİZİ
304 Şerife Evrim Kepekçi Tekkeli, TABLETLERDE ELETRİPTANIN SPEKTROFOTOMETRİK ANALİZİ
305 Sündüz Gamze Çeviren, ÇEŞİTLİ BEBEK MAMALARI VE CİPS ÖRNEKLERİNDEKİ AĞIR METAL DÜZEYLERİNİN CIVA FİLM ELEKTROTTA VOLTAMMETRİK ANALİZİ
306 Şebnem Gül İlarslan, JEOTERMAL SUDAN HİBRİT YÖNTEMLE BOR AYRILMASINDA BOR SEÇİMLİ İYON DEĞİŞTİRİCİ REÇİNE VE FİBERLERİN PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI
307 Sezer GÖYCINCIK, FINDIK YAĞINDAN ALKALI KATALIZÖR İLE BIYODIZEL ÜRETIMININ KEMOMETRIK METOTLARLA OPTIMIZASYONU
308 Sezer GÖYCINCIK, MISIR YAĞINDAN BAZIK KATALIZÖR İLE BIYODIZEL ÜRETIM PARAMETRELERININ RSM YÖNTEMIYLE KARAKTERIZASYONU
309 Sezer GÖYCINCIK, AYÇIÇEK YAĞINDAN NAOH İLE BIYODIZEL ÜRETIMINDE ETKILI FAKTÖRLERIN FULL FACTORIAL DIZAYN METODUYLA OPTIMIZASYONU
310 Süreyya Kadıoğlu, YATAĞAN TERMİK SANTRALİ UÇUCU KÜLLERİNDEKİ METALLERİN FARKLI ÇÖZELTİ ORTAMLARINDAKİ DAVRANIŞLARI
311 Süleyman Kahraman, CUINGAS? SOĞURUCU MALZEMELER İÇİN UCUZ VE ÇEVRECİ BİR ALTERNATİF: CU?ZNSNS?
312 Şükrü KALAYCI, DİFERANSİYEL PULS POLAROGRAFİSİ YARDIMI İLE ESER ARSENİK TAYİNİ İÇİN YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ VE BİRADA ARSENİK TAYİNİ
313 Seda Karayünlü Bozbaş, ANORGANIK-ORGANIK HIBRID MALZEMESI SENTEZLENEREK SULARDAKI Pb(II) ve Cd(II) IYONLARININ UZAKLAŞTIRILMASI
314 Serhat Mamaş, BAZI FOLKLORİK BİTKİLERDE KARE DALGA KATODİK SIYIRMA VOLTAMETRİSİ YÖNTEMİYLE OLEUROPEİN TAYİNİ
315 Serhat Mamaş, BAZI SÜLFONİL HİDRAZONLARIN ELEKTROKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ VE KARE DALGA ANODİK SIYIRMA VOLTAMETRİSİ İLE KALAYLA KURŞUNUN BİRLİKTE TAYİNİNDE KULLANILMASI
316 Serhat MAMAŞ, BERBERİNİN ELEKTROKİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE KARE DALGA YÖNTEMİ İLE ZERDEÇAL BİTKİSİNDEKİ TAYİNİ
317 Sibel ÖZKAYNAK, BAZI MEYVE ÇAYLARININ FENOLİK BİLEŞİKLERİ VE ANTİOKSİDAN AKTİVİTELERİNİN İNFÜZYON SÜRESİ VE SICAKLIĞA BAĞLI OLARAK İNCELENMESİ
318 Sezer GÖYCINCIK, AYÇIÇEK YAĞINDAN NAOH İLE BIYODIZEL ÜRETIMINDE ETKILI FAKTÖRLERIN FULL FACTORIAL DIZAYN METODUYLA OPTIMIZASYONU
319 Serdar Şanlı, Pb(II) İYONLARININ OKSADİAZOL KOMPLEKSİ HALİNDE BULUTLANMA NOKTASI EKSTRAKSİYONU İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
320 Sibel Taşkesen, BAZI YEŞİL YAPRAKLI SEBZELERİN DEMİR, BAKIR, ÇİNKO, MANGAN İÇERİKLERİ VE BİYOYARARLILIK DÜZEYLERİ
321 Serap Titretir, YARIKLI KUVARS TÜP ATOM TUZAKLI ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRİ (YKT-AT-AAS) TEKNİĞİ KULLANILARAK ANTİMON SİNYALİ ÜZERİNE BAZI ELEMENTLERİN GİRİŞİM ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
322 Seda YETİM, MENEMEN TESTİLERİNDE ARSENİK ADSORPSİYONUNUN VE DESORPSİYONUNUN İNCELENMESİ
323 Şeyda CEYLAN, CIBACRON BLUE F3GA TAKILI BENTONIT GÖMÜLÜ MONOLITIK KOMPOZIT KRIYOJELLERIN HAZIRLANMASI, KARAKTERIZASYONU VE ALBÜMIN SAFLAŞTIRILMASINDA KULLANILMASI
324 Şule DİNÇ, POLİ (SÜLFONİK DİFENİLAMİN)/NANO-Al2O3 ESASLI NANOKOMPOZİT MALZEMENİN NEM ALGILAMA ÖZELLİKLERİ
325 Şule DİNÇ, ORGANİK/İNORGANİK POLİMER HİBRİT MALZEMEDEN OLUŞAN YENİ BİR NEM SENSÖRÜ
326 Ş. Fatma Aygün, SAMSUN VE ÇEVRESİNDEKİ İÇME SULARINDA POLİSİKLİK AROMATİK HİDROKARBONLARIN (PAH?LARIN) TAYİNİ
327 Şahver Ege Hişmioğulları, ORAL SÜSPANSİYONDAKİ SÜLFAMETOKSAZOL VE TRİMETOPRİMİN KLASİK KÜÇÜK KARE KALİBRASYON METODU İLE SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNLERİ VE STABİLİTE ÇALIŞMALARI
328 Şahver Ege Hişmioğulları, BOLUS İÇİNDEKİ SÜLFADİAZİN VE TRİMETOPRİMİN KLASİK KÜÇÜK KARE KALİBRASYON METODU İLE EŞ-ZAMANLI (SİMULTANE) TAYİNLERİ VE STABİLİTE ÇALIŞMALARI
329 Şevket ATA, MEYAN ŞERBETINDEKI BIYOJENIK AMINLER
330 Şeyma Avcı, MODİFİYE KALİKSİREN İLE AG(I) İYONU İÇİN POTANSİYOMETRİK SENSÖR HAZIRLANMASI
331 Şener Sağlam, NİTRO-AROMATİK VE NİTRAMİN SINIFI ENERJETİK MADDELERİN TAYİNİ İÇİN ELEKTROANALİTİK YÖNTEMLERİN GELİŞTİRİLMESİ
332 Şana SUNGUR, PLASTİK AMBALAJLARDAN SIVI GIDALARA GEÇEN FTALAT CİNSLERİNİN VE MİKTARLARININ BELİRLENMESİ
333 Taşkın MUMCU, Mn KATKILANMIŞ NANO-TiO2 İLE, BİSFENOL A? NIN FOTOKATALİTİK MİNERALİZASYONUNUN İNCELENMESİ
334 Tuğba TABANLIGİL, SCHİFF BAZI İLE HAZIRLANAN MODİFİYE PLATİN ELEKTROT YÜZEYİNİN ELEKTROKİMYASAL VE SPEKTROSKOPİK KARAKTERİZASYONU
335 Tülin Çetin, ON-LİNE KATI FAZ EKSTRAKSİYONU / ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRESİ İLE ÇEŞİTLİ ÖRNEKLERDE GÜMÜŞ TAYİNİ
336 Tülin. Çetin, ŞELAT YAPICI REÇİNE VE ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRESİ İLE ÇEŞİTLİ ÖRNEKLERDE ON-LİNE PALLADYUM TAYİNİ
337 Turan ÇEVİK, ÇAYIRHAN LİNYİTİNİN MİKRODALGA EKSTRAKSİYONUNUN OPTİMİZASYONU İÇİN CEVAP YÜZEY METODUNUN UYGULANIŞI
338 Tuğba KÜÇÜ, RK45 BOYARMADDESİNİ İÇEREN SULU ÇÖZELTİLERİN SÜREKLİ SİSTEMDE RENKSİZLEŞTİRİLMESİ
339 Tuğba SARDOHAN KÖSEOĞLU, YENİ BİR DİİMİN-DİOKSİM BİLEŞİĞİNİN SENTEZLENMESİ, KARAKTERİZASYONU VE ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞININ İNCELENMESİ
340 Tuğba SARDOHAN KÖSEOĞLU, Hg(II)-SEÇİCİ ELEKTROT HAZIRLANMASI
341 Tuğba Sardohan Köseoğlu, Hg(II)-SEÇİCİ ELEKTROTLARIN PERFORMANS ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
342 Tuba Saruhan, PORFİRİN ve PORFİRİN-FULLEREN HALKALARI İÇEREN ORGANOMETALİK FİLMLER ile ELEKTROT YÜZEYLERİNİN KOVALENT MODİFİKASYONU. MODİFİYE YÜZEYLER ÜZERİNDE TİTANYUM OKSİT FİLMİNİNELEKTROKİMYASAL SENTEZİ
343 Ümit Çağrı Üst, SILAR METODU ile HAZIRLANAN PbS İNCE FİLMLERİNİN ELEKTROKİMYASAL DÜZENLENMESİ
344 Volkan Numan Bulut, TAŞIYICI ELEMENT İLAVESİZ BİRLİKTE ÇÖKTÜRME YÖNTEMİYLE Pb(II), Cr(III) VE Cu(II) İYONLARININ SULU ORTAMDAN AYRILMASI, ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE FAAS İLE TAYİNLERİ
345 Volkan ÜNSAL, ICP-MS ANALYSES AT CNRTC
346 Y. Doğan Daldal, RANİTİDİN VE FAMOTİDİNİN ASETONİTRİL- SU İKİLİ KARIŞIMLARINDA TERS FAZ SIVI KROMATOGRAFİ YÖNTEMİYLE PROTONASYON SABİTLERİNİN TAYİNİ
347 Yasin Yakar, HATAY?DA YEREL MARKETLERDEN ALINAN ÜZÜM NUMUNELERİNİN PESTİSİT KALINTISI BAKIMINDAN İNCELENMESİ
348 Yasin YAKAR, HATAY?DA ÜRETİLEN BOĞMA RAKILARIN METANOL İÇERİKLERİNİN BELİRLENMESİ
349 Yüksel ALTUN, BAZI SÜBSTİTUE FENOLLERİN ASİT-BAZ DAVRANIŞLARINDA LİNEER SOLVATASYON ENERJİ İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ
350 Yunus Emre Unsal, MEMBRAN FİLTRASYON İLE ZENGİNLEŞTİRİLDİKTEN SONRA MADENİ YAĞ VE PETROL SANAYİ ATIK SULARINDA SUDAN BLUE II TAYİNİ
351 Yahya Nural, POTANSİYOMETRİK TİTRASYON METODUYLA ETANOL-SU ÇÖZÜCÜ SİSTEMİNDE TİYOHİDANTOİN TÜREVİ BİLEŞİKLERİN İYONİZASYON SABİTLERİNİN İNCELENMESİ
352 Yahya Nural, SUB-KRİTİK SU ORTAMINDA AMİNOKARBO-NTİYOL PİROLİDİN TÜREVİ BİLEŞİKLERİN NİKEL KOMPLEKSLERİNİN ELDESİ
353 Yasemin TEKDEMİR, TRİNİTROTOLUEN (TNT)?İN TOPRAKTA DOĞAL BOZUNMA SÜRECİNDE OLASI BİLEŞENLERİN SPEKTROFOTOMETRİK VE KROMATOGRAFİK TAYİNİ
354 Zeynep BAYRAM, KIRMIZI RENKLİ MEYVELERDEN ELDE EDİLEN ÇAYLARIN ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
355 Zeynep BAYRAM, ÇİLEKLİ YOĞURTTAN ANTİOKSİDAN MADDE EKSTRAKSİYONU PARAMETRELERİNİN MERKEZİ KOMPOZİT DİZAYN İLE OPTİMİZASYONU
356 Zekeriyya Bahadır, Cd(II) VE Ni(II)?NİN YENİ BİR ASETOHİDRAZİT İLE TAŞIYICI ELEMENT İLAVESİZ BİRLİKTE ÇÖKTÜRÜLMESİ VE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
357 Vildan AYBEK, FARKLI KATALİZÖRLER KULLANILARAK ATIK YAĞLARIN KATALİTİK KRAKİNGİ
358 Ali TOZAR, ELEKTRODEPOLAMA YÖNTEMİ İLE ÜRETİLEN ZnNi ALAŞIMLARININ KOMPOZİSYON İÇERİĞİNE AKIM YOĞUNLUĞUNUN ETKİSİ
359 Ali TOZAR, POLİANİLİN (PANI)?İN ST-37 YUMUŞAK ÇELİK ÜZERİNEELEKTROPOLİMERİZASYONUNA AKIM ŞİDDETİNİN ETKİSİ
360 Zafer Yazıcıgil, 1-AMİNOİNDAN İLE MODİFİYE EDİLMİŞ ENZİM ELEKTROT YÜZEYLERİNİN HAZIRLANMASI
361 Ziya Erdem Koç, 2,4,6-TRİS(2-AMİNO-3-HİDROKSİPİRİDİN)-1,3,5-TRİAZİN İLE GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ

Toplam 361 adet kayıt bulundu.