Kongre Bildirileri
  1. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, 22-24 Haziran 2005, Hacettepe Üniversitesi, Ankara
Sıra no Yazar Bildiri
PDF*
1 ATILIR,Ayça; ERSÖZ,Arzu; DİLTEMİZ,S.Emir; SAY,Rıdvan;, Nitrofenol Bellekli P(EDMA-MAAP) Monolitik Kapiler Kolonların Etkinliğinin İncelenmesi
2 KURALAY,Filiz; ÖZYÖRÜK,Haluk; YILDIZ,Atilla;, Üreaz Enziminin Poli(Vinilferrosenyum) Filmine Tutuklanması ve Oluşturan Enzim Elektrodunun Elektrokimyasal Davranışı
3 ÇAKMAKLI,Birten; HAZER,Baki; AÇIKGÖZ,Şerefden; TEKİN ÖZEL,İshak; CAN,Murat;, Yenebilir Yağ ve Yağ Asitleri Polimerleri İçeren Bazı Akrilat Kopolimerlerinin Sentezi ve Doku Mühendisliğinde Kullanımı
4 ELMAS,Begüm; YALÇIN,Gamze; ŞENEL,Serap; TUNCEL,Ali;, Reaktif Monodispers Poliglisidil Metakrilat Partiküllerin Dispersiyon Polimerizasyonu İle Sentezi,Karakterizasyonu ve a-Kemotripsin İmmobilizasyonunda Taşıyıcı Olarak Kullanımı
5 BABAÇ,Ceyhun; YAVUZ,Handan; GALAEV,Igor Yu; PİŞKİN,Erhan; DENİZLİ,Adil;, Monolitik Kriyojel İle Antibadilerin Afinite Saflaştırılması
6 AKKAYA,Birnur; CANDAN,Ferda;, Cytochrome C Adsorpsiyonu İçin Manyetik Metal Şelat Afinite Sorbentlerin Hazırlanması
7 ŞENEL,Ayşegül Ülkü; BAYRAMOĞLU,Gülay; ARICA,M.Yakup ;, L-Sistein Bağlı Poli(GMA-MMA) Afinite Mikroküreler İle İnsan Serumundan İmmunoglobulin-G Saflaştırılması
8 YALÇIN,Emine; BAYRAMOĞLU,Gülay; ARICA,M.Yakup;, Farklı Metal İyonu Bağlı Poli(HEMA-MAAH) Membranlarının Metal Şelat Afinite Kromatografisinde Kullanımı
9 YILMAZ,Meltem; ÇELİK,Gökçe; YALÇIN,Emine; BAYRAMOĞLU,Gülay; ARICA,M.Yakup;, Fiziksel ve Kimyasal Yöntemlerle Lentinus Sajor-Caju Misellerinin Yüzey Özelliklerinin Modifikasyonu: Sulu Ortamda Cr6+ Uzaklaştırma Etkinliklerinin Değerlendirilmesi
10 BERKER ERİM,F.Bedia;, Kapiler Elektroforez Yönteminde Afinite Teknikleri
11 ALTUN,Muhammet; TÜRKOĞLU,Vedat; ÇİFTÇİ,Mehmet; ÖZDEMİR,Hasan; KÜFREVİOĞLU,Ö.İrfan;, Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz Enziminin Van Gölü Balığı Karaciğer ve Eritrositlerinden Saflaştırılması ve Karakterizasyonu
12 ALTINKAYNAK,Konca; BEYDEMİR,Şükrü; ÇİTFÇİ,Mehmet; BAKAN,Nuri;, Karbonik Anhidraz-I ve II İzoenzimlerinin İnsan Eritrositlerinden Saflaştırılması ve Bazı İlaçların Bu İzoenzimler Üzerine İn Vitro, Tavşan Eritrosit Karbonik Anhidraz Üzerine İn Vivo Etkilerinin Belirlenmesi
13 GÜLÇİN,İlhami; YILDIRIM,Ali; KÜFREVİOĞLU,Ö.İrfan;, Kara Lahanadan (Brassica oleracea VAR. Acephala) Peroksidaz Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu
14 BAYRAM,Engin; SORAL,Meltem; KÜÇÜKEL,Hakan;, Afinite Tekniklerinin Klinik Teşhiste Kullanımı: Elisa & İfa HPLC; Genel Bir Bakış
15 AKBAY,Nuriye; GÖKOĞLU,Elmas;, Bir Eu(III) Şelatı İle Tiroksin Hormonunun Florimetrik İşaretlenmesi
16 ODABAŞI,Mehmet; SAY,Rıdvan; DENİZLİ,Adil;, Lizozim Baskılanmış Polimerler
17 ODABAŞI,Mehmet; SAY,Rıdvan; DENİZLİ,Adil;, Lizozim Baskılanmış Polimerler
18 ÖZKARA,Serpil ; SAY,Rıdvan; DENİZLİ,Adil;, İnsan Plazmasından Demir Uzaklaştırılmak İçin İyon Baskılanmış Monolitik Kolonlar
19 ÖZYAPI,Esin Evrim; ANDAÇ,Müge; ŞENEL,Serap; SAY,Rıdvan; DENİZLİ,Adil;, Aluminyum Baskılanmış Polimerik Mikroküreler
20 MİREL,Sinem; ANDAÇ,Müge; SAY,Rıdvan; DENİZLİ,Adil;, İnsan Plazmasından Civa Uzaklaştırılması İçin Baskılanmış Polimerik Mikroküreler
21 KARA,Ali; CEBE,Mustafa; ACEMİOĞLU,Bilal; ALMA,M.Hakkı;, Polimerik Yüzeylerde Gözlenen Adsorpsiyon Özellikleri ve Bu Özellikleri Belirleyici Etmenler
22 ERDEM,Beyhan; CEBE,Mustafa;, Polimerik Yüzeylerin Kromatografik Özelliklerinin Kinetik Parametrelerle Belirlenmesi
23 AKIŞ,Özlem; CEBE,Mustafa;, İyon Değiştirici Reçinelerin Katyonik Takas İşlemlerinde Heterojen Yüzey Katkılarının İncelenmesi
24 BÜYÜKTİRYAKİ,Sibel; ERSÖZ,Arzu; ,SAY,Rıdvan; DENİZLİ,Adil;, İyon-Baskılama Yöntemi İle Mimik Civa Reseptörler Hazırlanması
25 AKGÖL,Sinan; BERELİ,Nilay;, B-Kazein Adsorpsiyonu İçin Manyetik Boya Afinite Mikroküreler
26 KARA,Ali; OSMAN,Bilgen; BEŞİRLİ,Necati;, Cu+2 İle Şelatlaştırılmış Polimerik Mikrokürelerin İnvertaz ve Tirozinaz Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi
27 SAATÇILAR,Özgen; ŞATIROĞLU,Nuray; BEKTAŞ,Sema;, Fe3+ Baskılanmış Poli(HEMA-MAC) Partiküller
28 ULUSU,N.Nuray;, Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz Enziminin Afinite ve İyon Değiştirici Kolonları Kullanılarak Çeşitli Dokulardan Saflaştırılması ve Bazı Özelliklerinin Açıklanması
29 ÜNSAL,Ender; TOMRUK,Evrim; TAŞKIN,Irmak; TUNCEL,Ali;, Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi(HPLC) İçin Hidrofilik Destek Materyali Sentezi ve Kromatografik Karakterizasyonu
30 BİRLİK,Ebru; ERSÖZ,Arzu; ,SAY,Rıdvan; DENİZLİ,Adil;, Cu(II) İyon Bellekli Afinite Destekler: Songel/Biyopolimer Baskılama Sistemleri
31 BİRLİK,Ebru; ERSÖZ,Arzu; BÜYÜKTİRYAKİ,S.; ,SAY,Rıdvan; , Th(IV) Baskılanmış Kitosan İle Toryum İyonlarının Seçici Ayırımı
32 ELMAS,Begüm; ŞENEL,Serap; TUNCEL,Ali;, Borik Asit Fonksiyonel Gruplu Nıpa Bazlı Polimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
33 MAVİ,Ahmet; KÜFREVİOĞLU,Ö.İrfan; YILDIRIM,Ali;, İnsan CuZnSOD Enzimi Üzerine Bazı İlaçların İnhibisyon Veya Aktivasyon Etkilerinin İncelenmesi
34 ARICA,M.Yakup; BAYRAMOĞLU,Gülay; TÜZÜN,İlhami; TUNALI,Yağmur; YALÇIN,Emine; ÇELİK,Gökçe;, P.Chrysosporıum, C.Versıcolor ve L.Sajur-Caju İle Sulu Ortamlardan, Fenollü Bileşiklerin Uzaklaştırılması
35 OKUTUCU,Burcu; DİNÇER,Ayşe; ZİHNİOĞLU,Figen; TELEFONCU,Azmi;, İdrardan Hekza-Üronik Asit Ayrılmasına Yönelik Glukuronik Asit Lakton Damgalı Polimer Geliştirilmesi
36 UZUN,Lokman; YAVUZ,Handan; DENİZLİ,Adil;, Manyetik Kararlı Akışkan Yatakta Albümin İmmobilize Poli(HEMA) Mikrokürelerle Bilirubin Uzaklaştırılması
37 Yrd.Doç.Dr.TEKİN ÖZEL,İshak;, Hücre Yüzey Etkileşimleri
38 ÜNSAL,Ender; IRMAK,Taşkın; TUNCEL,Ali;, İyon Değişim Kromatografisi Destek Materyallerinin Sentezi İçin Yeni Bir Yöntem
39 GÜMÜŞDERELİOĞLU,Menemşe ;, Doku Mühendisliği ve Biyomoleküler Tanıma
40 KURALAY,Filiz; ÖZYÖRÜK,Haluk; YILDIZ,Atilla;, Elektrokimyasal Biyosensörler ve Redoks Polimeriyle Kaplı Modifiye Elektrotlarla Biyosensör Uygulamaları
41 BAŞBUĞA,Aysun; ŞENEL,Ayşegül Ülkü; BAYRAMOĞLU,Gülay; ARICA,M.Yakup;, Cu(II) Afinite Adsorpsiyonu İçin Poli(GMA-MMA) Mikrokürelerin Hazırlanması ve Kinetik İncelenmesi
42 YALÇIN,Emine; UÇARSU,Fatma; ALTUNER,Deniz; BAYRAMOĞLU,Gülay; ARICA,M.Yakup;, Serumdan IgD Uzaklaştırılması İçin Poli(Aaa-AAM) Afinite Hidrojellerinin Hazırlanması
43 BAYRAMOĞLU,Gülay; ŞENKAL,B.Filiz; YALÇIN,Emine; ARICA,M.Yakup; , Immunoglobulin G'ye Spesifik Polimerik Mikrokürelerin Hazırlanması ve Kesikli Sistemde Gerçekleştirilen Saflaştırma İşleminin Denge ve Kinetik Çalışmalarının Yapılması
44 BAYRAMOĞLU,Gülay; KAYA,Bülent; TUNALI,Yağmur; YALÇIN,Emine; ÜRÜN,Meral; ARICA,M.Yakup;, Boya Ligandı Bağlı Poli(MMA-GMA) Afinite Sorbentinin Protein Karışımda Lizozim ve Albumine Karşı Şeçiciliğinin Belirlenmesi
45 TÜZÜN,İlhami; YALÇIN,Emine; BAŞARAN,Gökben; ÇELİK,Gökçe; İnce,Özlem; BAYRAMOĞLU,Gülay; ,ARICA,M.Yakup;, Chlamydomonas Reınhardtıı Mikroalgleri İle Hg(II), Cd(II) vePb(II) Uzaklaştırılmasında Biyosorpsiyon Tekniğinin Kullanılması
46 SARIBEK,Hülya; BAYRAMOĞLU,Gülay;, Lizozim Spesifik Afinite Sorbentinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
47 TARIM,Yunus; ÇELİK,Gökçe; CANDAN,Seçil; BAYRAMOĞLU,Gülay; ARICA,M.Yakup;, Trametes TrogııII Biyokütlesinin Modifiye Edilerek Metal İyonu Uzaklaştırılmasında Kullanılması
48 COŞKUN,Ramazan; SOYKAN,Cengiz; SAÇAK,Mehmet;, Sulu Çözeltilerden Cu(II), Ni(II) ve Co(II) İyonlarının Metakrilik Asit/Akrilamit Monomer Karışımı Aşılanmış Poli(Etilen Tereftalat) Liflere Adsorpsiyonu
49 TAY,Turgay; TÜRK,Hayrettin; ÇİMEN,Yasemin; ERDEM,Murat;, Tetrafenilporfirin İçeren Poli(HEMA-EDMA) Mikrokürelere Kesikli Sistemde Lizozim Adsorpsiyonu
50 AŞIR,Süleyman; TÜRKMEN,Deniz; ANDAÇ,A.Müge; UZUN,Lokman; DENİZLİ,Adil;, İnsan Plazmasından Kadmiyum Detoksifikasyonu İçin Cd2+ Baskılanmış Polimerik Monolitlerin Hazırlaması
51 ALTINTAŞ,Evrim Banu; YAVUZ,Handan; ALSANCAK,Güleren; DENİZLİ,Adil;, Metal Şelat Afinite Kromatografisinde Sabit Faz Olarak Kullanılan Metakroilamidoglutamik Asit Fonksiyonel Grubu Taşıyan Manyetik Mikroküreler
52 BAŞAR,Nilgün; GÜNER,Ali; DENİZLİ,Adil;, Cıbacron Blue F3GA Takılı Manyetik Phema Mikrokürelere Lizozim Adsorpsiyonu
53 BERELİ,Nilay; UZUN,Lokman; YAVUZ,Handan; ELKAK,Assem; DENİZLİ,Adil;, Antibadi Saflaştırılması İçin Süpergözenekli Monolitik Kolonlar
54 KARATAŞ,Melike; ODABAŞI,Mehmet; DENİZLİ,Adil;, İnsan Plazmasından İmmunoglobulin-G Saflaştırılması Amacıyla Süpermakrogözenekli Kriyojel Afinite Sorbentlerin Hazırlanması
55 BAYDEMİR,Gözde; TÜZMEN,Nalan; DENİZLİ,Adl;, Bilirubin Baskılanmış Polimerik Adsorbentlerin Hazırlanması
56 BAYDEMİR,Gözde; ODABAŞI,Mehmet; DENİZLİ,Adil;, Genomik DNA Saflaştırılması İçin Süpermakrogözenekli Kriyojel Afinite Sorbentler
57 SARI,Müfrettin; KARAKOÇ,Veyis; AKGÖL,Sinan; KARATAŞ,Melike; DENİZLİ,Adil;, Manyetik Mikrokürelere Metal Şelat Afinite Etkileşimleri İle Katalazın Tersinir İmmobilizasyonu
58 UTKU,Seçil; YILMAZ,Erkut; UZUN,Lokman; DENİZLİ,Adil;, Lizozim Saflaştırılması İçin Poli(HEMA-MAT) Monolitik Kolonların Hazırlanması
59 TÜRKMEN,Deniz; GELENOĞLU,Murat; BEKTAŞ,Sema; UZUN,Lokman; YAVUZ,Handan; DENİZLİ,Adil;, Polietilen İmin Bağlı Manyetik Poli(HEMA) Mikrokürelerle Sulu Çözeltiden Sitokrom C Saflaştırılması
60 MISIRLI,Yasemin; ÖZTÜRK,Eylem; KEÇECİ,Kaan; ÖNLÜ,Serli; DENKBAŞ,Emir Baki;, Biyomoleküllerin Ayırma ve Saflaştırılmasında Kullanılmak Üzere Biyopolimerik Monolitlerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
61 MISIRLI,Yasemin; ÖZBEY,Turan; ÖZTÜRK,Eylem; ÖZDEMİR,Nalan; ÖZÇETİN,Aybike; ZENGİN,Fatma; DENKBAŞ,Emir Baki;, Enzim İmmobilizasyonu İçin Manyetik Özelliğe Sahip Biyopolimerik Mikrokürelerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
62 ESEN,Cem; HENDEN,Emür;, Pb(II) Baskılanmış P(HEMA-MAC) Mikrokürelerin Hazırlanması
63 GARİPCAN,Bora; SAY,Rıdvan; KARABAKAN,Abdülkerim;PATIR,Süleyman; DENİZLİ,Adil;, Glutamik Asit İçeren Phema Mikroküreleri İle Hg2+ İyonlarının Etkileşimi
64 AKAR,Tamer; ÇABUK,Ahmet; KOTLUK,Zeynep; TUNALI,Sibel;, Serbest ve İmmobilize Saccharomyces Cerevisiae Hücreleri İle Ağır Metal İyonlarının Uzaklaştırılması
65 AKAR,Tamer; KIRAN,İsmal; TUNALI,Sibel;, Neurospora Crassa Biyosorbenti İle Sulu Çözeltilerden Cu(II) Uzaklaştırılması
66 ELMAS,Begüm; EKE,İrem; ŞENEL,Serap; TUNCEL,Ali;, Katyonik Formdaki Sıcaklığa Duyarlı Latekslerin Sentezi ve Karakterizasyonu
67 ERTAN,Sezin; GÜMÜŞDERELİOĞLU,Menemşe;, Lektin Saflaştırılması İçin Mannoz Baskılanmış Polimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
68 ÇAKMAK,Soner; ERTAN,Sezin; GÜMÜŞDERELİOĞLU,Menemşe;, Teşhis ve Tedavi Amaçlı, Aminoasit Baskılanmış Biyosorbentler
69 KEÇİLİ,Rüstem; YAVUZ,Handan; SAY,Rıdvan;, Penisilin Açilaz İmmobilizasyonu İçin 4-Aminoantipirin Ligand İçeren Monolitik Sorbentler
70 ŞANLI,Senem; ŞANLI,Nurullah; ERDEMGİL,F.Zerrin; ALSANCAK,Güleren;, Bazı Fenolik Asitlerin Oktanol-Su Dağılma Katsayılarının Ters Faz Sıvı Kromatografik Yöntem İle Tayini

Toplam 70 adet kayıt bulundu.