Kongre Bildirileri
  II. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, 7-10 Haziran 2006, Zonguldak Karaelmas Ünivesitesi, Zonguldak
Sıra no Yazar Bildiri
PDF*
1 DOĞAN,Mehmet;, Biyomalzemelerin Karakterizasyonunda Kullanılan Analiz Teknikleri
2 DENİZLİ,Adil;, Biyoafinite Teknikleri ve Uygulamaları
3 CÖMERT BEĞENDİK,Füsun;, Sentetik Polimer Bakteri İlişkisi
4 ARAL,Arzu L.; KARAKUŞ,Resul; YÜCEL,Ayşegül; BAŞTÜRK,Bilkay; AYBAY,Cemalettin;, İmmünoafinite Kromatografi Yöntemi İle Plazmadan Elde Edilen HBV Yüzey Antijeninin Aşı Modeli Olarak Kullanılması
5 ÖZKARA,Serpil; SAY,Rıdvan; PİŞKİN,Erhan; DENİZLİ,Adil;, Talasemi Hasta Plazmasından Seçici Olarak Fe(III) İyonlarının Uzaklaştırılması
6 GÜVEN,Güldem; .PİŞKİN,Erhan;, Nanopartikül Sentezi ve Plazmid DNA İle Etkileşimi
7 YAVUZ,Handan; TÜRKMEN,Deniz; DENİZLİ,Adil;, Kolesterol Baskılanmış Poli (Hema-mat) Adsorbentler
8 ORAL,Barbaros Haluk;, Afinite ve Avidite Kavramları Işığında Diagnostik ve Terapötik Antikorların Tasarlanması
9 DENKBAŞ,Baki Emir;, Afinite Kromatografide Manyetik Taşıyıcı Teknolojisi
10 DİLTEMİZ,E.Sibel; ERSÖZ,Arzu; DENİZLİ,Adil; ,SAY,Rıdvan;, DNA'yı Tanıma Bölgelerine Sahip Moleküler Baskılanmış Polimer Tekniğine Dayalı Biyosensör Geliştirimesi
11 AKÇALI,Can;, Kök Hücre İzolasyonunda İmmün-Afinite Tekniklerinin Önemi
12 ÖZDEMİR,Nalan; TUNCEL,S.Ali; DENKBAŞ,Baki Emir;, Gen Taşınımı İçin Sıcaklığa Duyarlı Nanopartiküllerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
13 CÖMERT BEĞENDİK,Füsun; TEKİN ÖZEL,İshak; EROĞLU,Özlem; ÇAKMAK KARADENİZ,Güldeniz; CÖMERT,Mustafa;, Farklı Mikroorganizmaların Cerrahi Pratikte Sık Kullanılan Değişik Sentetik Polimer Yapıda Greftlerde Adhezyon Kapasiteleri: Karşılaştırılmış Kontrollü Bir İn Vitro Çalışma
14 GÜRSÜRER,Metin; TEKİN ÖZEL,İshak; DOĞAN,Mesut Sait; AYDIN,Mustafa; GÜNGÖRDÜK,Alper, Koroner Yavaş Akımlı Hastalarda Periferik Kan Monosit ve Granulositlerinde Adezyon Moleküllerinin Flow Sitometri İle Gösterilmesi
15 EKİNCİ,Deniz; BEYDEMİR,Şükrü; KÜFREVİOĞLU,Ö.İrfan;, İnsan Eritrositlerinden Karbonil Anhidraz İzoenzimlerinin Saflaştırılması ve Bazı Ağır Metallerin İn Vitro İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi
16 ODABAŞOĞLU,Fehmi; YILDIRIM,Ömer Selim; BAYIR,Yasin; HALICI,Zekai; OKUMUŞ,Zafer; AKSAKAL,Bünyamin; ASLAN,Ali; ÇAKIR,Ahmet; HALICI,Mesut; SÜLEYMAN,Halis; KAZAZ,Cavit;, Usnik Asit ve Difraktaik Asidin Titanyum Alaşımlı İmplantların Konak Dokulardaki Kaspaz Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması
17 BAYDEMİR,Gözde ; BERELi,Nilay; Andaç,A.Müge; SAY,Rıdvan; DENİZLİ,Adil;, Bilirubin Baskılanmış Polimerik Adsorbentlerin Hazırlanması
18 Cömert,MUSTAFA ;, PANEL: Sentetik Polimerlerin Klinik Kullanımı; GENEL CERRAHi PRATiGiNDE SENTETiK POLiMER KULLANIMI
19 KARGI,Eksal;, PANEL: Sentetik Polimerlerin Klinik Kullanımı; PLASTİK CERRAHİDE SENTETİK MALZEMELERİN KULLANIMI
20 CEBE,Mustafa; KIRCA,Ali;, Polimerik Sistemlerde İyonik Adsorpsiyon Özelliklerinin Parametrik Koşullara Göre Değişimi
21 ANDAÇ,Cenk; , Amber Yapı Analizi ve İlaç Geliştirilmesi
22 ÖZTÜRK,Nevra; AKGÖL,Sinan; DENİZLİ,Adil;, Hidrofobik Nano Yapılar İle Antibadi Saflaştırılması
23 ANDAÇ,Müge; BERELİ,Nilay; DENİZLİ,Adil; , Makrogözenekli Poli(Hema) Kriyojellerinin insan Serumundan Albumin Uzaklaştırılması İçin Kullanılması
24 ,BAYDEMİR,Gözde;, Yüzey Plazmon Rezonans (SPR) Yöntemi ve Uygulamaları
25 HAZER,Baki; ÇAKMAKLI,Birten; KELEŞ,Elif; TEKİN ÖZEL,İshak; CÖMERT,Füsun; AÇIKGÖZ,Şereften; CAN,Murat;, Yenebilir Yağlar ve Yağ Asitlerinden Biyopolimer Sentezleri
26 ÇOBAN,Burak; ŞENGÜL,Abdurrahman;, Heterohalkalı Ligandlari İçeren Metal Komplekslerinin DNA ile Etkileşmelerinin UV Spektrofotometresiyle Karakterizasyonu
27 BAYRAM,Engin; KÜÇÜKEL,Hakan;, İyon Değişim - HPLC Yöntemi İle B-Talasemi Teşhisii VE Hemoglabin Varyantları Tayini
28 ÇAKMAKLI,Birten; HAZER,Baki; AÇIKGÖZ,Şereften; CAN,Murat; CÖMERT,Füsun;, Yenebilir Yağ, Bakteryal Polyester ve PMMA İçeren Üç Bloklu Kopolimerlerin Sentezi, Protein Adsorpsiyonu ve Bakteri Yapışması
29 UZUN,Lokman; SAY,Rıdvan; ÜNAL,Serhat; DENİZLİ,Adil; , Moleküler Baskılama Temelli Teşhis Kitlerinin Hazırlanması
30 ŞENEL,Ülkü Ayşegül; BAYRAMOĞLU,Gülay; ARICA,M.Yakupİ, L- Histidin Ligandı Bağlı p(GMA-MMA) Afinite Mikroküreler İle HSA Adsorpsiyonu
31 ŞENEL,Ülkü Ayşegül; YILMAZ,Meltem; BAYRAMOĞLU,Gülay; ARICA,M.Yakup;, İnsan Serumundan HSA Saflaştırılması İçin Afinite Sorbentlerinin Hazırlanması ve HPLC İle Tayini
32 TEKİN ÖZEL,İshak; ŞENGÜL,Abdurrahman;, 4,4'-Dinitro-2,2'-Bipiridin-N,N'-Dioksit'in DNA İle Etkileşiminin Flow Sİtometrik Hücre Döngüsü ve DNA Analizi İle Gösterilmesi
33 TEKİN ÖZEL,İshak; ŞENGÜL,Abdurrahman; OLAY,Pelin;, Farklı Platin Bileşiklerinin DNA İle Etkileşiminin Flow Sitometrik Hücre Döngüsü ve DNA Analizi İle Gösterilmesi
34 TEKİN ÖZEL,İshak;, Fibroblast Kökenli Çözünür Faktörlerin Makrofaj Hücrelerindeki Morfolojik Etkileri
35 TEKİN ÖZEL,İshak; SİPAHİ YILMAZ,Emine ; TEKİN SOLAK,Nilgün; SİPAHİ,Tunç Hakan;, Homosisteinin İndüklenebilir Nitrik Oksid Sentaz Ekspresyonu ve Düşük Yoğunluklu Lipoprotein Oksidasyonuna Etkileri
36 YILMAZ,Meltem; BAYRAMOĞLU,Gülay; ARICA,M.Yakup;, Albumin Tutuklu ve Heparin Kaplı Akrilat Kökenli Desteklerin Biyouyumluluğu; Kan Uyumluluk Özelliklerinin Araştırılması
37 ÇELİK,Gökçe; ÜRÜN,Meral; BAYRAMOĞLU,Gülay; ARICA,M.Yakup;, Katalaz Proteinine Spesifik IMAC Destek Materyalinin Hazırlanması ve Uygulanması
38 GÜRSÜRER,Metin; TEKİN ÖZEL,İshak; DOĞAN,Sait Mesut; AYDIN,Mustafa; GÜNGÖRDÜK,Alper; , Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Periferik Kan Monosit ve Granülositlerinde Adezyon Moleküllerinin Flow Sitometri İle Gösterilmesi
39 KILIÇAY,Ebru; HAZER,Baki; UÇAR,E.Melek; BAYRAM,Cem; EZER,Melis; NODA,Isao; DENKBAŞ,Emir Baki;, Afinite Uygulamalarında Kullanılmak Üzere Polihidroksibütirat­ Hegzanoat (PHBHx) Mikro ve Nanokürelerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
40 ÖZTÜRK,Eylem; BAYRAM,Cem; ÖZÇETİN,Aybike; KAZAK,Osman; DENKBAŞ,Emir Baki;, Kanser Tedavisinde Kullanılmak Üzere Biyolojik Olarak Bozunabilen Nanopartiküllerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
41 ÖZTÜRK,Eylem; BAYRAM,Cem; ÖZÇETİN,Aybike; KAZAK,Osman; DENKBAŞ,Emir Baki;, Kanser Tedavisinde Kullanılmak Üzere Biyolojik Olarak Bozunabilen Nanopartiküllerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
42 MISIRLI,Yasemin; ZENGİN,Fatma; YAĞ,Göksu; ÖZBEY,Turan; MURT,H.Hüseyin; DENKBAŞ,EmirBaki;, Enzim İmmobilizasyonunda Kullanılmak Üzere Hazırlanmış Manyetik Özelliğe Sahip BiyopolimerikMikroküreler
43 ÇELİK,Gökçe; BAYRAMOĞLU,Gülay; TÜZÜN,İlhami; ARICA,M.Yakup;, Aljinat Kürelere Tutuklanmış Chlamydomonas Reinhardtii Mikroalgi İle Sulu Sistemlerden Civa(II), Kadmiyum(II) ve Kurşun(Il) Biyosorpsiyonu
44 KARABÖRK,Muharrem; ERSÖZ,Arzu; DENİZLİ,Adil; ,SAY,Rıdvan;, Fe(lII) Belleklere Sahip Moleküler Baskılanmış Nanokompozitlerin Fe(III) İyonlarına İlgisinin Araştırılması
45 KEÇİLİ,Rüştem; YAVUZ,Handan; SARIÖZLÜ YILMAZ,Nalan; ,SAY,Rıdvan; , Antipirin Bazlı Poli(EGDMA-MAAP) Mikrokürelerin Hazırlanması ve Penisilin Açilaz Saflaştırılmasında Kullanımı
46 TEKİN ÖZEL,İshak; SİPAHİ YILMAZ,Emine; TEKİN SOLAK,Nilgün; SİPAHİ,Tunç Hakan; , Homosisteinin Mononükleer Kan Hücrelerindeki Yüzey Molekülleri Üzerindeki Etkileri
47 TEKİN ÖZEL,İshak;, Polimerik Yüzeylere Hücre Adezyonu ve Biyouyum Çalışmalarında Antinükleer ve Sitoplazmik Otoantikorların Kullanılması
48 TEKİN ÖZEL,İshak; KILIÇAY,Ebru; HAZER,Baki; UÇAR,E.Melek; NODA,İsao; DENKBAŞ,Emir Baki , Polihidroksibütirat-Hegzanoat (PHBHx) Nanopartiküllerinin Hazırlanması ve Tanısal Uygulamalarda Kullanılması
49 BİRLİK,Ebru; ,SAY,Rıdvan; BÜYÜKTİRYAKİ,Sibel; HÜR,Deniz; ERSÖZ,Arzu; , Fosfat Bellekli Kitosan-Süksinar Sorbentlerinin Fosfat iyonlarına Seçiciliklerinin Araştırılması
50 ATILIR,Ayça; SAKA,Güner; ,SAY,Rıdvan; ERSÖZ,Arzu; , Enzim Temelli Moleküler Baskılanmış Organo-Kil Nanokompozitle BHA' nın Seçimli Ayrılması
51 ÖZTÜRK,Nevra; TABAK,Ahmet; AKGÖL,Sinan; DENİZLİ,Adil; , Yeni Sentezlenen Bir Afinite Mikrokompozit Sistemi: L-Sistein İçeren Bentonit (BENT-CYS) Afinite Sorbentleri ve Ferritin Adsorpsiyonunda Kullanılması
52 ÖZTÜRK,Nevra; GÜNAY,M.Emin; AKGÖL,Sinan; DENİZLİ,Adil; , Silanize Edilmiş Manyetik Polimerik Mikrokürelerin Hazırlanması ve İmmünoglobulin G Adsorpsiyonunda Kullanılması
53 ÖZTÜRK,Nevra; AKGÖL,Sinan;, Hidrofobik Nanoyapılarda Candida Rugosa Lipaz İmmobilizasyonu
54 ODABAŞI,Mehmet;, Proteom Çalışmalarında Albuminin Ortamdan Uzaklaştırılması
55 UZUN,Lokman; KARA,Ali; TÜZMEN,Nalan; BEŞİRLİ,Necati; DENİZLİ,Adil; , Poli(Etilen Glikol Dimetakrilat-Viniltriazol) Partiküllerinin Metal iyonları İle Afinte Etkileşimleri
56 ALTINTAŞ,Evrim Banu; DENİZLİ,Adil;, Rekombinant İnterferon-a'nın Eş Boyutlu Boya Afinite Partiküllere Afinite Adsorpsiyonu
57 ŞENEL,Serap; ELMAS,Begüm;, Genomik ve Plazmid DNA Saflaştırılması İçin Poli(Etilenimin) Takılı Manyetik Phema Partiküller
58 ŞENEL,Serap; DENİZLİ,Adil;, Protein A İmmobilize Partiküller İle Dolgulu Kolon Sisteminde Antibadi Saflaştırılması
59 ÖZKARA,Serpil; KARA,Ali; BEŞİRLİ,Necati; DENİZLİ,Adil; , Fibronektin Saflaştırılması İçin Metal Komplekleştirici Cu(II) Takılı Poli(EGDMA-VIM) Partiküllerinin Hazırlanması
60 AKKAYA,Birnur; CANDAN,Ferda;, Manyetik Metal Şelat Afinite Partiküllerle Manyetik Akışkanlaştırılmış Kolon Sisteminde Sitokrom C Adsorpsiyonu
61 YAVUZ,Handan; DENİZLİ,Adil; GÜNGÜNEŞ,Hakan; SAFARİKOVA,Mirka; SAFARİK,İvo; , Manyetik Olarak Modifiye Edilmiş Maya Hücreleri İle Civa İyonlarının Etkileşimi
62 UZUN,Lokman; LOĞOĞLU,Elif; ÖZSAR,A.Özgür; DEMİRÇELİK,Ahmet Hamdi; PATIR,Süleyman; DENİZLİ,Adil; , Hidrofobik Etkileşim Kromatografi İçin Poli(2-Hidroksietil Metakrilat-Metakroil AmidoTriptofan) [Poli(HEMA-MATrp)] Membranların Hazırlanması
63 ARSLAN,Hülya; HAZER,Baki; CÖMERT,Füsun; EROĞLU,Özlem; , Yeni Bir Mikrobialpolyester-Kitosan Kopolimerinin Sentezi ve Bakteri Yapışma Özelliklerinin İncelenmesi
64 GELENOĞLU,Murat, AKGÖL,Sinan; TÜRKMEN,Deniz; KÖSE,Yasemin; UZUN,Lokman; ŞATIROĞLU,Nuray; BEKTAŞ,Sema; DENİZLİ,Adil, Pseudo-Seçici Ligand İçeren Manyetik Mikrokürelerin Hazırlanması ve Ağır Metal İyon Uzaklaştırma Performansının Belirlenmesi
65 OSMAN,Bilgen; KARA,Ali; BEŞİRLi,Necati;, Tirozinaz Enziminin Cu2+ İle Şelatlaştırılmış Poli(EGDMA-VIM) Üzerine Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi

Toplam 65 adet kayıt bulundu.