Kongre Bildirileri
  6. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, Aksaray Üniversitesi, 26-29 Mayıs 2010, Aksaray
Sıra no Yazar Bildiri
PDF*
1 ERGÜN, Bahar; YAVUZ, Handan; SAY, Rıdvan; DENİZLİ, Adil;, L-Histidin Baskılanmış Kriyojellere Sitokrom C Saflaştırılması
2 DOSTBİL, Nursel; KUL, Ali Rıza; ŞEÇKİN, Hamdullah; ALACABEY, İhsan;, Van İlindeki Doğal Ortamlardan İzole Edilen Bacillus Cereus ve Pseudomonas Aeruginosa'da Gümüş Nitrat Birikimi
3 ANDAÇ, Müge; ANDAÇ, Cenk; DENİZLİ, Adil;, İzotermal Titrasyon Kalorimetri İle İnsan Serum Albumine Cibacron Blue F3GA Afinitesinin İncelenmesi
4 BOŞGELMEZ, İ. İpek; ANDAÇ, Müge; GÜVENDİK, Gülin;, 2D Elektroforez ve Proteomiks (Proteombilim)
5 DÖKER, Serhat; MOUNICOU, Sandra; DOĞAN, Mehmet; LOBİNSKİ, Ryszard;, Eser Elementler ve Biyolojik Makromoleküllerle Etkileşimleri
6 ÖZTÜRK, Nevra; ÇORMAN, M. Emin; ÖZÇALIŞKAN, Emir; AKGÖL, Sinan;, Geri Dönüşümlü Amilaz İmmobilizasyonu İçin Nanoyapılar
7 DEMİR, M. Evrim; UYGUN AKTAŞ, Deniz; ERDAĞ, Adnan; AKGÖL, Sinan;, Syntrichia papillosissima (Copp.) Loeske (Bryophyta) Kullanılarak Immunoglobulin G'nin Doğal Yollardan Saflaştırılmasının Araştırılması
8 ÇAKMAKLI, Birten; MUTLU, Ayşegül; DÜKEL, Muzaffer; ERDOĞAN, Taner; HAZER, Baki;, Yenebilir Yağ/Yağ Asitlerinden Elde Edilen Kopolimerlerin Mekanik Özellikleri ve DNA Adsorpsiyonu
9 DEDOĞLU, Nurcan; IŞIK, Semra; GÜLER ÖZENSOY, Özen; ARSLAN, Oktay;, Yenilebilir Mantar Türlerinden Afinite Kromatografisi İle Polifenol Oksidaz Enziminin Saflaştırılması ve Bazı PPO İnhibitörlerinin Etkisinin Karşılaştırılması
10 ÖZDEMİR, Zafer Ömer; EKİNCİ, Deniz; ŞENTÜRK, Murat;, Tiamin, N-(2-Hidroksietil)Piperidin ve İzoamil Alkolün İnsan Glutatyon Redüktaz Enzimi Üzerindeki İnhibisyon Potansiyellerinin İncelenmesi
11 BERELİ, Nilay; UZUN, Lokman; AKGÖL, Sinan; DENİZLİ, Adil;, Eşboyutlu Poli(EGDMA-MAH) Mikrokürelerle Antibadi Saflaştırılması
12 ALTINTAŞ, Evrim Banu; TÜRKMEN, Deniz; KARAKOÇ, Veyis; DENİZLİ, Adil;, Eş Boyutlu Mikrokürelerle İnsan Serumundan Bilirubin Uzaklaştırılması
13 CEYLAN, Şeyda; GEDİKLİ, Mehmet; ÜNLÜ, Nuri; ERZENGİN, Mahmut; YAVUZ ÖZKARA, Serpil; ODABAŞI, Mehmet;, Ni2+-Takılı Diatomit-Membran Kompozitler ve Protein Etkileşimleri
14 SARAL, Münire; KOCAKULAK, Mustafa;, QCM İle Platelet ktivasyonunun Belirlenmesi
15 ANTEP, Mine; ANTMEN, Mehmet; TÜZMEN, Nalan; MERDİVAN, Melek;, Serotoninin Nano-Poli(HEMA-MAT) Üzerine Adsorpsiyonunun Yüksek Performanslı İnce Tabaka Kromatografisi İle Belirlenmesi
16 UYGUN, Murat; ÖZTÜRK, Nevra; ÖZÇALIŞKAN, Emir; AKGÖL, Sinan;, Kriyojel Matrikste Lektin Afinite Etkileşimleri Sukroz Hidrolizi
17 İSPİRLİ, Yasemin; KAYA, Gizem; AYHAN, Hakan; AYHAN, Fatma;, QCM Sisteminde BSA-Homosistein Afinitesinin Yıkılması
18 DEMİR, Dudu; ZENGİN, Mustafa; GENCER, Nahit; ARSLAN, Oktay;, Biyotransformasyon İçin Uygun Polifenol Oksidaz Kaynaklarının Belirlenmesi
19 CALHORDA, Maria Jose;, Complexes Of The MO(ALLYL)(CO)2 Fragment: Structures Propertıes And Applıcatıons
20 Doç. Dr. AKGÖL, Sinan;, Manyetik Nanopartiküller ve Biyomedikal Kullanımları
21 YAVUZ, Handan;, Afinite Kriyojeller
22 ANTMEN, Mehmet; ANTEP, Mine; TÜZMEN, Nalan; AKGÖL, Sinan; DENİZLİ, Adil;, Nano-Poli(HEMA-MAGA) Nanoyapılar İle Sulu Çözeltilerden Au2+ İyonunun Uzaklaştırılması
23 EROL, Kadir; GÖKÇE, Başak; ŞİPAL, Beste; BEYAZTAŞ, Serap; ARSLAN, Mikail; ARSLAN, Oktay;, Hidrofobik Etkileşim Kromatografisi İle Saflaştırılan Merinos Koyun PON1 Enziminin, Bazı Ağır Metallere Karşı İlgisinin Araştırılması
24 EROL, Kadir; GÖKÇE, Başak; ŞİPAL, Beste; BEYAZTAŞ, Serap; ARSLAN, Mikail; ARSLAN, Oktay;, Hidrofobik Etkileşim Kromatografisi İle Saflaştırılan Merinos Koyun PON1 Enziminin, Bazı Ağır Metallere Karşı İlgisinin Araştırılması
25 PERÇİN, Işık; BAYDEMİR, Gözde; YAVUZ, Handan; AKSÖZ, Erol; DENİZLİ, Adil;, Bilirubin Uzaklaştırılması İçin Hidrofobik Kriyojel Membranlar
26 ALKAN, Hüseyin; BAYSAL, Zübeyde; DENİZLİ, Adil;, Zn2+ Gömülü Poli(HEMA) Kriyojeli İle Proteaz Adsorpsiyonu ve Adsorpsiyon Parametrelerinin Belirlenmesi
27 MUTLU, Hasene; KAYA, Yunus; İREZ, Gazi; , 2-Furan-2İl-1,2,3,4-Tetrahidrokinazolin-2-Karbaldehit Oksim Sentezi ve Metal Afinitelerinin İncelenmesi
28 ERTÜRK, Gizem; BERELİ, Nilay; UZUN, Lokman; TÜMER, M. Aşkın; DENİZLİ, Adil;, HİTrap_r Protein A Kolonu İle IGG Alt Fragmanlarının Hızlı Protein Sıvı Kromatografisi İle Ayrılması
29 ŞİMŞEK ÖZDEMİR, Fevziye; ÖZMEN, İsmail; ÇELİKOĞLU, Umut;, Gypsophila (Gypsophila Arrostii Var. Nebulosa) Ekstresinin Plazmid DNA Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
30 HOPA, Ersin; SİNAN, Selma; HOPA, Çiğdem; KURTARAN, Raif; ALKAN, Mahir;, Bazı Pirozol Türevi ve Metal Kompleks Bileşiklerinin İnsan Eritrositlerinden Saflaştırılan Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Enzimi Üzerine İn Vitro Etkilerinin İncelenmesi
31 HOPA, Ersin; SİNAN, Selma; BAŞARAN, İsmet; ÇAKIR, Ümit;, İnsan Eritrositlerinden Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Enziminin Saflaştırılması,Karakterizasyonu ve Bazı Kumarin Türevlerinin İnhibisyon Veya Aktivasyon Kinetiklerinin İncelenmesi
32 ÇAKTÜ, Kıvılcım; , TÜRKOĞLU, Emir Alper; BAYDEMİR, Gözde; ANDAÇ, Müge; YAVUZ, Handan;, Kolesterol Baskılanmış Mikroküre/Kriyojel Kompozit Adsorbentle Sütten Kolesterol Uzaklaştırılması
33 TÜRKOĞLU, Emir Alper; ÇAKTU, Kıvılcım; GENİŞEL, Mucip; KEBABCI, Özgür; AKSÖZ, Nilüfer;, Bacillus sp. Proteaz Enzimlerinin Üretimi ve Aktivitesinin Belirlenmesi
34 TAMAHKAR, Emel; BERELİ, Nilay; DENİZLİ, Adil;, Sitokrom C Baskılanmış Kriyojeller
35 DEMİRBEL, Emel; KARA, Ali;, Manyetik Çapraz Bağlı Kopolimerlerle Cu(II)-Cd(II) Yarışmalı Adsorpsiyon Çalışmaları
36 SAYIN, Demet; ŞİPAL, Beste; ARSLAN, Oktay;, Benekli Kedi Balığı (Scyliorhinus Canicula, LİNNAEUS, 1758) Paraoksonaz Enziminin Saflaştırılması ve Bazı Metallere Karşı İnhibisyonunun Araştırılması
37 DEDOĞLU, Nurcan; IŞIK, Semra; GÜLER ÖZENSOY, Özen; ARSLAN, Oktay;, Yenilebilir Mantar Türlerinden Afinite Kromatografisi İle Polifenol Oksidaz Enziminin Saflaştırılması ve Bazı PPO İnhibitörlerinin Etkisinin Karşılaştırılması
38 ERDEM, Deryanur; , ŞENTÜRK, Murat; , CEYHUN, Saltuk Buğrahan; KÜFREVİOĞLU, Ömer İrfan;, Bazı Sülfonamidlerin Levrek (Dicentrarchus Labrax) Solungacından Saflaştırılan Karbonik Anhidraz Enziminin Aktivitesi Üzerine İnhibisyon Etkilerinin İncelenmesi
39 EKİNCİ, Deniz; , CEYHUN, Saltuk Buğrahan; , ŞENTÜRK, Murat; ERDEM, Deryanur; , ERDOĞAN, Orhan; KÜFREVİOĞLU, Ömer İrfan;, Levrek Solungaç Dokusundan Karbonik Anhidraz Enziminin Afinite Kromatografisiyle Saflaştırılması ve Karakterize Edilmesi
40 SAYIN, Demet; ÇAKIR TÜRKER, Dilek; ŞİPAL, Beste; ARSLAN, Oktay;, Benekli Kedi Balığı (Scyliorhinus Canicula, LİNNAEUS, 1758) Paraoksonaz Enziminin Saflaştırılması ve Bazı Metallere Karşı İnhibisyonunun Araştırılması
41 ARMUTÇU, Canan; BAYRAM, Engin; BERELİ, Nilay; UZUN, Lokman; SAY, Rıdvan; DENİZLİ, Adil;, Histidin İçeren Monolitik Kolonlarla Antibadi Ayrılması
42 KELEŞ, Burak; ANTMEN, Mehmet; KALBURCU, Tülden; TÜZMEN, Nalan;, Sulu Çözeltilerden Pb2+ İyonunun Uzaklaştırılmasında Poli(HEMA)- Reactıve Green Kriyojelik Pelletlerin Kullanımı
43 OSMAN, Bilgen; KARA, Ali; KÖK, Senay; BEŞİRLİ, Necati;, Ni(II) Bağlı Polimer Mikrokürelerle Üreaz Enziminin Adsorpsiyonu: Kinetik, İzotermal ve Termodinamik Çalışmalar
44 OSMAN, Bilgen; KARA, Ali; KÖK, Senay; BEŞİRLİ, Necati; DENİZLİ, Adil;, Polimerik Film Yüzeyine Enzim Bağlanmasının İzotermal Analizi
45 OSMAN, Bilgen; KARA, Ali; KÖK, Senay; BEŞİRLİ, Necati;, Polimer Mikroküreler Yüzeyine Enzim Adsorpsiyonun Fizikokimyasal Yönden İncelenmesi
46 KUL, Ali Rıza; DOSTBİL, Nursel; ALACABEY, İhsan; SEÇKİN, Hamdullah;, Van İlindeki Doğal Ortamlardan İzole Edilen Bacillus Cereus ve Pseudomonas Aeruginosa'da Bakır Klorür Birikimi
47 DERAZSHAMSHİR, Ali; ANDAÇ, Müge; AYDOĞAN, Cemil; DENİZLİ, Adil;, Sıcaklığa Duyarlı Kriyojeller İle Sulu Çözeltilerden Nikel Uzaklaştırılması
48 ÇOLAK, Utku; GENÇER, Nahit; ARSLAN, Oktay;, Hidrofobik Etkileşim Kromatografisi İle Paraoksonaz Enziminin Saflaştırılması ve Bazı Biyopolimer Üzerine İmmobilizasyonunun İncelenmesi
49 DİLTEMİZ EMİR, Sibel; YAZAR, Suzan; BİÇEN, Özlem; SAY, Rıdvan;, Nano Anti-TNF-a Sentezi ve Romatoid Antrit Tayini İçin Reflektometrik İnterferans Spektroskopi Temelli Kullanımı
50 SAY, Rıdvan; KILIÇ AYDOĞAN, Gözde; ÖZCAN ATILIR, Ayça; HÜR, Deniz; YILMAZ, Filiz; KUTLU, Mehtap; YAZAR, Suzan; DENİZLİ, Adil; DİLTEMİZ EMİR, Sibel; ERSÖZ, Arzu;, Tespit Edilmiş Hücre ve Dokularda SOD 1 Etiketlenmesi İçin Fotosensitif Yolla Konjuge Edilmiş Kuantum DOT Hedefleyicilerin Hazırlanması
51 KALBURCU, Tülden; TÜZMEN, Nalan;, Yeni Nesil Matriks Üzerine Metal Şelat Etkileşimi İle Katalazın Geri-Dönüşümlü İmmobilizasyonu
52 SARI, Müfrettin Murat; BERELİ, Nilay; UZUN, Lokman; DENİZLİ, Adil;, Histidin İçeren Polimerik Mikrokürelerin Hazırlanması ve İnsülin Adsorpsiyonunda Kullanılması
53 SAYLAN, Yeşeren; BAYRAM, Engin; BERELİ, Nilay; UZUN, Lokman; SAY, Rıdvan; DENİZLİ, Adil;, Zayıf Katyon Değiştirici Monolitik Kolonlarla IGG Ayrılması
54 İSPİRLİ, Yasemin; SÖKMEN, Nazlı; AYHAN, Fatma; AYHAN, Hakan; , Enzim/Substrat Afinitesine Tampon Etkisi
55 KARAKOÇ, Veyis; GÖKTÜRK, Ilgım; TÜRKMEN, Deniz; DENİZLİ, Adil;, İmmunglobulin-G Saflaştırılması İçin Sıcaklık Duyarlı P(NIPA-MAH) Kriyojellerin Sentezi ve Karakterizasyonu
56 SAKA, Öznur; KARAKOÇ, Veyis; TÜRKMEN, Deniz; DENİZLİ, Adil;, Proteomiks Çalışmaları İçin Cibacron Blue F3GA Bağlı Manyetik Poli(Hidroksietilmetakrilat) Nanopartiküllerle Kandan Albumin Uzaklaştırılması
57 KALBURCU, Tülden; CEYLAN, Şeyda; GEDİKLİ, Mehmet; SARGIN, İdris; ÜNLÜ, Nuri; ERZENGİN, Mahmut; ODABAŞI, Mehmet;, Nano Magnetit Gömülü Membran-Kompozitlerin Hazırlanması ve Genomik DNA Saflaştırılmasında Kullanılması
58 KALBURCU, Tülden; ANTMEN, Mehmet; TÜZMEN, Nalan; DENİZLİ, Adil;, Boya-İmmobilize Kriyojelik Pelletler İle Albumin Uzaklaştırılması
59 DiLTEMİZ EMİR, Sibel; YAZAR, Suzan; BİÇEN, Özlem; SAY, Rıdvan;, Nano Anti-TNF-a Sentezi ve Romatoid Antrit Tayini İçin Reflektometrik İnterferans Spektroskopi Temelli Kullanımı
60 BÜYÜKTİRYAKİ, Sibel; DİLTEMİZ EMİR, Sibel; SAY, Rıdvan; HÜR, Deniz; DENİZLİ, Adil; ERSÖZ, Arzu;, Guanozin Baskılı Nanokabuk Sensörünün DNA İle Etkileşiminin İncelenmesi
61 ALKAN, Salih; KUL, Ali Rıza; ALACABEY, İhsan; DEPCİ, Tolga;, PPO Enziminin Montmorillonit Analsim Kili İle İmmobilizasyonu ve Kinetiğinin İncelenmesi
62 ALKAN, Salih; KUL, Ali Rıza; ALACABEY, İhsan; DEPCİ, Tolga;, Katalaz Enziminin Aktif Karbon Üzerine İmmobilizasyonu ve Kinetiğinin İncelenmesi
63 ÇAKMAK, Reşit; EKİNCİ, Deniz; , TOPAL, Giray; ŞENTÜRK, Murat;, Yeni Sentezlenen Nitroaromatiklerin Glutatyon Redüktaz Enzim Kinetiği Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
64 ÜZEK, Recep; UZUN, Lokman; ŞENEL, Serap; DENİZLİ, Adil;, Hidrofobik Etkileşim Kromatografisi İle DNA Saflaştırılması
65 TEKİNER, Pınar; PERÇİN, Işık; ERGÜN, Bahar; YAVUZ, Handan; AKSÖZ, Erol;, Jack Bean Üreazın Metal Şelat Afinite Kromatografisiyle Saflaştırılması
66 BİÇEN, Özlem; KEÇİLİ, Rüstem; aERSÖZ, Arzu; DENİZLİ, Adil; SAY, Rıdvan;, Nano Yapılı Fotosensitif Lipaz Enzimi ve Uygulamaları
67 DOSTBİL, Nursel; KUL, Ali Rıza; ATASOY, Nurhayat; ALACABEY, İhsan; ŞEÇKİN, Hamdullah; MEYDAN, İsmet;, Leguminosae Familyasına Ait Vigna sinensis Bitkisinin Antibakteriyal Etkisi
68 DOSTBİL, Nursel; KUL, Ali Rıza; ATASOY, Nurhayat; ALACABEY, İhsan; ÖZDEK, Uğur; ŞEÇKİN, Hamdullah; , Asteraceae Familyasına Ait Helianthus Annuus Bitkisinin Antibakteriyal Etkisi
69 DEMİR, Nilüfer; İSPİRLİ, Yasemin; AYHAN, Fatma; AYHAN, Hakan;, Küresel PEG/Akrilamidin IPN Sistemlerde Enzim/Substrat İlişkisi
70 GEDİKLİ, Mehmet; CEYLAN, Şeyda; YILDIZ, B. Cem; GÜNEŞ, İsmihan; ERZENGİN, Mahmut; ODABAŞI, Mehmet;, Lizozim Saflaştırılmasına Yönelik Naftilamin Takılı P(HEMA-MAH) Bazlı Hidrofob Afinite Membranların Hazırlanması

Toplam 70 adet kayıt bulundu.