Kongre Bildirileri
  7. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, Ege Üniversitesi, 13-15 Eylül 2013, Çeşme / İzmir
Sıra no Yazar Bildiri
PDF*
1 GARİPCAN, Bora;, Yüzeye Özgü Kendiliğinden Düzenlenen Moleküller
2 TİMUR, Suna;, Floresans Nanopolimerik Sistemlerin Hedeflenmiş Hücre Görüntüleme Ajanı Olarak Kullanımları
3 SELÇUKİ, Cenk;, Metal İyonlarının Peptidlere Seçici Bağlanması: Hesapsal Bir Yaklaşım
4 UYGUN AKTAŞ, Deniz;, Bakteriyel Selüloz ve Uygulamaları
5 ANDAÇ, Cenk A. ; , Afinite Kromatografi ve İlaç Geliştirme Alanlarında İn-Siliko Afinite Hesaplamaları
6 FEYZİOĞLU, Esra; AKGÖL, Sinan; DENİZLİ, Adil;, Hormon Salımı İçin Polimerik Membran Sistemleri
7 KURU, Cansu İlke; AKGÖL, Sinan; DENİZLİ, Adil;, Alanin İçeren Moleküler Baskılanmış Nanopolimerlerin Sentezi,Karakterizasyonu Ve Antibiyotik Uzaklaştırma Etkinliklerinin İncelenmesi
8 BAYRAM, Engin; YILMAZ, Erkut; UZUN, Lokman; SAY, Rıdvan; DENİZLİ, Adil;, Moleküler Baskılanmış Katı Faz Ekstraksiyon Kolonların Hazırlanması Ve Aflatoksin Ön-Deriştirilmesi Uygulamaları
9 ÜSTÜNDAĞ, Zafer; ATAR, Necip; YOLA, Mehmet Lütfi; AŞIK, İhsan; ERSÖZ, Mustafa; SOLAK, Ali Osman;, Elektrokimyasal Nanoplatform Destekli Afinite Sensör Uygulamaları
10 DEVECİ, Remziye; İZZETOĞLU, Savaş;, Lektinlerin Şekerlerin Belirlenmesinde Kullanımı
11 GÜNAY, Sema Özgün; KÖSE, Ender; SAY, Rıdvan;, Karahindiban (Taraxacum officinale ) İnülin Saflaştırılması
12 SAY, Rıdvan;, Nanodiyagnostikler ve Birden Fazla Fonksiyonlu Kullanımları
13 ZİHNİOĞLU, Figen;, Aktiviteye Dayalı Protein Profillendirilmesi
14 SHAIKH, Huma; YILMAZ, Fatma; DENİZLİ, Adil;, Synthesis and Characterization of Methacroloyl Phenylalanine and Vinyl Imidazole based CEC Monolithic Column for the Separation of Poly Aromatic Hydrocarbons
15 DENİZLİ, Adil;, Afinite Tedavi Sistemleri
16 ŞENTÜRK, Sezgin;, Biyomoleküllerin Tanımlanması ve Proteomik Çalışmalarında ORBİTRAP Zorunluluğu
17 HOCA, Burcu; BAYRAKTAR, Hasan; ÖNAL, Seçil;, Hint İnciri (Opuntia Ficuz İndica)a-Galaktozidazının Üçlü Faz Sistemi ile Saflaştırılması ve Karakterizasyonu
18 KALBURCU, Tülden; TÜZMEN, Nalan; AKGÖL, Sinan; DENİZLİ, Adil;, Kolesterol Uzaklaştırılması için Moleküler Baskılanmış Nanoyapıların Kullanımı
19 SOMTÜRK, Burcu; ÖZDEMİR, Nalan; KALIN, Ramazan; ÖZDEMİR, Hasan;, Peroksidaz Enziminin Afinite Kromatografisi İle Bitkisel Kaynaklardan Saflaştırılması Ve Karakterizasyonu
20 ÇİMEN, Duygu; BERELİ, Nilay; DENİZLİ, Adil;, Konkanavalin A Baskılanmış Süpermakrogözenekli Poli(hikroksietilmetakrilat) Kriyojeller
21 AKDUMAN, Begüm; UYGUN, Murat; UYGUN AKTAŞ, Deniz; AKGÖL, Sinan; DENİZLİ, Adil;, İmmobilize Metal Afinite Kriyojelleri Kullanılarak Maya Alkol Dehidrogrenaz Enziminin Saflaştırılması
22 DEMİRCİ, Binnaz; ASLIYÜCE, Sevgi; BERELİ, Nilay; DENİZLİ, Adil;, Protein C Saflaştırılması İçin Moleküler Baskılanmış Adsorbentler
23 SOMTÜRK, Burcu; ÖZDEMİR, Nalan; ŞENAY, B. Hilal; YILMAZ, İsmail; YETKİN, Nevzat; ALPKAYA, Sevinç; AKGÖL, Sinan;, Dopamin Spesifik Moleküler Baskılanmış Nanoküreler
24 OKUTUCU, Burcu;, Moleküler Damgalı Manyatik Katı Faz Ekstraksiyon Materyallerinin Hazırlanması ve Uygulamaları
25 SOMTÜRK, Burcu; ÖZDEMİR, Nalan; TÜRKCAN, Ceren; CAKA, Müşerref; ÖZEL, Merve; ÇATALKAYA, Rıfat; AKGÖL, Sinan;, Quercetin Saflaştırılması İçin Moleküler Baskılanmış Membranların Sentezi ve Karakterizasyonu
26 ESEN, Cem; SOYSAL, Mert;, Seçici Kobalt(II) Tayini İçin Kobalt(II) Baskılanmış Mikropartiküller
27 TAMAHKAR, Emel; KUTSAL, Tülin; DENİZLİ, Adil;, Yüzey Baskılanmış Bakteriyel Selüloz Nanofiberler ile Sitokrom C Saflaştırılması
28 HÜSEYNLİ, Sabina; ANDAÇ, Müge; DENİZLİ, Adil;, Kadmiyum Baskılanmış Kompozit Kriyojeller
29 ÇULHA, Senem; ARMUTCU, Canan; UZUN, Lokman; ŞENEL, Serap; SAY, Rıdvan; DENİZLİ, Adil;, İmmunoglobulin G Saflaştırılması İçin L-Lizin Baskılanmış Seçici Kriyojellerin Hazırlanması
30 SAYLAN, Yeşeren; UZUN, Lokman; SAY, Rıdvan;, Moleküler Baskılanmış Kriyojel Membranlarla Hipoksantin Tanınması ve Önderiştirilmesi
31 BERELİ, Nilay; ERTÜRK, Gizem; TÜMER, M. Aşkın; SAY, Rıdvan; DENİZLİ, Adil;, İmmunoglobulin G (lgG) Saflaştırılması İçin Yönlendirilmiş Antibadi İmmobilizasyonu İçin Fc Fragmanları Baskılanmış Kriyojeller
32 EREN, Tanju; ULUOK, Saadet; ERKAL, Aslı; YOLA, Mehmet L. ; EKŞİ, Haslet; ATAR, Necip; UZUN, Lokman; ÜSTÜNDAĞ, Zafer;, Çeşitli Matrikslerden Flavanoid Tayini İçin Moleküler Baskılanmış Nanobiyosensör Geliştirilmesi
33 YALÇINKAYA, Özlem; SAY, Rıdvan; ERSÖZ, Arzu;, Multiple Skleroz (MS) Teşhisi İçin Sitrulin Temelli Nanosensör Geliştirilmesi
34 HABERAL, Orhan Erdem; CANSU, Ceren; ÇALIŞKAN, Naz; KOCAKULAK, Mustafa;, Pankreas Kanserinin Öntanısı İçin Biyosensör Geliştirilmesi
35 HABERAL, Orhan Erdem; , Akut Miyokard Hasarının Troponin QCM Biyosensör İle Belirlenmesi
36 UĞURLU, Özge; KARAKURT, Hamza Umut; EVRAN, Serap;, Arginin, Lizin ve Histidine Spesifik Bir Floresans Protein Sensörünün Tasarlanması, Rekombinant Üretimi ve Saflaştırılması
37 ATAY ÖZTÜRK, Nevra; KARAGÖZLER, A. Alev; AKGÖL, Sinan; DENİZLİ, Adil;, Miyoglabin Teşhisi İçin Tayin Kitlerinin Üretimi
38 ERMİŞ, Nihal; YOLA, Mehmet L. ; UZUN, Lokman; HÜR, Deniz;, L-Fenilalanin Tayini İçin Moleküler Baskılanmış Biyosensör Hazırlanması
39 TÜRKOĞLU, Emir Alper; YILMAZ, Fatma; DENİZLİ, Adil;, 17-B-Östradiol Tanıma Bölgelerine Sahip Yüzey Plazmon Rezonans Temelli Nanofilm Hazırlanması
40 OSMAN, Bilgen; GÖÇENOĞLU, Aslı; DEMİRBEL, Emel; BEŞİRLİ, Necati;, Yüzey Plazmon Rezonans Miyoglobin Nanosensörün Seçiciliğinin Araştırılması
41 ERKAL, Aslı; YOLA, Mehmet Lütfi; ATAR, Necip; ÜSTÜNDAĞ, Zafer;, Yüksek Duyarlıklı AgNP Dop Edilmiş Hidrojel Esaslı Sers Nanoplatform İle DNA Uygulamaları
42 YILMAZ, Erkut; MAJİDİ, Daryoush; ÖZGÜR, Erdoğan; DENİZLİ, Adil;, Su Kaynaklarından E.coli Tayinine Yönelik Moleküler Baskılama Temelli QCM Biyosensörlerin Üretimi
43 ARI GÖRGÜLÜ, Aslı;, Melia azedarach Kullanımı İle Reactive Red 45 (RR 45) Boyasının Biyosorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi
44 OSMAN, Bilgen; GÖÇENOĞLU, Aslı; KARA, Ali; PAZARLIOĞLU, Nurdan; BEŞİRLİ, Necati;, Pycnoporus cinnabarinus Tarafından Üretilen Sinabarinik Asidin Manyetik Mikroküreler İle Kültür Sıvısından Ayrılması
45 YILDIZ, Burak; ÇELİKOĞLU, Umut; SAY, Rıdvan; ERSÖZ, Arzu;, Tripsin Konjuge Kriyojel Kolon İle Soya Kabuklarından Bowman-Birk Proteaz İnhibitörünün Saflaştırılması
46 ÇETİN, Can; KALBURCU, Tülden; FEYZİOĞLU, Esra; TÜZMEN, Nalan; AKGÖL, Sinan;, Melatonin Saflaştırılmasına Yönelik L-Triptofan Graft Edilmiş P(HEMA) Membranlarının Hazırlanması ve Karakterizasyonu
47 CAKA, Müşerref; TÜRKCAN, Ceren; AKGÖL, Sinan;, Curcumin Salımı İçin Polimerik Membran Sentezi ve Karakterizasyonu
48 KURU, Cansu İlke; ÖZÇALIŞKAN, Emir; AKGÖL, Sinan; DENİZLİ, Adil;, Glukoz Tanınması İçin Nanobiyoteknolojik Bir Yaklaşım: Lektin Afinite Kromatografisi
49 ÇORMAN, Mehmet Emin; ARMUTÇU, Canan; UZUN, Lokman; DENİZLİ, Adil;, Poli(Lizin) İmmobilize Monolitik HPLC Kolonların Afinite Ayırmada Kullanımı
50 GÜNAY, Sema Özgün; KÖSE, Ender; SAY, Rıdvan;, Karahindibadan (Taraxacum officinale) İnülin Saflaştırılması
51 DERAZSHAMSHİR, Ali; UZEK, Recep; YILMAZ, Fatma; DENİZLİ, Adil;, Metakrilat Bazlı Hidrofobik Polimerlerin, Aromatik Aminoasitlerin Elektrokromatografik Ayırmada Kullanımı
52 EFE, Hande; UYGUN, Murat; AVCIBAŞI, Nesibe; AKGÖL, Sinan;, Lizozim Adsorpsiyonu İçin Yeni Nesil Kriyojellerin Sentezi
53 BİLEN, Başak; BAYRAKTAR, Hasan; ÖNAL, Seçil;, a-Glukozidaz Enziminin Üçlü-Faz Ayırma Sistemi İle Mısırdan Saflaştırılması ve Karakterizasyonu
54 ŞENAY, Raziye Hilal; BESTELCİ, Begüm; AKGÖL, Sinan; DENİZLİ, Adil;, Mikron Ağ Yapılı Yeni Nesil Hidrojel Membranların Geliştirilmesi ve Albümin Gideriminde Boya-Ligand Afinite Sistemleri Olarak Kullanımları
55 ŞENAY, Raziye Hilal; FEYZİOĞLU, Esra; HOCA, Burcu; SAÇMACI, Mustafa; SAÇMACI, Şerife; KARTAL, Şenol; AKGÖL, Sinan; DENİZLİ, Adil;, IgG Saflaştırılmasına Yönelik Yeni Bir Metal-Şelat Afinite Sistemi Olarak Cu(II) Bağlı P(HEMA-MIM) Manyetik Nanoküreler
56 ODABAŞI, Mehmet; CÖMERT CEYLAN, Şeyda; KALBURCU, Tülden;, Boya Bazlı Monolitik Kompozit Kriyojel Kolonların Hazırlanması ve Adsorpsiyon Kapasitelerinin İncelenmesi
57 DEMİR, Mithat Evrim; ŞAMLI, Efe; ÖZÇALIŞKAN, Emir; TÜRKCAN, Ceren; AKGÖL, Sinan;, Immunoglobulin G Saflaştırılmasında Doğal Sorbent Olarak Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp. Kullanım Olanaklarının Araştırılması
58 AÇIKEL, Safiye Meriç; ŞENAY, Raziye Hilal; FEYZİOĞLU, Esra; ASLAN, Ahmet; SAÇMACI, Mustafa; SAÇMACI, Şerife; KARTAL, Şenol; AKGÖL, Sinan; DENİZLİ, Adil;, Afinite Sistemleri Olarak p(HEMA-MIM) Hidrojel Membranların Geliştirilmesi ve Kaakterizasyonu
59 JALİLZADEH, Mitra; UZUN, Lokman; ŞENEL, Serap;, Ağır Metal Giderimi, İyon Baskılanmış Kriyojeller ve Fe(II) Oksit Nanopartiküleriyle Gömülü İyon Baskılanmış Kriyojellerle Karşılaştırılması
60 GÖKTÜRK, Ilgım; GARİPCAN, Bora; UZUN, Lokman;, Elektrospinleme Yöntemiyle Polikaprolakton (PCL) Nanofiberlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Protein Afinite Uzaklaştırılmasında Kullanımı
61 PERÇİN, Işık; KARAKOÇ, Veyis; ERGÜN, Bahar; DENİZLİ, Adil;, Cu2+ Bağlı Manyetik Nanoküreler İle Sitokrom C Saflaştırılması
62 GEZER, Kadriye; ÖNAL, Seçil;, Aerosol OT(AOT) Tabanlı Ters Misel Sistemi İle a-Galaktozidaz Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu
63 BAKHSHPOUR, Monireh; BERELİ, Nilay; DENİZLİ, Adil; , Poli(etilen imin)-Cu(II) Takılı Poli(2-hidroksietil metakrilat) Monolitik Kolonlarla IgG Saflaştırılması
64 AKGÖNÜLLÜ, Semra; BAYDEMİR, Gözde; YAVUZ, Handan;, L-Phe Baskılanmış Mikroküre Gömülü Kompozit Kriyojel Kolonların Hazırlanması ve L-Phe Bağlanma Özelliğinin Belirlenmesi
65 KARA, Ali; SÖZÜGEÇER, Sevgi;, Manyetik Kopolimer Mikrokürelere Cr(VI) Adsorpsiyonunun Denge ve Kinetik Çalışmaları
66 DEMİRCİ, Sabiha; GÜLSU, Aydan; AYHAN, Fatma;, Albumin Mikrokürelerle SBF Ortamında HIgG Uzaklaştırılması
67 İDİL, Neslihan; PERÇİN, Işık; KARAKOÇ, Veyis; YAVUZ, Handan; ÖZDEMİR, Burhan; KARA, Önder; ÖZEN, Haluk; AKSÖZ, Nilüfer; AKSÖZ, Erol; DENİZLİ, Adil;, Prostat Spesifik Antijenin Adsorpsiyonu İçin Lektin İmmobilize Manyetik Poli(glisidilmetakrilat) Mikrokürelerin Hazırlanması
68 KARA, Ali; KILIÇ, Muhsin; TEKİN, Nalan; DİNİBÜTÜN, Nuray; ŞAFAKLI, Akif;, Kil-Polimer Kompozitleriyle Sulu Çözeltilerden Cu(II) Adsorpsiyonunun Non-Linear İsotherm Model Parametreleri
69 EGHBALİ, Nazakat; EFE, Hande; UYGUN, Murat; AVCIBAŞI, Nesibe; AKGÖL, Sinan;, Hidrofobik Kriyojellerin Sentezi ve Lizozim Adsorpsiyonunda Kullanımı
70 KARA, Ali; ŞENSOY, Halim; KARAERKEK, Ayşegül Çiğdem; ALAN, Aysu; DİNİBÜTÜN, Nuray;, Sentetik Polimerle Reaktif Boya Afinite Çalışmaları
71 KARA, Ali; TEKİN, Nalan; ALAN, Aysu; ŞAFAKLI, Akif;, Brillant Yellow'un Adsorpsiyonu İçin Kil-Polimer Kompozit Uygulamalarında Doğrusal Model Parametrelerin Belirlenmesi
72 ÖZTÜRK, Ezgi; BİLGİLİ, Benol; AYHAN, Fatma;, Gümüş Piezo Kristallere AgNP Afinitesinin Araştırılması
73 ALKAN, Hüseyin; ÇELEBİ, Hüsniye; GÜL-GÜVEN, Reyhan; GÜVEN, Kemal; ERDOĞAN, Sait; DOĞRU, Mehmet;, Anoxybacillus Kamchatkensis Assaccharedens (KG8) Tutturulmuş Amberlit XAD-4 Kullanarak Katı Faz Ekstraksiyonu İle Zn(II) ve Mn(II) İyonlarının FAAS İle Tayini
74 YÜKSEL, Gökhan; ACET, Ömür; CÖMERT CEYLAN, Şeyda; KALBURCU, Tülden; ODABAŞI, Mehmet;, a-Amilaz Enziminin Saflaştırılmasında Kullanılmak Üzere Yeni Nesil Kompozit Kolonların Hazırlanması
75 KUL, Ali Rıza; ALKAN, Salih; ÖZDEK, Uğur; AKMAN, Nur; SELÇUK, Ahmet; MEYDAN, İsmet;, HCl İle Aktifleştirilmiş Aktif Karbon Örneğine İmmobilize Edilen Enzime pH Etkisi
76 ALKAN, Salih; KUL, Ali Rıza; SELÇUK, Ahmet; EROL, Necmi; ALACABEY, İhsan;, HCl İle Aktifleştirilmiş Aktif Karbona İmmobilize Edilen Enzimin Farklı Derişimlerdeki İyonik Şiddet Değerlerinin Hesaplanması
77 KUL, Ali Rıza; ALKAN, Salih; SELÇUK, Ahmet; EROL, Necmi; MEYDAN, İsmet; ALACABEY, İhsan;, ZnCl2 İle Aktifleştirilmiş Aktif Karbon Numunesine İmmobilize Edilen Enzime Sıcaklığın Etkisi
78 ÇALCI, Esin; ÖNAL, Şeçil;, a-Galaktozidaz Enziminin Konkanavalin A İle Türevlendirilen Kitosan Taşıyıcıda Biyospesifik İmmobilizasyonu ve Karakterizasyonu
79 YÜKSEKDAĞ, Hazer; TURAN, Eylem; ŞAHİN, Ferat; TÜMTÜRK, Hayrettin;, Biyomimetik Kaplama İle Hazırlanan Manyetik Nanotanecikler Üzerine Enzim İmmobilizasyonu
80 KUL, Ali Rıza; ALKAN, Salih; MEYDAN, İsmet; SELÇUK, Ahmet; GENEL, Yaşar; EROL, Necmi;, HCl İle Kimyasal Aktivasyon Sonucu Üretilen Aktif Karbona İmmobilize Edilen Enzimin Kinetiğinin İncelenmesi
81 AKDUMAN, Begüm; UYGUN, Murat; POYRAZOĞLU ÇOBAN, Esin; UYGUN AKTAŞ, Deniz; BIYIK, Halil; AKGÖL, Sinan; , Üreazın Geridönüşümlü İmmobilizasyonu İçn Bakteriyal Selüloz Nanofiberler
82 ALKAN, Salih; KUL, Ali Rıza; ATASOY, Nurhayat; MEYDAN, İsmet; ÖZDEK, Uğur; SELÇUK, Ahmet; , ZnCl2 İle Aktifleştirilmiş Aktif Karbon Örneğine İmmobilize Edilen Enzime pH Etkisi
83 ALKAN, Salih; KUL, Ali Rıza; MEYDAN, İsmet; ATASOY, Nurhayat; SELÇUK, Ahmet; EROL, Necmi;, Orijinal Fındık Kabuğundan Elde Edilen Aktif Karbona Ait Serbest ve İmmobilize Enzim Aktivitesi Üzerine Sıcaklığın Etkisi
84 ALKAN, Salih; KUL, Ali Rıza; KAPTANOĞLU, Sema; KUBİLAY, Şenol; ÖZDEK, Uğur;, KOH İle Hazırlanan Aktif Karbon Örneğine Ait Serbest ve İmmobilize Enzimin Aktivitesi Üzerine Sıcaklık Etkisi
85 KUL, Ali Rıza; ALKAN, Salih; KAPTANOĞLU, Sema; ATASOY, Nurhayat; EROL, Necmi;, KOH İle Hazırlanan Aktif Karbon Örneğine Ait Serbest ve İmmobilize Enzimin Aktivitesi Üzerine pH Etkisi
86 ALKAN, Salih; KUL, Ali Rıza; KUBİLAY, Şenol; YALÇINKAYA, Zeki; ÖZDEK, Uğur; EROL, Necmi;, KOH İle Hazırlanan Aktif Karbon Üzerine İmmobilize Edilen Enzim İçin Termodinamik Hesaplamalar
87 DEMİR, Tuğba; ÖNAL, Şeçil;, Aminofenilboronik Asit İle Türevlendirilen Kitosan Taşıyıcıda a-Galaktozidaz Enziminin Biyospesifik İmmobilizasyonu ve Karakterizasyonu
88 ALKAN, Salih; KUL, Ali Rıza; EROL, Necmi; SAVRAN, Ali; KAPTANOĞLU, Sema; KUBİLAY, Şenol;, Polifenol Oksidaz Enziminin (E.C.1.14.18.1) Fındık Kabuğundan Elde Edilen Aktif Karbon Üzerindeki Adsorpsiyon Dengesi ve Termodinamik Parametreleri
89 ERGEN, Aygen; AKGÖL, Sinan;, Geri Dönüşümlü Katalaz Adsorpsiyonu İçin Metal-Şelat Afinite Sorbentlerinin Sentezinin İki Boyutlu Grafik Animasyon İle Gösterilmesi
90 BİLGE, Duygu; ŞAHİN, İpek; KAZANCI, Nadide; SEVERCAN, Feride;, İlaç-Membran Etkileşimlerinin Kalorimetrik Olarak İncelenmesi
91 DOSTBİL, Nursel; SEÇKİN, Hamdullah; KUL, Ali Rıza; ALACABEY, İhsan; ÖZDEK, Uğur;, Van İli Çevresindeki Doğal Ortamlardan İzole Edilen Bazı Bakterilerde Plazmid Kodlu Ağır Metal Dirençliliği ve Transformasyon Olanaklarının Araştırılması
92 KUL, Ali Rıza; ALACABEY, İhsan; DOSTBİL, Nursel; SEÇKİN, Hamdullah; ÖZDEK, Uğur;, Van İli Çevresindeki Atık Sulardan İzole Edilen Bazı Bakterilerde Plazmid Kodlu Ağır Metal Dirençliliği ve Transformasyon Olanaklarının Araştırılması
93 DÖNMEZ, Gülnur; SAY, Rıdvan; ERSÖZ, Arzu;, FcRn-IgG Affinite Etkileşiminin Reflaktometrik İnterferans Spektroskopisi İle İncelenmesi
94 TURAN, Başak; ZİHNİOĞLU, Figen; SELÇUKİ, Cenk;, Fitoşelatinler: Yüksek Afiniteli Metal Şelatlayıcı Peptitler
95 YILMAZ, Yahya Yasin; SELÇUKİ, Cenk;, Moleküler Modelleme Yöntem İle Anserin ve Bakır(Cu) İyonları Arasındaki Etkileşiminin İncelenmesi
96 EYRİLMEZ, Saltuk Mustafa; SELÇUKİ, Cenk;, L-Karnozin'in Cu İyonlarıyla Etkileşiminin Moleküler Modelleme Yoluyla İncelenmesi

Toplam 96 adet kayıt bulundu.