Kongre Bildirileri
  1st Eagean Analytical Chemistry Days, 18-20 November 1998, Ege Üniversitesi, İzmir
Sıra no Yazar Bildiri
PDF*
1 HENDEN,Emür ;, AĞIR METAL TÜRLERİNİN ANALİZLERİNDE YÖNELİMLER VE GELİŞMELER
2 CALOKERİNOS,C.Antony ; , RECENT APPLICATIONS OF OZONE CHEMILUMINESCENCE AND OF CHEMILUMINESCENCE FOR THE STUDY OF THERMAL STABILITY OF SOLIDS
3 EROĞLU,E.Ahmet ;, ICP-MS: GENEL ÖZELLİKLER
4 TEMİZER,Aytekin ;, YÜKSEK AYIRICıLI KÜTLE SPEKTROMETRİSİ İLE BAZI ANABOLİK STEROİDLERİN TAYİNİ
5 ÇAĞLAR,Perihan ;, FİBER OPTİC CHEMICAL SENSORS and ENVIRONMENTAL APPLICATIONS
6 APAK,Reşat ;, STUDIES ON SEPARATION, PRECONCENTRATION, AND SPECTROMETRIC DETERMINATION OF HEAVY METALS
7 * WANG,J. ; **PALECEK,E. ; ***P,NİELSEN,P. ; ****OZSOZ,M. ; , DNA BIOSENSORS
8 VOLKAN,Mürvet ;, KİMYASAL ANALİZ İÇİN OPTİK ALGILAYICILAR
9 ATEŞ,Serdar ;, CHEMICALS FOR LASERS
10 1GÜÇER,Ş. ; 2ÖZDEMİR,Y. ; 3ERDEMOĞLU,S.B. ; 4YAŞAR,S.B. ; 5PYRZYMSKA,K. ; 5BULSKA,E. ; , METAL SPECIATION STUDIES IN TEA LEAVES AND TEA INFUSION : MANGANESE AND ALUMINIUM
11 ATAMAN,O.Yavuz;, ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRİSİNDE ATOM TUZAKLARI
12 TOWSHEND,Alan; , TRENDS and DEVELOPMENTS in ANALYTICAL CHEMILUMINESCENCE
13 1KARTAL,S. ; 2DOĞAN,M. ;, HAVA TOZLARIMDA ESER ELEMENTLERİN TOPLAM YANSIMALI X-IŞINLARI FLORESANS (TXRF} SPEKTROMETRİK TÂYİNLERİ
14 KADIRGAN,Figen;, ELECTROCHEMICALLY PREPARED SPECTRALLY SELECTIVE THIN FILMS
15 KAUFFMANN,Jean-Michel;, TRENDS IN ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY
16 KARAGÖZLER,A.Ersin; ÖZDEN,Mustafa; EKİNCİ,Ergun; , ELECTROCHEMICALLY GROWN PERMSELECTIVE POLYMERIC MEMBRANES
17 GÜLCE,H. ; GÜNDOĞAN,M. ; ÖZER,C. ; ÖZYÖRÜK,H. ; ÇELEBİ,S.S. ; YILDIZ,A. ; , ANALYTICAL APPLICATIONS OF CONDUCTING POLYMERS
18 ZUMAN,Petr;, ELECTROCHEMICAL BEHAVIOR OF SOME ORGANIC MOLECULES WITH TWO REACTIVE CENTERS
19 ZUMAN,Petr;, POLAROGRAPHY IN INVESTIGATIONS OF HETEROGENEOUS SYSTEMS
20 Prof.Dr.BERKEM,Ali Rıza; , Cumhuriyet Döneminde Kimya Eğitiminde ve Türk Kimya Sanayiindeki Gelişmeler
21 KARLBERG,Bo ;, SPECTROSCOPY AND CHEMOMETRICS
22 KARLBERG,Bo ;, CAPILLARY ELECTROPHORESIS
23 KARLBERG,Bo ;, FLOW INJECTION ANALYSIS (FIA) AND ION-SELECTIVE ELECTRODES (ISES)

Toplam 23 adet kayıt bulundu.