Kongre Bildirileri
  1. Kozmetik Kimyası, Üretimi, Standardizasyonu Kongresi, Kimyagerler Derneği, 18-20 Şubat 2011, Antalya
Sıra no Yazar Bildiri
PDF*
1 Ali KAYA; Mustafa Kemal SANGÜN; Mustafa CENGİZ; Cengiz SARIKÜRKÇÜ; , Mentha Longifolia (L.) Hudson Subsp BİTKİSİNİN EKSTRAKSİYONU İLE ELDE EDİLEN UÇUCU YAĞ BİLEŞENLERİNİN GC/MS ANALİZİ VE ANTİOKSİDAN AKTİVİTESİNİN İNCELENMESİ
2 İsmail ASLAN; Gülengül DUMAN; A.Yekta ÖZER; İbrahim İNANÇ; Alpay TARALP; , LİPOZOM FÖRMÜLASYONLARI VE FARKLI GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ
3 Tülay AŞKIN ÇELİK; Özlem Sultan ASLANTÜRK; , LAVANTA VE KEREVİZ YAPRAĞI SULU EKSTRELERİ SAÇ BOYAMASINDA OKSİDASYON İŞLEMİ İÇİN KULLANILAN HİDROJEN PEROKSİTİ SÜPÜRÜCÜ AKTİVİTE GÖSTERİR Mİ?
4 Esvet AKBAŞ; Ela YILDIZ; , KOZMETİK HAMMADDE OLARAK KULLANILABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLEN ÇEŞİTLİ PİRİMİDİN TÜREVLERİNİN SENTEZİ
5 İsmail ASLAN; Gülengül DUMAN; Coşkun BOZ; Ümit ABAY; Barış EKŞİ; Bekir ÇAKICI; Dilek EROL; , KOZMETİK SEKTÖRÜNDE ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ
6 Mercan AKGÖZ, KOLTUKALTI BEYAZLATICISI
7 Nazan DEMİR; Esen TAŞGIN; Hayrunnisa NADAROĞLU; Yaşar DEMİR; , HİNDİBA(cichorium intybus L.) BİTKİSİNİN ÇİÇEKLERİNDEN MYROSİNAZ ENZİMİNİN SAFLAŞTIRILMASI, KARAKTERİZE EDİLMESİ VE KOZMETİK ALANINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
8 Adnan YILDIZ; Tuğba GÜR; M.Salih NAS; Aycan GÜR; , KAOLİN KİLİNİN ADSORPLAMA KAPASİTESİNİN KOZMETİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
9 Ecem Fatma KARAMAN; Melike ÜNER; , HYALURONİK ASİT VE KOZMETOLOJİİ ÇİN ÖNEMİ
10 Merve TUNÇ; Ümit GÖNÜLLÜ; , GEN ANLATIMI REGÜLASYONUNA KATILAN KOZMESÖTİK ETKİN MADDELER
11 Yusuf Mert SÖNMEZ; Bekir Zühtü UYSAL; , FÜLVİK ASİT : ANTİOKSİDAN, ANTİMİKROBİYAL, LEKE GİDERİCİ, EKZAMA VE AKNE GİBİ CİLT PROBLEMLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNİ HIZLANDIRICI DOĞAL KOZMETİK AJAN
12 Zeynep KATIRCI; Nezire İMRİZ; Umut ÇELİKOĞLU; İsmail ÖZMEN; Sercan Özbek YAZICI; , DOĞAL BİTKİSEL YAĞLAR İLE ELDE EDİLEN SABUNLARIN PLAZMİD DNA ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
13 Sema BAĞDAT YASAR; Sinem AYHAN; Levent KAHRIMAN ; , ÇİNKO KATKILI HİDROKSİ APATİTLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİ
14 Tülay AŞKIN ÇELİK; Özlem Sultan ASLANTÜRK; Ümit ÜNSAL; Nursabah SARIKAVAKLI; , CEVİZ YAPRAĞI VE TURUNÇ KABUĞU EKSTRELERİNİN SAÇ BOYAMASINDA OKSİDASYON İŞLEMİ İÇİN KULLANILAN HİDROJEN PEROKSİT'İ SÜPÜRME AKTİB-VİTELERİNİN BELİRLENMESİ
15 Yıldırım ERBİL, YÜZEY AKTİF KİMYASALLARIN İŞLEVLERİ, KARAKTERİZASYONUVE KOZMETİK FORMÜLASYONLARINDA KULLANIMI
16 Ahmet ÇEKİRGE, TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
17 Fatma SOYOĞLU, KOZMETİK LABORATUVARLARININ İŞLEYİŞİ VE ÜRÜN LİMİTLERİ
18 Şule DİNÇ; Abdürrezzak E. BOZDOĞAN; Ulvi AVCIATA; , SAÇ BAKIM ÜRÜNLERİ PERFORMANS TESTLERİ
19 -----------, REACH TÜZÜĞÜ'NÜN KOZMETİK SEKTÖRÜNE ETKİLERİ
20 Nazan DEMİR, KOZMETİKTE AR-GE
21 Sefa AVCIER; Yasemin YAZAN; , KOZMETİK ÜRÜNLERDE ETKİNLİK TESTLERİ
22 Gülçin AKGÖREN, KOZMETİK PREPARATLARDA KULLANILAN KORUYUCULAR
23 Yasemin YAZAN, KOZMETİK ALANDA GÜNCEL DURUM
24 -----------, KOZMETİK GMP
25 Osman EKER, KOZMETİK ÜRÜNLERDE KOKU FARKINDALIĞI
26 Aysel ŞENOL, İNOVASYON
27 Tülay KÖSE, İEGM KOZMETİK YASASI
28 Mustafa Kemal SANGÜN, ESANSLAR (UÇUCU YAĞLAR)
29 Ferdane KAHRAMAN, FİTOKOZMETİKLERE GÜNCEL BAKIS
30 Naz Zeynep ATAY, KOZMETİK KİMYADA EMÜLSİYONLAR
31 Marion LAPEYRERE, CERTIFIED NATURAL AND ORGANIC COSMETICS
32 Via FRATTA, EFFICACY AND SAFETY TESTS
33 Ertan ÖZTÜRK, TÜRKİYE’DE UYGULANAN KİMYASALLAR MEVZUATI VE KOZMETİKLER
34 Dietmar OCHS, THE USE OF BIOCIDES IN THE EU
35 Emiş HAS TANIŞ, AEROSOLLER
36 Kadir ARISOY, BİTKİLERİN KOZMETİKTE KULLANILMASI
37 Elif Gözde UTKU; Gülgün YENER; , SİRTÜİNLER VE RESVERATROLÜN KOZMETİKTE YAŞLANMA KARŞITI KULLANIMI
38 Harun YILMAZ; Ferhan KARA; , YAĞLANDIRICI VE NEMLENDİRİCİ KİMYASALLAR NEMLENDİRİCİLERİN ETKİLERİ
39 Aykut ÖZTEKİN ; Nazan DEMİR; Yaşar DEMİR; , YILAN YASTIĞI BİTKİSİNDE (Arum İtalicum) PROTEAZ ENZİMİNİN BAZI VİTAMİNLERİN VE TOTAL FENOLİK MADDE MİKTARLARININ BELİRLENMESİ VE BİTKİNİN KOZMETİK KATKISI OLABİLİRLİĞİNİN BELİRLENMESİ
40 AKOĞLU A.G, BUDAK E., BOZKURT Ç., Hekzagonal Bor Nitrür Sentezinde Öncül Maddenin Hazırlanmasının Geliştirilmesi
41 YILMAZCAN Ö., ÖZER E.T., İZCİ B., Headspace - Gaz Kromatografi Tekniği ile Değişik Matrikslerdc Uçucu Organik Bileşen Analizlerinde Analitik Yaklaşımlar
42 KALELİ G., SAPMAZ-ERDEN C., TURNA S., YENİSOY-KARAKAŞ S., BOZCAARMUTLU A. , Zonguldak L imanı?ndan Yakalanan Has Kefal Balığı (Mugil Cephalus) Karaciğer Dokusunda Antrasen, Piren, Krisen, Benzo(a)antrasen ve Benzo(k)floranten Derişimin Belirlenmesi ve Canlılar Üzerine Etkisi
43 AYBASTIER Ö., ŞAHİN S., DEMİR C., Fenolik Maddelerin Ekstraksiyonu ve Antioksidaıı Aktivitelerinin Tayini
44 SEVİM Y.H.,TURNA S., SAPMAZ -ERDEN C., YENİSOY-KARAKAŞ S., BOZCAARMUTLU A., Sakarya Nehir Ağzından Yakalanan Has Kefal Balığı (MugHCephalus )Karaciğer Dokusunda O C P Tipi Kirleticilerin Derişiminin Belirlenmesi ve Canlılar Üzerindeki Etkisi
45 SAKLANGIÇ U., KARADENİZ H., YENİSOY-KARAKAŞ S., Toprak Örneklerindeki Organokloriu Pestisitlcrin Tayini içinUltrasonik Ekstraksiyon Mefodunun Geliştirilmesi ve Metot Validasyoııu
46 IŞIK F., KÖPRÜ İ., KARAKAŞ D., YENİSOY-KARAKAŞ S., Sıralı Yaş Çökelme Örneklerinde PAH Kompozisyonun Belirlenmesi
47 ÖZMEN H., DEMİR M., TEKDEMİR Z. TÜRKDEMİR M.H., Stevia Rebaudiana Bitkisinin Sulu EkstraktJannda Orp Ölçümleri
48 ALTAY Y., KÖLEMEN S., ÇAKMAK Y., ERTAN-ELA Ş., BRENDEL J.,AKKAYA E., Kızıl ve Yakın-Kızılötesi Bölgede Absorblayan Budity Duyarlaştırıcıları içeren Katı-Hal Boya Duyarlı Güneş Pilleri
49 AKIN A., YILDIRIM E., ÖNEN M.K., Organik Madde (N-cetyl-N,N,N-trimethylammonium bromide) Katkılandırması ile TiO2Fotokatalitik Aktivitesinin Artırılması
50 AZILI A., ERSOY M., İZGİ B., Domatesin Antkksidan Aktivitesi ve Sağlık Alanındaki Uygulamaları
51 PEKAL A., DROZDZ P., BlESAGA M., PYRZYNSKA K., Comparison of Antioxidant Properties o f Fruit Tea Infusions
52 CANTÜRK H., YILMAZ P., ERDEMİR Ü.S., GÜÇER Ş., Pirinç Unundaki Cu, Zn, Mn, Co ve Cd Element Düzeylerinin ICP-MS ile Belirlenmesi
53 TUNÇ G., DÖNMEZ M., DURMUŞ S., Koordinasyon Kimyasında Crown Eterler
54 ÇALIŞKAN H., OĞUZ M., TEKİN T., YILMAZ M., ANIL B., ŞENDİL K., YENİ SCHİFF BAZININ SENTESİ VE Pka DEĞERİNİN HESAPLANMASI
55 ARSLAN R., MUREN C., PALA N., DURMUŞ S., Doğal Mineral Olan Klinoptilolit Üzerinde Sehiff Bazı Metal Kompleksi Reaksiyonu
56 DALMAZ N., YAMAN N., DURMUŞ S., İzomerik Schiff Bazlarının Termal Kararlılıklarının Aydınlatılması
57 BEYTOR A., TURNA S.,SAPMAZ-ERDEN C., YENİSOY-KARAKAŞ S., BOZCAARMUTLU A., Gülüç Irmağı?ndan Yakalanan Has Kefal Balıklarında (MugiIcephaJus ) OCP Tipi Kirleticilerin Derişiminin Belirlenmesi ve Canlılar Üzerine Etkileri
58 HERGÜNVARIM S., AKYOL N., GAGA E., Ev Ortamında İnsan Aktiviteleri Sırasında Oluşan Partikül Madde (PM2.5 ve PM10) Derişimlerinin Ölçülmesi ve Maruziyetin İncelenmesi
59 SOLMAZ E., TURNA S., SAPMAZ-ERDEN C., YENİSOY-KARAKAŞ S., BOZCAARMUTLU S., Ereğli Limanı'ndan Yakalanan Sarıyanak Kefal Balığı (Liza (turala) Karaciğer Dokusunda PAII Tipi Kirleticilerin Derişiminin Belirlenmesi ve Canlılar Üzerindeki Etkisi
60 İNAM K., ÖZTEKİN E., ŞAHİN Y., Bor Nötron Yakalama Tedavisinde Kullanılan p-Karboran Bileşiklerinin İki Ucunun Fonksiyonlandırılması
61 BÜYÜKBAYRAM M., TURNA S., SAPMAZ-ERDEN C., YENİSOY-KARAKAŞ S., BOZCAARMUTLU A., Zonguldak Limanı'ndan Yakalanan Has Kefal Balığı (Mugil Cephalus) Karaciğer Dokusunda OCP Tipi Kirleticilerin Derişiminin Belirlenmesi ve Canlılar Üzerine Etkisi
62 İPEK Y., KÖPRÜ İ., KARAKAŞ D., YENİSOY-KARAKAŞ S., Bolu Atmosferindeki Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların Kuru Çökelme Miktarlarının Belirlenmesi
63 ALPAY P., AKTAŞ-UYGUN D., Biyomoleküllerin Saflaştırmasına Yeni Bir Yaklaşım: Hidrofobik Etkileşim Kromatografisi
64 ÖZCAN S., YALÇINKAYA F., ÖZEL F., DURMUŞ S., ONNO Tipi Schiff Bazları Sentezi, Yapılarının Aydınlatılması ve Termal Kararlılıkları
65 ER S., Hava ve Hava Kirleticileri, Fotokimyasal Smog
66 ALKAN C.P., SAPMAZ-ERDEN C., TURNA S., BOZCAARMUTLU A., Gülüç Irmağınıdaki Kirliliğin Canlılar Üzerine Etkisinin Kefal Balığında (Mugilcephalus) Biyobelirteç Enzim Aktiviteleri ile Belirlenmesi
67 DEMİRBEL E., AKPINAR Ö., AKTAŞ N., KARA A., Polimerik Mikrokürelerle Sulu Çözeltilerden Ağır Metal İyonlarının Adsorpsiyonun Fizikokimyasal Parametrelerinin Araştırılması
68 ÖZTÜRK Ç., TURNA S., SAPMAZ-ERDEN C., YENİSOY-KARAKAŞ S., BOZCAARMUTLU A., Ereğli Limam?ndan Yakalanan Sarıyanak Kefal Balığı (Liza aurata) Karaciğer Dokusunda OCPTipi Kirleticilerin Derişiminin Belirlenmesi ve Canlılar Üzerine Etkisi
69 AKTÜRK A.E., SARIKÜRKÇÜ C., AKTÜRK S.,DEMİRCİ Ç.E., Ni-Fe20 3 Nanoparçacıkların Sol-Jel Yöntemi ile Sentezi ve Karakterizasyonu
70 KONDAKÇI G., SAPMAZ-ERDEN C., TURNA S., YENİSOY-KARAKAŞ S., BOZCAARMUTLU A., Sakarya Nehir Ağzı?ndan Yakalanan Has Kefal Balığı (Mugil Cephalus) Karaciğer Dokusunda PAH Tipi Kirleticilerin Derişimiııin Belirlenmesi ve C anlılar Üzerine Etkisi
71 İÇÖZ N., DOĞAN H., GÜNDÜZ M., KAYKUSUZ Y., DEMİR L., ALLI A., Yeni Biyobozunur Polimerlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyobozunurluk Çalışmaları
72 ÖNEN M.K., N ve S Katkılandırması ile TiO2?in Fotokatalitik Aktivitesinin Artırılması
73 DAĞ Ç., COŞGUN N., ELGİN E.S., İnsan UbcH8 Proteininin Baktcriyel Sistemdeki Çözünür Ekspresyon Düzeyinin GB1 Çözünürlük Tagı Yardımı ile Arttırılması
74 ARSLAN E.U., BUDAK N., GÜL G., PALABIYIK F., AYDIN I., Asfaltit Külünde Kurşun Türlendirmesi
75 ER S., Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Yapılan Çalışmaların İncelenmesi
76 TEKDEMİR Z., ÖZMEN H., DEMİR M., TÜRKDEMİR M.H., Potansiyometrik Titrasyon Üzerinde Kalibrasyondan Kaynaklanan Hataların İncelenmesi
77 AKTAŞ N., AKPINAR Ö.,ERDEM B., Asetik Asit ve n-Amyl Alkolün İyon Değiştirici Keçine Katalizli Esterleşme Kinetiği
78 ASLAN E., KARADENİZ H., YENİSOY-KARAKAŞ S., Su örneklerindeki Ornagoklorlu Pestisitlerin Tayini için Katı Faz Ekstraksiyon Metodunun Geliştirilmesi ve Metot Validasyonu
79 CANER E., ALTUĞ C., Azlaktonların Sentezi ve Reaksiyonlarının İncelenmesi
80 YARATAN K., BÖLÜK B.K., TÜRKDEMİR M.H., ULUĞ B., Elektriksel Yük ölçer Hazırlanması ve Denenmesi
81 EROĞLU S., ATABAY T., YEŞİL F., DEMİRÇALI A., KARCI F., Pirazol Halkaları İçeren Yeni Heterosiklik Dispers Disazo Boyarmaddelerin Sentezi ve Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi
82 ASLAN F., ALĞAÇ R.,ÇETİN A., Yeni Sciff Bazı Komplekslerinin Sentezlenmesi ve Antibakteriyal Etkilerinin İncelenmesi

Toplam 82 adet kayıt bulundu.