Kongre Bildirileri
  3. Kozmetik Kimyası, Üretimi, Standardizasyonu Kongresi, Kimyagerler Derneği, 15-17 Şubat 2013, Antalya
Sıra no Yazar Bildiri
PDF*
1 İsmail Aydın; Selen E. Açıkyıldız; Cansu Engin; Fatih M. Ergin; , Nemlendirici Formülasyonlarında Bentonit Kullanımının Reolojik Davranışa Etkisi
2 Erdem Mutlu; Begüm Aydın; Fatma Kara; Emin Dede ; Ayhan Yıldırım; , Saç ve Saç Bakım Ürünleri Şampuanın Kimyasal Yapısının ve Formülasyon Seçiminin Saçın Yapısı Üzerindeki Olası Etkileri
3 Milkibar Cesur; Aslı Göçenoğlu; Belgin İzgi; , Permanın Zamanda Yolculuğu ve Gelişimi
4 Semih Seyyidoğlu, Kozmetik Üretiminde Sanayi Tipi Ultrasonik Cihazları ve Kozmetik Uygulamaları
5 Hasan Öz, Helal Kozmetikler ve Formülasyonda Kullanılabilecek Bileşenler
6 Fahmi Fuady, Katı Lipit Nanopartiküllerin Kozmetikte Kullanımı
7 A. Alev Karagözler; Rukiye Yavaşer; Çağdaş Sunna; , Lavanta Bitkisinin Bazı Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi
8 Çağdaş Sunna; Rukiye Yavaşer; Huriye Erkuş; Özkan Eren ; A. Alev Karagözler; , Göknar Reçinesinin Bazı Antioksidan Özelliklerinin Araştırılması
9 Rukiye Yavaşer; A. Alev Karagözler; , Kozmetik Ürünlerde Kullanılan Bazı Antioksidan Bileşiklerin Antioksidan Kapasitelerinin Karşılaştırılması
10 Canan Altunbaş; Rukiye Yavaşer; Çağdaş Sunna; A. Alev Karagözler; , Gül Yaprakları Ekstrelerinin Antioksidan Özelliklerinin Ticari Gül Suyu İle Karşılaştırılması
11 Pelin Alpay; Çağdaş Sunna; Rukiye Yavaşer; A. Alev Karagözler; , Salatalık Özütlerinde Antioksidan Aktivite Araştırması
12 Tuğba Mert; Rukiye Yavaşer; Çağdaş Sunna; A. Alev Karagözler; , Ayva Çekirdeğinin Bazı Antioksidan Parametrelerinin Araştırılması
13 Mahmoud Abudayak; Pınar Tuzcuoğlu; , Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünlerin Güvenilirliklerinin Değerlendirilmesinde İn Vitro Toksisite Testleri
14 Yasemin Yağan Uzuner, Yeni Ürün Geliştirme Süreci
15 Sevdenur Karataş; Fahmi Fuady; , Argan Yağının Kozmetikte Kullanımı
16 Güler Sayılı; Ayşe Zehra Aroğuz; , Kozmetik pigmentlerinde manyetik metal oksitlerin kullanımı ve manyetik pigment oluşumu
17 Ahmet Doğrul; Celal Gıynaş; , Fındık Yağlı Yüksek Kaliteli Sabun Üretimi
18 A. Aktaş; D. Battal; S. Burgaz; , Kına Tipi Geçici Dövmeler, İçerikleri ve Kullanımındaki Riskler
19 Ceyhun Işık; İbrahim Kıvrak; Nazan Demir; Yaşar Demir; , Kantaron (Hypericum Perforatum) Bitkisinin Esansiyal Yağ Kompozisyonu Ve Aroma Verici Uçucu Organik Bileşiklerinin Belirlenmesi
20 Fatih Uçkaya; Şeyda Kıvrak; Nazan Demir; Yaşar Demir; , Yüksek Etkinliğe Sahip Kantaron Yağının Eldesi ve Saklama Koşullarının Optimize Edilmesi
21 Tülay Aşkın Çelik; Özlem Sultan Aslantürk; Semih Uzunhan; Fatih Eyduran; , Kırışıklık Karşıtı Bitkisel İçerikli Doğal, Yeni Bir Ürün Formülasyonu
22 M. Kemal Sangün; Atilla Çekiç; Cosming; , Kozmetik Sektöründe Üniversite-Sanayi İşbirliği Çalışması:Kozmetik Hammaddelerin Ve Ürünlerin Sem İle İncelenmesi
23 Leman Çelik Süren; Nefise Özlen Şahin; , Esin İçeren Niyozom Formülasyonları İle Cilt Bakım Ürünlerinin Hazırlanması Ve Karakterizasyonu
24 Özlem Yılmazcan; Ümran Seven Erdemir; Şeref Güçer; , Göz Farlarındaki Kurşun Ve Kadmiyum Düzeylerinin İndüktif Eşleşmiş Plazma-Kütle Spektrometresi ile İncelenmesi
25 Evren Homan Gökçe; Erkan Azizoğlu; Gülçin Arslan Azizoğlu; Özge Özer; , UV’den korunmak için etilhekzil metoksisinnamat içeren hyaluronik asit ile modifiye edilmiş lipozomlar
26 Sümeyra Tuna Yıldırım; Mehmet Kaya; , 5-Florosalisiliden-p-aminoasetofenonoksim Ligandının Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Metallerle Komplekslerinin İncelenmesi
27 Ebru Altundaş; Rojda Anık; Gülgün Yener; Melike Üner; Ümit Gönüllü; , Hesperidin Mikrokürelerinin Hazırlanması Ve Karakterizasyonu
28 Sabiha Olpak, Kozmetik Tanım Ve Terminolojisi
29 Semih Seyyidoğlu, Seyyidoğlu Ultrasonik Çözümler
30 Yaşar Demir, Kozmetik Ürünlerde Güvenlik Değerlendirmesi
31 Salih Denli, Kozmetik Ambalaj Tasarımlarının Markalaşma Ve Standart Ürün Açısından Önemi
32 Tülay Aşkın Çelik, Kozmetik Ürünlerde Toksikolojik Durum
33 Vedat Ozan, Koku-Bellek İlişkisi
34 İmren Ekingen, Esansta Kalite Kontrol
35 Nejdet Şen, Doğal Antioksidanların Cilt Ve Cilt Bakım Ürünlerinde Kullanımı
36 Elif Gözde Utku Türk, 5-Florosalisiliden-p-aminoasetofenonoksim Ligandının Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Metallerle Komplekslerinin İncelenmesi
37 Özgen Özer, Dermakozmetik Cilt bakım Ürünlerinin Formül Tasarımı
38 Sedef Erdal, Temel Krem Ve Nemlendirici Formül Tasarımı
39 Neslihan Şendur, Kozmetik Ürünler Ve Deri
40 Gülsen Demir; Selahattin Yaman; , Gençlerin Kozmetik Kullanma Davranışları
41 Kale Kimya Grubu, Saç Boyası Ve Üretimi
42 İsmail Aslan, Geçmişten Günümüze Kozmetik Alandaki Gelişmeler Ve Yeni Nesil Kozmetikler
43 Armağan Kınal, Teorik Kimya Ve Bilgisayar Yazılımları İle Kozmetik Ürün Tasarımı
44 Murat Kartal, Bitkisel Hammaddelerin Kozmetik Ürün Geliştirmedeki Yeri
45 Esin Burunkaya; Merve Kurtbelen; Burcu Becer; Murat Akarsu; Ertuğrul Arpaç; , Kozmetik Ürünlerde Nanoteknoloji Kullanımı
46 A. Nuri Başoğlu, İnovasyon'un Temelleri
47 Murat Oral, 2012 Yılı Kozmetik Kılavuzları Ve Getirileri
48 Demet Akalgan, AB Kozmetik Tüzüğü İle Gelen Yenilikler
49 Gülşah Karakaya, Kozmetik Ürün Bilgi Dosyası Oluşturma
50 Nilay Civil, Kozmetik Ürünlerde Kavram Kargaşası
51 Yasemin YILDIRIM; Serpil KARABULUT; Fatma ÖZKAFALI; Seda YETİM; Ali ÇELİK; , Ceviz Kabuğunun Krom (VI) Adsorbsiyonunda Kullanılabilirliğinin Araştırılması
52 Selda KUZU; Nilgün YENİL; Cevat KUZU; Özlem KİRİŞ; Şemsedtin ÖZDEMİR; , Kloralozların Üronik Asit Türevlerinin Sentezi
53 Sibel TUNALI AKAR; Okan TUNA; Yasemin YETİMOĞLU BALK; Tamer AKAR; , Sulardaki Ağır Metal ve Boyarmadde Kirliliğinin Gideriminde Adsorpsiyon ve Biyosorpsiyon Yöntemlerinin Önemi
54 Sedat KARABULUT; Devran UYSAL; , 2-Asetil-1,3-İndandionun Tautomer Oranlarının Hesapsal Olarak İncelenmesi
55 Necivan BERBER, Antiviral Ajan Olan Asiklovirin ve Diğer Guanozin Türevlerinin Etki Mekanizmaları ve Metal Komplekslerinin İncelenmesi
56 Aslıhan Yılmaz; İmren Paçman; Emre Cantemur; Derya Gülcemal; Özgen Alankuş-Çalışkan; , Astragalus longifolius?tan elde edilen sikloartan tipi saponin glikozitler
57 Erhan Demirel; Aydan Dağ; Mehtap Aydın; Hakan Durmaz; Gürkan Hızal; Ümit Tunca; , Diels-Alder ?Click? Reaksiyonu İle Çeşitli Polikarbonat Aşı Kopolimerlerinin Hazırlanması
58 Sema Çakı; Sezgin Bozkurt; Metin Açıkyıldız; , Maclura Pomifera Meyve Posası ile Sulu Çözeltiden Metilen Mavisinin Adsorpsiyonu
59 Ceren GÜDÜCÜ; Vildan ÖZER; Seda YETİM; Ali ÇELİK; , Yer Fıstığı Kabuğunun Arsenik (III) Adsorbsiyonunda Kullanılabilirliğinin Araştırılması
60 Ayşegül DEMİRSOY; Burcu DURANOĞLU; Belgin İZGİ; , Rezene Çayında Alevli Atomik Absorbsiyon Spektrometresi İle Mg Ve Zn Analizi
61 Aysun KOCAKAYA; Gülşen GÜVEN; Mustafa DEMİR; , Marketlerde Satılan Konserve Gıdalarda Bulunan Majör ve Minör Elementlerin Tayinleri
62 Ecem KULA; Orkide EVRAN; Süleyman SARIKAYA; V. Nüket TİRTOM; , Saç Örneklerinde Cıva Tayini için Örnek Bozundurma Yöntemlerinin İncelenmesi
63 Ayşegül Polat; Zülkifl Keskin; Mehmet Sefa Koçak; Cengiz Sarıkürkcü2; , Isparta Yöresinde Halk Tarafından Çay Olarak Tüketilen Yayla Çayının (Sideritis perfoliata L.) Farklı Çözücü Özütlerinin Antiradikal, Toplam Antioksidan, İndirgeme Gücü, Metal Şelatlama Aktivitelerinin Karşılaştırılması
64 Esin ÖZTEN; Müge YOL; İlknur DEMİR; Belgin İZGİ; , Taze Üzüm Örneklerinde Pt-Halkalı Atomik Emisyon Spektrometresi ile Lityum Tayini
65 Hasan TOZLUYURT; Çağrı ELİCE; Belgin İZGİ; , Baharat Olarak Kullanılan Fesleğen Bitkisinde Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrometresi ile Mg ve Zn Analizi
66 Kerim BUTUN; Esra BALOGLU; Emrah KILINC; , Bir Grup Antifungal İlaç Etkin Maddesinin Elektrokimyasal (Voltametrik) Tayinleri
67 Mücahit Erhan Arslan; Muhammed Zeki Bayburtlu; Işıl Aydın; Elif Varhan; Fırat Aydın; , Çeşitli Ruj Örneklerinde ICP-OES İle Metal Tayini
68 Nihal KÖSE; Şadi ŞEN; , CV Yöntemi ile Kan Plazmasında L-Askorbik Asit Tayini
69 Osman BURGAZ; Gülşen GÜVEN; Mustafa DEMİR; , Aydın İlinde Üretilen ve Tüketilen Bazı Sebzelerde Çeşitli Elementlerin Tayinleri
70 Rıdvan AKSOY; Gülşen GÜVEN; Mustafa DEMİR; , Bazı Meyvelerdeki Elementlerin ICP-OES İle Tayinleri
71 Sinem Çisil Girgin; Esra Doğan; Aybüke Özyenice; Süleyman Koçak; Süleyman Koçak; , Vanadyumun Progallol Red ile Spektrofotometrik Tayini
72 Beyza YILDIRIM; Pınar ALKAN; Burak BERAN; Berin YENİGÜL; , Thiamethoxam Baskılı Polimerin Hazırlanması ve Performansının İncelenmesi
73 Seda Kaplan; Armağan Filizfidan; Mehmet Sefa Koçak; Cengiz Sarıkürkcü; , Yalancı Akasya Ağacı (Robinia pseudoacacia) Çiçeklerinin Çözücü Özütlerinin Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi
74 Tuğba Şeker; Leyla İlhan; Kenan Dost; , Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi ile Tırnakta Arsenik ve Ağır Metallerin Tayini
75 Yüksel Abalı; Sevim Saka; Şebnem Dağlı; , Manisa ve İzmir Bölgesi İçme Sularının Kimyasal Analizi
76 Yüksel ABALI; Dilek BAŞARAN; Dilşad ERDOĞAN; , Balıkesir Termal Sularında Arsenik Kirliliğinin Araştırılması
77 Hasene Mutlu Gençkal; Ahmet Süleyman Güler; Gazi İrez; , 1,2,3,4Tetrahidrokinazolin Grubu İçeren Yeni Bir OksimNikel Kompleksinin Sentezi ve Karakterizasyonu
78 Elif NERSE; Özlem KOÇ; , Vanadyum Katkılı Fotoaktif (Işığa Duyarlı) Partikül Sentezi
79 Mehmet Keleş ÖNEN; Ahmet BALCI; , Doğal ve Sentetik Malzemeler Kullanılarak Mikro Boyutlu Partikül Sentezi, Yapısı ve Karakterizasyonu
80 Merve KÖSTEK; Abbas OKUR; Ramazan GÜP; Bedrettin MERCİMEK; , Pridin Halkası İçeren Schiff Bazlarının Co(II) Kompleksleri: Sentez, Karakterizasyon ve DNA Etkileşim
81 Murat TOK; Ahmet BALCI; , Biomateryal Kullanarak TiO2 Katkılı Membran Sentezi
82 Neşe YAMAN,; Ümit ERGUN; , ONNO Tipindeki Schiff Bazı Kompleksinin Koordinasyon Bağ Enerjisinin Hesaplanması
83 Şeyma TAKINYALIOĞLU; Derya KAYA; Ogün KASAPÇI; Hülya AVCI ÖZBEK; Funda DEMİRHAN; , Kobalt (III) Komplekslerinin Spektrokimyasal Serisi
84 Şafak DEMİR; Meltem İSKENDER,; Ahmet BALCI; , Fotokatalitik Madde Olarak Kullanılan TiO2 Sentezinde Kalsinasyon Sıcaklığı Ve H2O2 Etkisi
85 Şafak DEMİR; Meltem İSKENDER,; Ahmet BALCI; , Fotoaktif (Işığa Duyarlı) Madde Olan TiO2 Sentezine Çıkış Maddesinin Ve Nötralizasyon Reaktanlarının Etkisi
86 Aslıhan DALMAZ; Sefa DURMUŞ; , Farklı Fonksiyonel Gruplar İçeren Bazı Kimyasalların Antimikrobiyal ve Antifungal Özelliklerinin İncelenmesi
87 Pınar ÖZDEMİR; Nilgün YENİL; Şebnem ÜZMEZ; Büşra PEHLİVAN,; , Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar
88 Selda KUZU; Elif BARKIN; Nilgün YENİL; , Saç ve Saç Boyalarının Kimyasal Yapısı ve Birbirleri ile Olan Etkileşimleri
89 Pınar Özdemir; Nilgün Yenil,; İnci Durucasu; Gamze Atahan; Eren Özkan; Ecem Turp; , Beta-Laktam Antibiyotikler; Kimyasal Yapıları ve Kullanım Alanları
90 Nilgün YENİL; Selda KUZU; Işılay TOPALOĞU; Ozan OĞUR; , Dondurmada Kullanılan Gıda Katkı Maddeleri
91 Uğur ERDAĞ, DİYABET HASTALARINDA HbA1c DÜZEYLERİ İLE PLATELET PARAMETRELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
92 Doğukan KARA; Cem ESEN; , Cd(II) İyon Baskılanmış Polimer Sentezi
93 Dilara KAYA; Melis KAYNAKER; Çiğdem SARI; Gülçin ŞENGÜL; Hasan Orhan IRMAK; Avni ASLAN; , Zeytin Çekirdeği ve Zeytin Yaprağı Adsorbanları ile Çözeltilerdeki Cr(VI) Giderilmesi
94 Sibel TUNALI AKAR; Elif ŞAN; Yasemin YETİMOĞLU BALK; Tamer AKAR; , Alünit ?Kitosan Sorbent Sistemi ile Sulu Ortamdan Boyarmadde Kirliliğinin Giderimi
95 Ezgi AVCI; Seda YETİM; Ali ÇELİK; , Antep ve Yer Fıstığı Kabuğunun Krom (VI) Adsorbsiyonunda Kullanılabilirliğinin Araştırılması
96 Hacer ELGİT; Berna KOÇER,; Yasemin TURHAN; Mehmet DOĞAN; Mahir ALKAN; , KAOLİNİTİN [3-[TRİ(ETOKSİ/METOKSİ)SİLİ]PROPİL]ÜRE ile MODİFİKASYONU
97 Kadir Döleker,; Abdülmüheymin Gürbüz; Baturay Ankaralı; Nüket Tirtom; Şerif Targan; , Kestane Kabuğunun Arsemik İyonlarının Sulu Çözeltilerden Giderilmesinde Adsorban Olarak Kullanılması
98 Savaş ERTAŞ; Aylin ALTINIŞIK; Yoldaş SEKİ; , DOĞAL LİFLERLE SULU ÇÖZELTİDEN MALAHİT YEŞİL ADSORPSİYONU
99 Yüksel ABALI; Koray YAMAN; Emir OKUR; Fatih ESEN; , MANİSA BÖLGESİ ATIK BİTKİSEL YAĞLARININ BİYODİZELE DÖNÜŞTÜRÜLME POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI
100 Ahmet Ormancı; Nevin Arıkan Ölmez; , Sekonder Aminlerin Akrilonitril?e Aza-Michael Katılması
101 Ali TUNA; Barbaros AKKURT; , Williamson Türü Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
102 Seyit Ali Güngör, Bis(2,4-Diklorobenzil)-4-Metil-1,2-Diaminin Bileşiğinin Sentezi, Yapısal Karekterizasyonu, Elektrokimyasal Ve Fotolüminesans Özelliklerinin İncelenmesi
103 Duygu GÜLŞEN; Sema ÜSTÜNDAĞ; Rabia HALICI; Gönül S. BATIBAY; Bahadır KESKİN; , Organik Fotovoltaik Güneş Hücrelerinde Kullanılan Çinko Ftalosiyaninler
104 Eren ÇİÇEK; Ufuk KAHRAMAN; Aliekber KIZILKAYA; Emriye AY; Kadir AY; , Kuru Portakal Kabuğundan Elde Edilen Yağın GC-Ms ile Analizi
105 Selda KUZU; Elif BARKIN; Kaan KAYMAZ; Nilgün YENİL; , Bitki Estraktlarından Organik Saç Boyası Üretimi
106 Zeliha Işık, Multidentat Bis(diazoimin) Ligandının Sentezi ve Karakterikterizasyonu
107 Feryal YALÇINKAYA; Esra ÇELİK; Hatice DOĞAN; Tuğba KABAKCI; Ersin ORHAN; , Naftalimit Halkası İçeren Fotokromik Floresans Bileşiklerine Ait Başlangıç Maddesinin Sentezlenmesi
108 Nazlı BÖKE SARIKAHYA; H. Uğur TEKİN; Ersel SÜNGER; Süheyla KIRMIZIGÜL; , Cephalaria aristata Bitkisinden Doğal Bileşik İzolasyonu Ve Yapı Tayini
109 Emine İntaş; Nevin Arıkan Ölmez; , Bazı Amidoksimlerin Sentezi
110 Neslihan TEZBAŞARAN; Elif TEZBAŞARAN; Onur TURHAN; Hilmi NAMLI; , Salisilaldehit ile 1,3-diaminopropanın İminleşme Reaksiyonunun FT-IR Sıvı Hücresinde İncelenmesi
111 Hamza ADIGÜZEL, Multifonksiyonel bis(diazoimin) Ligandının Sentezi, Elektrokimyasal ve Fotolüminesans Özellikleri
112 Ali TUNA, Yeni Luminol Schiff Bazı Sentezi ve Karakterizasyonunun İncelenmesi
113 Ahmet Doğuş Göçer; Binnaz Canol; Ufuk Saim Günay; Gürkan Hızal; Ümit Tunca; , Antrasen ve Allil Yan Gruplar İçeren Alifatik Polikarbonat Zincirlerinin Sentezi
114 Umut Ayan; İlker Bostancıoğlu; Ozan Deniz; Sıla Balcan; Mehmet Balcan; , GÜMÜŞ KOMPLEKSLERİ KULLANILARAK POLİ(LAKTİT-KO-GLİKOLİT) SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
115 Seda Köşker, Kimyasal Olarak Modifiye Edilmiş Aktif Karbon-Silika Kompozitinin Eldesi
116 Cansu KOZBEKCİ; Nazlı ÖZOKUR; Candan ERBİL; , N-izopropil akrilamid / Monoalkil İtakonat Kopolimer Hidrojelleri
117 Ceyda ŞİMŞEK; Bestenur KURTULUŞ; Candan ERBİL; , Katyonik Gruplar Taşıyan Komonomer ve Çaprazbağlayıcı İçeren Poli(N-izopropilakrilamid) Hidrojelleri
118 Aylin ALTINIŞIK; Caner TETİK; Yoldaş SEKİ; , Hidroksi Etil Selüloz (HEC) ve Karboksi Metil Selüloz (CMCNa) Tabanlı Çapraz Bağlı Hidrojel Filmlerin Sentezi ve Şişme Davranışları
119 Deniz Kankale; Özgür Avcıeri,; Ayça Tunalı; Esra Evrim Yalçınkaya; Mehmet Balcan; , Poli(DMAA)/Kil Nanokompozitlerine Kil Miktarının Etkisi
120 Eyüp Karaca; Özgün Arslan; Nursel Pekel Bayramgil; , Poli(-kaprolakton) içeren Biyobozunur Yara Örtülerinin Hazırlanması
121 İrem Çokgez; Gülçin Torunoğlu Turan; B. Filiz Şenkal; Ayfer Saraç; , ARKOPAL N 100 ESASLI KATYONİK-İYONİK OLMAYAN YÜZEY AKTİFİN HAZIRLANMASI VE VİNİL ASETATIN EMÜLSİYON POLİMERİZASYONUNDA KULLANILMASI
122 Betül ARSLAN; Sinem Cansu AÇIKGÖZ; Fehmi SALTAN; Hakan AKAT; , GRAFEN BAZLI POLİESTER-NANOKOMPOZİTLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
123 Özgün Arslan; Eyüp Karaca; Nursel Pekel Bayramgil; , Elektroeğirme Yöntemiyle Hazırlanmış Biyobozunur Nanolif Örtülerden kontrollü
124 Simge SİVRİOĞLU; Aylin ALTINIŞIK; Yoldaş SEKİ; , Sodyum Aljinatın (NaAlg) Çapraz Bağlı Hidrojel Filminin Sentezi ve Şişme Davranışları
125 Tarık Yakın; Mahmut Yıldırım; Gözde Gündüz; Esra Kabak; Hakan Akat; Fehmi Saltan; , Doymamış Poliesterin Metilmetakrilat ile Çapraz Bağlı Graft Kopolimerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
126 Aslı BADUR; Gözde HARDALOĞLU; Burak Hüseyin DEMİR; Kamil ŞİRİN; , POLİVİNİL KLOR? ÜN ANALİZ YÖNTEMLERİ
127 Buket ES; Buket GÜL; Aygül HAMAMCI; A. Hilmi KARAKULAK; Burak Hüseyin DEMİR,; Kamil ŞİRİN; , ALÇAK YOĞUNLUKLU POLİETİLENİN TERMAL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ

Toplam 127 adet kayıt bulundu.