Kongre Bildirileri
  4. Kozmetik Kimyası, Üretimi, Standardizasyonu Kongresi, Kimyagerler Derneği, 14-16 Şubat 2014, Antalya
Sıra no Yazar Bildiri
PDF*
1 Dr.Ecz. Evren ALĞIN YAPAR, KOZMETİKTE YENİLİKLER VE MEVZUAT
2 Uzm. Koz. Bekir Çakıcı, ENKAPSULE EDİLMİŞ GÜNEŞ KORUYUCU İÇEREN FORMULASYONLARIN, KLASİK FORMULASYONLARA GÖRE AVANTAJLARI İN VİTRO OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
3 Taylan Demirkaya, Tüketiciler İçin Yenilikçi Bakış Açısı
4 Nazım Tanrıkulu, Kozmetik Bitkileri Tarımı ve Türkiye Florasının Kozmetik Bitkileri Açısından Önemi
5 Vijay BAHADUR, Sweetening Cosmetics
6 Sevgi Şenel-Güler, Fascinating new looks for your personal care products
7 Prof. Dr. Süreyya ÖLGEN, Kozmetik Moleküllerin Akılcı Tasarımı
8 Erdoğan Güler, Kozmetik Ürünlerde Kök Hücre Kullanımı
9 Yüksek Kimyager Yeşim Çat, Doğal Hammaddelerin Ayrıştırılma Yöntemleri
10 Kimyager Deniz DANYILDIZ, Kozmetik ve Esans Hammaddeleri
11 BASF, High Definition skin By Beauty Creations
12 Kalekimya Grubu, KREMLERDE HİSSİYAT KARŞILAŞTIRMA PARAMETRELERİ
13 Vera ROGIERS, SAFETY ASSESSMENT OF COSMETICS AND THEIR INGREDIENTS IN THE EU
14 Dr. Helena Kan?árová, InIn Vitro Methods for Assessment of Cosmetic Ingredients and Products
15 Uzm. Ecz. İsmail Aslan, ANTİAGİNG MODERN KOZMETİK FORMÜLASYONLARI, GÜVENLİK DEĞERLENDİRMELERİ VE TOKSİKOLOJİK YAKLAŞIMLAR
16 Prof. Dr. Süeda Hekimoğlu, Kozmetik Taşıyıcı Sistemler Olarak Katı Lipit Partiküller
17 Kim. Müh. Özer ÖZGÖKÇE, HELAL KOZMETİK
18 KİMYAGER Nail GÜLEN, KOZMETİK FORMÜLASYONLARINDA KOKU VE UYGULAMA SÜRECİ
19 UZM.BİO.FATİH KARABEY, BİTKİSEL AKTİF MOLEKÜLLERİN STANDARDİZASYON AÇISINDAN ÖNEMİ
20 Kemal Özgür Boyanay Kimya Yüksek Mühendisi, ESANS UYGULAMALARINDA DOĞADAN ALDIĞIMIZ İLHAMIN TEKNOLOJİK YÖNTEMLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ
21 Ece Halat; Aslı Şahiner; , Kozmetik Ürünlerde Mikrobiyolojik Kalite Kontrol
22 İbrahim KIVRAK; Şeyda KIVRAK; Mansur HARMANDAR;, KOZMETİK ÜRÜNLERDE PROPOLİS ÖZÜTLERİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
23 İbrahim KIVRAK; Şeyda KIVRAK; Mansur HARMANDAR; , Salvianydeggeri HUB.-MOR. BİTKİSİNİN UÇUCU YAĞ BİLEŞİMİNİN GC/MSD ile BELİRLENMESİ ve KOZMETİK AMAÇLI UYGULAMALARI
24 Evren ALĞIN YAPAR; MeryemSedef ERDAL; , KOZMETİK ÜRÜNLERİN AR-GE`DEN ÜRETİMİNE ÖLÇEK BÜYÜTMEDE KRİTİK PARAMETRELER
25 Ecem Fatma Karaman; Melike Üner; , ENOKSOLONUN DERİYE UYGULANMAK ÜZERE FARKLI TAŞIYICILAR İÇİNDE TOPİKAL PREPARATLARININ HAZIRLANMASI
26 Ecem Fatma Karaman; Melike Üner; , BİYOMİMETİK VE KOZMETİK ÜRÜNLERDE YENİ ETKİN MADDELER
27 Tülay AŞKIN ÇELİK; Özlem Sultan ASLANTÜRK; Necati GÜNAY; Burçak YAVUZ; , TESTER OLARAK KULLANILAN VE KULLANILMAMIŞ RUJLARDA BAKTERİYEL KONTAMİNASYONUN ARAŞTIRILMASI
28 Özlem Sultan ASLANTÜRK; Tülay AŞKIN ÇELİK; Burçak YAVUZ; Serap YÜCE; Necati GÜNAY; , KUAFÖR SALONLARINDA ÇALIŞAN BİREYLERDEKİ GENOTOKSİK RİSKİN DEĞERLENDİRİLMESİ
29 Selen Ezgi AÇIKYILDIZ; Zeynep ERPOLAT; Birsen Cansın BUDAN; Kaan ÇELİKBİLEK; Ezgi ATEŞ; Hanifi SARAÇ; , Nemlendirici Formülasyonlarının Taguchi Yöntemiyle Hazırlanması ve Stabilizasyona Etki Eden Parametrelerin Analizi
30 Ebru Altuntaş; Gülgün Yener; , KOZMETİK AMAÇLI SİLİMARİN FORMÜLASYONLARININ HAZIRLANMASI KARAKTERİZASYONU
31 Evren ALĞIN YAPAR; Buket YURDAARMAĞAN; Sabiha OLPAK; Tülay KÖSE; Ali Sait SEPTİOĞLU; Saim KERMAN; , KOZMETOVİJİLANS BİLDİRİMLERİ VE DEĞERLENDİRMELERİ
32 Duygu Barin; Sedef Evrim Sözer; Burçin Karabey; Fatih Karabey; Güven Özdemir; , Kozmetik Ürünlerde Kullanılan Farklı pH'lardaki Nar Ekstrelerinin Antimikrobiyal Aktivitelerinin Araştırılması
33 Levent KAHRIMAN; Aylin UĞUR; Göktürk AVŞAR; Ezgi ÇAM; Uğur KURTULDU; Ersin ŞİMŞEK; , KOZMETİK ÜRÜN GÜVENLİK DEĞERLENDİRMESİ
34 Göktürk AVŞAR; Seda TOPALLAR; Simay ÖZDEMİR; Büşra KÜLEKÇİ; , UÇUCU BİLEŞEN İÇEREN BİTKİLERDEN SÜPERKRİTİK EKSTRAKSİYON YÖNTEMİ İLE ÖZÜTLEME (SkCO2 EKSTRAKSİYONU)
35 Başak GÖKÇE; Cengiz SARIKÜRKCÜ; Mehmet Cemil ÜREN; Mustafa CENGİZ; Mehmet Sefa KOÇAK; , Phlomisarmeniaca BİTKİSİNİN ÇÖZÜCÜ ÖZÜTLERİNİN ANTİRADİKAL POTANSİYELLERİNİN ARAŞTIRILMASI
36 Esvet Akbaş; Ahmet Erdoğan; , BİGİNELLİ REAKSİYONU İLE ÇEŞİTLİ PİRİMİDİN TÜREVLERİNİN
37 Başak GÖKÇE; Cengiz SARIKÜRKCÜ; Mehmet SabihÖZER; İrem AKDENİZ; , FARKLI YÖRELERDEN TOPLANAN YAPIŞKAN KAZAYAĞI BİTKİLERİNİN ANTİOKSİDAN AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ
38 Özgür POLAT; Onur TAYMAN; Selahattin SERİN; , KOZMETİK ÜRÜNLERDE Na4-EDTA YERİNE KULLANILABİLECEK POLİMER SENTEZİ
39 Levent KAHRIMAN; Aylin UĞUR; Hakan DAL; Ezgi ÇAM; Uğur KURTULDU; Ersin ŞİMŞEK;, KOZMETİK ÜRÜN BİLGİ DOSYASI
40 Ahmet Arif Kurt; İsmail Aslan; Bekir Çakıcı; M. Abdur Rouf; Gülengül Duman; , ÇİNKO OKSİT İÇEREN PİŞİK KREMİ FORMÜLASYON TASARIMI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
41 Işıl Aydın; Ali Çavdar; Hamdi Temel; Fırat Aydın; , PARFÜMLERDEKİ ALLERJEN MADDELERİN TAYİN YÖNTEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI
42 Aslı GÜRBÜZ; M. Sedef ERDAL; Evren ALĞIN YAPAR; , KOZMETİK AMAÇLI MİKROEMÜLSİYONLARIN GELİŞTİRİLMESİ: TEMEL KRİTERLER VE FORMÜLASYON YAKLAŞIMLARI
43 Berkant KAYAN; Sema AKAY; Emine ÖZ; Hicran GÜNER; , El Kremindeki Kumarinin Subkritik Su Kromatografisi ile Ayrılması
44 Işıl Aydın; Hamdi Temel; Figen Erek; Çağdaş Aksoy; Fırat Aydın; , GÖZ FARINDAKİ TOKSİK ELEMENTLERİN MİKRODALGA ÇÖZÜNÜRLEŞTİRMESİ VE ICP-OES YÖNTEMİ İLE TAYİNİ
45 Ümit Abay; Bekir Çakıcı; İsmail Aslan; M. Abdur Rouf; , KOENZİM Q-10 İÇEREN KREM FORMÜLASYONU VE GÜVENLİK DEĞERLENDİRMESİ
46 İsmail Aslan; Bekir Çakıcı; Ümit Abay; Gülengül Duman; , YAŞLANMA KARŞITI (ANTI-AGING) MODERN KOZMETİK FORMÜLASYONLARIN TOKSİKOLOJİK VE GÜVENLİK DEĞERLENDİRMELERİ
47 Bekir Çakıcı; Ahmet Arif Kurt; İsmail Aslan; Gülengül Duman; , GÜNEŞ KORUYUCU İÇEREN YENİ FORMULASYONLARIN, KLASİK FORMULASYONLARLA KARŞILAŞTIRILMASI
48 Buse BERBER; Merve KOŞKUN; Seda ÇAKIR; Büşranur TARHAN; N. Cenk SESAL; , KİTOSAN NANOPARÇACIKLARIN SENTEZİ VE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİNİN ARAŞTIRILMASI
49 Merve KOŞKUN; Buse BERBER; Seda ÇAKIR; Büşranur TARHAN; N. Cenk SESAL; , ORGANİK KOZMETİĞE YENİ BİR YAKLAŞIM: KİTOSAN NANOPARÇACIKLAR
50 Aycan GÜR; Adnan YILDIZ; Şerafettin ALPER; Tuğba GÜR; , KOLESTEROLÜN VE BAZI İNORGANİK İYONLARIN KİLLE ADSORPSİYONU
51 Elif Esra Altuner, NANO KREMLER VE ÜRETİMİ
52 Aslı ŞAHİNER; Ece HALAT; , KOZMETİK ÜRÜNLERDE CHALLENGE TESTİ
53 Uzm.Ecz. Ferdane KAHRAMAN, KOZMETİK ALANDA ZEOLİT (KLİNOPTİLOLİT)?İN ÖNEMİ
54 Levent KAHRIMAN; Aylin UĞUR; Mustafa Kemal Sangün; Ezgi ÇAM; , KOZMETİK ÜRÜNLERDE IN-VITRO TEST YÖNTEMLERİ
55 Onur ŞENOL; M. Emrah YAMAN; Yücel KADIOĞLU; Sümeyra TUNA YILDIRIM; , Türkiyede Satılan Kozmetik Ürünlerin Metil Paraben Miktarlarının Kemometrik Yöntemlerle Karşılaştırılması

Toplam 55 adet kayıt bulundu.