Kongre Bildirileri
  1. Nanoteknoloji Günleri, 18-19 Nisan 2013, Ege Üniversitesi, İzmir
Sıra no Yazar Bildiri
PDF*
1 ADİL DENİZLİ, Nanobiyosensörler
2 Dr. Amitav Sanyal, Polimerik ve Metalik Nanomalzemeler: Tasarım ve Uygulamalar
3 Dr. Emür HENDEN, Nano Nikel / Nikel Borür Sentezi ve Ağır Metal (As, Sb, Hg, Pb, Sn) Adsorpsiyonu
4 Dr. Bülend Ortaç, Nanoteknoloji Alanında Yeni Bir Teknik : Lazer Ablasyon Yöntemi
5 Dr. Alper Kiraz, Tek Moleküllerin Takibi ve Tek Moleküllerden Tek Foton Üretimi
6 C.ÇELEBİ; C.YANIK; A.GÜNAY; İSMET I KAYA, Epitaksiyel grafenin hapsedilmiş SiC yüzeyinde kontrollü büyütülmesi
7 Dr. Yusuf Yağcı, Nano Yapılar İçeren Makromoleküller
8 Dr. Arzum Erdem Gürsan, Nanomalzeme Modifiye Elektrokimyasal Nükleik Asit Biyosensörler
9 Dr. Ayşe Begüm Tekinay, Rejeneratif Tıp Uygulamalarında Peptit Nanofiberlerin Kullanımı
10 Dr. Suna TİMUR, Hücre Spesifik Hedefleme ve Görüntüleme için Biyo-fonksiyonel Kuantum Nano Parçacıklar
11 Dr. Tamer Uyar, Fonksiyonel Nanoliflerin Geliştirilmesi ve Uygulama Alanları
12 Dr. Bora Garipcan, Silikon Nanotellerin Biyouyumluluğu
13 Alper Güloğlu, Şule Erten-Ela, WO3 Tampon Tabakasına Dayalı Alan Etkili Organik Transistörlerin Üretimi
14 Arda Deniz DOKUZOĞLU; Can KAYACILAR, Nanotıpta Doğal Devrim
15 Sinan SAYHAN; Armağan KINAL, Endohedral Hidrojen Depolanmış Bor-Nitrür Nano Kafes Yapılarının Kararlılıklarının Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisi Yöntemleri ile İncelenmesi
16 Bilgen Osman, Ali Kara, Elif Tümay Özer, Necati Beşirli, Aslı Göçenoğlu, Poli (HEMA) NANOKÜRELER İLE SULU ÇÖZELTİDEN DİETİL FTALAT UZAKLAŞTIRILMASI
17 Aydan ELÇİ , Zekerya DURSUN , Nano Parçacik Modifiye Çok Duvarli Karbon Nanotüp Elektrokataliz İle Alkali Ortamda Etanol Ve Metanolün Yükseltgenmesi
18 Aylin ALTIN; Süleyman KOÇAK, Pt Nanoparçacık Modifiye poli(L-serin) Camımsı Karbon Elektrotta Hidrazinin Elektrokimyasal Davranışı
19 Tanseli nesilla, Melis Olçum, Aylin Şendemir-Ürkmez, Elektro-Eğirme Yöntemi ile Üretilmiş Nano-lifli Kitosan Doku İskeleleri Üzerinde Merkezi Sinir Sistemi Nöronlarının İncelenmesi
20 Ayşe Aygül Yilmaz,ılbeyi AVCI, Süperiletken İnce Film ve Mikro Aygıtların Elektronik Testleri için LabView Tabanlı Ölçüm Sistem Tasarımı
21 Buket Yalçı,.Semih Ötleş, Gıda Alanında Nano-biyosensör Uygulamaları
22 Burak Aslışen, Süleyman KOÇAK, Platin Nanoparçacık-poli(bromkresol purple) Modifiye Camımsı Karbon Elektrotta Hidrazinin Elektrokimyasal Davranışı
23 Burcu Somtürk, Hacer Ülkü Erdem; Ceren Türkcan, Cansu İlke Kuru; Emir Özçalışkan, Nalan Özdemir,; Sinan Akgöl; , p(GMA)-IDA-Cu2+ Nanopolimerler ile Peroksidaz Saflaştırılması
24 Çağrı Ceylan Koçak,Zekeriya Dursun, Oksijen İndirgenme Reaksiyonunun Metal Nano Parçacık Modifiye Kompozit Film Elektrot ile İncelenmesi
25 Çiğdem Serdengeçti, İbrahim Şen, Cenk Çelik, Mert Duman, Aylin Şendemir Ürkmez, Yoldaş Seki, Kitosan Nanokürelerin Üretimi ve Morfolojik Özelliklerini Etkileyen Parametrelerin İncelenmesi
26 Çisem Altunayar, İpek Şahin Nadide Kazancı, Desmosterolün DPPC Model Membranı Üzerine Etkisi
27 Deniz Türkmen, Nilay Bereli, Mehmet Emin Çorman, Huma Shaikh, Sinan Akgöl, Adil Denizli, Mitomisin C?nin Kontrollü Salımı İçin Moleküler Baskılanmış Manyetik Nanopartiküller
28 Pelin ALBAY; Deniz AKTAŞ UYGUN; Sinan AKGÖL; Adil DENİZLİ, Manyetik Nanopartiküllere Papain İmmobilizasyonu
29 Duygu Emir, Sebile Çelik, İdil Yılmaz İpek, Nalan Kabay, Mithat Yüksel, Nano Gözenekli Polimer Adsorbanlar ile Sulu Çözeltilerden Bisfenol A (BPA) Giderimi-Kesikli Adsorpsiyon Çalışmaları
30 Ece Bayır, Eyüp Bilgi, Serhat Küçükdermenci, Mehmet Özgün Özen, Aylin Şendemir-Ürkmez , Manyetit (Fe3O4) Nanopartiküllerin ve Farklı Kaplamalarının İnsan Osteosarkoma Hücreleri Üzerindeki Etkileri
31 Elvin YAVUZ, İrem CAKAR, Süleyman KOÇAK, F. Nil ERTAŞ, Platin nano parçacık ve MoO3 modifiye edilmiş camımsı karbon elektrotta oksijenin indirgenmesi
32 Ender KÖSE, Rıdvan SAY, Yapısında Birden Fazla Fonksiyonu Barındıran Nano Enzimler
33 Emine Özbunar, Sibel Kırca, Özgür Arar, Ümran Yüksel, Nano Boyutlu İnorganik İyon Değiştiriciler ile Sulardan Fluorür İyonlarının Giderilmesi
34 Eren Yörükoğlu, Ümran Yüksel, Nalan Kabay, Mithat Yüksel, Nanofiltrasyon Membranlarıyla Hormon Bozucu Bazı Ftalataların Sulardan Uzaklaştırılması
35 Erkut YILMAZ, Daryoush MAJIDI, Adil DENİZLİ, Tam Hücre Baskılanması ile Polimerik Temelli Yapay Reseptörlerin Üretimi ve Hücresel Tanı Amaçlı Kullanılabilirliğinin İncelenmesi
36 Esra Evrim Yalçınkaya, Deniz Kankale, Özgür Avcıeri, Ayça Tunalı, Poli(DMAM)/Kil Nanokompozitlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
37 Eylül Günindi, Çağla Erdoğan, Gülşah Özkula, Cüneyt Kaya, Özgür Arar, Müşerref Arda, Ümran Yüksel, Nalan Kabay, Mithat Yüksel, Elektrodeiyonizasyon (EDI) Yöntemi ile Jeotermal Suyun Ters Ozmos Süzüntüsünden Elde Edilen Ürün Suyunda Bor derişimi ve Nano Partiküllerin Analizi
38 Eyüp Bilgi, Ece Bayır, E. Esin Hameş-Kocabaş, Aylin Şendemir-Ürkmez, Bakteriyel Selülozun Manyetik Nanopartiküller ve Hidroksiapatit için Taşıyıcı Olarak Kullanılması
39 Fehmi SALTAN, Hakan AKAT, Grafit oksit bazlı Kompozitler:Kaprolaktonun?nun Halka Açılma Polimerizasyonu Yöntemiyle Sentezi ve Karakterizasyonu
40 Nilay BERELİ, Gizem ERTÜRK Sevgi Aslıyüce ÇOBAN, Adil DENİZLİ, Aminoasitlerin Kiral Ayrımı İçin Seçici Tanıma Bölgelerine Sahip Moleküler Baskılama Temelli Kriyojellerin Hazırlanması
41 Gökhan Sert, Eren Yörükoğlu, Samuel Bunani, Özdemir Egemen, Nalan Kabay, Mithat Yüksel, Ümran Yüksel, İnce Film Poliamid Yapıda Nanofiltrasyon Membranlarının Arıtılmış Atık Suyun Demineralizasyonunda Uygulanabilirliğinin İncelenmesi
42 Gulsah Congur, Ece Canavar, Hakan Karadeniz, Arzum Erdem, Microcystis spp. spesifik Dizi Seçimli DNA Hibridizasyonunun Karbon Nanotüp Modifiye Perde Baskılı Elektrotlarda Elektrokimyasal Tayini
43 Gülşah Özkula, Müşerref Arda, Nalan Kabay, Mithat Yüksel, Ümran Yüksel, Akio Katakai, Bor Seçimli Kompozit Fiber Adsorban ile Jeotermal Sudan Bor Giderilmesi
44 Hızır Sarıca, Şule Erten-Ela, ZnO veCdO Nanoparçacıkların Sentezleri ve Boya Duyarlı Güneş Hücrelerinde Performans Analizleri
45 İdil Yılmaz İpek, Suna Yüksel, Nalan Kabay, Mithat Yüksel, Nano Gözenekli Polimer Adsorbanların Kullanıldığı Adsorpsiyon-Membran Hibrit Yöntemi ile Sulu Çözeltilerden Bisfenol A (BPA) Giderimi
46 Levent Pelit, Esra Evrim Yalçınkaya, Füsun Pelit, Polimer/Kil Nanokompozitlerinin Pestisit Analizlerindeki Uygulamaları
47 Meryem Gökduman, Selin Eser, Özgür Arar, Ümran Yüksel, Müşerref Arda, Mithat Yüksel, Nalan Kabay, Elektrodeiyonizasyon (EDI) Yöntemiyle Demineralize Su Üretilmesi Ve Ürün Suda Bulunan Nano Boyutta Partiküllerin Analizi
48 Mürşide Ceren Karakaş, , Zekerya Dursun, Nitritin Elektrokimyasal Davranışının Au Nanoparçacık Modifiye Çok Duvarlı Karbon Nanotüp Modifiye Camımsı Karbon Elektrotta İncelenmesi ve Nicel Tayini
49 Ercüment Karasulu, N. Ülkü Karabay Yavaşoğlu, Erdal Çelik, Mustafa Ateş, Çinel Köksal, Gümüş Nanopartikülleri İçeren Antibim®? in Antimikrobiyal Etkisi ve Toksikolojik Özellikleri
50 Osman Mert DUMAN, Cenk ÇELİK, Can MİNAZ, Aylin ŞENDEMİR-ÜRKMEZ, Elektroeğirme Yöntemi ile PEO/Fe3O4 Doku İskelelerinin Üretimi
51 O. U. Dikici, I. Avci, Yüksek Sıcaklık Süperiletken YBa2Cu3O7?? Bolometreler ve SQUID Sensörler Için Kriyojenik Test Sistemi Tasarımı
52 Özkur KURAN, İlbeyi AVCI, Süperiletken YBCO Aygıtlar Üzerine Direk Yapıştırılan Altın Tellerin Performans Testi
53 Perihan Ünak, Recep Bekiş, E. İlker Medine, Görüntüleme Ajanı Olarak 99mTc İşaretli Magnetite Nanoparçacıklar
54 Perihan ÜNAK, Recep BEKIS, Kağan DAĞDEVİREN, İlaç Taşıyıcısı Olarak 131I İşaretli Manyetik Nanoparçacıklar
55 Ersan Harputlu, Pınar Güloğlu, Kasım Ocakoğlu, Şule Erten-Ela, Yeni Heteroleptik Rutenyum Komplekslerinin Sentezi ve Nanokristal TiO2 Güneş Hücrelerinde Uygulamaları
56 Pınar BAŞ, Hilal OCAKBAŞI, Merve GÜNDOĞDU,Yeşim SOYOĞLU, Gökhan SERTb, Eren YÖRÜKOĞLU,Samuel BUNANİ, Nalan KABAY,Mithat YÜKSEL, Arıtılmış Atık Suyun Demineralizasyonunda Nanofiltrasyon ve Ters Ozmos Membranlarının Performans Karşılaştırması
57 Raif İLKTAÇ, Nur Erdem AKSUNER, Emür HENDEN, NİKEL/NİKEL BORÜR NANO TANECİKLERİ İLE KALAY(IV) İYONUNUN ÖN-DERİŞTİRİLMESİNİN ARAŞTIRILMASI
58 Rana Şahin, Şule Erten-Ela, Tersine Çevrili Heteroeklem Güneş Hücrelerinde Nanoyapılı ZnO Katod Tabakanın Fotovoltaik Performans Etkileri
59 Samuel Bunani, Eren Yörükoğlu, Gökhan Sert,Ümran Yüksel, Nalan Kabayc, Mithat Yüksel, Özdemir Egemen, Retention Measurements of Nanofiltration Membranes for Bio-treated Wastewaters
60 Seyhan Solak, Müşerref Arda, Nalan Kabay, Mithat Yüksel, Nano Gözenekli Polimer Adsorbanların Kullanıldığı Adsorpsiyon-Membran Hibrit Yöntemi ile Sulu Çözeltilerden Bazı Ftalatların Giderilmesi
61 Sıla Gümüştaş, Esra Evrim Yalçınkaya, Umut Ayan, İlker Bostancıoğlu, Ozan Deniz, Mehmet Balcan, Biyobozunur Polimer/Kil Nanokompozitleri
62 Süleyman KOÇAK, F. Nil ERTAŞ, Nano yapılı Ru-MoO3 ve Fe-MoO3?ün elektrokimyasal yolla camımsı karbon elektrot ve ITO yüzeyinde sentezi ve MoO3 ile karşılaştırılması
63 Şükriye Ulubay Karabiberoğlu, Zekerya Dursun, Aminoboran?ın Elektrokimyasal Davranışının Ag Nanoparçacık Modifiye Polimer Film Elektrotlarda İncelenmesi
64 Tülin DENİZ ÇİFTÇİ, Emür HENDEN, Nano Nikel / Nikel Borür Kaplanmış Reçine ile Arsenik Giderilmesi ? Denge ve Kinetik Çalışmaları
65 Yasemin İŞLEK, Tülin DENİZ ÇİFTÇİ, Emür HENDEN, Eser Düzeydeki Arseniğin Ni/NixB Kullanilarak Önderiştirilmesi Ve HgAAS İle Tayini
66 Cansu Altay, Merve Muti, Ece Ekşin, Arzum Erdem Gürsan, Tek Duvarlı Karbon Nanotüp Modifiye Biyosensörlerle Antikanser İlaç-DNA Etkileşiminin Elektrokimyasal Tayini
67 Cansu Altay, Merve Muti, Ece Ekşin, Arzum Erdem Gürsan, Tek Duvarlı Karbon Nanotüp Modifiye Biyosensörlerle Antikanser İlaç-DNA Etkileşiminin Elektrokimyasal Tayini
68 Ece Ekşin, Mihrican Muti, Arzum Erdem Gürsan, Kitosan Modifiye Elektrokimyasal Sensörlerle Antikanser İlaç-DNA Etkileşiminin Tayini
69 Furkan ULUS, Çiğdem ERTEN, İrem AYDIN, K.Volkan ÖZDOKUR, Levent PELİT, F. Nil ERTAŞ, MoO2 Modifiye Edilmiş Karbon Esaslı Elektrotta Oksijenin İndirgenmesi
70 Serdal ÖĞÜT, GIDA SİSTEMLERİNDE NANOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI
71 Süleyman KOÇAK, F. Nil ERTAŞ, Elektrokimyasal yolla ITO yüzeyinde çok değerlikli Molibden bileşiklerinin (MoVI ve MoV) sentezlenmesi ve Kimyasal yolla elde edilen Polioksomolibdatlar ile karşılaştırılması
72 Emel Demirbel, Bilgen Osman, Necati Beşirli, POLİ(HEMA-MATrp) PARTİKÜL GÖMÜLÜ KRİYOJELE MİYOGLOBİN ADSORPSİYONU
73 Aylin M.Deliormanlı, Bor Bazlı Biyoaktif Cam Doku İskelelerinin In Vitro Degradasyonu ve Biyoaktivitesi

Toplam 73 adet kayıt bulundu.