Kongre Bildirileri
  1. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi ve Sergisi, ODTÜ, 21-23 Haziran 2006, Ankara
Sıra no Yazar Bildiri
PDF*
1 İskender YILGÖR, ÇOK DALLI ELASTOMERLER
2 L. TOPPARE, ÇÖZÜLEBİLİR BİR İLETKEN POLİMERDEN ELEKTROKROMİK CİHAZ YAPİMİ
3 Olgun GÜVEN, POLİMERLERİN HIZLANDIRILMIŞ ELEKTRONLARLA İŞLENMESİ
4 Meral KARAKIŞLA; Gülay BAYRAMOĞLU; M. Yakup ARICA; , KİMYASAL YOLLA MODİFİYE EDİLMİŞ POLYESTER LİFLERİN PROTEİN ADSORPSİYONUNDA KULLANILMASI
5 Cemal ÇİFCİ; Oya ŞANLI; , ALJİNİK ASİT/SELÜLOZ KOMPOZİT MEMBRANLAR KULLANILARAK Fe(III), Cu(II) VE Cd(II) İYONLARININ POLİVİNİL PİROLİDON VARLIĞINDA SULU ÇÖZELTİLERDEN AYRILMASI
6 Nuran IŞIKLAN, NİKEL-ALJİNAT VE KALSİYUM-ALJİNAT POLİMERİK KÜRELERİNİN HAZIRLANMASI VE BU KÜRELERDEN AKTİF MADDE SALIMININ İNCELENMESİ
7 Ayşe VAKIFLI; Gökçen BİRLİK; Tuncer ÇAYKARA , MAKROGÖZENEKLİ İYONİK POLİ[N-İZOPROPİLMETAKRİLAMİTKO- N,N-DİMETİLAKRİLAMİT/ İTAKONİK ASİT] HİDROJELLERİNİN HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU
8 Dilek ÇİMEN; Esma AKBULUT; Gökhan DEMİREL; Tuncer ÇAYKARA , FİBRİNOJEN BASKILI POLİ(N-İZOPROPİLAKRİLAMİT-KOAKRİLAMİT/ MALEİK ASİT) HİDROJELLERİNİN HAZIRLANMASI VE ADSORPSİYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
9 Alper ÜNVER; Güneri AKOVALI; , SICAKLIĞA DUYARLI POLİ(N-İZOPROPİLAKRİLAMİT) AKILLI POLİMERİNİN DÜŞÜK BASINÇ r.f. PLAZMA METODU İLE KATI FAZDA ELDESİ VE KARAKTERİZASYONU ÇALIŞMALARI
10 Nalan TEKİN; Emine KADINCI; Özkan DEMİRBAŞ; Mahir ALKAN; Ali KARA; Necati BEŞİRLİ; , KAOLEN YÜZEYİNE POLYVINYLIMIDAZOLE ADSORPSİYONU
11 Songül ŞEN; Ayşegül GÖK; Handan GÜLCE; , POLİVİNİLFERROSEN/POLİPİROL/Nİ (PVF/PPY/Nİ(0)) KOMPOZİTİNİN SENTEZİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
12 Murat ATEŞ; A. Sezai SARAÇ; , KARBAZOL VE P-TOLİYİLSULFONİL PİROL İLE MODİFİYE EDİLMİŞ KARBON ELYAF MİKRO ELEKTROT İLE DOPAMİN TAYİNİ
13 Ayhan BOZKURT; Ş.Tuğba GÜNDAY; , HETEROSİKLİK PROTOJENİK SOLVENT BAZLI PROTON İLETKEN MEMBRANLARDAKİ YENİLİKLER
14 Bilge KILIÇ; Elif ALTÜRK PARLAK; A. Sezai SARAÇ; , ANİLİN KONSANTRASYONUNUN KARBON FİBER ELEKTROT ÜZERİNDEKİ POLİANİLİN’İN ELEKTROPOLİMERİZASYONUNA ETKİSİ: UV, FTIR-ATR, CV VE EMPEDANS SPEKTROSKOPİ İLE KARAKTERİZASYONU
15 Sibel SEZGİN; Elif ALTÜRK PARLAK; A. Sezai SARAÇ; , 1-(4-METOKSİ FENİL)-1H-PİROL’ÜN FARKLI KONSANTRASYONLARDA KARBON FİBER ÜZERİNE ELEKTROPOLİMERİZASYONU; ELDE EDİLEN POLY 1-(4-METOKSİ FENİL)-1H-PİROL İNCE FİLMİNİN DÖNGÜLÜ VOLTAMETRE, FTIRATR VE ELEKTROKİMYASAL EMPEDANS SPEKTROSKOPİSİ İLE KARAKTERİZAS
16 Aslı GENÇTÜRK; Fevzi Ç. CEBECİ; A. Sezai SARAÇ; , MODİFİYE EDİLMİŞ KARBON FİBER MİKRO ELEKTROT ÜZERİNE METİLFENİLPİROL’ÜN ELEKTROKİMYASAL POLİMERİZASYONU, ÇÖZÜCÜ ETKİSİNİN VE EMPEDANS ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
17 Nilgün Ece AYAZ; Elif ALTÜRK PARLAK; A. Sezai SARAÇ; , KARBAZOL-N-KARBONİL KLORÜRÜN KARBON FİBER MİKROELEKTROT ÜZERİNE ELEKTROPOLİMERİZASYONU : DÖNGÜLÜ VOLTAMETRİ, EMPEDANS SPEKROSKOPİSİ VE FTIRATR SPEKTROMETRE İLE KARAKTERİZASYONU
18 Koray YILMAZ; Elif ALTÜRK PARLAK; A. Sezai SARAÇ; , N-VİNİL KARBAZOL-KO-TİYOFEN’İN KARBON FİBER MİKROELEKTROT ÜZERİNE ELEKTROKİMYASAL POLİMERİZASYONU VE ELDE EDİLEN KOPOLİMERİN DÖNGÜLÜ VOLTAMOGRAM, FTIR-ATR SPEKTROMETRE VE EMPEDANS SPEKROSKOPİ İLE KARAKTERİZASYONU
19 Erdener KARADAĞ; Semiha KUNDAKÇI; Ömer Barış ÜZÜM; , AAM/AMPS/BENTONİT KOMPOZİT HİDROJELLERİNE SULU ÇÖZELTİLERİNDEN THIONIN SOĞURUMU
20 Erdener KARADAĞ; Semiha KUNDAKÇI; Ömer Barış ÜZÜM; , POLİ(AAM/AMPS/BENTONİT) KOMPOZİT HİDROJELLERİNDE ŞİŞME VE KARAKTERİZASYON
21 Dildare BAŞALP; Funda TIHMINLIOĞLU; , POLİPROPİLENİN MEKANİK VE MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNDE SENTETİK ZEOLİTLERİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
22 Meltem ÇELİK; Müşerref ÖNAL; , SERBEST RADİKAL POLİMERİZASYONUYLA SENTEZLENMİŞ POLİ(GLİSİDİL METAKRİLAT)/Na-MONTMORİLLONİT NANOKOMPOZİTLER
23 Fatih KOTAN; Mehmet Ali ORAL; Osman G. ERSOY; , KALSİYUM KARBONAT DOLGULU POLİPROPİLEN MAKRİKS İÇERİSİNE ELASTOMERİK FAZ İLAVESİNİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ
24 Gamze BARIM; Mehmet ÇOSKUN; , POLİ(ETİL METAKRİLAT)-POLİ(İZOBORNİL METAKRİLAT) BLENDLERİNİN KARIŞABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
25 Ümit HÜNER; Ertuğrul Selçuk ERDOĞAN; , UZUN ELYAF TAKVİYELİ SICAK BİRLEŞTİRMELİ POLİPROPİLEN KOMPOZİT LEVHA MALZEMELERİN ÇEKME DAYANIMI
26 Gülay BAYRAMOĞLU; Meral ÜRÜN; M. Yakup ARICA; , GLİKOZ OKSİDAZ’IN PLAZMA POLİMERİZASYON YÖNTEMİ İLE KOMPOZİT SELÜLOZ/PHEMA FİLMİNE İMMOBİLİZASYONU
27 Eda Ayşe AKSOY; Burcu AKATA; Nurcan BAÇ; Nesrin HASIRCI; , ZEOLİT BETA-POLİÜRETAN KOMPOZİT MEMBRANLARININ HAZIRLANMASI VE KARATERİZASYONU
28 Sema VURAL; Turgay SEÇKİN; Bülent ALICI; Ayber YILDIRIM; , İYONİK SIVILAR KULLANILARAK MONOLİTİK MEZOPOR SİLİKALARIN HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU
29 Erkan BİBER; Güngör GÜNDÜZ; Üner ÇOLAK; Bora MAVİŞ; , POLİ (ETİLEN- BÜTİL AKRİLİK ESTER- MALEİK ANHİDRİT) TERPOLİMER VE POLİ (KAPROLAKTAM) KARIŞIMININ POLİ(KAPROLAKTAM) NANOKOMPOZİTİNDE DARBE DAYANIM İYİLEŞTİRİCİ NANO ELYAF OLARAK ELEKTRO EĞİRME İLE ELDE EDİLMESİ
30 Kenan BÜYÜKKAYA; Durmuş TÜRKMEN; Halil DEMİRER; , TOZ HALİNE GETİRİLMİŞ GERİ DÖNÜŞÜMLÜ EPDM KAUÇUĞUN TANE BOYUTUNUN DOYMAMIŞ POLYESTER MATRİSLİ KOMPOZİTLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
31 Serhat ÖZTÜRK; Güneri AKOVALI; , KALSİYUM KARBONAT YÜZEYLERİNİN DOĞALGAZ PLAZMASIYLA GELİŞTİRİLMESİ
32 Haşim YILMAZ; Mehtap EYRİK; Arzu İNAN; Hatice BULUT; Halil İbrahim ÜNAL; Bekir SARI; , TALK PUDRASININ ELEKTROREOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
33 Feridun DEMİR; Bülent YEŞİLATA; , FARKLI KAOLİN KONSANTRASYONLARDAKİ SÜSPANSİYONLARIN ANYONİK POLİMER OLAN NA-PAA ORTAMINDAKİ REOLOJİK DAVRANIŞININ İNCELENMESİ
34 Seda YENİHAYAT; Zeynep ONUR; Yasin ÖZTÜRK; Halil İbrahim ÜNAL; Haşim YILMAZ; , POLİ(?-KAPROLAKTON)’NUN ELEKTROREOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
35 Ömer Barış ÜZÜM; Semiha KUNDAKÇI; Mehmet Ali GÖKÇE; Erdener KARADAĞ; , AKRİLAMİD/TİYOZİNAMİN HİDROJELLERİNDE ŞİŞME ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
36 H. Berna DURUKAN; Ömer Barış ÜZÜM; Semiha KUNDAKÇI; Tayfun KIRIŞTI; Erdener KARADAĞ; , TMPTA ve BDMA İLE ÇAPRAZ BAĞLANMIŞ AKRİLAMİD/NVİNİLİMİDAZOL KOPOLİMERLERİNDE SU SOĞURUM ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
37 Hatice ÖGÜT; Erdener KARADAĞ; Ömer Barış ÜZÜM; Semiha KUNDAKÇI; , KİMYASAL ÇAPRAZ BAĞLANMIŞ AKRİLAMİD/METİLENSÜKSİNİK ASİT HİDROJELLERİNDE ŞİŞME KARAKTERİZASYONU
38 Ceyhun BABAÇ; Erhan PİŞKİN ; Handan YAVUZ; Adil DENİZLİ; Igor Yu GALAEV; , CONCANAVALİN A MODİFİYE MONOLİTİK KRİYOJELE ANDİBADİLERİN BAĞLANMASI
39 Evrim Banu ALTINDAŞ; Adil DENİZLİ; , LİZOZİMİN BOYA AFİNİTE SAFLAŞTIRILMASI İÇİN EŞBOYUTLU POLİ(GLİSİDİL METAKRİLAT) KÜRELER
40 Arzu BÜYÜKYAĞCI; Leyla ARAS; , MONOASETİLFERROSEN EKLENMİŞ SULFONLANMIŞ POLİSTİREN İYONOMERLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
41 Safiye Tuba ECEVİT; Leyla ARAS; Teoman TİNÇER; , YÜZEYİ SÜLFONLANMIŞ POLİPROPİLEN FİLMLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
42 Tuba TİRİŞOĞLU DEMİR; Yurdun FIRAT; , NİŞASTA-GLİSİDİL METAKRİLAT KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
43 Şirin HİCRİ; Mustafa DEĞİRMENCİ; , REDOKS SİSTEMİ İLE FOTOAKTİF POLİAKRİLAMİT SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
44 Güler BAYRAKLI ÇELİK; Erdal ONURHAN; Duygu KISAKÜREK; , POLİ(DİBROMOFENİLEN OKSİT)LERIN MİKRODALGA ENERJİSİ İLE SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
45 Suzan ABDURRAHMANOĞLU; Yurdun FIRAT; , DEKSTRAN-2-ETİLHEKZİL METAKRİLAT KOPOLİMERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
46 Artun ZORVARYAN; Şebnem İNCEOĞLU; Metin H. ACAR; , ETİLLENMİŞ POLİETİLENİMİN LİGAND SENTEZİ VE HOMOJEN ATOM TRANSFER RADİKAL POLİMERİZASYONUNDA KULLANIMI
47 Ali BOZTUĞ; Ersen YILMAZ; H.Bayram ZENGİN; Satılmış BASAN; , POLİSTREN İLE MALEİK ANHİDRİT-STİREN-VİNİLASETAT TERPOLİMERİNİN KARIŞABİLİRLİĞİNİN VİSKOZİMETRİK OLARAK İNCELENMESİ VE KARIŞIMLARIN TERMOMEKANİK KARAKTERİZASYONU
48 Gamze BULUT; Asgar KAYAN; , KALAY VE TİTANYUM ALKOKSİTLERİN PİKOLİNİK ASİT İLE REAKSİYONU, KAREKTERİZASYONU VE KOMPLEKSİN HİDROLİZE KARŞI DAYANIKLILIĞI
49 Gökhan DEMİREL; Berrin AKKAYA; Hayrettin TÜMTÜRK; Ferat ŞAHİN; , KOLESTROL OKSİDAZ ENZİMİN POLİ(AKRİLAMİD-KO-AKRİLİK ASİT)/POLİETİLENİMİN VE POLİ(METİLMETAKRİLAT-KOGLİSİDİLMETAKRİLAT) POLİMERLERİ KULLANILARAK İMMOBİLİZASYONU
50 Gökhan DEMİREL; Filiz KARA; Hayrettin TÜMTÜRK; Ferat ŞAHİN; , KİTOSAN-ALJİNAT POLİELEKTROLİT KOMPLEKSLERİNİN VE POLİ(AKRİLAMİT-KO-AKRİLİK ASİT)/ ?-KARRAGENAN İÇİÇE GEÇMİŞ POLİMERİK AĞ YAPILARININ ENZİM İMMOBİLİZASYONUNDA KULLANIMI
51 Nurşen SARI; Züleyha GÜLTEN; Rabia GÖNBE; Zeynep TÜRKOĞLU; Serkan ÖZCAN; , 2-HİDROKSİ-5-KLOR BENZALDEHİT’İN POLİ(AKRİL AMİT) İLE OLAN KONDENZASYONU VE BAZI METALLERE OLAN SEÇİCİLİĞİNİN İNCELENMESİ
52 Gülay BAYRAMOĞLU; M. Yakup ARICA; Mehmet SAÇAK; , İLETKEN POLİAKRİLONİTRİL/POLİANİLİN KOMPOZİT LİFLERE İMMOBLİZE EDİLMİŞ İNVERTAZIN KARAKTERİZASYONU
53 Murat ERDEM; Hayrettin TÜRK; Hüseyin BERBER; Turgay TAY; Yasemin ÇİMEN; , BİR ORGANOFOSFAT ESTERİ OLAN PARAOKSONUN HİDROLİZİ İÇİN İYODOSOBENZOAT BAĞLI POLİMERİK KATALİZÖRLERİN HAZIRLANMASI VE KATALİTİK ETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ
54 Hayrettin TÜRK; Murat ERDEM; Hüseyin BERBER; Turgay TAY; Yasemin ÇİMEN; , KUATERNER AMONYUM GRUBU İÇEREN POLİMER KÜRELERİNE BAĞLANMIŞ İYODOSOBENZOAT KATALİZÖRLERİ İLE p- NİTROFENİL DİFENİL FOSFAT (PNPDPP) HİDROLİZİ
55 Turgay SEÇKİN; Nilüfer KIVRILCIM; , POLİHEDRAL OLİGOMERİK SİLSESKİOKZAN TEMELLİ POLİAMİTLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
56 Sema VURAL; Turgay SEÇKİN; Hikmet SİS; , FARKLI POLİMER MEDİATÖRLER ARACILIĞI İLE KOLLOİDAL MONODİSPERS TiO2 PARTİKÜLLERİNİN HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU
57 Murat YİĞİT; Turgay SEÇKİN; Süleyman KÖYTEPE; Engin ÇETİNKAYA; , OPTİKÇE AKTİF (R,R) VE (S,S)-1,3-BİS(p-N,N’- DİMETİLAMİNOBENZİL)PERHİDROBENZİMİDAZOL-2-TİON’DAN POLİİMİTLERİN HAZIRLANMASI
58 Özlem AKIN GÜN; Leyla ARAS; Güngör GÜNDÜZ; , SİLAN BAĞLAYICI İÇEREN SUDA YAYINIK SİLİKON-AKRİLİK REÇİNE SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
59 Gökçen BİRLİK; Gamze ŞENGÜL; Tuncer ÇAYKARA; , SICAKLIK DUYARLI YARI–İÇ İÇE GEÇMİŞ AĞ YAPILI POLİ(N-t- BUTİLAKRİLAMİT-KO-AKRİLAMİT )/ HİDROKSİPROPİL SELÜLOZ] HİDROJELLERİNİN SENTEZİ VE ŞİŞME ÖZELLİKLERİ
60 Murat BEKMEZ; Şebnem İNCEOĞLU; Metin H. ACAR; , ALKİLLENMİŞ ÜÇ DİŞLİ LİNEER AMİN LİGANDLARIN SENTEZİ VE HOMOJEN ATOM TRANSFER RADİKAL POLİMERİZASYONUNDA KULLANIMI
61 Oya DENİZ; Şebnem İNCEOĞLU; Metin H. ACAR; , HOMOJEN ATOM TRANSFER RADİKAL POLİMERİZASYONU İÇİN ALKİLLENMİŞ DÖRT DİŞLİ LİNEER AMİNLER
62 Dolunay KÖŞKER; Şebnem İNCEOĞLU; Metin H. ACAR; Burak BİRKAN; Yusuf Z. MENCELOĞLU; , PROTON DEĞİŞİM MEMBRAN YAKIT PİLLERİ İÇİN YENİ POLİMERİK MEMBRAN TASARIMI
63 Nergiz BOZOK; Şebnem İNCEOĞLU; Metin H. ACAR; , HETEROJEN ATOM TRANSFER RADİKAL POLİMERİZASYONUNDA KARIŞTIRMA HIZININ ETKİSİ
64 Gamze BARIM; Kadir DEMİRELLİ; , GELENEKSEL SERBEST RADİKALİK YOLLA 4-ASETİLFENİL METAKRİLAT’IN ETİL METAKRİLAT VE STİREN İLE KOPOLİMERİZASYONU VE KARAKTERİZASYONU
65 Bayram BOYRAZ; İbrahim EROL; Cemal ÇİFCİ; , N-1,3-TİYAZOL METAKRİLAT – GLİSİDİL METAKRİLAT MONOMERLERİNİN KOPOLİMERİZASYONU
66 Eda GÜNGÖR; Tuba ERDOĞAN; Hakan DURMAZ; Gürkan HIZAL; Ümit TUNCA; , ÇEKİRDEĞİNDE AZOBENZEN YAPISI İÇEREN IŞIĞA DUYARLI POLİ(METİLMETAKRİLAT)2- POLİ(STİREN)2 FARKLI KOLLU YILDIZ KOPOLİMERLERİN SENTEZİ
67 Semra KIRBOĞA; Özlem DOĞAN; Emel AKYOL; M. Bora AKIN; Mualla ÖNER; Ayhan BOZKURT; , POLİETİLENGLİKOL METAKRİLAT-VİNİLSÜLFONİK ASİT KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
68 Aydan DAĞ; Hümeyra MERT; Gürkan HIZAL; , ATOM TRANSFER RADİCAL POLYMERİZASYONUNDA REAKSİYON ORTAMINDA AKTİVATÖR OLUŞUMU
69 M.Fatih COŞKUN; Kadir DEMİRELLİ; Adnan KURT; , ATOM TRANSFER RADİKAL POLİMERİZASYON METODUYLA STİREN’İN ÜÇ KOLLU POLİMER SENTEZİ VE 2- (DİETİLAMİNO)ETİL METAKRİLAT İLE BLOK KOPOLİMERİNİN HAZIRLANMASI
70 Esin KAYA; Kadir DEMİRELLİ; Mehmet COŞKUN; Aslışah AÇIKSES; , ATOM TRANSFER RADİKAL POLİMERİZASYON METODUYLA İKİ FARKLI BENZİL METAKRİLAT’IN İZOBORNİL METAKRİLAT İLE KOPOLİMERİZASYON ÇALIŞMALARI
71 H. Ökkeş DEMİR; Mehmet SAÇAK; İsmet KAYA; , POLİ-2-[(4-PİRİDİLMETİLEN)-İMİNO]FENOLÜN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
72 Meltem YILMAZ; Gülay BAYRAMOĞLU; M.Yakup ARICA; , VASKÜLER İMPLANT OLARAK KULLANIM AMAÇLI pHEMA HİDROJELİNİN BİYOUYUMLULUK VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
73 Meryem YIKICI; Serpil AKSOY; Zekeriya YERLİKAYA; Haydar ALTINOK; Erdal BAYRAMLI; , TERMOTROPİK SIVI KRİSTAL KOPOLİESTERLERDE KOPOLİMERLEŞTİRME ŞARTLARININ TERMAL VE MORFOLOJİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ
74 Nesrin KÖKEN ÖZ, DÜŞÜK MOLEKÜL AĞIRLIKLI POLİ(AKRİLİK ASİT-KO-ALLİL AMİNODİMETİLENFOSFONİK ASİT) SENTEZİ
75 İsmet KAYA; Ali BİLİCİ; , OLİGO-1, 3-BİS [(2-HİDROKSİ-5, 8-DİHİDRONAFTALEN-1-İL-) METİLENE]ÜRE VE ONUN METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYON VE TERMAL DEGRADASYONU
76 İsmet KAYA; Hüseyin ŞENER; Emine MİDİLLİ; İbrahim KIRATLI; , OLIGO-4-[(2-BROMFENİL)METİLENE] AMİNO FENOL, OLIGO-4-[(3- BROMFENİL)METİLENE] AMİNO FENOL OLIGO-4-[(4- BROMFENİL)METİLENE] AMİNO FENOLÜN SENTEZİ VE TERMAL ÖZELLİKLERİ
77 Aysel KIZILTAY; Tuğba ENDOĞAN; Nesrin HASIRCI; , AKRİLİK KEMİK ÇİMENTOSU FORMÜLASYONLARININ HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU
78 Murat TORUN; Dilek ŞOLPAN; , (SODYUM ALJİNAT/AKRİLAMİD) YARI İÇ İÇE GİRMİŞ AĞ YAPILARININ SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE BAZI TEKSTİL BOYALARININ ADSORPSİYONUNDA KULLANILMASI
79 Berrin YILMAZ, KORDBEZİ MALZEME ÖZELLİKLERİNE, ÜRETİMİNE VE YAPIŞMA MEKANİZMALARINA GENEL BAKIŞ
80 Ebru KONDOLOT SOLAK; Oya ŞANLI; , DİMETİLFORMAMİT/SU KARIŞIMLARININ SODYUM ALJİNAT/POLİ (VİNİL PİROLİDON) MEMBRANLAR KULLANILARAK PERVAPORASYON YÖNTEMİ İLE AYRILMASI
81 Mustafa YİĞİTOĞLU; Metin ARSLAN; Arif SOYSAL; , POLİ(4-VİNİL PİRİDİN) KÜRELERİ ÜZERİNE Cu(II) ve Cd(II) İYONLARININ ADSORPSİYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
82 Ayşe ASATEKİN; Anne M. MAYES; , POR BOYUTU AYARLANABİLİR, KİRLENMEYE DAYANIKLI NANOFİLTRASYON MEMBRANLARI
83 Müge SENNAROĞLU; Mehmet S. EROĞLU; Turan ÖZTÜRK; , MOLEKÜLER BASKILANMIŞ JELLERİN HEDEF MOLEKÜL ABSORBSİYONUNUN FLORESANS SPEKTROSKOPİSİ İLE İZLENMESİ
84 Yeliz TUNÇ; Akgül YEŞİLADA; Kezban ULUBAYRAM; Nesrin HASIRCI; , MOLEKÜLER HAFIZAYA SAHİP POLİMERLER
85 Murat ŞENOL; Mehmet S. EROĞLU; Tuğçe ÇIĞ; , SICAKLIK VE pH DUYARLI HİDROJEL SENTEZİ, TANIMLANMASI VE İLAÇ SALINIMINDA KULLANILMASI
86 Gökhan DEMİREL; Tuncer ÇAYKARA; , AKILLI BİYOLOJİK AKTİVTEYE SAHİP MOLEKÜLER YÜZEY DİZAYNI
87 Başak YİĞİTSOY; Levent TOPPARE; Elif ŞAHİN; Mustafa GÜLLÜ; , TİYOFEN ESASLI MONOMERİN BİTİYOFEN İLE ELEKTROKİMYASAL YOLLA KOPOLİMER SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ELEKTROKROMİK CİHAZ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
88 Gülbeden LİKOĞLU; H.Yüksel GÜNEY; Erdoğan TARCAN; Ufuk ABACI; , YARI İLETKEN HEGZAFLOROPROPİLEN VİNİLİDİNFLORİD (PVdFHFP) KOPOLİMERİN ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN SICAKLIK VE ELEKTRİK ALAN ŞİDDETİNE BAĞIMLILIĞI
89 A.Sezai SARAÇ; Elif ALTÜRK PARLAK; , KARBON FİBERİN KARBAZOL TÜREVLERİ İLE ELEKTROKİMYASAL KAPLANMASI : ELEKTOKİMYASAL KAPASİTÖR ,SPEKTROSKOPİK YÜZEY ANALİZİ ,YÜZEY MORFOLOJİSİ
90 Hatice Nil ALMASULU; H. Yüksel GÜNEY; Erdoğan TARCAN; Gülbeden LİKOĞLU; Ufuk ABACI; , FARKLI ORANLARDA KARBON İÇEREN POLİVİNİLİDEN FLORİT - KO- HEKZAFLOROPROPİLEN (PVDF –HFP ) KOPOLİMERİNİN ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
91 Ayşe Gül YAVUZ; Ayşegül GÖK; , POLİANİLİN / TİO2 (PAN /TİO2) KOMPOZİTİNİN YÜZEY AKTİF MADDELER VARLIĞINDA SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
92 Murat ATEŞ; A.Sezai SARAÇ; , KARBAZOL VE P-TOLUYİLSULFONİL PİROL MONOMERLERİNİN KARBON ELYAF MİKROELEKTROT ÜZERİNE KOPOLİMERİZASYONU ,KARAKTERİZASYONU VE MİKRON DÜZEYİNDEKİ İNCE FİLMİN ELEKTROKİMYASAL ÖZELLİKLERİ
93 Hüseyin DELİGÖZ; Bernd TIEKE; , POLİÜRETAN (PU) VE İLETKEN POLİMERLERDEN KOMPOZİTLERİN HAZIRLANMASI VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE POLİPİROL (PPY), POLİANİLİN (PANİ) VE POLİTİYOFEN (PT) ETKİSİ
94 Özcan KÖYSÜREN; Sertan YEŞİL; Göknur BAYRAM; , KARBON BAZLI DOLGU MADDESİ İÇEREN POLİETİLEN TERFTALAT KOMPOZİTLERİNİN MEKANİK VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ
95 Fahrettin YAKUPHANOĞLU; Cengiz SOYKAN; Ramazan COŞKUN; , YENİ ORGANİK YARIİLETKEN MALZEMELER: 2-AKRİLAMİDO-2- METİL-1-PROPANSÜLFONİK ASİT (AMPS)/MALEİK ASİT (MA) KOPOLİMERLERİ
96 Atilla CİHANER; Ahmet M. ÖNAL; , POLİETER KÖPRÜLÜ PİROL TÜREVLERİNİN POLİMERLEŞTİRİLMESİ VE KATYON TUTUCU ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
97 Hüseyin ZENGİN; Gülay ZENGİN; Nihal DELİGÖNÜL; Tuba KILINÇ; Ümit ALVER; , POLİANİLİN/KARBON NANOTÜP KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI
98 Ufuk ABACI; H. Yüksel GÜNEY; Erdoğan TARCAN; Gülbeden LİKOĞLU; , POLİSTİREN KATKILI POLİ(VİNİL KLORÜR)’ÜN DİELEKTRİK ÖZELLİKLERİNİN KATKI ORANINA VE SICAKLIĞA BAĞLI DEĞİŞİMİ
99 Bağdagül KARAAĞAÇ; Ayşe AYTAÇ; Veli DENİZ; , BÜTİL/EPDM KAUÇUKLARININ KARIŞABİLİRLİĞİ ve MEKANİK ÖZELLİKLERİ
100 Güralp ÖZKOÇ; Göknur BAYRAM; Erdal BAYRAMLI; , ABS/POLİAMİD POLİMER KARIŞIMLARININ HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU
101 Zekiye ÇETİN; Veli DENİZ; Yücel AYYILDIZ; , SÜREÇ KOŞULLARININ KORD-LASTİK YAPIŞMA DEĞERİNE ETKİLERİNİN TAGUCHI YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
102 Dildare BAŞALP; Funda TIHMINLIOĞLU; , POLİPROPİLENİN MEKANİK VE MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNDE SENTETİK ZEOLİTLERİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
103 Hüseyin DELİGÖZ; Bernd TIEKE; , İLETKEN POLİÜRETAN (PU)-IYONİK SIVI (IL) KOMPOZİTLER HAZIRLANMASI VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ
104 Hatice Nil ALMASULU, KARBON KATKILI POLİVİNİLDENE FLORİDE - CO- HEXAFLUORA PROPİLEN ( PVDF –HFP ) KOPOLİMERİNİN ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
105 Mehmet DOĞAN; Ümit TAYFUN; Erdal BAYRAMLI; , POLİMER KATKILI BİTÜM BAZLI KOMPOZİTLERİN HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU
106 Olcay EKŞİ; Ertuğrul Selçuk ERDOĞAN; , KISA VE UZUN ELYAF TAKVİYELİ SICAK BİRLEŞTİRMELİ POLİPROPİLEN KOMPOZİT LEVHA MALZEMELERİN SÜRÜNME DAVRANIŞI
107 Işıl IŞIK; Ülkü YILMAZER; Göknur BAYRAM; , DARBE DAYANIMI GELİŞTİRİLMİŞ POLİAMİD 6-ORGANOKİL NANOKOMPOZİTLERİ
108 Sertan YEŞİL; Mert KILINÇ; Göknur BAYRAM; , POLİETİLEN TERFTALAT/POLİETİLEN NAFTALAT BAZLI NANOKOMPOZİTLERİN ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU
109 Onur BALKAN; Halil DEMİRER; Mehmet KOZ; Hüseyin YILDIRIM; E. Sabri KAYALI; , İ-PP/CAM KÜRE KOMPOZİTLERİN DOĞRUSAL ISIL GENLEŞME ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
110 Ali DURMUŞ; Ahmet KAŞGÖZ; Chris W. MACOSKO; , POLİMER-KİL NANOKOMPOZİTLERİN REOLOJİK ÖZELLİKLERİ
111 Sedat ÇETİN; Teoman TİNÇER; , POLİ (P-AKRİLOİLOKSİBENZOİK ASİT) VE POLİ(PMETAAKRİLOİLOKSİBENZOİK ASİT) AŞI POLİPROPİLEN POLİMERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ
112 Süleyman DEVECİ; Zafer GEMİCİ; Mualla ÖNER; , POLİPROPİLEN RANDOM KOPOLİMER BORU ÜRETİMİNE PROSES PARAMETRELERİNİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
113 Jint NİJMAN; Cornelia KÜCHENMEİSTER ; Bernd JAKOB; , A NEW HYBRID TEMPERATURE CONTROL CHAMBER FOR SEMISOLIDS AND POLYMER MELTS
114 Halil İbrahim ÜNAL; Betül GERÇEK; Bekir SARI; Haşim YILMAZ; , BAZI POLİANİLİN TÜREVLERİNİN ELEKTROREOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
115 Bülent YEŞİLATA; Feridun DEMİR; , SURFAKTANT KATKILI BİR AKIŞKANIN LİNEER VİSKOELASTİK REOLOJİSİNİN ARAŞTIRILMASI
116 Mustafa YİĞİTOĞLU; Nuran IŞIKLAN; Rukiye ÖZMEN; , AZOBİSİZOBÜTİRONİTRİL BAŞLATICISI KULLANILARAK SODYUM KARBOKSİMETİL SELÜLOZ ÜZERİNE N-VİNİL-2-PİROLİDON AŞILANMASI
117 Cemil ALKAN; Orhan UZUN; Uğur KÖLEMEN; , POLİFENİLEN OKSİT POLİMERLERİNİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN MİKROÇENTİK YÖNTEMİ İLE TAYİN EDİLMESİ
118 Vural BÜTÜN; Rukiye Bengü YOP; , YENİ TİP SUDA-ÇÖZÜNEBİLİR DİBLOK KOPOLİMER STABİLİZÖRLERİN SENTEZİ, KRAKTERİZASYONU VE YENİ TİP EMÜLSİYON YAPICILAR VE DİSPERSANTLAR OLARAK KULLANIMLARI
119 İsmet KAYA; Seda ÖKSÜZGÜLMEZ; Hüsnü GÜZEL; , OLİGO-4-[(PRİDİN-2-İL-İMİNO)METİL]BENZENE-1,3-DİOL VE ONUN METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
120 Ali BOZTUĞ; Satılmış BASAN; , MALEİK ANHİDRİT-STİREN-VİNİL ASETAT TERPOLİMERİNİN POLİ(ETİLEN ADİPAT) İLE MODİFİKASYONU VE KARAKTERİZASYONU
121 Gökhan DEMİREL; Nagehan KARACA; Hayrettin TÜMTÜRK; Ferat ŞAHİN; , POLİ(N,N-DİMETİLAKRİLAMİT-ko-AKRİLAMİT) VE POLİ(NİZOPROPİLAKRİLAMİT- ko-AKRİLAMİT)/?-KARRAGENAN POLİMERLERİ KULLANILARAK LİPAZ ENZİMİNİN İMMOBİLİZASYONU
122 Nurşen SARI; Bekir SARI; Ebru KAHRAMAN; , BAZI POLİ(VİNİL ALKOL)- METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
123 Dilek KUL; Sevil YILMAZ; Filip DU PREZ; Lieven VAN RENTERGHEM; , PEO MERKEZ ve PTBA KABUKLU, YILDIZ-ŞEKİLLİ BLOK KOPOLİMERLERİN ATRP ile SENTEZİ ve ÖZELLİKLERİ
124 Turgay SEÇKİN; Süleyman KÖYTEPE; İsmail ÖZDEMİR; , POLİİMİT DESTEKLİ HİDROSİLASYON KATALİZÖRLERİNİN Ru PARASİMEN KOMPLEKSLERİNDEN HAZIRLANMASI
125 Gökçen BİRLİK; Demet İZOL; Tuncer ÇAYKARA; , HİDROFOBİK ÖZELLİKLİ POLİ[2- (DİETİLAMİNO)ETİLMETAKRİLAT-KO-N-VİNİL-2- PİROLİDON/OKTADESİL AKRİLAT] HİDROJELLERİNİN SENTEZİ VE YÜZEY AKTİF MADDE ADSORPSİYONUNDA KULLANIMI
126 Şebnem İNCEOĞLU; C. Remzi BECER; H. Alper ONDUR; Artun ZORVARYAN; Oya DENİZ; Murat BEKMEZ; Nergiz BOZOK; Metin H. ACAR; , ALKİLLENMİŞ LİNEER AMİN LİGANDLAR İLE HOMOJEN ATOM TRANSFER RADİKAL POLİMERİZASYONU
127 Adnan KURT; Kadir DEMİRELLİ; M. Fatih COŞKUN; , ATOM TRANSFER RADİKAL POLİMERİZASYON METODUYLA ETİL METAKRİLAT İLE POLİ(METİL METAKRİLAT)’IN İKİ KOLLU GRAFT KOPOLİMER SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
128 M. Bora AKIN; Emel AKYOL; Özlem DOĞAN; Semra KIRBOĞA; Mualla ÖNER; Ayhan BOZKURT; , FOSFONİK ASİT GRUPLARI İÇEREN KOPOLİMER VE ÇAPRAZ BAĞLI POLİMERLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
129 Emel AKYOL; Mualla ÖNER; Ayhan BOZKURT; , POLİ(ETİLENGLİKOL BLOK AKRİLİK ASİT) KOPOLİMERLERİNİN RADİKAL ZİNCİR TRANSFER POLİMERİZASYONU İLE SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
130 Abdullah TAN; Haydar ALTINOK; Zekeriya YERLİKAYA; Serpil AKSOY; Erdal BAYRAMLI; , POLİ (ETİLEN TEREFTALAT) İLE DOĞRUSAL AROMATİK YAPILI TERMOTROPİK SIVI KRİSTAL KOPOLİESTERLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
131 Bayram BOYRAZ; İbrahim EROL; Cemal ÇİFCİ; , N-1,3-TİYAZOL METAKRİLAT – GLİSİDİL METAKRİLAT MONOMERLERİNİN KOPOLİMERİZASYONU
132 Işıl ACAR; Ali DURMUŞ; Saadet PABUCCUOĞLU; , POLİ(LAKTİK ASİT)’ İN NON-İZOTERMAL KRİSTALİZASYON KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ

Toplam 132 adet kayıt bulundu.