Kongre Bildirileri
  2. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi ve Sergisi, Harran Üniversitesi, 2008, Şanlıurfa
Sıra no Yazar Bildiri
PDF*
1 Esra GÜÇ; Ufuk GÜNDÜZ; Güngör GÜNDÜZ; , HİDROFOBİK YAPIDAKİ ANTİ KANSER İLAÇLARIN SALIMINA YÖNELİK AŞIRI DALLI REÇİNE SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
2 Erdal BAYRAMLI; Tuncay BAYDEMİR; , BİOBOZUNUR POLİMER KAPLAMALARIN İLAÇ TAŞIYICI OLARAK METAL SUBSTRATLAR ÜZERİNDE ÖZELLİKLERİNİN VE İLAÇ SALIMLARININ İNCELENMESİ
3 Nesrin HASIRCI; Vasıf HASIRCI; , NANO VE MİKRO POLİMERİK YAPILARIN MEDİKAL UYGULAMALARI
4 Vasıf HASIRCI, NANOBİYOMALZEMELERİN DOKU MÜHENDİSLİĞİNDE KULLANIMI
5 Cihangir TUĞSAVUL; Ufuk CURA; Türker YILMAZ; Ö. Faruk KILIÇ; Fatih YILMAZ; Coşkun ÇAKIR; Hatice TUĞSAVUL; Mustafa ERGÜL; , PLASTİK MADDELERLERLE MEYDANA GELEN KONTAKT DERMATİTLER VE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİN ÖNEMİ
6 Ünal ŞEN; Ali ATA; Sevim ÜNÜGÜR ÇELİK; Ayhan BOZKURT; , YÜKSEK SICAKLIK PEM YAKIT HÜCRELERİ İÇİN NAFİON/AZOLE BAZLI PROTON İLETKEN MEMBRANLAR
7 Altuğ KÜMBÜL ; Ersen TURAÇ ; Tuğba DURSUN; Ertuğrul ŞAHMETLİOĞLU; Levent TOPPARE; , ELEKTROKİMYASAL POLİMERİZASYON ile POLİ(N1,N3- BİS(TİYOFEN-3-İL METİLEN)BENZEN-1,3-DİAMİN-ko-3,4- ETİLENDİOKSİ TİYOFEN) İLETKEN KOPOLİMERİNİN SENTEZİ ve KARAKTERİZASYONU
8 Songül ŞEN; Ayşegül UYGUN GÖK; Ayşe Gül YAVUZ; Nevin AYTEMİZ; Mustafa YAVUZ; , PİROL/DİMETİLAMİNOPİROL KOPOLİMERİNİN (PPy/PDMAP) SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU ve GLUKOZ BİYOSENSÖRÜ OLARAK GELİŞTİRİLMESİ
9 Aslıhan GEZGİN; Ayhan BOZKURT; Abdülhadi BAYKAL; , PROTON İLETKEN POLİ(4-VİNİLBENZENBORONİK ASİT) / FOSFORİK ASİT KOMPOZİT MEMBRANLARI
10 Levent TOPPARE, POLİMER TABANLI ELEKTROKROMİK CİHAZLARIN GÖRÜNTÜ TEKNOLOJİLERİNDE KULLANIMINA OLANAK SAĞLAYACAK İNDİRGENMİŞ HALİNDE YEŞİL YÜKSELTGENMİŞ HALİNDE YÜKSEK GEÇİRGENLİĞE SAHİP ÇÖZÜNEBİLİR POLİMERLER
11 Zeliha ATEŞ; Olgun GÜVEN; , D-GLİKOZUN POLİ(2-HİDROKSİETİL METAKRİLAT) MATRİKS ÜZERİNE FARKLI ÇAPRAZ BAĞLAYICILAR KULLANILARAK RADYASYONLA BAŞLATILMIŞ MOLEKÜLER BASKILANMASI
12 Ahmet GÖKTAŞ; Güngör GÜNDÜZ; Bora MAVİŞ; Üner ÇOLAK; , POLİSTİREN/BÜTİL KAUÇUK KARIŞIMLARININ ELEKTRO EĞİRİLMESİ
13 Nihat Ali IŞITMAN; Muratahan AYKOL; Cevdet KAYNAK; , ELYAF UZUNLUĞU DAĞILIMININ KISA ELYAF TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİN MUKAVEMETİNE TEORİK ETKİSİ
14 Kenan YILDIRIM; Nurcan AYDIN; A. Melek SÖKTEM; Şeref GÜÇER; , DSC VE FT-IR İLE TEKSTİL SEKTÖRÜNDE KULLANILAN TERMOPLASTİK POLİMERLERDE MALZEME KARAKTERİZASYONU
15 Ayşe AYTAÇ; Veli DENİZ; Berrin YILMAZ; , NAYLON 6.6 LASTİK KORDLARININ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
16 Fatih MENGELOĞLU; Kadir KARAKUŞ; Ayşe KABAKÇI; , ORGANİK LİF KATKILI POLİMER KOMPOZİT ÜRETİMİNDE TARIMSAL ATIKLARIN KULLANIMI
17 Güralp ÖZKOÇ; Göknur BAYRAM; Erdal BAYRAMLI; , ABS/POLİAMİD-6 KARIŞIMLARININ DARBE İLE KIRILMA TOKLUĞU DAVRANIŞININ İNCELENMESİ
18 Hürol YÖNEY; S. Müge YÜKSELOĞLU; Halil DEMİRER; , KETEN LİF TAKVİYESİNİN VİNİLESTER MATRİSLİ KOMPOZİTLERİN DARBE MUKAVEMETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
19 Süleyman DEVECİ; Zafer GEMİCİ; , ISITMA TESİSATLARINDA POLİPROPİLEN RANDOM KOPOLİMER BORU BAĞLANTI ELEMANLARINDAN ISITMA TESİSATINA GİREN OKSİJEN MİKTARININ HESAPLANMASI
20 Nejla KILIÇ, NANO KOMPOZİTLER İÇİN HAAKE SİSTEMLERİ
21 Bağdagül KARAAĞAÇ; Veli DENİZ; , ARAÇ LASTİĞİ PİŞİRME SÜRECİNİN MODELLENMESİ
22 Bağdagül KARAAĞAÇ; Veli DENİZ; , LASTİK KARIŞIMLARININ ENUYGUN PİŞME SÜRELERİNİN TAHMİNİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI
23 Kemal ÜNLÜ; Kenan BÜYÜKKAYA; Halil DEMİRER; , VULKANİZE EDİLMİŞ GERİ DÖNÜŞÜMLÜ EPDM (ETİLEN PROPİLEN DİEN MONOMERİ) KAUÇUĞUNUN İZOTAKTİK POLİPROPİLENİN MEKANİK VE ISIL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
24 Onur BALKAN; Halil DEMİRER; Hüseyin YILDIRIM; , SICAK GAZ KAYNAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLMİŞ PE, PP VE PVC LEVHALARIN MEKANİK VE MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
25 Osman KARAGÖLLÜ; Mehmet ÇABUK; Mustafa YAVUZ; H. İbrahim ÜNAL; , POLİTİYOFEN ve POLİ(METİLTİYENİLMETAKRİLAT)/SİLİKON YAĞ SÜSPANSİYONLARIN ELEKTROREOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
26 İsminur GÖKGÖZ; Seniha GÜNER; Zafer GEMİCİ; , YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLENİN AKIŞ DAVRANIŞLARININ TASARLANAN BİR KAPİLER REOMETRE İLE BELİRLENMESİ
27 Mustafa DOĞU; Zafer GEMİCİ; , BORU EKSTRUZYONUNDA SAKAL SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
28 Erhan KOP; Ülkü YILMAZER; , EPOKSİ ESASLI NANOKOMPOZİTLERİN SENTEZİ VE MEKANİK, ISIL VE YANABİLİRLİK ÖZELLİKLERİNİN KARAKTERİZASYONU
29 Murat ŞEN; Esra Nazan ERBOZ ; Olgun GÜVEN; , DOĞAL POLİMERLERİN FİZİKSEL ÇAPRAZ BAĞLANMA MEKANİZMASININ PULS-NMR YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
30 Amir SEPEHRİANAZAR; Olgun GÜVEN; , POLİ(ALLİL AMİN)’İN DEĞİŞİK ASİDİK ORTAMLARDA SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
31 Fulya ÖZMEN; Pınar AKKAŞ KAVAKLI; Olgun GÜVEN; , FOSFAT İYONLARINA SEÇİCİ Cu(II) YÜKLENMİŞ POLİ(N - VİNİLİMİDAZOL) POLİMERİK LİGAND DEĞİŞTİRİCİ HİDROJELLERİN HAZIRLANMASI
32 Pınar AKKAŞ KAVAKLI; Olgun GÜVEN; Cengiz KAVAKLI; Noriaki SEKO; Masao TAMADA; , RADYASYONLA BAŞLATILAN AŞI POLİMERİZASYONU YÖNTEMİ İLE POLİ(4-VİNİLPİRİDİN) AŞILANMIŞ ADSORBENT HAZIRLANMASI
33 Elif ÖZTÜRK; Kemal ALYÜRÜR; , ÇİNKO İZOPROPİL KSENTAT KATALİZÖRÜ KULLANILARAK KARBON DİSÜLFÜR VE PROPİLEN OKSİTİN KOPOLİMERLEŞMESİ
34 Betül YÜKSEL ; Elif UZLUK; Muzaffer TALU; , POLİ(AKRİLİK ASİT-co-MALEİK ANHİDRİT) KOPOLİMERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
35 Betül YÜKSEL ; Elif UZLUK; Muzaffer TALU; , POLİ(METİL METAKRİLAT-co-MALEİK ANHİDRİT) KOPOLİMERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
36 Murat BARSBAY; Olgun GÜVEN; , RAFT YÖNTEMİ İLE AŞI KOPOLİMERİZASYONU SIRASINDA OLUŞAN AŞI ZİNCİRLERİNİN MOLEKÜL AĞIRLIKLARININ KONTROLÜ
37 Dilek ŞOLPAN; Murat TORUN; Melek KANPOLAT; Olgun GÜVEN; , POLİ(N-VİNİLPİROLİDON-KO-METAKRİLİKASİT)(P(VP/MAA) HİDROJELLERİNİN RADYASYONLA SENTEZİ VE URANİL İYONU ADSORPSİYONUNDA KULLANILABİLİRLİĞİ
38 Cengiz UZUN; Olgun GÜVEN; , BAKIR VE ALAŞIMLARININ KOROZYONUNU ENGELLEYEN BENZOTRİAZOL GRUBU TAŞIYAN POLİMER SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
39 Meshude AKBULUT; Olgun GÜVEN; , GLİKOZU TANIYAN BASKILI POLİMERLERİN HAZIRLANMASI VE ŞİŞME ÖZELLİKLERİNİ ETKİLEYEN PARAMETRELERİN İNCELENMESİ
40 Feyza GENÇ; Cengiz UZUN; Olgun GÜVEN; , POLİ(1-VİNİLİMİDAZOL) HİDROJELİNİN KUATERNİZASYONU VE ANYON ADSORPSİYONUNDA KULLANIMI
41 Yusuf NUR; Halime M. CENGİZ; Michael PİTCHER; Levent K. TOPPARE; , ELMAS YAPISINA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLEN POLİ(HİDRİDO KARBİN) POLİMERİNİN ELEKTROKİMYASAL SENTEZİ
42 Ayça KAHRAMAN; Ayfer SARAÇ; , DAR TANE BOYUT DAĞILIMLI EMÜLSİYON KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
43 Mehlika PULAT; Meliha ÇETİN; , AKRİLİK ASİT-AKRİLAMİD-KROTONİK ASİT TEMELLİ KOPOLİMERİK HİDROJELLERDEN PANTOPRAZOL-Na SALIMI
44 Mehlika PULAT; Meliha ÇETİN; , AKRİLİK ASİT-AKRİLAMİD-KROTONİK ASİT TEMELLİ KOPOLİMERİK HİDROJELLERDEN PANTOPRAZOL-Na SALIMI
45 Demet DEMETÇİ; Ufuk GÜNDÜZ; , ATRA’NIN KONTROLLÜ SALIMI İÇİN POLİMER TABANLI MİKROTAŞIYICI HAZIRLANMASI VE İNCELENMESİ
46 Dilek ASIL; Mehlika PULAT; , POLİAKRİLİK ASİT-POLİSİTRAKONİK ASİT İÇEREN KİTOSAN TEMELLİ YARI-IPN TİPİ HİDROJELLERİN ŞİŞME VE FLUKANOZOL SALIM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
47 Erdem KARABULUT; Zafer Ömer ÖZDEMİR; Zeynep MUSTAFAEVA; Çiğdem YOLAÇAN; , BİYOLOJİK MAKROMOLEKÜLLERE TAŞIYICI MODEL OLARAK BİYOBOZUNUR ÖZELLİKLİ POLİ(1-AZABİSİKLO[4.2.0]OKTAN) POLİMERİNİN VE POLİAMFOLİT TÜREVİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
48 Zafer Ömer ÖZDEMİR; Erdem KARABULUT; Yunus SARIÇAY; Zeynep MUSTAFAEVA; , POLİELEKTROLİTLERİN VİRAL PEPTİDLERLE KONJUGATLARININ MİKRODALGA DESTEKLİ SENTEZİ
49 Banu MANSUROĞLU; Murat TOPUZOĞULLARI; Yasemin BUDAMA BATTAL; Zeynep MUSTAFAEVA; , ŞAP HASTALIĞI VİRÜSÜNÜN VP1 KAPSİD PROTEİNİN PEPTİD ANTİJENLERİNİN POLİAKRİLİK ASİD İLE KONJUGASYONU
50 Sezen CANIM; Zafer Ömer ÖZDEMİR; Zeynep AKDESTE; , FARKLI YAPILARDA HİDROKSİ APATİT İÇEREN POLİ-2- HİDROKSİETİLMETAKRİLAT POLİMERİK JELLERİNİN SENTEZİ VE MODİFİKASYONU
51 Erdem KARABULUT; Zafer Ömer ÖZDEMİR; Zeynep MUSTAFAEVA; , BİYOBOZUNUR ÖZELLİKLİ POLİ(1-AZABİSİKLO[4.2.0]OKTAN) POLİMERİ VE POLİAMFOLİT TÜREVİNİN ATR FT-IR SPEKTROSKOPİSİ İLE İNCELENMESİ
52 Terin ADALI; Elvan YILMAZ; , POLİMETAKRİLATLARIN KİTOSAN ÜZERİNE AŞILANMASI VE ÜRÜNLERİN BİYOBOZUNMA ÖZELLİKLERİ
53 Serap ACAR DERMAN; Kadriye KIZILBEY; Yasemin BUDAMA BATTAL; Yunus SARIÇAY; Eray DALGAKIRAN; Zeynep MUSTAFAEVA; , POLİSTİREN SODYUM SÜLFONAT-BOVİN SERUM ALBUMİN KOMPLEKSLERİNİN SPEKTROSKOPİK VE KROMATOGRAFİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ
54 Serap ACAR DERMAN; Kadriye KIZILBEY; Yasemin BUDAMA BATTAL; Zeynep AKDESTE; , SUDA ÇÖZÜNÜR POLİSAKKARİT-PROTEİN KOMPLEKSLERİN OLUŞTURULMASI VE KARAKTERİZASYONU
55 Aylin KAYA; Sibel AKGÜN; Yusuf OLCAY; , KİTİN VE KİTOSAN BIOPOLİMERLERİNİN YAPISI VE KULLANIM ALANLARI
56 Sevim ÜNÜGÜR ÇELİK; Ayhan BOZKURT; Ünal ŞEN; , POLİ(1-VİNİL-1,2,4-TRİAZOL)/FOSFORİK ASİT BAZLI PROTON İLETKEN MEMBRANLAR
57 Aslıhan SEZGİN; Ayhan BOZKURT; Abdülhadi BAYKAL; , POLİ(4-VİNİLBENZENBORONİK ASİT-KO- 4 (5)-VİNİLİMİDAZOL) KOPOLİMERİNİN PROTON İLETKENLİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
58 Hacer DOLAŞ; Murat ATEŞ; A.Sezai SARAÇ; , FARKLI ÇÖZÜCÜLERİN KARBON FİBERE KAPLANMIŞ KARBAZOL ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ELEKTROKİMYASAL YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ
59 Sibel SEZGİN; Murat ATEŞ; C.Metehan TURHAN; A. Sezai SARAÇ; , PİROL, FENİLPİROL VE METOKSİFENİLPİROL’ÜN KARBON FİBER MİKRO ELEKTROT ÜZERİNE ELEKTROPOLİMERİZASYONU VE KARAKTERİZASYONU
60 Fatma NURALIN; Mehlika PULAT; , YÜN İPLİKLERİNE PHEMA AŞILANMASI KOŞULLARININ İNCELENMESİ
61 M. Bora İŞLİER; Nuri B. ERSOY; Osman G. ERSOY; , BEYAZ DOLGU MALZEMESİ OLARAK ZEOLİT’İN, EPDM’İN MEKANİK VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
62 Eren DALGAKIRAN; Mehmet Ali ORAL; Deniz TAŞKIN; Osman G. ERSOY; , BAĞLAYICI/KAYDIRICININ ORTAK KULLANIMININ ve KAYDIRICI ORANININ KAYIN TALAŞI-POLİPROPİLEN KOMPOZİTLERİNİN AKIŞ VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
63 Nagihan ÇAYLAK; Zakir Z.O RZAYEV; , ANHİDRİT-İÇEREN FONKSİYONEL KOPOLİMER/ORGANİK SİLİKAT NANOKOMPOZİTLERİN YAPI-ÖZELLİK İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ
64 Emine ERDEM; Meral KARAKIŞLA; Mehmet SAÇAK; Abidin TEMEL; , POLİANİLİN-ZEOLİT İLETKEN KOMPOZİTİNİN HAZIRLANMASI
65 Tijen SEYİDOĞLU; Ülkü YILMAZER; , MODİFİYE EDİLMİŞ KİL ÜRETİMİ VE POLİPROPİLEN MATRİKS NANOKOMPOZİTLER İÇİNDE KULLANIMI
66 Ayşegül UYGUN; Ayşe Gül YAVUZ; Gökhan Güven BATIR; Songül ŞEN; Jan HRBAC; Erhan ASLAN; , İLETKEN POLİMER/DEMİR OKSİT NANOKOMPOZİTLERİNİN SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİ
67 Ceylan HEPOKUR; H. Nursevin ÖZTOP; Dursun SARAYDIN; , POLİ(AKRİLAMİD/MALEİK ASİT)-SEPİYOLİT KOMPOZİTİNİN HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE İNVERTAZ İMMOBİLİZASYONUNDA KULLANILMASI
68 Meltem ÇELİK; Müşerref ÖNAL; , POLİANİLİN/Na-MONTMORİLLONİT NANOKOMPOZİTLERİNİN HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU
69 Hüseyin ZENGİN; Güllü KALAYCI; Gülay ZENGİN Belgin ERKAN; Belgin ERKAN; , POLİANİLİN/AKTİF KARBON PARTİKÜLLERİ KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI
70 Hüseyin ZENGİN; Güllü KALAYCI; Gülay ZENGİN Belgin ERKAN; Belgin ERKAN; , POLİANİLİN/SİLİKON DİOKSİT PARTİKÜLLERİ KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI
71 Canan Esma YENİOVA; Ülkü YILMAZER; Erdal BAYRAMLI; , FARKLI MİKROYAPILARDA ORGANİK KİL/POLİSTİREN NANOKOMPOZİTLERİN HAZIRLANMASI ve KARAKTERİZASYONU
72 Ayşe Gül YAVUZ; Ayşegül UYGUN; Venkat R. BHETHANABOTLA; Songül ŞEN; , SUBSTİTÜE POLİANİLİN/KİTOSAN KOMPOZİTLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
73 Semra TAN; Teoman TİNÇER; , SERPENTİN MİNERALİYLE GÜÇLENDİRİLEN POLİPROPİLENİN MEKANİK VE MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ
74 Ali Sinan DİKE; Ülkü YILMAZER; , POLİSTİREN BAZLI NANOKOMPOZİTLERİN HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU
75 Aylin TECİMER; Satılmış BASAN; , POLİMER-BETON-BORAKS KOMPOZİTLERİNİN HAZIRLANMASI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
76 Gülşen GÜLTEKİN ; Satılmış BASAN; , MALEİK ANHİDRİT-STİREN-VİNİL ASETAT TERPOLİMERİ/PVC KARIŞIMLARININ TERMOMEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
77 Süleyman KÖYTEPE; Salih AKDEMİR; Turgay SEÇKİN; , PYRAZABOL TAŞIYAN POLİİMİDLERİN HAZIRLANMASI VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
78 Sema VURAL; Süleyman KÖYTEPE; Turgay SEÇKİN; , FARKLI MORFOLOJİLERE SAHİP ZnO-POLİİMİT NANOKOMPOZİTLERİN HAZIRLANMASI VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
79 Sema VURAL; Turgay SEÇKİN; Süleyman KÖYTEPE; , BORİK ASİT-POLİİMİT NANOKOMPOZİTLERİN HAZIRLANMASI VE TERMAL DAYANIMLARININ BELİRLENMESİ
80 Süleyman KÖYTEPE; Merve ÖZDEMİR; Turgay SEÇKİN; H. İbrahim ADIGÜZEL; , DÜŞÜK DİELEKTRİK ÖZELLİĞE SAHİP NİKELOSEN KATKILI POLİİMİT KOMPOZİTLERİN HAZIRLANMASI
81 Süleyman KÖYTEPE; Sema VURAL; Turgay SEÇKİN; Dilek SAĞLIK; , MANYETİK CoFe2O4-POLİİMİD VE CuFe2O4-POLİİMİT AĞ YAPILARININ ELDE EDİLMESİ
82 Ayber YILDIRIM; Turgay SEÇKİN; , ANORGANİK POLİMERLERİN DENDRİMERLER İLE MODİFİKASYONU VE YAPISAL TANIMLAMALARI
83 Ayber YILDIRIM; Aylin ÖZKAN; Turgay SEÇKİN; , ANORGANİK POLİMERLERİN YÜZEY MODİFİKASYONU VE ATRAZİN ADSORPSİYONUNDA KULLANIMI
84 Aysel BAYRAK; Süleyman KÖYTEPE; Turgay SEÇKİN; , POLİİMİT/JEOTİT NANO KOMPOZİTİNİN HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE MANYETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
85 Şevkiye CANSEVER; M. Reyhan MOROĞLU; Dolunay ŞAKAR; Fatih ŞAKAR; Özlem CANKURTARAN; Ferdane KARAMAN; , POLİKARBONAT/ARDEL D-100 KARIŞIMLARININ KARIŞABİLİRLİĞİNİN VİSKOZİTE YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
86 Mehmet Atilla TAŞDELEN; Yusuf YAĞCI; , POLİMER - KİL NANOKOMPOZİTLERİNİN HAZIRLANMASINDA YENİ YÖNTEMLER
87 Murat ŞEN ; Fatma ZENGİN; Esra SUNAL; Olgun GÜVEN; , RADYASYONLA MODİFİYE EDİLMİŞ POLİETİLEN/ETİLEN-KOVİNİL ASETAT KARIŞIMLARININ REOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN TORK REOMETRE İLE İNCELENMESİ
88 Onur BALKAN; Ayhan EZDEŞİR; , POLİMERLERİN KAYNAK KABİLİYETLERİNİN REOLOJİK OLARAK İNCELENMESİ
89 Özlem EROL; Bekir SARI; H. İbrahim ÜNAL; Haşim YILMAZ; , MONTMORİLLONİT/SİLİKON YAĞI SÜSPANSİYONLARININ ELEKTROREOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
90 Aylin GÜZEL; Teoman TİNÇER; , ABS POLİMERİNİN UV KARARLIĞI ÜSTÜNE BİR ÇALIŞMA
91 Ekrem İNALER; Teoman TİNÇER; , SULU ORTAMDA ELASTOMERLERİN HIZLI YAŞLANDIRILMASI
92 Funda GÖKSEL; Şükriye ÜLKÜ; Şeref GÜÇER; , FARKLI METODLARLA ÜRETİLEN REJENERE SELÜLOZ POLİMERLERİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
93 Yusuf ULCAY; Kenan YILDIRIM; Funda GÖKSEL; Uğur ÖZÇAĞATAY; , SOĞUTMA BANYOSU (QUENCHİNG)ŞARTLARININ PET İPLİĞİN KAYNAMA ÇEKMESİ ÖZELLİĞİNE ETKİSİ
94 Hande YÖNDEMLİ; Murat ŞEN; Olgun GÜVEN; , HİDROJELLERDE YAPI - BAĞLI SU İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
95 Ersen TURAÇ ; Ertuğrul ŞAHMETLİOĞLU; , HORSERADISH PEROXIDASE (HRP) KATALİZİYLE 4-[(4-FENİLAZOFENİLİMİNO)- METİL]-FENOL ÜN ENZİMATİK POLİMERİZASYONU
96 Mustafa DEĞİRMENCİ; Mehmet Ali AKBULUT; , Ce(IV)/HNO3 REDOKS SİSTEMİ İLE POLİ(METİL METAKRİLAT) MAKROFOTOBAŞLATICISININ SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
97 Suzan ABDURRAHMANOĞLU; Tuba TİRİŞOĞLU DEMİR; Yurdun FIRAT; , GÖZENEKLİ YAPIDA AKRİLAMİD HİDROJELENİN SENTEZİ VE ŞİŞME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ
98 Zülal YALINCA; Elvan YILMAZ; Osman YILMAZ; , DEMİR(III) BASKILANMIŞ KİTOSAN-TRİPOLİFOSFAT BONCUKLARIN HAZIRLANMASI VE DEMİR ADSORPLAMA KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ
99 Dilek ŞOLPAN; Murat TORUN; , POLİ(ETİLENİMİN)-CU2+,Nİ2+,FE3+ KOMPLEKSLEŞMEULTRAFİLTRASYON YÖNTEMİ İLE METALİK İYONLARIN ALAŞIM MEMBRAN KULLANILARAK DERİŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI
100 Zafer Ömer ÖZDEMİR; Kadriye KIZILBEY; Serap ACAR; Yunus SARIÇAY; Zeynep MUSTAFAEVA; , VİNİLPİRİLİDON / AKRİLİK ASİT KOPOLİMERİNİN MİKRODALGA DESTEKLİ SENTEZİ
101 Tuba TİRİŞOĞLU DEMİR; Suzan ABDURRAHMANOĞLU; Yurdun FIRAT; , NİŞASTA-AKRİLAMİD JELLERİNİN SENTEZİ VE İNCELENMESİ
102 Semiha KUNDAKÇI; Ömer Barış ÜZÜM; Erdener KARADAĞ; , KİMYASAL ÇAPRAZ BAĞLI AAm/AMPS/PEG KOPOLİMERLERİNDE SU SOĞURUM ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
103 Ömer Barış ÜZÜM; Erdener KARADAĞ; , AKRİLAMİD/SODYUM AKRİLAT/PEG YARI-IPN HİDROJELLERİNDE SU SOĞURUM POTANSİYELLERİNİN ARAŞTIRILMASI
104 Erdener KARADAĞ; Tayfun KIRIŞTI; , METAKRİLİK ASİT SODYUM TUZU İÇEREN AKRİLAMİD ESASLI HİDROJELLERDE ŞİŞME KARAKTERİZASYONU
105 H. Bayram ZENGİN; Ali BOZTUĞ; Satılmış BASAN; , BAZI MALEİK ANHİDRİT KOPOLİMERLERİNİN İMİDLEŞMESİ, ISISAL KARARLILIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI ve SENTEZİ
106 Ali BOZTUĞ; H. Bayram ZENGİN; Ersen YILMAZ; Ali Fazıl YENİDÜNYA; Mahir KORKMAZ; , MALEİK ANHİDRİT-STİREN KOPOLİMERİNİN ENZİMATİK SENTEZİ
107 Yeldem Gizem MAKAS; Zeynep KÖKLÜKAYA; Nüzhet Ayça KALKAN; Serpil AKSOY; Nesrin HASIRCI; , POLİ(AKRİLAMİT-AKRİLİK ASİT)/SODYUM ALJİNAT VE POLİ(AKRİLAMİT-İTAKONİK ASİT)/SODYUM ALJİNAT HİDROJELLERİNE HAPSETME YÖNTEMİ İLE LAKKAZ ENZİMİNİN İMMOBİLİZASYONU
108 Volkan BABACAN; Serpil AKSOY; Haydar ALTINOK; Zekeriya YERLİKAYA; , POLİ(ETİLEN TEREFTALAT) İÇEREN TERMOTROPİK SIVI KRİSTAL KOPOLİESTERLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
109 Selçuk AYVAZ; Sercan MERCAN; Songül Çiğdem ŞAHİN; Ayşegül İNANDI; Belgin YÜKSEL; Nurşen SARI; Ömer Yunus GÜMÜŞ; , PVA, PEG VE PAA POLİMERLERİNİN KROM(II) İYONU İLE OLUŞTURDUKLARI KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
110 Necati BAŞMAN; Orhan UZUN; Fikret YILMAZ; Uğur KÖLEMEN; Cemil ALKAN; , ELEKTROKİMYASAL YOLLA SENTEZLENEN POLİPİROLÜN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN DERİNLİK DUYARLI MİKROÇENTME YÖNTEMİ İLE ANALİZİ
111 Yelda TIĞCI; Ayfer SARAÇ; , SU BAZLI FARKLI BİLEŞİMLİ EMÜLSİYON KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE KAPLAMA UYGULAMALARINDA KULLANIMI
112 Yasemin TAMER; Hilal MERT; Hale BERBER; Hüseyin YILDIRIM; , HİPE YÖNTEMİ İLE SENTEZLENEN ÇAPRAZBAĞLI VE GÖZENEKLİ POLİESTER-STİREN POLİMERLERİNİN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE POLİMERİZASYON KOŞULLARININ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
113 Efkan ÇATIKER; Özdemir ÖZARSLAN; Olgun GÜVEN; , NAYLON3 VE TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
114 Ülkü YILMAZER, KİL-POLİMER NANOKOMPOZİTLERİ
115 Menemşe GÜMÜŞDERELİOĞLU, POLİMERLER İLE DOKU REJENERASYONU
116 Vural BÜTÜN, YÜZEY AKTİF BLOK KOPOLİMERLER: SENTEZ, KARAKTERİZASYON VE UYGULAMA ÇALIŞMALARI

Toplam 116 adet kayıt bulundu.