Kongre Bildirileri
  4. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 5-8 Eylül 2012, Çanakkale
Sıra no Yazar Bildiri
PDF*
1 Ilke ANAÇ; Ulrich JONAS; Matthias J.N JUNK; Coenraad R. Van Den BROM; Robert F. ROSKAMP; Bernhard MENGES; Wolfgang KNOLL; , Duyarlı PNIAAm Bazlı Jel Tabakalarının Optik Karakterizasyonu
2 Mustafa DEĞİRMENCİ; Nasrettin GENLİ; , Siklohekzen Oksit Fonksiyonlu Polistiren ve Poli(e-kaprolakton) Makromonomerlerinin Sentezi ve Fotokimyasal Katyonik Polimerizasyonda Kullanılması
3 Elif UZLUK; Muzaffer TALU; , Suda-Çözünebilen Poli(metakrilat-co-maleik anhidrit-co-N-izopropil akrilamit)/Poli(etilen oksit) Makrodallanmış Polimerlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi
4 Emine AKAR; Aylin ALTINIŞIK; Yoldaş SEKİ; , Aktif Polimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
5 Mustafa ÇİFTÇİ; Mustafa UYGUN; Yusuf YAĞCI; Mehmet Atilla TAŞDELEN; , Işıkla Gerçekleşen Atom Transfer Radikal Polimerizasyonu
6 Semiha Duygu IŞIK; Olgun GÜVEN; , Radyasyonla Başlatılan Çapraz Bağlanma Yöntemi ile Hazırlanan Poli(vinil pirolidon) Nanojellerinde Boyut Kontrolü
7 Seda BEKİN; Shokat SARMAD; Gökçen YENİCİ; Gülten GÜRDAĞ; Koray GÜRKAN; Gönül KEÇELİ; , Sodyum Aljinat-Akrilik Asit Yarı IPN Jel Filmlerinin Sentezi ve Dielektrik Karakterizasyonu
8 Ayşe BAKAR; Olgun GÜVEN; , Poli (akrilik asit)-Poli (allil amin) Kompleksleri Varlığında İyonlaştırıcı Radyasyon Kullanarak Metalik Bakır Nano Kümelerin Oluşturulması
9 Dilek ÇİMEN; Serkan DEMİRCİ; Tuncer ÇAYKARA; , Yaşayan Polimerizasyon Yöntemleriyle Biyofonksiyonel Polimerik Fırçaların Hazırlanması
10 Feyza GENÇ KIRAÇ; Olgun GÜVEN; , Gama Işınları Kullanılarak Poli(N-İzopropilakrilamit)’in Tersinir Katılma- Ayrılma Zincir Transfer Polimerizasyonu (RAFT) ile Sentezi
11 Arif KIVRAK; Buket BEZGİN ÇARBAŞ; Metin ZORA; Ahmet M. ÖNAL; , Kinoksalin Birimi ile Fonksiyonlandırılmış Demir Katyonuna Duyarlı Yeni Donör-Akseptör Özellikli Tiyofen ve Floren Türevlerinin Sentezi ve Polimerizasyonu
12 Zahide DEMİRCİOĞLU; Hilal GÖKTAŞ ; İsmet KAYA; , Polianilin İnce Filmlerin Plazma Yöntemiyle Üretilmesi ve Karakterizasyonu
13 Uğur Adnan SEVİL; Emel COŞKUN; , PANI/PAN Karışımlarına Radyasyon Etkisinin İncelenmesi
14 Begüm YARAR; Olgun GÜVEN; , Polianilin/Klorlanmış Polimerlerden Tabakalı Kaplama Yöntemi ile ITO Kaplı PET Yüzeyinde İnce Film Oluşturulması, Radyasyonla Başlatılan İletkenliğin İncelenmesi
15 Buket BEZGİN ÇARBAŞ; Ahmet M. ÖNAL; , Yeni Floren-Ksanten Bazlı Hibrit Elektrokromik ve Floresan Polimer Sentezi
16 Dildare BAŞALP; Funda TIHMINLIOĞLU; , Biyo Uyumlu Bizmuth(III) Asetat Katalizörü Kullanılarak Lineer ve Dallı Yapıda Poli(?-kaprolakton) Sentezi
17 Burcu ADSAY; F. Seniha GÜNER; Dilek DALGAKIRAN; , Poli (Etilen Glikol) ve Hint Yağı Temelli Şekil Hafızalı Poliüretanların Sentezi ve Karakterizasyonu
18 Ali Tuncay ÖZYILMAZ; İsmail ALKAYA; , Çinko Kaplanmış Sanayi Çeliğinin Korozyon Performansını Artırmak için Çalışmalar
19 Emine Gül Cansu ERGÜN; Atilla CİHANER; Ahmet M. ÖNAL; , Karboran Esaslı Yeni Bir Elektrokromik Polimer
20 Emel COŞKUN; Uğur Adnan SEVİL; , PANI/PVC Karışımlarına Radyasyon Etkisinin İncelenmesi Radyasyon Doz Ölçümünde Kullanılma Potansiyeli
21 Mustafa YAVUZ; Halil İbrahim ÜNAL; Mehmet ÇABUK; , Kitosan-aşı-Politiyofen İletken Kopolimerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Elektrokinetik Özellikleri
22 Zeynep ÇELİK; Seyfullah MADAKBAŞ; M. Vezir KAHRAMAN; Emrah ÇAKMAKÇI; Kadir ESMER; , Poliakrilonitril(PAN) /Kil Kompozitlerin Yapısal ve Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi
23 Hasan FİLİZ; Gülten GÜRDAĞ; Deniz DEĞER; Kemal ULUTAŞ; Şahin YAKUT; Koray GÜRKAN; , Kitosan, Çapraz Bağlı Kitosan ve Kitosan-Magnetit Filmlerinin Dielektrik Özelliklerinin Sıcaklık ile Değişimi
24 Abdurrahman AKDAĞ; A.Tuncay ÖZYILMAZ; Gül ÖZYILMAZ; İ. Hakkı KARAHAN; , Farklı Tarama Hızlarında Sentezlenen Poli(N-metilpirol) Filmlerin Alaşım Kaplı Karbon Çeliğin Korozyonuna Etkisi
25 Gözde ATİKLER; Nihan TOYGAR; Faruk PERŞEMBE; Göksenin KURT; Sevgi ULUTAN; Mesut YENİGÜL; Pınar DEMİR; , Poliakrilikasit Üretiminde Alternatif Serbest Monomer ve Serbest Sülfat Tayini Yöntemleri
26 Serpil EŞSİZ; Bekir SARI; , Poli(Vinil Asetat)/Polistiren/Polipirol Üçlü Kompozitlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
27 İ. Hakkı KARAHAN; Kübra ÖZTEKİN; A.Tuncay ÖZYILMAZ; J. Natalie YASMİN; Gül ÖZYILMAZ; , Çinko Kaplı Karbon Çelik Elektrot Yüzeyine Sodyum Tartarat Ortamında Polipirol Sentezi
28 Merve İÇLİ ÖZKUT; Melek Pamuk ALGI; Zahide ÖZTAŞ; Fatih ALGI; Ahmet M. ÖNAL; Atilla CİHANER; , CMY-K Renk Serisi Üyelerinden Cam Göbeği ve Mor Renkli Polimerler ve Renk Karışım Teorisi
29 Dilek ÇİMEN; Talya Tuana KURŞUN ; Tuncer ÇAYKARA; , Floresans Özellikli Polimerik Fırçaların Sentezi, Karakterizasyonu ve Kararlılığının İncelenmesi
30 Sultan BÜTÜN; Nurettin ŞAHİNER; Tuğçe TURHAN; Yüksel GÜVENİLİR; , P(SPM) Hidrojelleri İçerisinde Hazırlanan Co ve Ni Nanopartiküllerinin NaBH4 Hidrolizi ile Hidrojen Üretiminde Kullanılması
31 Tuğba Arzu ÖZAL, Polimerlerde Katkı Moleküllerinin Çözünme Enerjisi Hesaplaması
32 Ali ÇIRPAN, Konjüge Polimer Bazlı Organik Güneş Pilleri ve Organik Işık Yayan Diyotlar
33 Onur BAYKAL; Ayhan EZDEŞİR; Halil DEMİRER; , Polipropilen–Esaslı Üçlü Kompozitlerin Mikroyapı,1 Mekanik2 ve Reolojik3 Özellikleri
34 Seçil ŞANKAL; Cevdet KAYNAK; , Oksidatif Fonksiyonelleştirilen ve Aminosilanlanan Karbon Nanotüplerin Poliamid-6 Nanokompozitlerine Etkileri
35 Mehmet Metin MEDAR; Emel KURAM; Babür ÖZÇELİK; Ali İhsan ALTAN; Enis TAŞÇI; Faruk YILMAZ; , Poliamit(naylon-6) Malzemenin Geri Dönüşümünde Mekanik ve Kimyasal Özelliklerindeki Değişimler
36 Sibel YILDIZ; Bağdagül KARAAĞAÇ; Veli DENİZ; Murat ŞEN; Elif DİKİCİER; Arta BABAPOUR; Hasan GÖRGÜLÜ; , NR/EPDM, NR/CR ve NR/BR Temelli Kauçuk Karışımlarının Reolojik, Mekanik ve Yaşlanma Özellikleri
37 Bayram GÜNDÜZ; Esin KAYA; Nevin TURAN; Naki ÇOLAK; , The Photo-Electrical Properties Of The Oligomeric Complex Of 4-[(3- Bromofenil)Diazenil)-3-(2-Hidroksibenzilidenamino)1H-Pirazol-5-Ol With Fe(II) Based Solar Cell
38 Bayram GÜNDÜZ; Esin KAYA; Nevin TURAN; Naki ÇOLAK; , Konjuge PoliSchiff Bazı Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi
39 Nevin Gamze KARSLI; Mehveş ÖZOCAK; Büşra Can TOPAL; Ayşe AYTAÇ; Sertan YEŞİL; , Farklı Termoplastik Elastomerler (TPE) Kullanılarak Geri Kazanılmış Poli(etilen tereftalat)/Poli(etilen naftalat) (PET/PEN) Karışımlarının Uyumluluklarının Arttırılması
40 Enis TAŞÇI; Ali İhsan ALTAN; Faruk YILMAZ; Mehmet Metin MEDAR; Babür ÖZÇELİK; Emel KURAM; , ABS Polimerinin Geri Dönüşümler Sonucunda Mekanik ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
41 Alper YAŞAR; Nurettin ŞAHİNER; , Gözenekliliği Kontrol Edilebilen Co ve Ni İçeren P(4-VP) Partiküllerin NaBH4 ün Hidrolizinde Katalizör Olarak Kullanılmasının Araştırılması
42 Yıldız YILDIRIM, Jeopolimer Oluşma Mekanizması Ve Jeopolimerizasyon Yöntemi İle Seramik Karo Üretimi
43 Mehmet YILDIRIM; İsmet KAYA; , Poli(iminobenzotiyazol)lerin Sentezi, Karakterizasyonu, Optik ve Termal Özellikleri
44 Nevra ERCAN; Ali DURMUŞ; Tolga GÖKKURT; , Yüksek Yoğunluklu Polietilen (YYPE)/Likit Kristal Polimer (LKP)/Organo-kil “Harman-Kompozit” Yapılı Filmlerin Sünme Davranışlarının Modellenmesi
45 N. Gamze KARSLI YILMAZ; Cem ÖZKAN; Ayşe AYTAÇ; Veli DENİZ; , Karbon Elyaf Ön kaplama Türünün Poliamit 6,6 Karmaların Özelliklerine Etkileri
46 Biricik KAHRAMAN; Sinan YILMAZ; Taner YILMAZ; , Cam Elyafı ve Kalsit Takviyeli ABS/PA6 Kompozitlerin Kırılma Davranışlarının Esas Kırılma İşi Yöntemi ile İncelenmesi
47 Tolga GÖKKURT; Ali DURMUŞ; Nevra ERCAN; , Amorf Polietilen Tereftalat (PET)/Organo-kil Nanokompozit Filmlerin Soğuk Kristallenme Davranışlarının Viskoelastik Ölçümlerle İncelenmesi
48 Tahsin ÇAĞLAYAN; Olgun GÜVEN; , Poli(etilen-vinil asetat) / Kil Nanokompozitlerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
49 Murat ATEŞ; Nesimi ULUDAĞ; Tolga KARAZEHİR; Fatih ARICAN; , Fonksiyonel Karbazol ve Tiyofen Komonomerlerinin Sentezi, Kapasitör Elektrot Malzemesi Uygulamaları
50 Gökçe ÇELİK; Murat BARSBAY; Olgun GÜVEN; , Poli(etilen-alt-tetrafloretilen) Ardışık Kopolimerine RAFT Yöntemi ile Stiren Aşılanması ve Modifikasyonu ile Membran Hazırlanması
51 Tamer UYAR; Fatma KAYACI; Zeynep AYTAÇ; Aslı ÇELEBİOĞLU; Yelda ERTAŞ; , Elektrospin Yöntemi ile Üretilen Fonksiyonel Nanolifler
52 Nazlı SÖKMEN BEDEL; Melek TEZCAN; Hüseyin ÇİÇEK; Özgür CEYLAN; Gülten GÜRDAĞ; , Antimikrobiyal Aktiviteli Yeni PEGDA Bazlı IPN Jel Yapılar
53 Serap GÜMÜŞ; Şeyda POLAT; Jürgen M. LACKNER; Wolfgang WALDHAUSER; , Darbeli Lazer Çöktürme Yöntemi ile Nano Boyutta Kaplanmış Polimerik Biyomalzemelerin Yüzey Karakterizasyonu ve Biyouyumluluk Açışından Değerlendirilmesi
54 Gülşah Ozan AYDIN; Hayal BÜLBÜL SÖNMEZ; , Sulardan Petrol Kökenli Kirliliklerin Uzaklaştırılması için Organojellerin Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi
55 Kemal KARADENİZ; Neşe ERGÜLER; , Fındık Yağı ve Epoksit Türevinin Kloropren Kauçuk Hamurlarındaki Plastikleştirici Etkilerinin İncelenmesi
56 Sibel YILDIZ; Bağdagül KARAAĞAÇ; Güralp ÖZKOÇ; , Poli-(laktik asit)’in Silikon Kauçuk ile Toklaştırılması
57 Ali GÜNER, Teknolojisi Derneği Kohesiv Enerji Yoğunluğu ve Kimyasal İlgi Profilleri
58 İrem EREL; Vural BÜTÜN; A. Levent DEMİREL; , Blok Kopolimer Miseller İçeren Hidrojen-Bağlı Çok-Katmanlı Polimer Filmler
59 Mehtap ŞAHİNER; B. Oral BİTLİSLİ; Duygu ALPARSLAN; Sultan BÜTÜN; , Biyomedikal Tekstil Olarak Hazırlanan Kollajen-Hidrojel Matrikslerinden Gallik Asit Salım Sistemleri
60 Mesut KARAHAN, Polielektrolitlerin Biyomoleküller ile Biyokonjugasyonu
61 Neşe YOLTAY; Betül AYDIN; Belma ASLIM; Mehlika PULAT; , Jelâtin Temelli Hidrojele Hapsedilen Pseudomonas Aeruginosa-78 Bakterisinin Nitrat Üretiminin Takibi
62 Merve OLUKMAN; Oya ŞANLI; Ebru KONDOLOT SOLAK; , Poli(vinil alkol)-Magnetit Nanokompozit Membranlar Kullanılarak Aseton/Su Karışımlarının Ayrılması
63 Oktay EREN; Faruk YILMAZ; Erdinç DOĞANCI; Mesut GÖRÜR; Cavit UYANIK; , Biyobozunur, Kolesterol Sonlu ve Fosfazen Merkezli Yıldız Kaprolakton Polimerin ?-Siklodekstrin ile Supramoleküler İnklüzyon Kompleksleri
64 Mehmet KODAL; Güralp ÖZKOÇ; , POSS İlavesinin PLA ve Plastikleştirilmiş PLA’nın Mekanik, Isıl ve Morfolojik Özelliklerine Etkilerinin İncelenmesi
65 Uğur CENGİZ; H. Yıldırım ERBİL; , Su Yüzeyinde Yüzen Sıvı Bilyelerin Kararlılıklarının Partikül Çapı ve Etkin Yüzey Gerilimlerimi Etkisi
66 Meshude AKBULUT; Olgun GÜVEN; , Radyasyonla Başlatılan Aşılama Yöntemi ile Atrazin Baskılı Polimerlerin Hazırlanması
67 Emre YAVUZ; Şerife TOKALIOĞLU; Hale ERKILIÇ; Cengiz SOYKAN; , Yeni Bir Şelat Yapıcı Reçine Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Ağır Metal İyonlarının Katı Faz Ekstraksiyonu ile Zenginleştirme Sonrası Alevli AAS ile Tayini
68 Rasim ALOSMANOV; Abdulsayid AZİZOV; Abel MAHARRAMOV; , Synthesis Of Novel Polyfunctional Polymers On The Basis Of Butadiene Rubber And Their Properties
69 Uğur CENGİZ; Salih ÖZBAY; H. Yıldırım ERBİL; , Sıvı-CO2 Ortamında Süper Yağ-İtici Yüzey Eldesi
70 Hacı Ökkeş DEMİR, Fenil Hidrazin Yan Gruplu Poli(fenoksi-ketimin) ve Poli(fenoksi-imin)lerin Sentezi ve Karakterizasyonu
71 Dilek NARTOP; Hatice ÖĞÜTÇÜ; Nurşen SARI; , Antimikrobiyal Ajan Olarak Yeni Polimer Tabanlı Schiff Bazlarının Sentez ve Karakterizasyonu
72 Dilek NARTOP; Hatice ÖĞÜTÇÜ; Nurşen SARI; , Polistirene Takılı Yeni Azometinlerin Sentez, Karakterizasyon ve Biyolojik Aktivite Özellikleri
73 Dilek NARTOP; Hatice ÖĞÜTÇÜ; Nurşen SARI; , Polistirene Takılı Yeni Azometinlerin Sentez, Karakterizasyon ve Biyolojik Aktivite Özellikleri
74 Semiha KUNDAKÇI; Erdener KARADAĞ; , PEGDA ile Çapraz Bağlı Akrilamid/Sodyum akrilat/Jelatin/PEG Hidrojellerinde Şişme Karakterizasyonu
75 Büşra AĞAN; H. İbrahim DURMUŞ; Turgay SEÇKİN; , Yeni Nesil Aşılanmış PVC Sentezlenmesi ve Fizikokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
76 Sercan GÜNBAT; Ayber YILDIRIM; Turgay SEÇKİN; , Pigment Modifiyeli Polivinilklorür Sentezi ve Fizikokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi
77 Esra BOZKIR; Nurşen SARI; Nurdan KURNAZ; , Ni(II) ve Cr(III) İyonlarını İçeren Koordinasyon Polimerlerinin SEM-EDX İle Yapı Tayini
78 Meryem KALKAN ERDOĞAN; Meral KARAKIŞLA ŞAHİN; Mehmet SAÇAK; , o-, m-, p- Poliaminofenol Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
79 Nilüfer KIVILCIM; H.İbrahim DURMUŞ; Ayber YILDIRIM; Turgay SEÇKİN; , Karbon Nanotüp- PEG Hibrit Malzemelerinin Hazırlanmasıve Fizikokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
80 Esra BOZKIR; Nurşen SARI; Nurdan KURNAZ; , Antimikrobiyal Ajan Olarak Kullanılabilecek (Aminometil)polistirenin Modifikasyonu ve Karakterizasyonu
81 Yusuf NUR, Poli(silan-ko-karbin) Polimeri: Sentezi ve Silisyumkarbür Eldesi
82 Fehmi SULTAN; Hakan AKAT; , Poli(Galaktometakrilat-co-stiren) Kopolimerlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
83 İsmail BAYRAKTAR; Ömer Barış ÜZÜM; , Manyetik Özellikteki Hidrojellerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Soğurum Özelliklerinin İncelenmesi
84 Selma ÖZKAL; Fatih ÇAKAR; Hale OCAK; Belkıs BİLGİN ERAN; Özlem CANKURTARAN; Ferdane KARAMAN; , 4-[4-(2-Etilheksiloksi)benzoiloksi]benzoik asid Sıvı Kristali İle Poli(Eter İmid) Karışımlarının Karışabilirliğinin Viskozite Yöntemi İle İncelenmesi
85 Ömer Barış ÜZÜM; Gözde ÇETİN; Semiha KUNDAKÇI; Erdener KARADAĞ; , Katyonik Hidrojel Sentezi ve Şişme Karakterizasyonu
86 Aysel AYDIN KOCAEREN; İsmet KAYA; , Karbazol Birimi İçeren Kopolimerlerin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Elektrokromik Özellikleri
87 Deniz Ece DAĞAŞ; Olgun GÜVEN; , Poli (N-vinil imidazol)-Poli (Akrilik asit) İnterpolielektrolit Kompleks İnce Filmlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon ile Metalik Bakır Nano Kümelerin Oluşturulması
88 Ayça BAL; Mehmet Koray GÖK; Gamze GÜÇLÜ; Saadet PABUCCUOĞLU; , (Mg-Al) LDH İçeren Akrilik Monomer Esaslı Yeni Nanokompozit Hidrojellerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Şişme Davranışlarının İncelenmesi
89 Buket BEZGİN ÇARBAŞ; Ahmet M. ÖNAL; Aziz YAĞAN; , Yeni Bir Floren Türevinin 3, 4 Etilendioksitiyofen ile Elektropolimerizasyonu
90 Bengi ÖZKAHRAMAN; Işıl ACAR; Gamze GÜÇLÜ; , P(VCL-co-MAA) Hidrojellerinin Sentezi ve Model İlaç Olarak Rodamin B Salım Özelliklerinin İncelenmesi
91 Pınar TAŞKIN; Hazal CANISAĞ; Murat ŞEN; , Kitosanın Radyasyonla İndüklenmiş Bozunmasına Deasetilizasyon Derecesinin Etkisi
92 Gözde ÇETİN; Ömer Barış ÜZÜM; , Akrilamid/(3-Akrilamidopropil)Trimetil Amonyum Klorür Hidrojellerinin Şişme ve Soğurum Özelliklerinin Araştırılması
93 Nuran IŞIKLAN; Gülcan KÜÇÜKBALCI; , Mikrodalga Destekli Sıcaklığa Duyarlı NaAlg-g-PNIPAAm Kopolimerlerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması
94 Kadir AY; Emriye AY; Gökhan KÖK; Tamer KARAYILDIRIM; Fatih DOĞAN; , A New Carbohydrate Based Polymer: Synthesis, Characterization of Poly(3-O-methacroyl-5,6-O-isopropylidene-1,2-O-(S)-trichloroethylidene-?- D-galactofuranose) and Solid State Decomposition Kinetic
95 Nalan TEKİN; Arif ŞAFAKLI; , Polivinilimidazol/Organosepiyolit Kompozitlerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
96 İrfan KARAMURTLU; Süleyman YALÇINKAYA; Yusuf NUR; Nureddin ÇOLAK; , Poli(pirol-ko-o-nitroanilin)’in Kimyasal Sentezi ve Karakterizasyonu
97 Fulya TOPAÇ; Erdener KARADAĞ; , Maleik asit, Nişasta ve Kaolin içeren Akrilamid esaslı Polimerik Kompozitlerde Şişme ve Boya Soğurum karakterizasyonu
98 Engin ÖZ; Mehmet COŞKUN; M.Fatih COŞKUN; , Kalkon Başlatıcısı Kullanılarak Poli(t-Bütil Metakrilat-co-Metil Metakrilat)’ın Sentezi ve Karakterizasyonu
99 Müzeyyen TAHMAZ; Işıl ACAR; Gamze GÜÇLÜ; , Organo Kil İçeren Uzun Yağlı Alkid Reçinelerinin Hazırlanması ve Film Özelliklerinin İncelenmesi
100 Seha TİRKEŞ; Atilla CİHANER; Jetmire MERSİNİ; Zahide ÖZTAŞ; Melek Pamuk ALGI; Fatih ALGI; , İşlenebilir Yeni Bir Elektrokromik ve Floresan Poliditiyenilpirol Türevinin Sentezi ve Karakterizasyonu
101 Salih ERTAN; Emine Gül Cansu ERGÜN; Seha TİRKEŞ; Atilla CİHANER; Melek Pamuk ALGI; Fatih ALGI; , BODIPY Çekirdekli Yeni Elektrokromik Polimerler
102 Ufuk YILDIZ; Olgun GÜVEN; , Antibakteriyel Poli(Allil Guanidin.HCl)’ün Sentezi ve Karakterizasyonu
103 Dolunay ŞAKAR; Binnaz CANOL; , Atom Transfer Radikal Polimerizasyonu ile Poli(2- dimetilaminoetilmetakrilat-ko-p-klorostiren) Sentezi, Karakterizasyonu ve Organik Çözücülerde Zeta Potansiyelinin Ölçülmesi
104 Aylin NALBANTOĞLU; Erdener KARADAĞ; , Akrilamid/2-akrilamido-2-metil-1-propansülfonik asit/ Karboksimetil Selüloz Kompozit Hidrojellerinde Şişme Karakterizasyonu ve Lauths Violet Soğurumu
105 Sinem BAYRAKTAR; Hümeyra Mert BALABAN; Betül Nur ŞEN; Hatice DİNÇER; , Ftalosiyanin Merkezli 4 Kollu Yıldız Polimer Sentezi ve Karakterizasyonu
106 Ahmet GÜLTEK; Turgay SEÇKİN; Selda SEZER; Nilüfer Tülin POLAT; , Poli(metil metakrilat) Esaslı Diş Protez Kaide Malzemelerinin Halloysit Nanotüpler İle Güçlendirilmesi
107 Ahmet GÜLTEK; Turgay SEÇKİN; Selda SEZER; İsmail Hakkı UZUN; , Hibrit Polimerik Dental Kompozit Malzemelerinin Sentezi
108 Ali BOZTUĞ; Ersen YILMAZ; , Fumaronitril İçeren Kuaterpolimerin Sentezi ve Karekterizasyonu
109 Ali BOZTUĞ; Ersen YILMAZ; , Fumaronitril/2-Kloretil vinileter/Vinil-izo-bütileter/Trans-stilben Kuaterpolimerinin Sentezi ve Isısal Karakterizasyonu
110 Mohammadreza GHAFFARLOU; Olgun GÜVEN; , Poli(N-Vinilimidazol)/Poli(Akrilik Asit) ve Poli(NVinilimidazol)/ Poli(Metakrilik Asit) İnterpolimer Komplekslerinin Sulu Ortamda Oluşumu ve Karakterizasyonu
111 Emriye AY; Pınar ÖZDEMİR; Nilgün YENİL; , PVC’nin Uç Alkin İle Modifikasyonu: 1-Heptinin PVC Türevleri İle Klik Reaksiyonları
112 Emriye AY; Pınar ÖZDEMİR; Nilgün YENİL; , Klik Reaksiyonu: PVC Türevlerinin Proparjil Alkol İle Modifikasyonu
113 Özlem DİKİŞLER; Murat ERDEM; , Kuaternize Edilmiş Polivinilimidazol Hidrojeller Kullanılarak Sulu Çözeltilerden Orange II ve Reactive Black 5 Boyar Maddesinin Adsorpsiyon Yöntemiyle Giderimi
114 Hacer DOLAŞ; A. Sezai SARAÇ; , Bor Triflorür Dietileter-Asetonitril’den Elde Edilen Poly (3-Dodesil Tiyofen) nin Atomik Kuvvet Mikroskobu Kullanılarak Yapılan Morfolojik İncelenmesi
115 Hülya ELMALI GÜLBAŞ; Yeşim HEPUZER GÜRSEL; Belkıs BİLGİN ERAN; , Smektogenik Yeni Sıvı Kristal Homopolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
116 İsmet KAYA; Musa KAMACI; , Ana Zincirinde Piridin Halkası İçeren Poli(Azometin-Üretan)ların Sentezi ve Karakterizasyonu: Elektron Verici Grup Olarak Metil Grubunun Bazı Fiziksel Özellikler Üzerine Etkisi
117 Nursel AYAZ; Kadir DEMİRELLİ; Feride BEZGİN; , BzMA’ın Atom Transfer Radikal Polimerizasyon Yöntemi ile Graft Kopolimer Sentez ve Karakterizasyonu
118 Talat BARAN; Ayfer MENTEŞ; , Suda Çözünebilen O-Karboksimetil Kitosan-İmine Komplekslerin Sentezi ve Karakterizasyonu
119 Nuray YILMAZ BARAN; Meral KARAKIŞLA ŞAHİN; Mehmet SAÇAK; H. Ökkeş DEMİR; , 2- ve 4-Aminofenol ve p-Tolulaldehitden Hazırlanan Schiff Bazlarının Polimerizasyonu
120 Mehmet COŞKUN; Serzen İLBOĞA; , Termal Duyarlı Polimerin Davranışına Çeşitli Uçların Etkisinin İncelenmesi
121 Cansel TUNCER; Damla ÜLKER; Şerife Betül BAKER; Duygu ERKMEN; Vural BÜTÜN; , Emülsiyon Polimerizasyonu ile Yeni Tip Mikrojellerin Sentez ve Karakterizasyonu
122 Damla ÜLKER; Cansel TUNCER; Gökhan KOÇAK; Şerife Betül BAKER; Duygu ERKMEN; Yasemin SAMAV; Vural BÜTÜN; , Yüzey-Aktif Suda Çözünebilir Polimerlerin Sentezi ve Metal Nanopartikül Sentezinde Kullanımları
123 Şerife Betül BAKER; Damla ÜLKER; Cansel TUNCER; Vural BÜTÜN; Lütfi GENÇ; , Polimerik İlaç Taşıyıcı Sistem Olarak Hidrojel Sentezi, Kontrollü İlaç Salımı ve Metal Nanopartikül Sentezinde Kullanımları
124 Burak CAN; Mürşit TEMÜZ; Gökhan CAN; , Kitinin Atom Transfer Radikal Polimerizasyonu Yöntemiyle Aşılanması
125 Mehmet COŞKUN; Serzen İLBOĞA; , Çeşitli Blokların Termal Duyarlı Polimerin Davranışına Olan Etkisinin İncelenmesi
126 Neşe ÇAKIR; Hakan DURMAZ; Gürkan HIZAL; Ümit TUNCA; , Üçlü Click Reaksiyonları ile Tek Aşamada Lineer Tetrablok Polimer Sentezi
127 Nuray ÇELEBİ; Nuray YILDIZ; Ayla ÇALIMLI; , Kil-Kitosan ve Kil-Trietil Kitosan (TEC) Nanokompozitlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
128 Parisa Golshaei; Mirzaagha Babazadeh; Shahed Parvizi; , Salisilik Asit İçeren Vinil Ester Tipi Polimerik Önilaç Sentezi, Karakterizasyonu Ve Salımının İncelenmesi
129 Arif KIVRAK; Hilal KIVRAK; Özlem ŞAHİN; , 3-Ethinil Tiyofen türevlerinin sentezi, optiksel ve elektrokimyasal özellikleri
130 Mehmet Onur ARICAN; Asgar KAYAN; , Kalay İçerikli Katalizörlerin Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Epoksitlerin Polimerleştirilmesinde Kullanılması
131 S.YALÇINKAYA; C.ÖZDEMİR DİNÇ; , Polipirol/Dekstran-sülfat Kompozitinin Sentezi Ve Karakterizasyonu
132 İrfan KARAMURTLU; Süleyman YALÇINKAYA; Yusuf NUR; Nureddin ÇOLAK; , Poli (pirol-ko-o-nitroanilin)’ nin İletkenliğine Ve Termal Davranışlarına Monomer Oranlarının Etkisinin İncelenmesi
133 Esra EROĞLU; Emren N. ESENTÜRK; Ahmet M. ÖNAL; , Yeni İletken Polimer-Nanoparçacık Kompozitlerin Sentezlenmesi ve Karekterizasyonu
134 Güzin PIHTILI; Gülben TORĞUT; Fatih BİRYAN; , 2-Hidroksietilmetakrilat ve 4-Vinilbenzil Klorür’ün Farklı Bileşimlerdeki Kopolimer Sentez ve Karakterizasyonu
135 Gülben TORĞUT; Güzin PIHTILI; Kadir DEMİRELLİ; , Halka Açılma Polimerizasyonuyla Sentezlenen Hidroksil Uçlu Polimerlerin Sentezi ve Dielektrik Özellikleri
136 Güzin PIHTILI; Gülben TORĞUT; Kadir DEMİRELLİ; , Atom Transfer Radikal Polimerizasyon Metodu İle Tarak Kopolimer Sentezi ve Elektriksel Özellikleri
137 Ali Tuncay Özyılmaz; İsmail ALKAYA; , Elektrogalvaniz Kaplanmış Sanayi Çeliğinin Korozyon Performansını Artırmak İçin Çalışmalar
138 Mustafa Ciftci; Muhammet U. Kahveci; Yusuf Yagci; Xavier Allonas; Christian Ley; Haja Tar; , Click Kimyasına Uygun Alkin Fonksiyonlu Dallanmış Polimerlerin Fotopolimerizasyon Yöntemiyle Sentezi
139 İ.Hakkı Karahan; Kübra Öztekin; A.Tuncay Ozyilmaz; Gul Ozyilmaz; J.Natalie Yasmin; , Çinko Kaplama Yüzeyinde Polianilin ve Poli(o-anisidin) Polimer Filmlerin Davranışı
140 İ.Hakkı Karahan; Kübra Öztekin; A.Tuncay Ozyilmaz; J.Natalie Yasmin; Gul Ozyilmaz; , Metalik Kaplama Yüzeyinde Polipirol ve Poli(N-metilpirol) Polimer Filmlerin Davranışı
141 İ.Hakkı Karahan; Kübra Öztekin; A.Tuncay Ozyilmaz; Gul Ozyilmaz; J.Natalie Yasmin; , Karbon Elektrodun Hem Anodik Hem De Katodik Olarak Korunması
142 Ali Tuncay Özyılmaz; Taşkın Çamurcu; H. Aysun Sertbaş; , Terpolimer Film Kaplı Paslanmaz Çelik Elektrotların Korozyon Performansları
143 Dariush NIKJOO; Ibrahim AHBAB; Ayse Z. AROGUZ; , Çaprazbağlı Aljinat / Metil selüloz Hidrojellerin hazırlanması ve Kontrollü Ilaç Salım Özelliğinin incelenmesi
144 Tuğçe AYDIN; Güralp ÖZKOÇ; , PPR Bazlı Kısa Cam Elyaf/Nanoparçacık Melez Kompozitleri
145 Alper Cengiz; Süleyman Köytepe ; İlhan Küçük; Turgay Seçkin; , Fonksiyonel Poliüretanların Monosakkaritlerden Hazırlanması Karakterizasyonu ve Uygulamaları
146 Abdurrahman Akdağ; A. Tuncay Özyılmaz; Gül Özyılmaz; İ. Hakkı Karahan; , Çinko-Kobalt Kaplı Karbon Çelik Yüzeyine Sentezlenen Poli(o-anisidin)’in Antikorozif Davranışı
147 Abdurrahman Akdağ; A.Tuncay Ozyilmaz; Gül Özyılmaz; İ.Hakkı Karahan; , Polipirol Filmin Çinko-Kobalt Kaplı Karbon Çeliğin Korozyon Davranışına Etkisi
148 Elif Vargün; Mehmet Sankır; Ali Usanmaz; Yasin Kanbur; Ufuk Abacı; H. Yüksel Güney; , Poliakrilonitril-metakrilat Bazlı Kopolimerlerin Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi
149 Banu HASGÜL; Semiha KUNDAKÇI; Ömer Barış ÜZÜM; Erdener KARADAĞ; , Akrilamid/2-Akrilamido-2-Metil-1-Propansülfonik Asit/PEG Yarı- IPN’lerinde Katyonik Boyarmadde Soğurum Kapasitelerinin İncelenmesi
150 Maruf Hurşit DEMİREL; Süleyman KÖYTEPE; Turgay SEÇKİN; , Ru Temelli Lineer Metalo-supramoleküler Polimerlerin Sentezi ve Fizikokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
151 Faruk Oytun; Muhammet U Kahveci; Yusuf Yağcı; , Vinil Halojenür Türü Fotobaşlatıcıların Çözünür Çinko Tuzları Varlığında Fotolizi ile Başlatılan Vinil Eterlerin Katyonik Polimerizasyonu
152 İlhan Küçük; Birgül Kaya; Süleyman Köytepe; Burhan Ateş; Turgay Seçkin; , Ksiloz İçeren Biyouyumlu ve Biyobozunur Poliüretanların Hazırlanması veYapısal Özelliklerinin İncelenmesi
153 Halil İpek; Barış Karabay; Ahmet M. Önal; Atilla Cihaner; , Benzothiadiazol, Benzoselenodiazole ve Furan Esaslı Yeni Elektrokromik Polimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
154 Nilüfer Mazıcı; Mustafa Ersin Pekdemir; Mehmet Coşkun; , 2,4-dinitrofenolün Silikajel Yüzeyinde Serbest radikalik Polimerizasyon Metodu İle Baskılanması ve Adsorpsiyon Çalışması
155 Esma Ahlatcıoğlu; Fahrettin Yakuphanoğlu; Bahire Filiz Şenkal; , Poli (akrilik asit ) ile Modifiye Kilin Hazırlanması ve Modifiye Kil Ortamında Polianilin Sentezi ve Karakterizasyonu
156 Meziyet Çetik Erkol; Sema Ekici; , Farklı Çapraz Bağlayıcılarla Hazırlanmış Poliakrilamid Hidrojelleri
157 Zafer KOÇ; Meltem ÇELİK; Müşerref ÖNAL; Yüksel SARIKAYA; Yağmur ÖNER; Leyla AÇIK; , Poliakrilamit/Na-Montmorillonit Nanokompozitlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi
158 Nuri Eren; Murat Ates; Nesimi Uludag; Tolga Karazehir; Fatih Arican; , Poli(4-vinilbenzil-9H-karbazol-9-karbodithioat)-co-ethylenedoxythiophene) Elektropolimer Sentezi, Film Kapasitör Davranışları
159 Muhammed Aydın; Yusuf Yagcı; Mehmet Atilla Tasdelen; Steffen Jockusch; Nicholas J. Turro; , Polistiren/Kil Nanokompozitlerin Sentezinde Yeni Bir Yöntem: Nitroksit Radikal Kenetlenme Reaksiyonu
160 Selin Kınalı-Demirci; Tuncer Çaykara; Serkan Demirci; , Polielektrolit Fırçaların Sentezi ve Karakterizasyonu
161 Serkan Demirci; Aslı Çelebioğlu; Tamer Uyar; , “Klik Reaksiyonu” ile Fonksiyonel Nanolif Üretimi
162 Elif Karacan; Sultan Bütün; Nurettin Şahiner; , Değişik boyutlarda poli(akrilik) ve poli(metakrilik) asit hidrojellerinin hazırlanması ve potansiyel katalizör sistemleri olarak kullanılması
163 Adem Zengin; Ertan Yıldırım; Tuncer Çaykara; , Yüzeyde Başlatılan RAFT Polimerizasyonu ile Sıcaklık Duyarlı Polimerik Fırçaların Hazırlanması ve Karakterizasyonu
164 Seda Kaman; Muzaffer Berkay Güçtekin; Murat Torun; Dilek Şolpan; , Radyasyonla Hazırlanmış Akrilik Asit Esaslı Hidrojellerin Karakterizasyonu ve Magenta ve Safranin-O Adsorpsiyonunun İncelenmesi
165 Oya Bal; Murat Torun; Dilek Şolpan; , (Sodyum Aljinat/Akrilamid) Yarı-İç İçe Girmiş Ağ Yapılarının Radyasyonla Sentezi ve Bazı Metal İyonlarının Adsorpsiyonunda Kullanılması
166 Sinem Demir; Murat Torun; Dilek Şolpan; , Radyasyonla Sentezlenen (Sodyum Aljinat/Akrilamid) Yarı-İç İçe Girmiş Ağ Yapıları ile Sudan Uranil İyonlarının Uzaklaştırılması
167 Cemil Dizman; Muhammet Ü. Kahveci; Yusuf Yağcı; , Yeni Bir Makroazo-Başlatıcı Kullanarak Polisülfon-b-Polistiren Kopolimerlerinin Sentezi
168 Pınar ÇAMURLU; Cemil GÜLTEKİN; Zeynep BİCİL; Vedat GÜRBULAK; , Pirazol Türevli Yeni İletken Polimerler, Elektrokromik Cihaz Uygulamaları ve Optoelektronik Özellikleri
169 Muhammet AYDIN; Faruk YILMAZ; Büşra ŞENGEZ; Burak ESAT; , ?-Tiyofen Sonlu ve Yan Zincirinde Çeşitli Fonksiyonel Gruplar İçeren Kopolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
170 Ertan Yildirim; Adem Zengin; Tuncer Çaykara; , Yüzeyde Başlatılan Tersinir Katılma-Ayrılma Zincir Transfer Yöntemi ile Silikon Yüzey Üzerinde Poli(N-2-Hidroksi propilmetakrilamid) Fırçaların Hazırlanması
171 Nergiz Cengiz; Rana Sanyal; Amitav Sanyal; , Reaktif Polimerik Platformlar
172 Gamze BARIM, Serbest Radikalik Yolla 4-Asetilfenil Metakrilat’ın n-Bütil Metakrilat ile Kopolimerizasyonu
173 Süleyman SARAÇ; Aslısah AÇIKSES; Güzin PIHTILI; Gülben TORĞUT; , Poli(etilmetakrilat) İçerikli Makromonomer İle Kopolimer Sentezi ve Karakterizasyonu
174 Merve ÇETİNTAŞ; Türker DUYAR; Nurseli UYANIK; , Farklı Yöntemlerle Hazırlanan Polistiren/Kil Nanokompozitlerin Özelliklerinin İncelenmesi
175 Fahriye Seven; Nurettin Şahiner; , Co ve Ni Metal nanopartiküllerin hazırlanmasında ve hidrojen üretiminde poli(akrilamit-co-vinil sülfonik asit) p(AAm-co-VSA) hidrojelinin kullanılması
176 Özgül GÖK; Rana Sanyal; Amitav Sanyal; , Çekirdeği ve Yan Dalları Fonksiyonelleştirilmiş Çok Kollu Yıldız Polimerlerin Sentezi
177 Dolunay Şakar; Nurettin Adam; , Amfifilik Karakterli Poli(2-dimetilaminoetilmetakrilat-ko-pklorostiren)’ nin Camsı Geçiş Sıcaklığının Altında ve Üstünde Yüzey Özelliklerinin İncelenmesi
178 Hacer Dolas; Burcu Sayınlı; ; , Bortriflorür Dietileter Çözeltisinden Elde Edilen Poli(Tiyofen Türevleri) nin Empedans İncelemesi
179 Ayşe Kazancı Dağ; Selma Dağlı; , Aromatik Poli Schiff Bazı Ligandlarının Sentezi ve Termal Özelliklerinin İncelenmesi
180 Ahmet Şahan; Muradiye Şahin; Cengiz Soykan; Sevda Kırbağ; Fahrettin Yakuphanoğlu; , 2-(4-Klor-1-Naftiloksi)-2-Oksoetilmetakrilat’ın 2-(Dietilamino)etilmetakrilat ile Kopolimerlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Kuvaternerizasyonu
181 Ahmet Bilgin; Durmuş Yanmaz; Çiğdem Yağcı; , Yeni Polimerik Ftalosiyaninlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Agregasyon Özelliklerinin İncelenmesi
182 Maruf Hurşit Demirel; Büşra Aksoy; Süleyman Köytepe; Turgay Seçkin; , Yıldız Şekilli Metalo-supramoleküler Polimerlerin Sentezi ve Uyarı-cevap Özelliklerinin İncelenmesi
183 Veysel Polat; Didem Balun Kayan; , Polikarbazol/Kitosan İletken Kompozitlerinin Elektrokimyasal Sentezi ve Karakterizasyonu
184 Aslıhan Arğun; Deniz Ceylan Tuncaboylu; Oğuz Okay; , Hidrofobik Modifiye Poliakrilamid Hidrojellerinin Mekanik Özelliklerine Yüzey Aktif Madde Konsantrasyonunun Etkisi
185 İsmet Kaya; Ali Avcı; , 2,4-bis(bromometil)-1,3,5-trimetilbenzenden Türetilen Yeni Poli(azometineter) lerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Çeşitli Fizikokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
186 Ayşenur Karaönder; Elif Karabıyık; Emre Sefer; Fatma Baycan KOYUNCU; Eyüp ÖZDEMİR; Sermet KOYUNCU; , İşlenebilir Karbazol İçeren Kinoksalin Köprülü Yeni Bir Elektrokromik Polimer Sentezi
187 Dilek Şenol Bahçeci; İsmet Kaya; , Karboksil ve Amit Grubu İçeren Schiff Bazı Monomerlerinin Oksidatif Polikondenzasyon Tepkimeleri
188 Elif Karabıyık; Ayşenur Karaönder; Emre Sefer; Fatma Baycan KOYUNCU; Eyüp ÖZDEMİR; Sermet KOYUNCU; , 3,4-Etilendioksitiyofen (EDOT) Türevli Yeni Bir Donör Akseptör Polimer Sentezi ve Elektrokromik Uygulamaları
189 Cüneyt Erdinç Taş; Metin Hayri Acar; , ATRP ile Polimer Elekrolit Membran Tasarımı
190 İhsan BAŞARAN; Ayhan ORAL; Işıl BAYRAM; , Sn-Montmorillonit ile Poli (Laktik asit) Nanokompoziti Hazırlanması ve Karakterizasyonu
191 Işıl Bayram; Ayhan Oral; İhsan Başaran; , Fotopolimerizasyon Yöntemi ile Polisiklohegzanoksit Organik Modifiye Montmorillonit Nanokompozitinin Hazırlanması
192 Mehmet Başdal; Metin Hayri Acar; , Klik Kimyası ile Polimer Elektrolit Membran Sentezi Mehmet Başdal
193 Melek PAMUK ALGI; Fatih ALGI; Atilla CİHANER; , Ditiyenileten Türevi Yeni Bir Fotokromun Sentezi Özellikleri ve Uygulamaları
194 Hakan AKAT; Fehmi SALTAN; Yeliz YILDIRIM; , Polistiren-g-Polikaprolaktonun Termal Bozunma Kinetiği
195 Sinem ÇEKİNGEN; Hakan AKAT; , Yan Zincirinde Tiyofen Birimleri İçeren Homopolimer Ve Rastgele Kopolimerin Sentezi Ve Karakterizasyonu
196 Serpil EŞSİZ; Başak DEMİR; Bekir SARI; , Polistiren/Poliindol Kompozitlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
197 E. Gizem Çakmak; F. Seniha Güner; Dilek Dalgakıran; , Poliüretan Yapısının Şekil Hafıza Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi
198 Selin Sağbaş; Nurettin Şahiner; Coşkun Silan; , Modifiye Edilebilen p(inülin) Mikro Partiküllerinin Hazırlanması ve Etken Madde Salım Sistemleri Olarak Kullanılmasının Araştırılması
199 Engin ÖZ; M.Fatih COŞKUN; Demet COŞKUN;, Metil Metakrilat’ın Kalkon Başlatıcısı ile Atom Transfer Radikal Polimerizasyonu
200 Emre Sefer; Sermet KOYUNCU; , Perilen-diimit (PDI) yan grup içeren yeni bir 2,5-bis(ditiyenil)-1H- pirol (SNS) donor akseptör-“double cable” polimerin optik ve elektrokimyasal özelliklerinin incelenmesi
201 Başak Tuna; Güralp Özkoç; , Geri Kazanılmış PLA’nın Özelliklerinin Reaktif Ekstrüzyon Yöntemi ile İyileştirilmesi: “Model Çalışma”
202 N. Gamze Karslı Yılmaz; Ayşe Aytaç; Veli Deniz; , Karbon Elyafla Güçlendirilmiş Poli (fenilen sülfit) Karmaların Hazırlanması ve Özelliklerinin İncelenmesi
203 Kinyas Polat; Murat Şen; , Organik Peroksitlerle Çapraz Bağlanmış Poli(Stiren-b-(Etilen-ko-Bütilen)- b-Stiren) (SEBS) Triblok Kopolimerinin Hazırlanması ve Kür Kinetiğinin İncelenmesi
204 Dilek Turan; Hümeyra Şirin; Güralp Özkoç; Sezen Gürdağ; , Organokil Esasli Nanokompozit Endüstriyel Liflerin Üretimi Ve Karakterizasyonu
205 Zeynep Aytaç; Tamer Uyar; , Elektrospin Yöntemi ile Üretilen Alil isotiyosiyanat:?-Siklodekstrin İnklüzyon Kompleksi İçeren Polivinil alkol (PVA) Nanolifleri
206 Fatma Kayacı; Tamer Uyar; , Moleküler Filtrasyon için Siklodekstrin Fonksiyonlu Nanoliflerin Geliştirilmesi
207 Aslı Çelebioğlu; Zeynep Aytaç; Tamer Uyar; , Polivinil alkol (PVA)/Siklodekstrin (CD) Sisteminden Elektrospin Yöntemi Kullanarak Gümüş Nanoparçacık İçeren Nanoliflerin Üretilmesi
208 Yelda ERTAŞ; Tamer UYAR; , Polibenzoksazin Nanoliflerinin Elektospin Tekniği ile Üretilmesi
209 Sibel Yıldız; Bağdagül Karaağaç; Veli Deniz; Murat Şen; , NR/EPDM Karışımlarında Dolgu Etkinliği ve Vulkanizasyon Kinetiğinin İncelenmesi
210 Merve Zakut; Osman G. Ersoy; M. Olgaç Kangal; Nurseli Uyanık; , Huntit ve Hidromagnezit Minerallerinin Polipropilenin Alev Geciktirici ve Mekanik Özelliklerine Etkisi
211 Serkan Karagöz; Güralp Özkoç; Semih Ertürk; Selen Şanlı; , Partikül Dolgulu Poliamit 6’nın Özelliklerinin İncelenmesi
212 Arta Babapour; Elif Dikicier; Murat Şen; Bağdagül Karaağaç; Veli Deniz; , NR/BR ve NR/CR Karışımlarının Vulkanizasyon Kinetiğinin Farklı Modellere Göre İncelenmesi
213 Miray Koç; Ali Güner ; , Biyouyumlu Polimer Karışımlarının Hazırlanmasında Kohesiv Enerji Yoğunluğu Hesaplamalarının Önemi
214 Dinçer Akın; Alper Kaşgöz; Nevra Ercan; Ali Durmuş; Ahmet Kaşgöz; , Farklı Tip Uyumlaştırıcıların Sikloolefin Kopolimer (COC)/Grafit Kompozitlerin Fiziksel Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi
215 Mehmet Balcan; Gökçe Bakiler; , AEM – NBR Kauçuk Karışımlarının Ve Kompozitlerinin Hazırlanması Özelliklerinin Belirlenmesi
216 Mehmet Balcan; Gökçe Bakiler; , AEM – NBR Kauçuk Karışımlarının Ve Kompozitlerinin Hazırlanması Özelliklerinin Belirlenmesi
217 Nursel AYAZ; Kadir DEMİRELLİ; , BzMA ve KMA ‘ın Monomer Reaktiflik Oranlarının Belirlenmesi ve Kopolimer Viskozite Ölçümleri
218 Emre Baştürk; Atilla Güngör; Tülay Yılmaz İnan; Merve Gürtekin Seden; , Polimer Elektrolit Yakıt Pilleri (PEYP) İçin Sülfonlu Polietereterketon (SPEEK) / Polietersülfit Blend Membranların Hazırlanması Ve Karakterizasyonu
219 Esin KAYA; Bayram GÜNDÜZ; Nevin TURAN; Naki ÇOLAK; , Konjuge Schiff Bazı Polimer ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve İletkenlik Özelliklerinin İncelenmesi
220 Nevin TURAN; Kenan BULDURUN; Esin KAYA; Bayram GÜNDÜZ; Naki ÇOLAK; , Determination of the Optical Constants of the Polymer–metal complexes of 4-[(3-Bromofenil)diazenil)-3-(2-hidroksibenzilidenamino)1H-pirazol-5-ol with Co(II), Cu(II), Ni(II), Fe(II) and Zn(II)
221 Görkem Ali VAROL; Evrim HÜR; , Elektrokimyasal Yolla Karbon Malzeme Üzerinde Biriktirilen Politiyofen, Poli(3-metiltiyofen) ve Poli(3,4-etilendioksitiyofen) Filmlerinin Süperkapasitör Aktif Materyali Olarak Kullanımlarının Araştırılması
222 Emine ERDOĞMUŞ; Satılmış BASAN; , PVAc/ PVOH Karışımlarının Isısal Kararlılıklarının İncelenmesi
223 Çağrı Agin; Nevra Ercan; Ali Durmuş; , Modifiye edilmiş grafit-siklo olefin kopolimer (COC) nanokompozitlerinin yapısal ve fiziksel özelliklerinin incelenmesi
224 Nesimi Uludag; Murat Ates; Tolga Karazehir; Fatih Arican; , 4-Toluene 9H-Carbazole -9-Carbodithioate Kimyasal Sentezi, Elektropolimeri ve Kapasitans Davranışları
225 Tolga Karazehir; Murat Ates; Nesimi Uludag; Fatih Arican; , 3,6-bis(2,3-dihidrotiyen[3,4-b][1,4]dioksin-5-il)-9-(4-vinylbenzyl)-9Hcarbazole Komonomer Sentezi, Polimer Modifiye Super-kapasitör Elektrot Malzemesi
226 Fatih Arican; Murat Ates; Nesimi Uludag; Tolga Karazehir; , 2-(3,6-bis(2,3-dihidrotiyen[3,4-b][1,4]dioksin-5-il)-9H-karbazol-9-il) etil metakrilat Komonomer Sentezi, Elektropolimerizasyon, Karakterizasyon ve Empedans Çalışması
227 Alev ARSLAN; Derya KAHRAMAN; Cemil ALKAN; , Poli(Polietilen Glikol Monometileter Metakrilat-ko-Metilakrilat) ve Poli(Polietilen Glikol Monometileter Metakrilat-ko-Metilmetakrilat) Kopolimerlerinin Isıl Enerji Depolama Amaçlı Katı-Katı Faz Değişim Maddeleri Olarak Sentezlenmesi ve Karakterize E
228 Ömer Faruk Ensari; Derya KAHRAMAN; Cemil ALKAN; , Poli(Polietilen Glikol Monometileter Akrilat-ko-Metilakrilat) ve Poli(Polietilen Glikol Monometileter Akrilat-ko-Metilmetakrilat) Kopolimerlerinin Isıl Enerji Depolama Amaçlı Katı-Katı Faz Değişim Malzemeleri Olarak Hazırlanması
229 Hüdaver ÇOBAN; Derya KAHRAMAN; Cemil ALKAN; Ömer Faruk ENSARİ; , Poli(miristoiloksietilmetakrilat-ko-metilmetakrilat) Kopolimerlerinin Katı- Katı Faz Değişim Maddeleri Olarak Sentezi, Karakterizasyonu ve Isıl Performanslarının Belirlenmesi
230 Ömer Faruk ENSARİ; Derya KAHRAMAN; Cemil ALKAN; , Katı-Katı Faz Değişim Maddesi Olarak Poli(stearoiloksietilmetakrilat-kometilmetakrilat) Kopolimerlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Isıl Enerji Depolama Özelliklerinin Belirlenmesi
231 Ruhan ALTUN ANAYURT; Derya KAHRAMAN; Cemil ALKAN; Ömer Faruk ENSARİ; , Katı-Katı Faz Değişimi Yoluyla Isıl Enerji Depolayan Akrilik Esaslı Polimerlerin Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu
232 Mesut GÖRÜR; Muhammet AYDIN; Faruk YILMAZ; Burak ESAT; , Kararlı Radikal İçeren Yıldız Polimer Sentezi ve Lityum İyon Pillerde Elektrot Aktif Malzeme Olarak Kullanımı
233 Derya SASA; Ali Ekrem MÜFTÜOĞLU; , Fotobaşlatılmış Polimerizasyon Yöntemiyle PVDF ve 4-Klorometil Stiren Bazlı Proton İletken Aşı-Kopolimer Membran Hazırlanması
234 Mehmet Kodal; Güralp Özkoç; Ceren Ergül; Gonca Uysal; Nihan İşbilir; , Polipropilen/Poliamit-6 Karışımlarının Uyumlaştırılmasında POSS Taneciklerinin Etkisi
235 Gülen Oytun Akalın; Mehlika Pulat; , Jelâtin Hidrojellerden Üre Serbestleşmesi
236 Köksal KARADAĞ; Hayal BÜLBÜL SÖNMEZ; , Yeni Tip Hidrofobik Jeller: Sentezi, Karakterizasyonu ve Şişme Özellikleri
237 Seçil ATALAY; Yunus KARATAŞ; Teoman TİNÇER; , Polietilen İçin Alev Geciktirici Fosfazenler
238 Zehra OLUZ; Teoman TİNÇER; , Işıkla Bozunabilen Polietilen için Katkı Maddeleri
239 Gülşah Çöle; Mehmet Koray Gök; Gamze Güçlü; , N-Vinil Pirolidon-İtakonik Asit /Organo Kil Nanokompozit Hidrojelleri İle Sulu Çözeltilerden Safranin-T Katyonik Boyar Maddesinin Uzaklaştırılması
240 Köksal KARADAĞ; Gülşah OZAN AYDIN; Hayal BÜLBÜL SÖNMEZ; , Poli(alkoksisilan) Sorbentlerinin Sentezi ve Özellikleri
241 Sarper Özcan; Hüsnü Cankurtaran; , Polieterimid (ULTEM? 1000 )/Grafit Elektrot ile 2-Amino-1,3,4- Tiyadiazol’ün Elektropolimerizasyonu ve Ağır Metal İyonlarının Tayini
242 Nilgün Uğurlu; Belma Aslım; Şahlan Öztürk; Mehlika Pulat; , Jelâtin Temelli Hidrojele Hapsedilen Synechocystis Sp. Baso670 (+) Bakterisinin Nitrat Üretiminin Takibi
243 Berfu Arıkan; Mehlika Pulat; , Tabakalı Hidrojel Sistemlerinin Şişme/Bozunma Davranışlarının İncelenmesi
244 Ayhan Ekmekci; Mehlika Pulat; , Jelâtin-Kitosan Hidrojellerin Şişme ve Bozunma Davranışlarının İncelenmesi
245 Metin ARSLAN, 1,6-Diaminohekzan-Glisidil Metakrilat-g-Poli(Etilen Teraftalat) Lifler Üzerine Peroksidaz İmmobilizasyonu ve Boya Degradasyonunda Kullanılması
246 Yasemin Işıkver; Dursun Saraydın; , Çevre Duyarlı P(NIPAM-AAM)/XA Hidrojellerinin Şişme Davranışları
247 Cemile Özdemir Dinç; Celile Demirbilek; Yusuf Nur; , Dietilaminoetil-Dekstran/Epiklorohidrin Hidrojelinde Kalsiyum Karbonatın Kristalleştirilmesi
248 Suna DEHMEN; Hande ÇELEBİ; , Reaktif Ekstrüzyon Yöntemi ile Biyobozunur TiO2/Nişasta-Polikaprolakton Nanokompozitlerinin Hazırlanması
249 Feride BEZGİN; Nursel AYAZ; Kadir DEMİRELLİ; , Poli[(4-klormetil-2-Oxo-2H-kromen-7-il metakrilat-ko-metilmetakrilat)-g- (n-bütil metakrilat)] Aşı Kopolimerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
250 Feride BEZGİN; Kadir DEMİRELLİ; , Poli[(4-klormetil-2-Oxo-2H-kromen-7-il metakrilat-ko-metilmetakrilat)-g- (n-bütil metakrilat)] Aşı Kopolimerinin Termal Bozunma Kinetiği ve Spektroskopik Özellikleri
251 Dilek DALGAKIRAN; Sennur DENİZ; , Tavlama Sıcaklığının Polieterimid Nanokompozit Membranlarının CO2/CH4 Geçirgenlik ve Seçiciliklerine Etkisinin İncelenmesi
252 Demet BAYBAŞ; Ulvi ULUSOY; , Poliakrilamit-Zeolit Kompozit Yapısına Metilen Mavisi Adsorpsiyonu
253 Görkem Ali VAROL; Semra CANKARA; Ebru BİRLİK ÖZKÜTÜK; Evrim HÜR; , Elektrokimyasal Yolla Camsı Karbon Elektrot Yüzeyinde Sentezlenen Polipirol Filminin Cr+3 İyonuna Karşı İyon Seçici Elektrot Olarak Kullanımı
254 Hasret TÜRKMEN; Ümmihan T. YILMAZ; Haşim YILMAZ; , Modifiye Edilmiş Elektrot Yüzeyinde Dopamin, Histamin, Sistein Yapılarının Çeşitli İyonlara Duyarlılığının Araştırılması
255 Gülçin TORUNOĞLU TURAN; Erdem YAVUZ; Bahire Filiz ŞENKAL; , Selülozun Modifikasyonu ve Rhodamine B’nin Sulu Çözeltiden Uzaklaştırılmasında Kullanılması
256 Nesrin OĞUZ; Tuncer YALÇINYUVA; , Hurda Polietilen Karakterizasyonu ve Geri Dönüşümün Ürün Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
257 Tuba ERŞEN; Tekin ŞAHAN; Nahit AKTAŞ; Duygu ALPARSLAN; Şenol KUBİLAY; Nurettin ŞAHİNER; , Değişik Özellikteki Sulu Ortamlardan Toksik Metal İyonlarının Uzaklaştırılması için Modifiye EdilebilenKatyonikHidrojel Kullanılması-1
258 Duygu ALPARSLAN; Şenol KUBİLAY; Tuba ERŞEN; Tekin ŞAHAN; Nahit AKTAŞ; Nurettin ŞAHİNER; , Değişik Özellikteki Sulu Ortamlardan Toksik Metal İyonlarının Uzaklaştırılması için Modifiye EdilebilenHidrojellerin Kullanılması-2
259 Pınar AKKAŞ KAVAKLI; Cengiz KAVAKLI; Fulya Özmen ATILGAN; Olgun GÜVEN; , DMAEMA Aşılanmış PE/PP Dokumasız Kumaşlar Kullanılarak Sulu Çözeltilerden Cr(VI) Uzaklaştırılması
260 Cengiz KAVAKLI; Pınar AKKAŞ KAVAKLI; Aslı HAMURCU; Burcu Dila TURAN; Olgun GÜVEN; , Fe(III)-Yüklenmiş İminodiasetik Asit Grupları İçeren Dokumasız Kumaş Adsorbentlerin Hazırlanması ve Fosfat Uzaklaştırmasında Kullanımı
261 Onur ÇETİNKAYA; Mehmet Emin DURU; Hüseyin ÇİÇEK; , Bitki Türlerinden Yüksek Antioksidan ve Yüksek Radikal Giderim Aktivitesine Sahip Bileşiklerin Ayrılması
262 Ayşe KURT; Hande ÇELEBİ; , Selüloz Nanowhisker Esaslı Polimer Nanokompozitlerin Hazırlanması ve Mekanik-Termal Özelliklerinin Geliştirilmesi
263 Hasret TÜRKMEN; Ümmihan T. YILMAZ; Haşim YILMAZ; , Poli Tiyofenin Elektropolimerizasyon İle Modifikasyonu ve Çeşitli Amin Grubu İçeren Bileşiklere Duyarlılığının Araştırılması
264 Tülay İNAN; Emel YILDIZ; Hacer DOĞAN ; Emre BAŞTÜRK; Attila GÜNGÖR; Koray EKEN; , UV Işınları İle Sertleşebilen Polietereterketon Esaslı Akrilik Oligomerlerin Sentezi Ve Göz İçi Lens Uygulamalarında Kullanımı
265 Oya ŞANLI; Gülşen TAŞKIN; , Nanogözenekli NaAlg/CMS Membranlardan Naproksenin Kontrollü Salımı
266 Hatice ÖĞÜTÇÜ; Esra BOZKIR; Nurşen SARI; , Diamagnetic Ni(II) Koordinasyon Polimerlerin Antimikrobiyal Özellikleri
267 Nuran IŞIKLAN; Gülcan KÜÇÜKBALCI; , pH ve Sıcaklık Duyarlı NaAlg-g-PNIPAAm Kürelerinin Hazırlanması, Yapılarının Aydınlatılması ve Kontrollü İlaç Salımında Kullanımı
268 Nuran IŞIKLAN; Nur Benan KOÇAK; , Poli(N-İzopropilakrilamid) Aşılanmış Sodyum Aljinat Membranların Hazırlanması, Karakterizasyonu ve İndometasin Geçiş Özelliklerinin İncelenmesi
269 Yasemin IŞIKVER; Dursun SARAYDIN; , Çevre Duyarlı P(NIPAM-AAM)/XA Hidrojellerine Biyomolekül Adsorpsiyonu
270 Gül ÖZYILMAZ; Esra YAĞIZ; , Kalsiyum alginat/Kitosan Jele İmmobilize Edilmiş Lipaz ile izo-Amil Asetat ve Hekzil Asetat Üretimi
271 Gül ÖZYILMAZ; Esra YAĞIZ; , Kesikli ve Sürekli Reaktör Sistemlerinde İmmobilize Lipaz Enzimleri Kullanılarak Sentetik Aktivitesinin Araştırılması
272 Gül ÖZYILMAZ; Esra YAĞIZ; , Kitosana İmmobilize Edilmiş Candida Rugosa ve Domuz Pankreası Kaynaklı Lipaz Enzimlerinin Aromatik Ester Üretiminde Kullanımı
273 Gül ÖZYILMAZ; Esra YAĞIZ; , Lipaz Enziminin Kalsiyum-Alginat/Kitosan Kompozit Jeline ve Arakol Bağlı Kitosana İmmobilizasyonunun Optimizasyonu
274 Yelda ERTAŞ; Olgun GÜVEN; , Medikal Saflıkta Poli(vinilklorür)’ün UV Işınlarıyla Başlatılan Aşı Kopolimerizasyonu ile Hidrofilik Yüzey Modifikasyonu
275 Aslı KAHRAMAN; Oya ŞANLI; , Kanser İlacı 5-fluorouracil’in Magnetit İçeren Kitosan/Metil Selüloz Nanokürelerden Kontrollü Salımı
276 Gülderen KARAKUŞ; Ayşe Şahin YAĞLIOĞLU; Mesut KARAHAN; Semiha AYDIN; , Maleik Anhidrit-Stiren Kopolimerinin Prokainamid Hidroklorür ile Türevlendirilmesi, Karakterizasyonu ve Antiproliferatif Aktivitesinin İncelenmesi
277 Gülderen KARAKUŞ; Zübeyde Akın POLAT; Mesut KARAHAN; , Poli(Maleik Anhidrit-ko-Stiren) Kopolimerinin Sentezi, Prokainamid Hidroklorür ile Türevlendirilmesi, Karakterizasyonları ve Angiogenez İnhibisyon Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
278 Sinem KAMAL; Ali GÜNER; , Kolesterol Molekülünün Biyouyumlu Baskılanmasında Çözünürlük Parametrelerinin Algoritmik Hesaplanması
279 Aliye Nur ŞEN; Ali GÜNER; , Benzofuran Türevleri-Polimer-Çözücü ÜÇLÜSÜNÜN MOLEKÜLER Baskılamadaki Kimyasal İlgi Profilleri
280 Gül ÖZYILMAZ; Tanju YILDIZ; Ceylan AYTEPELİ; Meryem MENGÜLLÜOĞLU; , Polilizin ile Modifiye Edilmiş Kitosan Polimerine Katalaz Enziminin İmmobilizasyonu
281 Laleh TALAVAT; Ali GÜNER; , Moleküler Baskılamada Kullanılan Bileşenlerin Algoritmik Hesaplaması
282 Adem ZENGİN; Tuncer ÇAYKARA; Uğur TAMER; , Manyetik Nanopartikül/Polimer Hibrid Sistemin Hazırlanması ve Alzheimer Bio-işaretçi İmmobilizasyonunda Kullanımı
283 Gül ÖZYILMAZ; Sevil SAĞALTICI; Tanju YILDIZ; Seda AĞÇAM; , Farklı Şekillerde Modifiye Edilmiş Kalsiyum Alginat Jeline Sığır Karaciğeri Kaynaklı Katalaz Enziminin immobilizasyonu
284 Serkan DEMİRCİ; Tuncer ÇAYKARA; , RAFT Polimerizasyonu ile Katyonik Polimer Fırça Sentezi ve DNA İmmobilizasyonunda Kullanımı
285 Serkan DEMİRCİ; Tuncer ÇAYKARA; , RAFT Polimerizasyonu ile Katyonik Polimer Fırça Sentezi ve DNA İmmobilizasyonunda Kullanımı
286 Osman KARAGÖLLÜ; Fethiye GÖDE; Mesut GÖRÜR; Büşra ŞENGEZ; Ali TÜRKAN; Faruk YILMAZ; , Poli(Glisidilmetakrilat-ko-Metiltiyenilmetakrilat) Kopolimerinin Amperometrik Glikoz Biyosensör Uygulamasında Kullanımı
287 Zehra ÖLÇER; Zeynep M. ŞAHİN; Aziz TANRISEVEN; Faruk YILMAZ; Mehmet Murat ÖZMEN; , Makrogözenekli Poliakrilamid Hidrojellerinin Enzim İmmobilizasyonu Uygulamaları
288 Tuğçe Nihal GEVREK; Rana Nur ÖZDEŞLİK; Gülcan Semra ŞAHİN; Gülen YEŞİLBAĞ; Şenol Mutlu Amitav SANYAL; , Reaktif Polimerik Kaplamaların Mikrokontakt Baskılama Tekniği Kullanılarak Diels-Alder Tepkimesi ile İşlevselleştirilmesi
289 Serpil Ünver SARAYDIN; Zeynep Deniz Şahin İNAN; Nihan ÇINAR; Dursun SARAYDIN; , Biyomateryal Yapımında Kullanılan Akrilamid ve Türevlerinin Rat Böbrek Dokusu Morfolojisi Üzerine Etkileri
290 Yasemin TAMER; Hüseyin YILDIRIM; , Çekirdek-Kabuk Yapısındaki Polimerik Misellerin Sentezi ve Karakterizasyonu
291 Gülderen KARAKUŞ; Hacı Bayram ZENGİN; Ayşe Şahin YAĞLIOĞLU; , Maleik Anhidrit-Vinil Asetat Kopolimerinin Sitozin ?-D-Arabinofuranosid Hidroklorür ile Türevlendirilmesi, Karakterizasyonu ve Antiproliferatif Aktivitesinin İncelenmesi
292 Mesut KARAHAN; Dolunay ŞAKAR; , Poli (metil vinil eter-ko-maleik anhidrit)-Cu2+-BSA Biyokompleksinin pH ve Tuz Etkisinin İncelenmesi
293 Ayça TETİK; Gizem GÜNGÖR; Sema EKİCİ; , Kitosan Esaslı Ağyapılı Hidrojellerin Hazırlanması ve 5-Florourasil Salımı Davranışlarının İncelenmesi

Toplam 293 adet kayıt bulundu.