Kongre Bildirileri
  V. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 1-4 Eylül 2014, Tokat
Sıra no Yazar Bildiri
PDF*
1 İsmet Kaya ve Kevser Temizkan, İMİN VE HİDROKSİ İÇEREN AROMATİK BİLEŞİKLERİN POLİMERİZASYON TEPKİMELERİ VE KARAKTERİZASYONLARI
2 Fabien Salaün, MICROENCAPSULATION FOR ENHANCED TEXTILE SUBSTRATES PERFORMANCES
3 Ali Çırpan, POLİMERLERİN OPTO-ELEKTRONİK ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMALARI
4 Güralp Özkoç, PETRO-POLİMERLERE YEŞİL VE YENİLENEBİLİR ALTERNATİF - POLİ(LAKTİK ASİT): ?UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ?
5 Ahmet Karadağ, Ayşegül Şenocak, Şengül Aslan Korkmaz, Nesrin Okumuş Korkmaz, SİYANİDO KÖPRÜLÜ KOORDİNASYON POLİMERLERİ
6 Ali Eren Atıcı, Pınar Akkaş Kavaklı, Olgun Güven, AKRİLONİTRİL/VİNİL ASETAT KOPOLİMERİNİN KİMYASAL MODİFİKASYONU VE URANİL (UO2 2+) İYONU ADSORPSİYONUNDA KULLANILMASI
7 Alper Biçer, Cemil Alkan, Ahmet Sarı, Derya Kahraman Döğüşcü, Cahit Bilgin, Ayşe Altıntaş, Çınar Kızıl, POLİSTİREN/N-NONADEKAN MİKRO/NANO KAPSÜLLERİNİN SENTEZİ, MORFOLOJİSİ VE TERMAL ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
8 Amir Sepehrianazar, Asad Geybi, AMFİFİLİK POLİ(METAKRİLİK ASİT-KO-AKRİLAMİT) KOHİDROJELLERİN HAZIRLANMASI VE DEĞİŞİK ORTAMLARDA ŞİŞME ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
9 Ayşe Bakar, Olgun Güven, Vladimir I. Feldman, Alexey A. Zezin, X-IŞINLARI İLE İKİLİ VE ÜÇLÜ POLİMER METAL KOMPLEKSLER İÇERİSİNDE BOYUT VE DAĞILIM KONTROLÜ SAĞLANARAK BAKIR NANOKÜMELERİN OLUŞTURULMASI
10 Derya Kahraman Döğüşcü, Cemil Alkan, Ahmet Sarı, Alper Biçer, Ayşe Altıntaş, Cahit Bilgin, Çınar Kızıl, ISIL ENERJİ DEPOLAMA AMAÇLI (LA-MA) ÖTEKTİK KARIŞIMLI PMMA KABUKLU MİKRO/NANO KAPSÜLLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE TERMAL ÖZELLİKLERİ
11 Atilla Cihaner, Emine Gül Cansu-Ergün, Mohammed Al-Jumaili, DİTİYENOSİLOL TİP ELEKTROKROMİK KOPOLİMER: SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
12 Emre Çelikkol, Saadet Doğu, ARAÇ SOĞUTMA DEVRELERİNDE KULLANILAN METAL BORULARIN SU ENJEKSİYON YÖNTEMİYLE (WIT) PLASTİK BORULARA UYGULANMASI
13 Fatma Kurşun, Nuran Işıklan, MİKRODALGA İLE AŞILANANPOLİ(VİNİLALKOL)-AŞI POLİ(NİZOPOPİLAKRİLAMİD) (PVA-AŞI-PNIPAAM) KOPOLİMER MEMBRANLARIN PERVAPORASYONDA KULLANIMI
14 Feyza Kıraç, Olgun Güven, İLAÇ TAŞIYICI SİSTEM OLARAK TASARLANMIŞ POLİ(NİZOPROPİLAKRİLAMİT) (PNiPAAm) NANOJELLERİN HAZIRLANMASI
15 Gökhan Koçak, Cansel Tuncer, Gökhan Solmaz, Vural Bütün, 2-HiDROKSİ-3-MORFOLİNOPROPİL METAKRİLAT MONOMERİNİN SENTEZİ ve (KO)POLİMERLEŞMESİ
16 Harun Nezih Türkçü, Metin Tülü, Hale Ocak,Belkıs Bilgin Eran, POLİAMİDOAMİNE (PAMAM) DENDRİMERLERE İYONİK SIVI KRİSTALİK ÖZELLİK KAZANDIRILMASI
17 H. Esra Oğuztürk, Seha Tirkeş, Ahmet M. Önal, KARBAZOL ve FURAN BAZLI KONJUGE MONOMER SENTEZLERİ ve ELEKTROKİMYASAL POLİMERLEŞMELERİ
18 Hüsniye Melike Kayabaş, Serpil Eşsiz, Bekir Sarı, SICAKLIK VE MANYETİK ALAN DUYARLI POLİ(DİMETİLSİLOKSAN)/POLİ(VİNİL ASETAT)/POLİTİYOFEN ÜÇLÜ KOMPOZİT VE NANOKOMPOZİT FİLMLERİNİN SENTEZİ VE ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
19 İrem Erel-Göktepe, Vural Bütün , A. Levent Demirel, pH ve SICAKLIĞA DUYARLI ÇOK-KATMANLI POLİMER FİLMLER
20 Kasım Aksoy, Cemil Alkan, Ayşe Altıntaş, ELEKTRO LİF ÇEKİM METODU İLE ÜRETİLMİŞ PANDEKANOİK ASİT ESASLI ISI DEPOLAMA ÖZELLİKLİ LİFLER
21 Kasım Aksoya, Cemil Alkan, KOMPLEKS KOASERVASYON METODUYLA FAZ DEĞİŞTİREN MADDENİN KİTOSAN/SODYUM ALGİNAT İLE MİKROENKAPSÜLASYONU
22 Mehmet Kodal, Hümeyra Şirin, Güralp Özkoç, PLASTİKLEŞTİRİLMİŞ POLİ(LAKTİK ASİT)/EPOKSİ-POSS NANOKOMPOZİTLERİNİN İZOTERMAL OLMAYAN KRİSTALİZASYON DAVRANIŞININ İNCELENMESİ
23 Melike Çağlayan, Bekir Sarı, ORGANOMETALİK TUZLAR İLE MODİFİYE EDİLMİŞ CAMSI POLİMERLERİN HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU
24 Meshude Akbulut Söylemez, Dhana Lakshmi, Petya K. Ivanova-Mitseva, Michael J. Whitcombe, Elena V. Piletska, Kal Karim, Sergey A. Piletsky, Olgun Güven, ATRAZİN BASKILI POLİMERLER İÇİN İDEAL MONOMER VE MONOMER/KONUK MOLEKÜL ORANININ TÜMLEŞİK YÖNTEM KULLANILARAK BELİRLENMESİ
25 Nazim Bektaş?ia, Sevil Bektaş?i, YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİSİ YÖNTEMİ İLE POLİMERLERİN ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE DAĞILIMLARIN ARAŞTIRILMASI
26 Özlem Eğria, Zakir M. O. Rzayeva, Erhan Pişkin, MODİFİYE MONTMORİLLONİT VE BUNLARIN KULLANILDIĞI BİYOBOZUNUR NANOKOMPOZİT TARIMSAL ÖRTÜ FİLMLERİNİN ÜRETİMİ
27 Şeyda Çabuk, Özlem Erol, H. İbrahim Ünal,Ö. Yunus Gümüş, MERKEZ/KABUK YAPIDA TİO2/POLİPİROL NANOKÜRELERİN DİELEKTRİK VE ELEKTROREOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
28 Satılmış Basana, Erol Sancaktar, CB-NR ELASTOMERİK KOMPOZİTLERİN ELEKTRİKSEL İLETKENLİĞİ
29 Semiha Duygu Sütekin, Ayşe Bakar Atıcı, Olgun Güven, Allan S. Hoffman, POLİMER-ASETAMİNOFEN İLAÇ KONJUGATLARININ HAZIRLANMASI İÇİN STİREN VE MALEİK ANHİDRİTİN RAFT YÖNTEMİ İLE KONTROLLÜ SERBEST RADİKAL KOPOLİMERİZASYONU
30 Serap Özaya, M. Fatih Ergüneya, M. Atilla Taşdelen, DETERJANLAR İÇİN ÇOK FONKSİYONLU POLİAKRİLİK ASİTLERİN ÜRETİMİ
31 Sevilay Sarıtaş, Serpil Eşsiz, Bekir Sarı, SICAKLIK VE MANYETİK ALAN DUYARLI POLİ(VİNİLASETAT)/POLİ(VİNİL KLORÜR) /POLİFURAN ÜÇLÜ KOMPOZİT VE NANOKOMPOZİT FİLMLERİNİN HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU
32 Simge Cana, N. Gamze Karsli, Sertan Yesil, Ayse Aytac, PDI (1,4 FENİLEN DİİZOSİYANAT) VE TPP (TRİFENİL FOSFAT) ZİNCİR UZATICILARININ GERİ KAZANILMIŞ PET/PEN KARIŞIMLARININ ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
33 Soner Kızıl, Hayal Bülbül Sönmez, LİNEER ALİFATİK DİOLLERİN ÇAPRAZ BAĞLANMASINDA FENİL KÖPRÜLÜ BİSTRİETOKSİSİLANLARIN KULLANIMI
34 Tuğba Soğancı, Dilek Odacı Demirkol, Metin Ak, Mehmet Karakuş, FERROSENİL DİTİYOFOSFONAT İLE FONKSİYONLANDIRILMIŞ İLETKEN POLİMERLERİN SENTEZİ VE BİYOSENSÖR UYGULAMALARI
35 Tuğçe Ovalıoğlu, Murat Barsbay, Olgun Güven, STİRENİN ÇAPRAZ BAĞLAYICI VE RAFT AJANI VARLIĞINDA İYONLAŞTIRICI RADYASYONLA POLİMERİZASYONU
36 Adem Zengin, Uğur Tamer, Tuncer Çaykar, POLİMER FIRÇA ESASLI SERS AKTİF YÜZEYLERİN HAZIRLANMASI VE HEPATİT B TEŞHİSİNDE KULLANIMI
37 Uğur Adnan Sevil, Merve Özçalıcı, Zeynep Güntepe, POLİANİLİN SENTEZİNDE YENİ BİR YÖNTEM: BUHARFAZI POLİMERİZASYONU İLE ANİLİNDEN POLİANİLİN SENTEZİ
38 Merve Özçalıcı, Gizem Ergen, Rabia Tokatlı, Elif Partal, Uğur Adnan Sevil, YUMURTA AKINDAN FİZİKSEL VE KİMYASAL YÖNTEMLERLE ÇAPRAZ BAĞLI JELLERİN ÜRETİLMESİ: YENİ BİR HAMMADDE MALZEME TÜRÜ
39 Ufuk Yıldız, Melike Ekizoğlu, Meral Özalp, Olgun Güven, POLİ(ALLİL GUANİDİN.HCl)?ÜN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİĞİNİN İNCELENMESİ
40 Vildan Sanduvaç, Serap Eken, Ahmet M. Önal, SİKLOPENTADİTİYOFEN BAZLI KONJUGE MONOMER SENTEZLERİ ve ELEKTROKİMYASAL POLİMERLEŞMELERİ
41 Yunus Emre Özkara, Betül Karataş, Yunus Karataş, YENİ BİR BORAT ESTER KATKISININ POLİ[BİS(METOKSİETOKSİETOKSİFOSFAZEN) POLİMER ELEKTROLİTİNDE KULLANIMI
42 Yunus Karataş, POLİSİLOKSAN VE POLİFOSFAZENLERİN POLİMER ELEKTROLİT OLARAK KULLANIMI
43 Abdullah Sayılgan, Hüseyin Esen, BİTKİSEL YAĞLARDAN POLİMERİZE OLABİLEN MONOMER SENTEZİ
44 Ahmet Erdem, Ufuk Yıldız, pH ve SICAKLIĞA DUYARLI JEFFAMİNE İÇERİKLİ YENİ TÜR AKILLI HİDROJELLERİN SENTEZİ VE UYGULAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI
45 Ahmet Gültek, Selda Sezer, Eda Bayar, Cenk Özşanlı ve Turgay Seçkin, HALLOYSİT-POLİMER NANOKOMPOZİT MALZEMELERİNİN HAZIRLANMASI VE TERMAL ÖZELLİKLERİNE BAZI BOR BİLEŞİKLERİNİN SİNERJİK ETKİSİNİN İNCELENMESİ
46 Ahmet Ozgur Safa, Naime Akbasoglu Unlu, Sevki Can Cevher, Ali Cirpan, FARKLI MİKTARDA PİRİDİN TÜREVİ İÇEREN KONJÜGE POLİMERLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONUVE GÜNEŞ PİLİ UYGULAMALARI
47 Ahmet Üner, Erdinç Doğancı, Osman Keskin, Faruk Yılmaz, POLİHEDRAL OLİGOMERİK SİLSESKUİOKSAN (POSS) MERKEZLİ VE PİREN UÇLU POLİ(?-KAPROLAKTON) YILDIZ POLİMERLERİN KLİK KİMYASI VE HALKA AÇILMA POLİMERİZASYONU YÖNTEMLERİ İLE SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
48 Meryem Öztürk, Ali Delibaş, METİL METAKRİLAT / 2-ETİLHEKZİL AKRİLAT LATEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
49 Meryem Öztürk, Ali Delibaş, İNVERSE EMÜLSİYON POLİMERİZASYONU İLE HİDROJELLERİN SENTEZİ VE ŞİŞME DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
50 Amir Sepehrianazar, Maryem Adalet, AMFİFİLİK POLİ(STİREN-ko-AKRİLİK ASİT) KOHİDROJELLERİN HAZIRLANMASI VE DEĞİŞİK ORTAMLARDA ŞİŞME ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
51 Ayfer Yıldırıma, Yasemin Bulut, Cu(II) ADSORPSİYONU İÇİN MAGNETİK ÇİTOSAN NANOPARTİKÜL SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
52 Aysel Demirci, Esra Eren, Yunus Emre Özkara, Betül Karataş, Yunus Karataş, POLAR KARBONAT GRUBU İÇEREN POLİ ETİLEN GLİKOL-BORAT ESTER POLİMER ELEKTROLİTLER
53 Ayşe Altıntaş, Cemil Alkan, Ahmet Sarı, Derya Kahraman Döğüşcü, Alper Biçer, Cahit Bilgin, Çınar Kızıl, FAZ DEĞİŞİMİ YOLUYLA ISIL ENERJİ DEPOLAMA MAKSATLI (PA-LA) ÖTEKTİK KARIŞIMLI PS KABUKLU MİKRO/NANO KAPSÜLLER
54 N. Gamze Karslı Yılmaz, Ayşe Aytaç, YÜZEYİ ALKALİ İLE İŞLEM GÖRMÜŞ KETEN LİFİ DESTEKLİ PLA/PC KARMALARININ MEKANİK, TERMOMEKANİK VE MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
55 A. Alper Öncül, İlhan Canpolat, Aycan Günay, Turgay Yılmaz, Gürcan Koman, DAHA BEYAZ AKRİLİK ELYAF (AKSA BEYAZI)
56 Betül Taşdelen, SICAKLIĞA ve pH?A DUYARLI FUMARİK ASİT-POLİ (NİZOPROPİL AKRİLAMİD)- POLİ (N-VİNİL PİROLİDON) İÇ İÇE GEÇMİŞ AĞ YAPILI HİDROJELLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
57 Beyza Beyhan, Kemal Cellat, Berk Kazancı, Halime Paksoy, EMÜLSİYON POLİMERİZASYONUNDA FARKLI KARIŞTIRMA YÖNTEMLERİNİN MİKROKAPSÜLLENMİŞ FAZ DEĞİŞTİREN MADDE ÖRNEKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
58 Burcu Sarıa, Cevdet Kaynak, POLİLAKTİT/MONTMORİLLONİT NANOKOMPOZİTLERİNİN MEKANİK VE ISIL DAVRANIŞLARI
59 Burçin Altan, Banu Avcıoğlu Dündar, Zeynep Yurtkuran Çeterez, UÇUCU YAĞ İÇEREN KİTOSAN POLİMER FİLMLERİNİN BOTRYTİS CİNERİA ÜZERİNDEKİ ANTİFUNGAL ETKİSİ
60 Sülbiye Başkut, Büşra Aksoy, Süleyman Köytepe, Turgay Seçkin, Doğal Lif Katkılı Poliester Kompozitlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
61 Cahit Bilgin, Cemil Alkan, Ahmet Sarı, Alper Biçer, Derya Kahraman Döğüşcü, Ayşe Altıntaş, Çınar Kızıl, FAZ DEĞİŞİM MALZEMESİ OLARAK NONADEKANTETRAKOSAN ÖTEKTİK KARIŞIMLARININ POLİSTİREN İÇERİSİNDE MİKRO/NANO BOYUTTA KAPSÜLLENMESİ, KARAKTERİZASYONU VE ISIL ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
62 Cansel Temiz, Naime Akbasoglu Unlu, Sevki Can Cevher, Serife O. Hacioglu, Levent Topparea, Ali Cirpan, IŞIK SAÇAN ORGANİK DİYOTLAR İÇİN BENZOTRİAZOL İÇEREN KONJUGE POLİMERLER
63 Cengiz Uzun, Filiz Karagöz, Matin Yazdani Kohneshahri, Belma Işık, POLİ(D,L-LAKTİK ASİT-ko-SERİN-NH2) KOPOLİMERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
64 Çağatay Berkan Yalçın, Murat Müdüroğlu, Mehmet Hançer, ÇÖKTÜRÜLMÜŞ CaCO3/LLDPE NANO KOMPOZİT İNCE FİLM ÜRETİMİ VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
65 Yusuf Mert, Çınar Kızıl, Cemil Alkan, Ahmet Sarı, Alper Biçer, Derya Kahraman Döğüşcü, Cahit Bilgin, Ayşe Altıntaş, POLİSTİREN/N-HEPTADEKAN(C17)-N-TETRAKOSAN(C24) ÖTEKTİK MİKRO/NANO KAPSÜLLERİNİN HAZIRLANMASI, ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
66 Derya Kahraman Döğüşcü, Ayşe Altıntaş, Cemil Alkan, ISIL ENERJİ DEPOLAMA AMAÇLI POLİ(STEARİL AKRİLAT-KOMETİL AKRİLAT) VE POLİ(STEARİL AKRİLAT-KO-METİL METAKRİLAT) KOPOLİMERLERİNİN ATRP YÖNTEMİYLE ÜRETİLMESİ VE KARAKTERİZE EDİLMESİ
67 Derya Kahraman Döğüşcü, Yeşim Müezzinoğlu, Ayşe Altıntaş, Cemil Alkan, POLİ(POLİETİLEN GLİKOL DİGLİSİDİL METAKRİLAT) VE POLİ(POLİETİLEN GLİKOL MONOMETİLETER GLİSİDİL METAKRİLAT) POLİMERLERİNİN ISIL ENERJİ DEPOLAMA AMAÇLİ KATİ-KATİ FAZ DEĞİŞİM MALZEMELERİ OLARAK HAZİRLANMASİ VE TANİMLANMASİ
68 Didem Ucan, Fulya Ekiz Kanik, Yunus Karatas, Levent Toppare, POLİ[(METOKSİETOKSİ)ETOKSİ-CO-3 FORMİLFENOKSİ] FOSFAZEN?İN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE BİYOSENSOR UYGULAMALARINDA KULLANIMI
69 Dilek Aykız, Turgay Seçkin, Ahmet Gültek, Sema Vural, DOĞAL KAYNAKLARDAN POLİ(1,2-LİMONEN)'İN SENTEZİ VE YAPISAL TANIMLANMASI
70 Dursun Saraydın, Murat Aslan, A. Yasemin Öztop, Nurettin Şahiner, ÇAPRAZ BAĞLI POLİ(AKRİLAMİD / 4-VİNİL PİRİDİN) KOPOLİMERLERİNİN HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU ve ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
71 Elif Köksal, Fethiye Göde, KOMPLEKS KOASERVASYON YÖNTEMİYLE E VİTAMİNİ İÇEREN MİKROKAPSÜL ÜRETİMİ
72 Erdener Karadağ, Banu Hasgül, AAm/SMA/KARREGENAN/MONTMORİLLONİT HİBRİT KOMPOZİT HİDROJELLERİNE SU ve BOYA SOĞURUMU
73 Erdinç Doğancı, Mesut Görür, Cavit Uyanık, Faruk Yılmaz, STEROİD MERKEZLİ A3B-TİPİ YILDIZ POLİMERLERİN KLİK KİMYASI VE HALKA AÇILMA POLİMERİZASYONU YÖNTEMLERİ İLE SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
74 Erdinç Doğancı, Derya Davarci, Cavit Uyanık, Faruk Yılmaz, KOLESTEROL SONLU VE YILDIZ ŞEKİLLİ POLİ(?-KAPROLAKTON) SIVI KRİSTAL POLİMERLERİN MEZOMORFİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
75 Esma Kılıcer, Dilek Cimen, Adem Zengin, Tuncer Caykara, SİLİSYUM YÜZEYİNDE POLİ(AKRİLOİLMORFOLİN) FIRÇALARIN SENTEZİ VE POLİMERİZAYON KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ
76 Esra Barım, Cumhur Kırılmış ve Mustafa Değirmenci, BENZOFURAN İÇEREN YENİ BİR METAKRİLAT MONOMERİ: SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU, HOMOPOLİMERİZASYON VE KOPOLİMERİZASYONDA KULLANILMASI
77 Esra Özdemir, Teoman Tinçer, Jale Hacaloğlu, POLİ(LAKTİK ASİT)/KİL NANOKOMPOZİTLERİ
78 Emine Süra Kazmaz, Süleyman Köytepe, Turgay Seçkin, POLİÜRETAN ESASLI MAKROGÖZENEKLİ KOLONDOLGU MADDELERİNİN SENTEZİ VE AYIRMA PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ
79 Fatih Biryan, Kadir Demirelli, POLİ(2-HİDROKSİ-3-NAFTOKSİ PROPİL METAKRİLAT)? IN TERMAL DEGRADASYONU VE DİELEKTRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
80 Fatih Biryan, Kadir Demirelli, RADİKALİK KOPOLİMERİZASYON İLE 2-HİDROKSİ-3-(4- NİTROFENOKSİ) PROPİL METAKRİLAT VE BENZİL METAKRİLATIN MONOMER REAKTİVİTE ORANLARININ BELİRLENMESİ VE DİELEKTRİK ÖZELLİKLERİN İNCELENMESİ
81 Fatma Gül Yeşilbayrak, Hacı Ökkeş Demir, 2,4-DİHİDROKSİASETOFENONDAN TÜRETİLMİŞ YENİ TÜR POLİ(FENOKSİ-KETİMİN) SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
82 Fatma Yemişci, N. Gamze Karslı, Sertan Yeşil, Ayşe Aytaç, PLASTİKLEŞTİRİLMİŞ POLİ(LAKTİK ASİT)?İN ALEV DAYANIMININ FOSFAT BAZLI KATKI MADDELERİ İLE İNCELENMESİ
83 Ferda Eser, Ebru Aktaş, Adem Önal, EKSTRAKSİYON VE BOYAMA KOŞULLARINI OPTİMİZE EDEREK CEVİZ KABUKLARININ POLİESTER VE POLİESTERVİSKON KARIŞIMI KUMAŞLARI BOYAMA POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ
84 Funda Çıtak, Vural Bütün, POLİ(STİREN-GLİSİDİL METAKRİLAT) LATEKSLERİN SENTEZİ, MODİFİKASYONU, KARAKTERİZASYONU VE UYGULAMA ÇALIŞMALARI
85 Gözde Çetin, Semiha Kundakcı, Erdener Karadağ, Ömer Barış Üzüm, AAm/APTAC HİDROJELLERİNİN SU VE BOYARMADDE SOĞURUM KAPASİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI
86 Gülben Torğut, Güzin Pıhtılı, Kadir Demirelli, HALKA AÇILMA POLİMERİZASYONUYLA POLİ ETERİK YAPIDA POLİMERİN HAZIRLANMASI VE ADSORPSİYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
87 Gülben Torğut, Kadir Demirelli, HALKA AÇILMA POLİMERİZASYONU VE ATRP YÖNTEMİ İLE ABC TİPİ BLOK KOPOLİMERLERİN SENTEZİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
88 Gülen Oytun Akalın, Nilay Demirkol Karahan, Mehlika Pulat, KİTOSAN TEMELLİ YARI-IPN HİDROJELLERİN ŞİŞME ÖZELLİKLERİ VE LİPAZ SALIM DAVRANIŞLARI
89 Gülşah Arslana, Yasemin Gündoğdu Ceylan, ABS, PC/ABS HAMMADDELERİNDEN ÜRETİLMİŞ PLASTİK PARÇALARIN GERİ DÖNÜŞÜMLERİNİN SAĞLANARAK TEKRAR KULLANIMLARININ SAĞLANMASI
90 Müslüm Duğrun, Gülşah Ozan Aydın, Hayal Bülbül Sönmez, PETROL KÖKENLİ ORGANİK SIVI ABSORBENTİ OLARAK POLİ(ALKOKSİSİLAN) ORGANOJELLERİN KULLANILMASI
91 Gürkan Atınç Yılmaz, Değer Şen, Zekeriy Taner Kaya, Teoman Tinçer, POLİMER BAĞLI PATLAYICILARDA PLASTİKLEŞTİRİCİLERİN PATLAYICININ AKMAZLIK ve MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
92 Güzin Pıhtılıa, Gülben Torğut, Kadir Demirelli, KLOR UÇLU METİLMETAKRİLAT MAKROMONOMERİ?NİN MODİFİKASYONU VE ADSORPSİYON ÇALIŞMASI
93 Güzin Pıhtılı, Kadir Demirelli, ATRP İLE SENTEZLENEN TARAK TİPİ KOPOLİMERLERİNİN İYONİK İLETKENLİĞİNDEN AKTİVASYON ENERJİLERİNİN BELİRLENMESİ
94 Hacer Kazan, Nuran Işıklan, SICAKLIĞA DUYARLI POLİ(VİNİL ALKOL) BAZLI KOPOLİMERLERİN SENTEZLENMESİ VE YAPISAL KARAKTERİZASYONU
95 Hacı Ökkeş Demir, POLİFENOL-TEMELLİ YENİ BİR YARI-İLETKEN POLİMER: POLİ(4-(1-(2-FENİLHİDRAZON)ETİL)FENOL)
96 Hande Ekren, Ömer Barış Üzüm, POLİAMFOLİT HİDROJELLERİN ŞİŞME KARAKTERİZASYONU
97 Harun Nezih Türkçü, Metin Tülü, Hale Ocak, Belkıs Bilgin Eran, POLİPROPİLENİMİNE (PPI) DENDRİMERLERİN MONOSÜBSTİTÜTE BENZOİK ASİT İLEİYONİK SIVI KRİSTAL ÇALIŞMALARI
98 Fatma Taşkoparana, Haşim Yılmaza, Ümmihan T. Yılmaza, H. İbrahim Ünal, POLİTİYOFEN/NEVŞEHİR POMZASI KOMPOZİTLERİNİN ELEKTROREOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
99 Abdullah Çalışkana, Haşim Yılmaza, Ümmihan T. Yılmaza, H. İbrahim Ünalb, POLİ(METİL METAKRİLAT)/NEVŞEHİR POMZASI KOMPOZİTLERİNİN ELEKTROREOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
100 İsmet Kayaa, Hatice Karaer, KİTOSAN BİRİMİ İÇEREN İMİN POLİMERLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
101 Hatice Karaer, İsmet Kaya, Haluk Aydın, METİL VE PİRİDİN BİRİMLERİ İÇEREN İMİN POLİMERLERİNİN SENTEZİ VE TERMAL ÖZELLİKLERİ
102 Hatice Ödemiş, Erdener Karadağ, KSANTAN GAM ve SEPİYOLİT İÇEREN YENİ AKRİLAMİD/ÇİNKO AKRİLAT KOMPOZİT HİDROJELLERİNDE ŞİŞME KARAKTERİZASYONU
103 H. Nursevin Öztop, Furkan Akyıldız, Dursun Saraydın, ÇAPRAZ BAĞLI POLİ(AKRİLAMİD / VİNİL SÜLFONİK ASİT) KOPOLİMERLERİNİN HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU ve İNVERTAZ İMMOBİLİZASYONUNDA KULLANILMASI
104 Yağmur Tezcan, İlker Yatı, Hayal Bülbül Sönmez, PETROL DÖKÜNTÜLERİNİ GİDERİCİ AJAN OLARAK POLİ(PROPİLEN GLİKOL) JELLERİNİN KULLANIMI
105 İmren Özcan, Süleyman Köytepe, Turgay Seçkin, UYARI CEVAP ÖZELLİKLİ POLİMALEİMİD SİKLODEKSTRİN YAPILARININ SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
106 İmren Özcan, Süleyman Köytepe, Turgay Seçkin, MONOLİTİK SiO2 NANOPARTİKÜLLERDEN UYARI CEVAP ÖZELLİKLİ SUPRAMOLEKÜLER YAPILARININ SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
107 Kemal Cellat, Murat Ünal, Beyza Beyhan, Okan Karahan, Yeliz Konuklu, Cengiz Dündar, Caner Güngör, Halime Paksoy, FAZ DEĞİŞTİREN MADDELERİN KOASERVASYON YÖNTEMİ İLE KAPSÜLLENMESİ VE BİNA UYGULAMALARINDA KULLANIMI
108 Kevser Temizkan, İsmet Kaya, ANA ZİNCİRİNDE FARKLI ALİFATİK GRUPLAR İÇEREN POLİ(AZOMETİN-ESTER)? LERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
109 Kübra Şerife Yüksel, Murat Şen, Mehmet Çopuroğlu, EPOKSİ-FONKSİYONELLİ SİLİKAT-İÇERİKLİ POLİMER NANOKOMPOZİTLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
110 Yekta Karadumana, Levent Önal, KABAK LİFİ TAKVİYELİ DÜŞÜK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN (HDPE) KOMPOZİTLERİN ÜRETİMİ VE MEKANİK KARAKTERİZASYONU
111 Masoomeh Mehrnia, Oya Bal, Murat Torun, Dilek Şolpan, KATYONİK BOYA ADSORPSİYONU AMAÇLI ADSORBENT SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ADSORPSİYON ÇALIŞMALARI
112 Mehlika Özdemir Alp, Mehmet Özdemir, Ayşe Aytaça, Veli Deniz, EMÜLSİYON POLİMERİZASYONU İLE STİREN-AKRİLAT ESASLI KOPOLİMER ÜRETİMİNDE EMÜLGATÖR ÇEŞİDİNİN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
113 Şaban Murat Unlu, Şengül Dilem Doğan, Mehmet Doğan, EPOKSİ REÇİNESİNDE BOR İÇEREN BİLEŞİKLERİN GÜÇ TUTUŞURLUK ÖZELLİKLERİNİN ALÜMİNYUM ÜÇ HİDRAT İLE KIYASLANMASI
114 Selin Portakal, Mehmet Kodal, Güralp Özkoç, POLİPROPİLEN (PP) YÜZEYİNE MİKRODALGA YARDIMIYLA POSS AŞILANMASI
115 Mehmet Kodal, Başak Şanlı, Hüseyin Kara, Jale Filiz, Güralp Özkoç, POLİPROPİLEN/SİLİKON KAUÇUK HARMANLARININ MEKANİK, FİZİKSEL, ISIL VE MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ
116 Mehmet Özdemir, Mehlika ÖZDEMİR Alp,B, Ayşe Aytaç, Veli Deniz, STİREN VE 2-ETİL HEKZİLAKRİLATIN EMÜLSİYON KOPOLİMERİZASYONUNDA BAŞLATICI ETKİSİNİN İNCELENMESİ
117 Mehtap Demir, Hüseyin Zengin, Hayriye Korkmaz, Gülay Zengin, Ahmet Özer, POLİANİLİN/KALSİYUM OKSİT PARTİKÜLLERİ KOMPOZİT MALZEMELERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE SPEKTROSKOPİK İNCELENMESİ
118 Melek Bulut, SENTEZLENEN 60P40PET TERMOTROPİK SIVI KRİSTAL KOPOLİESTERİNİN ENDÜSTRİYEL PET İLE HAZİRLANAN HARMANLARININ MEKANİK DAVRANIŞLARI
119 Nihal Eser, Müşerref Önal, Yüksel Sarıkaya, Meltem Çelik, POLİPİROL/HALLOYSİT NANOKOMPOZİTLERİN HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU
120 Merve Güzela, Hülya Kül Özena, Rukiye Ayrancıa, Tuğba Soğancıa, Dilek Odacı Demirkolb, Metin Ak, İKİ İZOMER MONOMERDEN OLUŞTURULAN İLETKEN POLİMERLERİN BİYOSENSÖR ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
121 Merve İlhan, Didem Balun Kayan, İLETKEN POLİ(o-ANİSİDİN-ko-o-TOLUİDİN)/KİTOSAN/Pt KOMPOZİT YAPILARI ÜZERİNDE ELEKTROKATALİTİK HİDROJEN ÜRETİMİ
122 Mesut Görür, Erdinç Doğancı, Ümit İşçi, Faruk Yılmaz, DANSİL UÇ GRUPLARINA SAHİP FOSFAZEN MERKEZLİ ALTIKOLLU POLİ(?-KAPROLAKTON) YILDIZ POLİMERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE METAL İYONU SENSÖRÜ UYGULAMALARINDA KULLANILMASI
123 Metin Ak, Tuğba Soğancı, Rukiye Ayrancı, Mehmet Karakuş, KARBAZOL VE FERROSEN İÇEREN HİBRİT POLİMER SENTEZİ VE SPEKTROELEKTROKİMYASAL ÖZELLİKLERİ
124 Mithat Çelebia Ve Zafer Ömer Özdemir, KİTOSAN POLİMERİ İLE ATIK SULARDAKİ BOYALARIN GİDERİLMESİ
125 Mohammadreza Ghaffarlou, Olgun Güven, SUDA ÇÖZÜNEN BAZI POLİMERLERİN YUMAK DİNAMİĞİNİN İNTERPOLİMER KOMPLEKS OLUŞUMU İLE İNCELENMESİ
126 Murat Barsbay, Olgun Güven, RADYASYON BAŞLATICILI AŞI KOPOLİMERİZASYONUNDA BAZ POLİMERİN AŞILANMA DAVRANIŞINDAKİ ETKİSİ
127 Nasrettin Genlia ve Mustafa Değirmenci, ZİNCİR ORTASINDA FOTOAKTİF GRUP İÇEREN MAKROFOTOBAŞLATICILARIN ATRP VE KLİK KİMYASI YÖNTEMLERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ İLE ELDESİ
128 Necdet Seventekin, KARBON LİFLERİ ve KULLANIM ALANLARI
129 Nefise Ayhan*, Canan Onaç, H.Korkmaz Alpoğuz, CELGARD 2500 POLİMERİK MEMBRANLAR KULLANILARAK Cr+6 METAL KATYONUNUN TAŞINIMI
130 Neslihan Nohut Maşlakcıa, Seyhan Ulusoyb, Ayşegül Uygun Öksüz, PLAZMA MODİFİYE EDİLMİŞ KİTOSANIN FURAN GRUPLARI İLE TÜREVLENDİRİLMESİ VE BİYOFİLM OLUŞUMUNA ETKİSİNİN QCM İLE İNCELENMESİ
131 Numan Eczacıoğlu, Sinan Eğri, PLLA-PEG KOPOLİMERLERİNDEN GÖZENEKLİ DOKU İSKELELERİN HAZIRLANMASI
132 Nur Benan Koçak, Nuran Işıklan, SODYUM ALJİNAT/HİDROKSİPROPİL SELÜLOZ KARIŞIMI MEMBRANLARIN HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE İNDOMETASİN GEÇİŞ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
133 Onur Balkan, Ülkü Yılmazer, CAM KÜRE, MİKA VE VOLLASTONİT PARTİKÜLLERİNİN SEBS? MA ELASTOMERİ İLE KAPLANMASININ PP/CAM KÜRE, P/MİKA VE PP/VOLLASTONİT KOMPOZİTLERİN MİKROYAPI, REOLOJİK VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
134 Onur Çetinkaya, Melek Tezcan, Gökhan KoçaK, Hüseyin Çiçek, BİTKİ ÖZÜTÜNDEN YÜKSEK ANTİRADİKAL VE ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLİ FLAVONOİD YAPISINDAKİ BİLEŞİKLERİN BORONİK ASİT TAŞIYAN ÇİFT FONKSİYONLU KOPOLİMERİKPARTİKÜLLER KULLANILARAK İZOLASYONU
135 Ozan Erlik, Naime Akbasoglu Unlu, Ali Cirpan, ORGANİK IŞIK YAYAN DİYOTLAR ELDE ETMEK AMACIYLATURUNCU RENK VEREN POLİMER SENTEZİ
136 Ozge Azeri, Sevki Can Cevher ,Serife O. Hacioglu, Ali Cirpan, ORGANİK GÜNEŞ PİLLERİ İÇİN BİTİŞİK THIAZOLO-THIAZOLE HALKASI İÇEREN KONJUGE POLİMER
137 Ömer Barış Üzüm, İsmail Bayraktar, Semiha Kundakcı, Erdener Karadağ, AKRİLAMİD ESASLI MANYETİK YARI-IPN?LERİN ŞİŞME VE SOĞURUM POTANSİYELLERİNİN BELİRLENMESİ
138 Ömer Faruk Ensari, Derya Kahraman Döğüşcü, Cemil Alkan, BAZI AKRİLİK ESASLI POLİMERLERDE YAPI ÖZELLİK İLİŞKİSİNİN KATI-KATI FAZ DEĞİŞİM YOLUYLA ENERJİ DEPOLAMA ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
139 Ömer Yunus Gümüş, Şeyma Özkan, Frieder Jaekle, Halil İbrahim Ünal,, İLETKEN ORGANOBOR POLİMER İÇİN YENİ MAKROMONOMERLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
140 Özer Kartal, Hüseyin Zengin, Gülşen Aksin, Gülay Zengin, Sümeyra Demir, POLİ(2-ETİL ANİLİN)/SİLİSYUM DİOKSİT PARTİKÜLLERİ KOMPOZİTİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE SPEKTROSKOPİK İNCELENMESİ
141 Perihan Öztürk, Kıvanç Akkaş, Akın Akdağ,, PRİMER ALKOLLERİN TAMAMI POLİMERİK BİR SİSTEMLE ALDEHİTLERE YÜKSELTGENMESİ
142 Perihan Yılmaz, Turgay Seçkin ve Süleyman Köytepe, VANİLİN KULLANILARAK AKILLI DOĞAL POLİMER ELDE EDİLMESİ
143 Pınar Demir, POLAR YAN GRUPLU POLİSTİRENİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE SICAKLIKLA DİELEKTRİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ
144 Pınar Demir, FARKLI YAN GRUPLARLA MODİFİYE EDİLMİŞ POLİSTİRENİN TERMAL DEGRADASYON DAVRANIŞININ VE DİELEKTRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
145 Pınar Taşkın, Murat Şen, Hande Hayrabolulu, Murat Torun, KSANTAN SAKIZI POLİMERİNİN RADYASYONLA BOZUNMASINA IŞINLAMA KOŞULLARININ ETKİSİ
146 Rahim Dönmez, İlker Yatı, Hayal Bülbül Sönmez, AMFİFİLİK ÇAPRAZ BAĞLI POLİ(ETİLEN GLİKOL) JELLERİNİN TASARIMI VE ŞİŞME ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
147 Ramazan Coşkun, Enver Er, KARBAMOTİYOLİLİMİDAMİT İÇEREN REÇİNE İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN Cr(VI) İYONLARININ UZAKLAŞTIRILMASI
148 Ramazan Coşkun, Hanım Birgül, MODİFİYE EDİLMİŞ POLİESTER LİFLERLE SULU ÇÖZELTİLERDEN CR(VI) GİDERİLMESİ
149 Recep Taşa, Gülden Erol, Muzaffer Can, POLİPİROL/TiO2 SENTEZİ VE FOTOKATALİTİK ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ
150 Recep Taşa, Gülden Erol, Muzaffer Can, Nilay AKKUŞ Taş, POLİPİROL/SnO2 KATALİZÖRLER İLE UV-IŞINI ALTINDA FOTOKATALİTİK AKTİVİTESİNİN İNCELENMESİ
151 Recep Taşa*, Gülden Erolb, Deniz Doğanb, Muzaffer Can, POLİPİROL/ZnO PARTİKÜLLERİNİN HAZIRLANMASI VE BU PARTİKÜLLERİN OKSİDASYON FOTOKATALİZÖRÜ OLARAK KULLANIMI
152 Ruhan Altun Anayurt, Cemil Alkana, Sennur Alay Aksoy, ISIL ENERJİ DEPOLAMA AMAÇLI POLİ(METİL METAKRİLATKO- 2-HİDROKSİ ETİL AKRİLAT)/N-OKTADEKAN MİKROKAPSÜLLER
153 Said Ateş, Derya Kahraman Döğüşcü, Cemil Alkan, POLİ(AKRİLONİTRİL) POLİMERİNİN METİL METAKRİLAT MODİFİKASYONU İLE ISLANABİLİRLİĞİNİN ARTIRILMASI
154 Satılmış Basan, Yeşim Yay, FOSFOTUNGUSTİK ASİT VE POLİ(VİNİL ALKOL) İLE PROTON İLETKEN MEMBRAN ÜRETİLMESİ VE BİLEŞİMİN MEMBRAN ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
155 Satılmış Basan, Canel Sinmez, POLİ(TRİMETİL TEREFTALAT-POLİ(VİNİL KLORÜR) KARIŞIMLARININ ISISAL BOZUNMASI
156 S.Basan, E.Kumbiloğlu, A.Tekinyerli, M.Büyükçolak, POLİ(VİNİL KLORÜR)/VİNİL ASETAT VİNİL KLORÜR KOPOLİMERİNİN KARIŞABİLİRLİĞİ
157 Semiha Kundakcı, Banu Hasgül, Ömer Barış Üzüm, Erdener Karadağ, MONTMORİLLONİT YÜKLENMİŞ AAm/AMPS/PEG KOMPOZİT HİDROJELLERİNDE ŞİŞME KARAKTERİZASYONU ve BOYARMADDE ADSORPSİYONU
158 Serap Eken, Buket Bezgin Carbas, Ahmet M. Önal, YENİ TİYENİLPİROL MONOMERLERİNİN SENTEZİ VE ELEKTROKİMYASAL YÖNTEMLE POLİMERLEŞTİRİLMELERİ
159 Serpil Yılmaz, Mehmet Coşkun, ABC TİPİ TRİBLOK KOPOLİMERLE MODİFİYE EDİLMİŞ MWCNT SENTEZİ, TERMAL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
160 Gamze Karslı Yılmaza, Sertan Yesilb, Ayşe Aytaç, KARBON NANOTÜP/KISA CAM ELYAF TAKVİYELİ POLİPROPİLEN MATRİSLİ HİBRİT KOMPOZİTLERİN ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
161 Serzen İlboğaa, Mehmet Coşkun, N-İZOPROPİLAKRİLAMİT ESASLI DİBLOK KOPOLİMERLERİN LCST DEĞERİNİN İNCELENMESİ
162 Serzen İlboğaa, Mehmet Coşkun, P(NIPA-co-DMAPMA) KOPOLİMERİNİN LCST DEĞERİNİN İNCELENMESİ
163 Shahed Parvizikhosroshahi, Erdem C. Uluışık, Hatice Kaplan Can, ANHİDRİT İÇEREN FONKSİYONEL KOPOLİMER-PEG BLENDLERİNİN DENEYSEL VE TEORİK YAKLAŞIMLAR İLE UYUMLULUĞUNUN/KARIŞABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
164 Suat Kahya, MİKRODALGA DESTEKLİ METİL SELÜLOZ-AŞI-POLİ(1-VİNİL-2- PİROLİDON) SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
165 Esma Danış, Emine Süra Kazmaz, Süleyman Köytepe, Turgay Seçkin, DÜŞÜK DİELEKTRİK ÖZELLİKLİ NAFTALEN TEMELLİ POLİİMİDLERİN SENTEZİ VE UYGULAMA ALANLARININ BELİRLENMESİ
166 Sümeyra Bayır, Erdinç Doğancıa, Çiğdem Çakırlar, Sait Eren Sanc, Faruk Yılmaz, YAN GRUBUNDA KOLESTEROL BULUNAN SIVI KRİSTAL POLİMERLERİN MEZOMORFİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ VE ORGANİK ALAN ETKİLİ TRANSİSTÖR (OFET) UYGULAMALARINDA KULLANILMASI
167 Şebnem Kemaloğlu Doğana, Güralp Özkoç, BİYOMALZEME OLARAK KULLANILABİLECEK POLİ(LAKTİK ASİT)/POLİÜRETAN POLİMER KARIŞIMLARININ BİYOMEDİKAL UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI
168 Şeyma Tokmak, Nuran Işıklan, MİKRODALGA DESTEKLİ PEKTİN-AŞI-POLİ(N,NDİETİLAKRİLAMİD) KOPOLİMERLERİNİN SENTEZİ VE SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLERLE KARAKTERİZASYONU
169 Efkan Çatıker ve Tahsin Filik, HİDROJEN TRANSFER POLİMERİZASYONU İLE AŞIRI DALLANMIŞ POLİ(AKRİLİKASİT-KO-PROPİYOLAKTON) SENTEZI
170 Efkan Çatıker ve Tahsin Filik, POLİ(?-ALANİN)/POLİ(?-PROPİOLAKTON) KARIŞABİLİRLİĞİ
171 Talya Tuğana Kurşun, Dilek Çimen, Tuncer Çaykara, YÜZEYDE BAŞLATILAN TERSİNİR KATILMA-AYRILMA ZİNCİR TRANSFER TEKNİĞİ İLE GLİKOPOLİMER FIRÇALARIN SENTEZİ VE SPESİFİK LEKTİN İMOBİLİZASYONUNDA KULLANIMI
172 Taner Çelik, İdris Çakmak, ATOM TRANSFER RADİKAL POLİMERİZASYONU İLE LAKTON UÇLU POLİ(4-METOKSİFENASİL METAKRİLAT)?IN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU, TERMAL DAVRANIŞI VE DEGRADASYONUNUN İNCELENMESİ
173 Taner Çelik, İdris Çakmak, 4-METOKSİFENASİL METAKRİLAT?IN SERBEST RADİKAL POLİMERİZASYONU İLE SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU, TERMAL DAVRANIŞI VE DEGRADASYONUNUN İNCELENMESİ
174 Tayyibe Çelik, Nermin Orakdöğen, ÇAPRAZ BAĞLI AKRILAMİD/İTAKONIK ASİT TEMELLİ JELLERIN ŞİŞME CEVAPLARI VE POTANSİYEL KULLANIM KAPASİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI
175 Cemil Alkan, Tuğba Güngör Ertuğral, KATI-KATI FAZ DEĞİŞİMİ YOLUYLA ENERJİ DEPOLAYABİLEN AKILLI GIDA AMBALAJI ÜRETİMİ
176 Tuğba Kaya Deniz, Özdemir Doğan, Erdal Bayramlı, YENİ NAFTOKSAZİN TÜREVİ MONOMERLER VE POLİMERLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE TERMAL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
177 Tuğçe Yüce, Turgay Seçkin, Ahmet Gültek, DOĞAL FURFURAL KULLANILARAK FURFURAL-FENOL POLİMERLERİNİN ELDESİ VE ASFALT KATKI MADDESİ OLARAK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
178 Uğur Soykan, Behiye Öztürk, Sedat Çetin, AŞI POLİMERLEŞMEYLE YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLENİN YAN ZİNCİR SIVI KRİSTAL POLİMER İLE GÜÇLENDİRİLMESİ
179 Ümit Tayfuna, Mehmet Doğanb, Erdal Bayramlı, KETEN LİFİNE ÇEŞİTLİ YÜZEY MODİFİKASYONLARI UYGULANMASININ TPU/KETEN EKO-KOMPOZİTLERİN MEKANİK VE REOLOJİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ
180 Ümit Tayfuna, Yasin Kanburb, Ufuk Abacıc, Hasan Yüksel Güneyc, Erdal Bayramlı, YÜZEY MODİFİKASYONLARI UYGULANMIŞ KARBON NANOTÜP İÇEREN TPU NANO-KOMPOZİTLERİN MEKANİK, REOLOJİK VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ
181 Yasemin Durmuş, Hülya Akdeniz ve Teoman Tinçer, BİYO-BOZUNUR POLİETİLEN MALZEMELER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
182 Yasemin Gündoğdu Ceylan, Gülşah Arslan, POLİPROPİLENDEN ÜRETİLMİŞ PLASTİK PARÇALARIN GERİ DÖNÜŞÜMLERİNİN SAĞLANARAK TEKRAR KULLANILABİLİRLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
183 Yeliz Özsoylu, Turgay Seçkin, Ahmet Gültek, Emre Birhanlı, YONCADAN ELDE EDİLEN FORMONONETİN VE GENSİTEİN KULLANILARAK ANTİBAKTERİYEL PVC FİLMLERİN HAZIRLANMASI
184 Zehra Deniz Kasim, Berna Aydın, Semiha Kundakçı, Ömer Barış Üzüm, Erdener Karadağ, 1,4-BÜTANDİOL DİMETAKRİLAT ile ÇAPRAZ BAĞLANMIŞ AKRİLAMİD/ÇİNKO AKRİLAT HİDROJELLERİNİN SU SOĞURUM ÖZELLİKLERİ
185 Zeynep Altınışık, Nuran Işıklan, UYARIYA DUYARLI ALJİNAT-AŞI-POLİ (N,NDİETİLAKRİLAMİD) KOPOLİMERLERİN SENTEZLENMESİ VE YAPILARININ AYDINLATILMASI
186 Zeynep Mine Şenola, Ulvi Ulusoy, POLİAKRİLAMİT-KİTOSAN-HİDROKSİAPATİT KOMPOZİTİNİN ŞİŞME ÖZELLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

Toplam 186 adet kayıt bulundu.