Kongre Bildirileri
  1. Ulusal Zeytin Öğrenci Kongresi, Balıkesir Üniversitesi, 17-18 Mayıs 2008, Balıkesir
Sıra no Yazar Bildiri
PDF*
1 Aziz TEKİN; Aslı YORULMAZ; Semra TURAN; , ÇEKİRDEKSİZ ÜRETİMİN VE AZOT ALTINDA MAL AKSİYONUN ZEYTİNYAĞININ OKSİDATİF STABİLİTESİ, YAĞ ASİDİ VE STEROL KOMPOZİSYONUNA ETKİSİ
2 Şeref GÜÇER, ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI TEKNOLOJİLERİNDE BAZI ANALİTİK PROBLEMLER
3 Özlem TOKUŞOĞLU, SOFRALIK ZEYTİNLERDE, ZEYTİNYAĞINDA, ZEYTİN ÜRÜNLERİNDE VE ZEYTİN KARASUYUNDA ANTİOKSİDAN ETKİLİ POLİFENOLLER VE BİYOAKTİF BİLEŞİKLERİN ELDESİNDE NANOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI
4 Murat İSFENDİYAROĞULLARI, ZEYTİNDE ÇOĞALTMA
5 Faruk DURUKAN; Gülden ESEN; , ZEYTİN AĞACININ BİLİNMEYEN MUCİZESİ; “OLEUROPEİN”
6 M. Emin AKÇAY; Nesrin A. TANGU; Cemil HANTAŞ; Barış ALBAYRAK; A. Semih YAŞASIN; , SİYAH SOFRALIK GEMLİK ZEYTİN ÇEŞİDİNDE ERKEN KARARMA İLE İLGİLİ BAZI KRİTERLERİN İNCELENMESİ
7 Ümit KAYA; Türkan KEÇELİ; , ZEYTİNYAĞI EKSTRAKSİYONUNDA SİNOLEA YÖNTEMİNİN KULLANIMI VE AVANTAJLARI
8 Hasan Hüseyin KARA, ZEYTİNYAĞININ DEPOLANMASI VE AMBALAJLANMASI
9 Aslı YORULMAZ; Aziz TEKİN; , ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI FENOLİKLERİ
10 Yasemin KÖPRÜCÜOĞLU; Aziz TEKİN; , OKSİDASYONDA METALLER VE ZEYTİNYAĞI FENOLİKLERİNİN ETKİLEŞİMİ
11 Sinem GÜNER; Merve ÖZGEN; Dilek GÜLBAHAR; Duygu MENÇ; Elif Tümay ÖZER; Şeref GÜÇER; , ZEYTİN VE ZEYTİN YAĞLARINDAKİ FENOLİK BİLEŞENLERİN GAZ KROMATOGRAFİSİ İLE TAYİNİNDE KULLANILAN ÖRNEK HAZIRLAMA METODLARI
12 Hüseyin YAVUZ; Aziz TEKİN; , ÇEŞİT, BÖLGE VE HASAT ZAMANININ ZEYTİNYAĞI KALİTESİNE ETKİSİ
13 Kübra ŞAHİN; Aziz TEKİN; Aslı YORULMAZ; , ZEYTİNYAĞI STEROLLERİ
14 Simge EYİBAL; Habibe ŞAHİN; Özlem TOKUŞOĞLU; , NATÜREL ZEYTİNYAĞLARININ FOTOOKSİDASYONU ÜZERİNDE RENKLİ CAM AMBALAJLAMA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
15 İrem DAMAR; Eda DEMİROK; Öznur TURHAN; Merve Özlem EKİM; Emre HASTAOĞLU; Gülcan AÇIKGÖZ; Aslıhan DENGE; Nihal MUHACİR; , AVRUPA ÜLKELERİNDE TİCARİ SOFRALIK ZEYTİN İLE ZEYTİNYAĞI ÜRETİM TEKNİKLERİ KONUSUNDA EĞİTİM-I-ZEYTİNCİLİK ARAŞTIRMA SAHASI
16 Eda DEMİROK; İrem DAMAR; Emre HASTAOĞLU; Merve Özlem EKİM; Öznur TURHAN; Aslıhan DENGE; Nihal MUHACİR; Gülcan AÇIKGÖZ; , AVRUPA ÜLKELERİNDE TİCARİ SOFRALIK ZEYTİN İLE ZEYTİNYAĞI ÜRETİM TEKNİKLERİ KONUSUNDA EĞİTİM-II-SOFRALIK ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI KALİTESİ
17 Mehmet Ali ZEYTİN; Derya ARSLAN; Musa ÖZCAN; , DOMAT, EDREMİT VE GEMLİK ZEYTİN ÇEŞİTLERİNİN FİZİKOKİMYASAL, MİKROBİYOLOJİK VE DUYUSAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE FARKLI İŞLEME METODLARININ ETKİSİ
18 Fulya HARP; Türkan KEÇELİ; , SOFRALIK ZEYTİNDE KALİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
19 Dilşen OKTAY, EGE BÖLGESİ'NDE ZEYTİNYAĞI SEKTÖRÜ VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ ÖRNEK OLAYI
20 Bengi İŞTİP; Nihan ÇOBAN; Özlem TOKUŞOĞLU; , SOFRALIK ZEYTİN, ZEYTİNYAĞI VE ZEYTİN BAZLI ÜRÜNLER SEKTÖRÜNDE TOPLAM KALİTE UYGULAMALARI KAPSAMINDA PAZARLAMA NORMLARI VE PİYASA STRATEJİLERİ
21 İbrahim GİRİTLİOĞLU, TÜRK MUTFAĞINDA ZEYTİNYAĞI VE ZEYTİNYAĞININ KULLANIMI
22 Türkan KEÇELİ; Esra Turan DEMİRTAŞ; , ZEYTİNYAĞININ BESLENME VE BİYOLOJİK DEĞERİ
23 Eda Köse BARAN; Sema Bağdat YAŞAR; , ZEYTİNYAĞINDA ESER ELEMENT TAYİNİNİN ÖNEMİ VE TAYİN YÖNTEMLERİ
24 Sevcan ÇİVRİLLİ; Elif DÜZEN; Saime SEFEROĞLU; , ZEYTİNYAĞI ATIĞI OLAN KARASUYUN FARKLI MATERYALLERLE KOMPOSTLAŞTIRILMASI VE DİĞER KOMPOSTLARLA KARŞILAŞTIRILMASI
25 A. Şükrü DEMİRCİ; Murat TAŞAN; Mehmet GÜLCÜ; , ZEYTİNYAĞLARINDA ÖNEMLİ BİR MİNÖR BİLEŞEN OLARAK SQUALEN
26 Aslı YORULMAZ; Aziz TEKİN; , MALAKSİYON ATMOSFERİNİN ZEYTİNYAĞI KALİTESİNE ETKİSİ
27 Ebru TAŞ; Ümran SEVEN; Şeref GÜÇER; , ZEYTİN İŞLEME TEKNOLOJİLERİNDE KALİTE BEKLENTİLERİ
28 Ayşe SÖZEN; Müge ÇÖLDÜR; Sevilay ÖZEN; Elif Tümay ÖZER; Şeref GÜÇER; , ZEYTİN YAĞI KARAKTERİZASYONU İÇİN TOPLAM FENOL DÜZEYLERİNİN UV/GÖRÜNÜR SPEKTROMETRESİ İLE BELİRLENMESİ
29 Emine ARSLAN; Ümran SEVEN; Şeref GÜÇER; , ZEYTİNYAĞININ BESLENMEDEKİ ÖNEMİ
30 Evren DEPREN; Ümran SEVEN; Şeref GÜÇER; , ISIL İŞLEM SIRASINDA ZEYTİNYAĞINDA MEYDANA GELEN FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİMLER
31 Gözde TÜRKÖZ; Tuğba BAYDAR; Mehmet SÖZBİLEN; Yaşar HIŞIL; , OLEUROPEİN VE EKSTRAKSİYON YÖNTEMLERİ
32 Gülşah GERGİN; Ümran SEVEN; Şeref GÜÇER; , ZEYTİNYAĞI KOMPOZİSYONUNDA YAĞ ASİTLERİNİN ÖNEMİ VE YAĞIN BOZUNMASINDA METALLERİN ETKİSİ
33 Gülşah ÇELİK; Ümran SEVEN; Şeref GÜÇER; , ZEYTİN KARASUYUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
34 Hakan ERİNÇ; Mustafa KIRALAN; , ZEYTİN YAĞI BİLEŞİMİNİN OKSİDATİF STABİLİTEYE ETKİSİ
35 Hakan KARACA; Oktay YEMİŞ; , MİKOTOKSİN KONTAMİNASYONU: ZEYTİN VE ÜRÜNLERİNDE TOKSİN RİSKİ
36 Işılay BAL; Ümran SEVEN; Şeref GÜÇER; , ZEYTİNYAĞINA RENK VEREN YAPAY BİLEŞENLERİN ULTRAVİYOLE-GÖRÜNÜR BÖLGE SPEKTROFOTOMETRESİ İLE İNCELENMESİ
37 M. Emin AKÇAY; Nesrin A. TANGU; A.Semih YAŞASIN; , MARMARA BÖLGESİ ZEYTİN AĞAÇLARINDA KIŞ SOĞUKLARI VE YAZ SICAKLARININ MEYDANA GETİRDİĞİ ZARAR ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ
38 Mehmet GÜLCÜ; Ahmet Şükrü DEMİRCİ; , ZEYTİN VE YAPRAĞINDAKİ BİYOAKTİF BİLEŞENLER VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ
39 Merve KAŞIKIRIK; Ümran SEVEN; Şeref GÜÇER; , ZEYTİNYAĞINDAKİ ANTİOKSİDANLAR VE ÖNEMİ
40 Nesrin A. TANGU; M. Emin AKÇAY; Erol YALÇINKAYA; , ZEYTİN ÇEŞİT GELİŞTİRME PROJESİ
41 Özlem SEVİLGEN, ZEYTİN ZARARLILARININ MEYVE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ
42 Cihan BARAK; Sema Bağdat YAŞAR; , POLİFENOLLERİN ANTİOKSİDAN ÖZELLİĞİ VE ZEYTİNYAĞINDA TOPLAM POLİFENOL TAYİNİ
43 Feyzullah TOKAY; Sema Bağdat YAŞAR; , TOPRAKTAKİ HÜMİK ASİT MİKTARINA BAĞLI OLARAK ZEYTİN TOPRAĞI, ZEYTİN YAPRAĞI VE ZEYTİNİN MEYVESİNDE ÇİNKO MİKTARININ DEĞİŞİMİ
44 Sema GÜNDÜZ; Ümran SEVEN; Şeref GÜÇER; , SOFRALIK YEŞİL VE SİYAH ZEYTİN ÖRNEKLERİNDEKİ FE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
45 Semin ATILGAN; Ümran SEVEN; Şeref GÜÇER; , ZEYTİNYAĞINDAKİ FE VE CU DÜZEYLERİNİN ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRESİ İLE BELİRLENMESİ VE ÖNEMİ
46 Tuba ÖNCÜL ABACIGİL; Sakin Vural VARLI; , ZEYTİN ZARARLILARI VE DOĞAL DÜŞMANLARI
47 Seda YILMAZ; Emine ÇALIŞKAN; , ZEYTİNYAĞI ÜRETİM SİSTEMLERİNİN KALİTEYE VE VERİME ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Toplam 47 adet kayıt bulundu.