Kongre Bildirileri
  3. Ulusal Zeytin Öğrenci Kongresi, Adnan Menderes Üniversitesi, 16-18 Mayıs 2012, Aydın
Sıra no Yazar Bildiri
PDF*
1 Shimon Lavee, Developmental Trends And Research Approach For The Present And Future Olive Industry
2 Ender Gündüz, Dünya Zeytin ve Zeytinyaği Ekonomisinde Türkiye?nin Stratejileri
3 Yahya Laleli, Zeytin ? Zeytinyağı ve Sağlık
4 Ömer Kasap, Zeytinde (Olea europaea L.) Beslenme ( Gübreleme ) İle Kalite Özellikleri Arasındaki İlişkiler
5 Büşra Tanrıver, Kadir Taşyürek, M. Sait Er, H.Gül Gözüaçık, Tuz Stresine Maruz Bırakılan Zeytin (Olea europaea L.) Çeşitlerinde Besin Elementlerinin Değişiminin İncelenmesi
6 Şeref Güçer, Zeytın Ürünlerının Kalıte Kontrolünde Analıtık Kımyanın Yerı
7 İbrahim Polat, Aydın ve Zeytin
8 Serpil Erilmez, Semih Erkan, Zeytin Ağaçlarındaki Virüslerin Tanılanmasında Kullanılan Yöntemler ve Bu Yöntemlerin Duyarlılıklarının Karşılaştırılması
9 Hasan Demirkan, Mücahit Kıvrak, Zeytin Karasuyunun Tarımsal Alanlarda Sorun Olan Yabancı Otlara Karşı Alternatif Mücadele Olanakları
10 Duygu Ateş, Cafer Turgut, Levent Atatanır, Aydın İli Zeytin Bahçelerinde Pasif Pestisit Birikimi Riskleri
11 Shimon Lavee, The development to the present 2012 state of the Israeli olive industry
12 Mücahit Taha Özkaya, Zeytin ve Zeytinyağı Üretiminde Verim ve Kalite Faktörleri
13 Ersel Yılmaz, Zeytin Yetiştiriciliğinde Sulamanın Önemi
14 Gürsel Tonbul, Hayat Ağacı - Zeytin
15 Ali Nedim Güreli, Zeytin ve Zeytinyağında İhracatın Devamlılığı
16 Türker Saraçoğlu, Zeytin Hasat Mekanizasyonuna Genel Bakış
17 Deniz Turan, Gürbüz Güneş, Zeytin Hasadında Mekanizasyonun ve Kimyasal Kullanımının Verim İle Kalite Üzerine Etkileri
18 Gamze Nur Müjdeci, Z. Yeşim Özbaş, Doğal Fermente Sofralık Zeytin Üretiminde Endojen Mayaların Önemi
19 Hakkı Gözlüklü, Hakkı Usta Santrifüj Teknolojileri
20 Derya Arslan, Mehmet Musa Özcan, Farklı Lokasyonlarda Yetişen Gemlik Çeşidi Natürel Zeytin Yağının Fenolik Profili Üzerine Hasat Döneminin Etkisi
21 Ayhan Dağdelen, Hasan Hüseyin Kara, Zeytinyağı Üretiminde Meyve Olgunluk Derecesinin Önemi
22 Latife Dalgıç1, Saliha Onur Sermet1, Kevser Büyükateş1, Fatma Canlı1, Gülcan Özkan1, Olgunlaşma Sürecinin Erken Hasat Memecik Zeytinyağlarının Raf Ömrü Ve Bazı Kalite Kriterlerine Etkileri
23 Ülkü Ülken, Zeytinyağı
24 Mustafa Kıralan, Zeytinyağı Uçucu Bileşenlerinin Duyusal Kalite Üzerine Etkileri
25 Mehmet Ulaş, Sızma Zeytinyağı Tadımı Ve Dünyadaki Gelişimi
26 Sezer Turhan, Aziz Tekin, Zeytinyağı Fotooksidasyonu
27 Cevdet Nergiz, Aysel Karagöz, Zeytin Ekstraktlarının Kanser Hücreleri Üzerine Etkisi
28 Burcu Çakmak, Gökçen Yıldız, Vildan Uylaşer, Zeytin Yaprağındaki Fenolik Bileşenler ve Zeytin Yaprağının Değerlendirilme Olanakları
29 Mustafa Darakçıoğlu, Tarımsal Gelir Olarak Kilis Bölgesinde Zeytincilik Faaliyeti
30 Uğur Helvacıoğlu, Tunç Özgezer, Gökhan Çınar, Renan Tunalıoğlu, Zeytinyağı İşletmelerinin Karasu Bertarafında Ödeme İstekliliğinin Belirlenmesi: Milas Örneği
31 Özgür Sarı, Sedef Ozan, Zeytin-Zeytinyağı Tüketiminin Belirlenmesi Üzerine Anket Çalışması
32 Mücahit Kıvrak, Hilal Sarıkız, Recep Koç, Edremit İlçesinde Mevcut Fabrikaların Durumlarının Araştırılması
33 Hakkı Ada, Zeytincilikte Toprak İşleme İle Yabancı Ot Zehiri Uygulamasında Maliyet Araştırması
34 Berna Çolak, Büşra Boyun, Fatih Kaytancı, Abidin Tatlı, Zeytinin Tarihçesi
35 Büşra Boyun, Berna Çolak, Abidin Tatlı, Mücahit Kıvrak, Zeytinin Anavatanı Türkiye
36 Melike Deri, H.Osman Mestav, Çine Havzasında Organik Zeytincilik Projesi
37 Arda Dadalarlıoğlu, Gonca Sakin, Mücahit Kıvrak, Türkiye?de Organik Zeytin Yetiştiriciliği ve Başarısı
38 Cengiz Doğrusöz, H.Osman Mestav, Oleaceae Familyasında Bulunan Zeytine Akraba Olan Cinsler
39 Mücahit Kıvrak, Abidin Tatlı, Sinan Özer, Mehmet Ümit Çekin, Dünya Üzerinde Yayılmış Yaygın Zeytin Çeşitlerinin Özellikleri
40 Deniz Akdemir, Gökçe Kobazi, Cemal Ün, Zeytin MikroRNA?larında İlk Kayıtlar ve miRNA?ların Zeytin Genetiğindeki Önemi
41 Gürel Soyer, M.Furkan Altındağ, Ersel Yılmaz, Zeytin Yetiştiriciliğinde Yapılan Sulamaların Vejetatif Gelişim Üzerindeki Etkisi
42 Nazan Korkmaz, Zeytinin (Olea europaea ) In-Vitro Rejenerasyonu Alanındaki Gelişmeler
43 Özkan Yormaz; Ömer Kürkçü; H. Osman Mestav, Güney Ege Bölgesinde Gemlik Zeytin Çeşidi Uygun Seçim mi?
44 Ümit Alkan, Fuat Sezgin, Su Hasadı Yöntemlerinin Zeytin Yetiştiriciliği Açısından Önemi
45 Emre Dalgıç, Ömer Tolga Kırlı, Saime Seferoğlu, Farklı Bor Konsantrasyonlarına Sahip Sularla Sulanan Zeytin Bitkisinin Gelişme Durumunun İncelenmesi
46 Birgül Erdem, H.Osman Mestav, Organik Tarımda Zeytin Zararlılarına Karşı Mücadele
47 Hatice Ertek, H.Osman Mestav, Organik Tarımda Zeytin Hastalıklarına Karşı Mücadele
48 Hatice Akpınar, Mücahit Kıvrak, Organik Tarımda Zeytin Güvesine Karşı Alternatif Mücadele Olanakları
49 Oktay Dursun, Okay Demiral, Sema Kılıç, Özgür Kaban, Ceren Bodur, Zeytin Alanlarında Çeşitli Tuzak Ve Cezbedicilerin Zeytin Sineği ( Bactrocera Oleae (Gmel.) ) (Diptera: Tephritidae) Erginlerine Karşı Etkinliklerinin Belirlenmesi
50 Çiğdem Elgin Karabacak, Zeytin Sineği Bactrocera oleae (Gmelin) (Diptera: Tephritidae) Mücadelesinde Alternatif Bir Yöntem Olarak Kaolin Kilinin Kullanımı
51 Sehergül Toprak, Ahmet Tuncer, Osman Turgut, Arınç Kaftan, Sofralık Zeytin Üretim Yöntemleri ve Kalite
52 Duygu Bektaş, Gökşen Gülgör, Mihriban Korukluoğlu, Ayşegül Kumral, Gemlik Çeşidi Olarak Satışa Sunulan Sofralık Zeytinlerin Bazı Özellikleri
53 Melek Uzun, Özlem Yılmazcan, Ümran Seven Erdemir, Şeref Güçer, Sofralık Siyah Zeytin Kalite Parametrelerinin Seçimi ve Değerlendirilmesi
54 Mustafa Duran, Sofralık Zeytin Fermantasyonunda Mikroorganizmaların Rolü
55 Burhan Öztürk, Dilek Keskin, Sofralık Zeytinde Toksin Riski
56 Sibel Sezer, Engin Yaralı, Zeytin Üretim Tesislerinde Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Uygulanması
57 Nilgün Turhan Boza, Sofralık Zeytin
58 Doğa Çakaloz, Abidin Tatlı, Mücahit Kıvrak, Zeytinyağında Asitliğin Artmasının Nedenleri
59 Ümit Alkan, Fuat Sezgin, Zeytin İşleme ve Depolama Tesislerinin Yapı Tasarımında Dikkat Edilmesi Gerekenler
60 Şerife Çevik, Sedef Aydın, Kübra Kanar, Hatice Buluş, Gülcan Özkan, Olgunlaşma Derecesinin Topakaşı Zeytin Meyve ve Yağlarının Fizikokimyasal ve Kimyasal Özellikleri İle Raf Ömürleri Üzerine Etkisi
61 Mustafa Kıralan, Ayhan Dağdelen, Zeytinyağının Aroma Bileşenleri Üzerine Olgunlaşmanın Etkileri
62 A. Burcu Kurtulgan, A. Levent İnan, Kahramanmaraş Bölgesine Ait Zeytinlerden Elde Edilen Fenolik Bileşenler İle Zenginleştirilmiş Ayçiçeği Yağının Kızartma Koşulları Altında Oksidatif Stabilitesinin Belirlenmesi
63 Meryem Nur Kantekin, Fenolik Maddelerce Zenginleştirilmiş Sızma Zeytinyağlarının Depolama Stabilitesi
64 Dilek Urlu, Mustafa Demir, Fatih Alpay Vuran, Zeytinyağındaki Fenolik Bileşiklerin Antioksidan Etkileri
65 Deniz Günal, Semra Turan, Çeşitli Çözücü Sistemleri İle Elde Edilen Zeytin Ekstraktlarının DPPH Radikallerini İndirgeme Güçleri İle Linoleik Asitli Sistemde Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi
66 Serdal Öğüt, Çeşitli Bitkisel Yağların Toplam Antioksidan Kapasitelerin (TAK) Belirlenmesi
67 Murat Uygun, Sabahat Şen, Ümran Seven Erdemir, Şeref Güçer, Zeytinyağında Akrilamid Oluşumu ve Etki Eden Parametrelerin İncelenmesi
68 Didar Üçüncüoğlu, Spektroskopik Yöntemler İle Zeytinyağı Karakterizasyonu
69 Esmaeil Ghanbri Shendi, Zeytinyağında Tağşişin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler
70 Cansu Ekin Gümüş, Zeytinyağına Fındık Yağıyla Yapılan Tağşişlerinin Belirlenmesi
71 Necla Özdemir, Ali Bayrak, Zeytinyağının Mikroenkapsülasyonu
72 Mücahit Kıvrak, Fatma Sinem Ünverdi, Zeytinyağı Makinelerinde Hassas Ayarlar
73 Yeliz Tekgül, Aysel Yeşilyurt Er, Zeytinyağı Kalitesi ve Paketleme Materyalleri
74 Özgür Sarı, Aysun Ünlüer, Zeytinyağının İdeal Depolama ve Ambalajlama Kriterleri
75 Nilgün Turhan Boza, Cansu İniş, Zeytinyağı ve Sağlık
76 Aylin Mercan, Çiğdem İbiş, Merve Tamer, Arınç Kaftan, Zeytinyağında Bulunan Bileşenler ve Kanser İlişkisi
77 Hatice Kant, Olea eurepaea (Zeytin) ve Alerjik Astım
78 Cihat Özcan; Ali Kemali Özuğur, Pirinanın Hayvan Beslemede Değerlendirilmesi
79 Murat Koluman, İsmail Çokay, Esra Güler, Yücel Gider, Sema Bağdat Yaşar, Aktif Kömür ve Zeolit Kullanılarak Zeytin Karasuyunda Toplam Fenol Giderimi
80 Julide Abacı, Saime Seferoğlu, Zeytinyağı Fabrikası Atığı Olan Karasuyun ve Kirecin Mısır Bitkisinin Bazı Gelişme Özelliklerine Etkisi
81 Neslihan Aksoy, Ayla Sarı, Oleuropein ve Ekstraksiyon Yöntemleri
82 İlkay Üstün, Dilek Keskin, Zeytin Yaprağının Antimikrobiyal Etkisi
83 Yasemin Ceylan, Nazan Korkmaz, Zeytin Yaprağının Kullanım Şekilleri ve Sağlık Üzerine Etkileri
84 Naime Karakaya, Zehra Tekinkaya, H. Ayla Sarı, Zeytin Yaprağı Çayı Üretimi
85 Ayşegül Aydın, Meryem Kütükçü, Özlem Yılmazcan, Ümran Seven Erdemir, Şeref Güçer, Zeytin Yaprağı Çayının Eser Element ve Toplam Fenolik Madde İçeriğinin Araştırılması
86 Hale Uygun, Serdar Öçten Ünsal, Celil Kurtoğlu, Abidin Tatlı, Zeytin Budama Artıklarının Değerlendirilmesi
87 Serdar Öçten Ünsal, Celil Kurtoğlu,Fatih Kaytancı, Abidin Tatlı, Zeytinyağı Atıklarından Bio Pestisit Eldesi
88 Mücahit Kıvrak, Serdar Öçten Ünsal, Fatih Kaytancı, Abidin Tatlı, Zeytin Pirina Atıklarının Değerlendirilmesi
89 Selin Çeli, Sultan Öztürk, Fatih Alpay Vuran, Mücahit Kıvrak, Zeytinyağlı Sabun ve Zeytinyağı Sabununun Karşılaştırılması
90 Recep Koç, Zehra Atar, Mücahit Kıvrak, Dünyadaki Zeytinyağı Üretim Makineleri Yapan Fabrikalar
91 Aylin Kulalı, Lale Demirel, Fatoş Tuncer, Türkiye?de Zeytin Üretimindeki Gelişmeler ve Antalya Zeytinpark Projesi Örneği
92 Ayla Turan, H. Ayla Sarı, Aydın İlindeki Zeytin ve Zeytinyağı İşletmeleri
93 Mücahit Kıvrak, Emine Karaca, Bursa İl Merkezinde Zeytinyağı Tüketiminin Araştırılması
94 Zeynep Şenoğlu, Mücahit Kıvrak, Orhangazi İlçesi Üretici Anketi
95 Gencehan Adıgüzel, Abidin Tatlı, Mücahit Kıvrak, İstanbul Tüketici Anketi
96 Deniz Otlu, Abidin Tatlı, Mücahit Kıvrak, Adana?da Zeytinyağı Tüketim Anketi
97 Ayfer Geçkil, Celil Kurtoğlu, Mücahit Kıvrak, Abidin Tatlı, Adana İlinde Üretici Anketi
98 Necla Balarısı, Celil Kurtoğlu, Abidin Tatlı, Mücahit Kıvrak, Şanlıurfa İlinde Zeytinyağı Tüketim Anketi
99 Cansu Başaran, Türkiye?de ve Özellikle İzmir?de Zeytin ve Zeytinyağı Üretimi ve Pazarlamasındaki Gelişmeler
100 Renan Tunalıoğlu, Ruşen Yıldırım, Aydın İlinde Karasu Bertarafındaki Uygulamaların Değerlendirilmesi
101 Öznur Arlı , H. Ayla Sarı, Zeytin ve Zeytinyağında Coğrafi İşaretleme
102 Sinem Meydan, H.Osman Mestav, Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Zeytin ve Zeytinyağı Desteklemeleri
103 Hediye Aktaş, H. Ayla Sarı, Osmanlı?dan Günümüze Geleneksel Yemekler
104 Tülin Seydi, Tuğba Doğan, Serdar Öçten Ünsal, Abidin Tatlı, Türk Mutfağında Zeytinyağlı Yemeklerin Önemi
105 Tuğba Batmaz, H. Ayla Sarı, Zeytin, Zeytinyağı Müzeleri

Toplam 105 adet kayıt bulundu.