Kongre Bildirileri
  2. Eser Analiz Çalıştayı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 27-30 Haziran 2012, Trabzon
Sıra no Yazar Bildiri
PDF*
1 Tamás Szigeti; Victor G. Mihucz; Mihály Óvári; Aslı Baysal; Semin Atılgan; Süleyman Akman; Gyula Záray, CHEMICAL CHARACTERIZATION OF PM 2.5 FRACTION OF URBAN AEROSOLS
2 Reşat Apak; Kubilay Güçlü; Mustafa Özyürek; Saliha Esin Çelik; Burcu Bekdeşer; Mustafa Bener, ESER ANALİZ BAĞLAMINDA ANTİOKSİDANTAYİNLERİNE VE OKSİDATİF STRES BİYOMARKERLERİNE TOPLU BİR BAKIŞ
3 Malcolm R. Clench, IMAGING MASS SPECTROMETRY FOR THE DIRECT DETERMINATION OF  XENOBIOTICS IN BIOLOGICAL TISSUE
4 Şeref Güçer, ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRESİ İLE ESER ELEMENT ANALİZLERİ: PROBLEM ÇÖZÜMLERİ, FIRSAT VE SORUNLAR
5 J. Catherine Ngila, WATER PURIFICATION STRATEGIES USING NANOFILTERS
6 Ahmet E. Eroğlu, KATI FAZ MİKROEKSTRAKSİYON: FİBER KAPLAMALARINDAN ANALİTİK UYGULAMALARA GİDEN YOL
7 Jan T. Andersson; Waldemar Weber, ALKYLPHENOL DETERMINATION IN FUELS AND THE ENVIRONMENT TRACE ANALYSIS WITH GC AND THE ATOMIC EMISSION DETECTOR
8 O. Yavuz Ataman, ARKEOLOJİ, SANAT VE ANALİTİK KİMYA
9 Latif Elçi, ESER ANALİZDE ANALİTİK STRATEJİLER VE BAZI UYGULAMALAR
10 Süleyman Akman; Nil Özbek, YÜKSEK AYIRMALI MOLEKÜLER ABSORPSİYON SPEKTROMETRESİ İLE GRAFİT FIRINDA  FLOR TAYİNİ
11 Ali Rehber Türker, ANALİTİK KİMYADA SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK HUSUSLAR
12 Güler Somer; Ziya Almas; Olcay Şendil, ESER MİKTARDA NİTRİT İYONUNUN DİFERANSİYEL PULS POLAROGRAFİSİ İLE DOLAYLI YOLDAN TAYİNİ İÇİN YENİ BİR YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ
13 Tuba Sarıgül; Recai İnam, SULFONİLÜRE GRUBU PESTİSİTLERİN ELEKTROKİMYASAL YÖNTEMLERLE TAYİNLERİ
14 Nuray Şatıroğlu; Pınar Çakır; Melis Efeçınar, SU VE GIDA ÖRNEKLERİNDEN KADMİYUM İYONLARININ TEK DAMLA MİKROEKSTRAKSİYON TEKNİĞİ İLE ÖNDERİŞTİRİLMESİ VE GFAAS İLE TAYİNİ
15 Mehmet Akyüz; Şevket Ata; Yunus Emre Yandı; Elif Yıldız, PLAZMA ÖRNEKLERİNDEKİ FENİLALANİNİN İYON-ÇİFTİ MİKRO EKSTRAKSİYONU VE LC-MS/MS METODUYLA BELİRLENMESİ
16 Raja Adil Sarfraz; Toheed Ahmad, ASSESSMENT OF ZINC, CADMIUM, NICKEL AND CHROMIUM IN NEUROLOGICAL DISORDER PATIENTS
17 Jameel Ahmed Baig; Latif Elci; Tasneem Gul Kazi, SPECIATION OF CHROMIUM BY PRE-CONCENTRATION METHODS. A NOVEL APPROACH
18 Nigar Alkan; Ali Alkan; Muammer Aktaş, SÜRMENE KOYU SEDİMENT ÖRNEKLERİNDE METAL DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
19 Halim Avcı, GAZİANTEP ATIK SULARINDAN ETKİLENEN ALANLARDA YETİŞTİRİLEN BAHÇE BİTKİLERİNDE ESER ELEMENT SEVİYELERİNİN HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
20 Nil Özbek; Aslı Baysal, YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SÜREKLİ IŞIN KAYNAKLI ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRESİ İLE GIDA ÖRNEKLERİNDE KÜKÜRT TAYİNİ
21 Harun Çiftçi; Çiğdem Er; Özcan Yalçınkaya; Memet Şekerci; A. Rehber Türker, ALÜMİNYUMUN VE KURŞUNUN ZENGİNLEŞTİRİLDİKTEN SONRA YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SÜREKLİ IŞIN KAYNAKLI ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRİSİ (HR-CS FAAS) İLE TAYİNİ
22 İbrahim Ender Mülazımoğlu; Ayşen Demir Mülazımoğlu, 2-AMİNO-3-HİDROKSİPİRİDİN İLE MODİFİYE EDİLMİŞ CAMSI KARBON ELEKTROT KULLANILARAK ACIGÖL SU NUMUNESİNDEKİ Cu(II) İYONLARININ KARE DALGA VOLTAMETRİ TEKNİĞİ İLE TAYİNİ
23 Lokman Liv; Nuri Nakiboğlu, KALEM GRAFİT ELEKTROT İLE VOLTAMETRİK BOR TAYİNİ
24 Çiğdem Arpa Şahin; İlknur Durukan; Sema Bektaş, ESER DÜZEYDEKİ AĞIR METAL İYONLARININ ÖNDERİŞTİRİLMESİ VE ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRESİ İLE TAYİNİ İÇİN YENİ KATILAŞTIRILMIŞ YÜZEN ORGANİK DAMLA MİKROEKSTRAKSİYON TEKNİĞİ
25 Nilgün Elyas;Ümit Divrikli; Latif Elçi, DİSPERSİF SIVI-SIVI MİKROEKSTRAKSİYON YÖNTEMİ İLE ANTİMON ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
26 Faheem Shah; Erkan Yilmaz; Tasneem Gul Kazi; Hassan Imran Afridi; Mustafa Soylak, A SIMPLE AND GREEN IONIC LIQUID BASED LIQUID-LIQUID MICROEXTRACTION FOR Pb(II) PRECONCENTRATION USING TRITON X-100 AS DISPERSANT
27 Ghulam A. Kandhro; Mustafa Soylak; Tasneem G. Kazi; Erkan Yilmaz; Hassan I. Afridi, DISPERSIVE LIQUID-LIQUID MICROEXTRACTION FOR PRE-CONCENTRATION OF COPPER AS 1-(2-PYRIDYLAZO)-2-NAPHTHOL COMPLEX FOLLOWED BY FLAME ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETERY
28 Durali Mendil; Hilmi Bardak; Mustafa Tüzen; Mustafa Soylak, TETRAETİLENPENTAMİN İLE MODİFİYE EDİLMİŞ SİLİKAJEL DOLGULU MİNİ KOLONDA Sb(III) VE Sb(V) TÜRLENDİRİLMESİ VE GFAAS İLE TAYİNİ
29 Sham Kumar Wadhwa; Mustafa Tüzen; Tasneem Gul Kazi, EVALUATION OF ARSENIC LEVELS IN BIOLOGICAL SAMPLES OF ARSENIC EXPOSED CANCER PATIENTS THROUGH CONTAMINATED DRINKING WATER WITH RELATED TO NON-EXPOSED CANCEROUS PATIENTS
30 Dilek Bakırcıoğlu; Yasemin Bakırcıoğlu Kurtuluş; Selçuk Yurtsever, EMÜLSİYON KIRINIM EKSTRAKSİYONU, ULTRASONİK EKSTRAKSİYON VE YAŞ YAKMA YÖNTEMLERİ UYGULANARAK BİTKİSEL YAĞLARDA BAZI METALLERİN ICP-OES İLE TAYİNİ
31 Hüsnü Gerengi; Haydar Göksu, ELEKTROKİMYASAL EMPEDANS SPEKTROSKOPİSİ (EIS) YÖNTEMİ İLE BENZOTRİAZOL?ÜN PİRİNÇ-118 VE MM55 ALAŞIMLARINA İNHİBİTÖR ETKİSİNİN İNCELENMESİ
32 Ayça AKTAŞ; Patrick Sandra; Seppe D. Smet ; Frederick Lynen; Sezgin Aydemir; Zeynep İskefiyeli; Murat Küçük, GİLABURU MEYVE SUYUNDA FENOLİK BİLEŞİKLERİN TAYİNİ VE ON-LINE HPLC-ABTS/DPPH YÖNTEMLERİYLE AKTİF BİLEŞENLERİNİN BELİRLENMESİ
33 Zeynep İskefiyeli; Nesibe Arslan Burnaz; Gonca Tosun; Nurettin Yaylı; Murat Küçük, LAVANTADA ASİT HİDROLİZİ/KATALİZİ (AHC) YÖNTEMİYLE UÇUCU YAĞ ELDESİ, KİMYASAL BİLEŞİM VE BİYOLOJİK AKTİVİTE
34 Sezgin Aydemir; Ozan Emre Eyupoğlu; Ayça Aktaş; Zeynep İskefiyeli; Semra Alkan; Murat Küçük, KUŞBURNU BİTKİSİNİN ANTİOKSİDAN KOMPOZİSYONU
35 Yurdaer Babuçcuoğlu; Aydın Mert Akgün, DÜNYADA VE TÜRKİYE?DE JEOKİMYASAL ANALİZ ÇALIŞMALARI
36 Abdullah AKDOĞAN; Ümit DİVRİKLİ; Latif ELÇİ; Yusuf YILMAZ, BAĞCILIKTA KULLANILAN BAZI PESTİSİTLERİN TOPRAKTAN EKSTRAKSİYONU VE GC-MS İLE TAYİNLERİ
37 Abdul Qadir Shah; Tasneem Gul Kazi;Jameel AhmedBaig, HAIR MERCURY LEVELS IN RELATION TO CONSUMPTION OF SEAAND FRESH WATER FISH IN COMMUNITIES OF PAKISTAN
38 Ali Alkan; Bekir Batı, POLİSTİREN DİVİNİLBENZEN KOPOLİMERİ REÇİNELERİN MODİFİKASYONU VE ESER ELEMENTLERİN ÖNDERİŞTİRİLMESİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ
39 Ali Duran; Mustafa Tüzen; Mustafa Soylak, KAYSERİ'DE TÜKETİLEN BAZI BALIK ÖRNEKLERİNİN AĞIR METAL İÇERİKLERİ
40 Ali Kemal Bayraktar; Duygu Özdeş; Celal Duran, METİLEN MAVİSİ VE RODAMİN B?NİN DOĞAL VE SÜLFÜRİK ASİTLE AKTİFLEŞTİRİLMİŞ KIZILAĞAÇ ÜZERİNE ADSORPSİYONUNUN KARŞILAŞTIRILMALI İNCELENMESİ
41 Ali SUNGUR; Erkan YILMAZ; Mustafa SOYLAK; Selehattin YILMAZ; Hasan ÖZCAN, FARKLI ÖZELLİKTEKİ TOPRAKLARDA ARDIŞIK EKSTRAKSİYON YÖNTEMİYLE BAZI AĞIR METALLERİN TAYİNİ
42 Anies Awad Satti; İlknur Durukan; Çiğdem Arpa Şahin; Sema Bektaş, DETERMINATION OF CADMIUM IONS IN WATER SAMPLES BY CLOUD POINT EXTRACTION FLAME ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY
43 Aslıhan Arslan KARTAL; Mustafa Zafer ÖZEL ve Latif ELÇİ, BAZI KLORFENOL VE ALKİLFENOL BİLEŞİKLERİNİN LİNER-SPE YÖNTEMİ İLE DERİŞTİRİLMESİ VE GC-MS İLE TAYİNLERİ
44 Aslıhan Karatepe; Çağrı Akalın; Mustafa Soylak, PONCEAU-4R VE SUDAN ORANGE-G BOYALARININ KATI FAZ EKSTRAKSİYON YÖNTEMİ İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİ
45 Alptuğ ATİLA; Yücel KADIOĞLU, FARMASÖTİK PREPARATLARDA ETODOLAK? IN BELİRLENMESİ İÇİN LC-ESI-MS YÖNTEMİ
46 Ayça AKTAŞ; Patrick Sandra; Seppe D. Smet ; Frederick Lynen; Sezgin Aydemir; Nesibe A. Burnaz; Zeynep İskefiyeli; Murat Küçük, GİLABURU MEYVE EKSTRAKTLARINDA ON-LİNE HPLC-ABTS VE OFF-LİNE ANTİOKSİDAN AKTİVİTE BELİRLEME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
47 Aydın Mert Akgün; Yurdaer Babuçcuoğlu; Arzu Babuçcuoğlu; Yasin Arslan, JEOKİMYASAL ÖRNEKLERDE ÇÖZME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
48 Ayşen HÖL; Jameel Ahmed BAIG; Latif ELÇİ, HPLC-FAAS KULLANIMIYLA KROM TÜRLEMESİ
49 Ayşenur BİRİNCİ; Harun UZUN ve Müberra ANDAÇ, BİTKİ ÇAYI EKSTRAKTLARINDA BAKIR TAYİNİ
50 Ayşenur BİRİNCİ; Hilal EREN ve Müberra ANDAÇ, AKRİLAT TEMELLİ ELEKTROT İLE BAKIR İŞLETMESİ SU ÖRNEKLERİNDE BAKIR TAYİNİ
51 Ayşe Nur Tufan; Mustafa Özyürek; Kubilay Güçlü; Reşat Apak, BAZI TAHILLARDA ?QUENCHER-CUPRAC YÖNTEMİ?? İLE TOPLAM ANTİOKSİDAN KAPASİTE TAYİNİ
52 Beril Anılanmert;  Selda Kesmezoğlu Darı; Hüseyin Çakan; Salih Cengiz, TOXICOLOGICAL ANALYSIS OF AMITRIPTYLINE IN LARVAE OF LUCILIA SERICATA AND DECOMPOSED LIVER, USING LC-MS/MS
53 Beril Anilanmert; Fatma Çavuş; İbrahim Narin; Münevver Açikkol, SIMULTANEOUS DETERMINATION OF SOME COMMON DATE RAPE DRUGS AND BARBITURATES IN URINE, USING LC/MS/MS
54 Fırat Aydın; Gurbet Gökalp; Işıl Aydın; Berrin Ziyadanoğulları; Recep Ziyadanoğulları, SQT-FAAS YÖNTEMİ İLE DİCLE NEHRİ SEDİMENTİNDE Cd+2  TAYİNİ
55 Beşir DAĞ; Fevzi KILIÇEL, DETERMINATION OF ARSENIC(As)  AND SELENIUM(Se) CONTAMINATION IN SOME SPRING AND MINERAL WATERS AROUND VAN BY ICP-MS AFTER ENRICHMENT OF ACTIVATED CARBON
56 Burcu KARABUDAK; Kenan DOST, KALAY VE ANTİMONUN VOLTAMETRİK YÖNTEM İLE TAYİNİ
57 Osman Akba;  Fırat Aydın;  Sait Erdoğan;  Işıl Aydın; Candan Hamamcı, ICP-OES İLE KAR?DA ESER ELEMENT ANALİZİ
58 Cemile ÖZBAT; Latif ELÇİ, KURŞUN-DİTİYOKARBAMAT BİRLİKTE ÇÖKTÜRME YÖNTEMİYLE KROM TÜRLEMESİ
59 Defne Gökmen; Nuri Nakiboğlu, KALEM GRAFİT ELEKTROTTA ADSORPTİF ANODİK SIYIRMA VOLTAMMETRİSİ İLE ANTİMON TAYİNİ
60 Demirhan Çıtak; Mustafa Tüzen, ULTRASONİK DESTEKLİ İYONİK SIVI DAĞILIMLI SIVI-SIVI MİKROEKSTRAKSİYON YÖNTEMİYLE Pd(II) ZENGİNLEŞTİRİLMESİ ve AAS ile TAYİNİ
61 Mevlüt Külcü; Deniz Bingöl, TAM FAKTÖRİYEL TASARIM İLE KATI-FAZ ÖZÜTLEME YÖNTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
62 Durali Mendil; Hilmi Bardak, İÇ ANADOLU BÖLGESİ?NDEN TOPLANAN YENİLEBİLİR BAZI YABANİ MANTAR TÜRLERİNDE ESER ELEMENT TAYİNİ
63 Duygu Özdeş; Celal Duran; Hakan Bektaş; Volkan Numan Bulut; Mehmet Tüfekçi; Mustafa Soylak, Pb(II), Cd(II), Zn(II) ve Fe(III) İYONLARININ BİR ASETOHİDRAZİT TÜREVİ İLE BİRLİKTE ÇÖKTÜRÜLEREK ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE ÇEŞİTLİ GIDA NUMUNELERİNDE TAYİNLERİ
64 Ebru Çetinkaya; Adnan Aydın, AZOT-KÜKÜRT ELEKTRON VERİCİ ATOMLARI İÇEREN LİGAND KULLANILARAK Cu (II) İYONUNUN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
65 Melike Fırlak; Ece Kök Yetimoğlu; Memet Vezir Kahraman, Ag(I) İYONLARININ TİYOL-EN ESASLI P(Penta3MP4/PEGDA/HEMA) HİDROJELLERİ İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN UZAKLAŞTIRILMASI
66 Ece Kök Yetimoğlu;  Selin Beşler; Memet Vezir Kahraman; Melike Fırlak; Soner Çubuk, BİSFENOL A?NIN SULU ORTAMDAN HİDROJELLERLE ADSORPSİYONU
67 Elmas Gökoğlu; Fulya Kıpçak, FLORESANS REZONANS ENERJİ TRANSFERİ (FRET) İLE PROFLAVİN VE 3,6 DİAMİNO TÜREVLERİNİN HSA ETKİLEŞİMİNİN İNCELENMESİ
68 Emel EREN; Ebru ÇETİNKAYA; Sevinç KARADAĞ; Selin ÖZEN, TOPRAK MAKRO BİTKİ BESİN ELEMENTLERİNİN İYON SEÇİÇİ ELEKTROTLARLA EŞ ZAMANLI ANALİZİNİ ETKİLEYEN DEĞİŞKENLERİN MERKEZİ KOMPOZİT TASARIM İLE MODELLENMESİ
69 Emre YAVUZ; Şerife TOKALIOĞLU; Merve YALÇIN, ALÜMİNYUM?UN KATI FAZ EKSTRAKSİYONU İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE ALEVLİ AAS İLE TAYİNİ
70 M. Soylak; E. Yılmaz, ALTIN? IN İYONİK SIVI MİKROEKSTRAKSİYONU ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
71 E. Yılmaz; M. Soylak, ÜLKEMİZDEN ÇEŞİTLİ EKMEK ÖRNEKLERİNİN AĞIR METAL DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
72 Erol ERÇAĞ; Tuncay ŞAHİN; Ayşe ERÇAĞ; Ayşem ARDA; Reşat APAK, KURŞUNUN SEDİMENTTE  TİYOKARBOHİDRAZON İLE SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİ.
73 Fatma Aytan Kılıçarslan; Deniz Arslan; Mevlüde Canlıca; Savaş Sönmezoğlu; İkbal Koyuncu, BİR ALÜMİNYUM KOMPLEKSİNİN SPEKTROSKOPİK KARAKTERİZASYONU,  FOTOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİ, KARARLILIK SABİTİNİNİN TAYİNİ VE GÜNEŞ PİLİ ÖZELLİĞİNİN İNCELENMESİ
74 Fatma TURAK; Pınar Yeşim ÇENTİK; Mahmure Üstün ÖZGÜR, MEYVE VE SEBZELERDE TOPLAM ANTOSİYANİN MİKTARININ TÜREV SPEKTROFOTOMETRİK YÖNTEM İLE TAYİNİ
75 Fatma TURAK; Öznur DÜLGER; Sena ZEYREK; Mahmure Üstün ÖZGÜR, BOYARMADDE İÇEREN TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ DOĞAL ADSORBANLAR İLE EKONOMİK ARITIM YÖNTEMLERİ
76 Fevzi KILIÇEL;  Zühre ŞENTÜRK; Güler YAVUZ, BİZMUT-FİLM ELEKTROT ÜZERİNDE SIYIRMA VOLTAMETRİSİ İLE KURŞUN METALİNİN ANALİZİ VE VAN YÖRESİNDEKİ SU ÖRNEKLERİNDE UYGULAMASI
77 Funda Altun; Ümit Divrikli; Mustafa Soylak; Latif Elçi, DİSPERSİF SIVI SIVI MİKROEKSTRAKSİYONU İLE BAZI ESER METALLERİN TAYİNİ
78 Gülşen YILDIRIM; Şerife TOKALIOĞLU; Emre YAVUZ, KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CADDE TOZLARINDAKİ BAZI METAL DÜZEYLERİNİN BCR ARDIŞIK EKSTRAKSİYON YÖNTEMİ VE ALEVLİ AAS İLE TAYİNİ
79 Hacer Doğan; Zeynep İskefiyeli; Nesibe Arslan Burnaz; Murat Küçük, Rhododendron ponticum (ORMANGÜLÜ) BİTKİSİNİN ON-LİNE HPLC-FRAP  ANALİZİ VE BİYOLOJİK AKTİVİTESİ
80 Halil İbrahim Ulusoy; Songül Ulusoy ve Niels Thomas Eriksen, BAZI AMİNO ASİTLERİN ?-HİDROKSİ ASİT TÜREVLERİNİ İZOKROTİK HPLC KULLANILARAK ESER DÜZEYDE TAYİNİ
81 Halil İbrahim Ulusoy; Ramazan Gürkan ve Mehmet Akçay, ÇEŞİTLİ SU ÖRNEKLERİNDEKİ ESER DÜZEYDEKİ CİVANIN CPE/SPEKTROFOTOMETRİK YOLLA TAYİNİ
82 Hamide Elvan; Duygu Özdeş; Celal Duran; Zekeriyya Bahadır; Deniz Şahin; Mehmet Tüfekçi, Cu(II) İYONLARININ KARBOTİYOAMİT KOMPLEKSLERİ HALİNDE AMBERLİTE XAD-8 ÜZERİNDE SEÇİMLİ AYRILMASI VE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
83 Harun UZUN; Hilal EREN; Fatih ÇOLDUR ve Müberra ANDAÇ, SENSÖR DİZİSİ İLE SU ÖRNEKLERİNDE SODYUM VE POTASYUM İYONLARININ TAYİNİ VE YAPAY SİNİR AĞLARI UYGULAMALARI
84 Hüsnü Gerengi; Çağlar Akçay; Cengiz Güler; Haydar Göksu, ORMAN ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİSİNDE KULLANILAN FENOL VE MELAMİN FORMALDEHİT TUTKALLARININ PASLANMAZ ÇELİK (AISI 316L) KOROZYONUNA ETKİSİ
85 Hilal EREN; Seda BİLİR ve Müberra ANDAÇ, BİRA ÖRNEKLERİNDE KOBALT TAYİNİ
86 Sinem Albayrak; Hüseyin Altundağ, TOPRAK, BİTKİ VE BAZI GIDA ÖRNEKLERİNDE AĞIR METAL TAYİNİ VE BİYOALINABİLİRLİK ÇALIŞMASI
87 Duygu Çağırdı; Hüseyin Altundağ; Mustafa İmamoğlu; Mustafa Tüzen, BİS(3-AMİNOPROPİL)AMİN BAĞLI SİLİKA JEL İLE Cu(II) İYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLEREK ÇEŞİTLİ GIDA ÖRNEKLERİNDE ALEVLİ AAS İLE TAYİNİ
88 Hüseyin Serencam; Duygu Özdeş; Celal Duran; Hasan Basri Şentürk, Cu(II) İYONLARININ KUŞBURNU FABRİKASI ATIKLARI ÜZERİNE ADSORPSİYONUNUN DENGE, KİNETİK VE TERMODİNAMİK AÇIDAN İNCELENMESİ
89 İbrahim Ender Mülazımoğlu; Ayşen Demir Mülazımoğlu ve Ecir Yılmaz, ELEKTROKİMYASAL OLARAK POLİ-KRİSİN İLE MODİFİYE EDİLMİŞ CAMSI KARBON ELEKTROT?UN EĞİRDİR GÖL SUYU NUMUNESİNDEKİ Cu(II) İYONLARININ KANTİTATİF TAYİNİNDE KULLANILMASI
90 İlknur Durukan; Çiğdem Arpa Şahin; Sema Bektaş, MANGAN İYONLARININ ÖNDERİŞTİRİLMESİ VE AKIŞ ENJEKSİYONLU ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRESİ İLE TAYİNİ İÇİN YENİ KATILAŞTIRILMIŞ YÜZEN ORGANİK DAMLA MİKROEKSTRAKSİYON TEKNİĞİNİN KULLANILMASI
91 Jülide Hızal; Hüseyin Esen; Pelin Demirçivi; Hüseyin Yıldırım, DİİZOSİYANAT BİLEŞİKLERİYLE TÜREVLENDİRİLMİŞ ETİLEN-VİNİL ALKOL KOPOLİMERİNİN ESER MİKTARDAKİ ZARARLI İYONLARIN ÖNDERİŞİKLENDİRİLMESİNDE ve ÇEVRESEL ORTAMLARDAN UZAKLAŞTIRILMASINDA İYON DEĞİŞTİRİCİ REÇİNE OLARAK KULLANIMI
92 Mehmet Soner Engin; Ahmet Uyanık ve Hamdi Güray Kutbay, KIZILIRMAK DELTASI HORHOR DERESİNDE AĞIR METAL DEĞİŞİMİNİN MEVSİMSEL İNCELEMESİ
93 Mehtap Yağan Aşcı; Bekir Batı, BULUTLANMA NOKTASI EKSTRAKSİYONU İLE Cd (II) İYONUNUN ZENGİNLEŞTİRMESİ VE ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROSKOPİSİ (FAAS) İLE TAYİNİ
94 Melek Güçoğlu; Melis Efeçınar; Nuray Şatıroğlu, BİLEŞİME BAĞLI FAZ AYIRMA YÖNTEMİ İLE ARSENİĞİN ÖNDERİŞTİRİLMESİ VE GFAAS İLE TAYİNİ
95 Melike Fırlak; Ece Kök Yetimoğlu; Memet Vezir Kahraman, P(Penta3MP4/PEGDA/AAc) HİDROJELLERİ İLE Ag(I) İYONLARININ SULU ORTAMDAN UZAKLAŞTIRILMASI
96 Melis Efeçınar; Nuray Şatıroğlu, ESER MİKTARDA KURŞUN İYONLARININ DİSPERSİF SIVI-SIVI MİKROEKSTRAKSİYON İLE ÖNDERİŞTİRİLMESİ VE GFAAS İLE TAYİN
97 Melike Fırlak; Memet Vezir Kahraman; Ece Kök Yetimoğlu, UV IŞINLARIYLA SERTLEŞEBİLEN THIOL-ENE ESASLI HİDROJELLERLE Au(III) İYONLARININ ADSORPSİYONU
98 Mertcan ÖKSÜZ; Kenan DOST; Ali ÇELİK; Mustafa CİTTAN, İNORGANİK ARSENİK BİLEŞİKLERİNİN SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİ
99 Mevlüde Canlıca; Deniz Arslan; Fatma Aytan Kılıçarslan; İkbal Koyuncu, HİPPÜRİK ASİDİN SİLİSYUM KOMPLEKSİNİN SENTEZİ, FOTOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİ VE KARARLILIK SABİTİNİNİN TAYİNİ
100 Mevlüt Albayrak; Onur Şenol; Yücel Kadıoğlu, ATİPİKAL ANTİPSİKOTİK İLAÇLARDAN OLANZAPİN?İN FARMASÖTİK PREPARATLARDA SPEKTROFOTOMETRE YÖNTEMİYLE MİKTAR TAYİNİ
101 Muammer Kavanoz; Nuran Özçiçek PEKMEZ, POLİVİNİLFERROSENYUMPERKLORAT VE POLİANİLİN HOMOPOLİMERLERİ İLE POLİVİNİLFERROSENYUMPERKLORAT / POLİANİLİN KOMPOZİT FİLMLERİNİN SEM, EDS, İLEKENLİK VE SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER KULLANILARAK KARAKERİZASYONU
102 Muammer Kavanoz ; Nuran Özçiçek PEKMEZ, METILEN KLORÜR ORTAMINDA SENTEZLENEN POLIANILIN FILMININ FENOLIK TÜRLERLE ETKILEŞIMININ ELEKROKIMYASAL VE SPEKTROSKOPIK YÖNTEMLE INCELENMESI
103 Murat Karataş; Durali Mendil; Mustafa Tüzen, BAZI GIDA VE ÇEŞİTLİ SU ÖRNEKLERİNDEKİ Cu, Fe, Zn, Cr ve Pb?un TAŞIYICI ELEMENTSİZ BİRLİKTE ÇÖKTÜRME TEKNİĞİ İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE AAS İLE TAYİNLERİ
104 Mustafa İmamoğlu, FOSFORİK ASİT KULLANILARAK FINDIK ÇOTANAĞINDAN HAZIRLANAN AKTİF KARBON İLE Cd(II) İYONLARININ ADSORPSİYONU
105 Seçil Kırlangıç; Serdar Aktaş; Mustafa Özcan, FLORESAN LAMBALARDA CİVA TAYİNİ
106 Mustafa Soylak ; Duygu Hasercan, BAZI AĞIR METAL İYONLARININ  İTERBİYUM (III) HİDROKSİT İLE BİRLİKTE ÇÖKTÜRÜLEREK ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
107 Mustafa Tuzen; Yunus Emre Unsal;  Mustafa Soylak, KATI FAZ EKSTRAKSİYONU İLE ZENGİNLEŞTİRİLDİKTEN SONRA KOZMETİK ÖRNEKLERİNDE VE ENDÜSTRİYEL ATIK SULARDA RODAMİN B TAYİNİ
108 Naeemullah; Tasneem G. Kazi; Mustafa Tüzen, MINIATURIZE PRECONCENTRATION METHODS BASED ON DISPERSIVE LIQUID?LIQUID MICROEXTRACTION FOR DETERMINATION OF CADMIUM IN REAL WATER SAMPLES FOLLOWED BY FLAME ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY
109 Nail Deniz; Nuri Nakiboğlu, KURŞUN FİLM ELEKTROTTA ADSORPTİF KATALİTİK SIYIRMA VOLTAMETRİSİ İLE MOLİBDEN TAYİNİ
110 Nesibe Arslan Burnaz; Zeynep İskefiyeli; Hacer Doğan; Murat Küçük, RHODODENDRON LUTEUM BİTKİSİNİN SPEKTROFOTOMETRİK VE ON-LİNE HPLC-FRAP YÖNTEMLERİ İLE ANTİOKSİDAN KOMPOZİSYONU
111 Nezahat KURT; Nuri BAKAN; Zafer BAYRAKTUTAN, WİLSONLU HASTALARDA ATOMİK ABSORBSİYON SPEKTROFOTOMETRESİYLE İDRAR BAKIR DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
112 Nezahat KURT; Nuri BAKAN; Seçkin ÖZKANLAR, SERUM MAGNEZYUM DÜZEYLERİNİN FARKLI METODLARLA BELİRLENMESİ
113 Nihal Gökkaya; Ümit Divrikli; Mustafa Soylak; Latif Elçi, BAZI ESER METALLERİN BULUTLANMA NOKTASI EKSTRAKSİYONU İLE ZENGİNLEŞTİRİLMELERİ VE AAS İLE TAYİNLERİ
114 Nilgün KABAY; Yasemin BAYĞU; Ahmet KAYA; H. Korkmaz ALPOĞUZ; Yaşar GÖK, PERİFERAL KONUMDA O2S2 VE S4 İÇEREN MAKROSİKLİK GRUPLAR TAŞIYAN YENİ PORFİRAZİNLERİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE BAZI METALLER İLE EKSTRAKSİYONUNUN İNCELENMESİ
115 Nil Ozbek; Süleyman Akman, SÜT ÖRNEKLERINDE FLOR KONSANTRASYONLARININ CAF MOLEKÜLER ABSORBANSI KULLANARAK HR-CS-ETAAS İLE BELIRLENMESI
116 Ramazan Gürkan; Halil İbrahim Ulusoy; Nuket Kartal Temel ve Onur Çetin, SPEKTROFOTOMETRİK DEDEKSİYON İLE GERÇEK ÖRNEKLERDE ESER DÜZEYDEKİ FE(II)?NİN KATALİTİK KİNETİK BELİRLENMESİ
117 Nurcan Öztürk; Ali Gündoğdu; Duygu Özdeş; Celal Duran; Hasan Basri Şentürk; Mustafa İmamoğlu; Mustafa Soylak, ÇAY ATIKLARINDAN ELDE EDİLEN AKTİF KARBON İLE CİVA İYONLARININ AYRILMASI VE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
118 Onur ŞENOL; Yücel KADIOĞLU, ANGİOTENSİN RESEPTÖRÜ İLAÇLARINDAN İRBESARTAN?IN SPEKTROFOTOMETRE YÖNTEMİYLE MİKTAR TAYİNİ
119 Ozan Emre Eyupoğlu; Nesibe Arslan Burnaz; Ayça Aktaş; Sezgin Aydemir; Semra Alkan; Murat Küçük, HPLC İLE ÇAKIŞAN PİK VEREN FENOLİK ASİTLERİN ON-LİNE-FRAP YÖNTEMİ İLE ANALİZİ
120 Ozan Emre Eyupoğlu; Nesibe Arslan Burnaz; Ayça Aktaş; Sezgin Aydemir; Zeynep İskefiyeli; Murat Küçük, HPLC KROMATOGRAMLARINDA ÇAKIŞAN PİKE SAHİP FENOLİK ASİTLERİN DAD İLE ANALİZLERİ
121 Özcan Yalçınkaya; Harun Çiftçi; Naki Çolak;  A. Rehber Türker, Cd(II), Cr(III), Ni(II) VE Pb(II)?nin 4-[(DİSİYANO-METİL)DİAENİL] BENZOİK ASİT (DSMDABA) İLE KOMPLEKSLEŞTİRİLDİKTEN SONRA XAD-2  İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRİSİ İLE TAYİNLERİ
122 Ersin Başaran; Hakan Kuru; Özer Gök; A. Safa Özcan; Adnan Özcan, Pb(II) VE Cu(II) İYONLARININ BENTONİT ÜZERİNE ADSORPSİYONUNUN AAS İLE İZLENMESİ
123 Özgür Doğan Uluözlü; Mustafa Tüzen, BİRLİKTE ÇÖKTÜRME TEKNİĞİ ile SU, GIDA ve ÇEVRESEL ÖRNEKLERDE KALAY TÜRLEMESİ
124 Paniz Tashakkori; Serap Seyhan Bozkurt; Melek Merdivan, ÇEŞİTLİ BAL ÖRNEKLERİNDEKİ SÜLFONAMİDLERİN ADMİSEL KATI FAZ EKSTRAKSİYONU İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE HPLC İLE TAYİNİ
125 Ramazan Gürkan; Halil İbrahim Ulusoy; Ufuk Kır ve Mehmet Akçay, BULUTLANMA NOKTASI EKSTRAKSİYONU İLE ZENGİNLEŞTİRME SONRASI ÇEVRESEL ÖRNEKLERDE SPEKTROFOTOMETRİK CİVA BELİRLENMESİ
126 Ramazan Gürkan; Halil İbrahim Ulusoy; Şeyma Gencer ve Nail Altunay, BAZI İÇECEK ÖRNEKLERİNDE CPE SONRASI KADMİYUM BELİRLENMESİ
127 M. Soylak; R.Altın, PALLADYUM? UN TULYUM(III) HİDROKSİT İLE BİRLİKTE ÇÖKTÜRÜLEREK ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
128 Bekir BATI; Recep DURMUŞ; Cemil SERCAN, DİTİYOKARBAMAT GRUBU İÇEREN AMBERLİTE XAD-4 REÇİNESİNİN SENTEZİ VE ?Cd(II)? NIN ÖNDERİŞTİRİLMESİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ
129 Reşat Apak; Erol Erçağ; Ayşem Arda; Ziya Can; Yasemin Tekdemir; Şener Sağlam, NİTRAMİN VE NİTRO-AROMATİK ENERJETİK MADDELERİN ESER ANALİZLERİ
130 Seda Çetintaş; Deniz Bingöl, HURMA ÇEKİRDEĞİ İLE CU(II) İYONLARININ UZAKLAŞTIRILMASINA CEVAP YÜZEY METODU YAKLAŞIMI
131 Seda Karayünlü Bozbaş; Sevgi İmren; Ümit Ay, SULU ÇÖZELTİLERDEN POLİ-GPTS KULLANARAK BAKIR İYONUNUN UZAKLAŞTIRILMASI
132 Selim ERDOĞAN; Bora ÖZDEMİR; Ibrahim ŞAHİN; Osman CELBİŞ; Yunus KARAKOÇ; Yunus ÖNAL; Hicran KAPUCU; Serkan BAŞGEL; Yılmaz UĞUR; Hatice YUMUŞAKBAŞ, İNTERNET ÜZERİNDEN ALINAN BİTKİSEL ZAYIFLAMA ÜRÜNLERİNİN KULLANIMI NE KADAR GÜVENLİ?
133 Selvin USTABAŞ; Abdo ÖZKAN; Muhammet DEMİREL; Zeki AYDIN, ÇEŞİTLİ KOZMETİK ÜRÜNLERİNDEKİ AĞIR METAL DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
134 Sema Gündüz; Süleyman Akman, MİKROEMÜLSİYON TEKNİĞİ KULLANILARAK SIVI YAĞLARDAKİ ESER ELEMENTLERİN GRAFİT FIRINLI ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROFOTOMETRESİ İLE TAYİNİ
135 Semin Atılgan; Mert Kumru; Alper Tunga Akarsubaşı; Aslı Baysal; Süleyman Akman, ÇOK KATMANLI KARBON NANOTÜP ÜZERİNE İMMOBİLİZE EDİLMİŞ STAPHYLOCOCCUS AUREUS  İLE GÜMÜŞ VE KURŞUNUN BİYOSORPSİYONU VE ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRESİ İLE TAYİNİ
136 Semra Alkan; Zeynep İskefiyeli; Nesibe Arslan Burnaz; Gonca Tosun; Nurettin Yaylı; Murat Küçük, ASİT HİDROLİZİ/KATALİZİ (AHC) YÖNTEMİYLE KEKİKTE UÇUCU YAĞ ELDESİ, KİMYASAL BİLEŞİM VE BİYOLOJİK AKTİVİTE
137 Serkan BAŞGEL; Sema B. ERDEMOĞLU, PETROL KÖKENLİ YAĞLARDA ÖNEMLİ AĞIR METALLERİN TAYİNİ
138 Mustafa Soylak;  Sevtap Yiğit, Pb(II)?NİN SELÜLOZ NİTRAT MEMBRAN FİLTRE ÜZERİNDE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
139 Sezgin Aydemir; Ayça Aktaş; Semra Alkan;  Ozan Emre Eyupoğlu; Nesibe A. Burnaz; Murat Küçük, KUŞBURNU BİTKİSİNİN METANOLLÜ EKSTRAKTLARINDA ON-LINE HPLC-FRAP İLE KLASİK FRAP YÖNTEMİ DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
140 Sıtkı Baytak; Ramazan Mert, NEVŞEHIR İLİ SINIRLARINDA KALAN KIZILIRMAK NEHRİ?NDEKİ SUDA BULUNAN Fe(III), Mn(II) ve Zn(II)?NIN ZENGİNLEŞTİRME YÖNTEMİ İLE FAAS KULLANILARAK TAYİN EDİLMESİ
141 Sibel Saracoglu; Erkan Yılmaz; Mustafa Soylak, SPECIATION OF CHROMIUM IN WATER AND SOIL SAMPLES AFTER COPRECIPITATION
142 Soner Çubuk; Adnan Aydın, BAL ÖRNEKLERİNDE INDOXACARB KALINTISININ VE BOZUNMA ÜRÜNLERİNİN TAYİNİ İÇİN YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ
143 Songül Ulusoy; Halil İbrahim Ulusoy; Ramazan Gürkan ve Mehmet Akçay, BULUTLANMA NOKTASI EKSTRAKSİYONU YÖNTEMİNİN SAFRANİN T ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TAYİNİNE UYGULANMASI
144 Songül Ulusoy; Ramazan Gürkan; Halil İbrahim Ulusoy ve Semahat Dağdeviren, BAZI İÇECEK VE MEYVE SULARINDA TOPLAM KALAYIN BELİRLENMESİ İÇİN SURFAKTAN DUYARLI SPEKTROFOTOMETRİK YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ
145 Sümeyra Bayır; Naciye Öztürk, CALIBRATION OF THERMAL DESORPTION?GAS CHROMATOGRAPHY?MASS SPECTROMETRY?BASED METHODOLOGY FOR QUANTIFICATION OF VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS IN AIR SAMPLES
146 Şana Sungur; Cumali Gökçe; İhsan Üstün; Hatice Rızaoğlu; Ramazan Okur, ORAK HÜCRELİ ANEMİ HASTALARININ KAN VE İDRARLARINDAKİ SELENYUM SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ
147 Teslima Daşbaşı ; Şerife Saçmacı; Şenol Kartal; Ahmet Ülgen, BAZI ESER ELEMENTLERİN YENİ SENTEZLENMİŞ ŞELAT REÇİNESİ İLE ZENGİNLEŞTİRİLDİKTEN SONRA FAAS İLE TAYİNİ
148 Tuba ARSLAN; Latif ELÇİ, DİSPERSİF SIVI-SIVI MİKROEKSTRAKSİYON YÖNTEMİYLE ALTIN DERİŞTİRİLMESİ VE ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRESİ İLE TAYİNİ
149 Tufan Güray; Şermin Geven; Tevfik Gedikbey, 2,2/,3,4-TETRAHİDROKSİ-5/-SÜLFOKSİAZOBENZEN (THSA) İLE SPEKTROFOTOMETRİK NİKEL TAYİNİ
150 Yasemin İşlek; Tülin Deniz Çiftçi; Emür Henden, ESER DÜZEYDE ARSENİK TAYİNİ İÇİN ÖNAYIRMA/ÖNDERİŞTİRME AMACI İLE Ni/NixB ADSORBANI GELİŞTİRİLMESİ
151 Mustafa Soylak; Yunus Emre Ünsal; Mustafa Tüzen, ÇEŞİTLİ DETERJAN ÖRNEKLERİNİN AĞIR METAL DÜZEYLERİNİN AAS İLE BELİRLENMESİ
152 Aslıhan Karatepe; Zeliha Erbaş; Mustafa Soylak, BAZI METAL İYONLARININ PATENT BLUE V KOMPLEKSİ HALİNDE ÇOK DUVARLI NANOTÜP ÜZERİDE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE ALEVLİ AAS İLE TAYİNİ
153 Mustafa Soylak; Zeynep Topalak, TARTRAZİN İLE DOYURULMUŞ KARBON NANOTÜP ÜZERİNDE BAZI METAL KATI-FAZ EKSTRAKSİYONU VE ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRESİ İLE TAYİNİ
154 Erdal Dinç; Betül Sarıtaş, DENEYSEL TASARIM VE OPTİMİZASYON METODOLOJİSİ KULLANILARAK UPLC YÖNTEMİYLE SÜLFAMETOKSAZOL VE TRİMETOPRİM KARIŞIMININ ANALİZİ
155 Nevzat Batan;Turan Özdemir; Gökhan Apaydın; Erhan Cengiz; Durali Mendil, TRACE ELEMENT ACCUMULATION IN THE MOSSES IN IĞDIR PROVINCE OF TURKEY
156 Kenan Yazıcı; Nevzat Batan; Turan Özdemir; Arzu Çiçek, TRACE ELEMENT ACCUMULATION IN THE LICHENS IN IĞDIR PROVINCE OF TURKEY

Toplam 156 adet kayıt bulundu.