Kongre Bildirileri
  III. Eser Analiz Çalıştayı (EsAn-2014), 15-18 Mayıs 2014, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat
Sıra no Yazar Bildiri
PDF*
1 Ryszard Lobinski; Joanna Szpunar, TRACE ELEMENT, IMAGING, SPECIATION AND ISOTOPE RATIOS ANALYSIS: RECENT ADVANCES
2 Viktor Kanicky; Michaela Vasinova Galiova; Tomas Vaculovic, LASER ABLATION INDUCTIVELY COUPLED PLASMA MASS SPECTROMETRY İN ELEMENTAL MAPPİNG
3 Namık K. Aras, TOPLAM DİYETTE ESER ELEMENTLER: TAYİNİ VE ÖNEMİ
4 Erol Erçağ; Ayşem Arda; Reşat Apak; Ziya Can; Şener Sağlam; Yasemin Tekdemir, ENERJETİK MADDE TAYİNLERİNDE KULLANILAN BAŞLICA ESER ANALİZ YÖNTEMLERİ
5 Jan T. Andersson, USING METALS FOR THE SEPARATION OF ORGANIC ANALYTES: LIGAND EXCHANGE CHROMATOGRAPHY
6 Recai İnam, PESTİSİTLERİN VOLTAMETRİK TAYİNLERİ
7 Joanna Szpunar, ANALYTICAL APPROACHES FOR ELEMENT SPECIATION STUDIES IN FOOD
8 Harun Çiftçi; Özge Kalender; Çiğdem Er; Özcan Yalçınkaya; Ali Rehber Türker, NANO B2O3/ZrO2 KULLANILARAK İNDİYUMUN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
9 Ümran Seven Erdemir ; Şeref Güçer, GIDA ÜRÜNLERİNDE FRAKSİYONLAMA ÇALIŞMALARI İLE BAZI METAL BİYOYARARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
10 Murat Yazar ; Oğuz Süreyya Tümay; Celal Duran, SEYRELTİK SULU ÇÖZELTİLERDEN BULK TİPİ SIVI MEMBRAN PROSESİ İLE KOBALTIN EKSTRAKSİYONU
11 Görkem Yalçın ; Özlem Söğüt, LANTANIN YAPAY ÇÜRÜKLERDE KALSİYUM TAYİNİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
12 Erkan Yılmaz ; Mustafa Soylak, SUPRAMOLEKÜLER ÇÖZÜCÜ MİKROEKSTRAKSİYONU İLE ESER DÜZEYDEKİ BAKIRIN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
13 Ertuğrul Şahmetlioğlu ; Erkan Yılmaz; Ece Aktaş; Mustafa Soylak, SU ÖRNEKLERİNDEKİ Pb(II) İYONUNUN KATI FAZ EKSTRAKSİYONU İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ İÇİN POLİPİROL-ÇOK DUVARLI KARBON NANOTÜP KOMPOZİT SENTEZİ
14 Deniz Atakan; İlknur Durukan; Çiğdem Arpa Şahin; Sema Bektaş, ANTİMON İYONLARININ KATILAŞMIŞ YÜZEN ORGANİK DAMLA MİKROEKSTRAKSİYON YÖNTEMİ İLE SU ÖRNEKLERİNDEN ÖNDERİŞTİRİLMESİ VE ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRESİ İLE TAYİNİ
15 Nurcan Öztürk ; Murat Yazar; Ali Gündoğdu; Celal Duran; Mustafa Soylak; Hasan Basri Şentürk, KARAYEMİŞ (Prunus laurocerasus) ÇEKİRDEKLERİNDEN AKTİF KARBON ELDESİ, KARAKTERİZASYONU VE SULARDAN Cr(VI) GİDERİMİNDE KULLANIMI
16 Mehmet Akyüz ; Şevket Ata; Deniz Bingöl; Berrin Gürler, MİDE SIVILARINDAKİ MONO VE Dİ-NİTROZOPİPERAZİNİN ANALİZ METODUNUN OPTİMUM KOŞULLARININ BELİRLENMESİNE DENEYSEL TASARIM YAKLAŞIMI
17 Merve Dağcı ; Orhan Murat Kalfa, MANGOSTEEN (Garcinia mangostana) KABUĞU KULLANILARAK Pb (II) İYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLME ŞARTLARININ BELİRLENMESİ
18 Dilek Akbıyık; Nil Özbek; Süleyman Akman, MİKRODALGA PLAZMA ATOMİK EMİSYON SPEKTROMETRESİ İLE ÇAYLARDA Ca, Mg, Mn TAYİNİ
19 Gülçin Kalkan ; Şerife Saçmacı; Şenol Kartal; Mustafa Saçmacı, YENİ BİR LİGAND SENTEZİ ve ÇEŞİTLİ KOZMETİK, GIDA ÖRNEKLERİNDEKİ Ni(II) ve Cd(II)'UN DİSPERSİF SIVI-SIVI MİKRO EKSTRAKSİYON YÖNTEMİ İLE TAYİNİ
20 Ziya Can ; Ayşem Arda; Erol Erçağ; Reşat Apak, NİTRAMİN ENERJETİK MATERYALLERİN BELİRLENMESİ İÇİN 4-AMİNOTİYOFENOL İLE MODİFİYE EDİLMİŞ ALTIN NANOPARTİKÜL TEMELLİ KOLORİMETRİK SENSÖR
21 Abdullah Taner Bişgin ; İbrahim Narin; Mustafa Uçan, SUNSET YELLOWUN İKİ FARKLI KATI FAZ DOLGU MADDESİ KULLANARAK KATI FAZ EKSTRAKSİYON METODU İLE AYRILMASI-ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE METOTLARIN KARŞILAŞTIRILMASI
22 Şener Sağlam ; Ayşem Arda; Erol Erçağ; Reşat Apak, NİTRO-AROMATİK ENERJETİK MADDELERİN o-FENİLENDİAMİN-ANİLİN KOPOLİMERİ KULLANILARAK ELEKTROANALİTİK TAYİNİ
23 Timur Tongur ; Bülent Şık; Taner Erkaymaz; Gizem Yıldız, LC-MS/MS CİHAZI KULLANARAK MEYVELERDE PESTİSİT ANALİZİ VE METOT VALİDASYON ÇALIŞMALARI
24 Taner Erkaymaz; Bülent Şık; Timur Tongur; Gizem Yıldız, GIDALARDA GC-MS/MS CİHAZI KULLANILARAK ÇOKLU PESTİSİT KALINTI ANALİZ YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
25 Musa Uslu ; Serhat Döker, SIVI KROMATOGRAFİ-İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA KÜTLE SPEKTROMETRİ HİBRİT TEKNİĞİ İLE BALIKLARDAKİ CIVA TÜRLERİNİN HIZLI TAYİNİ
26 Erkan Aksoy ; Latif Elçi, KROM TÜRLEMESİ İÇİN AMİNLENMİŞ AMBERLİT XAD-4 REÇİNESİNİN KULLANIMI
27 Nil Özbek ; Süleyman Akman, YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SÜREKLİ IŞIN KAYNAKLI ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRESİ İLE TÜRK ŞARAPLARINDA FLORÜR TAYİNİ
28 Osman Çaylak ; Erkan Aksoy; Latif Elçi, AMİNLENMİŞ AMBERLİT XAD-4 REÇİNESİ İLE Hg(II) İYONLARININ KATI FAZ EKSTRAKSİYONU
29 Ersin Demir; Recai İnam, ASILI CIVA DAMLA ELEKTROT İLE BUPİRİMAT FUNGİSİDİN ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞININ İNCELENMESİ ve YÖNTEMİN GIDA NUMUNELERİNE UYGULANMASI
30 Serpil Kılıç; Murat Kılıç; Bülent Şık; Serpil Yenisoy Karakaş, ICP-MS CİHAZI KULLANILARAK MEYVE SULARINDA ESER ELEMENT TAYİNİ VE METOT VALİDASYONU
31 Esra Yıldız ; Şerife Saçmacı; Şenol Kartal; Mustafa Saçmacı, YENİ BİR ŞELAT YAPICI LİGAND İLE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE ZENGİNLEŞTİRME SONRASI BAZI AĞIR METALLERİN FAAS İLE TAYİNİ
32 Diğdem Trak ; Bedrana Bitirmiş; Merve Duman; Yasin Arslan; Erdal Kendüzler, AMBERLİTE CG-400 İLE BAKIR(II) İYONLARININ ZENGİNLEŞTİRME ŞARTLARININ ARAŞTIRILMASI VE TAYİNİ
33 Bülent Verep; Tanju Mutlu, KARADENIZ ALABALIĞI (Salmo coruhensis) DOKULARINDA YUMUŞAK VE SERT SU KOŞULLARINDA AĞIR METAL (Hg) BİRİKİMİNİN BELİRLENMESİ
34 Mahmut Aydın; Abdullah Zararsız; O. Yavuz Ataman, ANALYTICAL CHEMISTRY, ARCHAEOMETRY AND MUSEA: APPROACHES IN PROTECTING OUR CULTURAL HERITAGE
35 Mustafa Özdemir, KİMYA AÇISINDAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
36 Şeref Güçer, MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ VE KİMYASAL RİSK DEĞERLENDİRMELERİ
37 Güler Somer ; Olcay Şendil; Güler Ekmekci, DİFERANSİYEL PULS POLAROGRAFİSİ İLE DOĞAL NUMUNELERDE BULUNAN As(V) İYONUNUN DOLAYLI TAYİNİ İÇİN YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ
38 Süleyman Akman ; Nil Özbek, MİKRODALGA PLAZMA OPTİK EMİSYON SPEKTROMETRİ İLE TÜRK ŞARAPLARINDA BOR TAYİNİ
39 Harun Muslu ; Derya Kılıçaslan; Mustafa Çeşme; Ayşegül Gölcü, İLAÇ ANALİZLERİNDE SPEKTROFOTOMETRİK VE ELEKTROANALİTİK YÖNTEMLER
40 Abdullah Taner Bişgin; Mustafa Uçan; İbrahim Narin; Mustafa Soylak, ALLURA RED?İN KATI FAZ EKSTRAKSİYONU İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE UV-VIS SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİ
41 Ali Alkan; Nigar Alkan; Muammer Aktaş, DOĞU KARADENİZ AKARSULARINDAKİ TOPLAM VE ÇÖZÜNMÜŞ ARSENİK DÜZEYLERİ
42 Mustafa Soylak; Ali Duran; Erkan Yılmaz, Cu(II)? NİN 3-HİDROKSİ-4-METİL-2(3H)-TİYAZOLTİYON KOMPLEKSLERİ HALİNDE TERS MİSEL MİKROEKSTRAKSİYONU İLE ÖNZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE AAS İLE MİKTAR TAYİNİ
43 Ali Gündoğdu ; Alaaddin Vural, GÜMÜŞHANEDE YETİŞEN CEVİZLERDE (Juglansregia) ICP?MS İLE GÜMÜŞ TAYİNİ
44 Nurcan Öztürk; Ali Gündoğdu ; Celal Duran; Hasan Basri Şentürk, METİLEN MAVİSİNİN İÇME SUYU ARITMA TESİSİ ATIK ÇAMURU ÜZERİNE ADSORPSİYONUNUN DENGE, KİNETİK VE TERMODİNAMİK AÇIDAN İNCELENMESİ
45 Ali Sungur; Mustafa Soylak; Hasan Özcan, TOPRAKTA AĞIR METAL FRAKSİYONLARI İLE MISIR BİTKİSİ TARAFINDAN ALINAN KONSANTRASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
46 Ali Sungur; Mustafa Soylak; Hasan Özcan, SERA TOPRAKLARINDA AĞIR METAL FRAKSİYONLARININ KARAKTERİZASYONU
47 Aslıhan Arslan Kartal ; Latif Elçi, BAZI KLOROFENOLLERİN METİL KLOROFORMAT İLE KATI FAZ TÜREV EKSTRAKSİYONU VE GC-MS İLE TAYİNİ
48 Temeltaş ; Mustafa Soylak, RODAMİN B İLE DOYURULMUŞ AKTİF KARBON KUMAŞI ÜZERİNDE BAZIMETAL İYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE FAAS İLE TAYİNLERİ
49 Ayşe Erçağ; Ayşem Arda; Şener Sağlam; Yeliz Kaya; Reşat Apak; Erol Erçağ, BAKIRIN ÇEŞİTLİ ORTAMLARDA TİYOKARBOHİDRAZON İLE SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİ
50 Ayşecik Cihanbay; Hasan Atabey; Hayati Sarı, BAZI GEÇİŞ METALLERİYLE ŞELATLAŞTIRICI OLARAK KULLANILAN 4-(2-PYRİDYLAZO)-RESORCİNOL VE 4-(2-THİAZOLYLAZO)-RESORCİNOL LİGANTLARININ ASİTLİK VE KARARLILIK SABİTLERİNİN POTANSİYOMETRİK OLARAK ARAŞTIRILMASI
51 Ayşen Höl; Latif Elçi, 1, 10 FENANTROLİN KULLANIMIYLA BAZI AĞIR METALLERİN TAYİNİ
52 Bedrana Bitirmiş ; DiğdemTrak; Yasin Arslan; Erdal Kendüzler, AMBERLİTE CG-400 İLE MANGAN (II) İYONLARININ ZENGİNLEŞTİRME ŞARTLARININ ARAŞTIRILMASI VE TAYİNİ
53 Behice Yavuz Erdoğan ; A. Nur Onar, TRACE ANALYSIS USING CAPILLARY ELECTROPHORESIS AND SAMPLE STACKING TECHNIQUE
54 Özlem Yılmazcan; Belgin İzgi , GÖZ FARLARINDA VE GÜNEŞ KORUYUCULARDA ENERJİ DAĞILIMLI X-IŞINI FLORESANS SPEKTROMETRE (EDXRF) İLE METAL KARAKTERİZASYONU
55 Beşir Dağ; Ali Bilgin, DETERMINATION OF CADMIUM AND NICKEL IN SOME SPRING AND THERMAL WATERS IN SOUTH EASTERN OF ANATOLIAN
56 Beşir Dağ; Zekai Tarakçi, INFLUENCE OF SOME CHEMICAL, MINERAL, HEAVY METAL, RHEOLOGY CHARACTERISTICS, COLOR VALUES AND SENSORIAL ACCEPTABILITYOF ADDING FRUIT MARMALADES TO TRADITIONAL TURKISH YOGURTS
57 Tuğba Yıldız; F. Ayça Özdemir Olgun; Birsen Demirata Öztürk, DETERMINATION OF TETRACYCLINE AND ß-LACTAM RESIDUES IN CHICKEN MEAT BY HPLC METHOD
58 Burak Aksoy; Ümit Divrikli; Mustafa Soylak; Latif Elçi, İYONİK SIVILAR KULLANARAK DİSPERSİF SIVI SIVI MİKROEKSTRAKSİYON İLE BAZI METALLERİN TAYİNİ
59 Bülent Kırkan; Gül Asiye Ayçık, İSONİTROSOASETOFENON 4-AMİNOBENZOİLHİDRAZON İLE MODİFİYE EDİLEN SİLİKAJEL KATI SORBENTİNİN BATCH YÖNTEMİ İLE SULU ÇÖZELTİDEN Th(IV) DERİŞTİRİLMESİ İÇİN KULLANIMININ İNCELENMESİ
60 Bülent Kırkan ; Gül Asiye Ayçık, GAMA SPEKTROMETRESİ VE ICP-OES YÖNTEMLERİ KULLANILARAK YERALTI SULARINDA Th(IV) BELİRLENMESİ
61 Bülent Şık ; Gizem Yıldız, YÜKSEK ALAN ASİMETRİK DALGA İYON HAREKETLİLİĞİ SPEKTROMETRESİ (FAIMS) İLE BİRLEŞTİRİLMİŞ LC-MSMS CİHAZI KULLANILARAK ÇOKLU PESTİSİT KALINTI ANALİZ METODUNUN GELİŞTİRİLMESİ
62 Bülent Şık ; Serpil Kılıç; Taner Erkaymaz, ÇEVRE DOSTU BİR TEKNİK OLARAK UHPLC VE GIDA ANALİZLERİNDEKİ UYGULAMALARI
63 Bülent Verep; Tanju Mutlu; Aydın Aytaç Gürdal, KARADENIZ ALABALIĞI (Salmocoruhensis) DOKULARINDA İZ ELEMENT BİRİKİMİNİN İNDÜKSİYONLA BİRLEŞTİRİLMİŞ PLAZMA-OPTİK EMİSYON SPEKTROSKOPİ (ICP-OES) SİSTEMİYLE BELİRLENMESİ
64 M. Zahir Düz; Işıl Aydın; Sait Erdoğan; K. Serdar Çelik; Fırat Aydın; C andan Hamamcı , BULGURDAKİ BAZI TOKSİK ELEMENTLERİN MİKRODALGA ÇÖZÜNÜRLEŞTİRME VE ICP-OES YÖNTEMİ İLE EŞZAMANLI TAYİNİ
65 Ç iğdem Arpa Şahin ; Özge Kenanoğlu; İlknur Durukan; Sema Bektaş, ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRİSİ KULLANILARAK SU ÖRNEKLERİNDE ESER MİKTARDAKİ Hg(II) İYONLARININ TAYİNİ İÇİN KATILAŞTIRILMIŞ YÜZEN ORGANİK DAMLA İLE ULTRASON- DESTEKLİ EMÜLSİFİKASYON MİKROEKSTRAKSİYONUNUN UYGULANMASI
66 Mustafa Soylak; Demet Acar, Cu(II), Co(II), Cd(II), Pb(II), Mn(II) ve Ni(II) İYONLARININ AKTİF KARBON KUMAŞ ÜZERİNDE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
67 Nagihan Helvacı; Derya Kılıçaslan ; Mustafa Çesme; Aysegül Gölcü, SPECTROPHOTOMETRIC STUDIES OF MITOMYCINC BOUND TO FISH SPERM DNA
68 Duygu Polat; Derya Kılıçaslan ; Ayşegül Gölcü, ANTİPSİKOTİK ETKİLİ AMİSÜLPİRİD?İN DNA İLE ETKİLEŞİMİ
69 Dilek Bakırcıoğlu ; Nükte Topraksever; Yasemin Bakırcıoğlu Kurtuluş, EMÜLSİYON KIRINIM YÖNTEMİ UYGULAYARAK BAZI BİTKİSEL YAĞLARDA ÇİNKONUN AKIŞ ENJEKSİYONLU (FI) ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRESİ İLE TAYİNİ
70 Mustafa Soylak; Aslıhan Karatepe; Erkan Yılmaz; Dilek Kamaş , ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRESİ İLE TAYİNLERİ ÖNCESİ NİKEL VE KOBALTIN DİSPERSİVE SIVI-SIVI MİKROEKSTRAKSİYONU İLE AYRILMASI VE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
71 Dilek Ozyurt; Birsen Demirata Ozturk; Resat Apak, ŞARAPLARDAKİ TOPLAM ANTİOKSİDAN KAPASİTE VE SO2 TAYİNİNDE ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
72 Süreyya Oğuz Tümay; Murat Yazar; Olcay Özdemir; Hakan Bektaş; Duygu Özdeş ; Celal Duran, Pb(II) ve Cd(II) İYONLARININ BULUTLANMA NOKTASI EKSTRAKSİYONU METODU İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TAYİNİ
73 Ebru Yabaş ; Efkan Bağda; Esra Bağda, BALL (TOP) TİPİ ÇİNKO(II) FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ VE SPEKTROFOTOMETRİK OLARAK DNA BAĞLANMA ÖZELLİĞİNİN İNCELENMESİ
74 Eda Taş; Ali Rehber Türker, ŞAP AŞISI ÜRETİMİNDE KULLANILAN BHK (BABY HAMSTER KIDNEY) HÜCRESİNE KADMİYUMUN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
75 Esra Yılmaz; Elmas Gökoğlu , TRİPSİN ENZİMİNİN SÜLFATİYAZOL İLE ETKİLEŞİMİNİN FLORİMETRİK VE TERMODİNAMİK AÇIDAN İNCELENMESİ
76 Erdal Dinç ; Betül Sarıtaş, SÜLFAMETOKSAZOL VE TRİMEOPRİM KARIŞIMININ DENEYSEL MERKEZİ BİLEŞEN TASARIM METODOLOJİSİ KULLANILARAK UPLC YÖNTEMİ İLE ANALİZİ
77 Ergin Kariptaş ; Kıymet Kariptaş; Harun Çiftçi, RHODOCOCCUS RHODOCHROUS?UN PİROLİZİS KÜTLE SPEKTROMETRİSİ (PYMS) İLE ANALİZİ
78 Erkan Yılmaz ; Ali Gündoğdu; Mustafa Soylak, KAYISI (Prunus armeniaca) ÇEKİRDEKLERİNDEN DÜŞÜK MALİYETLİ AKTİF KARBON ÜRETİMİ, KARAKTERİZASYONU VE ATIK SULARDAN METAL İYONLARININ UZAKLAŞTIRILMASINDA ADSORPSİYON PERFORMANSININ İNCELENMESİ
79 N. Jalbani; Erkan Yilmaz; R. M. Alosmanov; Mustafa Soylak, APPLICATION OF FACTORIAL DESIGN IN THE OPTIMIZATION OF SOLID PHASE EXTRACTION USING DIETHYLAMINE MODIFICATED PHOSPHORUS-CONTAINING POLYMER AS A ADSORBENT FORPRECONCENTRATION AND SEPARATION OF COPPER AND ZINC IN WATER SAMPLES FOLLOWED BY
80 Ersin Kılınç; Işıl Aydın; Fatih Yiğit; Mehmet Akdeniz; Fırat Aydın; Candan Hamamcı, STOVER YÖNTEMİYLE ASFALTİT KÜLÜNDE BAKIR FRAKSİYONLANDIRMASI
81 Esra Bağda ; Ebru Yabaş, URANYUMUN SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİ ÖNCESİ Br-PADAP MODİFİYE EDİLMİŞ KRİYOJELLER İLE ÖN DERİŞTİRİLMESİ
82 Esra Bağda ; Nuket Kartal Temel, DECOLOURIZATION OF A CATIONIC DYE BY ADVANCED OXIDATION PROCESS AND BIOSORPTION
83 Mustafa Soylak; Esra Kıranartlıgiller , DÜŞÜK YOĞUNLUĞA SAHİP EKSTRAKSİYON ÇÖZÜCÜLERİ KULLANARAK ESER DÜZEYDEKİ BAKIR? IN DİSPERSİF SIVI-SIVI MİKROEKSTRAKSİYONU İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
84 Esra Olgaç; Ramazan Gürkan; Nail Altunay; Ufuk Kır, INDIRECT CLOUD POINT EXTRACTION AND SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION OF TRACE NITRITE DIFFERENT BEVERAGE SAMPLES
85 Emine Akyüz Turumtay; Fatih İslamoğlu ; Derya Çavuş, Thymuspraecox Opizsubsp. caucasicus var. caucasicusEKSTRAKSTLARINDAKİ FENOLİK BİLEŞİKLERİN SPEKTROFOTOMETRİK ve HPLC-UV ANALİZLERİ
86 Ferda Özmal ; Rukiye Saygılı; Yunus Erdoğan, EMET-ESPEY BÖLGESİ ÇEŞİTLİ BOR ENDÜSTRİ ATIKLARINDAKİ BAZI ESER ELEMENTLER VE ANALİZLERİ
87 Abdullah Titiz; Yunus Erdoğan; O. Murat Kalfa; F erda Özmal ; Rukiye Saygılı, MODİFİYE BOROJİPS İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN Cr(VI) İYONUNUN UZAKLAŞTIRILMASI ŞARTLARININ ARAŞTIRILMASI
88 Elif Dinçtürk Atalay; Fethiye Göde ; Erol Pehlivan, KATI FAZ EKSTRAKSİYONU YÖNTEMİYLE SULU ÇÖZELTİLERDEKİ Cr(VI) TAYİNİ VE UZAKLAŞTIRILMASI
89 Fırat Aydın ; Osman Akba; Işıl Aydın; Candan Hamamcı, FARKLI ARDIŞIK EKSTRAKSİYON YÖNTEMLERİ İLE BİTÜMLÜ ŞİSTLERİN YANMA ATIKLARINDA ÇİNKO TÜRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
90 Anıl Aksel; Yakup Aksel; Fikret Akdeniz, KARS-IĞDIR BÖLGESİNDE ÇIKARILAN KAYA TUZU ÖRNEKLERİNİN ESER ELEMENT PROFİLİNİN ICP-MS İLE BELİRLENMESİ
91 Funda Aydın ; Erkan Yılmaz; Mustafa Soylak, SUBRAMOLEKÜLER SOLVENT BAZLI MİKRO EKSTRAKSİYON (SUSME) TEKNİĞİ KULLANILARAK Cu(II) İYONUNUN MİKROEKSTRAKSİYONU VE FAAS İLE TAYİNİ
92 G. Büşra Güzel ; Kübra K aptı ; Erkan Aksoy; Latif Elçi, AMİNLENMİŞ AMBERLİT XAD - 4 REÇİNESİYLE ALTIN DERİŞTİRİLMESİ
93 Erdal Dinç; Ghazal Rouhani; Zehra Ceren Ertekin, HİDROKLOROTİYAZİD-BİSOPROLOL KOBİNASYONUNU İÇEREN TABLETLERİN SÜREKLİ DALGACIK DÖNÜŞÜM YÖNTEMLERİ İLE MİKTAR TAYİNLERİ
94 Mahmut Doğan; Şerife Saçmacı; Gül çin Kalkan ; Şenol Kartal, KIRMIZI PUL BİBER ÖRNEKLERİNDEKİ BAZI AĞIR METAL DERİŞİM DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
95 Halil İbrahim Ulusoy; Tülay Oymak, ESER DÜZEYDEKİ İNORGANİK SELENYUM TÜRLERİNİN SEÇİCİ VE DUYARLI TAYİNLERİ
96 Halil İbrahim Ulusoy; Songül Ulusoy; Selim Erdoğan; Şahin Yıldırım, GERÇEK ÖRNEKLERDEKİ ESER DÜZEYDEKİ B5 VİTAMİNİNİN (FOLİC ACİD) ZENGİNLEŞTİRME SONRASI HPLC-DAD İLE TAYİNİ
97 Hamide Elvan Bayrak; Volkan Numan Bulut; Hacer Bayrak; Celal Duran; Mehmet Tüfekçi; Mustafa Soylak, Cu(II) ve Cd(II) İYONLARININ TRİAZOL KOMPLEKSLERİ HALİNDE AMBERLİTE XAD-1180 ÜZERİNDE AYRILMASI VE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
98 Harun Çiftçi ; Çiğdem Er; Murat Seyfi; Esen Çiftçi; Ergin Kariptaş, KROM İYONLARININ [(3,5-DİAMİNO-1H-PİRAZOL-4-İL) DİAZENİL] BENZOİK ASİT TÜREVİ SCHİFF BAZI KULLANILARAK AYRILMASI VE HR-CS FAAS İLE TAYİNİ
99 Harun Muslu; Ayşegül Gölcü, TENOKSİKAM ETKEN MADDESİNİN DNA İLE ETKİLEŞİMİ ÜZERİNDEN ELEKTROKİMYASAL MİKTAR TAYİNİ
100 Harun Muslu; Ayşegül Gölcü, VOLTAMMETRIC BEHAVIOR OF PEFLOXACIN IN THE PRESENCE AND ABSENCE OF Cu(II) AND ITS DETERMINATION IN TABLETS AND BIOLOGICAL FLUIDS USING GLASSY CARBON ELECTRODE
101 Murat Yazar; Nurcan Öztürk; Celal Duran; H. Basri Şentürk, KARAYEMİŞ (Prunus laurocerasus) ÇEKİRDEKLERİNDEN ÜRETİLEN AKTİF KARBON İLE ATIK SULARDAN METİLEN MAVİSİNİN GİDERİMİ: DENGE, KİNETİK VE TERMODİNAMİK ÇALIŞMA
102 Havva Nur Sezgi; Hamide Elvan Bayrak; Serpil Demirci; Mehmet Tüfekçi; Celal Duran, Cu(II), Cd(II), Co (II) ve Ni (II) İYONLARININ BULUTLANMA NOKTASI EKSTRAKSİYONU İLE AYRILMASI VE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
103 Hüse yin Altunda ğ; Tülay Küpeli; Ali İmran Vaizoğullar; İbrahim Kula; Mustafa İmamoğlu; Mustafa Tüzen, SOĞUK BUHAR AAS (CVAAS) TEKNİĞİ İLE DENİZ, GÖL VE NEHİR BALIKLARININ KAS DOKULARINDA CIVA TAYİNİ
104 Sinem Albayrak; Hüseyin Altundağ; Mustafa Tüzen; Mustafa Soylak, İN VİTRO SİNDİRİM MODELİ UYGULANARAK BAZI ÇEVRE ÖRNEKLERİNDE BİYOALINABİLİRLİK ÇALIŞMASI
105 Süreyya Oğuz Tümay; Murat Yazar; Hüseyin Serencam ; Celal Duran; Hasan Basri Şentürk, DUT (Morusalba L.) POSASINDAN AKTİF KARBON ÜRETİMİ, KARAKTERİZASYONU VE SULARDAN Cr(VI) GİDERİMİNDE KULLANIMI
106 Işıl Aydın ; Osman Akba; M. Zahir Düz; Abdurrahman Saydut; Fırat Aydın; Candan Hamamcı, FOSİL YAKITLARIN YANMA KATI ATIĞINDAKİ METALLERİN ATOMİK SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLERLE TAYİNİ
107 Ayşe Güneri; Işıl Aydın ; Sezgin Bakırdere; Fırat Aydın; O. Yavuz Ataman, İÇME SULARINDAKİ ESER MİKTARDAKİ BAKIR TAYİNİ İÇİN YENİ BİR YÖNTEM
108 İbrahim Narin ; İbrahim Aydın, FARMASÖTİK ÖRNEKLERDEKİ DİKLOFENAK SODYUM İLE DEKSKETOPROFEN TROMETAMOL?UN HPLC İLE EŞZAMANLI TAYİNİ
109 İlknur Demir ; Belgin İzgi, İÇME SUYU ÖRNEKLERİNDE LİTYUM DÜZEYLERİNİN ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROSKOPİSİ İLE BELİRLENMESİ
110 İsmail Akdeniz ; Şule Açıkgöz, DİSPERSİF SIVI-SIVI MİKROEKSTRAKSİYON (DLLME) YÖNTEMİYLE SU ÖRNEKLERİNDEKİ NİKELİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE UV- SPEKTROFOTOMETRE CİHAZI İLE TAYİNİ
111 Kadriye Işıl Berker Çetin ; Birsen Demirata Öztürk; Reşat Apak, ANYON DEĞİŞTİRİCİ REÇİNEYLE ANTİOKSİDANLARIN ÖNDERİŞTİRİLMESİNDE Fe(III) ESASLI YÖNTEMLERİN KULLANILMASI
112 Kudret Taşkıran; Aslıhan Arslan Kartal; Ümit Divrikli; Latif Elçi, EGE YÖRESİ BİTKİLERİNDE BAZI ESER METALLERİN BİRLİKTE ÇÖKTÜRME YÖNTEMİYLE DERİŞTİRİLMESİ VE MIS-FAAS İLE TAYİNİ
113 Kübra Turan ; Orhan Murat Kalfa; Armağan Özdede; Hanife Karabulut; Burcu Ayvacı; Eser Ergün; Bülent Zeybek, POLİPİROL NANO FİBER FİLM KULLANILARAK SULU ÇÖZELTİLERDEN Cr(VI)?NIN GİDERİLME ŞARTLARININ BELİRLENMESİ
114 Kübra Turan ; Mihrişah Güzel; Orhan Murat Kalfa; Rukiye Saygılı; Merve Dağcı, ESER ELEMENTLERİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİNDE KULLANILMAK ÜZERE YÜZEY BASKILANMIŞ ADSORBAN SENTEZİ
115 Cengiz Sarıkürkcü; Mehmet Cemil Üren ; Mehmet Sefa Koçak, YENİLEBİLİR BAZI MANTARLARIN METAL İÇERİKLERİNİN BELİRLENMESİ
116 Mustafa Soylak; Mehmet Karaca, Pb(II) İYONLARININ TAYİNİ İÇİN DİSPERSİF SIVI-SIVI MİKROEKSTRAKSİYONU VE ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRİSİ UYGULAMASI
117 Mehmet Soner Engin; Ahmet Uyanık, GİRESUN-SAMSUN KIYI BÖLGESİNDE BULUNAN SU, SEDİMENT VE MUGİL CEPHALUS TÜRÜ BALIKTAKİ AĞIR METAL BİRİKİMİNİN İNCELENMESİ
118 Hamide Elvan Bayrak; Volkan Numan Bulut; Meh met Tüfekçi ; Hacer Bayrak; Celal Duran; Mustafa Soylak, Au(III) ve Pd(II) İYONLARININ TRİAZOL KOMPLEKSLERİ HALİNDE AMBERLİTE XAD-1180 ÜZERİNDE AYRILMASI VE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
119 Nilay Koral; Mehmet Yaman, PATLICANIN DAL, YAPRAK VE SEBZESİNDE Cu ve Zn ELEMENTLERİNİN DAĞILIMI
120 Mertcan Öksüz ; Mustafa Cittan; Kenan Dost, BAZI SEBZELERİN YAŞ YAKMA YÖNTEMİ İLE BOZUNDURULMASI VE SONRASINDA AĞIR METALLERİN AAS İLE TAYİNLERİ
121 Merve Yılmaz ; Musa Uslu; Serhat Döker, ÇANKIRI İLİNDEN TOPLANAN SEBZE ÖRNEKLERİNDE SELENYUM TAYİNİ
122 Murat Kılıç ; Serpil Kılıç; Bülent Şık; Timur Tongur, ICP-MS CİHAZI İLE İÇME VE KULLANMA SULARINDA BAZI ESER ELEMENTLERİN BELİRLENMESİ
123 Musa Uslu; Serhat Döker, BAL ÖRNEKLERİNİN İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA KÜTLE SPEKTROMETRİ İLE ULTRA-ESER ANALİZİNE YÖNELİK ALTERNATİF ÇÖZÜNÜRLEŞTİRME METOTLARI
124 Mustafa Cittan; Kenan Dost; Mertcan Öksüz, KURU ÜZÜM VE KAYISI ÖRNEKLERİNDE BAZI FUNGUSİTLERİN HPLC/UV METODU İLE-TAYİNİ
125 Mustafa Ç eşme ; Ayşegül Gölcü, VOLTAMMETRIC BEHAVIOR OF ANTINEOPLASTIC DRUG METHOTREXATE WITH FISH SPERM DSDNA AND ITS ANALYTICAL APPLICATION
126 Nihan Yigitcan; Nil Özbek; Mustafa Ozcan, GIDA ÖRNEKLERİNDE MİKRODALGA PLAZMA OPTİK EMİSYON SPEKTROMETRİSİ UYGULAMALARI
127 Zeid A. ALOthman; Erkan Yilmaz; Mohamed Habila; Mustafa Soylak, 1-NİTROSO-2-NAFTOL-3,6-DİSULFONİK ASİT MODİFİYE EDİLMİŞ ÇOK DUVARLI KARBON NANOTÜP ÜZERİNDE KURŞUN VE BAKIRIN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE AAS İLE TAYİNİ
128 Mustafa Uçan ; Abdullah Taner Bişgin; İbrahim Narin; Mustafa Soylak, NEVŞEHİR KAPADOKYA BÖLGESİNDE DOĞAL OLARAK YETİŞEN YENİLEBİLİR 12 FARKLI MANTAR TÜRÜNÜN ESER METAL DÜZEYLERİ
129 Nail Altunay; Ramazan Gürkan; Esra Olgaç; Tuğçe Metin, QUICK AND INEXPENSIVE DETERMINATION OF OXALATE IN VEGETABLE SAMPLES WITH CPE/UV-VIS
130 Nail Altunay; Ramazan Gürkan; Ufuk Kır; Tuğçe Metin, AFTER SEPARATION AND ENRICHMENT DETERMINATION OF TOTAL, SOLUBLE AND INSOLUBLE OXALATE IN SOME BEVERAGES WITH AND WITHOUT ALCOHOL BY SPECTROPHOTOMETRIC
131 Nebiye Ozkantar; Ali Gündoğdu; Mustafa Tüzen; Mustafa Soylak, KUŞBURNU (Rosacanina) ÇEKİRDEKLERİNDEN HAZIRLANAN AKTİF KARBON ÜZERİNDE METİLEN MAVİSİ ADSORPSİYONUNUN DENGE, KİNETİK VE TERMODİNAMİK AÇIDAN İNCELENMESİ
132 Necla Çağlarırmak ; A. Zeki Hepçimen, KURUTULMUŞ MEYVE VE SEBZELERDE MİKROBESLEYİCİ ÖĞELERİN VE MİKOTOKSİNLERİN SAPTANMALARI
133 Nigar Alkan; Ali Alkan, SEASONAL METALS PROFILES IN WATER AND SEDIMENTS OF THE SOLAKLI STREAM, TURKEY
134 Melis Efeçınar; Bayram Poyraz; Nuray Şatıroğlu , Hg(II) İYONLARININ MODİFİYE MANYETİK NANOPARTİKÜLLER İLE SULARDAN UZAKLAŞTIRILMASI
135 Ömer Isildak; Ömer Durgun, ALL-SOLID-STATE PVC MEMBRANE SELECTIVE ELECTRODE for DETERMINATION of Fe (III)
136 Özge Eren ; Mustafa Çeşme; Derya Kılıçaslan; Ayşegül Gölcü, DAKARBAZİN?İN DNA İLE ETKİLEŞİMİNİN ELEKTROKİMYASAL BİYOSENSÖRLERLE ALGILANMASI
137 Özge Eren ; Mustafa Çeşme; Derya Kılıçaslan; Ayşegül Gölcü, ETOPOZİD?İN SPEKTROFOTOMETRİK ANALİZ VE DNA İLE ETKİLEŞİM ÇALIŞMALARI
138 Öz lem Z. Pekiner; Mustafa Tüzen, SELENYUMUN SIVI SIVI MİKROEKSTRAKSİYON YÖNTEMİYLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ ve GFAAS ile TAYİNİ
139 Pınar Nas ; Ali Rehber Türker, HPLC-ICP-MS KULLANILARAK BAZI GIDALARDA ARSENİK TÜRLEMESİ
140 Ramazan Gürkan ; Nail Altunay; Kadriye Sertakan, DETERMINATION OF FREE, TOTAL AND REVERSIBLE ORGANIC MATRIX-BOUND SULFITE IN BEVERAGES BY CPE/UV-VIS
141 R amazan Gürkan ; Ufuk Kır; Nail Altunay; Esra Olgaç, A NOVEL PRECONCENTRATION PROCEDURE USING CLOUD POINT EXTRACTION FOR DETERMINATION OF INORGANIC DISSOLVED ARSENIC SPECIES IN SOME BEVERAGE SAMPLES USING SPECTROPHOTOMETRY
142 R emziye Güzel; Recep Ziyadanoğulları; Berrin Ziyadanoğulları, KALKER VE MAGNEZİT KULLANARAK SULU ÇÖZELTİDEN KADMİYUM VE KURŞUN UZAKLAŞTIRILMASI
143 Serpil Kılıç; M. Gürhan Yalçın; Murat Kılıç; Füsun Yalçın; Rifat Battaloğlu , BOĞAÇAYI (ANTALYA) HAVZASI (KORKUTELİ, KEMER VE KONYAALTI SAHİL ARASI) SU ÖRNEKLERİNE AİT As, Cr, Mn, Co, Ni İÇERİKLERİ
144 Rukiye Saygıl ı ; Orhan Murat Kalfa; Yunus Erdoğan, İYONİK SIVI KAPLI SİLİKAJEL KULLANILARAK SULU ÇÖZELTİDEN Pb(II) İYONU İÇİN ZENGİNLEŞTİRME ŞARTLARININ ARAŞTIRILMASI
145 Seda Çetintaş; Deniz Bingöl, LATERİTİK CEVHERDEN ASİT LİÇİ İLE MANGAN KAZANIMINA YANIT YÜZEY METODU YAKLAŞIMI
146 Yasemin Boz; Mehmet Onur Arıcan; Seda Karayünlü Bozbaş, SULU ÇÖZELTİLERDEN Pb2+ VE Ni2+ METAL İYONLARININ TİROZİN İÇEREN İNORGANİK-ORGANİK BİYOSORBAN İLE UZAKLAŞTIRILMASI
147 Bilal Yilmaz; Selçuk Kaban, KOLESTEROL DÜŞÜRÜCÜ BİR İLAÇ OLAN ATORVASTATİNİN FARMASÖTİK PREPARATLARDA KARE DALGA VOLTAMETRİ YÖNTEMİ İLE MİKTAR TAYİNİ
148 Bilal Yilmaz; Selçuk Kaban; Bilge Kaan Akçay, BETA BLOKER BİR İLAÇ OLAN NEBİVOLOLÜN FARMASÖTİK PREPARATLARDA DOĞRUSAL TARAMALI VOLTAMETRİ YÖNTEMİ İLE MİKTAR TAYİNİ
149 Sevtap Yiğit ; Mustafa Soylak; Mustafa Tüzen, SUDAN BLUE II BOYAR MADDESİNİN TERS MİSEL OLUŞUM MİKROEKSTRAKSİYONU İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ SONRASI UV-VIS SPEKTROFOTOMETRESİ İLE TAYİNİ
150 Seydahmet Ç a y; Ahmet Uyanık, AĞIR METAL İYONLARIYLA KİRLETİLMİŞ TOPRAKLARIN Althaea Rosea Cav. SÜS BİTKİSİ KULLANILARAK TEMİZLENEBİLİRLİĞİNİN ve EDTA?NIN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
151 Sezgin Bakırdere; Tolga Yaroğlu; Nihan Tırık; Mehmet Demiröz; A. Kemal Fidan; Onur Maruldalı; Abdullah Karaca, SU ÖRNEKLERİNDE BULUNAN ARSENİK, KADMİYUM VE KURŞUNUN OPTİMİZE EDİLMİŞ Pd-Mg ve Ni MATRİKS MODİFİERLİ GRAFİT FIRINLI ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROFOTOMETRE SİSTEMİ İLE ESER SEVİYELERDEKİ TAYİNLERİ
152 Süreyya Oğuz Tümay; Murat Yazar; Duygu Özdeş; Hakan Bektaş; Celal Duran, Pb(II) ve Cu(II)? NİN TAŞIYICI ELEMENT İLAVESİZ BİRLİKTE ÇÖKTÜRME YÖNTEMİYLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE GERÇEK NUMUNELERDE TAYİNİ
153 Ş . Fatma Aygün ; Burcu Bağcevan, KARADENİZ BÖLGESİNDE BAZI İLLERİN İÇME SULARINDA BULUNAN PAH?LARIN HPLC İLE TAYİNLERİ
154 Sylwia Magiera; Şefika Gülmez ; Aleksandra Michalik; Irena Baranowska; Ümit Divrikli; Latif Elçi, BAZI ANTİİNFLAMATUAR İLAÇLARIN MİKROEKSTRAKSİYONU VE ULTRA YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİSİ İLE İDRARDA ANALİZİ
155 Şerife S açmacı ; Yakup Yılmaz; Şenol Kartal; Haşim Gümüş, BAZI KOZMETİK VE TAKILARDAKİ NİKELİN DİSPERSİF SIVI-SIVI MİKRO EKSTRAKSİYON YÖNTEMİ VE FAAS İLE TAYİNİ
156 Şevket Ata; Mehmet Akyüz; Yunus Emre Yandı, GIDALARDAKİ NİTROZAMİNLERİN OLUŞUMLARININ İNCELENMESİ
157 Taner Erkaymaz; Bülent Şık; Serpil Kılıç; Timur Tongur; Gizem Yıldız; Murat Kılıç, ÇİFT ODAKLAMA SEKTÖRLÜ YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ KÜTLE SPEKTROMETRE (DFS HRMS) CİHAZININ ESER ANALİZLERDE KULLANIMI VE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR
158 Timur Tongur; Serpil Kılıç; Murat Kılıç; Sinan Veziroğlu, ESER MADDE ANALİZLERİNDE ORBITRAP KÜTLE SPEKTROMETRELERİ
159 İbrahim Kula; Tuğba Ören ; Gizem Güven; Nazife Yılmaz; Sibel Yildiz, BAZI KOZMETİK ÜRÜNLERİNİN AĞIR METAL İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ
160 Ümmihan Taşkoparan Yılmaz ; Fevzi Ergün; Haşim Yılmaz, KARMİNİK ASİDİN DİFERANSİYEL PULS POLAROGRAFİSİ İLE TAYİNİ İÇİN YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULANMASI
161 Ümran Seven Erdemir; Şeref Güçer, YAĞMUR SUYUNDA BİRLEŞİK ANALİTİK TEKNİKLERE DAYALI MANGAN TÜRLENDİRMESİ
162 Zekeriya Bahadır; Volkan Numan Bulut; Tayfun Arslan; Mustafa Soylak, KADMİYUM VE KURŞUN İYONLARININ DİSPERSİF SIVI-SIVI MİKROEKSTRAKSİYON YÖNTEMİYLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE FAAS İLE TAYİNLERİ
163 Yasemi n Bakırcıoğlu Kurtuluş; Dilek Bakırcıoğlu; Nükte Topraksever, YAĞ ÖRNEKLERİNDE BAZI ELEMENTLERİN ICP-OES İLE TAYİNİNDE EMÜLSİYON KIRINIM EKSTRAKSİYONU, ULTRASONİK EKSTRAKSİYON VE YAŞ YAKMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
164 Zeid A. Alothman; Yunus E. Unsal; Mohamed Habila; Mustafa Tüzen; Mustafa Soylak, DİSPERSİF SIVI-SIVI MİKROEKSTRAKSİYON İLE ZENGİNLEŞTİRİLDİKTEN SONRA ÇEŞİTLİ SU VE GIDA ÖRNEKLERİNDE KURŞUNUN ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRESİ İLE TAYİNİ
165 Yunus Emre Ünsal; Mustafa Tüzen; Mustafa Soylak, İYONİK SIVI- DİSPERSİF SIVI-SIVI MİKROEKSTRAKSİYON İLE ZENGİNLEŞTİRİLDİKTEN SONRA ÇEŞİTLİ GIDA ÖRNEKLERİNDE KURKUMİN TAYİNİ
166 Erdal Dinç; Zehra Ceren Ertekin; Ghazal Ruhani, DENEYSEL TASARIM VE OPTİMİZASYON KULLANILARAK AŞIRI YÜKSEK BASINÇLI SIVI KROMATOGRAFİSİ YÖNTEMİ İLE HİDROKLOROTİYAİD VE BİSOPROLOL İÇEREN FARMASÖTİK PREPARATIN KANTİTATİF ANALİZİ

Toplam 166 adet kayıt bulundu.