Kongre Bildirileri
  1. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi, Standardizasyonu Kongresi, Kimyagerler Derneği, 29-31 Mart 2013, Antalya
Sıra no Yazar Bildiri
PDF*
1 Uzm. Ecz. Seren ÇELEBİER, Türkiye'de Yeni İlaç Yatırım Teşvik Sistemi
2 Ecz. Adem ABAY , Ülkemizde Ruhsatlandırma Sürecine Genel Bakış
3 Bülent ATABAY , İlaç hammaddeleri ve ülkemizde ilaç sanayi
4 Prof. Dr. Metin BALCI , New Trends in the synthesis of New Heterocycles
5 Prof. Dr. Tuncel ÖZDEN, Kütle Spektroskopisi ile İlaç Etkin Bileşikleri, Safsızlık ve Metabolit Tayinleri
6 Prof. Dr. Engin Umut AKKAYA, Aktivitesi kontrol edilebilen Fotodinamik Terapi duyarlaştırıcılarına doğru
7 Doç. Dr. Ahmet Ceyhan GÖREN , Türkiye'de hedefe Yönelik İlaç Araştırmalarında Karşılaşılan Güçlükler
8 Dr. Sefik ALKAN, 21. Yüzyılda Yeni iIaç Keşfi için Temel ilkeler
9 Prof. Dr. Emin SARIPINAR , İlaç Tasarımında 4d-Qsar Elektron Konformasyonel-Genetik Algoritma (Ec-Ga) Metodu Bilgisayar Destekli Emre Yazılımı Ve Uygulamaları
10 Mol. Biyo. Zelal ADIGÜZEL , Antikanser ajanlar olarak kullanılan Palladyum (II) bileşiklerinin moleküler özelliklerinin in vitro incelenmesi
11 Dr. Tambay TAŞKIN, Jenerik formulasyon araştırma ve geliştirme
12 Prof. Dr. Burak ERMAN, Bilgisayar Ortamında İlaç Tasarımı
13 Prof. Dr. Metin ZORA , Yeni metotlarla potansiyel biyolojik aktiviteleri olan pirazol, izoksazol, oksadiazol, piridin ve pirolokinoksalin türevlerinin sentezi
14 Dr. Ali TÜRKYILMAZ , Yeni ilaç salım sistemleri geliştirilmesi
15 Prof. Dr. Ramazan ALTUNDAŞ , Sitagliptin (Januvia®) Sentezi için Yeni Yöntemler
16 Dr. Murat ACEMOĞLU , Looking for the rational in drug substance syntheses
17 Prof. Dr. Nüket ÖCAL , Antidepresan ve Antipanik İlaci Olarak Kullanılan Tandospiron Molekülünün Daha Etkin Olabilecek Analoglarının Sentezlenmesi
18 Doç. Dr. Vehbi ALTUNÇUL , İlaç sağlık ve Mizah
19 Doç. Dr. Ali TÜRKAN, Enzymes as Drug Targets
20 Prof. Dr. Murat TÜRKOĞLU, Bitkisel İlaç Geliştirme Süreci: Prunus lauracerasus ekstresinin Tip II Diyabete karşı Etkinliği
21 Prof. Dr. Nurettin YAYLI , Uçucu Yağlar ve Tıbbi Amaçla Kullanımı
22 Dr. Candan HİZEL , Post-Genomik Çağda İlaç Tedavisinde Farmakogenetik Yaklaşımlar ; Niçin, Nasıl?
23 Prof. Dr. Hasan SEÇEN, Biyolojik Aktif Doğal Ürün Diarilheptanoid Bileşiklerinin Toplam Sentezleri
24 Ecz. E. Dilek SUNAR, Yeni Yaklaşımla Proses Validasyonu
25 Prof. Dr. Gülaçtı TOPÇU , Tıbbi Bitkilerden İlaca Giden Yol
26 Doç. Dr. Rana SANYAL, Kanser İlaçlarının Tümörde Biriktirilmesi
27 Dr. Ali CAGIR, Eski bir farmakofor ?(R)-5,6-dihidro-2H-piran-2-on" ve yeni türevleri
28 Nilgün TOKMAN; Ahmet Cevhan GÖREN, İlaçta Aspartam Tayininde Kullanılan Metodun Geçerli Kılınması ve Ölçüm Belirsizliğinin Hesaplanması
29 Evvüp KARAOĞUL; Ertuğrul ALTUNTAŞ; Mehmet Hakkı ALMA; Betül ÇELİK, Gilaburu (Viburnum opulus L.) Meyve Suyunun HPLC ile Kimyasal Analizi
30 Senem KAYAHAN; Uğur G.YALÇINER, İlaçta Patent
31 Semih Seyyidoğlu, İlaç Sanayinde Yeni Üretim Teknolojileri: Ultrasonik Homojenleştirme, Otomatik Steril Filtrasyon ve Vibrasyonlu Karıştırma
32 Pınar KÜCE; Özgür YILMAZ; Nermin ŞİMŞEK KUŞ; M. Serdar GÜLTEKİN; Gökhan CORAL; Ayla ÇELİK, Dimetil 3,8 - dioksatrisiklo [3.2.1.02,4] octa-6-en-6,7-dikarboksilat'ın Bazı Antibiyotik ve Toksik Etkilerinin İncelenmesi
33 Fatma ALAN HACIOĞLU; Armağan ÖNAL, Eprosartan ve Hidroklorotiazidin Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografik Yöntem İle Tabletlerde Yan Yana Analizi
34 Prof. Dr. Süleyman GÖKSU; Akın AKINCIOĞLU, Rasagilin, Ladostigil ve Rivastigmin Analoğu Yeni Bileşiklerin Sentezi ve Asimetrik Ayırmaları
35 Tuğba GÜNGÖR; Gülden YETİŞ; Mehmet AY; Ayhan ÇELİK, Kanser Terapisi İçin Nitroredüktaz / İlaç-Öncü (Prodrug) Sistemlerinin Geliştirilmesi
36 Şenay Hamarat Şanlıer , Nanoboyutlu Polimerik İlaç Taşıyıcıları ile Hedefe Yönelik Kanser Tedavisi
37 Serdar Burmaoalu; Gulen Yesilbag Tonga; Chae Kyu Kim; Vincent M. Rotello, Intracellular Host-Guest Activation of Nanoparticle Therapeutics
38 Suna Timur; Yusuf Yağcı; Perihan Ünak; Serhan Sakarya; Dilek O. Demirkol, Görüntüleme Kılavuzlu Hedefe Yönelik Terapiler için Polimerik Floresans Probların Tasarım ve Uygulamaları
39 Deniz BARIŞ; Mehmet Çolak; Şeref KAPLAN; Haluk AYDIN; Halil HOSGÖREN, Potansiyel İlaç Taşıyıcı Sistem Olarak Homo KiralBis(Amino Alkol) Okzalamit Jelatörler
40 M. Fatih ERGİN; İsmail AYDIN, İlaç Üretiminde Yardımcı Madde Olarak Polimerlerin Kullanılması
41 Doç. Dr. Müslüm AKGÖZ, Medikal Metroloji Projesi
42 Ayşe Tan; Nurhan H. Kishalı; Yunus Kara, Yeni Biyoaktif N-sübstitüe norkantarimit ve N-sübstitüe isoindolin-1,3-dion Türevi Bileşiklerin Sentezi
43 Erdoğan KAMO; A.Doğan ÇAKIR; Kezban ÖZCAN; Ayşe Şahin YAĞLIOĞLU; Mustafa CEYLAN; Yakup BUDAK; M. Burcu GÜRDERE, 3,3'-(1,4-Fenilen) bis (5-aril-4,5-dihidro-1H-pirazol-1-karbotiyoamit) Türevlerinin Sentezi ve Antiproliferatif Aktivitelerinin İncelenmesi
44 Bünyamin Özgeriş; Kadir Aksu; Süleyman Göksu; Ferhan Tümer, Dopamin Benzeri Maddelerin Sülfamit Türevlerinin İlk Sentezi
45 Nurettin Mengeş; Metin Balcı, İndolizin Alkaloidlerinin Temel İskeleti için Sentetik Yöntemlerin Geliştirilmesi
46 Merve Ergun; Çağatay Deniz; Berk Müjde; Metin Balcı , Developments of New Synthetic Methodologies for Furan-Fused Heterocycles
47 Selbi Keskin; Gani Koza; Metin Balcı , Ftalazinon ve Aminoftalazinon Türevlerinin Sentezi İçin Yeni Metotların Geliştirilmesi
48 Prof. Dr. Hakan Coşkunol, Madde Kullanım Bozukluklarında İlaç Geliştirme Çalışmaları
49 ALİ FATİH ŞEYBEK; SERDAL KAYA; METİN BALCI, İndol halkasına kondenze 6- ve 7-üyeli azot atomu içeren heterohalkalı sistemlerin tasarlanması üzerine yapılan çalışmalar
50 ABDULLAH MENZEK; YASİN ÇETİNKAYA; HÜLYA GÖÇER; İLHAMİ GÜLÇİN, (3,4-dihidroksifenil)(2,3,4-trihidroksifenil)metanon ile türevlerinin sentezi ve antioksidan özellikleri
51 HASAN ÖZ, Bitkisel ilaçlarda kalite sorunları
52 ALİ KESKİN; UFUK ATMACA; MERYEM NAR; İLHAMİ GÜLÇİN; MURAT ÇELİK, Biyolojik aktiviteye sahip sülfonamit türevlerinin sentezi
53 ZEYNEP KÖKSAL; HANDE USANMAZ; HASAN ÖZDEMİR; İLHAMİ GÜLÇİN; ARİF DAŞTAN;, Bazı fenolik bileşiklerin ve dimerlerinin laktoperoksidaz (lpo) enzimi üzerine inhibisyon etkilerinin incelenmesi
54 EMİNE SALAMCI; MURAT ŞENTÜRK; KADRİYE ECER; UFUK NUSRET KARAVAİZOĞLU, Sekiz üyeli halka içeren yeni siklitollerin sentezi ve a-glikozidaz enzimi üzerine inhibisyon potansiyellerinin incelenmesi
55 ŞEVKET HAKAN ÜNGÖREN; SEVİL ALBAYRAK; AHMET GÜNAY; LUTFİYE YURTSEVEN;, Rodanin bileşikleri üzerine yeni bir sentez metodu ve antibakteriyel aktivite araştırmaları
56 Ali NADERİ; YUSUF AKBABA; SÜLEYMAN GÖKSU, Potansiyel biyolojik aktif bazı benzilaminlerin yeni sülfamid türevlerinin sentezi
57 VOLKAN TEKİN; FAZİLET Z. BİBER MÜFTÜLER; AYFER YURT KILÇAR; PERİHAN ÜNAK, Kına yaprağından ekstrakte edilen lawsone bileşiğinin radyoişaretlenmesi ve biyodağılımı
58 Ş.DİLEM DOĞAN; M. BETÜL AYCAN YERER; EREN DEMİRPOLAT; A.KÜBRA KARABOĞA; METİN BALCI;, Yeni bir yöntemle sentezlenen azaoxindol türevlerinin kolon kanseri hücre kültürleri üzerine antikanserojenik özelliklerinin belirlenmesi
59 EMRE MENTEŞE; NESRİN KARAALİ; FATİH YILMAZ; SERDAR ÜLKER; BAHİTTİN KAHVECİ;, Antioksidan ajan olarak 1,2,4-triazol halkası içeren bazı yeni benzimidazol türevlerinin sentezi
60 HAKAN ALYÜRÜK; LEVENT ÇAVAŞ;, Kanser Araştırmalarına Yönelik Alternatif Metabolitler: Deniz Hıyarlarından Triterpen Glikozidler
61 ALİME EBRU AYDIN; HAMİT ERDİ YAZAR, b-Amino alkol yapısında kiral liganların sentezi ve enantiyoseçici aromatik aldehitler dietilçinko katılması
62 TÜRKAN BÖRKLÜ BUDAK; ELİF ÇOBANOĞLU, Paracetamol içeren ilaç fabrikası atık sularının elektrokimyasal yöntem kullanılarak arıtılması
63 RAMAZAN KALIN; ALİ ATASEVER; İLHAMİ GÜLÇİN; HASAN ÖZDEMİR;, Laktoperoksidaz (lpo) enzim aktivitesi üzerine bazı antibiyotiklerin ın vitro etkilerinin incelenmesi
64 ESEN YILDIZ BEKFELAVİ; ÖZGÜR YILMAZ; NERMİN ŞİMŞEK KUŞ; MERİH AKKAPULU; BURCU KIZMAZ; PINAR KÜCEb GÖKHAN CORALb, Siklitol sentezleri: sentezlenen siklitol türevlerinin biyolojik aktivitelerinin incelenmesi
65 ALİME EBRU AYDIN; SEDA YÜKSEKDANACI;, Katalizör olarak oksazolin yapısı içeren kiral ligandların sentezi ve enantioseçimli henry reaksiyonunda kullanımları
66 ÖZTEKIN ALGÜL; NEFISE ÖZLEN ŞAHIN; EBRU DERICI EKER; ÖZDEN TARI;, Antitumor activity of some benzimidazole derivatives
67 T.İSLAM CANSEVER; MEHMET EMİN DURU, Hesperis matronalis bitki çiçeklerinde aroma verici uçucu organik bileşiklerinin hs-gc/msd cihazı kullanılarak belirlenmesi
68 EMRE AKKAYA; FATİH YILMAZ; EMRE MENTEŞE; ARZU ÖZEL; BAHİTTİN KAHVECİ;, Salisil türevi içeren bazı yeni triazol-3-on türevlerinin sentezi ve bazı biyolojik özelliklerinin incelenmesi
69 NURSEL ACAR, Promazinin dopamin ve serotonin molekülleriyle etkileşiminin hesapsal yöntemlerle incelenmesi
70 MUSTAFA GÖÇMENTÜRK; CEVHER GÜNDOĞDU; HIZLIATEŞ YAVUZ ERGÜN, Hekzahidropirido[4,3-b]karbazol-5-on iskeletinin sentezi
71 ASLI ÇITAK; FATMA YURT LAMBREHT, Barsak obstrüksiyonlu sıçanlarda bakteriyel translokasyona pürin ve pirimidin'in etkisinin karşılaştırılması
72 ONUR GÜMÜŞ; FATİH ERTÜRK; AYŞE ŞAHİN YAĞLIOĞLU; MUSTAFA CEYLAN; YAKUP BUDAK; M. BURCU GÜRDERE; İBRAHİM DEMİRTAŞ;, Yeni 3,3'-(1,4-fenilen)bis(1,5-diaril-4,5-dihidro-1h-pirazol) türevlerinin sentezi ve anti-kanser aktivitelerinin testi
73 ŞEYDA KIVRAK; MANSUR HARMANDAR, Uplc-ms/ms ile yenilebilir bazı yabani mantarların Fenolik profillerinin belirlenmesi
74 GİZEM TATAR; TUGBA TASKIN TOK, Dat'ın bazı önemli ligand molekülleri ile docking çalışması
75 DERYA TATLIDEDE; CEVHER GÜNDOĞDU HIZLIATEŞ; SIBEL GÜLLE; YAVUZ ERGÜN, Piridokarbazol iskeletinin sentezi
76 ESRA FINDIK; AYŞE ŞAHİN YAĞLIOĞLU; NURAY AKDOĞAN; MUHAMMED ÜREMİŞ; ZEYNEP ESEN; MUSTAFA CEYLAN; BELMA GÜRBÜZLÜ;, Yeni 2-((1s,2s)-2-((e)- stiril)siklolopentil)benzo[d] tiyazol türevlerinin sentezi ve anti-kanser aktiviteleri
77 TURGAY TUNC; YAĞMUR ÖNER; LEYLA AÇIK; NURCAN KARACAN;, Yeni antimon(ııı) komplekslerinin dna bağlanması ve antimikrobiyal etkilerinin incelenmesi
78 Ö. B. BAŞDAĞ M.VARDAR T. OLTULU M. ADIYAMAN, Terbinafin krem safsızlık metodu iyileştirilmesinde uplc kullanımı
79 ELMAS ŞENGÜN; KADİR AKSU; SÜLEYMAN GÖKSU, Sülfamit grubu içeren yeni bileşiklerin sentezi
80 TURGAY TUNÇ; HATİCE ERTABAKLAR; NURCAN KARACAN, N donör atomu içeren yeni antimon(ııı) komplekslerinin sentezi, antilesihmania etkisinin incelenmesi
81 HÜSEYİN ERDOĞAN; ERDOĞAN KAMO; OSMAN NURİ ASLAN; AYŞE ŞAHİN YAĞLIOĞLU; MUSTAFA CEYLAN YAKUP BUDAK M. BURCU GÜRDERE;, 3,3'-(1,4-fenilen)bis(1-arilprop-2-en-1-one) türevlerinin sentezi ve antiprolifeatif aktivitelerinin incelenmesi
82 Ö. B. BAŞDAĞ; N.KÜÇÜKOĞLU; T. OLTULU; M. ADIYAMAN, Azitromisin film tablet miktar tayini metodu iyileştirilmesinde uplc kullanimi
83 MÜGE YILDIRIM; MİLKİBAR CESUR; ALİ KARA, Kanser ve kanser ilaçlarının kontrollü salınımı için Polimerik küre tasarımı
84 ENES SAİT BASTEM; AKIN AKINCIOĞLU ;AHMET MARAŞ; SÜLEYMAN GÖKSU, Ladostigil ve rivastigmin analoğu bazı yenibenzilaminlerin sentezi
85 NAMIK KILINC; BÜLENT ŞENGÜL; YELİZ DEMİR; ŞÜKRÜ BEYDEMİR, Bazı anestezik ilaçların fare böbreğinden saflaştırılan aldoz redüktaz (ar) ve sorbitol dehidrogenaz (sdh) enzimleri aktiviteleri üzerine in vitro etkilerinin incelenmesi
86 NAZAN ALBAYRAM; ALİ AL KAWAZ; GÜLAY ZENGİN; HÜSEYİN ZENGİN, Difenilasetilen kökenli kannabinoidlerin sentezi ve değerlendirilmesi
87 ONUR ŞENOL; EMRAH YAMAN; YÜCEL KADIOĞLU, Antihipertansif ilaçlardan valsartanın spektroflorometri yöntemiyle plazmada miktar tayini
88 M. HİLAL ŞEHİTOĞLU; İLHAMİ GÜLÇİN, Apomorfin ve timol'ün farklı metotlarla antioksidan kapasitelerinin belirlenmesi
89 CEVHER ALTUĞ; ESRA CANER, A novel synthesis of 2-phenylsulfonyl methylene thiazolidin-4-one derivatives via multicomponent reactions
90 HAKAN SÖYÜT; ELIF DUYGU KAYA, Paraoksonaz (pon1) enzim aktivitesi üzerine bazi antibakteriyel ilaçlarin etkisi ve kardiyovasküler hastaliklar
91 ESRA FINDIK; AYŞE ŞAHİN YAĞLIOĞLU; NURAY AKDOĞAN; ZEYNEP ESEN; MERYEM KEÇEÇİ SARIKAYA; MUHAMMED ÜREMİŞ; MUSTAFA CEYLAN;, 2-((1s,2s)-2-((e)-stiril)siklopent-3-enil)benzo[d]tiyazol türevlerinin sentezi ve anti-kanser aktiviteleri
92 MUSTAFA ÇELEBİER; SACİDE ALTINÖZ, Rivaroxaban' ın farmasötik preparatlardan analizi için hplc yöntemi geliştirilmesi ve validasyonu
93 İBRAHİM ŞAHİN, Bitkisel gıda takviyeleri ile jenerik ilaç sistemleri
94 ESVET AKBAŞ; ELA YILDIZ, Çeşitli pirimidin türevlerinin sentezi ve ileri kademe reaksiyonlarinin araştirilmasi
95 FATMA ÇAVUŞOĞLU; HASİNE KAŞGÖZ, Hema-kil nanokompozitlerinin ilaç salım özelliklerinin incelenmesi
96 MERYEM KEÇECİ SARIKAYA; GÖKÇE DEMİR; BELMA GÜRBÜZLÜ; MUSTAFA CEYLAN; HAYREDDİN GEZEGEN; NURAY AKDOĞAN;, Yeni 5,5'-(1,3-fenilen)bis[1-asetil-3-(aril)-4,5-dihidro-1h-pirazol] türevlerinin sentezi ve anti-mikrobiyal aktivitelerinin incelenmesi
97 MERVE DOĞANGÜN; OKAN ESENTÜRK, Aktif farmasötik malzeme analizi için terahertz spektroskopi yöntemi geliştirilmesi
98 İPEK ALBAYRAK; AYTEN KİMİRAN ERDEM; HASİNE KAŞGÖZ;, Poli(vinil alkol) esaslı antibakteriyel nanokompozitler ve ilaç salım özellikleri
99 ŞİRİN GÜLTEN; EZGİ MONCAL, Yeni bis-3,4-dihidropirimidin-2(1h)-on (-tiyon) bileşiklerinin asit katalizli tek kap biginelli reaksiyonuyla sentezi
100 HABİBE YILMAZ; BURCU ÖZDAMAR; ŞENAY HAMARAT ŞANLIER; GÜLŞAH ŞANLI MOHAMED;, Cisplatin yüklü manyetik nanokürelerin a549 akciğer kanseri hücrelerindeki sitotoksik etkilerinin belirlenmesi
101 MELTEM MENTEŞE; SERAP BAŞOĞLU; SERPİL DEMİRCİ; YILDIZ UYGUN; ARİF MERMER; NESLİHAN DEMİRBAŞ; AHMET DEMİRBAŞ; ŞENGÜL ALPAY KARAOĞLU;, Azol ve/veya azin halkası içeren norfloksazin türevlerinin sentezi ve antimikrobial aktivitelerinin incelenmesi
102 GÜLİZ AK; AYÇA ZEYBEK; ŞENAY HAMARAT ŞANLIER; GÜLŞAH ŞANLI MOHAMED;, Folat ile hedeflendirilmiş doksorubisin konjugatının prostat kanseri hücreleri üzerindeki etkinliğinin araştırılması
103 MAKBULE GÜLŞEN ÇAĞDAR; MUSTAFA KEMAL SANGÜN, Tarım ilaç kalıntılarının analizi
104 GÜNAY BAYDAR; PROF. DR. ÜLKÜ MEHMETOĞLU, İlaç üretiminde öncü madde olarak kullanılan sekonder alkollerin biyotransformasyon prosesiyle enantiyomerik saflıkta üretimi
105 PELİN ALPAY; A. ALEV KARAGÖZLER, Doğal polimerlerin ilaç salım sistemleri olarak kullanımının değerlendirilmesi
106 KÜBRA ERKAN DEMET ERDÖNMEZ; N.SELCEN BAYRAMCI; M.BURCU GÜRDERE; MUSTAFA CEYLAN; YAKUP BUDAK; NECDET SAĞLAM, İsoindol birimi içeren kalkon türevi bileşiklerin klinik izolat candida spp. Üzerine antifungal aktivitesinin belirlenmesi
107 EMİR TOSUN; AHMET BAYSAR, Ecballium elaterium l. Meyve suyundan kukurbitasinlerin izolasyonu
108 İBRAHİM KIVRAK; MANSUR HARMANDAR, Tuber aestivum ve calvatia gigantea mantarlarının serbest amino asit içeriğinin uplc-ms/ms cihazı ile belirlenmesi
109 İBRAHİM KIVRAK; MANSUR HARMANDAR, Tuber aestivum'un ergosterol içeriğinin gc/msd cihazı ile belirlenmesi
110 ONUR GÜMÜŞ; KEZBAN ÖZCAN FATİH ERTÜRK; AYŞE ŞAHİN YAĞLIOĞLU; MUSTAFA CEYLAN; YAKUP BUDAK; M. BURCU GÜRDERE;, 3,3'-(1,4-fenilen)bis(1-asetil-5-aril-4,5-dihidro-1h-pirazol) türevlerinin sentezi ve anti-kanser aktiviteleri
111 GÜLAY ZENGİN; ALİ AL KAWAZ; TUĞBA ALTUNSÖZ; HÜSEYİN ZENGİN, Kannabimimetik tetrahidrokarbazol türevlerinin sentezi, karakterizasyonu ve antimikrobiyal aktivitelerinin incelenmesi
112 EMRE MENTEŞE; FATİH YILMAZ; SERDAR ÜLKER; BAHİTTİN KAHVECİ;, Lipaz inhibisyon ajanı olarak bazı benzimid3zol türevlerinin sentezi ve inhibisyon özelliklerinin incelenmesi
113 İSMAİL AKCOK; DERYA BOSTANBAŞ; ALİ CAĞI, Metoksinaftil sübstitüeli 5,6-dihidro-2h-piran-2-on türevlerinin anti-proliferatif 3ktivitelerinin incelenmesi
114 FİRDEVS İLBİZ ; ÜMMÜHAN ÖZDEMİR ÖZMEN; NESLİHAN ÖZBEKb MUSA SARI;, N'-asetil bütan sülfonik asit hidrazit' bileşiğinin Kristal çalişmasi ve karbonik anhidraz ii enzimi üzerindeki inhibitor etkisi
115 İBRAHİM FAZIL ŞENGÜL; NARESH KUMAR; DAVID STC. BLACK;, Di-(2-indolyl)heteroarenlerden makrohalkalı sistemlerin sentezi
116 EBRU ERDOĞDU; GÖKHAN PARLAKGÜMÜŞ; AYLA BALABAN GÜNDÜZALP; UMMUHAN ÖZDEMİR ÖZMEN; NESLİHAN ÖZBEK;, Yeni Arilsulfonil Hidrazon Türevlerinin fârbonik Anhidraz -I Enzimi Üzerine İnhibisyon Etkileri
117 İRFAN KOCA; YUSUF TUTAR; AYKUT ÖZGÜR; KÜBRA A. COŞKUN;, Yeni Açil Tiyoüre Bileşiklerinin Karaciğer Hücre Hatlarında Antikanser Aktivite Calışmaları
118 BETÜL CEKİC; FAZİLET ZÜMRÜT BİBER MÜFTÜLER; AYFER YURT KILÇAR; NECATİ GÜNAY; SERHAN SAKARYA; PERİHAN ÜNAK;, Brokoli Ekstraktının Kalay Klorür Toksisitesi Üzerine Anti Toksik Etkisinin Araştırılması
119 DEVRİM ÖZÖĞÜT; NİHAL DOĞAN; ÜNSAL ERKAL; CEYDA USTA; ÖZGE PEKMEZ; OĞUZHAN ÖZKARAYAKA;, İlaç Hammaddesi Olarak Kullanılması Amacıyla Sentezlenen Fenolik Schiff Bazlarının Antimikrobiyal Aktivitelerinin Araştırılması
120 İDRİS KARAKAYA; ŞEMİSTAN KARABUĞ; RAMAZAN ALTUNDAŞ; SABRİ ULUKANLI, Krazolinol Sentezi ve Aldehitlere Enantiyoseçici Fenil Boronikasit Katılması Reaksiyonlarındaki Uygulamaları
121 ÖMER FARUK KOÇAK; MEHMET EMRAH YAMAN; YÜCEL KADIOĞLU; ONUR ŞENOL, HPLC Yöntemiyle Farmasötik Preparatlarda Klopidogrel Etkin Maddesinin Miktar Tayini
122 İREM KULU; MELEK GÜL; AYŞEGÜL PEKSEL; NÜKET ÖCAL;, Biyolojik Aktivite Gösterebilecek İzoksazol Substitue Trisiklik İmidlerin Sentezi ve Antioksidan Aktiviteleri
123 ÖZGE ER; KASIM OCAKOĞLU; FATMA YURT LAMBRECHT;, 131I-işaretli Nikel (II) Klorofil Bazlı Fotosentizerin Sentezi ve Biyopotansiyelinin İncelenmesi
124 DEMET ERDÖNMEZ; N. SELCEN BAYRAMCI; KÜBRA ERKAN; FATİH ERTÜRK; M. BURCU GÜRDERE; NECDET SAĞLAMd MUSTAFA CEYLAN; YAKUP BUDAK;, İsoindol Birimi İçeren Kalkon Türevi Bileşiklerin Antibakteriyel Aktivitesinin Belirlenmesi
125 EDA SINIRTAŞ; MELTEM İŞLEYEN; GÜLİN SELDA POZAN SOYLU, İlaç Endüstrisinde Sülfosalisilik Asit ve Fotokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
126 SİBEL AYDOĞAN; SILA M. ALP; SİNEM KARADEMİR; AYŞE Z. AROĞUZ, Pantaprozol İlaç Aktif Maddesinin Çapraz Bağlı Biyopolimer Kullanılarak Salım Kinetiğinin İncelenmesi
127 ÖYKÜM KIRIK; FİGEN OKYAR; AYŞE Z. AROĞUZ, Çapraz Bağlı Kitosan/Polikaprolakton Hidrojeli Üzerinde Pantaprozol İlaç Aktif Maddesinin Salım Profilinin İncelenmesi
128 DARİUSH NIKJOO; SHOKAT SARMAD; AYŞE Z. AROĞUZ, Preparation and Drug Release Behavior of 5-Fluorouracil Loaded Methylcellulose / Polycaprolactone Hydrogels for Cancer Therapy
129 SEDEF ŞİŞMANOĞLU; MELTEM İŞLEYEN; EDA SINIRTAŞ; GÜLİN SELDA POZAN SOYLU; TUBA ŞİŞMANOĞLU;, İmidazol'ün Nanotanecik Yapıda Çeşitli Katalizöler Üzerinde Fotokimyasal Değişimi
130 GÜLŞAH UYGUR; AYBEN KİLİSLİOĞLU;, Yüzey Kütle Spektrometresi Kullanılarak Bakteri Biyofilmleri Üzerine Antibiyotiklerin Etkisinin İncelenmesi
131 SONER ASLAN; ALİ TUNA; YASEMİN KİŞMİR; SELCAN KARAKUŞ; BURAK ALMAS, Poli(vinil alkol) / Sodyum Aljinat Mikrokürelerden Ampisia Kontrollü Salım Kinetiği
132 SELCAN KARAKUŞ, Üçlü Polimer Karışımlardan Sentezlenen Mikrokürelerden Ampisia Kontrollü Salımı
133 SELCAN KARAKUŞ, PEG/PVA/Aljinat Karışımlardan Sentezlenen Mikrokürelerden İlaç Etken Madde Kontrollü Salımı Kinetiği
134 YASEMİN KİŞMİR, Aljinat/Jelatin Mikrokürelerden Ciprofloksasin Hcl Kontrollü Salım Profili
135 YASEMİN KİŞMİR, Üçlü Polimer Karışımlardan Sentezlenen Mikroküreler İle Antibiyotik Aktif Madde Salım Kinetiğinin İncelenmesi
136 KADİR AKSU; SÜLEYMAN GÖKSU; FERHAN TÜMER;, Bazı Dopamin Analoğu Bileşiklerin Sülfamit Türevlerinin Sentezi
137 DERYA BOSTANBAŞ; İSMAİL AKÇOK; KEMAL SAMİ KORKMAZ; ALİ ÇAĞIR;, 6-Bisikloaril Sübstitüeli 5,6-dihidro-2H-piran-2-on'ların Hücre İçi Etki Mekanizmasının İncelenmesi
138 BERRİN GÜRLER; SABRİYE PERÇİN ÖZKORUCUKLU; ESENGÜL KIR;, Sütteki Doksisiklinin Elektrokimyasal Tayini
139 ERDOĞAN KAMO; HÜSEYİN ERDOĞAN; A. DOĞAN ÇAKIR; AYŞE ŞAHİN YAĞLIOĞLU; MUSTAFA CEYLAN; YAKUP BUDAK; M. BURCU GÜRDERE;, 2,2'-[1,4-Fenilenbis(3-8ril-4,5-dihidro-1H-pirazol-5,1-diil)]bis[4-(4-bromofenil)-1,3-tiyazol] Türevlerinin Sentezi ve Antiproliferatif Aktiviteleri
140 ALİ AL KAWAZ; NAZAN ALBAYRAM ; GÜLAY ZENGİN; HÜSEYİN ZENGİN, Semikarbazon Türevlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi
141 TUĞBA MERT A. ALEV KARAGÖZLER, Altın Nanopartiküllerin İlaç Salım Sistemlerinde Kullanımı
142 İRFAN KOCA; MEHMET GÜMÜŞ; AYKUT ÖZGÜR; YUSUF TUTAR; Ali DİŞLİ, Kolon Kanseri Tedavisi İçin Yeni Nesil Kumarin Türevi Bileşikler
143 BUKET GEDİK; SERAP TEKSÖZ; CIGDEM ICHEDEF; AYFERYURT KILCAR; E. ILKER MEDINE; ESER UCAR, 99mTc(CO)3+ ile Radyoişaretli Gansiklovir'in Biyolojik Etkinliğinin İncelenmesi
144 DERYA AKTAS; ÖZLEM GÜNDOĞDU; MERYEM FISTIKÇI; HASAN SEÇEN; RAMAZAN ALTUNDAS; YUNUS KARA, Stagliptin'in (Januvia®) Ana İskeletini Oluşturanp-Hidroksi Asit'in Asimetrik Sentezi
145 SİBEL AKGÜN; GÜLİZ AK HABİBE YILMAZ; ŞENAY HAMARAT ŞANLIER, Osteomiyelit Tedavisinde Kullanılmak Üzere Antibiyotik Yüklü Manyetik Albumin Nanopartiküllerin Sentezlenmesi
146 MERVE SINEM ÖZER; GANI KOZA; METIN BALCI;, Development of a Methodology for Synthesis of 7, 8-dihydro-4H-furo[2,3-e][1,3]diazepine-4,6-dione Derivatives
147 NURAY ŞENYÜZ; FADİME ÖZDEMİR KOÇAK; HÜMEYRA BATI; KAMİL IŞIK, Yeni Sentezlenen Sülfo-Hidrazon Ligandı ile Co(II), Ni(II) ve Cu(II) Komplekslerinin Farklı Mikroorganizmalara Karşı Antimikrobial Etkileri
148 HÜLYA GÖÇER; AKIN AKINCIOĞLU; NECLA ÖZTAŞKIN; SÜLEYMAN GÖKSU; İLHAMİ GÜLÇİN;, Dopamin Türevi Fenolik Sülfonamidlerin Sentezi ve Antioksidan Kapasitelerinin Belirlenmesi
149 ÖZGE KOZGUŞ GÜLDÜ; AYFER YURT KILÇAR; E. İLKER MEDİNE; F. ZÜMRÜT BİBER MÜFTÜLER; SUNA TİMUR; PERİHAN ÜNAK;, Fonksiyonel Manyetik Nanopartiküllerin (Fe3O4) Tasarlanması ve İn Vitro Etkinliklerinin İncelenmesi
150 NALAN KORKMAZ ÇOKOL; SERDAL KAYA; METİN BALCI;, Yeni Bir Yöntemle Bis-Aminoinositol Sentezi
151 MEHMET ULAŞAN; EMİNE YAVUZ; YUNUS ÇENGELOĞLU; MUSTAFA SELMAN YAVUZ;, Çapraz Bağlı PEGMA Nanoparçacıklarının Sentezlemesi ve İkili İlaç Salınım Uygulaması
152 BİLGE EREN; FADİME ÖZDEMİR KOÇAK;, Bazı Benzimidazol Türevlerinin Sentezi, Antimikrobiyal Etkileri ve Yapı-Reaktivite İlişkileri
153 FATMA ÇETİN TELLİ; LEVENT YÜCEER, Spiro Endoperoksit Türevlerinin Sentezleri ve Biyolojik Aktiviteleri
154 MERVE VARAN; ŞENAY HAMARAT ŞANLIER, Manyetik Kitosan Nanopartiküllerinin Hazırlanması ve Gemsitabin Yüklenmesi
155 ÖZLEM GÜNDOĞDU; DERYA AKTAŞ; MERYEM FISTIKÇI; HASAN SEÇEN; RAMAZAN ALTUNDAŞ; YUNUS KARA, Stagliptin'in (Januvia®) Asimetrik Sentezi
156 BİLGE ÖZCAN; İLHAMİ GÜLÇİN; HASAN ÖZDEMİR; ARİF DAŞTAN, Asetilkolinesteraz Enzimi Üzerine Bazı Fenolik Madde ve Dimerlerinin In Vitro Etkilerinin İncelenmesi
157 DİLEK ODACI DEMİRKOL; DİDEM AĞ; MUHARREM ŞELECİ; LEYLA ERAL; SERDAR ÖZÇELİK; SUNA TİMUR;, Yarı iletken nanoparçacıklar ve kanser hücrelerinin hedeflenmesinde kullanımları
158 EMRE MENTEŞE; FATİH YILMAZ; FATİH İSLAMOĞLU; BAHİTTİN KAHVECİ;, Farklı Heterosiklik Halkalar İçeren Bazı Yeni Benzimidazol Türevlerinin Mikrodalga ile Sentezi ve Antimikrobiyal Özelliklerinin İncelenmesi
159 GÖKER KÜLÜŞLÜ, Kontrollü İlaç Salımı ve Hidrojeller
160 SALİH TUNCAY; HASAN SEÇEN, Doğal Ürün Diarilheptanoid 1-(4''-Metoksifenil)-7-(4'-Hidroksifenil)-(E)-Hept-2-En'in İki Sentetik Türevinin Oluşumu
161 MERVE YAŞA; ASLI ÖZGE CİHNİOĞLU; AYÇA ZEYBEK; HABİBE YILMAZ; GÜLİZ AK; ŞENAY HAMARAT ŞANLIER; GÜLŞAH ŞANLI MOHAMED;, Gemsitabin İçeren Manyetik Hedefli Jelatin Nanopartiküller ile İn vitro Çalışmalar
162 S. BEYZA ÖZTÜRK SARIKAYA; İLHAMİ GÜLÇİN;, Serotoninin Radikal Yakalama ve Antioksidan Kapasitesi
163 SELİN CEYHAN; MERVE SİNEM ÖZER; METİN BALCI, Aktif metilen bileşiklerinin C=C çift bağlarına Mn(OAc)3 eşliğinde katılmasında kükürt atomunun yönlendirici etkisi
164 ÇAĞDAŞ SUNNA; A. ALEV KARAGÖZLER, Aljinat/Kitosan Nanopartiküllerin Tamoksifen Salımında Kullanılmasının Araştırılması
165 HAYREDDİN GEZEGEN; BELMA GÜRBÜZLÜ; MUSTAFA CEYLAN; MERYEM KEÇEÇİ SARIKAYA; OSMAN NURİ ASLAN; MUHAMMED ÜREMİŞ; ZEYNEP ESEN;, Bir Seri Piridon ve Siyanopiridin Türevlerinin Sentezi ve Antimikrobiy3İ Aktivitelerinin İncelenmesi
166 SERDAL KAYA; BENAN KILBAŞ; METİN BALCI, A New Methods to Synthesize H8İocondoritol Deriv8tives: The Potenti8l Alpha-Glycosidase Inhibitor
167 SEVİLAY CENGİZ, İlaç Üretiminde Potansiyel Kaynaklar: Alg Met3bolitleri
168 BARIŞ KURT; HAMDİ TEMEL;, 2,6 Diamino Pridin İle Elde Edilen Yeni Schiff Bazı İle Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve DNA Etkileşiminin İncelenmesi
169 BARIŞ KURT, Yeni Tip Oligomer Schiff Bazlarının Ve Metal Komplekslerinin Sentezi Karakterizasyonu DNA Etkileşimi
170 BARIŞ KURT, Yeni Schiff Bazı Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu DNA Etkileşimi
171 SULTAN TAŞKAYA; NURETTİN MENGEŞ;b METİN BALCI, Pirol Halkası İçeren Yeni Heterosiklik Bileşiklerin Sentezi
172 HÜSEYİN ZENGİN; ERDAL EROL; AHMET ALTUN; ADEM MERT; GÜLAY ZENGİN;, Alkilnaftoilindollerin Kannabinoid Reseptörleri Üzerindeki Konformasyonel Çalışması
173 ESER UÇAR; SERAP TEKSÖZ; ÇİĞDEM İÇHEDEF; AYFER YURT; KİLCAR PERİHAN; UNAK, Biberiye (Rosmarinus Officinalis) Ekstraktının 99mTc-Sülfür Kolloidin Biyodağılımına Etkisi
174 ŞİRİN GÜLTEN, UGİ(U-4CR)/INOC Reaksiyonuyla Laktam İzoksazol/İzoksazolin Sentezi
175 RUKİYE YAVAŞER; ÇAĞDAŞ SUNNA; HURİYE ERKUŞ; ÖZKAN EREN; A. ALEV KARAGÖZLER;, Göknar Reçinesinin Radikal Süpürücü, Antimikrobiyal ve Sitotoksik Özelliklerinin Araştırılması
176 MERVE KURT; MEHMET AY, Türkiye'de İlaç Piyasa Araştırması
177 NİL ACAR; FERDA ESER; AYŞE ŞAHİN YAĞLIOĞLU; ADEM ÖNAL; ŞABAN TEKİN, Ayak Mantarı Tedavisinde Kullanılan Bitki Karışımının Antiproliferatif Aktivitesinin Belirlenmesi
178 NİL ACAR; FERDA ESER; AYŞE ŞAHİN YAĞLIOĞLU; ADEM ÖNAL, Kızılağaç (Alnus glutinosa L. gaertn) Bitkisinin Antiproliferatif Potansiyelinin Belirlenmesi
179 TUĞBA ALTUNSÖZ; MERVE ARAS; DÜRDANE ÇANDAR; GÜLAY ZENGİN; HÜSEYİN ZENGİN, Aminokuinolin Kökenli Kannabinoid Komplekslerinin Sentezlenmesi ve İncelenmesi
180 UĞUR BAŞAK ÖZTÜRK; SİNEM GÜVEN; METİN BALCI, Pirol İskeleti İçeren Heterosiklik Bileşiklerin Yeni Bir Yöntem ile Sentezlenmesi
181 PINAR AK; RAHİME SONGÜR; PROF. DR. ÜLKÜ MEHMETOĞLU, Biyokatalitik Derasemizasyon Prosesi İle Enantiyomerik Saflıkta 1-Feniletanol Üretimi
182 MELEK GÜL; İREM KULU; İLKAY ÖZTÜRK ÇALI; ARZU CANSARAN; UMUT ÇELİKOĞLU; EMİNE TÜRK; ÖNDER İDİL, Endemik Linaria corifolia Desf. (Scrophulariaceae) Bitkisinin Uçucu Yağ Bileşiminin Belirlenmesi ve Biyolojik Aktivite Çalışmaları
183 YASEMİN DİNÇOFLAZ; NURETTİN MENGEŞ; METİN BALCI, Piridin Halkasına Kondenze 6- ve 7- üyeli Heterosiklik Sistemlerin Sentezi
184 Zelal Adıgüzel; Tarık Baykal; Ömer Kaçar; Didem Karakaş; Müge Serhatlı; Engin Ulukaya; Veysel T. Yılmaz; Ceyda Açılan, Yeni Bir Pd(II) Bileşiğinin DNA Kırıkları Üzerinden Oluşturduğu Moleküler Etkinin Biyokimyasal ve Proteomik Metotlarla İncelenmesi
185 MELTEM ÖZKAN; FAZİLET ZÜMRÜT BİBER MÜFTÜLER; AYFER YURT KILÇAR; EMİN İLKER MEDİNE; PERİHAN ÜNAK, Hidroksitirosol'ün Zeytin Yaprağı Ekstraktından İzole Edilmesi, Radyoişaretlenmesi ve Biyoetkinliğinin in vivo/in vitro Yöntemlerle İncelenmesi
186 ŞEYDA KIVRAK; MANSUR HARMANDAR, Tuber aestivum ve Calvatia gigantea Mantarlarının Vitamin B ve C İçeriklerinin UPLC-MS/MS ile Belirlenmesi
187 ÜMMÜHAN ÖZDEMİR ÖZMEN; NESLİHAN ÖZBEK; NESRİN AKKAYA, 2-Hidroksi-3- Metoksibenzaldehitmetansulfonilhidrazon İle Ni(II), Pd(II), Pt(II), Komplekslerinin Sentezi ve Antibakteriyel Aktivitelerinin İncelenmesi
188 HAMİDEH HAMMAMCHİ; NİLÜFER CİHANGİR, Mikrobiyal Kaynaklardan Antifungal İlaç üretimi
189 ÖZTEKİN ALGÜL; ZÜLEYHA BARAN; RONAK HAJ ERSAN, Yeni İlaç Molekülü Geliştirmede Benzimidazol Yapısının Önemi
190 SÜLEYMAN GÖKSU; YUSUF AKBABA, Bazı Dopamin Benzeri Maddelerin Sülfamid Türevlerinin İlk Sentezi
191 GÜLDEN YETİŞ; AYHAN ÇELİK; MEHMET AY; TUĞBA GÜNGÖR; FERAH CÖMERT; MELEK TERCAN YAVAŞOĞLU, Kanser Terapilerinde Kullanılmak Üzere Ssap-NtrB/ İlaç-Öncü (Prodrug) Bileşik Birleşiminin Araştırılması
192 Ömer Kaçar; Zelal Adıgüzel; Veysel T. Yılmaz; Yüksel Çetin; Buse Cevatemre; Nazlı Arda; Engin Ulukaya;Ceyda Açılan, Bir antikanser ajan olan paladyum II bileşiğinin etkisinin insan kanser hücre hatlarında in vitro olarak incelenmesi

Toplam 192 adet kayıt bulundu.