Kongre Bildirileri
  4. Ulusal Kimya Öğrenci Kongresi, Celal Bayar Üniversitesi, 18-20 Mayıs 2013, Manisa
Sıra no Yazar Bildiri
PDF*
1 Yasemin YILDIRIM; Serpil KARABULUT; Fatma ÖZKAFALI; Seda YETİM; Ali ÇELİK; , Ceviz Kabuğunun Krom (VI) Adsorbsiyonunda Kullanılabilirliğinin Araştırılması
2 Selda KUZU; Nilgün YENİL; Cevat KUZU; Özlem KİRİŞ; Şemsedtin ÖZDEMİR; , Kloralozların Üronik Asit Türevlerinin Sentezi
3 Sibel TUNALI AKAR; Okan TUNA; Yasemin YETİMOĞLU BALK; Tamer AKAR; , Sulardaki Ağır Metal ve Boyarmadde Kirliliğinin Gideriminde Adsorpsiyon ve Biyosorpsiyon Yöntemlerinin Önemi
4 Sedat KARABULUT; Devran UYSAL; , 2-Asetil-1,3-İndandionun Tautomer Oranlarının Hesapsal Olarak İncelenmesi
5 Necivan BERBER, Antiviral Ajan Olan Asiklovirin ve Diğer Guanozin Türevlerinin Etki Mekanizmaları ve Metal Komplekslerinin İncelenmesi
6 Aslıhan Yılmaz; İmren Paçman; Emre Cantemur; Derya Gülcemal; Özgen Alankuş-Çalışkan; , Astragalus longifolius?tan elde edilen sikloartan tipi saponin glikozitler
7 Erhan Demirel; Aydan Dağ; Mehtap Aydın; Hakan Durmaz; Gürkan Hızal; Ümit Tunca; , Diels-Alder ?Click? Reaksiyonu İle Çeşitli Polikarbonat Aşı Kopolimerlerinin Hazırlanması
8 Sema Çakı; Sezgin Bozkurt; Metin Açıkyıldız; , Maclura Pomifera Meyve Posası ile Sulu Çözeltiden Metilen Mavisinin Adsorpsiyonu
9 Ceren GÜDÜCÜ; Vildan ÖZER; Seda YETİM; Ali ÇELİK; , Yer Fıstığı Kabuğunun Arsenik (III) Adsorbsiyonunda Kullanılabilirliğinin Araştırılması
10 Ayşegül DEMİRSOY; Burcu DURANOĞLU; Belgin İZGİ; , Rezene Çayında Alevli Atomik Absorbsiyon Spektrometresi İle Mg Ve Zn Analizi
11 Aysun KOCAKAYA; Gülşen GÜVEN; Mustafa DEMİR; , Marketlerde Satılan Konserve Gıdalarda Bulunan Majör ve Minör Elementlerin Tayinleri
12 Ecem KULA; Orkide EVRAN; Süleyman SARIKAYA; V. Nüket TİRTOM; , Saç Örneklerinde Cıva Tayini için Örnek Bozundurma Yöntemlerinin İncelenmesi
13 Ayşegül Polat; Zülkifl Keskin; Mehmet Sefa Koçak; Cengiz Sarıkürkcü2; , Isparta Yöresinde Halk Tarafından Çay Olarak Tüketilen Yayla Çayının (Sideritis perfoliata L.) Farklı Çözücü Özütlerinin Antiradikal, Toplam Antioksidan, İndirgeme Gücü, Metal Şelatlama Aktivitelerinin Karşılaştırılması
14 Esin ÖZTEN; Müge YOL; İlknur DEMİR; Belgin İZGİ; , Taze Üzüm Örneklerinde Pt-Halkalı Atomik Emisyon Spektrometresi ile Lityum Tayini
15 Hasan TOZLUYURT; Çağrı ELİCE; Belgin İZGİ; , Baharat Olarak Kullanılan Fesleğen Bitkisinde Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrometresi ile Mg ve Zn Analizi
16 Kerim BUTUN; Esra BALOGLU; Emrah KILINC; , Bir Grup Antifungal İlaç Etkin Maddesinin Elektrokimyasal (Voltametrik) Tayinleri
17 Mücahit Erhan Arslan; Muhammed Zeki Bayburtlu; Işıl Aydın; Elif Varhan; Fırat Aydın; , Çeşitli Ruj Örneklerinde ICP-OES İle Metal Tayini
18 Nihal KÖSE; Şadi ŞEN; , CV Yöntemi ile Kan Plazmasında L-Askorbik Asit Tayini
19 Osman BURGAZ; Gülşen GÜVEN; Mustafa DEMİR; , Aydın İlinde Üretilen ve Tüketilen Bazı Sebzelerde Çeşitli Elementlerin Tayinleri
20 Rıdvan AKSOY; Gülşen GÜVEN; Mustafa DEMİR; , Bazı Meyvelerdeki Elementlerin ICP-OES İle Tayinleri
21 Sinem Çisil Girgin; Esra Doğan; Aybüke Özyenice; Süleyman Koçak; Süleyman Koçak; , Vanadyumun Progallol Red ile Spektrofotometrik Tayini
22 Beyza YILDIRIM; Pınar ALKAN; Burak BERAN; Berin YENİGÜL; , Thiamethoxam Baskılı Polimerin Hazırlanması ve Performansının İncelenmesi
23 Seda Kaplan; Armağan Filizfidan; Mehmet Sefa Koçak; Cengiz Sarıkürkcü; , Yalancı Akasya Ağacı (Robinia pseudoacacia) Çiçeklerinin Çözücü Özütlerinin Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi
24 Tuğba Şeker; Leyla İlhan; Kenan Dost; , Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi ile Tırnakta Arsenik ve Ağır Metallerin Tayini
25 Yüksel Abalı; Sevim Saka; Şebnem Dağlı; , Manisa ve İzmir Bölgesi İçme Sularının Kimyasal Analizi
26 Yüksel ABALI; Dilek BAŞARAN; Dilşad ERDOĞAN; , Balıkesir Termal Sularında Arsenik Kirliliğinin Araştırılması
27 Hasene Mutlu Gençkal; Ahmet Süleyman Güler; Gazi İrez; , 1,2,3,4Tetrahidrokinazolin Grubu İçeren Yeni Bir OksimNikel Kompleksinin Sentezi ve Karakterizasyonu
28 Elif NERSE; Özlem KOÇ; , Vanadyum Katkılı Fotoaktif (Işığa Duyarlı) Partikül Sentezi
29 Mehmet Keleş ÖNEN; Ahmet BALCI; , Doğal ve Sentetik Malzemeler Kullanılarak Mikro Boyutlu Partikül Sentezi, Yapısı ve Karakterizasyonu
30 Merve KÖSTEK; Abbas OKUR; Ramazan GÜP; Bedrettin MERCİMEK; , Pridin Halkası İçeren Schiff Bazlarının Co(II) Kompleksleri: Sentez, Karakterizasyon ve DNA Etkileşim
31 Murat TOK; Ahmet BALCI; , Biomateryal Kullanarak TiO2 Katkılı Membran Sentezi
32 Neşe YAMAN,; Ümit ERGUN; , ONNO Tipindeki Schiff Bazı Kompleksinin Koordinasyon Bağ Enerjisinin Hesaplanması
33 Şeyma TAKINYALIOĞLU; Derya KAYA; Ogün KASAPÇI; Hülya AVCI ÖZBEK; Funda DEMİRHAN; , Kobalt (III) Komplekslerinin Spektrokimyasal Serisi
34 Şafak DEMİR; Meltem İSKENDER,; Ahmet BALCI; , Fotokatalitik Madde Olarak Kullanılan TiO2 Sentezinde Kalsinasyon Sıcaklığı Ve H2O2 Etkisi
35 Şafak DEMİR; Meltem İSKENDER,; Ahmet BALCI; , Fotoaktif (Işığa Duyarlı) Madde Olan TiO2 Sentezine Çıkış Maddesinin Ve Nötralizasyon Reaktanlarının Etkisi
36 Aslıhan DALMAZ; Sefa DURMUŞ; , Farklı Fonksiyonel Gruplar İçeren Bazı Kimyasalların Antimikrobiyal ve Antifungal Özelliklerinin İncelenmesi
37 Pınar ÖZDEMİR; Nilgün YENİL; Şebnem ÜZMEZ; Büşra PEHLİVAN,; , Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar
38 Selda KUZU; Elif BARKIN; Nilgün YENİL; , Saç ve Saç Boyalarının Kimyasal Yapısı ve Birbirleri ile Olan Etkileşimleri
39 Pınar Özdemir; Nilgün Yenil,; İnci Durucasu; Gamze Atahan; Eren Özkan; Ecem Turp; , Beta-Laktam Antibiyotikler; Kimyasal Yapıları ve Kullanım Alanları
40 Nilgün YENİL; Selda KUZU; Işılay TOPALOĞU; Ozan OĞUR; , Dondurmada Kullanılan Gıda Katkı Maddeleri
41 Uğur ERDAĞ, DİYABET HASTALARINDA HbA1c DÜZEYLERİ İLE PLATELET PARAMETRELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
42 Doğukan KARA; Cem ESEN; , Cd(II) İyon Baskılanmış Polimer Sentezi
43 Dilara KAYA; Melis KAYNAKER; Çiğdem SARI; Gülçin ŞENGÜL; Hasan Orhan IRMAK; Avni ASLAN; , Zeytin Çekirdeği ve Zeytin Yaprağı Adsorbanları ile Çözeltilerdeki Cr(VI) Giderilmesi
44 Sibel TUNALI AKAR; Elif ŞAN; Yasemin YETİMOĞLU BALK; Tamer AKAR; , Alünit ?Kitosan Sorbent Sistemi ile Sulu Ortamdan Boyarmadde Kirliliğinin Giderimi
45 Ezgi AVCI; Seda YETİM; Ali ÇELİK; , Antep ve Yer Fıstığı Kabuğunun Krom (VI) Adsorbsiyonunda Kullanılabilirliğinin Araştırılması
46 Hacer ELGİT; Berna KOÇER,; Yasemin TURHAN; Mehmet DOĞAN; Mahir ALKAN; , KAOLİNİTİN [3-[TRİ(ETOKSİ/METOKSİ)SİLİ]PROPİL]ÜRE ile MODİFİKASYONU
47 Kadir Döleker,; Abdülmüheymin Gürbüz; Baturay Ankaralı; Nüket Tirtom; Şerif Targan; , Kestane Kabuğunun Arsemik İyonlarının Sulu Çözeltilerden Giderilmesinde Adsorban Olarak Kullanılması
48 Savaş ERTAŞ; Aylin ALTINIŞIK; Yoldaş SEKİ; , DOĞAL LİFLERLE SULU ÇÖZELTİDEN MALAHİT YEŞİL ADSORPSİYONU
49 Yüksel ABALI; Koray YAMAN; Emir OKUR; Fatih ESEN; , MANİSA BÖLGESİ ATIK BİTKİSEL YAĞLARININ BİYODİZELE DÖNÜŞTÜRÜLME POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI
50 Ahmet Ormancı; Nevin Arıkan Ölmez; , Sekonder Aminlerin Akrilonitril?e Aza-Michael Katılması
51 Ali TUNA; Barbaros AKKURT; , Williamson Türü Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
52 Seyit Ali Güngör, Bis(2,4-Diklorobenzil)-4-Metil-1,2-Diaminin Bileşiğinin Sentezi, Yapısal Karekterizasyonu, Elektrokimyasal Ve Fotolüminesans Özelliklerinin İncelenmesi
53 Duygu GÜLŞEN; Sema ÜSTÜNDAĞ; Rabia HALICI; Gönül S. BATIBAY; Bahadır KESKİN; , Organik Fotovoltaik Güneş Hücrelerinde Kullanılan Çinko Ftalosiyaninler
54 Eren ÇİÇEK; Ufuk KAHRAMAN; Aliekber KIZILKAYA; Emriye AY; Kadir AY; , Kuru Portakal Kabuğundan Elde Edilen Yağın GC-Ms ile Analizi
55 Selda KUZU; Elif BARKIN; Kaan KAYMAZ; Nilgün YENİL; , Bitki Estraktlarından Organik Saç Boyası Üretimi
56 Zeliha Işık, Multidentat Bis(diazoimin) Ligandının Sentezi ve Karakterikterizasyonu
57 Feryal YALÇINKAYA; Esra ÇELİK; Hatice DOĞAN; Tuğba KABAKCI; Ersin ORHAN; , Naftalimit Halkası İçeren Fotokromik Floresans Bileşiklerine Ait Başlangıç Maddesinin Sentezlenmesi
58 Nazlı BÖKE SARIKAHYA; H. Uğur TEKİN; Ersel SÜNGER; Süheyla KIRMIZIGÜL; , Cephalaria aristata Bitkisinden Doğal Bileşik İzolasyonu Ve Yapı Tayini
59 Emine İntaş; Nevin Arıkan Ölmez; , Bazı Amidoksimlerin Sentezi
60 Neslihan TEZBAŞARAN; Elif TEZBAŞARAN; Onur TURHAN; Hilmi NAMLI; , Salisilaldehit ile 1,3-diaminopropanın İminleşme Reaksiyonunun FT-IR Sıvı Hücresinde İncelenmesi
61 Hamza ADIGÜZEL, Multifonksiyonel bis(diazoimin) Ligandının Sentezi, Elektrokimyasal ve Fotolüminesans Özellikleri
62 Ali TUNA, Yeni Luminol Schiff Bazı Sentezi ve Karakterizasyonunun İncelenmesi
63 Ahmet Doğuş Göçer; Binnaz Canol; Ufuk Saim Günay; Gürkan Hızal; Ümit Tunca; , Antrasen ve Allil Yan Gruplar İçeren Alifatik Polikarbonat Zincirlerinin Sentezi
64 Umut Ayan; İlker Bostancıoğlu; Ozan Deniz; Sıla Balcan; Mehmet Balcan; , GÜMÜŞ KOMPLEKSLERİ KULLANILARAK POLİ(LAKTİT-KO-GLİKOLİT) SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
65 Seda Köşker, Kimyasal Olarak Modifiye Edilmiş Aktif Karbon-Silika Kompozitinin Eldesi
66 Cansu KOZBEKCİ; Nazlı ÖZOKUR; Candan ERBİL; , N-izopropil akrilamid / Monoalkil İtakonat Kopolimer Hidrojelleri
67 Ceyda ŞİMŞEK; Bestenur KURTULUŞ; Candan ERBİL; , Katyonik Gruplar Taşıyan Komonomer ve Çaprazbağlayıcı İçeren Poli(N-izopropilakrilamid) Hidrojelleri
68 Aylin ALTINIŞIK; Caner TETİK; Yoldaş SEKİ; , Hidroksi Etil Selüloz (HEC) ve Karboksi Metil Selüloz (CMCNa) Tabanlı Çapraz Bağlı Hidrojel Filmlerin Sentezi ve Şişme Davranışları
69 Deniz Kankale; Özgür Avcıeri,; Ayça Tunalı; Esra Evrim Yalçınkaya; Mehmet Balcan; , Poli(DMAA)/Kil Nanokompozitlerine Kil Miktarının Etkisi
70 Eyüp Karaca; Özgün Arslan; Nursel Pekel Bayramgil; , Poli(-kaprolakton) içeren Biyobozunur Yara Örtülerinin Hazırlanması
71 İrem Çokgez; Gülçin Torunoğlu Turan; B. Filiz Şenkal; Ayfer Saraç; , ARKOPAL N 100 ESASLI KATYONİK-İYONİK OLMAYAN YÜZEY AKTİFİN HAZIRLANMASI VE VİNİL ASETATIN EMÜLSİYON POLİMERİZASYONUNDA KULLANILMASI
72 Betül ARSLAN; Sinem Cansu AÇIKGÖZ; Fehmi SALTAN; Hakan AKAT; , GRAFEN BAZLI POLİESTER-NANOKOMPOZİTLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
73 Özgün Arslan; Eyüp Karaca; Nursel Pekel Bayramgil; , Elektroeğirme Yöntemiyle Hazırlanmış Biyobozunur Nanolif Örtülerden kontrollü
74 Simge SİVRİOĞLU; Aylin ALTINIŞIK; Yoldaş SEKİ; , Sodyum Aljinatın (NaAlg) Çapraz Bağlı Hidrojel Filminin Sentezi ve Şişme Davranışları
75 Tarık Yakın; Mahmut Yıldırım; Gözde Gündüz; Esra Kabak; Hakan Akat; Fehmi Saltan; , Doymamış Poliesterin Metilmetakrilat ile Çapraz Bağlı Graft Kopolimerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
76 Aslı BADUR; Gözde HARDALOĞLU; Burak Hüseyin DEMİR; Kamil ŞİRİN; , POLİVİNİL KLOR? ÜN ANALİZ YÖNTEMLERİ
77 Buket ES; Buket GÜL; Aygül HAMAMCI; A. Hilmi KARAKULAK; Burak Hüseyin DEMİR,; Kamil ŞİRİN; , ALÇAK YOĞUNLUKLU POLİETİLENİN TERMAL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ

Toplam 77 adet kayıt bulundu.