Kongre Bildirileri
  6. Ulusal Kimya Öğrenci Kongresi, Ege Üniversitesi, 17-19 Mayıs 2015, İzmir
Sıra no Yazar Bildiri
PDF*
1 Bekir Çetinkaya, KİMYA TOPLUM EKOLOJİ
2 Sibel Tüzün, KOZMETİĞİN SİHİRLİ KİMYASI
3 Çetin GÜLER, KİMYAGER VE YASAL HAKLARI
4 İsmail TÜRKMEN, DEĞİŞİM VE KÜRESELLEŞMENİN BİREY VE TOPLUMA ETKİLERİ
5 FAHRİ ÖZER, YENİ İŞ YAŞAMI TAVSİYELER
6 Şeref Güçer, İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ KİMYASAL RİSK DEĞERLENDİRMELERİ VE ÖLÇÜMLERİ
7 A. Yalın TATLI,B. YILMAZ, L. PELİT, F. OKÇU PELİT, T. N.DİZDAŞ, K. V. ÖZDOKUR, H. ERTAŞ, F. N. ERTAŞ, POLİTİYOFEN-KİL KOMPOZİT SPME FİBER ÜRETİMİ, KARAKTERİZASYONU VE BİYODİZEL ÖRNEKLERİNDE METANOL TAYİNİNE UYGULANMASI
8 Çağla KARAKURT, S. Esra GENÇDAL,Hayati TÜRKMEN, YENİ DİETANOL BORANATLARIN SENTEZİ VE KANSER TEDAVİSİNDE KULLANIMLARI
9 Eda Bayar, Selda Sezer, Ahmet Gültek, Turgay Seçkin, FIRÇA TİPİ POLİ(4-VİNİL PİRİDİN)-HALLOYSİTHİBRİT MALZEMESİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
10 Emin DEDE, Önder AYBASTIER, Cevdet DEMİR, DNA?NIN OKSİDATİF HASARI ÜZERİNE SARI KANTARONUN(HYPERİCUM PERFORATUM) ETKİSİNİN BELİRLENMESİ
11 Gizem ALÇIN, Dilek ELMALI, TİYOFEN İÇEREN SCHİFF BAZDAN FTALOSİYANİN ELDESİ
12 Hakan KARAKAYA, İlknur DURUKAN TEMUGE, Çiğdem ARPA ŞAHİN, Sema BEKTAŞ, KURŞUN İYONLARININ BULUTLANMA NOKTASI EKSTRAKSİYONU İLE ÖNDERİŞTİRİLMESİ VE ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROFOTOMETRESİ İLE TAYİNİ
13 Hilal TOP, Demet ÖRS, Peyker KAYCE ve Süheyla KIRMIZIGÜL, CEPHALARİAELAZİGENSİS VAR. PURPUREA BİTKİSİ ÜZERİNDE FOTOKİMYASAL ÇALIŞMALAR
14 Kağan Şahin, Züleyha Kudaş, Ufuk Atmaca, Murat Çelik, Duygu Ekinci, PORFİRİN MOLEKÜLLERİ İLE YÜZEYLERİN KOVALENT MODİFİKASYONU
15 Kerim BÜTÜN, Bahar TUNGUT, ÇEVRE ÖRNEKLERİNDE KURŞUN MİKTAR TAYİNİ
16 Kevser YİĞİT, Songül ŞEN GÜRSOY, POLİANİLİN VE ŞEKER PANCARI POSASINDAN ELDE EDİLEN KOMPOZİTLERİN ATIK SULARDAN NİKEL VE BAKIRIN UZAKLAŞTIRILMASINDA ADSORBENT OLARAK KULLANILMASI
17 Merve KEBAPÇIOĞLU, AniesAwad SATTİ, İlknur DURUKAN TEMUGE, Çiğdem ARPA ŞAHİN, ALEVİATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROFOTOMETRESİ KULLANILARAKSU ÖRNEKLERİNDE ESER MİKTARDAKİ Hg2+ İYONLARININ TAYİNİ İÇİN KATILAŞTIRILMIŞ YÜZEN ORGANİK DAMLA İLE ULTRASON-DESTEKLİ MİKROEKSTRAKSİYON TEKNİĞİNİN UYGULAMASI
18 Naciye Kayhan, Şevki Adem, Volkan Eyüpoğlu, PVDF-CO-HFP MEMBRANLARALİPAZİMMOBİLİZASYONU VE BİYODİZEL ÜRETİMİ
19 Nevin ORMANCI, Derya TOPKAYA TAŞKIRAN, Serap ALP, PDT UYGULAMALARINDA PORFİRİN TÜREVLERİ
20 Oya CEMALOĞLU, Melek Merdivan, SPEKTROFOTOMETRİK TAYİN ÖNCESİ URANYUMUN DİSPERSİF SIVI-SIVI MİKROEKSTRAKSİYON YÖNTEMİ İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
21 Pınar ÇEVİK, Buse PARLAK, Saliha ŞAHİN, Cevdet DEMİR, ZERDEÇALIN ULTRASONİK EKSTRAKSİYON PARAMETRELERİNİN KEMOMETRİK OPTİMİZASYONU
22 Tuğçe ŞEKER, Eda SAĞIRLI, Tuğçe DEMİR, Hatice KARADENİZ, Duran KARAKAŞ, Serpil YENİSOY-KARAKAŞ, BOLU İLİ SIRALI YAĞMUR ÖRNEKLERİNDE EC/OC KONSANTRASYONLARININ BELİRLENMESİ: KİRLETİCİ KAYNAKLARININ BULUNMASI
23 Yaşar İPEK, Ali Rıza TÜFEKÇİ, Fatih GÜL, Muhammed ALTUN, İbrahim DEMİRTAŞ, ATIK KIRMIZI ÜZÜM POSALARINDAN ANTİKANSER DOĞAL ÜRÜNLERİN ELDESİ VE KARAKTERİZASYONU
24 Yeliz ÖZALP, Cihan KANTAR, YENİ TÜR FTALOSİYANİNLERİN MİKRODALGA YARDIMLI SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
25 Ahsen KALYONCU,Merve ERÜNALl,Saliha ÇINAR , Belgin İZGİ, BAZI GIDA ÜRÜNLERİNDE MONO SODYUM GLUTAMAT TAYİNİ
26 SUDA ÇÖZÜNÜR NHC PALLADİUM KOMPLEKSİ VE KATALİTİK ÖZELLİKLERİ, Aslı USLAN, Neslihan ŞANAL, Hayati TÜRKMEN
27 Aşkın KURTULAN ve Gülsün ÇELİK, FENTON PROSESİNE DAYANARAK BOYAR MADDE İÇEREN ATIK SULARININ RENK GİDERİMİ
28 Ayşe HALİÇ, Onur ÇAKIR, Gamze KOZ, Ömer KOZ, CERCİS SİLİQUASTRUM L. SUBSP. SİLİQUASTRUM L.ÇİÇEKLERİNİN İÇERDİĞİ UÇUCU YAĞ BİLEŞENLERİNİN GC-MS İLE İNCELENMESİ
29 Bahar ŞEN, Çağla ÖZSEVGİN, Özgür ARAR, Müşerref ARDA, MODİFİYE EDİLMİŞ POLİAKRİLONİTRİL FİBER İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN KADMİYUM İYONLARININ GİDERİLMESİ
30 Berna NİŞ, Dilek ÖZTÜRK, Burçak KAYA ÖZSEL, FARKLI BİTKİ ÇAYLARININ ANTİOKSİDAN KAPASİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
31 Beyza Kuvvetli, Emine Akyüz Turumtay, YEŞİL ÇAY (CAMELLİA SİNENSİS) EKSTRAKTININ KUERSETİNİN KARARLILIĞI ÜZERİNE ETKİSİNİN HPLC-DAD YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
32 Burcu ALAN, Derya TOPKAYA TAŞKIRAN, Serap ALP, ORGANİK ÇÖZÜCÜLERE ALTERNATİF YEŞİL KİMYA ÇÖZÜCÜLERİ: YENİ İYONİK SIVI SENTEZLERİ VE UYGULAMALARI
33 Burhan REİS ve Serkan ÖZTÜRK, BAZI TIBBİ İLAÇLARIN KOROZYON İNHİBİTÖRÜ OLARAK KULLANIMI
34 Buse BARDAKÇI, Aslı GÖÇENOĞLU SARIKAYA, Bilgen OSMAN, Necati BEŞİRLİ, YENİ NESİL SENTEZLENEN POLİMER İLE DİMETİL FTALATIN SULU FAZDAN UZAKLAŞTIRILMASI
35 Büşra Ağgez, Tuğçe Yazıcı, Elif Tümay Özer, DOĞAL SULARDAN AKTİF KARBON ADSORPSİYONU İLE BİSFENOL A UZAKLAŞTIRILMASI
36 Büşra Albayrak, Belgin İzgi, JELİBON ŞEKERLEMELERDEKİ RENKLENDİRİCİLERİN KALİTATİF
37 Büşra Karkar, Saliha Şahin, Cevdet Demir, ZEYTİN YAPRAĞINDAN HAZIRLANAN EKSTRAKTLARIN CHROMAC YÖNTEMİYLE ANTİOKSİDAN KAPASİTE İÇERİKLERİNİN BELİRLENMESİ
38 Ceyda CANOLUK, Songül ŞEN GÜRSOY, GÜL POSASI ÜZERİNE POLİPİROL KAPLANARAK HAZIRLANAN KOMPOZİTLERİN SULU ORTAMDAN PB (II) VE CD (II) UZAKLAŞTIRILMASINDA KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI
39 Ece ATMAN, K. Volkan ÖZDOKUR, Bilal DEMİR, Hasan Ertaş, Suna Timur, F. Nil ERTAŞ, ELEKTROKİMYASAL YOLLA BİRİKTİRİLEN MANGAN/MOLİBDEN OKSİT PLATİN FİLMLERİN ELEKTROKATALİTİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
40 Esin ÇAPIN, Semra Özgün KÖSE, Rıdvan SAY, SÜREKLİ SİSTEMDE STEVİOSİD? İN REBAUDİOSİDE A? YA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
41 Evren BİLİCİ, Deniz VURAL, Nilgün YENİL, PESTİSİTLERİN DOĞA VE ÇEVRE ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ
42 Fatma Betül KALKAN, Semra Özgün KÖSE, Arzu ERSÖZ, TEK BİR AMİNOASİT NOKTASINDAN İNSÜLİNE POLİETİLENGLİKOL? ÜN (PEG) AKIŞ BİYOKONJUGASYONU
43 Fatma KESKİN, PEROVSKİT TİPİ BİLEŞİKLERİN HİPER-ÇAPRAZ BAĞLI REÇİNELER KULLANILARAK SENTEZİ
44 Gökçe DEMİR Duygu EKİNCİ, PORFİRİN MOLEKÜLLERİ İLE MODİFİYE EDİLMİŞ ALTIN ELEKTOTLARDA HİDROJEN PEREOKSİTİN ELEKTROKİMYASAL BELİRLENMESİ
45 Gülcan YAVUZ, Belgin İZGİ, PUDRA VE ALLIK ÖRNEKLERİNDE KADMİYUM MİKTARININ ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROSKOPİSİ İLE TAYİNİ
46 Gülşen GÜNDÜZ, Murad CANIZ, Nevin ARIKAN ÖLMEZ, BAZI YENİ 3,5-DİSUBSTİTUE 1,2,4-OKSADİAZOL BİLEŞİKLERİNİN MİKRODALGA DESTEKLİ SENTEZİ
47 Güngör Özkan, Merve Salatan, Arzu Akıncı, Stephen T. Astley, ASİMETRİK HENRY TEPKİMESİ İÇİN BENZİL GRUBU İÇEREN YENİ KİRAL SCHİFF BAZLARININ SENTEZLENMESİ
48 Günnur Özdemir, Tuğçe Yazıcı, Elif Tümay Özer, ALIÇ (CRATAEGUS OXYACANTHA) MEYVESİNİN ANTİOKSİDAN AKTİVİTESİ TAYİNİ VE SOĞUKTA BEKLETME KOŞULLARININ ANTİOKSİDAN AKTİVİTESİNE ETKİSİ
49 İbrahim Hanif NAZLI, Olcay MERT, Derya TOPKAYA TAŞKIRAN, Serap ALP, YENİ OKSAZOL-5-ON TÜREVLERİNİN SENTEZLERİ VE KARBONDİOKSİT TAYİNİNDE OPTİK SENSÖR UYGULAMALARI
50 İzel DAĞLI, Nursel PEKEL BAYRAMGİL, NİTRİL GRUPLARI İLE MODİFİYE EDİLMİŞ SELÜLOZİK POLİMERLERİN HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU
51 Kader ÇITAK, Dilek ELMALI, N'1,N'2-BİS((Z)-4-HYDROXYBENZYLİDENE)PHTHALOHYDRAZİDE SCHİFF BAZINDAN FTALOSİYANİN ELDESİ
52 Kevser YİĞİT, Songül ŞEN GÜRSOY, POLİANİLİN/ ŞEKER PANCARI POSASI KOMPOZİTLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
53 Kübra ÇİÇEK, Fatma Özge GÖKMEN, Nursel PEKEL BAYRAMGİL, POLİVİNİLPİRROLİDON ? ?-KAPROLAKTON NANOLİFLERİN DOXORUBİCİNE SALIMINDA KULLANILMASI
54 Leyla ÇALIKUŞU ve Tuğba YAKUT, 2,4- DİNİTROFENİL HİDRAZİN SCHİFF BAZI TÜREVİ VE METAL KOMPLESİ BİLEŞİKLERİNİN TAUTOMER, SOLVATOKROMİK VE FLUORESANS DAVRANIŞININ İNCELENMESİ VE OPTİK DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
55 Meltem Demir, Nazlıcan Bilister, Gizem Batmaz, Soner Çetinkaya, İrem Akyürek, Raziye Öztürk Ürek, MİKROALGAL POLİSAKKARİTLER
56 Meral BAŞKURT, Çağla SARIBAŞ, Selen BALKAN, Samet BATUR, Cihan TORLAK, Çınar YILMAZ, Bibihal NAMAZOVA, Muhammet GÜVEN, Cemile ÖZCAN, PINARHİSAR?DA KARAÇAM, SEDİR VE SERVİ ÖRNEKLERİNDEKİ Fe VE Zn? NİN TAYİNİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
57 Merve DAĞLI, Gaye SÜMER, Peyker KAYCE ve Süheyla KIRMIZIGÜL, CEPHALARİA ELAZİGENSİS VAR. PURPUREA BİTKİSİNDEN BİYOLOJİK AKTİF İRİDOİT BİLEŞİKLERİN İZOLASYONU VE YAPI TAYİNİ
58 Merve TEMELa, Simge METİNOĞLUb, Hakan DALb, AMİN TÜREVLİ YENİ İNORGANİK ? ORGANİK HİBRİT POLİFOSFAZEN MİKROKÜRE SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
59 N.Ela PEHLİVANOĞLU,Sevil İRİŞLİ, PSOSP TİPİ KISKAÇ LİGANDLARIN PD VE PT KOMPLEKSLERİ VE KATALİTİK ÖZELLİKLERİ
60 Nilüfer KELEŞa, Emine Kılıçkaya Selvia, Emine Akyüz Turumtaya, FENOLİK BİLEŞİKLERE KİMYASAL HİDROLİZİN ETKİSİ
61 Özge Tuzcuoğlu ve Asu Usta, 4-AZAKALKON VE 3,5-DİSUBSTİTÜYE PİRAZOLİN TÜREVİNİN SENTEZİ
62 Recep Karalı ve Bilgen Osman, KUANTUM NOKTALAR VE NANO TEKNOLOJİ
63 Sema ÇAYLAK, Hasan ÖKMEN, Muhammed Bora AKIN, ZNO KRİSTALLERİNİN FOTOKATALİTİK AKTİVİTESİNİN İNCELENMESİ
64 SERVET ÜRKEL,DEMRE DÖNGEL,ECEM ŞALVAR, MEHMET CAN ÇAKIR, KANSERDE WNT SİNYAL YOLUNUN ETKİSİ
65 Simge KÜÇÜKOĞLU, Nursel PEKEL BAYRAMGİL, N-VİNİLTRİAZOL-KO-VİNİL(SÜLFONİK/FOSFORİK/İTAKONİK) ASİDİN KONTROLLÜ İLAÇ SALIMINDA KULLANILMASI
66 Sinem ÇAKIR, Zülal GALE, Hayati TÜRKMEN, FARKLI UZUN ZİNCİRLİ ALKİL GRUBU İÇEREN NHC PALLADİUM KOMPLEKSLERİ VE KATALİTİK ÖZELLİKLERİ
67 Şenay AKYASAN, Hatice KARADENİZ, Bayram ÇÖREKÇİ, Serpil YENİSOY-KARAKAŞ, DENTAL POLİMERLERİN TAYİNİ İÇİN ULTRASONİKEKSTRAKSİYON METODUNUN GELİŞTİRİLMESİ VE METHODVALİDASYONU
68 Taner İLKYAZ, Elif KAYMAZLAR, HIZLANDIRILMIŞ UV-YAŞLANMASININ DOĞAL KAUÇUK/KLOROPREN KAUÇUK ESASLI OTOMOBİL SİLECEK LASTİKLERİNİN AĞ YAPISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
69 Tuğba YAPICI, Aslı GÖÇENOĞLU SARIKAYA, Bilgen OSMAN, PROTEOM ANALİZİ İÇİN YENİ NESİL POLİMERİK MALZEMELERİN GELİŞTİRİLMESİ VE KULLANIMI
70 Turan Taha Pasin, Melike Sevim, Önder Metin, Kadem Meral, Duygu Ekinci, FLOREN SONLU TİYOL LİGANDLARI İLE STABİLİZE EDİLMİŞ AGXCU100-X METALİK NANOPARTİKÜLLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
71 Utku YALÇIN, Burak GÜLMEZ, Pınar SÖNMEZ, Leman KARADENİZ,Stephen T. ASTLEY, Nur AKSUNER, SCHİFF BAZI İÇEREN NAFTALENLERİN HAZIRLANMASI VE FLORESANS ÖZELLİKLERİNİN KİRAL TANIMADAKİ UYGULAMALARI
72 Volkan ATEŞ, Umut ŞEN, Nilgün YENİL, PETKİM, ETİLEN FABRİKASI YAN ÜRÜNÜ AROMATİK YAĞIN HİDROKRAKİNGİ
73 Volkan ATEŞ, Umut ŞEN, Nilgün YENİL, POLİSTİREN KÖPÜKLER ELDESİ VE ÖZELLİKLERİ
74 Yiğitcan SÜMBELLİ, Özlem BİÇEN ÜNLÜER, Arzu ERSÖZ, BİNANOENZİM (BNE) BARINDIRAN KRİYOJEL KOLONLARLA CO2 DÖNÜŞÜMÜ
75 Buğra Ocakçıa, Şenay Hamarat Şanlıer, MANYETİK KİTOSAN MİKROKÜRELERLE BOYA GİDERİMİ
76 Zafer BULUT, Sedat KALE, Gamze KOZ, Ömer KOZ, PRUNUS SERRULATAÇİÇEKLERİNİN İÇERDİĞİ UÇUCU YAĞ BİLEŞENLERİNİN GC-MS İLE İNCELENMESİ
77 Yalım Tosçalı, İbrahim Öztürk, Özercan Çapraz, K.VolkanÖzdokur, Hasan Ertaş, ZEYTİNYAĞINDA TAĞŞİŞİN ARAŞTIRILMASINA YÖNELİK ANALİTİK YÖNTEM GELİŞTİRİLMESİ
78 Fatma ERGÜN, TünayKontaş Aşkar, Zeynep Hünkerler, ÇOCUKLUK ÇAĞI DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİNDE OKSİDATİF STRES DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ
79 Hatice Özdoğana, Volkan Eyüpoğlu, 12-14 KARBONLU ASIMETRIK İYONIK SIVILARIN EKSTRAKTANT OLARAK KULLANILMASI ILE CR(VI)?NIN ASIDIK ÇÖZELTILERDEN EKSTRAKSIYONU
80 Deniz EFE, Şükriye KARABİBEROĞLU, Zekerya DURSUN, AŞIRI YÜKSELTGENMİŞ POLİ(FENOL RED) MODİFİYE CAMIMSI KARBON ELEKTROTTA ANTİMON?UN VOLTAMMETRİK TAYİNİ
81 Mehmet BENLİ, Bünyamin ERÇORUMLU, Meryem Arzu ÇETİN, Halil Zeki GÖK, 12-ÜYELİ KARIŞIK DONÖRLÜ MAKROSİKLİK LİGANDIN İYON EKSTRAKSİYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
82 ECE TUNCER, PINAR AKKAŞ KAVAKLI, ELEKTRO-EĞİRME YÖNTEMİ KULLANILARAK POLİSTİREN NANOLİFLERİN HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU
83 Ceyda CANOLUK, Songül ŞEN GÜRSOY, POLİPİROL/GÜL POSASI KOMPOZİTLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU
84 Bekir Özkan, Alper Yılmazer, Aslı Toptaş, Jale Yanık, TAVUK ATIKLARININ GERİ DÖNÜŞÜMÜ
85 Alper Yılmazer, Bekir Özkan, Sermin Önenç Gönen, Jale Yanık, ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ
86 Selin TURALI, Hüma ÖZCAN, Onur YAYAYÖRÜK, Emür HENDEN, DİETİLEN TRİAMİN TETRA ASETİK ASİT İLE FONKSİYONLANDIRILMIŞ GLİSİDİL METAKRİLAT BAZLI POLİMERİK REÇİNENİN Hg(II)?NİN SORPSİYONUNDA KULLANIMI
87 Mehmet Sefa KOÇAK, Cengiz SARIKÜRKCÜ, Mehmet Cemil ÜREN, DELİ ÇAY (STACHYS İBERİCA SUBSP. İBERİCA VAR.DENSİPİLOSA) BİTKİSİ ÇÖZÜCÜ ÖZÜTLERİNİN ANTİOKSİDAN AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ
88 Cengiz SARIKÜRKCÜ, Mehmet Cemil ÜREN, Mehmet Sefa KOÇAK, PHLOMİS PUNGENS VAR. PUNGENS BİTKİSİ UÇUCU YAĞININ KİMYASAL KARAKTERİZASYONU VE ANTİOKSİDAN AKTİVİTESİNİN ARAŞTIRILMASI
89 Cansu AKGÖL, Pınar EKE, Dilek DERE, ODUN KÖMÜRÜ VE CEVİZ KABUĞUNDAN AKTİF KARBON ELDESİ VE KAREKTERİZASYONU

Toplam 89 adet kayıt bulundu.